Program for Nye Institutioners (NI) Internat på Fanø den marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for Nye Institutioners (NI) Internat på Fanø den 9.-10. marts 2009"

Transkript

1 Program for Nye Institutioners (NI) Internat på Fanø den marts 2009 Deltagere: Mai Aggerbeck (MAG), Niels Hasselgaard Jensenius (NHJ), Lars Kofod-Jensen (NKJ), Lis Faurholt (LFA), Bente Thorup Andersen (BTA), Thomas Kjær (TKJ), Gitte Gjøde (GGJ), Annette Grube Lorentzen (AGL), Niels Jørgen Blaabjerg (NJB), Merethe Bloch Stein (MBS), Susanne Hillersborg (SHI), Peter Rubeck (PRU), Birgit Brink Lund (BBL), Ole Michaelsen (OMI), Dorte Birkegaard Thuesen (DBT) & Jakob Nedergaard Mortensen (JNM). Afbud: Susanne Nielsen (SNI), Ole Wøide (OWØ) og Bettina J. Nielsen. 1. E-læring Vigtigt emneområde. 5 projektidéer: 1. Lav ét nationalt LMS-system (for samtlige uddannelsesinstitutioner UVM), som skal forankres i DEFF. o Få taget beslutning om dette, som skal have politisk back-up. Fremhæv vision og effekt af dette o Strategi for en beslutning om en E-læringsplatform. o Skal indgå i NI Handlingsplan: Skal forankres på tværs af de andre programgrupper et projekt á la PURE. Evt. hosted hos DEFF o Evt. et Open Source system. Det har NI dog ikke ressourcer til at kunne vælge lige nu. Lige nu har man kun mulighed for Black Board o.l. med one-size-fits-all 2. 23Ting om E-læring for bibliotekarer på uddannelsesbiblioteker o Integreres i wikien 3. Efteruddannelse af bibliotekspersonale/bibliotekarer o Netbaseret, fleksibel modul i en masteruddannelse det skal være meritgivende. Det nye er, at modulet er netbaseret og skræddersyet til mennesker på uddannelsesinstitutioner. Altså en fleksibel uddannelse 4. Videndelingsprojekt om e-læring o Affødt af første idé for at skabe konkrete resultater nu inden for en begrænset tidsramme o Opret evt. først en blog og knyt den tæt til wikien 5. Få styr på lov og regler inden for copyright o Skal gælde for alle og være gennemskuelig 2. Informationskompetence Vigtigt emneområde. 1.) IK er et dårligt udtryk/begreb og bør hedde noget andet i eksterne samarbejder (tages op på seminaret den 22. april) 2.) Interessentanalyse præmis for succes 3.) LibGuide som nationalt projekt og samle videreudvikling af SWIM til brug ifm. ungdomsuddannelser - Procesorienteret tilgang frem for kildeorienteret paradigme - De to ben (se ovenfor): lærere og elever - En slags swim for gym, som inddrager libguide elementer, som underviseren kan håndplukke relevante elementer + et swim målrettet underviserne 1

2 - Et værktøj til hjælp til et undervisningsforløb, hvor man kan plukke de ting, andre har lavet (et videndelingsværktøj), og derefter stjæle, hvad andre har lavet fører til mindre duplikering/redundans/bedre kildekritik m.m. - Vigtigt element at libguide delen bibeholdes i simpelt format - Effekten: øge synligheden af bib.bidraget til uddannelserne. Bibs kan indgå som ny og værdig samarbejdspartner i læringsprocessen - Bevidsthedsgørelse hos den enkelte studerende => 4.) Biblioteksvagten for de nye i NI : ansættelse af de rette mennesker/kompetencer - Kortlæg bemandingen: bibliotekarer og fagpersoner (undervisere) - Bib.vagten skal ikke fungere som erstatning for uddannelse i informationskompetence - Udbygning af Bib.vagten med et større bibliotekarpanel. Spm. skal besvares på forskellig vis 3. Informationsforsyning Tanker Licenser Formidling af produkter Sikring af at det fungerer Copyright CopyDan Levende billeder Ressourcer til læsesvage Færre, men rigtige ressourcer (kvalificering) Markedsføring af produkterne Studerende med en kulturel baggrund Informationsforsyningen skal forankres ved brugerne Vigtigt at kunne bruge baserne (personalet) Fælles portal fælles login Licenser efter relevante brugere WAYF nem adgang Fokusering Få ressourcer alle meget relevante Danske ressourcer Standardisering af tilgængelighed Afprøvning af produkter inden køb (a la E-bog.dk) SOSU: Afdække behovene for produkter/licenser SOSU: Portal til produkterne Relevante STÅ / STÅ i licenssammenhæng Brug af viden/forskning fra universiteterne Infrastruktur i forhold til materialeforsyningen Opgavefordelingen i forhold til materialeforsyningen 2

3 Projekter Hvordan løses biblioteksfunktionen på ungdomsuddannelelsesområdet (intern/ekstern organisering) Hvordan synliggøres og forankres informationsforsyningen i biblioteker med få personaleressourcer Tidshorisont: Haster, skal understøtte allerede kørende proces - scenarier opstilles - eksemplariske forløb der afprøves - rollemodeller - samspillet lokalt / nationalt - hvordan skabes et kontaktnet internt - forankring i organisationen ved delt ansættelse (f.eks. folkebibliotek + gymnasium) - hvordan spiller biblioteket sammen med det øvrige biblioteksvæsen - hvad kan biblioteket tilbyde SOSU-området Tidshorisont: Haster, netværk etableret -Afdække behovene for produkter/licenser -Afdække behov for portal (SOSU-portalen) Varedeklaration på licenser/produkter, kvalitetssikring Tidshorisont: I forbindelse med fornyelse af licenser i slutningen af tilbagemeldinger fra brugerne, hvordan bruges den/de? - ved nyanskaffelser tester og vurderer f.eks. 3 biblioteker Elektronisk platform for danske tidsskrifter Tidshorisont: Forprojekt igangsættes -teknisk løsning - hvordan skabes samarbejde mellem leverandører og aftagere Projekt omkring Copyright evt. hjemmeside andet sted end ved CopyDan Tidshorisont: Forprojekt -behovsafdækning 3

4 -spørgeskemaundersøgelse til måling af vidensniveau Kontakt til ledergrupper -FAQ -eksterne samarbejdspartnere Fokusområder Danske tjenesteudbyderes tilslutning til WAYF (fokusområde, ikke projekt) -synliggørelse af ønsker fra bibliotekernes side Scanningsdepot (fokusområde, ikke projekt) - skal der pustes liv i projektet igen - lukket, ikke kommercielle interessenter tilknyttet - CopyDan-aftaler SKODA en samlet indgang til de danske ressourcerfokusområde (ikke projekt) - sammenhæng med øvrige DEFF-ressourcer -problemstillinger synliggøres -kontakt til folk på rette niveau 4. Videnstyring Feltet har sin berettigelse! Argumenter for fastholdelse (se LKJ s PP-præsentation) Projektforslag 1 - Tværgående projekt på forskellige typer biblioteker og forskellige uddannelser, hvor biblioteksfunktionen kan opkvalificere forskellige typer medarbejders arbejde med videnanvendelse og produktion. Videndeling mellem teori/uddannelse og praksisfeltet på fælles platform. (Afsæt i workshop den 24. oktober 2008). Projektforslag 2 - At analysere de roller hh. undervisere, studerende og bibliotek indtager. Bringe bibliotekets traditionelle rolle som serviceorgan i spil og overveje på hvilken måde, biblioteket kan understøtte bibliotekets rolle som medspiller i en vidensorganisation. (Afsæt i workshop 24. oktober 2008 og i behovsanalysen + projekt om mobile platforme (Arkitektur og Middelware)). Projektforslag 3 Implementering af udviklingsarbejder og praksis, sammentænkning af viden fra studerende, praksis og forskning. (Sideprojekt til PURE projektet). Projektforslag 4 Seminar om den gode historie. Hvor og hvordan skabes synergi mellem bibliotek, underviser og ledelse? Det gode eksempel, som kan inspirere på forskellige typer uddannelser. For at formidle og oplyse. Projektforslag 5 Teknisk platform med fokus på bl.a. gymnasierne. Bibliotekssystem fælles system, fælles drift 4

5 Integrated Search formidling af muligheder Læringsrum (LMS, skanningsdepot) Fokus på at lette arbejdsbyrden og flytte fokus til de primære opgaver for biblioteket Fokus på bibliotekssystemer. Alle Book-it systemer skal fornyes. Merete Bloch Stein: Dette er vigtigt! PRU: skal ske inden sommerferien. Hvem? DEFF Sekretariatet skal på banen Kontaktperson i NI-gruppen MAG DEFF sekretariatet skal have dialog. Tids- og handleplan 1. Kvalificering Spor 1 (projektforslag 5) Spor 2 (projektforslag, 1, 2, 3 og 4) 2. Formidling og forankring Ambassadørkorps opsøger interessenter 3. Eksterne finansieringskilder og samarbejdspartnere VidenDanmark Videnskabsministeriet Videnscentre. Kommunikationsstrategi Vi går fra NI s eksistensberettigelse, etablering af projekter udsprunget af medlemmernes egne ideer og relationer Til Sikre fundering af projekter i praksis, projekter skal tage afsæt i praksis Ambassadørkorpset Mailinglister til interessenter. Succeskriterier og resultater Få projekter perspektiveret og forankret med interessenterne opnå positiv respons Udpege nye samarbejdsmodeller og nye arbejdsområder ny forståelse af biblioteksfunktionen. 5

DEFF Informationsforsyning Møde 17

DEFF Informationsforsyning Møde 17 Referat af Møde 17 i Nye Institutioner den 2.-3. december 2010 på Den Gamle Kro i Hornslet Deltagere: Mai Aggerbeck (MAG), Lis Faurholt (LFA), Bente Thorup Andersen (BTH), Ole Michaelsen (OMI), Lars Kofod-Jensen

Læs mere

DEFF Informationsforsyning Møde 15

DEFF Informationsforsyning Møde 15 NI Referat Referat af Møde 15 i Programgruppen Nye Institutioner den 23.-24. februar 2010 på Hotel Postgaarden, Fredericia Deltagere: Mai Aggerbeck (MAG), Ole Wøide (OWØ), Lis Faurholt (LFA), Bente Thorup

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 1. periode (januar-april) 2009 Juni 2009 af DEFF-Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4

Læs mere

BERETNING NY STRATEGI KOORDINERING INFRASTRUKTUR LICENSER BRUGERFOKUS VIDENDELING. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

BERETNING NY STRATEGI KOORDINERING INFRASTRUKTUR LICENSER BRUGERFOKUS VIDENDELING. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek BERETNING KOORDINERING LICENSER NY STRATEGI INFRASTRUKTUR BRUGERFOKUS VIDENDELING Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2010 Udgivet

Læs mere

Bogstart kom godt i gang

Bogstart kom godt i gang BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 0 9 Bogstart kom godt i gang 20.000 bogpakker sendt ud DEFF ER ET MIRAKEL Interview med Mai Buch, ny styregruppeformand for DEFF TEMA: GYMNASIERNE I DEFF De almene

Læs mere

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Afrapportering af Lib-guide fase 2.

Afrapportering af Lib-guide fase 2. Indledning Der er en bred enighed om vigtigheden af informationskompetencer i de gymnasiale uddannelser. Hele kompetenceområdet er i fokus efter gymnasiereformen fra 2005, hvor der stilles store krav til

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN. De nødvendige reformer Interview med Lars Qvortrup Børnekulturen i det nye kommunallandskab

NYT FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN. De nødvendige reformer Interview med Lars Qvortrup Børnekulturen i det nye kommunallandskab NYT FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN N U M M E R 2 J U N I 2 0 0 7 1 7. Å R G A N G De nødvendige reformer Interview med Lars Qvortrup Børnekulturen i det nye kommunallandskab Indhold NYT FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig.

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Wiki i undervisningen

Wiki i undervisningen Wiki i undervisningen Jeanette Hassing Gitte Christensen Bækmark @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail: info@ventures.dk Web: www.ventures.dk

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

Usability-evaluering Undersøgelse af slutbrugertest versus ekspertbaseret gennemgang

Usability-evaluering Undersøgelse af slutbrugertest versus ekspertbaseret gennemgang Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 03, 2015 Usability-evaluering Undersøgelse af slutbrugertest versus ekspertbaseret gennemgang Andersen, Eva Bye Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige

Læs mere

Referat fra møde i Informationsforsyning den 30. juni 2009 kl. 10.00 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Referat fra møde i Informationsforsyning den 30. juni 2009 kl. 10.00 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Møde 13 Informationsforsyning Referat Referat fra møde i Informationsforsyning den 30. juni 2009 kl. 10.00 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars

Læs mere

Gruppens sammensætning

Gruppens sammensætning DEFF 09/021 Handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2009-10 26. maj 2009 AS Programgruppens mål er: at bidrage til en IT-arkitektur, der sikrer en sammenhængende dansk IT-infrastruktur for bibliotekerne

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Videnregistreringssystem til Professionshøjskolerne - fra PURE til UC Viden

Videnregistreringssystem til Professionshøjskolerne - fra PURE til UC Viden PURE-projektet: fra projekt til drift Tidslinje og aktivitetsoversigt PURE-projektets kernedokumenter PURE-projektleder Tove Schmidt Januar 2011 PURE-projektet: fra projekt til drift Slutrapportering af

Læs mere

Resume. Indholdsfortegnelse. Baggrund for handlingsplanen, herunder formål og mål s. 2-3. Sammensætning s. 3-4. Sammenhæng med DEFF strategien s.

Resume. Indholdsfortegnelse. Baggrund for handlingsplanen, herunder formål og mål s. 2-3. Sammensætning s. 3-4. Sammenhæng med DEFF strategien s. 1 Handlingsplan 2011-2013 for DEFF Programgruppe B: Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling / Karen Harbo, formand for programgruppe B, 111031 på vegne af programgruppen

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Udgivet 2006 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2005

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2005 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2005 2005 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2005 København 2006 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2005 Redaktion: Joy Amandus Andersen, Sine Storr, Jonna

Læs mere

SWIM Streaming Webbased Information Modules

SWIM Streaming Webbased Information Modules SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LibGuide som social platform

LibGuide som social platform LibGuide som social platform Af Susanne Nielsen, Berit Volder Kjær og Bente Thorup Andersen Abstract Artiklens formål er at belyse udviklingsprojektet omkring udformningen af e-læringsværktøjet LibGuide.

Læs mere