WebFinance. Kursusmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebFinance. Kursusmateriale"

Transkript

1 WebFinance Kursusmateriale

2 Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks Det vil sige... Opret firma Opret den periode som De skal anvende f.eks Kopier kontoplan, rapporter & systemopsætning fra f.eks. klient nr til det klientnummer som De har oprettet. Herefter er systemet klar til finansbogføring. Såfremt De ønsker at anvende fakturering skal følgende foretages... Debitorer->Kunder skal oprettes Debitorer->Varer - min. en vare skal oprettes Debitorer->Betalingsbetingelse skal oprettes Debitorer->Bilagsarter skal oprettes Herefter er systemet klar til fakturering. Såfremt De manuelt vil klargøre systemet... Opret klient Opret den periode som De skal anvende f.eks Opret kontoplan, rapporter & systemopsætning. Herefter er systemet klar til finansbogføring. Såfremt De ønsker at anvende fakturering skal følgende foretages... Debitorer->Opret kunde Debitorer->Opret varer Debitorer->Betalingsbetingelse skal oprettes Debitorer->Bilagsarter skal oprettes 2

3 Finans - Bogføring af kassekladde Dette modul anvendes til daglig registrering af Deres bilag. Felter og rækkefølge kan valgfrit opsættes - Dobbelt klip på Tp for ændring af opsætning. Opsætningen gemmes ved at klikke på disketten i ovenstående skærmbillede. Kryds/blyant går til default opsætning. Bemærk! Modkonto skal placeres efter indsat/hævet eller debet/kredit. Indsat/hævet kolonnen relaterer sig til modkontoen. Det vil sige når De posterer i indsat - indsættes beløbet på den valgte modkonto (I-Ingen/K-Kasse/B- Bank/G-Giro/0-Ingen/1-Kasse/2-Bank/3-Giro). 3

4 Finans - Bogføring af kassekladde (fortsat) Nederst på skærmen kan De følge balance og ændringer i kasse/bank/girobeholdninger. Når kassekladden er indtastet klik på Bogfør. Når De har svaret ja til ovenstående, bogføres posteringerne og data er herefter klar til kontospecifikation, balancer, regnskabsudskrift og udlæsning til revisor. Bemærk! Ved bogføring bogføres fakturaposter automatisk. 4

5 Funktioner under bogføring: Finans - Bogføring af kassekladde (fortsat) Faste bogføringstekster dobbeltklik på tekstfeltet og opret genvejstekster. Anvend bogføringstekster I tekstfeltet indtastes en stjerne efterfulgt af det nummer De ønsker at anvende. Teksterne kan også anvendes på følgende måde. De har f.eks. oprettet nr. 1 som Faktura nr.: og vil selv skrive fakturanr.. I tekstfeltet indtastes *1-444, og programmet skriver Faktura nr.: 444. Midlertidig bogføring Aktiver Temp og klik på Bogfør. Herefter kan der udskrives kontospecifikation, balancer og regnskab. Den midlertidige bogføring slettes automatisk når Bogføringen på ny aktiveres (kassekladden). Bemærk evt. debitor og kreditor posteringer ajourføres ikke i debitor/kreditorkartoteket ved midlertidig bogføring. Søg efter konto Når cursoren har fokus i feltet Kontonr kan sorteringen skiftes. Hold Ctrl nede og tryk på Enter. Ved tast på F4 åbnes vinduet tast pil ned og start indtastningen. Programmet søger løbende efter det indtastede. Sortering af kassekladden Kassekladden kan sorteres efter eget valg på f.eks. bilag, dato, indtastningsrækkefølge o.s.v.. Klik på diverse -> Sortering og vælg den ønskede sortering. Se bogførte posteringer Når cursoren er placeret i feltet Kontonr klik på Se konto. Programmet udfører ved valg af denne funktion et kontoopslag på bogførte posteringer. Der er også mulighed for søgning ved Ctrl + Z se endvidere Ctrl + M. Gentag tekst Under Diverse -> Kladde Setup kan Gentag tekst aktiveres. Ved deaktivering af gentag tekst indsættes kontoens tekst i tekstfeltet ved fokus væk fra kontonr.. Aut. udfyldning af combo Ved aktivering udfyldes feltet kontonr automatisk med kontonummeret som matcher med det indtastede. Beholdningskonti rekalkuleres Hent kassekladde nr. 0 og klik på udfør, så optælles beholdningskontiene pr. d.d.. Ved valg af kassekladde nummer, f.eks. 2, og klik på udfør, hentes kassekladde nr. 2 samt beholdningskonti rekalkuleres svarende til saldi pr. denne dato. Herefter kan kassekladden på ny bogføres. Dette kan evt. anvendes ved bortkomst af kasserapport o.lign. situationer. Husk herefter at vælge kassekladde nr. 0 og klik på Udfør for at opdatere saldi pr. d.d.. Mulighed for kontooprettelse ved aktivering: Hvis der indtastes et kontonummer som ikke eksisterer gives der mulighed for oprettelse. 5

6 Finans - Bogføring af kassekladde (fortsat) Spejlkontering anvendes til automatiske posteringer mellem virksomhed og privat. F.eks. indtægtsføres privat løn i den private del af kontoplanen og modkontoen er bank. Ved godkendelse af linien danner programmet automatisk 2 posteringer, henholdsvis til mellemregning i privat og virksomheden. Før systemet kan virke skal felterne i System udfyldes. 6

7 Finans kontoplan (fortsat) Omdøb anvendes til at flytte posteringer mellem konti. Indtast fra og til konto og klik på Udfør. Ved aktivering af Må konti overskrives navngives til kontoen med navn fra Fra konto og findes den ikke, oprettes denne. 7

8 Finans - Bogføring af kassekladde (fortsat) Maske anvendes til oprettelse af faste posteringer som f.eks. husleje, leasingafgifter, eller som forslag til svære posteringer. Indtast den ønskede tekst til masken og dobbeltklik herefter på denne (se efterfølgende skærmbillede). 8

9 Finans Bogføring af kassekladde (fortsat) Opret posteringslinierne og klik på Afslut. Indtast bilagsnummer og dato og klik på Overfør (forrige skærmbillede). 9

10 Finans Bogføring af kassekladde (fortsat) Åben Post - Indbetaling og/eller betaling af debitor/kreditor kan udlignes i programmet. Udligning af debitor I bogføring vælges type D. Indtast herefter kontonummer og klik på Se konto. Klik på plus tegnet (+) i venstre side for at markere posten til udligning. Ved markering sammentælles posteringerne nederst på skærm i feltet Markeret. 10

11 Finans registrering af valuta Når der registreres en indbetaling på debitor som anvender valuta, fremkommer nedenstående skærmbillede ved klik på Bogføring. Juster valutabeløbet og klik på Afslut. Eventuelt differencer i DKR bogføres manuelt væk fra debitors konto. 11

12 Finans registrering af antal For at anvende antal i bogføringen, skal de ønskede konti markeres under menupunktet kontoplan (nedenstående skærmbilleder). Enhed-1 og enhed-2 anvendes til angivelse af kr / ltr / mtr o.s.v.. 12

13 Finans registrering af antal (fortsat) Ved anvendelse af konti der er markeret med antal i kontoplanen, åbnes nedenstående skærmbillede automatisk. 13

14 Finans Budget Finans Budget anvendes til budgettering pr. konto. Blad mellem konti med PgUp og PgDn og indtast budgettal måned for måned. Husk indtægter angives som og udgifter som aktiver som passiver som -400 Anvendes systemet på andet år, kan systemet automatisk beregne et nyt budget. Klik på Beregn og indtast den ønskede procent sats. 14

15 Finans - Oprettelse af kontoplan Finans - Oprettelse af kontoplan anvendes til manuel oprettelse af kontoplanen. Programmet kan via en kommasepareret fil importere kontoplan, finansposter o.m.m. fra andre systemer. Oprettelse af kontoplan... Indtast kontonr. Indtast kontoens tekst. Indtast type - (O-Overskrift / A-Almindelig / S-Sum) Indtast Mk (momskode) - er kun synlige ved type A konti. (udvalg 0=Ingen moms, U=Udgående moms I=Indgående moms). Indtast Sum fra - kun synlig ved sumkonti. Overfør til - kun synlig ved type A konti. Må kun anvendes i status! Beskrivelse af funktionen: Tallet fra kontoen overføres til angivet konto, i forbindelse med årskørsel. F.eks.: Privat hævet skal overføres til egenkapital primo. Indtast på kontoen privat hævet, kontonumret på egenkapital primo. Check for nul undersøger om der er posteringer i den angivne interval, og undertrykker overskrifter, posteringskonti og totaler ved udskrift. 15

16 Finans - arter/formål Arter og formål anvendes til tredimensionel bogføring (bogføring af posteringer i lag på samme kontonummer). F.eks.: Art nr. 1 = Salg forretning. Art nr. 2 = Salg fra varebil. Ved bogføring kan hver postering forsynes med arter og formål. Efter bogføring kan balancer og kontospecifikationer selekteres på arter og formål. De kan f.eks. i ovenstående eksempel udskrive en balance, som kan give resultatet af salg forretning, salg salgsbil og en akkumuleret saldo heraf. Arter og formål kan også anvendes til f.eks. åbningsposteringer, efter posteringer, skattemæssige posteringer, driftsøkonomiske posteringer o.m.m.. 16

17 Finans - Regnskab, udskrift og opsætning af noteregnskaber Dette modul anvendes til redigering og udskrivning af færdige regnskaber - enten fra dette program eller fra andre systemer. Rapportgeneratoren kan anvendes sammen med et hvilket som helst system, som kan levere en kommasepareret fil med følgende indhold: Kontonummer, saldo indeværende år, saldo sidste år. Udskrivning - anvendes til udskrift af regnskab på grundlag af bogførte posteringer. Fra fremmede systemer - anvendes såfremt datakilden f.eks. er Concorde C4 / C5 / Navigator / Pc-Sprint o.s.v. Uden at beregne regnskabstal anvendes ved manuel indtastning af regnskabstal. Design regnskab - anvendes til opsætning af regnskabsdesign. Regnskabspåtegninger m.v.. - anvendes til indtastning/redigering af diverse påtegninger i regnskabet. 17

18 Opsætning af noteregnskab I regnskabsgeneratoren er der mulighed for, at opsætte et noteregnskab nemt og hurtigt Opret klient. Klik på Finans -> Regnskab. Vælg Design regnskab og klik på start. Indtast løbenr. f.eks anvendes til nummerering af regnskabslinier. Vælg afsnit D-Drift / A-Aktiver / P-Passiver / I-Private indtægter / E-Privat aktiver / G-Privat gæld. Vælg type O=Overskrift / R=Regnskabslinie. Indtast liniens tekst f.eks. omsætning. Indtast fra konto og herefter til konto (interval som De ønsker sammentalt og udskrevet). Kryds i fortegn = vend fortegn. F.eks. omsætning er lig med kreditposter og ved krydsmarkering vendes fortegnet. Kryds i note anvendes såfremt De ønsker note udskrevet for intervallet. Kryds i n-tal anvendes såfremt De ønsker at anvende linien til nøgletal. 0/ok ved kryds undertrykkes nullinier. I nederste sektion af skærmen har De følgende muligheder pr. linie: Sideskift - anvendes til tvunget sideskifte det pågældende sted. Sideskift note - anvendes til tvunget sideskifte efter note. 18

19 Opsætning af noteregnskab (fortsat) Streg før - anvendes til udskrift af streg før linien. Streg efter - anvendes til udskrift af streg efter linien. Dobbelt streg - anvendes til dobbelt streg efter linien. Kun tekstnote - anvendes til ren tekstnote. Suppl. tekst - anvendes til ekstra tekst på linie på resultat- og statussiderne. Suppl. tekst note - anvendes til editering af ekstra tekst i noten f.eks. omsætningen består af salg i ind- og udland o.s.v.. Skriftstørrelse - anvendes til angivelse af punktstørrelse for linien. Skrifttype - anvendes til valg mellem Normal, fed, kursiv o.s.v.. Når regnskabet er oprettet kan opsætningen kopieres mellem klienter (Finans -> Kopiering). 19

20 Regnskab nøgletal Oprettelse af nøgletal... Under menupunktet Finans -> Regnskab -> Design regnskab -> Nøgletal opsættes nøgletal. Inden nøgletal kan opsættes skal forrige skærmbillede (Regnskabsdesign), afkrydses på de linier, som skal indgå i nøgletalsberegningerne (N-Tal). Første felt anvendes til beskrivelse af nøgletal f.eks. dækningsgrad og næste felt til formlen. Syntax: K100 = Løbenummer i regnskabsdesign. eks.: Løbenr. Tekst 100 Omsætning 200 Vareforbrug 300 Dækningsbidrag Eksempel på dækningsgrad: K300*100/K100 Klik herefter på beregn. Det sidste felt anvendes til en beskrivende tekst til nøgletallet. 20

21 Skattepligtig indkomst i virksomhed Under menupunktet Finans -> Regnskab -> Design regnskab -> Skat, findes skærmbilleder til opgørelse skattepligtig indkomst- og formue for virksomheden. Således gør De Under generelt skal angives løbenr. for DRØ-Resultat og Egenkapital ultimo. (Løbenr. fra regnskabsdesign). Opgørelse af skatten er herefter opdelt i 2 grupper, nemlig permanente og tidsbestemte. Ej fradragsberettigede udgifter korrigeres ved dobbeltklik på tal feltet. Herefter kan der dannes ubegrænsede antal noter f.eks.: 1. Fartbøder 2. Repræsentation. Dobbeltklik på notenummeret og registrer den skattemæssige postering. På skærmen Opgørelse af skattepligtig indkomst indtastes skatteprocent. Systemet kan nu opgøre skattepligtig indkomst- og formue, opgøre grundlaget for evt. udskudt skat. 21

22 Skattepligtig indkomst i virksomhed (fortsat) Udskudt skat beregnes, på hver enkelt note som difference mellem DRØ / SKM værdi. 22

23 Finans - Udskrift af kontokort, balancer... Udskriftsmenu giver mulighed for udskrift af saldobalancer, kontokort, afslutningsark o.s.v. Saldobalance pr. dato - fra/til dato angiver perioden og år til dato beregnes automatisk. Saldobalance m/procent - fra/til dato angiver perioden og år til dato beregnes automatisk. Udskriften indeholder det samme som Saldobalance pr. dato + en procentkolonne. Bemærk: Procentberegningen oprettes i kontoplanen. Saldobalance med sidste år - fra/til dato angiver perioden indeværende år og sidste år, og år til dato beregnes herefter automatisk for indeværende år og sidste år. Saldobalance med budget - fra/til dato angiver perioden for regnskabsposter og budgettal, og år til dato beregnes herefter automatisk. Saldobalance med forventet resultat - anvendes til automatisk beregning af forventet resultat. Fra/til dato angiver perioden og år til dato beregnes automatisk. Hvis perioden f.eks. er , bliver år til dato automatisk fra regnskabsårets start til Forventet resultat bliver fra til regnskabsåret slut og herefter lægges beløbene sammen til et forventet resultat for regnskabsåret. 23

24 Finans - Udskrift af kontokort, balancer... Saldobalance månedsopdelt - anvendes til udskrift af saldi pr. konto / pr. måned. Kontospecifikation - anvendes til udskrift af posteringer pr. konto. Afslutningsark - anvendes til udskrift af afslutningsark med saldi fra bogføringen. Udskriften specificeret alle efterposteringer inkl. evt. notat pr. postering. Kontoplan - anvendes til udskrift af kontoplan. Momsopgørelse - anvendes til beregning og udskrift af momskort. Momsafstemning - anvendes til analyse og udskrift af momsafstemning. Åbningsbalance - anvendes til beregning og udskrift af åbningsbalance. Gruppebalance - anvendes til beregning og udskrift af gruppebalance. 24

25 Finans - Oprettelse af perioder Finans - Oprettelse af perioder anvendes ved opstart på ny klient og/eller ved årskørsel. Ved opstart på ny klient: Når klienten er oprettet med nr. og navn - klik på perioder. Første gang systemet anvendes vil denne skærm være tom - klik på Opret. Indtast ny periode f.eks og tryk på Enter. Indtast periodens fra dato eks.: og tryk på Enter. Indtast periodens slut dato eks.: og tryk på Enter. Klik herefter på Godkend. Programmet spørger: Er De sikker? Er perioden korrekt - klik på Ja. Herefter viser programmet første aktive periode. Kontroller at der er kryds i Aktiv, og klik på Afslut. Før finansdelen kan anvendes skal De oprette/kopiere/importere kontoplan og systemsammenhænge (knappen System -> Systemkonti ). Har De modtaget en diskette fra Deres revisor med kontoplan og systemsammenhænge kan denne importeres/indlæses. Indsæt disketten og klik herefter på Indlæs kontoplan. Ny periode. Når De har nået regnskabsåret slutdato f.eks , skal De oprette en ny periode før De kan bogføre i Klik på Perioder og herefter Opret. Programmet tæller herefter automatisk 1 år frem, og foreslår næste periode. Ønskes perioden ændret, ændres blot datointervallet (fra- og til dato). Klik herefter på Godkend og herefter på Ja for at godkende perioden. Check at krydset står i den nyeste periode, og at der kun er et kryds. Klik på Afslut. Herefter beregner systemet automatisk en ny primo på grundlag af sidste år tal, og systemet er klar til brug i det nye år. 25

26 Finans - Kopiering af systemopsætning, kontoplan & regnskabsrapporter Kopieringsrutinen anvendes når De ønsker at kopiere fra et regnskab til et andet. F.eks.: De har oprettet virksomhed nr. 1 Firma X, og nu opkøber De en anden virksomhed som skal have et selvstændigt regnskab. Opret den nye virksomhed f.eks. nr. 2 Firma Y. Klik på kopier. Vælg fra firma og til firma og afkryds punkterne som ønskes kopieret. Vælger De at kopiere fra kunde 9999 (kontoplan og systemopsætning) er programmet klar til brug efter denne funktion. Ajour anvendes til ajourføring af kontoplan fra tidl. år. F.eks.: Aktiv år er 2007 og i 2006 har De oprettet nye konti i forbindelse med årsafslutningen. Vælg 2006 og klik på udfør (det aktive år ajourføres nu med kontoplanen fra 2006). 26

27 Finans - Integration (import/eksport af data) Integration anvendes til import/eksport af data mellem forskellige systemer. Eksempler på brug af import: Regnskab (fremmede systemer) - anvendes til indlæsning af data fra f.eks. Concorde. (Import af data til regnskabsudskrivning). Kassekladde - anvendes til indlæsning kassekladder fra fremmede systemer. Kontoplan / finansposter - anvendes til indlæsning af kontoplan og posteringer fra fremmede systemer. Debitorer - anvendes til indlæsning af debitorkartotek fra fremmede systemer. Varer - anvendes til indlæsning af varekartotek fra fremmede systemer. Regnskabsrapport - anvendes til udveksling af rapporter (regnskabsrapporter) systemer imellem. Budgettal - anvendes til import af budgettal fra Odin Budget og DESS 27

28 Finans - Integration (import/eksport af data) fortsat Eksempler på brug af import: Udlæs poster til revisor - anvendes til dannelse af disketter med data til revisor (kasserapport og finansposter). Regnskabsrapport - anvendes til udlæsning af regnskabsrapport. 28

29 Debitor - Fakturering Anvendes til udskrivning af fakturaer, kreditnotaer, tilbud o.s.v.. Inden De kan fakturere skal følgende være oprettet: Kunder Min. 1 vare Betalingsbetingelser Bilagsarter Systemoplysninger skal være udfyld Kontoplan skal være oprettet - minimum med systemkontiene. Herefter systemet klar til brug. Funktion i fakturering: Søg kunde Når cursoren er placeret i kundenr skiftes sortering ved at holde Ctrl nede og trykke på Enter. F4 anvendes når cursoren er placeret i Kundenr for at åbne oversigten. Tryk på pil ned og indtast f.eks. h programmet søger automatisk frem til navne startende med H, eksempelvis Hansen. Betaling programmet forslår automatisk den betalingsbetingelse, der er valgt under debitorkartoteket. Betalingen kan ændres ved at placere cursoren i feltet betaling, trykke på F4 (oversigt) og vælg herefter den ønskede betalingsbetingelse. 29

30 Debitor Fakturering (fortsat) Bilagstype Tryk F4 for udvalg. Bilagstyper oprettes under Debitor -> Bilagsart. Som minimum skal faktura være oprettet. Oprettelse af varelinier Indtast V i feltet mrk. Tp. Tryk F4 for oversigten. Skift sortering ved at hold Ctrl nede og tryk på Enter. Vælg vare og tryk på Enter. Indtast antal og tryk på Enter. Hvis kunden er oprettet med en fast rabat procent vises denne i Rabat kolonnen. Skal kunden ikke have rabat indtastes et nul 0. Skal linien registreres på en bestemt art eller formål angives dette i felterne hertil. Oprettelse af tekstlinie Indtast T i feltet mrk. Tp. Tryk på F4 for oversigt. Vælg det ønskede tekstnr og tryk på Enter. Indsæt linie Placer cursoren på den linie som du ønsker at indsætte over og klik på Indsæt linie. Slet linie Placer cursoren på den linie som skal slettes og klik på Slet linie. Autofyld varenummer Anvendes til at aktivere/deaktivere automatisk udfyldning af combo. Ved mange varenumre kan det være en fordel at deaktivere funktionen. Fakturalayout Klik på pilen og vælg det ønskede layout. Faktura layout opsættes under Debitorer -> Fak. Design. Hent ordre anvendes til at hente ordre til fakturering fra ordre modulet. Add. linier anvendes til at addere ens varenumre. Debitor poster anvendes til historisk opslag på fakturaer. Vælg kunden og klik på Debitor poster. Skriv faktura anvendes til udskrivning af faktura. 30

31 Debitor Valuta Debitor Valuta anvendes til oprettelse/ændring af valuta. Den ønskede valuta vælges herefter pr. kunde. 31

32 Debitor - Ordre Anvendes til registrering af ordre, udskrift af ordrebekræftelse, følgeseddel, pakkeseddel og tilbud. Under fakturering kan ordre hentes og faktureres. Opret ordre Vælg kunde og klik på opret ordre. Udfyld skærmbilledet og klik på afslut. Dobbeltklik herefter på det ordrenummer som skal registreres. 32

33 Debitor Ordre (fortsat) Opret ordre Vælg V i feltet Tp. Tast F4 når cursoren er placeret i feltet varenr. Skift sortering ved at holde Ctrl nede og tryk på Enter. Udfyld Antal Indsæt linie placer cursoren på den linie som skal skubbes ned, og klik på Indsæt. Slet linie placer cursoren på den linie som skal slettes og klik på Slet. 33

34 Debitor Ordre (fortsat) Ordreoversigten kan sorteres ved klik på Kundenr, Ordrenr, Beskrivelse, Ordredato og kr.. Listen kan sorteres i stigende og faldende orden. Ved enkeltklik sorteres der i stigende orden og ved dobbeltklik i faldende orden. Der kan sortere ved at klikke på felterne Kundenr, Ordrenr, Beskrivelse, Ordredato, Lev. Dato, Beløb og Bilagstype. Ved klik på udskriv udskrives ordreoversigt. 34

35 Debitor - Kunder Debitor - Kunder anvendes til oprettelse/sletning/ændring af kunder. Betalingsbetingelser vælges fra kundekartoteket ved klik på pil ned. Betingelserne oprettes under Debitor -> Betalingsbetingelser. Fast rabat anvendes ved aftale med kunden om fast rabat på varer og tjenesteydelser. Denne rabat forslås herefter automatisk, hver gang De fakturerer kunden dette kan dog undertrykkes. Når cursoren er placeret i Kundenr. kan sorteringen ændres. Hold Ctrl nede og tryk på Enter. 35

36 Debitor - Varer Anvendes til oprettelse af varer. Varenummer feltet af alfanumerisk. Grp. Anvendes til opdeling af varekartoteket fx 10 = materialer / 20 = arbejdsløn o.s.v.. Enhed anvendes til angivelse af stk., kg., liter o.s.v.. Finanskonto - skal udfyldes med kontonummer som De ønsker salget indtægtsført på. Mk 0 = momsfri / 1 = Ekskl. moms. Ved klik på Varenummer, Grp, Enhed o.s.v. sorteres data i stigende orden og ved dobbeltklik i faldende orden. 36

37 Debitor - Kontoudtog Systemet beregner automatisk aldersfordelingen 0-30, o.s.v., og viser posteringerne som angives i datointervallet. Selekteringsmuligheder fra konto, til konto, fra dato og til dato. Udskriften startes ved klik på printer eller skærm. Kontoudvalg : Alle konti udskriver alt Konti med bevægelser udskriver konti med bevægelser i perioden. Konti med saldi udskriver konti med saldi 37

38 Debitor - Saldoliste Anvendes til udskrift af aldersfordelt saldoliste. Selekteringsregler fra konto, til konto og pr. dato. 38

39 Debitor - Rentenota Anvendes til renteberegning af forfaldne saldi. Indtast fra- og til konto og pr. hvilket dato systemet skal beregne renter. Klik herefter på Beregn renter. Systemet kommer automatisk med en oversigt, som viser rentebeløb pr. kunde. De har mulighed for at korrigere beløbene, og herefter igangsætte udskriften eller fortryde. Efter rentetilskrivning skal De bogføre renteposteringerne i kassekladden. 39

40 Debitor - Diverse Debitor - Diverse anvendes til udskrift af kundeliste, prisliste, lagerliste og salgsstatistikker. 40

41 Debitor Faste tekster Debitor Faste tekster anvendes til oprettelse af tekster, som kan anvendes i fakturering og ordre. 41

42 Debitor - Betalingsbetingelser Debitor - Betalingsbetingelser anvendes til oprettelse af betalingsbetingelser, som herefter kan vælges ved oprettelse af kunder. Der kan maksimalt oprettes 9 forskellige betalingsbetingelser. Betalingsbetingelse - Skriv den ønskede tekst, f.eks. 8 dage. Kreditdage - anvendes til angivelse af antal dage der skal gå fra fakturadato, før der kan renteberegnes. Rentesats anvendes til den årlige rentesats. Lb. Mdr. anvendes til angivelse af løbende måned. 42

43 Debitor - Bilagsarter. Anvendes til oprettelse af bilagsarter f.eks.: Faktura, Kreditnota, Invoice, o.s.v.. 1 = Faktura -1 = Kreditnota 2 = Kontantnota 0 = Tilbud o.lign. 43

44 Debitor - Fakturadesign I programmet kan visse rapporter valgfrit opsættes. Sådan gør De... Klik på Debitor -> Rap. Design. Vælg rapport. Klik herefter på Design - se nedenstående skærmbillede Klik på det felt som De ønsker at flytte/ændre/gøre usynlig. I øverste sektion aflæses indstillingerne for det pågældende felt. Når De har tilrettet fakturalayoutet - klik på Gem eller Fortryd i skærmens øverste højre hjørne. Klik på Gem for at gemme 44

45 Kreditor - Leverandør Anvendes til oprettelse af leverandører. Bemærk der kan søges på alle felter med Ctrl + F. Når cursoren er placeret i Nr. kan sorteringen ændres. Hold Ctrl nede og tryk på Enter. 45

46 Kreditorer - Kontoudtog Anvendes til udskrift af kontoudtog til leverandører. Systemet beregner automatisk aldersfordelingen 0-30, o.s.v., og viser posteringerne som angives i datointervallet. 46

47 Kreditorer - Saldoliste Anvendes til udskrift af aldersfordelt saldoliste. 47

48 Anvendes til udskrift af forfaldsliste. Kreditorer - forfaldsliste 48

49 Kreditorer - forfaldsliste Udskriften viser: 49

50 Kreditorer Diverse udskrifter Under menupunktet Kreditor -> Udskrifter -> Diverse er der mulighed for udskrift af Kreditorliste numerisk/alfabetisk og labels. 50

51 Systemopsætning Anvendes til opsætning af systemsammenhænge. Her bør De være omhyggelig, da dette menupunkt er nerven i hele systemet. Samlekonto - debitor Samlekonto - kreditor Renteindtægt debitorer Kasse, bank- og girobeholdning, Salgsmoms Købsmoms - Indtast finanssamlekonto debitorer - Indtast finanssamlekonto kreditorer - Indtast indtægtskonto - første felt anvendes til morgenbeholdning og efterfølgende felt til kontonr. BEMÆRK! Feltet til beholdning må ikke være blankt. - Indtast kontonr. for udgående moms - Indtast kontonr. for indgående moms Sats - Indtast momsprocent - pt. 25 Antal fakturaer - anvendes til angivelse af antal fakturaer. 51

52 Systemopsætning (fortsat) Sidste kasserapportnr. Næste fakturanr. Åben måned Dif. konto virksomhed Dif. konto privat Status fra/til virk. Status fra/til privat Res. virk/privat EK. bal. Mellemregn. Virk. Mellemregn. Priv. - anvendes til angivelse af kasserapportnr. ved opstart - MÅ IKKE SÆTTES TIL NUL - anvendes ved systemopstart til angivelse af sidste fakturanr. - anvendes til angivelse af åben måned for bogføring - anvendes til angivelse af dif. konto i virksomhed ved regnskabsudskrivning (op/nedrunding). - anvendes til angivelse af dif. konto i privat ved regnskabsudskrivning (op/nedrunding). - anvendes til angivelse af start og slut på status i virksomheden. - anvendes til angivelse af start og slut på status i det private regnskab. - anvendes til angivelse af, hvilket kontonr. i egenkapital systemet skal overføre resultatet til, i forbindelse med oprettelse af nyt år. - anvendes til angivelse af kontonr. i egenkapital, som systemet må overføre resultatet til i forbindelse med balanceudskrivning. BEMÆRK! - kontonr. må ikke indeholde tal i forvejen. - Anvendes til angivelse af kontonr. for mellemregning i virksomheden. Kontoen anvendes ved aktiveres af spejlkontering i Bogføring -> Setup. - Anvendes til angivelse af kontonr. for mellemregning i privat. Kontoen anvendes ved aktiveres af spejlkontering i Bogføring -> Setup. 52

53 Systemopsætning (fortsat) Min. antal linier Sats i fakturering - anvendes til angivelse af hvor mange linier der skal være, før systemet genererer en note. - Anvendes såfremt systemet løbende skal beregne salgsprisen ud fra købsprisen. 53

54 Funktionstaster I programmet er der mulighed for at anvende genvejstaster Se menuen hjælp -> oversigt genvejstaster eller hold Ctrl nede og tryk på M. 54

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Marts 2006 s. 1 Vejledning i opsætning (minimum) til ordre/fakturerings-modulet i IT Business Light. Da der er tale om en den minimale opsætning, vil mange af modulets

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere