Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 17% til 37,2 mia. kr. og med 12% i lokale valutaer. o Salget af moderne insuliner steg med 20% (15% i lokale valutaer). o Salget af Victoza steg med 82% (73% i lokale valutaer). o Salget i Nordamerika steg med 29% (19% i lokale valutaer). o Salget i International Operations steg med 19% (17% i lokale valutaer). Den rapporterede bruttomargin steg med 1,3 procentpoint til 81,7%. Det rapporterede resultat af primær drift steg med 31% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med 21%. Nettoresultatet steg med 22% til mio. kr. Resultat pr. aktie (udvandet) steg med 26% til 17,99 kr. Registreringsprocessen for de nye, ultralangtidsvirkende insuliner med de planlagte produktnavne Tresiba og Ryzodeg fortsætter i de store markeder. I USA er processen blevet forlænget med den foreløbige berammelse af et møde i en af de amerikanske sundhedsmyndigheders (FDA) rådgivende komiteer den 8. november. Det første fase 3a-studie for IDegLira, en fast kombination af insulin degludec og liraglutid, viser en bedre blodsukkerregulering hos patienter behandlet med IDegLira og bekræfter igen de konkurrencedygtige profiler for Tresiba og Victoza. I det nyligt afsluttede afgørende fase 3-studie med vatreptacog alfa, en hurtigtvirkende rekombinant koagulationsfaktor VIIa-analog, udviklede én patient antistoffer med en potentielt neutraliserende effekt. Konsekvenserne for projektet af dette fund er i færd med at blive vurderet. For 2012 forventes salgsvæksten opgjort i lokale valutaer nu at udgøre 9 12% (tidligere 8 11%), og resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer ventes nu at stige med omkring 15% (tidligere mindst 10%). Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: Vi er meget tilfredse med den finansielle udvikling i første halvår af 2012, som især skyldes et fortsat stærkt salg af vores moderne insuliner og Victoza. Vi er også glade for de kliniske data for IDegLira, som viser fordelene ved Tresiba i kombination med Victoza. Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 1 af 24

2 Koncernregnskab for første halvår af 2012 Det ureviderede koncernregnskab for første halvår af 2012 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og på basis af den samme regnskabspraksis, som er anvendt i Novo Nordisks Årsrapport Delårsrapporten inklusive koncernregnskabet for første halvår af 2012 og ledelsesberetningen er endvidere aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Novo Nordisk har implementeret alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag ( IFRS er ), der er godkendt af EU, og som har virkning for regnskabsperioden, der begyndte den 1. januar Disse IFRS er har ingen væsentlig indvirkning på koncernregnskabet for første halvår af Beløb i mio. kr., undtagen gennemsnitligt antal udestående aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. Resultatopgørelse 1. halvår halvår 2011 Udvikling i % 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 81,7% 80,4% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 27,0% 28,1% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 13,6% 14,6% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 4,2% 4,8% Licensindtægter og andre driftsindtægter % Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 37,7% 33,7% Nettofinans (1.038) (25) N/A Resultat før skat % Nettoresultat % Overskudsgrad (nettoresultat) 26,9% 25,9% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger (10%) Investering i materielle anlægsaktiver % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt (1%) Egenkapital (15%) Egenkapitalandel 51,4% 60,1% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 556,4 575,3 (3%) Udvandet resultat pr. aktie / ADR (i kr.) 17,99 14,27 26% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang % Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 2 af 24

3 Salgsudvikling Omsætningen steg med 17% opgjort i kroner og med 12% opgjort i lokale valutaer i forhold til første halvår af Nordamerika var den største bidragyder til væksten og tegnede sig for 64% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International Operations og Region Kina, som bidrog med henholdsvis 21% og 9%. Hovedparten af væksten kom fra de moderne insuliner og Victoza. Salgsvæksten blev negativt påvirket med knap 1,5 procentpoint som følge af sundheds- og prisreformer i flere europæiske markeder, USA, International Operations og Kina. Omsætning Vækst Vækst Andel af 1. halvår 2012 som i lokale mio. kr. rapporteret valutaer væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Moderne insuliner % 15% 54% NovoRapid % 15% 25% NovoMix % 7% 7% Levemir % 22% 22% Humane insuliner % (1%) (2%) Proteinrelaterede produkter % 2% 1% Victoza % 73% 46% Antidiabetika i tabletform % (6%) (2%) Diabetesbehandling i alt % 15% 97% Biopharmaceuticals NovoSeven % 0% 0% Norditropin % 9% 6% Øvrige produkter (3%) (8%) (3%) Biopharmaceuticals i alt % 1% 3% Samlet omsætning % 12% 100% I de følgende afsnit er markedsdata (medmindre andet er anført) baseret på data fra maj 2012 og maj 2011 opgjort som løbende årstotal, leveret af den uafhængige dataleverandør IMS Health. Salgsudviklingen inden for diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 21% opgjort i kroner til mio. kr. og med 15% i lokale valutaer. Novo Nordisk er verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling og har nu en global værdimarkedsandel på 25% mod 24% på samme tidspunkt sidste år. Moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter steg med 15% opgjort i kroner til mio. kr. og med 10% i lokale valutaer. Nordamerika og International Operations havde de højeste vækstrater. Novo Nordisk er globalt førende med 50% af det samlede insulinmarked og 46% af markedet for moderne insuliner. Salget af moderne insuliner steg med 20% opgjort i kroner til mio. kr. og med 15% i lokale valutaer. Nordamerika tegnede sig for mere end halvdelen af væksten, fulgt af Region Kina og International Operations. Salget af moderne insuliner udgør nu 75% af Novo Nordisks insulinsalg. Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 3 af 24

4 Insulinmarkedsandele (volumen, løbende årstotal) Novo Nordisks andel af det samlede insulinmarked Novo Nordisks andel af markedet for moderne insuliner Maj 2012 Maj 2011 Maj 2012 Maj 2011 Globalt 50% 50% 46% 46% USA 41% 41% 37% 37% Europa 51% 52% 50% 50% International Operations* 59% 59% 56% 56% Japan 57% 61% 52% 55% Kina** 62% 63% 66% 68% Kilde: IMS Health, IMS Midas Quantum data, maj 2012 *: Data for 12 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 60% af det samlede diabetessalg i regionen **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan Nordamerika Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter i Nordamerika steg med 27% opgjort i kroner og med 18% i lokale valutaer. Dette afspejler en fortsat solid markedsindtrængning for de moderne insuliner, NovoLog, Levemir og NovoLog Mix 70/30, delvis modsvaret af en fortsat nedgang i salget af humane insuliner. Omkring 48% af Novo Nordisks volumensalg af moderne insuliner i USA sælges i engangspensystemet FlexPen mod omkring 44% i Europa Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter i Europa forblev uændret både i kroner og i lokale valutaer. Salget i Europa afspejler en fortsat fremgang for NovoRapid og Levemir, delvis modsvaret af et faldende salg af humane insuliner. Salgsvæksten i Europa er negativt påvirket af en fortsat lav volumenvækst i insulinsalget, under 3%, et gradvist tab af markedsandele samt indførelsen af sundhedsreformer i en række europæiske markeder. Markedsudbredelsen af pensystemer i Europa er fortsat høj, og mere end 96% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. International Operations Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter i International Operations steg med 19% opgjort i kroner og med 17% i lokale valutaer. Væksten er drevet af alle tre moderne insuliner, suppleret med et solidt bidrag fra humane insuliner. Omkring 58% af Novo Nordisks insulinvolumen i de større private markeder sælges til brug i pensystemer. Region Kina Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter i Region Kina steg med 27% opgjort i kroner og med 14% i lokale valutaer. Salgsvæksten er drevet af alle tre moderne insuliner, mens salget af humane insuliner kun udviste en beskeden stigning. Omkring 97% af Novo Nordisks insulinvolumen i Kina sælges til brug i pensystemer, primært Penfill til brug i flergangspennen NovoPen. Japan & Korea Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter i Japan & Korea steg med 3% opgjort i kroner, men faldt med 7% i lokale valutaer. Salgsvæksten er negativt påvirket af manglende volumenvækst i det japanske marked samt fortsatte konkurrencemæssige udfordringer. Novo Nordisk tegner sig nu for 57% af det samlede insulinmarked i Japan og 52% af markedet for moderne insuliner. Markedsudbredelsen af Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 4 af 24

5 pensystemer i Japan er fortsat høj, og mere end 98% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært FlexPen. Victoza (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes) Salget af Victoza beløb sig til mio. kr., hvilket afspejler en solid salgsudvikling i alle regioner. Den globale lancering fortsætter; Victoza var ved udgangen af juni 2012 lanceret i 53 lande, og mere end 10 lande forbereder lancering i andet halvår af Victoza er global markedsleder med en markedsandel på 65% af GLP-1-segmentet mod 47% i GLP-1- klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling er steget til 5,1% mod 3,8% i GLP-1-markedsandele (værdi, løbende årstotal) GLP-1 s andel af det samlede marked for diabetesbehandling Victoza andel af GLP-1- markedet Maj 2012 Maj 2011 Maj 2012 Maj 2011 Globalt 5,1% 3,8% 65% 47% USA 6,3% 5,0% 58% 41% Europa 5,8% 4,3% 73% 59% International Operations* 2,5% 0,4% 79% 18% Japan 2,1% 0,8% 82% 92% Kina** 0,4% 0,2% 23% 0% Kilde: IMS Health, IMS Midas Quantum data, maj 2012 *: Data for 12 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 60% af det samlede diabetessalg i regionen **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan Nordamerika Salget af Victoza i Nordamerika steg med 81% opgjort i kroner og med 69% i lokale valutaer. Stigningen afspejler en fortsat udvidelse af GLP-1-klassen, som tegner sig for 6,3% af det samlede marked for diabetesbehandling i USA mod 5,0% i Selv om der er lanceret et konkurrerende produkt, driver Victoza fortsat udvidelsen af det amerikanske GLP-1-marked og er GLP-1-markedsleder med en markedsandel på 58%. Europa Salget i Europa steg med 60% opgjort i kroner og med 59% i lokale valutaer. Dette afspejler fortsat lancering i Europa og salgsvækst især i Frankrig, Italien, Storbritannien og Spanien. I Europa er GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling steget til 5,8% mod 4,3% i Victoza er GLP-1-markedsleder med en markedsandel på 73%. International Operations Salget i International Operations steg med 293% opgjort i kroner og med 306% i lokale valutaer. Dette afspejler et fortsat stærkt salg, navnlig i Brasilien og visse lande i Mellemøsten, samt et beskedent sammenligningsgrundlag i GLP-1-klassen er voksende i International Operations og tegner sig for 2,5% af det samlede marked for diabetesbehandling mod 0,4% i Den betydelige udvidelse af GLP-1-klassen skyldes især stor afsætning i Brasilien. Victoza er GLP-1-markedsleder i International Operations med en markedsandel på 79%. Region Kina Victoza blev lanceret i Kina i fjerde kvartal af De første tilbagemeldinger fra markedet er positive, og optagelsen på hospitalernes medicinlister udvikler sig tilfredsstillende. GLP-1- klassens størrelse i Kina er relativt beskeden, men andelen af det samlede marked for Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 5 af 24

6 diabetesbehandling er steget til 0,4% mod 0,2% i GLP-1-markedsandelen for Victoza er 23%. Japan & Korea Salget i Japan & Korea steg med 83% opgjort i kroner og med 65% i lokale valutaer. Det japanske GLP-1 marked er voksende og tegner sig for 2,1% af det samlede marked for diabetesbehandling mod 0,8% i Victoza er GLP-1-markedsleder i Japan med en markedsandel på 82%. NovoNorm /Prandin /PrandiMet (antidiabetika i tabletform) Salget af antidiabetika i tabletform var stabilt opgjort i kroner og udgjorde mio. kr., men faldt med 6% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen afspejler en beskeden salgsvækst i alle regioner undtagen i Europa, hvor generisk konkurrence i flere markeder påvirker det samlede salg negativt. Salgsudviklingen inden for biopharmaceuticals Salget af biofarmaceutiske produkter steg med 6% opgjort i kroner til mio. kr. og med 1% i lokale valutaer, primært drevet af et højere salg i USA, som delvis blev modsvaret af et lavere salg i Europa. NovoSeven (blødningsbehandling) Salget af NovoSeven steg med 5% opgjort i kroner til mio. kr. og var uændret opgjort i lokale valutaer. Markedet for NovoSeven er fortsat negativt påvirket af budgetrestriktioner og et øget antal inhibitorpatienter, der deltager i kliniske studier. Opgjort i lokale valutaer afspejler salgsudviklingen et opsving i andet kvartal af 2012 efter det beskedne salg i første kvartal af Opsvinget i salget i andet kvartal af 2012 skyldes primært et antal patienter med alvorlige blødningsepisoder i USA, delvis modsvaret af en negativ påvirkning fra timingen af tendersalg i International Operations. Norditropin (væksthormonbehandling) Salget af Norditropin steg med 15% opgjort i kroner til mio. kr. og med 9% i lokale valutaer. Salgsvæksten blev primært drevet af International Operations, delvis på grund af tidsmæssige forskydninger i salget, samt af Nordamerika. Novo Nordisk er den næststørste udbyder på det globale væksthormonmarked med en markedsandel på 24% målt på volumen. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), faldt med 3% opgjort i kroner til mio. kr. og med 8% i lokale valutaer. Denne udvikling afspejler primært en påvirkning fra generisk konkurrence til Activella, delvis modsvaret af fortsat salgsfremgang for Vagifem i USA og et fald i efterspørgslen efter glukagon til diagnostiske formål i Japan. Udvikling i omkostninger Produktionsomkostningerne steg med 10% til mio. kr., resulterende i en bruttomargin på 81,7% mod 80,4% i Forbedringen afspejler primært en underliggende forbedring, der skyldes en gunstig prisudvikling i Nordamerika og en positiv påvirkning fra produktsammensætningen som følge af et øget salg af moderne insuliner og Victoza. Valutapåvirkningen af bruttomarginen var positiv med omkring 0,5 procentpoint som følge af styrkelsen af primært den amerikanske dollar og den japanske yen over for kronen i forhold til Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 6 af 24

7 De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 11% til mio. kr. og med 7% i lokale valutaer. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 13% til mio. kr. og med 8% i lokale valutaer. Stigningen opgjort i lokale valutaer skyldes primært øgede markedsføringsomkostninger i USA, investeringer i salg og marketing i udvalgte lande i International Operations og udvidelsen af salgsstyrken med ca. 300 lægemiddelkonsulenter i Kina medio Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 10% til mio. kr. og med 8% i lokale valutaer. Stigningen opgjort i lokale valutaer skyldes primært udviklingsomkostninger i relation til de igangværende fase 3-studier af liraglutid til behandling af fedme samt fase 3a-studierne af IDegLira, en fast kombination af insulin degludec og liraglutid. Udviklingsomkostningerne inden for biopharmaceuticals er primært relateret til porteføljen af udviklingsprojekter inden for hæmofili samt fase 2-studiet af anti-il-20, et rekombinant humant monoklonalt antistof, inden for kronisk leddegigt. Licensindtægter og andre driftsindtægter udgjorde 324 mio. kr. mod 245 mio. kr. i Denne udvikling afspejler et højere niveau af fortløbende royaltyindtægter. Nettofinans De finansielle poster udviste en nettoudgift på mio. kr. mod en nettoudgift på 25 mio. kr. i I tråd med Novo Nordisks finanspolitik er de væsentligste valutakursrisici for koncernen afdækket primært gennem valutaterminskontrakter. Som afspejling af porteføljen af valutaafdækningskontrakter udviste valutaresultatet en udgift på 963 mio. kr. mod en indtægt på 32 mio. kr. i Denne udvikling afspejler tab på valutaafdækning af navnlig den amerikanske dollar og den japanske yen på grund af styrkelsen af disse valutaer over for kronen i forhold til valutakursniveauet i Udviklingen i andet kvartal En oversigt over kvartalstallene i kroner fremgår af bilag 1. Salget i andet kvartal af 2012 steg med 22% til mio. kr. og med 13% i lokale valutaer i forhold til samme periode i Væksten blev drevet af alle tre moderne insuliner og Victoza, men Norditropin og NovoSeven bidrog også til væksten. Geografisk set tegnede Nordamerika og International Operations sig for størstedelen af væksten. Salget af Victoza beløb sig til mio. kr. i andet kvartal af 2012 og blev primært drevet af USA og Europa. Bruttomarginen steg til 82,4% i andet kvartal af 2012, mod 80,6% i samme periode sidste år. Den underliggende stigning skyldtes primært en positiv påvirkning fra prisudviklingen i USA og en gunstig udvikling i produktsammensætningen. Den rapporterede bruttomargin blev yderligere styrket af en positiv påvirkning fra valutakursudviklingen på 0,8 procentpoint. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger i andet kvartal af 2012 steg med 10% til mio. kr. og med 5% opgjort i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 12% som rapporteret og med 5% i lokale valutaer i andet kvartal af 2012 i forhold til samme periode sidste år. I lokale valutaer skyldes Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 7 af 24

8 omkostningsstigningen primært øgede markedsføringsomkostninger i USA, investeringer i salg og marketing i udvalgte lande i International Operations og udvidelsen af salgsstyrken med ca. 300 lægemiddelkonsulenter i Kina medio Forsknings- og udviklingsomkostningerne opgjort i kroner steg med 10% som rapporteret og med 7% i lokale valutaer i andet kvartal af 2012 i forhold til samme periode sidste år. I lokale valutaer afspejler omkostningsstigningen primært de fortsatte fremskridt inden for vigtige udviklingsprojekter og investeringer i udvidelsen af Novo Nordisks globale forskningsaktiviteter. Udviklingsomkostningerne i 2011 omfattede nedskrivninger af engangskarakter i relation til materielle og immaterielle anlægsaktiver. Administrationsomkostningerne opgjort i kroner var uændrede som rapporteret og faldt med 3% i lokale valutaer i andet kvartal af 2012 i forhold til samme periode sidste år. I lokale valutaer afspejler faldet primært en godtgørelse for en tidligere udgiftsført bøde i relation til en importlicens for et større marked i International Operations. Rapporteret resultat af primær drift steg med 45% i andet kvartal af 2012 i forhold til samme periode sidste år og med ca. 30% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler primært den stærke salgsvækst, forbedringen af bruttomarginen og et beskedent vækstniveau for såvel salgs- og distributionsomkostninger som forsknings- og udviklingsomkostninger i forhold til salget. Forventninger til 2012 Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til 2012: Forventningerne er som rapporteret, medmindre andet fremgår Salgsvækst - i lokale valutaer - som rapporteret Vækst i resultat af primær drift - i lokale valutaer - som rapporteret Nettofinans Nuværende forventninger 9. august % Omkring 7 procentpoint højere Omkring 15% Omkring 12 procentpoint højere Udgift på omkring mio. kr. Tidligere forventninger 27. april % Omkring 4 procentpoint højere Mindst 10% Omkring 6,5 procentpoint højere Udgift på omkring 800 mio. kr. Effektiv skattesats Omkring 23% Omkring 23% Investeringer i faste anlægsaktiver Omkring 3,5 mia. kr. Omkring 3,5 mia. kr. Af- og nedskrivninger Omkring 2,9 mia. kr. Omkring 2,9 mia. kr. Frie pengestrømme Omkring 19 mia. kr. Omkring 18 mia. kr. Novo Nordisk forventer nu en salgsvækst for 2012 på 9 12% opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om fortsat markedsindtrængning for Novo Nordisks væsentlige produkter samt forventninger om fortsat intens konkurrence, generisk konkurrence til antidiabetika i tabletform og påvirkning fra implementering af sundhedsreformer, primært i USA, Europa og Kina. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes den rapporterede salgsvækst nu at blive omkring 7 procentpoint højere end væksten opgjort i lokale valutaer. Væksten i resultat af primær drift for 2012 ventes nu at blive omkring 15% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler en væsentlig omkostningsstigning i andet halvår af 2012 drevet af Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 8 af 24

9 udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke, lanceringsforberedelser i relation til Tresiba, samt salgs- og marketinginvesteringer i Kina og udvalgte lande i International Operations. Forventningen om et højere niveau for væksten i resultatet af primær drift afspejler de øgede forventninger til salgsvæksten og en udskydelse til 2013 af væsentlige omkostninger i relation til den amerikanske lancering af Tresiba, som tidligere forventedes at påløbe i Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af primær drift nu at blive omkring 12 procentpoint højere end væksten opgjort i lokale valutaer. Novo Nordisk forventer nu finansielle nettoudgifter for 2012 på omkring mio. kr. Den nuværende forventning afspejler primært tab på valutaafdækningskontrakter som følge af styrkelsen af den amerikanske dollar og japanske yen over for kronen i forhold til valutakurserne i Forventningerne til tab i relation til valutaafdækningskontrakter mere end opvejes af den forventede væsentlige positive nettopåvirkning af det rapporterede resultat af primær drift fra faktureringsvalutaernes styrkelse over for kronen. Tab på valutaafdækningskontrakter på ca. 500 mio. kr., pr. 7. august, er udskudt til fremtidig udgiftsførsel i 2013, når de afdækkede pengestrømme realiseres. Den effektive skattesats for 2012 forventes fortsat at blive på omkring 23%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at blive på omkring 3,5 mia. kr. i 2012 og er primært relateret til investeringer i påfyldningskapacitet og til en fabrik i til produktion af engangspensystemer. Af- og nedskrivninger ventes fortsat at blive på omkring 2,9 mia. kr., og frie pengestrømme forventes nu at blive på omkring 19 mia. kr. som følge af de øgede forventninger til resultat af primær drift. Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i den resterende del af 2012, og at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på det nuværende niveau over for kronen. Forudsætningerne for koncernens nøglevalutaer fremgår af bilag 7. Novo Nordisk har afdækket forventede fremtidige pengestrømme i en række af koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder: Vigtigste faktureringsvalutaer Et 5% udsving i kursen påvirker på årsbasis Novo Nordisks resultat af primær drift med Afdækningsperiode (måneder) USD 825 mio. kr. 11 JPY 200 mio. kr. 12 CNY 110 mio. kr. 12* GBP 80 mio. kr. 11 * USD anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter er indeholdt i Nettofinans. Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 9 af 24

10 Forskning og udvikling Diabetesbehandling: insulin og GLP-1 Status på registrering af Tresiba og Ryzodeg Registreringsprocessen for Tresiba (det planlagte produktnavn for insulin degludec) og Ryzodeg (det planlagte produktnavn for insulin degludec/insulin aspart) gør fortsat fremskridt. Novo Nordisk har nu indsendt registreringsansøgning for Tresiba og Ryzodeg i USA, EU, Japan, Schweiz, Canada, Sydafrika, Indien, Australien, Brasilien, Mexico og Rusland. I juli meddelte Novo Nordisk, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har oplyst, at der foreløbigt er fastsat et møde i FDA s rådgivende komite til den 8. november 2012, hvor registreringsansøgningerne for Tresiba og Ryzodeg vil blive drøftet. FDA har ikke oplyst Novo Nordisk om en ny aktionsdato i stedet for den reviderede aktionsdato, den 29. oktober, som blev annonceret i juni American Diabetes Associations (ADA) årsmøde juni 2012 i Philadelphia, USA På årsmødet i American Diabetes Association (ADA) i Philadelphia fremlagde Novo Nordisk resultater fra virksomhedens brede diabetesforsknings- og udviklingsaktiviteter. Novo Nordisk var videnskabeligt solidt repræsenteret med 60 godkendte abstracts inklusive fire mundtlige præsentationer og fire late-breaking abstracts. Novo Nordisks vigtigste præsentationer fokuserede på Tresiba og omfattede bl.a. en præspecificeret metaanalyse af forekomsten af hypoglykæmi på tværs af fase 3a-studierne, der sammenligner Tresiba med insulin glargin. Hovedresultaterne blev offentliggjort i februar 2011, og metaanalysen viste, at behandling med Tresiba medførte en væsentligt lavere forekomst af hypoglykæmi, både generelt og om natten. For patienter med type 2-diabetes var der en statistisk signifikant forskel for såvel generel som natlig hypoglykæmi, mens der for patienter med type 1-diabetes var en statistisk signifikant forskel for natlig hypoglykæmi. Første kliniske fase 3a-resultater for IDegLira (NN9068) DUAL I, det første fase 3a-studie af IDegLira, en fast kombination af ultralangtidsvirkende insulin degludec (Tresiba ) og den humane GLP-1-analog til dosering en gang dagligt, liraglutid (Victoza ), til behandling af patienter med type 2 diabetes, er afsluttet. I DUAL I blev flere end patienter med type 2-diabetes, som ikke opnåede en tilstrækkelig blodsukkerregulering med et eller to antidiabetika i tabletform, randomiseret til 26 ugers behandling en gang dagligt med enten IDegLira, Tresiba eller Victoza. Efter 26 uger opnåede de patienter, der fik Tresiba eller Victoza, en blodsukkerregulering på sammenligneligt niveau med tidligere fund, mens patienter, der fik IDegLira, oplevede en statistisk signifikant større reduktion i HbA 1c. Studiet opfyldte således sine primære effektmål om superioritet i forhold til Victoza og ikke-inferiøritet i forhold til Tresiba. Fra et HbA 1c på 8,3% ved studiets start opnåede 81% af de patienter, der fik IDegLira, det af ADA og European Association for the Study of Diabetes (EASD) anbefalede HbA 1c -behandlingsmål på 7%, og 70% nåede det af American Academy of Clinical Endocrinology (AACE) anbefalede mål på 6,5%. De tilsvarende tal for Tresiba og Victoza var henholdsvis 65% og 61% for ADAmålet og henholdsvis 48% og 41% for AACE-målet. Den lave forekomst af hypoglykæmi observeret hos patienter, der blev behandlet med Tresiba, var sammenlignelig med forekomsten i det nyligt afsluttede fase 3-program. Den større reduktion i HbA 1c for patienter, der blev behandlet med IDegLira, som resultat af den kombinerede effekt af den ultralangtidsvirkende insulin, Tresiba, og GLP-1-analogen til dosering én gang dagligt, Victoza, var forbundet med en statistisk signifikant lavere forekomst af bekræftet hypoglykæmi sammenlignet med Tresiba behandling alene. Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 10 af 24

11 Patienter, der blev behandlet med Victoza, oplevede et vægttab på 3 kg, mens patienter, der blev behandlet med Tresiba, så en vægtstigning på omkring 1,5 kg. Patienter, der blev behandlet med IDegLira, oplevede et vægttab på omkring 0,5 kg. For så vidt angår Tresiba og Victoza blev de tidligere sikkerheds- og tolerabilitetsprofiler bekræftet, og der blev ikke observeret nogen påviselige forskelle mellem de tre behandlingsgrupper med hensyn til uønskede bivirkninger og standardsikkerhedsparametre. Samlet set bekræfter resultaterne fra DUAL I endnu engang de konkurrencedygtige profiler for Tresiba og Victoza, og studiet dokumenterer, at patienterne kan opnå fordelene ved begge præparater, når de kombineres i ét produkt. Novo Nordisk forventer, at DUAL II, det andet fase 3a-studie, vil være afsluttet i slutningen af Semaglutid (NN9535) påbegynder fase 3 som Novo Nordisks GLP-1-kandidat til ugentlig dosering Novo Nordisk meddelte i juni, at det er besluttet at påbegynde det globale fase 3- udviklingsprogram, SUSTAIN, for semaglutid. Det første studie ventes indledt i første halvår af Fase 2 af det kliniske udviklingsforløb for semaglutid blev afsluttet succesfuldt i Det blev da besluttet at sammenligne semaglutid med en ugentlig formulering af liraglutid, der blev undersøgt i et fase 1-studie, før man valgte en kandidat til fase 3-udvikling. Dette nu afsluttede fase 1-studie har endnu engang bekræftet sikkerhedsprofilen for liraglutid, men semaglutid vurderes at have en mere attraktiv profil for ugentlig dosering. I fase 3a vil semaglutid blive undersøgt i over diabetikere. Fase 1-studie af OI362GT (NN1954), en ny insulin i tabletform, påbegyndt Novo Nordisk har påbegyndt det første fase 1-studie, der skal undersøge sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik for OI362GT i ca. 100 raske deltagere. Studiet ventes afsluttet i første halvår af FDA godkender børneindikation for Levemir FDA godkendte i maj Levemir til behandling af børn i alderen 2 5 år. Med denne indikationsudvidelse, som allerede er godkendt i EU, er Levemir nu i begge regioner det langtidsvirkende moderne insulinpræparat, der kan anvendes til behandling af den bredeste patientgruppe. NovoMet godkendt i Kina NovoMet er godkendt af de kinesiske sundhedsmyndigheder, SFDA. NovoMet er en tabletkombination af metformin og repaglinid, som er et præparat i meglitinid-klassen. Produktet markedsføres som PrandiMet i USA. Tabletten er godkendt som supplement til diæt og motion til at forbedre blodsukkerreguleringen hos voksne med type 2-diabetes, som i forvejen bliver behandlet med både meglitinid og metformin, eller som ikke opnår en tilstrækkelig blodsukkerregulering ved behandling med enten meglitinid eller metformin alene. Lancering forventes hen imod slutningen af NovoPen 5, en ny flergangspen til insulindosering, lanceret I juni lancerede Novo Nordisk NovoPen 5, en ny flergangspen for voksne, i. Den nye insulinpens design er baseret på NovoPen 4 med tilføjelse af en integreret hukommelsesfunktion, der giver information om seneste dosis. Novo Nordisk forventer at lancere NovoPen 5 i flere europæiske lande i andet halvår af Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 11 af 24

12 Biopharmaceuticals: hæmofili Rekombinant faktor XIII godkendt i Canada I juli godkendte de canadiske sundhedsmyndigheder, Health Canada, som de første Novo Nordisks nye, rekombinante faktor XIII-produkt. Produktet blev godkendt til forebyggende behandling én gang om måneden af medfødt FXIII A-subunit-mangel og bliver den eneste rekombinante behandling for denne sjældne sygdom, som ca. 900 mennesker i verden er ramt af. Produktet ventes lanceret i andet halvår af 2012 under navnet Tretten. I Europa forventes Europa-Kommissionens godkendelse af den for nyligt meddelte positive udtalelse fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) nu i september Antistoffer mod lægemidlet observeret i fase 3-studie af vatreptacog alfa (NN1731) Novo Nordisk afsluttede for nyligt det afgørende fase 3-studie af vatreptacog alfa, en hurtigtvirkende rekombinant koagulationsfaktor VIIa-analog, i hæmofilipatienter med inhibitorer. Der blev i dette studie hos nogle få patienter observeret antistoffer mod lægemidlet, og i én patient er der nu observeret en potentielt neutraliserende effekt i en enkelt prøve. Konsekvenserne for projektet af dette fund vurderes p.t. som en del af fase 3- programmets afslutning. De endelige resultater af det blindede og randomiserede studie, der omfatter 72 patienter og 568 behandlede blødningsepisoder, ventes at foreligge i oktober Biopharmaceuticals: inflammation Fase 2b-studie påbegyndt med anti-il-20 (NN8226) i patienter med kronisk leddegigt Novo Nordisk har påbegyndt det første kliniske fase 2b-studie med anti-il-20, et fuldt humant monoklonalt antistof, i patienter med aktiv kronisk leddegigt. Studiet skal undersøge effekten af forskellige doser af anti-il-20 over for placebo, når det gives som ugentlige subkutane injektioner til patienter på en stabil baggrundsbehandling med methotrexat, der ikke responderer tilstrækkeligt på anti-tnfa-behandling. Fase 1-studie påbegyndt med anti-c5ar-215 (NN8210) til behandling af kronisk leddegigt I juni påbegyndte Novo Nordisk det første fase 1-studie af anti-c5ar-215, et rekombinant humant monoklonalt antistof. Formålet med studiet er at beskrive sikkerhed og tolerabilitet for enkelte intravenøse og subkutane doser af anti-c5ar-215 hos patienter med aktiv kronisk leddegigt på baggrund af behandling med methotrexat. Studiet vil rekruttere 36 deltagere med aktiv kronisk leddegigt og ventes afsluttet medio Bæredygtig udvikling Novo Nordisk havde pr. 30. juni fuldtidsansatte mod på samme tidspunkt i Medarbejdertilvæksten er primært sket i lande i International Operations og inden for forskning og udvikling i, Indien, Kina og USA. I anledning af FN s bæredygtighedskonference Rio+20, som blev afholdt i Rio de Janeiro i juni 2012 for at fejre og forny det politiske engagement fra den første bæredygtighedskonference i 1992, markerede Novo Nordisk virksomhedens 20 års fokus på bæredygtighed. Den tredobbelte bundlinje, som i dag er en integreret del af Novo Nordisks ledelsessystemer, beslutningsprocesser og rapportering af resultater, bygger på de principper om bæredygtig udvikling, der blev lanceret ved konferencen i Novo Nordisks rejse er dokumenteret i bogen 20 years in the business of sustainability, som er tilgængelig på novonordisk.com/sustainability som pdf-fil. Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 12 af 24

13 Et nøgleelement i denne indsats er Novo Nordisks globale Changing Diabetes initiativ. I slutningen af april 2012 var OECD sammen med Diabetesforeningen værter ved European Diabetes Leadership Forum i København med støtte fra Novo Nordisk. På konferencen var flere end 700 toppolitikere og førende sundhedseksperter samlet for at diskutere innovative løsninger på, hvordan man bedst bekæmper kroniske sygdomme med fokus på diabetes i lyset af den stigende forekomst og de samfundsøkonomiske konsekvenser af denne sygdom. Resultaterne fra konferencen blev samlet i et såkaldt Copenhagen Roadmap, som blev offentliggjort i juni. Copenhagen Roadmap præsenterer praktiske og konkrete initiativer til bedre forebyggelse, opsporing og behandling af diabetes. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første halvår af 2012, svarende til 51,4% af de samlede aktiver, mod 60,1% ved udgangen af første halvår af Udviklingen i egenkapitalandelen er primært drevet af timingen af aktietilbagekøb og øgede udbyttebetalinger der reducerer overført resultat mens forpligtelserne stiger i tråd med forretningsudviklingen. For en detaljeret redegørelse for udviklingen i egenkapitalen henvises til bilag 5. Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram for 2012 Den 2. maj 2012 meddelte Novo Nordisk, at selskabet har købt stk. B-aktier for et beløb af 4,2 mia. kr. fra Novo A/S. Ligeledes den 2. maj meddelte Novo Nordisk, at selskabet har iværksat et aktietilbagekøbsprogram på 1,8 mia. kr. som led i et samlet aktietilbagekøbsprogram på i alt 12 mia. kr., der skal gennemføres over en 12-måneders periode startende 2. februar Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I henhold til programmet, der blev annonceret den 2. maj, har Novo Nordisk tilbagekøbt B-aktier for et beløb af 1,8 mia. kr. i perioden fra 2. maj 2012 frem til 3. august 2012, hvor programmet blev afsluttet. Novo Nordisk har nu tilbagekøbt aktier svarende til en samlet værdi af 8,5 mia. kr. under aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 12 mia. kr. Pr. 3. august 2012 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 2,7% af den samlede aktiekapital. Som led i gennemførelsen af Novo Nordisk A/S samlede aktietilbagekøbsprogram på i alt 12 mia. kr. over en 12-måneders periode startende 2. februar 2012 er der nu indledt et nyt tilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (også kaldet Safe Harbour-reglerne ). Til det formål skal J.P. Morgan Securities Ltd. som lead manager tilbagekøbe aktier på vegne af Novo Nordisk til et beløb af op til 2,0 mia. kr. i handelsperioden, der starter den 9. august 2012 og slutter den 29. oktober Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne tilbagekøbes aktier, svarende til 20% af den gennemsnitlige daglige omsætning af Novo Nordisk B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen i juli 2012, og der vil i handelsperioden maksimalt kunne købes aktier i alt. Novo Nordisk vil udsende en meddelelse vedrørende transaktioner foretaget under tilbagekøbsprogrammet mindst hver syvende handelsdag. Juridiske forhold Novo Nordisk indgik i maj 2009 en aftale med det amerikanske justitsministerium om udskudt retsforfølgelse i en treårig periode vedrørende Novo Nordisks aktiviteter under det irakiske olie for mad-program. Novo Nordisk skulle overholde aftalen for at opnå tiltalefrafald. Novo Nordisk vedtog efterfølgende et detaljeret program, der skulle sikre overholdelse af aftalen, herunder styrkelse af ledelsesstrukturen, forbedrede tredjepartssystemer til sikring af rettidig omhu (due diligence) samt periodisk afprøvning af systemer, politikker og procedurer. Aftalen udløb Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 13 af 24

14 den 11. maj 2012, og U.S. District Court for the District of Columbia har hævet sagen. Dermed ophører Novo Nordisks forpligtelser i relation til det amerikanske justitsministerium. Novo Nordisk Inc. er pr. 6. august 2012 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA sagsøgt i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 41 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 blev produkterne på det amerikanske marked udelukkende solgt og markedsført af Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.). Yderligere 54 personer har i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Pfizer Inc. har offentligt meddelt, at de har indgået forlig i mange af disse sager. Faldet i antallet af verserende sager skyldes, at Pfizer Inc. har indgået forlig i flere sager, der også involverer Novo Nordisks produkter. Der er ikke på nuværende tidspunkt berammet nogen retssager for Novo Nordisk i Det forventes ikke, at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation, resultat af primær drift eller pengestrømme. Efter at den amerikanske højesteret den 17. april 2012 omstødte kendelsen fra US Court of Appeals for the Federal Circuit ( CAFC ) og fastslog, at Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. og dets moderselskab Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. (under ét kaldet Caraco ) har ret til at kræve en ændring af Novo Nordisks anvendelsesbeskrivelse af Prandin i FDA s godkendelsesliste (Orange Book), blev sagen henvist til CAFC for yderligere retsbehandling. Caraco havde argumenteret for, at anvendelsesbeskrivelsen var for bred og derfor forhindrede markedsføring af en generisk udgave af Prandin (repaglinid). Den 30. juli 2012 afsagde CAFC en kendelse, der pålagde Novo Nordisk at indsende en revideret anvendelsesbeskrivelse til FDA som anvist i kendelsen. Dermed er ankesagen ved CAFC i relation til anvendelsesbeskrivelsen nu afsluttet. Novo Nordisks anke af kendelsen fra US District Court for the Eastern District of Michigan om, at Novo Nordisks amerikanske patent nr vedrørende anvendelsen af repaglinid og metformin er ugyldigt og uden retskraft, fortsætter ved CAFC. Der forventes dom i denne sag i Finansiel kalender 3. oktober 2012 Novo Nordisks investor- og analytikermøde på EASD 31. oktober 2012 Koncernregnskab for de første ni måneder af januar 2013 Koncernregnskab for året 2012 Telekonference Der vil i dag kl CET blive afholdt en telekonference. Investorer kan lytte med via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors Download centre ( hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale, ca. en time før telekonferencen begynder. Udsagn om fremtiden Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt selskabets Årsrapport 2011 og Form 20-F, der begge er indsendt til SEC i februar 2012, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 14 af 24

15 betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle resultater. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: - udsagn om mål, planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom - udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, omkostninger, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur, nettofinans og andre finansielle nøgletal - udsagn vedrørende fremtidige økonomiske resultater, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager - udsagn vedrørende de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under Forventninger til 2012, Forskning og udvikling, Egenkapital og Juridiske forhold. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter inden for forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet Risikostyring på s i Årsrapport 2011, som er tilgængelig på Novo Nordisks hjemmeside (novonordisk.com). Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 15 af 24

16 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten for Novo Nordisk A/S for første halvår af Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets uafhængige revisor. Koncernregnskabet for første halvår af 2012 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og på basis af den samme regnskabspraksis, som er anvendt i Novo Nordisks Årsrapport Delårsrapporten inklusive koncernregnskabet for første halvår af 2012 og ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af koncernregnskabet for første halvår af 2012 for dækkende. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for forretningens udvikling og finansielle vilkår, for periodens resultater og for koncernens finansielle stilling, tillige med en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for, i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Bagsværd, den 9. august 2012 Direktion: Lars Rebien Sørensen Adm. direktør Jesper Brandgaard Koncerndirektør, økonomi Lise Kingo Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør, Koncerndirektør, Koncerndirektør, Corporate Relations produktion, salg og marketing forskning og udvikling Bestyrelse: Sten Scheibye Göran Ando Bruno Angelici Formand Næstformand Henrik Gürtler Ulrik Hjulmand-Lassen Thomas Paul Koestler Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Søren Thuesen Pedersen Hannu Ryöppönen Stig Strøbæk Liz Hewitt Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 16 af 24

17 Kontaktoplysninger Medier: Investorer: Mike Rulis Kasper Roseeuw Poulsen Tlf Tlf Lars Borup Jacobsen Tlf Frank Daniel Mersebach Tlf I Nordamerika: I Nordamerika: Ken Inchausti Jannick Lindegaard Tlf. (+1) Tlf. (+1) Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com. Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 17 af 24

18 Bilag 1: Kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % 2. kvt vs 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt Nettoomsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 82,4% 80,8% 82,8% 80,3% 80,6% 80,1% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 26,7% 27,3% 29,7% 28,6% 29,0% 27,1% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 13,2% 14,1% 15,2% 13,7% 14,5% 14,6% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 4,0% 4,4% 5,1% 4,8% 4,9% 4,8% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 39,3% 36,0% 33,6% 33,9% 32,9% 34,5% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder - - (4) N/A Finansielle indtægter (46%) Finansielle omkostninger % Nettofinans (710) (328) (270) (154) 103 (128) (789%) Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger (20%) Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt (1%) Egenkapital (15%) Egenkapitalandel 51,4% 52,9% 57,9% 57,1% 60,1% 58,9% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Nettoresultat pr. aktie (kr.) 9,72 8,38 8,40 7,45 7,26 7,13 34% Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.) 9,67 8,32 8,33 7,39 7,21 7,06 34% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) 549,1 556,7 557,6 563,5 569,1 571,6 (4%) Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money' (mio. stk.) 552,4 560,5 561,9 568,1 573,8 576,7 (4%) Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Moderne insuliner (Insulinanaloger) % Humane insuliner % Proteinrelaterede produkter % Victoza % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Norditropin % Andre produkter (3%) Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Nordamerika % Europa % International Operations % Region Kina % Japan & Korea % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % Selskabsmeddelelse nr. 50 / 2012 Side 18 af 24

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%. Selskabsmeddelelse 2011-04-28 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 24% i første kvartal af 2011 Organisk salgsvækst på 15% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 2014-08-07 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 12% i første halvår af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale valutaer

Læs mere

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli.

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 2015-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 2015 til 26,3 mia. kr. Resultat af primær

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014 2014-05-01 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 15% i første kvartal af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 43% i 2015 til 49,4 mia. kr. Resultat af primær drift steg med 14% i lokale valutaer justeret for salg af NNIT

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2012 Diabetes en krise i slowmotion Strategi er et spørgsmål om valg Vigtige beslutninger truffet i de seneste år ligger til grund for Novo Nordisks resultater i 2012 men det er

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 2013-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2014 2015-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 13% i 2014 8% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Levemir og Victoza Salget

Læs mere

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr.

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 2016-04-29 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 10% i lokale valutaer i det første kvartal af 2016 Salget steg med 9%

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 2008-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i de første ni måneder af 2008 Forventningerne til vækst

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 2 FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 7/ GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM TILFREDSHED MED DE FØRSTE

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Selskabsmeddelelse 2011-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Organisk salgsvækst på 19% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 19% opgjort i kroner og med 13%

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 2009-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 39% i første halvår af 2009 Opjusterer forventningerne til væksten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 2014-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 11% i de første ni måneder af 2014 Salgsvækst på 8%

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale valutaer

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale valutaer Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 2017-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017 Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017 2017-11-01 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 5% i de første ni måneder af 2017 Det rapporterede salg steg med

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 2016-10-28 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 7% i lokale valutaer i de første ni måneder af 2016 Salget steg med

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2011 2011 2010 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 66.346 60.776 9,2% Diabetesbehandling Mio. kr. 50.425 45.710

Læs mere

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 31. marts 2017 2017-05-03 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner

Læs mere

FØRSTE KVARTAL AF 2016: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT, JUSTERET, STEG MED 10% I LOKALE VALUTAER

FØRSTE KVARTAL AF 2016: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT, JUSTERET, STEG MED 10% I LOKALE VALUTAER KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ 216 FØRSTE SPADESTIK TIL NY FABRIK I USA VICTOZA REDUCERER RISIKOEN FOR ALVORLIGE HJERTE-KAR HÆNDELSER SIGNIFIKANT I LEADER-STUDIE FØRSTE KVARTAL AF 216: RESULTAT AF PRIMÆR

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation Hoved- og nøgletal 2009 2009 2008 Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr. 51.078 45.553 12,1% Diabetesbehandling

Læs mere

MAGAZINE MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID

MAGAZINE MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID MAGAZINE NR. 3 217 KVARTALSVIS INVESTORNYT MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID VICTOZA GODKENDT I USA OG EU SOM ENESTE GLP-1-PRODUKT TIL FOREBYGGELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017 2017-08-09 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner Salget

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2016 2016-08-05 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015 FEDME Hvordan markedsfører man en behandling for en sygdom, som mange læger ikke anerkender? GLP-1 Lille protein, stort potentiale GLOBAL EFTERSPØRGSEL udløser store produktionsinvesteringer ÅRSSKRIFT

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

MAGAZINE ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU

MAGAZINE ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU MAGAZINE NR. 2 KVARTALSVIS INVESTORNYT ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU EN NY BEGYNDELSE: HVORFOR

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

share VAGTSKIFTE: NOVO NORDISK UDNÆVNER NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR

share VAGTSKIFTE: NOVO NORDISK UDNÆVNER NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 216 VAGTSKIFTE: NOVO NORDISK UDNÆVNER NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR SEMAGLUTID REDUCERER FOREKOMSTEN AF ALVORLIGE KARDIOVASKULÆRE TILFÆLDE MED 26% HOS VOKSNE MED TYPE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere