VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014"

Transkript

1 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid

2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af virtuelt samarbejde hos de 50 største private og offentlige virksomheder i Danmark anno Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansvarlige for implementeringen af virtuelt samarbejde i virksomhederne. Vi vil gerne rette en stor tak til alle de deltagende virksomheder. Kun med deres velvillighed har denne undersøgelse været mulig at gennemføre. God læselyst. Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over, hvordan disse virksomheder administrerer de mange muligheder, der er for virtuelt samarbejde. Er danske virksomheder godt på vej til at integrere virtuelle muligheder i forretningen eller hænger de fast i de mere historiske, traditionelle samarbejdsformer? Vi søger svaret ved at skabe et indblik i virksomhedernes virtuelle samarbejde, herunder deres tekniske infrastruktur, organisering, brug af virtuelle værktøjer og selvfølgelig deres syn på fremtidens virtuelle samarbejde som konkurrenceparameter. Rapporten er Danmarks første kortlægning af tendenser inden for virtuelt samarbejde, og målet med undersøgelsen er at skabe inspiration til virksomheder, der ønsker at udvikle og skærpe deres indsats med virtuelt samarbejde, og som har brug for at spejle egen praksis med toneangivende virksomheder. Undersøgelsen er gennemført af Working Virtual og Resonans Kommunikation, herunder research, udvikling af analysemodel, dataindsamling, dataanalyse samt udarbejdelse af rapport. Dataindsamlingen er gennemført i perioden april til juni Om Working Virtual Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi tror på, at udnyttelse af virksomhedens virtuelle potentiale er et af de vigtigste parametre for effektivisering og vidensdeling i virksomheder i dag. Virtuelt samarbejde handler om IT, forretning og mennesker. Det er et område, som kræver dyb teknologisk indsigt, erfaring med forretningsprocesser og ekspertise inden for kommunikation og forandringer. Working Virtual har taget konsekvensen og samlet kompetencerne i én virksomhed. Derfor møder du hos os konsulenter, der yder helhedsorienterede løsninger, der på den ene side udnytter virksomhedens fulde virtuelle potentiale og på den anden side skaber motivation og relevans for ledere og medarbejdere til at gå i gang med de nye virtuelle værktøjer. Working Virtual er delvist eget af Resonans Kommunikation. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 2

3 INDHOLD 4 Om denne rapport 5 Om virtuelt samarbejde 7 Metode 9 Hovedkonklusioner 11 Executive summary 14 Organisering og ansvar 18 Interview: Jyske Bank 20 Værktøjer og anvendelse 24 Prioriterede samarbejdspartnere 27 Implementering 30 Interview: Region Sjælland 32 Mål og evaluering 34 Udfordringer 37 Prioritering og fremtid 39 Interview: TDC 41 Deltagerliste VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 3

4 OM DENNE RAPPORT Følgende områder bliver behandlet i rapporten: Organisering og ansvar Værktøjer og anvendelse Samarbejde og inddragelse Implementering Mål og evaluering Udfordringer Prioritering og fremtid Læsevejledning Undersøgelsens resultater præsenteres løbende i form af tekst og grafik. Til hvert område præsenteres de totale resultater samt resultaterne nedbrudt på henholdsvis private og offentlige virksomheder. Nogle steder i rapporten er resultaterne for de private og offentlige virksomheder ikke udspecificeret, da resultaterne ikke varierer nævneværdigt. Dette vil fremgå af teksten. For at få et hurtigt overblik over undersøgelsens hovedresultater henviser vi til afsnittet Executive summary. Desuden har vi forsøgt at uddrage undersøgelsens vigtigste konklusioner i afsnittet Hovedkonklusioner. Løbende i rapporten præsenteres tre cases: Jyske Bank, der repræsenterer en privat virksomhed, der har taget et strategisk valg i at styrke samarbejdet på tværs i en geografisk spredt organisation og nu også er på vej til at samarbejde virtuelt med kunderne. Region Sjælland, der repræsenterer en stor offentlig virksomhed, som har implementeret Unified Communication på forskellige måder i hovedorganisationen og på deres hospitaler. TDC, der også repræsenterer en privat virksomhed, er et eksempel på, at virtuelt samarbejde med kunderne hurtigt kan blive en win win situation, der kan mærkes i virksomhedens kundeservicebarometer. Rapportens anvendelsesmuligheder I rapporten findes nøgletal for virtuelt samarbejde, der kan fungere som reference til fremtidige analyser af virtuelt samarbejde. Rapporten giver mulighed for at sammenligne eget arbejde med virtuelt samarbejde med undersøgelsens virksomheder, herunder i forhold til virksomhedstype; privat og offentlig. De tre cases giver læseren mulighed for at blive inspireret og lære af andres erfaringer og måske få nye ideer til virtuelt samarbejde i egen virksomhed. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 4

5 OM VIRTUELT SAMARBEJDE Virtuelt Samarbejde opstår, når geografisk adskilte personer indgår i samarbejde understøttet af forskellige former for digital kommunikation. Videomødet er måske det bedst kendte værktøj til virtuelt samarbejde, men der findes i dag mange og veludviklede værktøjer, som samler flere forskellige kommunikationsformer i én samlet løsning, og gør det muligt at samarbejde på tværs af systemer. Der er sket en rivende udvikling i virtuelle værktøjer og i udbredelse af virtuelt samarbejde, som i dag findes i mange varianter. Fra det internationale team, der sparer tid og penge ved at samarbejde virtuelt til lokalt samarbejde mellem personer, der arbejder i samme bygning, men som finder det hurtigere at skrive en chatbesked, og praktisk at se om den anden er tilgængelig, inden man tager kontakt. Det handler i bund og grund om at spare penge, spare tid og forbedre kvaliteten af arbejdet. Vi tror på, at alle virksomheder i dag - store som små - kan drage nytte af virtuelt samarbejde. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 5

6 OM VIRTUELT SAMARBEJDE Lad os prøve at lave et par tankeeksperimenter for at konkretisere potentialet: Økonomien Lad os antage, at du er ansat i en stor virksomhed med medarbejdere, og du finder ud af, at hver 5. medarbejder kan spare 20 minutter om dagen ved brug af virtuelt samarbejde. Hvis det er tilfældet, så vil denne virksomhed på et år spare timer og et tocifret millionbeløb. Kvaliteten Lad os antage, at du er ansat i en virksomhed med 120 ansatte, og at virksomheden ligger i Viborg. I står i en situation, hvor arbejdsbyrden er så høj, at det har indflydelse på kvaliteten af jeres arbejde. En analyse fortæller jer, at 1/3 af jeres medarbejderes tid bruges til transport i forbindelse med international mødeaktivitet med kunder. Ved at holde hvert tredje møde virtuelt med kunderne kan tidsforbrug til transport minimeres og dermed skabe kvalitet i arbejdet igen. Tiden Lad os antage, at du er ansat i en offentlig virksomhed, der har fokus på at forkorte ventetiden for psykisk syge. Ventetiden kan være lang, fordi det er svært at samle alle relevante fagpersoner omkring bordet for at give den psykisk syge den rette behandling. Det er ofte 6-8 personer, der sammen skal beslutte, hvad der er den bedste behandling. I finder ud af, at halvdelen af møderne kan holdes virtuelt uden at miste kvalitet. Dermed forkorter I ventetiden signifikant, fordi det bliver lettere for parterne at finde tid i kalenderen, når man undgår transporttid. Kort sagt mulighederne er mange, og det er ofte kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad der er muligt, når du kobler virtuelt samarbejde ind i de eksisterende samarbejdsprocesser i virksomheden. Vi mener, at de fleste virksomheder har store uudnyttede ressourcer, der kan realiseres ved hjælp af egen virtualisering både internt blandt medarbejderne og eksternt i deres interaktion med kunderne. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 6

7 METODE Respondenter Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de største private og offentlige virksomheder i Danmark. I alt indgår 50 virksomheder i undersøgelsen, herunder 25 private og 25 offentlige. Undersøgelsens data er indsamlet parallelt i maj og juni måned Udvælgelsen af de deltagende virksomheder er foretaget på baggrund af omfattende researcharbejde, hvor både private og offentlige virksomheder er prioriteret efter antal ansatte (ansatte i udlandet er talt med). I første omgang er de 25 største private virksomheder og de 25 største offentlige virksomheder blevet kontaktet med henblik på at deltage i undersøgelsen. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt at gennemføre et interview, er vi gået videre til næste hhv. private eller offentlige virksomhed på listen. Svarprocenten blandt de først adspurgte virksomheder er 70%. Respondenterne i undersøgelsen er de ansatte i virksomhederne, der har det faglige og/eller organisatoriske ansvar for virksomhedens arbejde med virtuelt samarbejde. De deltagende virksomheders svar er behandlet fortroligt. Resultater Undersøgelsens resultater er baseret på respondenternes betragtninger, hvilket har været undersøgelsens formål. Resultaterne kan derfor kun fortælle noget om respondenternes betragtninger, og ikke hvordan medarbejdernes eller ledernes opfattelse er. Resultaterne dækker de deltagende virksomheder, og når vi i rapporten omtaler virksomhederne eller de største danske virksomheder, er det de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, som vi refererer til. Respondenterne har besvaret spørgeskemaet via et telefoninterview. Få virksomheder (5%) har selv udfyldt spørgeskemaet via et tilsendt link til et digitalt spørgeskema. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 7

8 METODE Resultatopgørelse Rapporten er bygget op omkring det samlede resultat for alle deltagende virksomheder med vægtningen 1 til 1, uanset virksomhedens størrelse. Inden for flere af spørgeområderne er respondenterne blevet bedt om at tage stilling til et antal udsagn ud fra graden af vigtighed og/ eller enighed på en skala fra 1-5. Gennemsnitsværdier er beregnet ud fra en skala fra 1-5, hvor værdien 1 svarer til meget uenig/slet ikke vigtig/slet ikke, værdien 3 svarer til neutral, og værdien 5 svarer til meget enig/meget vigtig/i høj grad. Ved visse spørgeområder har vi valgt at vise, hvor mange respondenter, der svarer positivt på udsagnene. I disse tilfælde vises både enig/ meget enig og/eller vigtig/meget vigtig samlet. Resultaterne præsenteres hovedsageligt som antal/alle (fx 39/50) eller gennemsnitsværdier i rapporten. Det er i hvert tilfælde eksplicitert. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 8

9 5 HOVEDKONKLUSIONER 1 Vi står midt i en forandringstid Danske virksomheder og organisationer står midt i en forandringstid forårsaget af en langvarig økonomisk krise, den teknologiske udvikling inden for virtuelt samarbejde og de demografiske udfordringer, som både nationale og internationale virksomheder står over for. Den økonomiske krise har intensiveret fokus på de effektivitetsforbedringer, som virtuelt samarbejde kan indfri. Den teknologiske udvikling har skabt mange nye digitale løsninger, som giver mulighed for at samarbejde virtuelt på en billig og effektiv måde. Internationaliseringen og den demografiske udvikling har yderligere styrket behovet for at bytte fysisk rejsetid ud med virtuel mødetid. Vores undersøgelse dokumenterer, at teknologierne til virtuelt samarbejde er stabile og bredt tilgængelige i de store virksomheder, og at medarbejderne er åbne og positive over for virtuelt samarbejde. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i Danmark allerede har set potentialet ved virtuelt samarbejde, og at de virtuelle kompetencer i virksomhederne vurderes afgørende i fremtidens konkurrence. Undersøgelsen viser dog også, at det kniber med at få gjort de nye virtuelle samarbejdsformer til en naturlig del af hverdagen. Baggrunden er indlysende nok. Mange virksomheder er kun i begyndelsen af en forandringstid og i gang med at høste de første erfaringer med virtuelt samarbejde. De virksomheder, der først får styr på de virtuelle arbejdsformer bliver også de første i deres branche, der får optimal udnyttelse af konkurrencefordelen. 2 IT er indkøbsspecialister, men sjældent gode til implementering IT-afdelingen er igennem de sidste mange år blevet transformeret fra en drifts- og indkøbsafdeling til en afdeling med en afgørende forretningsstrategisk betydende rolle for virksomheden. Dermed er behovet for tættere samarbejde med direktion og forretning blevet afgørende for succes for IT-afdelingen. IT-afdelingen har svært ved at leve op til sin betydningsfulde strategiske rolle og mangler stadig at udvikle kompetencer, der støtter den reelle implementering i forretningen. IT skal blive bedre til at finde sin rolle i virksomhedens overordnede strategi, forstå forretningens behov og kunne implementere de digitale muligheder for virtuelt samarbejde i forretningen. I lyset af den strategiske betydning, som virtuelt samarbejde har i virksomhederne i dag, er det et stort paradoks, at IT-afdelingen ser direktion og mellemledere som afgørende samarbejdspartnere for at få succes med virtuelle satsninger, men samtidig vurderer det faktiske samarbejde med direktion og mellemledere som meget sporadisk. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 9

10 5 HOVEDKONKLUSIONER Det kan godt være, at IT-afdelingen står for valg og teknisk implementering af virtuelle værktøjer og samtidig har påtaget sig opgaven med at få brugerne til at anvende teknologierne. Men det er også på høje tid, at direktionerne sørger for at involvere sig i disse spørgemål, samt at HR og Kommunikation tager ansvar for at støtte IT-afdelingen i arbejdet med implementeringen af virtuelt samarbejde i virksomhederne. 3 Medarbejderne er motiverede, men mangler uddannelse og relevante cases IT-afdelingen har allerede mange steder skabt adgang til digitale værktøjer, som er både stabile og anvendelige til virtuelt samarbejde. Samtidig er medarbejderne motiverede til at påtage sig ansvaret for nye virtuelle samarbejdsmuligheder. Men initiativet stopper brat ved IT-afdelingens udrulning af tekniske muligheder. For findes der en plan for, hvad de virtuelle muligheder helt konkret skal bruges til? En del af forklaringen er uddannelse, så medarbejderne kan bruge de nye samarbejdsværktøjer og optimere brugen af dem i forhold til de forretningsprocesser, som medarbejderen selv er ekspert i. Sker det, så breder det virtuelle samarbejde sig som ringe i vandet. 4 Hvor er de forretningsprocesser, der har et virtuelt potentiale? Skal virtuelt samarbejde udbredes, så skal det give værdi for den forretningsproces, der forbedres. De fleste af de 50 største virksomheder i Danmark har enten endnu ikke vist interesse for eller har svært ved at identificere de forretningsprocesser som med fordel kan virtualiseres. Man skal ofte helt op på direktionsniveau for at se lyset i at høste kvalitets- og effektivitetsforbedringer i store dele af virksomheden med virtuelle samarbejdsværktøjer. Fordelene er ikke lige så synlige som de mere traditionelle effektiviseringer, såsom at fyre eller outsource medarbejdere, men der er uden tvivl lige så store gevinster, når forandringen er gennemført. Undersøgelsen dokumenterer desuden, at virksomhederne i høj grad undervurderer behovet for kommunikation og uddannelse samt løsninger på helt praktiske udfordringer ved implementeringen af virtuelt samarbejde. At få de nye samarbejdsmetoder på plads afhænger populært sagt 80% af mennesker og 20% af teknologien. I dag prioriteres 80% på teknologien og 20% på menneskerne og med den praksis vil det virtuelle potentiale forblive uforløst. 5 Arbejdsmarkedet Vi hører alt for ofte fra politikere og virksomhedsledere, at vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft. Spørgsmålet er blot hvornår. Virtuelt samarbejde er en del af løsningen på problemet. Ved at arbejde virtuelt kan vi imødekomme noget af den arbejdskraft, som vi kommer til at mangle, og skabe et langt mere fleksibelt arbejdsmarked. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 10

11 EXECUTIVE SUMMARY Organisering og ansvar Kun i få af virksomhederne er den ansvarlige for virtuelt samarbejde IT-chefen. Den organisatoriske placering af de ansvarlige for virtuelt samarbejde varierer meget fra virksomhed til virksomhed. IT-afdelingerne og IT-relaterede funktioner har ansvarsområder, som er bredt funderet, hvad angår virtuelt samarbejde. Det største ansvar findes i forhold til valg og indkøb samt udvikling og implementering af virtuelle samarbejdsværktøjer. Hos lidt over halvdelen af virksomhederne indgår virtuelt samarbejde eksplicit i virksomhedernes aktuelle forretningsstrategier. Under halvdelen af virksomhedernes direktioner vurderes til at have et højt vidensniveau om virtuelt samarbejde og dets potentialer. Kun lidt under halvdelen af virksomhederne oplever, at direktionerne prioriterer virtuelt samarbejde. Værktøjer og anvendelse Generelt har både ledere og medarbejdere adgang til funktionelle virtuelle samarbejds- og kommunikationsværktøjer. De ansvarlige for virtuelt samarbejde er tilfredse med de virtuelle mødeværktøjer, og de opfattes generelt også som velfungerende. De virtuelle mødeværktøjer anvendes primært i forbindelse med interne møder og i mindre grad i samarbejdet med eksterne parter. Størstedelen af de adspurgte virksomheder finder UC-platformene velfungerende og har planer om at implementere nye virtuelle samarbejdsværktøjer, som fx Cisco Jabber eller Microsoft Lync. Anvendelsen af UC-platformene i virksomhederne er stadig forholdsvis lavt. De virtuelle mødeværktøjer er indkøbt, fungerer fint og står til rådighed for ledere og medarbejdere, men potentialet i brugen af værktøjerne er langt fra udnyttet. Alle virksomhederne har et intranet, hvilket dog varierer i kvalitet. Ca. halvdelen bruger SharePoint, mens de resterende virksomheder bruger Sitecore, Intranote eller egenudviklede systemer. Prioriterede samarbejdspartnere De ansvarlige for virtuelt samarbejde betragter direktion og mellemledere som særlig vigtige samarbejdspartnere i relation til udviklingen af virtuelt samarbejde og kommunikation. HR- og Kommunikationsafdelingerne betragtes som mindre vigtige samarbejdspartnere. I flere af virksomhedernes IT-afdelinger samarbejdes der slet ikke med med direktion, HR eller Kommunikationsafdeling. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 11

12 EXECUTIVE SUMMARY Implementering Virksomhedernes netværk og tekniske infrastruktur er i de fleste af de adspurgte virksomheder modnet og teknologien er klar til, at virksomhederne kan indløse potentialet ved udbredelsen af virtuelt samarbejde. Langt de fleste ansvarlige for virtuelt samarbejde mener samtidig, at medarbejderne er åbne over for nye IT-tiltag, positive indstillet ift. at samarbejde virtuelt og åbne over for uddannelse i forbindelse med virtuelt samarbejde. Uddannelse af medarbejderne prioriteres ikke i særlig grad, og kun få af de adspurgte virksomheder mener, at medarbejderne har de nødvendige tekniske kompetencer til at samarbejde virtuelt. Medarbejderne i flere virksomheder har ikke det nødvendige udstyr fx webcam, headset o.l. til at samarbejde virtuelt. Direktion og IT er bevidste om mulighederne ved virtuelt samarbejde. Den relativt lave anvendelse af virtuelt samarbejde, trods stor udbredelse af teknologi, skyldes at mellemlederne mangler at komme med om bord, hvis virksomhedernes fulde virtuelle samarbejdspotentialer skal aktiveres fuldt ud. Måling og evaluering Færre end halvdelen måler på udbyttet af virtuelt samarbejde. Når virksomhederne måler, måles der typisk på besparelser af rejseomkostninger og antallet af virtuelle møder. Udfordringer Den største udfordring er, at virtuelt samarbejde er implementeret meget sporadisk og overfladisk i virksomheden. Halvdelen af virksomhederne oplever udfordringer med, at medarbejderne ikke har det relevante udstyr til at samarbejde virtuelt (fx egnet headset, kamera o.l.). Lidt under halvdelen oplever, at de fysiske rammer (fx storrumskontor) er en barriere for virtuelt samarbejde. Prioritering og fremtid De fleste virksomheder mener, at virtuelt samarbejde kan udgøre en konkurrencemæssig fordel for virksomheden. Der investeres kraftigt i nye erhvervelser af virtuelle samarbejdsværktøjer, og mange virksomheder er i gang med eller har planer om at implementere nye virtuelle samarbejdsværktøjer eller opdatere eksisterende. Størstedelen af virksomhederne vil først og fremmest bruge ressourcer på intern markedsføring og uddannelse i de eksisterende værktøjer over for virksomhedens ledere og medarbejdere. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 12

13 RESULTATERNE ORGANISERING OG ANSVAR VÆRKTØJER OG ANVENDELSE PRIORITEREDE SAMARBEJDSPARTNERE IMPLEMENTERING MÅL OG EVALUERING UDFORDRINGER PRIORITERING OG FREMTID

14 ORGANISERING OG ANSVAR 1 Chef for digitale Projektleder IT Infrastructure Engineer Intranet Manager UC Architect Udviklingsdirektør Digitaliseringskonsulent Collaboration Manager CIO IT-konsulent Teamleder Området virtuelt samarbejde er typisk organiseret efter fagansvar. Derfor er det også et virvar af titler på de personer, der har ansvaret for virtuelt samarbejde i de 50 største danske virksomheder.

15 ORGANISERING OG ANSVAR 1 Hvor ligger ansvaret? I hvor høj grad har din afdeling ansvar for følgende områder IT-afdelingerne og IT-relaterede funktioner har ansvarsområder, som er meget bredt funderet, når det gælder virtuelt samarbejde. Ikke overraskende er valg og indkøb samt udvikling og implementering af virtuelle samarbejdsværktøjer nogle af de naturlige områder, hvor IT-afdelingen og de IT-relaterede funktioner har et stort ansvar. Desværre står det mindre godt til, hvad angår uddannelse, kurser og instruktioner i forhold til medarbejdernes virtuelle samarbejdskompetencer. Virtuelt samarbejde drejer sig grundlæggende om understøttelse af ledere og medarbejderes samarbejde og kommunikation i forbindelse med virksomhedens forretningsprocesser. Derfor skal der i høj grad uddannelse og information til, for at medarbejderne kan bruge de virtuelle værktøjer optimalt. IT-afdelingerne spiller altså en central rolle i valg og drift af IT-løsningen, hvilket er deres spidskompetence. De slipper dog mindre godt fra ansvaret, når medarbejderne skal have udviklet deres virtuelle samarbejdskompetencer, gennem initiativer som uddannelse, e-learning og vejledninger mv. opgaver som er kompetenceopbyggende og mere HR- og kommunikationsrelaterede. I høj grad I nogen grad Offentlig kontra privat Der er ingen nævneværdige forskelle mellem offentlige og private virksomheder i forhold til organisering og ansvar. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 15

16 ORGANISERING OG ANSVAR 1 Strategi, viden og beslutningskraft Direktionens vidensniveau og prioritering af virtuelt samarbejde For at virtuelt samarbejde skal blive et konkurrenceparameter, som virksomheden kan nyde godt af, siger erfaringen, at der skal være opbakning fra topledelsen i virksomheden. Hvis direktionerne skal bakke det virtuelle samarbejde op, så skal de have viden og indsigt til at udnytte potentialerne forretningsmæssigt. Direktionens viden og opbakning til virtuelt samarbejde ligger generelt lavt. Under halvdelen af virksomhedernes direktioner vurderes af respondenterne til at have et højt vidensniveau om virtuelt samarbejde og dets potentialer. Det er nok en af forklaringerne på, at under halvdelen af respondenterne oplever, at direktionerne prioriterer virtuelt samarbejde i virksomheden. I høj grad I nogen grad Offentligt kontra privat Hos lidt flere private end offentlige virksomheder indgår virtuelt samarbejde eksplicit i virksomhedernes aktuelle forretningsstrategier. I forhold til direktionens vidensniveau om virtuelt samarbejde vurderes det lidt højere hos de private virksomheder. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 16

17 ORGANISERING OG ANSVAR 1 Budget og strategiplaner Hvis virtuelt samarbejde skal implementeres bredt i organisationen, så skal området indgå i virksomhedens strategiplaner, og der skal være afsat budget til virtuelt samarbejde, så værktøjer kan købes og medarbejderne kan uddannes. Indgår virtuelt samarbejde eksplicit i jeres aktuelle strategiplaner? Er der afsat budget til at understøtte det virtuelle samarbejde for indenstående år? I over halvdelen af virksomhederne indgår virtuelt samarbejde i virksomhedernes aktuelle strategiplaner, og der er afsat budget til virtuelt samarbejde i de fleste af virksomhederne. Det betyder, at en del af virksomhederne har gjort sig relevante overvejelser om virtuelt samarbejde og indskrevet overvejelserne som en del af deres strategiske initiativer for året. Det er positivt såfremt fokus øges på den organisatoriske implementering, så IT ikke blot fylder butikken med hyldevarer men sikrer, at de nye værktøjer rent faktisk bliver adapteret og anvendt så optimalt som muligt. Ja Nej Kan ikke svare Ja Nej Kan ikke svare VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 17

18 INTERVIEW: JYSKE BANK Virtuelt samarbejde også med kunderne Tilbage i 2006 startede Jyske Bank sit virtuelle initiativ med henblik på at forbedre det virtuelle samarbejde. Tanken var, at medarbejderne i Jyske Bank skulle have helt nye muligheder for at samarbejde og interagere på tværs af geografiske grænser blandt andet via chat, video og presence. Det betød, at der i alle bankens afdelinger blev mulighed for at afholde videomøder. Første skridt var at få det virtuelle samarbejde til at fungere internt, før vi begyndte at se efter eksterne forretningsprocesser med et virtuelt potentiale, fortæller Karsten Larsen, leder i Team Koncernarbejdspladsen i Jyske Bank. Silkeborg udgør Jyske Banks hjemsted, men med over hundrede afdelinger på landsplan og fem udenlandske afdelinger stilles der store krav til kommunikation og samarbejde på tværs i banken. Karsten Larsen siger: Med partnere og medarbejdere placeret rundt i den ganske verden lægger det jo rigtig meget op til at gøre brug af virtuelt samarbejde både som et godt supplement og i nogle sammenhænge som den primære samarbejdsform. Virtuelt samarbejde i Jyske Bank VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 18

19 INTERVIEW: JYSKE BANK Helt fra start har Jyske Banks ledelse gået forrest, og deres promovering af virtuelt samarbejde har haft stor betydning for den store og brede anvendelse af virtuelt samarbejde blandt bankens medarbejdere, mener Karsten Larsen og understreger vigtigheden af, at ledelsen selv anvender værktøjerne og insisterer på at holde virtuelle møder. Dermed er ledelsen nemlig med til at starte ændringsbølgen og vise retningen mod at samarbejde på en ny måde i Jyske Bank. Vi har fra starten gjort det muligt for alle medarbejderne at samarbejde virtuelt, og ikke blot startet fra toppen og kun installeret videokonferencelokaler på ledelsesgangen. Vi har gjort det muligt fra starten på alle vores arbejdspladser og indrettet videomødelokaler i stort set alle afdelinger. Så det har været frit tilgængeligt for alle medarbejdere. Og statistikken dokumenterer, at bankens medarbejdere har taget mulighederne til sig. Overgangen fra de traditionelle samarbejdsformer til nye virtuelle muligheder er en proces, alle skal igennem, siger Karsten Larsen og fortæller: I Jyske Bank er de grænser, hvor man mødes fysisk, blevet udvisket mange steder i virksomheden. Den holdning og kultur vil sprede sig ud i alle grene af virksomheden, så det bliver naturligt at samarbejde virtuelt, mener Karsten Larsen. Og ifølge ham byder fremtiden på meget mere virtuelt samarbejde i Jyske Bank efter at bankens virtuelle samarbejde fungerer internt. Næste skridt er kundekontakten, hvor Karsten Larsen ser et kæmpe virtuelt potentiale. Målet er at forbedre kundeservice markant og gøre det lettere for kunderne at mødes med banken, hvis de ønsker at mødes virtuelt. I Jyske Bank vil vi fremover fokusere på at stå stærkere i forhold til bankens kunder netop ved at etablere en kanal for virtuelt samarbejde, i første omgang med erhvervskunder, hvor bankens rådgivere kan bruge chat og video som alternativ til mail og telefon, afslutter Karsten Larsen. Så snart diverse fora for virtuelt samarbejde var på plads, fik medarbejderne lige så stille øjnene op for, at de lige så godt kunne følge op, holde status og dele viden på projekter virtuelt i stedet for at pendle frem og tilbage på vejene. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 19

20 VÆRKTØJER OG ANVENDELSE 2 90% 78% 82% 74% 66% 68% Intranet Virtuelle mødeværktøjer UC-platforme Udbredelse Velfungerende

21 VÆRKTØJER OG ANVENDELSE 2 Udbredelse og anvendelse af virtuelle samarbejdsværktøjer Udbredelse er kun vigtigt, hvis anvendelsen følger med. Det fleste virksomheder kan klare den relativt simple opgave at udbrede de nye samarbejdsværktøjer, men det er langt fra alle virksomheder, der har en anvendelse, der matcher udbredelsen af virtuelle samarbejdsværktøjer. Det betyder, at alt for mange af de dyre Polycom-lokaler står tomme og indkøbte Unified Communications licenser forbliver ubrugte. I det følgende bedes du samlet vurdere jeres virtuelle mødeværktøjer som helhed Virksomhederne stiller en bred vifte af mødeværktøjer til rådighed, herunder telefonmøder og videokonferencerum, webmødeplatforme som Microsoft Lync, Cisco Jabber og MOVI. Med til listen er også åbne systemer som Skype og FaceTime. Derfor er det generelle billede, at både ledere og medarbejdere faktisk i vid udstrækning har adgang til virtuelle samarbejds- og kommunikationsværktøjer i de 50 største virksomheder. I høj grad I nogen grad De ansvarlige for virtuelt samarbejde er generelt også tilfredse med de virtuelle mødeværktøjer, og de opfattes som velfungerende. I det omfang de virtuelle mødeværktøjer bliver anvendt, så er det primært i forbindelse med interne møder og i mindre grad i samarbejdet med eksterne parter. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 21

22 VÆRKTØJER OG ANVENDELSE 2 Unified Communication-platforme i fremdrift I det følgende bedes du vurdere samtalebaserede - herunder Unified Communication platforme som helhed Den teknologiske udvikling af platforme til Unified Communication har i de seneste år været genstand for store forbedringer, hvilket har medført bedre brugeroplevelser. Dette kommer også til udtryk i virksomhedernes vurdering af de UC-platforme, som de anvender i deres daglige arbejde. Størstedelen af de adspurgte virksomheder finder UC-platformene velfungerende og har planer om at implementere nye virtuelle samarbejdsværktøjer, som fx Cisco Jabber eller Microsoft Lync. Udbredelsen og anvendelsen af UC-platformene i virksomhederne er dog stadig forholdsvis lavt. Virksomhederne har altså indkøbt de virtuelle mødeværktøjer, og de fungerer fint. Men ledere og medarbejdere formår langt fra at udnytte potentialet i værktøjerne endnu. I høj grad I nogen grad Offentlig kontra privat Stort set alle private virksomheder har Microsoft Lync som UC-platform, mens ca. halvdelen af de offentlige har Microsoft Lync og Cisco Jabber. I de fleste private virksomheder vurderes UC-platformene til i høj grad at være udbredt i virksomheden, mens de i de offentlige virksomheder ikke vurderes til at være nær så udbredt. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 22

23 VÆRKTØJER OG ANVENDELSE 2 Intranettet I det følgende bedes du vurdere jeres intranet og ekstranet Intranettet er en af de platforme til virtuelt samarbejde, der har flest år på bagen. Alle virksomhederne har da også et intranet, hvilket dog varierer i udbredelse og funktionalitet. Ca. halvdelen bruger SharePoint, mens de resterende virksomheder bruger Sitecore, Intranote eller egenudviklede systemer. I forhold til at understøtte virtuelt samarbejde vurderes intranettet som mangelfuldt. Intranettet mangler mulighed for spontanitet i kontakt og møder på tværs af fx funktioner eller geografi, hvilket UC-platformene har. Virksomhederne fravælger derfor at anvende intranettet som et samarbejdsunderstøttende værktøj og satser i stedet på værktøjer som UC-platforme, Yammer, Facebook eller Podio. Dog med UC-platformene som den klart foretrukne. Offentlig kontra privat Størstedelen af de private virksomheder har SharePoint som intranet, mens de offentlige virksomheder primært har SharePoint, Intranote og Sitecore. I høj grad I nogen grad Der er ingen nævneværdig forskel i forhold til intranettets udbredelse og anvendelse. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 23

24 PRIORITEREDE SAMARBEJDSPARTNERE 3 Direktionen Mellemledere VIGTIGHEDEN AF SAMARBEJDET 84% 84% STØRSTE GAPS I FORHOLD TIL VIRTUELT SAMARBEJDE Kommunikationsafd. REELT SAMARBEJDE 66% 66% 58% HR 44% 36% 26%

25 PRIORITEREDE SAMARBEJDSPARTNERE 3 Virtuelle samarbejdsværktøjer er krævende at implementere i en organisation, fordi de ændrer forudsætningerne for, hvordan medarbejderne skal udføre det daglige arbejde. Derfor kræver det også langt mere af IT-afdelingen, der generelt mangler kompetencer i at implementere disse værktøjer på en måde, så de skaber relevans i medarbejderens arbejdsdag. IT-afdelingen står ofte og mangler de beslutnings- og implementeringskompetencer, som Direktion, HR og Kommunikation besidder. I relation til virtuelt samarbejde, hvor vigtige er nedenstående samarbejdspartnere for IT-afdelingen, og i hvor høj grad samarbejder IT-afdelingen med de givne samarbejdspartnere? Direktionen - vigtigste samarbejdspartner De ansvarlige for virtuelt samarbejde betragter Direktion og mellemledere som særlig vigtige samarbejdspartnere i relation til udviklingen af virtuelt samarbejde. På trods af dette er det kun i hver anden virksomhed, at der finder et reelt samarbejde sted med Direktion og mellemledere i forbindelse med initiativer vedrørende virtuelt samarbejde. HR- og Kommunikationsafdelingerne betragtes af IT-afdelingerne som mindre vigtige samarbejdspartnere, selvom disse stabsfunktioner besidder åbenlyse implementeringskompetencer. Kun i hver anden virksomhed er der samarbejde, der kan sættes i relation til virtuelt samarbejde. Grad af samarbejde Vigtigt Offentlig kontra privat Hos de private virksomheder samarbejdes der i højere grad med Kommunikationsafdelingen og HR, mens de offentlige virksomheder i højere grad samarbejder med eksterne samarbejdspartnere og konsulenter. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 25

26 PRIORITEREDE SAMARBEJDSPARTNERE 3 I relation til virtuelt samarbejde, hvor vigtige er nedenstående samarbejdspartnere for IT-afdelingen, og i hvor høj grad samarbejder IT-afdelingen med de givne samarbejdspartnere? Private virksomheder Offentlige virksomheder Grad af samarbejde Vigtigt VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 26

27 IMPLEMENTERING 4 Kun 1 ud af 3 mener, at virksomheden prioriterer uddannelse af medarbejdernes virtuelle kompetencer 80% mener, at medarbejderne er positive i forhold til at samarbejde virtuelt med kollegaer og kunder

28 IMPLEMENTERING 4 Teknologien er klar de fleste steder Virksomhedernes netværk og tekniske infrastruktur er ifølge de ansvarlige for virtuelt samarbejde modnet de seneste år. Teknologien er klar til, at virksomhederne kan udnytte potentialet ved en større udbredelse af virtuelt samarbejde. På trods af dette er det tankevækkende, at 15 af de 50 største virksomheder vurderer, at den basale IT-infrastruktur ikke er tilstrækkelig. Virtuelt samarbejde er kun relevant for brugerne, hvis teknologien sikrer en høj og stabil kvalitet i eksempelvis lyd og billede. Medarbejderne er klar Langt de fleste ansvarlige for virtuelt samarbejde mener, at medarbejderne i virksomhederne: Er åbne over for nye IT-tiltag Er positive indstillet ift. at samarbejde virtuelt Er åbne over for uddannelse i forbindelse med virtuelt samarbejde Skal virksomhederne indfri det fulde potentiale ved virtuelt samarbejde, er det nødvendigt med investeringer i uddannelse af medarbejdere, og at det nødvendige udstyr følger med i implementeringsbudgettet. Offentlig kontra privat Der er ingen nævneværdige forskelle mellem offentlige og private virksomheder i forhold til implementering. Følgende udsagn omhandler medarbejdernes tilgang til virtuelt samarbejde. Hvor enig er du med de enkelte udsagn? Det er derfor et paradoks, at: Halvdelen af de adspurgte virksomheder ikke har det nødvendige udstyr til at samarbejde virtuelt, fx at der mangler helt basale ting som kamera og headset Kun 18 af 50 adspurgte virksomheder mener, at medarbejderne har de tekniske kompetencer til at samarbejde virtuelt Kun 16 af virksomhederne prioriterer uddannelse af medarbejderne Meget enig Enig VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 28

29 IMPLEMENTERING 4 Hvordan kommer vi i mål? Der er et stort forbedringspotentiale i virksomhedernes manglende prioritering af uddannelse. Det er særligt i forbindelse med implementeringen af værktøjer til understøttelse af virtuelt samarbejde, at der findes muligheder fx i tværgående indsatser, hvor IT-afdelingen samarbejder med HR og Kommunikation. Undersøgelsen viser, at Direktion og IT er bevidste om mulighederne ved virtuelt samarbejde. Den relativt lave anvendelse af virtuelt samarbejde, trods stor udbredelse af teknologi, viser, at forretningen mellemlederne mangler at komme med om bord, hvis virksomhedernes virtuelle samarbejdspotentialer skal aktiveres fuldt ud. Idet virtuelt samarbejde til syvende og sidst handler om effektivisering af medarbejderens arbejdsprocesser, er det klart, at dette aldrig kan ske fuldt ud uden mellemledernes involvering. Det er afgørende for en god implementering af virtuelt samarbejde: 1) At virksomheden har infrastruktur og værktøjer til at understøtte virtuelt samarbejde. 2) At virksomheden identificerer de forretningsprocesser, som har et virtuelt potentiale. 3) At ledelsen og medarbejderne kan se meningen med at samarbejde og kommunikere virtuelt. 4) At medarbejderne uddannes til at udnytte virtuelle samarbejdsværktøjer i praksis. 5) At medarbejdere og ledelse sammen opbygger kompetencen til at videreudvikle og udbrede virksomhedens praksis inden for virtuelt samarbejde. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 29

30 INTERVIEW: REGION SJÆLLAND Virtuelt samarbejde dér hvor det giver mening I foråret 2013 blev samarbejdsværktøjet Cisco Jabber indført i Region Sjælland med målet om at skabe bedre samarbejde. Sammen med regionens eksisterende pallette af kommunikationsmedier understøtter Cisco Jabber Region Sjællands visioner og strategiske mål om at skabe et mere sammenhængende virke på tværs af regionen. Vi har vi valgt at implementere Jabber på vidt forskellige måder i Regionshuset og ude på hospitalerne. Regionshuset fulgte den mere traditionelle model, hvor vi tog afdeling for afdeling, mens vi på hospitalerne lægger os utrolig tæt på de enkelte forretningsprocesser, der har virtuelt potentiale. siger Claus Høgenhaug, IT-supportchef i Region Sjælland. I Regionshuset blev Cisco Jabber udrullet relativt hurtigt. Her drejede det sig om at klæde ledere og medarbejdere på og tilbyde støtte i form af uddannelse, e-learning og skabe forståelse for initiativet og derigennem skabe motivation for at være frontløbere i brugen af Jabber. På hospitalerne var situationen lidt anderledes. Her var det vigtigt at følge de enkelte standardiserede arbejdsprocesser tæt og identificere processer, hvor virtuelt samarbejde gav mening i form af sparet tid og/eller øget kvalitet. Virtuelt samarbejde i Region Sjælland VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 30

31 INTERVIEW: REGION SJÆLLAND En af de første processer, som Region Sjælland identificerede, var hospitalsmedarbejdernes daglige visitationsmøder, hvor de brugte meget tid på at mødes fysisk. Ledende oversygeplejerske Lis Nøddeskou på Medicinsk afdeling, Køge Sygehus, var blandt de første brugere af Cisco Jabber på Køge Sygehus. I foråret 2014 blev et af afdelingens daglige visitationsmøder gjort virtuel. En af baggrundene for at gøre vores visitionsmøder virtuelle var, at vi hver dag brugte minutter pr. deltager på at mødes fysisk. Nu klarer vi det på under 5 minutter og kvaliteten af mødet er den samme. De gode erfaringer fra det første virtuelle visitationsmøde gjorde, at hospitalet har indført et ekstra møde om aftenen. Fordi vi kan mødes så effektivt virtuelt, giver det os mulighed for også at holde et aftenmøde, hvor vi orienterer hinanden og finder ud af, om der er brug for hjælp på tværs af afdelinger. Det giver os mulighed for effektivt at koordinere samarbejdet på tværs af afdelinger. Personalets virtuelle samarbejde kommer også patienterne til gode, mener Lis Nøddeskou og forklarer: Nu kan vi på en hurtigere måde få et overblik over, hvem der har sengeplads, og hvem der har ressourcer og dermed skåne en afdeling, hvor der er travlt. Det betyder, at patienten kommer derhen, hvor der er mest mulig tid og flest ressourcer, og på den måde får vi mere kvalitet i vores arbejde. Identifikation af processer, der med fordel kan virtualiseres, stopper i Region Sjælland ikke ved visitationsmøderne. I regionen er man allerede i gang med at identificere yderligere processer, som kan gøre hospitalerne mere effektive. Vi kigger fx på, hvor hospitalerne har knappe ressourcer. Et godt eksempel er sårsygeplejersken, som har ansvar for to sygehuse. Her er Jabbers video- og skærmdelingsfunktion central, da sårsygeplejersken i mange tilfælde kan diagnosticere sår på afstand og dermed forkorte ventetiden for behandling, afslutter Claus Høgenhaug. VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 31

32 MÅL OG EVALUERING 5 Færre end halvdelen måler på udbyttet af virtuelt samarbejde

33 MÅL OG EVALUERING 5 Hvis virksomhederne skal indfri det fulde potentiale for virtuelt samarbejde, er det nødvendigt, at de implementerer systematiske evalueringsog målingsprogrammer, der kan dokumentere de effektivitetsgevinster, som virtuelt samarbejde har. Måler I på udbyttet af virtuelt samarbejde? Dette er et område, som de fleste virksomheder finder svært, og kun 19 af de adspurgte virksomheder måler på udbyttet af det virtuelle samarbejde. Virksomhederne har brug for konkrete fakta, som alle (medarbejderne, mellemlederne, direktionen og IT-afdelingen) kan måle forbedringen på baggrund af. Det vil på sigt øge effektiviteten af det virtuelle samarbejde og sikre, at virksomhederne undgår fejltagelser og fejlinvesteringer i fremtiden. De målinger, der bliver lavet i de 50 største virksomheder, er typisk målinger på besparelser af rejseomkostninger og antallet af virtuelle møder. Flere af de virksomheder, der måler, laver businesscases, der fungerer som rettesnor for, om implementering af virtuelt samarbejde kan betale sig i et forretningsområde. Offentligt kontra privat Der er ingen nævneværdig forskel mellem offentlige og private virksomheder i forhold til måling og evaluering af virtuelt samarbejde. Ja Nej Kan ikke svare VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 33

34 UDFORDRINGER 6 Kun dele af virksomhederne arbejder virtuelt Praktiske udfordringer Gode brugeroplevelser De største barrierer

35 UDFORDRINGER 6 Implementeringen sker for sporadisk Den største udfordring for implementeringen er, at virtuelt samarbejde sker meget sporadisk og overfladisk i virksomheden. Det er altså kun i dele af virksomheden, hvor medarbejderne tager virtuelt samarbejde til sig. Det kan der være flere forklaringer på. Så længe implementeringsstrategien er at gøre teknologien tilgængelig i virksomheden, vil implementeringen af virtuelt samarbejde være betonet af ildsjæle, der præger de lokale omgivelser, som ildsjælene bevæger sig i. Desuden kan det handle om, at potentialet er markant større i visse dele af virksomheden end i andre. Udstyr og storrumskontorer Som et forholdsvis nyt område er det virtuelle samarbejde genstand for praktiske udfordringer i forhold til rammerne for, at medarbejderne kan samarbejde virtuelt. Halvdelen af virksomhederne oplever udfordringer med, at medarbejderne ikke har det relevante udstyr til at samarbejde virtuelt (fx egnet headset, kamera o.l.). Og næsten hver anden virksomhed oplever, at de fysiske rammer (fx storrumskontor) ikke egner sig til virtuelt samarbejde. Sparet transporttid eller tab af kørselstilskud Det er ifølge respondenterne særlig vigtigt, at den enkelte medarbejder oplever en mærkbar forbedring ved at samarbejde virtuelt. Tid er en faktor, som både kan gavne medarbejderne og virksomheden, men det er nødvendigt at undersøge, hvilke faktorer, der medfører gode brugeroplevelser og samtidig være åben over for, at ikke alle oplever disse ting ens. Måske vil nogle opleve sparet transporttid som positivt, mens andre vil opleve det som tab af kørsels- tilskud og frihed. Offentligt kontra privat Det er især de private virksomheder, som mener, at netværk og den tekniske infrastruktur ikke er tilstrækkelig til virtuelt samarbejde. I hvor høj grad har I oplevet følgende udfordringer i forbindelse med indførelsen af virtuelle samarbejdsværktøjer? I høj grad I nogen grad VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 35

36 UDFORDRINGER 6 I hvor høj grad har I oplevet følgende udfordringer i forbindelse med indførelsen af virtuelle samarbejdsværktøjer? Private virksomheder Offentlige virksomheder I høj grad I nogen grad VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 SIDE 36

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Video Collaboration Optimal Udnyttelse af Specialistviden

Video Collaboration Optimal Udnyttelse af Specialistviden Video Collaboration Optimal Udnyttelse af Specialistviden Niklas Letén Bennetsen Cisco Collaboration Sales Specialist 2013 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Connect 1 Forretningsværdi

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Markedsundersøgelse om brug af Power Point Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Indhold Baggrund og metode Resultater Konklusion Anbefalinger Baggrund og metode Power Point Design

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere