Konkurrenceredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceredegørelse"

Transkript

1 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2006

2 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2006 Maj 2006

3 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Schultz Distribution Konkurrencestyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: On-line ISBN ISBN On-line ISSN ISSN Layout og grafisk produktion Schultz Grafisk A/S Redegørelsen er udarbejdet af Konkurrencestyrelsen. Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10: Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14: Kapitel 15: Allan Skytte Christensen, Peder Kongsted Christiansen, Rie Paving Mortensen Thomas Worm Andersen, Kenneth Lundgaard Christensen, Jesper Mølbæk, Carsten Smidt Vibeke Dumrath, Kristian Henriksen Carsten Kvetny Lone Brommeland Thomas Worm Andersen, Michael Klöcker Joan Frederiksen, Louise Kastfelt Christopher Kjølby Jensen, Frederik Silbye Jens Bay Christensen, Peder Kongsted Christiansen Kirsten Levinsen Majken V. Skovgaard Thomas Herping Nielsen, Mikkel Taanum Mikkel Taanum Helene Fertin, Hanne Rokkjær Fløe, Snorre Welling

4 Forord Dette er Konkurrencestyrelsens niende Konkurrenceredegørelse. Rede gø - relsens formål er at oplyse og give grundlag for debat om konkurrenceforhold. Ligesom tidligere har vi stræbt efter at komme bredt omkring, så der både ses på den offentlige og den private sektor og både er juridiske og økonomiske emner. Sund konkurrence medfører, at alle bliver bedre, og at der bygges bro mellem brancher, lande og regioner. Det billedmateriale, vi har brugt til illustra tion i år, viser broer fra alle kontinenter med særlig vægt på Europa og Danmark. Til flere af kapitlerne hører dokumentationsnotater, som kan findes på styrelsens hjemmeside. God læselyst! Finn Lauritzen

5 KONKURRENCE REDEGØRELSE Indhold Kapitel 1 Konkurrenceforholdene 1.1 Status Danmark i en global verden Brancheundersøgelser Offentlig regulering Konkurrence i det offentlige EU-samarbejdet Konkurrencesagerne i Temaerne i redegørelsen...25 Kapitel 2 Konkurrenceintensiteten i Danmark 2.1 Resumé og konklusioner Færre brancher med konkurrenceproblemer Prissammenligninger Øvrige konkurrenceindikatorer Konkurrencen i Danmark er blevet mere intens sammenlignet med udlandet Vismændene om konkurrence intensiteten Tilgangen af nye virksomheder er vigtig...54 Bilag 2.1 Brancher med tegn på konkurrenceproblemer...55 Bilag 2.2 Centrale konkurrenceindikatorer...59 Bilag 2.3 Opgørelse af konkurrence intensiteten på tværs af OECD-lande...62 Kapitel 3 Finansielle ydelser og investeringsforeninger 3.1 Resumé og konklusioner Konkurrencen på pengeinstitutmarkedet Investeringsforeninger Handel med aktier og obligationer Bilag 3.1: Problemer ved grænseover skridende bank virksomhed: moms og indskudsgaranti

6 Kapitel 4 Skadesforsikring 4.1 Resumé og konklusioner Konkurrencen på forsikringsmarkedet Præmiestigninger Kundebevægelighed Information Kapitel 5 Sundhedspraksis 5.1 Resumé og konklusioner Sundhedssektoren Private sundhedspraksis Forholdene i andre lande Muligheder for ændret regulering Kapitel 6 Grønne opgaver 6.1 Resumé og konklusioner Gartnererhvervet Undersøgelse af priser på standardopgaver Kommunernes udlicitering på det grønne område Statens erfaringer med at udlicitere grønne opgaver Udbud i kommunerne Aktivering og sociale klausuler Kapitel 7 TV 7.1 Resumé og konklusioner Lige vilkår på tv-markedet DR Introduktion af digitalt jordbaseret tv (DTT)

7 KONKURRENCE REDEGØRELSE Kapitel 8 Pesticider 8.1 Resumé og konklusion Brugen af pesticider Pesticidafgiften Godkendelse af produkter Kapitel 9 Misbrug af dominerende stilling 9.1 Resumé og konklusioner Amerikansk ret Dominansbegrebet Principper i Kommissionens forslag Prisdumping Eksklusive købsaftaler Rabatter Leveringsstandsning/Leveringsnægtelse Beskrivelse og analyse af det foreslåede efficiensforsvar Fordele og ulemper ved Kommissionens foreslåede analysemodel Kapitel 10 Tilgang af nye virksomheder 10.1 Resumé og konklusioner Hvorfor er tilgang af nye virksomheder vigtig? Omfanget af nye virksomheder Faktorer der påvirker tilgangen af nye virksomheder Appendiks

8 Kapitel 11 Bøder i internationale konkurrencesager 11.1 Resumé og konklusioner Generelt om danske straffesager for overtrædelse af EU-konkurrence reglerne Straffesag i Danmark mod en dansk virksomhed Straffesag i Danmark mod en udenlandsk virksomhed Sag i et andet EU-land mod en dansk virksomhed Sag ved Kommissionen mod en dansk virksomhed Kan en virksomhed blive straffet to gange for det samme forhold? Kapitel 12 Konkurrenceloven i Indledning Straffesager Offentlig reguleret virksomhed ( 2) Konkurrencebegrænsende aftaler ( 6-10) Misbrug af dominerende stilling ( 11) Konkurrenceforvridende offentlig støtte ( 11 a) Fusionskontrol ( 12) Tilsagnsaftaler ( 16) Kendelser fra Konkurrenceankenævnet Konkurrencestyrelsens udgivelser om konkurrenceforhold i Kapitel 13 EU-konkurrencereglerne i Indledning Sager om aftaler og misbrug Fusioner Retten og Domstolen Nye retsakter på konkurrenceområdet Internationalt samarbejde

9 KONKURRENCE REDEGØRELSE Kapitel 14 Offentlige udbud i Indledning Vejledning og sagsbehandling Konkurrencestyrelsens udtalelser Danske domme og kendelser fra EF-Domstolen Kapitel 15 Statsstøttereglerne i Indledning Kommissionens Handlingsplan Elektronisk anmeldelse af statsstøtteordninger Dansk statsstøttepolitik Nye regler i Kommende ændringer af statsstøttereglerne Danske statsstøtteordninger i Praksis

10 9

11 KONKURRENCE REDEGØRELSE 10

12 KAPITEL 1 Konkurrenceforholdene 1.1 STATUS 2005 var et godt konkurrenceår. Forståelsen for konkurrencens betydning er større end nogensinde. Det er efterhånden sjældent, man hører, at danske virksomheder bør leve i fred for konkurrence på hjemmemarkedet for derved at samle kræfter til den internationale konkurrence. Færre og færre mener, at konkurrence om varer og tjenesteydelser, hvis kvalitet er vigtig for menneskers trivsel eller velfærd, er farlig. En god regulering kan sagtens få konkurrence om velfærds-, sundheds-, kultur- og forsyningstjenester til at gå hånd i hånd med høj kvalitet og sikker forsyning. Konkurrencestyrelsen har også i 2005 haft sager i forskellige sektorer og af forskellig type påbud, forbud, tilladelser og aftaler. Disse sager vedrører de få virksomheder, som er på kant med konkurrenceloven. Men lige så vigtigt som at sikre, at konkurrenceloven overholdes, er det, at alle virksomheder er præget af en sund konkurrencekultur. Det betyder i den private sektor, at andre virksomheder i samme branche mere er konkurrenter end samarbejdspartnere. I den offentlige sektor bør politikere og ledere løbende udfordre egne organisationer med muligheden for at udlicitere aktiviteter. Man bør også give brugerne mulighed for at vælge mellem alternative løsninger og leverandører, når dette er praktisk muligt. Skiftende regeringer og Konkurrencestyrelsen har i en del år haft som mål, at dansk økonomi skulle være en af de mest konkurrenceprægede blandt industrilandene. Der er i dag ingen, som åbent argumenterer mod den målsætning. Historisk har konkurrencepolitikken haft en skiftende rolle og andel i den økonomiske politik. I store dele af sidste århundrede blev konkurrencepolitikken ikke anset for vigtig. Det var vigtigere, at myndigheder, virksomheder og organisationer samarbejdede om udfordringerne. Pris- og monopolmyndigheder skulle blot sørge for, at samarbejdet ikke gik så vidt, at det blev alt for dyrt eller ineffektivt. Synet på det ændrede sig sidst i 1990 erne. Velstand skabes bl.a. gennem investeringer i viden og kapital, som gør, at man kommer foran konkurrenterne. Men denne mekanisme virker kun, hvis konkurrencen fungerer. Velstand skabes også gennem stadige ændringer i de enkelte erhvervs andel af øko- 11

13 KONKURRENCE REDEGØRELSE nomien og af virksomhedernes markedsandele. Men det sker kun, hvis der ikke er barrierer for nye virksomheder på de enkelte markeder, og hvis ikke aktørerne gennem karteller deler kunderne mellem sig. På det offentlige område er der andre konkurrencebarrierer. Et eksempel på dette er, når forsyningsvirksomheder kræver eneretter til gengæld for en pligt til at forsyne alle. Postvæsenet har fx eneret på visse breve mod en forsyningspligt til at dele post ud over hele landet. Problemet er imidlertid, at man ikke løbende overvejer, om eneretten stadig er nødvendig for at sikre eller betale forsyningspligten. Man møder undertiden også det argument, at en for hård konkurrence kan have omkostninger i form af nedslidning, dårligt arbejdsmiljø e.l. Heller ikke det argument holder: et godt arbejdsklima sikres ikke bedst, eller slet ikke, gennem konkurrencebegrænsninger. Det sikres langt bedre og mere direkte gennem hensigtsmæssige arbejdsmiljøregler og et godt samarbejde mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Derfor et det et rigtigt mål at stræbe efter, at Danmark konkurrencemæssigt ligger blandt de bedste lande, hvis vi også i fremtiden vil sikre og udvikle Danmark som et af de bedste lande at leve og arbejde i, med et højt velstandsog velfærdsniveau. 1.2 DANMARK I EN GLOBAL VERDEN Målet om, at konkurrenceforholdene i Danmark skal være blandt de bedste i verden, har præget arbejdet i Globaliseringsrådet, som afsluttede sit arbejde i april. Det slås her fast, at konkurrence er alfa og omega, når man drøfter, hvordan Danmark ikke blot kan klare globaliseringens udfordringer, men også bedst muligt udnytte globaliseringens muligheder. Globaliseringsrådets arbejde har bidraget til, at fokus er flyttet udad, så spørgsmålet ikke mere kun er, hvordan vi klarer os i forhold til vores nabolande, og hvordan Danmark placerer sig i Europa. Spørgsmålet er lige så meget, hvordan vi placerer os i forhold til lande og virksomheder i andre verdensdele. Virksomheder må source viden og outsource produktion fra og til alle verdensdele, hvis de skal klare sig. Og konkurrencemyndigheder skal bruge samme metoder og lægge samme tænkning til grund i hele verden for ikke at bremse globaliseringen. For Konkurrencestyrelsen er det derfor ikke blot relevant at styrke samarbejdet med vores nordiske naboer og med andre EU-medlemmer. Det er 12

14 KAPITEL 1 også relevant at samarbejde med andre konkurrencemyndigheder i OECD og ICN. Det er også vigtigt at bidrage til, at EU-landene overvejer, om der er fordele ved at tilnærme konkurrencelovgivningen i Europa til amerikansk ret. Det er muligt at påvirke konkurrenceretten i andre verdensdele. Inden man overvejer konvergens, er det naturligt at se på, hvor godt Danmark ligger internationalt. Hvor langt er vi fra et mål om at høre til de bedste på konkurrenceområdet? For at forsøge at besvare dette spørgsmål har styrelsen opstillet indikatorer for konkurrencens styrke i de 25 OECD-lande, der er tilgængelige data for. Indikatorerne, der selvsagt må tages med et meget betydeligt forbehold, er vist i kapitel 2. Der er tale om en opdatering af en tilsvarende benchmark vist i Konkurrenceredegørelse Tallene viser, eller rettere sagt peger med stor usikkerhed i retning af, at Danmark i de seneste år er krøbet op ad skalaen fra en position lidt under middel til en position lidt over middel. Der er både indikatorer, der belyser konkurrencen i private erhverv (indtjening og prisniveau) og indikatorer, der belyser konkurrencen i det offentlige (udbud og frit valg). OECD s vurdering af omfanget af konkurrencebegrænsende regulering inddrages også. Endelig indgår en survey, der belyser erhvervslederes subjektive vurdering af konkurrenceforholdene. Hvis man har fulgt diskussionen om konkurrenceforhold og noteret sig, at den danske konkurrencelov er blevet strammet ikke mindre end 4 gange i de sidste 8-9 år, kan det undre, at disse stramninger ikke har hjulpet mere. Forklaringen er enkel. Mens konkurrencelovgivningen er strammet i Danmark, er der sket det samme i stort set alle andre lande. Dertil kommer, at alle hidtidige stramninger kun har fjernet en del af forskellene mellem reguleringen i Danmark og i andre EU-lande. Man kan lægge til, at netop fordi den almene konkurrencekultur har stor betydning for de økonomiske resultater, så er det at styrke konkurrencen en langsigtet proces, som ikke blot kræver lovændringer. Det er også nødvendigt, at lovændringerne accepteres bredt og slår igennem i praksis. Andre vil måske indvende, at det ikke er realistisk, at konkurrencen kan blive lige så hård i Danmark som andre steder, når løn- og omkostningsniveauet er relativt højt. Dette synspunkt er ikke korrekt, forholdet er det modsatte. Det er vanskeligere for en virksomhed i et land med høje omkostninger at klare sig i konkurrencen end for virksomheder i lavtlønslande. Det kræver, at højomkostnings-virksomheden bestandigt er på udkig efter nye leverandører og forretningspartnere og nye måder at gøre tingene på. 13

15 KONKURRENCE REDEGØRELSE Et andet spørgsmål er, hvad der konkret skal til for, at Danmark ikke blot ligger lidt over middel, men forbedrer konkurrenceforholdene så meget, at vi konkurrencemæssigt kommer i front? Lovgivningsmæssigt adskiller Danmark sig især fra andre lande ved at have færre værktøjer til at bekæmpe karteller med. Danmark har endnu ikke noget leniency-program, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra dawnraid til dom er lang. Disse spørgsmål har været drøftet i Globaliseringsrådet og behandles i foråret 2006 i et embedsmandsudvalg. Kombinationen af Danmarks beskedne størrelse og det forhold, at der på en række områder er danske de-facto standarder og en særlig dansk forbrugerbeskyttelse fx krav om at varer skal have danske etiketter og brugsanvisning gør, at det ikke altid er profitabelt for udenlandske virksomheder at gå ind på det danske marked. Det kan være med til at holde danske priser oppe. Den konkurrencemæssige løsning på dette problem er løbende at genoverveje, om danske normer bør opretholdes, og om der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende grunde til, at forbrugerbeskyttelsen skal adskille sig fra forholdene i andre lande. På infrastrukturområdet vil Danmark komme blandt de bedste, hvis det bliver rutine at gøre det, som er gennemført succesfuldt på energiområdet: at adskille nettene ejermæssigt fra produktions- og salgsselskaber, at give alle lige adgang til nettene og at gennemføre en moderne incitamentsregulering af nettene og andre naturlige monopoler, der ikke kan konkurrenceudsættes. På det offentlige område vil Danmark komme i front i OECD, hvis alle kommuner udbyder i samme omfang, som de 10 pct. bedste kommuner gør det, og hvis det lykkes at etablere velfungerende fritvalgsordninger på velfærdsområderne. Et sidste spørgsmål kan være, om det er umagen værd at forbedre konkurrenceforholdene yderligere. Koster det for meget? Generelt koster det ikke noget særligt, målt i kroner, at gennemføre de nævnte initiativer. På den måde adskiller konkurrenceinitiativerne sig fra de fleste andre initiativer, som er nødvendige for at bringe Danmark i front i globaliseringen, fx på forsknings- og uddannelsesområdet. Omkostningen er kun, at stærke og veletablerede interesser må give afkald på den beskyttelse mod forandring, som konkurrencebegrænsninger giver. 14

16 KAPITEL BRANCHEUNDERSØGELSER Konkurrencestyrelsen gennemførte i 2005 to brancheundersøgelser med betydelige konkurrencepolitiske perspektiver. Den første var den såkaldte fiberrapport, som blev offentliggjort i september. Denne rapport beskrev elselskabernes planlagte investeringer i fibernet og vurderede, om de var i overensstemmelse med konkurrence- og energilovgivningen samt EU s statsstøtteregler. Undersøgelsens konklusion var, at investeringerne klart var i overensstemmelse med gældende love og regler. Danmarks store televirksomhed, TDC, gjorde gældende, at elselskabernes fiberinvesteringer er betænkelige, fordi de i vidt omfang sker med frie penge indtjent på andre aktiviteter (drift af elnet). Der er også risiko for, at fiberinvesteringerne ikke bliver rentable. Styrelsen gjorde det på sin side klart, at myndighedernes rolle ikke er, og ikke bør være, at kontrollere, om virksomheders investeringer er rentable. Konkret skulle styrelsen især se på, om der forekom krydssubsidiering, dvs. om elselskaberne brugte overskud på driften af elnettene til at dumpe prisen på teletransmission. Der var ingen tegn på, at dette var tilfældet. Der er ganske vist forskelle på, hvor stor en andel af graveomkostningerne, som henregnes til fiberdelen, når selskaberne samtidigt nedlægger elkabler og fibernet. Det er der dog ikke noget mærkeligt ved. I en del tilfælde er sagen den, at elkablet skulle være nedgravet under alle omstændigheder, mens man ikke kan sige det samme om fibernettet. I sådanne tilfælde kan det være relevant at regne fiberinvesteringen som mere eller mindre marginal, dvs. at lade denne bære en mindre del af graveomkostningen. Det er slet ikke usandsynligt, at nogle af investeringerne vil give tab. Men det er der ikke noget usædvanligt i, det sker også i andre erhverv. Der er også styrelsens vurdering, at den hvile i sig selv-kultur, som tidligere prægede sektoren, stort set er væk. Denne kultur var fx medvirkende til, at et elselskab for en del år siden foretog en stor og tvivlsom investering i et tomatgartneri. De investeringer, elselskaberne gennemfører i dag, er i større omfang genstand for omhyggelige overvejelser og drøftelser i selskabernes ledende organer, inden de gennemføres. Elselskabernes planlagte investeringer i fibernet blev i rapporten anslået til 9,5 mia. kr. Såfremt disse realiseres, vil det skabe en god konkurrence i telesektoren. Det vil også skabe mulighed for gradvist at fjerne noget af den sektorspecifikke konkurrenceregulering på området. 15

17 KONKURRENCE REDEGØRELSE En anden vigtig rapport var en fælles nordisk redegørelse om konkurrencen om fødevarer. De nordiske konkurrencemyndigheder har de seneste år en gang om året offentliggjort en fælles rapport om et emne af stor betydning for forbrugerne. Tidligere er el, flyrejser og teleområdet taget op. En ressourcekrævende, men vigtig vinkel i analysen var, at rapporten ikke som sædvanligt blot lagde de relative priser til grund for vurderingen af konkurrenceproblemerne. Rapporten vurderede også bredden i vareudbuddet, dvs. produktsortimentet i detailhandelen. Som benchmark for vurdering af vareudbuddet i de nordiske hovedstæder var valgt Lyon, Frankrig. Det skete ud fra en vurdering af, at udbuddet her formentlig ville være et ambitiøst sigtepunkt. Dette viste sig at holde stik. Mere skuffende var det, at udbuddet af fødevarer i den danske detailhandel var noget mindre end i såvel Finland som Sverige. Udbuddet var på den anden side, måske forventeligt, større end i Norge og Island. Samlet var dette et tegn på utilstrækkelig konkurrence i bl.a. Danmark. På prissiden kom det danske fødevareudbud bedre ud, nemlig som Nordens billigste (før moms og afgifter), marginalt foran Sverige og Finland. Fødevarer i Norge og Island er væsentligt dyrere. Der kan være flere forklaringer på Danmarks placering. Fødevareproducenterne tilbyder et betydeligt bredere sortiment end det, detailhandelen udbyder. En del mindre fødevareproducenter kan have svært ved at nå frem til butikshylden på grund af de store producenters konkurrencepres og rabatstrukturer, og derfor gransker styrelsen løbende disse med henblik på at fjerne loyalitetsrabatter. Men detailhandelen medvirker også til et smalt vareudbud ved at lægge stor vægt på logistikbesparelserne ved at holde antallet af leverandører og varenumre nede. Endelig vælger forbrugerne ofte billigst frem for bedst og kan være tilbageholdende med at købe nye produkter. Rapporten pegede også på det problem, at såvel producenternes markedsføring som national særregulering medvirker til at opretholde nationale markeder. Som eksempel på det sidste kan nævnes salmonellabekæmpelsen, hvor alle de nordiske lande ønsker at have et højere beskyttelsesniveau end EU. Samtidig har landene hver sin måde at gennemføre beskyttelsen på, hvilket giver barrierer for handelen. Løsningen på sådanne problemer er at øge EU-standarden, når dette er muligt, og dernæst at gennemføre en højere beskyttelse på måder, der ikke blokerer for import og eksport. 16

18 KAPITEL OFFENTLIG REGULERING For at øge konkurrencen i Danmark er det ikke nok at håndhæve en god konkurrencelov. Den offentlige regulering på andre områder er mindst lige så rigtig. Konkurrencestyrelsen deltager løbende i arbejdsgrupper, som skal reducere eller fjerne konkurrencebegrænsende regulering. Advokatudvalget har bl.a. set på advokaternes monopol på at føre retssager for andre. Udvalget vil anbefale en vis lempelse af monopolet, når det senere i år afgiver betænkning. Det er uproblematisk at ophæve advokaternes monopol for så vidt angår inkassosager og mindre byretssager. En sådan delvis liberalisering vil give andre rådgivere end advokater mulighed for at føre størsteparten af alle inkassosager samt en pæn del af de civile retssager, der omhandler økonomiske spørgsmål. I lyset af det internationale pres for at ophæve eksklusivbestemmelser er det muligt, at udvalget vil gå videre. Bogudvalget har undersøgt, om man kan liberalisere det danske bogmarked. Bogmarkedet lider fortsat under, at forlagene må bruge bindende videresalgspriser. Bogudvalget mener, at visse liberaliseringer er mulige, men medlemmerne kunne ikke blive enige om fælles anbefalinger. Nogle medlemmer var således generelt betænkelige ved at ændre reglerne, mens andre medlemmer mente, at man helt bør forbyde bindende bogpriser. På den baggrund indgik Konkurrencestyrelsen en aftale med Forlæggerforeningen om en liberalisering, der skal gælde indtil Styrelsen ser aftalen som et stort og glædeligt fremskridt efter årtiers drøftelser herunder en række bogsager, som styrelsen og rådet undervejs har tabt i Konkurrenceankenævnet. Aftalen, der efterfølgende blev godkendt af Konkurrencerådet, indebærer en liberalisering på flere punkter. For det første kan et forlag fremover kun sætte bindende priser på 10 pct. af sine nyudgivelser. Før kunne forlaget have bindende priser på alle nyudgivelser. For det andet kan forlagene ikke længere have bindende priser på nye udgivelser af værker, der tidligere har været udgivet i Danmark. For det tredje forkortes fastprisperioden, så den kun gælder udgivelsesåret og de første fem måneder af det næste kalenderår. Før gjaldt fastprisperioden også i hele det følgende kalenderår. For det fjerde gælder adgangen til at anvende en fast pris på en udgivelse ikke fra det tidspunkt, hvor der udsendes en indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave. Endelig bliver der bedre vilkår for internet-boghandel. I 2005 har der også været stor fokus på de særlige danske standarder for stikkontakter. Standarden har i mange år været med til at give LK en dominerende position på det danske marked. Konsekvensen har været høje priser på 17

19 KONKURRENCE REDEGØRELSE danske stikkontakter m.v. En arbejdsgruppe undersøger mulighederne for at anerkende andre standarder end den danske. Globaliseringsrådet lagde i sin rapport op til liberalisering på infrastrukturområderne. Det gælder fx reglerne om forsyning af vand, fjernvarme, post, affald, lodsvæsnet og togtrafikken. Regeringen vil også lave et strategisk eftersyn af, om man kan forbedre rammebetingelserne på teleområdet for at styrke innovation og investeringer. Konkurrencestyrelsen og Konkurrencerådet vil fortsat have fokus på at fremsætte forslag om konkurrencefremmende lovgivning gennem de særlige 2, stk. 5-henvendelser. Har en lov eller støtteordning skadelige virkninger for konkurrencen, eller hindrer den en effektiv anvendelse af samfundets ressourcer, kan rådet sende en anbefaling til den ansvarlige minister. Anbefalingerne sætter fokus på regler, som skader konkurrencen. Rådet kommer samtidig med forslag til, hvordan reglerne kan ændres, så sæ rlovens formål stadig opfyldes, men konkurrenceproblemerne formindskes. Ressortministrene skal sammen med økonomi- og erhvervsministeren svare Konkurrencerådet inden fire måneder. I 2005 afgav Konkurrencerådet tre anbefalinger. For det første anbefalede rådet at fjerne nogle regler, der giver Københavns Frihavn nogle konkurrencemæssige fordele. Det gælder frihavnens eneret til at udføre fx containerhåndtering og at yde service til krydstogtskibe. Det gælder også nogle regler, der fritager havnen for ejendomsskatter på frihavnens område. Skattefritagelsen giver Københavns Havn mulighed for at opnå en højere indtægt end normalt, når havnen udlejer bygninger m.v. til erhverv. For det andet anbefalede rådet en bedre og mere lige adgang til at indvinde grus og sten fra den danske havbund. Nye virksomheder har i dag svært ved at komme ind på markedet, fordi der er givet lange eneretter til nogle virksomheder. Samtidig er der et loft over lastekapaciteten for den samlede flåde og for det enkelte skib. Det gør det svært for nye virksomheder at få tilladelse til at udvinde råstoffer i Danmark, ligesom det ikke nødvendigvis er de mest effektive skibe, som virksomhederne anvender. Endelig anbefalede rådet, at regeringen moderniserer de regler, der gælder for apotekerne. Nogle af reglerne stammer fra 1600-tallet og afspejler på ingen måde det samfund, vi i dag lever i. En modernisering bør bl.a. indebære, at der bliver friere mulighed for at oprette og eje apoteker, at apotekerne kan have et større varesortiment, og at der bliver friere åbningstider, så apotekerne kan holde åbent, når de almindelige butikker har åbent. Det bør også være muligt at lave rene internetapoteker, ligesom de nuværende 18

20 KAPITEL 1 faste priser bør erstattes med maksimale priser, så apotekerne kan konkurrere på prisen eller fx gratis udbringe medicin. Endelig bør der ske udbud af de apoteker, der modtager driftstilskud. Fælles for disse forslag er, at forbrugerne vil få bedre adgang til et apotek, vil få et større udbud af varer og vil få mulighed for lavere priser. Konkurrencestyrelsen vil også fremover hvert år forelægge mindst tre 2, stk. 5-henvendelser for rådet. Det fremgår af OECD s opgørelser, at indsatsen har båret frugt. Omfanget af konkurrencebegrænsende regulering i Danmark er således faldet i perioden fra 1998 til 2003, og med de initiativer, der er beskrevet ovenfor, vil der være god mulighed for, at næste opgørelse fra OECD også viser et fald. 1.5 KONKURRENCE I DET OFFENTLIGE Der er store økonomiske og kvalitative fordele ved at skabe konkurrence om at udføre de opgaver, som det offentlige har ansvaret for. Da der er stor forskel på udliciteringsgraden for driftsopgaver i landets kommuner, vil kommunerne kunne spare betydelige beløb, hvis alle kommuner udbyder lige så meget som de bedste. Kommunalreformen giver kommunerne en enestående mulighed for at se tingene ud fra en ny vinkel, for at gøre tingene på en ny måde og for at øge brugen af udbud. Kommunerne har med andre ord en historisk mulighed. Da sammenlægningen af kommunerne og oprettelsen af regionsrådene sker pr. 1. januar 2007, er det nu, kommunerne har gode muligheder for at tænke nyt på udbudsområdet. Globaliseringsrådet har også foreslået, at kommunerne lige som det i en årrække har været tilfældet for staten skal annoncere indkøb over kr., men under værdierne for EU-udbud. Et andet initiativ er, at kommuner og regioner med mellemrum skal udbyde en række opgaver, som vurderes at være udbudsegnede, og at der også for kommuner og regioner vil komme regler om beregning af kontrolbud. Der vil fortsat være en stor udfordring i at sikre, at de opgaver, som er omfattet af udbudspligten, rent faktisk bliver udbudt. En stor del af de klager, styrelsen modtager, handler om fejl i et gennemført udbud. Der er risiko for, at de mindre overtrædelser løbende påtales, mens en klar og måske endda bevidst undladelse af at udbyde en opgave kan foregå, uden at nogen klager. Det kan derfor være en god ide at give styrelsen bedre redskaber til at 19

21 KONKURRENCE REDEGØRELSE indhente oplysninger om, hvilke kontrakter fx en kommune har indgået på et udvalgt område, og i hvilket omfang disse kontrakter har været i udbud. En sådan mulighed vil i sig selv have præventiv effekt og kunne øge antallet af udbud. Det er også vigtigt, at Konkurrencerådet får bedre mulighed for at kontrollere, om de priser, som en kommune afregner til private leverandører på bl.a. ældreområdet, er korrekte. Det vil sige, om betalingen afspejler de langsigtede omkostninger, som kommunen selv har, når den leverer ydelsen til borgerne under en fritvalgsordning. Konkurrencerådet bør også kunne fastsætte en skønsmæssig afregningspris, hvis kommunen ikke kan eller vil dokumentere, at alle de relevante omkostninger er medregnet i den betaling, som kommunen giver en privat leverandør. Uden en sådan adgang risikerer man, at sagerne vil tage uforholdsmæssigt lang tid. 1.6 EU-SAMARBEJDET Konkurrencemyndighederne i EU har nu samarbejdet i to år om at håndhæve EU s konkurrenceregler. Det sker via et netværk, der kaldes ECN (European Competition Network). Samarbejdet er en følge af den reform, som EU gennemførte med forordning 1/2003. Netværket har tre hovedfunktioner. For det første står ECN for at fordele sagerne, så man undgår, at flere myndigheder behandler den samme sag. For det andet hjælper myndighederne hinanden, fx med at indsamle informationer, udveksle erfaringer og koordinere indsatsen over for udvalgte brancher m.v. Det er ikke et direkte formål med ECN, at netværket bidrager med at opdage karteller. Ikke desto mindre har samarbejdet i ECN allerede i et enkelt tilfælde haft den virkning. Det skete, da fire lande stort set samtidig meddelte, at de ville undersøge nogle forhold i medicinalbranchen. Disse meddelelser betød, at Kommissionen satte en koordineret undersøgelse i gang, som endte med, at et kartel blev afsløret. ECN samarbejdet fungerer fleksibelt. Der er derfor sjældent problemer med at finde ud af hvem, der skal behandle en sag. Samarbejdet har heller ikke ført til væsentligt længere sagsbehandlingstider eller anden form for bureaukrati, således som nogle skeptikere frygtede. I det hele taget kan man konstatere, at den skepsis, som nogle organisationer havde, mens landene forhandlede forordning 1/2003 på plads, ikke er blevet gentaget efter, at forordningen har virket i det praktiske liv. 20

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere