MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver"

Transkript

1 MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver M Copyright ENGBERG a/s

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad Hjælp Lighedstegn Indledende regninger Formatering Variable Funktioner Graftegning Mere om grafer Løsning af ligninger Uligheder Ligningssystemer Symbolske regninger Differentialregning Integralregning Sandsynlighedsregning Vektorer Matricer Komplekse tal Regression Skrivning af tekst Flytning af data Udskrivning Opgaver Stikordsregister... 40

3 FORORD Noterne dækker i det store og hele pensum på gymnasiets matematiske linje. Der er dog én væsentlig udeladelse, nemlig differentialligninger. Mathcad er ganske stærk til at løse differentialligninger, men det sker på numerisk form. Når man på A-niveau separerer en første ordens ligning, skal det derimod ske symbolsk og med hensyntagen til de relevante intervaller på både x-aksen og y- aksen. Af hensyn til både den høje opgave og det valgfrie forløb i 3.g er medtaget emnerne Matricer og Komplekse tal. Desuden er der i opgavesamlingen mange opgaver, der rækker ud over pensum. En del af disse opgaver er lagt eksperimentelt an, og kan måske give eleverne idéer til den høje opgave og til det valgfrie forløb. Mathcads største værdi i undervisningen er sikkert netop dette: at gøre erfaringer ved matematiske eksperimenter; se f.eks. opgaverne om Taylorrækker. Vejledningen er ikke til lænestolen, men skal læses foran computeren med Mathcad åbnet. Samtlige eksempler, både i vejledningen og i opgavesamlingen, bør indtastes; ellers kommer metoderne ikke til at sidde i fingrene. Det anbefales at gemme Mathcad-dokumentet med jævne mellemrum. Torben Rosenquist Aabenraa Gymnasium og HF, juni 999 Kommentarer og forslag til disse noter modtages gerne på 2

4 LIDT OM MATHCAD 8 Skærmbilledet i MathCad minder meget om en tekstbehandler som f.eks. Word. Det består af skrivefeltet samt fem linjer titellinjen med dokumentets navn menulinjen standardlinjen (værktøjslinje) formateringslinjen (værktøjslinje) matematiklinjen (værktøjslinje) statuslinjen (nederst) Matematiklinjen Math, der er en såkaldt flydende værktøjslinje, ses her trukket over i venstre kant af vinduet. Du kan vise/skjule værktøjslinjerne ved at vælge menupunktet View/Toolbars. Statuslinjen vises/skjules via menupunktet View/Status Bar. På figuren ovenfor ses også paletterne Graph og Arithmetic med en række knapper til forskellige formål. Når du klikker et sted i skrivefeltet, ses et rødt kryds; her vil dine indtastninger blive placeret. Denne korte skrivemåde for en menu og en undermenu bruges overalt i det følgende. 3

5 Du kalder et nyt dokument frem ved at klikke på knappen New på standardlinjen Du kan klippe og klistre ligninger og tekst v.h.a. knapperne Cut (klip) Copy (kopiér) Paste (sæt ind) Iøvrigt kan du genkende knapperne Open (åbn), Save (gem) og Print (udskriv). INDSTILLINGER Ved normal brug af Mathcad bør Math/Automatic Calculation være slået til. Når man arbejder med meget beregningstunge opgaver, kan det undertiden være en fordel midlertidigt at slå den automatiske beregning fra. Det ses på statuslinjen om den automatiske beregning (AUTO) er valgt. SYSTEMKRAV Ifølge tekstfilen MathSoft\Mathcad8 Professional\doc\Relnotes kræves der Pentium 90-based IBM or compatible computer. CD-ROM drive. Windows 95 or higher or Windows NT 4.0 or higher. At least 6 megabytes of memory. 32 is recommended. At least 80 megabytes of disk space for the typical (default) installation. At least 30 megabytes of disk space is required for a minimal installation. VGA or higher graphics card and monitor required. Super VGA recommended. 256 color display required. Higher than 256 color display recommended. Web Library, Web browsing, and Collaboratory features require a direct Internet connection or Internet access through a service provider. Standard Web browsing in Mathcad and the on-line help requires components from Microsoft Internet Explorer 3.02 or higher (these components are installed automatically if they are needed). Excel component in Mathcad and MathConnex requires Excel for Windows 95 version 7.0 or higher. MATLAB component requires MATLAB Professional version 4.2c or higher or MATLAB Student version 5 or higher. Axum component requires Axum 5.0c (dated 5/8/97) or higher. The S-PLUS component requires S-PLUS 4.5 or higher. 4

6 For improved appearance and full functionality of on-line Help, installation of Internet Explorer 4.0 or higher is recommended. See the next section for more details. A graphics card that supports OpenGL graphics will make complicated 3D graphs draw more quickly. INDHOLD The Mathcad CD contains the following: The installation program for Mathcad, MathConnex, and associated on-line Help and Resource Center files. Run SETUP.EXE from the root folder (see Section 3 below). Adobe Acrobat Reader 3.0 installation program (\DOC\AR302.EXE). Mathcad User's Guide, Mathcad Reference Manual, and MathConnex User s Guide files in Adobe Acrobat format (requires Adobe Acrobat Reader 3.0 or Exchange 3.0, or higher). Look in the \DOC folder. Creating a User DLL in Adobe Acrobat format (requires Adobe Acrobat Reader 3.0 or Exchange 3.0, or higher). It describes how to create Mathcad functions using C or C++. Look in the \DOC\MATHCAD USERS GUIDE folder. Internet Explorer 5.0. IE 4.0 or higher is recommended for optimal appearance and functionality of the on-line Help. To install IE 5.0, run Ie5Setup.EXE in the \IE folder on the CD. In order to have improved on-line Help, the IE icon does not need to appear on your desktop, nor does IE need to be your default browser. Practical Statistics electronic book. To install it, run SETUP.EXE in the \PRACTICAL STATISTICS folder on the CD. (Note: In Mathcad 8 Professional Academic, this book is on the Math bonus CD.) DANSK/NORSK DISTRIBUTØR ENGBERG a/s Nordre Jernbanevej 3C Postboks Hillerød telefon: telefax: internet: 2 HJÆLP 5

7 Mathcad er udstyret med så mange hjælpemuligheder, at man kan blive ganske forvirret. Lad os se lidt på de to hovedveje til hjælp. Klik på knappen Resourse Center på standardlinjen En del opslag kræver, at PC en er koblet til Internettet; prøv f.eks. med Getting Started En introduktion til Mathcads muligheder. Advanced Topics Her kan den rutinerede bruger af Mathcad finde mange gode idéer. QuickSheets En virkelig god samling opskrifter på matematiske fremgangsmåder i Mathcad. 6

8 Reference Tables Indeholder tabeller over fysiske og kemiske konstanter samt matematiske formler. mathsoft.com Dette er et link til producenten MathSofts hjemmeside. Her kan man hente tilføjelser og rettelser til Mathcad 8 Professional (servicepacks og patches). Klik på knappen Help på standardlinjen Contents En systemetisk samling af emner og underemner med korte forklaringer. Index Her kan man søge i en komplet liste over begreber og nøgleord i Mathcad. 7

9 3 LIGHEDSTEGN Mathcad anvender seks forskellige lighedstegn. Deres betydning vil blive forklaret på rette sted, men lad os alligevel give en samlet oversigt her. Klik på matematiklinjen (Math) på knappen med det besværlige navn Evaluation and Boolean Toolbar Paletten Evaluation indeholder seks knapper med lighedstegn sædvanligt lighedstegn på tastaturet dynamisk lighedstegn; skriv kolon på tastaturet globalt lighedstegn (tilde ) 2 symbolsk lighedstegn (Ctrl og punktum) udvidet symbolsk lighedstegn (Ctrl og Shift og punktum) fedt lighedstegn (Ctrl og +) Når du med markøren peger på en knap, dukker en lille gul kasse op. Dette er det såkaldte Tooltips, som fortæller hvad knappen hedder og eventuelt angiver en genvejstast. Men da de amerikanske tastaturer ikke ser helt ud som de danske, kan du ikke altid stole på genvejen. F.eks. viser Tooltips, at det fede lighedstegn har genvejen Ctrl og =. På dansk skal man faktisk vælge Ctrl og +. 2 Denne genvej virker på en ret specielt måde, idet symbolet ikke indsættes med det samme. Lad os f.eks. skrive ORIGIN. Start med at skrive ORIGIN, tast så (tasten Alt Gr plus tasten med ) og skriv til slut. 8

10 4 INDLEDENDE REGNINGER Operatorer Mathcad anvender de sædvanlige regneoperatorer på tastaturet + - / ^ altså: addition, subtraktion, multiplikation, division og potensopløftning. Regnetegn I et udtryk som f.eks. 2a + 3b bør gangetegnet altid skrives: 2 a + 3 b. Resultatet vises som 2 a + 3 b. Vær forsigtig med at benytte tasten Space (mellemrum) ved indskrivningen af matematiske udtryk; ellers kan Mathcad opfatte det indtastede som en tekst. Som i alle engelsksprogede programmer benytter Mathcad punktum som decimalseparator; et komma giver koks! Som nævnt i kapitel 3 anvendes der i Mathcad seks forskellige slags lighedstegn; ved almindelige beregninger benyttes det sædvanlige = fra tastaturet. eks. Vi starter med at udregne tallet Når du skriver 2+ omgives det indtastede af en rektangulær matematikboks Det lille sorte rektangel er den såkaldte pladsholder, som dukker op hver gang du har indtastet en operator. De to blå linjer er redigeringslinjerne 3. Skriv 3 Skriv * Skriv 4 Skriv = Pladsholderen yderst til højre er reserveret til eventuelle enheder. Den forsvinder sammen med matematikboksen, når du taster Retur eller klikker et sted udenfor. 3 På engelsk benyttes betegnelserne math region, placeholder og editing lines. Sig til, hvis du kan finde bedre oversættelser til dansk. 9

11 eks. Lad os dernæst beregne tallet (2 + 3) 4 Skriv 2+ Skriv 3 og placér redigeringslinjerne om 2 + 3, f.eks. ved at taste Space (mellemrum) Skriv * Skriv 4 Skriv = Afslut ved at taste Retur eller ved at klikke med musen udenfor matematikboksen eks. Lad os til slut beregne tallene (venstre søjle) og (højre søjle) Læg nøje mærke til placeringen af redigeringslinjerne 0

12 Konstanter Grundtallet for den naturlige logaritme skrives v.h.a. bogstavet e på tastaturet. Det gode tal π benyttes så ofte, at du bør lære genvejen: Ctrl og Skift og p. Sletning 4 Du kan slette en enkelt ligning ved med musen at trække en stiplet ramme om ligningen, og klikke på knappen Cut (klip). Du kan slette to eller flere ligninger ved at trække en stiplet ramme omkring ligningerne, og trykke på tasten Delete (slet). Du kan alternativt holde tasten Ctrl (control) nede, mens du klikker på ligningerne én ad gangen; tast så Delete. 4 Man kan desværre ikke som i en sædvanlig tekstbehandler fortryde en sletning ved at klikke på knappen Undo eller ved at vælge Edit/Undo. I det hele taget er der mange situationer, hvor Undo er afkoblet. Det er lidt ærgerligt, men måske kommer det med i den næste version af Mathcad?

13 eks. Redigering Man har ofte brug for at rette i det indskrevne. Nedenfor ses nogle få eksempler. Iøvrigt henvises der til on-line hjælpen; klik på knappen Help og vælg på fanebladet Contents punktet Equations/Equation editing. I udtrykket nedenfor vil vi erstatte + med Placér redigeringslinjerne som vist, enten v.h.a. musen eller v.h.a. piletasterne Tast Backspace (tilbage) for at fjerne + Tast Tast Retur eks. Vi har glemt parenteser omkring Placér redigeringslinjerne således Tast ( Flyt redigeringslinjerne Tast ) Tast Retur 2

14 eks. Vi fjerner parenteserne Placér redigeringslinjerne Fjern begge parenteser ved at taste Backspace. Bemærk, at Mathcad ikke tager hensyn til, at der faktisk er tale om en minusparentes! Tast Retur Fejl Hvis du begår en matematisk ulovlighed, giver Mathcad en fejlmeddelelse Ret fejlen og tast Retur. Det er som bekendt strengt forbudt at uddrage kvadratroden af et negativt tal. Forsøger du på en lommeregner, kommer der en fejlmelding. Men Mathcad giver 5 Der er tale om et såkaldt komplekst tal og altså ikke noget reelt tal. Hvis du kun kender de reelle tal, er det stadig er grim fejl at uddrage kvadratroden af et negativt tal. 5 Kvadratrodssymbolet er omtalt i kapitel 7. 3

15 5 FORMATERING Antal decimaler Mathcad regner internt med 6 cifre, men viser som standard resultatet med 3 decimaler Ønsker du f.eks. resultatet med 6 decimaler, skal du dobbeltklikke på ligningen. I dialogboksen skriver du 6 i feltet Precision: Displayed precision Hvis du afkrydser i feltet Set as default (vælg som standard), bliver samtlige beregninger på arket vist med 6 decimaler. Eksponentiel notation Hvis et beregnet tal enten er tilpas stort eller tilpas lille (dvs. tæt på 0), skrives det i eksponentiel notation. 999 = = 0. 3 = = Du kan vælge normal notation ved at dobbeltklikke på ligningen og i dialogboksen (se figuren ovenfor) vælge en større værdi af Tolerance: Exponential threshold. 4

16 Flytning Du kan flytte en ligning ved at klikke på den. Når du så peger på matematikboksens ramme, forvandles markøren til en sort hånd Nu kan du trække ligningen til det ønskede sted. Du kan på samme måde flytte en markeret gruppe ligninger. Endnu et fif til at placere ligninger i forhold til hinanden Placér det røde kryds mellem de to ligninger og tast Retur én eller flere gange. Du kan på samme måde gøre afstanden mindre ved at placere krydset og taste Delete. Justering Du kan justere to eller flere udtryk enten vandret eller lodret v.h.a. knapperne Align Across (vandret) Align Down (lodret) Vi justerer følgende to ligninger vandret ved at markere ligningerne med stiplede linjer Markeringen sker enten ved at trække med musen hen over ligningerne eller ved at holde tasten Ctrl nede og derpå klikke på ligningerne én ad gangen. Klik så på knappen Align Across Vi kan på samme måde justerere lodret v.h.a. knappen Align Down 5

17 Valg af skriftstil 6 Skriv udtrykket 2 x+ 7 9 y og klik på variablen x Du kan på formateringslinjen se, at der er tale om en variabel (Variables), skrevet med standardskriften Times New Roman i størrelse 0 Vælg nu skriften Arial i størrelse 6 og skrevet med kursiv I (Italic) Klik dernæst på et tal. På formateringslinjen aflæses, at der er tale om en konstant (Constant), igen skrevet med standardskriften Times New Roman i størrelse 0. Prøv at ændre til størrelse 20 og skrevet med fed B (Bold) Faktisk er det noget pjank med alle disse smarte valg af skriftstil. Det kan dog være praktisk at ændre skriftstørrelsen, alt afhængig af øjnenes alder og af skærmopløsningen. En ændring af skriftstilen er global, dvs. at samtlige variable og konstanter i dokumentet bliver ændret. Det er dog muligt at foretage lokale ændringer. Skriv igen og vælg menuen Format/Equation 6 Mathcad anvender betegnelsen skriftstil (Math styles) for det samlede valg af: skrifttype, skriftstørrelse, udseende (fed, kursiv, understreget) og farve i ligninger. 6

18 Lad os konstruere en skriftstil, der er specielt velegnet til vektorer og matricer (se kapitlerne 7 og 8). Vælg i rullegardinet Style Name: User Skriv Vektor i feltet New Style Name. Klik på knappen Modify. Vælg Typografi: fed kursiv. Klik to gange på knappen OK. Nu står variablen x skrevet med fed kursiv, mens variablen y er uændret. Klik dernæst på variablen y, vælg menuen Format/Equation, vælg Style Name: Vektor og klik på knappen OK. 7

19 6 VARIABLE Sædvanlig variabel Betragt et udtryk med to variable a og b 2 a+ b a b a b + b + Vi vil beregne værdien af udtrykket for a = 7 og b = 4. En variabel skrives v.h.a. det dynamiske lighedstegn := (kolon plus lighedstegn), men du kan nøjes med kolon. Skriv a:7 og b:4 og afslut hver gang med at taste Retur Skriv så udtrykket ovenfor og afslut med et sædvanligt lighedstegn samt Retur Prøv at ændre på værdierne af a og b ; resultatet opdateres øjeblikkeligt. Områdevariabel Den såkaldte områdevariabel bruges, når en variabel skal gennemløbe en række værdier med lige stor afstand. Lad som eksempel beregne tallet x 2 for x = 0,, 0,2, 0,3,...,,9, 2. Mathcad skal kun kende de to første og det sidste tal, altså startværdien 0,, skridtlængden 0,2 0, og slutværdien 2. Skriv x:0.,0.2;2 og tast Retur Nu skal vi beregne tabeller over tallene x og x 2. Skriv først x=, klik et andet sted i skrivefeltet og skriv her x^2=. 8

20 Bemærk, at ikke alle værdierne kan ses i tabellen. Det klares ved at klikke på tabellen og derpå trække nedad i det nederste, midterste håndtag 7. Man kan alternativt rulle ned gennem tabellen. Skridtlængden kan udelades, hvis den har standardværdien ; skriv f.eks. x:3;2 7 Tabellen rykker desværre samtidig nedad! 9

21 7 FUNKTIONER Egne funktioner Vi vil bestemme funktionsværdien f () 5 for tredjegradspolynomiet 3 f ( x) = x 2x 5 En funktionsforskrift skrives v.h.a. det dynamiske lighedstegn := mens en beregning sker v.h.a. det sædvanlige lighedstegn =. Skriv f(x):x^3 2 x 5 og f(5)= Bemærk, at beregningsudtrykket f(5)= skal placeres til højre for eller under funktionsforskriften. Og så et eksempel, hvor en kompliceret funktion tabellægges Funktionsværdierne er formateret med 5 decimaler. Dobbeltklik på tabellen og skriv 5 i feltet Precision: Displayed precision. Indbyggede funktioner Lad os se på nogle af de grundlæggende funktioner. Husk altid at skrive parenteser omkring variablen som i f.eks. sin( x) og log( x) Først de trigonometriske funktioner, hvor der som standard anvendes radianmål. Skriv sin(2)= Hvis du ønsker at regne i gradmål, skal du skrive vinklen som 2deg 20

22 Mathcad kan naturligvis også finde x når det f.eks. vides, at sin x = 0,7. Men hvad hedder den omvendte funktion til sinus på engelsk? Du kan undersøge sagen ved klikke på knappen Insert Function (indsæt funktion) på standardlinjen Vælg Function Category: Trigonometric og rul ned gennem listen Function Name. Navnet asin ser lovende ud, og den korte forklaring i feltet nederst viser, at det er den ønskede funktion. Klik på knappen Insert. Skriv så 0.7 i pladsholderen og tast lighedstegn Resultatet angives i grader, hvis du skriver deg i den tomme pladsholder 2

23 Du kan også vælge en række standardfunktioner ved at klikke på knappen Arithmetic Toolbar på den matematiske værktøjslinje På paletten Arithmetic findes knappen Square Root (kvadratrod) Alternativ kunne vi beregne Paletten rummer også tegnet for den n te rod Roduddragning og potensopløftning af negative tal giver ikke samme resultat Forklaringen på dette sære resultat kræver kendskab til komplekse tal. 8 GRAFTEGNING 22

24 Vi vil tegne grafen for en funktion af én variabel i et sædvanligt koordinatsystem. Og vi vælger igen tredjegradspolynomiet 3 f ( x) = x 2x 5 Vi ønsker specielt at finde antallet af rødder (der er, 2 eller 3 rødder) og deres omtrentlige værdi. Skriv forskriften v.h.a. det dynamiske lighedstegn og klik et sted til højre for eller under forskriften (det røde kryds). På den matematiske værktøjslinje klikker du på knappen Graph Toolbar Når du på paletten Graph klikker på knappen X-Y Plot, tegnes der ved det røde kryds en figur med to pladsholdere ved det indre rektangel og tre håndtag ved det ydre rektangel 23

25 Skriv x i pladsholderen ved x-aksen og f(x) i pladsholderen ved y-aksen Grafen tegnes, når du taster Retur (eller klikker udenfor figuren) Grafen er som standard omgivet af et rektangel med aksetal, men det ville være bedre med et par sædvanlige koordinatakser. Dobbeltklik i diagrammet og vælg på fanebladet X-Y Axes indstillingen Axes Style: Crossed 24

26 Nu skal diagrammet gøres større. Klik på diagrammet og placér markøren på højre håndtag på det yderste rektangel. Markøren forvandles til en dobbeltpil, som du trækker mod højre. Placér eventuelt markøren (den sorte hånd) på det ydre rektangel og flyt diagrammet til et passende sted på arket. Mathcad tegner som standard på intervallet 0 x 0. For at finde antallet af rødder i polynomiet, skal tegneintervallet indskrænkes; lad os vælge 2 x 3. Et tegneprogram kan kun tegne linjestykker. Men er linjestykkerne tilpas korte, bliver grafen smukt jævn. Vi skal oplyse Mathcad om, hvilke støttepunkter, der fastlægger linjestykkerne; lad os f.eks vælge 2,0,,9,,8,,7,..., 2,8, 2,9, 3,0 Af disse mange tal skal Mathcad blot kende de to første og det sidste. Definér derfor områdevariablen x ved på arket at skrive x: 2,.9;3 25

27 Nu ses det tydeligt, at polynomiet har netop én rod (hvorfor?); og værdien er cirka 2,. Koordinater Det er muligt at aflæse koordinaterne til udvalgte punkter i et diagram. Klik med højre museknap på diagrammet, vælg Trace og afkryds i dialogboksen ved Track Data Points Når du klikker i diagrammet, viser der sig to stiplede linjer, som skærer hinanden i et punkt på grafen. Hvis du trækker i én af linjerne med musen, flytter skæringspunktet sig langs grafen; og du kan aflæse punktets koordinater i dialogboksen. Du kan med fordel flytte skæringspunktet v.h.a. piletasterne. Synes du, at skæringspunktet bevæger sig i for store ryk, skal du blot formindske skridtlængden som f.eks. Hvad sker der, hvis afkrydsningen ved Track Data Points fjernes? 26

28 Zoom Det er muligt at zoome ind på særligt interessante dele af grafen. Klik med højre museknap på diagrammet og vælg Zoom Træk nu med musen en stiplet kasse omkring det ønskede område og klik på knappen Zoom. Gentag eventuelt proceduren. Polynomiets rod er åbenbart en smule mindre end 2,. Du kan gendanne diagrammets oprindelige størrelse ved at klikke på knappen Full View. 27

29 9 MERE OM GRAFER Flere grafer Vi vil i samme koordinatsystem tegne graferne for funktionerne f og g givet ved f ( x) = sin x, 6 x 6 gx ( ) = cos x, 6 x 6 altså to funktioner med samme definitionsmængde. Skriv På paletten Graph klikker du på knappen X-Y Plot. Skriv så x i den nederste pladsholder og f(x),g(x) i pladsholderen til venstre og tast Retur. Gør diagrammet større og tegn normale akser, helt som beskrevet i forrige kapitel. Vi vil nu skabe lidt plads omkring de to grafer, bl.a. fordi sinusgrafen på uheldig måde er blevet afskåret øverst. I diagrammet ses fire pladsholdere med tallene 6, 6, og ; klik i pladsholderne og skriv i stedet tallene 6,5, 6,5,,2 og,2 28

30 Dobbeltklik på diagrammet og vælg fanebladet Traces, hvor udseendet af de to grafer kan ændres. Grafen for f kaldes trace, mens trace 2 er grafen for g. Vælg de viste indstillinger for trace 2. Prøv at eksperimentere med de forskellige indstillinger. Prøv at afkrydse ved Hide Arguments. Prøv at fjerne afkrydsningen ved Hide Legend. 29

31 Gaffelfunktion Vi vil tegne grafen for funktionen f givet ved forskriften 3x+, 3 x f ( x) = 2 x + 0, < x 4 Vælg to forskellige navne for den uafhængige variable og skriv 8 f.eks. Klik så på knappen X-Y Plot på paletten Graph og skriv x,x2 og f(x),f2(x2) i de to pladsholdere Vi kan også tegne en åben cirkel i punktet (,9). Skriv på arket x3: og tilføj,x3 og,f2(x3) i de to pladsholdere ved akserne. Til slut skal punktet (trace 3) formateres mht. farve og symbol. Parameterfremstilling Når en cirkel ruller langs en ret linje, vil et fast punkt på cirklen gennemløbe en kurve, en såkaldt cykloide. Kurven beskrives v.h.a. en parameterfremstilling x = a( t sin t) y = a( cos t), t R Kurven er periodisk med perioden 2π, og vi vil tegne fem af disse perioder. 8 Det er her nødvendigt at vælge to forskellige funktionsnavne f og f 2 ; men bemærk, at der faktisk kun er tale om én funktion f. 30

32 Vælg a = og skriv Klik dernæst på knappen X-Y Plot på paletten Graph og skriv x(t) og y(t) i de to pladsholdere Igen afskæres den øverste del af kurven, hvad du kan kontrollere ved at dobbeltklikke på diagrammet og i dialogboksen vælge Axes Style: None. Lad os derfor skabe lidt luft omkring kurven. Dertil skal du blot ændre tallene i de fire pladsholdere ved akserne; nogle forslag x-aksen: venstre pladsholder 0 ; skriv 2 højre pladsholder 3.46 y-aksen: nederste pladsholder 0 ; skriv 0.5 øverste pladsholder 2 ; skriv 2.5 3

33 Nu er det væsentlig lettere at overskue den smukke cykloide Punktdiagram På et amerikansk gymnasium udvalgte man på tilfældig måde 0 elever fra en stor gruppe, der var til eksamen i både algebra og fysik. Tabellen viser det antal point, som eleverne fik i de to fag algebra fysik Er der er en sammenhæng mellem præstationen i de to fag? Er det sådan, at jo bedre man er til algebra, jo bedre er man også til fysik? For at kunne overskue sagen, vil vi tegne datamaterialet som 0 punkter i et koordinatsystem med algebrapointene på x-aksen og fysikpointene på y-aksen. Vælg menuen Insert/Component/Input Table. Nu indsættes en tabel, der minder om et regneark Giv tabellen et navn som f.eks. data. Skriv data i den tomme pladsholder, klik på tabellen og udvid ved at trække nedad i det midterste håndtag nederst. Nu skal du indskrive algebrapointene i venstre søjle og fysikpointene i højre søjle. Når du taster Retur, flyttes markeringen til næste celle, helt som i et regneark. Du kan slette en hel række ved at klikke (med venstre museknap) på en celle i rækken klikke med højre museknap på cellen vælge menuen Delete Cells vælge Delete: Entire Row 32

34 Mathcad nummererer som standard søjlerne 0,, 2,... regnet fra venstre. Vi kalder de to søjler for algebra og fysik og skriver Den trekantede eksponentsymbol skrives ved at klikke på knappen Matrix Column (søjlematrix) på paletten Matrix Tegn nu diagrammet ved at klikke på knappen X-Y Plot på paletten Graph og skriv algebra hhv. og fysik i de to pladsholdere ved akserne. Det ligner jo et moderne maleri! Sagen er den, at de ti punkter er forbundet med linjestykker på kryds og tværs; vi skal blot fjerne linjestykkerne. 33

35 Start med at gøre diagrammet større. Dobbeltklik på diagrammet og vælg normale akser på fanebladet X-Y Axes. Vælg på fanebladet Traces disse indstillinger for den røde graf Der er en tydelig, voksende sammenhæng mellem resultaterne i algebra og fysik. Vi vender tilbage til dette eksempel i kapitel 20 om regression. Funktion af to variable Betragt en funktion f af to variable som f.eks. 2 2 f ( x, y) = x y Grafen for en sådan funktion er en flade i rummet, her en såkaldt saddel. Vi lader både x og y løbe fra 3 til 3 i skridt på 0,2. Det er lidt kompliceret, da der af én eller anden grund skal anvendes variable med indeks (indekset er det lille tal forneden). Lad os f.eks. skrive den indicerede variabel a 0 = 5; start med 34

36 Klik så på knappen Subscript (indeks) på paletten Arithmetic Nu ses et symbol med en pladsholder til indekset 9 Skriv 0 i pladsholderen, skriv : 5 og tast Retur Skriv nu følgende, idet navnene m og n for indices samt størrelsen M er tilfældigt valgt Det er let at se, at både x og y løber fra 3 til 3 i skridt på 0,2 x = 3 + 0, 2 0 = 3 og x = 3 + 0, 2 30 = Selv om udenadslæring er meget umoderne (ja næsten ulovligt) i vore dage, kan det alligevel anbefales at lære genvejen [ for indeks. 35

37 Placér det røde kryds et passende sted på skrivefladen og klik på knappen Surface Plot på paletten Graph Der tegnes nu et rumligt koordinatsystem med en pladsholder nederst; her skriver du M Bemærk, at det er m-værdierne og n-værdierne, der afsættes på x-aksen og y- aksen. Men det er de faktiske funktionsværdier, der afsættes på z-aksen. Nu kommer det snedige: du kan dreje kurven ved med musen at trække forskellige steder inden for rammen; prøv at eksperimentere! 36

38 Nu forstår du måske, hvorfor grafen kaldes en saddel? Du kan formatere grafen og koordinatsystemet ved at dobbeltklikke i diagrammet. Prøv at vælge følgende indstillinger på fanebladet Appearance Indstillingen Line Options: No Lines er også interessant. Du kan fjerne koordinatsystemet ved på fanebladet General at vælge Axes Style: None. Du kan fjerne rammen ved at klikke i diagrammet med højre museknap og derpå fjerne afkrydsningen ved Border. Iøvrigt er der så mange muligheder for formatering, at det er håbløst at gennemgå dem her; prøv dig frem! Du kan få vejledning ved at klikke på knappen Hjælp nederst til højre på fanebladet. Du kan også finde et udvalg af flotte og komplicerede eksempler ved at klikke på knappen Resource Center på standardlinjen. Vælg her enten Advanced Topics og Creating 3D Graphs eller Quick Sheets og Graphing and Visualization. 37

39 0 LØSNING AF LIGNINGER Vi så i kapitel 8, at tredjegradspolynomiet 3 f ( x) = x 2x 5 har netop ét nulpunkt, og værdien blev aflæst til cirka 2,. Vi vil her beregne dette nulpunkt v.h.a. forskellige snedige metoder.. metode Når du på en lommeregner skal finde nulpunkter, skal du ofte selv levere et startgæt; Mathcad virker på samme måde. Definér funktionen og skriv så x:2 og løsning:root(f(x),x) og løsning= Dette stemmer nydeligt med det grafiske resultat. Og resultatet ser imponerende præcist ud, men kan vi stole på samtlige cifre? Vi kan undersøge sagen ved at beregne funktionsværdien af den fundne løsning. Skriv f(løsning)= Funktionsværdien er næsten nul, men altså ikke helt. Det er muligt at komme tættere på nul, men det kræver lidt forklaring. Når Mathcad (og visse lommeregnere) finder nulpunkter, beregnes der en række værdier x, x2,! som nærmer sig mere og mere til den korrekte værdi. Men regneprocessen skal jo stoppe på et tidspunkt, og i Mathcad sker det som standard første gang to x-værdier adskiller sig mindre end 0,00. Er dette f.eks. opfyldt for x8 x7 < 0, 00 leverer Mathcad altså tallet x 8 som resultat. 38

40 Tallet 0,00 er den såkaldte tolerance, som du selv kan ændre. Hvis tolerancen f.eks. ønskes nedsat til 0 0 skriver du blot TOL:0^ 0 på selve arket Sammenlign med værdien ovenfor! Prøv at eksperimentere med forskellige værdier af tolerancen TOL. 2. metode Den ovenfor beskrevne metode kan benyttes med alle typer funktioner. Mathcad har imidlertid en meget snedig nulpunktsmetode, specielt beregnet på polynomier (med grad på højest 99). Det generelle polynomium af n te grad har formen n n f ( x) = a x + a x +! + a x+ a n n 0 Det givne tredjegradspolynomium har koefficienterne a =, a = 2 og a = idet vi kun medtager de koefficienter, der er forskellige fra nul. Skriv de tre koefficienter (indeks har genvejen [ ) samt polyroots(a)= Polynomiet har altså den reelle rod 2,095 (samt to komplekse rødder, som du ikke skal bekymre dig om). Vi formaterer rødderne med det maksimale antal decimaler 39

41 Bemærk, at den reelle rod af én eller anden grund ikke har helt samme værdi som ved den første metode. Lad os kontrollere ved at beregne funktionsværdien. Træk markøren hen over tallet, så det bliver sort og klik på knappen Copy på standardlinjen. Skriv f( ) og kopiér tallet over i den tomme pladsholder ved at klikke på knappen Paste Resultatet er altså ikke helt så godt som ved den første metode! Og desværre har tolerancen TOL ingen virkning ved en beregning med funktionen polyroots. 3. metode Denne metode er ganske imponerende, idet rødderne beregnes eksakt. Metoden virker dog ikke ved alle ligninger! Du får her brug for et par knapper på paletten Evaluation Skriv ligningen f ( x) = 0 med det fede lighedstegn, vælg det udvidede symbolske lighedstegn ν, skriv solve,x i pladsholderen 0 og tast Retur fx ( ) x 3 2x fx ( ) 0 solve, x i i solve er et såkaldt symbolsk nøgleord. 40

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder.

Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder. FORORD Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder. Mathcads absolutte fordel, er at lette tilgangen

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

1 monotoni & funktionsanalyse

1 monotoni & funktionsanalyse 1 monotoni & funktionsanalyse I dag har vi grafregnere (TI89+) og programmer på computer (ex.vis Derive og Graph), hvorfor det ikke er så svært at se hvordan grafen for en matematisk funktion opfører sig

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion)

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Når du åbner for TI-Nspire CAS i en standardopsætning ser brugerfladen således ud (hvis ikke, så vælg Dialogboks > Indlæs standardområdet): I midterpanelet

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

FUNKTIONER del 1 Funktionsbegrebet Lineære funktioner Eksponentialfunktioner Logaritmefunktioner

FUNKTIONER del 1 Funktionsbegrebet Lineære funktioner Eksponentialfunktioner Logaritmefunktioner FUNKTIONER del Funktionsbegrebet Lineære funktioner Eksponentialfunktioner Logaritmefunktioner -klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Indholdsfortegnelse FUNKTIONSBEGREBET... 3 Funktioner beskrevet ved mængder...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere