SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program"

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009 samt de nedenfor angivne betingelser. De Almindelige Betingelser for Bankernes MTN-program fremgår af Bankernes Basisprospekt for MTN-programmet dateret den 29. maj Begreber, som ikke er defineret i disse Særlige Betingelser, har samme betydning som i de Almindelige Betingelser. Fuldstændige oplysninger om den Udstedende Bank og udbuddet findes kun i Basisprospektet og de til enhver tid offentliggjorte tillægsprospekter samt disse Særlige Betingelser under ét. Basisprospektet findes på OPLYSNINGER OM LÅN Lånetype Lån nr NBF Rentetrappe 2014 er en renteindekseret obligation med en løbetid fra 20. august 2009 til den 20. august Obligationerne er ikke rentebærende, men betaler på Tilbagebetalingsdagen en overkurs, såfremt rentespændet mellem den 10-årige og den 2-årige eurorente ( 10 Minus 2 Spændet ) overstiger nærmere angivne Barrierer på 20 kvartalsvise observationsdage i obligationernes løbetid. Referenceaktiverne Den 10-årige swaprente for betalinger i euro, som aflæst af Beregningsagenten på de relevante Observationsdage ( 10-årig EUR Rente ), jf. definitionen af Referenceaktiver. Den 2-årige swaprente for betalinger i euro, som aflæst af Beregningsagenten på de relevante Observationsdage ( 2-årig EUR Rente ), jf. definitionen af Referenceaktiver. Beregning af afkast Lån nr NBF Rentetrappe 2014 udstedes til kurs 103, og har en minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. Obligationerne er således hovedstolsbeskyttet. Forud for slutningen af hvert kvartal i obligationens løbetid, i alt 20 Observationsdage, bliver niveauet for 10 Minus 2 Spændet observeret. Såfremt 10 Minus 2 Spændet på den pågældende Observationsdag er lig med eller større end den fastsatte Barriere for det pågældende år, fastlåses en Bonuskupon indikativt fastsat til 1,75 pct. for det pågældende kvartal. Barrieren for år 1 til år 5 er indikativt fastsat til henholdsvis 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., 0,75 pct. og 0,50 pct. Såfremt 10 Minus 2 Spændet på den pågældende Observationsdag ligger under den fastsatte Barriere, fastlåses der ingen Bonuskupon for det pågældende kvartal. De angivne niveauer for Barrieren for år 1 til 5 på henholdsvis 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., 0,75 pct. og 0,50 pct. er indikative og fastsættes endeligt på Prisfastsættelsesdagen den 17. august 2009 på 1 (15)

2 baggrund af de på tidspunktet gældende markedsforhold. Det indikative niveau for Barrieren er fastsat på baggrund af markedsforholdene per 27. juli Er det ikke muligt at fastsætte en Barriere for år 1 til år 5 på henholdsvis højst 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct. og 0,75 pct., aflyses udstedelsen. Bonuskuponen er indikativt fastsat til 1,75 pct. pr. kvartal på baggrund af markedsforholdene den 27. juli Den endelige Bonuskupon fastsættes på Prisfastsættelsesdagen den 17. august 2009 på baggrund af de på tidspunktet gældende markedsforhold. Er det ikke muligt at fastsætte en Bonuskupon på mindst 1,50 pct. pr. kvartal, aflyses udstedelsen. Indfrielseskursen (defineret som Tilbagebetalingsbeløb divideret med Kapitalbeløb*100) beregnes som 100,00 plus 100,00 gange summen af alle Bonuskuponer fastsat på de 20 Observationsdage. Obligationens maksimale Indfrielseskurs er 135,00 baseret på den indikative Bonuskupon på 1,75 pct. Dette opnås såfremt 10 Minus 2 Spændet bliver observeret på eller over den årlige Barriere på samtlige 20 Observationsdage. Såfremt 10 Minus 2 Spændet bliver observeret under den årlige Barriere på samtlige 20 Observationsdage, indfries obligationerne til kurs 100, hvorfor et eventuelt tab vil være begrænset til den overkurs på 3,00 kurspoint, der er betalt ved udstedelsen af obligationerne, samt det manglende afkast ved en alternativ placering af det investerede beløb i obligationernes løbetid. En mulig alternativ investering kan være en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som NBF Rentetrappe Den årlige effektive rente på 5 års løbetid på en sådan investering ligger den 27. juli 2009 på ca. 2,68 pct. p.a. Eksempler på obligationernes Indfrielseskurs er vist i nedenfor tabel 1. Tabel 1: Antal Observationsdage hvor 10 Minus 2 Spænd er på eller over Barrieren Bonuskupon (Indikativ): 1,75 pct. Indfrielseskurs Bonuskupon (Minimum): 1,50 pct. Årlig effektiv rente i pct. Bonuskupon (Indikativ): 1,75 pct. Bonuskupon (Minimum): 1,50 pct ,00 100,00-0,59-0, ,75 101,50-0,24-0, ,50 103,00 0,10 0, ,25 104,50 0,43 0, ,00 106,00 0,76 0, ,75 107,50 1,09 0, ,50 109,00 1,42 1, ,25 110,50 1,73 1, ,00 112,00 2,05 1, ,75 113,50 2,36 1, ,50 115,00 2,67 2, ,25 116,50 2,97 2, ,00 118,00 3,27 2, ,75 119,50 3,57 3, ,50 121,00 3,86 3, ,25 122,50 4,15 3, ,00 124,00 4,44 3, ,75 125,50 4,73 4, ,50 127,00 5,01 4, ,25 128,50 5,28 4, ,00 130,00 5,56 4,77 2 (15)

3 Eksempler på beregning af Indfrielseskurs Eksempler på beregning af obligationernes Indfrielseskurs er vist i nedenfor Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3. Bemærk at Summen af Fastlåste Bonuskuponer i Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3 er beregnet på baggrund af teoretiske udviklingsscenarier for 2 Minus 10 Spændet og den faktiske udvikling kan vise sig at være anderledes. Forventninger til fremtiden kan ikke anvendes som en pålidelig faktor for det fremtidige afkast. Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3 er begge illustreret nedenfor i Faktaboks 1, som beskriver teknikken bag obligationerne. Eksempel 1: I eksempel 1 bliver 10 Minus 2 Spændet observeret over den fastsatte Barriere på alle 20 Observationsdage. Derfor fastlåses Bonuskupon på 1,75 pct. for hvert af de 20 Observationsdage, hvormed Summen af Fastlåste Bonuskuponer bliver 35,00 pct. Indfrielseskursen beregnes herefter som 100 plus 100 gange Summen af Fastlåste Bonuskuponer på 35,00 pct. Dette giver den maksimale Indfrielseskurs på 135,00 (årlig effektiv rente på 5,56 pct.). Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af den indikative Bonuskupon på 1,75 pct. og de indikative Barrierer på henholdsvis 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., 0,75 pct. og 0,50 pct. Såfremt Bonuskuponen fastsættes til mindsteværdien på 1,50 pct. og den årlige Barriere fastsættes til den maksimale værdi på henholdsvis 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct. og 0,75 pct. ville obligationernes Indfrielseskurs kunne beregnes til 130,00 (årlige effektiv rente på 4,77 pct.) Eksempel 2: I Eksempel 2 bliver 10 Minus 2 Spændet observeret som det fremgår af anden søjle i af tabellen nedenfor. Det ses, at 10 Minus 2 Spændet ligger over den fastsatte Barriere på de første 12 Observationsdage. Derfor fastlåses en Bonuskupon på 1,75 pct. for hver af de tolv Observationsdage, hvormed Summen af Fastlåste Bonuskuponer bliver 21,00 pct. Indfrielseskursen beregnes herefter som 100,00 plus 100,00 gange Summen af Fastlåste Bonuskuponer på 21,00 pct., hvilket giver en Indfrielseskurs på 121,00 (årlig effektiv rente på 3,27 pct.). 3 (15)

4 10 Minus 2 Barriere i Bonuskupon i Summen af Fastlåste Observationsdag i Spænd i pct. pct. pct. Bonuskuponer i pct. 1 1,75 1,50 1,75 1,75 2 1,65 1,50 1,75 3,50 3 1,85 1,50 1,75 5,25 4 2,00 1,50 1,75 7,00 5 1,80 1,25 1,75 8,75 6 1,55 1,25 1,75 10,50 7 1,40 1,25 1,75 12,25 8 1,25 1,25 1,75 14,00 9 1,50 1,00 1,75 15, ,25 1,00 1,75 17, ,10 1,00 1,75 19, ,10 1,00 1,75 21, ,70 0,75 0,00 21, ,50 0,75 0,00 21, ,60 0,75 0,00 21, ,30 0,75 0,00 21, ,10 0,50 0,00 21, ,20 0,50 0,00 21, ,40 0,50 0,00 21, ,20 0,50 0,00 21,00 Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af den indikative Bonuskupon på 1,75 pct. og de indikative Barrierer på henholdsvis 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., 0,75 pct. og 0,50 pct. Såfremt Bonuskuponen fastsættes til mindsteværdien på 1,50 pct. og den årlige Barriere fastsættes til den maksimale værdi på henholdsvis 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct. og 0,75 pct. ville obligationernes Indfrielseskurs kunne beregnes til 110,50 (årlige effektiv rente på 1,42 pct.) Eksempel 3: I Eksempel 3 bliver niveauet for 10 Minus 2 Spændet observeret under den fastsatte Barriere på alle 20 Observationsdage, det vil sige hele obligationens løbetid. Derfor fastlåses ingen Bonuskuponer og obligationen indfries således til minimumsindfrielseskursen på 100. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente -0,59 pct. Teknikken bag obligationerne Figuren i faktaboks 1 illustrerer alene den teoretiske konstruktion af obligationen ved at opdele den i delkomponenter. NBF Rentetrappe 2014 er en indekseret obligation, hvilket er en obligation, hvis afkast afhænger af udviklingen i et underliggende aktiv i dette tilfælde forskellen mellem den 10- årige og den 2-årige eurorente. Obligationen består af to dele, en nulkuponobligation og en option. Nulkuponobligationen sikrer, at obligationen som minimum indfries til kurs 100,00 ved udløb. Optionsdelen sikrer investor et afkast, hvis udviklingen i det underliggende aktiv bliver som forventet. Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3 er beskrevet ovenfor. 4 (15)

5 Faktaboks 1 - Opbygningen af NBF Rentetrappe 2014 Udstedelseskurs 103,00 3,00 Omkostning Option 16,50 Option Nulkuponobligation 83,50 Nulkuponobligation Option Nulkuponobligation Maksimal indfrielseskurs 135 Nulkuponobligation Minimumsindfrielseskurs 100 Udstedelse august 2009 Indfrielse august 2014 Eksempel 1 Indfrielse august 2014 Eksempel 2 Indfrielse august 2014 Eksempel 3 Kilde: Nordea Historisk afkast Figur 1 herunder viser 2 Minus 10 Spændet i perioden juli 2004 til juli Derudover angiver Figur 1 den indikative årlige Barriere i obligationens løbetid. Den historiske udvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast /07/04 09/12/05 23/04/07 04/09/08 17/01/10 01/06/11 13/10/12 25/02/14 Kilde: Nordea Det historiske afkast for en tilsvarende investering skal ikke betragtes som nogen form for indikation, garanti eller tilsagn, hvad angår fremtidige afkastmuligheder. 5 (15)

6 Dette afsnit indeholder et kort resumé og en kort beskrivelse af visse betingelser af relevans for dette Lån og relevante referenceaktiver, og det er udelukkende ment som en hjælp for investoren, når denne skal læse og forstå de betingelser, der gælder for Lånet. Betingelserne i deres helhed fremgår af de Almindelige Betingelser og Særlige Betingelser, der gælder for Lånet, og dette resumé udgør ikke en del af lånebetingelserne. RISIKOFAKTORER Almindelige risici En investering i Lånet er forbundet med visse risici. Potentielle investorer opfordres derfor til at sætte sig ind i oplysningerne om risici i afsnittet Risikofaktorer på side i Basisprospektet. Risici i forbindelse med strukturerede MTN Som angivet i Basisprospektet er afkaststrukturen for strukturerede MTN til tider kompleks og kan indeholde matematiske formler eller sammenhænge, som kan være svære for investoren at tilegne sig og sammenligne med andre investeringsmuligheder. Forholdet mellem afkast og risiko kan være svært for en lægperson at bedømme. Afkaststrukturen kan til tider indeholde løftestangseffekter, som medfører, at selv små ændringer i udviklingen i referenceaktiver kan få meget store konsekvenser for lånets værdi og afkast. Den historiske udvikling for tilsvarende investeringer skal ikke ses som en indikation af et kommende afkast. For visse referenceaktiver findes der ingen oplysninger om den historiske udvikling, hvilket f.eks. er tilfældet med visse fonde. Specifikke risici i forbindelse med lånet Ud over de risici, der er angivet på side i Basisprospektet, er dette Lån navnlig forbundet med følgende risici. Afkastrisiko Hovedstolsbeskyttelsen gælder alene på Tilbagebetalingsdagen. Såfremt obligationen beholdes til udløb vil det størst mulige tab for investor være overkursen på 3,00 kurspoint, samt en evt. mistet alternativ forrentning, der kunne være opnået i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen bl.a. blive påvirket af udviklingen i 2-årig EUR Rente og 10-årig EUR Rente. Stigninger og fald af 10-årig EUR Rente over for 2-årig EUR Rente vil eksempelvis påvirke obligationskursen i enten gunstig eller ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Tilbagebetalingsdagen. Desuden kan kursen på obligationerne i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen blandt andet blive påvirket af væksten og inflationen i euroområdet, samt behovet for udstedelse af statsobligationer i euroområdet. 6 (15)

7 ANDRE OPLYSNINGER Emissionsinstitut: Udbud: Nordea Bank Danmark A/S Offentligt udbud Ikke konsortium ISIN-kode: Supplerende Salgsrestriktioner: Tidsplan: DK Nej Tegning foregår fra den 10. august 2009 kl til den 14. august 2009 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 14. august 2009 kl Tegningsblanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest den 14. august 2009 kl Likvider skal være tilgængelige på en i tegningsblanketten anført kreditorkonto pr. Lånedatoen. Tildeling af obligationer til den enkelte investor vil blive meddelt via investors kontoførende institut og/eller Værdipapircentralen A/S efter fastsættelsen af Kapitalbeløbet den 17. august Samlede omkostninger: I forbindelse med udstedelsen af denne type Lån har den Udstedende Bank omkostninger til bl.a. produktion, distribution, licenser, børsnotering og risikostyring. For at dække disse omkostninger beregner den Udstedende Bank sig provision. Provisionen er indregnet i prisen og andrager samlet 2,91 pct. af kursværdien af et Kapitalbeløb på nominelt DKK ,-. Omkostningsfordelingen opgjort på pro anno-basis er som følger: Tegningsprovision til tegningssteder og arrangør af emissionen Omkostninger til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i VP Securities A/S samt til Emissionsinstituttet 0,49 pct. p.a. 0,05 pct. p.a. Udarbejdelse af markedsføringsmateriale 0,04 pct. p.a. I alt årlig omkostning i pct. (ÅOP) 0,58 pct. p.a. Note: Beregnet ud fra en antagelse om, at der tegnes og udstedes et Kapitalbeløb på nominelt DKK 50 mio. Kilde: Nordea. Investorer bør være opmærksomme på, at forskellige markedsaktører har forskellige forudsætninger for at påvirke priserne på de finansielle instrumenter, som indgår i produkterne. Kurtage: Kurtage udgør 0 pct. af det samlede beløb. 7 (15)

8 Anvendelse af låneprovenu: Skatteaspekter: Som angivet på side 87 i Basisprospektet. Se Bilag A til disse Særlige Betingelser. Beskrivelsen i Bilag A gør det ikke ud for skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Fordringshavere skal selv bedømme de eventuelle skattemæssige konsekvenser og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Ret til at annullere emission samt justering af vilkår for emissionen: Ud over den ret til at annullere en emission, som følger af de Almindelige Betingelser, forbeholder den Udstedende Bank sig ret til at annullere emissionen, hvis det samlede tegnede beløb bliver mindre end nominelt DKK Bliver tegningen mindre end nominelt DKK , vil emissionen blive aflyst. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder den Udstedende Bank sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne således, at det samlede udstedte beløb udgør minimum nominelt DKK Den Udstedende Bank forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen såfremt de samlede tegningsordrer når nominelt DKK Hvis der ikke af Beregningsagenten på Prisfastsættelsesdagen kan fastsættes (1) en Bonuskupon på mindst 1,50 pct. og (2) en maksimal årlige Barriere på henholdsvis 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct. og 0,75 pct., vil emissionen ligeledes blive aflyst. I de ovennævnte tilfælde vil dette blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Som angivet i Basisprospektet skal alle investorer under hensyntagen til deres egen finansielle situation bedømme, om det er hensigtsmæssigt at investere i gældsbreve. Alle investorer bør især have tilstrækkelig viden og erfaring til at foretage en formålstjenlig vurdering af de relevante MTN, af fordelene og ulemperne ved en investering i de relevante MTN og af de oplysninger, som gives eller henvises til i Basisprospektet, eventuelle tillæg til Basisprospektet og de Særlige Betingelser for MTN. 8 (15)

9 SÆRLIGE BETINGELSER Udstedende Bank: Lån: Tranche: Lånedato: Tilbagebetalingsdag: Kapitalbeløb: Tilbagebetalingsbeløb: Nordea Bank Finland Abp Lånet har nummer 5022 og består af en serie, som benævnes NBF Rentetrappe Serien består af én tranche. Efter 20. maj 2014 vil forhøjelse af lånet ikke længere være muligt. Fastsat til den 20. august Hvis denne dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Fastsat til den 20. august Hvis denne dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Kapitalbeløbet vil blive fastsat den 17. august 2009 og meddeles snarest derefter via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kapitalbeløb og Tillægsbeløb Pris: DKK pr. Stykstørrelse, hvilket vil sige kurs 103,00. Stykstørrelse: Nominelt beløb DKK Valuta: Gældsbrevenes plads i prioritetsordenen: Type MTN: Danske kroner ( DKK ) Ikke-efterstillede Kapitalbeskyttet NBF Rentetrappe 2014 er Strukturerede MTN af typen strukturerede renteobligationer. Afkastkonstruktion: Betingelser vedrørende rentebetaling Yderligere betingelser, hvor det er relevant, som er gældende for MTN med Realrente: Strukturerede MTN Ikke relevant Ikke relevant Yderligere betingelser, hvor det er relevant, som er gældende for Strukturerede MTN: Referenceaktiver: 10-årig EUR Rente er den 10-årige swaprente for euro, som aflæst af Beregningsagenten kl Frankfurt tid på det finansielle informationssystem Reuters side ISDAFIX2. 9 (15)

10 2-årig EUR Rente er den 2-årige swaprente for euro, som aflæst af Beregningsagenten kl Frankfurt tid på det finansielle informationssystem Reuters side ISDAFIX2. 10 Minus 2 Spændet 10 Minus 2 Spændet er rentespændet mellem 10-årig EUR Rente og 2- årig EUR Rente, beregnet som følgende: 10 Minus 2 Spændet = 10-årig EUR Rente 2-årig EUR Rente Tillægsbeløb: Bonuskupon Kapitalbeløb x Summen af Fastlåste Bonuskuponer. Bonuskupon vil blive endeligt fastlagt på Prisfastsættelsesdagen. Baseret på markedsvilkårene den 27. juli 2009 ville en Bonuskupon på 1,75 pct. kunne opnås. Bonuskuponen kan blive højere eller lavere end det indikerede niveau, dog minimum 1,50 pct. Observationsdag: Kvartalvis, 10 Handelsdage før den 20. august, 20. november, 20. februar og 20. maj, fra og med den 20. november 2009 til og med den 20. august Observationsdag i 10 Handelsdage før: november februar maj august november februar maj august november februar maj august november februar maj august november februar maj august 2014 Såfremt der opstår en markedsforstyrrelse og det derfor ikke er muligt at fastsætte 10 Minus 2 Spændet, henvises til afsnittet Markedsforstyrrelse. Summen af Fastlåste Bonuskuponer Barriere Summen af Fastlåste Bonuskuponer beregnes som Bonuskupon gange antallet af Observationsdage, hvor 10 Minus 2 Spændet er observeret på eller over Barrieren for den pågældende Observationsdag. Barrieren for Observationsdagene er indikativt fastsat til: År 1 (Observationsdag 1-4 ): 1,50 pct. År 2 (Observationsdag 5-8 ): 1,25 pct. År 3 (Observationsdag 9-12 ): 1,00 pct. 10 (15)

11 År 4 (Observationsdag ): 0,75 pct. År 5 (Observationsdag ): 0,50 pct. Barrieren for år 1 til 5 fastsættes endeligt på Prisfastsættelsesdagen. Er det ikke muligt at opnå en Barriere for år 1 til 5 på henholdsvis højst 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., og 0,75 pct. aflyses udstedelsen. Prisfastsættelsesdag: Handelsdag: Markedsforstyrrelse: Den 17. august Hvis denne dag ikke er en Bankdag, vil Prisfastsættelsesdagen blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden almindelig helligdag, hvor Trans-European Real-Time Gross Settlement Transfer payment system ( TARGET ) er åbent. Med ændring af bestemmelserne i bilag 2 til de Almindelige Betingelser gælder følgende for denne MTN: Såfremt det ikke er muligt at fastsætte 10 Minus 2 Spændet på en Observationsdag, blandt andet på grund af manglende offentliggørelse af et Referenceaktiv, udskydes Observationsdagen til den næstfølgende Handelsdag, hvor det er muligt at fastsætte 10 Minus 2 Spændet. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte 10 Minus 2 Spændet på tre (3) på hinanden følgende Handelsdage, fastsættes 10-årig EUR Rente og 2- årig EUR Rente af Beregningsagenten på diskretionær basis i henhold til gældende markedspraksis. Ændret beregning: Med ændring af bestemmelserne i bilag 2 til de Almindelige Betingelser gælder følgende for denne MTN: (a) Hvis sammensætning, beregning eller offentliggørelse af et Referenceaktiv ophører helt eller delvist, eller Referenceaktivets egenskaber ændres væsentligt efter Beregningsagenten vurdering, erstatter Beregningsagenten ved beregningen af Værdiudviklingen et sådant Referenceaktiv med et tilsvarende alternativ. Hvis et tilsvarende alternativ til et sådant Referenceaktiv efter Beregningsagentens vurdering ikke sammensættes, beregnes og offentliggøres, eller hvis beregningsmetoden for et Referenceaktiv eller værdien deraf ændres væsentligt efter Beregningsagentens vurdering, foretager Beregningsagenten sådanne tilpasninger i beregningen, som Beregningsagenten med god grund anser som nødvendige med henblik på at opnå en beregning af værdien af Referenceaktivet, der afspejler og er baseret på, hvordan dette tidligere blev sammensat, beregnet og offentliggjort. Den således beregnede værdi erstatter værdien af Referenceaktivet ved beregning af Bonuskuponen. (b) Hvis Beregningsagenten vurderer, at det ikke vil medføre et rimeligt resultat at erstatte Referenceaktivet eller tilpasse den gældende beregning, kan Beregningsagenten foretage en førtidig beregning af Tillægsbeløbet og/eller afkastet og fastsætte Tillægsbeløbet og/eller afkastet. En sådan førtidig beregning skal baseres på den senest offentliggjorte værdi af Referenceaktivet. Når Beregningsagenten har fastsat Tillægsbeløbet og/eller afkastet, underretter den Udstedende Bank Fordringshaverne om Tillægsbeløbets og/eller afkastets størrelse, samt hvilken rentesats der fremover er gældende for Lånet. Den Udstedende Bank forrenter Kapitalbeløbet med markedsrenten. 11 (15)

12 Tilbagebetalingsbeløbet med rente tilbagebetales på Tilbagebetalingsdagen. (c) Den Udstedende Bank foretager alle de tillæg og tilpasninger til de Almindelige Betingelser og Særlige Betingelser, som den Udstedende Bank og Beregningsagenten vurderer, er nødvendige i forbindelse med den Ændrede Beregning. Korrigering: Med ændring af bestemmelserne i bilag 2 til de Almindelige Betingelser gælder følgende for denne MTN: Hvis den af Beregningsagenten aflæste værdi for 10-årig EUR Rente og/eller 2-årig EUR Rente korrigeres på Reuters side ISDAFIX2 inden for Observationsdagen, korrigerer Beregningsagenten tilsvarende. Særlige Hændelser: Erstatningsreferenceaktiv: Betingelser vedrørende førtidig indfrielse/ tilbagebetaling Generelle Betingelser vedrørende MTN Forvaltningsinstitut: Beregningsagent: Clearing: Børsnotering: Bankdag: Lovvalg: Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nordea Bank Danmark A/S Nordea Bank Danmark A/S VP SECURITIES A/S Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 20. august En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden almindelig helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne i Danmark. Dansk ANSVAR Den Udstedende Bank bekræfter hermed, at ovenstående supplerende betingelser er gældende for Lånet sammen med de Almindelige Betingelser, og forpligter sig til i forbindelse dermed at erlægge betaling. Helsingfors, den [ ] Nordea Bank Finland Abp 12 (15)

13 BILAG A SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER Dette Bilag A udgør et bilag til og er en del af de Særlige Betingelser. Skatteaspekter: Dette afsnit, der beskriver Nordeas opfattelse af gældende skatteregler pr. 1 July 2009, gælder alene investorer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Andre investorer eller investorer, som er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere. Obligationen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse - eller en evt. købskurs i løbet af året - indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller evt. købskursen, hvis den er købt indenfor samme år. Privatpersoner: Kursgevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været kursgevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år tabet konstateres. Har der ikke været kursgevinster i de foregående år, kan kurstabet modregnes i senere kursgevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter og obligationer af samme type. Renter beskattes ligeledes som kapitalindkomst. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationen. Selskaber, fonde m.v.: Kursgevinster indgår i selskabsindkomsten og kurstab modregnes i selskabsindkomsten i det år tabet konstateres - der er ikke som for personer tabsbegrænsningsregler. Renter indgår ligeledes i selskabsindkomsten. Investering for pensionsmidler: Investering i obligationen kan tillige foretages for pensionsmidler, f.eks. i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Kursgevinster og kuponrenter vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., hvilket betyder, at disse opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15 pct. Obligationen er omfattet af 20 pct.-reglen. 13 (15)

14 Indberetning: Besiddelse, indfrielse og overdragelse af obligationerne indberettes af den pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. 14 (15)

15 Tegningsblanket Nordea Bank Finland Abp Renteindekseret obligationslån i DKK 20. august 2009/20. august 2014 NBF RENTETRAPPE 2014 ISIN-kode: DK Tegningsperiode 10. august 2009 kl august 2009 kl Nordea Bank Finland Abp forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 14. august 2009 kl Dette kan dog tidligst ske første tegningsdag efter kl Tilbagekaldelse af tegningsindbydelserne vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i de Særlige Betingelser af [dato] køber jeg/vi: NBF RENTETRAPPE 2014 (DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 103,00. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. VP-depot nr. Pengeinstitut [ ] Registreres i nyt VP-depot Betaling Betaling sker den 20. august Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Nordea Bank Finland Abp underskriver de fornødne dokumenter og at de i de Særlige Betingelser nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 15 (15)

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5023 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5013 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5009 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5019 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

HMN EURBRL ISIN kode: DK

HMN EURBRL ISIN kode: DK Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Bløde Råvarer 2013

Municipality Finance Plc MF Bløde Råvarer 2013 Informationsmateriale 24. februar 2011 Municipality Finance Plc MF Bløde Råvarer 2013 ISIN Kode: DK0030273768 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 Informationsmateriale 8. marts 2010 Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 ISIN Kode: DK0030235916 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Landbrugsråvarer konto. - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab

Landbrugsråvarer konto. - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab Landbrugsråvarer 2014 - konto - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab 1. Råvarekonto Kunden bør først indsætte beløb på Landbrugsråvarer 2014 - konto" (herefter kaldet "Råvarekontoen") efter

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere