WebFinance. Kursusmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebFinance. Kursusmateriale"

Transkript

1 WebFinance Kursusmateriale

2 Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks Det vil sige... Opret firma Opret den periode som De skal anvende f.eks Kopier kontoplan, rapporter & systemopsætning fra f.eks. klient nr til det klientnummer som De har oprettet. Herefter er systemet klar til finansbogføring. Såfremt De ønsker at anvende fakturering skal følgende foretages... Debitorer->Kunder skal oprettes Debitorer->Varer - min. en vare skal oprettes Debitorer->Betalingsbetingelse skal oprettes Debitorer->Bilagsarter skal oprettes Herefter er systemet klar til fakturering. Såfremt De manuelt vil klargøre systemet... Opret klient Opret den periode som De skal anvende f.eks Opret kontoplan, rapporter & systemopsætning. Herefter er systemet klar til finansbogføring. Såfremt De ønsker at anvende fakturering skal følgende foretages... Debitorer->Opret kunde Debitorer->Opret varer Debitorer->Betalingsbetingelse skal oprettes Debitorer->Bilagsarter skal oprettes 2

3 Finans - Bogføring af kassekladde Dette modul anvendes til daglig registrering af Deres bilag. Felter og rækkefølge kan valgfrit opsættes - Dobbelt klip på Tp for ændring af opsætning. Opsætningen gemmes ved at klikke på disketten i ovenstående skærmbillede. Kryds/blyant går til default opsætning. Bemærk! Modkonto skal placeres efter indsat/hævet eller debet/kredit. Indsat/hævet kolonnen relaterer sig til modkontoen. Det vil sige når De posterer i indsat - indsættes beløbet på den valgte modkonto (I-Ingen/K-Kasse/B- Bank/G-Giro/0-Ingen/1-Kasse/2-Bank/3-Giro). 3

4 Finans - Bogføring af kassekladde (fortsat) Nederst på skærmen kan De følge balance og ændringer i kasse/bank/girobeholdninger. Når kassekladden er indtastet klik på Bogfør. Når De har svaret ja til ovenstående, bogføres posteringerne og data er herefter klar til kontospecifikation, balancer, regnskabsudskrift og udlæsning til revisor. Bemærk! Ved bogføring bogføres fakturaposter automatisk. 4

5 Funktioner under bogføring: Finans - Bogføring af kassekladde (fortsat) Faste bogføringstekster dobbeltklik på tekstfeltet og opret genvejstekster. Anvend bogføringstekster I tekstfeltet indtastes en stjerne efterfulgt af det nummer De ønsker at anvende. Teksterne kan også anvendes på følgende måde. De har f.eks. oprettet nr. 1 som Faktura nr.: og vil selv skrive fakturanr.. I tekstfeltet indtastes *1-444, og programmet skriver Faktura nr.: 444. Midlertidig bogføring Aktiver Temp og klik på Bogfør. Herefter kan der udskrives kontospecifikation, balancer og regnskab. Den midlertidige bogføring slettes automatisk når Bogføringen på ny aktiveres (kassekladden). Bemærk evt. debitor og kreditor posteringer ajourføres ikke i debitor/kreditorkartoteket ved midlertidig bogføring. Søg efter konto Når cursoren har fokus i feltet Kontonr kan sorteringen skiftes. Hold Ctrl nede og tryk på Enter. Ved tast på F4 åbnes vinduet tast pil ned og start indtastningen. Programmet søger løbende efter det indtastede. Sortering af kassekladden Kassekladden kan sorteres efter eget valg på f.eks. bilag, dato, indtastningsrækkefølge o.s.v.. Klik på diverse -> Sortering og vælg den ønskede sortering. Se bogførte posteringer Når cursoren er placeret i feltet Kontonr klik på Se konto. Programmet udfører ved valg af denne funktion et kontoopslag på bogførte posteringer. Der er også mulighed for søgning ved Ctrl + Z se endvidere Ctrl + M. Gentag tekst Under Diverse -> Kladde Setup kan Gentag tekst aktiveres. Ved deaktivering af gentag tekst indsættes kontoens tekst i tekstfeltet ved fokus væk fra kontonr.. Aut. udfyldning af combo Ved aktivering udfyldes feltet kontonr automatisk med kontonummeret som matcher med det indtastede. Beholdningskonti rekalkuleres Hent kassekladde nr. 0 og klik på udfør, så optælles beholdningskontiene pr. d.d.. Ved valg af kassekladde nummer, f.eks. 2, og klik på udfør, hentes kassekladde nr. 2 samt beholdningskonti rekalkuleres svarende til saldi pr. denne dato. Herefter kan kassekladden på ny bogføres. Dette kan evt. anvendes ved bortkomst af kasserapport o.lign. situationer. Husk herefter at vælge kassekladde nr. 0 og klik på Udfør for at opdatere saldi pr. d.d.. Mulighed for kontooprettelse ved aktivering: Hvis der indtastes et kontonummer som ikke eksisterer gives der mulighed for oprettelse. 5

6 Finans - Bogføring af kassekladde (fortsat) Spejlkontering anvendes til automatiske posteringer mellem virksomhed og privat. F.eks. indtægtsføres privat løn i den private del af kontoplanen og modkontoen er bank. Ved godkendelse af linien danner programmet automatisk 2 posteringer, henholdsvis til mellemregning i privat og virksomheden. Før systemet kan virke skal felterne i System udfyldes. 6

7 Finans kontoplan (fortsat) Omdøb anvendes til at flytte posteringer mellem konti. Indtast fra og til konto og klik på Udfør. Ved aktivering af Må konti overskrives navngives til kontoen med navn fra Fra konto og findes den ikke, oprettes denne. 7

8 Finans - Bogføring af kassekladde (fortsat) Maske anvendes til oprettelse af faste posteringer som f.eks. husleje, leasingafgifter, eller som forslag til svære posteringer. Indtast den ønskede tekst til masken og dobbeltklik herefter på denne (se efterfølgende skærmbillede). 8

9 Finans Bogføring af kassekladde (fortsat) Opret posteringslinierne og klik på Afslut. Indtast bilagsnummer og dato og klik på Overfør (forrige skærmbillede). 9

10 Finans Bogføring af kassekladde (fortsat) Åben Post - Indbetaling og/eller betaling af debitor/kreditor kan udlignes i programmet. Udligning af debitor I bogføring vælges type D. Indtast herefter kontonummer og klik på Se konto. Klik på plus tegnet (+) i venstre side for at markere posten til udligning. Ved markering sammentælles posteringerne nederst på skærm i feltet Markeret. 10

11 Finans registrering af valuta Når der registreres en indbetaling på debitor som anvender valuta, fremkommer nedenstående skærmbillede ved klik på Bogføring. Juster valutabeløbet og klik på Afslut. Eventuelt differencer i DKR bogføres manuelt væk fra debitors konto. 11

12 Finans registrering af antal For at anvende antal i bogføringen, skal de ønskede konti markeres under menupunktet kontoplan (nedenstående skærmbilleder). Enhed-1 og enhed-2 anvendes til angivelse af kr / ltr / mtr o.s.v.. 12

13 Finans registrering af antal (fortsat) Ved anvendelse af konti der er markeret med antal i kontoplanen, åbnes nedenstående skærmbillede automatisk. 13

14 Finans Budget Finans Budget anvendes til budgettering pr. konto. Blad mellem konti med PgUp og PgDn og indtast budgettal måned for måned. Husk indtægter angives som og udgifter som aktiver som passiver som -400 Anvendes systemet på andet år, kan systemet automatisk beregne et nyt budget. Klik på Beregn og indtast den ønskede procent sats. 14

15 Finans - Oprettelse af kontoplan Finans - Oprettelse af kontoplan anvendes til manuel oprettelse af kontoplanen. Programmet kan via en kommasepareret fil importere kontoplan, finansposter o.m.m. fra andre systemer. Oprettelse af kontoplan... Indtast kontonr. Indtast kontoens tekst. Indtast type - (O-Overskrift / A-Almindelig / S-Sum) Indtast Mk (momskode) - er kun synlige ved type A konti. (udvalg 0=Ingen moms, U=Udgående moms I=Indgående moms). Indtast Sum fra - kun synlig ved sumkonti. Overfør til - kun synlig ved type A konti. Må kun anvendes i status! Beskrivelse af funktionen: Tallet fra kontoen overføres til angivet konto, i forbindelse med årskørsel. F.eks.: Privat hævet skal overføres til egenkapital primo. Indtast på kontoen privat hævet, kontonumret på egenkapital primo. Check for nul undersøger om der er posteringer i den angivne interval, og undertrykker overskrifter, posteringskonti og totaler ved udskrift. 15

16 Finans - arter/formål Arter og formål anvendes til tredimensionel bogføring (bogføring af posteringer i lag på samme kontonummer). F.eks.: Art nr. 1 = Salg forretning. Art nr. 2 = Salg fra varebil. Ved bogføring kan hver postering forsynes med arter og formål. Efter bogføring kan balancer og kontospecifikationer selekteres på arter og formål. De kan f.eks. i ovenstående eksempel udskrive en balance, som kan give resultatet af salg forretning, salg salgsbil og en akkumuleret saldo heraf. Arter og formål kan også anvendes til f.eks. åbningsposteringer, efter posteringer, skattemæssige posteringer, driftsøkonomiske posteringer o.m.m.. 16

17 Finans - Regnskab, udskrift og opsætning af noteregnskaber Dette modul anvendes til redigering og udskrivning af færdige regnskaber - enten fra dette program eller fra andre systemer. Rapportgeneratoren kan anvendes sammen med et hvilket som helst system, som kan levere en kommasepareret fil med følgende indhold: Kontonummer, saldo indeværende år, saldo sidste år. Udskrivning - anvendes til udskrift af regnskab på grundlag af bogførte posteringer. Fra fremmede systemer - anvendes såfremt datakilden f.eks. er Concorde C4 / C5 / Navigator / Pc-Sprint o.s.v. Uden at beregne regnskabstal anvendes ved manuel indtastning af regnskabstal. Design regnskab - anvendes til opsætning af regnskabsdesign. Regnskabspåtegninger m.v.. - anvendes til indtastning/redigering af diverse påtegninger i regnskabet. 17

18 Opsætning af noteregnskab I regnskabsgeneratoren er der mulighed for, at opsætte et noteregnskab nemt og hurtigt Opret klient. Klik på Finans -> Regnskab. Vælg Design regnskab og klik på start. Indtast løbenr. f.eks anvendes til nummerering af regnskabslinier. Vælg afsnit D-Drift / A-Aktiver / P-Passiver / I-Private indtægter / E-Privat aktiver / G-Privat gæld. Vælg type O=Overskrift / R=Regnskabslinie. Indtast liniens tekst f.eks. omsætning. Indtast fra konto og herefter til konto (interval som De ønsker sammentalt og udskrevet). Kryds i fortegn = vend fortegn. F.eks. omsætning er lig med kreditposter og ved krydsmarkering vendes fortegnet. Kryds i note anvendes såfremt De ønsker note udskrevet for intervallet. Kryds i n-tal anvendes såfremt De ønsker at anvende linien til nøgletal. 0/ok ved kryds undertrykkes nullinier. I nederste sektion af skærmen har De følgende muligheder pr. linie: Sideskift - anvendes til tvunget sideskifte det pågældende sted. Sideskift note - anvendes til tvunget sideskifte efter note. 18

19 Opsætning af noteregnskab (fortsat) Streg før - anvendes til udskrift af streg før linien. Streg efter - anvendes til udskrift af streg efter linien. Dobbelt streg - anvendes til dobbelt streg efter linien. Kun tekstnote - anvendes til ren tekstnote. Suppl. tekst - anvendes til ekstra tekst på linie på resultat- og statussiderne. Suppl. tekst note - anvendes til editering af ekstra tekst i noten f.eks. omsætningen består af salg i ind- og udland o.s.v.. Skriftstørrelse - anvendes til angivelse af punktstørrelse for linien. Skrifttype - anvendes til valg mellem Normal, fed, kursiv o.s.v.. Når regnskabet er oprettet kan opsætningen kopieres mellem klienter (Finans -> Kopiering). 19

20 Regnskab nøgletal Oprettelse af nøgletal... Under menupunktet Finans -> Regnskab -> Design regnskab -> Nøgletal opsættes nøgletal. Inden nøgletal kan opsættes skal forrige skærmbillede (Regnskabsdesign), afkrydses på de linier, som skal indgå i nøgletalsberegningerne (N-Tal). Første felt anvendes til beskrivelse af nøgletal f.eks. dækningsgrad og næste felt til formlen. Syntax: K100 = Løbenummer i regnskabsdesign. eks.: Løbenr. Tekst 100 Omsætning 200 Vareforbrug 300 Dækningsbidrag Eksempel på dækningsgrad: K300*100/K100 Klik herefter på beregn. Det sidste felt anvendes til en beskrivende tekst til nøgletallet. 20

21 Skattepligtig indkomst i virksomhed Under menupunktet Finans -> Regnskab -> Design regnskab -> Skat, findes skærmbilleder til opgørelse skattepligtig indkomst- og formue for virksomheden. Således gør De Under generelt skal angives løbenr. for DRØ-Resultat og Egenkapital ultimo. (Løbenr. fra regnskabsdesign). Opgørelse af skatten er herefter opdelt i 2 grupper, nemlig permanente og tidsbestemte. Ej fradragsberettigede udgifter korrigeres ved dobbeltklik på tal feltet. Herefter kan der dannes ubegrænsede antal noter f.eks.: 1. Fartbøder 2. Repræsentation. Dobbeltklik på notenummeret og registrer den skattemæssige postering. På skærmen Opgørelse af skattepligtig indkomst indtastes skatteprocent. Systemet kan nu opgøre skattepligtig indkomst- og formue, opgøre grundlaget for evt. udskudt skat. 21

22 Skattepligtig indkomst i virksomhed (fortsat) Udskudt skat beregnes, på hver enkelt note som difference mellem DRØ / SKM værdi. 22

23 Finans - Udskrift af kontokort, balancer... Udskriftsmenu giver mulighed for udskrift af saldobalancer, kontokort, afslutningsark o.s.v. Saldobalance pr. dato - fra/til dato angiver perioden og år til dato beregnes automatisk. Saldobalance m/procent - fra/til dato angiver perioden og år til dato beregnes automatisk. Udskriften indeholder det samme som Saldobalance pr. dato + en procentkolonne. Bemærk: Procentberegningen oprettes i kontoplanen. Saldobalance med sidste år - fra/til dato angiver perioden indeværende år og sidste år, og år til dato beregnes herefter automatisk for indeværende år og sidste år. Saldobalance med budget - fra/til dato angiver perioden for regnskabsposter og budgettal, og år til dato beregnes herefter automatisk. Saldobalance med forventet resultat - anvendes til automatisk beregning af forventet resultat. Fra/til dato angiver perioden og år til dato beregnes automatisk. Hvis perioden f.eks. er , bliver år til dato automatisk fra regnskabsårets start til Forventet resultat bliver fra til regnskabsåret slut og herefter lægges beløbene sammen til et forventet resultat for regnskabsåret. 23

24 Finans - Udskrift af kontokort, balancer... Saldobalance månedsopdelt - anvendes til udskrift af saldi pr. konto / pr. måned. Kontospecifikation - anvendes til udskrift af posteringer pr. konto. Afslutningsark - anvendes til udskrift af afslutningsark med saldi fra bogføringen. Udskriften specificeret alle efterposteringer inkl. evt. notat pr. postering. Kontoplan - anvendes til udskrift af kontoplan. Momsopgørelse - anvendes til beregning og udskrift af momskort. Momsafstemning - anvendes til analyse og udskrift af momsafstemning. Åbningsbalance - anvendes til beregning og udskrift af åbningsbalance. Gruppebalance - anvendes til beregning og udskrift af gruppebalance. 24

25 Finans - Oprettelse af perioder Finans - Oprettelse af perioder anvendes ved opstart på ny klient og/eller ved årskørsel. Ved opstart på ny klient: Når klienten er oprettet med nr. og navn - klik på perioder. Første gang systemet anvendes vil denne skærm være tom - klik på Opret. Indtast ny periode f.eks og tryk på Enter. Indtast periodens fra dato eks.: og tryk på Enter. Indtast periodens slut dato eks.: og tryk på Enter. Klik herefter på Godkend. Programmet spørger: Er De sikker? Er perioden korrekt - klik på Ja. Herefter viser programmet første aktive periode. Kontroller at der er kryds i Aktiv, og klik på Afslut. Før finansdelen kan anvendes skal De oprette/kopiere/importere kontoplan og systemsammenhænge (knappen System -> Systemkonti ). Har De modtaget en diskette fra Deres revisor med kontoplan og systemsammenhænge kan denne importeres/indlæses. Indsæt disketten og klik herefter på Indlæs kontoplan. Ny periode. Når De har nået regnskabsåret slutdato f.eks , skal De oprette en ny periode før De kan bogføre i Klik på Perioder og herefter Opret. Programmet tæller herefter automatisk 1 år frem, og foreslår næste periode. Ønskes perioden ændret, ændres blot datointervallet (fra- og til dato). Klik herefter på Godkend og herefter på Ja for at godkende perioden. Check at krydset står i den nyeste periode, og at der kun er et kryds. Klik på Afslut. Herefter beregner systemet automatisk en ny primo på grundlag af sidste år tal, og systemet er klar til brug i det nye år. 25

26 Finans - Kopiering af systemopsætning, kontoplan & regnskabsrapporter Kopieringsrutinen anvendes når De ønsker at kopiere fra et regnskab til et andet. F.eks.: De har oprettet virksomhed nr. 1 Firma X, og nu opkøber De en anden virksomhed som skal have et selvstændigt regnskab. Opret den nye virksomhed f.eks. nr. 2 Firma Y. Klik på kopier. Vælg fra firma og til firma og afkryds punkterne som ønskes kopieret. Vælger De at kopiere fra kunde 9999 (kontoplan og systemopsætning) er programmet klar til brug efter denne funktion. Ajour anvendes til ajourføring af kontoplan fra tidl. år. F.eks.: Aktiv år er 2007 og i 2006 har De oprettet nye konti i forbindelse med årsafslutningen. Vælg 2006 og klik på udfør (det aktive år ajourføres nu med kontoplanen fra 2006). 26

27 Finans - Integration (import/eksport af data) Integration anvendes til import/eksport af data mellem forskellige systemer. Eksempler på brug af import: Regnskab (fremmede systemer) - anvendes til indlæsning af data fra f.eks. Concorde. (Import af data til regnskabsudskrivning). Kassekladde - anvendes til indlæsning kassekladder fra fremmede systemer. Kontoplan / finansposter - anvendes til indlæsning af kontoplan og posteringer fra fremmede systemer. Debitorer - anvendes til indlæsning af debitorkartotek fra fremmede systemer. Varer - anvendes til indlæsning af varekartotek fra fremmede systemer. Regnskabsrapport - anvendes til udveksling af rapporter (regnskabsrapporter) systemer imellem. Budgettal - anvendes til import af budgettal fra Odin Budget og DESS 27

28 Finans - Integration (import/eksport af data) fortsat Eksempler på brug af import: Udlæs poster til revisor - anvendes til dannelse af disketter med data til revisor (kasserapport og finansposter). Regnskabsrapport - anvendes til udlæsning af regnskabsrapport. 28

29 Debitor - Fakturering Anvendes til udskrivning af fakturaer, kreditnotaer, tilbud o.s.v.. Inden De kan fakturere skal følgende være oprettet: Kunder Min. 1 vare Betalingsbetingelser Bilagsarter Systemoplysninger skal være udfyld Kontoplan skal være oprettet - minimum med systemkontiene. Herefter systemet klar til brug. Funktion i fakturering: Søg kunde Når cursoren er placeret i kundenr skiftes sortering ved at holde Ctrl nede og trykke på Enter. F4 anvendes når cursoren er placeret i Kundenr for at åbne oversigten. Tryk på pil ned og indtast f.eks. h programmet søger automatisk frem til navne startende med H, eksempelvis Hansen. Betaling programmet forslår automatisk den betalingsbetingelse, der er valgt under debitorkartoteket. Betalingen kan ændres ved at placere cursoren i feltet betaling, trykke på F4 (oversigt) og vælg herefter den ønskede betalingsbetingelse. 29

30 Debitor Fakturering (fortsat) Bilagstype Tryk F4 for udvalg. Bilagstyper oprettes under Debitor -> Bilagsart. Som minimum skal faktura være oprettet. Oprettelse af varelinier Indtast V i feltet mrk. Tp. Tryk F4 for oversigten. Skift sortering ved at hold Ctrl nede og tryk på Enter. Vælg vare og tryk på Enter. Indtast antal og tryk på Enter. Hvis kunden er oprettet med en fast rabat procent vises denne i Rabat kolonnen. Skal kunden ikke have rabat indtastes et nul 0. Skal linien registreres på en bestemt art eller formål angives dette i felterne hertil. Oprettelse af tekstlinie Indtast T i feltet mrk. Tp. Tryk på F4 for oversigt. Vælg det ønskede tekstnr og tryk på Enter. Indsæt linie Placer cursoren på den linie som du ønsker at indsætte over og klik på Indsæt linie. Slet linie Placer cursoren på den linie som skal slettes og klik på Slet linie. Autofyld varenummer Anvendes til at aktivere/deaktivere automatisk udfyldning af combo. Ved mange varenumre kan det være en fordel at deaktivere funktionen. Fakturalayout Klik på pilen og vælg det ønskede layout. Faktura layout opsættes under Debitorer -> Fak. Design. Hent ordre anvendes til at hente ordre til fakturering fra ordre modulet. Add. linier anvendes til at addere ens varenumre. Debitor poster anvendes til historisk opslag på fakturaer. Vælg kunden og klik på Debitor poster. Skriv faktura anvendes til udskrivning af faktura. 30

31 Debitor Valuta Debitor Valuta anvendes til oprettelse/ændring af valuta. Den ønskede valuta vælges herefter pr. kunde. 31

32 Debitor - Ordre Anvendes til registrering af ordre, udskrift af ordrebekræftelse, følgeseddel, pakkeseddel og tilbud. Under fakturering kan ordre hentes og faktureres. Opret ordre Vælg kunde og klik på opret ordre. Udfyld skærmbilledet og klik på afslut. Dobbeltklik herefter på det ordrenummer som skal registreres. 32

33 Debitor Ordre (fortsat) Opret ordre Vælg V i feltet Tp. Tast F4 når cursoren er placeret i feltet varenr. Skift sortering ved at holde Ctrl nede og tryk på Enter. Udfyld Antal Indsæt linie placer cursoren på den linie som skal skubbes ned, og klik på Indsæt. Slet linie placer cursoren på den linie som skal slettes og klik på Slet. 33

34 Debitor Ordre (fortsat) Ordreoversigten kan sorteres ved klik på Kundenr, Ordrenr, Beskrivelse, Ordredato og kr.. Listen kan sorteres i stigende og faldende orden. Ved enkeltklik sorteres der i stigende orden og ved dobbeltklik i faldende orden. Der kan sortere ved at klikke på felterne Kundenr, Ordrenr, Beskrivelse, Ordredato, Lev. Dato, Beløb og Bilagstype. Ved klik på udskriv udskrives ordreoversigt. 34

35 Debitor - Kunder Debitor - Kunder anvendes til oprettelse/sletning/ændring af kunder. Betalingsbetingelser vælges fra kundekartoteket ved klik på pil ned. Betingelserne oprettes under Debitor -> Betalingsbetingelser. Fast rabat anvendes ved aftale med kunden om fast rabat på varer og tjenesteydelser. Denne rabat forslås herefter automatisk, hver gang De fakturerer kunden dette kan dog undertrykkes. Når cursoren er placeret i Kundenr. kan sorteringen ændres. Hold Ctrl nede og tryk på Enter. 35

36 Debitor - Varer Anvendes til oprettelse af varer. Varenummer feltet af alfanumerisk. Grp. Anvendes til opdeling af varekartoteket fx 10 = materialer / 20 = arbejdsløn o.s.v.. Enhed anvendes til angivelse af stk., kg., liter o.s.v.. Finanskonto - skal udfyldes med kontonummer som De ønsker salget indtægtsført på. Mk 0 = momsfri / 1 = Ekskl. moms. Ved klik på Varenummer, Grp, Enhed o.s.v. sorteres data i stigende orden og ved dobbeltklik i faldende orden. 36

37 Debitor - Kontoudtog Systemet beregner automatisk aldersfordelingen 0-30, o.s.v., og viser posteringerne som angives i datointervallet. Selekteringsmuligheder fra konto, til konto, fra dato og til dato. Udskriften startes ved klik på printer eller skærm. Kontoudvalg : Alle konti udskriver alt Konti med bevægelser udskriver konti med bevægelser i perioden. Konti med saldi udskriver konti med saldi 37

38 Debitor - Saldoliste Anvendes til udskrift af aldersfordelt saldoliste. Selekteringsregler fra konto, til konto og pr. dato. 38

39 Debitor - Rentenota Anvendes til renteberegning af forfaldne saldi. Indtast fra- og til konto og pr. hvilket dato systemet skal beregne renter. Klik herefter på Beregn renter. Systemet kommer automatisk med en oversigt, som viser rentebeløb pr. kunde. De har mulighed for at korrigere beløbene, og herefter igangsætte udskriften eller fortryde. Efter rentetilskrivning skal De bogføre renteposteringerne i kassekladden. 39

40 Debitor - Diverse Debitor - Diverse anvendes til udskrift af kundeliste, prisliste, lagerliste og salgsstatistikker. 40

41 Debitor Faste tekster Debitor Faste tekster anvendes til oprettelse af tekster, som kan anvendes i fakturering og ordre. 41

42 Debitor - Betalingsbetingelser Debitor - Betalingsbetingelser anvendes til oprettelse af betalingsbetingelser, som herefter kan vælges ved oprettelse af kunder. Der kan maksimalt oprettes 9 forskellige betalingsbetingelser. Betalingsbetingelse - Skriv den ønskede tekst, f.eks. 8 dage. Kreditdage - anvendes til angivelse af antal dage der skal gå fra fakturadato, før der kan renteberegnes. Rentesats anvendes til den årlige rentesats. Lb. Mdr. anvendes til angivelse af løbende måned. 42

43 Debitor - Bilagsarter. Anvendes til oprettelse af bilagsarter f.eks.: Faktura, Kreditnota, Invoice, o.s.v.. 1 = Faktura -1 = Kreditnota 2 = Kontantnota 0 = Tilbud o.lign. 43

44 Debitor - Fakturadesign I programmet kan visse rapporter valgfrit opsættes. Sådan gør De... Klik på Debitor -> Rap. Design. Vælg rapport. Klik herefter på Design - se nedenstående skærmbillede Klik på det felt som De ønsker at flytte/ændre/gøre usynlig. I øverste sektion aflæses indstillingerne for det pågældende felt. Når De har tilrettet fakturalayoutet - klik på Gem eller Fortryd i skærmens øverste højre hjørne. Klik på Gem for at gemme 44

45 Kreditor - Leverandør Anvendes til oprettelse af leverandører. Bemærk der kan søges på alle felter med Ctrl + F. Når cursoren er placeret i Nr. kan sorteringen ændres. Hold Ctrl nede og tryk på Enter. 45

46 Kreditorer - Kontoudtog Anvendes til udskrift af kontoudtog til leverandører. Systemet beregner automatisk aldersfordelingen 0-30, o.s.v., og viser posteringerne som angives i datointervallet. 46

47 Kreditorer - Saldoliste Anvendes til udskrift af aldersfordelt saldoliste. 47

48 Anvendes til udskrift af forfaldsliste. Kreditorer - forfaldsliste 48

49 Kreditorer - forfaldsliste Udskriften viser: 49

50 Kreditorer Diverse udskrifter Under menupunktet Kreditor -> Udskrifter -> Diverse er der mulighed for udskrift af Kreditorliste numerisk/alfabetisk og labels. 50

51 Systemopsætning Anvendes til opsætning af systemsammenhænge. Her bør De være omhyggelig, da dette menupunkt er nerven i hele systemet. Samlekonto - debitor Samlekonto - kreditor Renteindtægt debitorer Kasse, bank- og girobeholdning, Salgsmoms Købsmoms - Indtast finanssamlekonto debitorer - Indtast finanssamlekonto kreditorer - Indtast indtægtskonto - første felt anvendes til morgenbeholdning og efterfølgende felt til kontonr. BEMÆRK! Feltet til beholdning må ikke være blankt. - Indtast kontonr. for udgående moms - Indtast kontonr. for indgående moms Sats - Indtast momsprocent - pt. 25 Antal fakturaer - anvendes til angivelse af antal fakturaer. 51

52 Systemopsætning (fortsat) Sidste kasserapportnr. Næste fakturanr. Åben måned Dif. konto virksomhed Dif. konto privat Status fra/til virk. Status fra/til privat Res. virk/privat EK. bal. Mellemregn. Virk. Mellemregn. Priv. - anvendes til angivelse af kasserapportnr. ved opstart - MÅ IKKE SÆTTES TIL NUL - anvendes ved systemopstart til angivelse af sidste fakturanr. - anvendes til angivelse af åben måned for bogføring - anvendes til angivelse af dif. konto i virksomhed ved regnskabsudskrivning (op/nedrunding). - anvendes til angivelse af dif. konto i privat ved regnskabsudskrivning (op/nedrunding). - anvendes til angivelse af start og slut på status i virksomheden. - anvendes til angivelse af start og slut på status i det private regnskab. - anvendes til angivelse af, hvilket kontonr. i egenkapital systemet skal overføre resultatet til, i forbindelse med oprettelse af nyt år. - anvendes til angivelse af kontonr. i egenkapital, som systemet må overføre resultatet til i forbindelse med balanceudskrivning. BEMÆRK! - kontonr. må ikke indeholde tal i forvejen. - Anvendes til angivelse af kontonr. for mellemregning i virksomheden. Kontoen anvendes ved aktiveres af spejlkontering i Bogføring -> Setup. - Anvendes til angivelse af kontonr. for mellemregning i privat. Kontoen anvendes ved aktiveres af spejlkontering i Bogføring -> Setup. 52

53 Systemopsætning (fortsat) Min. antal linier Sats i fakturering - anvendes til angivelse af hvor mange linier der skal være, før systemet genererer en note. - Anvendes såfremt systemet løbende skal beregne salgsprisen ud fra købsprisen. 53

54 Funktionstaster I programmet er der mulighed for at anvende genvejstaster Se menuen hjælp -> oversigt genvejstaster eller hold Ctrl nede og tryk på M. 54

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt igang med Winfinans Small Business

Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer.

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse)...6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Sikrer effektivisering i bogholderiet

Sikrer effektivisering i bogholderiet Sikrer effektivisering i bogholderiet Indholdsfortegnelse Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med NaviDoc 3 Arbejdsgangen med NaviDoc 4 Forklaring til arbejdsgangen 5 Leverandør afsender en

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere