H VA S K O Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H VA S K O Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)"

Transkript

1 H VA S K O Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) Dorthe Holm Landsforeningen Autisme

2 Ophavsret: Dorthe Holm, indehaver af specialpædagogisk virksomhed forfatter af HVASKO pædagogik i hverdagen. Ansat ved Horsens Kommunes videncenter for børn og unge med med ADHD, ADD, Tourette, OCD og autismespektrumforstyrrelser. Her varetager jeg en funktion som koordinator og pædagogisk vejleder for kommunens folkeskoler og specialskoler. Denne funktion indebærer samtaler med børnene og familierne samt uddannelse, samtaler og vejledning af lærer, pædagoger og skolepsykologer med henblik på inklusion. Udgiver: Landsforeningen Autisme Trykkeri: Als Offset ApS, Augustenborg Grafisk tilrettelæggelse: Annette Lund Dreyer Illustrationer: Karoline Holm og Frederikke Holm 3. udgave, 1. oplag. 2 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

3 H Handicapforståelse V Visuel støtte A Assessment/vurdering S Struktur K Konkret O Organisering Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 3

4 Indholdsfortegnelse HVASKO... 6 H Handicapforståelse... 7 Visuel støtte... 8 Opfattelsesevne... 8 Kommunikation... 9 Mentaliseringsevne...10 Sociale færdigheder...11 Tidsbegreber...12 Aktivitetsskift...13 Barnets forståelsesramme...14 Repetetiv adfærd...15 V Visuel støtte...16 A Assessment/vurdering...23 S System/struktur...24 K Konkret...26 O Organisering...27 Relevante henvisninger Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

5 Forord Det kræver nogle forudsætninger at imødekomme børn med autismespektumforstyrrelsers (ASF) særlige behov. For at disse børn skal trives bedst muligt, er det nødvendigt, at alle de voksne omkring børnene har en fælles viden og holdning. Denne opslagsbog giver et bud på en række forhold, som de voksne omkring børnene er nødt til at overveje og forholde sig til. Erfaringen fra et mangeårigt arbejde med denne børnegruppe viser, at en motiverende, ensartet, forudsigelig og visuelt baseret struktureret hverdag er det, børnene har brug for. Brug opslagsbogen i dagligdagen, diskuter den med kollegaer og forældre. Find i samarbejdet en god og hensigtsmæssig måde at imødekomme barnets særlige behov på. Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 5

6 H VA S K O Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) I teksten refereres til barnet, men der kunne også have stået den unge eller voksne. Måden hvorpå vi forstår disse mennesker, er det vigtigste, uanset deres alder. 6 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

7 H Handicapforståelse Det autistiske spektrum er meget bredt og viser sig på forskellig vis fra barn til barn. Der er dog nogle fællestræk. Intet barn får en diagnose inden for autismespektret med mindre, det har vanskeligheder inden for tre områder, som i dag ofte betegnes som triaden af funktionsforstyrrelser. De tre områder er: Kommunikation, socialt samspil og social forestillingsevne, det vil sige en begrænset stereotyp adfærd/tænkning (Lorna Wing). En anden faktor, som man skal være opmærksom på, er formodningen om, at børn med autisme har svært ved at mentalisere (dvs. at analysere og forstå såvel egne som andres tanker). H handicapforståelse Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 7

8 Mennesker med autismespektrumforstyrrelse har som regel: H handicapforståelse VISUEL STØTTE 1. brug for visuelt baseret støtte Visuelt baseret støtte hjælper barnet til at blive selvhjulpent og dermed selvstændigt. Samtidig hjælper det barnet til ikke at komme i tvivl om, hvad der forventes, samt hvilke handlemuligheder barnet har. 2. brug for struktureret miljø Et overskueligt og ensartet miljø gør dagligdagen nemmere for barnet. Årsagen til det er, at barnet ikke skal bruge energi på dagligt at orientere sig. OPFATTELSESEVNE 3. en anderledes måde at tænke på Barnet forstår måske ikke de sociale regler og kommer derfor til at sige eller gøre ting, som andre synes er forkerte. Dette kan føre til misforståelser, og det kan blive forvekslet med uhøflighed. Grundlæggende vil barnet gerne gøre det rigtige, men mangler strategierne til det. 8 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

9 4. en anderledes måde at opfatte på Undgå ord og sætninger med overført betydning f.eks.: Jeg dør af grin ; så må vi tag benene på nakken ; hvis du spiser mere eksploderer du osv. Vær opmærksom på, at nogle børn er meget konkrete i deres tanker og forståelse. 5. en anderledes sanseopfattelse Vær opmærksom på, at barnet kan være overfølsomt over for lyd, lys, lugte og berøring. Auditive, visuelle og taktile påvirkninger samt lugte kan have en ganske anderledes sansekvalitet hos disse børn. Det kan vise sig ved at barnet bliver meget optaget af ting, der glimter og glitrer, en solstråle e.lign. KOMMUNIKATION 6. en mangelfuld kommunikationsevne Nogle børn kommunikerer kun for at give udtryk for egne behov, andre har dårlig nonverbal kommunikationsevne, herunder øjenkontakt, gestikulation, mimik og kropssprog. Barnet kan have et godt sprog, men være uden social bevidst hed. Barnet kan være ude af stand til at indlede en samtale eller holde den kørende. Til tider taler barnet kun om egne interesser, lytter ikke til andre, tager for givet at andre ved, hvad det tænker osv. H handicapforståelse Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 9

10 H handicapforståelse MENTALISERINGSEVNE 7. en manglende forestillingsevne Det kan være svært for barnet at være med i lege, som f.eks cowboy og indianer eller politi og røvere, fordi barnet kan have svært ved at forestille sig, hvordan en cowboy opfører sig og derfor ikke synes, det er spor sjovt at lege den leg. Det kan generelt være meget svært at gennemskue dobbeltheden i børneleg. Eks.: Pigerne efter drengene. Man skal undgå at blive fanget, men halvdelen af fornøjelsen er at blive fanget. Det samme kan gøre sig gældende omkring skolearbejde osv. Det er vigtigt, at de voksne, der er omkring barnet, skaber forståelse og mening for barnet. 8. svært ved at aflæse andre menneskers signaler Barnet kan have nedsat evne til at indleve sig i og forstå andre menneskers tanker, følelser og handlinger. Dette kan føre til svage empatiske færdigheder, og gøre det vanskeligt for barnet at forstå, hvad andre mennesker er i færd med at foretage sig. Børn med autismespektrumforstyrrelse kan tro, at andre mennesker ved og tænker præcis det samme som de selv. 10 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

11 SOCIALE FÆRDIGHEDER 9. en nedsat social forståelse/ evne til at sætte sig i andre menneskers sted Barnet kan have svært ved at se en situation fra en andens synsvinkel. Ofte vil man opleve, at barnet er overbevist om, at vi ved, hvad barnet tænker eller ønsker og reagerer ud fra det. Eks.: Barnet har gjort sig en forestilling om, at en leg skal foregå på en bestemt måde, og tager det derfor for givet, at de andre involverede har den samme forestilling. Hvis legen ikke forløber, som barnet forestiller sig, kan barnet på det grundlag blive meget vred og udvise en adfærd, som er uhensigtsmæssig. Uhensigtsmæssig opførsel er altså ikke tegn på egoisme/dårlig opførsel, men på barnets manglende forståelse for situationen. 10. svært ved socialt samspil Barnet kan have svært ved at blive en del af et fællesskab og kan have svært ved at få venner. Det er ikke det samme, som at der ikke er et ønske om venskab fra barnets side. Barnet kan også have vanskeligheder med at opfange andres signaler og invitation til socialt samspil. Når barnet indgår i samtale, er det ikke altid at barnet opfatter de nonverbale signaler, som er en forudsætning for gensidighed det at have noget sammen. H handicapforståelse Fortsættes på næste side Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 11

12 H handicapforståelse SOCIALE FÆRDIGHEDER 10. svært ved socialt samspil fortsat Barnet kan have svært med at vælge den rette attitude overfor såvel kendte som mindre kendte personer. Barnet kan fremstå gammelklogt, yderst formelt eller modsat helt familiært. Barnet kan også have svært ved at afgøre, hvordan det skal placere sig i forhold til andre, når det vil i kontakt. Barnet kan bruge tegn og fagter på en akavet måde, ligesom barnet kan misse timingen i samværet. TIDSBEGREBER 11. svært ved at forstå tidsbegreber. Tiden er et vigtigt element til at skabe overblik i dagligdagen med. Det er vigtigt, at de voksne omkring barnet er opmærksomme på, at barnet kan have en manglende forståelse og/eller en manglende intuitiv fornemmelse af tid og tidsbegreber. Undgå sætninger som lige om lidt, jeg kommer om to sekunder, det skal vi snart osv. 12. svært ved skift mellem aktiviteter Det er vigtigt, at den voksne i god tid gør opmærksom på skift, og at disse er tydeligt markeret med billeder, tekst e.lign. Barnet kan i undervisningen/aktiviteten have brug for hyppige skift, da dette kan være motivationsfremmende, samt medvirke til at bevare opmærksomheden. Andre vil gerne lave det samme igen og igen. Fælles er, at materialet skal være motiverende, konkret og overskueligt. 12 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

13 13. svært ved at klare forandringer/ændringer Det er vigtigt, at den voksne er klar over, hvor svært barnet kan have det med forandringer/ændringer. Den voksne skal huske at informere og forberede barnet, når der er forandringer på vej. På den måde har barnet mulighed for at indstille sig på tanken om, at der skal ske noget nyt. 14. svært ved at generalisere/overføre viden Barnet drager ikke nytte af tidligere erfaringer. Eks.: Barnet ved, hvordan det skal klæde om i idrætshallens omklædningsrum, men kan ikke bruge den viden i svømmehallens omklædningsrum. Det er ikke mangel på god vilje fra barnet, men mangel på evne til at generalisere. AKTIVITETSSKIFT 15. svært ved at opfatte helheder, opfatter mest detaljer Barnet kan have tendens til at rette opmærksomhed imod detaljer i omgivelserne frem for at forsøge at forstå helheden. Barnet kan f.eks. fokusere på en bils hjul i stedet for at se hele bilen. H handicapforståelse Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 13

14 H handicapforståelse BARNETS FORSTÅELSESRAMME 16. svært ved at planlægge Barnet kan have svært ved at planlægge et forløb eller en handling. Barnet vil ofte fokusere på detaljen og kan derfor ikke danne overblik over helheden. Den voksne skal samle detaljerne til en helhed for barnet. F.eks. gennem en udførlig visuel dagsplan, en udførlig visuel manual til opgaveløsning osv. 17. svært ved lange forklaringer De voksne skal give korte og præcise forklaringer. Bliver indholdet for langt, mister barnet fokus og kan derfor blive forvirret. 18. svært ved at bevare fokus Hvis barnet kommer i tvivl om en stillet opgave, vil det ofte miste fokus og henfalde til noget, der for barnet er kendt. Eks.: Barnet skal lave en matematikopgave men kommer i tvivl om, hvordan opgaven løses og begynder i stedet at lege med LEGO. 19. svært ved at forstå årsags-virkning sammenhænge Barnet kan have svært ved at se sin egen andel i forskellige situationer. F.eks. Hvis jeg nu gør sådan, så vil der højst sandsynligt ske sådan. 14 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

15 REPETETIV ADFÆRD 20. rigid tankegang Barnet kan have en manglende evne til at tilpasse sig til nye situationer efter andre menneskers ønske samt til at se en sag fra to sider. 21. ritualer Barnet kan have helt bestemte måder at gøre tingene på, f.eks. skolearbejde, måden at komme ind ad døren på, måden at starte og afslutte en aktivitet på osv. 22. stereotyp adfærd Barnet kan gentage en adfærd igen og igen, f.eks. baske med hænderne, hoppe på stedet osv. 23. særinteresser Barnet kan have særinteresser, som det ofte vil beskæftige sig med. Egentlig kan hvad som helst være en særinteresse, f.eks. kan det være tog, busser, elektronik, vejret, anatomi, musikgrupper, sprog, dyr osv. Det kan være en god ide at tage udgangspunkt i barnets særinteresse og bruge det i undervisningen. Vær opmærksom på, at nogle særinteresser kan være uhensigtsmæssige. Det kan være nødvendigt at hjælpe barnet til at ændre disse. Det er vigtigt, at der bliver kompenseret, og noget andet bliver sat i stedet. H handicapforståelse Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 15

16 V Visuel støtte Mennesker med autismespektrumforstyrrelse (ASF) har ofte særlig gode visuelle færdigheder. De tænker i billeder, og mange har en god visuel hukommelse. De har derfor lettere ved at forstå og fastholde information, som præsenteres visuelt end information, der formidles via dettalte sprog. V visuel støtte Der er mange forskellige muligheder for at hjælpe barnet til at kommunikere visuelt. Du kan f.eks. anvende boardmaker, fotos, symboler og tekst, når du vil meddele barnet,hvad der nu skal ske. Derved kan du mindske barnets uro for ting, der skal ske i fremtiden. Visualisering gør desuden strukturen mindre personafhængig, fordi den relevante information for barnet vil være i de konkrete skemaer, tekst, materialer, arbejdssystemer, støttesystemer og lignende. Dette medfører, at det ikke behøver blive verbaliseret af pædagoger og lærere. Det er meget vigtigt at både struktur og visualisering tilpasses individuelt, og at disse til stadighed tilpasses barnets aktuelle evner, interesser og behov. 16 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

17 1. støttesystem/skema Anvendes for at skabe overblik og forudsigelighed for barnet. De voksne omkring barnet skal tydeliggøre forventninger for dermed at øge barnets handlekompetence. Dette for at skabe størst mulig selvstændighed hos barnet. V visuel støtte 2. konkrete ting/konkreter Fastholder informationen for barnet, eftersom det konkrete knytter sig til en handling. Eks.: Giv barnet penalhuset, for at synliggøre undervisningens start. Giv barnet madkassen for at synliggøre spisepause osv. Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 17

18 3. billeder som instruktioner Fastholder informationen for barnet. V visuel støtte 4. tekst som skrevne instruktioner Fastholder informationen for barnet. 5. tydelighed ved highlightning, labels osv. Hjælper barnet til at bevare fokus på det, der er væsentligt, når barnet skal forholde sig til en given situation. 6. kalender Anvendes for at skabe overblik og forudsigelighed for barnet. 18 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

19 7. mobiltelefon, smart phone, Ipad, computer og ligene som visuelt støttende redskab Fælles for disse er, at de har flere visuelle støttende Apps ( En App er et lille program der kan køre på en smartphone), der hurtigt og oftest gratis kan downloades. F.eks. en kalender med mulighed for at skrive aktiviteter ind, dagsprogram, alarm- og vibratorfunktion. Disse funktioner kan være en stor hjælp ved behov for overblik, påmindelser eller ved skift af aktiviteter. De indeholder også ofte et navigationsprogram, der kan gøre det nemmere at færdes på egen hånd. Samtidig er der ofte mulighed for at synkronisere mellem enhederne. Eksempelvis, forældrene kan via computer lægge aktiviteter ind i kalenderen, disse vil vise sig i barnets kalender på smartphone, og dermed forberede og guide barnet fremadrettet. 8. social stories En metode til undervisning i sociale færdigheder. Dette gøres ved at give barnet viden/information om en problemstilling, der på den ene eller anden måde berører barnet og/eller dets omgivelser samt anvisninger på den acceptable og ønskværdige reaktion/adfærd i den givne situation. Det er en god ide at tage udgangspunkt i et emne barnet selv ønsker at regulere eller lære noget om. Det er meget vigtigt at barnet selv er med i udformningen. Indholdet skal give mening for barnet. Social stories er udformet som tekst, kan dog nogle gange suppleres med tegninger, fotos eller symboler. V visuel støtte Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 19

20 9. kasser/mapper Bruges til at opdele stillede opgaver/aktiviteter. Det hjælper barnet med at få overblik over noget, som ellers ville kunne synes kaotisk. Det er også muligt at tydeliggøre, hvornår en aktivitet starter og slutter. V visuel støtte Eks.: Tre kasser med tallene 1, 2 og 3 på. I kasse 1 og 2 er der matematikopgaver og i kasse 3 en LEGO-klods. På barnets skema står der Matematik kasse 1, 2, 3. Det bliver på den måde tydeligt for barnet, hvor det skal starte, samt i hvilken rækkefølge og hvornår opgaverne er færdige, idet kasse 3 er slutkasse. LEGO-klodsen i kasse 3 indikerer, at der må leges med LEGO. Det kan foregå alene eller med et andet barn, som har en tilsvarende LEGO-klods i sin kasse. 20 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

21 At lægge et stykke legetøj i slutkassen kan motivere barnet til skolearbejde eller skabe en situation for to børn, hvor de skal lege sammen. Hvis det er for det sidstnævnte, skal der muligvis være en voksen til stede, som kan være med til at sætte legen i gang. 10. arbejde venstre mod højre Hjælper barnet med at huske/tydeliggøre rækkefølgen i en aktivitet. V visuel støtte Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 21

22 11. de 8 H er Tag udgangspunkt i de 8 H er når du i hverdagen vil hjælpe barnet til at skabe overblik. Det kan gøres visuelt, med tekst eller for nogle børn verbalt med udgangspunkt i skema. V visuel støtte 1. Hvad skal vi lave indhold 2. Hvorfor skal vi lade det skabe mening 3. Hvornår laver vi det tidspunkt 4. Hvor skal vi lave det placering 5. Hvem laver vi det med voksne, børn 6. Hvordan laver vi det metode 7. Hvor længe laver vi det tidsperspektiv 8. Hvad skal vi lave bagefter indhold 22 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

23 A Assessment/vurdering 1. hvordan lærer barnet bedst Med kendskab til barnets funktionsnedsættelse samtales der i teamet, med forældrene og barnet selv, om hvilke metoder, der vil være mest hensigtsmæssige at anvende. 2. hvad kan barnet Hvad evner barnet med hjælp fra voksne eller med visuelle hjælpemidler? Spørgsmålet I kan stille jer selv og hinanden er: Hvad og hvordan gør vi for at støtte barnet i at udføre en aktivitet/opgave? 3. hvad mestrer barnet Hvad kan barnet udføre selvstændigt eller med visuelle hjælpemidler i alle situationer? Spørgsmålet I kan stille jer selv og hinanden er: Hvordan er vi nået dertil? A ASSESSMENT/VURDERING Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 23

24 S Struktur 1. struktur skal tænkes/bruges udviklende, ikke begrænsende Struktur i barnets hverdag er med til at støtte barnet til selvstændighed og mestring. Det er også en måde at kommunikere med barnet på, så barnet får mulighed for at forstå mere præcist, hvad andre mennesker forventer af det. S Struktur 2. enighed om barnet blandt de voksne Det er vigtigt at pædagoger, lærere og forældre har fælles forståelse for barnets vanskeligheder. Det er nødvendigt for at skabe den ensartede og gennemgående overskuelige hverdag, som barnet har brug for. 3. ensartethed Alle omkring barnet skal være opmærksomme på at gennemføre og anvise aktiviteter/opgaver på den samme måde. 24 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

25 4. overskueliggøre hverdagen Synliggør via skema, hvad der forventes at barnet skal i løbet af dagen. 5. måden at sammensætte dagen for det enkelte barn Sørg for at barnet er kendt med størstedelen af de aktiviteter/opgaver, barnet præsenteres for i løbet af dagen. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at foretage ændringer, skal der tages hensyn til, at barnet kan have sværere ved skift, hvis der ændres i både struktur og indhold samtidig. 6. rytmer i hverdagen Indarbejd gode daglige rutiner for barnet. S Struktur Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 25

26 K Konkret 1. tale Tal tydeligt med korte og præcise sætninger. Tag hensyn til barnet og vær opmærksom på forsinket reaktion. Spørg til om barnet lytter. Husk at manglende øjenkontakt ikke skal opleves som en provokation eller ligegyldighed. K Konkret 2. opgaver Du skal sikre dig, at barnet har forstået den opgave, som barnet skal løse, eller den aktivitet som barnet skal være med i. 3. ting/konkreter Vis barnet den konkrete ting, som lægger op til aktivitet såsom tallerken for at spise osv. 4. billeder Foto, boardmaker, tegninger osv. 26 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

27 O Organisering 1. klasseværelset Indretning af klasseværelset. Hvor vil den bedste placering være for barnet, skal der være et aktivitetsområde osv.? O Organisering 2. helle/ friområde Barnet kan have brug for et sted, hvor det har helle. Det kan være sin egen plads i klassen, et klatrestativ i skolegården eller lignende. Ofte vil barnet søge det aftalte område, hvis det oplever omverdenen for kaotisk for så at vende tilbage, når der er overskud igen. Lav i en hyggelig stund en aftale med barnet om, hvor barnet kunne tænke sig, det ville være rart at søge hen, når tingene bliver for uoverskuelige og svære. Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 27

28 3. frikvarter Lav i samarbejde med barnet et vælgeskema og/eller en vælgereol for pause- og frikvartersaktiviteter. Det skal være noget barnet kender og kan lide at beskæftige sig med. Vælgeskemaet/vælgereolen er med til at skabe overblik over mulighederne og samtidigt lære barnet at træffe valg og bevare fokus. O Organisering 28 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

29 4. tid Tydeliggør tid ved at visualisere, hvornår en ny opgave/ aktivitet starter, og hvornår den slutter. Dette kan gøres ved hjælp af synkronure, æggeur, nedtællingsur, armbåndsur med alarm, mobiltelefon osv. Synkronure er, som vist på billedet, to ure, der hænger ved siden af hinanden. Som synkronure bruges et almindeligt vægur og et gult børne haveklasseur. Det gule ur stilles af den voksne til det tidspunkt, hvor der skal ske et skift. Barnet kan så selv se, hvornår det almindelige ur og det gule ur ser ens ud. På den måde visualiseres aktivitetsskift, og samtidig giver det en god anledning til at lære klokken. O Organisering Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 29

30 O Organisering 5. ture Det er meget vigtigt at tage barnet med på forskelli-ge ture. Barnet skal have kulturtræning og lære, hvordan og hvad der forventes, når man eksempelvis handler, hvordan man opfører sig i en svømmehal, en biograf osv. Formålet er i maximal grad at udvide barnets verden. Forbered og planlæg turene i detaljer sammen med barnet. Brug tekst, billeder, turistfoldere, der viser og fortæller om stedet, reklamer osv. 6. forandringer/ændringer Det er vigtigt barnet lærer, at situationer ikke altid kan være som forventet. Brug noget konkret til at markere forandringer med. F.eks. tekst og billeder. Brug så vidt muligt altid det samme forandringssymbol. 30 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

31 Henvisning til relevant litteratur Videncenter for autisme: Inklusion i folkeskolen Af Joy Beaney & Penny Kershaw Aspergers syndrom Pædagogisk vejledning. Praktiskestrategier til brug i klasseværelse Af Penny Barratt Autisme Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis Af Theo Peeters Autisme i førskolealderen Af Val Cumine, Julia Leach og Gil Stevenson Autisme og leg Af Jannik Beyer og Lone Gammeltoft Problematisk adfærd og autisme Af Philip Whitaker HENVISNING TIL RELEVANT LITTERATUR Hvad er Aspergers syndrom og hvordan vil det påvirke mig? Af Martine Ives Hvordan man fremmer indlæringen hos mindre børn inden for autismespektret Af Liz Hannah Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 31

32 HENVISNING TIL RELEVANT LITTERATUR Det kan blive bedre Af Paul Dickinson og Liz Hannah Aspergers syndrom og hvad så? Af Gunilla Gerland Det er godt at spørge... Om Aspergers syndrom og højtfungerende autisme Af Gunilla Gerland Autisme Hvordan du hjælper dit barn i de første år Af Penny Barratt Autismespektrumforstyrrelser hos voksne Nogle spørgsmål og svar Af Lene Nylander Center for autisme: På kanten af det normale- beretninger af personer med Aspergers syndrom Redigeret af: Demetrious Haracopos, Dea Birgitte Hansen og Jens Christiansen Handlemuligheder efter diagnosen Autisme hos det lille barn Af Maria Vedel/Lennart Pedersen 32 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

33 Livskvalitet og etik en debatbog Af Demetrious Haracopos/Marianne T. Luckow Hverdagspædagogik om visuel støtte til børn med autisme Af Pernille Dyrbjerg/Maria Vedel Den romerske brobygger- en aspie i normalsyndromets verden Af Aage Sinbæk Langagerskolen: Det kommer ikke af sig selv Af Anja Vestergaard og Mette Elmose Eriksen HENVISNING TIL RELEVANT LITTERATUR Boardmaker systemet: en god og nem måde til at lave visuelle skemaer, opgaver, manualer, opskrifter osv. Autismeforlaget Arvikavej Skive Tlf Vejen Videre når dit barn har autisme Af Jeanette Ringkøbing Rothenborg og Michael Rothenborg Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 33

34 Henvisning til relevante links HENVISNING TIL RELEVANTE Links Links: Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

35 Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) 35

36

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD Børn gør det godt hvis de kan ADHD Koncentration Impulsgennembrud Hyperaktivitet Eksekutive vanskeligheder Opmærksomheds forstyrrelser Eksekutive styre funktioner Neuropsykologiske

Læs mere

Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik

Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik Vejledning til forældre hvis barn har en autismeproblematik Denne vejledning giver en kort introduktion til de forskellige forstyrrelser inden

Læs mere

Formaliserede samtale Støtte, udfordre og fastholde. Uddannelsesforbundet. Modul 1

Formaliserede samtale Støtte, udfordre og fastholde. Uddannelsesforbundet. Modul 1 Formaliserede samtale Støtte, udfordre og fastholde Uddannelsesforbundet 2017 Modul 1 Den unges vigtigste udviklingsopgaver At den unge kender, accepterer, respekter og kan leve op til almindelige samværsregler

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Familier med handikappede børn. En forældrevinkel

Familier med handikappede børn. En forældrevinkel Familier med handikappede børn En forældrevinkel Introduktion Lidt om autisme De pårørendes udfordringer i hverdagen Sagsbehandlerens vinkel Forventninger Opsamling Hvem er jeg Winnie Skjødt Mor til 2

Læs mere

Gruppeordninger på Valhøj Skole

Gruppeordninger på Valhøj Skole Gruppeordninger på Valhøj Skole Indledning Valhøj skole er en kommunal folkeskole med ca. 600 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vi arbejder ud fra en idræts- og bevægelsesprofil, hvor undervisning

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde Mentorsamtale Støtte, udfordre og fastholde Hjernen meget kort fortalt! Hvorfor nye ting er klamme Hjernen er plastisk den ændre sig og videreudvikler sig hele tiden Forbindelser mellem limbiske system

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg Autismespektrumforstyrrelse Go between Speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning Viso leverandør mail: dh@dorthehoelck.dk mobil: 24657309

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Hvad er Autisme - Aspergers Syndrom. Autisme

Hvad er Autisme - Aspergers Syndrom. Autisme Hvad er Autisme - Aspergers Syndrom Autisme Autisme er det man kalder en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Med gennemgribende udviklingsforstyrrelse mener man, at barnets udvikling adskiller sig væsentligt

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Kognitive hierarki. Blok 3 Strategi. Blok 2. Blok 1. Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn. Analyse

Kognitive hierarki. Blok 3 Strategi. Blok 2. Blok 1. Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn. Analyse Opmærksomhed Hjernen Kognitive hierarki Blok 3 Strategi Blok 2 Blok 1 Analyse Visuel Hukommelse Auditiv Kompetencerne Taktil Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn Hyperaktive

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Autisme og Aspergers Syndrom

Autisme og Aspergers Syndrom Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Autisme og Aspergers Syndrom Information til forældre BUPA - Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling Psykiatricenter Midt Kolding Når jeres barn har fået stillet diagnosen

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed 1. Kompetencer vedr. motorik og sanser: At kunne koncentrere sig et stykke tid ad gangen At kunne koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en. At være motorisk selvhjulpen, f.eks. at kunne klæde

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Museumsundervisning. Hånden i historien

Museumsundervisning. Hånden i historien Museumsundervisning Hånden i historien Program Præsentation og baggrund for deltagelse på Historielærernes dag Museet i undervisningen: - På museet - I landskabet - I andre fag - Materialelån og kendskab

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år Dit lille barns sprog Til forældre til børn 0 3 år Denne pjece er udarbejdet af sundhedsplejen og talehørekonsulenterne i Viborg Kommune Dit lille barns sprog. Dit barn er født med lyst og evne til at

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Visuelle Støttesystemer. Robust

Visuelle Støttesystemer. Robust Visuelle Støttesystemer Robust 1 Kinesisk Historie Robust 2 Hvem er vi? Robust 3 Agenda Generelle betragtninger Accept Læring og udfordring Fokus En gave Early Bird Konceptet Modellen Teacch Isbjerget

Læs mere

Specialpædagogiske metoder Autisme / ADHD

Specialpædagogiske metoder Autisme / ADHD + Specialpædagogiske metoder Autisme / ADHD + Hvorfor struktur? n Empati/ Central coherence / Eksekutive funktioner n Brug teknikker som hjælper til at organisere og fastholde viden visuelt n Forskellige

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between. Udviklingsforstyrrelser

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between. Udviklingsforstyrrelser Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

Adfærdsproblemer. Demetrious Haracopos Center for Autisme 2008

Adfærdsproblemer. Demetrious Haracopos Center for Autisme 2008 Adfærdsproblemer Demetrious Haracopos Center for Autisme 2008 Indhold af foredraget Hvorfor retter man opmærksomhed mod problemadfærd? Vigtige overvejelser Adfærdsanalyse Behandlingsindsats Eksempler på

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

Piger med diagnosen Aspergers syndrom/autisme L A N D S F O R E N I N G E N A U T I S M E D E N 2 5 / 1 1 2 0 0 9

Piger med diagnosen Aspergers syndrom/autisme L A N D S F O R E N I N G E N A U T I S M E D E N 2 5 / 1 1 2 0 0 9 Piger med diagnosen Aspergers syndrom/autisme L A N D S F O R E N I N G E N A U T I S M E D E N 2 5 / 1 1 2 0 0 9 Aftenens program 19.00-19.15 Præsentation 19.15 19.30 Forventningerne til aftenen 19.30

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde.

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. De fleste af os, der vælger at kaste vores frivillige kræfter ind i arbejdet med at lette livet for mennesker med ADHD og deres

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning.

Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. DAGPLEJEN SPROG Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen personlighed,

Læs mere

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych Autisme- spektrum- forstyrrelser Karina N. Jørgensen, cand.psych 1 Hvad tænker i, at autismespektrumforstyrrelser er? 2 Infantil autisme, 1943 ICD-10: Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (1992) ICD-11:?

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Temaaften. Selvforståelse primært for forældre mm

Temaaften. Selvforståelse primært for forældre mm Temaaften Selvforståelse primært for forældre mm Aftenens Program Præsentation af os Viden / Teori om autisme Pause Hvorfor ser vi flere vanskeligheder når de bliver teenagere? Udvikling af ressourcer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Enkelt at bruge for lærere, pædagoger og forældre Gør brugeren selvhjulpen Giver ro og tryghed og dermed øget overskud til læring og social samvær

Læs mere

Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme

Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme Kathrine Felland og Merete Søberg Indsatsområdet i DGI Børn og unge med særlige behov Pause/sandwich Inspiration og værktøjskasse Best practise

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV AQUA INSPIRATION 2017

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV AQUA INSPIRATION 2017 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV AQUA INSPIRATION 2017 Børn gør det godt, hvis de kan For at alt skal være retfærdigt, skal alle løse samme opgave. Kravl op i træet GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER Alle børn vil gerne gøre

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Børnehuset Egevolden, Egevolden 126-128, 2650 Hvidovre Nr. Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer 1 Tværfagligt

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Annita Baggesen, Centerchef, PPR Ishøj aba@ishoj.dk. IPAD som inklusionsværktøj til sårbare børn og unge i folkeskolen. Søges for 1 år.

Annita Baggesen, Centerchef, PPR Ishøj aba@ishoj.dk. IPAD som inklusionsværktøj til sårbare børn og unge i folkeskolen. Søges for 1 år. 26.juni 2013 Ansøgning om 15 IPADs, med tilhørende vejledningsforløb, som et værktøj til inklusion i almene folkeskoler i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Ansøger Arbejdstitel Målgruppe og varighed Annita

Læs mere

AUTISMESPEKTRUM FORSTYRRELSER SUPPLEMENT

AUTISMESPEKTRUM FORSTYRRELSER SUPPLEMENT Nr. 6 AUTISMESPEKTRUM FORYRRELSER SUPPLEMENT Undersøgtes cpr.nr. og initialer Dato for interview Interviewer ID-kode: INDHOLDSFORTEGNELSE GENNMGRIBENDE UDVIKLINGSFORYRRELSE... 3 2 GENNMGRIBENDE UDVIKLINGSFORYRRELSE

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Pædagogisk håndbog Stokholtbuen

Pædagogisk håndbog Stokholtbuen Forord og formål Pædagogisk håndbog Stokholtbuen Formålet med denne udgave af en pædagogisk håndbog med teori og metoder samt værktøjskasse er, at den skal være med til at styrke og synliggøre den teoretiske,

Læs mere