Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r November

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8"

Transkript

1 SPAR kr ,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r W o r k s h o p 24. November Banking 2009 Få det store overblik over hele den danske banksektor Hvilke regulative initiativer har Nationalbanken i posen som følge af uroen på de finansielle markeder? Hvordan ventes boligmarkedet at udvikle sig, og hvilke implikationer har inflationen? Stort kundefokus med Private Banking, fremtidens forbrugere og analyser fra Penge- og Pensionspanelet Hvad byder den nye digitale signatur via PBS og DanID på, og hvad kræver implementeringen? Deltag eller send dine medarbejdere på workshoppen Rådgiveransvar for bankrådgivere Hør blandt andre: Nationalbankdirektør Jens Thomsen Danmarks Nationalbank Chefanalytiker Thomas Kyhl Nykredit Head of Private Banking Carsten Højegaard Handelsbanken Professor Torben Hansen Formand for Penge- og Pensionspanelet Adm. direktør Johnny Bennedsen DanID A/S

2 T a l e r l i s t e : Bankdirektør Jesper Schiøler Lån & Spar Bank Nationalbankdirektør Jens Thomsen Danmarks Nationalbank Chefanalytiker Thomas Kyhl Nykredit Adm. direktør Hans Erik Brønserud Middelfart Sparekasse Partner, ansvarlig for Accenture Financial Services i Danmark Bent Dalager Accenture Head of Private Banking Carsten Højegaard Handelsbanken Fremtidsforsker og Research-chef Henrik Hovgaard Future Navigator Professor Torben Hansen Formand for Penge- og Pensionspanelet Adm. direktør Johnny Bennedsen DanID A/S Global Head of Partner Sales Stephan Martinussen Saxo Bank O r d s t y r e r : Partner Steen Rud Hansen, PA Consulting Group U n d e r v i s e r p å w o r k s h o p p e n : Head of Compliance Marianne Simonsen, FIH Bank U D S T I L L E R : Oberthur Technologies Denmark is a part of Oberthur Technologies. We are the leading supplier of card solutions in the Nordic region and in the World. Oberthur Technologies is a world leader in the field of secure technologies. Innovation and high quality services ensure Oberthur Technologies strong positioning in its main target markets. Læs mere på: E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms).

3 V e l k o m m e n t i l å r e t s b a n k s e k t o r - k o n f e r e n c e IBC Euroforum har fornøjelsen af at slå dørene op til en af årets største danske konferencer inden for banksektoren Banking Du vil høre om alle de højaktuelle emner, hvor flere af branchens toneangivende aktører giver deres syn på fremtidens udvikling og de mest spændende udfordringer, som bankerne på det danske marked er udsat for. Du vil høre erfaringer og syn på likviditetskrisen og den finansielle krise generelt, udviklingen herhjemme og i Europa, udviklingen på realkredit- og boligmarkedet samt udfordringerne på medarbejdersiden for blot at nævne nogle stykker. Uroen på finansmarkederne vil blive adresseret af Nationalbanken, der kommer med et bud på, hvad der kan forventes af indgreb. Der vil være et overordnet kundefokus, hvor der især vil blive set på Private Banking og ikke mindst fremtidens forbrugere med særdeles vidtgående individuelle krav den såkaldte Generation Y. Herudover vil det snart ét år gamle Penge- og Pensionspanel være på banen med de første og nyeste resultater af deres analyser, der har udgangspunkt i den private forbruger. Du får herudover mulighed for at høre om perspektiverne ved den nye digitale signatur, og konferencen rundes af med at debattere innovation i banksektoren. Workshop: Rådgiveransvar for bankrådgivere Som en del af konferencen vil der være en workshop, der omhandler bankrådgiver-ansvaret, lovkrav til bankrådgiverne, og hvordan dette skal håndteres i praksis. Hvis du som deltager på konferencen ikke selv er i stand til at deltage eller har en mere relevant kollega eller medarbejder til pladsen, er du frit stillet til at give pladsen videre for den reducerede pris. Man kan også tilmelde deltagere til workshoppen særskilt. Netværksmiddag Som deltager på konferencen vil du ikke blot få overblikket og blive opdateret på relevante emneområder. Som noget ekstra har vi også valgt at lave en netværksmiddag på The Dining Room, hvor der er en inspirerende udsigt ud over København. Her er den mere uformelle snak og erfaringsudveksling sat i højsædet. Vi har fået The Dining Room til at give os en rigtig god aftale på networking-delen samt en god middag med vinmenu. Meld dig derfor også til her og få endnu mere ud af dagene i godt selskab med andre fra branchen. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen til et par spændende og indsigtsfulde konferencedage med et rigt udbytte for alle. Med venlig hilsen Peter Gerdes Projektleder IBC Euroforum

4 M a n d a g d e n 2 4. n o v e m b e r W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p Rådgiveransvar for bankrådgivere Nye lovkrav og øget ansvar i forhold til rådgivningen bliver til stadighed et mere centralt element i bankrådgivernes hverdag. Vi har sat en workshop sammen, hvor du og dine kollegaer eller medarbejdere kan blive opdateret på hele området. Der vil blive taget fat om fire store områder: Rådgiveransvar, Hvidvask, Compliance samt tavshedspligt og databeskyttelse. Deltagerne vil bl.a. få svar på: Hvad er god skik? Hvilke foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme skal der tages og hvorfor? Hvad skal du være særligt opmærksom på i det daglige vedrørende tavshedspligt og databeskyttelse? Hvad kræver lovgivningen på alle disse områder? Registrering og kaffe/te og morgenbrød God skik og rådgiveransvar Hvad er god skik? relevante regler i hovedtræk Aktuelt fra Finanstilsynet Pause med kaffe/te Hvidvask Hvilke foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme skal der tages og hvorfor? Hvad kræver lovgivningen, at du er særlig opmærksom på i det daglige? Hvis ansvar er det, hvis du ikke lever op til reglerne? Frokost Compliance Hvad er compliance? Hvorfor compliance? Hvad kan en compliance officer hjælpe dig med? Pause med kaffe/te og kage Tavshedspligt og databeskyttelse Hvilken lovgivning er der på området/ lovgivningen i hovedtræk? Hvad skal du være særligt opmærksom på i det daglige? Afrunding og Spørgsmål Slut Underviser: Head of Compliance Marianne Simonsen FIH Bank Deltager du på konferencen Banking 2009, får du workshoppen til reduceret pris. Har du ikke selv mulighed for at deltage, kan du give pladsen videre til en kollega eller medarbejder til samme pris. Tilmelder I fem eller flere deltagere, er der også gode besparelser at hente. Se priserne bagerst i brochuren. Målgruppe: Adm. direktører, afdelingsledere, Head of Compliance, Compliance Managers, Compliance Officers, bankrådgivere, investeringsrådgivere.

5 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 5. n o v e m b e r B a n k i n g Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Peter Gerdes, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Partner Steen Rud Hansen, PA Consulting Group Generel udvikling og makroøkonomi Udfordringer i den danske banksektor: Strategier i en skiftetid Likviditetsstyring i et forandret og mere trægt fundingmarked Prissætning og introduktion af nye produkter/koncepter kontra konstante reguleringskrav Balanceret udvikling i ind- og udlån Rekruttering af medarbejdere i et marked, hvor efterspørgslen har været større end udbuddet Hvor og hvordan møder vi fremtidens forbrugere? Hvilken rolle kommer teknologien til at spille i fremtiden, og hvad er de kritiske faktorer? Konsolidering og særpræg bevaret på samme tid via infrastrukturelle fællesskaber Bankdirektør Jesper Schiøler, Lån & Spar Bank Pause med kaffe/te og frugt Udviklingen i den europæiske banksektor Hvilke konsekvenser har den finansielle krise haft for de europæiske banker? Hvad vil konsekvenserne være på 1, 3 og 5 års sigt? Hvilke trends ser vi med hensyn til nye produkter og fokus i den europæiske banksektor? vil vi se en udbredt konsolidering eller primært organisk vækst? PA Consulting giver via deres internationale kanaler et indblik i den europæiske banksektor Pause med kaffe/te Uroen i de finansielle markeder Hvad kan centralbankerne gøre? Hvad bliver konsekvenserne for Danmark Hvilke initiativer på den regulative side må forventes? Nationalbankdirektør Jens Thomsen, Danmarks Nationalbank Frokost Realkredit- og boligmarkedet Status og perspektiver for boligmarkedet Er der udsigt til en boligkrise i Danmark? Hvordan har uroen på de finansielle markeder påvirket realkreditmarkedet/lånevalget? Chefanalytiker Thomas Kyhl, Nykredit

6 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 5. n o v e m b e r B a n k i n g Pause med kaffe/te Teknologi, drift og medarbejdere Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Hvad er kravene til fremtidens bankrådgivere? Hvor mange produkter skal og kan den enkelte medarbejder overskue? Hvilke profiler ønsker man at tiltrække? Hvordan kan man sikre sig det rette match af kompetencer i forhold til kunderne? Hvilke tiltag kan man gøre for at fastholde medarbejdere og øge deres arbejdsglæde? Adm. direktør Hans Erik Brønserud, Middelfart Sparekasse Pause med kaffe/te, kage og frugt Teknologisk udvikling og dens betydning for banksektoren Hvad bliver det næste store fremskridt à la Dankort og netbank? Hvilke kreditkort, andre kort og andre betalingsmidler vil der på sigt kunne gøres brug af? Hvor langt i udviklingen er Mobile Banking? Hvordan ser udviklingen ud på tværs af brancherne, og hvilke aktører vil dominere i fremtiden i forhold til banker, mobilselskaber og betalingskort? Hvilke nye markeder kan pengeinstitutterne træde ind på? Partner, ansvarlig for Accenture Financial Services i Danmark, Bent Dalager, Accenture Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter EKSKLUSIV NETVÆRKSMIDDAG PÅ THE DINING ROOM Nyd en eksklusiv 3-retters menu inkl. vin i et godt socialt og fagligt selskab Velkomstdrink i The Dining Room med udsigt over København retters menu inklusiv vinmenu og kaffe Husk at krydse af ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage i netværksmiddagen pris kr. 985,- ekskl. moms. NB! Det er kun muligt at deltage i middagen, hvis man deltager på selve konferencen.

7 M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Bankchefer, bankdirektører, chefanalytikere, IT-chefer, udviklingschefer, kundechefer, økonomichefer, matematiske direktører, afdelingsdirektører, projektledere fra banksektoren og den finansielle sektor generelt. Derudover også konsulenter, som arbejder med kunder inden for banker samt andre med interesse i og ansvar for bankforretning. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Peter Gerdes, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på

8 Dag 2 O n s d a g d e n 2 6. n o v e m b e r B a n k i n g Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Kunder og produkter Private Banking Hvilke overordnede kendetegn synes en Private Banking kunde at have? Hvor stor er den samlede kundemasse nu? Om 5 år? Hvad er minimumsgrænsen og kriterierne for en Private Banking kunde? Hvilke services bør der som minimum ydes? Hvor meget kan og skal kunden selv inddrages? er der nogen grænser for, hvor stort engagementet/formuen kan være? Head of Private Banking Carsten Højegaard, Handelsbanken Pause med kaffe/te og frugt Fremtidens forbrugere Generation Y Hvad karakteriserer morgendagens forbrugere? Hvordan kan man som bank forholde sig til kunder, der bliver stadig mere flygtige? Hvad er fremtidens vigtigste konkurrenceparametre for den danske banksektor? Hvordan kan man tænke innovation ind i banken? Fremtidsforsker og Research-chef Henrik Hovgaard, Future Navigator Pause med kaffe/te Penge- og Pensionspanelet Hvilke analyser af bankområdet er iværksat? Hvilke resultater er kommet frem indtil nu? I hvor høj grad inddrages forbrugerne og dermed deres forudsætninger for at træffe bevidste valg? Hvilke analyser vil man fremover iværksætte? Hvornår forventes de næste undersøgelser af finansielle ydelser at være klar til offentliggørelse? Professor Torben Hansen, Formand for Penge- og Pensionspanelet Frokost

9 Dag 2 O n s d a g d e n 2 6. n o v e m b e r B a n k i n g Digital Signatur og Innovation Ny Digital Signatur via PBS vil det være mere sikkert end den oprindelige OCES-digitale signatur? Hvad vil fordelene være? Hvor store vil omkostningerne være? Hvilke risici er der forbundet med en ny fælles digital signatur? Hvor stor sikkerhed fra henholdsvis brugernes og bankernes synspunkt kræver en effektiv brug af løsningen? Adm. direktør Johnny Bennedsen, DanID A/S Pause med kaffe/te CFD ere Contract for Difference Case: Saxo Bank C A S E Hvilke grundlæggende egenskaber har instrumentet? Hvilke eksempler er der på CFD produktporteføljer og handelssystemer? Hvor let er det for den private investor at bruge, og hvilke data fra case studies er der? Global Head of Partner Sales, Stephan Martinussen, Saxo Bank Pause med kaffe/te, kage og frugt Innovation i den danske banksektor D e b at Hvorfor er banker så træge, når det kommer til innovation? Hvad betyder innovation for banksektoren? Hvor meget betyder graden af innovation i sidste ende for indtjeningsdannelsen? Har små spillere bedre muligheder end større spillere og i så fald hvorfor? Kan bankerne lære noget af andre brancher? Bankdirektør Jesper Schiøler, Lån & Spar Bank Global Head of Partner Sales, Stephan Martinussen, Saxo Bank Research-chef Henrik Hovgaard, Future Navigator Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Banking 2009 afholdes den 25. og 26. november på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon Workshoppen Rådgiveransvar for bankrådgivere afholdes den 24. november 2008 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 31. oktober Tilmelding senest 26. september Spar Tilmelding senest 31. oktober Spar Konference & workshop* , , ,- 500, ,- Konference , , ,- 500, ,- Netværksmiddag i The Dining Room (Scandinavia) 995,- 995,- 995,- * Er du forhindret i at deltage på workshoppen, kan du sende en kollega eller medarbejder til den reducerede pris. Særskilt Workshop-pris Vælg alternativ Tilmelding senest 26. september Spar Tilmelding senest 31. oktober Spar Tilmelding efter 31. oktober Workshop 4.995, , ,- 500, ,- Workshop 5. deltager ** Gratis 4.995,- Gratis 5.995,- Gratis **OBS: 6. og efterfølgende deltagere får 20% rabat på listepriserne på workshoppen Deltagerne skal være fra samme virksomhed defineret ud fra adressen. Priserne inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n B a n k i n g København Konference den november 2008 Workshop den 24. november 2008 Jeg ønsker at deltage i: Navn 1 Navn 2 Vælg alternativ Tilmelding senest 26. september Spar Tilmelding senest 31. oktober Spar Alle priser er ekskl. moms Tilmelding efter 31. oktober Konference & workshop , , ,- 500, ,- Konference , , ,- 500, ,- Workshop 4.995, , ,- 500, ,- Netværksmiddag 985,- 985,- 985,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 25002

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/tele K ø b e n h a v n 21. og 22. j a n u a r W o r k s h o p 2 0. j a n u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 21. november 2.0 3.0

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Institutionelle investorer

Institutionelle investorer K o n f e r e n c e København 22. og 23. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/invest SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 10. juli Nye tider og muligheder for Institutionelle investorer

Læs mere

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3.

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3. K o n f e r e n c e København 2. og 3. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. oktober Værdipapirhandel c l e a r i n g s e t t l e m e

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Ned med omkostningerne

Ned med omkostningerne K o n f e r e n c e København 11. og 12. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/cost SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. april metoder til overlevelse her og nu med bevarelse af en

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere