TPM - Systematisk vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TPM - Systematisk vedligeholdelse"

Transkript

1 LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L

2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2

3 Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3

4 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4

5 Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5

6 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6

7 Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7

8 - Systematisk vedligeholdelse Undervisning 8

9 Program for undervisning Introduktion - er udført Læringstrin 5S og flow (hos vedligehold og for udstyret) Trækstyring og Standardarbejde trin metoden Herunder: Standardarbejde for vedligeholdelse Løbende opfølgning (time) Daglig opfølgning 9

10 Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) Reduktion af gennemløbstiden, så lagre kan undværes (vi kan fremstille varen indenfor leveringstiden til kunden) 10

11 Hurtig reaktion forudsætter Fjern de job, som kunden ikke vil betale for Unødvendige trin forlænger tiden for opgavens gennemførelse Processer skal være stabile Ingen kassationer Høj oppetid Arbejdet skal udføres uden variation Følger en standard Afsluttes til tiden Processerne i forløbet har samme cyklustid Opgaven venter ikke mellem processerne 11

12 Formål og mål med - Forebyggende vedligeholdelse Formål Etablere stabilitet i området Procestiden er stabil og kendt Kvaliteten er høj og kendt Mål Stabilitet i leveringer Levering til tiden Forudsigelighed for fremtidige leveringer Forudsætning Udstyret er ikke overbelastet og vedligeholdes planmæssigt 12

13 Leanrejsen - Læringstrin fase 2 Konvertering i fem læringstrin 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard 4. Implementér trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges 13

14 5S standard og flow Konvertering - Læringstrin 3 - Formål 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard Der etableres flow og udføres 5S Flow ændrer på arbejdsopgavernes placering - forberedelse til balancering 5S skaber orden og struktur på arbejdspladserne 5S er den første standard Der etableres en daglig opfølgning Hvis 5S ikke kan fastholdes, stopper leanrejsen her! 14

15 5S standard og flow Konvertering - Læringstrin 3 - Implementering Processerne rykkes sammen Arbejdspladserne ændres fra personlige til procesarbejdspladser Ustabile processer identificeres og beskyttes med lager eller kø - en synlig, uønsket forlængelse af gennemløbstiden Etablér en standard for 5S Etablér opfølgning på standarden for 5S 15

16 Etablér kontinuerligt flow For tidlig/for meget For lidt/for sent z z z z Forkert..? Defekt 16

17 Etablér kontinuerligt flow Serieproduktion og skub Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Gennemløbstid: mere end 30 minutter for den samlede ordre Flow - producér 1, flyt 1 3 min 12 min 17

18 Flow Det procesforløb som udstyret indgår i, er forberedt for flow Denne ændring er udført i forbindelse med 5S Ustabile processer beskyttes med et lager Et lager kompenserer for manglende flow mellem processerne Lageret skal enten være et supermarked eller FIFO (FIFO - First In First Out - rækkefølge bevares) 18

19 og flow Produktion med ustabilt udstyr forhindrer flow anvendes for at få processer ind i flowet, så lageret kan reduceres eller fjernes bidrager til, at produktionen nærmer sig flow Arbejdsopgaverne i forbindelse med vedligeholdelse skal i sig selv udføres i flow 19

20 -forudsætninger 5S fastholdes af medarbejdere ved vedligeholdelse 5S er fastholdes omkring og ved udstyret Fastholdelsen af 5S sikrer, at en standard kan fastholdes 5S (Læringstrin 3) skal være udført for det område, hvor udstyret står, før kan udføres 4S Standard 5S Selvdisciplin 3S Skrub og skur 1S Sortér og smid ud 2S Skab orden og system 20

21 Status for 5S Hvis 5S ikke er udført, startes der med det Undervisning i 5S (Anvend præsentationen fra "5S og flow") Udførelse af 5S Hvis 5S er udført, og standarden ikke er overholdt Undervisning i 5S (Anvend præsentationen fra "5S og flow") Udførelse af 5S Træning i daglig opfølgning Træning i vedligeholdelse Placering af ansvar for vedligeholdelse Hvis 5S er udført og standarden overholdes Fortsæt med denne præsentation Start arbejdet med 21

22 Definition for 5S -Lav standarder og synliggør brugen af dem -Udarbejd arbejdsrutiner og tjeklister 4S Standard 5S 1S Sortér og smid ud -Ryd op og hold arbejdspladsen pæn -Fjern alt det som ikke skal bruges for at arbejde -Sikrer at der er mulighed for at rengøre og vedligeholde arbejdspladsen 3S Skrub og skur Selvdisciplin 2S Skab orden og system -Organisér arbejdspladsen så redskaber er dér, hvor de skal bruges -Undgå at medarbejderne skal flytte sig efter information Selvdisciplin -Kontinuerlig problemløsning og opfølgning -Overvåg processer, vedligehold standarder, lav løbende forbedringer 22

23 Formål med 5S Bortskaffelse af ting der ikke anvendes Oprydning og rengøring af de ting der anvendes Etablering af en standard for området og arbejdspladsernes indretning Alt har en plads, som er afmærket Intet står udenfor opmærkede områder Standarden for 5S kontrolleres dagligt 5S opfølgningen er en øvelse i at holde en standard 23

24 Løbende opfølgning og styring Konvertering - Læringstrin 4 - Formål 4. Skab gennemskuelighed for alle ved at indføre trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser Implementerér løbende opfølgning - Overholdelse af arbejdsstandarder og planer - Problemer gøres synlige - Daglig opfølgning på rettidig levering Styringsværktøjer: Kanban Samme mængde og arbejdstid Opgavepakker Uens mængder samles til samme arbejdstid Tidsvinduer Uens opgaver gives den samme gennemløbstid 24

25 Løbende opfølgning og styring Leankonvertering trin 4 - Implementering Buffer, kø og sikkerhedslagre minimeres Enhver afvigelse kan nu resultere i forsinket levering Enhver afvigelse gøres synlig, når den forekommer Lederen reagerer på afvigelser, så de ikke påvirker kunden Der er en ansvarlig for hver afvigelse Den ansvarlige etablerer en kompensering for afvigelsen Den ansvarlige finder årsagen til afvigelsen Den ansvarlige sikrer, at årsagen til afvigelsen fjernes Den ansvarlige og lederen sikrer, at standarder og mål opdateres 25

26 Trækstyring Trækstyring er indført omkring udstyret inden udføres Løbende opfølgning er udført for processerne og anvendes til styring Trækstyring for vedligeholdelse etableres sammen med systematisk vedligeholdelse Systematisk vedligeholdelse indføres med Hvis der er etableret trækstyring og en løbende opfølgning for vedligeholdelse, opdateres det med 26

27 Standardarbejde Konvertering - Læringstrin 5 - Formål 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges Fordeling af opgaverne og standardisering - værktøjer tilpasset arbejdsopgaven BSA Balancering og standardarbejde vedvarende opgave SMED Hurtig omstilling regelmæssig opgave Vedligeholdelse af maskiner gentaget opgave SAS Standardarbejde i adm. og service +trækstyring 27

28 Standardarbejde Konvertering - Læringstrin 5 - Implementering Hver gang en proces standardiseres, overtager lederen ejerskabet Lederen sikrer, at standarden følges Standarden etableres, så der er flow Standarden etableres, så afvigelser fra cyklustiden bliver synlig Der etableres standarder til flere kapacitetsniveauer 28

29 Standardarbejde, grundlag Konvertering - Læringstrin 5 - Implementering Alle processer nedbrydes i delprocesser Cyklustiden for hver delproces måles (uforstyrret tid) Tiden forhøjes af hensyn til mindre forstyrrelser (+ 25%) Delprocesserne sammensættes til opgaver for en medarbejder Delprocesserne kobles sammen (uden kø eller lager) Alle opgaver har samme cyklustid Den igangsættende opgave har en kortere cyklustid Opgaver igangsættes til TAKT = cyklustiden Andre opgaver med afvigende cyklustid kan udføres, hvis forholdet er ens for alle opgavers cyklustid 29

30 Standardarbejde, medarbejderansvar Konvertering - Læringstrin 5 - Implementering Afvigelser (fra cyklustiden) skal være synlig Antal medarbejdere skal kunne varieres Vælg kun et antal medarbejdere, hvor alle har korte ventetider Intet standardarbejde kan etableres uden kobling til andre Enten er der flere på den samme opgave Eller andre opgaver kobler til opgaven på fastsatte tidspunkter Medarbejderen inspicerer modtagne opgaver Medarbejderen har ansvaret for kvaliteten af eget arbejde Medarbejderen kontrollerer eget arbejde 30

31 Standardarbejde for Leankonvertering trin 5 - Implementering Vedligeholdelse udføres med flere personer på samme opgave Medarbejderne overleverer opgaven så ofte som muligt Medarbejdernes arbejde er koblet sammen Overlevering i et flow viser, om vi følger planen - TAKT Medarbejdernes arbejdscyklus skal have samme tid En medarbejder igangsætter opgaven til TAKT og fører tavlen Medarbejderen med den mindste belastning - CT (CyklusTid) Er han på planen? - Det er svært at afgøre Hvis der er to til at udføre service på bilen, kan de se, om de er på planen, når bilen skal hæves og sænkes på liften 31

32 Standardarbejde for Leankonvertering trin 5 - Implementering Alle forbrugsvarer er placeret ved hver arbejdsplads Forbrugsvarer fyldes op udefra (af andre) Alle processer skal være stabile Usikre processer isoleres og udføres før og efter opgaven (gardinprocesser) 32

33 og standardarbejde etablerer vedligeholdelse Vedligeholdelse skal sikre, at processerne er stabile Ingen kassationer Høj oppetid Vedligeholdelse skal udføres uden variation Følger en standard Afsluttes til tiden 33

34 JIT, Just In Time JIT - Just In Time = Netop i rette tid JIT er den ene af de to søjler i TPS-huset JIT er målet - er midlet TPS Toyota Production System Kilde: Taiichi Ohno: Toyota Production System: Beyond Large-scale Production side 77 Jidoka (Autonomation) (Maskiner stopper, når der er en afvigelse) Just in Time (Varer leveres først umiddelbart før, de skal bruges) Total eliminering af spild, uforenelighed og overproduktion 34

35 Indret arbejdspladsen ergonomisk Hvis sekvensen er kort, arbejdes der stående (mindre end 3-5 min.) Arbejdspladsen indrettes, så der kan arbejdes med albuerne ind til kroppen Bredden på arbejdspladsen er max 60 cm. Opdel arbejdspladsen i flere mindre arbejdspladser Indret arbejdspladsen, så den er egnet til personer med forskellig højde Belysning og lysindfald skal være optimalt for operatøren Placér værktøj og emner i den rækkefølge, de bruges Lav opmærkning af udstyr, værktøj og emner 35

36 Fjern så meget spild som muligt Fjern så meget spild som muligt Kilder til spild findes ved den indledende kortlægning Gennemgå alle typer af spild for at sikre, at de alle er minimeret Flyt lagre til arbejdspladsen Aftal, hvem der fylder lagrene op Aftal, hvem der kommer med råvarer og hjælpestoffer Indbyg kvalitetskontrol for vedligeholdelsen, så dårlig kvalitet findes hurtigt 36

37 Spild 1. Overproduktion 2. Ventetid 3. Transport 5. Lager 4. Overbearbejdning (overdrevne processer) 6. Unødvendig bevægelse 8. Uudnyttede evner 7. Kvalitetsbrist 37

38 Varernes transportvej ved Lav en kortlægning af varernes transportvej for både værktøj, hjælpestoffer og varer til vedligeholdelsen Tegn alle transportvejene på et kort over området - Spaghettidiagram Start med at lave en tegning over området, som kopieres Fordel evt. opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk, hvis der er specielle forhold for visse varer; de er meget tunge, de fylder meget, de skal opbevares kontrolleret (på køl) 38

39 Spaghettidiagram - varer Procesrum 1 Procesrum 2 Procesrum 3 Rampe Port Lager Proces B Lager Værktøj Port Proces C Proces A Lager 39

40 Medarbejdernes vandring ved Lav en kortlægning af, hvor langt medarbejderne går for at udføre vedligeholdelsen Kortlægningen omfatter både det at hente og bringe varer, værktøj, hjælpestoffer og dokumentation Tegn alle de ruter, der gås, på et kort over området - Spaghettidiagram Fordel evt. opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk, hvis der er specielle forhold for opgaver som f. eks. at hente varer på køl eller aflæsning af instrumenter 40

41 Arealforbrug i forbindelse med Opmål det samlede areal, der medgår til vedligeholdelsen Arealet omfatter alle områder hvor opgaver vedrørende vedligeholdelsen udføres De områder, som de to foregående Spaghettidiagrammer dækker, er omfattet Hvis områder deles med andre vedligeholdelsesopgaver, medtages de forholdsvis 41

42 Ventetid ved Mål ventetid i forbindelse med processerne Notér, hvordan den opstår Notér idéer til, hvordan den kan fjernes Beregn den samlede ventetid for dagen eller hele opgaven 42

43 Skema til registrering af spild, Proces Fra Til Observatør Dato Løbenr. Trin Spild type Beskrivelse af spildet Mulighed for forbedring Prioritet 43

44 - Trin Trin 0 Vi gør ikke noget og bruger udstyret til sammenbrud Trin 1 Vi vedligeholder som foreskrevet og accepterer nedbrud Trin 2 Vi forebygger nedbrud Trin 3 Vi eliminerer kilder til fejl Trin 3 Trin 2 Trin 1 44

45 Trin 1 - vedligehold som foreskrevet Ved nedbrud er udstyret uplanlagt ude af drift Lageret dækker perioden ude af drift Tabte driftstimer skal kunne indhentes Udstyrets kapacitet skal overstige behovet Produkter fra processen kan erstattes af indkøbe produkter Processen skal levere i god tid før behovet, så nedbrud ikke generer leverancer til kunden 45

46 Trin 2 - nedbrud forebygges Nedbrud forebygges ved forebyggende vedligeholdelse Udførelse af forebyggende vedligeholdelse planlægges Lageret dækker perioden ude af drift Tabte driftstimer skal kunne indhentes Udstyrets kapacitet skal overstiger behovet Produkter fra processen kan erstattes af indkøbe produkter For trin 2 er det nødvendigt at: 1. Måle tiden mellem driftsstop 2. Finde årsagen til driftsstop 3. Forebygge driftsstop med planlagt forebyggende vedligeholdelse 46

47 Trin 3 - kilder til fejl fjernes Fejlkilder elimineres ved forudsigelig vedligeholdelse Udførelse af forudsigelig vedligeholdelse planlægges Lageret dækker perioden ude af drift Tabte driftstimer skal kunne indhentes Udstyrets kapacitet skal overstige behovet Produkter fra processen kan erstattes af indkøbte produkter For trin 3 er det nødvendigt at: 1. Måle udnyttelsesgraden af maskinen (anvendt tid og hastighed) 2. Måle tiden mellem kvalitetssvigt 3. Finde årsagen til kvalitetssvigt 47

48 Etablering af Start med de vigtigste processer Fokuser på flaskehalse Udvælg de udstyr, der skal arbejdes med 5S skal være udført udvendig - ellers gøres det først arbejder med udstyrets indre processer Faglige kvalifikationer er til stede medarbejderne har fokus på forebyggende arbejde medarbejderne kan bære ansvaret for maskinen, når I står til søs 48

49 Etablering af Værktøjet anvendes for at bringe os til et højere trin: Trin 0 Vi gør ikke noget Trin 1 Vi vedligeholder som foreskrevet Trin 2 Vi forebygger nedbrud Trin 3 Vi eliminerer kilder til fejl Trin 3 Trin 2 Trin 1 49

50 Fra trin 0 til trin 1 (0 1) Vedligeholdelse etableres Fabrikantens oplysninger anvendes som udgangspunkt Egne erfaringer fra nedbrud supplerer listen for vedligehold Verificér at udstyret er installeret korrekt Tiden mellem nedbrud registreres Trin 1 50

51 Fra trin 1 til trin 2 (1 2) Verificér at udstyret performer som specificeret Opdel vedligeholdelse i faste intervaller Punkterne for vedligehold kan have forskellige intervaller Mål oppetiden for udstyret Trin 1 Trin 2 51

52 Fra trin 2 til trin 3 (2 3) Verificér at udstyret kan opfylde proceskravene Find de intervaller hvor udstyret kan anvendes Etablér regelmæssig verifikation af udstyrets proces Etablér en måling for OEE (Overall Equipment Effectiveness) Trin 3 Trin 2 52

53 Udvælgelse af udstyr til 53

54 Tid til vedligeholdelse? For det valgte udstyr beregnes den ledige tid (pr. døgn): 1. Hvad er behovet for leveringer fra udstyret (stykker)? 2. Hvad er kapaciteten på udstyret (stykker/time)? 3. Hvor mange timer i døgnet er udstyret tændt (bemandet)? 4. Hvad er den effektive arbejdstid for udstyret? (fratrukket pauser, omstillinger, opstart og nedlukning) 5. Hvad er kassationsprocenten for udstyret? 6. Hvad er det forventede output fra udstyret? (for den effektive arbejdstid) 7. Hvad er udnyttelsesgraden af udstyret? (faktiske leveringer/forventet output) 54

55 -metode - 6 faser 1. Udfør 5S indvendig - processen er ren og forbliver ren 2. Verifikation: Trin 0 til 1: Udstyrsinstallation - verificér korrekt installation af udstyret og udfør reparation Trin 1 til 2: Udstyrsverifikation - verificér korrekt performance af udstyret, udfør reparation og identificér vedligeholdelse Trin 2 til 3: Procesverifikation - verificér processen og fastlæg dele for udskiftning 3. Frekvens for opgaverne - fastlægges og samles i servicegrupper 4. Fordel opgaver mellem operatør og specialist - betjener maskinen og reparerer maskinen 5. Etablér en standard - mål tiden for alle delprocesser 6. Etablér planlægning samt løbende og daglig opfølgning 55

56 -metode - fase 1 Udfør 5S indvendigt 5S udføres på tilgængelige overflader Processerne udføres ofte i udstyret Overflader for processerne skal også være rene Rengør procesområderne Hvordan holdes processerne rene? 56

57 -metode - fase 1 5S for processerne Fokusér på hvordan procesområderne bliver forurenet Identificér kilderne til forureningen Fjern kilderne til forureningen Indfør forebyggende foranstaltning, hvis kilden ikke kan fjernes 57

58 -metode - fase 1 Renholdelse af processer Udstyret rengøres i procesområder Find kilderne til at procesområderne forurenes Fjern årsagen til forureningen af procesområderne Rengøring af procesområderne indgår i vedligeholdelsen 58

59 -metode - fase 2 Vedligeholdelse identificeres Afklar hvordan procesområdet bliver forurenet eller beskidt Modificér udstyret så procesområdet ikke forurenes Tilpas procedurer så procesområdet ikke forurenes Identificér hvilken vedligeholdelse der er behov for: Smøring Udskiftning af filtre, pakninger, væsker og friktionsdele Udskiftning af sliddele Kilder til listen for vedligeholdelse Fabrikantens anvisninger for vedligeholdelse Udførte reparationer Udført vedligeholdelse 59

60 -metode - fase 2 Reparation og vedligeholdelse List Fabrikantens specificerede punkter for vedligeholdelse og punkternes frekvens 60

61 -metode - fase 2 Skema for vedligehold Punkterne på listen "Udstyr Renovering" samles i grupper Hver gruppe har sit eget interval for vedligeholdelsen Hver gruppe oprettes i denne liste Opgaverne anføres og beskrives 61

62 -metode - fase 2 Nedbrud Ved regelmæssigt nedbrud etableres overvågning Opsamling af årsager og frekvens for nedbrud Opsamlede data anvendes til at forbedre vedligeholdelsen Skema og planer for vedligeholdelse opdateres 62

63 -metode - fase 2 Stopårsager Ved hyppige stop etableres overvågning Vælg mellem: Beskrivelse af årsag - afkrydsning af årsag Opsamling af årsager og frekvens Data til bedre vedligeholdelse Skema og planer opdateres 63

64 -metode - fase 2 (0 1) Verificér, reparér og vedligehold Fejl og mangler på udstyret udbedres Vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens instruktion Trin 0 - trin 1 Verificér korrekt installation 64

65 -metode - fase 2 (0 1) Verificér korrekt installation, skema 65

66 -metode - fase 2 (0 1) Verificér korrekt installation, protokol Protokol for installation Dokumentation for grundlaget Styrede dokumenter Kalibreret udstyr Test af alarmer og indikatorer Kontrol af specifikationer Verifikation af tilslutninger Fremskaffelse af instruktioner 66

67 -metode - fase 2 (1 2) Verificér udstyrets kapabilitet Fejl og mangler på udstyret udbedres Vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens instruktion Trin 1 - trin 2 Verificér korrekt kapabilitet 67

68 -metode - fase 2 (1 2) Verifikation for kapabilitet, skema Hastighed Nøjagtighed Fejlrate Oppetid Forbrug Ved hvilke betingelser? Egne tilføjelser 68

69 -metode - fase 2 (1 2) Verifikation for kapabilitet, protokol Protokol for kapabilitet Dokumentation for grundlaget Styrede dokumenter Kalibreret udstyr Test af alarmer og indikatorer Verifikation af specifikationer Verifikation af styresystemer 69

70 -metode - fase 2 (2 3) Verificér processen Fejl og mangler på udstyret udbedres Vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens instruktion Trin 2 - trin 3 Verificér processens egnethed 70

71 -metode - fase 2 (2 3) Verifikation af proces Det er verificeret, at udstyret opfylder de kendte specifikationer Udstyret er valgt til at udføre en proces Det skal verificeres, at processen kan udføres på udstyret Hvis udstyret kan indstilles, skal de kombinationer af indstillinger identificeres, hvor processen kan udføres sikkert Det kan være nødvendigt at udføre forsøg for at finde de brugbare indstillingsintervaller Processen skal være sikker i alle kombinationer af de fundne indstillingsintervaller Sikkerhedsmargin er afstanden fra en brugbar indstilling til en indstilling, hvor processen ikke kan udføres sikkert Find for hver proces den mindste sikkerhedsmargin 71

72 -metode - fase 2 (2 3) Verificér processen, protokol Protokol for procesverifikation for produkt Dokumentation for grundlaget Styrede dokumenter Kalibreret udstyr Kortlægning af procesparametre Verifikation af procesparametre 72

73 -metode - fase 2 Dokumenter for verifikation Vælg mellem skema og protokol Trin 1 Installation Trin 2 Kapabilitet Trin 3 Proces Skema Ingen Protokol 73

74 -metode - fase 3 Frekvens for opgaverne Fastlæg hvornår vedligeholdelsen skal udføres Gruppér opgaverne til: Faste perioder Efter et antal gange processen er udført Efter udførelse af bestemte typer af opgaver på udstyret Hvis nødvendigt etableres opfølgning efter et antal gange: Processen er udført Udvalgte opgaver er udført 74

75 -metode - fase 4 Fordel opgaver (operatør, specialist) Daglige opgaver skal være en del af anvendelsen af udstyret Daglige opgaver udføres af operatøren (betjener maskinen) Sjældne og teknisk komplicerede opgaver udføres af specialister Øvrige opgaver søges overført til opstart udført af operatøren Resten af opgaverne udføres af specialister Fastlæg en gruppering efter hyppighed og ansvar De valgte grupper beskrives og noteres for hvert trin 75

76 -metode - fase 5 Etablér en standard Aftal den bedste metode for udførelse af vedligeholdelsen Vedligeholdelse udføres som koblede processer (flere på opgaven) Metoden kan beskrives for kompetente nye specialister (ikke trænede) Der udarbejdes korte instruktioner til trænede specialister Der udarbejdes tjeklister Arbejdet dokumenteres med en standard: Standard rute (dansediagram) Standard aktivitet Belastningsdiagram 76

77 -metode - fase 5 Gode råd for måling af tid Lad medarbejderne eje tiden for processerne Medarbejderne kan selv tage tiderne Virksomheden vurderer summen for alle processer i forhold til den nuværende produktivitet Tiden for summen af processerne skal med de udførte forbedringer være mindre en det nuværende tidsforbrug Til måling af tiden anvendes et stort ur, så alle kan følge med Pas på med arbejdstempoet, det er ikke et væddeløb Tempoet skal kunne holdes hele dagen! 77

78 -metode - fase 5 Tid for processer Tiden for hver proces måles ved observation Hvis tiden for processen er lang, er variationen ved aflæsning af uret uden betydning Hvis tiden for processen er kort, kan aflæsningen af uret have betydning For korte processer foretages flere målinger Tiden for processen vurderes ud fra målingerne 78

79 -metode - fase 5 Skema for måling af tider 79

80 -metode - fase 5 Træning i at tage tid på processer Ved træningen anvender vi en øvelse med korte tider Aflæsningen af tiden vil have indflydelse på procestiderne Alle tider aflæses flere gange, for at minimere denne variation Vi anvender dette skema til øvelsen: Proces 20åå-mm-dd Tænd stearinlys med tændstik Tidsrum dag/døgn Dato Observatør Ved beregning af middeltiden laves en vurdering af Behov afvigende målinger Udført Løbende procestid i min. Tid pr. proces i min. middel Antal i kø Afstand Trin Proces af min. stk. skridt/meter Samlet cyklustid 80

81 -metode - fase 5 Eksempel - tænd stearinlys Du står ved stearinlyset og vil tænde det Tændstikkerne har fast plads ved komfuret Askebægeret er placeret ved stearinlyset 5 meter 0,3 meter Tændstikker Stearinlys Askebæger Opgaven udføres flere gange efter hinanden Tiderne for processerne måles løbende i et forløb 81

82 -metode - fase 5 Tidtagning - tænd stearinlys Proces 20åå-mm-dd Tænd stearinlys med tændstik Tidsrum dag/døgn Dato Observatør Ved beregning af middeltiden laves en vurdering af Behov afvigende målinger Udført Løbende procestid i min. Tid pr. proces i min. middel Antal i kø Afstand Trin Proces af min. stk. skridt/meter 1 Tag tændstikæsken og gå til stearinlyset mig 00:04 00:34 01:11 01:43 00:04 00:03 00:06 00:04 00:04 na. 5 2 Åben tændstikæsken mig 00:06 00:37 01:14 01:45 00:02 00:03 00:03 00:02 00:02 na. 3 Tag en tændstik mig 00:08 00:40 01:19 01:47 00:02 00:03 00:05 00:02 00:03 na. 4 Luk æsken mig 00:10 00:41 01:24 01:48 00:02 00:01 00:05 00:01 00:02 na. 5 Tænd tændstikken (stryg den på kanten) mig 00:12 00:46 01:25 01:50 00:02 00:05 00:01 00:02 00:02 na. 6 Tænd stearinlyset mig 00:18 00:53 01:28 01:54 00:06 00:07 00:03 00:04 00:05 na. 7 Sluk tændstikken mig 00:21 00:55 01:29 01:55 00:03 00:02 00:01 00:01 00:01 na. 8 Læg afbrændt tændstik i askebæger mig 00:25 01:00 01:32 01:58 00:04 00:05 00:03 00:03 00:03 na. 9 Læg tændstikæsken på plads mig 00:31 01:05 01:39 02:03 00:06 00:05 00:07 00:05 00:05 na. 5+5 Samlet cyklustid 00:31 00:34 00:34 00:24 00:30 Metode Notér alle delprocesser Aftal, hvornår der skiftes mellem delprocesserne 1. person markerer afslutning på delproces 2. person aflæser tiden og siger den 3. person noterer tiden Proces Tiden er målt løbende med stopur fra 00:00 Tiden er aflæst, efter at hver proces er udført Aflæsningen noteres ud for den udførte proces Resultat Beregn tiden for hvert trin - for hver gang Beregn gennemsnit og vurdér tallene Vælg retvisende tider for et forløb uden problemer 82

83 -metode - fase 5 Øvelse - tag tid på processer Øvelsens formål er at øve både aflæsning af ur og anvendelsen af Procestider Der anvendes et stort synligt ur med sekundviser Tiderne registreres i Procestider Holdet gennemfører processerne mindst 2 x 4 gange I første runde opdeles den samlede opgave i delprocesser I anden runde tages tid på delprocesserne - brug skemaet Efter anden runde beregnes og vurderes procestiderne Resultaterne sammenlignes Evaluering af resultat og øvelsen 83

84 -metode - fase 5 Balancering Identificér spild, som kan fjernes Identificér processer, som skal forbedres Identificér eventuelle behov for ressourcer i reserve Opdel opgaverne i processer Tag tid på processerne - udføres af medarbejderne Udfør balanceringen, så den følger grundlag for standardarbejde Udfør balanceringen til flere niveauer af TAKT 84

85 -metode - fase 5 Belastning skema - eksempel Belastning - data 6 personer Stadardarbejde skemaer Proces Dato 20åå-mm-dd Init. TAKT 100 Enhed sek Trin Fremsilling og udlevering Proces 1 Pladebearbejdning 16 a 16 2 Bøjle 1 klippes 18 a 18 3 Bøjle 1 hæftes 10 a 10 4 Bøjle 2 klippes 18 a 18 5 Bøjle 2 hæftes 11 a 11 6 Bøjler bøjes og hæftes 23 a 23 Manuel tid Op-1 Tester ID-3 ID-4 ID-5 Op-3 sek Person A B C D E F 7 Maskine 1 tester 9 b 9 8 Maskine 2 tester 5 b 5 9 Maskine 3 tester 6 b 6 10 Bøjle 3 klippes 16 f Bøjle 3 hæftes, bøjes og hæftes 28 f 28 Samlet tid TAKT Belastning i forhold til TAKT 96% 20% 0% 0% 0% 44% 85

86 -metode - fase 5 Standardisering Lav en Standard for alle de nye arbejdsprocesser Få standarden accepteret af alle i området Indret arbejdspladserne efter standarden Dokumentér standarden med Belastnings Diagram Standard Aktivitet Standard Rute 86

87 -metode - fase 5 Lav standard, så det gøres ens Arbejdet skal udføres på samme måde hver gang Find den bedste metode og gør den til standard Standarden skal være den eneste naturlige måde at udføre arbejdet på 87

88 -metode - fase 5 Lav standard, så fejlkilder kan spores Standardiseret arbejde sikrer, at variation i metoder, processer, materialer og for udstyr og værktøj kan identificeres 88

89 Visualisering støtter en standard Billeder og figurer siger mere end mange ord Undgå lange instruktioner Gør instruktioner visuelle: Lav en opmærkning for alt, hvad der skal bruges Opmærkningen skal passe med den måde, tingene bruges på Lav en figur for tingene, hvor de skal placeres Lav figurer eller billeder af væsentlige procestrin Lav billeder af gode og dårlige emner og varer 89

90 -metode - fase 5 Arbejdscyklus Arbejdselementerne i vedligeholdelsen skal have et kort tidsforbrug Arbejdselementerne gøres altid færdige, inden arbejdet afbrydes Der må ikke kunne opstå usikkerhed om, hvor langt vedligeholdelsesprocessen er kommet, når vedligeholdelsen genoptages Indfør faste opstartspunkter for en arbejdscyklus med et element Leanrejsen - 90

91 -metode - fase 5 Dokumentation af standard Standarden dokumenteres ved at lave tre dokumenter: 1. Arbejdsbelastning for alle medarbejdere samlet i én graf - Placeres centralt på tavlen for alle processerne 2. Arbejdssekvens med tidsforløb for hver medarbejder - Placeres, hvor arbejdssekvensen begynder 3. Arbejdsrute med angivelse af arbejdssteder, Dansediagram - Placeres, hvor arbejdssekvensen begynder 91

92 Belastningsskema - eksempel Proces Dato 20åå-mm-dd Init. TAKT 100 Enhed sek Trin Belastning - data 3 personer Fremsilling og udlevering Proces Manuel tid Op-1 Tester Op-3 sek Person A B F 1 Pladebearbejdning 16 a 16 2 Bøjle 1 klippes 18 a 18 3 Bøjle 1 hæftes 10 a 10 4 Bøjle 2 klippes 18 a 18 5 Bøjle 2 hæftes 11 a 11 6 Bøjler bøjes og hæftes 23 a 23 7 Maskine 1 tester 9 b 9 8 Maskine 2 tester 5 b 5 9 Maskine 3 tester 6 b 6 10 Bøjle 3 klippes 16 f Bøjle 3 hæftes, bøjes og hæftes 28 f 28 Stadardarbejde skemaer Tre personer er skjulte: C, D og E Samlet tid TAKT Belastning i forhold til TAKT 96% 20% 44% 92

93 Belastningsdiagram Belastning - data 3 personer og Proces Dato Fremsilling 20åå-mm-dd udlevering Init. TAKT 100 Enhed sek Manuel tid Op-1 Tester Op-3 Trin Proces sek Person A B F a 16 1 Pladebearbejdning 16 2 Bøjle 1 klippes 18 a 18 3 Bøjle 1 hæftes 10 a 10 4 Bøjle 2 klippes 18 a 18 5 Bøjle 2 hæftes 11 a 11 6 Bøjler bøjes og hæftes 23 a 23 7 Maskine 1 tester 9 b 9 8 Maskine 2 tester 5 b 5 9 Maskine 3 tester 6 b 6 10 Bøjle 3 klippes 16 f Bøjle 3 hæftes, bøjes og hæftes 28 f 28 Stadardarbejde skemaer Samlet tid TAKT Belastning i forhold til TAKT 96% 20% 44% 93

94 -metode - fase 5 Standardaktivitet Fra det udfyldte Belastningsskema er der for hver medarbejder 1. en sekvens af processer, der skal udføres 2. tiden for hver sekvens Tiden for processen opdeles i 1. arbejdstid 2. gåtid 3. hvis der i forbindelse med processen udføres maskinel bearbejdning, som fortsætter efter, at operatøren har udført sin proces, registreres tiden for maskinen Processerne og tiderne registreres i skemaet for Standardaktivitet Grafen svarende til tiderne tegnes - Med skemaerne er der en version, hvor de tegnes automatisk 94

95 -metode - fase 5 Standardaktivitet - Vedligehold 95

96 -metode - fase 5 Standardaktivitet - med maskiner 96

97 -metode - fase 5 Kontrol af Standardaktivitet TAKT registreres og tegnes i skemaet Kontrollér, at gåtiden er medtaget fra den sidste til den første proces Kontrollér, at alle processer kan gennemføres inden for TAKT Kontrollér, at hver maskine er optaget i kortere tid end TAKT 97

98 -metode - fase 5 Standardrute Denne oversigt anvendes til at vise de ruter, der følges ved aktiviteter mellem arbejdspladserne Aktiviteterne kan være medarbejdernes vandring i deres arbejdssekvens budmedarbejderens rute mellem udstyr og arbejdspladser Ruterne tegnes på en skitse over området 98

99 1 Leanrejsen - -metode - fase 5 Standardrute (dansediagram) Medarbejderens opgaver er opdelt i mindre tidselementer på forskellige steder Standardruten viser, hvor de standardiserede opgaver udføres Opgaverne tilpasses medarbejderens cyklustid Der er en standardrute for hver medarbejder

100 -metode - fase 5 Standardrute 100

101 -metode - fase 5 Lav flow for opgaverne Indret arbejdspladserne for vedligeholdelse som grundlaget for standardarbejde, hvis der er flere trin, og hvis det er muligt Indret arbejdspladserne, så de opfylder kravene til gode arbejdspladser: Små arbejdspladser med korte række-afstande Få procestrin ved hver arbejdsplads Arbejdet udføres stående, hvis procestiderne er mindre end fem min. Placér udstyr, varer og værktøj, så de skaber en standard Kombinér eventuelt SMED med 101

102 -metode - fase 5 Lav standard, indret arbejdspladsen Standarden etableres ved at indrette arbejdspladsen En stor arbejdsplads nedbrydes i flere mindre Hver arbejdsplads har få procestrin højst 7 Et IT-system, der styrer hvad der skal laves, er kun et procestrin Trinene har en indre logik, som sikrer, at standarden følges Placér forbrugsvarerne i en naturlig rækkefølge som de bruges Placér værktøj i en naturlig rækkefølge som de bruges Alt, der skal bruges, er en del af arbejdspladsen 102

103 -metode - fase 5 Tjeklister til vedligeholdelse Opret tjeklister for hver type af vedligeholdelse Opret tjeklister til hver medarbejder ved vedligeholdelsen 103

104 -metode - fase 6 Etablér planlægning Leanrejsen - Til hver vedligeholdelse udarbejdes et planlægningskort Planlægningskortet indeholder informationer for identifikation af: Tidspunkt for levering Udstyrets nedetid for opgaveidentifikation Belastningen Identifikation af udstyret Opgavens frekvens Beskrivelse af opgaven Udføres inden den Nedetid timer - ID Mand x tid x antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens Beskrivelse af opgaven Dato og initaler måneder 104

105 -metode - fase 6 Etablér planlægning Leanrejsen - Kortene har en farvekode Koden er for en kritisk parameter Eksempel på farvekode: Nedetid Lys rød Lys gul Lys grøn Lys blå > 6 timer 2 6 timer < 2 timer interval betinget af udstyrets brug Udføres inden den Nedetid 16. november 9 timer - ID MA 32 - H6 Mand x tid 3 x 7,5 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Montageautomat 32 MA 32 Automatfabrikken A/S Udføres inden Special den august Årgang - måned Nedetid timer - ID MA 32 - S3 Frekvens Mand x tid 6 måneder 2 x 6 antal x timer Beskrivelse af opgaven Hovedfremføringen udtages Udstyrs og ID renoveres i henhold Montageautomat til 32 instruktionen. Udstyrs betegnelse MA 32 Fabrikat Automatfabrikken A/S Model Udføres inden denspecial august Årgang - månednedetid timer Dato og initaler Frekvens - ID HEM 3 måneder MA 32 - V1 Beskrivelse af opgaven Mand x tid 3 x 1 antal x timer Renovering af svejsehoveder og klippeværktøj. Udstyrs ID Montageautomat 32 Udstyrs betegnelse MA 32 Fabrikat Automatfabrikken A/S Model Special 463 Udføres inden den 15. september Årgang - måned Nedetid Dato og initaler 4 timer PTO - ID MA Frekvens 35 - V100 1 måneder Mand x tid 2 x 5 Beskrivelse antal af x opgaven timer Rensning af filtre og smøring af alle føringer. Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens Beskrivelse af opgaven Standseværktøj udskiftes. Varmelementer udskiftes. Friktionskoblinger justeres. Montageautomat 35 MA 35 Automatfabrikken A/S Special Dato og initaler HEM emner Dato og initaler VHA 105

106 Udføres inden den 22. august Nedetid 1:30 timer - ID MA 43 - K3 Mand x tid 1 x 2 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Montageautomat 43 MA 43 Automatfabrikken A/S Special Frekvens Beskrivelse af opgaven Kalibrering af sensor for tryk og temperatur 3 måneder Dato og initaler HEM Udføres inden den 9. september Nedetid 7 timer - ID MA 43 - H4 Mand x tid 2 x 7 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens 4 måneder Beskrivelse af opgaven Alle 5 sæt værktøjer udskiftes med renoverede sæt. Hvert værktøj justeres og indkøres til specifikation i henhold til instruktion. Dato og initaler HEM Udføres inden den 16. november Nedetid 9 timer - ID MA 32 - H6 Mand x tid 3 x 7,5 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Udføres inden den 22. august Nedetid 5 timer - ID MA 32 - S3 Mand x tid 2 x 6 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens 3 måneder Beskrivelse af opgaven Renovering af svejsehoveder og klippeværktøj. Dato og initaler PTO Montageautomat 43 MA 43 Automatfabrikken A/S Special Montageautomat 32 MA 32 Automatfabrikken A/S Special Frekvens 6 måneder Beskrivelse af opgaven Hovedfremføringen udtages og renoveres i henhold til instruktionen. Dato og initaler HEM Montageautomat 32 MA 32 Automatfabrikken A/S Special Udføres inden den 12. september Nedetid 3 timer - ID MA 43 - V1 Mand x tid 3 x 2,5 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Montageautomat 43 MA 43 Automatfabrikken A/S Special Frekvens 1 måneder Beskrivelse af opgaven Rensning af udblæsningsveje og materiale tilføring. Dato og initaler PTO Udføres inden den 23. august Nedetid 1 timer - ID MA 32 - V1 Mand x tid 3 x 1 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Montageautomat 32 MA 32 Automatfabrikken A/S Special Frekvens 1 måneder Beskrivelse af opgaven Rensning af filtre og smøring af alle føringer. Dato og initaler HEM Udføres inden den 12. september Nedetid 0,5 timer - ID MA 39 - V30A Mand x tid 1 x 1 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens Beskrivelse af opgaven Lejer justeres og føring smøres. Montageautomat 35 MA 39 Automatfabrikken A/S Special anslag Dato og initaler VHA Udføres inden den 15. september Nedetid 4 timer - ID MA 35 - V100 Mand x tid 2 x 5 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens Beskrivelse af opgaven Standseværktøj udskiftes. Varmelementer udskiftes. Friktionskoblinger justeres. Montageautomat 35 MA 35 Automatfabrikken A/S Special emner Dato og initaler VHA Leanrejsen - -metode - fase 6 Etablér tavle for planlægning Tavlen er opdelt efter tiden, der er til at udføre opgaven Tavlen har et område for dagens planlagte opgaver kortene placeres i feltet for datoen for levering kortene omplaceres dagligt efter leveringsdatoen Når opgaven er udført, flyttes kortet til dette felt For udførte opgaver: Ny dato ud fra frekvensen Placér kortet i det tilsvarende felt For sent I dag Udført vedligeholdelse Denne uge Næste uge 2-4 uger fremme Over 4 uger fremme 106

107 -metode - fase 6 Planlægning for medarbejderne kortene kan udformes, så de ved deres størrelse viser tiden for en person / gruppe kortene placeres på række i planen Ud fra deres placering kan tidspunktet for opgavens udførelse aflæses Igangsætning og afslutning fremgår af placeringen Tidspunkt for udstyrets nedlukning og frigivelse fremgår af placeringen 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 Mandag Udføres inden den 22. august Udstyrs ID Montageautomat 32 Forbered Nedetid 2:15 timer Udstyrs betegnelse MA 32 - ID MA 32 - S3 Fabrikat Automatfabrikken A/S Mand x tid 2 x 3:30 antal x timer Model Special 463 Frekvens 3 måneder Årgang - måned Beskrivelse af opgaven: Renovering af svejsehoveder og klippeværktøj. Udfør Opryd Udføres inden den 23. august Udstyrs ID Montageautomat 32 Forbered Nedetid 1:30 timer Udstyrs betegnelse MA 32 - ID MA 32 - V1 Fabrikat Automatfabrikken A/S Mand x tid 3 x 2:30 antal x timer Model Special 463 Frekvens 1 måneder Årgang - måned Udfør Beskrivelse af opgaven: Rensning af filtre og smøring af alle føringer. Opryd Forbered Udføres inden den 22. august Udstyrs ID Montageautomat 43 Nedetid 1:15 timer Udstyrs betegnelse MA 43 - ID MA 43 - K3 Fabrikat Automatfabrikken A/S Udfør Mand x tid 1 x 1:45 antal x timer Model Special 248 Frekvens 3 måneder Årgang - måned Beskrivelse af opgaven: Kalibrering af sensor for tryk og temperatur Opryd 107

108 -metode - fase 6 Buffer- og sikkerhedsressourcer Buffer ressourcer er et middel til at opfylde kundebehov når TAKT varierer Overarbejde Vikarer Hjælp fra andre afdelinger Sikkerhedsressourcer er nødvendig for at kunne kompensere for manglende produktivitet eller fravær Overarbejde Lederen arbejder med Hjælp fra andre interne ressourcer 108

109 -metode - fase 6 Buffer og sikkerhedsressourcer Vedligeholdelse af udstyr skal udføres indenfor et tidsinterval Tidsintervallet giver mulighed for at tilpasse opgaverne til kapaciteten tidspunktet til udstyret kan frigøres Denne fleksibilitet anvendes til at planlægge dagens opgaver Hvis der mangler kapacitet, udsættes de opgaver, som kan vente De opgaver som ikke kan vente, skal udføres på dagen Hvis mængden af opgaver overstiger kapaciteten, tilkalder lederen de aftalte bufferressourcer Ved uplanlagt fravær af en ressource tilkaldes en sikkerhedsressource 109

110 Nøgletal Nøgletal måler resultatet af processerne Nøgletal viser resultatet af aktiviteterne Nøgletal for resultatet måles efter, processen er udført 110

111 Procesindikator Procesindikator måler, hvordan processen forløber Procesindikator viser processens stabilitet eller kapabilitet Procesindikator måles, mens processen forløber Procesindikator kan anvendes til styring af processen 111

112 1 Leanrejsen - Opfølgning på procesindikator Måles under drift Målingen viser, om processen forløber som forventet Målingen bruges til at holde processen i kontrol (styring) Målingen bruges til at finde årsagen til afvigelser. Årsagen noteres, så den kan fjernes. 5 9 bar Måling på proces Procesindikator 112

113 Opfølgning på nøgletal for proces Nøgletal anvendes til at vise fejlraten Årsager til fejl skal findes straks - de forsvinder ofte igen Årsagen til fejl skal registreres - fastholder viden Kontrol af resultatet Nøgletal 113

114 -metode fase 6 Løbende opfølgning Vi forventer, at processerne er stabile, så vi opfylder målene Etablér en løbende opfølgning for vise, at vi følger planen Den løbende opfølgning skal være synlig (også for lederen) Med faste intervaller vises målet og resultatet Opfyldes målet ikke, sikrer lederen, at kunden holdes skadesløs Medarbejderne registrerer resultatet Resultatet markeres med grønt, hvis målet er opfyldt Resultatet markeres med rødt, hvis målet ikke er opfyldt Beslut, hvor den løbende opfølgning skal vises 114

115 -metode fase 6 Plan og løbende opfølgning Synlige mål med opfølgning på vedligeholdelse Dagen inddeles i tidsintervaller For hver medarbejder er det angivet, hvad der skal nås i tidsintervallet. Målet besluttes på dagens planlægningsmøde. Hver time er der en opfølgning på, om vi følger planen Tavle for opgavepakker - Vedligeholdelse Kl A B C Opgave pakker

116 Tavlemåling for overholdelse af kvalitet Der etableres en måling af kvalitet Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 116

117 Tavlemåling for overholdelse af Rettidig levering Der etableres måling af Rettidig levering Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 117

118 Tavlemåling for overholdelse af Produktivitet Der etableres en måling af produktivitet (StandardArbejde) Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 118

119 Måltavlestruktur etablering af tavler Enhed Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle 119

120 Tavle struktur + Sikkerhed K Kvalitet R Rettidighed L Lager P Produktivitet M Moral Primære måling: Procesindikator (tal opsamles løbende) - sådan opleves performance fra processen Sekundær måling: Nøgletal (tal kommer med forsinkelse) - sådan opleves performance af medarbejder, kunder og ejer Status: For afvigelser - registrering, kompensering og eliminering af årsag 120

121 -metode fase 6 Tavle eksempel for vedligeholdelse 5S og flow 5S og flow / (BSA/SMED) /Kanban Kanban BSA/SMED/ GLM 5s K R L P M Audit: 5S Sikkerhed Intern Vedligehold udført rettidigt Maskine afleveret rettidigt RåV og FV Lagerværdi SAopfyldelse Moral Nedbrud og stoptid Skyldige leveringer (for sent) Tavlestandard Genanskaffelsestid (LT) Produktivitet Rettidigt fremmøde Standard for tavlemøde A3 A3 A3 Problemliste Kvalifikationer 121

122 Afvigelsesopfølgning Afvigelsesskema Afvigelsesskema Ark: 17 Status for afvigelser D - Dage U - Uger S - Serier Nr. Dato Afvigelse Færdig dato Ansvarlig Init. Aktiviteter i gang Status Verificér (grøn-rød) 1 10/4 Justering efter test flere gange dagligt 31/4 BSH Udstyr er justeret og kalibreret. Verifkation i gang. 2 13/4 Overfladefejl på emner giver ca. 5 kassationer om dagen 30/6 HJA Referencer for fejl indsamles og grupperes A P C D A P C D D U S D U S 3 17/4 I perioder afvises mange i test 21/5 KEH Afviste emner er analyseret og hypotese for årsagen er fundet. Hypotesen afprøves. A P C D D U S 4 A P C D D U S 5 A P C D D U S 6 A P C D D U S 7 A P C D D U S 8 A P C D D U S 9 A P C D D U S 10 A P C D D U S 122

123 -metode - fase 6 Nøgletal for udstyret På trin 1 måles: Tiden mellem nedbrud Nedbrud er kendetegnet ved, at udstyret går i stykker og ikke kan anvendes, før det er repareret eller udskiftet. På trin 2 måles: Oppetiden Oppetiden måles som den andel af tiden, udstyret kan anvendes, ud af den samlede tid, hvor udstyret er tændt. På trin 3 måles: OEE - Total effektivitet for udstyret OEE (Overall Equipment Effectiveness) er andelen af gode emner fra udstyret i forhold til det teoretiske antal, som kunne være fremstillet. 123

124 -metode - fase 6 OEE: Overall Equipment Effectiveness Tilrådighedsgrad x Effektivitetsgrad x Kvalitetsgrad Tilrådighedsgrad Effektivitetsgrad Kvalitetsgrad Mulige maskintimer Udnyttede maskintimer Realiserede Mulige antal pr. antal pr. maskintime maskintime Mulige antal emner Antal gode emner Leverede gode emner Tabte maskintimer Tabt effektivitet Kasserede emner 124

125 -metode - fase 6 Sammenhæng Kortlægning Visuel dokumentation af standard på arbejdspladserne Dokumentation Overvågning Pitchtavle - Vedligeholdelse kl A B C Pitch Overvågning anvendes til styring Fordeling 5S og Flow 5S og Flow / Opfølgning (BSA/SMED) /Kanban Kanban BSA/SMED/ + K R L P M 5S status / Sikkerhed Vedligehold udført rettidig Maskine afleveret rettidig RåV og FV Lagerværdi SAopfyldelse Fremmøde til tiden Nedbrud og stoptid Skyldige leveringer (for sent) LT Sikkerhedsaudit Produktivitet Antal forslag 5S-audit A3 A3 A3 Proces Kvalifikat. Medarb.- omsætning Opfølgning anvendes til planlægning og forbedringer 125

126 -metode - fase 1-6 Sammenhæng for skemaer - 1 af 2 Delopgaver til forebyggende vedligeholdelse kommer fra: Installationsverifikation Kapabilitetsverifikation Udstyrs renovering Delopgaverne samles efter frekvens 126

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Benchmarking-tjekliste

Benchmarking-tjekliste Benchmarking-tjekliste Formål: Hjælpe med planlægningen før et benchmark-besøg. Anvisning: Hvis man gør brug af benchmarking-værktøjet, bør man følge nedenstående retningslinjer. Retningslinjer for benchmarking

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige

Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige 5S INTRODUKTION 5 S Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige A C P D A C P D A C P D A P Visuel Ledelse Leder Standard Arbejde Problem Løsning C D Standard

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS

Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS Målgruppen Hjemmeboende borgere som er bosat i kommunen og som har en demenssygdom, der i forskellig grad har berørt orienteringsevnen.

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv

Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv Ved lean partner Dorthe Lech Bjarnholt Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker, d. 11. marts 2015 Agenda

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere