Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015"

Transkript

1 Typo LQ Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/ Side 1 af 11

2 Typo LQ 1 Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. 1 Introduktion 3 Proces 4 Idékatalog og idéskitser 5 Udvælgelse 7 Redskaber 7 Aktivering af socialt potentiale for at støtte psykisk overskud 8 ommercielt potentiale 8 Eksempler på forretningsmodeller 8 Min Handleplan 9 Evaluering og effektmål 11 Side 2 af 11

3 Introduktion Denne rapportering indeholder dokumentation af fase 3: idéudvikling, i projektet med arbejdstitlen Typo LQ. ravet til dokumentation for fase tre, er følgende: Idé- og konceptudviklingen skal dokumenteres i form af et idékatalog, der som minimum indeholder: ort beskrivelse af udviklings- og udvælgelsesprocessen: Hvem er involveret? Hvordan er processen grebet an? Beskriv og skitsér 5-10 idéer, der danner grundlag for de forskellige versioner af løsningskonceptet. Beskriv og skitsér de forskellige versioner af løsningskonceptet: I hvilken retning bevæger konceptet sig på baggrund af ideerne? Hvordan løser konceptet problemet? Hvilken værdi giver det borgeren, virksomheden og det offentlige? Hvilket funktionelt rum opererer løsningen i (digital platform, devices, telemedicinsk infrastruktur etc.)? Hvordan kan løsningskonceptet testes (baseline, effekt mål)? Versioner af løsningskonceptet, dokumentation fra brugerworkshops og evaluering er vedhæftet som bilag 1 (Proces), bilag 2 (Versioner) og bilag 3 (Evaluering). Side 3 af 11

4 Proces På baggrund af viden fra fokusgruppeinterviews i fase 2, har projektet i fase 3 udviklet idékatalog samt identificeret det endelige app indhold. Følgende aktiviteter er gennemført i fase 3 med henblik på endelig udvælgelse af indhold. Aktiviteter: 1. Opsamling af idéer fra fokusgruppebrugerworkshops i fase 2. Dette er løbende foregået i løbet af fase 2 og er ved begyndelsen af fase 3 indsamlet og har bidraget til idégrundlaget løbende. 2. Idéudviklingsworkshop baseret på viden indsamlet fra fokusgruppe interviews i fase 2. Deltagere: Nørrebro Forebyggelsescenter, Novo Nordisk, Bispebjerg Hospital, Ballerup Sundhedshus, Lector og Samfundsinvestor. 3. Bearbejdning og beskrivelse af idéer til idékatalog, Lector/Samfundsinvestor. 4. Workshop med formål at identificere de bedste idéer. Deltagere: 30 mennesker med type 2 diabetes, og medarbejdere på Bispebjerg Hospital og Nørrebroforebyggelsescenter. Derudover deltog Novo Nordisk, Lector og Samfundsinvestor. 5. Bearbejdning og beskrivelse af workshopresultaterne. Lector/Samfundsinvestor. 6. Workshop i projektgruppen med henblik på endelig udvælgelse. Deltagere: Nørrebro Forebyggelsescenter, Bispebjerg Hospital, Lector og Novo Nordisk. 7. Workshop - tilpasning af indhold med forretningsfokus. Deltagere: Lector, Novo Nordisk og Samfundsinvestor. Side 4 af 11

5 Idékatalog og idéskitser I Fase 2 fandt vi, at sociale og følelsesmæssige udfordringer bekræftedes som centrale for borgerne. Adressering af psykiske udfordringer, socialt netværk med andre med type 2 diabetes og hjælp til en personlig tilpasset handleplan stod højt på listen hos behandlere, sundhedspersonale, og borgere, i forhold til app indhold (se rapportering af fase 1+2 for yderligere information). Nedenfor ses ni udvalgte idéer akkumuleret i begyndelsen af idéudviklingsfasen, som svar på udfordringerne identificeret i fase 2. Af vores samlede og oprindelige langt mere omfattende idékatalog, har borgere og sundhedspersonale identificeret disse, som de mest centrale funktionaliteter, i de efterfølgende workshops. Se Bilag 2 (Versioner) Handlingsplan Beskrivelse Handlingsplanen har til formål at hjælpe med at sætte mål for sig selv ud fra de små skridts lov. Målene skal være konkrete, enkle og realiserbare. Tanken er, at folk s k a l k u n n e d e l e d e r e s handlingsplan med andre til inspiration, eller for at de kan følge samme plan (som man kan gøre med ruter i Endomondo). Handlingsplanen kan også sammensættes i samarbejde med behandleren, og diskuteres med denne ved konsultationer. an både være orienteret om motion, kost eller socialt. Funktionen roser, når man når sine mål. Disse kunne f.eks. være at gå X antal skridt, skære ned på Y antal stykker slik, måle sit blodsukker på et givent tidspunkt, deltage i en motivationsgruppe osv. Funktionen husker dig på at gøre ting du har planlagt. Hvis man ikke har nået sine mål, eller man overgår dem ofte, vil funktionen foreslå at justere dem ift. dette. Behov/Forretningsmæssig vurdering At folk enten er for ambitiøse eller ikke formår at lave en livsstilsforandring overhovedet i forbindelse med type 2 diagnosen er centralt i forhold til dårlig selvregulering. Medarbejdere i Sundhedshuse, Forebyggelsescentre, lægen og patienterne nævner denne problemstilling som central. an man hjælpe borgeren/patienten med at sætte realistiske mål, som de kan følge, er vi kommet langt. En handlingsplan er et nyttigt værktøj for behandleren, fordi det giver mulighed for at tale om dårlig regulering ud fra mere nuancerede parametre end blodsukkermåling. Side 5 af 11

6 Socialt forum Vidensforum/tips og tricks. Dialogværktøj Forberederen Beskrivelse Et forum for personer med diabetes og pårørende. Her er det muligt at skrive i åbne forum om problemer i hverdagen. Åbne debatindlæg omkring hvordan man håndterer de daglige udfordringer og fastholder den positive indstilling, når diabetes bliver surt. Der er også mulighed for at stille spørgsmål privat til en sundhedsplejerske. Aktiviteter er fokus for det sociale forum. Man kan poste aktiviteteter som gåtur i Fællesparken 5/5 kl. 15. Tilmeld dig aktiviteten. Tilføj den til din kalender. Et åbent forum på nettet, hvor diabetikere og pårørende kan dele tips og tricks, madopskrifter og information om diabetes med hinanden m.m. Dette kan både være i form af billeder, video eller tekst-indlæg. Funktionen indeholder en række spørgsmål som diabetikeren og den pårørende skal svare på hver især (ex. hvilke udfordringer er der ved at leve med diabetes, Hvordan har det påvirket dagligdagen ). Resultaterne sammenlignes efterfølgende og danner grundlag for dialog. En række spørgsmål til patienten forud for konsultationen som kan bidrage til den gode forberedelse og den bedste brug af tiden hos behandleren. Behov/Forretningsmæssig vurdering Det sociale behov har været centralt i 2. fase. For det første har folk peget på dette som det vigtigste område, og det var også meget tydeligt igennem den måde folk deltog på, at de fandt den sociale kontakt og videndelingen på det psyko-sociale område meget nyttig og energigivende. At understøtte det sociale behov handler i høj grad om at aktivere borgerens egen motivation og hjælpe denne til at søge energi og viden fra andre i samme situation. Dette kan lette presset på sundhedssystemet, og samtidig bidrage til en bedre selvregulering igennem bedre livskvalitet. Mange mennesker med nyligt diagnostiseret diabetes 2, sidder tilbage med mange spørgsmål om motion, kost, psykiske udfordringer, m.m. Det at leve med sygdommen er krævende, men med gode tips og tricks og en forståelse for sygdommen, kan forløbet gøres lettere for den enkelte. Borgerne og medarbejderne har samlet givet udtryk for, at bedre viden, og muligheden for at dele viden indbyrdes, vil være til stor gavn. Mange mennesker med type 2 diabetes har svært ved at tale med sine pårørende om sygdommen og har svært ved at inddrage dem og tage i mod hjælp. Dem der har gjort det, har fundet en god kilde til hjælp. Diabetikerne udtrykker et behov for at få en hjælp til at italesætte sygdommen sammen med pårørende. Det kan være svært at vide, hvad man skal spørge om/tage op til en konsultation. Derfor er det nyttigt at få hjælp til at forberede sig. Dawn, Novo Nordisk har udviklet et samtale skema til brug for konsultationen som funktionen tager udgangspunkt i. Side 6 af 11

7 Fælles plan Humørfunktion Hjælpende opkald Beskrivelse Den fælles plan ligger i forlængelse af handleplanen og handler om, at man kan dele mål og sammen hjælpe hinanden med at nå dem. Funktionen stiller spørgsmål udfra parametre udarbejdet i Dawn, Novo Nordisk, der fortæller i hvor høj grad personen er påvirket af diagnosen. Denne funktion giver mulighed for at ringe, skrive til en sundhedsfaglig med konkrete problemstillinger. Behov/Forretningsmæssig vurdering Det er ofte lettere at gennemføre en forandring sammen med en eller flere andre. Så er man sammen om at holde hinanden op på målene, og det bliver sjovere at gøre det. Mange mennesker med diabetes er meget alene med deres sygdom, og det er let at falde i. I en del tilfælde taler man om decideret diabetesstress. Ofte er folk ikke selv klar over, hvor galt den er fat og funktionen kan hjælpe den enkelte med at få fokus på sin sindsstemning. Depression er et dårligt udgangspunkt for en livsstilsforandring. Folk har ofte, mellem to konsultationer behov for lige at høre om et eller andet. Funktionen giver fleksibilitet og nærvær for borgeren. Udvælgelse I udvælgelsen af det endelige indhold til app en, har vi lagt vægt på at skabe et enkelt set-up på baggrund af følgende væsentlige kriterier: Redskaber Fokus på at skabe redskaber, som både er til gavn for mennesker med type 2 diabetes og efterspørges af sundhedspersonalet på forebyggelsescentre, i Sundhedshuse, på hospitaler og hos den praktiserende læge. Der har fra alle projektets væsentligste interessenter været stor efterspørgsel på at få hjælp til at lave en handleplan, der passer til den enkelte, og som kan være ejet og styret af type 2 diabetikeren selv. På Bispebjerg Hospital har man gode erfaringer med handleplaner, og erfaringer med, at brugen af en personlig handleplan styrker patient empowerment. Det har været en vigtig pointe, at handleplanen ikke alene, skal tage udgangspunkt i personens blodsukker, men også tager udgangspunkt i personens psykiske og sociale situation. Handleplnen skal, udover at hjælpe personen med type 2 diabetes med at have opnåelige og synlige mål, også tjene som udgangspunkt for dialogen med sundhedspersonale og lægen. Side 7 af 11

8 Aktivering af socialt potentiale for at støtte psykisk overskud Adressering af det sociale potentiale og psykisk overskud: I workshoppen med brugerne (se bilag 1) pegede et flertal af deltagerne på behovet for et socialt forum. Udover at påpege det i forhold valg af til app indhold, har folk i brugerfasen VIST, at de har haft meget stor glæde af at tale sammen om deres diabetes med udgangspunkt i psykosociale udfordringer, og at de i høj grad har kunnet bruge hinanden til sparring og støtte. Fordi udgangspunktet for projektet fra starten har været at aktivere den styrke og det potentiale, der ligger i de sociale relationer mellem diabetikere, mellem diabetikere og pårørende, diabetikere og sundhedstilbud, og pårørende imellem, vil dette også være centralt for vores videre arbejde. ommercielt potentiale Det kommercielle potentiale tager udgangspunkt i, hvem der har gavn af løsningen. Her har det været vigtigt at identificere en løsning, der skal give værdi for både Type 2 diabetikere, virksomheder og det offentlige, herunder hospitaler, praktiserende læger og forebyggelsescentre. Derudover har projektet overvejet nytten af løsningen for andre aktører som Diabetesforeningen, Fitnesscentre, Novo Nordisk, kursuscentre m.m. I forhold til problemstillingen, har vi identificeret handleplanen, og forberederen som centrale funktioner i forhold til behovet hos praktiserende læger, forebyggelsescentre og hospitaler. Da brugerne samtidig nævner samme behov for at få hjælp til at lægge en realistisk og individuelt tilpasset plan er det oplagt at lade løsningen tage udgangspunkt i dette. Der gives mulighed for at danne en gruppe, der arbejder ud fra en fælles handleplan. Denne plan kan eksempelvis blive lavet sammen med sundhedspersonalet i Forebyggelsescenteret, og give en ramme for at fastholde livsstilsforandringen efter kursets afslutning. Ved at koble muligheden for at lægge aktiviteter ind fra andre parter udvidet forretningspotentialet, da det vil give en mulighed for at målrette information, sunde reklamer og aktiviteter til type 2 diabetikere. Eksempler på forretningsmodeller Type 2 diabetikere: Brugerbetaling igennem App store, Google Play m.m. ommuner/regioner: øb af licenser som patienter/borgere kan få tildelt som del af fastsættelse af et behandlingsforløb. Sundhedstilbud: Mulighed for at poste målrettede aktiviteter mod betaling. Relevant for Fitnesscentre, kursuscentre, Diabetesforeningen, Forebyggelsescentre, Sundhedshuse m.v. Diabetesforeningen: Mulighed for at købe licenser som kan tilbydes som et medlemsgode. Sunde reklamer/sponsorater/opskrifter fra supermarkeder, producenter, fitnesscentre m.m, der linker til dem. Side 8 af 11

9 Min Handleplan Med udgangspunkt ovenstående, er vi kommet frem til, at handleplanen og det sociale/aktiviteterne omkring handleplanen er af størst vigtighed at adressere. Aktiviteter Min Handleplan Fælles mål Modul Min handleplan Beskrivelse Handlingsplanen er omdrejningspunktet for app en og det personlige rum, hvor man kan være med sine egne tanker, og mål. Borgeren kan i en profil angive, hvorhenne i et forløb de er (f.eks. Jeg har ikke været hos egen læge endnu ). Ud fra kendetegnet dannes en handlingsplan, hvor det første punkt kan være Besøg egen læge. Målene sættes ud fra de små skridts lov, og er enkle at opnå, så personen har følelsen af succes. Udfra punkterne i handlingsplanen vil borgeren have adgang til: 360 graders undersøgelse. Dagbogsfunktion. Forslag til aktiviteter (linker til aktivitetsmodulet) som man kan tilmelde sig og flytte over i ens egen kalender. Videoklip, der blandt andet zoomer ind på forskellige væsentlige udfordringer for diabetikeren, blandt andet klip med andre diabetikere der fortæller om, hvordan de har oplevet diagnosen, og er kommet videre. Hvad har virket for dem. Vi vil bruge Novo Nordisk og andre aktøreres eksisterende videoer med forklaringer af medicin virkning, sundhedsvejledning m.m. Vurdering af psykisk påvirkning ud fra Dawn, Novo Nordisk s spørgsmål relateret til diabetesstress. Der dannes en graf, så han/eller hun løbende kan følge med i, om det går ned af eller fremad. Mulighed for at sende et råb om hjælp til en støtte, hvis humøret er meget lavt i længere tid. Novo Nordisk s otte moduler om humørbearbejdning. Forberederen (dialogværktøj) mulighed for at forberede sig til besøg hos lægen ud fra centrale spørgsmål til psyke, kost, social liv, velbefindende, konkrete problemstillinger. Overblik over blodsukkerværdier. lap på skulderen, når planen følges. M.m Handlingsplanen er levende og vil løbende blive udvidet i forhold til borgerens status og ønsker og behov. Målene i handlingsplanen vil være meget enkle og indeholder kun de punkter, der skal arbejdes på her og nu. Side 9 af 11

10 Aktiviteter Brugere kan poste aktiviteter, like/dele aktiviteter og tilmelde sig andres aktiviteter, som eksempelvis gåtur i fællesparken idag kl. 17. eller madlavning hos Steen Jørgensen på fredag kl 18 - Græsk tema Tilmeld dig aktiviteten og tilføj til din kalender. Man kan se aktiviteter i nærheden. Man kan anbefale aktiviteter, restauranter m.m. der er særligt diabetesvenlige eller motiverende, i et bestemt område (kostrigtig blandt andet eller sjov motion). Sundhedstilbud fra Forebyggelsescentre, Fitnesscentre, Diabetesforeningen kan postes. Man kan tilvælge at få pop-op beskeder fra de forskellige aktører, når de poster relevante aktiviteter. Man kan søge efter andre, der vil deltage i en given aktivitet sammen med vedkommende, hvis man ikke har lyst til at gå alene. Man kan like tilbud og aktiviteter. Modulet vil i opbygning minde op Tripadvisor. Lægen vil kunne anvende dette overblik til at kunne foreslå konkrete tilbud til ny-diagnosticerede type 2 diabetikere. Fælles mål Mulighed for at dele handlingsplanen, så man kan involvere andre i sin handlingsplan, lade andre bruge ens handleplan og få inspiration fra andres handleplaner. Danne fællesskaber om en fælles handlingsplan. Forum til videndeling enten åbent eller indenfor en gruppe. lap på skulderen. Man skal kunne støtte hinanden med ros og opmuntringer. Side 10 af 11

11 Evaluering og effektmål De aftalte mål for løsningen sættes op i samarbejde med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden. Der har hersket enighed om, at det ikke gav mening at opsætte mål før der var opnået enighed om, hvilken retning løsningen skulle bevæge sig. Dette arbejde med at fastsætte effektmål vil være på plads, så vi er klar til at påbegynde evaluering i forbindelse med testfasen. Evalueringens formål er at dels at belyse, om brugerne anvender app ens funktionaliteter og om brugerne oplever app ens funktionaliteter som anvendelige ift. funktionaliteternes formål. App en moduler, med en række tilknyttede funktionaliteter, vil som udgangspunkt være (en nærmere beskrivelse af funktionaliteternes formål findes i afsnit x): Min Handlingsplan Aktiviteter Fælles mål Evalueringen er en kvalitativ undersøgelse og gennemføres som workshops, hvor brugere af app en og sundhedspersonalet inviteres til at deltage. Workshopperne faciliteres med udgangspunkt i brugernes oplevelser med app en. Derudover sendes ved testperiodens afslutning et spørgeskema ud til brugerne, og sundhedspersonale. Hvordan støtter app en brugerne, i forhold til det at blive diagnosticeret med diabetes? Hvad får brugerne ud af at bruge app en? Dækker indholdet/funktionaliteterne af app en de behov, som brugerne oplever? Hvad er brugernes oplevelser af funktionen/brugervenligheden af app en? Oplever brugerne, at app en øger deres sociale interaktion med andre? Se projektbeskrivelse for evaluering af Typo LQ for en nærmere beskrivelse af evalueringsmetode og indhold, Bilag 3 (Evaluering). Side 11 af 11

12 Workshop med brugerne Byg din egen app Idé og koncept Beskrivelse af setup: Workshoppen bestod af flere dele - men den vil vil fremhæve her er delen, hvor brugerne i grupper af 5 personer skulle stykke deres egne apps sammen ud fra 18 udleverede delfunktioner. Dette ud fra forskellige projektrelevante temaer. Øvelsen forløb sådan at et tema var givet, hvorefter brugerne havde tre stemmer, de måtte fordele på de funktioner de bedst kunne lide til at løse den givne problemstilling. Der skulle være konsensus om den app de havde bygget internt i gruppen - men afgørelserne blev ofte truffet på baggrund af de afgivne stemmer. Der måtte være tre funktioner pr app. Ansvarlig -

13 Idé og koncept Stor brugerworkshop Oversigt over funktioner i brugernes apps 97 Antal gange funktion indgår i brugernes top-3 apps: : Handleplanen 3 2: Vidensforum 5 3: Blog 0 4: Tilbudsavis 0 5: Socialt forum 9 6: Dialogværktøj 5 7: Dagens tip 0 8: Forberederen 4 9: Motionshjælperen 2 10: Hjælpende opkald 2 11: Fælles plan 3 12: Det fulde overblik 0 13: Better meals 0 14: Andre følger op 0 15: Videoklip 0 16: Dagens kompliment 1 17: Alt om diabetes 2 18: Pointsystem 0 46 Ansvarlig - NCF, MBB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

14 98 Stor brugerworkshop Oversigt over brugernes apps Idé og koncept App-indleveringssedlerne: Til workshoppen bad vi borgerne og de yderligere projektmedlemmer om sammen at udfylde en seddel som ses til højre for hver app de havde samlet. Denne skulle både have navn, indeholde de valgte delfunktioner og have noteret det tema til hvilket appen blev skabt. På næste side ses en oversigt over de apps som der blev lavet ude i grupperne. Ansvarlig -

15 Idé og koncept Stor workshop Oversigt over brugernes apps 99 Titel: Diabetty Tema: Yndlings App Funktioner: Socialt forum (5) - Forberederen (8) - Alt om diabetes (17) Titel: Tema: Yndlings App Funktioner: Motionshjælperen (9) - Vidensforum (2) - Fælles plan (11) Titel: Tema: B Funktioner: Socialt forum (5) - Dialogværktøj (6) - Dagens kompliment (16) Titel: Tema: A Funktioner: Dialogværktøj (6) - Forberederen (8) - Handleplan (1) Titel: Tema: A Funktioner: Socialt forum (5) - Handleplan (1) - Dialogværktøj (6) Titel: Tema: B Funktioner: Socialt forum (5) - Motionshjælperen (9) - Vidensforum (2) Titel: Tema: C Funktioner: Handleplan (1) - Vidensforum (2) - Forberederen (8) Titel: Dialog Tema: A Funktioner: Vidensforum (2) - Socialt foum (5) - Dialogværktøj (6) Titel: Sødetablet / Sukkervenner Tema: B Funktioner: Socialt forum (5) - Hjælpende opkald (10) - Fælles plan (11) Titel: Tema: A Funktioner: Vidensforum (2) - Socialforum (5) - Dialogværktøj (6) Titel: Tema: B Funktioner: Socialtforum (5) - Hjælp. opk. (10) - Fælles plan (11) Titel: Tema: Yndlings Funktioner: Socialforum (5) - Forberederen (8) - Alt om diabetes (17) Ansvarlig - Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

16 oncept 1: Plan-appen Plan-appen / Selvhjælperen / Mit forløb / Vores forløb / Livet med diabetes Idé og koncept Hvad den er? En app der lader brugeren følge en plan for sit behandlingsforløb, som han eller hun har valgt ud fra nogle præfabrikerede forløb, lavet af sundhedsprofessionelle eller andre diabetikere. Brugeren har så mulighed for at ændre/justere i planen selv og evt. dele planen med andre. Brugeren kan matche med andre (muligvis kun én), der har samme plan og mål eller præferencer og indgå en kontrakt med hinanden om at følge planen. Hvad den gør? App en prompter brugeren for de mål, der er sat i planen og giver feedback på, hvordan det er gået og hvorvidt det skal justeres. Brugerens resultater vises inde på ex. Min side hvor brugerens makker kan se resultater og komme med ros/opmuntring etc. Et element i app en er desuden et fokus på det psykiske aspekt, som kommer til udtryk gennem promptede spørgsmål (akkurat som prompten løb en tur ville gøre). Det kunne f.eks. være ved tre spørgsmål som kommer op en gang imellem, og som har en karakter af eks. sover du godt om natten? eller er du stresset?. Hvordan? Inden man vælger plan skal brugeren notere lidt om sig selv (SIM- PELT). F.eks. hvornår man vil/kan, hvor meget man vil/kan, fysisk form, mål, alder o. lign. App en kan i nogle tilfælde måle og registrerer for brugeren, f.eks. ved hvor mange skridt denne har gået på en dag. Ellers kommer input i form af brugerens egne input, som skal være nemt og simpelt at ajourføre. Push-beskeder skal give brugeren en fornemmelse af at appen er aktivt med i hverdagen, og at der er én med i den anden ende til at støtte og motivere. Brug af appen behøver ikke ende ud i fysisk kontakt, men der kan være mulighed for at brugerne opnår nogle af deres fælles mål sammen. Indholdet som appen registrerer skal have en karakter af noget brugbart rent lægefagligt, så det kan fungere som en hurtig status og følgen-med-i for lægen ift. diabetikeren. Brugersegment (For hvem) Relativt IT-kyndige, personer der ikke nødvendigvis vil mødes i grupper/hold. Individualister. Værdi (Hvem/Hvem vil gerne) Sundhedspersonale får ny kommunikationsvej/form til patienter. Patienter får nemmere ved at lægge plan/forløb og føle sig involverede. Leverandør/Enabler (Af hvem) Sundhedsvæsenet. Benefit (Hvorfor) Få flere patienter igang. Optimere behandling og dermed mindske fejlbehandling og/eller slet ingen behandling. Service Information, virtuel coaching, kommunikationsvej til/fra behandler. Udvidelser Til grupper, konkurrencer, inddrage tilbud fra forskellige foreninger, organisationer etc. Positionerings-egenskaber Menneskelige feedback, interaktivt forløb. Forventnings-egenskaber Gode råd og planer. Do s and dont s Ansvarlig - NCF, MMB

17 Idé og koncept oncept 1: Plan-appen Tætteste konkurrenter Apps der lader brugeren noterer, planlægge, registrere osv. For Simpelt, kan gøres individuelt, fleksibel => kan komme til at indeholde mange ekstra funktioner heriblandt flere funktioner til at Italesætte sygdommen. Imod Hvis løsningen skal stå alene og ramme en brede gruppe borgere Hvis brugeren selv skal vælge mål og udfordringer og appen genererer en plan for dette bliver det nogle overordnede mål - og ikke nogle så specifikke som en plan udviklet med sundhedspersonale. Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

18 oncept 1: Plan-appen Brugsscenarier Idé og koncept Ansvarlig - NCF, MMB

19 Idé og koncept Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

20 oncept 2: Italesætteren Italesætteren / Dialogværktøjet Idé og koncept Hvad det er? En app der sætter fokus på det psykiske aspekt omkring at have diabetes og hvordan man kan håndgribeliggøre dette og komme det til livs. Hvad det gør? Appen indeholder små funktioner, der tilsammen giver en god vurdering af ens velbefindende, samtidig med at den åbner op for kommunikationsveje mellem diabetiker-behandler og pårørendediabetiker ud fra DAWN-studiets dialogværktøjer. Hvordan? Appen indeholder elementer fra DAWN MIND og changing my diabetes. Altså veludviklede psykologiske redskaber, der giver brugeren professionel hjælp, gennem appens nemme format. Derudover indeholder appen et brugerdrevet socialt element med bl.a. trending spørgsmål til behandlere => funktion, hvor man kan opstille sine egne spørgsmål til behandlere ud fra hvad andre diabetikere har spurgt om. Dialogværktøj-delen kan også rettes mod pårørende, og dermed åbne op for dialog mellem disse og diabetikeren. Appen indeholder desuden filmklip fra brugere med tutorials, historier, råd og lignende. Disse kunne komme på som daglige push-beskeder (dagens klip). Selve appen har et element af plan over sig og fungerer som ens dagbog over det psykiske velbefindende. Foreslås som værende en del af et behandlingsforløb gennem f.eks. Bispebjerg Hospital. Brugersegment (For hvem) Personer der anerkender det psykiske aspekt, relativt ressourcestærke for at erkende behovet. Samt behandlerne, der kan benytte det som et værktøj i deres arbejde. Værdi (Hvem/Hvem vil gerne) Novo Nordisk (kan bruge det til research), Hospitaler/sygehuse. Leverandør/Enabler (Af hvem) Novo Nordisk, Regionerne Benefit (Hvorfor) Opnå viden om de psykiske aspekter (udbyder), bedre behandling, identificere faresignaler, klæde patienter bedre på til at italesætte sygdommen. Service DAWN materiale, evt. tilsynsføring fra udbyders side. Positionerings-egenskaber Professionelle redskaber til at vurdere psyke, gratis psykologhjælp Forventnings-egenskaber Gode råd, Tætteste konkurrenter Changing My Diabetes, patientslikeme, diabetesdebatten, andre hotlines. For Ikke så intrusive. Mere ufarlig end at tale direkte med psykolog/ sundhedspersonale. Imod an gå hen og blive en lidt død app, hvis der ikke sidder en person i den anden ende. Ansvarlig - NCF, MMB

21 Idé og koncept oncept 2: Italesætteren Brugsscenarier Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

22 oncept 3: Heaps-diabetic Heaps-diabetic / Gruppeplan / Fælles-aktiv Idé og koncept Hvad det er? En app der muliggør socialt samvær og aktiviteter i grupper, både med bekendte i mindre lukkede grupper og med mulighed for at skabe nye forbindelser mellem grupper og dyrke motion, være sociale, lave mad etc. med andre. Hvad det gør? Appen åbner op for at der kan etableres grupper og hold med fælles interesser, mål, ressourcer osv. Når forløbet hos Diabetesforeningen slutter, vil man kunne etablere en gruppe sammen, og gennem appen oprette begivenheder (enkeltstående, ugentlige, månedlige) og evt. invitere andre til/lade den være åben for alle. I stedet for at stå alene i Fitnessworld eller melde dig på madhold der ikke har noget med diabetesvenlig mad at gøre, vil personer med diabetes, enten individuelt eller i grupper, oprette disse hold/ begivenheder og på den måde skabe netværk og socialt samvær mellem ligesindede personer. Det vil forbedre livskvaliteten og motivationen for personer med diabetes. Det vil også give mulighed for at dem, der ikke har været del af et behandlingsforløb kan mødes med nogle der har - og herved kan kløften fra diagnosen til at opnå indsigt til egen rehabilitering mindskes. Hvordan? Ved at oprette grupper eller begivenheder giver man mulighed for at matche med andre og møde dem. Social + gruppe + åben platform + fysisk møde + begivenheder = HEAPS (diabetesversion) Brugersegment (For hvem) Friske og sociale mennesker. Har tidligere haft gode erfaringer med hold i f.eks. diabetesforeningen eller fitnesscentre. Værdi (Hvem/Hvem vil gerne) Personer der ikke har de gængse tilbud til rådighed. Personer der savner at løfte i flok, vil kunne føle sammenhold ved brug af appen. Evt. Diabetesforeningen, FitnessWorld, Caféer o. lign. Disse aktører vil kunne tilbyde at sætte rammerne for en begivenhed som brugerne af appen så ville kunne skaffe deltagere til. Leverandør/Enabler (Af hvem) Lector => tjene på trafikken. Diabetesforeningen. Benefit (Hvorfor) Skabe netværk + menneskelig kontakt => fremmer psykisk velbefindende. Service Etablere kommunikationsveje mellem brugere af appen. Udvidelser an indledningsvis blot være brugerdrevet, men kan udvides til at inddrage eksisterende virksomheder og foreningers tilbud og fungere som en reklame for disse. an evt også i sit udgangspunkt være åbent for andre grupper ex. løbegrupper eller andre grupper af kronisk syge. Positionerings-egenskaber Åbner nye muligheder for social kontakt. TIllader grupper at slå sig sammen. Tillader grupper at bibeholde kontakt og fælles aktivitet. Tillader at promotion af tilbud. Forventnings-egenskaber Skal kunne stole på appen. Tryghed ved at melde sig til og evt. betale for ydelser over app. Ansvarlig - NCF, MMB

23 Idé og koncept oncept 3: Heaps-diabetic Tætteste konkurrenter Facebook, Diabetesforeningens hjemmeside. Eksisterende tilbud og respektive apps. For Det har I projektet vist sig, at socialt samværd med andre meddiabetikere - giver en masse aha -oplevelser diabetikerne imellem. Og er altså givdige for ny læring og tricks til andre måder at leve med sygdommen på. Derudover har det et udtalt ønske (især fra vores mandlige deltagende) at et møde med andre fremmede kun ville være interessant over en aktivitet. Gruppefunktionen ville også kunne støtte op om at mindske frafaldet på Sundhedscentrenes hold. Imod Det at være social over/gennem en telefon ligger måske for langt fra vores nuværende målgruppes liv med deres diabetes. Det er dog muligt at der på længere sigt kan ske en forskydning af de mulige brugsscenarier for denne app. Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

Rapportering på Typo LQ projektet.

Rapportering på Typo LQ projektet. Rapportering på Typo LQ projektet. Brugerinddragelse Citater fra DAWN 2 studiet: It s all up to me. I have good days and bad days. Most times I seem to not want to believe I am diabetic and just push it

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere