Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgangsprojekt. Tanja van der Beek"

Transkript

1 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek

2 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d til d Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side antal: 19 Appendiks: 56 Synopsis Rapporten omhandler et nybyggeri, betonelementbyggeri, ved Varde gymnasium, og er under opførsel af firmaet NCC Construction. Bygningen er et skolebyggeri, hvori man vil samle Vardes uddannelsesinstitutioner, fra 10. klasse og op til VUC. I rapporten vil der blive regnet på: Dækelementer Bjælker Søjler Sandwichelementer Stabilitet Robusthed Stribefundament modul A Søjlefundament modul D/5 Der beregnes i denne rapport på den nordligste del af bygningen, beliggende imellem modullinjerne A-D samt 1-10, som værende en selvstændig bygning. Side 2 af 19

3 Forord 2 Forord Rapporten er udarbejdet på baggrund af tegninger fra arkitektfirmaet Grønne og Jessen i varde. Projektet henvender sig primært til censor og vejledere, men er skrevet således at personer med samme faglige baggrund og interesse, kan få glæde af rapporten. Kildehenvisninger er angivet med fodnoter, markeret i teksten med arabertal. Bagerst i rapporten findes en litteraturliste, med oversigt over anvendt materiale. Appendiks er placeret i en separat rapport. Til rapporten hører følgende appendiks: 1 Appendiks - Lastopgørelse 2 Appendiks - Dimensionering af bærende elementer 3 Appendiks - Fundamenter Til rapporten hører en tegningsmappe, indeholdende: C Niveau 0 del B Niveau B Niveau B Niveau A Facade mod syd A Facade mod øst og vest Facade mod nord C Tværsnit A-A B tværsnit B-B Vedlagt er også en CD, indeholdende: Rapporten Appendiks Beregninger Tegninger i DWG format Side 3 af 19

4 <Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad Forord Indholdsfortegnelse Indledning Lastopgørelse Egenlast Nyttelast Naturlaster Snelast Vindlast Vandretmasselast Lastkombinationsfaktorer Lastnedføring Dimensionering af bærende elementer Etageadskillelser Bjælker Søjler Sandwichelement Stabilitet Robusthed Fundering Konklusion Litteraturliste Side 4 af 19

5 Indledning 4 Indledning I det efterfølgende tages der udgangspunkt i bygningen fra min praktikperiode. Der regnes på den nordligste af bygningerne, som en selvstændig bygning. Dvs. alt indenfor modullinjerne A-D, og 1-10 regnes for værende den nordlige bygning. Bygningen bibeholder en hvid betonelement facade mod nord, og en murstensfacade mod syd, øst og vest. Der indsættes 2 glaspartier i sydfacaden, for at lukke bygningen. Glasfacaderne tænkes udført i det omfang der på tegningerne er angivet som ovenlys område, dog med undtagelse af toiletkernen, der tænkes at have en muret facade. Kælderniveauet ligger under terræn, og indeholder teknikrum til sprinkler, EL, VVS og ventilationsaggregater. Der er desuden plads til cykelparkering i kælderniveauet. Det tænkes at der laves i rampe, vest for bygningen, hvormed man kommer ned i bygningens kælder. Der ses dog bort fra en indvendig trappe for at komme op på stue salen. Der findes kun en elevator i kælderen som indvendig adgangsvej til stue salen. I rapporten vil følgende blive dimensioneret: Dækelementer Bjælker Søjler Sandwichelementer Stabilitet Robusthed Stribefundamenter Søjlefundamenter Side 5 af 19

6 Lastopgørelse 5 Lastopgørelse I det efterfølgende bestemmes de forskellige laster der virker på bygningen, i følgende rækkefølge Egenlast Nyttelast Naturlaster Vandret masselast Nedføring af laster Lastkombinationer 5.1 Egenlast For at kunne danne et overblik over egenlasterne for bygningen, skitseres de i Tabel 1, og gøres op i fri (F) og bunden (B) last. Tykkelsen på elementerne er de tykkelser der senere bliver dimensioneret. Gavlelement Densitet [kn/m 3 ] Tykkelse [m] Højde [m] Specifikation Linjelast [kn/m] Mursten 1 16,7 0,108 3,60 16,7*0,108*3,6 6,49 Isolering 2 0,79 0,20 3,45 0,79*0,20*3,45 0,55 Bagmur 3 24,5 0,20 3,45 24,5*0,20*3,45 16,91 I alt 23,95 Facade element Densitet [kn/m 3 ] Tykkelse [m] Højde [m] specifikation Linjelast [kn/m] Forplade 24,5 0,07 3,60-1,60 24,5*0,07*2,00 3,43 Isolering 0,79 0,26 3,60-1,60 0,79*0,26*2,00 0,41 Bagplade 24,5 0,15 3,30-1,60 24,5*0,15*1,70 6,25 Vinduer 4 26,5 0,025 1,60 26,5*0,025*1,60 1,06 I alt 11,15 Stabiliserende skillevægge Densitet [kn/m 3 ] Tykkelse [m] Højde[m] Specifikation Linjelast [kn/m] Beton 24,5 0,18 3,30 24,5*0,18*3,30 14,55 I alt 14,55 Betonkerne til elevator Densitet [kn/m 3 ] Tykkelse [m] Højde [m] Specifikation Linjelast [kn/m] Beton 24,5 0,20 3,30 24,5*0,20*3,30 16,17 I alt 16,17 Kælderydervæg under terræn Densitet [kn/m 3 ] Tykkelse [m] Højde [m] Specifikation Linjelast [kn/m] Beton 24,5 0,40 3,70 24,5*0,40*3,70 36,26 I alt 36,26 1 Teknisk ståbi 20. udgave s. 67, ISBN Teknisk ståbi 20. udgave s. 67, ISBN Teknisk ståbi 20. udgave s. 67, ISBN Side 6 af 19

7 Lastopgørelse Lette skillevægge Densitet Tykkelse Specifikation Linjelast Lasttype [kn/m 3 ] [m] [kn/m] Gipsplader, 4 lag 5 9,44 4*0,013 m 9,44*0,052*3,30 1,62 F Isolering 0,49 0,09 0,49*0,09*3,30 0,15 F Stålskellet ,009 F I alt 1,77 Tagkonstruktionen Densitet Tykkelse Specifikation Fladelast Lasttype [kn/m 3 ] [m] [kn/m 2 ] Tagpap 10,31 0,008 10,31*0,008 0,082 B Isolering 0,49 0,30 0,49*0,30 0,147 B Huldækelement 6-0,32-4,10 B Installationer ,05 F Nedhængt loftskinner, ,045 F DEKO Loftplader, DEKO ,098 F I alt 4,522 Etageadskillelse Densitet Tykkelse Specifikation FladeLast Lasttype [kn/m 3 ] [m] [kn/m 2 ] Linoleum 11,8 0,005 11,8*0,005 0,059 B Slidlag 11,8 0,06 11,8*0,06 0,708 B Huldækelement - 0,320-4,10 B Installationer ,05 F Nedhængt loftskinner, ,045 F DEKO Loftplader, DEKO ,098 F I alt 5,06 Tabel 1, oversigt over egenlasterne 5.2 Nyttelast Nyttelasten i bygningen afhænger af hvad de forskellige lokaler benyttes til. Campus varde er et skolebyggeri, med undervisningslokaler, og tilhørende adgangsveje. Nyttelasterne der er gældende er som følgende 7 : Nyttelast i undervisningsrum, modul A-B/1-10, kategori C1: q k = 2,5 kn/m 2 Nyttelast i tilhørende adgangsveje: q k = 5,0 kn/m 2 Nyttelast på taget (kun adgang for inspektion): q k = 0,0 kn/m Naturlaster Snelast Snelasten udregnes for vedvarende dimensioneringstilfælde. Der skal desuden tages hensyn til tagets murkrone. Forudsætningerne, samt beregning af snelasten kan ses i appendiks 1, afsnit PV Betonelement, bæreevnetabel EQ320 7 Nationalt anneks til DS/EN :2007, tabel 6.2 Side 7 af 19

8 Lastopgørelse Vindlast I det efterfølgende vil vindlasten på bygningen blive undersøgt i forhold til DS/EN :2007. Bygningens dimensioner er angivet i Tabel 2. Beregningerne er vist i appendiks 1, afsnit 1.2. Bredde Længde Højde over terræn 21,076 m 74,176 m 11,28 m Tabel 2, bygningens dimensioner Peakhastighedstrykket for bygningen, i bygningens fulde højde beregnes til: De forskellige vindsituationer skitseres: Figur 1, tilfælde 1, indvendigt tryk på 0,2 Figur 2, tilfælde 2, indvendig sug på -0,3. Kilde. Eget materiale Side 8 af 19

9 Lastopgørelse Figur 3, tilfælde 3, indvendig tryk på 0,2. Kilde: Eget materiale Figur 4. tilfælde 4, indvendig sug på 0,3. Kilde: Eget materiale I Tabel 3 ses de forskellige vindtryk for de enkelte zoner. Zoner A B C D E Tilfælde 1-0,928-0,663-0,464 0,332-0,332 Tilfælde 2-0,597-0,332-0,133 0,663 0,000 Tilfælde 3-0,928-0,663-0,464 0,398-0,464 Tilfælde 4-0,597-0,332-0,133 0,730-0,133 Tabel 3, oversigt over vindtrykket på vægge, for de forskellige zoner [kn/m 2 ] Figur 5, tilfælde 1, indvendig tryk på 0,2. Kilde: Eget materiale Side 9 af 19

10 Lastopgørelse Figur 6, tilfælde 2, indvendig sug på -0,3. Kilde: Eget materiale Figur 7, tilfælde 3, indvendig tryk på 0,2. Kilde: Eget materiale Figur 8, tilfælde 4, indvendig dug på -0,3. Kilde: Eget materiale I Tabel 4 ses vindtrykket, for hver zone, der virker i kn/m 2 for vind på tage. Zoner F G H I Tilfælde 1-1,194-0,862-0,597-0,265 Tilfælde 2-0,862-0,531-0,265 0,332 Tilfælde 3-1,194-0,862-0,597 - Tilfælde 4-0,862-0,531-0,265 - Tabel 4, oversigt over vindtrykket på tage, for de forskellige zoner [kn/m 2 ] Side 10 af 19

11 Lastopgørelse 5.4 Vandretmasselast Vandret masselast, er den lastvirkningen fra de lodrette laster der opstår pga. excentricitet. Der er forskellige vandrette laster, for: Tagskiven Dækskiver Kældergulvet Værdierne for de enkelte punkter, er beregnet i appendiks 1, afsnit 1.3. Resultaterne er vist i Tabel 5. Vandret masselast [kn] Tagskiven 133,09 Dækskiven mellem st. og 1. sal og mellem 1. sal og 2. sal 223,77 Dækskiven mellem kælderen og st. 146,48 Kældergulvet 84,32 Tabel 5, værdier for vandretmasselast på bygningen 5.5 Lastkombinationsfaktorer For at finde frem til den dimensionsgivende lastkombination, opstilles 4 forskellige lastkombinationsligninger: 1. Nyttelast dominerende 2. Snelast dominerende 3. Vindlast dominerende 4. Egenlast dominerende De lodrette laster der virker på bygningen, opstår fra tagdæk, etageadskillelsen, facadeelementerne, lette skillevægge, nyttelaster samt sne- og vindlast, og beregnes i appendiks 1, afsnit 1.4. Resultaterne kan ses Tabel 6 Dominerende nyttelaster Dominerende snelast Dominerende vindlast Dominerende egenlast 584,84 kn/m 561,20 kn/m 566,44 kn/m 425,36 kn/m Tabel 6, resultater af lastkombinationer 5.6 Lastnedføring Dækelementerne i bygningen stækker sig fra modul A-B og fra B-D. Lasterne føres ud til facaderne, og ned til fundamenterne. Fra modul B bliver lasterne ført ned i kælderydervæggen, og ned i stribefundamentet under kælderydervæggen. Ved glaspartierne og det åbne område, lægger dækelementerne af på søjler og bjælker. Lasterne søjlerne belastes med, føres ned i kælderen, hvor de vha. søjler aflastes nede i et søjlefundament. Side 11 af 19

12 Dimensionering af bærende elementer 6 Dimensionering af bærende elementer 6.1 Etageadskillelser Der vælges huldækelement QE320 fra betonelement A/S. De har en tykkelse på 320 mm, og er 1200 mm bredde, inkl. fuger. Dimensionering er beregnet i appendiks 2, afsnit 2.1 Figur 9, tegning af huldækelement QE320. kilde: betonelement.dk 6.2 Bjælker Bjælkerne er navngivet efter niveau og modulnumre. Fx 2/C/4-5, hvilket betegner en bjælke på niveau 2, modullinje C, der spænder fra modul 4 til 5. Beregning af bjælkerne er vist i appendiks 2, afsnit 2.2. Resultaterne er vist i Tabel 7 Bjælke 1/C/4-5 Længde af bjælken: 8,4 m spændvidden af huldæk: 3,65 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 252,45 knm OK M rev 921 knm 212,01 knm OK M bal 420 knm 123,29 knm OK Bjælke 1/C-D/5-6 Længde af bjælken: 8,4 m Længde af bjælken: 10,297 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 998,17 knm OK M rev 921 knm 814,53 knm OK M bal 420 knm 185,26 knm OK Bjælke 1/D/7-8 Længde af bjælken: 10,14 m spændvidden af huldæk: 11,085 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 967,97 knm OK M rev 921 knm 789,88 knm OK M bal 420 knm 295,00 knm OK Side 12 af 19

13 Dimensionering af bærende elementer Bjælke 2/C/4-5 Længde af bjælken: 8,4 m spændvidden af huldæk: 3,65 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 252,45 knm OK M rev 921 knm 212,01 knm OK M bal 420 knm 123,29 knm OK Bjælke 2/C-D/5-6 Længde af bjælken: 10,297 m spændvidden af huldæk: 11,085 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 998,17 knm OK M rev 921 knm 814,53 knm OK M bal 420 knm 185,26 knm OK Bjælke 2/D/7-8 Længde af bjælken: 10,14 m spændvidden af huldæk: 11,085 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 967,97 knm OK M rev 921 knm 789,88 knm OK M bal 420 knm 295,00 knm OK Bjælke 3/D/4-5 Længde af bjælken: 8,2 m spændvidden af huldæk: 11,085 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 385,84 knm OK M rev 921 knm 385,84 knm OK M bal 420 knm 250,67 knm OK Bjælke 3/D/5-6 Længde af bjælken: 8,4 m spændvidden af huldæk: 3,65 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 404,89 knm OK M rev 921 knm 404,89 knm OK M bal 420 knm 263,04 knm OK Bjælke 3/D/7-8 Længde af bjælken: 10,14 m spændvidden af huldæk: 11,085 m KBE h=720mm beregnet konklusion M Rd 1242 knm 590,00 knm OK M rev 921 knm 590,00 knm OK M bal 420 knm 383,31 knm OK Tabel 7, oversigt over beregnede værdier, og valg af bjælker 6.3 Søjler I det efterfølgende afsnit dimensioneres de søjler der bruges i projektet. Søjlerne vil ligeledes blive opkaldt efter niveau/modulcenter/modulcenter. Beregningen kan ses i appendiks 2, afsnit 2.3, mens resultaterne for beregningerne kan ses i Tabel 8 Søjle MRd [knm] MEd [knm] x [mm] Søjle diameter [mm] 1/C/4 56,53 11,79 49,45 239,22 mm Ø 300 1/C/5 95,00 55,53 149,06 239,22 mm Ø 300 1/D/5 72,24 57,17 75,62 142,59 mm Ø 300 1/D/6 91,46 40,55 127,15 293,22 mm Ø300 Tabel 8, resultaterne for de beregnede søjler Side 13 af 19

14 Dimensionering af bærende elementer Søjlerne 1/C/4, 1/C/5 og 1/D/6bruges ligeledes på niveau 2. Der vælges søjler Ø300 til alle søjler, for at få ens søjler i hele bygningen. Søjle 1/D/5 er en gennemgående søjle, op til bjælken under tagfladen. 6.4 Sandwichelement Sandwichelementerne er beregnet vha. stringermetoden. Elementet er delt midt over for at forenkle beregningerne, jf. Figur 10 og Figur 11. Beregningerne er beskrevet i appendiks 2, afsnit 2.4. Opdelingen antages værende på den sikre side, eftersom element 2 ellers ville armeres som element 1, samtidig med at element 2 er med til at optage nogle af lasterne der virker på element 1. Figur 10, oversigt over stringere i element 1. Dobbelte linjer betyder at der er tryk i stingere. Side 14 af 19

15 Dimensionering af bærende elementer Figur 11, oversigt over stringere element 2. Dobbelte linjer betyder at der er tryk i stingere. Trækarmering i element 1 vælges til 2 stk. Ø8 armeringsstænger. Der anvendes generelt 2 armeringsnet, Y6 pr. 200 mm, for at optage forskydningsspændingerne. Trykspændingerne optages i trykarmeringen bestående af 2 stk. Ø20 armeringsstænger. Der ilægges armering, eftersom trykstyrken i betonen ellers bliver større end 20 % af betonens plastiske betontrykstyrke. Der bruges 2 stk. Ø25 armeringsstænger i felt E, der regnes som en bjælke. Trækarmeringen i element 2 vælges til 1 stk. Ø8, der anvendes 2 stk. armeringsnet Y6 pr. 200 mm. Der skal beregningsmæssig kun bruges 1 armeringsnet, men af hensyn til indstøbningsdele anvendes der 2. Trykspændingerne optages 2 stk. Ø 16 armeringsstænger. Der bruges 2 stk. Ø12 armeringsstænger i felt E på element 1. Side 15 af 19

16 Dimensionering af bærende elementer 6.5 Stabilitet De vægge der er regnet som stabiliserende er optegnet i Figur 12. Beregningerne kan ses i appendiks 2, afsnit 2.5. Figur 12, stabiliserende vægge Forskydningscentrum findes beliggende i (41,51 m; 11,49 m). Der bruges understopning med styrken 25MPa, for at undgå væltning eller knusning af understopningsmørtlen. Der anvendes trækarmering i væg 2x, 4x og 5x, på hhv. 100 kn og 125 kn. Væggene er undersøgt for glidning, hvilket opstår i væg 2x og 4x. Her indstøbes der et RHS-rør, I- eller H-profil, i det nederste element, hvilket fastgøres til dækelementerne vha. påsvejste flanger i form af fladjern. I toppen af elementerne indstøbes et I- eller H-profil, hvilket føres op i bunden af det ovenstående element, hvorved det sikres mod glidning. 6.6 Robusthed Robusthed undersøges, for at finde frem til den armering der skal anvendes i udstøbning af dækelementerne. Resultaterne fremgår af Tabel 9, og beregningerne er vist i appendiks 2 afsnit 2-6 Hvad Størrelse af armering Forankringslængde Interne trækforbindelser 1 stk. Ø8 armeringsstang 320 mm 1 stk. Ø8 bøjlearmering til fastgørelse til facaderne. Periferi trækforbindelser 1 stk. Ø10 i gavlene 2 stk. Ø14 i facaderne 560 mm (stødlængde er 840 mm) 2 stk. Ø10 til tværarmering Vandrette trækforbindelser 1 stk. Ø8 Tabel 9, armering i dækskiven Side 16 af 19

17 Fundering 7 Fundering I det efterfølgende afsnit vil resultaterne for hhv. stribefundament, samt et søjlefundament blive vist. Beregningerne kan ses i appendiks 3 afsnit 3.1 for stribefundamentet, og appendiks 3 afsnit 3.2 for søjlefundamentet. Figur 13, principtegning af stribefundament Fundamentet er dimensioneret til at have en bredde på 500 mm, og 650 mm i højden. Derpå er der placeret et skaft på 150 mm i bredden, og 350 mm i højden. Skaftet skal bære bagpladen af det ovenstående sandwichelement. Fundamentet tænkes gjort 135 mm bredere for at kunne mure 2 lecablokke herpå. De øverste 10 cm af leca-blokke tænkes pudset til sokkel. Søjlefundamentet er dimensioneret til at være kvadratisk, 2,1m bred, og 0,50m høj. Derudover laves der et kvadratisk skaft på fundamentet på 0,42 x 0,4 mm, for at bære den søjle der understøtter søjle 1/D/5. Der bruges armeringsnet, Y10 pr 300 mm til selve fundamentet. Til skaftet vælges 3 stk. Y14 bøjler. Side 17 af 19

18 Konklusion 8 Konklusion I det forudgående projekt er det fundet frem til dimensioner til de forskellige bygningsdele. Huldækelementerne der blev dimensioneret frem til er QE320 fra betonelement A/S. I det oprindelige projekt er der brugt JE265 huldækelementer, men disse har jeg ikke kunne få til at holde. Dette skyldes sandsynligvis for meget last på elementet, men jeg kan ikke se hvordan denne skal reduceres. Bjælkerne er valgt til KBE 720 fra boligbeton. Der kunne være brugt en KBE 670, men her er hyldehøjden mindre end tykkelsen på de valgte huldækelementer. Dette vil give problemer ved udlægning af slidlag. Søjlerne er alle valgt til at have en diameter på 300 mm, hvor der oprindeligt er brugt søjler med diameteren 450 mm. Hvis jeg havde regnet på de oprindelige søjler, havde der ikke været nogen 2. orden moment, og beregningerne var blevet simplere. Sandwichelementerne har dimensionerne 70 mm forplade, 260 mm isolering og 150 mm bagplade. Forpladen bærer sig selv, og er derfor ikke beregnet i projektet. Bagpladen armeres med 2stk Y6 armeringsnet, og der bliver ligeledes brugt 2 stk. Y8 armeringsstænger til trækarmering i element 1, og 1 stk. Y8 til element 2. Til tryk armering anvendes 2stk. Y20 armeringsstænger i element 1, og 2stk. Y12 stænger til element 2. Hvis man ville undgå at bruge træk armering, skulle bagpladen gøres tykkere, for at lasten kunne optages i betonen. Ved stabilitetsundersøgelsen er der fundet frem til at der skal armeres med trækarmering i væg 2x, 4x samt 5x. Samtidig med skal der indstøbes glidningsbeslag i væg 2x og 4x. Det er et vurderings spørgsmål, om man i stedet for skulle vælge flere eller andre stabiliserende vægge, for at undgå trækarmering og glidningssikring. Dette kan dog hurtig blive dyrere end at andvende trækarmering og glidningssikring. Ved robusthedsundersøgelsen er der fundet frem til armeringen i dækskiven. Der skal anvendes 1 stk. Y8 til interne trækforbindelser, 1 stk. Y10 til periferiarmering i gavlen, og 2stk. Y14 i facaderne. Her skal der bruge 2 stk. Y10 til tværarmering. De vandrette trækforbindelser udføres i 1stk. Y8. Det dimensionerede stribefundament er 500 mm bred, 650 mm høj, og har et skaft på 150 mm bred og 350 mm høj. Skaftet skal bære lasten fra bagpladen af sandwichelementet. Fundamentet udføres 135 mm bredere end beregnet, for at kunne mure leca-bklokke til sokkel. Fundamentet armeres af 2 stk. Y14 armeringsstænger i hhv. over- og undersiden, samt med Y12 bøjler pr. 600 mm. Søjlefundamentet er dimensioneret til at være kvadratisk, 2,1 m bred, og 0,5 m høj. Herpå støbes et skaft på 0,42m bred, og 0,4 m høj. Der bruges Y10 armeringsnet til armerings af det store fundament, og 3 stk. Y14 armeringsbøjler til armering af skaftet. Side 18 af 19

19 Litteraturliste 9 Litteraturliste [1] DS/EN 1990 inkl. tilhørende nationalt anneks [2] DS/EN :2007 inkl. tilhørende nationalt anneks [3] DS/EN :2007 inkl. tilhørende nationalt anneks [4] DS/EN :2007 inkl. tilhørende nationalt anneks [5] DS/EN :2007 inkl. tilhørende nationalt anneks [6] Betonkonstruktioner efter DS/EN af Bjarne Chr. Jensen, ISBN: [7] Teknisk Ståbi, 20. udgave, ISBN: [8] Rockwool.dk [9] DEKO.dk Side 19 af 19

Afgangsprojekt - appendiks

Afgangsprojekt - appendiks 0 Afgangsprojekt - appendiks Tanja van der Beek 09-0-0 Afgangsprojekt - appendiks Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... 3 Appendiks - Lastopgørelse... 4. Snelast... 4. Vindlast... 5.3

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen A2. Statiske Beregninger Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt A2 Statiske beregninger Side: 3

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg

Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Praktikprojekt for Kaare Hedegaard 9. semester 2009 Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt ApS s nye lager- og kontorbygning afgangsprojekt 06-01-2014 Allan Vind Dato: 06/01-2014 1 Allan Vind Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekttitel: s ApS s nye lager- og kontorbygning

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

DIN-Forsyning. A2. Statiske beregninger

DIN-Forsyning. A2. Statiske beregninger DIN-Forsyning A2. Statiske beregninger B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A2. Statiske beregninger Side 2 af 136 A2. Statiske beregninger Side 3 af 136 Titelblad Tema: Titel:

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1 Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave Data: bredde flange b 50mm Højde 400mm Rumvægt ρ 4 kn m 3 Længde L 4m q 0 kn R 0kN m q egen ρb.44 kn m M Ed 8 q egen q L 4 RL 4.88 kn m Linjelast for egen vægten

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger

4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger Side 1 af 16 4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger Vederlag Huldæk produceres med lodret afskårne ender. Krævet mindste vederlagsdybde på beton er 55 mm. Den projektmæssige vederlagsdybde skal fastlægges

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Styroment Projekterings - og montagevejledning

Styroment Projekterings - og montagevejledning ...fokus på isolering Styroment Projekterings - og montagevejledning l kortere byggetid l enkel montering l effektiv fundering l lette materialer ...fokus på isolering Indhold Projekteringsvejledning...........................3

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

DIN-Forsyning. Tegningsmappe

DIN-Forsyning. Tegningsmappe DIN-Forsyning Tegningsmappe B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-0-016 DIN-Forsyning : 18/0-016 Tegningsmappe DIN-Forsyning : 18/0-016 Tegningsmappe Tegningsliste 1.1 1. 1..1 1.. 1..3

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn

Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn HOVEDRAPPORT P5-projekt udarbejdet af gruppe B5-1 ved Aalborg Universitet Esbjerg Titelblad Tema: Titel: Gruppe: Hovedvejleder: Fagvejledere: En kompliceret bygnings

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere