Kreditporteføljestyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreditporteføljestyring"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger Finans- og kreditkrisens effekt på porteføljestyring Fremadrettet, proaktiv og systematisk hvordan? Hør blandt andre: Kontorchef Signe Thustrup Kreiner Finanstilsynet Direktør Mogens Kristensen Sydbank Modeludvikler Bjarne Højgaard Spar Nord Bank Økonom Mads Harmsen Danmarks Nationalbank Associate Director Valeriu Bajenaru Moody s Analytics Risk Management Services Partner Miguel Yagüe Oliver Wyman Financial Services

2 T a l e r l i s t e : Kontorchef Signe Thustrup Kreiner Finanstilsynet Direktør Mogens Kristensen Sydbank Modeludvikler Bjarne Højgaard Spar Nord Bank Direktør Frank Lyhne Hansen PWC Senior Consultant Kim Allan Hartvig SAS Institute Økonom Mads Harmsen Danmarks Nationalbank Senior Risk Management Specialist René Ostenfeld D&B Manager Jens Erik Nielsen Deloitte Associate Director Valeriu Bajenaru Moody s Analytics Risk Management Services Partner Miguel Yagüe Oliver Wyman Financial Services O r d s t y r e r : Director Lars Schwartz, Deloitte M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Kreditchefer, porteføljechefer, Head of Credit Risk, Head of Credit Portfolio Management, Risk Managers, risikoanalytikere, matematiske chefer, modeludviklere, analytikere, økonomichefer, treasurers samt andre i den finansielle sektor med interesse i og ansvar for kreditporteføljestyring.

3 K r e d i t p o r t e f ø l j e s t y r i n g et forretningskritisk og proaktivt redskab I lyset af den nuværende markedssituation og mulige globale recession er god kreditporteføljestyring mere relevant end nogensinde. Det er essentielt for finansielle institutioners eksponering og risikovurdering og flere spørgsmål rejser sig i kølvandet på krisen: Hvordan sikres en fremadrettet og aktiv styring af porteføljer, hvordan forankres det i organisationen og hvilke modelmæssige tilgange er hensigtsmæssige på det nuværende marked? På konferencen sætter vi blandt andet fokus på disse udfordringer, og der præsenteres en række erfaringer med og mulige løsninger på, hvordan arbejdet med kreditporteføljestyring kan struktureres og bygge på en systematisk tilgang. Hør blandt andet om: Finanstilsynets anbefalinger Finans- og kreditkrisens effekt på porteføljestyring Interne modeller til kreditporteføljestyring Hvordan lave en systematisk tilgang til porteføljestyring? Økonomisk kapital-modeller for kreditrisiko Dataproblematik Organisatorisk tilgang Deltag på konferencen og få ny viden om arbejdet med kreditporteføljestyring. Konferencen giver dig indblik i, hvordan andre pengeinstitutter håndterer området, og du får en indsigt, der kan ruste dig til fremtidig styring. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til to indsigtsfulde og udbytterige konferencedage. Med venlig hilsen Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

4 Dag 1 o n s d a g d e n 3. m a r t s K r e d i t p o r t e f ø l j e s t y r i n g Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Director Lars Schwartz, Deloitte Finanstilsynets anbefalinger Anbefalinger i forbindelse med opgørelse af solvensbehov - som snart skal offentliggøres? Hvordan har kreditvurdering og kreditporteføljestyring betydning for opgørelsen af solvensbehov? Kontorchef Signe Thustrup Kreiner, Finanstilsynet Pause med kaffe/te og frugt finans- og kreditkrisens effekt på risikomodellering Mange steder har man startet dataopsamling på toppen af konjunkturen, men krisen har gjort, at vi i dag befinder os i en ny virkelighed med en anden historik. Nu skal der modelleres på lavkonjunktur med erfaringer fra højkonjunktur og det giver nogle udfordringer i forhold til at anvende modellerne i det nuværende marked. Har modellerne spillet fallit hvad har vi lært af krisen? Diskussion af modellernes brugbarhed. Anvendelse af modeller i lyset af krisen Direktør Mogens Kristensen, Sydbank Pause med kaffe/te og frugt Interne modeller til kreditporteføljestyring Hvilke gevinster kan interne kreditrisikomodeller give, selvom de ikke ønskes godkendt til anvendelse til kapitalberegning? Hvilke modeller kan/kan ikke anvendes på hvilke porteføljesegmenter og hvilke styrker/ svagheder har de? Udfordringer og muligheder i sammenspillet mellem kreditrisikomodeller og kredithåndtering Modeludvikler Bjarne Højgaard, Spar Nord Bank Frokost Hvordan lave en systematisk tilgang til porteføljestyring? Fra simpel til avanceret tilgang fra isoleret vurdering af hver enkelt kunde til vurdering af den enkelte kundes indflydelse på den samlede portefølje? Hvilke korrelationer er nyttige og hvordan finder man dem? Hvilke output kan vi få ud af porteføljestyring: forventet og uventet tab på porteføljeniveau? Kapitalberegninger? God risikostyring både på enkeltkundeniveau og porteføljeniveau Hvilke risici er forbundet med forskellige processer i forbindelse med kreditporteføljestyring? Fremadrettet og proaktiv styring af porteføljer Direktør Frank Lyhne Hansen, PWC Pause med kaffe/te og frugt

5 Dag 1 o n s d a g d e n 3. m a r t s K r e d i t p o r t e f ø l j e s t y r i n g Økonomisk kapital-modeller for kreditrisiko Hvordan kan økonomisk kapital-modeller fange centrale effekter, der ikke tages højde for i Basel-reglerne om risikovægtede aktiver? Hvordan tages højde for at en kunde kan skifte rating? Er det dyrere at have store udlån til få kunder end små lån til mange kunder? Hvordan fanges lande- og branchekoncentration? Seniorkonsulent Kim Hartvig, SAS Institute Stresstest og porteføljestyring Hvordan håndteres koncentrationen af kreditrisiko i stresstests? Sammenhæng mellem kreditporteføljemodeller og stresstests Økonom Mads Harmsen, Danmarks Nationalbank opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter Pause med kaffe/te og frugt Andre spændende arrangementer: Rådgivningsansvar i den finansielle sektor Kursus den 26. januar 2010 i København Compliance i den finansielle sektor Konference den januar 2010 i København Private Banking & Wealth Management Konference den marts 2010 i København

6 Dag 2 t o r s d a g d e n 4. m a r t s K r e d i t p o r t e f ø l j e s t y r i n g Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg Dataproblematik Datakvalitet hvordan sikres det? Hvordan kan data forædles med eksterne data? Muligheder og udfordringer ved anvendelse af eksterne modeller i egne modeller Mindre institutter med kortere historik, kan have vanskeligt ved at skaffe nok data og kan være nødt til at låne hos andre og validere hvilke udfordringer giver det? Hvilke dataelementer har hurtigere opdateringsfrekvens end f.eks. årsregnskaber? Senior Risk Management Specialist René Ostenfeld, D&B Pause med kaffe/te og frugt Styring af sikkerheder På et marked, hvor priserne på ejerboliger ændrer sig hurtigt og markant, vil ejendomsvurderinger hurtigt blive forældede. Det er derfor fordelagtigt at kunne foretage en automatisk estimation af ejerboligers værdi. Dette giver dog anledning til en række udfordringer. Hvad er den aktuelle værdi af ejerboliger? Vurdering eller estimation? Hvordan kan man estimere værdien af ejerboliger? Kan man anvende de offentlige registerdata? Hvordan måler man kvaliteten af værdiansættelser? Hvad er fordelene ved en automatisk værdiansættelse af ejerboliger? Hvilke krav er der til en ejendomsvurdering og hvad med dokumentationen? Manager Jens Erik Nielsen, Deloitte Frokost organizing and getting Credit Portfolio Management rooted in the organization Key considerations for sound credit portfolio management practices Bridging the gap between risk management for compliance reasons and genuine business risk management Impact of the organization and governance structure on the internal culture Associate Director Valeriu Bajenaru. Moody s Analytics Risk Management Services Pause med kaffe/te Rethinking Portfolio Modelling Introduction, lessons learned from the crisis and implications for portfolio management and modelling. Key insights of future approach to portfolio modelling: analytics, link to business, implementation approach The role of stress testing in portfolio modelling and management From portfolio modelling to portfolio management Partner Miguel Yagüe, Oliver Wyman Financial Services Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på

7 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Kreditporteføljestyring afholdes den 3. og 4. marts 2010 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 22. januar Spar Tilmelding senest 19. februar Spar Tilmelding efter 19. februar Konference , , , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Danske Bank Reg Konto , CVR-nr

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen Kreditporteføljestyring København Konference den 3. og 4. marts 2010 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Konferencepris: Tilmelding senest 22. januar Spar Tilmelding senest 19. februar Spar Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 19. februar Konference , , , , ,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 12170

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3.

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3. K o n f e r e n c e København 2. og 3. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. oktober Værdipapirhandel c l e a r i n g s e t t l e m e

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Event Management fra A-Z

Event Management fra A-Z K O N F E R E N C E KØBENHAVN 2. 3. M A R T S 2 0 0 5 Event Management fra A-Z Hvordan bliver du kreativ på kommando? Hvordan leder du et projekt? Hvordan briefer du de kreative? Hvordan laver du en superevent

Læs mere

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 13. januar Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio Biogas til transport grøn bytrafik Miljø-, klima- og samfundsmæssige

Læs mere

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer Konference T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/compha K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 19. december W o r k s h o p 24. f e b r

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere