Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid"

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid Salget steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner til 61,9 mia. kr. Salget af moderne insuliner steg med 15% (10% i kroner). Salget af Victoza steg med 28% (24% i kroner). Salget i Nordamerika steg med 20% (17% i kroner). Salget i International Operations steg med 15% (8% i kroner). Bruttomarginen steg med 0,7 procentpoint opgjort i kroner til 82,6% som følge af en gunstig udvikling i priser og produktsammensætning. Resultat af primær drift steg med 17% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 24,1 mia. kr. Nettoresultatet steg med 22% til 19,1 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie steg med 25% til 35,39 kr. Udrulningen af Tresiba (insulin degludec), den nye generation af insulin med ultralang virkningsvarighed til dosering én gang dagligt, skrider fortsat frem. Tresiba er nu også lanceret i Sverige og Indien. I oktober blev den første patient indrulleret i DEVOTE, hjerte-kar-studiet af Tresiba. Data til en interimanalyse af studiet forventes at være tilgængelige indenfor to til tre år. Forventningerne til driften for hele 2013 i lokale valutaer er uændrede. Der forventes en salgsvækst opgjort i lokale valutaer på 11 13% og en vækst i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer på 12 15%. De foreløbige forventninger til 2014 indikerer en høj etcifret vækst i salg og resultat af primær drift, begge dele opgjort i lokale valutaer. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: Vi er glade for den vedvarende robuste økonomiske udvikling. Det er stadig vores portefølje af moderne insuliner og Victoza, der driver salgsvæksten. Salget af Tresiba viser lovende takter, og med påbegyndelsen af DEVOTE har vi rundet en vigtig milepæl på vejen mod at gøre Tresiba tilgængeligt for mennesker med diabetes i USA. Novo Nordisk A/S Investor Relations Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark Telefon: CVR-nr.:

2 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 2 af 28 OM NOVO NORDISK Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem 90 år har stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Novo Nordisk har desuden en førende position indenfor hæmofilibehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Koncernen har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger omkring medarbejdere i 75 lande og markedsfører sine produkter i flere end 180 lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet Novo-B og på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR er) under symbolet NVO. TELEKONFERENCE Der vil den 31. oktober 2013 kl CET blive afholdt en telekonference. Investorer kan lytte med via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før telekonferencen. WEBCAST Den 1. november 2013 kl CET vil ledelsen give en præsentation for institutionelle investorer og sell side-analytikere i London. Præsentationen kan følges på en direkte webcast via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors Download centre. Præsentationsmateriale til denne webcast vil være tilgængeligt samme sted. FINANSIEL KALENDER 3. december 2013 Kapitalmarkedsdag 30. januar 2014 Koncernregnskab for året februar 2014 Årsrapport 2013 tilgængelig i pdf-udgave 5. februar 2014 Sidste frist for modtagelse af aktionærforslag til selskabets ordinære generalforsamling februar 2014 Årsrapport 2013 foreligger i trykt udgave 20. marts 2014 Ordinær generalforsamling maj 2014 Koncernregnskab for første kvartal af august 2014 Koncernregnskab for første halvår af oktober 2014 Koncernregnskab for de første ni måneder af 2014 KONTAKTOPLYSNINGER Medier: Mike Rulis Investorer: Kasper Roseeuw Poulsen Frank Daniel Mersebach Lars Borup Jacobsen Daniel Bohsen Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com.

3 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 3 af 28 INDHOLD FINANSIELLE RESULTATER... 4 Koncernregnskab for de første ni måneder af Salgsudvikling... 5 Salgsudviklingen indenfor diabetesbehandling... 5 Salgsudviklingen indenfor biopharmaceuticals... 8 Udvikling i omkostninger og resultat af primær drift... 9 Nettofinans Investeringer og frie pengestrømme Udviklingen i tredje kvartal af FORVENTNINGER FORSKNING & UDVIKLING Diabetesbehandling: Insulin og GLP Biopharmaceuticals: Hæmofili BÆREDYGTIGHED EGENKAPITAL JURIDISKE FORHOLD OG HÆNDELSER EFTER TREDJE KVARTALS AFSLUTNING LEDELSESPÅTEGNING FINANSIEL INFORMATION Bilag 1: Kvartalstal i kroner Bilag 2: Resultatopgørelse og Totalindkomstopgørelse Bilag 3: Balance Bilag 4: Pengestrømsopgørelse Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Bilag 6: Omsætning fordelt på regioner Bilag 7: Forudsætninger for koncernens vigtigste valutaer Bilag 8: Kvartalstal i USD (øvrig )... 28

4 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 4 af 28 FINANSIELLE RESULTATER KONCERNREGNSKAB FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2013 Dette ureviderede koncernregnskab for de første ni måneder af 2013 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og på basis af den samme regnskabspraksis, som blev anvendt i Novo Nordisks Årsrapport Delårsrapporten inklusive koncernregnskabet for de første ni måneder af 2013 og ledelsesberetningen er endvidere aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Novo Nordisk har implementeret alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag ( IFRS er ), der er publiceret af IASB samt godkendt af EU med virkning for regnskabsperioden, der begyndte den 1. januar Disse IFRS er har ikke haft væsentlig indvirkning på koncernregnskabet for de første ni måneder af Beløb i mio. kr., undtagen antal aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. RESULTATOPGØRELSE 9 mdr mdr Udvikling i % 9 mdr til 9 mdr Nettoomsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 82,6% 81,9% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 27,3% 26,9% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 13,2% 13,5% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 3,9% 4,1% Licensindtægter og andre driftsindtægter (1%) Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 39,0% 38,4% Nettofinans 610 (1.543) N/A Resultat før skat % Periodens resultat % Overskudsgrad (periodens resultat) 30,9% 27,5% ANDRE NØGLETAL Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver % Pengestrømme fra driftsaktivitet (1%) Frie pengestrømme (2%) Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 57,4% 53,5% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 540,5 553,5 (2%) Udvandet resultat pr. aktie / ADR (i kr.) 35,39 28,32 25% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang %

5 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 5 af 28 SALGSUDVIKLING Nettoomsætningen steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner. Nordamerika var den største bidragyder og tegnede sig for 69% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International Operations og Region Kina, som bidrog med henholdsvis 18% og 8%. Salgsvæksten blev realiseret indenfor både diabetesbehandling og biopharmaceuticals, og hovedparten af væksten kom fra de moderne insuliner og Victoza. Salgsvæksten blev positivt påvirket med ca. 1 procentpoint som følge af en række af engangskarakter, primært i relation til justeringer af hensættelser til rabatter i relation til tidligere år i Nordamerika. Nettoomsætning 9M 2013 mio. kr. Vækst som rapporteret Vækst i lokale valutaer Andel af væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling - NovoRapid % 13% 20% - NovoMix % 10% 9% - Levemir % 22% 22% Moderne insuliner % 15% 51% Humane insuliner (1%) 2% 2% Victoza % 28% 26% Proteinrelaterede produkter % 7% 2% Antidiabetika i tabletform (10%) (8%) (2%) Diabetesbehandling i alt % 13% 79% Biopharmaceuticals NovoSeven % 11% 10% Norditropin % 12% 8% Øvrige produkter % 12% 3% Biopharmaceuticals i alt % 12% 21% Samlet nettoomsætning % 13% 100% For yderligere detaljer om salget i de første ni måneder af 2013 henvises til bilag 6. I de følgende afsnit er markedsdata (medmindre andet er anført) baseret på data fra august 2013 og august 2012 opgjort som løbende årstotal, leveret af den uafhængige dataleverandør IMS Health. SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR DIABETESBEHANDLING Salget af diabetesprodukter steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 9% i kroner til mio. kr. Novo Nordisk er verdens førende virksomhed indenfor diabetesbehandling og har nu en global værdimarkedsandel på 27% mod 25% på samme tidspunkt sidste år.

6 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 6 af 28 Insuliner og proteinrelaterede produkter Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten opgjort i lokale valutaer blev drevet af Nordamerika, International Operations og Region Kina. Novo Nordisk er globalt førende med 48% af det samlede insulinmarked og 46% af markedet for moderne insuliner og new generation-insuliner, begge opgjort i volumen. Udrulningen af Tresiba (insulin degludec), den nye generation af insulin med ultralang virkningsvarighed til dosering én gang dagligt, skrider fortsat frem. Tresiba er nu lanceret i syv lande, senest i Sverige og Indien. Lanceringsaktiviteterne forløber som planlagt, og tilbagemeldingerne fra patienter og læger er lovende. I Japan, som var det første land, der lancerede Tresiba med bred markedsadgang, har Tresiba støt øget sin andel af markedet for basal insulin. Otte måneder efter lanceringen repræsenterer Tresiba nu 9% af markedet for basal insulin opgjort i ugentlig værdimarkedsandel. I Storbritannien og Danmark, hvor Tresiba er lanceret med begrænset markedsadgang, er markedsindtrængningen fortsat beskeden. Salget af moderne insuliner steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til mio. kr. Nordamerika tegnede sig for to tredjedele af væksten, fulgt af International Operations og Region Kina. Salget af moderne insuliner udgør nu 77% af Novo Nordisks insulinsalg. INSULINMARKEDSANDELE (volumen, løbende årstotal) Novo Nordisks andel af det samlede insulinmarked Novo Nordisks andel af markedet for moderne insuliner og new generation-insuliner August August August August Globalt 48% 49% 46% 46% USA 40% 41% 39% 38% Europa 49% 51% 49% 50% International Operations* 56% 58% 53% 55% Kina** 60% 61% 64% 66% Japan 53% 56% 49% 51% Kilde: IMS-data, august *: Data for 12 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 60% af Novo Nordisks diabetessalg i regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan. Nordamerika Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i Nordamerika steg med 19% opgjort i lokale valutaer og med 16% i kroner. Salgsvæksten afspejler et fortsat positivt bidrag fra prisudviklingen i USA, solid markedsindtrængning for alle de tre moderne insuliner, NovoLog, Levemir og NovoLog Mix 70/30, og vækst i salget af humane insuliner. Salget i USA er desuden positivt påvirket af en justering af hensættelser til rabatter i relation til tidligere år. 54% af Novo Nordisks salgsvolumen for moderne insuliner i USA bruges i det præfyldte pensystem FlexPen. Europa Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i Europa forblev uændret opgjort i lokale valutaer og faldt med 1% i kroner. Denne udvikling afspejler, at det faldende salg af humane insuliner kun delvis modsvares af den fortsatte fremgang for Levemir og

7 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 7 af 28 NovoRapid. Endvidere er salget påvirket af en lavere end normal volumenvækst i insulinmarkedet, omkring 2%, samt indførelsen af prisreformer i flere europæiske markeder. Markedsudbredelsen af pensystemer i Europa er fortsat høj, og 96% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. International Operations Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i International Operations steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner. Væksten, som er positivt påvirket af timingen af tendersalg og leverancer i en række lande, er drevet af alle de tre moderne insuliner med et bidrag fra humane insuliner. 59% af Novo Nordisks insulinvolumen i de større private markeder bruges i pensystemer. Region Kina Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i Region Kina steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 15% i kroner. Salgsvæksten er drevet af alle de tre moderne insuliner, mens salget af humane insuliner kun udviste en beskeden stigning. 97% af Novo Nordisks insulinvolumen i Kina bruges i pensystemer, primært flergangspennen NovoPen. Japan & Korea Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i Japan & Korea faldt med 5% opgjort i lokale valutaer og med 23% i kroner. Salgsudviklingen afspejler en stagnerende volumenvækst i det japanske insulinmarked og en negativ påvirkning fra en udfordrende konkurrencesituation, hvilket kun delvis modsvares af det indledende salg af Tresiba. Markedsudbredelsen af pensystemer i Japan er fortsat høj, og 98% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært FlexPen. Victoza (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes) Salget af Victoza steg med 28% opgjort i lokale valutaer og med 24% i kroner til mio. kr. Dette afspejler en robust salgsudvikling drevet af Nordamerika, Europa og International Operations. Victoza er global markedsleder i GLP-1-segmentet med en værdimarkedsandel på 70% mod 66% i Målt på volumen er væksten i GLP-1- markedet aftaget, mens GLP-1-segmentets andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi er steget til 6,8% mod 5,6% i GLP-1-MARKEDSANDELE (værdi, løbende årstotal) GLP-1's andel af det samlede marked for diabetesbehandling Victoza andel af GLP-1-markedet August August August August Global 6,8% 5,6% 70% 66% USA 8,5% 6,8% 66% 61% Europa 7,4% 6,3% 78% 75% International Operations* 2,8% 3,0% 76% 81% Kina** 0,7% 0,5% 73% 33% Japan 2,2% 2,2% 73% 79% Kilde: IMS-data, august *: Data for 12 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 60% af Novo Nordisks diabetessalg i regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan.

8 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 8 af 28 Nordamerika Salget af Victoza i Nordamerika steg med 30% opgjort i lokale valutaer og med 26% i kroner. Dette afspejler en fortsat udvidelse af GLP-1-klassen, som tegner sig for 8,5% af det samlede marked for diabetesbehandling i USA opgjort i værdi mod 6,8% i Selvom der blev lanceret et konkurrerende produkt i 2012, driver Victoza fortsat udvidelsen af det amerikanske GLP-1-marked og er GLP-1-markedsleder, nu med en værdimarkedsandel på 66% mod 61% for et år siden. Europa Salget i Europa steg med 25% opgjort i lokale valutaer og med 24% i kroner. Salgsvæksten er primært drevet af Frankrig, Storbritannien, Spanien og Italien. I Europa er GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi steget til 7,4% mod 6,3% i Victoza er GLP-1-markedsleder med en værdimarkedsandel på 78%. International Operations Salget i International Operations steg med 36% opgjort i lokale valutaer og med 27% i kroner. Salgsvæksten er primært drevet af en række lande i Mellemøsten. Faldet i GLP-1- klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi til 2,8% mod 3,0% i 2012 afspejler en nedgang i Brasilien efter en stærk lancering, mens klassen fortsat er voksende udenfor Brasilien. Victoza er GLP-1-markedsleder i International Operations med en værdimarkedsandel på 76%. Region Kina Salget i Region Kina steg med 100% opgjort i lokale valutaer og med 100% i kroner. GLP-1-klassen i Kina er ikke tilskudsberettiget og relativt beskeden i størrelse. Alligevel er klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi steget til 0,7% mod 0,5% i Victoza har en værdimarkedsandel af GLP-1-markedet på 73%. Japan & Korea Salget i Japan & Korea faldt med 8% opgjort i lokale valutaer og med 26% i kroner. I Japan udgør GLP-1-klassen 2,2% af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi. Victoza er fortsat førende i klassen med en værdimarkedsandel på 73%. NovoNorm /Prandin /PrandiMet (antidiabetika i tabletform) Salget af antidiabetika i tabletform faldt med 8% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til mio. kr. Den negative salgsudvikling afspejler en påvirkning fra generisk konkurrence i USA og Europa samt en ændret lagerstruktur i Kina. SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR BIOPHARMACEUTICALS Salget af biofarmaceutiske produkter steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten er primært drevet af Nordamerika og International Operations. NovoSeven (blødningsbehandling) Salget af NovoSeven steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til mio. kr. Markedet for NovoSeven er fortsat volatilt, og salgsvæksten er primært drevet af Nordamerika og International Operations.

9 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 9 af 28 Norditropin (væksthormonbehandling) Salget af Norditropin steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 5% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten er primært drevet af Nordamerika og International Operations. Novo Nordisk er den førende udbyder på det globale væksthormonmarked med en markedsandel på 28% målt på volumen. Øvrige biofarmaceutiske produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten er drevet af Nordamerika og afspejler en positiv påvirkning fra prisudviklingen og en engangspåvirkning fra ændringer i hensættelser til rabatter. UDVIKLING I OMKOSTNINGER OG RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Produktionsomkostningerne steg med 4% til mio. kr., og bruttomarginen blev dermed 82,6% mod 81,9% i Denne udvikling afspejler primært en underliggende forbedring drevet af en gunstig prisudvikling i Nordamerika og en positiv nettopåvirkning fra produktsammensætningen som følge af forøget salg af moderne insuliner og Victoza. Bruttomarginen blev negativt påvirket med omkring 0,3 procentpoint som følge af svækkelsen af væsentlige faktureringsvalutaer overfor kronen i til de gældende valutakurser i De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner til mio. kr. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til mio. kr. Stigningen skyldes primært udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke i andet halvår af 2012, investeringer i salg og marketing i Kina og udvalgte lande i International Operations samt omkostninger i forbindelse med lanceringen af Tresiba i Europa og Japan. Vækstprocenten for omkostningerne er desuden påvirket af ændringer i hensættelser til retssager i 2012 og Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 8% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til mio. kr. Den beskedne stigning afspejler timingen af kliniske studier. Indenfor diabetesbehandling er omkostningerne primært drevet af udviklingsomkostninger i relation til påbegyndelsen af hjerte-kar-studiet af Tresiba, de igangværende fase 3a-studier af GLP-1-analogen semaglutid til ugentlig dosering samt hurtigere virkende insulin aspart. Indenfor biopharmaceuticals er omkostningerne primært relateret til den fortsatte fremdrift i porteføljen af udviklingsprojekter indenfor hæmofili samt til fase 2-studiet af det rekombinante humane monoklonale antistof anti- IL-20 indenfor kronisk leddegigt. Administrationsomkostningerne steg med 8% opgjort i lokale valutaer og med 5% i kroner til mio. kr. Stigningen er primært drevet af infrastrukturomkostninger i relation til støttefunktioner i forbindelse med udvidelsen af salgsorganisationen i Nordamerika og International Operations og er desuden påvirket af en refusion modtaget i første halvår af 2012 for en tidligere udgiftsført bøde i relation til en importlicens til et større marked i International Operations.

10 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 10 af 28 Licensindtægter og andre driftsindtægter beløb sig til 503 mio. kr. mod 510 mio. kr. i Resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 17% og med 10% i kroner til mio. kr. NETTOFINANS De finansielle poster udviste en nettoindtægt på 610 mio. kr. mod en nettoudgift på mio. kr. i I tråd med Novo Nordisks finanspolitik er de væsentligste valutakursrisici for koncernen afdækket, primært gennem valutaterminskontrakter. Valutaresultatet udgjorde en indtægt på 696 mio. kr. mod en udgift på mio. kr. i Denne udvikling afspejler gevinster på valutaafdækning af navnlig den japanske yen og den amerikanske dollar på grund af svækkelsen af disse valutaer overfor kronen i til valutakursniveauet i Denne positive effekt er delvis modsvaret af tab på kommercielle tilgodehavender, primært relateret til ikke-afdækkede valutaer. INVESTERINGER OG FRIE PENGESTRØMME Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver udgjorde 2,5 mia. kr. mod 2,3 mia. kr. i De væsentligste investeringsprojekter er primært relateret til påfyldningskapacitet i Danmark og Rusland, nye kontorer i Danmark, nye diabetesforskningsfaciliteter i Danmark og produktionskapacitet til pensystemer i USA og Danmark. De frie pengestrømme udgjorde 17,8 mia. kr. mod 18,2 mia. kr. i Faldet på 2% i til 2012 afspejler, at væksten i nettoresultatet på 22% mere end modsvares af øgede skattebetalinger og tidligere betaling af rabatforpligtelser i USA. UDVIKLINGEN I TREDJE KVARTAL AF 2013 En oversigt over kvartalstallene i kroner fremgår af bilag 1. For yderligere detaljer om salget i tredje kvartal af 2013 henvises til bilag 6. Salget i tredje kvartal af 2013 steg med 10% i lokale valutaer og med 3% i kroner til 20,5 mia. kr. i til samme periode i Væksten, som blev drevet af de tre moderne insuliner og Victoza, blev delvis modsvaret af generisk konkurrence til Prandin i USA. Salget af Victoza i tredje kvartal af 2013 blev primært drevet af USA og Europa. Geografisk set tegnede Nordamerika, International Operations og Europa sig for størstedelen af den samlede salgsvækst i lokale valutaer. Bruttomarginen steg til 82,8% i tredje kvartal af 2013, mod 82,4% i samme periode sidste år. Stigningen på 0,4 procentpoint skyldtes primært en positiv påvirkning fra prisudviklingen i USA og en gunstig udvikling i produktsammensætningen, som delvis blev modsvaret af en negativ påvirkning fra valutakursudviklingen på 0,2 procentpoint. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger i tredje kvartal af 2013 steg med 10% opgjort i lokale valutaer og med 5% i kroner til mio. kr. i til samme periode sidste år.

11 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 11 af 28 Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 10% i lokale valutaer og med 4% i kroner i tredje kvartal af 2013 i til samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke i andet halvår af 2012, investeringer i salg og marketing i Kina og udvalgte lande i International Operations samt en påvirkning fra en justering af hensættelser til retssager. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 9% i lokale valutaer og med 7% i kroner i tredje kvartal af 2013 i til samme periode sidste år. Stigningen er primært drevet af den fortsatte fremdrift i vigtige udviklingsprojekter indenfor diabetes og biopharmaceuticals, påbegyndelsen af hjerte-kar-studiet af Tresiba samt udvidelsen af Novo Nordisks forskningsaktiviteter i USA og Kina. Administrationsomkostningerne steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner i tredje kvartal af 2013 i til samme periode sidste år. Stigningen er primært drevet af infrastrukturomkostninger i relation til støttefunktioner i forbindelse med udvidelsen af salgsorganisationen i Nordamerika og International Operations samt omkostninger i relation til nye kontorer i Danmark. Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 2% i kroner i tredje kvartal af 2013 i til samme periode sidste år. FORVENTNINGER FORVENTNINGER TIL 2013 Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til 2013: Forventningerne er som rapporteret, medmindre andet fremgår Nuværende forventninger 31. oktober 2013 Tidligere forventninger 8. august 2013 Salgsvækst i lokale valutaer 11-13% 11-13% som rapporteret Omkring 4,5 procentpoint lavere Omkring 4 procentpoint lavere Vækst i resultat af primær drift i lokale valutaer 12-15% 12-15% som rapporteret Nettofinans Omkring 7 procentpoint lavere Indtægt på omkring mio. kr. Omkring 6 procentpoint lavere Indtægt på omkring 900 mio. kr. Effektiv skattesats Omkring 23% Omkring 23% Investeringer i faste anlægsaktiver Omkring 3,5 mia. kr. Omkring 3,5 mia. kr. Af- og nedskrivninger Omkring 3,0 mia. kr. Omkring 3,0 mia. kr. Frie pengestrømme Omkring 22 mia. kr. Omkring 22 mia. kr. Salgsvæksten i 2013 ventes fortsat at blive på 11 13% opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om et fortsat robust salg af de moderne insuliner og Victoza og et beskedent bidrag til salget fra Tresiba. Den positive salgsudvikling forventes delvist at blive modvirket af generisk konkurrence til Prandin i USA, intensiveret

12 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 12 af 28 konkurrence indenfor såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals samt de makroøkonomiske i en række lande i International Operations. Givet de nuværende valutakursniveauer i til den danske krone ventes den rapporterede salgsvækst nu at blive omkring 4,5 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Væksten i resultat af primær drift for 2013 ventes fortsat at blive 12 15% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler væsentlige investeringer i salg og marketing vedrørende porteføljen af moderne insuliner og Victoza i USA, lanceringen af Tresiba udenfor USA, investeringer i salg og marketing i Kina og i udvalgte lande i International Operations samt en væsentlig stigning i omkostninger relateret til den fortsatte fremdrift i vigtige udviklingsprojekter indenfor diabetes og biopharmaceuticals. Givet de nuværende valutakursniveauer i til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af primær drift nu at blive omkring 7 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. For 2013 forventer Novo Nordisk nu finansielle nettoindtægter på omkring mio. kr. Den nuværende forventning afspejler primært gevinster på valutaafdækningskontrakter som følge af svækkelsen af den japanske yen og den amerikanske dollar overfor kronen i til de gennemsnitlige valutakurser i Denne positive effekt er delvis modsvaret af tab på kommercielle tilgodehavender, primært relateret til ikkeafdækkede valutaer. Den effektive skattesats for 2013 forventes fortsat at blive på omkring 23%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at blive på omkring 3,5 mia. kr. i 2013 og er primært relateret til investeringer i påfyldningskapacitet og produktionsfaciliteter til præfyldte pensystemer samt nye kontorer i Danmark. Af- og nedskrivninger ventes fortsat at blive på omkring 3,0 mia. kr., og frie pengestrømme forventes fortsat at blive på omkring 22 mia. kr. Novo Nordisk vil redegøre detaljeret for forventningerne til 2014 i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen for 2013, som offentliggøres den 30. januar De foreløbige forventninger til 2014 indikerer på nuværende tidspunkt en høj etcifret vækst i salg og resultat af primær drift, begge dele opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om et fortsat robust salg af de moderne insuliner og Victoza og et positivt bidrag til salget fra Tresiba. Den positive salgsudvikling forventes delvist at blive modvirket af en påvirkning fra en mere udfordrende situation på kontraktområdet i USA, generisk konkurrence til Prandin i USA, intensiveret konkurrence indenfor såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals samt de makroøkonomiske i en række lande i International Operations. Forventningerne til resultat af primær drift afspejler endvidere væsentlige omkostninger i relation til den fortsatte fremdrift i vigtige kliniske udviklingsprojekter i sene faser. Givet de nuværende valutakursniveauer i til kronen ventes den rapporterede vækst i resultat af primær drift i 2014 at blive ca. 5% lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Valutakurspåvirkningen af den rapporterede vækst i resultat af primær drift ventes at blive delvist modsvaret af en nettogevinst på valutaafdækningskontrakter til sikring af pengestrømme fra driften i Indtægtsførsel

13 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 13 af 28 af denne nettogevinst er udskudt til 2014, når de afdækkede pengestrømme realiseres. Nettogevinsten på valutaafdækning for 2014 ventes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til omkring 900 mio. kr. Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i 2013 og 2014, og at valutakurserne, navnlig for den amerikanske dollar, forbliver på det nuværende niveau overfor kronen. Forudsætningerne for koncernens vigtigste valutaer fremgår af bilag 7. Novo Nordisk har afdækket forventede fremtidige pengestrømme i en række af koncernens vigtigste faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for disse vigtige faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder: Vigtigste faktureringsvalutaer Et 5% udsving i kursen påvirker på årsbasis Novo Nordisks resultat af primær drift med Afdækningsperiode (måneder) USD mio. kr. 12 JPY 200 mio. kr. 13 CNY 180 mio. kr. 12* GBP 85 mio. kr. 12 CAD 55 mio. kr. 10 * USD anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY Den finansielle effekt af valutaafdækning er indeholdt i Nettofinans.F&U FORSKNING & UDVIKLING DIABETESBEHANDLING: INSULIN OG GLP-1 Diabeteskongressen EASD (European Association for the Study of Diabetes) På den årlige europæiske diabeteskongres EASD i september i Barcelona i Spanien præsenterede Novo Nordisk fra virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor diabetes i 49 accepterede abstracts, herunder ni mundtlige præsentationer. En af de vigtigste præsentationer var fremlæggelsen af fra fase 3a-studiet DUAL I af IDegLira, som er et kombinationsprodukt bestående af insulin degludec (Tresiba ), den nye basale insulinanalog med ultralang virkningsvarighed til dosering én gang dagligt, og liraglutid (Victoza ), den humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt. Andre vigtige præsentationer omfattede bl.a. ne fra et fase 3astudie, der sammenligner Ryzodeg med NovoMix, og patientkarakteristika ved studiestart for LEADER, det igangværende hjerte-kar-studie af Victoza. DEVOTE, hjerte-kar-studiet af Tresiba, påbegyndt I oktober påbegyndte Novo Nordisk hjerte-kar-studiet af Tresiba, som har fået navnet DEVOTE. Som tidligere meddelt er DEVOTE et dobbeltblindet studie, der anvender insulin

14 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 14 af 28 glargin som komparator og ventes at omfatte omkring patienter med type 2- diabetes, der i forvejen har eller er i højrisikogruppen for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Studiets primære effektmål er alvorlige kardiovaskulære hændelser (dødsfald som følge af hjerte-kar-sygdom, ikke-dødelig hjerteinfarkt eller ikke-dødeligt slagtilfælde). Studiet vil være hændelsesbaseret og slutter, når et på forhånd fastlagt antal alvorlige kardiovaskulære hændelser er forekommet. Novo Nordisk forventer at have tilstrækkelige data til at understøtte en præspecificeret interimanalyse indenfor to til tre år og at afslutte studiet indenfor fire til seks år. Fase 3 påbegyndt med hurtigere virkende insulin aspart (NN1218) I august påbegyndtes fase 3-programmet onset for hurtigere virkende insulin aspart. To af de tre påbegyndte studier undersøger effekt og sikkerhed for hurtigere virkende insulin aspart sammenlignet med insulin aspart i kombination med basal insulin hos henholdsvis deltagere med type 1-diabetes i 52 uger og 670 deltagere med type 2- diabetes i 26 uger. I det tredje studie sammenlignes hurtigere virkende insulin aspart som en del af et basal-bolus behandlingsregime med basal insulinbehandling i 18 uger hos 220 deltagere med type 2-diabetes. Fase 4-studie, der sammenligner Victoza med lixisenatid, påbegyndt I oktober påbegyndte Novo Nordisk et fase 4-studie, der sammenligner Victoza 1,8 mg med lixisenatid 20 mikrogram. Det randomiserede, åbne studie skal undersøge effekt og sikkerhed for Victoza i til behandling med lixisenatid i 26 uger som supplement til metformin hos 400 deltagere med type 2-diabetes. BIOPHARMACEUTICALS: HÆMOFILI Turoctocog alfa godkendt under navnet Novoeight i USA og opnår positiv udtalelse i EU I oktober godkendte de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, Novo Nordisks registreringsansøgning (Biologics License Application BLA) for rekombinant koagulationsfaktor VIII, turoctocog alfa. Novoeight er godkendt til anvendelse af voksne og børn med blødersygdommen hæmofili A til behandling og forebyggelse af blødning, blødningsbehandling ved operationer og rutinemæssig forebyggende behandling med henblik på at forhindre eller reducere hyppigheden af blødningsepisoder. Novoeight er det første biologiske produkt, der er blevet godkendt under den amerikanske lov Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) V, som blev vedtaget i I Europa har Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) afgivet en positiv udtalelse om produktet med anbefaling om godkendelse til behandling og forebyggelse af blødninger hos mennesker med hæmofili A. Novo Nordisk forventer at modtage endelig markedsføringstilladelse fra Europa- Kommissionen i løbet af de kommende måneder. Novo Nordisk forventer at lancere produktet i Europa i begyndelsen af 2014 og i USA i den første halvdel af 2015.

15 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 15 af 28 NovoThirteen genindsendt i USA I oktober genindsendte Novo Nordisk ansøgningen om godkendelse af NovoThirteen til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, efter modtagelse af et såkaldt Complete Response Letter som tidligere meddelt i august BÆREDYGTIGHED Fortsat jobvækst hos Novo Nordisk Novo Nordisk havde pr. 30. september medarbejdere opgjort på fuldtidsbasis mod pr. 30. september Medarbejdertilvæksten er primært sket i salgsdatterselskaberne i USA, Kina og i lande i International Operations. Endvidere bidrager forskning og udviklings- og produktionsaktiviteterne i Danmark til medarbejdertilvæksten. Nye initiativer vedrørende offentliggørelse af kliniske data Alle data fra Novo Nordisks studier offentliggøres i dag i form af videnskabelige publikationer og forsøgsresumeer (synopser). I tillæg hertil vil Novo Nordisk fra 1. marts 2014 gøre selve de kliniske rapporter offentligt tilgængelige for studier afsluttet efter 1. januar 2006 vedrørende produktindikationer, der er godkendt både i EU og USA. Rapporterne fra de kliniske studier vil blive redigeret for at sikre beskyttelse af personlige data vedrørende patienter og sundhedspersonale, der deltager i studierne. Endvidere vil Novo Nordisk fra 1. marts 2014, efter anmodning, gøre rådata fra studier afsluttet efter 2001 tilgængelige for forskere med legitime og gyldige forskningsforslag. Disse data vil blive gjort tilgængelige, efter at forskningsforslagene er vurderet af en uafhængig ekspertstyregruppe etableret af Novo Nordisk. Novo Nordisks udvikling af fremtidige produkter, der kan forbedre patientbehandlingen, er stærkt afhængig af samarbejdet med patienter, kliniske centre og forskere. Novo Nordisk udvider sine aktiviteter vedrørende offentliggørelse af kliniske data for at sikre tilliden til virksomhedens videnskabelige håndtering og kommunikation af data og for at sikre, at de indsamlede forskningsdata udnyttes maksimalt til fremtidige medicinske fremskridt. Den fulde ordlyd af Novo Nordisks politik om offentliggørelse af kliniske forsøgsdata kan ses på Novo Nordisk og det indonesiske sundhedsministerium i samarbejde om diabetes Den 3. september lancerede det indonesiske sundhedsministerium og Novo Nordisk et fælles program med henblik på at sætte ind overfor væksten i diabetes i landet og de dermed forbundne omkostninger. Af Indonesiens 242 mio. indbyggere anslås det, at næsten otte mio. har diabetes, og heraf når mindre end 1% deres behandlingsmål. I lanceringen deltog nøglepersoner indenfor både den offentlige og private sektor, og der blev givet tilsagn om at øge kendskabet til diabetes i befolkningen, opbygge kapacitet blandt behandlere og forbedre behandlingen, bl.a. ved at opgradere 15 lokale myndighedsudpegede sundhedsklinikker til diabetesklinikker.

16 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 16 af 28 Novo Nordisk anerkendt i Dow Jones Sustainability Index Novo Nordisk har opnået en topplacering i bæredygtighedsindekset Dow Jones Sustainability Index (DJSI), der er et investorfokuseret benchmark for verdens førende virksomheder målt på langsigtede økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier. Ligesom sidste år blev Novo Nordisk nr. 2 i den farmaceutiske sektor og opnåede en score som den bedste i sin klasse i en række kategorier. Novo Nordisk blev i år vurderet som den bedste på tværs af sektorer i kategorierne miljøpolitik/miljøledelsessystem, udvikling af humankapital og social rapportering. EGENKAPITAL Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af tredje kvartal af 2013, svarende til 57,4% af de samlede aktiver, mod 53,5% ved udgangen af tredje kvartal af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen henvises til bilag 5. Ændring af noteringsenhed For at sikre omsætteligheden af Novo Nordisks B-aktier og ADR er (American Depositary Receipts) og bringe kursniveauet på linje med den eksisterende markedspraksis for især ADR erne har bestyrelsen besluttet at gennemføre et aktiesplit i et fem til én. Noteringsenheden for Novo Nordisks B-aktie, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, ændres fra 1 kr. til 0,20 kr. Forholdet mellem B-aktier og ADR er, der er noteret på New York Stock Exchange, er fortsat 1:1. Den ændrede noteringsenhed forventes at træde i kraft pr. 2. januar 2014 for B-aktierne og pr. 9. januar 2014 for ADR erne. Aktietilbagekøbsprogram for 2013 Den 8. august annoncerede Novo Nordisk et aktietilbagekøbsprogram på op til 2,5 mia. kr. i perioden fra 8. august til 29. oktober 2013 som led i et samlet aktietilbagekøbsprogram på 14 mia. kr., der gennemføres over en 12-måneders periode med start den 31. januar Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I det program, der blev annonceret den 8. august, har Novo Nordisk tilbagekøbt B-aktier for et beløb af 2,5 mia. kr. i perioden fra 8. august frem til 29. oktober Programmet, der blev annonceret den 8. august, blev afsluttet den 29. oktober Pr. 29. oktober 2013 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 3,4% af den samlede aktiekapital. Pr. 29. oktober 2013 har Novo Nordisk A/S tilbagekøbt i alt stk. B-aktier svarende til en transaktionsværdi på 11,0 mia. kr. i henhold til det samlede program på 14 mia. kr., der startede 31. januar Som led i gennemførelsen af Novo Nordisk A/S igangværende aktietilbagekøbsprogram på 14,0 mia. kr. over en 12-måneders periode med start den 31. januar 2013 er der i henhold til bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour Regulation) iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram. Til det formål har Novo Nordisk A/S udpeget Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, som

17 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 17 af 28 lead manager til at gennemføre programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo Nordisk. I henhold til aftalen skal Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, tilbagekøbe B-aktier på vegne af Novo Nordisk A/S for et beløb af op til 2,8 mia. kr. i handelsperioden, der starter den 31. oktober 2013 og slutter den 28. januar Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne blive købt aktier a 1 kr., p.t. lig med aktier før ændring af noteringsenheden, svarende til 20% af den gennemsnitlige daglige omsætning af Novo Nordisk B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen i september Der vil i perioden fra 31. oktober 2013 til 28. januar 2014 maksimalt i alt kunne blive købt aktier a 1 kr., p.t. lig med aktier før ændring af noteringsenheden. Novo Nordisk A/S vil udsende en meddelelse vedrørende transaktioner foretaget i henhold til tilbagekøbsprogrammet mindst hver syvende handelsdag. Udover aftalen med Skandinaviska Enskilda Banken om at tilbagekøbe aktier for et beløb af op til 2,8 mia. kr. forventer Novo Nordisk at købe B-aktier fra medarbejderne i november for ca. 0,2 mia. kr. Købet er relateret til et medarbejderaktieprogram i 2010 for medarbejdere udenfor Danmark. Novo Nordisk vil købe aktierne til gennemsnitskursen for Novo Nordisk B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden, der starter den 31. oktober 2013 og slutter den 14. november Aktietilbagekøbet i denne transaktion er ikke en del af Safe Harbour-programmet, men indgår i det samlede aktietilbagekøbsprogram på 14 mia. kr. Legal JURIDISKE FORHOLD OG HÆNDELSER EFTER TREDJE KVARTALS AFSLUTNING Produktansvarssager i relation til hormonpræparater (HRT) Novo Nordisk Inc. er pr. 28. oktober 2013 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA sagsøgt i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 13 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 blev produkterne på det amerikanske marked udelukkende solgt og markedsført af Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.). Yderligere 13 personer har i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Pfizer Inc. har offentligt meddelt, at de har indgået forlig i mange af disse sager. Det fortsatte fald i antallet af verserende sager skyldes således, at Pfizer Inc. har indgået forlig i sager, der også involverer Novo Nordisks produkter. Der er ikke på nuværende tidspunkt berammet nogen retssager for Novo Nordisk i Det forventes ikke, at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation, resultat af primær drift eller pengestrømme. Patentkrænkelsessager i relation til Prandin I den verserende sag mod Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. (Caraco) om patentkrænkelse i forbindelse med Caracos ansøgning om tilladelse til at markedsføre en generisk udgave af Prandin (repaglinid) havde Novo Nordisk anmodet den amerikanske ankedomstol US Court of Appeals for the Federal Circuit om en ny høring med alle domstolens dommere. Det skete, efter at et panel bestående af tre dommere i en kendelse med stemmerne 2-1 havde afgjort, at Novo Nordisks patent vedrørende brug af repaglinid i kombination med metformin til behandling af type 2-diabetes var ugyldigt.

18 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 18 af 28 Denne anmodning blev afvist af ankedomstolen den 18. september. Novo Nordisk er fortsat overbevist om patentets gyldighed, men vil ikke appellere afgørelsen yderligere. Generiske repaglinid-produkter er i dag tilgængelige på det amerikanske marked. Produktansvarssager i relation til Victoza Novo Nordisk er pr. 28. oktober 2013 sagsøgt i 19 enkeltsøgsmål primært om skadeserstatning for kræft i bugspytkirtlen hos patienter, der gør gældende, at de har fået ordineret Victoza og andre GLP-1-/DPP-IV-produkter. Tolv af de 19 Novo Nordisksager omfatter andre sagsøgte, og de fleste sager er anlagt ved en føderal domstol i Californien. Der er ikke på nuværende tidspunkt berammet nogen retssager for Novo Nordisk i Det forventes ikke, at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation, resultat af primær drift eller pengestrømme. Tilbagekaldelse af batches af NovoMix 30 i visse europæiske lande Den 25. oktober 2013 indledte Novo Nordisk en tilbagekaldelse af en række batches af NovoMix 30 fra 13 europæiske lande. Produkterne blev tilbagekaldt, efter at en kvalitetskontrol gennemført af Novo Nordisk viste, at en lille procentdel (0,14%) af produkterne i disse batches ikke opfyldte specifikationerne for insulinstyrken. Af hensyn til patienternes sikkerhed tilbagekaldte Novo Nordisk alle produkter i de berørte batches fra grossister, apoteker og patienter. Det forventes ikke, at tilbagekaldelsen får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation, resultat af primær drift eller pengestrømme.

19 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 Side 19 af 28 UDSAGN OM FREMTIDEN Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt selskabets Årsrapport 2012 og Form 20-F, der begge er indsendt til SEC i februar 2013, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: udsagn om mål, planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, omkostninger, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur, nettofinans og andre finansielle nøgletal udsagn om fremtidige økonomiske, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager udsagn om de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under overskrifterne Forventninger, Forskning og udvikling, Egenkapital og og hændelser efter tredje kvartals afslutning. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter indenfor forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelser af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af steknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet Oversigt over risici på s. 43 i Årsrapport 2012, som er tilgængelig på Novo Nordisks hjemmeside (novonordisk.com). Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre.

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 2014-08-07 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 12% i første halvår af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale valutaer

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014 2014-05-01 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 15% i første kvartal af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli.

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 2015-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 2015 til 26,3 mia. kr. Resultat af primær

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 43% i 2015 til 49,4 mia. kr. Resultat af primær drift steg med 14% i lokale valutaer justeret for salg af NNIT

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2014 2015-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 13% i 2014 8% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Levemir og Victoza Salget

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-08-09 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 17% til 37,2 mia. kr.

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2012 Diabetes en krise i slowmotion Strategi er et spørgsmål om valg Vigtige beslutninger truffet i de seneste år ligger til grund for Novo Nordisks resultater i 2012 men det er

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%. Selskabsmeddelelse 2011-04-28 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 24% i første kvartal af 2011 Organisk salgsvækst på 15% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 2014-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 11% i de første ni måneder af 2014 Salgsvækst på 8%

Læs mere

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr.

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 2016-04-29 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 10% i lokale valutaer i det første kvartal af 2016 Salget steg med 9%

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale valutaer

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale valutaer Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 2017-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017 Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017 2017-11-01 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 5% i de første ni måneder af 2017 Det rapporterede salg steg med

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 2008-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i de første ni måneder af 2008 Forventningerne til vækst

Læs mere

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 2 FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 7/ GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM TILFREDSHED MED DE FØRSTE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Selskabsmeddelelse 2011-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Organisk salgsvækst på 19% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 19% opgjort i kroner og med 13%

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017 2017-08-09 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner Salget

Læs mere

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015 FEDME Hvordan markedsfører man en behandling for en sygdom, som mange læger ikke anerkender? GLP-1 Lille protein, stort potentiale GLOBAL EFTERSPØRGSEL udløser store produktionsinvesteringer ÅRSSKRIFT

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 2009-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 39% i første halvår af 2009 Opjusterer forventningerne til væksten

Læs mere

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 31. marts 2017 2017-05-03 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 2016-10-28 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 7% i lokale valutaer i de første ni måneder af 2016 Salget steg med

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2016 2016-08-05 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2011 2011 2010 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 66.346 60.776 9,2% Diabetesbehandling Mio. kr. 50.425 45.710

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation Hoved- og nøgletal 2009 2009 2008 Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr. 51.078 45.553 12,1% Diabetesbehandling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

MAGAZINE ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU

MAGAZINE ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU MAGAZINE NR. 2 KVARTALSVIS INVESTORNYT ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU EN NY BEGYNDELSE: HVORFOR

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. og 31. januar 2014

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. og 31. januar 2014 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. og 31. januar 2014 Bagsværd, den 3. februar 2014 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax:

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax: Halvårsrapport per 30. juni 2009 Dansk Skovselskab A/S Tlf: 4399 9802 Fax: 4399 9702 sekr@danskskovselskab.dk www.danskskovselskab.dk Kære aktionær Hermed fremsendes halvårsrapport for første halvår 2009

Læs mere