SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program"

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009 samt de nedenfor angivne betingelser. De Almindelige Betingelser for Bankernes MTN-program fremgår af Bankernes Basisprospekt for MTN-programmet dateret den 29. maj Begreber, som ikke er defineret i disse Særlige Betingelser, har samme betydning som i de Almindelige Betingelser. Fuldstændige oplysninger om den Udstedende Bank og udbuddet findes kun i Basisprospektet og de til enhver tid offentliggjorte tillægsprospekter samt disse Særlige Betingelser under ét. Basisprospektet findes på OPLYSNINGER OM LÅN Lånetype Lån nr NBF Polen 2011 er valutaindekseret obligationer med en løbetid fra 20. august 2009 til 20. september Obligationernes afkast afhænger af valutakursudviklingen i polske zloty ( PLN ) over for danske kroner ( DKK ). Obligationerne er ikke rentebærende men betaler et afkast i form af en kursgevinst på Tilbagebetalingsdagen, samt en årlig Kuponbetaling i løbetiden. Denne MTN er ikke kapitalbeskyttet. Som angivet i Basisprospektet er tilbagebetaling af investerede beløb derfor afhængig af udviklingen i Referenceaktivet/-aktiverne, og investorer risikerer at miste en del af eller hele det investerede beløb i tilfælde af en for investoren negativ udvikling. Referenceaktivet Valutakrydset mellem PLN og DKK ( ) som angiver antallet af DKK pr. PLN, jf. definitionen af Referenceaktivet. Beregning af afkast NBF Polen 2011 har en årlig Kuponbetaling, som afhænger af valutakursudviklingen i. bliver observeret på Lånedatoen den 20. august 2009 og på Observationsdagene den 6. september 2010 og den 6. september Den årlige Kuponbetaling beregnes som værdien af en Bonuskupon, gange Værdiudviklingen i * Stykstørrelse. Bonuskuponen er indikativt fastsat til 3,75 pct. og Værdiudviklingen i beregnes som den relative ændring i mellem Lånedatoen og hver af de to Observationsdage. Investorerne vil modtage en årlig Kuponbetaling, hvis er uændret mellem Lånedatoen og hver af de enkelte Observationsdage. Hvis styrkes mellem Lånedatoen og hver af de enkelte Observationsdage, vil Kuponbetalingen være større end den indikative Bonuskupon på 3,75 pct. 1 (17)

2 Tilsvarende vil en svækkelse mellem Lånedatoen og hver af de enkelte Observationsdage af medføre en Kuponbetaling, som er mindre end 3,75 pct. Ved en styrkelse af forstås, at der skal bruges flere DKK til at købe én PLN. Ved en svækkelse af forstås, at der skal bruges færre DKK til at købe én PLN. Bonuskuponen er indikativt fastsat til 3,75 pct. på baggrund af markedsforholdene den 27. juli Den endelige Bonuskupon fastsættes på Prisfastsættelsesdagen den 17. august 2009 på baggrund af de på tidspunktet gældende markedsforhold. Er det ikke muligt at fastsætte Bonuskupon på Prisfastsættelsesdagen til mindst 2,75 pct., aflyses udstedelsen. Obligationernes Indfrielseskurs (defineret som Tilbagebetalingsbeløb divideret med Kapitalbeløb gange 100) afhænger ligeledes af Værdiudviklingen i. Indfrielseskursen beregnes som 100 gange Værdiudviklingen i mellem Lånedatoen og Observationsdagen den 6. september En styrkelse af PLN over for DKK i perioden mellem Lånedatoen og Observationsdagen den 6. september 2011 vil medføre en Indfrielseskurs, som er større end 100,00. Modsat vil en svækkelse af PLN overfor DKK i samme periode medfører en Indfrielseskurs, som er mindre end 100,00. Dette betyder i værste fald at Indfrielseskursen bliver 0,00, såfremt PLN skulle blive værdiløse overfor DKK på Observationsdagen den 6. september I dette tilfælde vil investorerne have mistet hele det investerede beløb, samt det manglende afkast ved en alternativ placering af det investerede beløb. En mulig alternativ investering kan være en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som NBF Polen Den årlige effektive rente før skat for en sådan investering ligger den 27. juli 2009 på ca. 1,75 pct. p.a. Eksempler på obligationernes Indfrielseskurs er vist i nedenfor tabel 1. Tabel 1: Værdiudvikling i ( i pct.) Kuponbetaling 1 pr. obligation Bonuskupon (Indikativ): 3,75 pct. Bonuskupon (Minimum): 2,75 pct. Kuponbetaling 2 pr. obligation Bonuskupon (Indikativ): 3,75 pct. Bonuskupon (Minimum): 2,75 pct. Indfrielseskurs Årlig effektiv rente før skat i pct. Bonuskupon (Indikativ): 3,75 pct. Bonuskupon (Minimum): 2,75 pct ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00-19,23-19, ,00-12,94-13, ,00-7,09-7, ,00-1,60-2, ,00 3,59 2, ,00 8,53 7, ,00 13,24 12, ,00 17,76 16, ,00 22,11 20,88 Kilde: Nordea Eksempler på beregning af Indfrielseskurs Eksempler på beregning af obligationernes Indfrielseskurs er vist i nedenfor Eksempel 1 og Eksempel 2. Bemærk at udviklingen i Bonuskupon og Indfrielseskurs i Tabel 1 og Eksemplerne 1 og 2 er beregnet på baggrund af teoretiske udviklingsscenarier for. Den faktiske udvikling kan vise sig at være anderledes. Forventninger til fremtiden kan ikke anvendes som en pålidelig faktor for det fremtidige afkast. 2 (17)

3 Eksempel 1 og Eksempel 2 er begge illustreret nedenfor i Figur 1, som beskriver teknikken bag obligationerne. Eksempel 1: På Lånedatoen bliver 0 observeret til 1,75, hvilket betyder, at der skal betales 1,75 DKK for én PLN. På Observationsdag 1 observeres 1 til 2,00. PLN er således styrket med ca. 14 pct. over for DKK. Dette betyder, at Kuponbetaling 1 til betaling på Kuponbetalingsdag 1 kan beregnes som: 1 2,00 Kuponbetaling1 = * Bonuskupon *Stykstørrelse = * 3,75 pct.*10.000,00 = DKK 429,00 1,75 0 På Observationsdag 2 bliver 2 observeret til 2,10, hvilket betyder, at Kuponbetaling 2 til betaling på Kuponbetalingsdag 2 kan beregnes som: 2 2,10 Kuponbetaling 2 = * Bonuskupon *Stykstørrelse = * 3,75 pct.* = DKK 450,00 1,75 0 Obligationernes Indfrielseskurs kan herefter beregnes som: Indfrielseskurs = 2 0 2,10 *100 = *100 = 120,00 1,75 I Eksempel 1 er Kuponbetaling 1, Kuponbetaling 2 og Indfrielseskursen beregnet på baggrund af den indikative Bonuskupon på 3,75 pct., hvilket giver en årlig effektiv rente før skat på 13,14 pct. Såfremt Bonuskuponen fastsættes til minimumsværdien på 2,75 pct. bliver den årlige effektive rente før skat på 12,07 pct. Eksempel 2: På Lånedatoen bliver 0 observeret til 1,75, hvilket betyder, at der skal betales 1,75 DKK for én PLN. På Observationsdag 1 observeres 1 til 1,50. PLN er således svækket med ca. 14 pct. over for DKK. Dette betyder, at Kuponbetaling 1 til betaling på Kuponbetalingsdag 1 kan beregnes som: 1 1,50 Kuponbetaling1 = * Bonuskupon *Stykstørrelse = * 3,75 pct.* = DKK 321,00 1,75 0 På Observationsdag 2 bliver 2 observeret til 1,00, hvilket betyder, at Kuponbetaling 2 til betaling på Kuponbetalingsdag 2 kan beregnes som: 2 1,00 Kuponbetaling 2 = * Bonuskupon *Stykstørrelse = * 3,75 pct.* = DKK 214,00 1, (17)

4 Obligationernes Indfrielseskurs kan herefter beregnes som: Indfrielseskurs = 2 0 *100 = 1,00 *100 1,75 = 57,14 I Eksempel 2 er Kuponbetaling 1, Kuponbetalling 2 og Indfrielseskursen beregnet på baggrund af den indikative Bonuskupon på 3,75 pct., hvilket giver en årlig effektiv rente for obligationer på -20,79 pct. Såfremt Bonuskuponen fastsættes til minimumsværdien på 2,75 pct. bliver obligationernes årlige effektive rente -21,38 pct. Figur 1. Opbygning af NBF Polen 2011 Udstedelseskurs 100,00 1,00 Omkostning 99,00 Nulkuponobligation og terminskontrakt Udstedelse august 2009 Styrkelse af PLN over for DKK efter 1 år medfører høj kuponbetaling Kuponbetaling Kuponbetaling 1 september 2010 Eksempel 1 Svækkelse af PLN over for DKK efter 1 år medfører lav kuponbetaling Kuponbetaling 1 september 2010 Eksempel 2 Nulkuponobligation og terminskontrakt Kuponbetaling Kuponbetaling Nulkuponobligation og terminskontrakt Indfrielse september 2011 Eksempel 1 Svækkelse af PLN over for DKK efter 2 år medfører lav kuponbetaling og indfrielseskurs Styrkelse af PLN over for DKK efter 2 år medfører høj kuponbetaling og indfrielseskurs Kuponbetaling Indfrielse september 2011 Eksempel 2 Figuren illustrerer alene den teoretiske konstruktion af obligationen ved at opdele den i delkomponenter. Obligationen består af to dele, en nulkuponobligation og en terminskontrakt. Disse to dele sikrer, at obligationens årlige Kuponbetalinger og Indfrielseskurs bliver som beskrevet tidligere. Kilde: Nordea. 4 (17)

5 Historisk afkast Figur 2 herunder viser i perioden fra den 27. juli 2004 til den 27. juli Den historiske udvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast. Figur Kilde: Nordea Dette afsnit indeholder et kort resumé og en kort beskrivelse af visse betingelser af relevans for dette Lån og relevante referenceaktiver, og det er udelukkende ment som en hjælp for investoren, når denne skal læse og forstå de betingelser, der gælder for Lånet. Betingelserne i deres helhed fremgår af de Almindelige Betingelser og Særlige Betingelser, der gælder for Lånet, og dette resumé udgør ikke en del af lånebetingelserne. RISIKOFAKTORER Almindelige risici En investering i Lånet er forbundet med visse risici. Potentielle investorer opfordres derfor til at sætte sig ind i oplysningerne om risici i afsnittet Risikofaktorer på side i Basisprospektet. Risici i forbindelse med strukturerede MTN Som angivet i Basisprospektet er afkaststrukturen for strukturerede MTN til tider kompleks og kan indeholde matematiske formler eller sammenhænge, som kan være svære for investoren at tilegne sig og sammenligne med andre investeringsmuligheder. Forholdet mellem afkast og risiko kan være svært for en lægperson at bedømme. Afkaststrukturen kan til tider indeholde løftestangseffekter, som medfører, at selv små ændringer i udviklingen i referenceaktiver kan få meget store konsekvenser for lånets værdi og afkast. Den historiske udvikling for tilsvarende investeringer skal ikke ses som en indikation af et kommende afkast. For visse referenceaktiver findes der ingen oplysninger om den historiske udvikling, hvilket f.eks. er tilfældet med visse fonde. Specifikke risici i forbindelse med lånet Ud over de risici, der er angivet på side i Basisprospektet, er dette Lån navnlig forbundet med følgende risici. 5 (17)

6 Afkastrisiko Kursen på obligationerne vil i perioden mellem Lånedatoen og Tilbagebetalingsdagen primært være afhængig af valutakursudviklingen i. Stigninger og fald i kursudviklingen i vil påvirke obligationskursen i henholdsvis gunstig og ugunstig retning, og medfører derfor risiko for kurstab, da investorerne har den fulde valutakursrisiko på Kuponbetalinger og Indfrielseskurs. Såfremt der har været en negativ kursudvikling i i perioden fra Lånedato til Observationsdag 2, obligationerne således blive indfriet til en kurs mindre end 100,00 ved udløb, og investor vil således realisere et kurstab som udgør forskellen mellem anskaffelseskursen på 100 og Indfrielseskursen. Ligeledes kan ændringer i det polske og danske, renteniveau påvirke Indfrielseskursen. 6 (17)

7 ANDRE OPLYSNINGER Emissionsinstitut: Udbud: Nordea Bank Danmark A/S Offentligt udbud Ikke konsortium ISIN-kode: DK Supplerende Salgsrestriktioner: Tidsplan: Nej Tegning foregår fra den 10. august 2009 kl til den 14. august 2009 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 14. august 2009 kl Tegningsblanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest den 14. august 2009 kl Likvider skal være tilgængelige på en i tegningsblanketten anført kreditorkonto pr. Lånedatoen. Tildeling af obligationer til den enkelte investor vil blive meddelt via investors kontoførende institut og/eller VP Securities A/S efter fastsættelsen af Kapitalbeløbet den 17. august Samlede omkostninger: I forbindelse med udstedelsen af denne type Lån har den Udstedende Bank omkostninger til bl.a. produktion, distribution, børsnotering og risikostyring. For at dække disse omkostninger beregner den Udstedende Bank sig provision. Provisionen er indregnet i prisen og andrager samlet 1,00 pct. af kursværdien af et Kapitalbeløb på nominelt DKK ,-. Omkostningsfordelingen opgjort på pro anno-basis er som følger: Tegningsprovision til tegningssteder og arrangør af emissionen Omkostninger til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i VP Securities A/S samt til Emissionsinstituttet 0,42 pct. 0,06 pct. Udarbejdelse af markedsføringsmateriale 0,02 pct. I alt årlig omkostning i pct. (ÅOP) 0,50 pct. Note: Beregnet ud fra en antagelse om, at der tegnes og udstedes et Kapitalbeløb på nominelt DKK 50 mio. Kilde: Nordea. Investorer bør være opmærksomme på, at forskellige markedsaktører har forskellige forudsætninger for at påvirke priserne på de finansielle instrumenter, som indgår i produkterne. 7 (17)

8 Kurtage: Anvendelse af låneprovenu: Skatteaspekter: Kurtage udgør 0 pct. af det samlede beløb. Som angivet på side 87 i Basisprospektet. Se Bilag A til disse Særlige Betingelser. Beskrivelsen i Bilag A gør det ikke ud for skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Fordringshavere skal selv bedømme de eventuelle skattemæssige konsekvenser og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Ret til at annullere emission samt justering af vilkår for emissionen: Ud over den ret til at annullere en emission, som følger af de Almindelige Betingelser, forbeholder den Udstedende Bank sig ret til at annullere emissionen, hvis det samlede tegnede beløb bliver mindre end nominelt DKK Bliver tegningen mindre end nominelt DKK , vil emissionen blive aflyst. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder den Udstedende Bank sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne således, at det samlede udstedte beløb udgør minimum nominelt DKK Den Udstedende Bank forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen såfremt de samlede tegningsordrer når nominelt DKK Hvis der ikke af Beregningsagenten på Prisfastsættelsesdagen kan fastsættes en Bonuskupon på mindst 2,75 pct., vil emissionen ligeledes blive aflyst. I de ovennævnte tilfælde vil dette blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Som angivet i Basisprospektet skal alle investorer under hensyntagen til deres egen finansielle situation bedømme, om det er hensigtsmæssigt at investere i gældsbreve. Alle investorer bør især have tilstrækkelig viden og erfaring til at foretage en formålstjenlig vurdering af de relevante MTN, af fordelene og ulemperne ved en investering i de relevante MTN og af de oplysninger, som gives eller henvises til i Basisprospektet, eventuelle tillæg til Basisprospektet og de Særlige Betingelser for MTN. 8 (17)

9 SÆRLIGE BETINGELSER Udstedende Bank: Lån: Tranche: Lånedato: Tilbagebetalingsdag: Kapitalbeløb: Tilbagebetalingsbeløb: Nordea Bank Finland Abp Lånet har nummer 5023 og består af en serie, som benævnes NBF Polen Serien består af én tranche. Fastsat til den 20. august Hvis denne dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Fastsat til den 20. september Hvis denne dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Kapitalbeløbet vil blive fastsat den 17. august 2009 og meddeles snarest derefter via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Summen af Kapitalbeløb og Tillægsbeløb Tilbagebetalingsbeløbet afrundes nedad til nærmeste beløb deleligt med 0,01 pct. af Kapitalbeløbet. Pris: DKK ,00 pr. Stykstørrelse, hvilket vil sige kurs 100,00. Stykstørrelse: Nominelt beløb DKK ,00 Valuta: Gældsbrevenes plads i prioritetsordenen: Type MTN: Danske kroner DKK Ikke-efterstillede Ikke kapitalbeskyttet NBF Polen 2011 er Strukturerede MTN af typen strukturerede valutaobligationer. Afkastkonstruktion: Betingelser vedrørende rentebetaling Yderligere betingelser, hvor det er relevant, som er gældende for MTN med Realrente: Strukturerede MTN Ikke relevant Ikke relevant 9 (17)

10 Yderligere betingelser, hvor det er relevant, som er gældende for Strukturerede MTN: Kuponbetaling Årlig betaling pr. obligation der beregnes af Beregningsagenten Kuponbetaling 1 og beregnes af Beregningsagenten som: Kuponbetaling 1 = Værdiudvikling 1 * Bonuskupon * Stykstørrelse Kuponbetaling 2 beregnes af Beregningsagenten som: Kuponbetaling 2 = Værdiudvikling 2 * Bonuskupon * Stykstørrelse (Værdiudvikling * Bonuskupon) afregnes med 6 decimaler. Kuponbetalingen sker henholdsvis den 20. september 2010 og 20. september 2011 (herefter hver en Kuponbetalingsdag ). Såfremt en Kuponbetalingsdag ikke er en Bankdag, udskydes Kuponbetalingen til den efterfølgende Bankdag. Kuponbetalingen beregnes uden hensyntagen til rentekonvention, og justeres ikke såfremt rentebetaling udskydes til en efterfølgende Bankdag. Det vil sige Kuponbetalingen er givet ved ovenstående beregning uanset tidspunktet for betalingen. Bonuskupon Bonuskuponens størrelse vil blive endeligt fastsat af Beregningsagenten på Prisfastsættelsesdagen på baggrund af de på Prisfastsættelsesdagen gældende markedsforhold. Bonuskuponen er indikativt fastsat til 3,75 pct. på baggrund af markedsforholdene den 27. juli Såfremt markedsforholdene på Prisfastsættelsesdagen ikke gør det muligt for Beregningsagenten at fastsætte en Bonuskupon på mindst 2,75 pct., vil udstedelsen blive aflyst. Senest på Lånedatoen vil størrelsen på Bonuskuponen blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Referenceaktiv(er): Valutakrydset mellem PLN og DKK ( ) som angiver antallet af danske kroner ( DKK ) pr. polske zloty ( PLN ). 0 er værdien af på Lånedatoen 1 er værdien af på Observationsdag 1 2 er værdien af på Observationsdag 2 Tillægsbeløb: Kapitalbeløb * Værdiudvikling 2 Værdiudvikling i : På Observationsdag 1 beregnes Værdiudvikling 1 som: 10 (17)

11 Værdiudvik ling = På Observationsdag 2 beregnes Værdiudvikling 2 som: Værdiudvik ling = beregnes som: EURDKK = EURPLN Hvor EURDKK (antal DKK pr. EUR) og EURPLN (antal PLN pr. EUR) aflæses af Beregningsagenten på Vurderingstidspunktet på den pågældende Observationsdag. afrundes af Beregningsagenten til fire decimaler efter de almindelige afrundingsregler. Vurderingstidspunkt: Observationsdag i : Henviser til Referenceaktivet på det tidspunkt, hvor den officielle valutakurs (Spotkurs) for offentliggøres af Den Europæiske Centralbank.(ECB) Dette sker normalt ca. kl CET på ECB s hjemmeside og på det finansielle informationssystem Reuters side ECB37. (referencekilden) Observationsdag i er følgende datoer: Observationsdag i Dato august september september 2011 Såfremt den enkelte Observationsdag i ikke er en Offentliggørelsesdag, udskydes Observationsdag i til den efterfølgende Offentliggørelsesdag under hensyntagen til bestemmelserne om Forstyrrelse Valuta. Offentliggørelsesdag: Prisfastsættelsesdag Forstyrrelse Valuta: En dag hvor Den Europæiske Centralbank (ECB) har planlagt at offentliggøre en valutakurs for. Fastsat til den 17. august Hvis denne dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Med ændring af bestemmelserne i bilag 2 til de Almindelige Betingelser gælder følgende for denne MTN: Afbrydelse med hensyn til Referenceaktivet foreligger, hvis nogen af følgende hændelser efter den Udstedende Banks vurdering indtræffer: (i) Hvis der ikke findes nogen Spot- eller terminskurs for Referenceaktivet; (ii) Hvis offentliggørelse af valutakursen på den anførte referencekilde for Referenceaktivet, mangler eller er utilgængelige eller ikke længere 11 (17)

12 offentliggøres på den anførte referencekilde; eller (iii) Hvis et eller flere af landene hvor de valutaer, som indgår i Referenceaktivet er officiel valuta, træffer beslutning om at overgå til euro som officiel valuta i perioden fra Lånedatoen til Tilbagebetalingsdagen, vil Beregningsagenten ved beregning af Indfrielseskursen anvende den af den Europæiske Centralbank offentliggjorte konverteringskurs som spotkurs for den valuta i Referenceaktivet, det måtte omhandle. (iv) Enhver anden Forstyrrelse Valuta, hvor det efter Udstedende Banks skøn ikke vil være muligt at fastsætte Spotkursen for Referenceaktivet. Hvis Forstyrrelse Valuta efter den Udstedende Banks vurdering indtræffer på en Observationsdag, skal den Udstedende Bank fastsætte værdien af indenfor 5 Offentliggørelsesdage på baggrund af de tilgængelige oplysninger, som den Udstedende Bank vurderer, er relevante for beregningen af eller en anden relevant værdi. Korrigering: Med ændring af bestemmelserne i bilag 2 til de Almindelige Betingelser gælder følgende for denne MTN: Hvis en eller flere af de aflæste valutakurser for korrigeres inden 2 Bankdage efter aflæsningen på den relevante Observationsdag, bliver korrektionen indarbejdet af den Udstedende Bank ved beregningen af Kuponbetaling. Hvis korrektionen sker senere end 2 Bankdage efter den relevante Observationsdag får korrektionen ingen indflydelse. Den Udstedende Banks afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Obligationsejerne skal i intet tilfælde kunne gøre ansvar gældende for fastsættelsen af mod hverken Arrangør, Udstedende Bank, Beregningsagenten eller andre. 12 (17)

13 Lovændring: (a) I tilfælde af at det i henhold til en ændring i lovgivning, bekendtgørelser, forskrifter eller lignende eller myndighedsbeslutninger eller en ændring i anvendelsen heraf, eller påbud om moratorium, valutarestriktioner, embargo, blokade eller boykot af centralbanker, den svenske eller finske stat eller en overstatslig sammenslutning som De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union efter den Udstedende Banks vurdering bliver ulovligt eller væsentligt sværere eller i betydelig grad vil skade den Udstedende Banks ry at udstede og eje strukturerede MTN, eller hvis det skulle blive ulovligt eller væsentligt sværere for den Udstedende Bank eller anden eller væsentligt sværere eller i betydelig grad vil skade den Udstedende Banks ry at eje, erhverve eller sælge Referenceaktiver eller indgå derivatinstrumenter vedrørende Referenceaktiver, som kan erhverves for at sikre den Udstedende Banks eksponering under Lånet (som f.eks. aktier, som udgør en del af Referenceaktiverne), kan den Udstedende Bank bestemme, at det Påvirkede Referenceaktiv skal erstattes af Erstatningsreferenceaktiver, eller alternativt justere beregningen af Tillægsbeløbet. (b) Hvis den Udstedende Bank vurderer, at det ikke vil medføre et rimeligt resultat at erstatte det Påvirkede Referenceaktiv eller tilpasse den gældende beregning, kan den Udstedende Bank foretage en førtidig beregning af Tillægsbeløbet og/eller afkastet og fastsætte Tillægsbeløbet og/eller afkastet. Når den Udstedende Bank har fastsat Tillægsbeløbet og/eller afkastet, underretter den Udstedende Bank Fordringshaverne om Tillægsbeløbets og/eller afkastets størrelse samt om, hvilken rentesats der fremover er gældende for Lånet. Den Udstedende Bank forrenter Kapitalbeløbet med markedsrenten. Tilbagebetalingsbeløbet med rente tilbagebetales på Tilbagebetalingsdagen. (c) Den Udstedende Bank foretager alle de tillæg og tilpasninger til de Almindelige Betingelser og Særlige Betingelser, som den Udstedende Bank finder er nødvendige i forbindelse med en Lovændring. Øgede Risikostyringsomkostnin ger: Følgende bestemmelser, som gengives fra 5.2 i de Almindelige Betingelser, gælder for denne MTN. (a) Såfremt ændringer i lovgivning, bekendtgørelser, forskrifter eller lignende eller myndighedsbeslutninger eller ændringer i anvendelsen heraf eller nogen anden hændelse eller omstændighed, som ikke direkte kan tilskrives den Udstedende Banks forringede kreditvurdering, efter den Udstedende Banks vurdering indebærer, at den Udstedende Banks omkostninger ved at eje, erhverve eller sælge Referenceaktiver eller indgå, bibeholde eller afslutte derivatinstrumenter vedrørende Referenceaktiver for at sikre den Udstedende Banks eksponering i forbindelse med Lånet stiger i et for den Udstedende Bank ikke uvæsentligt omfang; eller såfremt den Udstedende Banks omkostninger til risikostyring skulle stige, af en anden grund end 13 (17)

14 ovenfor angivet, i et ikke uvæsentligt omfang efter den Udstedende Banks vurdering, kan den Udstedende Bank bestemme, at de Påvirkede Referenceaktiver skal erstattes med Erstatningsreferenceaktiver, eller alternativt justere beregningen af Tillægsbeløbet. (b) (c) Hvis den Udstedende Bank vurderer, at det ikke vil medføre et rimeligt resultat at erstatte Referenceaktivet eller tilpasse den gældende beregning, kan den Udstedende Bank foretage en førtidig beregning af Tillægsbeløbet og/eller afkastet og fastsætte Tillægsbeløbet og/eller afkastet. Når den Udstedende Bank har fastsat Tillægsbeløbet og/eller afkastet, underretter den Udstedende Bank Fordringshaverne om Tillægsbeløbets og/eller afkastets størrelse samt om, hvilken rentesats der fremover er gældende for Lånet. Den Udstedende Bank forrenter Kapitalbeløbet med markedsrenten. Tilbagebetalingsbeløbet med rente tilbagebetales på Tilbagebetalingsdagen. Den Udstedende Bank foretager alle de tillæg og tilpasninger til de Almindelige Betingelser og de Særlige Betingelser, som den Udstedende Bank finder er nødvendige i forbindelse med Øgede Risikostyringsomkostninger. Afbrydelse af Risikostyring (a) (b) I tilfælde af at det, efter den Udstedende Banks vurdering, og efter at Banken har truffet rimelige foranstaltninger, bliver væsentligt sværere eller umuligt at eje, erhverve, genskabe, ombytte, opløse eller sælge Referenceaktiver eller indgå transaktioner eller handle instrumenter til risikostyring i forbindelse med Referenceaktiver, som erhverves for at sikre den Udstedende Banks eksponering/leveringsforpligtelse under Lånet (som f.eks. aktier, der udgør en del af Referenceaktiverne), kan den Udstedende Bank bestemme, at de Påvirkede Referenceaktiver skal erstattes af Erstatningsreferenceaktiver, eller alternativt tilpasse beregningen af Tillægsbeløbet. Hvis den Udstedende Bank vurderer, at det ikke vil medføre et rimeligt resultat at erstatte det Påvirkede Referenceaktiv eller tilpasse den gældende beregning, kan den Udstedende Bank foretage en førtidig beregning af Tillægsbeløbet og/eller afkastet og fastsætte Tillægsbeløbet og/eller afkastet. Når den Udstedende Bank har fastsat Tillægsbeløbet og/eller afkastet, underretter den Udstedende Bank Fordringshaverne om Tillægsbeløbets og/eller afkastets størrelse samt om, hvilken rentesats der fremover er gældende for Lånet. Den Udstedende Bank forrenter Kapitalbeløbet med markedsrenten. Tilbagebetalingsbeløbet med rente tilbagebetales på Tilbagebetalingsdagen. 14 (17)

15 Betingelser vedrørende førtidig indfrielse/ tilbagebetaling Generelle Betingelser vedrørende MTN Forvaltningsinstitut: Beregningsagent: Ikke relevant Ikke relevant Nordea Bank Danmark A/S Nordea Bank Danmark A/S Clearing: Børsnotering: Bankdag: Lovvalg: VP Securities A/S Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 20. august En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden almindelig helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne i Danmark. Dansk ANSVAR Den Udstedende Bank bekræfter hermed, at ovenstående supplerende betingelser er gældende for Lånet sammen med de Almindelige Betingelser, og forpligter sig til i forbindelse dermed at erlægge betaling. Helsingfors, den 7. august 2009 Nordea Bank Finland Abp 15 (17)

16 BILAG A SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER Dette Bilag A udgør et bilag til og er en del af de Særlige Betingelser. Skatteaspekter: Dette afsnit, der beskriver Nordeas opfattelse af gældende skatteregler pr. 1. august 2009, gælder alene investorer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Andre investorer eller investorer, som er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere. Skattemæssigt betragtes valutaindekserede obligationer som en obligation i fremmed valuta, idet afkastet knytter sig til udviklingen i forholdet mellem to valutaer. Personer: Ved investering i valutaindekserede obligationer medregnes hele afkastet som kapitalindkomst, og kurstab kan fradrages. Gevinst og tab beskattes som hovedregel ved realisation, dvs. ved salg eller indfrielse. Hvis årets samlede gevinst/tab på fordringer og gæld i fremmed valuta er mindre end eller lig med DKK 1.000, er beløbet skattefrit/ikke fradragsberettiget. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen må ikke anvendes til køb af nærværende valutaindekserede obligation. Selskaber, fonde m.v.: Ved investering i valutaindekserede obligationer medregnes hele kursgevinsten inkl. indekstillæg i den skattepligtige indkomst, og der er fradrag for kurstab. Der gælder ikke her en bagatelgrænse på DKK Gevinst og tab beskattes normalt ved realisation. Investering for Pensionsmidler: Investering i valutaindekserede obligationer kan tillige foretages for pensionsmidler. Afkastet vil være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket betyder, at afkastet opgjort efter lagerprincippet beskattes med 15 pct. Indberetning: Besiddelse, overdragelse og indfrielse af obligationerne indberettes af den pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Denne beskrivelse udgør ikke skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Fordringshavere skal selv bedømme de skattemæssige konsekvenser, som kan forekomme, og derefter rådføre sig med skatterådgivere. 16 (17)

17 Tegningsblanket Nordea Bank Finland Abp Valutaindekseret obligationslån i DKK 20. august 2009/20. september 2011 NBF Polen 2011 ISIN-kode: DK Tegningsperiode 10. august 2009 kl august 2009 kl Nordea Bank Finland Abp forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 14. august 2009 kl Dette kan dog tidligst ske første tegningsdag efter kl Tilbagekaldelse af tegningsindbydelserne vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i de Særlige Betingelser af 7. august 2009 køber jeg/vi: NBF POLEN 2011 (DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 100,00. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. VP-depot nr. Pengeinstitut [ ] Registreres i nyt VP-depot Betaling Betaling sker den 20. august Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Nordea Bank Finland Abp underskriver de fornødne dokumenter og at de i de Særlige Betingelser nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 17 (17)

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5009 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5013 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5019 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

HMN EURBRL ISIN kode: DK

HMN EURBRL ISIN kode: DK Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 3215. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 3215. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 3215 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 25. september 2009/8. december 2011 HNG EURTRY 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030183181 25/09-2012 102,50 Arrangør:

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 Informationsmateriale den 29. november 2013 KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 ISIN Kode: DK0030329735 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 23. marts 2009/23. marts 2011 HNG Tyrkiet 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030167069 23/03-2011 100,00 Arrangør:

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

DB UniCredit Autocallable 2017

DB UniCredit Autocallable 2017 10. oktober 2016 DB UniCredit Autocallable 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 Informationsmateriale 8. marts 2010 Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 ISIN Kode: DK0030235916 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 KOMMUNALBANKEN AS Valutaindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab og det anbefales investorerne

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere