SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program"

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009 samt de nedenfor angivne betingelser. De Almindelige Betingelser for Bankernes MTN-program fremgår af Bankernes Basisprospekt for MTN-programmet dateret den 29. maj Begreber, som ikke er defineret i disse Særlige Betingelser, har samme betydning som i de Almindelige Betingelser. Fuldstændige oplysninger om den Udstedende Bank og udbuddet findes kun i Basisprospektet og de til enhver tid offentliggjorte tillægsprospekter samt disse Særlige Betingelser under ét. Basisprospektet findes på OPLYSNINGER OM LÅN Lånetype Lån nr NBF Rentetrappe 2014 er en renteindekseret obligation med en løbetid fra 20. august 2009 til den 20. august Obligationerne er ikke rentebærende, men betaler på Tilbagebetalingsdagen en overkurs, såfremt rentespændet mellem den 10-årige og den 2-årige eurorente ( 10 Minus 2 Spændet ) overstiger nærmere angivne Barrierer på 20 kvartalsvise observationsdage i obligationernes løbetid. Referenceaktiverne Den 10-årige swaprente for betalinger i euro, som aflæst af Beregningsagenten på de relevante Observationsdage ( 10-årig EUR Rente ), jf. definitionen af Referenceaktiver. Den 2-årige swaprente for betalinger i euro, som aflæst af Beregningsagenten på de relevante Observationsdage ( 2-årig EUR Rente ), jf. definitionen af Referenceaktiver. Beregning af afkast Lån nr NBF Rentetrappe 2014 udstedes til kurs 103, og har en minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. Obligationerne er således hovedstolsbeskyttet. Forud for slutningen af hvert kvartal i obligationens løbetid, i alt 20 Observationsdage, bliver niveauet for 10 Minus 2 Spændet observeret. Såfremt 10 Minus 2 Spændet på den pågældende Observationsdag er lig med eller større end den fastsatte Barriere for det pågældende år, fastlåses en Bonuskupon indikativt fastsat til 1,75 pct. for det pågældende kvartal. Barrieren for år 1 til år 5 er indikativt fastsat til henholdsvis 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., 0,75 pct. og 0,50 pct. Såfremt 10 Minus 2 Spændet på den pågældende Observationsdag ligger under den fastsatte Barriere, fastlåses der ingen Bonuskupon for det pågældende kvartal. De angivne niveauer for Barrieren for år 1 til 5 på henholdsvis 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., 0,75 pct. og 0,50 pct. er indikative og fastsættes endeligt på Prisfastsættelsesdagen den 17. august 2009 på 1 (15)

2 baggrund af de på tidspunktet gældende markedsforhold. Det indikative niveau for Barrieren er fastsat på baggrund af markedsforholdene per 27. juli Er det ikke muligt at fastsætte en Barriere for år 1 til år 5 på henholdsvis højst 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct. og 0,75 pct., aflyses udstedelsen. Bonuskuponen er indikativt fastsat til 1,75 pct. pr. kvartal på baggrund af markedsforholdene den 27. juli Den endelige Bonuskupon fastsættes på Prisfastsættelsesdagen den 17. august 2009 på baggrund af de på tidspunktet gældende markedsforhold. Er det ikke muligt at fastsætte en Bonuskupon på mindst 1,50 pct. pr. kvartal, aflyses udstedelsen. Indfrielseskursen (defineret som Tilbagebetalingsbeløb divideret med Kapitalbeløb*100) beregnes som 100,00 plus 100,00 gange summen af alle Bonuskuponer fastsat på de 20 Observationsdage. Obligationens maksimale Indfrielseskurs er 135,00 baseret på den indikative Bonuskupon på 1,75 pct. Dette opnås såfremt 10 Minus 2 Spændet bliver observeret på eller over den årlige Barriere på samtlige 20 Observationsdage. Såfremt 10 Minus 2 Spændet bliver observeret under den årlige Barriere på samtlige 20 Observationsdage, indfries obligationerne til kurs 100, hvorfor et eventuelt tab vil være begrænset til den overkurs på 3,00 kurspoint, der er betalt ved udstedelsen af obligationerne, samt det manglende afkast ved en alternativ placering af det investerede beløb i obligationernes løbetid. En mulig alternativ investering kan være en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som NBF Rentetrappe Den årlige effektive rente på 5 års løbetid på en sådan investering ligger den 27. juli 2009 på ca. 2,68 pct. p.a. Eksempler på obligationernes Indfrielseskurs er vist i nedenfor tabel 1. Tabel 1: Antal Observationsdage hvor 10 Minus 2 Spænd er på eller over Barrieren Bonuskupon (Indikativ): 1,75 pct. Indfrielseskurs Bonuskupon (Minimum): 1,50 pct. Årlig effektiv rente i pct. Bonuskupon (Indikativ): 1,75 pct. Bonuskupon (Minimum): 1,50 pct ,00 100,00-0,59-0, ,75 101,50-0,24-0, ,50 103,00 0,10 0, ,25 104,50 0,43 0, ,00 106,00 0,76 0, ,75 107,50 1,09 0, ,50 109,00 1,42 1, ,25 110,50 1,73 1, ,00 112,00 2,05 1, ,75 113,50 2,36 1, ,50 115,00 2,67 2, ,25 116,50 2,97 2, ,00 118,00 3,27 2, ,75 119,50 3,57 3, ,50 121,00 3,86 3, ,25 122,50 4,15 3, ,00 124,00 4,44 3, ,75 125,50 4,73 4, ,50 127,00 5,01 4, ,25 128,50 5,28 4, ,00 130,00 5,56 4,77 2 (15)

3 Eksempler på beregning af Indfrielseskurs Eksempler på beregning af obligationernes Indfrielseskurs er vist i nedenfor Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3. Bemærk at Summen af Fastlåste Bonuskuponer i Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3 er beregnet på baggrund af teoretiske udviklingsscenarier for 2 Minus 10 Spændet og den faktiske udvikling kan vise sig at være anderledes. Forventninger til fremtiden kan ikke anvendes som en pålidelig faktor for det fremtidige afkast. Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3 er begge illustreret nedenfor i Faktaboks 1, som beskriver teknikken bag obligationerne. Eksempel 1: I eksempel 1 bliver 10 Minus 2 Spændet observeret over den fastsatte Barriere på alle 20 Observationsdage. Derfor fastlåses Bonuskupon på 1,75 pct. for hvert af de 20 Observationsdage, hvormed Summen af Fastlåste Bonuskuponer bliver 35,00 pct. Indfrielseskursen beregnes herefter som 100 plus 100 gange Summen af Fastlåste Bonuskuponer på 35,00 pct. Dette giver den maksimale Indfrielseskurs på 135,00 (årlig effektiv rente på 5,56 pct.). Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af den indikative Bonuskupon på 1,75 pct. og de indikative Barrierer på henholdsvis 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., 0,75 pct. og 0,50 pct. Såfremt Bonuskuponen fastsættes til mindsteværdien på 1,50 pct. og den årlige Barriere fastsættes til den maksimale værdi på henholdsvis 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct. og 0,75 pct. ville obligationernes Indfrielseskurs kunne beregnes til 130,00 (årlige effektiv rente på 4,77 pct.) Eksempel 2: I Eksempel 2 bliver 10 Minus 2 Spændet observeret som det fremgår af anden søjle i af tabellen nedenfor. Det ses, at 10 Minus 2 Spændet ligger over den fastsatte Barriere på de første 12 Observationsdage. Derfor fastlåses en Bonuskupon på 1,75 pct. for hver af de tolv Observationsdage, hvormed Summen af Fastlåste Bonuskuponer bliver 21,00 pct. Indfrielseskursen beregnes herefter som 100,00 plus 100,00 gange Summen af Fastlåste Bonuskuponer på 21,00 pct., hvilket giver en Indfrielseskurs på 121,00 (årlig effektiv rente på 3,27 pct.). 3 (15)

4 10 Minus 2 Barriere i Bonuskupon i Summen af Fastlåste Observationsdag i Spænd i pct. pct. pct. Bonuskuponer i pct. 1 1,75 1,50 1,75 1,75 2 1,65 1,50 1,75 3,50 3 1,85 1,50 1,75 5,25 4 2,00 1,50 1,75 7,00 5 1,80 1,25 1,75 8,75 6 1,55 1,25 1,75 10,50 7 1,40 1,25 1,75 12,25 8 1,25 1,25 1,75 14,00 9 1,50 1,00 1,75 15, ,25 1,00 1,75 17, ,10 1,00 1,75 19, ,10 1,00 1,75 21, ,70 0,75 0,00 21, ,50 0,75 0,00 21, ,60 0,75 0,00 21, ,30 0,75 0,00 21, ,10 0,50 0,00 21, ,20 0,50 0,00 21, ,40 0,50 0,00 21, ,20 0,50 0,00 21,00 Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af den indikative Bonuskupon på 1,75 pct. og de indikative Barrierer på henholdsvis 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., 0,75 pct. og 0,50 pct. Såfremt Bonuskuponen fastsættes til mindsteværdien på 1,50 pct. og den årlige Barriere fastsættes til den maksimale værdi på henholdsvis 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct. og 0,75 pct. ville obligationernes Indfrielseskurs kunne beregnes til 110,50 (årlige effektiv rente på 1,42 pct.) Eksempel 3: I Eksempel 3 bliver niveauet for 10 Minus 2 Spændet observeret under den fastsatte Barriere på alle 20 Observationsdage, det vil sige hele obligationens løbetid. Derfor fastlåses ingen Bonuskuponer og obligationen indfries således til minimumsindfrielseskursen på 100. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente -0,59 pct. Teknikken bag obligationerne Figuren i faktaboks 1 illustrerer alene den teoretiske konstruktion af obligationen ved at opdele den i delkomponenter. NBF Rentetrappe 2014 er en indekseret obligation, hvilket er en obligation, hvis afkast afhænger af udviklingen i et underliggende aktiv i dette tilfælde forskellen mellem den 10- årige og den 2-årige eurorente. Obligationen består af to dele, en nulkuponobligation og en option. Nulkuponobligationen sikrer, at obligationen som minimum indfries til kurs 100,00 ved udløb. Optionsdelen sikrer investor et afkast, hvis udviklingen i det underliggende aktiv bliver som forventet. Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3 er beskrevet ovenfor. 4 (15)

5 Faktaboks 1 - Opbygningen af NBF Rentetrappe 2014 Udstedelseskurs 103,00 3,00 Omkostning Option 16,50 Option Nulkuponobligation 83,50 Nulkuponobligation Option Nulkuponobligation Maksimal indfrielseskurs 135 Nulkuponobligation Minimumsindfrielseskurs 100 Udstedelse august 2009 Indfrielse august 2014 Eksempel 1 Indfrielse august 2014 Eksempel 2 Indfrielse august 2014 Eksempel 3 Kilde: Nordea Historisk afkast Figur 1 herunder viser 2 Minus 10 Spændet i perioden juli 2004 til juli Derudover angiver Figur 1 den indikative årlige Barriere i obligationens løbetid. Den historiske udvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast /07/04 09/12/05 23/04/07 04/09/08 17/01/10 01/06/11 13/10/12 25/02/14 Kilde: Nordea Det historiske afkast for en tilsvarende investering skal ikke betragtes som nogen form for indikation, garanti eller tilsagn, hvad angår fremtidige afkastmuligheder. 5 (15)

6 Dette afsnit indeholder et kort resumé og en kort beskrivelse af visse betingelser af relevans for dette Lån og relevante referenceaktiver, og det er udelukkende ment som en hjælp for investoren, når denne skal læse og forstå de betingelser, der gælder for Lånet. Betingelserne i deres helhed fremgår af de Almindelige Betingelser og Særlige Betingelser, der gælder for Lånet, og dette resumé udgør ikke en del af lånebetingelserne. RISIKOFAKTORER Almindelige risici En investering i Lånet er forbundet med visse risici. Potentielle investorer opfordres derfor til at sætte sig ind i oplysningerne om risici i afsnittet Risikofaktorer på side i Basisprospektet. Risici i forbindelse med strukturerede MTN Som angivet i Basisprospektet er afkaststrukturen for strukturerede MTN til tider kompleks og kan indeholde matematiske formler eller sammenhænge, som kan være svære for investoren at tilegne sig og sammenligne med andre investeringsmuligheder. Forholdet mellem afkast og risiko kan være svært for en lægperson at bedømme. Afkaststrukturen kan til tider indeholde løftestangseffekter, som medfører, at selv små ændringer i udviklingen i referenceaktiver kan få meget store konsekvenser for lånets værdi og afkast. Den historiske udvikling for tilsvarende investeringer skal ikke ses som en indikation af et kommende afkast. For visse referenceaktiver findes der ingen oplysninger om den historiske udvikling, hvilket f.eks. er tilfældet med visse fonde. Specifikke risici i forbindelse med lånet Ud over de risici, der er angivet på side i Basisprospektet, er dette Lån navnlig forbundet med følgende risici. Afkastrisiko Hovedstolsbeskyttelsen gælder alene på Tilbagebetalingsdagen. Såfremt obligationen beholdes til udløb vil det størst mulige tab for investor være overkursen på 3,00 kurspoint, samt en evt. mistet alternativ forrentning, der kunne være opnået i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen bl.a. blive påvirket af udviklingen i 2-årig EUR Rente og 10-årig EUR Rente. Stigninger og fald af 10-årig EUR Rente over for 2-årig EUR Rente vil eksempelvis påvirke obligationskursen i enten gunstig eller ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Tilbagebetalingsdagen. Desuden kan kursen på obligationerne i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen blandt andet blive påvirket af væksten og inflationen i euroområdet, samt behovet for udstedelse af statsobligationer i euroområdet. 6 (15)

7 ANDRE OPLYSNINGER Emissionsinstitut: Udbud: Nordea Bank Danmark A/S Offentligt udbud Ikke konsortium ISIN-kode: Supplerende Salgsrestriktioner: Tidsplan: DK Nej Tegning foregår fra den 10. august 2009 kl til den 14. august 2009 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 14. august 2009 kl Tegningsblanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest den 14. august 2009 kl Likvider skal være tilgængelige på en i tegningsblanketten anført kreditorkonto pr. Lånedatoen. Tildeling af obligationer til den enkelte investor vil blive meddelt via investors kontoførende institut og/eller Værdipapircentralen A/S efter fastsættelsen af Kapitalbeløbet den 17. august Samlede omkostninger: I forbindelse med udstedelsen af denne type Lån har den Udstedende Bank omkostninger til bl.a. produktion, distribution, licenser, børsnotering og risikostyring. For at dække disse omkostninger beregner den Udstedende Bank sig provision. Provisionen er indregnet i prisen og andrager samlet 2,91 pct. af kursværdien af et Kapitalbeløb på nominelt DKK ,-. Omkostningsfordelingen opgjort på pro anno-basis er som følger: Tegningsprovision til tegningssteder og arrangør af emissionen Omkostninger til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i VP Securities A/S samt til Emissionsinstituttet 0,49 pct. p.a. 0,05 pct. p.a. Udarbejdelse af markedsføringsmateriale 0,04 pct. p.a. I alt årlig omkostning i pct. (ÅOP) 0,58 pct. p.a. Note: Beregnet ud fra en antagelse om, at der tegnes og udstedes et Kapitalbeløb på nominelt DKK 50 mio. Kilde: Nordea. Investorer bør være opmærksomme på, at forskellige markedsaktører har forskellige forudsætninger for at påvirke priserne på de finansielle instrumenter, som indgår i produkterne. Kurtage: Kurtage udgør 0 pct. af det samlede beløb. 7 (15)

8 Anvendelse af låneprovenu: Skatteaspekter: Som angivet på side 87 i Basisprospektet. Se Bilag A til disse Særlige Betingelser. Beskrivelsen i Bilag A gør det ikke ud for skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Fordringshavere skal selv bedømme de eventuelle skattemæssige konsekvenser og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Ret til at annullere emission samt justering af vilkår for emissionen: Ud over den ret til at annullere en emission, som følger af de Almindelige Betingelser, forbeholder den Udstedende Bank sig ret til at annullere emissionen, hvis det samlede tegnede beløb bliver mindre end nominelt DKK Bliver tegningen mindre end nominelt DKK , vil emissionen blive aflyst. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder den Udstedende Bank sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne således, at det samlede udstedte beløb udgør minimum nominelt DKK Den Udstedende Bank forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen såfremt de samlede tegningsordrer når nominelt DKK Hvis der ikke af Beregningsagenten på Prisfastsættelsesdagen kan fastsættes (1) en Bonuskupon på mindst 1,50 pct. og (2) en maksimal årlige Barriere på henholdsvis 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct. og 0,75 pct., vil emissionen ligeledes blive aflyst. I de ovennævnte tilfælde vil dette blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Som angivet i Basisprospektet skal alle investorer under hensyntagen til deres egen finansielle situation bedømme, om det er hensigtsmæssigt at investere i gældsbreve. Alle investorer bør især have tilstrækkelig viden og erfaring til at foretage en formålstjenlig vurdering af de relevante MTN, af fordelene og ulemperne ved en investering i de relevante MTN og af de oplysninger, som gives eller henvises til i Basisprospektet, eventuelle tillæg til Basisprospektet og de Særlige Betingelser for MTN. 8 (15)

9 SÆRLIGE BETINGELSER Udstedende Bank: Lån: Tranche: Lånedato: Tilbagebetalingsdag: Kapitalbeløb: Tilbagebetalingsbeløb: Nordea Bank Finland Abp Lånet har nummer 5022 og består af en serie, som benævnes NBF Rentetrappe Serien består af én tranche. Efter 20. maj 2014 vil forhøjelse af lånet ikke længere være muligt. Fastsat til den 20. august Hvis denne dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Fastsat til den 20. august Hvis denne dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Kapitalbeløbet vil blive fastsat den 17. august 2009 og meddeles snarest derefter via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kapitalbeløb og Tillægsbeløb Pris: DKK pr. Stykstørrelse, hvilket vil sige kurs 103,00. Stykstørrelse: Nominelt beløb DKK Valuta: Gældsbrevenes plads i prioritetsordenen: Type MTN: Danske kroner ( DKK ) Ikke-efterstillede Kapitalbeskyttet NBF Rentetrappe 2014 er Strukturerede MTN af typen strukturerede renteobligationer. Afkastkonstruktion: Betingelser vedrørende rentebetaling Yderligere betingelser, hvor det er relevant, som er gældende for MTN med Realrente: Strukturerede MTN Ikke relevant Ikke relevant Yderligere betingelser, hvor det er relevant, som er gældende for Strukturerede MTN: Referenceaktiver: 10-årig EUR Rente er den 10-årige swaprente for euro, som aflæst af Beregningsagenten kl Frankfurt tid på det finansielle informationssystem Reuters side ISDAFIX2. 9 (15)

10 2-årig EUR Rente er den 2-årige swaprente for euro, som aflæst af Beregningsagenten kl Frankfurt tid på det finansielle informationssystem Reuters side ISDAFIX2. 10 Minus 2 Spændet 10 Minus 2 Spændet er rentespændet mellem 10-årig EUR Rente og 2- årig EUR Rente, beregnet som følgende: 10 Minus 2 Spændet = 10-årig EUR Rente 2-årig EUR Rente Tillægsbeløb: Bonuskupon Kapitalbeløb x Summen af Fastlåste Bonuskuponer. Bonuskupon vil blive endeligt fastlagt på Prisfastsættelsesdagen. Baseret på markedsvilkårene den 27. juli 2009 ville en Bonuskupon på 1,75 pct. kunne opnås. Bonuskuponen kan blive højere eller lavere end det indikerede niveau, dog minimum 1,50 pct. Observationsdag: Kvartalvis, 10 Handelsdage før den 20. august, 20. november, 20. februar og 20. maj, fra og med den 20. november 2009 til og med den 20. august Observationsdag i 10 Handelsdage før: november februar maj august november februar maj august november februar maj august november februar maj august november februar maj august 2014 Såfremt der opstår en markedsforstyrrelse og det derfor ikke er muligt at fastsætte 10 Minus 2 Spændet, henvises til afsnittet Markedsforstyrrelse. Summen af Fastlåste Bonuskuponer Barriere Summen af Fastlåste Bonuskuponer beregnes som Bonuskupon gange antallet af Observationsdage, hvor 10 Minus 2 Spændet er observeret på eller over Barrieren for den pågældende Observationsdag. Barrieren for Observationsdagene er indikativt fastsat til: År 1 (Observationsdag 1-4 ): 1,50 pct. År 2 (Observationsdag 5-8 ): 1,25 pct. År 3 (Observationsdag 9-12 ): 1,00 pct. 10 (15)

11 År 4 (Observationsdag ): 0,75 pct. År 5 (Observationsdag ): 0,50 pct. Barrieren for år 1 til 5 fastsættes endeligt på Prisfastsættelsesdagen. Er det ikke muligt at opnå en Barriere for år 1 til 5 på henholdsvis højst 1,75 pct., 1,50 pct., 1,25 pct., 1,00 pct., og 0,75 pct. aflyses udstedelsen. Prisfastsættelsesdag: Handelsdag: Markedsforstyrrelse: Den 17. august Hvis denne dag ikke er en Bankdag, vil Prisfastsættelsesdagen blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden almindelig helligdag, hvor Trans-European Real-Time Gross Settlement Transfer payment system ( TARGET ) er åbent. Med ændring af bestemmelserne i bilag 2 til de Almindelige Betingelser gælder følgende for denne MTN: Såfremt det ikke er muligt at fastsætte 10 Minus 2 Spændet på en Observationsdag, blandt andet på grund af manglende offentliggørelse af et Referenceaktiv, udskydes Observationsdagen til den næstfølgende Handelsdag, hvor det er muligt at fastsætte 10 Minus 2 Spændet. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte 10 Minus 2 Spændet på tre (3) på hinanden følgende Handelsdage, fastsættes 10-årig EUR Rente og 2- årig EUR Rente af Beregningsagenten på diskretionær basis i henhold til gældende markedspraksis. Ændret beregning: Med ændring af bestemmelserne i bilag 2 til de Almindelige Betingelser gælder følgende for denne MTN: (a) Hvis sammensætning, beregning eller offentliggørelse af et Referenceaktiv ophører helt eller delvist, eller Referenceaktivets egenskaber ændres væsentligt efter Beregningsagenten vurdering, erstatter Beregningsagenten ved beregningen af Værdiudviklingen et sådant Referenceaktiv med et tilsvarende alternativ. Hvis et tilsvarende alternativ til et sådant Referenceaktiv efter Beregningsagentens vurdering ikke sammensættes, beregnes og offentliggøres, eller hvis beregningsmetoden for et Referenceaktiv eller værdien deraf ændres væsentligt efter Beregningsagentens vurdering, foretager Beregningsagenten sådanne tilpasninger i beregningen, som Beregningsagenten med god grund anser som nødvendige med henblik på at opnå en beregning af værdien af Referenceaktivet, der afspejler og er baseret på, hvordan dette tidligere blev sammensat, beregnet og offentliggjort. Den således beregnede værdi erstatter værdien af Referenceaktivet ved beregning af Bonuskuponen. (b) Hvis Beregningsagenten vurderer, at det ikke vil medføre et rimeligt resultat at erstatte Referenceaktivet eller tilpasse den gældende beregning, kan Beregningsagenten foretage en førtidig beregning af Tillægsbeløbet og/eller afkastet og fastsætte Tillægsbeløbet og/eller afkastet. En sådan førtidig beregning skal baseres på den senest offentliggjorte værdi af Referenceaktivet. Når Beregningsagenten har fastsat Tillægsbeløbet og/eller afkastet, underretter den Udstedende Bank Fordringshaverne om Tillægsbeløbets og/eller afkastets størrelse, samt hvilken rentesats der fremover er gældende for Lånet. Den Udstedende Bank forrenter Kapitalbeløbet med markedsrenten. 11 (15)

12 Tilbagebetalingsbeløbet med rente tilbagebetales på Tilbagebetalingsdagen. (c) Den Udstedende Bank foretager alle de tillæg og tilpasninger til de Almindelige Betingelser og Særlige Betingelser, som den Udstedende Bank og Beregningsagenten vurderer, er nødvendige i forbindelse med den Ændrede Beregning. Korrigering: Med ændring af bestemmelserne i bilag 2 til de Almindelige Betingelser gælder følgende for denne MTN: Hvis den af Beregningsagenten aflæste værdi for 10-årig EUR Rente og/eller 2-årig EUR Rente korrigeres på Reuters side ISDAFIX2 inden for Observationsdagen, korrigerer Beregningsagenten tilsvarende. Særlige Hændelser: Erstatningsreferenceaktiv: Betingelser vedrørende førtidig indfrielse/ tilbagebetaling Generelle Betingelser vedrørende MTN Forvaltningsinstitut: Beregningsagent: Clearing: Børsnotering: Bankdag: Lovvalg: Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nordea Bank Danmark A/S Nordea Bank Danmark A/S VP SECURITIES A/S Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 20. august En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden almindelig helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne i Danmark. Dansk ANSVAR Den Udstedende Bank bekræfter hermed, at ovenstående supplerende betingelser er gældende for Lånet sammen med de Almindelige Betingelser, og forpligter sig til i forbindelse dermed at erlægge betaling. Helsingfors, den [ ] Nordea Bank Finland Abp 12 (15)

13 BILAG A SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER Dette Bilag A udgør et bilag til og er en del af de Særlige Betingelser. Skatteaspekter: Dette afsnit, der beskriver Nordeas opfattelse af gældende skatteregler pr. 1 July 2009, gælder alene investorer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Andre investorer eller investorer, som er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere. Obligationen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse - eller en evt. købskurs i løbet af året - indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller evt. købskursen, hvis den er købt indenfor samme år. Privatpersoner: Kursgevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været kursgevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år tabet konstateres. Har der ikke været kursgevinster i de foregående år, kan kurstabet modregnes i senere kursgevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter og obligationer af samme type. Renter beskattes ligeledes som kapitalindkomst. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationen. Selskaber, fonde m.v.: Kursgevinster indgår i selskabsindkomsten og kurstab modregnes i selskabsindkomsten i det år tabet konstateres - der er ikke som for personer tabsbegrænsningsregler. Renter indgår ligeledes i selskabsindkomsten. Investering for pensionsmidler: Investering i obligationen kan tillige foretages for pensionsmidler, f.eks. i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Kursgevinster og kuponrenter vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., hvilket betyder, at disse opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15 pct. Obligationen er omfattet af 20 pct.-reglen. 13 (15)

14 Indberetning: Besiddelse, indfrielse og overdragelse af obligationerne indberettes af den pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. 14 (15)

15 Tegningsblanket Nordea Bank Finland Abp Renteindekseret obligationslån i DKK 20. august 2009/20. august 2014 NBF RENTETRAPPE 2014 ISIN-kode: DK Tegningsperiode 10. august 2009 kl august 2009 kl Nordea Bank Finland Abp forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 14. august 2009 kl Dette kan dog tidligst ske første tegningsdag efter kl Tilbagekaldelse af tegningsindbydelserne vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i de Særlige Betingelser af [dato] køber jeg/vi: NBF RENTETRAPPE 2014 (DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 103,00. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. VP-depot nr. Pengeinstitut [ ] Registreres i nyt VP-depot Betaling Betaling sker den 20. august Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Nordea Bank Finland Abp underskriver de fornødne dokumenter og at de i de Særlige Betingelser nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 15 (15)

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013

Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013 ISIN Kode: DK0030246368 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. december 2012 Ændring i endelige vilkår til Nykredit Realkredit A/S, Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 17. maj 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 01G (fastforrentede konverterbare

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. april 2013 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 20D (inkonverterbare,

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Resultatet af salget er et rentetillæg på 0,25% p.a. for låntagere med WIBOR3-lån, hvilket vil glæde frem til næste refinansiering.

Resultatet af salget er et rentetillæg på 0,25% p.a. for låntagere med WIBOR3-lån, hvilket vil glæde frem til næste refinansiering. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 2. december 2011 Refinansiering af WIBOR3-lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit har i dag gennemført et obligationssalg i forbindelse med refinansieringen af

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 14. marts 2014 Nykredit

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Produktbeskrivelse. Udenlandske obligationer. Syntetiske udenlandske obligationer. September 2012

Produktbeskrivelse. Udenlandske obligationer. Syntetiske udenlandske obligationer. September 2012 September 2012 Produktbeskrivelse Udenlandske obligationer Syntetiske udenlandske obligationer Udenlandske obligationer er et godt supplement til en dansk obligationsportefølje. Du har mulighed for at

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere