Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015"

Transkript

1 Typo LQ Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/ Side 1 af 11

2 Typo LQ 1 Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. 1 Introduktion 3 Proces 4 Idékatalog og idéskitser 5 Udvælgelse 7 Redskaber 7 Aktivering af socialt potentiale for at støtte psykisk overskud 8 ommercielt potentiale 8 Eksempler på forretningsmodeller 8 Min Handleplan 9 Evaluering og effektmål 11 Side 2 af 11

3 Introduktion Denne rapportering indeholder dokumentation af fase 3: idéudvikling, i projektet med arbejdstitlen Typo LQ. ravet til dokumentation for fase tre, er følgende: Idé- og konceptudviklingen skal dokumenteres i form af et idékatalog, der som minimum indeholder: ort beskrivelse af udviklings- og udvælgelsesprocessen: Hvem er involveret? Hvordan er processen grebet an? Beskriv og skitsér 5-10 idéer, der danner grundlag for de forskellige versioner af løsningskonceptet. Beskriv og skitsér de forskellige versioner af løsningskonceptet: I hvilken retning bevæger konceptet sig på baggrund af ideerne? Hvordan løser konceptet problemet? Hvilken værdi giver det borgeren, virksomheden og det offentlige? Hvilket funktionelt rum opererer løsningen i (digital platform, devices, telemedicinsk infrastruktur etc.)? Hvordan kan løsningskonceptet testes (baseline, effekt mål)? Versioner af løsningskonceptet, dokumentation fra brugerworkshops og evaluering er vedhæftet som bilag 1 (Proces), bilag 2 (Versioner) og bilag 3 (Evaluering). Side 3 af 11

4 Proces På baggrund af viden fra fokusgruppeinterviews i fase 2, har projektet i fase 3 udviklet idékatalog samt identificeret det endelige app indhold. Følgende aktiviteter er gennemført i fase 3 med henblik på endelig udvælgelse af indhold. Aktiviteter: 1. Opsamling af idéer fra fokusgruppebrugerworkshops i fase 2. Dette er løbende foregået i løbet af fase 2 og er ved begyndelsen af fase 3 indsamlet og har bidraget til idégrundlaget løbende. 2. Idéudviklingsworkshop baseret på viden indsamlet fra fokusgruppe interviews i fase 2. Deltagere: Nørrebro Forebyggelsescenter, Novo Nordisk, Bispebjerg Hospital, Ballerup Sundhedshus, Lector og Samfundsinvestor. 3. Bearbejdning og beskrivelse af idéer til idékatalog, Lector/Samfundsinvestor. 4. Workshop med formål at identificere de bedste idéer. Deltagere: 30 mennesker med type 2 diabetes, og medarbejdere på Bispebjerg Hospital og Nørrebroforebyggelsescenter. Derudover deltog Novo Nordisk, Lector og Samfundsinvestor. 5. Bearbejdning og beskrivelse af workshopresultaterne. Lector/Samfundsinvestor. 6. Workshop i projektgruppen med henblik på endelig udvælgelse. Deltagere: Nørrebro Forebyggelsescenter, Bispebjerg Hospital, Lector og Novo Nordisk. 7. Workshop - tilpasning af indhold med forretningsfokus. Deltagere: Lector, Novo Nordisk og Samfundsinvestor. Side 4 af 11

5 Idékatalog og idéskitser I Fase 2 fandt vi, at sociale og følelsesmæssige udfordringer bekræftedes som centrale for borgerne. Adressering af psykiske udfordringer, socialt netværk med andre med type 2 diabetes og hjælp til en personlig tilpasset handleplan stod højt på listen hos behandlere, sundhedspersonale, og borgere, i forhold til app indhold (se rapportering af fase 1+2 for yderligere information). Nedenfor ses ni udvalgte idéer akkumuleret i begyndelsen af idéudviklingsfasen, som svar på udfordringerne identificeret i fase 2. Af vores samlede og oprindelige langt mere omfattende idékatalog, har borgere og sundhedspersonale identificeret disse, som de mest centrale funktionaliteter, i de efterfølgende workshops. Se Bilag 2 (Versioner) Handlingsplan Beskrivelse Handlingsplanen har til formål at hjælpe med at sætte mål for sig selv ud fra de små skridts lov. Målene skal være konkrete, enkle og realiserbare. Tanken er, at folk s k a l k u n n e d e l e d e r e s handlingsplan med andre til inspiration, eller for at de kan følge samme plan (som man kan gøre med ruter i Endomondo). Handlingsplanen kan også sammensættes i samarbejde med behandleren, og diskuteres med denne ved konsultationer. an både være orienteret om motion, kost eller socialt. Funktionen roser, når man når sine mål. Disse kunne f.eks. være at gå X antal skridt, skære ned på Y antal stykker slik, måle sit blodsukker på et givent tidspunkt, deltage i en motivationsgruppe osv. Funktionen husker dig på at gøre ting du har planlagt. Hvis man ikke har nået sine mål, eller man overgår dem ofte, vil funktionen foreslå at justere dem ift. dette. Behov/Forretningsmæssig vurdering At folk enten er for ambitiøse eller ikke formår at lave en livsstilsforandring overhovedet i forbindelse med type 2 diagnosen er centralt i forhold til dårlig selvregulering. Medarbejdere i Sundhedshuse, Forebyggelsescentre, lægen og patienterne nævner denne problemstilling som central. an man hjælpe borgeren/patienten med at sætte realistiske mål, som de kan følge, er vi kommet langt. En handlingsplan er et nyttigt værktøj for behandleren, fordi det giver mulighed for at tale om dårlig regulering ud fra mere nuancerede parametre end blodsukkermåling. Side 5 af 11

6 Socialt forum Vidensforum/tips og tricks. Dialogværktøj Forberederen Beskrivelse Et forum for personer med diabetes og pårørende. Her er det muligt at skrive i åbne forum om problemer i hverdagen. Åbne debatindlæg omkring hvordan man håndterer de daglige udfordringer og fastholder den positive indstilling, når diabetes bliver surt. Der er også mulighed for at stille spørgsmål privat til en sundhedsplejerske. Aktiviteter er fokus for det sociale forum. Man kan poste aktiviteteter som gåtur i Fællesparken 5/5 kl. 15. Tilmeld dig aktiviteten. Tilføj den til din kalender. Et åbent forum på nettet, hvor diabetikere og pårørende kan dele tips og tricks, madopskrifter og information om diabetes med hinanden m.m. Dette kan både være i form af billeder, video eller tekst-indlæg. Funktionen indeholder en række spørgsmål som diabetikeren og den pårørende skal svare på hver især (ex. hvilke udfordringer er der ved at leve med diabetes, Hvordan har det påvirket dagligdagen ). Resultaterne sammenlignes efterfølgende og danner grundlag for dialog. En række spørgsmål til patienten forud for konsultationen som kan bidrage til den gode forberedelse og den bedste brug af tiden hos behandleren. Behov/Forretningsmæssig vurdering Det sociale behov har været centralt i 2. fase. For det første har folk peget på dette som det vigtigste område, og det var også meget tydeligt igennem den måde folk deltog på, at de fandt den sociale kontakt og videndelingen på det psyko-sociale område meget nyttig og energigivende. At understøtte det sociale behov handler i høj grad om at aktivere borgerens egen motivation og hjælpe denne til at søge energi og viden fra andre i samme situation. Dette kan lette presset på sundhedssystemet, og samtidig bidrage til en bedre selvregulering igennem bedre livskvalitet. Mange mennesker med nyligt diagnostiseret diabetes 2, sidder tilbage med mange spørgsmål om motion, kost, psykiske udfordringer, m.m. Det at leve med sygdommen er krævende, men med gode tips og tricks og en forståelse for sygdommen, kan forløbet gøres lettere for den enkelte. Borgerne og medarbejderne har samlet givet udtryk for, at bedre viden, og muligheden for at dele viden indbyrdes, vil være til stor gavn. Mange mennesker med type 2 diabetes har svært ved at tale med sine pårørende om sygdommen og har svært ved at inddrage dem og tage i mod hjælp. Dem der har gjort det, har fundet en god kilde til hjælp. Diabetikerne udtrykker et behov for at få en hjælp til at italesætte sygdommen sammen med pårørende. Det kan være svært at vide, hvad man skal spørge om/tage op til en konsultation. Derfor er det nyttigt at få hjælp til at forberede sig. Dawn, Novo Nordisk har udviklet et samtale skema til brug for konsultationen som funktionen tager udgangspunkt i. Side 6 af 11

7 Fælles plan Humørfunktion Hjælpende opkald Beskrivelse Den fælles plan ligger i forlængelse af handleplanen og handler om, at man kan dele mål og sammen hjælpe hinanden med at nå dem. Funktionen stiller spørgsmål udfra parametre udarbejdet i Dawn, Novo Nordisk, der fortæller i hvor høj grad personen er påvirket af diagnosen. Denne funktion giver mulighed for at ringe, skrive til en sundhedsfaglig med konkrete problemstillinger. Behov/Forretningsmæssig vurdering Det er ofte lettere at gennemføre en forandring sammen med en eller flere andre. Så er man sammen om at holde hinanden op på målene, og det bliver sjovere at gøre det. Mange mennesker med diabetes er meget alene med deres sygdom, og det er let at falde i. I en del tilfælde taler man om decideret diabetesstress. Ofte er folk ikke selv klar over, hvor galt den er fat og funktionen kan hjælpe den enkelte med at få fokus på sin sindsstemning. Depression er et dårligt udgangspunkt for en livsstilsforandring. Folk har ofte, mellem to konsultationer behov for lige at høre om et eller andet. Funktionen giver fleksibilitet og nærvær for borgeren. Udvælgelse I udvælgelsen af det endelige indhold til app en, har vi lagt vægt på at skabe et enkelt set-up på baggrund af følgende væsentlige kriterier: Redskaber Fokus på at skabe redskaber, som både er til gavn for mennesker med type 2 diabetes og efterspørges af sundhedspersonalet på forebyggelsescentre, i Sundhedshuse, på hospitaler og hos den praktiserende læge. Der har fra alle projektets væsentligste interessenter været stor efterspørgsel på at få hjælp til at lave en handleplan, der passer til den enkelte, og som kan være ejet og styret af type 2 diabetikeren selv. På Bispebjerg Hospital har man gode erfaringer med handleplaner, og erfaringer med, at brugen af en personlig handleplan styrker patient empowerment. Det har været en vigtig pointe, at handleplanen ikke alene, skal tage udgangspunkt i personens blodsukker, men også tager udgangspunkt i personens psykiske og sociale situation. Handleplnen skal, udover at hjælpe personen med type 2 diabetes med at have opnåelige og synlige mål, også tjene som udgangspunkt for dialogen med sundhedspersonale og lægen. Side 7 af 11

8 Aktivering af socialt potentiale for at støtte psykisk overskud Adressering af det sociale potentiale og psykisk overskud: I workshoppen med brugerne (se bilag 1) pegede et flertal af deltagerne på behovet for et socialt forum. Udover at påpege det i forhold valg af til app indhold, har folk i brugerfasen VIST, at de har haft meget stor glæde af at tale sammen om deres diabetes med udgangspunkt i psykosociale udfordringer, og at de i høj grad har kunnet bruge hinanden til sparring og støtte. Fordi udgangspunktet for projektet fra starten har været at aktivere den styrke og det potentiale, der ligger i de sociale relationer mellem diabetikere, mellem diabetikere og pårørende, diabetikere og sundhedstilbud, og pårørende imellem, vil dette også være centralt for vores videre arbejde. ommercielt potentiale Det kommercielle potentiale tager udgangspunkt i, hvem der har gavn af løsningen. Her har det været vigtigt at identificere en løsning, der skal give værdi for både Type 2 diabetikere, virksomheder og det offentlige, herunder hospitaler, praktiserende læger og forebyggelsescentre. Derudover har projektet overvejet nytten af løsningen for andre aktører som Diabetesforeningen, Fitnesscentre, Novo Nordisk, kursuscentre m.m. I forhold til problemstillingen, har vi identificeret handleplanen, og forberederen som centrale funktioner i forhold til behovet hos praktiserende læger, forebyggelsescentre og hospitaler. Da brugerne samtidig nævner samme behov for at få hjælp til at lægge en realistisk og individuelt tilpasset plan er det oplagt at lade løsningen tage udgangspunkt i dette. Der gives mulighed for at danne en gruppe, der arbejder ud fra en fælles handleplan. Denne plan kan eksempelvis blive lavet sammen med sundhedspersonalet i Forebyggelsescenteret, og give en ramme for at fastholde livsstilsforandringen efter kursets afslutning. Ved at koble muligheden for at lægge aktiviteter ind fra andre parter udvidet forretningspotentialet, da det vil give en mulighed for at målrette information, sunde reklamer og aktiviteter til type 2 diabetikere. Eksempler på forretningsmodeller Type 2 diabetikere: Brugerbetaling igennem App store, Google Play m.m. ommuner/regioner: øb af licenser som patienter/borgere kan få tildelt som del af fastsættelse af et behandlingsforløb. Sundhedstilbud: Mulighed for at poste målrettede aktiviteter mod betaling. Relevant for Fitnesscentre, kursuscentre, Diabetesforeningen, Forebyggelsescentre, Sundhedshuse m.v. Diabetesforeningen: Mulighed for at købe licenser som kan tilbydes som et medlemsgode. Sunde reklamer/sponsorater/opskrifter fra supermarkeder, producenter, fitnesscentre m.m, der linker til dem. Side 8 af 11

9 Min Handleplan Med udgangspunkt ovenstående, er vi kommet frem til, at handleplanen og det sociale/aktiviteterne omkring handleplanen er af størst vigtighed at adressere. Aktiviteter Min Handleplan Fælles mål Modul Min handleplan Beskrivelse Handlingsplanen er omdrejningspunktet for app en og det personlige rum, hvor man kan være med sine egne tanker, og mål. Borgeren kan i en profil angive, hvorhenne i et forløb de er (f.eks. Jeg har ikke været hos egen læge endnu ). Ud fra kendetegnet dannes en handlingsplan, hvor det første punkt kan være Besøg egen læge. Målene sættes ud fra de små skridts lov, og er enkle at opnå, så personen har følelsen af succes. Udfra punkterne i handlingsplanen vil borgeren have adgang til: 360 graders undersøgelse. Dagbogsfunktion. Forslag til aktiviteter (linker til aktivitetsmodulet) som man kan tilmelde sig og flytte over i ens egen kalender. Videoklip, der blandt andet zoomer ind på forskellige væsentlige udfordringer for diabetikeren, blandt andet klip med andre diabetikere der fortæller om, hvordan de har oplevet diagnosen, og er kommet videre. Hvad har virket for dem. Vi vil bruge Novo Nordisk og andre aktøreres eksisterende videoer med forklaringer af medicin virkning, sundhedsvejledning m.m. Vurdering af psykisk påvirkning ud fra Dawn, Novo Nordisk s spørgsmål relateret til diabetesstress. Der dannes en graf, så han/eller hun løbende kan følge med i, om det går ned af eller fremad. Mulighed for at sende et råb om hjælp til en støtte, hvis humøret er meget lavt i længere tid. Novo Nordisk s otte moduler om humørbearbejdning. Forberederen (dialogværktøj) mulighed for at forberede sig til besøg hos lægen ud fra centrale spørgsmål til psyke, kost, social liv, velbefindende, konkrete problemstillinger. Overblik over blodsukkerværdier. lap på skulderen, når planen følges. M.m Handlingsplanen er levende og vil løbende blive udvidet i forhold til borgerens status og ønsker og behov. Målene i handlingsplanen vil være meget enkle og indeholder kun de punkter, der skal arbejdes på her og nu. Side 9 af 11

10 Aktiviteter Brugere kan poste aktiviteter, like/dele aktiviteter og tilmelde sig andres aktiviteter, som eksempelvis gåtur i fællesparken idag kl. 17. eller madlavning hos Steen Jørgensen på fredag kl 18 - Græsk tema Tilmeld dig aktiviteten og tilføj til din kalender. Man kan se aktiviteter i nærheden. Man kan anbefale aktiviteter, restauranter m.m. der er særligt diabetesvenlige eller motiverende, i et bestemt område (kostrigtig blandt andet eller sjov motion). Sundhedstilbud fra Forebyggelsescentre, Fitnesscentre, Diabetesforeningen kan postes. Man kan tilvælge at få pop-op beskeder fra de forskellige aktører, når de poster relevante aktiviteter. Man kan søge efter andre, der vil deltage i en given aktivitet sammen med vedkommende, hvis man ikke har lyst til at gå alene. Man kan like tilbud og aktiviteter. Modulet vil i opbygning minde op Tripadvisor. Lægen vil kunne anvende dette overblik til at kunne foreslå konkrete tilbud til ny-diagnosticerede type 2 diabetikere. Fælles mål Mulighed for at dele handlingsplanen, så man kan involvere andre i sin handlingsplan, lade andre bruge ens handleplan og få inspiration fra andres handleplaner. Danne fællesskaber om en fælles handlingsplan. Forum til videndeling enten åbent eller indenfor en gruppe. lap på skulderen. Man skal kunne støtte hinanden med ros og opmuntringer. Side 10 af 11

11 Evaluering og effektmål De aftalte mål for løsningen sættes op i samarbejde med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden. Der har hersket enighed om, at det ikke gav mening at opsætte mål før der var opnået enighed om, hvilken retning løsningen skulle bevæge sig. Dette arbejde med at fastsætte effektmål vil være på plads, så vi er klar til at påbegynde evaluering i forbindelse med testfasen. Evalueringens formål er at dels at belyse, om brugerne anvender app ens funktionaliteter og om brugerne oplever app ens funktionaliteter som anvendelige ift. funktionaliteternes formål. App en moduler, med en række tilknyttede funktionaliteter, vil som udgangspunkt være (en nærmere beskrivelse af funktionaliteternes formål findes i afsnit x): Min Handlingsplan Aktiviteter Fælles mål Evalueringen er en kvalitativ undersøgelse og gennemføres som workshops, hvor brugere af app en og sundhedspersonalet inviteres til at deltage. Workshopperne faciliteres med udgangspunkt i brugernes oplevelser med app en. Derudover sendes ved testperiodens afslutning et spørgeskema ud til brugerne, og sundhedspersonale. Hvordan støtter app en brugerne, i forhold til det at blive diagnosticeret med diabetes? Hvad får brugerne ud af at bruge app en? Dækker indholdet/funktionaliteterne af app en de behov, som brugerne oplever? Hvad er brugernes oplevelser af funktionen/brugervenligheden af app en? Oplever brugerne, at app en øger deres sociale interaktion med andre? Se projektbeskrivelse for evaluering af Typo LQ for en nærmere beskrivelse af evalueringsmetode og indhold, Bilag 3 (Evaluering). Side 11 af 11

12 Workshop med brugerne Byg din egen app Idé og koncept Beskrivelse af setup: Workshoppen bestod af flere dele - men den vil vil fremhæve her er delen, hvor brugerne i grupper af 5 personer skulle stykke deres egne apps sammen ud fra 18 udleverede delfunktioner. Dette ud fra forskellige projektrelevante temaer. Øvelsen forløb sådan at et tema var givet, hvorefter brugerne havde tre stemmer, de måtte fordele på de funktioner de bedst kunne lide til at løse den givne problemstilling. Der skulle være konsensus om den app de havde bygget internt i gruppen - men afgørelserne blev ofte truffet på baggrund af de afgivne stemmer. Der måtte være tre funktioner pr app. Ansvarlig -

13 Idé og koncept Stor brugerworkshop Oversigt over funktioner i brugernes apps 97 Antal gange funktion indgår i brugernes top-3 apps: : Handleplanen 3 2: Vidensforum 5 3: Blog 0 4: Tilbudsavis 0 5: Socialt forum 9 6: Dialogværktøj 5 7: Dagens tip 0 8: Forberederen 4 9: Motionshjælperen 2 10: Hjælpende opkald 2 11: Fælles plan 3 12: Det fulde overblik 0 13: Better meals 0 14: Andre følger op 0 15: Videoklip 0 16: Dagens kompliment 1 17: Alt om diabetes 2 18: Pointsystem 0 46 Ansvarlig - NCF, MBB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

14 98 Stor brugerworkshop Oversigt over brugernes apps Idé og koncept App-indleveringssedlerne: Til workshoppen bad vi borgerne og de yderligere projektmedlemmer om sammen at udfylde en seddel som ses til højre for hver app de havde samlet. Denne skulle både have navn, indeholde de valgte delfunktioner og have noteret det tema til hvilket appen blev skabt. På næste side ses en oversigt over de apps som der blev lavet ude i grupperne. Ansvarlig -

15 Idé og koncept Stor workshop Oversigt over brugernes apps 99 Titel: Diabetty Tema: Yndlings App Funktioner: Socialt forum (5) - Forberederen (8) - Alt om diabetes (17) Titel: Tema: Yndlings App Funktioner: Motionshjælperen (9) - Vidensforum (2) - Fælles plan (11) Titel: Tema: B Funktioner: Socialt forum (5) - Dialogværktøj (6) - Dagens kompliment (16) Titel: Tema: A Funktioner: Dialogværktøj (6) - Forberederen (8) - Handleplan (1) Titel: Tema: A Funktioner: Socialt forum (5) - Handleplan (1) - Dialogværktøj (6) Titel: Tema: B Funktioner: Socialt forum (5) - Motionshjælperen (9) - Vidensforum (2) Titel: Tema: C Funktioner: Handleplan (1) - Vidensforum (2) - Forberederen (8) Titel: Dialog Tema: A Funktioner: Vidensforum (2) - Socialt foum (5) - Dialogværktøj (6) Titel: Sødetablet / Sukkervenner Tema: B Funktioner: Socialt forum (5) - Hjælpende opkald (10) - Fælles plan (11) Titel: Tema: A Funktioner: Vidensforum (2) - Socialforum (5) - Dialogværktøj (6) Titel: Tema: B Funktioner: Socialtforum (5) - Hjælp. opk. (10) - Fælles plan (11) Titel: Tema: Yndlings Funktioner: Socialforum (5) - Forberederen (8) - Alt om diabetes (17) Ansvarlig - Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

16 oncept 1: Plan-appen Plan-appen / Selvhjælperen / Mit forløb / Vores forløb / Livet med diabetes Idé og koncept Hvad den er? En app der lader brugeren følge en plan for sit behandlingsforløb, som han eller hun har valgt ud fra nogle præfabrikerede forløb, lavet af sundhedsprofessionelle eller andre diabetikere. Brugeren har så mulighed for at ændre/justere i planen selv og evt. dele planen med andre. Brugeren kan matche med andre (muligvis kun én), der har samme plan og mål eller præferencer og indgå en kontrakt med hinanden om at følge planen. Hvad den gør? App en prompter brugeren for de mål, der er sat i planen og giver feedback på, hvordan det er gået og hvorvidt det skal justeres. Brugerens resultater vises inde på ex. Min side hvor brugerens makker kan se resultater og komme med ros/opmuntring etc. Et element i app en er desuden et fokus på det psykiske aspekt, som kommer til udtryk gennem promptede spørgsmål (akkurat som prompten løb en tur ville gøre). Det kunne f.eks. være ved tre spørgsmål som kommer op en gang imellem, og som har en karakter af eks. sover du godt om natten? eller er du stresset?. Hvordan? Inden man vælger plan skal brugeren notere lidt om sig selv (SIM- PELT). F.eks. hvornår man vil/kan, hvor meget man vil/kan, fysisk form, mål, alder o. lign. App en kan i nogle tilfælde måle og registrerer for brugeren, f.eks. ved hvor mange skridt denne har gået på en dag. Ellers kommer input i form af brugerens egne input, som skal være nemt og simpelt at ajourføre. Push-beskeder skal give brugeren en fornemmelse af at appen er aktivt med i hverdagen, og at der er én med i den anden ende til at støtte og motivere. Brug af appen behøver ikke ende ud i fysisk kontakt, men der kan være mulighed for at brugerne opnår nogle af deres fælles mål sammen. Indholdet som appen registrerer skal have en karakter af noget brugbart rent lægefagligt, så det kan fungere som en hurtig status og følgen-med-i for lægen ift. diabetikeren. Brugersegment (For hvem) Relativt IT-kyndige, personer der ikke nødvendigvis vil mødes i grupper/hold. Individualister. Værdi (Hvem/Hvem vil gerne) Sundhedspersonale får ny kommunikationsvej/form til patienter. Patienter får nemmere ved at lægge plan/forløb og føle sig involverede. Leverandør/Enabler (Af hvem) Sundhedsvæsenet. Benefit (Hvorfor) Få flere patienter igang. Optimere behandling og dermed mindske fejlbehandling og/eller slet ingen behandling. Service Information, virtuel coaching, kommunikationsvej til/fra behandler. Udvidelser Til grupper, konkurrencer, inddrage tilbud fra forskellige foreninger, organisationer etc. Positionerings-egenskaber Menneskelige feedback, interaktivt forløb. Forventnings-egenskaber Gode råd og planer. Do s and dont s Ansvarlig - NCF, MMB

17 Idé og koncept oncept 1: Plan-appen Tætteste konkurrenter Apps der lader brugeren noterer, planlægge, registrere osv. For Simpelt, kan gøres individuelt, fleksibel => kan komme til at indeholde mange ekstra funktioner heriblandt flere funktioner til at Italesætte sygdommen. Imod Hvis løsningen skal stå alene og ramme en brede gruppe borgere Hvis brugeren selv skal vælge mål og udfordringer og appen genererer en plan for dette bliver det nogle overordnede mål - og ikke nogle så specifikke som en plan udviklet med sundhedspersonale. Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

18 oncept 1: Plan-appen Brugsscenarier Idé og koncept Ansvarlig - NCF, MMB

19 Idé og koncept Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

20 oncept 2: Italesætteren Italesætteren / Dialogværktøjet Idé og koncept Hvad det er? En app der sætter fokus på det psykiske aspekt omkring at have diabetes og hvordan man kan håndgribeliggøre dette og komme det til livs. Hvad det gør? Appen indeholder små funktioner, der tilsammen giver en god vurdering af ens velbefindende, samtidig med at den åbner op for kommunikationsveje mellem diabetiker-behandler og pårørendediabetiker ud fra DAWN-studiets dialogværktøjer. Hvordan? Appen indeholder elementer fra DAWN MIND og changing my diabetes. Altså veludviklede psykologiske redskaber, der giver brugeren professionel hjælp, gennem appens nemme format. Derudover indeholder appen et brugerdrevet socialt element med bl.a. trending spørgsmål til behandlere => funktion, hvor man kan opstille sine egne spørgsmål til behandlere ud fra hvad andre diabetikere har spurgt om. Dialogværktøj-delen kan også rettes mod pårørende, og dermed åbne op for dialog mellem disse og diabetikeren. Appen indeholder desuden filmklip fra brugere med tutorials, historier, råd og lignende. Disse kunne komme på som daglige push-beskeder (dagens klip). Selve appen har et element af plan over sig og fungerer som ens dagbog over det psykiske velbefindende. Foreslås som værende en del af et behandlingsforløb gennem f.eks. Bispebjerg Hospital. Brugersegment (For hvem) Personer der anerkender det psykiske aspekt, relativt ressourcestærke for at erkende behovet. Samt behandlerne, der kan benytte det som et værktøj i deres arbejde. Værdi (Hvem/Hvem vil gerne) Novo Nordisk (kan bruge det til research), Hospitaler/sygehuse. Leverandør/Enabler (Af hvem) Novo Nordisk, Regionerne Benefit (Hvorfor) Opnå viden om de psykiske aspekter (udbyder), bedre behandling, identificere faresignaler, klæde patienter bedre på til at italesætte sygdommen. Service DAWN materiale, evt. tilsynsføring fra udbyders side. Positionerings-egenskaber Professionelle redskaber til at vurdere psyke, gratis psykologhjælp Forventnings-egenskaber Gode råd, Tætteste konkurrenter Changing My Diabetes, patientslikeme, diabetesdebatten, andre hotlines. For Ikke så intrusive. Mere ufarlig end at tale direkte med psykolog/ sundhedspersonale. Imod an gå hen og blive en lidt død app, hvis der ikke sidder en person i den anden ende. Ansvarlig - NCF, MMB

21 Idé og koncept oncept 2: Italesætteren Brugsscenarier Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

22 oncept 3: Heaps-diabetic Heaps-diabetic / Gruppeplan / Fælles-aktiv Idé og koncept Hvad det er? En app der muliggør socialt samvær og aktiviteter i grupper, både med bekendte i mindre lukkede grupper og med mulighed for at skabe nye forbindelser mellem grupper og dyrke motion, være sociale, lave mad etc. med andre. Hvad det gør? Appen åbner op for at der kan etableres grupper og hold med fælles interesser, mål, ressourcer osv. Når forløbet hos Diabetesforeningen slutter, vil man kunne etablere en gruppe sammen, og gennem appen oprette begivenheder (enkeltstående, ugentlige, månedlige) og evt. invitere andre til/lade den være åben for alle. I stedet for at stå alene i Fitnessworld eller melde dig på madhold der ikke har noget med diabetesvenlig mad at gøre, vil personer med diabetes, enten individuelt eller i grupper, oprette disse hold/ begivenheder og på den måde skabe netværk og socialt samvær mellem ligesindede personer. Det vil forbedre livskvaliteten og motivationen for personer med diabetes. Det vil også give mulighed for at dem, der ikke har været del af et behandlingsforløb kan mødes med nogle der har - og herved kan kløften fra diagnosen til at opnå indsigt til egen rehabilitering mindskes. Hvordan? Ved at oprette grupper eller begivenheder giver man mulighed for at matche med andre og møde dem. Social + gruppe + åben platform + fysisk møde + begivenheder = HEAPS (diabetesversion) Brugersegment (For hvem) Friske og sociale mennesker. Har tidligere haft gode erfaringer med hold i f.eks. diabetesforeningen eller fitnesscentre. Værdi (Hvem/Hvem vil gerne) Personer der ikke har de gængse tilbud til rådighed. Personer der savner at løfte i flok, vil kunne føle sammenhold ved brug af appen. Evt. Diabetesforeningen, FitnessWorld, Caféer o. lign. Disse aktører vil kunne tilbyde at sætte rammerne for en begivenhed som brugerne af appen så ville kunne skaffe deltagere til. Leverandør/Enabler (Af hvem) Lector => tjene på trafikken. Diabetesforeningen. Benefit (Hvorfor) Skabe netværk + menneskelig kontakt => fremmer psykisk velbefindende. Service Etablere kommunikationsveje mellem brugere af appen. Udvidelser an indledningsvis blot være brugerdrevet, men kan udvides til at inddrage eksisterende virksomheder og foreningers tilbud og fungere som en reklame for disse. an evt også i sit udgangspunkt være åbent for andre grupper ex. løbegrupper eller andre grupper af kronisk syge. Positionerings-egenskaber Åbner nye muligheder for social kontakt. TIllader grupper at slå sig sammen. Tillader grupper at bibeholde kontakt og fælles aktivitet. Tillader at promotion af tilbud. Forventnings-egenskaber Skal kunne stole på appen. Tryghed ved at melde sig til og evt. betale for ydelser over app. Ansvarlig - NCF, MMB

23 Idé og koncept oncept 3: Heaps-diabetic Tætteste konkurrenter Facebook, Diabetesforeningens hjemmeside. Eksisterende tilbud og respektive apps. For Det har I projektet vist sig, at socialt samværd med andre meddiabetikere - giver en masse aha -oplevelser diabetikerne imellem. Og er altså givdige for ny læring og tricks til andre måder at leve med sygdommen på. Derudover har det et udtalt ønske (især fra vores mandlige deltagende) at et møde med andre fremmede kun ville være interessant over en aktivitet. Gruppefunktionen ville også kunne støtte op om at mindske frafaldet på Sundhedscentrenes hold. Imod Det at være social over/gennem en telefon ligger måske for langt fra vores nuværende målgruppes liv med deres diabetes. Det er dog muligt at der på længere sigt kan ske en forskydning af de mulige brugsscenarier for denne app. Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Testrapport Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Oktober 2017 Indhold 1. Baggrund 2. Formål med testen 3. Appen BetterOff 4. Målgruppe 5. Metode 6. Testresultater og anbefalinger

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Udfordringer for patienter med type 2-diabetes

Udfordringer for patienter med type 2-diabetes Udfordringer for patienter med type 2-diabetes Januar 2014 Region Hovedstaden Udfordringer for patienter med type 2-diabetes En kvalitativ undersøgelse. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Bilag 2: Brugerbehov og personas

Bilag 2: Brugerbehov og personas Bilag 2: Brugerbehov og personas Oversigt over behov og udfordringer BEHOV 1: Jeg har behov for at leve sundt så min sygdom ikke forværres BEHOV 2: Jeg har behov for at kunne leve et normalt liv, hvor

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

TÆNKER RUNDT OM PÅRØRENDES BEHOV

TÆNKER RUNDT OM PÅRØRENDES BEHOV TÆNKER RUNDT OM PÅRØRENDES BEHOV Accepter Afvis HOLDER DU AF EN, SOM ER SYG? FÅ HJÆLP TIL AT HJÆLPE. Vi mennesker er intet mindre end fantastiske til at hjælpe hinanden. Men er du tæt på en, som har brug

Læs mere

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents EVENTS MED PULS OG FÆLLESSKAB En Quick-guide til foreningsevents KOM I GANG MED FORENINGSEVENTS! Hvad er en foreningsevent? En foreningsevent kan være et enkeltstående arrangement tilpasset én eller flere

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Patientinddragelse. Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico. Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk

Patientinddragelse. Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico. Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk Patientinddragelse Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk CV - Lene Pedersen o Forfatter til: Patientinddragelse, - refleksion, læring, innovation og ledelse,

Læs mere

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Samlet evaluering af kommunale samarbejdspartnerne, biologiske forældre og plejeforældrene 1 Forord Formålet med evalueringen er: - At belyse Videnscentrets

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune Handleplan Aktionslæringsgruppen Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Bjørn Hother Pedersen Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Ballerup Kommunes udfordring er følgende: Hvordan får vi

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Hvordan rammer vi kundernes reelle behov?

Hvordan rammer vi kundernes reelle behov? Hvordan rammer vi kundernes reelle behov? Hvordan kan man bruge det sundhedsfaglige personale i udviklingsprocessen og i markedsføringen af produktet? 02-10-2012 www.pointofcare.dk 1 Lægen mister indflydelse

Læs mere

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Forebyggelsescenter Nørrebro Inddragelsespiloter - erfaringsbidrag,

Læs mere