Transfer Pricing 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transfer Pricing 2009"

Transkript

1 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr ,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER: Senior Transfer Pricing Advisor Wolfgang Büttner, OECD Få den seneste opdatering fra OECD fokus på Business Restructuring Lær af erfaringsudveksling om APA s, metodevalg og praktisk håndtering af immaterielle rettigheder Hvordan gør man Transfer Pricing mere operationel? Skattetvister og voldgiftssager WORKSHOP: Business Restructuring Identifikation af skattemæssige konsekvenser HØR TALERE FRA: Deloitte KPMG Ericsson AB LEGO Systems A/S Vestas Wind Systems A/S A.P. Møller Mærsk A/S OECD PricewaterhouseCoopers Rønne & Lundgren Advokatfirma I samarbejde med:

2 TALERLISTE: Partner Asger M. Kelstrup Deloitte Skat Partner Martin Nielsen KPMG Global Transfer Pricing Services Transfer Pricing Specialist Eva Gerebäck Ericsson AB Tax Controller Georg Gam-Jensen LEGO System A/S Team Leader Transfer Pricing Carsten Bonnerup Vestas Wind Systems A/S Head of Transfer Pricing Henrik Arhnung A.P. Møller Mærsk A/S Senior Transfer Pricing Advisor Wolfgang Büttner OECD Senior Manager Transfer Pricing Joachim Twigt PricewaterhouseCoopers Partner Jan Hansen Rønne & Lundgren Advokatfirma KEYNOTE SPEAKER: Senior Transfer Pricing Advisor Wolfgang Büttner, OECD ORDSTYRER: Partner Ulrik Fleischer-Michaelsen, Rønne & Lundgren Advokatfirma UNDERVISERE PÅ WORKSHOPPEN: Partner and Head of Global Transfer Pricing Jonathan Bernsen, Deloitte Partner Global Transfer Pricing Team Asger M. Kelstrup, Deloitte MÅLGRUPPE FOR KONFERENCEN: Konferencen henvender sig til Tax Managers, Tax Advisors, skattechefer, skattekonsulenter, Transfer Pricing Managers, Transfer Pricing Consultants, controllere, CFO s, økonomichefer og -direktører, finanschefer og -direktører, regnskabschefer, Treasury Managers samt andre med interesse i og ansvar for Transfer Pricing. ER DU FORHINDRET I AT DELTAGE PÅ KONFERENCEN? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside. (Pris kr ,- ekskl. moms). 2

3 PRAKSIS I STADIG UDVIKLING IBC Euroforum byder for 8. gang velkommen til årets konference om Transfer Pricing. Dette års konference giver dig et overblik over udviklingen og griber fat om et bredt udsnit af de aktuelle problemstillinger, der ligger inden for Transfer Pricing. Vi har inviteret en række eksperter, som gennem løsningsforslag og erfaringsudveksling vil udstyre deltagerne med værktøjer og inspiration til at håndtere de udfordringer, man møder, når man i sit daglige arbejde beskæftiger sig med Transfer Pricing. Programmet for dette års konference har fokus på følgende: TP set i lyset af den globale krise Udfordringer i forhold til headquarter cost allocation, kildeskat, metodevalg og risici, TP adjustments, immaterielle rettigheder og operationel TP Opdatering på OECD s revision of the Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings Praktisk erfaring med Advance Pricing Agreement (APA) i forhold til Kina og USA samt aktuelle udfordringer i relation til Tyskland og Indien Global dispute og voldgiftssager Udover at møde OECD samt repræsentanter fra førende virksomheder og revisionshuse på det danske marked, vil konferencen også være en oplagt mulighed for dig til at udveksle erfaringer og netværke med kollegaer fra branchen. Før-konference workshop: Business Restructuring Identifikation af skattemæssige konsekvenser Med afsæt i det seneste OECD diskussionsnotat om de skattemæssige konsekvenser som følge af Business Restructuring kan vi i samarbejde med Deloitte tilbyde en workshop med fokus på forretningsmæssige omstruktureringer og identifikation af skattemæssige konsekvenser. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen til et par spændende og indsigtsfulde konferencedage den 25. og 26. marts på Charlottehaven i København. Med venlig hilsen Mia Sang Jensen Projektleder IBC Euroforum 3

4 TIRSDAG DEN 24. MARTS 2009 W O R K S H O P W O R K S H O P W O R K S H O P Business Restructuring Identifikation af skattemæssige konsekvenser Med udgivelse af det seneste OECD diskussionsnotat om de skattemæssige konsekvenser af forretningsmæssige omstruktureringer, har emnet fået en renæssance, da det er blevet tydeligere, at de skattemæssige konsekvenser varierer meget fra land til land. Endvidere kan forretningsmæssige omstruktureringer blive fremprovokeret af den nuværende krise, hvorved det hurtigt kan blive relevant at kunne analysere de skattemæssige konsekvenser og planlægge i størst muligt omfang. Workshoppens indhold og opbygning: Omdrejningspunktet for denne workshop er identifikation og analyse af skattemæssige konsekvenser relateret til forretningsmæssige omstruktureringer. Deltagerne vil blive opdelt i arbejdsgrupper og præsenteret for et antal cases med fx flytning af funktioner til lavomkostningslande, IP-overførsler og overgang fra traditionel samhandelsstruktur til en centraliseret samhandelsstruktur. Deltagerne skal analysere de forelagte cases og overveje de potentielle skattemæssige konsekvenser og planlægningsmuligheder til minimering af disse. Målet er at deltagerne efter workshoppen vil være i stand til at identificere potentielle skattemæssige konsekvenser og planlægningsmuligheder som følge af forretningsmæssige omstruktureringer. Program for workshoppen: Kaffe/te og morgenbrød Workshoppen starter Frokost Workshoppen fortsætter Workshoppen slutter Der indlægges pauser undervejs 4

5 TIRSDAG DEN 24. MARTS 2009 W O R K S H O P W O R K S H O P W O R K S H O P Business Restructuring Identifikation af skattemæssige konsekvenser Undervisere: Jonathan Bernsen, er partner og leder af Deloittes Global Transfer Pricing i Danmark. Han har base i København og har specialiseret sig i TP-planlægning og tax aligned supply chain solutions. Jonathan har tidligere arbejdet hos Deloitte i San Francisco. Han har arbejdet med selskaber inden for den farmaceutiske sektor, fødevareindustrien, medicinsk udstyr, software, hardware og forbrugsvarer. Jonathan har været i Deloitte siden Asger M. Kelstrup, er partner i Deloittes Global Transfer Pricing i Danmark. Han har base i København og har specialiseret sig i TP-planlægning og konfliktløsning. Asger har arbejdet med flere store multinationale selskaber i den farmaceutiske sektor, software industrien, telesektoren og fremstillingssektoren. Asger har været i Deloitte siden august Forinden arbejdede han som transfer pricing specialist i et andet stort konsulentfirma. 5

6 Dag 1 ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 TRANSFER PRICING Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Partner Ulrik Fleischer-Michaelsen, Rønne & Lundgren Advokatfirma TP i praksis Headquarter cost allocation Service fee kontra omkostningsallokering Hvilke omkostninger kan faktureres? Hvad er nytteværdi og hvordan måles den? Bestemmelse af allokeringsnøgler Praktiske forhold ved fakturering, herunder moms Landespecifikke forhold, herunder fradragsretten og kildeskatter Dokumentation Partner Asger M. Kelstrup, Deloitte Skat Pause med kaffe/te og frugt Transfer Pricing og den finansielle krise Betydningen af TP set i lyset af den globale recession Principal -struktur hvordan håndterer man fald i priser og indtjening? Dokumentation af konjunktursvingninger og påvirkninger Hvilken effekt har det på comparable searches som bygger på historiske data? Skatteplanlægning er der ændret grundlag for overdragelse af rettigheder Effekt på finansielle transaktioner Partner Martin Nielsen, KPMG Global Transfer Pricing Services Pause med kaffe/te Operational Transfer Pricing What are our experiences from foreign requirements and practical implementation CASE of them? Daily business how do we handle TP in daily business, not only as something to document for tax purposes? Allocation of resources how do we document TP in order to make it accepted in most countries? Is it possible to combine the way we sell and the TP requirements? How do we handle exceptions? Services how do we document and handle services within the company? Transfer Pricing Specialist Eva Gerebäck, Ericsson AB 6 (Indlægget afholdes på engelsk)

7 Dag 1 ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 TRANSFER PRICING Frokost Metodevalg og year-end adjustments Hvor accepteret er TP i de lande, vi opererer i? CASE Hvilke metoder er anerkendt i de lande vi har relation til? Hvilken risiko løber vi, når vi anvender en bestemt metode? Hvad er vores praktiske erfaringer med TP justeringer -herunder year-end adjustments? Hvordan håndterer vi year-end adjustments i forhold til told og moms? Tax Controller Georg Gam-Jensen, LEGO System A/S Pause med kaffe/te TP i udvalgte lande Praktisk håndtering af TP udfordringer i forhold til Tyskland og Indien Hvordan håndterer vi TP i praksis i forhold til Tyskland? CASE Benchmark studies HQ costs Relocation of functions Hvordan tackler vi TP udfordringer i relation til Indien? WHT tax og Business tax Benchmark studies HQ costs Royalties Team Leader Transfer Pricing Carsten Bonnerup, Vestas Wind Systems A/S Pause med kaffe/te, kage og frugt Advance Pricing Agreement (APA) - Udfordringer og muligheder APA som risk management redskab CASE Pros & cons APA praktiske erfaringer med USA og Kina Head of Transfer Pricing Henrik Arhnung, A.P. Møller Mærsk A/S Kort opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter 7

8 Dag 2 TORSDAG DEN 26. MARTS 2009 TRANSFER PRICING Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Update on OECD s revision of the Transfer Pricing Guidelines Latest developments at OECD level on transfer pricing comparability and profit KEYNOTE methods OECD s discussion draft on the Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings A future perspective what will come? Senior Transfer Pricing Advisor Wolfgang Büttner, OECD (Indlægget afholdes på engelsk) Pause med kaffe/te og frugt IBC-FLEX Vi har ønsket et indlæg fra SKAT men mangler endnu endelig bekræftelse grundet omstrukturering. Hold øje med vores website for annoncering af emne og taler Pause med kaffe/te Immaterielle rettigheder Praktisk erfaring med værdiansættelse af immaterielle rettigheder og dokumentation herfor Efterfølgende afregning Flytning af immaterielle rettigheder Taler annonceres senere Frokost Skattetvister og voldgiftssager Global Tax Audit Environment and Dispute Resolution Methods Where do Transfer Pricing Audits and Disputes Arise? Dispute resolution in practice How to Manage a Transfer Pricing audit: Decision Process Senior Manager Transfer Pricing Joachim Twigt, PricewaterhouseCoopers (Indlægget afholdes på engelsk) 8

9 Dag 2 TORSDAG DEN 26. MARTS 2009 TRANSFER PRICING Pause med kaffe/te, kage og frugt Voldgiftssager perspektivering via cases Hvordan håndterer man processen - kører man sagen i begge lande, kun i det ene eller hvordan opdeler man sagsprocessen? Hvornår gør man hvad i forhold til omkostninger og odds for at vinde sagen? Voldgiftskonventionen - hvilke fordele og muligheder ligger der for at benytte organet fremadrettet og få indarbejdet dette i TP aftaler? Partner Jan Hansen, Rønne & Lundgren Advokatfirma Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Andre spændende arrangementer: Virksomhedsjuristen 2009 Konference den februar 2009 i København Køb & salg af virksomheder Konference den marts 2009 i København Rekonstruktion i en krisetid Konference den marts 2009 i København Se mere på 9

10 IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. Nå din målgruppe i et nyt forum Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P R A K T I S K E O P L Y S N I N G E R Afholdelsesdato og -sted Konferencen Transfer Pricing 2009 afholdes den 25. og 26. marts 2009 med en før-konference workshop om Business Restructuring Identifikation af skattemæssige konsekvenser den 24. marts på Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon Overnatning Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser i København. Kontakt NHG på Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris Vælg alternativ Tilmelding senest 13. februar Spar Tilmelding senest 6. marts Alle priser er ekskl. moms. Spar Tilmelding efter 6. marts Konference og workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på dk eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø TILMELDING TIL IBC EUROFORUM KONFERENCEN TRANSFER PRICING 2009 Konference København den 25. og 26. marts 2009 Workshop den 24. marts 2009 JEG ØNSKER AT DELTAGE: Navn 1 Navn 2 Vælg alternativ Returneres ved varig adresseændring Tilmelding senest 13. februar Spar Tilmelding senest 6. marts Alle priser er ekskl. moms. Spar Tilmelding efter 6. marts Konference og workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr ,- ekskl. moms). Nærmeste chef SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 23205

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

STRATEGI OG EKSEKVERING

STRATEGI OG EKSEKVERING Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 20. og 21. maj 2010 Strategi-guru gæster København Eneste optræden i Danmark STRATEGI OG EKSEKVERING KONFERENCE MED DAVID P. NORTON Forankring af strategien

Læs mere

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser DET PROFESSIONELLE KØKKEN KØBENHAVN KONFERENCE DEN 23. - 24. AUGUST 2011 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Tilmeld dig på www.fyi.dk/ pro1 KOLDING KONFERENCE DEN 16. - 17. NOVEMBER 2011 HOTEL KOLDINGFJORD

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

GENNEMFØR STRATEGIEN!

GENNEMFØR STRATEGIEN! Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 31. marts og 1. april 2009 Eneste gang i Danmark GENNEMFØR STRATEGIEN! mød Robert S. Kaplan Mød verdens førende ekspert i strategiimplementering og økonomistyring

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

Kontaktcentret anno 2014

Kontaktcentret anno 2014 20. & 21. MARTS 2014 HOTEL SCANDIC COPENHAGEN Tidligere MBCE Service & Support Forum Kontaktcentret anno 2014 Danmarks absolut største kundeservicekonference over 160 deltagere sidste år N Hør blandt andet

Læs mere

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM Barcelona 21. til 24. april 2015 Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering og finansiering af kriseramte virksomheder i form af indenretlige eller udenretlige

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

markedsføringsdagen mobil markedsføring salgskampagner brugerinvolvering vækstmaskine Subscribers Rule Mød blandt andre: neuromarketing

markedsføringsdagen mobil markedsføring salgskampagner brugerinvolvering vækstmaskine Subscribers Rule Mød blandt andre: neuromarketing markedsføringsdagen 2009 forretningsmodeller Direct Marketing Mastermind Marketing langsigtede strategier brugerinvolvering neuromarketing eksekvering AdWords salgskampagner mobil markedsføring Subscribers

Læs mere