Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

2 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Oversigt over telefonen... 4 Ibrugtagning... 5 Isæt SIM-kort/batteri... 6 Oplad batteriet... 7 Generelle anvisninger... 9 Betjeningsvejledning... 9 Brug af menuer... 9 Tænd, sluk/pin-kode Sikkerhed Brug af telefonen Ring op med de numeriske taster Afslut samtalen Besvar opkald Afvis opkald Når nummeret er optaget Genopkald Under en samtale Skift/Konference Send DTMF Babysitter Telefonbog <Nyt opslag> Ring op, søg opslag Gruppe Lager: Opslag nr.: Gem tonesekvens Billede Tekstmeddelelse (SMS) Læs meddelelser Indbakke/Udbakke Skriv meddelelse Foruddef. tekst SMS til gruppe Billeder & lyd (EMS) Indtast tekst med "T9" Besked-opsætn Surf & Fun Internet (WAP) Spil Billedfremvis Melodier Indtalt meddel./mailboks Cell Broadcast SIM-tjenester (ekstrafunktion) 45 Opkaldslister Mistede opkald Besvarede opkald Kaldte numre Varighed/takst Visninger Takst.indstill Viderestilling Ur Vækkeur Tid/dato Datoformat Auto. visning Automatisk slukning Se også stikordsregistret bagest i betjeningsvejledningen

3 2 Indholdsfortegnelse Profiler Indstillinger Flytilstand Hurtig betjening vha. genvejstaster Venstre displaytast Genvejstaster Lyd Indst. ringet Lydstyrke Ringetoner Filter Vibrator Tastetoner Minuttone Servicetoner Indstillinger Sprog Visning Status T9-indtastning Sikkerhed Net Under samtale Headset Car Kit Display-symboler (udvalg) Spørgsmål og svar Siemens-serviceafdelinger Telefonens data/pleje Tilbehør Basisudstyr Car Solutions Individualisering SAR Garanti og reklamationsret Stikordsregister Se også stikordsregistret bagest i betjeningsvejledningen

4 Sikkerhedsanvisninger 3 Sluk mobiltelefonen på hospitaler og i nærheden af medicinsk udstyr som f.eks. høreapparater. Telefonen kan eventuelt forstyrre apparaternes funktion. Hold en minimumafstand på 20 cm fra telefonen til en pacemaker. Når du telefonerer, skal du holde telefonen op til det øre, der er længst væk fra pacemakeren. Når du anvender telefonen, mens du kører bil, skal du bruge det håndfri installationssæt (s. 69)! Sluk telefonen, når du befinder dig i et fly. Sørg for, at telefonen ikke kan tændes utilsigtet (s. 52). Sluk mobiltelefonen i nærheden af tankstationer, brændstofdepoter, kemiske anlæg og sprængningsområder. Telefonen kan evt. forstyrre teknisk udstyr. Ringetonen afspilles via hørekapslen. For at undgå høreskader skal du først besvare opkaldet, og derefter holde telefonen op til øret. SIM-kortet kan tages ud af telefonen. Advarsel! Småbørn kan sluge disse dele. OBS! Den netspænding, der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Vi anbefaler, at du kun anvender originale Siemens-batterier (100% uden kviksølv) og -ladere. I modsat fald kan det medføre alvorlige sundhedsmæssige og materielle skader. Hverken telefon eller batteri (100 % kviksølvfri) må under nogen omstændigheder åbnes (med undtagelse af batteriskift, skift af SIM-kort eller skift af front). Enhver anden ændring af produktet er forbudt og medfører, at det ikke længere må anvendes. Brugte batterier og telefoner skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. I nærheden af tv- og radioapparater samt pc'er kan telefonen give anledning til, at der optræder forstyrrelser på disse apparater. Det anbefales kun at anvende originalt Siemens-tilbehør for at undgå eventuelle beskadigelser og sikre, at alle relevante bestemmelser overholdes. Ved ukorrekt anvendelse bortfalder enhver garanti!

5 4 Højttaler Oversigt over telefonen Integreret antenne Displaysymboler Modtagesignalets styrke/ batteriindikator. Opkaldstast A Bruges til at ringe det viste telefonnummer eller navn op eller besvare opkald. Få vist de seneste opkald i standbytilstand. Telefonbogstast Tryk 1x: Telefonbog Tryk 2x: Grupper * Tryk længe. I standbytilstand Tænd og sluk ringetoner. Mikrofon Displaytaster De aktuelle funktioner for disse taster vises i de grå felter på displayet som tekst eller symbol. I standbytilstand er det genvejstasten (Ved levering: Ny SMS ) eller f.eks. p (SIMservice) og Menu. < a (Netudbyder) :30 Ny SMS Menu < a (Netudbyder) :30 Ny SMS Menu Undgå så vidt muligt at tildække telefonen oven over batteridækslet. Dette forringer modtagekvaliteten. S Tænd-, sluk-, afbryd-tast Kort tryk: Herved afsluttes samtalen/ funktionen, eller der returneres til standbytilstanden. I menuer kommer man et niveau tilbage. Langt tryk: Herved tændes/slukkes telefonen (i standbytilstand). Tastaturspærring Tænde og slukke: # Tryk længe. Port til eksterne enheder Tilslutning til lader, headset etc. For at aktivere de funktioner, der vises på displayet, skal du trykke på ydersiden af tasten nedenunder. Eksempel: Tryk på ydersiden af højre displaytast for at indlæse menuen. Tryk på indersiden af displaytasterne for at blade i menuer og lister.

6 Ibrugtagning 5 Husets for- og bagside (CLIPit Covers, my-clipit : s. 69) kan lynhurtigt udskiftes naturligvis uden brug af værktøj. Sluk forinden telefonen. Sæt på Tag af Telefonens display og frontens displayafsdækning er ved levering dækket af en beskyttelsesfolie. Træk denne folie af før påsætningen. Som følge af den statiske opladning, der sker i den forbindelse, kan displayets kanter i sjældne tilfælde blive misfarvede. Denne misfarvning forsvinder dog igen efter senest 10 minutter.

7 6 Ibrugtagning Isæt SIM-kort/batteri Fra din netudbyder modtager du et SIM-kort, som indeholder alle vigtige data for din adgang til nettet. Hvis SIM-kortet leveres i kreditkortformat, skal du løsne den mindste del og fjerne evt. plastrester, der stikker ud. Tryk på rillerne, og løft derpå låget af. Læg SIM-kortet med kontaktfladen nedad fladt ned i den hertil beregnede åbning, og skub det helt på plads med et let tryk (sørg for, at det skrå hjørne vender rigtigt ). Tryk på låsemekanismen i pilens retning, løft batteriet op i indhakket i siden, hvorpå det vippes opad og tages ud. Læg batteriet i telefonen ovenfra og fra siden, og pres det derpå ned, til det er på plads. Sæt låget på igen, og tryk det nedad, til det går i hak. Kun 3-volts SIM-kort kan anvendes. Ældre (5-volts) SIM-kort kan ikke anvendes. Kontakt i givet fald din netudbyder.

8 Ibrugtagning 7 Oplad batteriet Batteriet er ikke opladet helt ved levering. Derfor skal du gøre følgende: Tilslut ladekablet forneden på telefonen, og slut strømforsyningen til en stikkontakt (oplades i min. 2timer). Hvis batteriet er helt afladet, vises der ikke nogen batteriindikator i starten af opladningen. Lad ladekablet blive siddende. Batteriindikatoren kommer frem efter højst 2 timer. Derefter oplades batteriet automatisk normalt. For at tage stikket ud, skal stikket trykkes sammen. Funktioner uden SIM-kort Gør sådan for at få vist de funktionsområder, der kan bruges uden SIMkort: Menu Tryk på displaytasten. Nødsituation: SOS Nødopkald (alarm), SOS (s. 10). Opladning Laderen bliver varm efter længere tids brug. Dette er helt normalt og ganske ufarligt. Á Batteri under opladning. e Opladning slut. Et tomt batteri er fuldt opladet efter ca. 2 timers opladning. Opladning er kun mulig ved temperaturer mellem 5 C og 40 C (hvis temperaturen kommer 5 C over/under disse grænser, blinker opladningssymbolet som advarsel). Den netspænding, der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Driftstider Et fuldt opladet batteri svarer til 60 til 250 timers standbytid eller 100 til 300 minutters taletid. De nævnte driftstider er gennemsnitsværdier. De afhænger af driftsforholdene (se skemaet nedenfor). Visning af batteriets opladningstilstand (fuldt opladet-afladet): a}b{c Der høres et bip, når batteriet er ved at være tomt. Udført handling Tid (min.) Forkortelse af standbytiden med Brug af telefonen minutter Lys * 1 30 minutter Netsøgning minutter * Indtastning, spil, Organizer etc.

9 8 Ibrugtagning Batterikapacitet Et fuldt opladet batteri giver følgende anslåede driftstider: Standby: 60 til 250 timer (standard batteri) Taletid: 100 til 300 minutter (standard batteri) De anførte tider er baseret på, at telefonen kun befinder sig i enten standby- eller samtaletilstand. Det betyder, at selv korte samtaler har indflydelse på standbytiden, hvilket ses i diagram I). I diagram II) ses forløbet over et batteris levetid: I) t 100% 50 % Taletid Samtalevarighed Resterende standbytid Standbytid Normalt forløb over batteriets levetid 0 % Tid De anførte tider skal desuden opfattes som gennemsnitlige værdier. De faktiske værdier afhænger af en lang række faktorer. K Standbytiden forkortes for eksempel af følgende: Modtagerforhold (skiftende antenneforhold) Aktiveret hurtig netsøgning Navigering i menuen Anvendelse (SMS, EMS, Spil m.m.) Høje/lave temperaturforhold Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, efter at have være op- og afladet to til tre gange. Et batteri har en begrænset levetid. Køb derfor et nyt batteri, når batteriets kapacitet er mærkbart reduceret. Kvalitetserklæring vedrørende batterier Kapaciteten på batteriet til din mobiltelefon bliver dårligere for hver opladning/afladning. Også hvis batteriet opbevares ved for høje eller for lave temperaturer, sker der lidt efter lidt en forringelse af kapaciteten. På den måde kan der også efter en fuld opladning af batteriet ske en væsentlig forringelse af driftstiderne på din mobiltelefon. Under alle omstændigheder er batteriet fremstillet således, at det stadigvæk kan oplades og aflades inden for seks måneder efter købet af din mobiltelefon. Efter udløbet af disse seks måneder anbefaler vi, at du ved et mærkbart fald i kapaciteten, udskifter batteriet. Køb udelukkende originale Siemens-batterier.

10 Generelle anvisninger 9 Betjeningsvejledning Følgende symboler anvendes til at forklare betjeningen: J S A MN KL Menu ~ Indtastning af tal eller bogstaver. Tænd-, sluk-, afbryd-tast. Opkaldstast. Tryk inderst for at blade. Tryk yderst for at vælge funktion (displaytast). Visning af en displaytastfunktion. Funktion, der er afhængig af netudbyderen. Der skal eventuelt tegnes et separat abonnement på funktionen. Visning af valg af en funktion i betjeningsvejledningen, f.eks.: Menu Lyd Lydstyrke Denne procedure svarer til følgende: Menu Tryk på displaytasten. N Gå til Lyd. L Vælg Lyd. N Gå til Lydstyrke. L Vælg Lydstyrke. Ved levering er din telefon indstillet til "Stor skriftstørrelse" (s. 57). På billederne i denne betjeningsvejledning vises teksten med normal skrift. Brug af menuer Via menuerne kan du få adgang til funktioner, nettjenester og individuelle indstillinger. Hovedmenu Valg af hovedmenuen fra standbytilstand: Tryk på højre side af højre tast (displaytast). Menu Brug af menuer Tryk på den inderste side af de to taster for at blade op og ned gennem menuer og lister. Udfør den i menuen valgte funktion: Tryk på højre side af højre tast. Indstillingsmenu I andre situationer, f.eks. i telefonbogen, vises en tilhørende menu med indstillinger: Indstill. Tryk på denne tast.

11 10 Tænd, sluk/pin-kode Tænd, sluk S Tryk på tænd-, sluk-, afbryd-tasten (langt tryk) for at tænde eller slukke telefonen. Indtastning af PIN-kode SIM-kortet kan være sikret med en 4- til 8-cifret PIN-kode. Indtast PIN-koden med J de numeriske taster (koden skjules på displayet, brug Slet, hvis du taster forkert). OK SletOK Slet Indtast PINkode: * * * * OK Bekræft det indtastede ved at trykke yderst på højre tast. Det tager et par sekunder at logge på nettet. < a (Netudbyder) :30 Ny SMS Menu Nødopkald (SOS) Du kan foretage et nødopkald via nettet uden SIM-kort og uden at indtaste PIN-koden blot ved at trykke på displaytasten SOS (ikke muligt i alle lande). Må kun anvendes i nødstilfælde! Problemer med PIN-koden Hvis PIN-koden indtastes forkert tre gange, spærres SIM-kortet (s. 11). Aktivér, deaktivér PIN-kodekontrol, eller redigér PIN-koden (s. 11). Problemer med SIM-kortet Hvis meddelelsen Sæt SIMkort i! vises på displayet, skal du undersøge SIM-kortet for fejl (s. 66). Netforbindelse < > Modtagesignalets styrke. Hvis signalet er dårligt, forringes talekvaliteten, og forbindelsen kan blive afbrudt. Placer dig et andet sted. Hvis du befinder dig uden for dit "eget net", vælger din telefon automatisk et andet GSM-net (s. 59). SIM-tjenester p Symbol for særlige tjenester, som SIM-kortet understøtter (s. 45), f.eks. mobile banking. Når netudbyderens navn vises på displayet, er telefonen i standby og klar til brug.

12 Sikkerhed 11 Telefonen og SIM-kortet er sikret mod misbrug med flere forskellige koder. Gem disse koder på et sikkert sted, men sådan at du senere kan få adgang til dem! PIN-kode * PIN-kode 2 * Beskytter dit SIM-kort (PIN-kode). Denne kode skal bruges til at indstille takstvisning og til ekstrafunktioner ved specielle SIM-kort. PUKkode/ at låse telefonen op, hvis der er PUK-kode. Denne kode bruges til PUK-kode indtastet en forkert PIN-kode. 2 Telefonkode * Denne kode beskytter telefonen. Den skal du oprette ved første sikkerhedsindstilling. Menu Indstillinger Sikkerhed vælg derpå funktion: PIN-kodekont. Du bliver normalt bedt om at indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Her kan du deaktivere denne kontrol, men du risikerer så, at andre personer anvender telefonen. Vælg Tryk på tasten. J Indtast PIN-koden. OK Bekræft indtastningen. Redigér Tryk på tasten. OK Bekræft. Nogle netudbydere tillader ikke denne funktion. Skift PIN-kode * Du kan ændre PIN-koden til et vilkårligt tal, som er nemmere at huske for dig. J Indtast den gamle PIN-kode. OK Tryk på denne tast. J, OK J, OK Indtast den nye PIN-kode. Gentag den nye PIN-kode. Skift PIN2 * (Vises kun, hvis PIN-kode 2 er til rådighed) Samme fremgangsmåde som ved Skift PIN-kode. Skift telefonkode * Den fastlægges og indtastes af dig selv, første gang en funktion, som er beskyttet af telefonkoden (f.eks. Babysitter, s. 17), vælges. Den gælder derefter fortsat for alle funktioner. Hvis du har glemt koden, så ring til Siemens' serviceafdeling (s. 67). Ophævelse af spærring af SIM-kort Hvis PIN-koden indtastes forkert tre gange, spærres SIM-kortet. Indtast den PUK-kode, som følger med SIM-kortet fra din netudbyder, i henhold til anvisningerne. Hvis du har mistet PUK-koden (hoved-pinkoden), skal du kontakte din netudbyder. * 4- til 8-cifret tal

13 12 Brug af telefonen Ring op med de numeriske taster Telefonen skal være tændt (standbytilstand). Indtast telefonnummeret (altid med område- J nummer, evt. med landekode). Slet Ved et kort tryk slettes det sidste tegn, ved et langt tryk slettes hele nummeret.? Indkod telefonnummeret i Telefonbog (s. 18). Tryk på opkaldstasten. A Det viste telefonnummer ringes op. Landekoder Der er indkodet mange landekoder i din telefon: 0 Tryk med et langt tryk på tasten, indtil der vises et + -symbol. Det erstatter de foranstillede nuller i landekoden. +Liste Tryk på tasten. Vælg det pågældende land. Landekoden vises. Tilføj det nationale telefonnummer (i mange lande uden det første tal), og tryk derefter på opkaldstasten. Afslut samtalen S Besvar opkald Tryk på afbryd-tasten (kort tryk). Samtalen afsluttes. Du skal også trykke på afbryd-tasten, selv om den, du har talt med, har lagt på først. Telefonen skal være tændt (standbytilstand). Tryk på Besvar eller A. Afvis opkald Afvis S Besvar Afvis Et telefonnummer overført fra nettet vises. Hvis dette telefonnummer står i telefonbogen, vises det tilknyttede navn i stedet for nummeret.. Tryk på denne tast eller tryk kortvarigt på denne tast. Vid.stil Viderestiller f.eks. til postkassen, hvis viderestilling ved Optaget er aktiveret (s. 48), og funktionen banke-på (s. 14) er slået til.

