Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S"

Transkript

1 Skatteinformation august 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks Viborg Tlf Fax

2 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n Forord Når man studerer udviklingen på skatte- og afgiftsområdet inden for det sidste halve års tid, falder det i øjnene, at stort set al lovgivning er begrundet i behovet for at tilpasse skattesystemet til den stigende internationalisering og medlemskabet af EU. De tidligere CFC-regler kunne ikke opretholdes, fordi de var i strid med EF-traktatens krav om retten til fri etablering. Desuden var selskabsskattegrundlaget generelt under pres, fordi afskrivningsreglerne og finansieringsstrukturerne åbnede mulighed for at nedbringe indtægterne og forøge udgifterne i Danmark. Folketingets svar var selskabsskattepakken, som indeholder en beskæring af rentefradragsretten, en stramning af afskrivningsreglerne samt lavere selskabsskattesatser. Der kan læses mere om selskabsskattepakken i kapitlet Nye love. Også på pensionsbeskatningsområdet har Danmark erfaret, at hidtidigt anerkendte principper er blevet forkastet af EF-domstolen. En tilpasning af skattereglerne på pensionsområdet er derfor også på trapperne. Skatteinformation august 2007 levner vanen tro plads til fordybning i en række artikler om udvalgte emner, som i praksis giver anledning til problemer, eller som bør ofres særlig opmærksomhed, fordi de forkerte valg kan medføre uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser. Dynamikken og den stadige udvikling inden for skatte- og afgiftsretten fremgår også af den praksis, som skabes af domstolene og Landsskatteretten. I Skatteinformation gennemgås og kommenteres relevante domme og afgørelser. Selv om det er åbenbart, at skatte- og afgiftsretten i stigende omfang er inspireret af den omgivende verden, går inspirationen heldigvis også den modsatte vej. Dette illustreres af billedserien i Skatteinformation august 2007, hvor vi har fokus på Dansk Design, som har slået igennem på den internationale scene og har inspireret rundt om i verden. Vi ønsker Dem en rigtig god sommer. Redaktionen er afsluttet den 22. juni 2007.

3 f l o r a d a n i c a. d e s i g n : d e n k o n g e l i g e p o r c e l æ n s fa b r i k Skatteinformation august 2007 Foto: Royal Copenhagen A/S

4 indhold KLISTERMÆRKER OG KONSEKVENSER VAREVOGNE OG PRIVAT BRUG Gode råd... 5 Klistermærker signalerer privat brug af varevogne... 5 Reglerne om momsfradrag ved køb af varevogne... 5 Forskellen mellem momspligtig og privat brug... 6 h o l m e g a a r d m b va s e r. d e s i g n : m i c h a e l b a n g FERIEBOLIG I UDLANDET Gode råd... 8 Generelt om beskatning... 8 Køb i personligt regi... 8 Køb via selskab... 9 investering af pensionsmidler i unoterede selskaber Gode råd Investering af pensionsmidler før og nu Hvilke pensionskonti? Hvilke unoterede aktier og anparter? Betingelser og begrænsninger Beskatning og værdiansættelse Fordele og ulemper Personers salg af børsnoterede aktier Gode råd Generelt om beskatning Aktier købt den 1. januar 2006 eller senere Aktier omfattet af den skattefrie beholdning Beskatning som kapitalindkomst Indgangsværdi pr. 19. maj Syntetisk indgangsværdi fiskekuttere og fka-andele Gode råd FKA-fartøjer Køb af fiskekutter med tilhørende FKA-andele i nye love Selskabsskattepakken Nedsættelse af selskabsskatten mv Rentefradragsbeskæring for selskaber Beskatning af aktieindkomst Nedsatte afskrivningsprocenter Udbyttebeskatning Indhold

5 CFC-beskatning Tonnagebeskatning Skattefrie omstruktureringer Koncerntilskud Sambeskatning Aktiesalg til det udstedende selskab Omkvalificering af renteudgifter og kurstab Udbetalingstidspunkt mv. for pensionsordninger Efterløns- og flexydelsesbidrag Beskatning ved uskiftet bo Begrænset skattepligt Underskudsoverførsel mellem ægtefæller ved udenlandsk indkomst Overspringelsesregel skatteankenævn AM-bidrag og biblioteksafgifter Hæderspriser til kunstnere Foto: Holmegaard A/S skat-meddelelser Brug af klistermærker ved privat anvendelse af varevogne Ændring af momsfritagelse for akupunktører Afskrivning på landbrugsbygninger Sign-on-fees til sportsfolk ef- og højesteretsdomme Pensionssagen for EF-domstolen Parcelhusreglen to helårsboliger Salg af helårsbolig anvendt som fritidsbolig Omgørelse landsretsdomme Moms og lønsumsafgift i boligorganisationer Fri bil til rådighed Succession i fast ejendom vedligeholdelsesudgifter administrative afgørelser Udlejning af pc-udstyr til skoleelever Momsfrihed for salg af optioner vedrørende fast ejendom Investering i værdipapirer Byttehandel byt til nyt mobiltelefoner Fri bil ekstraudstyr Fri bil deleleasing Bil på gule plader Fradrag for tab på bygninger Afskrivning på tyske vindmøller Virksomhedsordningen aktielejlighed Indhold

6 Foto: Louis Poulsen Lighting A/S Pa n t h e l l a b o r d l a m p e. D e s i g n : V e r n e r Pa n t o n

7 K listermærker og konsekvenser varevogne og privat brug Med virkning fra den 3. juni 2007 skal der sidde et særligt klistermærke i bagruden på varevogne, som bruges til både erhvervsmæssig og privat kørsel eller udelukkende til privat kørsel. SKAT s vurdering af, om der sker både erhvervsmæssig og privat brug af en varevogn, baseres ofte på, om køberen af varevognen har fradraget momsen på varevognens anskaffelsespris. I denne artikel gennemgås reglerne for momsfradrag ved anskaffelse af varevogne. Gode råd Vurdér allerede ved anskaffelsen af en varevogn, om den måske skal anvendes til andet end erhvervsmæssig kørsel i fremtiden, således at registreringen hos Centralregisteret for Motorkøretøjer er på plads allerede fra starten. Ved brug af en varevogn med en tilladt totalvægt på over tre tons skal skønnet over den momspligtige kørsel kunne sandsynliggøres eller dokumenteres. Klistermærker signalerer privat brug af varevogne De nye regler om brug af klistermærker på varevogne til blandet eller privat brug trådte i kraft den 3. juni Reglerne blev indført for at lette kontrollen med privat brug af varevogne, som ellers over for SKAT er angivet til at være udelukkende erhvervsmæssigt anvendt. Ejere af varevogne, som allerede var indregistreret den 3. juni 2007, modtog automatisk klistermærker fra SKAT, hvis de havde oplyst over for Centralregisteret for Motorkøretøjer, at deres varevogn ikke udelukkende skulle anvendes til erhvervsmæssig kørsel, og der derfor allerede var blevet opkrævet en forhøjet grøn ejerafgift. Ved indregistrering af varevogne fra og med den 3. juni 2007 vil SKAT uddele klistermærker til ejerne af de varevogne, som registreres til blandet eller privat brug i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Hvis en ejer af en varevogn er i tvivl om varevognens fremtidige brug, f.eks. hvis ejeren gerne vil holde muligheden for privat kørsel åben, skal ejeren allerede ved indregistreringen af varevognen angive den til blandet kørsel. Konsekvensen er, at varevognen skal forsynes med et klistermærke og belastes med en forhøjet grøn ejerafgift, samt at momsfradraget på varevognens anskaffelsespris enten beskæres eller helt bortfalder. Reglerne om momsfradrag ved køb af varevogne Retten til momsfradrag ved køb af varevogne afhænger dels af varevognens tilladte totalvægt og dels af varevognens brug til momspligtige aktiviteter. Tilsvarende gælder for varevognens løbende driftsomkostninger. Ved anskaffelse af en varevogn med en tilladt totalvægt på indtil tre tons gælder der helt specielle regler om momsfradrag, medens en varevogn med en tilladt totalvægt på tre tons og derover følger momslovens helt almindelige fradragsregler, som f.eks. også gælder ved anskaffelsen af en pc. Man skal være opmærksom på, at momsloven opererer med begrebet tilladt totalvægt og ikke med varevognens egenvægt. Eksempelvis har varevogne i form af stationcars, såsom Ford Mondeo, Opel Vectra og Peugeot 406, en tilladt totalvægt på under tre tons, og for denne type biler gælder de helt specielle regler om momsfradrag. Større varevogne, såsom Toyota Hiace, Fiat Ducato og Ford Transit, vil derimod ofte have en tilladt totalvægt på over tre tons og er i så fald omfattet af de helt almindelige regler om momsfradrag. Tilsvarende gælder for de såkaldte offroadere, såsom Landrover. Man skal også være opmærksom på, at momsfradragsreglerne knytter sig til varevognens brug til momspligtige formål. I visse situationer kan en varevogn blive brugt til formål, som er momsfrie Klistermærker og konsekvenser varevogne og privat brug

8 og erhvervsmæssige på samme tid. Eksempelvis hvis en virksomhed med momsfri udlejning af fast ejendom anvender en varevogn til kørsel mellem virksomheden og de enkelte udlejningsejendomme. I denne situation er kørslen ikke privat, og varevognen skal derfor heller ikke forsynes med et klistermærke eller pålægges en forhøjet grøn ejerafgift på grund af kørslen. Den momsfrie kørsel har dog den konsekvens, at momsen på varevognens anskaffelsespris ikke kan fradrages. Endelig skal arbejdsgivere være opmærksomme på, at momsfradraget for en varevogn bortfalder eller beskæres, og den grønne ejerafgift forhøjes, hvis en medarbejder bruger varevognen til privat kørsel, selv om det er i strid med arbejdsgiverens instrukser. Dette skyldes, at momsfradraget og størrelsen af den grønne ejerafgift afhænger af den objektive brug af varevognen. Momsfradrag ved køb af en varevogn med en tilladt totalvægt på under tre tons Virksomheden kan fradrage hele momsen på varevognens anskaffelsespris, hvis varevognen udelukkende bruges til momspligtig kørsel. Ved brug af varevognen til både momspligtig og anden kørsel (herunder kørsel til momsfrie, men stadig erhvervsmæssige formål), kan ingen del af momsen på anskaffelsesprisen fradrages. Hvis en varevogn lejes eller leases, er der fradrag for hele momsen på lejen/leasingudgiften, hvis varevognen udelukkende bruges til momspligtig kørsel. Anvendes varevognen til både momspligtige og andre formål, kan virksomheden fradrage 1/3 af momsen på lejen/leasingudgiften. Reglerne fortolkes meget restriktivt. Selv om en varevogn kun anvendes i ubetydeligt omfang til private formål, eksempelvis til private indkøb mellem to kundebesøg eller til aflevering af børn i skole på vej til et kundebesøg, bortfalder retten til momsfradrag. Momsfradrag ved køb af en varevogn med en tilladt totalvægt på tre tons eller derover Virksomheden har fuld fradragsret for moms på køb, leje eller lease af en varevogn, der udelukkende anvendes til momspligtige formål. Hvis varevognen anvendes både til momspligtige og til andre formål, har virksomheden delvis fradragsret for moms på køb, leje eller lease. I praksis omtales den delvise fradragsret for vare- og lastvogne ofte som splitmoms. Den delvise fradragsret opgøres på basis af et skøn over den momspligtige anvendelse i forhold til den samlede anvendelse af varevognen. Hvis virksomheden fører en kørebog over varevognens anvendelse, kan kørebogen bruges til at opgøre den delvise fradragsret. Forskellen mellem momspligtig og privat brug Kørsel mellem brugerens private hjem og det sædvanlige arbejdssted anses normalt for at være privat kørsel i momsmæssig forstand. Der kan derfor som udgangspunkt ikke foretages momsfradrag for varevogne, der anvendes af virksomhedens ejer eller ansatte til kørsel mellem hjemmet og den faste virksomhedsadresse. Skiftende arbejdssteder Kørsel mellem brugerens private hjem og skiftende arbejdssteder anses derimod for at være momspligtig brug af varevognen. Man skal være opmærksom på, at momsreglerne ikke indeholder den 60-dages regel, som kendes fra skattereglerne. Uanset længden af den periode, hvor brugeren af varevognen skal køre til en midlertidig arbejdsplads, anses kørslen for at være momspligtig. Der er dog ikke tale om kørsel mellem skiftende arbejdssteder, hvis virksomheden har to eller flere faste adresser, og en medarbejder arbejder skiftevis på flere af virksomhedens faste adresser og bruger varevognen til kørsel mellem sit private hjem og de forskellige faste adresser. I disse tilfælde er der tale om privat kørsel. Ved kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder skal man være særligt opmærksom på, at kørsel til det sædvanlige arbejdssted kun må forekomme lejlighedsvis i forbindelse med afhentning af nødvendige varer, værktøj og lignende samt ved deltagelse i interne kursusforløb og andre nødvendige ærinder. Som tommelfingerregel bør kørsel til det sædvanlige arbejdssted under ingen omstændigheder ske mere end en gang ugentligt, hvis varevognens momspligtige status skal bibeholdes. Vagtordning Hvis kørsel mellem hjemmet og arbejdspladsen sker som følge af, at en medarbejder indgår i en vagtordning og skal kunne møde på en midlertidig arbejdsplads eller hos virksomhedens kunder med meget kort varsel, er der mulighed for at Klistermærker og konsekvenser varevogne og privat brug

9 fradrage momsen på den varevogn, som benyttes til kørslen. Vagtordningen skal først og fremmest være etableret, fordi virksomheden har et reelt forretningsmæssigt behov for at yde vagtservice. Det vil i sagens natur først og fremmest dreje sig om forsynings- og servicevirksomheder, men også inden for andre erhvervsgrene kan behovet for en vagtordning være til stede. Det er mindre væsentligt, i hvilket omfang der rent faktisk sker tilkald i forbindelse med en vagtordning, hvis det kan sandsynliggøres, at et tilkald kræver en hurtig handling fra den vagthavendes side. De varevogne, som anvendes ved tilkaldevagten, skal være udstyret med det værktøj, reservedele eller andet, som er påkrævet for at dække et akut opstået behov hos en kunde. Varevognen skal således bruges til at transportere andet end blot medarbejderen. Det er også en betingelse for momsfradrag, at vagtordningen er tidsbegrænset for den enkelte medarbejder. En ordning, hvor medarbejderen er på vagt alle døgnets timer hele året rundt, vil ikke blive accepteret af SKAT. Når en medarbejder har en varevogn til rådighed i forbindelse med en tilkaldevagt, skal vagten som hovedregel passes fra medarbejderens bopæl. Varevognen må ikke anvendes i forbindelse med familiebesøg, daglige indkøb, deltagelse i idrætstræning, afhentning af børn i daginstitution, sygebesøg og lignende. Kun hvis der er tale om begivenheder, som er planlagt længere tid i forvejen, eksempelvis familiefest, barnedåb og lignende, kan varevognen medbringes, og tilkaldevagten passes fra det sted, hvor begivenheden finder sted, uden at det har momsmæssige konsekvenser. En medarbejder på vagt kan opholde sig på en anden midlertidig adresse, eksempelvis i et sommerhus, uden at virksomhedens momsfradrag for varevognen bortfalder. Medarbejderen må dog ikke bruge varevognen til kørsel fra den faste bopæl og direkte til den midlertidige adresse, fordi denne kørsel anses for at være privat. Det samme er tilfældet, hvis der sker kørsel fra den midlertidige adresse til den faste adresse. Derimod kan medarbejderen køre direkte fra arbejdspladsen til den midlertidige adresse. Kørselsruten skal være den direkte vej fra arbejdsplads/kunde til sommerhus eller omvendt. Foto: Eva denmark a/s e va - t r i o. d e s i g n : o l e pa l s b y

10 Feriebolig i udlandet Det er blevet mere og mere almindeligt for danskere at købe feriebolig i udlandet, men ikke alle købere er opmærksomme på, at udenlandske ferieboliger er skattepligtige i Danmark. Personer med fast bopæl i Danmark er omfattet af globalindkomstprincippet. Det betyder, at disse personer også er skattepligtige af indkomster fra udlandet. En udenlandsk feriebolig beskattes i Danmark efter samme regler som en dansk feriebolig. Foto: Bang & Olufsen a/s Gode råd Husk at medtage den udenlandske ejendom på den danske selvangivelse. Vedlæg dokumentation for skat, der er betalt i udlandet. Køb af en udenlandsk feriebolig bør ske i personligt regi. Hvis ejendommen er købt efter den 1. januar 2001, er beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten den mindste værdi af enten: handelsværdien på købstidspunktet (med tillæg af om-, til- eller nybygningsudgifter afholdt efter købstidspunktet) eller handelsværdien den 1. januar i indkomståret (f.eks. den 1. januar 2007 for indkomståret 2007). Generelt om beskatning Personer, der har fast bopæl i Danmark, skal beskattes af udenlandske ferieboliger efter de samme regler, som gælder for danske ferieboliger. Det betyder, at der normalt skal betales dansk ejendomsværdiskat, og at udlejningsindtægter er skattepligtige. Der skal også ske beskatning af fri sommerbolig for hovedaktionærer og personale. Køb i personligt regi Ved investering i en udenlandsk feriebolig i personligt regi skal der betales dansk ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten udgør 1 % af værdien op til kr. og 3 % af resten. For udenlandske ejendomme skal ejendomsværdiskatten beregnes på baggrund af ejendommens handelsværdi. Hvis ejendommen er købt den 1. januar 2001 eller tidligere, er beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten den mindste værdi af enten: handelsværdien den 1. januar 2001 (med tillæg af om-, til- eller nybygningsudgifter afholdt efter den 1. januar 2001) eller handelsværdien den 1. januar i indkomståret (f.eks. den 1. januar 2007 for indkomståret 2007). Hvis ferieboligen anvendes både privat og til udlejning, skal lejeindtægter mv. selvangives. Indkomsten opgøres enten efter sommerhusreglen eller efter et regnskabsmæssigt princip, og indkomsten beskattes som kapitalindkomst. Eventuelle renteudgifter kan fratrækkes, uanset hvilket princip indkomsten opgøres efter. Sommerhusreglen Ved valg af sommerhusreglen opgøres indkomsten som vist nedenfor. Eksempel på sommerhusreglen Bruttolejeindtægt Bundfradrag Lejeindtægt herefter 40 % s standardfradrag kr. Skattepligtig nettolejeindtægt kr kr kr kr. Bruttolejen består af lejeindtægten inkl. særskilt betaling for el, varme og telefon mv. Sommerhusreglen giver ikke fradrag for udgifter, der er forbundet med udlejningen. Disse udgifter skal i stedet dækkes af bundfradraget på kr. og standardfradraget på 40 %. Feriebolig i udlandet

11 Der skal desuden betales ejendomsværdiskat for hele indkomståret, dvs. også for de perioder, hvor ejendommen er udlejet. Regnskabsmæssigt princip Ved valg af det regnskabsmæssige princip til at opgøre den skattepligtige indkomst kan de faktiske udgifter, der er forbundet med udlejningen, fratrækkes i lejeindtægten. Øvrige udgifter, såsom ejendomsskatter, fællesudgifter, vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar, er også fradragsberettigede, men fradraget er begrænset til antal udlejningsdage. Derimod kan der ikke fratrækkes udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen. Eksempel på regnskabsmæssigt princip Bruttolejeindtægt Udgifter til el og varme Andel af indboforsikring Afskrivning af inventar Vedligeholdelse af inventar Andel af ejendomsskat Annonceudgifter Til beskatning kr kr kr kr kr kr kr kr. Der skal betales ejendomsværdiskat for de perioder, hvor sommerboligen ikke er udlejet. Betalt skat i udlandet Der skal betales dansk ejendomsværdiskat og dansk skat af lejeindtægter, uanset om der også er betalt skat i udlandet. Hvis der er betalt ejendomsværdiskat for boligen i udlandet, kan den udenlandske skat modregnes i den danske ejendomsværdiskat på betingelse af, at den udenlandske ejendomsværdiskat ligner den danske ejendomsværdiskat. Egentlige jordskatter, der svarer til den kommunale grundskyld, ligner ikke ejendomsværdiskatten. Betaling for eksempelvis løbende driftsudgifter, såsom renovation og vedligeholdelse af ejendommen, samt visse lokale skatter svarer heller ikke til den danske ejendomsværdiskat. For ejendomme, der er beliggende i Frankrig, Østrig og Israel, gælder der dog særlige regler. Principielt skal der også betales dansk ejendomsværdiskat af ferieboliger i disse lande, men den danske dobbeltbeskatningsoverenskomst med de respektive lande giver lempelse efter det såkaldte eksemptionprincip, hvilket medfører, at der ikke skal betales dansk ejendomsværdiskat af ferieboliger i disse lande. SKAT skal dog alligevel modtage oplysninger om ferieboligerne i forbindelse med selvangivelsen. Hvis en feriebolig har været udlejet, og der er betalt udenlandsk skat af udlejningsindtægterne, kan der ske nedsættelse af den danske skat, hvis indkomsten fra udlejningen er positiv opgjort efter danske skatteregler. Indkomsten opgøres enten efter sommerhusreglen eller det regnskabsmæssige princip. Renteudgifter, der har finansieret købet af ejendommen, fragår. Hvis indkomsten efter fradrag af renteudgifter er negativ, fragår dette underskud i anden indkomst. Hvis indkomsten derimod er positiv, gives der et nedslag i den danske skat. Nedslaget udgør den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på resultatet af den udenlandske ejendom, men dog maksimalt den skat, der er betalt i udlandet. For ferieboliger beliggende i Frankrig, Østrig og Israel skal nettolejeindkomsten med fradrag af renteudgifter også påføres den danske selvangivelse. Hvis indkomsten fra udlejningen er positiv, gives der eksemptionlempelse med progressionsforbehold. Det betyder reelt, at der ikke skal betales dansk skat af denne indkomst, men indkomsten skal selvangives af hensyn til progressionen på øvrig indkomst. Beskatning ved salg Fortjeneste ved salg af en udenlandsk feriebolig er skattefri efter samme regler som fortjeneste ved salg af en dansk feriebolig. Det betyder, at familiens udenlandske feriebolig som regel kan sælges skattefrit. Skattefriheden gælder dog ikke for næringsdrivende inden for handel med fast ejendom. Hvorvidt en fortjeneste ved salg af ferieboligen skal beskattes i ferieboligens hjemland, afhænger af landets interne regler. Hvis fortjenesten beskattes i udlandet, berettiger det ikke til et nedslag i den danske skat, hvis fortjenesten er skattefri efter danske regler. Køb via selskab Ved køb af en udenlandsk feriebolig via et selskab skal der kun ske dansk selskabsbeskatning af den udenlandske feriebolig, hvis selskabet har valgt international sambeskatning. b e o c e n t e r d e s i g n : J a c o b j e n s e n Feriebolig i udlandet

12 Uanset om den udenlandske feriebolig er undergivet dansk selskabsbeskatning eller ej, vil købet af ferieboligen dog normalt have skattemæssige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer m.fl. Beskatning af fri sommerbolig Når et selskab køber en feriebolig, som stilles til rådighed for hovedaktionæren m.fl., er der tale om et skattepligtigt personalegode. Den skattepligtige værdi af fri feriebolig udgør en procentdel af boligens værdi pr. uge afhængig af, hvornår boligen benyttes. For ugerne er det 0,5 % pr. uge, og for årets øvrige uger er det 0,25 % pr. uge. Den skattepligtige værdi er 16,25 % på årsbasis. For udenlandske ejendomme beregnes værdi af fri feriebolig på basis af en skønnet handelsværdi primo året. Hovedaktionærer Hovedaktionærer beskattes af rådigheden over en feriebolig, og ikke kun af den faktiske anvendelse. Derfor skal hovedaktionærer, der kan disponere over en feriebolig i hele året, beskattes med 16,25 % af boligens værdi. Hovedaktionærer kan dog få nedslag i beskatningen, hvis ferieboligen udlejes eller stilles til rådighed for ikke-nærtstående personer. En udlejning eller et udlån af ferieboligen til selskabets personale i eksempelvis fem uger i højsæsonen vil medføre en nedsættelse af den skattepligtige værdi fra 16,25 % til 13,75 % (5 x 0,5 %). Hvis to hovedaktionærer deler en feriebolig, deles den skattepligtige værdi af fri feriebolig på helårsbasis mellem de to hovedaktionærer. Undgå rådighedsbeskatning Beskatning ud fra en rådighedsbetragtning kan undgås, hvis minimum fem aktionærer stifter et selskab, hvis formål udelukkende er at eje en udenlandsk feriebolig. Ingen af aktionærerne er ansat i selskabet og kan derfor heller ikke anses for at have væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. De fem aktionærer ejer hver 20 % af kapitalen i selskabet og er derfor ikke hovedaktionærer, forudsat at ingen af aktionærerne er ægtefæller eller beslægtede i op- eller nedstigende linje. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal den enkelte aktionær kun beskattes af sin faktiske brug af sommerboligen. Personaleferiebolig En hovedaktionær beskattes ikke med den fulde skattepligtige værdi på 16,25 %, hvis der er tale om en personaleferiebolig. En personaleferiebolig er en bolig, som selskabet stiller til rådighed for personalet, og som anvendes af personalet i minimum 13 uger om året, hvoraf mindst 8 uger skal ligge i højsæsonen, dvs. i ugerne Det er en betingelse, at personalet ikke har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform (typisk direktører), og at de ikke er nærtstående (forældre eller børn m.fl.) til selskabets hovedaktionær. En hovedaktionærs brug af en personaleferiebolig beskattes på samme måde som de øvrige medarbejderes brug, dvs. kun beskatning af de uger, hvor hovedaktionæren rent faktisk benytter boligen. Reglerne om beskatning af medarbejdere og hovedaktionærer gælder, uanset om personaleferieboligen købes gennem et dansk eller et udenlandsk selskab. Foto: Strüwing / Fritz Hansen A/S. K i n a s t o l e n. D e s i g n : H a n s J. W e g n e r Feriebolig i udlandet

13 Investering af pensionsmidler i unoterede selskaber Regeringen har en målsætning om, at Danmark skal have et af Europas bedst fungerende markeder for risikovillig kapital med henblik på at skabe de bedste økonomiske muligheder for igangsættere og vækstvirksomheder. Som led i denne målsætning er der etableret en ordning, som tillader køb af unoterede aktier og anparter for pensionsmidler. Ordningen giver virksomhederne bedre muligheder for at tiltrække risikovillig kapital samtidig med, at en række almindelige personer får økonomisk mulighed for at investere i unoterede selskaber som business angels. Gode råd Vurdér risikoen inden investering i et unoteret selskab. Følg den økonomiske udvikling i det unoterede selskab nøje. Pensionsmidler kan også bruges til køb af medarbejderaktier. Den skattemæssige fordel ved investering af frie private midler i stedet for pensionsmidler kan være større. Investering af pensionsmidler før og nu Pensionsopsparere ønsker i vidt omfang at investere pensionsmidler i aktier med udsigt til et højt afkast. Investering i aktier betyder dog også en tabsrisiko. For at begrænse tabsrisikoen var børsnoterede aktier i en lang årrække den eneste investeringsmulighed for pensionsopsparere. For et par år siden blev det imidlertid muligt at investere pensionsmidler i unoterede selskaber. Frigivelsen af pensionsmidler til investering har betydet flere penge på markedet til køb af unoterede aktier og anparter. Pensionsmidler er ubeskattede, fordi der er skattemæssigt fradrag for pensionsindbetalinger. Skattereglerne er derfor med til at finansiere aktieinvesteringerne. En nøglemedarbejder, der får tilbudt medarbejderaktier, kan vælge at købe medarbejderaktierne for pensionsmidler. Dette vil være særligt fordelagtigt, hvis tilbuddet om aktiekøb i selskabet sker som et led i en tilpasning og kapitalisering af selskabet, dvs. med henblik på et fremtidigt salg af selskabet til en fremmed investor. I denne situation er der en god chance for at realisere en pæn gevinst på aktierne. Ved at anvende pensionsmidler til aktiekøbet skal gevinsten i første omgang kun beskattes i pensionsdepotet med pensionsafkastskatten på 15 %. Hvilke pensionskonti? Det er kun indeståender på rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter, der kan anvendes til investering i unoterede aktier og anparter. Indeståender på rate- og kapitalpensioner i f.eks. forsikringsselskaber kan ikke anvendes til køb af unoterede aktier og anparter. Hvilke unoterede aktier og anparter? Ingen kan udpege succesrige virksomheder og projekter på forhånd, og ordningen sigter da heller ikke på bestemte virksomheder eller brancher. Adgangen til at investere pensionsmidler i unoterede selskaber er generel, og der stilles ingen krav til selskabets aktiviteter. Det betyder, at der kan investeres i eksempelvis passive selskaber, investeringsselskaber og selskaber, der driver udlejningsvirksomhed. Ordningen giver også mulighed for at investere i både danske og udenlandske selskaber, hvis blot de udenlandske, unoterede selskaber er hjemmehørende inden for EU eller EØS. Det er ikke tilladt at investere pensionsmidler i aktier, anparter, tegningsretter eller aktieretter til aktier i selskaber, der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder til aktionærerne i selskabet. Eksempelvis kan pensionsmidler ikke anvendes til køb af en aktie- eller anpartslejlighed, hvis der er knyttet en brugsret til aktien eller anparten. Investering af pensionsmidler i unoterede selskaber 11

14 b i n g & G r ø n d a h l j u l e p l at t e Betingelser og begrænsninger Det primære formål med pensionsopsparing er at sikre opsparerens forsørgelse som pensionist. Investeringsmulighederne i unoterede aktier og anparter er derfor underlagt visse betingelser og begrænsninger, som skal forhindre, at opsparere mister hele deres pensionsopsparing, da investering i unoterede selskaber traditionelt anses for at være mere risikabel end investering i børsnoterede selskaber. Der stilles krav om en investering på mindst kr. i hvert selskab samtidig med, at ejerandelen i hvert enkelt selskab skal være mindre end 25 % af selskabets kapital. Der er desuden indført grænser for, hvor stor en andel af pensionsmidlerne der kan investeres i unoterede selskaber. De maksimale investeringsprocenter fremgår af nedenstående skema. Maksimale investeringsprocenter Depot Maksimal investeringsprocent Op til 2 mio. kr. 20 % 2-4 mio. kr. 50 % Over 4 mio. kr. 75 % En investor med et pensionsdepot på 5 mio. kr. kan altså investere kr. i unoterede selskaber, beregnet som 20 % af 2 mio. kr % af 2 mio. kr % af 1 mio. kr. Der er desuden et krav om, at den øvrige del af pensionsdepotet bevarer en værdi på mindst kr., for at investeringen i unoterede selskaber kan opretholdes. De fastsatte begrænsninger gælder for pensionsopsparinger i samme pengeinstitut på investeringstidspunktet. Investor kan ikke lægge pensionsopsparinger i forskellige pengeinstitutter sammen ved beregningen af, hvor stort et beløb der kan investeres i unoterede selskaber. Da investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst kr., og den samlede investering i unoterede selskaber maksimalt må udgøre 20 % af pensionsopsparingen op til 2 mio. kr., er det en forudsætning for at investere i unoterede selskaber, at værdien af pensionsmidlerne i samme pengeinstitut udgør mindst kr. på investeringstidspunktet. Hvis kravene til ejerandel og investeringsprocenter ikke opfyldes, har investor tre måneder til at handle sine unoterede aktier og anparter. Ved overskridelse af denne tidsfrist skal de unoterede aktier og anparter udtages af pensionsdepotet, og der vil blive opkrævet en afgift på 60 % af værdien af disse aktier og anparter. Ejerandel på under 25 % af selskabskapitalen Reglen om, at den enkelte investor ikke må eje 25 % eller mere af kapitalen i et unoteret selskab, er indført, fordi ordningen ikke skal give investorer mulighed for at finansiere egen virksomhed med skattebegunstigede midler. Ved opgørelse af ejerandelen i det enkelte selskab medregnes de kapitalandele, som investor eventuelt ejer i privat regi. Også aktier og anparter, der ejes af investors ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer, skal medregnes. Stedbørn og adoptivbørn sidestilles med biologiske børn. Hvis investors ejerandel overskrider 25 % s grænsen, skal investor inden for tre måneder efter overskridelsen afstå aktier eller anparter, indtil den samlede beholdning bringes ned under 25 %. Kravet om nedbringelse af ejerandelen gælder uanset årsagen til overskridelsen, men investor kan frit vælge, om nedbringelsen skal ske ved afståelse af aktier placeret i pensionsdepotet eller ved afståelse af aktier anskaffet for frie midler eller ved en kombination. Hvis investor ikke ønsker at nedbringe sin ejerandel i selskabet, kan han vælge at erhverve samtlige aktier eller anparter for frie midler. Hvis tidsfristen på tre måneder ikke overholdes, skal de unoterede aktier og anparter udtages af pensionsdepotet, og der vil blive opkrævet en afgift på 60 % af værdien af disse aktier og anparter. Værdien af pensionsopsparingen falder Hvis den samlede værdi af pensionsmidlerne i det enkelte pengeinstitut (bortset fra den del, der er placeret i unoterede aktier og anparter) falder til under kr. målt den 30. november i kalenderåret, skal investor inden tre måneder efter dette tidspunkt enten sælge samtlige unoterede aktier og anparter eller købe de pågældende aktier og anparter for frie midler til handelsværdien på købstidspunktet. Hvis tidsfristen på tre måneder ikke overholdes, skal de unoterede aktier og anparter udtages af 12 Investering af pensionsmidler i unoterede selskaber

15 pensionsdepotet, og der vil blive opkrævet en afgift på 60 % af værdien af disse aktier og anparter. Handel med pensionsdepotet Bortset fra de nævnte begrænsninger kan rate- og kapitalpensionsmidler i pengeinstitutter investeres i unoterede aktier og anparter, herunder også unoterede aktier og anparter, som investor allerede har anskaffet for frie midler. Omvendt kan investor også købe unoterede aktier eller anparter ud af pensionsdepotet for frie midler. Investor har dermed mulighed for løbende at handle med sig selv. Hvis investor vælger at indskyde aktier eller anparter, der oprindeligt er erhvervet for frie midler, ind i en rateopsparings- eller kapitalpensionsordning, sidestilles det med afståelse, og der skal ske beskatning efter aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen udgør handelsværdien af aktierne eller anparterne på indskudstidspunktet. Indskuddet udgør samtidig et fradragsberettiget pensionsindskud. Beskatning og værdiansættelse Unoterede aktier og anparter, som er erhvervet for pensionsmidler, er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Det betyder, at der skal betales en pensionsafkastskat på 15 % af udbytter og kursgevinster på aktierne eller anparterne. Både positivt og negativt afkast medregnes i beskatningsgrundlaget, dvs. et konstateret tab ved salg af aktier fragår, herunder kan fremføres til senere år. De unoterede aktier eller anparter skal værdiansættes årligt efter lagerprincippet, og værdien udgør det største beløb af enten: a) anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne eller b) selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart opgjort ifølge den senest aflagte årsrapport pr. 15. oktober. Hvis aktierne i selskabet er tillagt forskellige rettigheder, skal der korrigeres herfor ved opgørelsen af selskabets indre værdi i det omfang, at de forskellige rettigheder har betydning for aktiernes eller anparternes værdier. Investor skal senest den 1. november hvert år give pengeinstituttet oplysning om disse værdier. Hvis selskabet har kalenderårsregnskab, svarer den senest aflagte årsrapport pr. 15. oktober 2007 til årsrapporten for Det betyder, at investor senest den 1. november 2007 skal give pengeinstituttet besked om selskabets indre værdi pr. 31. december Fordele og ulemper Der er ikke kun fordele forbundet med at købe unoterede aktier og anparter for pensionsmidler. Ved udbetaling af ratepensioner udgør marginalskatten op til 60 %. Tab ved salg af unoterede aktier og anparter, som konstateres i privat regi, er negativ aktieindkomst, der har en fradragsværdi på mellem 28 % - 45 % (dog op til 48 % fra og med indkomståret 2008). Omvendt er den løbende beskatning af udbytter og kursgevinster på aktier og anparter i pensionsdepotet kun 15 %, og der er tidligere opnået fradrag for indskuddet på pensionsordningen. Hvis der indskydes aktier og anparter på pensionsordningen, eller der foretages kontant indskud på pensionsordningen for at kunne erhverve aktier og anparter for pensionsmidler, opnås der ligeledes fradrag for indskuddet. Derudover kan pensionsmidlerne være investors eneste økonomiske mulighed for at erhverve de ønskede aktier og anparter. Foto: Royal Copenhagen A/S b i n g & G r ø n d a h l j u l e p l at t e Investering af pensionsmidler i unoterede selskaber 13

16 Foto: Bang & Olufsen a/s b e o 4 f j e r n b e t j e n i n g. D e s i g n : d av i d l e w i s

17 Personers salg af børsnoterede aktier Med virkning fra den 1. januar 2006 blev der indført nye regler for beskatning af aktieavance. Målsætningen om forenklede skatteregler for børsnoterede aktier er blevet indfriet, men en række komplicerede overgangsregler gør ikke livet lettere for de personer, der ejede børsnoterede aktier den 1. januar Artiklen gennemgår de nye regler for køb og salg af børsnoterede aktier, samt overgangsreglerne for børsnoterede aktier, der var ejet den 1. januar Gode råd Aktieejere med en skattefri beholdning bør overveje konsekvenserne inden køb af flere aktier i samme børsnoterede selskab, idet et senere delsalg af beholdningen betyder, at der først sker salg af den skattefrie del af beholdningen. Ved salg af børsnoterede aktier, der blev erhvervet før den 19. maj 1993, kan aktiernes værdi pr. 19. maj 1993 måske anvendes som anskaffelsessum. Ved salg af aktier, der er overgået fra skattefrihed til skattepligt efter de tidligere regler, kan det i nogle tilfælde være en fordel at anvende en syntetisk indgangsværdi som anskaffelsessum. Det anbefales at søge rådgivning, da reglerne er komplekse. Generelt om beskatning Fra den 1. januar 2006 er fortjeneste og tab ved salg af børsnoterede aktier altid omfattet af skattepligt, uanset ejertid og uanset beholdningens størrelse. Fortjeneste er aktieindkomst, der beskattes med 28 % af beløb op til kr. (2007) og 43 % af beløb derudover. For samlevende ægtefæller beskattes de første kr. (2007) med 28 %. Med virkning fra indkomståret 2008 er beskatning af aktieindkomst ændret. Skatten udgør fortsat 28 % af de første kr. (2007) og 43 % af de næste kr. (2007), men aktieindkomst på over kr. beskattes fremover med 45 %. Ægtefæller har dobbelte bundgrænser. Der er dog fastsat overgangsregler for aktieindkomst på over kr., hvis aktierne er anskaffet før den 1. januar Tab på børsnoterede aktier kan kun modregnes i fortjenester fra salg af andre børsnoterede aktier samt i udbytter fra børsnoterede aktier, herunder ved tilbagesalg af børsnoterede aktier til det udstedende selskab. Det samme gælder ikke-udnyttede tab på børsnoterede aktier, som er realiseret før den 1. januar Tab på børsnoterede aktier kan overføres til en samlevende ægtefælle eller fremføres til et senere indkomstår, hvis tabet overstiger årets udbytter og fortjenester på børsnoterede aktier. Ikke-udnyttede tab, der er konstateret i 2002 og senere, kan fremføres uden tidsbegrænsning. Aktier købt den 1. januar 2006 eller senere Ved delsalg af en beholdning af børsnoterede aktier skal aktieavancen opgøres på baggrund af gennemsnitsmetoden. Gennemsnitsmetoden indebærer, at anskaffelsessummen for de solgte aktier opgøres som et gennemsnit, hvilket kan illustreres ved nedenstående eksempel. Anskaffelsessummer : Køb af 100 stk. aktier i selskab A : Køb af 100 stk. aktier i selskab A : Køb af 100 stk. aktier i selskab A kr kr kr. Samlet anskaffelsessum for 300 stk. aktier i selskab A kr. Avanceopgørelse ved salg af 100 stk. aktier i selskab A for kr. den 1/5 2007: Personers salg af børsnoterede aktier 15

18 Avanceopgørelse Salgssum Skattepligtig avance kr. Anskaffelsessum ( kr. x 100 stk. / 300 stk.) kr kr. Aktier omfattet af den skattefrie beholdning Inden den 1. januar 2006 kunne personlige aktionærer afstå børsnoterede aktier skattefrit, hvis de havde ejet aktierne i mindst tre år, og den samlende beholdning af børsnoterede aktier var under den såkaldte kr. s grænse. Da den nye aktieavancebeskatningslov blev vedtaget, risikerede mere end husstande at blive skattepligtige af fortjenester ved salg af aktier, som de havde erhvervet i en forventning om skattefrihed. Der blev derfor indføjet en overgangsregel. Efter overgangsreglen er personer med en samlet beholdning af børsnoterede aktier, der ikke oversteg kr. ( kr. for samlevende ægtefæller) pr. 31. december 2005, skattefrie af denne beholdning, hvis aktierne afstås efter minimum tre års ejertid. Det er uden betydning, om aktierne havde været ejet i minimum tre år den 31. december Skattefriheden gælder også for fondsaktier, der tildeles på grundlag af en skattefri aktiebeholdning. Fortjenester ved salg af fondsaktier, der er tildelt efter den 31. december 2005, er dermed skattefrie, hvis fondsaktierne er tildelt på grundlag af aktier, som indgik i en skattefri beholdning pr. 31. december Overgangsreglen indebærer samtidig, at der ikke er fradrag for tab ved salg af aktier fra en skattefri beholdning, hvis salget sker efter mere end tre års ejertid. Hvis der er tab på de børsnoterede aktier, bør man overveje at sælge aktierne, inden de har været ejet i tre år. Tab på disse aktier er kildeartsbegrænsede og kan kun anvendes til modregning i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier, herunder fremføres til modregning i senere års gevinster og udbytter uden tidsbegrænsning. De aktier, der er omfattet af en skattefri beholdning, indgår ikke i gennemsnitsberegningen ved salg af skattepligtige aktier. Ved salg af aktier fra en skattefri beholdning inden tre års ejertid opgøres den skattepligtige avance efter aktie-foraktie-metoden. Aktieejere vælger ikke selv, hvilke aktier der afstås først ved salg af aktier i samme selskab. Det såkaldte FIFO-princip bestemmer, at de først erhvervede aktier i selskabet også er de først afståede aktier. Hvis en aktieejer har købt børsnoterede aktier i et selskab den 1. januar 2006 eller senere, og aktier i samme selskab indgår i aktieejerens skattefrie beholdning, vil de skattefrie aktier blive solgt først ved et delsalg af beholdningen. Dette kan illustreres ved nedenstående eksempel. Anskaffelsessummer : Køb af 100 stk. aktier i selskab A (skattefri beholdning) : Køb af 100 stk. aktier i selskab A : Køb af 100 stk. aktier i selskab A Samlet anskaffelsessum for 200 stk. aktier i selskab A købt efter den 31. december 2005 Avanceopgørelser ved salg af 200 stk. aktier i selskab A for kr. den 1/5 2007: Avanceopgørelser 100 stk. aktier købt (skattefri beholdning): Salgssum Anskaffelsessum Skattefri avance 100 stk. aktier købt (skattepligtig beholdning): Salgssum Skattepligtig avance kr kr kr kr kr kr kr kr. Anskaffelsessum ( kr. x 100 stk. / 200 stk.) kr kr. Restbeholdning: 100 stk. aktier købt med en gennemsnitlig anskaffelsessum på i alt kr. Børsnoterede aktier, som er omfattet af en skattefri beholdning, men er blevet afnoteret på afståelsestidspunktet, er ikke omfattet af skattefriheden. Ved opgørelse af gevinst og tab anses disse aktier for at være anskaffet til kursværdien på afnoteringstidspunktet. Dette gælder dog ikke for børsnoterede investeringsforeningsbeviser, fordi disse 16 Personers salg af børsnoterede aktier

19 beviser bevarer deres status som børsnoterede, selv om investeringsforeningen har ladet sig afnotere. Beskatning som kapitalindkomst Før den 1. januar 2006 skulle fortjeneste ved salg af aktier ejet i under tre år beskattes som kapitalindkomst. Efter de nuværende regler beskattes fortjeneste ved salg af børsnoterede aktier som aktieindkomst, uanset ejertid. Dette fører typisk til en lavere skat. I visse tilfælde vil en beskatning af fortjenesten som kapitalindkomst dog resultere i den laveste skat. Det gælder eksempelvis, hvis personens aktieindkomst skal beskattes med 43 % eller 45 %, og personens kapitalindkomst samtidig er negativ (skatteværdi ca. 34 %). For at undgå en skærpet beskatning gælder der en overgangsregel for aktier, som er anskaffet før den 1. januar 2006, og som sælges efter en ejertid på under tre år. Overgangsreglen gælder også for fondsaktier og nytegnede aktier til favørkurs, der er modtaget på baggrund af børsnoterede aktier, som blev erhvervet før den 1. januar Det betyder, at eksempelvis fondsaktier, der tildeles efter den 1. januar 2006 på grundlag af aktier, som blev erhvervet før denne dato, er omfattet af overgangsreglen, hvis de oprindelige aktier blev anskaffet mindre end tre år før afståelsen. Fortjeneste på aktier omfattet af overgangsreglen selvangives på normal vis som aktieindkomst. SKAT vil herefter beregne den korrekte skat, dvs. den mindst mulige skat. Hvis det er mere fordelagtigt for aktieejeren at få fortjenesten helt eller delvist beskattet som kapitalindkomst, vil skatteberegningen blive foretaget således. Indgangsværdi pr. 19. maj 1993 Aktieejere kan vælge at erstatte aktiernes faktiske anskaffelsessum med aktiernes kursværdi pr. 19. maj 1993, hvis aktierne var ejet den 18. maj 1993, og de ikke var omfattet af hovedaktionærreglerne pr. 18. maj Valget mellem faktisk anskaffelsessum og kursværdi pr. 19. maj 1993 skal træffes samlet for alle aktier i hvert enkelt selskab. Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og aktiernes kursværdi pr. 19. maj Tabsbegrænsningen skal opgøres på baggrund af det tab, der beregnes efter gennemsnitsmetoden. Som udgangspunkt skal kursværdien pr. 19. maj 1993 derfor anvendes som anskaffelsessum, hvis der konstateres et tab på aktierne. Dette udgangspunkt fraviges kun, hvis den faktiske anskaffelsessum opgjort efter gennemsnitsmetoden medfører tab, medens kursværdien pr. 19. maj 1993 medfører fortjeneste. I denne situation begrænses tabet til 0 kr. For børsnoterede aktier, som afstås efter en ejertid på minimum tre år, og som indgik i en skattefri beholdning den 31. december 2005, er overgangsreglen om en indgangsværdi pr. 19. maj 1993 uden betydning, da disse aktier kan sælges skattefrit. Syntetisk indgangsværdi Efter de tidligere regler blev den faktiske anskaffelsessum for børsnoterede aktier, som havde været Foto: Martine Hamilton Knight / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n Personers salg af børsnoterede aktier 17

20 E J 5 C o r o n a. D e s i g n : p o u l m. w o lt h e r Foto: Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S ejet i mindst tre år, erstattet med børskursen på det måletidspunkt, hvor den samlede beholdning af børsnoterede aktier overgik fra at være skattefri til at være skattepligtig efter den 19. maj Dette kaldes en syntetisk indgangsværdi. En beholdning af børsnoterede aktier kunne kun overgå fra skattefrihed til skattepligt, hvis beholdningen på alle måletidspunkter havde været under kr. s grænsen inden for de seneste tre år før overskridelsen af kr. s grænsen. Måletidspunkter var lige efter køb, lige før salg og ved udgangen af hvert indkomstår. Kursbevægelser henover kr. s grænsen på alle andre tidspunkter var uden betydning for skattepligten og tildelingen af en syntetisk indgangsværdi. Tildelingen af en syntetisk indgangsværdi var som udgangspunkt obligatorisk. Hvis den samlede beholdning af børsnoterede aktier var kommet under kr. s grænsen igen efter en overskridelse, blev den syntetiske indgangsværdi opretholdt i tre år, hvorefter beholdningen atter blev skattefri. Selv om reglen blev ophævet med virkning fra den 1. januar 2006, gælder der en overgangsregel om, at aktieejere kan vælge at erstatte den faktiske anskaffelsessum eller en eventuel 19. maj 1993 kursværdi med en syntetisk indgangsværdi efter de tidligere regler ved et salg af aktierne den 1. januar 2006 eller senere. Valget skal træffes samlet for alle aktier i samme selskab. Valgmuligheden gælder dog kun for aktier med syntetiske indgangsværdier, der indgår i en beholdning, som var over kr. s grænsen den 31. december Dette hænger sammen med, at aktierne i modsat fald er omfattet af reglen om skattefrie beholdninger. Et fradragsberettiget tab på aktierne kan ikke overstige forskellen mellem den syntetiske indgangsværdi og salgssummen. Tabsbegrænsningen skal opgøres på baggrund af det tab, der beregnes efter gennemsnitsmetoden. Som udgangspunkt skal den syntetiske indgangsværdi derfor anvendes som anskaffelsessum, hvis der konstateres et tab på aktierne. Dette udgangspunkt fraviges kun, hvis den faktiske anskaffelsessum opgjort efter gennemsnitsmetoden medfører tab, medens en syntetisk indgangsværdi medfører fortjeneste. I denne situation begrænses tabet til 0 kr. Reglerne er meget komplekse, og aktieejere bør overveje at søge rådgivning, inden der selvangives aktieavancer af denne art. 18

21 FISKEKUTTERE OG FKA-ANDELE Frem til 2007 kunne der foretages skattemæssige afskrivninger på fiskefartøjer efter det relativt enkle princip et fiskefartøj, én afskrivningssats. Dette ændrede sig brat den 1. januar 2007, hvor Regeringen indførte en såkaldt ny regulering, der indplacerer fiskefartøjer med en vis omsætning som FKA-fartøjer. Den nye regulering har medført en del usikkerhed om den skattemæssige behandling af køb og salg af fiskekuttere med eller uden tildelte FKAandele. Gode råd Aftal altid en fordeling af købesummen på fiskekutteren og FKA-andele mv. Så lille en del af den samlede købesum som muligt bør fordeles til fiskekutteren, hvis kutteren ikke skal anvendes til fiskeri. Ved køb af en fiskekutter med tilhørende FKAandele bør det overvejes at anvende kutteren erhvervsmæssigt i en periode, da det giver mulighed for afskrivning og tabsfradrag ved salg. FKA-fartøjer De tidligere skatteregler for afskrivning og afståelse af fiskefartøjer var relativt enkle. Skattemæssigt kunne der foretages en årlig saldoafskrivning på op til 25 %. Ved salg af fiskekutteren blev fortjeneste eller tab opgjort som forskellen mellem salgssummen og saldoværdien ved ophørsårets begyndelse med tillæg af omkostninger til nyanskaffelser og forbedringer i løbet af ophørsåret. Personer kunne opnå et nedslag på 10 % i en eventuel avance. Den 1. januar 2007 indførte Regeringen en ny regulering, der medfører, at alle fiskefartøjer med en omsætning over FØI-grænsen på kr. (2007), som har fisket FKA-arter, bliver indplaceret som FKA-fartøjer. FKA-fartøjer bliver samtidig tildelt en vis mængde FKA-andele, som beregnes på baggrund af tidligeres års omsætninger. De nye regler medfører, at der allerede i 2006 kunne ske køb eller salg af en fiskekutter, hvortil der var knyttet nogle FKA-andele, som endnu ikke var tildelt. Skattemæssigt sidestilles en FKA-andel med en rettighed, hvilket betyder, at FKA-andele ikke kan afskrives sammen med fiskekutteren. Fra og med den 1. januar 2007 skal køber og sælger fordele den samlede købesum på: FKA-andele. Fiskekutter. Tonnage. Motorkraft. Redskaber. FKA-andele Den skattemæssige behandling af FKA-andele er som følger: Værdien af en vederlagsfrit tildelt FKA-andel er skattefri. Købesummen for en FKA-andel kan afskrives med op til 1/7 årligt. Hvis udnyttelsesperioden er kortere end 7 år, forhøjes afskrivningssatsen, således at anskaffelsessummen afskrives med lige store årlige beløb hen over udnyttelsesperioden. Fortjeneste og tab ved salg af en FKA-andel skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Ved udløb af en FKA-andel, inden den er fuldt udnyttet, er der skattemæssigt fradrag for en resterende anskaffelsessum. Foto: Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Fiskekuttere og FKA-andele 19

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere