grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts Medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer"

Transkript

1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 13. nummer marts 2009 Storrumskontor! Man vænner sig til begge dele Forebyg ulykker med EASY læs hvad du kan bruge værktøjet til og lav quizzen behov for større indsats for at nå mål i 2010-planen Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers Arbejdsgiverforening EmballageIndustrien HK/Privat 3F Fagligt Fælles Forbund Dansk EL-Forbund Grafisk Dansk BAR Journalistforbund 13. nummer marts

2 indhold: Synspunkt En ekstra og målrettet indsats i den grafiske branche kan medvirke til, at der sker færre ulykker, skriver næstformand i Grafisk BAR Mogens Nies, HK/Privat, i Synspunkt. Nul ulykker i dage Rapportering af nærved-ulykker og internt arbejde med sikkerhedsstandarder har i mere end tre år holdt ulykkerne fra døren hos emballagevirksomheden AMCOR Flexibles Raackmann. Færre ulykker i branchen Der tegner sig et meget positivt billede af emballageindustrien, når man ser på kurven over ulykker og sygefravær. Antallet af ulykker er halveret på fem år. Forebyg ulykker med EASY Nu kan virksomhederne få et overblik over alle deres arbejdsulykker og bedre sætte ind med forebyggende tiltag. Kender du EASY? Test dig selv eller en kollega i, hvor meget du ved om det nye EASY. Lav quizzen og bliv klogere på værktøjet. Den grafiske branche får kortlægningsværktøj Et nyt og unikt værktøj fra Grafisk BAR er på vej. Det er en hjælp til APV og målrettet virksomheder i den grafiske branche. Vi er blevet bedre til at sikre den gode kvalitet Trykkeriet Schweitzer har fået et kvalitetssystem, der højner kvaliteten, giver bedre økonomi og styrker arbejdsmiljøet Hjælp til at skrive ansøgning Mindre virksomheder skal have ekstra tilskud til at få et bedre arbejdsmiljø. Hvis lovforslaget går igennem, kan de søge om at få op til kr. for at skrive en projektansøgning til Forebyggelsesfonden. Ændringer i arbejdsmiljøloven Pr. 1. januar 2009 er arbejdsmiljøloven ændret syv steder. Flere er relevante for virksomheder i den grafiske branche. Man vænner sig til begge dele Nogle er for storrumskontorer, andre imod. Opgaverne kan dog ofte kun løses, hvis journalisterne sidder i samme lokale og kan kommunikere med hinanden. Behov for større indsats for at nå mål Den netop offentliggjorte overvågningsrapport om arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen i Danmark viser, at antallet af ulykker stadig er for højt. Støj, muskel- og skeletbesvær og det psykiske arbejdsmiljø er fortsat indsatsområder. Kort nyt Korte nyheder og nye værktøjer: Har I et godt arbejdsmiljø? Sikker arbejdsplads med NAPO. Halvér mobningen med handlingsplan. Ny rapport om overvågning af arbejdsmiljøet. Økonomisk hjælp til ansøgning. Ny hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø. Nye bøger og pjecer om arbejdsmiljø.

3 Grafisk BAR Udgiver: Grafisk BAR Studiestræde 3,2 sal 1455 København K Telefon: Redaktion: Carsten Bøg (ansvarshavende) Redaktør: Tine Vorting, MAX Kommunikation Journalister: Ingrid Pedersen, Birgitte Ramsø Thomsen, Tine Vorting Layout: Michael Svendsen Illustrationer: Gitte Skov, Massimo Locci Fotos: Thomas Busk Tryk: Kailow Oplag: Udgivelse: Nr. 13, 2009 Udgives 4 gange årligt ISSN: Papir ISSN: Online Kontakt til redaktionen: eller Telefon: Forsidefoto: Modelfoto Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers Arbejdsgiverforening EmballageIndustrien HK/Privat 3F Fagligt Fælles Forbund Dansk EL-Forbund Dansk Journalistforbund Kontakt: Fællessekretariatet Grafisk Bar Studiestræde 3, 2.sal 1455 København K Telefon: synspunkt Nul ulykker - Det er EASY! Ulykker skal anmeldes. Og hvis ulykken medfører mere end en dags fravær for personen, der er kommet til skade, er der pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen er i mange år sket, ved at virksomhederne udfyldte en blanket i flere gennemslag og postede den med snail mail. Ikke særlig let og enkelt. Det er der lavet om på i dag. Arbejdstilsynet har udviklet et elektronisk anmeldelsessystem, det såkaldte EASY, som nu ligger i en nyere og bedre version. Alle ulykker skal også undersøges. Formålet er at finde ud af, hvorfor den konkrete ulykke skete, så man kan forebygge, at der sker flere af den slags ulykker. Derfor er der også i den nye version af EASY integreret et forebyggelsesmodul. Modulet er stort set identisk med værktøjet STOPulykker, der for nogle år siden blev udviklet af en række branchearbejdsmiljøråd, blandt andet Grafisk BAR. Ved at bruge EASY til at anmelde ulykken kan den grafiske virksomhed samtidig foretage den vigtigste opgave, efter, at ulykken er sket nemlig forebyggelsen. Hele undersøgelsesforløbet kan gemmes i en virksomhedsmappe på hjemmesiden. For at lette arbejdet med at undersøge en ulykke er der lagt et eksempel ind fra den grafiske branche som guide. Undersøgelsesmodulet kan også bruges ved undersøgelse af nærved-ulykker. Modulet er fuldstændig adskilt fra anmeldelsesdelen. Det vil sige, at kun den enkelte arbejdsplads har adgang til oplysningerne. Og der er helt vandtætte skotter til myndigheden. Arbejdstilsynet følger udviklingen i antallet af ulykker i de årlige overvågningsrapporter. Hovedbudskabet i den seneste udgave er, at kurven for antal ulykker ikke bevæger sig i den rigtige retning nedad! En ekstra og målrettet indsats i den grafiske branche kan medvirke til, at der sker færre ulykker. Grafisk BAR har sat ulykkerne på dagsordenen og opfordrer derfor til, at ledelse og ansatte også fokuserer på forebyggelse af ulykker. Og nærved-ulykker. Der er mange håndtag at dreje på. Et af dem er at sørge for, at ulykker ikke sker igen, og det gør man ved at finde årsagerne til de ulykker, der sker. En fejl bør ikke ske to gange. Nul ulykker er hele tiden målet. EASY og ikke mindst forebyggelsesmodulet er et skridt på vejen fra en til nul. Brug det. Det er Easy! Mogens Nies Grafisk BAR 13. nummer marts

4 Nul ulykker i dage Rapportering af nærved-ulykker og internt arbejde med sikkerhedsstandarder har i mere end tre år holdt ulykkerne fra døren hos AMCOR Flexibles Raackmann. Af Tine Vorting En emballagevirksomhed i Horsens ligger inde med en god opskrift på, hvordan man undgår ulykker. Og det skyldes ikke simpelt held, men et grundigt og vedholdende arbejde med holdninger, rapportering af nærved-ulykker og nye sikkerhedsstandarder. Virksomheden er AMCOR Flexibles Raackmann, som producerer fleksibel emballage til blandt andet pålæg og kaffe. Målet er nul ulykker. Danisco solgte os i 2001, og dengang syntes vi da, at vi var gode til arbejdsmiljø, men vores nye ejere var benhårde. Vi skulle ned på nul ulykker, fortæller sikkerhedschef Søren Eriksen. Det betød en helt ny måde at arbejde med arbejdsmiljø på. Blandt andet bidrager samtlige medarbejdere med rapporteringen af nærved-ulykker, og målet er ikke, som man kunne forledes til at tro, at der skal rapporteres så få som muligt, for statistisk set kan man ikke undgå at komme ud for den slags hændelser. Hos AMCOR i Horsens er målet at rapportere 550 nærved-ulykker pr. år, hvilket svarer til to registreringer pr. timelønnet medarbejder om året. På den måde får vi identificeret de farlige områder og kan sætte ind med en forebyggende indsats, så vi undgår skader, siger Søren Eriksen. Rapportering alene er dog ikke nok. Der skal også løsninger på bordet, så man undgår ulykker i fremtiden. Vores mål er at have en løsning på minimum 85 procent af nærved-ulykkerne, og det har vi nået de sidste to år, oplyser han. Advarsler AMCORs seneste ulykke fandt sted i En ny medarbejder var i gang med at håndtere en tromle, da den drattede ned. I stedet for at undgå at komme til skade forsøgte medarbejderen at redde tromlen, men det resulterede i, at det yderste led af hans ene finger kom i 4 Grafisk BAR 13. nummer marts 2009

5 Grafisk BAR 13. nummer marts

6 Vejen til nul ulykker klemme. I første omgang tog han det ikke så alvorligt, men efter et døgns tid smertede det så meget i fingeren, at medarbejderen måtte sygemeldes i nogle dage. Siden har vi undgået ulykker med fravær, og det tror jeg skyldes, at vi internt har arbejdet med at udarbejde sikkerhedsstandarder, og at vi følger op på, om de bliver overholdt, siger Søren Eriksen. Hvis man ikke overholder sikkerhedsregler, kan det medføre advarsler, og der er faldet nogle stykker, men kun mundtlige. Søren Eriksen er dog ikke bekymret. Medarbejderne ved, at de skal arbejde sikkert og forsvarligt for deres egen og kollegernes skyld ikke for virksomhedens skyld. Og det betyder faktisk, at folk gør, som vi beder dem om, og husker at bruge de personlige værnemidler og holde øje med, at de arbejder sikkert ved maskinerne. Holdninger Sikkerhedschefen har arbejdet i AMCOR i mere end 30 år og fortæller, at medarbejderne bærer en stor del af fortjenesten for, at virksomheden har undgået ulykker i lang tid. Det har dog krævet et arbejde med holdninger hos især de ældre, rutinerede medarbejdere, konstaterer Søren Eriksen og fortsætter: Når man i mange år har arbejdet på samme måde, er det svært pludselig at skulle ændre på holdningen til arbejdet, og hvordan man udfører det. Ifølge sikkerhedsrepræsentanterne Flemming Sørensen og Jørn Andersen fra henholdsvis Vedligeholdelsesafdelingen og Rulleskæreafdelingen går medarbejderne i dag op i at arbejde sikkert. Det sker da, at jeg fanger én, der ikke gør det rigtigt, men så siger jeg det til ham. Jeg synes slet ikke, at det har været svært at få mine kolleger til at arbejde sikkert, siger Flemming Sørensen. Det samme gælder for os i Rulleskæreafdelingen. Medarbejderne står virkelig bag de nye sikkerhedsregler, fastslår Jørn Andersen. Og holdningen til sikkerhed har ændret sig i AMCOR i løbet af de sidste syv år. Men alene at arbejde med nærved-ulykker og sikkerhedsstandarder skaber ikke det sikre arbejdsmiljø. Efter Søren Eriksens mening handler det om at arbejde bredt, hvilket betyder, at der skal følges op på de årlige handlings- og strategiplaner samt Arbejdspladsvurderingen og Trivselsundersøgelsen og indarbejde de input, de får fra medarbejderne i blandt andet APV og Trivselsundersøgelsen. AMCOR Flexibles Raackmann beskæftiger sig med udvikling, produktion og markedsføring af fleksible plastbaserede emballager primært til fødevaresektoren og medicinalindustrien. I virksomheden arbejder 425 medarbejdere. AMCOR indgår i den australskbaserede koncern af samme navn, som har sikkerhed og arbejdsmiljø som nogle af de væsentligste fokusområder. Samtlige 250 virksomheder i koncernen skal efterleve og auditeres på baggrund af AMCORs sundheds- og sikkerhedsstandarder, som er meget lig med det arbejdsmiljøcertificerede ledelsessystem OHSAS AMCOR-koncernen har nul ulykker som mål, og AMCOR i Horsens har nået målet gennem: Implementering af system til at registrere og rapportere nærved-ulykker Uddannelse og træning af medarbejderne i maskinsikkerhed, håndtering af kemikalier, nærved-rapportering, førstehjælp samt brandbekæmpelse Alle medarbejdere bidrager til rapporteringen Mål om 550 nærved-rapporter om året Løsning på 85 procent af nærved-ulykkerne Nye sikkerhedsstandarder og opfølgningsværktøjer Løbende kampagner 6 Grafisk BAR 13. nummer marts 2009

7 Færre ulykker i branchen Der tegner sig et meget positivt billede af emballageindustrien, når man ser på kurven over ulykker og sygefravær. Antallet af ulykker er halveret på fem år. Af Tine Vorting Hvad er en ulykke? Arbejdsulykker bliver ofte opfattet som hændelige uheld, man ikke rigtig kan gøre noget ved. Denne opfattelse er ikke hensigtsmæssig, fordi man overser muligheden for at forebygge ulykker. Hvis man for alvor skal forebygge ulykker, bør der tages fat i de farlige situationer, som opstår løbende. Antallet af ulykker inden for emballageindustrien har ligget stabilt de sidste tre år. Men går vi bare syv år tilbage, skete der markant flere ulykker i branchen. Årsagen er, ifølge miljøchef Lone Alstrup fra EmballageIndustrien, at der er et meget større fokus i dag på at undgå ulykker. For det er dyrt for virksomheden, når der sker en ulykke. Der er god økonomi i at have færre ulykker. Men det er jo ikke den eneste fordel. Jeg tror heller ikke, at virksomheden ønsker at have et rygte som en arbejdsplads, hvor man nemt kan komme til skade, siger hun. Grafisk gruppeformand i 3F, Steen Madsen er enig i, at der er sket en klar forbedring. Der er meget fokus på sygefraværet og på, hvor meget samfundet og virksomhederne kan spare ved, at folk ikke kommer til skade. Generelt har der de senere år været stigende interesse fra arbejdsmarkedets parter på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, siger han. De ulykker, der sker i branchen, er typisk de samme som i andre virksomheder i den grafiske branche. En medarbejder løber for stærkt op ad trappen og slår sig eller hopper ned fra trucken og falder forkert på foden. Hvor en sådan ulykke måske tidligere gav et sygefravær på op til to uger, er virksomhederne de seneste par år blevet meget bedre til at følge op på ulykken med det samme og få folk hurtigere tilbage på arbejdet. Jeg synes, at de er blevet meget bedre til at tage hånd om medarbejderne og til at finde mere egnede placeringer, hvor personen, der er kommet til skade, kan arbejde, indtil det er muligt at vende tilbage til den faste plads, udtaler Lone Alstrup. Fakta om arbejdsulykker Ulykker/skader kan inddeles i tre kategorier: Førstehjælpsskade Arbejdsskade uden fravær Arbejdsskade med fravær. Ulykker med sygefravær er i årene faldet med 50 procent. De sidste tre år har tallet været stabilt. I 2007 blev der anmeldt arbejdsulykker i Danmark. 58 arbejdsulykker var så alvorlige, at de medførte døden. Arbejdsulykker er et af de fire prioriterede arbejdsmiljøproblemer. Det betyder, at arbejdsulykker skal være i fokus i den samlede arbejdsmiljøindsats til og med Regeringens mål er, at antallet af arbejdsulykker skal reduceres med 20 procent inden udgangen af Kilde: Beskæftigelsesministeriet 10 vigtige punkter ved den alvorlige arbejdsulykke: Stands ulykken. Giv førstehjælp og tal med den tilskadekomne. Ring efter hjælp på eller kør til læge/skadestue. Tilkald Arbejdstilsynet, før forholdene ændres. Orientér de pårørende. Tal med alle vidner. Tag et billede eller tegn en skitse af ulykkesstedet. Start med at udfylde ulykkesværktøjet og gør det færdigt snarest muligt. Få den tilskadekomne til at forklare mere, når han/hun er tilbage. Tag evt. på hospitalet eller på hjemmebesøg. Hæng bagsiden af værktøjet til ulykker op. Kilde: Grafisk BAR 13. nummer marts

8 Forebyg ulykker med EASY Nu kan virksomhederne få et overblik over alle deres arbejdsulykker og bedre sætte ind med forebyggende tiltag. Af Tine Vorting Lidt over halvdelen af alle danske virksomheder registrerer deres arbejdsulykker elektronisk i systemet EASY. Og antallet af brugere stiger, men man er fortsat et stykke fra målet, som er 100 procent, oplyser projektleder Victor Mørk Johansen fra Arbejdstilsynet. Nu er der kommet en bedre og mere brugervenlig version af EASY, som skal få flere til at bruge værktøjet, der både kan bruges til at registrere, analysere og udarbejde planer for forebyggelse af arbejdsulykker og nærved-ulykker. Værktøjet er blevet forbedret, så virksomhederne kan få et centralt overblik over deres arbejdsulykker i et og samme værktøj samt finde årsagerne til dem. Og det mener jeg, er en stor fordel, siger Victor Mørk Johansen og forklarer, at man derfor på en mere effektiv måde kan analysere årsager og sætte ind med tiltag, der skal mindske antallet af ulykker. Blandt andet giver systemet virksomhederne mulighed for at se, i hvilke afdelinger ulykkerne sker. Ledelsen kan også vælge at give flere medarbejdere adgang til systemet, og på den måde får de også overblik over virksomhedens arbejdsulykker. Hvis flere i virksomheden får adgang til systemet, er det muligt at sprede viden om virksomhedens ulykker til flere afdelinger og medarbejdere. På den måde hjælper systemet til en videndeling og til, at afdelinger kan lære af hinanden, fastslår Victor Mørk Johansen. Nemmere at navigere i Det elektroniske anmeldelsessystem er i det hele taget blevet bedre, og så er det også blevet nemmere at navigere rundt i. Især brugersnitfladen er blevet rigtig god, forklarer Jacob Munk, der er sekretariatsleder for BAR Bygge & Anlægs Fællessekretariat. Han har været med i arbejdet med at integrere ulykkesundersøgelsen og handlingsplansmodulet fra STOPulykker i EASY. Der mangler stadig to vigtige funktioner, konstaterer Jacob Munk og fortsætter: Arbejdstilsynet har planlagt, at de bliver en del af EASY i De to funktioner, der mangler, er et - og sms-modul, som gør det muligt at sende reminder til dem, der laver handlingsplaner samt information til alle i virksomheder om nye risikoområder. Desuden mangler en opslagsmodel, hvor man kan lægge billeder ind og designe et opslag, der kan sendes til relevante enheder i virksomheden. Selvom det nye EASY har været oppe at køre i fire måneder, er det kun de færreste virksomheder, der er opmærksomme på, at man nemt kan foretage undersøgelser og lave handlingsplaner om arbejdsulykker, blandt andet som led i APV, i et og samme system. De fleste kender kun EASY som et system til anmeldelse af ulykker. Jeg synes, at det er vigtigt, at det nye EASY bliver markedsført over for virksomheder, der i højere grad har brug for at arbejde med ulykkesforebyggelse. Dette er et af de nyttigste værktøjer, vi har, til at nedbringe det alt for høje ulykkesantal i danske virksomheder, fastslår Jacob Munk. Ulykken skal anmeldes Hvis en arbejdsulykke medfører mere end en dags fravær (ud over tilskadekomstdagen), skal arbejdsgiveren anmelde ulykken til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet bruger anmeldelsen til at vurdere, om arbejdspladsen skal besøges og arbejdsmiljøet undersøges samt som statistisk grundmateriale for den forebyggende indsats. 8 Grafisk BAR 13. nummer marts 2009

9 Fakta om EASY Det elektroniske anmeldelsessystem EASY er udviklet af Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet i Den 10. november 2008 blev EASY integreret med STOPulykker, som var BAR enes elektroniske system til forebyggelse af arbejdsulykker. I dag kan en virksomhed registrere en arbejdsulykke i EASY og herefter behandle sagen i systemet samt lave opfølgning og nedskrive handlingsplaner. Systemet kan bruges af læger, virksomheder og organisationer. Fordele ved at bruge EASY: At arbejdsskader kun skal anmeldes ét sted og én gang. At det bliver lettere at anmelde, da der tilbydes hjælp (telefonisk, via mail og vejledning). At arbejdsskaderne kan anmeldes hele døgnet. At du får et værktøj til at registrere arbejdsulykker og nærved-ulykker og efterfølgende lave analyser af årsager og udarbejde handlingsplaner som opfølgning. At du ikke skal bekymre dig om at sende anmeldelsen til dit forsikringsselskab, Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. EASY sørger automatisk for at sende anmeldelsen til alle relevante parter. At du altid kan finde og udskrive tidligere elektronisk indsendte anmeldelser. At du kan gemme en anmeldelse som kladde og gøre den færdig til indsendelse senere. At du kan oprette brugere og tildele dem roller, så arbejdet med at udfylde og anmelde kan fordeles mellem flere medarbejdere. At du kan oprette afdelinger, som afspejler virksomhedens organisation. Kilde: Arbejdstilsynet Grafisk BAR 13. nummer april

10 TEST Kender du EASY? Test dig selv eller en kollega i, hvor meget du ved om det nye EASY? Lav quizzen og bliv klogere på værktøjet. 1. Hvad er EASY? a) Et fælles system for Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet b) Et fælles system for arbejdsmiljøkonsulenter c) Et firma, der udlejer hårde hvidvarer og fjernsyn 2. Hvad er EASY en forkortelse af? a) Et anderledes system til at forebygge ulykker b) Elektronisk anmeldelsessystem c) Det er ingen forkortelse, men er engelsk og betyder LET 3. Hvem kan bruge EASY? a) Kun læger b) Kun virksomheder c) Organisationer, virksomheder og læger 4. Hvad kan man med EASY? a) Registrere ulykken og derved arbejde videre med analysen af årsagerne b) Nemt og hurtigt finde ulykkesstedet c) Få hjælp til at informere om ulykken 5. Hvor mange steder skal ulykken anmeldes? a) Ti steder b) Fem steder c) Et sted 6. Kan man få overblik over sine arbejdsulykker i EASY? a) Nej b) Arbejdstilsynet er endnu ikke nået til dette punkt c) Ja, virksomheden kan få overblik over alle sine arbejdsulykker fordelt på egne afdelinger 7. Hvornår blev forebyggelse af ulykker integreret i EASY? a) 10. september 2008 b) 10. oktober 2008 c) 10. november Hvor mange funktioner mangler i EASY? a) 1 b) 2 c) Ingen 9. Hvornår kan man anmelde ulykker? a) Om dagen b) Om natten c) Hele døgnet 10. Hvad er blevet nemmere? a) At navigere rundt i systemet b) At anmelde ulykker i systemet c) At registrere ulykker i systemet Svarene står nederst på siden. Resultat: point: Tillykke! Du kender EASY rigtigt godt point: Ikke så dårligt endda. Men der er plads til at vide mere point: Hovsa, du må hellere læse artiklen om EASY eller gå ind på www. at.dk under EASY Hvert rigtigt svar giver fem point. 1:a, 2:b, 3:c, 4:a, 5:c; 6:c, 7:c, 8:b, 9:c, 10:a 10 Grafisk BAR 13. nummer marts 2009

11 Den grafiske branche får kortlægningsværktøj Et nyt og unikt værktøj fra Grafisk BAR er på vej. Det er en hjælp til APV og målrettet virksomheder i den grafiske branche. Af Tine Vorting Virksomheder i den grafiske branche får meget snart en hjælpende hånd til deres APV. I løbet af foråret lancerer Grafisk BAR et elektronisk kortlægningsværktøj, der er målrettet den grafiske branche, og som gør det nemmere for virksomhederne at kortlægge arbejdsmiljøet. Med værktøjet kan virksomhederne også risikovurdere og prioritere arbejdsområder samt udarbejde handlingsplaner. Kortlægningsværktøjet er unikt af to grunde. Det er det første af slagsen, og så er det målrettet virksomhederne i den grafiske branche, udtaler arbejdsmiljøchef Carsten Bøg fra Grafisk Arbejdsgiverforening og formand i Grafisk BAR. Han mener, at virksomhederne får meget nemmere ved at lave deres APV, hvis de bruger Grafisk BARs Kortlægningsværktøj, fordi de hurtigt får et overblik over, hvad de skal være opmærksomme på ved kortlægningen. Mogens Nies, HK/Privat og næstformand i Grafisk BAR er enig: Hvis ledelsen og medarbejderne bruger værktøjet, tror jeg, at det er lettere for dem at holde styr på deres løbende APV-proces, for de bliver nærmest guidet igennem ved hjælp af de spørgsmål, der står i vejledningerne, siger han. Vidensdatabase Kortlægningsværktøjet består af en række vejledninger, der er målrettet områderne kontor, prepress, trykning og færdiggørelse. Inden for de fire områder er værktøjet herefter inddelt i emnerne ergonomi, ulykker, kemi, støj, psykisk arbejdsmiljø og alt det andet, som fx er graviditet, sygefravær og unges arbejde. Vejledningerne beskriver, hvad virksomhederne skal være opmærksomme på, når de skal kortlægge arbejdsmiljøet inden for de forskellige områder. Værktøjet indeholder også en slags vidensdatabase med links til en række af Arbejdstilsynets og parternes egne værktøjer inden for specifikke områder, og som virksomhederne kan bruge, hvis de har brug for flere informationer til at lave deres APV. Layoutmæssigt lægger Kortlægningsværktøjet sig tæt op af Grafisk BARs nye hjemmeside, som blev lanceret i begyndelsen af Det spiller tæt sammen med vores hjemmeside og er på samme måde forsøgt opbygget så brugervenlig som muligt. Men Kortlægningsværktøjet er ikke endegyldigt færdigt. For vi vil lytte til brugerne og blive ved med at udvikle værktøjet, siger Carsten Bøg. Om værktøjet Matrixen på forsiden af giver en smagsprøve på Kortlægningsværktøjet. Her kan man fx læse om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man arbejder i prepress, kontor, færdiggørelse eller trykning. Alle områder er inddelt i emner som støj, kemi, psykisk arbejdsmiljø, ulykker, ergonomi og Alt det andet, som er fx graviditet, sygefravær og unges arbejde. Når virksomheden har registreret problemer inden for et specifikt område og ens egen afdeling, kan man vælge at få en samlet liste over alle de registrerede problemer, hvilket giver et overblik over, hvad der venter at på at blive løst, og om det har en lav, normal eller høj prioritet. Til sidst er der et skema, man kan bruge til at lave en handlingsplan for hvert enkelt problem. Grafisk BAR 13. nummer marts

12 12 Grafisk BAR 13. nummer marts 2009 Fotos fra Schweitzer

13 Vi er blevet bedre til at sikre den gode kvalitet Trykkeriet Schweitzer har fået et kvalitetssystem, der højner kvaliteten, giver bedre økonomi og styrker arbejdsmiljøet. Af Tine Vorting Vandmåleren i urtepotten viser, at planten stadig er fugtig, mens to standere til venstre for receptionens indgang gør medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere opmærksomme på vision, strategi og målsætning. Vi er hos Schweitzer et midtjysk trykkeri af større skala. Her er der styr på meget mere end plantevanding og information på standere. Trykkeriet er netop blevet ISO 9001-certificeret. Et kvalitetssystem, som ifølge produktionsdirektør Svend Erik Grue Nielsen højner kvaliteten, giver bedre økonomi og styrker arbejdsmiljøet. Og som var nødvendigt at have, hvis de ville have kunder inden for medicinal- og fødevarebranchen. Vi havde ikke den nødvendige skriftlige dokumentation, som den type kunder kræver. Men ud over at få flere kunder havde vi også et ønske om at mindske spildet og forbedre vores arbejdsmiljø, fortæller han. Og det havde han hørt, at man kunne, når man havde et kvalitetssystem. Men inden arbejdet med certificeringen kom i gang, blev der foretaget organisationsændringer, som skulle gøre organisationen fladere og give medarbejderne mere indflydelse på eget arbejde. En afdelingsleder blev erstattet med en teamleder, og der blev udnævnt tre teamledere uden personaleansvar, hvis funktion blev at være et koordinerende led mellem ledelse og medarbejdere. Frygtet Forandringer i organisationen og i arbejdsprocedurer bliver ofte mødt med skepsis og bekymring. Schweitzer var ingen undtagelse. En dag i juni lukkede man produktionen, så alle medarbejdere kunne deltage i mødet, hvor ledelsen informerede om det kommende arbejde med ISO Medarbejderne frygtede, at det ville betyde en masse kontrol, fortæller tillidsrepræsentant Miechel D. Rahbek. Man hører jo om, hvordan ISO-systemet kræver, at man går ned i hver en detalje. Så vi var da klart skeptiske i starten og frygtede det værste. Men jeg synes, at det er gået fantastisk godt. Miechel D. Rahbek sad med i certificeringsudvalget. Her gjorde han det klart, at det var vigtigt, at standardinstruktionerne skulle være nemme at gå til, så medarbejderne kunne svare på spørgsmål fra kunder, der var på besøg ude i trykkeriet. Han mener, at ISO 9001 har øget kvaliteten. Vi er blevet bedre til at sikre den gode kvalitet. Når vi tager sporingsark, lægger vi første og sidste ark i oplaget til side, tidsstempler og underskriver og gemmer i mapper som dokumentation ved eventuelle reklamationer fra kunder, forklarer han. Grafisk BAR 13. nummer marts

14 Tillidsrepræsentant Miechel D. Rahbek Vandmåler Smertefrit Arbejdet med ISO 9001 er gået smertefrit og hurtigt. Ifølge Svend Erik Grue Nielsen, fordi man allerede havde skabt en flad struktur og en mere åben dialog med medarbejderne, inden arbejdet gik i gang. Det er nok gået en del lettere, fordi vi allerede havde gjort meget for at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden. Under arbejdet med ISO 9001 har medarbejderne i høj grad også været involveret. De har selv været med til at beslutte, hvordan standardskrivelserne skulle formuleres. Vi har ikke proppet noget ned i halsen på dem. Og jeg tror, at det er succesen bag projektet, siger Svend Erik Grue Nielsen. Tillidsrepræsentanten er enig. Efter udvalgsmøderne i efteråret fremlagde han de gennemarbejdede standardinstruktioner for sine kolleger i trykkeriet, som så kom med input, der blev indarbejdet i de færdige standardinstruktioner. Jeg synes, at vi er blevet hørt, og at vi har været med til at lave en god løsning. Vi har jo faktisk selv skrevet de standardskrivelser, siger Miechel D. Rahbek. Tavlemøder Samtidig med at ISO 9001 arbejdet kom i gang, indførte Svend Erik Grue Nielsen en ny form for mødekultur, de såkaldte tavlemøder. Hidtil havde der været en form for envejskommunikationsmøder, hvor medarbejderne sad tilbagelænet på stolene og bare lyttede. Sådan kunne jeg altså ikke holde møde. De var jo ikke i beredskabsstilling. Så jeg foreslog, at vi forsøgte os med tavlemøder. Jeg sagde til dem: I skal stå op, for nu skal vi have lidt luft i lungerne og deltage aktivt, fortæller produktionsdirektøren med et smil. I dag samles medarbejderne i deres respektive afdelinger hver 14. dag til stående dialogmøder foran tavlerne. Her taler man blandt andet om, hvordan det er gået siden sidst, og hvor mange ordrer, spild og sygefravær der har været. Men det kan også være noget så enkelt som, at der er for koldt i lokalet. Vi får hurtigt problemerne løst, når de kommer op på tavlen, konstaterer Svend Erik Grue Nielsen, som også mener, at møderne har gjort medarbejderne meget mere tilfredse med 14 Grafisk BAR 13. nummer marts 2009

15 Sådan foregik certificeringsprocessen Grafisk Arbejdsgiverforening gik ind i projektet som rådgivere og deltog i et informationsmøde i De leverede blandt andet guides til, hvordan virksomheden kunne gennemføre kvalitets- og miljøledelse, herunder skabeloner til, hvordan man laver en politik, dokumentstyring, indkøbsprocedurer m.m. Samtidig med gennemførelse af ISO 9001 fik Schweitzer også miljøledelsessystemet ISO Arbejdet strakte sig over fire måneder. Produktionsdirektør Svend Erik Grue Nielsen (th) med nogle af sine medarbejdere ved et tavlemøde. jobbet. I hvert fald melder sygefraværet om et fald på knap 1 procent fra 3,3 til 2,4 procent det sidste år. Kvalitetssystemet har også hjulpet på det psykiske arbejdsmiljø, fordi det har skabt klare og fælles retningslinjer for, hvordan virksomheden arbejder. Dermed undgår man unødige diskussioner om skyld og ansvar, hvilket ellers kan fylde meget i hverdagen på mange arbejdspladser. Men der er også en mere åben dialog i dag. Vores mål er blevet synligt for alle. Medarbejderne har fået mere travlt, men jeg tror, de synes, at det er fedt at gøre en forskel. At de kan se, at der sker mindre spild. Den første i måneden spørger de efter tallene, og får de dem ikke med det samme, så siger de: Skjuler I dem for os? Er det gået for godt? Før min tid fik de jo ikke tallene at vide. Og jeg tror, at det er med til at give en helt anden og mere aktiv deltagelse i dagligdagen. De ved, at det kan betale sig at lave tingene rigtigt første gang, og de brænder for at opfylde målet. Det kan vi også takke ISO 9001 for. Følgende er indført: Der er udarbejdet standardinstruktioner, som alle medarbejdere har været med til at formulere. Heri står, hvordan man udfylder ordrer m.m. korrekt. Der bliver taget sporingsark fra første og sidste ark i oplaget. Hver tryksag ligger i mappe med ordrebeskrivelse, kontrolskema og produktionsplan. Der er udarbejdet kvalitets- og miljømanual. Alle medarbejdere kender Schweitzers visioner og mål på kvalitets- og miljøområdet. Alle gæster skal bære ID-kort. Der er forbud mod at spise i produktionen pauser skal holdes i kantinen. Der er forbud mod at høre musik i høretelefoner. Alle skal nemt kunne kommunikere med hinanden. Der er forbud mod at bære eget tøj under arbejde. ISO 9001 har forbedret arbejdsmiljøet, fordi: Medarbejderne ved, hvilke mål og visioner virksomheden har. Medarbejderne bliver løbende informeret om, hvordan det går med salget, spild m.m. Medarbejderne har været med til at udarbejde standardinstruktionerne. Der er kommet gang i en mere åben dialog mellem ledelse og medarbejdere. I efteråret 2008 blev der indført tavlemøder, som ledere og medarbejdere deltager i hver 14. dag. Dette er en konsekvens af ISO 9001 og er indført for på en bedre måde at kunne kommunikere med medarbejderne, give informationer, få feedback, spørgsmål, information og sætte gang i dialogen. Grafisk BAR 13. nummer marts

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

publikationer grafisk bar Støj i den grafiske branche Grafisk Bar - Grafisk BranchearBejdsmiljøråd Tema kemi! substitution i grafiske virksomheder

publikationer grafisk bar Støj i den grafiske branche Grafisk Bar - Grafisk BranchearBejdsmiljøråd Tema kemi! substitution i grafiske virksomheder 11. nummer september 2008 substitution i grafiske virksomheder bryd va nerne og vær kreativ! klapjagt EllEr gode intentioner ny HanDlingsPlan for MinDrE sygefravær kurser og kompetencemålinger giver tilfredse

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

- to værktøjer til den grafiske branche

- to værktøjer til den grafiske branche Forebyg - to værktøjer til den grafiske branche Præsentation til sikkerhedsorganisationen Hvorfor forebygge ulykker? Arbejdsulykker fører til Menneskelige omkostninger Driftsforstyrrelser Dårlig stemning

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

grafisk bar Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen publikationer? Prøv quizzen! 14. nummer juni 2009 1 Medlemmer

grafisk bar Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen publikationer? Prøv quizzen! 14. nummer juni 2009 1 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 14. nummer juni 2009 Stil dig ikke ud på sidelinien! Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen Trykkeriet Scanprint: Vi vil have den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

grafisk bar 18. nummer juni 2010 1

grafisk bar 18. nummer juni 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 18. nummer juni 2010 På Nordjyske Medier taler man om trivsel Tag en uddannelse i UV-farver og - lakker IPEX - Nye arbejdsmiljørigtige maskiner

Læs mere

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering AM 2010 Arbejdsmiljøchef Anne Birgitte Bonde, Per Aarsleff Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, ALECTIA Lidt om mig selv Uddannet

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere