Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation"

Transkript

1 Konference Tilmeld dig direkte på: K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr ,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Best Practices inden for intern kommunikation Sådan kan du styrke linjekommunikationen Håndteringen af intern kommunikation på en utraditionel måde Få konkret viden og værktøjer til at håndtere de interne processer Deltag også i workshoppen: Facilitering af forandringsprocesser hvordan gør man? På konferencen får alle deltagere udleveret bogen Lad gå videre - bedre strategisk lederkommunikation af Anne Katrine Lund. H Ø R B l a n d t a n d e t: Kommunikationsforskerog rådgiver Anne Katrine Lund Kommunikationsdirektør Anne-Marie Skov Carlsberg Director Jakob Askov Bøss Group Reputation & Internal DONG Energy Vice President Niels Karsvang Human Resources Development MAN Diesel Kommunikationsdirektør Søren P. Espersen PFA Pension

2 T a l e r l i s t e : Funktionsleder Lasse Høgsfeldt Jyske Bank Kommunikationsforsker og rådgiver Anne Katrine Lund HR-Udviklingschef, HR & Intern kommunikation Pernille Sefort ATP Senior Communication Specialist Anne Gregersen Johns H. Lundbeck A/S Kommunikationsdirektør Anne-Marie Skov Carlsberg Director Jakob Askou Bøss Group Reputation & Internal Communication, Dong Energy Kommunikationsdirektør Søren P. Espersen PFA Pension Vice President Niels Karsvang Human Resources Development, MAN Diesel Senior Vice President Tommy Andreasen Group information Technology, MAN Diesel Chefkonsulent Erik Bach Sørensen Bach & Co. O r d s t y r e r : Direktør og partner Charlotte Støvring, Støvring+Woodward Kommunikation U n d e r v i s e r på efter-konference workshop: Facilitering af forandringsprocesser Partner Berit Weise, PS4 P å k o n f e r e n c e n f å r a l l e d e l t a g e r e u d l e v e r e t b o g e n Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation af Anne Katrine Lund. Berlingske skrev bl.a. om bogen: Jeg læste bogen hurtigt og med meget stor interesse. Jeg har allerede bestilt et par ekstra eksemplarer til ledere og medarbejderne i min virksomhed, da de ikke får mit eksemplar. For første gang i mine efterhånden mange år som anmelder giver jeg en bog topkarakter seks stjerner ****** Berlingske Tidende 17/9-2008

3 E f f e k t i v i n t e r n k o m m u n i k a t i o n Topledelsen har fået øjnene op for kommunikation som et strategisk ledelsesværktøj. Også mellemlederne er blevet klar over, at de behøver nye kompetencer på området. Det stiller helt nye krav til medarbejdere med ansvar for den interne kommunikation. Der er som aldrig før fokus på chefen som kommunikatør, og der oprustes på de interne massemedier og de nye teknologiske muligheder for kommunikation ikke mindst i de mange omstillingsprocesser som både offentlige og private arbejdspladser gennemgår i øjeblikket. På konferencen bliver du opdateret med de seneste tendenser indenfor intern kommunikation samtidig med, at du vil få en række brugbare værktøjer og redskaber med hjem, som du kan bruge til at understøtte din virksomheds arbejde med den interne kommunikation. Konferencen vil sætte fokus på mange af de udfordringer, som ansvarlige for den interne kommunikation møder i deres daglige arbejde: hvordan håndterer man forandringsledelse og -kommunikation i en tid med behov for mange og store omstillinger? hvordan optimerer jeg den interne kommunikation i en stadig mere international organisation? Hvordan kan jeg styrke linieledelses kommunikation overfor medarbejderne? Hvordan kan jeg styrke samarbejdet på tværs af organisationen? Hvordan kan jeg engagere en stor og forskelligartet medarbejderskare? Hvordan driver jeg forandringsprocesser så optimalt som muligt? Efter-konference workshop: Facilitering af forandringsprocesser Du har efter konferencen mulighed for at deltage i workshoppen Facilitering af forandringsprocesser hvordan gør man?, der gør dig bevidst om facilitering som redskab til at effektivisere og professionalisere dine processer. Du får metoder og redskaber til at arbejde bevidst med facilitering og motivering af teamet, og hvordan du løser konflikter. Udbytte Konferencen forstærker dit fokus på det strategiske arbejde indenfor intern kommunikation og styrker din bevidsthed om betydningen af den interne kommunikation i din virksomhed eller organisation. Du får samtidig indsigt i redskaber, metoder og nye indfaldsvinkler, som du kan bruge i dit fremtidige arbejde. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen den 25., 26. og 27. februar på Charlottehaven i København. Med venlig hilsen Camilla Glad

4 Dag 1 o n s d a g d e n 2 5. f e b r u a r E f f e k t i v i n t e r n k o m m u n i k a t i o n Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Camilla Glad, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyrer Charlotte Støvring, Støvring+Woodward Kommunikation Intern kommunikation anno Intern kommunikation i et internationalt perspektiv Vi ser på de seneste trends og tendenser i intern kommunikation i et internationalt perspektiv. Få input og inspiration på en række af de problemstillinger, der trænger sig på i det aktuelle arbejde med intern kommunikation. hvad betyder øget internationalisering på danske arbejdspladser? hvilke kanaler og kilder har størst betydning i den interne kommunikation? hvad gør vi, når tilfredsheden med den interne kommunikation falder? hvordan organiserer vi arbejdet med intern kommunikation, så det bliver mest effektivt? hvordan tilrettelægger vi forandringskommunikation, så medarbejderne føler sig velinformerede gennem hele processen? Direktør og partner Charlotte Støvring, Støvring+Woodward Kommunikation Charlotte Støvring er uddannet cand.mag og har 20 års erfaring fra kommunikationsbranchen. Senest som direktør og partner i GCI Mannov gennem otte år, og før det som kommunikationschef i Rambøll Pause med kaffe/te og frugt Håndtering af den interne kommunikation på en utraditionel måde Håndtering af den interne kommunikation på en utraditionel måde C A S E Jyske Bank lægger vægt på, at alle medarbejdere får vigtige beskeder samtidig. Enten ved at man samler alle medarbejderne til events eller ved at man udnytter tv-mediet, således at medarbejderne i frontlinien får kommunikeret budskaber, værdier og holdninger ufiltreret. hør, hvordan Jyske Bank håndterer deres interne kommunikation på en utraditionel måde bl.a. vha. TV. Jyske Bank har opført et professionelt TV-studie i Silkeborg, hvorfra der sendes live til alle afdelinger samtidig. erfaringer med at gå fra trykt blad til TV hør, hvordan Jyske Bank arbejder med kritisk kultur som et redskab, der skal sikre, at uhensigtsmæssigheder i organisation kommer op til overfladen hør, hvordan Jyske Bank bruger deres intranet som debatforum. Få gode råd til hvordan du kan arbejde med intern kommunikation i din virksomhed hvad virker og hvad virker ikke? Funktionsleder Lasse Høgsfeldt, Jyske Bank

5 Dag 1 o n s d a g d e n 2 5. f e b r u a r E f f e k t i v i n t e r n k o m m u n i k a t i o n Pause med kaffe/te Bedre strategisk lederkommunikation Bedre strategisk lederkommunikation Lederkommunikationen halter i mange danske organisationer, og det har konsekvenser for både trivsel og bundlinje. Når kommunikationen om prioriteringer og forandringer ikke fungerer, bliver medarbejderne utilfredse og utrygge i hverdagen, og engagementet og produktiviteten daler. Anne Katrine Lund fortæller i sit foredrag, hvordan idealer bliver til virkelighed. Hun giver konkrete eksempler og fortæller, hvor fælderne findes og hvilke værktøjer man kan bruge til at gøre den strategiske lederkommunikation bedre. Det handler ikke kun om at sende lederne på relevante kurser, hele kommunikationskulturen skal gås efter og sættes i spil. Er ansvaret klart nok? Er rollemodellerne tydelige? Er alle rammerne og motivationen god nok? Kommunikationsforsker og rådgiver Anne Katrine Lund Frokost Sammenlægning af kommunikations- og HR-afdelingen Sammenlægning af kommunikations- og HR-afdelingen hos ATP C A S E ATP har de sidste tre år arbejdet med at integrere kommunikations- og HR-afdelingen i én afdeling. ensartede budskaber og synergieffekter sådan samarbejder ATPs afdeling for intern kommunikation med HR udfordringer og gevinster i forbindelse med sammenlægningen gode råd til andre virksomheder der skal i gang HR-Udviklingschef Pernille Sefort, HR & Intern kommunikation, ATP

6 Dag 1 o n s d a g d e n 2 5. f e b r u a r E f f e k t i v i n t e r n k o m m u n i k a t i o n Pause med kaffe/te Effektivisering af linjekommunikationen Lær linjeledelsen at kommunikere strategi C A S E Hos Lundbeck har afdelingen for intern kommunikation udvidet sin rolle fra producent af intern massekommunikation til også i høj grad at omfatte rådgivning og kommunikationstræning af ledelse og linjeledere i forbindelse med forandring og formidling af strategi. Det ændrede fokus skyldes erkendelsen af, at man kan frembringe nok så megen intern massekommunikation, men at det er fra linjeledelsen, medarbejdere foretrækker at modtage information om strategi og forandring. Samtidig åbner linjekommunikation muligheden for den vigtige dialog, som det vil være langt sværere at etablere ved hjælp af interne massemedier. hør om Lundbecks program Communicative Leadership, der ved hjælp af træning, kommunikationsredskaber og fælles materiale gør linjeledere bedre i stand til at informere og engagere deres medarbejdere. Tips til andre virksomheder, som vil styrke deres linjekommunikation. Senior Communication Specialist Anne Gregersen Johns, H. Lundbeck A/S Pause med kaffe/te, kage og frugt Udvikling og implementering af en fælles kultur hos Carlsberg Udvikling og implementering af en fælles kultur hos Carlsberg C A S E hør om arbejdet med at udvikle en fælles Carlsberg-kultur på tværs af både geografiske og kulturelle grænser og forskelle. Kulturprojektet blev udviklet af en gruppe ledere fra forskellige lande og med vidt forskellige faglige baggrunde. hør erfaringerne med indsatser på områderne lederudvikling, kommunikation (visuel) identitet, samarbejdsprocesser og belønningssystemer. erfaringer med at omvende en tidligere indadvendt og mindre kommunikerende virksomhed til at tænke kommunikativt. gode råd til andre virksomheder, der arbejder med opbygningen af en fælles kultur Kommunikationsdirektør Anne-Marie Skov, Carlsberg Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter

7 Dag 2 t o r s d a g d e n 2 6. f e b r u a r E f f e k t i v i n t e r n k o m m u n i k a t i o n Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Medarbejderengagement Medarbejderengagement hos Dong Energy C A S E Der er en sammenhæng mellem ansattes engagement, motivation og tilfredshed og den interne kommunikation. Spørgsmålet er hvordan det styres og skaber medarbejderengagement hør Dong Energys erfaringer. hør om det interne kommunikationsarbejde i en virksomhed med stor offentlig bevågenhed ledelse er kommunikation Director Jakob Askou Bøss, Group Reputation & Internal Communication, Dong Energy Pause med kaffe/te og frugt En forandringsproces som en corporate branding indsats PFA s forandringsproces som en corporate branding indsats C A S E pfa har været igennem en forandringsproces, der har stillet nye krav til både den interne og eksterne kommunikation Hør om udfordringer der opstår mellem den interne og eksterne kommunikation i en forandringsproces hør om PFA s forandringsproces som en corporate branding indsats med nyt kommunikationskoncept, grafisk stil og udtryksform Kommunikationsdirektør Søren P. Espersen, PFA Pension Pause med kaffe/te

8 Dag 2 t o r s d a g d e n 2 6. f e b r u a r Intern kommunikation på tværs af landegrænser Forandringskommunikation på tværs af landegrænser hos MAN Diesel C A S E Globale forandringsprocesser løber typisk over flere år. I overensstemmelse med Change Management forskning og praksis skal der være en klar vision, som gennemsyrer de løbende projekter frem mod målet. hør, hvordan den globale virksomhed MAN Diesel har arbejdet med forandringsledelse på tværs af kulturer og nationaliteter om udfordringer ved at samle kulturer og skabe ny værdi hør om de kommunikative udfordringer i et stort projekt, One Diesel - Hvad gøres der i Projekt One Diesel for at sikre relevant og effektiv kommunikation? - Kulturoplevelser i projekt One Diesel. Hvordan bruges forskellighed til kvalitetsløft? - gode råde til andre virksomheder der arbejder med store projekter i forhold til forandringsledelse og kommunikation Senior Vice President Tommy Andreasen, Group information Technology, MAN Diesel hør, hvordan MAN Diesel Change Mangement Concept støtter op om effektiv kommunikation ud fra flere indfaldsvinkler - hvornår kan man se og bevise resultater og effekt, når man arbejder med forandringsledelse? - gode råd til andre virksomheder der arbejder med forandringsledelse eller der skal til og i gang med forandringsledelse Vice President Niels Karsvang, Human Resources Development, MAN Diesel Frokost Workshop Forandringsledelse Forandringsledelse få konkret viden og erfaring til at håndtere de interne processer På denne halvdags workshop vil du få en øget forståelse for ledelse af forandringsprocesser og projekter. Halvdagsworkshoppen vil sætte fokus på: øget forståelse for forandringsprocesser samt ledelse af disse Forandringslederens værktøjskasse strategier til gennemførelse af forandringsprocesser håndtering af faldgruber i forandringsledelse hør, hvordan du involverer organisationen på den rigtige måde i forbindelse med forandringsprojekter sådan sikrer din virksomhed det rette beredskab og ledelseskompetencer, der matcher de stigende krav om forandring Chefkonsulent Erik Bach Sørensen, Bach & Co. W o r k s h o p Pause med kaffe/te fortsættelse af workshop Pause med kaffe/te, kage og frugt fortsættelse af workshop Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

9 f r e d a g d e n 2 7. f e b r u a r W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p Facilitering af forandringsprocesser hvordan gør man? Denne workshop fokuserer på din evne til at hjælpe grupper og teams med at nå deres mål og skabe excellente resultater. Facilitering er en ledelses og udviklingsdisciplin der handler om at gøre ting lette for gruppen eller teamet. På workshoppen lærer du hvordan den professionelle facilitator motiverer teamet og styrer det sikkert fra start til mål. Vi arbejder med at skabe effektive møder, med klar retning og mod mål og resultater. Hæmmende kontra fremmende faktorer for facilitering og effektiv kommunikation gennemgås, og vi ser på hvordan du involverer alle i processen og skaber commitment og ejerskab. A R B E J D S M E T O D E På denne workshop arbejder vi koncentreret og praktisk, med fokus på hvilke muligheder der er for dig som deltager, for at kunne anvende det gennemgåede i din hverdag. I løbet af workshoppen veksles der mellem dialog, øvelser, debatter, gruppearbejde og cases. D E T F Å R D U M E D H J E M Workshoppen gør dig bevidst om facilitering som redskab til at effektivisere og professionalisere dine processer. Du opnår kompetencer indenfor proces og målstyring, samt hvordan du motiverer andre mennesker og optimerer deres ressourcer. Du lærer de grundlæggende færdigheder og din rolle og adfærd som facilitator. Du får metoder og redskaber til at arbejde bevidst med facilitering og motivering af teamet og hvordan du løser konflikter. Partner Berit Weise, PS4 Om underviseren: De seneste år har Berit Weise været partner i PS4 og arbejder som selvstændig proceskonsulent med opgaver inden for udvikling af mennesker og organisationer. Berit har mange års erfaring som facilitator og erhvervscoach. Berit er kendt for, at være aktivt til stede, nærværende og anerkendende i sin undervisning og er meget motiverende, kreativ og rummelig i sit engagement.

10 Kursus i DIN virksomhed investér i dine medarbejdere! Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessant arrangement, hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforum et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer, gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov. Ring på eller skriv på ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. ibc Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Intern kommunikation afholdes den 25. og 26. februar Dagen efter konferencen, den 27. februar 2009, afholdes workshoppen Facilitering af forandringsprocesser hvordan gør man. Såvel konference som workshoppen afholdes i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon Overnatning Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser i København. Kontakt NHG på Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Vælg alternativ Tilmelding senest 16. januar Spar Tilmelding senest 13. februar Spar Tilmelding efter 13. februar Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Camilla Glad, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n E f f e k t i v i n t e r n k o m m u n i k at i o n København Konference den 25. og 26. februar 2009 Workshop den 27. februar 2009 J e g ø n s k e r at d e lta g e i : Alle priser er ekskl. moms Navn 1 Navn 2 Vælg alternativ Tilmelding senest 16. januar Spar Tilmelding senest 13. februar Spar Tilmelding efter 13. februar Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 19148

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 23. januar 2009 Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/wm K ø b e n h a v n 25. og 26. f e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 24. f e b r u a r 2 0

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Ned med omkostningerne

Ned med omkostningerne K o n f e r e n c e København 11. og 12. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/cost SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. april metoder til overlevelse her og nu med bevarelse af en

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Event Management fra A-Z

Event Management fra A-Z K O N F E R E N C E KØBENHAVN 2. 3. M A R T S 2 0 0 5 Event Management fra A-Z Hvordan bliver du kreativ på kommando? Hvordan leder du et projekt? Hvordan briefer du de kreative? Hvordan laver du en superevent

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere