Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern Revision med fokus på praktisk erfaring"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring Hør om udviklingen af intern revisions rolle og funktion samt samarbejder og integreret revision Bliv opdateret på risikobaseret revision teori og praksis Få værktøjer til overvågning af kontroller og kontrolsystemer Lær af erfaringsudveksling om revisionskomitéer/udvalg Mini-workshop: Krisehåndtering og besvigelser Keynote Speaker: Group Internal Audit Director Mark Carawan, Barclays PLC HØR TALERE FRA: Deloitte Københavns Kommune Carlsberg Breweries Saxo Bank KPMG Nordea Grant Thornton TrygVesta Danske Bank Novo Nordisk PricewaterhouseCoopers Som deltager på konferencen modtager du Børsen Ledelseshåndbog Økonomistyring på cd-rom

2 T a l e r l i s t e : Statsautoriseret revisor Ole Herman Deloitte Revisionschef Kurt Wagner Københavns Kommune Vice President, Internal Audit Vibeke Aggerholm Carlsberg Breweries A/S Group Internal Audit Director Mark Carawan Barclays PLC Director & Group Compliance Officer Jens Schierbeck Saxo Bank A/S Statsautoriseret revisor Anders Stig Lauritsen KPMG Revisionschef Ane Marie Christensen Nordea A/S Statsautoriseret revisor Benny Voss Grant Thornton Revisionschef Jens Galsgaard TrygVesta A/S Revisionschef Jens Peter Thomassen Danske Bank A/S Koncernsikkerhedschef Kaj Møller Novo Nordisk A/S Statsautoriseret revisor Kim Füchsel PricewaterhouseCoopers O r d s t y r e r : Partner Morten Egelund, Deloitte Enterprise Risk Services M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Konferencen henvender sig til Revisionschefer, Vicerevisionschefer, Afdelingchefer, Funktionsledere, Interne revisorer, Head of Controlling, Financial Controllers, eksterne revisorer, regnskabschefer, økonomichefer, Head of Internal Audit, Head of Compliance, Compliance Officers, Head of Risk Management samt andre med interesse for og berøring med intern revision og relaterede opgaver.

3 U d f o r d r i n g e r o g p r a k t i s k h å n d t e r i n g Med den fortsatte volatile økonomiske situation, der lægger pres på virksomheder og deres topledelse, er stadig flere virksomheder begyndt at sætte fokus på styrkningen af den interne kontrol i organisationen, bl.a. via intern revision. Det er dermed ikke længere kun i den finansielle sektor med de hertil knyttede lovkrav, at etablering og videreudvikling af intern revision er sat på agendaen. Krav, behov og forventninger til intern revision er stadigt voksende. For at kunne imødekomme og takle de praktiske udfordringer er det vigtigt at følge udviklingen og holde sig opdateret. Udbytte af konferencen Målet med konferencen er at opdatere og stille skarpt på højaktuelle områder inden for intern revision samt udruste deltagerne med inspiration og værktøjer til at møde nuværende og kommende udfordringer. Programmet byder på indlæg både af teoretisk og praktisk karakter med den tungeste vægtning på den praktiske del gennem erfaringsudveksling og konkret håndtering fra ledende virksomheder fra både den finansielle og ikke-finansielle sektor. Der sættes fokus på følgende fire områder: Rolle, ansvar og samarbejder Risikobaseret revision Revisionskommitéer/udvalg Krisehåndtering og besvigelser Udover at møde repræsentanter fra de førende revisionshuse samt fra virksomheder med solid erfaring med intern revision, vil konferencen også være en oplagt mulighed for dig til at netværke med kolleger på tværs af brancherne. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til et par spændende og indsigtsfulde konferencedage den 4. og 5. november på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center. Med venlig hilsen Mia Sang Jensen Projektleder IBC Euroforum

4 Dag 1 O n s d a g d e n 4. n o v e m b e r I n t e r n R e v i s i o n Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Partner Morten Egelund, Deloitte Enterprise Risk Services Rolle, ansvar og samarbejder udviklingen af intern revisions rolle og funktion et fremadrettet blik hvilken rolle vil interne revisorer spille, og hvilke nye krav vil der blive stillet? Intern revisions skærpede involvering i virksomhedens samlede økonomiprocesser Sparringspartner kommunikation mellem intern revision og beslutningstagerne Statsautoriseret revisor Ole Hermann, Deloitte Revisionschef Kurt Wagner, Københavns Kommune Pause med kaffe/te og frugt Samarbejdet mellem intern og ekstern revision Sondring mellem finansiel og operational revision hvem står for hvad, og hvori består samarbejdet mellem de interne og de eksterne revisorer? Klarlæggelse af intern revisions berettigelse Kommunikation mellem interne og eksterne revisorer Vice President, Internal Audit, Vibeke Aggerholm, Carlsberg Breweries A/S Pause med kaffe/te Integrated Audit in a practical perspective Challenges and requirements of adopting an integrated approach to auditing Division of roles and responsibilities between internal audit, risk management and compliance Development and execution of an integrated assurance plan Reporting the results of integrated audit work to the Board How does integrated assurance add value? Group Internal Audit Director Mark Carawan, Barclays PLC Frokost Samspillet mellem Intern Revision og Compliance afdelingen Opgavefordeling og kommunikation mellem Intern Revision og Compliance, samt evt. Intern Controlling Hvordan organiserer man rent praktisk samarbejdet mellem Intern Revision og Compliance afdelingen? Hvilken rolle har Intern Revision i relation til overholdelse af love og regler, herunder solvensreglerne? Hvilke forventninger har Compliance afdelingen til Intern Revision? Opfølgning på Intern Revisions findings og anbefalinger hvad er organisationens rolle, og hvad er Compliance s rolle? Director & Group Compliance Officer Jens Schierbeck, Saxo Bank A/S Pause med kaffe/te Den risikobaserede tilgang anno Risikobaseret revision Identifikation, afgrænsning og vægtning af finansielle og operationelle risici Hvordan defineres, prioriteres og revideres risici? Hvordan sikres fokus på de interne kontroller, som adresserer de identificerede risici? Indhold af revisionsplaner Øvrige aktuelle temaer Statsautoriseret revisor Anders Stig Lauritsen, KPMG

5 Dag 1+2 O n s d a g o g T o r s d a g I n t e r n R e v i s i o n Dag 1 Dag Pause med kaffe/te og frugt Koordination og kommunikation mellem Intern Revision og Risk Management Hvad er Intern Revisions rolle i overvågningen af virksomhedens samlede risikostyring? Sådan håndterer vi kommunikationen mellem Intern Revision og Risk Management i identifikationen af de væsentligste risici et tættere forløb øget revidering af Risk Management efter solvency reglerne, herunder andre regulatoriske udfordringer Praktiske erfaringer med tilrettelæggelse af revisionen planlægning, udførelse og rapportering Revisionschef Ane Marie Christensen, Nordea A/S Kort opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg Kontroller overvågning af kontroller og interne kontrolsystemer Overvågning af kontroller skal sikre at interne kontroller og kontrolsystemer vedbliver at fungere effektivt. Organisationen COSO har i samarbejde med Grant Thornton udarbejdet en Guidance on Monitoring Internal Control Systems, der er offentliggjort i år. Forbedring af den interne kontrol hvordan sikrer man, at kontrollen fungerer hensigtsmæssigt? Gennemgang af COSO overvågningsmodel Hvordan fastlægger man, hvilke kontroller der skal overvåges? Hvordan implementerer man modellen? Praktiske eksempler Statsautoriseret revisor Benny Voss, Grant Thornton Pause med kaffe/te og frugt Revisionskommitéer/udvalg revisionsudvalg hvad er de praktiske erfaringer? Overvejelser omkring opstart af revisionsudvalg - Lovgivning - Sammensætning og ansvarsfordeling - Hele bestyrelsen eller selvstændigt udvalg? etablering af kommissorium Årshjul og aktuelle fokusområder krav, tidslinje og prioritering af behandlinger Hvilken praktisk betydning har revisionsudvalget for intern revision og ledelsen? Revisionschef Jens Galsgaard, TrygVesta A/S

6 Dag 2 T o r s d a g d e n 5. n o v e m b e r I n t e r n R e v i s i o n Pause med kaffe/te intern revision og revisionsudvalget et vigtigt samarbejde Intern revisions rolle og opgaver i forhold til revisionsudvalget Rammer for samarbejdet mellem intern revision, topledelsen og revisionskommiteen Intern revisions rolle verifikation af informationer til udvalget samt undersøgelser på vegne af udvalget Rapportering fra intern revision til revisionsudvalget separat rapportering eller via revisionsprotokollat? Hvordan passer samarbejdet ind i intern revisions eksisterende setup med reference til bestyrelsen? Revisionschef Jens Peter Thomassen, Danske Bank A/S Frokost Krisehåndtering og besvigelser Sådan håndterer Novo Nordisk sager, hvor der er mistanke om svindel Hvordan forebygger og opdager man svindel i virksomheden? Forløbet fra mistanke over overvågning til eventuel politianmeldelse Hvem skal involveres, hvornår, og hvilke sanktioner kan være aktuelle over for involverede? Hvilke rolle skal intern revision spille? Hvordan håndterer man svindel begået i ledelsen? Fokus på faldgruber undervejs Koncernsikkerhedschef Kaj Møller, Novo Nordisk A/S M i n i - w o r k s h o p : Krisehåndtering med fokus på besvigelser Intern revision skal drøfte besvigelsesrisici med revisionskommiteen og bestyrelsen og kan være med til at give inspiration til kriseberedskab gennem drøftelse med revisionskommitee/bestyrelse. Indlægget bygger på en case fra PwC s film Risking it all og danner grundlag for debat om selskabets håndtering af besvigelser og selskabets kriseberedskab. Indhold og opbygning: Oplæg vedrørende kriseberedskab i tilfælde af f.eks. besvigelsessag Case i form af filmen Risking it all Debat om emnet kriseberedskab på baggrund af casen Afslutning Introduktion af emner og case Visning af film part 1 Spørgsmål og Debat Visning af film part 2 Spørgsmål og kommentarer Visning af film part 3 Afslutning Statsautoriseret revisor Kim Füchsel, PricewaterhouseCoopers (15 min.) (15 min.) (20 min.) (20 min.) (15 min.) (5 min.) (2 min.) Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Pause med kaffe/te og frugt

7 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Intern Revision afholdes den november 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 18. september Spar Tilmelding senest 16. oktober Spar Tilmelding efter 16. oktober Konference , , , , ,- Medlemmer af IIA Foreningen af Interne Revisorer får 15% rabat på konferenceprisen. Abonnenter på Børsen Ledelseshåndbøger får 15% rabat på konferenceprisen. Rabatter kan ikke kombineres. Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Danske Bank Reg Konto , CVR-nr Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms).

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen Intern Revision København Konference den 4. og 5. november 2009 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Jeg ønsker at deltage: Sæt X Tilmelding senest 18. september Spar Tilmelding senest 16. oktober Spar Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 16. oktober Konference , , , , ,- Jeg er medlem af IIA og får 15 % rabat på konferencen Jeg er abonnent på Børsen Ledelseshåndbøger og får 15 % rabat på konferenceprisen Notér medlemsnr.: Notér medlemsnr.: S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 23211

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser DET PROFESSIONELLE KØKKEN KØBENHAVN KONFERENCE DEN 23. - 24. AUGUST 2011 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Tilmeld dig på www.fyi.dk/ pro1 KOLDING KONFERENCE DEN 16. - 17. NOVEMBER 2011 HOTEL KOLDINGFJORD

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

GENNEMFØR STRATEGIEN!

GENNEMFØR STRATEGIEN! Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 31. marts og 1. april 2009 Eneste gang i Danmark GENNEMFØR STRATEGIEN! mød Robert S. Kaplan Mød verdens førende ekspert i strategiimplementering og økonomistyring

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

STRATEGI OG EKSEKVERING

STRATEGI OG EKSEKVERING Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 20. og 21. maj 2010 Strategi-guru gæster København Eneste optræden i Danmark STRATEGI OG EKSEKVERING KONFERENCE MED DAVID P. NORTON Forankring af strategien

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv I Revision & Regnskabsvæsen har der i de senere år været bragt en række artikler om revisionsudvalg. De har primært fokuseret på det organisatoriske element

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere