Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

2 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Oversigt over telefonen... 4 Ibrugtagning... 5 Isæt SIM-kort/batteri... 6 Oplad batteriet... 7 Generelle anvisninger... 9 Betjeningsvejledning... 9 Brug af menuer... 9 Tænd, sluk/pin-kode Sikkerhed Brug af telefonen Ring op med de numeriske taster Afslut samtalen Besvar opkald Afvis opkald Når nummeret er optaget Genopkald Under en samtale Skift/Konference Send DTMF Babysitter Telefonbog <Nyt opslag> Ring op, søg opslag Gruppe Lager: Opslag nr.: Gem tonesekvens Billede Tekstmeddelelse (SMS) Læs meddelelser Indbakke/Udbakke Skriv meddelelse Foruddef. tekst SMS til gruppe Billeder & lyd (EMS) Indtast tekst med "T9" Besked-opsætn Surf & Fun Internet (WAP) Spil Billedfremvis Melodier Indtalt meddel./mailboks Cell Broadcast SIM-tjenester (ekstrafunktion) 45 Opkaldslister Mistede opkald Besvarede opkald Kaldte numre Varighed/takst Visninger Takst.indstill Viderestilling Ur Vækkeur Tid/dato Datoformat Auto. visning Automatisk slukning Se også stikordsregistret bagest i betjeningsvejledningen

3 2 Indholdsfortegnelse Profiler Indstillinger Flytilstand Hurtig betjening vha. genvejstaster Venstre displaytast Genvejstaster Lyd Indst. ringet Lydstyrke Ringetoner Filter Vibrator Tastetoner Minuttone Servicetoner Indstillinger Sprog Visning Status T9-indtastning Sikkerhed Net Under samtale Headset Car Kit Display-symboler (udvalg) Spørgsmål og svar Siemens-serviceafdelinger Telefonens data/pleje Tilbehør Basisudstyr Car Solutions Individualisering SAR Garanti og reklamationsret Stikordsregister Se også stikordsregistret bagest i betjeningsvejledningen

4 Sikkerhedsanvisninger 3 Sluk mobiltelefonen på hospitaler og i nærheden af medicinsk udstyr som f.eks. høreapparater. Telefonen kan eventuelt forstyrre apparaternes funktion. Hold en minimumafstand på 20 cm fra telefonen til en pacemaker. Når du telefonerer, skal du holde telefonen op til det øre, der er længst væk fra pacemakeren. Når du anvender telefonen, mens du kører bil, skal du bruge det håndfri installationssæt (s. 69)! Sluk telefonen, når du befinder dig i et fly. Sørg for, at telefonen ikke kan tændes utilsigtet (s. 52). Sluk mobiltelefonen i nærheden af tankstationer, brændstofdepoter, kemiske anlæg og sprængningsområder. Telefonen kan evt. forstyrre teknisk udstyr. Ringetonen afspilles via hørekapslen. For at undgå høreskader skal du først besvare opkaldet, og derefter holde telefonen op til øret. SIM-kortet kan tages ud af telefonen. Advarsel! Småbørn kan sluge disse dele. OBS! Den netspænding, der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Vi anbefaler, at du kun anvender originale Siemens-batterier (100% uden kviksølv) og -ladere. I modsat fald kan det medføre alvorlige sundhedsmæssige og materielle skader. Hverken telefon eller batteri (100 % kviksølvfri) må under nogen omstændigheder åbnes (med undtagelse af batteriskift, skift af SIM-kort eller skift af front). Enhver anden ændring af produktet er forbudt og medfører, at det ikke længere må anvendes. Brugte batterier og telefoner skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. I nærheden af tv- og radioapparater samt pc'er kan telefonen give anledning til, at der optræder forstyrrelser på disse apparater. Det anbefales kun at anvende originalt Siemens-tilbehør for at undgå eventuelle beskadigelser og sikre, at alle relevante bestemmelser overholdes. Ved ukorrekt anvendelse bortfalder enhver garanti!