14 Brug af telefonen 13 Når nummeret er optaget Hvis det kaldte nummer er optaget, eller det ikke er muligt at få forbindelse på grund af netproblemer, har du - afhængig af netudbyder - følgende muligheder: Enten Autom. genopkald Aut.gent Tryk på tasten. Telefonnummeret ringes op i en periode på op til 15 minutter med længere og længere mellemrum. I den periode kan der ikke ringes til andre telefonnumre. Du afslutter med: S afbryd-tasten. eller Notering Notering ~ Tryk på tasten. Din telefon ringer, når det nummer, der var optaget, igen er ledigt. Der ringes til nummeret med opkaldstasten. Påmindelse Påmind Tryk på tasten. Efter 15 minutter bipper telefonen og minder dig om at ringe det viste telefonnummer op igen. Ved ethvert andet opkald afbrydes funktionen. Genopkald Hvis du vil ringe til det sidst kaldte telefonnummer, skal du gøre følgende: Tryk to gange på opkaldstasten. A Hvis du vil ringe andre tidligere kaldte telefonnumre op, skal du gøre følgende: Tryk én gang på opkaldstasten. A N Find det ønskede telefonnummer på listen. For at ringe op til nummeret skal du trykke på... A... opkaldstasten. Indstill. Opkaldslister (s. 46). Telefonnumrene på modtagne, kaldte og mistede opkald gemmes med henblik på en evt. tilbageringning (s. 46). Når du modtager et indgående opkald, afbrydes alle andre telefonfunktioner. Funktioner under en samtale (s. 14). Deaktivér ringetonen for det aktuelle opkald: * Tryk på tasten (langt tryk). Opkaldet vises på displayet. Den kaldende person hører ringesignalet.

15 14 Brug af telefonen Under en samtale Banke på Du skal muligvis abonnere på denne funktion hos din netudbyder og indstille telefonen for at kunne anvende den (s. 61). Hvis du bliver ringet op under en samtale, hører du en "banke på"-tone. Du har nu følgende muligheder: Skift Skift Afvis Afvis Vid.stil ~ Besvar det nye opkald, og sæt den aktuelle samtale på hold. For at skifte mellem de to samtaler skal du trykke på Skift. Afvis det nye opkald. Den kaldende person hører optagettonen, eller hvis telefonen er indstillet til det, viderestilles opkald f.eks. til din postkasse (s. 48). Afslut den aktive samtale Tryk på Afbryd for at afslutte den aktive samtale. S Besvar Besvar den nye samtale. Indstil lydstyrken MN Ved hjælp af piltasterne kan du indstille lydstyrken i højttaleren (kun mens samtalen står på). Hvis du anvender et håndfrit installationssæt, har dettes lydstyrkeindstilling ingen indvirkning på telefonens normale indstilling. Telefonnummer-memo Du kan ved hjælp af tastaturet indtaste et telefonnummer under samtalen. Din samtalepartner kan høre disse indtastninger. Telefonnummeret kan gemmes i telefonbogen eller ringes op, når forbindelsen er blevet afbrudt.

16 Brug af telefonen 15 Skift/Konference Din netudbyder understøtter muligvis ikke alle de beskrevne funktioner. Under en samtale ringer du endnu et nummer op. Du kan skifte frem og tilbage mellem de to samtaler eller koble alle samtaledeltagere sammen til en konference. Under samtalen fortæller du samtalepartneren, hvad du har til hensigt, og gør derefter følgende: Hold Sæt det aktuelle opkald på hold. Ring nu til et nyt telefonnummer. Når der er forbindelse, har du følgende muligheder: Skift Skift ~ < a Z Z Carola Hold ;-menu Skift frem og tilbage mellem de to samtaler. S Afslut den igangværende samtale. Nu vises følgende spørgsmål: "Tilbage til den holdte samtale? Ja Den holdte samtale trækkes. eller Nej den holdte samtale afsluttes. Konference ;-menu Åbn samtale-menuen, og vælg Konference. Nu tilsluttes der en holdt samtale (konferencefunktion med op til 5 deltagere). Du afslutter på følgende måde: Ved at trykke på afbrydtasten afsluttes alle sam- S taler i konferencen samtidig. ~ Viderestilling ;-menu Åbn samtale-menuen, og vælg Viderestilling. Det første opkald forbindes med det andet opkald. Nu er begge samtaler afsluttet for dit vedkommende.

17 16 Brug af telefonen Samtalemenu Følgende funktioner kan kun anvendes under en samtale: ;-menu Åbn menuen. Mikrofon til Slå mikrofonen til eller fra. Når den er slukket, kan samtalepartneren ikke høre dig (lyd slået fra). Alternativ mulighed: * Tryk på tasten (langt tryk). Indtastningerne ved Send DTMF kan høres. Lydstyrke Indstil telefonens lydstyrke. Konference (s. 15) Varighed/ takst Under samtalen vises den hidtidige samtaletid og (hvis det er indstillet, s. 47) de påløbne omkostninger. Se i højre spalte. (s. 15) Send DTMF Viderestilling ~ Hovedmenu Direkte adgang til hovedmenuen. Samtalestatus Der vises en oversigt over alle holdte og aktive opkald (f.eks. deltagere i en konference). Send DTMF ;-menu Åbn menuen. Send DTMF Vælg dette. Du kan f.eks. indtaste tonesekvenser (tal) under en igangværende samtale for at fjernaflytte en telefonsvarer. Disse indtastninger af tal sendes direkte som DTMF-toner (tonesekvenser). Der er også mulighed for at hente tonesekvenser (DTMF-toner), som er gemt i Telefonbog (s. 18).

18 Brug af telefonen 17 Babysitter Der kan her kun ringes til et telefonnummer. For at gøre det skal du trykke på højre side af højre displaytast (langt tryk). Tænd Menu Indstillinger Sikkerhed Babysitter Vælg Tryk på tasten. J Indtast telefonkoden (se højre spalte). OK Bekræft indtastningen. Redigér Tryk på / J Vælg telefonnummeret i Telefonbog (s. 18), eller indføj det som nyt nummer (med navn). Nu er babysitter-funktionen slået til. Sluk # Tryk på tasten (langt tryk). J Indtast telefonkoden. Redigér Tryk på tasten. OK Bekræft indtastningen. Telefonkode Du definerer og indtaster telefonkoden (4- til 8-cifret), første gang du bliver bedt om at indtaste den, f.eks. ved Babysitter. Husk koden! Den gælder også for andre funktioner, men kan til enhver tid ændres (s. 11).

19 18 Telefonbog Telefonbogen bruges til at notere telefonnumre, du ofte ringer til, med et navn. Senere kan man så ringe til nummeret blot ved at markere navnet. Hvis et telefonnummer er gemt med et særskilt navn, vises dette navn på displayet, når der ringes til dig. Du kan knytte vigtige opslag til en gruppe. <Nyt opslag> T Åbn telefonbogen. Vælg N J Gem <Nyt opslag> <Egne numre> <Grupper> Tryk på tasten. Vælg indtastningsfelter. Indtast telefonnummer (med områdenummer) og navn (tillægsfelter/indtastningshjælp hosstående). Tryk på tasten. Vælg Tillægsfelter Gruppe Knyt opslaget til en gruppe, f.eks.: Kontor, Familie, Fritid, VIP (se gruppefunktioner s. 21). Lager: Valg af anden hukommelse end SIM-kortet (standard), som f.eks. telefonens hukommelse eller et specielt SIM-kort (s. 24). Opslag nr.: (nummer i hukommelsen) Hvert opslag får automatisk tildelt et løbenr., som det også kan ringes op med. For at redigere nummeret se (s. 25). Indtastningshjælp Hvis markøren står i indtastningsfeltet Nummer:, kan du via venstre displaytast få vist en liste med landekoder. +Liste Tryk på tasten. Vælg det ønskede land. Landekoden vises. 0 Hold tasten nede, indtil der vises et + på displayet. Det erstatter de foranstillede nuller i landekoden. <Egne numre> Indtastning af egne telefonnumre (f.eks. fax) til orientering.

20 Telefonbog 19 Indtastning af tekst Tryk gentagne gange på den relevante numeriske tast, indtil det ønskede tegn vises. Markøren flytter sig efter et øjeblik. 2 Tryk kortvarigt en enkelt gang på tasten for at skrive bogstavet a, og tryk to gange for at skrive et b etc. Det første tegn i et navn skrives automatisk med stort. Ä,ä /1-9 Omlyde og tal vises efter de pågældende bogstaver. Slet Tryk kortvarigt på tasten for at slette tegnet foran markøren. Ved et langt tryk slettes hele navnet. MN Flyt markøren. Tryk kort: * Skift mellem store og små bogstaver og indtastning af tal. Tryk længe: Indstil indtastnings-sprog og tekstfunktion. # Slå T9 til/fra. 0 Tasten bruges til at skrive følgende:.,?! : 1 Indsæt mellemrum. Specialtegn Tryk flere gange på tasten, indtil tegnet vises. Hvis du vil indtaste specialtegn efter tal (f.eks. 5 ), skal du først skifte tilbage til bogstavtilstand: * 1 Ml.- rum 1 $ 0.,?! : ; _ * * / ( ) < = > % ~ # \ & Γ Θ Λ Ξ Π Σ Φ ΨΩ

21 20 Telefonbog Ring op, søg opslag T J / N A Åbn telefonbogen. Vælg et navn ud fra begyndelsesbogstavet (søgefunktion), og/eller blad. <Grupper> Carola Diana Læs Indstill. Telefonnummeret ringes op. Telefonbog-menu Indstill. Åbn menuen. Læs Få vist det valgte opslag. Redigér Vis telefonnummer og navn for at redigere. Nyt opslag Opret et nyt telefonbogsopslag. Slet Slet det valgte opslag i telefonbogen. Slet alle Slet alle opslag, efter at du er blevet spurgt, om du virkelig ønsker at slette. Afhængig af, hvor det/de gemmes, kan du også blive bedt om at indtaste PIN-koden, PIN-kode 2 eller telefonkoden. Send SMS... som opslag Send telefonbogsopslag til modtager. som tekst Send opslaget som teksten i en SMS-meddelelse. Billede Forsyn telefonnummeret med et billede/symbol (s. 26). Kapacitet Den maksimale og den ledige hukommelseskapacitet vises.

22 Telefonbog 21 Gruppe Af hensyn til overskueligheden, hvis der er mange telefonbogsopslag, kan du associere dem til en gruppe, f.eks.: Kontor, Familie, Fritid, VIP Hvis telefonnummeret for et opkald er associeret til en gruppe, kan der knyttes en speciel ringetone (s. 55) og/eller et specielt symbol til det (s. 26). Vælg gruppe Tryk 2 gange kortvarigt T eller en gang i længere tid på telefonbogen (i standbytilstand). N Vælg gruppe. Â VIP (17) Fritid (9) Ã Kontor (7) Læs Indstill. Læs Tryk på tasten. Alle opslag i den valgte gruppe vises. Følgende funktioner gælder for gruppen eller for alle opslag i en gruppe: Gruppemenu Indstill. Åbn menuen. Vis medl. Vis alle opslag, som er associeret til gruppen. Omdøb Giv gruppen et andet navn. gruppe Fjern opslag Fjern alle medlemmer i den valgte gruppe. Fjern opslag Fjern alle medlemmer af den valgte gruppe. Gruppesymbol (s. Knyt et symbol til en gruppe 26). Gruppeopkald ~ SMS til gruppmer i en gruppe (s. 22). Send en SMS til alle medlem- Ændre gruppetilknytning Du kan knytte en gruppe til et telefonbogsopslag, når dette oprettes (s. 18). Du kan ændre tilknytningen til en gruppe eller først tilknytte en gruppe til et opslag bagefter sådan: Gør følgende med telefonbogen åbnet: N Vælg opslag. Læs Tryk på tasten. Redigér Tryk på tasten. N Op til 5 medlemmer i en gruppe kan ringes op efter hinanden og kobles sammen til en konference (s. 23). Gå til Gruppe. Redigér Tryk på tasten, og vælg en ny Gruppe. Gem Bekræft tilknytning.

23 22 Telefonbog Gruppeopslagsmenu Indstill. Åbn menuen. Læs Vis opslag. Redigér Det opslag, der skal ændres, vises. Nyt opslag Åbn telefonbogen, og tilføj et opslag til den aktuelle gruppe. Slet opslag Fjern kun opslaget fra gruppen. Send SMS... som opslag Send telefonbogsopslag til modtager. som tekst Send opslaget som teksten i en SMS-meddelelse. Billede Forsyn telefonnummeret med et billede/symbol (s. 26). T Telefonbogstasten Tryk 1 gang: Telefonbogen åbnes. Tryk 2 gange: Grupperne vises. Tryk 3 gange: Opslagene i første gruppe vises. SMS til gruppe En meddelelse (SMS) kan sendes som "rundskrivelse" til alle opslag i en gruppe. T N Tryk 2 gange kortvarigt eller en gang i længere tid på telefonbogen (i standbytilstand). Vælg en gruppe. VIP (6) ½ Fritid (9) ¾ Kontor (12) Læs Vælg Indstill. Tryk på tasten. N Vælg SMS til gruppe. Vælg Tryk på tasten. J Skriv teksten (s. 29). Tryk på tasten og bekræft A den viste gruppe med OK. A A Tryk på tasten. Den første modtager vises. Tryk på tasten. SMSmeddelelsen sendes. Hver forsendelse skal bekræftes for sig.

24 Telefonbog 23 Gruppeopkald Du kan ringe til maks. 5 gruppemedlemmer efter hinanden og afholde en telefonkonference med dem. T Tryk 2 gange kortvarigt eller en gang i længere tid på telefonbogen (i standbytilstand). Indstill. Tryk på tasten. N Vælg Gruppeopkald. Vælg Tryk på tasten. Medlemmerne af gruppen listes op. MN Vælg de opslag, som du vil ringe til. Redigér Tryk på tasten. Marker opslag/fjern markering igen. Indstill. Åbn menuen, f.eks. for at etablere en konference mellem de holdte samtaler. Z (2) Barbara Næste: Carola Ring op Indstill. _ Anna ^Barbara ^Carola Redigér OK OK A Bekræft valget. Der ringes til det første opslag. Når forbindelsen er oprettet, sættes samtalen på hold. Fortsæt med at ringe til næste opslag, indtil alle markerede opslag er blevet ringet op (maks. 5, afhængig af netudbyderen).

25 24 Telefonbog Gruppeopkald-menu Indstill. Åbn menuen. Ring op Ring til det aktuelle opslag. Næste Spring næste telefonnummer over. Konference Der etableres en konference mellem de holdte samtaler (s. 15). Skift Besvar det nye opkald, og sæt den aktuelle samtale på hold. Mikrofon til Slå mikrofonen til eller fra. Når den er slået fra, kan samtalepartneren ikke høre dig. Alternativ mulighed: * Tryk på tasten (langt tryk). Indtastningerne ved Send DTMF kan høres. Lydstyrke Indstil telefonens lydstyrke. Tid/omkostn. hidtidige samtaletid og (hvis Under samtalen vises den det er indstillet, s. 47) de påløbne omkostninger. Send DTMF (s. 16) Viderestilling (s. 15) Hovedmenu Direkte adgang til hovedmenuen. Samtalestatus Der vises en oversigt over alle holdte og aktive opkald (f.eks. deltagere i en konference). Lager: T N Åbn telefonbogen. Vælg opslag. Indstill. Åbn menuen, og vælg Redigér. Gå til indtastningsfeltet N Lager:. Et opslag kan flyttes fra telefonbogen til de andre lagre. SIM (standard) I Opslag, som er gemt i telefonbogen på SIM-kortet, kan også benyttes på en anden GSM-telefon. SIM beskyttet, ~ På et specielt SIM-kort er det muligt at gemme telefonnumre på et beskyttet område. For at redigere skal du indtaste PIN-kode 2 (s. 11). Telefon (telefonens hukommelse) Z Her gemmes telefonbogsopslag, hvis de er forsynet med billeder, kapaciteten på SIM-kortet er opbrugt.

26 Telefonbog 25 Opslag nr.: (Nummer i hukommelsen) Til hvert telefonnummer i telefonbogen er der knyttet et nummer på et opslag, som automatisk tildeles ved oprettelsen af et nyt opslag. Opkald J Indtast nummeret. # Tryk på tasten. A Tryk på tasten. Redigér T N Indstill. N Åbn telefonbogen. Vælg opslag. Åbn menuen, og vælg Redigér. Gå til indtastningsfeltet Opslag nr.:. Redigér Tryk flere gange, indtil det ønskede nummer vises. Der vises kun ledige numre i hukommelsen til at vælge mellem. Gem Tryk på tasten. Gem tonesekvens F.eks. med henblik på at fjernaflytte en telefonsvarer kan du gemme telefonnumre og tonesekvenser (DTMFtoner) i telefonbogen som et normalt opslag. J Indtast telefonnummeret. 0 Tryk på tasten, indtil der vises et + -symbol på displayet (pause for etablering af forbindelse). J Indtast DTMF-toner (tal). Tilføj evt. yderligere pauser à tre sekunders varighed for at sikre korrekt modtagelse af tallene. J Indtast et navn. Gem Tryk på tasten. 0 Du kan også nøjes med at gemme DTMF-toner (tal) uden telefonnummer og sende disse under en samtale (s. 16).

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

ST60 *A5B00075146266* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A106-1-6219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

ST60 *A5B00075146266* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A106-1-6219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS ST60 http://da.yourpdfguides.com/dref/534146

Din brugermanual SIEMENS ST60 http://da.yourpdfguides.com/dref/534146 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS A50 http://da.yourpdfguides.com/dref/533700

Din brugermanual SIEMENS A50 http://da.yourpdfguides.com/dref/533700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

mobile M65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile M65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

KOM GODT I GANG MED APP EN

KOM GODT I GANG MED APP EN TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED APP EN Maj2017_17436 Sådan anvender du Telia Touchpoint Installer app en Vi anbefaler, at I downloader app en ved at klikke på nedenstående direkte link på jeres

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP SOM ADMINISTRATOR Maj2017_17436 Sådan anvender du Touchpoint som administrator I denne guide beskriver vi, hvordan du som administrator anvender app en til at indstille

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere