Master Data Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master Data Management"

Transkript

1 SPAR kr ,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj Master Data Management et strategisk aktiv der styrker forretningen og bundlinjen Opnå forretningsmæssige fordele som: omkostningsreduktion, større effektivitet og bedre datakvalitet Dårlig datakvalitet kan betyde omkostninger på 20 % af omsætningen - hvor høj er datakvaliteten i din virksomhed? Få struktur og styr på korrekt datainformationer og undgå at træffe forkerte beslutninger på forkert grundlag Hør praktiske erfaringer fra ind og udland med opbygning, forankring og vedligeholdelse af Master Data Management Workshop: En struktureret tilgang til Master Data Management Hør blandt andre: Director, cand.polit., MBA, Head of Enterprise PMO Erik Børgesen A.P. Møller Mærsk A/S IT-arkitekturchef, IT-strategi & Løsningsdesign Erik Haahr DSB Director Supply Chain Dev. & Projects Søren Lillemose GN ReSound A/S Enterprise Architect Torben Søby ATP Managing Consultant Bettina Pickering PA Consulting Group UK MDM Practice Director Kjell Wittmaack Platon Særligt på konferencen: Rundbordsdiskussioner med udveksling af erfaringer og synspunkter om, hvordan man kan løse nogle af de primære udfordringer i Master Data Management

2 T a l e r l i s t e : Managing Consultant Bettina Pickering PA Consulting Group UK MDM Practice Director Kjell Wittmaack Platon Director, cand.polit., MBA, Head of Enterprise PMO Erik Børgesen A.P. Møller Mærsk A/S Enterprise Architect Torben Søby ATP Data Quality Manager Anne Heide Egon Zehnder International, København Director Supply Chain Dev. & Projects Søren Lillemose GN ReSound A/S IT-arkitekturchef, IT-strategi & Løsningsdesign Erik Haahr DSB O r d s t y r e r : Chefkonsulent Rolf Greisen, PA Consulting Group U n d e r v i s e r p å w o r k s h o p p e n : Practice Director Jørgen Steines, Platon M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Head of Master Data, CIO, Master Data Managers, Datakvalitetschefer, Data Controller, Data Managers, Business Intelligence, Data Warehouse, IT / Data Architects, Information & Application Architects, IT-chefer, økonomichefer, afdelingschefer, projektledere samt andre med ansvar for og interesse i Master Data Management E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms).

3 Har du styr på virksomhedens essentielle informationer Master Data? Fokus på Master Data Management vinder mere og mere frem i danske virksomheder, men stadig er der mange, der har overset dets potentiale for at styrke forretningen. I en tid med fokus på procesoptimering og effektivisering er Master Data fundamentalt for virksomhedens fremtid. Dårlig datakvalitet kan betyde omkostninger på 20 % af omsætningen, men har du fuld kontrol over dine Master Data med et strategisk og operationelt fokus, kan dette være med til at reducere virksomhedens omkostninger. Derfor bliver Master Data Management (MDM) mere og mere betragtet som et strategisk aktiv, der bør være på agendaen på både direktionsgangen og i resten af organisationen. IBC Euroforum er derfor stolte af at kunne byde velkommen til årets konference om, hvordan du optimerer arbejdet med Master Data Management på et strategisk og operationelt niveau. Du bør deltage på konferencen, hvis du er ansvarlig for eller har interesse i Master Data Management og sidder med udfordringer som: Hvad skal der til for at gennemføre en succesfuld forankring af MDM på tværs af organisationen? Hvordan opbygges, etableres og vedligeholdes en effektiv styring af virksomhedens Master Data? Konferencen sætter bl.a. fokus på følgende: Hvordan imødekommer du de hyppigst forekomne fejl i forbindelse med etableringen af MDM? Hvordan tilpasser man MDM til forretningens udvikling? Hvordan sikres datakvaliteten? Sådan får du organisationen og topledelsen til at forstå nødvendigheden af Master Data Management, samt hvordan MDM bruges optimalt Forankring af MDM i organisationen Ofte får man alt for lidt ud af de dyre investeringer i IT-systemer, især hvis man ikke har eller får styr på virksomhedens data. Deltag derfor på konferencen og få inspiration til, hvordan du får udviklet, etableret, struktureret og forankret arbejdet med Master Data Management i din virksomhed. W o r k s h o p : En struktureret tilgang til Master Data Management Den 26. maj kan du på en halvdags-workshop blive klogere på bl.a. etablering af IT-arkitektur, der understøtter MDM, Data Governance og datakvalitet. Få derfor endnu mere ud af konferencen ved også at deltage på workshoppen. Du sidder formentlig med endnu flere udfordringer og spørgsmål omkring Master Data Management, som du her får mulighed for at tage fat på derfor vel mødt på konferencen og workshoppen den og 28. maj Med venlig hilsen Margit Frøjk Lind Projektleder IBC Euroforum

4 T i r s d a g d e n 2 6. m a j W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p En struktureret tilgang til Master Data Management Master Data Management (MDM) er et bredt emne, der grundlæggende handler om at håndtere virksomhedens data som en strategisk ressource, og som berører både forretningsmæssige, tekniske og organisatoriske problemstillinger. Master Data er data om forretningsobjekter (f.eks. kunder og produkter), der bruges på tværs af forretningsprocesser og organisatoriske enheder. Master Data Management handler om at behandle disse data på en struktureret måde gennem f.eks. fælles definitioner, governance, arkitektur, processer og kvalitetskontrol. Gennem denne workshop får du en bedre forståelse for de begreber, der bruges inden for Master Data Management, samt en forståelse af, hvad der skal til for at tilgå emnet på en strategisk og struktureret måde. Workshoppen dækker f.eks. følgende emner: Hvad driver typisk et MDM projekt? med fokus på vigtigheden af at have en bæredygtig business case Introduktion til en struktureret metode Platon Insight Overordnede anbefalinger til, hvordan man etablerer en IT-arkitektur, der understøtter MDM Definition af, hvad god datakvalitet er, og eksempler på, hvordan god datakvalitet kan skabe forretningsværdi Introduktion til begrebet Data Governance, der relaterer sig til organisatorisk ansvar for data og brugen af samme Indsigt i, hvordan man opretter et koncept for overvågning af datakvalitet Program for workshoppen Registrering, kaffe/te og morgenbrød Workshoppen starter Workshoppen slutter Frokost (Der vil blive indlagt pauser undervejs) Workshoppens underviser Practice Director Jørgen Steines, Platon

5 A n d r e s p æ n d e n d e a r r a n g e m e n t e r : Enterprise Risk Management Konference den april 2009 i København K02 Kursus den juni 2009 i København Cost Reduction Konference den juni 2009 i København IT-kontrakter Konference den januar 2010 i København Se mere på

6 Dag 1 O n s d a g d e n 2 7. m a j M a s t e r D a t a M a n a g e m e n t Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Chefkonsulent Rolf Greisen, PA Consulting Group Behovet for Master Data Management The need for correct and on time data information Master Data Management was earlier considered as something from the Stone Age that was not that important, today MDM is used as a strategic asset. Why is it necessary with Master Data Management in the modern company? What do you get out of it as a company to integrate MDM in the business? How has the MDM field developed national and international and how will it look in the future? Managing Consultant Bettina Pickering, PA Consulting Group UK (Indlægget holdes på engelsk) Pause med kaffe/te og frugt Master Data Management strategien MDM strategi hos Canadas største detailkæde: Canadian Tire Canadian Tire har over butikker over hele Canada og sælger alt fra autotilbehør C A S E og benzin over værktøj, tøj og sportsudstyr til finansiering. Information omkring produkter, leverandører og kunder er helt essentiel for deres forretning. Ikke desto mindre har de store udfordringer med deres Master Data udfordringer, der ikke er ulig dem, som mange andre virksomheder står overfor f.eks. ineffektivitet i forretningsprocesser, brandslukning af datakvalitetsproblemer og systemer, der er ved at løbe tør for numre. Hør, hvordan de fik defineret en MDM strategi, der: Sætter dataejerskab, -definitioner og -arkitektur på plads Beskriver et roadmap for, hvordan de mere grundlæggende problemer løses. MDM Practice Director Kjell Wittmaack, Platon Frokost

7 Dag 1 O n s d a g d e n 2 7. m a j M a s t e r D a t a M a n a g e m e n t Forretningsmæssige tanker og overvejelser ved Master Data Management Hvorfor gå i gang med Master Data Management? Hvilke tanker og overvejelser bør man gøre sig i forhold til forretningen ved opstarten af Master Data Management? Hvilke processer gennemgår man? Fleksible systemer/modeller Hvordan tilpasser man MDM til forretningens udvikling? Director, cand.polit., MBA, Head of Enterprise PMO, Erik Børgesen, A.P. Møller Mærsk A/S Pause med kaffe/te Praktisk håndtering af Master Data Management Hvordan ser MDM organisationen ud? Forankring og succeskriterier Praktisk erfaring med opbygningen af MDM. C A S E Hvilke kriterier skal være opfyldt for succesfuld implementering og forankring af MDM? Hvor skal man starte? Hvilke primære udfordringer opstår typisk i implementeringen? Og hvordan løser / undgår man disse? Skal det være central eller decentral styret og hvorfor? Change Management strategier for MDM Enterprise Architect Torben Søby, ATP Pause med kaffe/te Vedligeholdelse af Master Data Management Når MDM er implementeret, kører det så automatisk, eller hvordan vedligeholder man det? Vedligeholdelse af data hvor mange ressourcer skal man bruge? Opdatering af korrekte data hvordan håndteres dette i organisationen? Inddragelse af CASE Taler annonceres senere Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter

8 Dag2 T o r s d a g d e n 2 8. m a j M a s t e r D a t a M a n a g e m e n t Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Datakvalitet Praktiske erfaringer med datakvalitet og datakontrol af især persondata Hvilken betydning har datakvalitet? Hvilke typer af data fejl findes der, og hvilke forekommer hyppigst? Forskellige typer af datakontrol hvordan foretages datakontrol? Hvordan får man troværdige data? Tid til diskussion med sidemanden om håndtering af datakvalitet med opfølgning i plenum Data Quality Manager Anne Heide, Egon Zehnder International, København Pause med kaffe/te og frugt Master Data Management som et strategisk område Hvordan bruges MDM strategisk i organisationen? C A S E Hør praktiske erfaringer om det strategiske arbejde med MDM Hvordan bruges MDM som strategisk ledelsesværktøj til at træffe beslutninger? Hvordan bruges det som ledelsesafrapportering? Hvordan sætte en fælles ramme for hele organisationen? Director Supply Chain Dev. & Projects Søren Lillemose, GN ReSound A/S Pause med kaffe/te R u n d b o r d s d i s k u s s i o n e r Som konferencedeltager vil du i mindre grupper diskutere 3 forskellige emner og udveksle erfaringer og synspunkter med kollegaer på tværs af virksomheder, der sidder med lignende problemstillinger som dig. Der er afsat 35 min. til hvert emne. Se de udvalgte emner nedenfor. Ved hvert bord vil en erfaren konsulent fra PA Consulting være ordstyrer og holde debatten på rette spor, så du får mulighed for at diskutere aktuelle udfordringer og/eller learnings fra dit daglige arbejde med Master Data Management.

9 Dag 2 T o r s d a g d e n 2 8. m a j M a s t e r D a t a M a n a g e m e n t Hvordan får man resten af organisationen til at forstå Master Data Management? Hvorfor lykkes / mislykkes forankring af Master Data Management? Hvad skal der til for at kunne leve op til sit ejerskab / ansvar for Master Data Management? Hvordan får man resten af organisationen til at forstå Master Data Management? Hvad skal der til for at kunne leve op til sit ejerskab / ansvar for Master Data Management? Hvorfor lykkes / mislykkes forankring af Master Data Management? Frokost Diskussionen fortsætter Pause med kaffe/te Diskussionen fortsætter Opsummering i plenum ved ordstyreren Pause med kaffe/te, kage og frugt Master Data Management på direktionens dagsorden C A S E Hvordan opnår man topledelsens forståelse for vigtigheden og udbyttet af arbejdet med MDM? Hvordan får man som MDM ansvarlig skabt fokus blandt den øverste ledelse på, hvor stor betydning styring af virksomhedens stamdata har? Hvordan afrapporterer man til ledelsen om, hvad det rent økonomisk er værd for virksomheden at have et MDM system? Master Data Management som en del af forretningskulturen IT-arkitekturchef, IT-strategi & Løsningsdesign, Erik Haahr, DSB Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Master Data Management afholdes den 27. og 28. maj, og før-konference workshoppen En struktureret tilgang til Master Data Management afholdes den 26. maj 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering På Falkonér Plads bagved hotellet findes betalingsparkering i begrænset omfang. Det kan dog være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, til gengæld ligger der en metrostation to minutters gang der fra. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ Tilmeld senest 3. april Spar Tilmeld senest 1. maj Spar Tilmeld efter 1. maj Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 3.995, , , , ,- Alle priser er ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n M a s t e r D ata M a n a g e m e n t København Konference den 27. og 28. maj 2009 Workshop den 26. maj 2009 J e g ø n s k e r at d e lta g e : Navn Navn Vælg alternativ 1 2 Tilmeld senest 3. april Spar Tilmeld senest 1. maj Alle priser er ekskl. moms Spar Tilmeld efter 1. maj Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 3.995, , , , ,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 26002