5 4 Højttaler Oversigt over telefonen Integreret antenne Displaysymboler Modtagesignalets styrke/ batteriindikator. Opkaldstast A Bruges til at ringe det viste telefonnummer eller navn op eller besvare opkald. Få vist de seneste opkald i standbytilstand. Telefonbogstast Tryk 1x: Telefonbog Tryk 2x: Grupper * Tryk længe. I standbytilstand Tænd og sluk ringetoner. Mikrofon Displaytaster De aktuelle funktioner for disse taster vises i de grå felter på displayet som tekst eller symbol. I standbytilstand er det genvejstasten (Ved levering: Ny SMS ) eller f.eks. p (SIMservice) og Menu. < a (Netudbyder) :30 Ny SMS Menu < a (Netudbyder) :30 Ny SMS Menu Undgå så vidt muligt at tildække telefonen oven over batteridækslet. Dette forringer modtagekvaliteten. S Tænd-, sluk-, afbryd-tast Kort tryk: Herved afsluttes samtalen/ funktionen, eller der returneres til standbytilstanden. I menuer kommer man et niveau tilbage. Langt tryk: Herved tændes/slukkes telefonen (i standbytilstand). Tastaturspærring Tænde og slukke: # Tryk længe. Port til eksterne enheder Tilslutning til lader, headset etc. For at aktivere de funktioner, der vises på displayet, skal du trykke på ydersiden af tasten nedenunder. Eksempel: Tryk på ydersiden af højre displaytast for at indlæse menuen. Tryk på indersiden af displaytasterne for at blade i menuer og lister.

6 Ibrugtagning 5 Husets for- og bagside (CLIPit Covers, my-clipit : s. 69) kan lynhurtigt udskiftes naturligvis uden brug af værktøj. Sluk forinden telefonen. Sæt på Tag af Telefonens display og frontens displayafsdækning er ved levering dækket af en beskyttelsesfolie. Træk denne folie af før påsætningen. Som følge af den statiske opladning, der sker i den forbindelse, kan displayets kanter i sjældne tilfælde blive misfarvede. Denne misfarvning forsvinder dog igen efter senest 10 minutter.

7 6 Ibrugtagning Isæt SIM-kort/batteri Fra din netudbyder modtager du et SIM-kort, som indeholder alle vigtige data for din adgang til nettet. Hvis SIM-kortet leveres i kreditkortformat, skal du løsne den mindste del og fjerne evt. plastrester, der stikker ud. Tryk på rillerne, og løft derpå låget af. Læg SIM-kortet med kontaktfladen nedad fladt ned i den hertil beregnede åbning, og skub det helt på plads med et let tryk (sørg for, at det skrå hjørne vender rigtigt ). Tryk på låsemekanismen i pilens retning, løft batteriet op i indhakket i siden, hvorpå det vippes opad og tages ud. Læg batteriet i telefonen ovenfra og fra siden, og pres det derpå ned, til det er på plads. Sæt låget på igen, og tryk det nedad, til det går i hak. Kun 3-volts SIM-kort kan anvendes. Ældre (5-volts) SIM-kort kan ikke anvendes. Kontakt i givet fald din netudbyder.

8 Ibrugtagning 7 Oplad batteriet Batteriet er ikke opladet helt ved levering. Derfor skal du gøre følgende: Tilslut ladekablet forneden på telefonen, og slut strømforsyningen til en stikkontakt (oplades i min. 2timer). Hvis batteriet er helt afladet, vises der ikke nogen batteriindikator i starten af opladningen. Lad ladekablet blive siddende. Batteriindikatoren kommer frem efter højst 2 timer. Derefter oplades batteriet automatisk normalt. For at tage stikket ud, skal stikket trykkes sammen. Funktioner uden SIM-kort Gør sådan for at få vist de funktionsområder, der kan bruges uden SIMkort: Menu Tryk på displaytasten. Nødsituation: SOS Nødopkald (alarm), SOS (s. 10). Opladning Laderen bliver varm efter længere tids brug. Dette er helt normalt og ganske ufarligt. Á Batteri under opladning. e Opladning slut. Et tomt batteri er fuldt opladet efter ca. 2 timers opladning. Opladning er kun mulig ved temperaturer mellem 5 C og 40 C (hvis temperaturen kommer 5 C over/under disse grænser, blinker opladningssymbolet som advarsel). Den netspænding, der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Driftstider Et fuldt opladet batteri svarer til 60 til 250 timers standbytid eller 100 til 300 minutters taletid. De nævnte driftstider er gennemsnitsværdier. De afhænger af driftsforholdene (se skemaet nedenfor). Visning af batteriets opladningstilstand (fuldt opladet-afladet): a}b{c Der høres et bip, når batteriet er ved at være tomt. Udført handling Tid (min.) Forkortelse af standbytiden med Brug af telefonen minutter Lys * 1 30 minutter Netsøgning minutter * Indtastning, spil, Organizer etc.

9 8 Ibrugtagning Batterikapacitet Et fuldt opladet batteri giver følgende anslåede driftstider: Standby: 60 til 250 timer (standard batteri) Taletid: 100 til 300 minutter (standard batteri) De anførte tider er baseret på, at telefonen kun befinder sig i enten standby- eller samtaletilstand. Det betyder, at selv korte samtaler har indflydelse på standbytiden, hvilket ses i diagram I). I diagram II) ses forløbet over et batteris levetid: I) t 100% 50 % Taletid Samtalevarighed Resterende standbytid Standbytid Normalt forløb over batteriets levetid 0 % Tid De anførte tider skal desuden opfattes som gennemsnitlige værdier. De faktiske værdier afhænger af en lang række faktorer. K Standbytiden forkortes for eksempel af følgende: Modtagerforhold (skiftende antenneforhold) Aktiveret hurtig netsøgning Navigering i menuen Anvendelse (SMS, EMS, Spil m.m.) Høje/lave temperaturforhold Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, efter at have være op- og afladet to til tre gange. Et batteri har en begrænset levetid. Køb derfor et nyt batteri, når batteriets kapacitet er mærkbart reduceret. Kvalitetserklæring vedrørende batterier Kapaciteten på batteriet til din mobiltelefon bliver dårligere for hver opladning/afladning. Også hvis batteriet opbevares ved for høje eller for lave temperaturer, sker der lidt efter lidt en forringelse af kapaciteten. På den måde kan der også efter en fuld opladning af batteriet ske en væsentlig forringelse af driftstiderne på din mobiltelefon. Under alle omstændigheder er batteriet fremstillet således, at det stadigvæk kan oplades og aflades inden for seks måneder efter købet af din mobiltelefon. Efter udløbet af disse seks måneder anbefaler vi, at du ved et mærkbart fald i kapaciteten, udskifter batteriet. Køb udelukkende originale Siemens-batterier.

10 Generelle anvisninger 9 Betjeningsvejledning Følgende symboler anvendes til at forklare betjeningen: J S A MN KL Menu ~ Indtastning af tal eller bogstaver. Tænd-, sluk-, afbryd-tast. Opkaldstast. Tryk inderst for at blade. Tryk yderst for at vælge funktion (displaytast). Visning af en displaytastfunktion. Funktion, der er afhængig af netudbyderen. Der skal eventuelt tegnes et separat abonnement på funktionen. Visning af valg af en funktion i betjeningsvejledningen, f.eks.: Menu Lyd Lydstyrke Denne procedure svarer til følgende: Menu Tryk på displaytasten. N Gå til Lyd. L Vælg Lyd. N Gå til Lydstyrke. L Vælg Lydstyrke. Ved levering er din telefon indstillet til "Stor skriftstørrelse" (s. 57). På billederne i denne betjeningsvejledning vises teksten med normal skrift. Brug af menuer Via menuerne kan du få adgang til funktioner, nettjenester og individuelle indstillinger. Hovedmenu Valg af hovedmenuen fra standbytilstand: Tryk på højre side af højre tast (displaytast). Menu Brug af menuer Tryk på den inderste side af de to taster for at blade op og ned gennem menuer og lister. Udfør den i menuen valgte funktion: Tryk på højre side af højre tast. Indstillingsmenu I andre situationer, f.eks. i telefonbogen, vises en tilhørende menu med indstillinger: Indstill. Tryk på denne tast.

11 10 Tænd, sluk/pin-kode Tænd, sluk S Tryk på tænd-, sluk-, afbryd-tasten (langt tryk) for at tænde eller slukke telefonen. Indtastning af PIN-kode SIM-kortet kan være sikret med en 4- til 8-cifret PIN-kode. Indtast PIN-koden med J de numeriske taster (koden skjules på displayet, brug Slet, hvis du taster forkert). OK SletOK Slet Indtast PINkode: * * * * OK Bekræft det indtastede ved at trykke yderst på højre tast. Det tager et par sekunder at logge på nettet. < a (Netudbyder) :30 Ny SMS Menu Nødopkald (SOS) Du kan foretage et nødopkald via nettet uden SIM-kort og uden at indtaste PIN-koden blot ved at trykke på displaytasten SOS (ikke muligt i alle lande). Må kun anvendes i nødstilfælde! Problemer med PIN-koden Hvis PIN-koden indtastes forkert tre gange, spærres SIM-kortet (s. 11). Aktivér, deaktivér PIN-kodekontrol, eller redigér PIN-koden (s. 11). Problemer med SIM-kortet Hvis meddelelsen Sæt SIMkort i! vises på displayet, skal du undersøge SIM-kortet for fejl (s. 66). Netforbindelse < > Modtagesignalets styrke. Hvis signalet er dårligt, forringes talekvaliteten, og forbindelsen kan blive afbrudt. Placer dig et andet sted. Hvis du befinder dig uden for dit "eget net", vælger din telefon automatisk et andet GSM-net (s. 59). SIM-tjenester p Symbol for særlige tjenester, som SIM-kortet understøtter (s. 45), f.eks. mobile banking. Når netudbyderens navn vises på displayet, er telefonen i standby og klar til brug.

12 Sikkerhed 11 Telefonen og SIM-kortet er sikret mod misbrug med flere forskellige koder. Gem disse koder på et sikkert sted, men sådan at du senere kan få adgang til dem! PIN-kode * PIN-kode 2 * Beskytter dit SIM-kort (PIN-kode). Denne kode skal bruges til at indstille takstvisning og til ekstrafunktioner ved specielle SIM-kort. PUKkode/ at låse telefonen op, hvis der er PUK-kode. Denne kode bruges til PUK-kode indtastet en forkert PIN-kode. 2 Telefonkode * Denne kode beskytter telefonen. Den skal du oprette ved første sikkerhedsindstilling. Menu Indstillinger Sikkerhed vælg derpå funktion: PIN-kodekont. Du bliver normalt bedt om at indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Her kan du deaktivere denne kontrol, men du risikerer så, at andre personer anvender telefonen. Vælg Tryk på tasten. J Indtast PIN-koden. OK Bekræft indtastningen. Redigér Tryk på tasten. OK Bekræft. Nogle netudbydere tillader ikke denne funktion. Skift PIN-kode * Du kan ændre PIN-koden til et vilkårligt tal, som er nemmere at huske for dig. J Indtast den gamle PIN-kode. OK Tryk på denne tast. J, OK J, OK Indtast den nye PIN-kode. Gentag den nye PIN-kode. Skift PIN2 * (Vises kun, hvis PIN-kode 2 er til rådighed) Samme fremgangsmåde som ved Skift PIN-kode. Skift telefonkode * Den fastlægges og indtastes af dig selv, første gang en funktion, som er beskyttet af telefonkoden (f.eks. Babysitter, s. 17), vælges. Den gælder derefter fortsat for alle funktioner. Hvis du har glemt koden, så ring til Siemens' serviceafdeling (s. 67). Ophævelse af spærring af SIM-kort Hvis PIN-koden indtastes forkert tre gange, spærres SIM-kortet. Indtast den PUK-kode, som følger med SIM-kortet fra din netudbyder, i henhold til anvisningerne. Hvis du har mistet PUK-koden (hoved-pinkoden), skal du kontakte din netudbyder. * 4- til 8-cifret tal

13 12 Brug af telefonen Ring op med de numeriske taster Telefonen skal være tændt (standbytilstand). Indtast telefonnummeret (altid med område- J nummer, evt. med landekode). Slet Ved et kort tryk slettes det sidste tegn, ved et langt tryk slettes hele nummeret.? Indkod telefonnummeret i Telefonbog (s. 18). Tryk på opkaldstasten. A Det viste telefonnummer ringes op. Landekoder Der er indkodet mange landekoder i din telefon: 0 Tryk med et langt tryk på tasten, indtil der vises et + -symbol. Det erstatter de foranstillede nuller i landekoden. +Liste Tryk på tasten. Vælg det pågældende land. Landekoden vises. Tilføj det nationale telefonnummer (i mange lande uden det første tal), og tryk derefter på opkaldstasten. Afslut samtalen S Besvar opkald Tryk på afbryd-tasten (kort tryk). Samtalen afsluttes. Du skal også trykke på afbryd-tasten, selv om den, du har talt med, har lagt på først. Telefonen skal være tændt (standbytilstand). Tryk på Besvar eller A. Afvis opkald Afvis S Besvar Afvis Et telefonnummer overført fra nettet vises. Hvis dette telefonnummer står i telefonbogen, vises det tilknyttede navn i stedet for nummeret.. Tryk på denne tast eller tryk kortvarigt på denne tast. Vid.stil Viderestiller f.eks. til postkassen, hvis viderestilling ved Optaget er aktiveret (s. 48), og funktionen banke-på (s. 14) er slået til.

14 Brug af telefonen 13 Når nummeret er optaget Hvis det kaldte nummer er optaget, eller det ikke er muligt at få forbindelse på grund af netproblemer, har du - afhængig af netudbyder - følgende muligheder: Enten Autom. genopkald Aut.gent Tryk på tasten. Telefonnummeret ringes op i en periode på op til 15 minutter med længere og længere mellemrum. I den periode kan der ikke ringes til andre telefonnumre. Du afslutter med: S afbryd-tasten. eller Notering Notering ~ Tryk på tasten. Din telefon ringer, når det nummer, der var optaget, igen er ledigt. Der ringes til nummeret med opkaldstasten. Påmindelse Påmind Tryk på tasten. Efter 15 minutter bipper telefonen og minder dig om at ringe det viste telefonnummer op igen. Ved ethvert andet opkald afbrydes funktionen. Genopkald Hvis du vil ringe til det sidst kaldte telefonnummer, skal du gøre følgende: Tryk to gange på opkaldstasten. A Hvis du vil ringe andre tidligere kaldte telefonnumre op, skal du gøre følgende: Tryk én gang på opkaldstasten. A N Find det ønskede telefonnummer på listen. For at ringe op til nummeret skal du trykke på... A... opkaldstasten. Indstill. Opkaldslister (s. 46). Telefonnumrene på modtagne, kaldte og mistede opkald gemmes med henblik på en evt. tilbageringning (s. 46). Når du modtager et indgående opkald, afbrydes alle andre telefonfunktioner. Funktioner under en samtale (s. 14). Deaktivér ringetonen for det aktuelle opkald: * Tryk på tasten (langt tryk). Opkaldet vises på displayet. Den kaldende person hører ringesignalet.

15 14 Brug af telefonen Under en samtale Banke på Du skal muligvis abonnere på denne funktion hos din netudbyder og indstille telefonen for at kunne anvende den (s. 61). Hvis du bliver ringet op under en samtale, hører du en "banke på"-tone. Du har nu følgende muligheder: Skift Skift Afvis Afvis Vid.stil ~ Besvar det nye opkald, og sæt den aktuelle samtale på hold. For at skifte mellem de to samtaler skal du trykke på Skift. Afvis det nye opkald. Den kaldende person hører optagettonen, eller hvis telefonen er indstillet til det, viderestilles opkald f.eks. til din postkasse (s. 48). Afslut den aktive samtale Tryk på Afbryd for at afslutte den aktive samtale. S Besvar Besvar den nye samtale. Indstil lydstyrken MN Ved hjælp af piltasterne kan du indstille lydstyrken i højttaleren (kun mens samtalen står på). Hvis du anvender et håndfrit installationssæt, har dettes lydstyrkeindstilling ingen indvirkning på telefonens normale indstilling. Telefonnummer-memo Du kan ved hjælp af tastaturet indtaste et telefonnummer under samtalen. Din samtalepartner kan høre disse indtastninger. Telefonnummeret kan gemmes i telefonbogen eller ringes op, når forbindelsen er blevet afbrudt.

16 Brug af telefonen 15 Skift/Konference Din netudbyder understøtter muligvis ikke alle de beskrevne funktioner. Under en samtale ringer du endnu et nummer op. Du kan skifte frem og tilbage mellem de to samtaler eller koble alle samtaledeltagere sammen til en konference. Under samtalen fortæller du samtalepartneren, hvad du har til hensigt, og gør derefter følgende: Hold Sæt det aktuelle opkald på hold. Ring nu til et nyt telefonnummer. Når der er forbindelse, har du følgende muligheder: Skift Skift ~ < a Z Z Carola Hold ;-menu Skift frem og tilbage mellem de to samtaler. S Afslut den igangværende samtale. Nu vises følgende spørgsmål: "Tilbage til den holdte samtale? Ja Den holdte samtale trækkes. eller Nej den holdte samtale afsluttes. Konference ;-menu Åbn samtale-menuen, og vælg Konference. Nu tilsluttes der en holdt samtale (konferencefunktion med op til 5 deltagere). Du afslutter på følgende måde: Ved at trykke på afbrydtasten afsluttes alle sam- S taler i konferencen samtidig. ~ Viderestilling ;-menu Åbn samtale-menuen, og vælg Viderestilling. Det første opkald forbindes med det andet opkald. Nu er begge samtaler afsluttet for dit vedkommende.

17 16 Brug af telefonen Samtalemenu Følgende funktioner kan kun anvendes under en samtale: ;-menu Åbn menuen. Mikrofon til Slå mikrofonen til eller fra. Når den er slukket, kan samtalepartneren ikke høre dig (lyd slået fra). Alternativ mulighed: * Tryk på tasten (langt tryk). Indtastningerne ved Send DTMF kan høres. Lydstyrke Indstil telefonens lydstyrke. Konference (s. 15) Varighed/ takst Under samtalen vises den hidtidige samtaletid og (hvis det er indstillet, s. 47) de påløbne omkostninger. Se i højre spalte. (s. 15) Send DTMF Viderestilling ~ Hovedmenu Direkte adgang til hovedmenuen. Samtalestatus Der vises en oversigt over alle holdte og aktive opkald (f.eks. deltagere i en konference). Send DTMF ;-menu Åbn menuen. Send DTMF Vælg dette. Du kan f.eks. indtaste tonesekvenser (tal) under en igangværende samtale for at fjernaflytte en telefonsvarer. Disse indtastninger af tal sendes direkte som DTMF-toner (tonesekvenser). Der er også mulighed for at hente tonesekvenser (DTMF-toner), som er gemt i Telefonbog (s. 18).

18 Brug af telefonen 17 Babysitter Der kan her kun ringes til et telefonnummer. For at gøre det skal du trykke på højre side af højre displaytast (langt tryk). Tænd Menu Indstillinger Sikkerhed Babysitter Vælg Tryk på tasten. J Indtast telefonkoden (se højre spalte). OK Bekræft indtastningen. Redigér Tryk på / J Vælg telefonnummeret i Telefonbog (s. 18), eller indføj det som nyt nummer (med navn). Nu er babysitter-funktionen slået til. Sluk # Tryk på tasten (langt tryk). J Indtast telefonkoden. Redigér Tryk på tasten. OK Bekræft indtastningen. Telefonkode Du definerer og indtaster telefonkoden (4- til 8-cifret), første gang du bliver bedt om at indtaste den, f.eks. ved Babysitter. Husk koden! Den gælder også for andre funktioner, men kan til enhver tid ændres (s. 11).

19 18 Telefonbog Telefonbogen bruges til at notere telefonnumre, du ofte ringer til, med et navn. Senere kan man så ringe til nummeret blot ved at markere navnet. Hvis et telefonnummer er gemt med et særskilt navn, vises dette navn på displayet, når der ringes til dig. Du kan knytte vigtige opslag til en gruppe. <Nyt opslag> T Åbn telefonbogen. Vælg N J Gem <Nyt opslag> <Egne numre> <Grupper> Tryk på tasten. Vælg indtastningsfelter. Indtast telefonnummer (med områdenummer) og navn (tillægsfelter/indtastningshjælp hosstående). Tryk på tasten. Vælg Tillægsfelter Gruppe Knyt opslaget til en gruppe, f.eks.: Kontor, Familie, Fritid, VIP (se gruppefunktioner s. 21). Lager: Valg af anden hukommelse end SIM-kortet (standard), som f.eks. telefonens hukommelse eller et specielt SIM-kort (s. 24). Opslag nr.: (nummer i hukommelsen) Hvert opslag får automatisk tildelt et løbenr., som det også kan ringes op med. For at redigere nummeret se (s. 25). Indtastningshjælp Hvis markøren står i indtastningsfeltet Nummer:, kan du via venstre displaytast få vist en liste med landekoder. +Liste Tryk på tasten. Vælg det ønskede land. Landekoden vises. 0 Hold tasten nede, indtil der vises et + på displayet. Det erstatter de foranstillede nuller i landekoden. <Egne numre> Indtastning af egne telefonnumre (f.eks. fax) til orientering.

20 Telefonbog 19 Indtastning af tekst Tryk gentagne gange på den relevante numeriske tast, indtil det ønskede tegn vises. Markøren flytter sig efter et øjeblik. 2 Tryk kortvarigt en enkelt gang på tasten for at skrive bogstavet a, og tryk to gange for at skrive et b etc. Det første tegn i et navn skrives automatisk med stort. Ä,ä /1-9 Omlyde og tal vises efter de pågældende bogstaver. Slet Tryk kortvarigt på tasten for at slette tegnet foran markøren. Ved et langt tryk slettes hele navnet. MN Flyt markøren. Tryk kort: * Skift mellem store og små bogstaver og indtastning af tal. Tryk længe: Indstil indtastnings-sprog og tekstfunktion. # Slå T9 til/fra. 0 Tasten bruges til at skrive følgende:.,?! : 1 Indsæt mellemrum. Specialtegn Tryk flere gange på tasten, indtil tegnet vises. Hvis du vil indtaste specialtegn efter tal (f.eks. 5 ), skal du først skifte tilbage til bogstavtilstand: * 1 Ml.- rum 1 $ 0.,?! : ; _ * * / ( ) < = > % ~ # \ & Γ Θ Λ Ξ Π Σ Φ ΨΩ

21 20 Telefonbog Ring op, søg opslag T J / N A Åbn telefonbogen. Vælg et navn ud fra begyndelsesbogstavet (søgefunktion), og/eller blad. <Grupper> Carola Diana Læs Indstill. Telefonnummeret ringes op. Telefonbog-menu Indstill. Åbn menuen. Læs Få vist det valgte opslag. Redigér Vis telefonnummer og navn for at redigere. Nyt opslag Opret et nyt telefonbogsopslag. Slet Slet det valgte opslag i telefonbogen. Slet alle Slet alle opslag, efter at du er blevet spurgt, om du virkelig ønsker at slette. Afhængig af, hvor det/de gemmes, kan du også blive bedt om at indtaste PIN-koden, PIN-kode 2 eller telefonkoden. Send SMS... som opslag Send telefonbogsopslag til modtager. som tekst Send opslaget som teksten i en SMS-meddelelse. Billede Forsyn telefonnummeret med et billede/symbol (s. 26). Kapacitet Den maksimale og den ledige hukommelseskapacitet vises.

22 Telefonbog 21 Gruppe Af hensyn til overskueligheden, hvis der er mange telefonbogsopslag, kan du associere dem til en gruppe, f.eks.: Kontor, Familie, Fritid, VIP Hvis telefonnummeret for et opkald er associeret til en gruppe, kan der knyttes en speciel ringetone (s. 55) og/eller et specielt symbol til det (s. 26). Vælg gruppe Tryk 2 gange kortvarigt T eller en gang i længere tid på telefonbogen (i standbytilstand). N Vælg gruppe. Â VIP (17) Fritid (9) Ã Kontor (7) Læs Indstill. Læs Tryk på tasten. Alle opslag i den valgte gruppe vises. Følgende funktioner gælder for gruppen eller for alle opslag i en gruppe: Gruppemenu Indstill. Åbn menuen. Vis medl. Vis alle opslag, som er associeret til gruppen. Omdøb Giv gruppen et andet navn. gruppe Fjern opslag Fjern alle medlemmer i den valgte gruppe. Fjern opslag Fjern alle medlemmer af den valgte gruppe. Gruppesymbol (s. Knyt et symbol til en gruppe 26). Gruppeopkald ~ SMS til gruppmer i en gruppe (s. 22). Send en SMS til alle medlem- Ændre gruppetilknytning Du kan knytte en gruppe til et telefonbogsopslag, når dette oprettes (s. 18). Du kan ændre tilknytningen til en gruppe eller først tilknytte en gruppe til et opslag bagefter sådan: Gør følgende med telefonbogen åbnet: N Vælg opslag. Læs Tryk på tasten. Redigér Tryk på tasten. N Op til 5 medlemmer i en gruppe kan ringes op efter hinanden og kobles sammen til en konference (s. 23). Gå til Gruppe. Redigér Tryk på tasten, og vælg en ny Gruppe. Gem Bekræft tilknytning.

23 22 Telefonbog Gruppeopslagsmenu Indstill. Åbn menuen. Læs Vis opslag. Redigér Det opslag, der skal ændres, vises. Nyt opslag Åbn telefonbogen, og tilføj et opslag til den aktuelle gruppe. Slet opslag Fjern kun opslaget fra gruppen. Send SMS... som opslag Send telefonbogsopslag til modtager. som tekst Send opslaget som teksten i en SMS-meddelelse. Billede Forsyn telefonnummeret med et billede/symbol (s. 26). T Telefonbogstasten Tryk 1 gang: Telefonbogen åbnes. Tryk 2 gange: Grupperne vises. Tryk 3 gange: Opslagene i første gruppe vises. SMS til gruppe En meddelelse (SMS) kan sendes som "rundskrivelse" til alle opslag i en gruppe. T N Tryk 2 gange kortvarigt eller en gang i længere tid på telefonbogen (i standbytilstand). Vælg en gruppe. VIP (6) ½ Fritid (9) ¾ Kontor (12) Læs Vælg Indstill. Tryk på tasten. N Vælg SMS til gruppe. Vælg Tryk på tasten. J Skriv teksten (s. 29). Tryk på tasten og bekræft A den viste gruppe med OK. A A Tryk på tasten. Den første modtager vises. Tryk på tasten. SMSmeddelelsen sendes. Hver forsendelse skal bekræftes for sig.

24 Telefonbog 23 Gruppeopkald Du kan ringe til maks. 5 gruppemedlemmer efter hinanden og afholde en telefonkonference med dem. T Tryk 2 gange kortvarigt eller en gang i længere tid på telefonbogen (i standbytilstand). Indstill. Tryk på tasten. N Vælg Gruppeopkald. Vælg Tryk på tasten. Medlemmerne af gruppen listes op. MN Vælg de opslag, som du vil ringe til. Redigér Tryk på tasten. Marker opslag/fjern markering igen. Indstill. Åbn menuen, f.eks. for at etablere en konference mellem de holdte samtaler. Z (2) Barbara Næste: Carola Ring op Indstill. _ Anna ^Barbara ^Carola Redigér OK OK A Bekræft valget. Der ringes til det første opslag. Når forbindelsen er oprettet, sættes samtalen på hold. Fortsæt med at ringe til næste opslag, indtil alle markerede opslag er blevet ringet op (maks. 5, afhængig af netudbyderen).

25 24 Telefonbog Gruppeopkald-menu Indstill. Åbn menuen. Ring op Ring til det aktuelle opslag. Næste Spring næste telefonnummer over. Konference Der etableres en konference mellem de holdte samtaler (s. 15). Skift Besvar det nye opkald, og sæt den aktuelle samtale på hold. Mikrofon til Slå mikrofonen til eller fra. Når den er slået fra, kan samtalepartneren ikke høre dig. Alternativ mulighed: * Tryk på tasten (langt tryk). Indtastningerne ved Send DTMF kan høres. Lydstyrke Indstil telefonens lydstyrke. Tid/omkostn. hidtidige samtaletid og (hvis Under samtalen vises den det er indstillet, s. 47) de påløbne omkostninger. Send DTMF (s. 16) Viderestilling (s. 15) Hovedmenu Direkte adgang til hovedmenuen. Samtalestatus Der vises en oversigt over alle holdte og aktive opkald (f.eks. deltagere i en konference). Lager: T N Åbn telefonbogen. Vælg opslag. Indstill. Åbn menuen, og vælg Redigér. Gå til indtastningsfeltet N Lager:. Et opslag kan flyttes fra telefonbogen til de andre lagre. SIM (standard) I Opslag, som er gemt i telefonbogen på SIM-kortet, kan også benyttes på en anden GSM-telefon. SIM beskyttet, ~ På et specielt SIM-kort er det muligt at gemme telefonnumre på et beskyttet område. For at redigere skal du indtaste PIN-kode 2 (s. 11). Telefon (telefonens hukommelse) Z Her gemmes telefonbogsopslag, hvis de er forsynet med billeder, kapaciteten på SIM-kortet er opbrugt.

26 Telefonbog 25 Opslag nr.: (Nummer i hukommelsen) Til hvert telefonnummer i telefonbogen er der knyttet et nummer på et opslag, som automatisk tildeles ved oprettelsen af et nyt opslag. Opkald J Indtast nummeret. # Tryk på tasten. A Tryk på tasten. Redigér T N Indstill. N Åbn telefonbogen. Vælg opslag. Åbn menuen, og vælg Redigér. Gå til indtastningsfeltet Opslag nr.:. Redigér Tryk flere gange, indtil det ønskede nummer vises. Der vises kun ledige numre i hukommelsen til at vælge mellem. Gem Tryk på tasten. Gem tonesekvens F.eks. med henblik på at fjernaflytte en telefonsvarer kan du gemme telefonnumre og tonesekvenser (DTMFtoner) i telefonbogen som et normalt opslag. J Indtast telefonnummeret. 0 Tryk på tasten, indtil der vises et + -symbol på displayet (pause for etablering af forbindelse). J Indtast DTMF-toner (tal). Tilføj evt. yderligere pauser à tre sekunders varighed for at sikre korrekt modtagelse af tallene. J Indtast et navn. Gem Tryk på tasten. 0 Du kan også nøjes med at gemme DTMF-toner (tal) uden telefonnummer og sende disse under en samtale (s. 16).

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere