HOTSPOT KOLDING NORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOTSPOT KOLDING NORD"

Transkript

1 HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

2 Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje 2011 Center for Boligsocial Udvikling Center for Boligsocial Udvikling Sadelmagerporten 2a 2650 Hvidovre Telefon: Marts 2011 CFBU s udgivelser kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution under Socialministeriet med et årligt budget på 10 mio kr. Centrets overordnede formål er at udvikle effektmålingsmetoder, der er tilpasset det boligsociale felt, at lave systematiske vidensindsamlinger på baggrund af erfaringer fra nationale og internationale boligsociale indsatser og at yde kvalificeret rådgivning og processtøtte til centrale aktører indenfor det boligsociale område.

3 Kriminalitets- og tryghedsmåling Nulpunktsmåling

4 Hotspot Kolding Nord Kriminalitets- og tryghedsmåling 4

5 Hotspot Kolding Nord, Kolding Kommune Statistiske nøgletal 2010 Hotspot Kolding Nord Kolding Kommune I alt pct I alt pct Alle husstande i alt Antal beboere i alt , , årige , , årige , ,9 65 årige og ældre 378 9, ,6 Arbejdsstyrken i alt , ,2 Pensionister , ,6 Øvrige uden for erhverv , ,2 Gennemsnitsindkomst i kr Børn med enlig forsørger , ,2 Indvandrere/efterkommere fra ikke-eu-lande , ,3 Beboere fraflyttet ,0 - - Anmeldelser af borgervendt kriminalitet Brandudrykninger 2010 Brand container/affald 3 Brand køretøj 1 Brand bygning 14 Brandudrykninger pr beboere 4,64 Brandudrykninger pr beboere på kommunalt plan 4, Hærværk Indbrud i beboelse mv. Personfarlig kriminalitet Røveri Sædelighed Tyveri fra borger Tyveri fra personbil mv. En stor del af anmeldelserne af borgervendt kriminalitet i Kolding Nord i 2010 vedrørte indbrud i beboelse mv. Herudover var det primært tyveri fra borger eller personbil mv., der blev anmeldelt i området. Sigtelser 2009 Antal sigtede Antal sigtelser årige årige Over 25-årige Niveau pr beboere 26,6 79,3 Niveau pr beboere på kommunalt plan 8,7 22,0 Kolding Nord havde i brandudrykninger til bygningsbrande. Kolding Nords samlede niveau for brandudrykninger lå dog kun lidt over det kommunale gennemsnit. Kolding Nords niveau af sigtede og antal sigtelser lå markant over det kommunale gennemsnit, og lidt under halvdelen af Hotspot Kolding Nord Kriminalitets- og tryghedsmåling 5

6 sigtelserne var mod unge under 26 år. Af de i alt 105 sigtede i 2009 var de 51 tidligere dømte. 62 % af alle sigtelser i 2009 vedrørte alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Beboerklager og hærværk Hotspotområdet i Kolding dækker over tre boligselskaber med tilsammen 3949 beboere (Danmarks Statistik, 2010). Lejerbo (afdeling 101-0) har 562 lejemål, AAB (afd. 21, Skovparken og afd. 22, Skovparken) har 1642 beboere og Boligselskabet Kolding har 705 beboere 1. Lejerbo har opgørelser over hærværk og beboerklager for år 2010, mens de to øvrige boligselskaber igangsætter registrering fra Lejerbo har i 2010 haft fire sager om hærværk, hvoraf to omhandlede graffiti, og den samlede udgift til udbedring udgør ca kr. Lejerbo har haft 23 skriftlige beboerklager, som fordeler sig med otte klager over husdyr, 10 over støj, fire over støj mv. og én klage over adfærd. Nøglepersoners vurdering af tryghedssituationen De interviewede nøglepersoner angiver at beboerne er generelt utrygge ved grupper af unge, der hænger ud ved bycenteret som ligger i området. Tilsvarende er det her at salg af narko og hash foregår, hvilket derimod ikke er synligt i selve boligområderne. Ligeledes holder alkoholikerne til omkring centeret, enten ved kroen eller supermarkedet. Der har været enkelte episoder, hvor der opstod konflikt mellem gruppen af alkoholikere og grupper af unge nydanskere. Dette har resulteret i, at beboerne holder sig væk fra især kroen i centeret. Flere af de ældre beboere, føler sig utrygge ved at færdes i området om aftenen og en bølge af indbrud i lejlighederne, har skabt yderligere utryghed. 2 1 For Boligselskabet Kolding er tallet opgjort pr. 1/ ved hjælp af KÅS. 2 Du kan læse mere om baggrunden for kriminalitets- og tryghedsmålingen i rapporten: Hotspot Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje. Hotspot Kolding Nord Kriminalitets- og tryghedsmåling 6

7 Forandringsteori og dokumentationsplan

8 Oversigt over temaer og aktiviteter Temaer/ mål Mindske ungdomskriminalitet i området Øge tryghed Styrke koordineringen. Aktiviteter Fritidsjob Ambassaden (et værested for unge) Åben klub i weekenderne Gadeplansarbejde Igangsættelse af nye fritidsaktiviteter Styrket koordinering. Aktivitetsbeskrivelser Organisering Der er i forvejen en lang tradition for samarbejde på tværs i områderne. Hotspotindsatsen skal styrke dette arbejde. Styregruppen for hotspot i Kolding er bredt repræsenteret: Birgitte Kirstine Mikkelsen - Afdelingschef i Familierådgivning Nord; Kim Hansen Udviklingschef; Ole Wiese Skoleinspektør Munkevængets Skole; Christine Rasmussen Ungdomsskoleinspektør, Henning Dannesbo Skoleinspektør Dyrhave Skolen; Bjarne Juhl Olesen UU- Leder; Mette Hagensen Boligsocial konsulent AAB, Jeannett Gade Boligsocial konsulent Lejrbo; Maren Hornbech Leder af Ungekontakten og hotspotchef; Sten Rasmussen Skoleinspektør Bramdrup Skole; Steen Møller Andersen Afdelingschef Jobcentret; Kaj Hundrup Leder af Forebyggelsesafsnittet Syd -Østjyllands Politi; Pernille Hansen Boligsocial medarbejder i Boligselskabet Danmark. Styregruppen er et beslutningsforum, som udstikker retningslinjer for aktiviteter og strategier. Styregruppen skaber dermed rammerne for dem, der skal arbejde i marken. Styregruppen mødes ca. en gang i kvartalet. Styregruppen har afholdt et kick off møde med beboere for at få indblik i deres ønsker for hotspot indsatsen. Styrkelse af koordineringen af indsatser overfor enkelte individer og grupper af unge i boligområderne Der er i forvejen en SSP-gruppe i hvert af de to områder. De mødes hver især månedligt og sammen to gange om året. Her tales der om, hvad de ser af problemstillinger, og om der er nogle særlige grupper, der kræver en indsats. Der udveksles oplysninger. Hvis der er en ung, der er oppe og vende, vil de gerne til at være mere systematiske omkring opfølgning og handling, så der aftales en handling og en tovholder, og så den relevante viden kan inddrages i vigtige beslutninger. Hotspotchefen deltager i disse netværksmøder. En kvarternetværksgruppe i hvert område. Et boligsocialt netværk. Her diskuteres mere generelle problemstillinger, mens SSP er mere individorienterede. Hotspot skal sørge for at binde disse netværk sammen. Centrale aktiviteter under hotspotindsatsen i Kolding Der er fire centrale aktiviteter under hotspotindsatsen, nemlig fritidsjob, Ambassaden, åben klub i weekenden og gadeplansindsatsen. Derudover er der Idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, som ikke er præciseret endnu. Det er planen, at Kim Hansen inviterer relevante aktører og laver konkrete forslag. 1: Fritidsjob Indhold: Jeanette, som er gadeplansmedarbejder står for fritidsjobsprojektet. Hotspot Kolding Nord Forandringsteori og dokumentationsplan 8

9 Målet med projektet er at få unge til at begynde en karriere på arbejdsmarkedet. Det er gadeplansmedarbejderne, der står for at være opsøgende i fht. at skaffe jobmuligheder og i fht. de unge. Medmindre den unge har en ungekonsulent/prof. der i forvejen følger op på Familieaftaler så vil det være Jeannette og Murat (gadeplansmedarbejdere) der følger op og støtter den unge i at varetage fritidsjobbet. Det er også de opsøgende medarbejderes ansvar at give den unge undervisning i, hvad det vil sige at have et fritidsjob indtil en evt. bevilling om undervisning på Ungdomsskolen ligger fra LBR. Virksomheder får et tilskud i fbm. ansættelsen af de unge. Tilskuddet kan max tildeles over 3 måneder. Hvis de unge har max. 8 timer ugentligt kan der være 7 unge i gang på en gang. Målgruppen: Man skal bo i Munkebo eller Skovparken Man skal være mellem år gammel Unge der har udfordringer i livet såsom: o Familiemæssige konflikter o Forældre, der aldrig selv har været tilknyttet arbejdsmarkedet o Begyndende psykiske vanskeligheder o Forbrug af stoffer o Problematiske venskabsforhold o Begyndende deltagelse i kriminalitet o Begyndende ulovligt fravær fra skole. Risici: Lønnen kan være for lav. Jeanette skal gøre et stort arbejde for at få dem overbevist om, at det kan betale sig at arbejde billigt i de første tre måneder. Arbejdsgiverne kan blive kørt træt af de unge. Måske kan indsatsen få et dårligt rygte, hvis enkelte unge dummer sig. 2: Ambassaden i Skovparken et hus/værested Indhold: Målgruppen har problemer i fht. kriminalitet, beskæftigelse og uro. Der er derfor behov for mere vejledning (selvom de er over 18) og for at give dem overblik over eget liv og fremtidsmuligheder. Formålet er, at der er en voksen, som de unge kan søge støtte hos. Ambassaden er et fysisk hus et samarbejde mellem kommune og boligforeningerne. Indtil videre har de unge selv drevet stedet. Nu skal der personale på. Der er en bestyrelse af de unge, og de konkrete aktiviteter aftales med unge-bestyrelsen. Det er tanken, at hotspot ikke skal komme og overtage huset. Det er hensigten, at det også skal køre efter hotspotindsatsens afslutning. Det er de opsøgende medarbejderes ansvar at være koordinator på de mulige aktiviteter, der kan lægges ind i Ambassaden som ture ud af huset; Besøg af UUvejleder og jobkonsulent mm. (Ideerne fra aften med borgere og aktører). Der er snak om, at købe nogle politi(elever) til at arbejde i huset. Åbningstider: Fredage og lørdage kl , onsdage kl åbnes med de opsøgende medarbejdere. Målgruppen: år. Det er unge fra hele Kolding, der har lov til at komme i Ambassaden Risici: at vi kommer til at give de unge så meget ansvar, at de ikke kan bære det. Bestyrelsen skal også skaffe sig autoritet. Det er en stor udfordring. Medarbejderne har ikke myndighed. Det kræver en del at skabe autoritet. Hotspot Kolding Nord Forandringsteori og dokumentationsplan 9

10 3: Åben klub i weekenderne i hhv. Munkebo og Skovparken Indhold: Projektet omhandler de eksisterende klubber, både kommunale og boligsociale. Der skal være mulighed for, at der kan være åbent i weekenderne ved behov. De skal kunne åbnes ved kort varsel. Så vidt muligt skal det være det kendte personale, der er i klubberne i weekenderne. Mål: Mindre uro og kriminalitet. Øget tilknytning til forening, klubliv og arbejdsmarkedet. Risici: At tillidsrelationen ikke skabes. At gadeplansarbejderne ikke bliver brugt. Man er meget afhængige af de andre ansatte i klubberne. Man er en gæst i det etablerede. Det kan blive overfladisk. 3 De unge selv har givet udtryk for, at behovet særligt er der søndage eftermiddage i vinterhalvåret. Som et forsøg skal der være åben klub søndage fra kl Hotspot laver en aftale med de tre klubber om hvor meget de holder åbent hvert år. Det er tænkt som et forsøg. Målgruppen: Aldersgrupper er fra og fra år. Risici: at vi kommer til at vælge de forkerte tidspunkter. At vi ikke kan få personale på de tidspunkter, der er behov for det. 4: Gadeplansarbejde Indhold: Der var én gadeplansmedarbejder i forvejen. Med hotspotindsatsen er der ansat endnu én. Gadeplansmedarbejderne skal være øjne og ører på gaden. Derudover skal de være opsøgende og skabe en relation til de unge på gaden, i klubberne og på skolerne. Hensigten er, at de skal guide de unge gennem systemerne, så de får den hjælp, de har brug for. Det er også hensigten, at gadeplansarbejderne skal ind omkring forældrene og være med til at klæde forældrene bedre på til at påtage sig deres ansvar/opgaver som forældre, samt formidle mellem børn og deres forældre, hvis det er nødvendigt. Gadeplansarbejderne skal derudover arbejde på at skabe tillid til foreninger og klubber. Og så er det vigtigt, at de hele tiden samarbejder med de øvrige aktører. Målgruppen: Børn og unge mellem 7-25 år som har særlige behov. Både drenge og piger. 3 Du kan læse mere om baggrunden for forandringsteorien i rapporten: Hotspot Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje. Hotspot Kolding Nord Forandringsteori og dokumentationsplan 10

11 Forandringsteori AKTIVITET PRÆSTATION KORTSIGTEDE KORTSIGTET EFFEKTER MÅL MELLEMLANGE MELLEMLANGT EFFEKTER MÅL LANGSIGTEDE LANGSIGTET EFFEKTER MÅL Koordinering gennem styregruppen og SSPsamarbejdet Gadeplansaktiviteter Vidensdeling mellem de centrale aktører De unge bliver Borgerjournalister Gadeplansmedarbejder ne opsøger de unge på gaden og i klubberne Opsøgende arbejde målrettet forældre Aktiviteter målrettet forældre Positive historier om området i lokalpressen Beboerne bliver bedre til at løse konflikter med hindanden De unge og deres forældre får en øget forståelse for samfundets normer Forældrene bliver inddraget i de unges liv og meningsfuld støtte iværksættes Området får et bedre image Der opstår færre konflikter mellem beboerne De unge og forældrenes normer tilpasses samfundets normer Øget tryghed i hotspotområdet Åben klub Ambassade Oprettelse af ungeråd Unge fra Ambassaden deltager i Ungebestyrelsen De unge får ejerskab til området De unge får et meningsfuldt fritidsliv med positiv voksenkontakt Kriminalitet blandt de unge forebygges Mindre kriminalitet i hotspotområdet Andre aktiviteter De unge kommer i Ambassaden og Åben klub samt deltager i aktiviteterne De unge bliver støttet i at fastholde job, uddannelse og fritidsaktiviteter Reducere tilbagefald til kriminalitet hos unge Problemramte familier deltager i processuelle netværksmøder De unge har mere realistiske forventninger til egne fremtidsmuligheder Fritidsjob Hotspotprojektet formidler fritidsjobs til de unge De unge får et øget kendskab til arbejdsmarkedets normer De unge fastholdes i job eller uddannelse

12 Dokumentationsplan Præstationer Trin Indikator Måletidspunkt Kilde Hotspotprojektet formidler fritidsjobs til de unge Antal unge, som fastholdes i fritidsjobbet i tre måneder Jeanette gadeplansmedarbejder De unge kommer i Ambassaden Gennemsnitligt antal fremmødte pr. åbningsdag Jeanette gadeplansmedarbejder De unge deltager hotspotprojektets aktiviteter Antal aktiviteter og tilmeldte til aktiviteter Hotspotchef Maren Hornbech Opsøgende arbejde i fht. forældre f.eks. antal af målgruppen (skal defineres f.eks. alle sigtede), som er blevet opsøgt eller får to besøg Hotspotchef Maren Hornbech Oprettelse af ungeråd Om ungerådet er etableret Opgøres pr Kim Hansen De unge bliver borgerjournalister Antal unge, som skriver som borgerjournalister Christine Rasmussen Vidensdeling mellem centrale aktører Registrering af antal afholdte SSP-netværksmøder og kvarternetværksmøder med deltagelse af hotspotchefen Hotspotchef Maren Hornbech Problemramte familier deltager i processuelle netværksmøder Antal familier der tager imod tilbuddet om at deltage i de processuelle netværksmøder Hotspotchef Maren Hornbech Kortsigtede effekter Trin Indikator Måletidspunkt Kilde De unge får et øget kendskab til arbejdsmarkedets normer Antal af de unge, der fortsætter i fritidsjobbet efter den tre-måneders intro-perioden Jeanette - gadeplansmedarbejder De unge får ejerskab til området Antal unge, der møder op og er med til at igangsætte aktiviteter Kim Hansen De unge får et meningsfuldt fritidsliv Antal unge, som projektet får gjort aktive i lokale idrætsforeninger Kim Hansen De unge får positiv voksenkontakt Antal unge, som gadeplansmedarbejderne har en løbende kontakt til over en periode (min. 5 møder) Gadeplansmedarbejdere Hotspot Kolding Nord Forandringsteori og dokumentationsplan 12

13 Forældrene bliver inddraget i de unges liv og meningsfuld støtte iværksættes Antal problemramte familier, der deltager i de processuelle netværksmøder Hotspotchef Maren Hornbech Mellemlange effekter Trin Indikator Måletidspunkt Kilde Kriminalitet blandt de unge forebygges Antal unge, hvor der er blevet foretaget min. to besøg, der ikke er blevet sigtet igen et år efter første besøg Hotspotchef Maren Hornbech Der opstår færre konflikter mellem beboerne Antal skriftlige naboklager Antal konflikter registreret af beboerrådgivere Mette Hansen og Jeanett Gade Langsigtede effekter Trin Indikator Måletidspunkt Kilde Øget tryghed i hotspotområdet Beboerklager gerne opgjort tematisk Boligforeningerne Øget tryghed i hotspotområdet Antal fraflytninger Boligforeningerne Mindre kriminalitet i hotspotområderne Antal hærværks- og graffitihændelser Boligforeningerne Hotspot Kolding Nord Forandringsteori og dokumentationsplan 13

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Viby Syd Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

HOTSPOT. Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje

HOTSPOT. Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje HOTSPOT Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje Hotspot Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE 2014 2017 ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 1 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan

Læs mere

TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER

TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER DE UNGE ER NØGLEN TRYGHED I VERDENS STORBYER Andel af indbyggerne, der føler sig utrygge ved at færdes i deres boligområde i mørke 70 % 60 % 50 % Danmark er et af de

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Sprotoften. klar til fremtiden

Sprotoften. klar til fremtiden Sprotoften klar til fremtiden Plan for boligsocial indsats 2014-2018 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RESUMÉ... 4 2.1 BØRN, UNGE OG FAMILIER... 6 2.2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 6 3. BAGGRUND -

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig)

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig) 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund... 6 3.1. Beboerne i Bispehaven... 6 3.2. Udviklingen på udvalgte boligsociale indikatorer... 10 3.3. Boligsocial status og fremtidens Bispehaven...

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere