Fra fravær til nærvær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra fravær til nærvær"

Transkript

1 Fra fravær til nærvær

2 Indhold FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR...3 Sæt fokus på trivsel og arbejdsglæde...4 God ledelse skaber nærvær...7 Omsorgssamtaler med respekt...10 Bevar kontakten til langtidssyge medarbejdere...14 ENgagement og forankring...16 ansvarshavende Udgiver: TekSam sekretariat, DI/CO-industri REDAKTION: Samarbejdskonsulenter Lars Poulsen, DI, Peter Dragsbæk, CO-Industri JOURNALIST: Ingrid Pedersen GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Jannie Jalloh Foto: Purestock istockphotox Colourbox 2 tryk: PE Offset A/S

3 FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR Man bliver ikke rask af at være sygemeldt! En enkel - og måske provokerende - konstatering fra en virksomhed. Men hvad skal der så til for at erstatte fravær med nærvær? Det har seks virksomheder og TekSam forsøgt at finde svarene på i et fælles sygefraværsprojekt. En vigtig erfaring fra projektet er, at arbejdet med at reducere sygefraværet er en vigtig samarbejdsopgave. Når ledelse og medarbejdere i samarbejdsudvalget i fællesskab finder ud af, hvad der er bedst for deres virksomhed, skabes de bedste resultater. Det er afgørende, at der er fælles forståelse af de mulige årsager og at denne forståelse understøttes af fakta. Ejerskab til processen og resultaterne er vigtig for opbakning til løsningerne. Virksomhederne har gjort mange konkrete erfaringer om, hvordan man kan reducere sygefraværet ved at flytte fokus fra fravær til nærvær. Projektets virksomheder har valgt vidt forskellige måder at arbejde med sygefraværet på, og de mange erfaringer er samlet i denne pjece til inspiration for samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og ledelse i andre virksomheder. Projektet peger på en række centrale indsatsområder på vejen fra fravær til øget nærvær. nærvær, og dermed har ledelse en afgørende indflydelse på medarbejdernes trivsel. Virksomhederne har arbejdet med kontakten til de sygemeldte medarbejdere. Et godt råd er, at man skal bevare kontakten til de langtidssyge medarbejdere, da det fastholder og forebygger udstødning fra arbejdsmarkedet. Et andet råd er, at omsorgssamtaler skal gennemføres med respekt, så samtalen bliver en dialog om, hvordan den sygemeldte kan fastholdes i jobbet. Samarbejdsaftalen fremhæver, at samarbejdsudvalget skal have dialog om fravær og forebyggelse af sygdom. Erfaringerne fortæller, at det desuden er vigtigt, at arbejdet med at flytte fravær til nærvær skal forankres i organisationen. Et engageret SU og en tæt dialog mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er også vigtigt i forhold til at få aflivet eventuelle fordomme om fraværet i bestræbelserne på at finde frem til de egentlige årsager for et højt sygefravær i virksomheden. TekSam vil gerne takke de seks virksomheder Alfa Laval, BB-Electronics, Eurofins, Færch Plast, Rynkeby Foods og unichains for et betydeligt engagement og en åbenhed i erfaringsudveksling til gavn og glæde for andre virksomheder. Trivsel og arbejdsglæde, herunder gode rammer for arbejdet, er vigtigt, når man skal forebygge fravær. God ledelse skaber Formand for TekSam Viceadm. direktør i DI Næstformand for TekSam Formand for 3F s industrigruppe 3

4 Sæt fokus på trivsel og Gode rammer for arbejdet er den bedste måde at forebygge fravær på. Rammerne skal give den enkelte mening og fremme tillidsfulde relationer mellem ledelse og medarbejdere og blandt medarbejderne. Erfaringer fra BB Electronics Knud Andersen, administrerende direktør i BB Electronics, fortæller, at omkostningerne til sygefravær er faldet med 3,5 million kroner i 2008 sammenlignet med I januar 2008 havde de timelønsansatte i BB Electronics et sygefravær på næsten ti procent. Ved årets udgang var det faldet til omkring fire procent. Statistikken siger ikke, om det er korttids- eller langtidsfraværet, der er faldet, men det er de gået i gang med at undersøge. 4

5 arbejdsglæde Rammer, der motiverer til nærvær, forebygger langvarig stress og mobning Tilfredse kunder, leverancer til tiden og produkter, der er i orden. Det er forklaringen på, at sygefraværet i BB Electronics i Kolding er gået ned fra ti procent i begyndelsen af 2008 til kun fire procent ved årets slutning. Mest markant har ændringen været i afdelingen i Horsens, der tidligere kørte dårligt, men her har indførsel af lean i produktionen været en stor succes. Administrerende direktør, Knud Andersen, siger, at afdelingen gik så dårligt, at den burde have været lukket, men på bare et år er den vendt til en succes. I dag foregår produktionen i teams. De ansatte har fået overblik og indflydelse på produktionen, og procent af varerne leveres til tiden det var tidligere kun 60 procent, og det betød vrede, utilfredse kunder. Det smittede af på hele produktionen. Nu er produktiviteten og arbejdsglæden blevet markant bedre, og ingen er i tvivl om, at det er den væsentlige årsag til det dramatiske fald i sygefraværet. Der har været perioder med ombygning, råben og skrigen og stress, hvor folk har været kede af det, siger Knud Andersen. Det er rigtigt. Der var perioder, hvor folk gik grædende hjem, siger tillidsrepræsentant Lene Rasmussen. Men det er ovre nu. Effektiviteten buldrer opad, og jeg tror bestemt ikke, folk føler, de løber stærkere, siger Knud Andersen. Det skyldes, at de ansatte har meget mere indflydelse på arbejdet og tilrettelægger det, som det er mest hensigtsmæssigt. Nogle steder bruger vi kun halvt så meget tid på en produktion, som vi gjorde før, siger han. Dorit Schmidt, HR-chef, siger, at man simpelthen kan se forskellen på folk den måde, de smiler og siger godmorgen på nu, fortæller, at meget er blevet anderledes. Hos os har lean betydet, at folk har fået mere indflydelse, siger Knud Andersen. Virksomheden har mange produktioner i små batches, der kræver hurtig omstilling for at kunne levere til tiden. Det kan man ikke, hvis man driver rovdrift på medarbejderen, siger den administrerende direktør. Lene Rasmussen: Tidligere kunne vi blive flyttet 20 gange i løbet af en dag, når andre opgaver hastede. Det var stressende og frustrerende. Det gode arbejdsklima På Rynkeby omtaler produktionschef Javad Shirangi 2008 som umenneskeligt. Derfor undrer det ham ikke, at sygefraværet steg en smule. Problemerne skyldtes, at Arla flyttede en produktion på 70 millioner liter juice om året fra Sverige til Rynkeby. Det medførte byggerod, nye maskiner, nye kolleger, nye produkter, meget manuel håndtering, lørdagsarbejde og meget overarbejde. Desuden var der mange små produktioner, der krævede hyppige omstillinger af maskinerne. Også på uni-chains har de en produktion, der kræver hurtig handling og hurtige ændringer. De producerer transportbånd, og når sådan et bryder sammen hos en kunde, skal det repareres her og nu, så de er meget opmærksomme 5

6 6 på, at hverdagen ikke må være unødigt stressende. Cirka 20 procent af leverancerne er akutte og skal ske fra dag til dag. Når det gælder, skal vi kunne yde en kraftpræstation. Kollegerne skal smide alt, hvad de har i hænderne, så vi kan levere hurtigt. Men det skal ikke være en normaltilstand, understreger produktionsdirektør Erik Andersen. Virksomheden har årlige trivselsmålinger og der bliver fulgt op på dem. Hvis ikke, der bliver det, bliver medarbejderne frustrerede. Rummelighed Hos Eurofins er der stor fokus på at være en rummelig arbejdsplads for medarbejderne i alle faser af et ansættelsesforløb. Der skal være lige muligheder for alle og plads til mangfoldighed. Der er fleksordning på virksomheden, mange deltidsansættelser (ikke kun seniorer, men også mange andre medarbejdere), andre medarbejdere igen har hjemmearbejdspladser, og der skal være plads til medarbejdere med anden etnisk baggrund eller nedsat erhvervsevne. Medarbejderstaben er mangfoldigt sammensat med forskellige kompetencer og personlige egenskaber. Det betyder meget for vores medarbejdere, at vi er en samfundsansvarlig og rummelig arbejdsplads, og samtidigt er det en stigende erkendelse, at der er sammenhæng mellem mangfoldighed og innovation/økonomiske præstationer, siger HR-chef Anita Lindhart og tilføjer, at i alle afdelinger har medarbejderne stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Natarbejde Ingen af de seks virksomheder, der medvirker i projektet, har skiftehold. Arbejdet om aftenen og natten varetages af faste hold, der selv har valgt disse arbejdstider. Ingen af virksomhederne har bemærket større sygefravær på nathold end på daghold, men ikke alle virksomheder har lavet opgørelser over fraværet. På Alfa Laval har natholdet lidt mindre sygefravær end andre grupper. På Rynkeby havde de et relativt højt sygefravær om natten, men i 2007 gik de væk fra skiftehold og begyndte at have faste hold. Det var de fleste glade for, men der er stadig stor udskiftning på natholdene 70 procent har mindre end ni måneders anciennitet. Erfaringer fra Rynkeby Rynkeby havde en fin udvikling i korttidsfraværet, men i 2008, som var et meget turbulent år, steg det lidt igen. Blandt de timelønnede havde korttidsfraværet været faldende fra 3,4 procent i 2003 til 2,0 procent i Til gengæld var langtidsfraværet, og dermed det samlede fravær, stigende. Det samlede fravær blandt timelønnede var steget fra 5,1 procent i 2003 til 6,7 procent i Men i perioden efterfølgende, mens Rynkeby har fokuseret på fraværet, er det faldet til 5,5 i 2007, men steg så en smule igen i Det var korttidsfraværet, der steg, mens langtidsfraværet fortsat er faldende. De forventer, at sygefraværet falder igen i 2009, for nu er der igen normale tilstande på Rynkeby.

7 God ledelse skaber nærvær Lederens adfærd har afgørende betydning for medarbejdernes trivsel. Ledelsen skal være motiverende og nærværende. Det er vigtigt, at lederen kommunikerer klare mål og rammer for arbejdet og viser interesse for medarbejderne. Lederen har desuden et særligt ansvar for at forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress, konflikter og mobning. 7

8 8 Som leder med personaleansvar kan man ikke klare sig med at være en dygtig ingeniør eller en god økonom. Virksomhederne i projektet har også sørget for, at lederne bliver klædt på til at gennemføre de ofte følsomme samtaler om sygdom og fravær. På Eurofins har alle ledere udover træning i afholdelse af omsorgssamtaler været igennem et omfattende lederudviklingsforløb bestående af fem moduler. Det er i erkendelse af, at fagligt dygtige ledere ikke nødvendigvis er gode personaleledere. I forbindelse med lederudviklingsprogrammet har alle ledere fået en 360 graders evaluering med udgangspunkt i Eurofins definition af begrebet god ledelse, så de er blevet skarpere på deres individuelle udviklingspotentiale. Lederudviklingsforløbet er nu afsluttet, og en ny 360 graders evaluering er undervejs, så lederne kan se, hvorvidt de har gjort fremskridt i deres lederudvikling de sidste to år. Vi forventer mere af vore ledere. Vi savnede noget menneskeligt og vil gerne have ledere, der har viden og erfaring om forandringsledelse, siger tillidsrepræsentant Tine Mejlsing. HR-chef Anita Lindhart tilføjer, at nogle ledere har været nervøse for at tage omsorgssamtaler med medarbejdere, men det er tydeligt, at de er blevet meget bedre til at håndtere medarbejdernes problemstillinger. De er meget bevidste om deres personalemæssige ansvar, og god ledelse har været den altafgørende faktor for projektets og virksomhedens store succes, siger Anita Lindhart, der tilføjer, at god ledelse er fundamentet for at skabe en god og succesrig arbejdsplads. Den røde tråd for god ledelse hos os er todelt: Gensidig respekt og tillid og organisationens fokus på eksekvering og skabelse af forretningsmæssige resultater, siger hun. Ikke statistikker På Færch Plast er alle ledere blevet trænet i at føre disse samtaler med medarbejderne, for det er utroligt vigtigt, at de ikke kan opfattes som første advarsel. Det bliver de muligvis stadig, men det er absolut ikke hensigten og det bliver fremhævet overfor lederne. HR-chef Lisa Mortensen understreger, at det ikke er statistikker, men den enkelte medarbejder, der er omdrejningspunktet i samtalen. Hun fortæller, at det er en fast rutine, at HR og de enkelte ledere holder møder og diskuterer den enkelte medarbejders sygdomsmønster. Her drøfter man årsagen til fraværet og det overvejes, hvad der kan gøres, inden den syge bliver bedt om at komme til samtalen. Lederen skal redegøre for, hvordan kontakten med syge medarbejdere forløber, og det er en vigtig kvalifikation for en leder at kunne gennemføre disse samtaler med syge medarbejdere. Det skal alle ledere kunne og derfor bliver de trænet i det. Lederne er blevet gode til at bede om hjælp, hvis de står overfor en samtale, de har svært ved. Men den skal gennemføres, og ansvaret ligger hos lederen. Rynkeby har haft et år med store udfordringer, fordi en stor produktion er flyttet til Ringe fra en fabrik, der blev lukket i Sverige. Virksomheden er selv opmærksom på, at

9 der ikke er blevet brugt meget energi på ledelsesudvikling men det bliver der lavet om på. Da Rynkeby gik over til selvstyrende grupper i produktionen i 1999, afskaffede man ledere, men efterhånden blev der ansat en slags coach på hvert hold for at sikre, at grupperne fungerer optimalt. Ny ledelsesstil Ledere, der ikke formår at skabe et godt arbejdsklima i deres område, risikerer at blive afskediget. Det har de fleste virksomheder i projektet prøvet. På uni-chains blev en leder afskediget, da trivselsmålinger viste, at vedkommende ikke fungerede. Virksomhedens overordnede ledelsesstil er blevet ændret markant, og det kan selvfølgelig godt være vanskeligt at ændre sin adfærd efter 25 års ansættelse. Men kan man ikke det, kan man ikke fortsætte. Jeg ved godt, at det er tragisk for den enkelte, som har passet sit arbejde i mange år, siger HR-chef, Rikke Kroer Høberg og tilføjer, at alle nye ledere kommer igennem et lederudviklingsforløb, og alle har været på kursus i at føre svære samtaler. Også på Alfa Laval har de afskediget en leder i en afdeling, der havde et stigende sygefravær. Trivselsmålingen viste, at der var problemer med en leder, og den pågældende havde svært ved at se, at det var nødvendigt at ændre på sin adfærd. Også her er der et fast program for lederudvikling og individuelle træningsforløb, foruden MUS-samtaler. Men hvis ikke man kan erkende, at man skal ændre sin ledelsesstil, kan man ikke blive her, siger HR-chef Ulla Poulsen. BB Electronics har måttet sige farvel til flere ledere, der ikke har kunnet vænne sig til den nye arbejdsform, og i flere tilfælde har det haft en synlig effekt i form af lavere sygefravær i deres afdelinger bagefter. Alle ledere har været på ledelsesseminar og det har samtidig styrket relationerne mellem lederne, der ofte ikke kender hinanden, fordi de kommer fra forskellige afdelinger. Erfaringer fra Eurofins Eurofins besluttede at deltage i sygefraværsprojektet på grund af en stigning i sygefraværet. I projektperioden er det samlede sygefravær for de fem selskaber faldet fra 4,1 procent i 2006 til 3,5 procent i I samme periode har Eurofins oplevet en stærkt øget trivsel og en halvering af personaleomsætningen. HR-chef Anita Lindhart siger, at beregnet for bare et af selskaberne har denne reduktion i sygefraværet betydet en årlig besparelse på over en halv million kroner. Hertil kommer øget produktivitet og væsentlige rekrutteringsbesparelser på grund af øget trivsel og lavere personaleomsætning. 9

10 Omsorgssamtaler med respekt Oprigtig respekt og omsorg for medarbejderen er det bedste udgangspunkt for omsorgs- og fraværssamtaler, så de ikke opleves som en trussel. Det er vigtigt, at både medarbejder og leder oplever samtalen som en dialog med det fælles formål at sikre medarbejderens sundhed og fastholde ham/hende i virksomheden. 10

11 Den først samtale om fravær må aldrig være eller opfattes som en advarsel. Virksomhederne bruger forskellige ord som omsorgs- eller nærværs- eller sundhedssamtaler om den snak en medarbejder bliver bedt om at komme til, når sygefraværet påkalder sig opmærksomhed. Der er også forskel på, hvornår man bliver indbudt til sådan en samtale. I nogle virksomheder er det, når sygefraværet når fem procent indenfor en tre måneders periode eller har et lidt underligt mønster. Andre holder samtale efter behov, når et eller andet ved en medarbejder stikker i øjnene. Én ting, er virksomhederne enige om: Der er aldrig, aldrig nogensinde tale om en advarsel selv om det godt kan føles sådan. SU fastlægger principper Tillidsrepræsentant Finn Poulsen, Færch Plast, er godt klar over, at nogle kolleger frygter, at samtalen/kontakten kan være begyndelsen til en fyring. Alligevel mener han, det er vigtigt at få fokus på fraværet, og han understreger, at alt er clearet i samarbejdsudvalget, og samtalen bliver ikke misbrugt. Både regler og sund fornuft indgår, og sund fornuft skal helst veje tungest. HR-chef Lisa Mortensen, Færch Plast, nævner, at hvis folk har fravær uden grund, bliver der skredet ind, men det er flere år siden, det er forekommet. På Rynkeby taler man ikke længere om fravær, når en medarbejder ikke kommer på arbejde. Man taler i stedet om fremmøde, og virksomheden har ikke en fraværspolitik, men en fremmødepolitik. Sådan har det været siden begyndelsen af 2007, og de medarbejdere, der ofte er syge, bliver tilbudt omsorgssamtaler. Der er ikke helt fast regler for, hvornår det sker, men det kan enten være fordi fraværet er højt, eller fordi det har en særligt mønster eksempelvis, at man ofte er syg mandag eller fredag. Produktionschef Javad Shirangi understreger, at samtalen skal betragtes som en håndsrækning til medarbejderen. Alligevel er der fortsat nogle medarbejdere, der mener, det er er utidig indblanding at blive spurgt om årsagen til manglende fremmøde. Omsorgssamtale er ingen advarsel På Alfa Laval er der helt klare regler. Når en medarbejder har fem procents fravær målt over en tre måneders periode, kommer vedkommende til en sundhedssamtale. Det er ikke så populært, men det er meningen, de skal sende en positivt signal om, at man har omsorg for den pågældende. Man måler fremmøde ikke fravær, og den afdeling, der har det højeste fremmøde, får en blomst. Desuden blev der i 2007 uddelt gratis madbilletter til kantinen til alle, der ikke havde haft fravær i årets løb. Det drejede sig om ca. 100 personer. På uni-chains blev samtalerne også modtaget med lidt forbehold. I begyndelsen frygtede vi, at vi skulle have en skideballe, når vi blev bedt om at komme til en samtale, siger tillidsrepræsentant Jesper Svendsen, uni-chains. Det gør de ikke mere. For langt de fleste er det slået 11

12 12 fast, at en omsorgssamtale ikke er en advarsel. Den kan komme senere, men første gang er der tale om hjælp og omsorg. Ikke en privat sag BB Electronics indførte sundhedssamtaler i maj 2008, for i firmaets sygefraværspolitik understreges, at sygdom ikke er en privat sag, men et fællesanliggende mellem virksomheden og medarbejderen, så også her gælder de fem procent over tre måneder. Samtalen sker typisk med nærmeste leder og tillidsrepræsentanten, hvis det ønskes. Der udfyldes et skema med et resumé af samtalen. Administrerende direktør, Knud Andersen, understreger, at selv om virksomheden har mange ufaglærte kvinder, der har en kompliceret hverdag, der skal hænge sammen, har disse kvinder ikke større sygefravær end smede har i andre virksomheder. De dage, hvor man trak dynen op over hovedet, fordi det hele var for uoverskueligt, er ovre, siger han. Undervejs er der fyret folk, men arbejdsleder Michael Klit, Horsens, understreger, at man ikke er gået efter dem med højt sygefravær, og tillidsrepræsentant Lene Rasmussen, 3F, siger, at sygefraværssamtalerne fungerer, og folk føler ikke, der er tale om en advarsel. Erfaringer fra Færch Plast Færch Plast tilstræber et nærvær på 95 procent, men på grund af problemer med indkøring af et nyt it-system, findes der ingen statistikker over sygefraværet. De vil blive lavet, når systemet kører, for tallene findes. Da projektet gik i gang, fokuserede man på en afdeling/testgruppe, der havde et højt fravær på 7-8 procent. Det viste sig, at nogle enkeltpersoner fyldte meget, men var ikke selv meget syge. Da de kom væk, faldt sygefraværet. Selv om der ingen samlet statistik findes over sygefraværet eller hvordan, det er fordelt på de forskellige grupper, bliver den enkelte medarbejders sygefravær naturligvis registreret. Klare retningslinjer I Eurofins blev det hurtigt besluttet, at man ikke ønskede at aflægge besøg på medarbejderens privatadresse eller at afholde en omsorgssamtale efter x antal dages fravær. Hvis vi ved, at en medarbejder eksempelvis har lungebetændelse, og der er en god dialog mellem medarbejder og leder, så er der ingen grund til at kalde medarbejderen ind til en omsorgssamtale efter et bestemt antal dage, siger Anita Lindhart, HR-chef. Alle ledere i Eurofins er blevet trænet i afholdelse af omsorgssamtaler for at sikre, at alle personaleledere har en ensartet adfærd og tilgang. Typisk vil det være nærmeste leder og HR, som holder samtalen med medarbejderen. Medarbejderen kan vælge at tage en bisidder med til samtalen. Der kan være mange grunde til eksempelvis mistrivsel - alkoholproblemer, skilsmisse, problemer med kolleger, og nor-

13 malt fortæller folk, hvad problemet er. Tillidsrepræsentant Tine Mejlsing mener, at det er udtryk for, at folk føler sig trygge. Under alle omstændigheder er kollegerne jo klar over, hvis der er et eller andet galt, og føler et fælles ansvar. Formålet med omsorgssamtalen er at sikre, at den sygemeldte medarbejder kommer tilbage på arbejde igen samt sikrer dennes fastholdelse på arbejdsmarkedet. Samtalen tjener også det formål at give medarbejdere et indblik i hvilken support, virksomheden tilbyder, herunder at få løst eventuelle arbejds- eller trivselsmæssige problemer, siger Anita Lindhardt. God forberedelse Når en medarbejder på Færch Plast har et for højt sygefravær, drøfter den pågældendes leder og HR-afdelingen, hvad årsagen er og hvad der kan gøres. Medarbejderen er ikke selv med til denne samtale, men hvis beslutningen bliver, at medarbejderen skal indkaldes til en omsorgssamtale, er både leder, HR, den sygemeldte og evt. tillidsrepræsentant med. Der er ikke faste rammer for, hvornår en medarbejder bliver kaldt til samtale men det er, når sygefraværet ligger omkring fem procent eller har et atypisk mønster. Alle ledere er blevet trænet i at føre disse samtaler med medarbejderne, for det er utroligt vigtigt, at de ikke kan opfattes som første advarsel. Det bliver de muligvis stadig, men det er absolut ikke hensigten og det understreges overfor lederne. 13

14 Bevar kontakten til Lad ikke en langtidssygemeldt medarbejder passe sig selv. Det er vigtigt at bevare kontakten til kollegerne og arbejdspladsen, mens man er syg. Det bidrager til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen og forebygger udstødning fra arbejdsmarkedet. En realistisk plan for, hvad medarbejderen kan påtage sig, kan være med til at afkorte sygdomsperioden. Erfaringer fra uni-chains Projektet blev startskuddet til et systematisk arbejde med sygefraværet. I oktober 2007 var sygefraværet totalt på 6,2 procent, et år senere var det faldet til 5,2, men i december var det steget til 6,8 procent. Det er normalt, at sygefraværet er højere om vinteren på grund af forkølelses- og influenzasygdomme. Målet er, at det totale sygefravær skal ned på 3,5 procent, og at korttidsfraværet skal ned på 2,5 procent. Det er ikke nået, men korttidsfraværet har generelt været faldende. 14

15 langtidssyge medarbejdere Man bliver ikke rask af at være sygemeldt, og virksomhederne oplever, at det kan være til mere skade end gavn for den sygemeldte uden videre at blive hjemme længere tid i stedet for at komme på arbejde nogle timer hver dag eller et par gange om ugen, hvis man kan det. I disse forløb er det vigtigt med tæt kontakt mellem virksomheden, medarbejderen, lægen og eventuelt kommunen. Et tæt samarbejde mellem lægen og arbejdspladsen er afgørende, hvis folk eksempelvis bliver sygemeldt på grund af stress, ryglidelser eller andre helbredsproblemer, hvor løsningen ikke nødvendigvis er at gå hjemme. Retningslinjer for kontakt Retningslinjer for den løbende kontakt med den sygemeldte er en del af samarbejdsudvalgets sygefraværspolitik. På uni-chains bestræber de sig på, at den sygemeldte ikke bliver eller føler sig glemt. Man sørger for at ringe og holde kontakt med de sygemeldte, siger fællestillidsrepræsentant Brian Andersen, der tilføjer, at nogle kolleger ganske vist mener, at sygdom ikke er noget, arbejdspladsen skal blande sig i. Før i tiden var det lidt tilfældigt om medarbejdere, der ikke længere kunne arbejde på fuld tid kom over på nogle paragraffer, men nu er det struktureret og ikke afhængigt af en enkelt leder. Bliv ikke hjemme Også de øvrige virksomheder benytter rundbordssamtaler, hvis den sygemeldte er alvorligt syg og måske ikke kan vende tilbage til arbejdspladsen. Hos Færch Plast sker det efter ti ugers fravær. Rundbordssamtale kan omfatte: kommunen, fagforeningen, praktiserende læge og andre relevante parter. HR-chef Lisa Mortensen siger, at de fleste er glade for omsorgssamtalen og kontakten, mens de er syge. Mange problemer, der kan løses, ville ikke blive det, hvis ikke man holdt kontakt til de syge. Hun nævner som eksempel en medarbejder, der havde en alvorlig depression. Den pågældende unge kvinde opholdt sig altid hjemme, da hun var bange for at blive set på gaden og mistænkeliggjort under sin sygemelding. Heldigvis nævnte hun det til samtalen, så vi kunne fortælle hende, at det absolut er tilrådeligt at gå ud, når man har en depression og efterhånden begynde at komme på arbejde nogle timer om ugen, indtil man kan arbejde på fuld tid igen, fortæller hun. Delvise raskmeldinger De medvirkende virksomheder er åbne for delvise raskmeldinger, så man langsomt kan trappe op efter en langvarig fraværsperiode. Alle er opmærksomme på, at tilknytning til arbejdspladsen er vigtig især hvis der er tale om psykiske problemer. Anita Lindhart fra Eurofins nævner, at man fra virksomhedens side vil gøre meget for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Det kan være små, arbejdsmæssige justeringer i en periode, der skal til. Det kan også være en delvis optrapning/tilbagevenden, en indbygget fleksibilitet, hjælp gennem sundhedsforsikringen eller blot en god dialog, som er medvirkende til at sikre medarbejderens fortsatte tilknytning til og fastholdelse på arbejdspladsen. Udover, at det er dyrt at ansætte og oplære nye medarbejdere, så er det også af en lang række andre årsager vigtigt at være en ansvarlig og rummelig arbejdsplads. 15

16 Engagement og forankring Principperne bag virksomhedens arbejde med sygefravær fastlægges i samarbejdsudvalget, men for at holde fokus til hverdag, er det vigtigt, at arbejdet er forankret i organisationen og har den øverste ledelses opbakning. 16

17 Det er vigtigt, at alle ansvarlige i organisationen rapporterer troværdigt og systematisk til fraværsstatistikken, at de personalepolitiske retningslinier efterleves i hele virksomheden og at både ledere og tillidsfolk uddannes til de opgaver, de pålægges. Det er også vigtigt, at der er fokus på at skaffe ny viden, og at den afspejles i personalepolitikken. Ansvaret for at nedbringe sygefraværet er hele virksomhedens ikke kun en enkelt medarbejder eller HR-afdelings. Men man kan selvfølgelig ikke lave trivselsmålinger på et for arbejdspladsen gunstigt tidspunkt, siger HR-chef Rikke Kroer Høberg. De fremhæver, at det betyder noget, at virksomheden har fået en fuldtids HR-funktion i stedet for, at det, som tidligere, var en del af et andet job, og desuden er der kommet en helt ny ledelse og ledelsesstil i virksomheden. Det betyder meget. Hele SUs ansvar Samtlige medvirkende virksomheder har en fuldtids HRchef eller sikkerhedsleder, der har ansvaret for sygefraværsprojektet. De har ikke alle været ansat siden projektets start, nogle af dem har overtaget det undervejs. HR-cheferne er flere steder ildsjæle i projektet, men de erklærer, at det har tæt sammenhæng med samarbejdsudvalget, så projektet afhænger ikke af en enkeltpersons entusiasme. I uni-chains er det hele SU, der har påtaget sig opgaven med at arbejde med sygefraværet. Det er ikke et eller andet underudvalg, understreger produktionsdirektør Erik Andersen Tillidsrepræsentanterne er med, og virksomheden optræder samlet, så der ikke opstår misforståelser. Virksomheden laver årlige trivselsundersøgelser, og der er ingen tvivl om, at de har stor betydning men også, at den næste vil være dårlig, for den bliver lavet, mens et stort antal opsagte medarbejdere stadig arbejder i virksomheden. 17

18 Andre vil fortsætte På Eurofins betegnes Anita Lindhart som en ildsjæl, der har gjort meget for at gennemføre projektet, men hun siger selv, at projektet ikke var muligt uden ledelsens store opbakning og medarbejdernes tillid. Hun fremhæver også SU og medlemmerne i sygefraværsprojektet som aktive medspillere og gode ambassadører under hele forløbet. De medvirkende virksomheder har alle forskellige sundhedsordninger, massage, motionsrum, fælles sportsfaciliteter eller billig adgang til fitnesscenter, sund kantinemad og andre tiltag, der gør dem til attraktive arbejdspladser, som gør en aktiv indsats for at hjælpe medarbejderne til at bevare et godt helbred. 18 Erfaringer fra Alfa Laval Sygefravær er ikke et emne, de har diskuteret meget på Alfa Laval. Det er nemlig lavt under tre procent for timelønnede og under to procent for funktionærer. De opgør dog kun korttidsfraværet under to uger. De håber, de kan bevare fraværet på det lave niveau, og derfor gik de med i projektet. Selv efter en fyringsrunde, hvor de måtte afskedige 80 medarbejdere, undgik de, at sygefraværet steg hos de tilbageblevne. Det faldt tværtimod en lille smule. En enkelt medarbejder har kun haft to sygedage i løbet af de 48 år, han har været ansat.

19 For yderligere information: Samarbejdskonsulent Lars Poulsen, DI Telefon: Mail: Samarbejdskonsulent Peter Dragsbæk Telefon: Mail: 19

20 CO-industri. Telefon: DI. Telefon: Virksomhederne har gjort mange konkrete erfaringer om, hvordan man kan reducere sygefraværet ved at flytte fokus fra fravær til nærvær. Konklusionerne fra projektet peger på seks centrale indsatsområder: Sæt fokus på trivsel og arbejdsglæde gode rammer for arbejdet forebygger fravær. God ledelse skaber nærvær ledelse har afgørende indflydelse på medarbejdernes trivsel. Omsorgssamtaler med respekt samtalerne skal være en dialog om, hvordan den sygemeldte kan fastholdes i jobbet. Bevar kontakten til de langtidssyge medarbejdere det fastholder og forebygger udstødelse fra arbejdsmarkedet. Engagement og forankring principperne for arbejdet med sygefravær fastlægges i SU og forankres i organisationen. Gå bag om tallene for at få aflivet fordommene og finde frem til de egentlige årsager til et for højt sygefravær. Pjecen samler de generelle erfaringer suppleret med eksempler på, hvordan de seks projektvirksomheder Alfa Laval, BB Electronics, Eurofins, Færch Plast, Rynkeby Foods og uni-chains har håndteret de konkrete udfordringer i hverdagen.

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Pænt favel 1. LM Glasfiber måtte fyre 190 medarbejdere, men prøvede at gøre det så skånsomt som muligt. Copyright LM Glasfiber. Juni 2009.

Pænt favel 1. LM Glasfiber måtte fyre 190 medarbejdere, men prøvede at gøre det så skånsomt som muligt. Copyright LM Glasfiber. Juni 2009. LM Glasfiber måtte fyre 190 medarbejdere, men prøvede at gøre det så skånsomt som muligt Copyright LM Glasfiber Pænt favel 1 Sig ordentligt farvel Side 3 Folk har taget det pænt Side 5 Omsorg giver mindre

Læs mere

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet...

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Designlinjen.dk Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller bestilles i trykt udgave

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Få sygefraværet ned sådan! Side 1

Få sygefraværet ned sådan! Side 1 Få sygefraværet ned sådan! 12.12.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Mail: chs@cabiweb.dk Mobil: 2065 7855 Seniorkonsulent Socialrådgiver Diplom i projektledelse Ekspert i sygefravær og fastholdelse Ledelse

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Sygefravær en fælles udfordring

Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær er en fælles udfordring Sygdom er en privat sag men det er fraværet ikke. Fraværet er en fælles udfordring for den sygemeldte, for kollegerne, for arbejdspladsen,

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12.

Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12. Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12.april 2005 Hvad er problemet med sygefraværet i Danmark? Stigende langtidssygefravær

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø. En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet

Sygefravær og arbejdsmiljø. En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet Sygefravær og arbejdsmiljø En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet Ledernes Hovedorganisation November 2006 Indledning Med udsigt til en stigende del af befolkningen på pension og

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Sygefravær i danske virksomheder

Sygefravær i danske virksomheder Sygefravær i danske virksomheder MMM, februar 2012 1 Mange virksomheder arbejder målrettet på at modvirke sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet koster hvert år milliarder i tabt arbejde, og især

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice Bilag 2 UDKAST Sygdomspolitik i Koncernservice Indledning Nedenstående politik indgår i det løbende arbejde med at udvikle Koncernservice som attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor sygefraværet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Lederen og sygefraværet

Lederen og sygefraværet Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder Onsdag den 29. september 2010 Furesø Kommune Arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby Lederne www.lederne.dk Indhold Holdninger om lederen

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere