TPM - Systematisk vedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TPM - Systematisk vedligeholdelse"

Transkript

1 LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L

2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2

3 Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3

4 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4

5 Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5

6 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6

7 Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7

8 - Systematisk vedligeholdelse Undervisning 8

9 Program for undervisning Introduktion - er udført Læringstrin 5S og flow (hos vedligehold og for udstyret) Trækstyring og Standardarbejde trin metoden Herunder: Standardarbejde for vedligeholdelse Løbende opfølgning (time) Daglig opfølgning 9

10 Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) Reduktion af gennemløbstiden, så lagre kan undværes (vi kan fremstille varen indenfor leveringstiden til kunden) 10

11 Hurtig reaktion forudsætter Fjern de job, som kunden ikke vil betale for Unødvendige trin forlænger tiden for opgavens gennemførelse Processer skal være stabile Ingen kassationer Høj oppetid Arbejdet skal udføres uden variation Følger en standard Afsluttes til tiden Processerne i forløbet har samme cyklustid Opgaven venter ikke mellem processerne 11

12 Formål og mål med - Forebyggende vedligeholdelse Formål Etablere stabilitet i området Procestiden er stabil og kendt Kvaliteten er høj og kendt Mål Stabilitet i leveringer Levering til tiden Forudsigelighed for fremtidige leveringer Forudsætning Udstyret er ikke overbelastet og vedligeholdes planmæssigt 12

13 Leanrejsen - Læringstrin fase 2 Konvertering i fem læringstrin 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard 4. Implementér trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges 13

14 5S standard og flow Konvertering - Læringstrin 3 - Formål 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard Der etableres flow og udføres 5S Flow ændrer på arbejdsopgavernes placering - forberedelse til balancering 5S skaber orden og struktur på arbejdspladserne 5S er den første standard Der etableres en daglig opfølgning Hvis 5S ikke kan fastholdes, stopper leanrejsen her! 14

15 5S standard og flow Konvertering - Læringstrin 3 - Implementering Processerne rykkes sammen Arbejdspladserne ændres fra personlige til procesarbejdspladser Ustabile processer identificeres og beskyttes med lager eller kø - en synlig, uønsket forlængelse af gennemløbstiden Etablér en standard for 5S Etablér opfølgning på standarden for 5S 15

16 Etablér kontinuerligt flow For tidlig/for meget For lidt/for sent z z z z Forkert..? Defekt 16

17 Etablér kontinuerligt flow Serieproduktion og skub Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Gennemløbstid: mere end 30 minutter for den samlede ordre Flow - producér 1, flyt 1 3 min 12 min 17

18 Flow Det procesforløb som udstyret indgår i, er forberedt for flow Denne ændring er udført i forbindelse med 5S Ustabile processer beskyttes med et lager Et lager kompenserer for manglende flow mellem processerne Lageret skal enten være et supermarked eller FIFO (FIFO - First In First Out - rækkefølge bevares) 18

19 og flow Produktion med ustabilt udstyr forhindrer flow anvendes for at få processer ind i flowet, så lageret kan reduceres eller fjernes bidrager til, at produktionen nærmer sig flow Arbejdsopgaverne i forbindelse med vedligeholdelse skal i sig selv udføres i flow 19

20 -forudsætninger 5S fastholdes af medarbejdere ved vedligeholdelse 5S er fastholdes omkring og ved udstyret Fastholdelsen af 5S sikrer, at en standard kan fastholdes 5S (Læringstrin 3) skal være udført for det område, hvor udstyret står, før kan udføres 4S Standard 5S Selvdisciplin 3S Skrub og skur 1S Sortér og smid ud 2S Skab orden og system 20

21 Status for 5S Hvis 5S ikke er udført, startes der med det Undervisning i 5S (Anvend præsentationen fra "5S og flow") Udførelse af 5S Hvis 5S er udført, og standarden ikke er overholdt Undervisning i 5S (Anvend præsentationen fra "5S og flow") Udførelse af 5S Træning i daglig opfølgning Træning i vedligeholdelse Placering af ansvar for vedligeholdelse Hvis 5S er udført og standarden overholdes Fortsæt med denne præsentation Start arbejdet med 21

22 Definition for 5S -Lav standarder og synliggør brugen af dem -Udarbejd arbejdsrutiner og tjeklister 4S Standard 5S 1S Sortér og smid ud -Ryd op og hold arbejdspladsen pæn -Fjern alt det som ikke skal bruges for at arbejde -Sikrer at der er mulighed for at rengøre og vedligeholde arbejdspladsen 3S Skrub og skur Selvdisciplin 2S Skab orden og system -Organisér arbejdspladsen så redskaber er dér, hvor de skal bruges -Undgå at medarbejderne skal flytte sig efter information Selvdisciplin -Kontinuerlig problemløsning og opfølgning -Overvåg processer, vedligehold standarder, lav løbende forbedringer 22

23 Formål med 5S Bortskaffelse af ting der ikke anvendes Oprydning og rengøring af de ting der anvendes Etablering af en standard for området og arbejdspladsernes indretning Alt har en plads, som er afmærket Intet står udenfor opmærkede områder Standarden for 5S kontrolleres dagligt 5S opfølgningen er en øvelse i at holde en standard 23

24 Løbende opfølgning og styring Konvertering - Læringstrin 4 - Formål 4. Skab gennemskuelighed for alle ved at indføre trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser Implementerér løbende opfølgning - Overholdelse af arbejdsstandarder og planer - Problemer gøres synlige - Daglig opfølgning på rettidig levering Styringsværktøjer: Kanban Samme mængde og arbejdstid Opgavepakker Uens mængder samles til samme arbejdstid Tidsvinduer Uens opgaver gives den samme gennemløbstid 24

25 Løbende opfølgning og styring Leankonvertering trin 4 - Implementering Buffer, kø og sikkerhedslagre minimeres Enhver afvigelse kan nu resultere i forsinket levering Enhver afvigelse gøres synlig, når den forekommer Lederen reagerer på afvigelser, så de ikke påvirker kunden Der er en ansvarlig for hver afvigelse Den ansvarlige etablerer en kompensering for afvigelsen Den ansvarlige finder årsagen til afvigelsen Den ansvarlige sikrer, at årsagen til afvigelsen fjernes Den ansvarlige og lederen sikrer, at standarder og mål opdateres 25

26 Trækstyring Trækstyring er indført omkring udstyret inden udføres Løbende opfølgning er udført for processerne og anvendes til styring Trækstyring for vedligeholdelse etableres sammen med systematisk vedligeholdelse Systematisk vedligeholdelse indføres med Hvis der er etableret trækstyring og en løbende opfølgning for vedligeholdelse, opdateres det med 26

27 Standardarbejde Konvertering - Læringstrin 5 - Formål 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges Fordeling af opgaverne og standardisering - værktøjer tilpasset arbejdsopgaven BSA Balancering og standardarbejde vedvarende opgave SMED Hurtig omstilling regelmæssig opgave Vedligeholdelse af maskiner gentaget opgave SAS Standardarbejde i adm. og service +trækstyring 27

28 Standardarbejde Konvertering - Læringstrin 5 - Implementering Hver gang en proces standardiseres, overtager lederen ejerskabet Lederen sikrer, at standarden følges Standarden etableres, så der er flow Standarden etableres, så afvigelser fra cyklustiden bliver synlig Der etableres standarder til flere kapacitetsniveauer 28

29 Standardarbejde, grundlag Konvertering - Læringstrin 5 - Implementering Alle processer nedbrydes i delprocesser Cyklustiden for hver delproces måles (uforstyrret tid) Tiden forhøjes af hensyn til mindre forstyrrelser (+ 25%) Delprocesserne sammensættes til opgaver for en medarbejder Delprocesserne kobles sammen (uden kø eller lager) Alle opgaver har samme cyklustid Den igangsættende opgave har en kortere cyklustid Opgaver igangsættes til TAKT = cyklustiden Andre opgaver med afvigende cyklustid kan udføres, hvis forholdet er ens for alle opgavers cyklustid 29

30 Standardarbejde, medarbejderansvar Konvertering - Læringstrin 5 - Implementering Afvigelser (fra cyklustiden) skal være synlig Antal medarbejdere skal kunne varieres Vælg kun et antal medarbejdere, hvor alle har korte ventetider Intet standardarbejde kan etableres uden kobling til andre Enten er der flere på den samme opgave Eller andre opgaver kobler til opgaven på fastsatte tidspunkter Medarbejderen inspicerer modtagne opgaver Medarbejderen har ansvaret for kvaliteten af eget arbejde Medarbejderen kontrollerer eget arbejde 30

31 Standardarbejde for Leankonvertering trin 5 - Implementering Vedligeholdelse udføres med flere personer på samme opgave Medarbejderne overleverer opgaven så ofte som muligt Medarbejdernes arbejde er koblet sammen Overlevering i et flow viser, om vi følger planen - TAKT Medarbejdernes arbejdscyklus skal have samme tid En medarbejder igangsætter opgaven til TAKT og fører tavlen Medarbejderen med den mindste belastning - CT (CyklusTid) Er han på planen? - Det er svært at afgøre Hvis der er to til at udføre service på bilen, kan de se, om de er på planen, når bilen skal hæves og sænkes på liften 31

32 Standardarbejde for Leankonvertering trin 5 - Implementering Alle forbrugsvarer er placeret ved hver arbejdsplads Forbrugsvarer fyldes op udefra (af andre) Alle processer skal være stabile Usikre processer isoleres og udføres før og efter opgaven (gardinprocesser) 32

33 og standardarbejde etablerer vedligeholdelse Vedligeholdelse skal sikre, at processerne er stabile Ingen kassationer Høj oppetid Vedligeholdelse skal udføres uden variation Følger en standard Afsluttes til tiden 33

34 JIT, Just In Time JIT - Just In Time = Netop i rette tid JIT er den ene af de to søjler i TPS-huset JIT er målet - er midlet TPS Toyota Production System Kilde: Taiichi Ohno: Toyota Production System: Beyond Large-scale Production side 77 Jidoka (Autonomation) (Maskiner stopper, når der er en afvigelse) Just in Time (Varer leveres først umiddelbart før, de skal bruges) Total eliminering af spild, uforenelighed og overproduktion 34

35 Indret arbejdspladsen ergonomisk Hvis sekvensen er kort, arbejdes der stående (mindre end 3-5 min.) Arbejdspladsen indrettes, så der kan arbejdes med albuerne ind til kroppen Bredden på arbejdspladsen er max 60 cm. Opdel arbejdspladsen i flere mindre arbejdspladser Indret arbejdspladsen, så den er egnet til personer med forskellig højde Belysning og lysindfald skal være optimalt for operatøren Placér værktøj og emner i den rækkefølge, de bruges Lav opmærkning af udstyr, værktøj og emner 35

36 Fjern så meget spild som muligt Fjern så meget spild som muligt Kilder til spild findes ved den indledende kortlægning Gennemgå alle typer af spild for at sikre, at de alle er minimeret Flyt lagre til arbejdspladsen Aftal, hvem der fylder lagrene op Aftal, hvem der kommer med råvarer og hjælpestoffer Indbyg kvalitetskontrol for vedligeholdelsen, så dårlig kvalitet findes hurtigt 36

37 Spild 1. Overproduktion 2. Ventetid 3. Transport 5. Lager 4. Overbearbejdning (overdrevne processer) 6. Unødvendig bevægelse 8. Uudnyttede evner 7. Kvalitetsbrist 37

38 Varernes transportvej ved Lav en kortlægning af varernes transportvej for både værktøj, hjælpestoffer og varer til vedligeholdelsen Tegn alle transportvejene på et kort over området - Spaghettidiagram Start med at lave en tegning over området, som kopieres Fordel evt. opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk, hvis der er specielle forhold for visse varer; de er meget tunge, de fylder meget, de skal opbevares kontrolleret (på køl) 38

39 Spaghettidiagram - varer Procesrum 1 Procesrum 2 Procesrum 3 Rampe Port Lager Proces B Lager Værktøj Port Proces C Proces A Lager 39

40 Medarbejdernes vandring ved Lav en kortlægning af, hvor langt medarbejderne går for at udføre vedligeholdelsen Kortlægningen omfatter både det at hente og bringe varer, værktøj, hjælpestoffer og dokumentation Tegn alle de ruter, der gås, på et kort over området - Spaghettidiagram Fordel evt. opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk, hvis der er specielle forhold for opgaver som f. eks. at hente varer på køl eller aflæsning af instrumenter 40

41 Arealforbrug i forbindelse med Opmål det samlede areal, der medgår til vedligeholdelsen Arealet omfatter alle områder hvor opgaver vedrørende vedligeholdelsen udføres De områder, som de to foregående Spaghettidiagrammer dækker, er omfattet Hvis områder deles med andre vedligeholdelsesopgaver, medtages de forholdsvis 41

42 Ventetid ved Mål ventetid i forbindelse med processerne Notér, hvordan den opstår Notér idéer til, hvordan den kan fjernes Beregn den samlede ventetid for dagen eller hele opgaven 42

43 Skema til registrering af spild, Proces Fra Til Observatør Dato Løbenr. Trin Spild type Beskrivelse af spildet Mulighed for forbedring Prioritet 43

44 - Trin Trin 0 Vi gør ikke noget og bruger udstyret til sammenbrud Trin 1 Vi vedligeholder som foreskrevet og accepterer nedbrud Trin 2 Vi forebygger nedbrud Trin 3 Vi eliminerer kilder til fejl Trin 3 Trin 2 Trin 1 44

45 Trin 1 - vedligehold som foreskrevet Ved nedbrud er udstyret uplanlagt ude af drift Lageret dækker perioden ude af drift Tabte driftstimer skal kunne indhentes Udstyrets kapacitet skal overstige behovet Produkter fra processen kan erstattes af indkøbe produkter Processen skal levere i god tid før behovet, så nedbrud ikke generer leverancer til kunden 45

46 Trin 2 - nedbrud forebygges Nedbrud forebygges ved forebyggende vedligeholdelse Udførelse af forebyggende vedligeholdelse planlægges Lageret dækker perioden ude af drift Tabte driftstimer skal kunne indhentes Udstyrets kapacitet skal overstiger behovet Produkter fra processen kan erstattes af indkøbe produkter For trin 2 er det nødvendigt at: 1. Måle tiden mellem driftsstop 2. Finde årsagen til driftsstop 3. Forebygge driftsstop med planlagt forebyggende vedligeholdelse 46

47 Trin 3 - kilder til fejl fjernes Fejlkilder elimineres ved forudsigelig vedligeholdelse Udførelse af forudsigelig vedligeholdelse planlægges Lageret dækker perioden ude af drift Tabte driftstimer skal kunne indhentes Udstyrets kapacitet skal overstige behovet Produkter fra processen kan erstattes af indkøbte produkter For trin 3 er det nødvendigt at: 1. Måle udnyttelsesgraden af maskinen (anvendt tid og hastighed) 2. Måle tiden mellem kvalitetssvigt 3. Finde årsagen til kvalitetssvigt 47

48 Etablering af Start med de vigtigste processer Fokuser på flaskehalse Udvælg de udstyr, der skal arbejdes med 5S skal være udført udvendig - ellers gøres det først arbejder med udstyrets indre processer Faglige kvalifikationer er til stede medarbejderne har fokus på forebyggende arbejde medarbejderne kan bære ansvaret for maskinen, når I står til søs 48

49 Etablering af Værktøjet anvendes for at bringe os til et højere trin: Trin 0 Vi gør ikke noget Trin 1 Vi vedligeholder som foreskrevet Trin 2 Vi forebygger nedbrud Trin 3 Vi eliminerer kilder til fejl Trin 3 Trin 2 Trin 1 49

50 Fra trin 0 til trin 1 (0 1) Vedligeholdelse etableres Fabrikantens oplysninger anvendes som udgangspunkt Egne erfaringer fra nedbrud supplerer listen for vedligehold Verificér at udstyret er installeret korrekt Tiden mellem nedbrud registreres Trin 1 50

51 Fra trin 1 til trin 2 (1 2) Verificér at udstyret performer som specificeret Opdel vedligeholdelse i faste intervaller Punkterne for vedligehold kan have forskellige intervaller Mål oppetiden for udstyret Trin 1 Trin 2 51

52 Fra trin 2 til trin 3 (2 3) Verificér at udstyret kan opfylde proceskravene Find de intervaller hvor udstyret kan anvendes Etablér regelmæssig verifikation af udstyrets proces Etablér en måling for OEE (Overall Equipment Effectiveness) Trin 3 Trin 2 52

53 Udvælgelse af udstyr til 53

54 Tid til vedligeholdelse? For det valgte udstyr beregnes den ledige tid (pr. døgn): 1. Hvad er behovet for leveringer fra udstyret (stykker)? 2. Hvad er kapaciteten på udstyret (stykker/time)? 3. Hvor mange timer i døgnet er udstyret tændt (bemandet)? 4. Hvad er den effektive arbejdstid for udstyret? (fratrukket pauser, omstillinger, opstart og nedlukning) 5. Hvad er kassationsprocenten for udstyret? 6. Hvad er det forventede output fra udstyret? (for den effektive arbejdstid) 7. Hvad er udnyttelsesgraden af udstyret? (faktiske leveringer/forventet output) 54

55 -metode - 6 faser 1. Udfør 5S indvendig - processen er ren og forbliver ren 2. Verifikation: Trin 0 til 1: Udstyrsinstallation - verificér korrekt installation af udstyret og udfør reparation Trin 1 til 2: Udstyrsverifikation - verificér korrekt performance af udstyret, udfør reparation og identificér vedligeholdelse Trin 2 til 3: Procesverifikation - verificér processen og fastlæg dele for udskiftning 3. Frekvens for opgaverne - fastlægges og samles i servicegrupper 4. Fordel opgaver mellem operatør og specialist - betjener maskinen og reparerer maskinen 5. Etablér en standard - mål tiden for alle delprocesser 6. Etablér planlægning samt løbende og daglig opfølgning 55

56 -metode - fase 1 Udfør 5S indvendigt 5S udføres på tilgængelige overflader Processerne udføres ofte i udstyret Overflader for processerne skal også være rene Rengør procesområderne Hvordan holdes processerne rene? 56

57 -metode - fase 1 5S for processerne Fokusér på hvordan procesområderne bliver forurenet Identificér kilderne til forureningen Fjern kilderne til forureningen Indfør forebyggende foranstaltning, hvis kilden ikke kan fjernes 57

58 -metode - fase 1 Renholdelse af processer Udstyret rengøres i procesområder Find kilderne til at procesområderne forurenes Fjern årsagen til forureningen af procesområderne Rengøring af procesområderne indgår i vedligeholdelsen 58

59 -metode - fase 2 Vedligeholdelse identificeres Afklar hvordan procesområdet bliver forurenet eller beskidt Modificér udstyret så procesområdet ikke forurenes Tilpas procedurer så procesområdet ikke forurenes Identificér hvilken vedligeholdelse der er behov for: Smøring Udskiftning af filtre, pakninger, væsker og friktionsdele Udskiftning af sliddele Kilder til listen for vedligeholdelse Fabrikantens anvisninger for vedligeholdelse Udførte reparationer Udført vedligeholdelse 59

60 -metode - fase 2 Reparation og vedligeholdelse List Fabrikantens specificerede punkter for vedligeholdelse og punkternes frekvens 60

61 -metode - fase 2 Skema for vedligehold Punkterne på listen "Udstyr Renovering" samles i grupper Hver gruppe har sit eget interval for vedligeholdelsen Hver gruppe oprettes i denne liste Opgaverne anføres og beskrives 61

62 -metode - fase 2 Nedbrud Ved regelmæssigt nedbrud etableres overvågning Opsamling af årsager og frekvens for nedbrud Opsamlede data anvendes til at forbedre vedligeholdelsen Skema og planer for vedligeholdelse opdateres 62

63 -metode - fase 2 Stopårsager Ved hyppige stop etableres overvågning Vælg mellem: Beskrivelse af årsag - afkrydsning af årsag Opsamling af årsager og frekvens Data til bedre vedligeholdelse Skema og planer opdateres 63

64 -metode - fase 2 (0 1) Verificér, reparér og vedligehold Fejl og mangler på udstyret udbedres Vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens instruktion Trin 0 - trin 1 Verificér korrekt installation 64

65 -metode - fase 2 (0 1) Verificér korrekt installation, skema 65

66 -metode - fase 2 (0 1) Verificér korrekt installation, protokol Protokol for installation Dokumentation for grundlaget Styrede dokumenter Kalibreret udstyr Test af alarmer og indikatorer Kontrol af specifikationer Verifikation af tilslutninger Fremskaffelse af instruktioner 66

67 -metode - fase 2 (1 2) Verificér udstyrets kapabilitet Fejl og mangler på udstyret udbedres Vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens instruktion Trin 1 - trin 2 Verificér korrekt kapabilitet 67

68 -metode - fase 2 (1 2) Verifikation for kapabilitet, skema Hastighed Nøjagtighed Fejlrate Oppetid Forbrug Ved hvilke betingelser? Egne tilføjelser 68

69 -metode - fase 2 (1 2) Verifikation for kapabilitet, protokol Protokol for kapabilitet Dokumentation for grundlaget Styrede dokumenter Kalibreret udstyr Test af alarmer og indikatorer Verifikation af specifikationer Verifikation af styresystemer 69

70 -metode - fase 2 (2 3) Verificér processen Fejl og mangler på udstyret udbedres Vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens instruktion Trin 2 - trin 3 Verificér processens egnethed 70

71 -metode - fase 2 (2 3) Verifikation af proces Det er verificeret, at udstyret opfylder de kendte specifikationer Udstyret er valgt til at udføre en proces Det skal verificeres, at processen kan udføres på udstyret Hvis udstyret kan indstilles, skal de kombinationer af indstillinger identificeres, hvor processen kan udføres sikkert Det kan være nødvendigt at udføre forsøg for at finde de brugbare indstillingsintervaller Processen skal være sikker i alle kombinationer af de fundne indstillingsintervaller Sikkerhedsmargin er afstanden fra en brugbar indstilling til en indstilling, hvor processen ikke kan udføres sikkert Find for hver proces den mindste sikkerhedsmargin 71

72 -metode - fase 2 (2 3) Verificér processen, protokol Protokol for procesverifikation for produkt Dokumentation for grundlaget Styrede dokumenter Kalibreret udstyr Kortlægning af procesparametre Verifikation af procesparametre 72

73 -metode - fase 2 Dokumenter for verifikation Vælg mellem skema og protokol Trin 1 Installation Trin 2 Kapabilitet Trin 3 Proces Skema Ingen Protokol 73

74 -metode - fase 3 Frekvens for opgaverne Fastlæg hvornår vedligeholdelsen skal udføres Gruppér opgaverne til: Faste perioder Efter et antal gange processen er udført Efter udførelse af bestemte typer af opgaver på udstyret Hvis nødvendigt etableres opfølgning efter et antal gange: Processen er udført Udvalgte opgaver er udført 74

75 -metode - fase 4 Fordel opgaver (operatør, specialist) Daglige opgaver skal være en del af anvendelsen af udstyret Daglige opgaver udføres af operatøren (betjener maskinen) Sjældne og teknisk komplicerede opgaver udføres af specialister Øvrige opgaver søges overført til opstart udført af operatøren Resten af opgaverne udføres af specialister Fastlæg en gruppering efter hyppighed og ansvar De valgte grupper beskrives og noteres for hvert trin 75

76 -metode - fase 5 Etablér en standard Aftal den bedste metode for udførelse af vedligeholdelsen Vedligeholdelse udføres som koblede processer (flere på opgaven) Metoden kan beskrives for kompetente nye specialister (ikke trænede) Der udarbejdes korte instruktioner til trænede specialister Der udarbejdes tjeklister Arbejdet dokumenteres med en standard: Standard rute (dansediagram) Standard aktivitet Belastningsdiagram 76

77 -metode - fase 5 Gode råd for måling af tid Lad medarbejderne eje tiden for processerne Medarbejderne kan selv tage tiderne Virksomheden vurderer summen for alle processer i forhold til den nuværende produktivitet Tiden for summen af processerne skal med de udførte forbedringer være mindre en det nuværende tidsforbrug Til måling af tiden anvendes et stort ur, så alle kan følge med Pas på med arbejdstempoet, det er ikke et væddeløb Tempoet skal kunne holdes hele dagen! 77

78 -metode - fase 5 Tid for processer Tiden for hver proces måles ved observation Hvis tiden for processen er lang, er variationen ved aflæsning af uret uden betydning Hvis tiden for processen er kort, kan aflæsningen af uret have betydning For korte processer foretages flere målinger Tiden for processen vurderes ud fra målingerne 78

79 -metode - fase 5 Skema for måling af tider 79

80 -metode - fase 5 Træning i at tage tid på processer Ved træningen anvender vi en øvelse med korte tider Aflæsningen af tiden vil have indflydelse på procestiderne Alle tider aflæses flere gange, for at minimere denne variation Vi anvender dette skema til øvelsen: Proces 20åå-mm-dd Tænd stearinlys med tændstik Tidsrum dag/døgn Dato Observatør Ved beregning af middeltiden laves en vurdering af Behov afvigende målinger Udført Løbende procestid i min. Tid pr. proces i min. middel Antal i kø Afstand Trin Proces af min. stk. skridt/meter Samlet cyklustid 80

81 -metode - fase 5 Eksempel - tænd stearinlys Du står ved stearinlyset og vil tænde det Tændstikkerne har fast plads ved komfuret Askebægeret er placeret ved stearinlyset 5 meter 0,3 meter Tændstikker Stearinlys Askebæger Opgaven udføres flere gange efter hinanden Tiderne for processerne måles løbende i et forløb 81

82 -metode - fase 5 Tidtagning - tænd stearinlys Proces 20åå-mm-dd Tænd stearinlys med tændstik Tidsrum dag/døgn Dato Observatør Ved beregning af middeltiden laves en vurdering af Behov afvigende målinger Udført Løbende procestid i min. Tid pr. proces i min. middel Antal i kø Afstand Trin Proces af min. stk. skridt/meter 1 Tag tændstikæsken og gå til stearinlyset mig 00:04 00:34 01:11 01:43 00:04 00:03 00:06 00:04 00:04 na. 5 2 Åben tændstikæsken mig 00:06 00:37 01:14 01:45 00:02 00:03 00:03 00:02 00:02 na. 3 Tag en tændstik mig 00:08 00:40 01:19 01:47 00:02 00:03 00:05 00:02 00:03 na. 4 Luk æsken mig 00:10 00:41 01:24 01:48 00:02 00:01 00:05 00:01 00:02 na. 5 Tænd tændstikken (stryg den på kanten) mig 00:12 00:46 01:25 01:50 00:02 00:05 00:01 00:02 00:02 na. 6 Tænd stearinlyset mig 00:18 00:53 01:28 01:54 00:06 00:07 00:03 00:04 00:05 na. 7 Sluk tændstikken mig 00:21 00:55 01:29 01:55 00:03 00:02 00:01 00:01 00:01 na. 8 Læg afbrændt tændstik i askebæger mig 00:25 01:00 01:32 01:58 00:04 00:05 00:03 00:03 00:03 na. 9 Læg tændstikæsken på plads mig 00:31 01:05 01:39 02:03 00:06 00:05 00:07 00:05 00:05 na. 5+5 Samlet cyklustid 00:31 00:34 00:34 00:24 00:30 Metode Notér alle delprocesser Aftal, hvornår der skiftes mellem delprocesserne 1. person markerer afslutning på delproces 2. person aflæser tiden og siger den 3. person noterer tiden Proces Tiden er målt løbende med stopur fra 00:00 Tiden er aflæst, efter at hver proces er udført Aflæsningen noteres ud for den udførte proces Resultat Beregn tiden for hvert trin - for hver gang Beregn gennemsnit og vurdér tallene Vælg retvisende tider for et forløb uden problemer 82

83 -metode - fase 5 Øvelse - tag tid på processer Øvelsens formål er at øve både aflæsning af ur og anvendelsen af Procestider Der anvendes et stort synligt ur med sekundviser Tiderne registreres i Procestider Holdet gennemfører processerne mindst 2 x 4 gange I første runde opdeles den samlede opgave i delprocesser I anden runde tages tid på delprocesserne - brug skemaet Efter anden runde beregnes og vurderes procestiderne Resultaterne sammenlignes Evaluering af resultat og øvelsen 83

84 -metode - fase 5 Balancering Identificér spild, som kan fjernes Identificér processer, som skal forbedres Identificér eventuelle behov for ressourcer i reserve Opdel opgaverne i processer Tag tid på processerne - udføres af medarbejderne Udfør balanceringen, så den følger grundlag for standardarbejde Udfør balanceringen til flere niveauer af TAKT 84

85 -metode - fase 5 Belastning skema - eksempel Belastning - data 6 personer Stadardarbejde skemaer Proces Dato 20åå-mm-dd Init. TAKT 100 Enhed sek Trin Fremsilling og udlevering Proces 1 Pladebearbejdning 16 a 16 2 Bøjle 1 klippes 18 a 18 3 Bøjle 1 hæftes 10 a 10 4 Bøjle 2 klippes 18 a 18 5 Bøjle 2 hæftes 11 a 11 6 Bøjler bøjes og hæftes 23 a 23 Manuel tid Op-1 Tester ID-3 ID-4 ID-5 Op-3 sek Person A B C D E F 7 Maskine 1 tester 9 b 9 8 Maskine 2 tester 5 b 5 9 Maskine 3 tester 6 b 6 10 Bøjle 3 klippes 16 f Bøjle 3 hæftes, bøjes og hæftes 28 f 28 Samlet tid TAKT Belastning i forhold til TAKT 96% 20% 0% 0% 0% 44% 85

86 -metode - fase 5 Standardisering Lav en Standard for alle de nye arbejdsprocesser Få standarden accepteret af alle i området Indret arbejdspladserne efter standarden Dokumentér standarden med Belastnings Diagram Standard Aktivitet Standard Rute 86

87 -metode - fase 5 Lav standard, så det gøres ens Arbejdet skal udføres på samme måde hver gang Find den bedste metode og gør den til standard Standarden skal være den eneste naturlige måde at udføre arbejdet på 87

88 -metode - fase 5 Lav standard, så fejlkilder kan spores Standardiseret arbejde sikrer, at variation i metoder, processer, materialer og for udstyr og værktøj kan identificeres 88

89 Visualisering støtter en standard Billeder og figurer siger mere end mange ord Undgå lange instruktioner Gør instruktioner visuelle: Lav en opmærkning for alt, hvad der skal bruges Opmærkningen skal passe med den måde, tingene bruges på Lav en figur for tingene, hvor de skal placeres Lav figurer eller billeder af væsentlige procestrin Lav billeder af gode og dårlige emner og varer 89

90 -metode - fase 5 Arbejdscyklus Arbejdselementerne i vedligeholdelsen skal have et kort tidsforbrug Arbejdselementerne gøres altid færdige, inden arbejdet afbrydes Der må ikke kunne opstå usikkerhed om, hvor langt vedligeholdelsesprocessen er kommet, når vedligeholdelsen genoptages Indfør faste opstartspunkter for en arbejdscyklus med et element Leanrejsen - 90

91 -metode - fase 5 Dokumentation af standard Standarden dokumenteres ved at lave tre dokumenter: 1. Arbejdsbelastning for alle medarbejdere samlet i én graf - Placeres centralt på tavlen for alle processerne 2. Arbejdssekvens med tidsforløb for hver medarbejder - Placeres, hvor arbejdssekvensen begynder 3. Arbejdsrute med angivelse af arbejdssteder, Dansediagram - Placeres, hvor arbejdssekvensen begynder 91

92 Belastningsskema - eksempel Proces Dato 20åå-mm-dd Init. TAKT 100 Enhed sek Trin Belastning - data 3 personer Fremsilling og udlevering Proces Manuel tid Op-1 Tester Op-3 sek Person A B F 1 Pladebearbejdning 16 a 16 2 Bøjle 1 klippes 18 a 18 3 Bøjle 1 hæftes 10 a 10 4 Bøjle 2 klippes 18 a 18 5 Bøjle 2 hæftes 11 a 11 6 Bøjler bøjes og hæftes 23 a 23 7 Maskine 1 tester 9 b 9 8 Maskine 2 tester 5 b 5 9 Maskine 3 tester 6 b 6 10 Bøjle 3 klippes 16 f Bøjle 3 hæftes, bøjes og hæftes 28 f 28 Stadardarbejde skemaer Tre personer er skjulte: C, D og E Samlet tid TAKT Belastning i forhold til TAKT 96% 20% 44% 92

93 Belastningsdiagram Belastning - data 3 personer og Proces Dato Fremsilling 20åå-mm-dd udlevering Init. TAKT 100 Enhed sek Manuel tid Op-1 Tester Op-3 Trin Proces sek Person A B F a 16 1 Pladebearbejdning 16 2 Bøjle 1 klippes 18 a 18 3 Bøjle 1 hæftes 10 a 10 4 Bøjle 2 klippes 18 a 18 5 Bøjle 2 hæftes 11 a 11 6 Bøjler bøjes og hæftes 23 a 23 7 Maskine 1 tester 9 b 9 8 Maskine 2 tester 5 b 5 9 Maskine 3 tester 6 b 6 10 Bøjle 3 klippes 16 f Bøjle 3 hæftes, bøjes og hæftes 28 f 28 Stadardarbejde skemaer Samlet tid TAKT Belastning i forhold til TAKT 96% 20% 44% 93

94 -metode - fase 5 Standardaktivitet Fra det udfyldte Belastningsskema er der for hver medarbejder 1. en sekvens af processer, der skal udføres 2. tiden for hver sekvens Tiden for processen opdeles i 1. arbejdstid 2. gåtid 3. hvis der i forbindelse med processen udføres maskinel bearbejdning, som fortsætter efter, at operatøren har udført sin proces, registreres tiden for maskinen Processerne og tiderne registreres i skemaet for Standardaktivitet Grafen svarende til tiderne tegnes - Med skemaerne er der en version, hvor de tegnes automatisk 94

95 -metode - fase 5 Standardaktivitet - Vedligehold 95

96 -metode - fase 5 Standardaktivitet - med maskiner 96

97 -metode - fase 5 Kontrol af Standardaktivitet TAKT registreres og tegnes i skemaet Kontrollér, at gåtiden er medtaget fra den sidste til den første proces Kontrollér, at alle processer kan gennemføres inden for TAKT Kontrollér, at hver maskine er optaget i kortere tid end TAKT 97

98 -metode - fase 5 Standardrute Denne oversigt anvendes til at vise de ruter, der følges ved aktiviteter mellem arbejdspladserne Aktiviteterne kan være medarbejdernes vandring i deres arbejdssekvens budmedarbejderens rute mellem udstyr og arbejdspladser Ruterne tegnes på en skitse over området 98

99 1 Leanrejsen - -metode - fase 5 Standardrute (dansediagram) Medarbejderens opgaver er opdelt i mindre tidselementer på forskellige steder Standardruten viser, hvor de standardiserede opgaver udføres Opgaverne tilpasses medarbejderens cyklustid Der er en standardrute for hver medarbejder

100 -metode - fase 5 Standardrute 100

101 -metode - fase 5 Lav flow for opgaverne Indret arbejdspladserne for vedligeholdelse som grundlaget for standardarbejde, hvis der er flere trin, og hvis det er muligt Indret arbejdspladserne, så de opfylder kravene til gode arbejdspladser: Små arbejdspladser med korte række-afstande Få procestrin ved hver arbejdsplads Arbejdet udføres stående, hvis procestiderne er mindre end fem min. Placér udstyr, varer og værktøj, så de skaber en standard Kombinér eventuelt SMED med 101

102 -metode - fase 5 Lav standard, indret arbejdspladsen Standarden etableres ved at indrette arbejdspladsen En stor arbejdsplads nedbrydes i flere mindre Hver arbejdsplads har få procestrin højst 7 Et IT-system, der styrer hvad der skal laves, er kun et procestrin Trinene har en indre logik, som sikrer, at standarden følges Placér forbrugsvarerne i en naturlig rækkefølge som de bruges Placér værktøj i en naturlig rækkefølge som de bruges Alt, der skal bruges, er en del af arbejdspladsen 102

103 -metode - fase 5 Tjeklister til vedligeholdelse Opret tjeklister for hver type af vedligeholdelse Opret tjeklister til hver medarbejder ved vedligeholdelsen 103

104 -metode - fase 6 Etablér planlægning Leanrejsen - Til hver vedligeholdelse udarbejdes et planlægningskort Planlægningskortet indeholder informationer for identifikation af: Tidspunkt for levering Udstyrets nedetid for opgaveidentifikation Belastningen Identifikation af udstyret Opgavens frekvens Beskrivelse af opgaven Udføres inden den Nedetid timer - ID Mand x tid x antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens Beskrivelse af opgaven Dato og initaler måneder 104

105 -metode - fase 6 Etablér planlægning Leanrejsen - Kortene har en farvekode Koden er for en kritisk parameter Eksempel på farvekode: Nedetid Lys rød Lys gul Lys grøn Lys blå > 6 timer 2 6 timer < 2 timer interval betinget af udstyrets brug Udføres inden den Nedetid 16. november 9 timer - ID MA 32 - H6 Mand x tid 3 x 7,5 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Montageautomat 32 MA 32 Automatfabrikken A/S Udføres inden Special den august Årgang - måned Nedetid timer - ID MA 32 - S3 Frekvens Mand x tid 6 måneder 2 x 6 antal x timer Beskrivelse af opgaven Hovedfremføringen udtages Udstyrs og ID renoveres i henhold Montageautomat til 32 instruktionen. Udstyrs betegnelse MA 32 Fabrikat Automatfabrikken A/S Model Udføres inden denspecial august Årgang - månednedetid timer Dato og initaler Frekvens - ID HEM 3 måneder MA 32 - V1 Beskrivelse af opgaven Mand x tid 3 x 1 antal x timer Renovering af svejsehoveder og klippeværktøj. Udstyrs ID Montageautomat 32 Udstyrs betegnelse MA 32 Fabrikat Automatfabrikken A/S Model Special 463 Udføres inden den 15. september Årgang - måned Nedetid Dato og initaler 4 timer PTO - ID MA Frekvens 35 - V100 1 måneder Mand x tid 2 x 5 Beskrivelse antal af x opgaven timer Rensning af filtre og smøring af alle føringer. Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens Beskrivelse af opgaven Standseværktøj udskiftes. Varmelementer udskiftes. Friktionskoblinger justeres. Montageautomat 35 MA 35 Automatfabrikken A/S Special Dato og initaler HEM emner Dato og initaler VHA 105

106 Udføres inden den 22. august Nedetid 1:30 timer - ID MA 43 - K3 Mand x tid 1 x 2 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Montageautomat 43 MA 43 Automatfabrikken A/S Special Frekvens Beskrivelse af opgaven Kalibrering af sensor for tryk og temperatur 3 måneder Dato og initaler HEM Udføres inden den 9. september Nedetid 7 timer - ID MA 43 - H4 Mand x tid 2 x 7 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens 4 måneder Beskrivelse af opgaven Alle 5 sæt værktøjer udskiftes med renoverede sæt. Hvert værktøj justeres og indkøres til specifikation i henhold til instruktion. Dato og initaler HEM Udføres inden den 16. november Nedetid 9 timer - ID MA 32 - H6 Mand x tid 3 x 7,5 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Udføres inden den 22. august Nedetid 5 timer - ID MA 32 - S3 Mand x tid 2 x 6 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens 3 måneder Beskrivelse af opgaven Renovering af svejsehoveder og klippeværktøj. Dato og initaler PTO Montageautomat 43 MA 43 Automatfabrikken A/S Special Montageautomat 32 MA 32 Automatfabrikken A/S Special Frekvens 6 måneder Beskrivelse af opgaven Hovedfremføringen udtages og renoveres i henhold til instruktionen. Dato og initaler HEM Montageautomat 32 MA 32 Automatfabrikken A/S Special Udføres inden den 12. september Nedetid 3 timer - ID MA 43 - V1 Mand x tid 3 x 2,5 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Montageautomat 43 MA 43 Automatfabrikken A/S Special Frekvens 1 måneder Beskrivelse af opgaven Rensning af udblæsningsveje og materiale tilføring. Dato og initaler PTO Udføres inden den 23. august Nedetid 1 timer - ID MA 32 - V1 Mand x tid 3 x 1 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Montageautomat 32 MA 32 Automatfabrikken A/S Special Frekvens 1 måneder Beskrivelse af opgaven Rensning af filtre og smøring af alle føringer. Dato og initaler HEM Udføres inden den 12. september Nedetid 0,5 timer - ID MA 39 - V30A Mand x tid 1 x 1 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens Beskrivelse af opgaven Lejer justeres og føring smøres. Montageautomat 35 MA 39 Automatfabrikken A/S Special anslag Dato og initaler VHA Udføres inden den 15. september Nedetid 4 timer - ID MA 35 - V100 Mand x tid 2 x 5 antal x timer Udstyrs ID Udstyrs betegnelse Fabrikat Model Årgang - måned Frekvens Beskrivelse af opgaven Standseværktøj udskiftes. Varmelementer udskiftes. Friktionskoblinger justeres. Montageautomat 35 MA 35 Automatfabrikken A/S Special emner Dato og initaler VHA Leanrejsen - -metode - fase 6 Etablér tavle for planlægning Tavlen er opdelt efter tiden, der er til at udføre opgaven Tavlen har et område for dagens planlagte opgaver kortene placeres i feltet for datoen for levering kortene omplaceres dagligt efter leveringsdatoen Når opgaven er udført, flyttes kortet til dette felt For udførte opgaver: Ny dato ud fra frekvensen Placér kortet i det tilsvarende felt For sent I dag Udført vedligeholdelse Denne uge Næste uge 2-4 uger fremme Over 4 uger fremme 106

107 -metode - fase 6 Planlægning for medarbejderne kortene kan udformes, så de ved deres størrelse viser tiden for en person / gruppe kortene placeres på række i planen Ud fra deres placering kan tidspunktet for opgavens udførelse aflæses Igangsætning og afslutning fremgår af placeringen Tidspunkt for udstyrets nedlukning og frigivelse fremgår af placeringen 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 Mandag Udføres inden den 22. august Udstyrs ID Montageautomat 32 Forbered Nedetid 2:15 timer Udstyrs betegnelse MA 32 - ID MA 32 - S3 Fabrikat Automatfabrikken A/S Mand x tid 2 x 3:30 antal x timer Model Special 463 Frekvens 3 måneder Årgang - måned Beskrivelse af opgaven: Renovering af svejsehoveder og klippeværktøj. Udfør Opryd Udføres inden den 23. august Udstyrs ID Montageautomat 32 Forbered Nedetid 1:30 timer Udstyrs betegnelse MA 32 - ID MA 32 - V1 Fabrikat Automatfabrikken A/S Mand x tid 3 x 2:30 antal x timer Model Special 463 Frekvens 1 måneder Årgang - måned Udfør Beskrivelse af opgaven: Rensning af filtre og smøring af alle føringer. Opryd Forbered Udføres inden den 22. august Udstyrs ID Montageautomat 43 Nedetid 1:15 timer Udstyrs betegnelse MA 43 - ID MA 43 - K3 Fabrikat Automatfabrikken A/S Udfør Mand x tid 1 x 1:45 antal x timer Model Special 248 Frekvens 3 måneder Årgang - måned Beskrivelse af opgaven: Kalibrering af sensor for tryk og temperatur Opryd 107

108 -metode - fase 6 Buffer- og sikkerhedsressourcer Buffer ressourcer er et middel til at opfylde kundebehov når TAKT varierer Overarbejde Vikarer Hjælp fra andre afdelinger Sikkerhedsressourcer er nødvendig for at kunne kompensere for manglende produktivitet eller fravær Overarbejde Lederen arbejder med Hjælp fra andre interne ressourcer 108

109 -metode - fase 6 Buffer og sikkerhedsressourcer Vedligeholdelse af udstyr skal udføres indenfor et tidsinterval Tidsintervallet giver mulighed for at tilpasse opgaverne til kapaciteten tidspunktet til udstyret kan frigøres Denne fleksibilitet anvendes til at planlægge dagens opgaver Hvis der mangler kapacitet, udsættes de opgaver, som kan vente De opgaver som ikke kan vente, skal udføres på dagen Hvis mængden af opgaver overstiger kapaciteten, tilkalder lederen de aftalte bufferressourcer Ved uplanlagt fravær af en ressource tilkaldes en sikkerhedsressource 109

110 Nøgletal Nøgletal måler resultatet af processerne Nøgletal viser resultatet af aktiviteterne Nøgletal for resultatet måles efter, processen er udført 110

111 Procesindikator Procesindikator måler, hvordan processen forløber Procesindikator viser processens stabilitet eller kapabilitet Procesindikator måles, mens processen forløber Procesindikator kan anvendes til styring af processen 111

112 1 Leanrejsen - Opfølgning på procesindikator Måles under drift Målingen viser, om processen forløber som forventet Målingen bruges til at holde processen i kontrol (styring) Målingen bruges til at finde årsagen til afvigelser. Årsagen noteres, så den kan fjernes. 5 9 bar Måling på proces Procesindikator 112

113 Opfølgning på nøgletal for proces Nøgletal anvendes til at vise fejlraten Årsager til fejl skal findes straks - de forsvinder ofte igen Årsagen til fejl skal registreres - fastholder viden Kontrol af resultatet Nøgletal 113

114 -metode fase 6 Løbende opfølgning Vi forventer, at processerne er stabile, så vi opfylder målene Etablér en løbende opfølgning for vise, at vi følger planen Den løbende opfølgning skal være synlig (også for lederen) Med faste intervaller vises målet og resultatet Opfyldes målet ikke, sikrer lederen, at kunden holdes skadesløs Medarbejderne registrerer resultatet Resultatet markeres med grønt, hvis målet er opfyldt Resultatet markeres med rødt, hvis målet ikke er opfyldt Beslut, hvor den løbende opfølgning skal vises 114

115 -metode fase 6 Plan og løbende opfølgning Synlige mål med opfølgning på vedligeholdelse Dagen inddeles i tidsintervaller For hver medarbejder er det angivet, hvad der skal nås i tidsintervallet. Målet besluttes på dagens planlægningsmøde. Hver time er der en opfølgning på, om vi følger planen Tavle for opgavepakker - Vedligeholdelse Kl A B C Opgave pakker

116 Tavlemåling for overholdelse af kvalitet Der etableres en måling af kvalitet Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 116

117 Tavlemåling for overholdelse af Rettidig levering Der etableres måling af Rettidig levering Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 117

118 Tavlemåling for overholdelse af Produktivitet Der etableres en måling af produktivitet (StandardArbejde) Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 118

119 Måltavlestruktur etablering af tavler Enhed Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle 119

120 Tavle struktur + Sikkerhed K Kvalitet R Rettidighed L Lager P Produktivitet M Moral Primære måling: Procesindikator (tal opsamles løbende) - sådan opleves performance fra processen Sekundær måling: Nøgletal (tal kommer med forsinkelse) - sådan opleves performance af medarbejder, kunder og ejer Status: For afvigelser - registrering, kompensering og eliminering af årsag 120

121 -metode fase 6 Tavle eksempel for vedligeholdelse 5S og flow 5S og flow / (BSA/SMED) /Kanban Kanban BSA/SMED/ GLM 5s K R L P M Audit: 5S Sikkerhed Intern Vedligehold udført rettidigt Maskine afleveret rettidigt RåV og FV Lagerværdi SAopfyldelse Moral Nedbrud og stoptid Skyldige leveringer (for sent) Tavlestandard Genanskaffelsestid (LT) Produktivitet Rettidigt fremmøde Standard for tavlemøde A3 A3 A3 Problemliste Kvalifikationer 121

122 Afvigelsesopfølgning Afvigelsesskema Afvigelsesskema Ark: 17 Status for afvigelser D - Dage U - Uger S - Serier Nr. Dato Afvigelse Færdig dato Ansvarlig Init. Aktiviteter i gang Status Verificér (grøn-rød) 1 10/4 Justering efter test flere gange dagligt 31/4 BSH Udstyr er justeret og kalibreret. Verifkation i gang. 2 13/4 Overfladefejl på emner giver ca. 5 kassationer om dagen 30/6 HJA Referencer for fejl indsamles og grupperes A P C D A P C D D U S D U S 3 17/4 I perioder afvises mange i test 21/5 KEH Afviste emner er analyseret og hypotese for årsagen er fundet. Hypotesen afprøves. A P C D D U S 4 A P C D D U S 5 A P C D D U S 6 A P C D D U S 7 A P C D D U S 8 A P C D D U S 9 A P C D D U S 10 A P C D D U S 122

123 -metode - fase 6 Nøgletal for udstyret På trin 1 måles: Tiden mellem nedbrud Nedbrud er kendetegnet ved, at udstyret går i stykker og ikke kan anvendes, før det er repareret eller udskiftet. På trin 2 måles: Oppetiden Oppetiden måles som den andel af tiden, udstyret kan anvendes, ud af den samlede tid, hvor udstyret er tændt. På trin 3 måles: OEE - Total effektivitet for udstyret OEE (Overall Equipment Effectiveness) er andelen af gode emner fra udstyret i forhold til det teoretiske antal, som kunne være fremstillet. 123

124 -metode - fase 6 OEE: Overall Equipment Effectiveness Tilrådighedsgrad x Effektivitetsgrad x Kvalitetsgrad Tilrådighedsgrad Effektivitetsgrad Kvalitetsgrad Mulige maskintimer Udnyttede maskintimer Realiserede Mulige antal pr. antal pr. maskintime maskintime Mulige antal emner Antal gode emner Leverede gode emner Tabte maskintimer Tabt effektivitet Kasserede emner 124

125 -metode - fase 6 Sammenhæng Kortlægning Visuel dokumentation af standard på arbejdspladserne Dokumentation Overvågning Pitchtavle - Vedligeholdelse kl A B C Pitch Overvågning anvendes til styring Fordeling 5S og Flow 5S og Flow / Opfølgning (BSA/SMED) /Kanban Kanban BSA/SMED/ + K R L P M 5S status / Sikkerhed Vedligehold udført rettidig Maskine afleveret rettidig RåV og FV Lagerværdi SAopfyldelse Fremmøde til tiden Nedbrud og stoptid Skyldige leveringer (for sent) LT Sikkerhedsaudit Produktivitet Antal forslag 5S-audit A3 A3 A3 Proces Kvalifikat. Medarb.- omsætning Opfølgning anvendes til planlægning og forbedringer 125

126 -metode - fase 1-6 Sammenhæng for skemaer - 1 af 2 Delopgaver til forebyggende vedligeholdelse kommer fra: Installationsverifikation Kapabilitetsverifikation Udstyrs renovering Delopgaverne samles efter frekvens 126

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde : LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service : LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

SMED - Single Minute Exchange of Die

SMED - Single Minute Exchange of Die : LEANREJSEN - - Single Minute Exchange of Die Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

SMED - Single Minute Exchange of Die

SMED - Single Minute Exchange of Die LEANREJSEN - - Single Minute Exchange of Die Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Inden der udføres SMED, skal der være udført 5S og flow i området. Flowet er etableret for de gældende arbejdsrutiner.

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Øvelse i tidtagning 2014-06-20

Øvelse i tidtagning 2014-06-20 Formål Øvelsen skal give deltagerne mulighed for at øve: Opdeling af en opgave i arbejdsprocesser Aflæsning af tiden for arbejdsprocesserne Registrering af tiden i skemaet for Observationer kort tid Anvendelse

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service : LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L 1 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

KK Kapabilitetskvalificering

KK Kapabilitetskvalificering DI-version 2014-06-23 KK Kapabilitetskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - KK - Kapabilitetskvalificering - 2014-06-23 (Ant)4-06-23 side 1 af 11 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

PK Proceskvalificering

PK Proceskvalificering DI-version 2014-06-23 PK Proceskvalificering for Produkt på Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - PK - Proceskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Auditbeskrivelser for FAS

Auditbeskrivelser for FAS 2-3-2 V02 2-3-2 V03 2-3-2 V04 2-3-2 V05 2-3-2 V06 2-3-2 V07 2-3-2 V08 Er der for en given værdistrøm: Kortlagt ydelsernes transportvej ved 5S og flow? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Lederens StandardArbejde

Lederens StandardArbejde : LEANREJSEN - Lederens StandardArbejde Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenlederen, resten af kaizenspecialisten. Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow i området. Det besluttes på forhånd, om der laves

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning : LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning : LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

VSM. Øvelse. DK Auto A/S

VSM. Øvelse. DK Auto A/S DI-version 2015-07-17 VSM Værdistrømsanalyse for service Øvelse 2-2-3 - VSM-S - Øvelse - DK Auto- 2015-07-17 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 13 Rettigheder Denne øvelse er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Kanbankalkulator Version 7

Kanbankalkulator Version 7 DI version 2012-02-26 Kanbankalkulator Version 7 Vejledning 2-4-1 - Kanban Kalkulator Vejledning Ver 7-2012-02-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 53 Indledning Rettigheder Indledning Rettigheder

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI

Læs mere

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Introduktion til LEAN De 5 grundprincipper Lean Værktøjer Spild Presentation af de 7 spildtyper Hvordan finder man spild 5 S Gennemgang af 5 S 5 S Spillet Hvad

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere