FB Globale Aktier 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FB Globale Aktier 2012"

Transkript

1 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast, hvis kurserne på 6 store internationale selskabers aktier forbliver uændrede eller stiger i løbet af tre år. Denne brochure er ikke et prospekt eller en del heraf og skal udelukkende ses som annoncering i tilknytning til udbud af obligationen til offentligheden.

2 FB Globale Aktier 2012 Med FB Globale Aktier 2012 har du nu mulighed for at få en afkasteksponering over for aktiekursudviklingen i seks meget store internationale selskaber, nemlig Procter & Gamble, JP Morgan, HSBC, Royal Dutch Shell, Total og Microsoft. Afkastet afhænger af, om kursen på alle de seks aktier enten stiger eller blot er uændret i forhold til startværdien 6. juli 2009 i seks halvårlige måleperioder af 5 dage igennem obligationens løbetid. Der er således ikke tale om en investering, hvor du som investor behøver at tro på en voldsom positiv udvikling i de seks aktiers respektive børskurser for at opnå et godt afkast i obligationens 3-årige løbetid. Det kan være en interessant investering for dig, der forventer, at kurserne på aktier generelt vil stige i de kommende tre år, men er usikker på, om kurspotentialet på de seks internationale aktier realiseres i samme periode. Og på, om de seneste års store markedsudsving vil fortsætte. Det kan også være interessant, hvis du frygter, at de seneste års store kursudsving vil fortsætte i den kommende tid. Begrænset risiko og mulighed for afkast For FB Globale Aktier 2012 gælder følgende: Er kursen uændret eller steget på alle seks aktier i de seks måleperioder, får du et attraktivt afkast ved udløb. Du har mulighed for et afkast på op til ca. 52 %. Dit afkast kan sikres undervejs, hvis kursen på alle seks aktier er uændret eller steget i en eller flere af de seks halvårlige måleperioder. Hver positiv måling resulterer i et 10 % afkast af den nominelle obligationsbeholdning og udbetales ved udløb. Falder kursen på én eller flere af de seks aktier i en eller flere af måleperioderne, er den eller de pågældende perioders afkast lig nul. Ved hver måleperiode måles der hele tiden på kursudviklingen for de seks aktier i forhold til startdatoen 6. juli Da obligationen er udstedt i norske kroner, afhænger dit afkast desuden af kursudviklingen på den norske krone. Investeringselementet betyder, at FB Globale Aktier 2012 samlet set har et større afkastpotentiale end for eksempel en dansk realkreditobligation med tilsvarende løbetid. En treårig realkreditobligation giver p.t. ca. 3,00 % i årlig rente, mens du får mulighed for et afkast på op til ca. 52 % med FB Globale Aktier - svarende til et årligt afkast på ca. 15 %. Risikoen er dog også højere. Investeringshorisont 3 år Du køber obligationen til maksimalt kurs 105, og den løber i 3 år. Obligationen har en hovedstol på 100 i norske kroner. Udsteder hæfter for, at du som minimum får hovedstolen tilbage ved udløb, men du risikerer kurstab, hvis du sælger før udløb. Banken anbefaler derfor, at du beholder din investering i 3 år. Tegningsperiode Tegningsperioden starter onsdag 10. juni og slutter fredag 3. juli 2009

3 Grafen viser udviklingen på norske kroner over for danske kroner historisk tilbage til Den viser de meget voldsomme bevægelser, der har været de seneste år. Bemærk, at historiske afkast og udsving ikke nødvendigvis gentager sig i de fremtidige kursbevægelser. Det globale aktiemarked status og forventninger Stort set alle internationale aktier har i forbindelse med finanskrisen været udsat for store og voldsomme kursfald. Det gælder specielt for finansielle aktier, som har haft de største kursfald. Det har ikke været ualmindeligt med kursfald på f.eks. 80 % (fra topniveau). De meget benyttede markedsindikatorer EUROSTOXX-50 indekset og MSCI World-indeks, som de seks aktier er en del af, faldt med henholdsvis ca. 42,5 % og 40 % i Vi vurderer, at svækkelsen i en række af de aktier, der indgår i disse indeks, er for stor i forhold til selskabernes fundamentale sundhedstilstand, og at disse aktier har potentiale til at stige over de kommende tre år. Vi tror dog ikke på en generel tilbagevenden til topniveauet i august 2007 inden for en overskuelig periode. De seks internationale aktier, der indgår i aktiekurven, er da også udvalgt ud fra en holdning om et roligt og stabilt, men alligevel positivt kursforløb i obligationens løbetid. Den optimale situation er, at de seks aktier blot stiger lidt hvert år specielt i måleperioderne i løbetiden. Forstædernes Bank har fået udarbejdet en kortfattet selskabsbeskrivelse af de seks aktier. Du kan få mere information om selskaberne ved at henvende dig hos Forstædernes Bank eller via Ved investering i obligationen skal du naturligvis tage højde for, at afkastet kan være både højere og lavere end, hvis du investerer direkte i hver af de seks aktier. Kurs Dato /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/2009 Banken vurderer endvidere, at de største risikofaktorer er et kraftigt fald i olieprisen fra nuværende niveau et kraftigt fald i aktiemarkedet fra det nuværende niveau en længerevarende og dybere Danske kroner over for norske kroner Norske kroner status og forventninger FB Globale Aktier udstedes i norske kroner. Norske kroner har været voldsomt under pres gennem det seneste års turbulens på de finansielle markeder. Særligt i fjerde kvartal 2008 faldt valutaen kraftigt bl.a. over for danske kroner. Markedet reagerede ved at søge væk fra valutaer behæftet med risiko mod såkaldt sikre valutaer som schweizerfranc og japanske yen. Samtidig var der recession i verden end markedet aktuelt mangel på likviditet på valutamarkedet, der forventer. betød, at den norske krone faldt meget. Afkastpotentiale og mulighed Norske kroner er steget de seneste måneder i kølvandet på en generel bedre Når kursen på alle seks aktier i en af de seks for sikring undervejs stemning på de finansielle markeder, og måleperioder, der ligger hvert halve år frem samtidig er volatiliteten faldet. Forstædernes Bank vurderer, at norske kroner har forhold til målingen på starttidspunktet 6. til 6. juli 2012, er steget eller er uændret i muligheden for at stige fra det nuværende juli 2009, tillægges et delafkast på 10 %. niveau på omkring 85 til et niveau omkring 92 over en periode på 12 måneder, om Hvis kursen på en eller flere af de seks end der ingen sikkerhed er for denne udvikling. Bankens vurdering er blandt andet startværdien, tillægges der ikke et delafkast aktier i en måleperiode ligger under baseret på, at for denne periode. banken forventer, at den norske krones udvikling på kort sigt vil følge aktieudviklingen, og at de stigende aktiekurser vil måleperioder er steget eller er uændret i Hvis kursen på alle de seks aktier i alle seks smitte positivt af på norske kroner forhold til startværdien, modtager investor Norges økonomi har vist sig at være mere en samlet slutkupon på 60 % af den nominelle investering ved udløb. robust end andre vestlige landes, og man vil komme lettere gennem den nuværende recession, som er udbredt i Europa Eksempel på indfrielseskurs banken vurderer, at den Dit afkast sikres undervejs, hvis kursen på alle seks aktier er pengepolitiske rente i Norge uændret eller steget på hver af de seks halvårlige måleperioder. Hver positiv måling resulterer i 10 % afkast, der tillægges vil forblive relativ høj, og på den garanterede udløbskurs. længere sigt taler det for en interesse for norsk valuta. Indfrielseskurs v/udløb mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. 30 mdr. 36 mdr. Løbetid

4 De enkelte perioders eventuelle delafkast fastlåses altså undervejs ved de halvårlige måleperioder og vil, også selv om kursen på en eller flere af aktierne efterfølgende falder i forhold til startværdien, blive udbetalt samlet som slutkupon ved udløb. Beregningsmetode Beregningen af kursudviklingen i de seks aktier baseres på henholdsvis et startniveau og halvårlige måleniveauer for aktiekursen. Ved første måling tages der udgangspunkt i aktiernes startværdi pr. 6. juli 2009, og værdien af de halvårlige målinger sker som et gennemsnit af 5 børsdages kursværdier. Du kan læse de fuldstændige vilkår i prospektet, der er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Endelig fastsættelse af købskurs Det er en forudsætning for gennemførelsen af denne obligationsudstedelse, at der opnås en udstedelseskurs på maksimum kurs 105. Risikofaktorer Valutarisiko FB Globale Aktier 2012 udstedes i norske kroner, og et eventuelt afkast er derfor også i norske kroner. Det betyder, at din investering indebærer en valutakursrisiko i det omfang, at den norske krone skulle falde fra det niveau, den befinder sig på ved obligationens start. I værste fald kan du risikere, at din investering giver et negativt afkast målt i danske kroner, selv om obligationen giver et positivt afkast i norske kroner. Kreditrisiko Som investor har du en kreditrisiko i forhold til udsteder, Nykredit Bank, som er rated med A+ af ratingbureauet Standard & Poor s. Salg før udløb Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger at sælge obligationen før udløb, sker det til markedskurs. Markedskursen afhænger af udbud og efterspørgsel og kan både være over eller under den kurs, du som minimum er garanteret ved udløb. Hvis du sælger inden udløb, har du altså en tabsrisiko i forhold til norske kroner. Tilsvarende har du selvfølgelig også en gevinstmulighed. Sådan er en obligation som FB Globale aktier bygget op En struktureret obligation består af to underliggende elementer: en nulkuponobligation og en option. FB Globale Aktier 2012 udstedes til en kurs på maksimalt 105. Udsteder man eksempelvis til kurs 105 og afsætter 90 kr. til en nulkuponobligation, kan man sikre investor en minimumsindfrielseskurs på 100 i løbet af obligationens 3-årige løbetid. Af det investerede beløb går en Kurs Afkast af lille procentdel til omkostninger Udstedelseskurs optioner og administration. Det indgår i beregningen af obligationens årlige omkostningsprocent Køb af optioner omkostninger Nulkuponobligationeobligationer Nulkupon- (ÅOP). Det resterende beløb går til at købe en option, og det er den, muligheden for afkast afhænger af. Udstedelse Udløb Afkastsimulering - 3 eksempler Eksempel 1 6 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. 30 mdr. 36 mdr. Royal Dutch Shell 5 % 7 % 8 % 4 % -5 % -1 5% Procter&Gamble 7 % 8 % 12 % 3 % -8 % -6 % Total 1 % -3 % -2 % -4 % -10 % -25 % HSBC Plc. 11 % 8 % 10 % 2 % -12 % -18 % JPMorgan Chase & Co 14 % 12 % 13 % 4 % -7 % -14 % Microsoft Corp. -2 % -4 % 2 % -3 % -18 % -22 % Er alle aktier steget? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Minimumsindfrielseskurs Eksempel 2 6 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. 30 mdr. 36 mdr. Royal Dutch Shell 6 % 9 % 14 % 15 % 20 % 22 % Procter&Gamble 8 % 7 % 9 % 12 % 14 % 15 % Total 3 % 0 % 6 % 2 % 6 % 8 % HSBC Plc. 11 % 7 % 10 % 4 % 7 % 11 % JPMorgan Chase & Co 12 % 13 % 14 % 7 % 12 % 14 % Microsoft Corp. -2 % -2 % -1 % 3 % 7 % 12 % Er alle aktier steget? Nej Nej Nej Ja Ja Ja Minimumsindfrielseskurs Eksempel 3 6 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. 30 mdr. 36 mdr. Royal Dutch Shell -1 % 4 % 8 % 12 % 17 % 22 % Procter&Gamble 4 % 8 % 14 % 15 % 22 % 24 % Total -3 % 3 % 6 % 9 % 12 % 16 % HSBC Plc. 6 % 9 % 14 % 17 % 23 % 27 % JPMorgan Chase & Co 7 % 12 % 17 % 21 % 24 % 28 % Microsoft Corp. 3 % 5 % 6 % 14 % 26 % 30 % Er alle aktier steget? Nej Ja Ja Ja Ja Ja Minimumsindfrielseskurs NOK påvirkning Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Indfrielseskurs NOK-udvikling -5 % 4 % 6 % Indfrielseskurs i DKK 95,00 135,20 159,00 Afkastsimuleringen viser din indfrielseskurs i et dårligt, et middel og i et godt scenario. Eksemplerne på indfrielseskurser er ikke et udtryk for det samlede afkast af investeringen, da obligationen udstedes til en kurs på maksimalt 105. Tabellen viser beregningsmetoden, der ligger til grund for afkastberegningen i FB Globale Aktier 2012.

5 FB Globale Aktier 2012 fordele og ulemper Fordele Udsteder garanterer, at du som minimum får kurs 100 af obligationens hovedstol på 100 norske kroner udbetalt ved udløb. Der er mulighed for et attraktivt afkast inden for en overskuelig tidshorisont. Som investor kender du fra start din maksimale risiko i norske kroner ved udløb. Du har gevinstmulighed i norske kroner. For hver positiv måling hæves den garanterede udløbskurs (profit lock-in), og dette afkast kan du ikke miste, selv om aktierne senere i garantiobligationens løbetid skulle falde igen. Ulemper Udsteders hovedstolsgaranti gælder kun, hvis du beholder obligationen frem til udløb. Du kan opleve kursfald, hvis du sælger obligationen før tid. Du risikerer at få dine penge uforrentet tilbage ved udløb efter 3 år. Du har valutarisiko, fordi obligationen udstedes i norske kroner. Et fald i norske kroner kan betyde et negativt afkast af din investering i danske kroner. Da du har betalt 105 for obligationen og da garantien er på kurs 100, risikerer du tab af 5 kurspoint. Som det fremgår af grafen, har der historisk været perioder, hvor kursbevægelserne ikke har været ens for de seks aktier (lav korrelation). Det seneste år har korrelationen været højere, og hvis denne tendens fortsætter, vil det være positivt for obligationen i et stigende/uændret aktiemarked. Bemærk, at historiske afkast og udsving ikke nødvendigvis gentager sig i de fremtidige kursbevægelser. 25/2/04=100 Kurs Indekseret kursudvikling for de 6 aktier Royal Dutch Shell Procter&Gamble Total HSBC JP Morgan Microsoft Dato FB Globale Aktier 2012 kendetegn og fakta FB Globale Aktier er en obligation, det vil sige, at udsteder garanterer, at du får minimum kurs 100 af obligationens hovedstol Udstedelseskurs: Maksimalt 105. Fastsættes endeligt 6. juli Løbetid: 3 år. tilbagebetalt i norske kroner ved udløb. Kurs Danske kroner Udløbsdato: over for 13. norske juli kroner 1.00 Investeringselementet er en afkasteksponering mod aktier i seks Valuta: NOK (norsk krone). internationale selskaber: 0.95 Første handels- og valørdag: 13. juli Procter & Gamble Royal Dutch Shell Beregningsdag for startværdi: 6. juli JP Morgan Total 0.90 Registrering: VP Securities A/S. HSBC Microsoft Børsnotering: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Afkast: Hvis kursen på alle de seks aktier i hver af de 6 måleperioder Udbyder: Forstædernes Bank A/S. er steget eller er uændret i forhold til kursen på startdatoen Udsteder og beregningsagent: Nykredit Bank A/S juli 2009, modtager investor et afkast på i alt 60 % ved udløb Mindste tegningsbeløb: NOK (ved en udstedelseskurs på 105 svarer det 0.75 til et afkast på ca. 52 % Dato Stykstørrelse og hovedstol: NOK 100. over tre år). Obligationen giver desuden 25/5/2004 mulighed for 25/5/2005 at fastlåse 25/5/2006 Vilkår: De 25/5/2007 fuldstændige 25/5/2008 vilkår fremgår 25/5/2009 af det via NASDAQ OMX afkast undervejs. Læs hvordan i afsnittet Afkastpotentiale. Copenhagen A/S offentliggjorte prospekt. Obligationen betaler ingen fast rente. Bliver tegningen mindre end nominelt NOK , forbeholder FB Globale Aktier 2012 s maksimale indfrielseskurs er på 160. udsteder sig ret til ikke at søge udstedelsen optaget til Tegningsperiode: 10. juni juli handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

6 Prospekt er alene en generel og ikke-udtømmende Udsteder af obligationen er Nykredit Bank beskrivelse af de danske skatteregler, der A/S. Brochuren om FB Globale Aktier forventes at finde anvendelse for investorer, der er skattepligtige i Danmark er udarbejdet af Forstædernes Bank på baggrund af Prospekt for FB Globale De skattemæssige konsekvenser for den Aktier 2012 dateret 8. juni 2009 og offentliggjort via NASDAQ OMX Copenha- nedenstående beskrivelse, og vi opfordrer individuelle investor kan adskille sig fra gen A/S 9. juni Prospektet indeholder de fuldstændige vilkår for udstedelsen de skattemæssige konsekvenser med egne derfor potentielle investorer til at afklare og obligationen mv. Forstædernes Bank skatterådgivere, inden der tages beslutning om at investere i obligationen. er ikke ansvarlig for indholdet af prospektet, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne brochure og det offentliggjorte prospekt, gælder informationerne være en finansiel kontrakt. Obligationen anses skattemæssigt for at i prospektet. Vi opfordrer derfor interesserede investorer til at sætte sig grundigt beskattes som kapitalindkomst efter Private investorers kursgevinster ind i prospektets vilkår, inden der indgås lagerprincippet. Eventuelle kurstab er i aftale om tegning af obligationen med begrænset omfang fradragsberettigede Forstædernes Bank. Prospektmaterialet efter lagerprincippet. er tilgængeligt i alle Forstædernes Banks Gevinst og tab for personer, hvor rådgivningscentre og på bankens hjemmeside forbindelse til erhvervsmæssig virksom- investering i FB Globale Aktier 2012 har hed, der drives i Virksomhedsskatteordningen, opgøres på samme måde som Skattemæssige forhold Forstædernes Bank påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser af For pensionsmidler indgår obligationen beskrevet ovenfor. at købe, eje eller disponere over obligationen. Afsnittet Skattemæssige forhold Det betyder, at gevinster beskattes med i den almindelige PAL-skatteberegning. Følg udviklingen i dine garantiobligationer Så snart FB Globale Aktier 2012 er børsnoteret, kan du løbende følge udviklingen via bankens hjemmeside, der henter data direkte fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 15 %, mens tab fratrækkes med 15 %. Investering for pensionsmidler gennem samme udsteder må højst udgøre 20 % af den samlede opsparing. Selskabers kursgevinster og -tab beskattes efter lagerprincippet. Adgangen til at fradrage tab kan dog være begrænset. Anslåede omkostninger Obligationen er en struktureret obligation. Teknisk set består obligationen af en nulkuponobligation og en kompleks option på en kurv bestående af seks globale aktier. Baseret på markedsvilkårene 2. juni 2009 var værdien af nulkuponobligationen 89,10 (beregning baseret på 3-måneders NIBOR + 65bps), mens værdien af optionen var 12,43. Den endelige fordeling af kursværdi mellem obligationens nulkuponobligation og optionselement fastsættes endeligt 6. juli De samlede omkostninger (ÅOP) udgør 0,91 % p.a. Omkostningerne dækker provision til Forstædernes Bank, markedsføringsomkostninger til bl.a. annoncering og brochurer samt omkostninger til optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Disclosure og disclaimer Denne brochure udgør ikke et prospekt og skal udelukkende ses som annoncering i tilknytning til et udbud af obligationer til offentligheden. Investorer bør udelukkende tegne de i brochuren omtalte obligationer på baggrund af de fuldstændige informationer, der findes i prospektet for udbuddet, der er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne brochure og det offentliggjorte prospekt, gælder informationerne i prospektet. Nærværende materiale udgør markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefaling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast eller simulerede tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, ligesom oplysninger i materialet om fremtidige afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal indlånskunder være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte indlånskundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Kontakt os Er du interesseret i at investere i FB Globale Aktier 2012, opfordrer Forstædernes Bank dig til at kontakte os for at få et prospekt og rådgivning. En investering i FB Globale Aktier 2012 bør ikke træffes alene på baggrund af denne brochure. Kalvebod Brygge København V

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Landbrugsråvarer konto. - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab

Landbrugsråvarer konto. - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab Landbrugsråvarer 2014 - konto - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab 1. Råvarekonto Kunden bør først indsætte beløb på Landbrugsråvarer 2014 - konto" (herefter kaldet "Råvarekontoen") efter

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2015 Amerikanske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Aktiekonto vedr. Nordeuropæiske aktier

Aktiekonto vedr. Nordeuropæiske aktier Aktiekonto vedr. 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang af samtlige vilkår for Aktiekontoen, og kunden

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Aktiekonto - Globale Aktier

Aktiekonto - Globale Aktier Aktiekonto - Globale Aktier Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekurserne stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Kontovilkår Hvo

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere