Morten Frydenberg Version: Thursday, 16 June 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morten Frydenberg Version: Thursday, 16 June 2011"

Transkript

1 Morten Frydenberg Verson: Thursday, 6 June 20 Logstc regresson og andre regresonsmodeller Morten Frydenberg Deartt of Bostatscs, Aarhus Unv, Denmar Hvornår an man bruge logsts regresson. Ldt om odds og sandsynlgheder Esemler En bnær og en ontnuert varabel ngen effetmodfaton En bnær og en ategors varable med flere nveauer ngen effetmodfaton En bnær og en ontnuert varabel med effetmodfaton Logsts regresson generelt Modellen og antagelserne. Data og antagelsen om uafhængghed. Estmaton og nferens : RsoDfferens modeller RelatveRso modeller Cox roortnal hazard regresson Posson regresson 2 Logstc regresson models: Introducton En logsts regressonsmodel an være en mulg model hvs den afhængge varabel (resons) er dotomt/bnært dvs døde/lve syg/ras osv. Der er INGEN antagelser om de forlarende varable. De an være ategors eller ontnuerte. Når man arbejder med bnært resons vl man ode en ostv begvenhed (fx død) som og en negatv begvenhed (lve) som 0. En logst regressons model modellerer sandsynlgheden for en ostve begvenhed va odds. Og måler assocatoner vha. odds ratoer Hus at hvs begvenheden er sjælden og assocatonerne er moderate, så an odds ratoer toles som relatve rsc. 3 Logstc regresson models: Introducton Ie matchede case-control studer an analyseres vha. logsts regresson. Ved en sådan analyse har onstant ledet ngen ng. Og odds ratoerne svarer svarer tl odds ratoerne fra et follow-u stude. Mange andre edemologs degns an/sal analyseres vha af logsts regresson. 4 Senor ursus Regresson 2 Bnært data

2 Morten Frydenberg Verson: Thursday, 6 June 20 Esemlet V ser å en del af Frammngham data studet, bestående 4690 ersoner med endt BMI ved start. VI fouserer her å fedme (BMI 30 g/m 2 ). Ud af de 4690 ersoner var 60 = 2.8% fede. Odelt å øn Wo Men Obese 375 (4%) 226 (.0%) Der er en højere rævalens blandt vnder: OR:.33 (;.59). Not-Obese Dvs. odds for at være fed var mellem 2 og 59 rocent højere for vnder end for mænd.( χ 2 =0 -værd=0.00) 5 Sandsynlgheder og odds If denotes the robablty of an event (the rs, the revalence roorton, or cumulated ncdence roorton) then the odds s gven by : = odds + odds bemær: odds= =0.5 (odds)=0 ( odds) = I matemat blver denne funton af aldt for logt funtonen. logt ( ) = 6 Sandsynlgheder og odds Fedme øn og alder: verson V har set å samhængen mellem øn og alder. Probablty Plot0 Så lad os se å en model der nvolvere både øn og alder. Den smleste å logt salaen er : β + β woman + β age 45 ( ) ( ) 0 2 Den er baseret å fre antagelser: Addtvtet å logt salaen: Bdragene fra øn og alder adderes..3 Proortonaltet å logt salaen: Bdraget fra alder er roortonal med alderen logt=(odds) 7 Ingen effetmodfaton å logt salaen: Bdraget fra en forlarende varabel er det samme uanset værderne af de andre forlarende varable. Uafhængghed mellem ndvder. 8 Senor ursus Regresson 2 Bnært data 2

3 Morten Frydenberg Verson: Thursday, 6 June 20 Fedme øn og alder: verson ( odds) = β + β woman + β ( age ) ( odds) = β + β woman + β ( age ) Bemær Addton å log salaen betyder multlaton å odds salaen woman ( ) ( ) ( ) ( age 45 ) ex β ex β ex β 0 2 woman ( age 45) oddsref ORsex OR age Fortong af arametrene: β 0 : log odds for en 45 årrg mand. β : log odds rato, når man samlgner en vnde med en man å samme alder β 2 : log odds rato, når man samlgner to ersoner med samme øn hvor den første er et år ældre end den anden. β 2 * age: log odds rato, når man samlgner to ersoner med samme øn hvor den første er age år ældre end den anden. 9 0 ( ) ( ) β0 + β woman + β2 age 45 Estmaton Stata: logt obese b.sex age45 Iteraton 0: log lelhood = Iteraton 3: log lelhood = Logstc regresson Number of obs = 4690 LR ch2(2) = Prob > ch2 = Log lelhood = Pseudo R2 = obese Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] sex (base) age _cons Test: No assocaton wth sex No assocaton wth age Prevalence s 50% among 45 year old ( odds) = β + β woman + β ( age ) logt obese b.sex age45,, or obese Odds Rato Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] sex age OR for vnder versus mænd adjusted for age :.32 (.0;.57) Det uorrgerede estmat var.33 (;.59). 2 Senor ursus Regresson 2 Bnært data 3

4 Morten Frydenberg Verson: Thursday, 6 June 20 log odds Fedme øn og alder: verson 45 ( odds) = β + β woman + β ( age ) wo 0 2 revalence wo Den estmerede samhæng Alder nddelt 7 gruer: Fedme øn og alder: verson 2 tabstat age,by(agegr7) stat( mn max count) Summary for varables: age by categores of: agegr7 agegr7 mn max N Total Fedme øn og alder: verson 2 logt obese b.sex b2.agegr7,baselevel Iteraton 0: log lelhood = Iteraton : log lelhood = Iteraton 2: log lelhood = Iteraton 3: log lelhood = Iteraton 4: log lelhood = Logstc regresson Number of obs = 4690 LR ch2(7) = Prob > ch2 = Log lelhood = Pseudo R2 = 0.08 obese Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] sex (base) agegr (base) _cons Fedme øn og alder: verson 2 logt,or obese Odds Rato Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] sex (base) agegr (base) OR for vnder versus mænd adjusted for age : før:eær alder.357 (.022;.5706) her:alder 7 gruer.359 (.09;.573) 6 Senor ursus Regresson 2 Bnært data 4

5 Morten Frydenberg Verson: Thursday, 6 June 20 log odds wo Fedme øn og alder: verson 2 revalence wo Den estmerede samhæng 7 I verson : arameter tl at besrve betydnngen af alder: obese Odds Rato Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] age I verson 2 : 6 arametre tl at besrve betydnngen af alder: obese Odds Rato Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] agegr (base) De 6 -værder samlgner med referencegruen En -værd for ngen forsel mellem aldersgruerne får ved testarm testarm.agegr7 ( ) [obese]0.agegr7 = 0 ( 2) [obese].agegr7 = 0 ( 3) [obese]3.agegr7 = 0 ( 4) [obese]4.agegr7 = 0 ( 5) [obese]5.agegr7 = 0 ( 6) [obese]6.agegr7 = 0 ch2( 6) = 545 Prob > ch2 = Fedme øn og alder: verson 3 β0 + β woman + β2 age 45 + β3 woman age 45 Estmater log odds og log odds ratoer: ( ) ( ) ( ) logt obese b.sex##c.age obese Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] sex age sex#c.age _cons Men Dfference between wo and Estmates odds ratos: obese Odds Rato Std. Err z P> z [95% Conf. Interval] sex age sex#c.age Fedme øn og alder: verson ( odds) = β + β woman + β ( age ) + β woman ( age ) log odds wo revalence.3. 0 wo Den estmerede samhæng 20 Senor ursus Regresson 2 Bnært data 5

6 Morten Frydenberg Verson: Thursday, 6 June 20 Logstc regresson modeller generelt x = ( ) β0 Modellen bygger å tre antagelser udover uafhængghed: a.addtvtet å logt salaen: Bdragene fra de enelte forlarende varable adderes. b.proortonaltet å logt salaen: Bdraget fra en forlarende værd er roortonal med dens værd. c.ingen effetmodfaton å logt salaen: Bdraget fra en forlarende varabel er det samme uanset værderne af de andre forlarende varable Bemær a. an også formuleres som en multlatv model å odds salaen. x x2 x odds = odds OR OR OR Logstc regresson modeller generelt Hvs v betrager to ersoner der afvger med x x, x 2 x 2 og x x så er dfference log odds : = β x Igen ser v at bdragene fra de enelte forlarende varable: blver adderet, er roortonale med forsellen og uafhængg af forsellene de andre forlarende varable å log odds salaen. x = ( ) β0 22 Logstc regresson modeller generelt x = ( ) β0 Hvs v betrager to ersoner der afvger med Data: Logstc regresson modeller generelt x = ( ) β0 Y =/0 Bnær/dotom afhængg varabel x x, x 2 x 2 og x x så er OR mellem dsse ersoner : OR = OR OR OR x x2 2 x Bemær modellen an også formuleres: ex β0 x = = Pr[ Y = ] = + ex β0 x = 23 x, x 2 x uafhængge/forlarende varable Som den normale regresson antages det at Y s er uafhængge gvet de forlarende varable Denne antagelse an som regel un checes ved at gennemgå desgnet. Se efter om data ommer lumer (clusters): Patenter med samme læge. Børn samme famle: Tvlger. 24 Senor ursus Regresson 2 Bnært data 6

7 Morten Frydenberg Verson: Thursday, 6 June 20 Estmaton: Logstc regresson model n general Med undtagelse af 2x tabeller, så fndes der e formler for estmaterne. Estmater fndes (som regel) vha maxmum lelhood. Estmaton foregår ved teraton. Standard errors, serhedsntervaller og alle test er baseret å asymtot. Dvs. al statsts nference er aroxmatv. Jo mere data jo flere events desto bedre arosmatoner. Mange teratoner (mere end 7) eller bredde serhedsntervaller (øvre OR/nedre OR >0) tyder roblemer. 25 Relatv Rso modeller Logstc regresson modeller har fous å Odds Ratoer Det er det man an og sal case-control studer. I follow-u studer er Relatv Rso ofte et mere relevant assocatonsmål. (ersonal rs). Så følgende model unne være mere relevant: Pr( event) = 0 RR RR2 RR3 { ( event) } = ( 0 ) + ( RR ) + ( RR2 ) + ( RR3 ) Pr { ( )} = α + ( β x ) Pr event gven the covarates Dvs. en eær o log-sandsynlgheds salaen. = 26 Rso Dfferens modeller Logstc regresson modeller har fous å Odds Ratoer Det er det man an og sal case-control studer. I follow-u studer er Rso Dfferens ofte et mere relevant assocatonsmål. (oulatons effeter). Så følgende model unne være mere relevant: Pr( event) = 0 + RD + RD2 + RD3 ( ) = + ( ) Pr event gven the covarates = Dvs en eær model å sandsynlgheds salaen. α β x estmaton af RR or RD modeller Relatv Rso og Rso Dfferens modeller an estmeters mange rogrammer vha såaldte Generalzed (e general) Lnear Models. I Stata gør man det lettest va bnreg ommandoen med oton rr eller rd. Men as å etmatons vl mulgvs e vre /onvergere, ford Sandsynlgheden for en event er e begrænset tl at være mndre end RR-modeller Sandsynlgheden for en event er e begrænset tl at være større end 0 eller mndre end RD-modeller Senor ursus Regresson 2 Bnært data 7

8 Morten Frydenberg Verson: Thursday, 6 June 20 Tre forsellge modeller for Obese = sex + age Tre forsellge modeller for Obese = sex + age revalence 5.5 OR RD RR OR RR RD% Sex Men 0 Wo.32 (.0;.57) 9 (.;.50).60 (-06; 3.47) Age (years).04 (.02;.05).03 (.02;.04) 0.36 (04; 0.47) Rs 45 year old man (%) 0.5 (9;.9) 0.3 (9.;.7).6 (0; 2.9) h ( t) Outcome: Desgn: rob. of event before t + t gven no event before t = t Watng tme and event/censored Follow-u Measure of assocaton: Hazard (rate) ratos The default choce of statstcal model: Proortonal hazard (Cox) regresson ( β ) = ( h( t) ) = β0 ( t) + β x ( t) = h ( t) ex( β x ) Ln h 0 ex Hazard (rate) rato assocated wth Cox roortonal hazard regresson x 3 Outcome: Desgn: Number of events and tme at rs Follow-u Measure of assocaton: Rate ratos The default choce of statstcal model: Posson regresson ex Ln ( Rate) = β0 + β x Rate = Rate0ex ( β x ) ( β ) Posson regresson = Rate rato assocated wth x 32 Senor ursus Regresson 2 Bnært data 8

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Århus 27. januar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Hvad er Stata? Stata er et program, der kan lave statistiske analyser af

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Numerisk løsning af differentialligninger

Numerisk løsning af differentialligninger KU-LIFE; Matemati og modeller 009 Numeris løsning af differentialligninger Thomas Vils Pedersen 1 Numerise metoder Ved numeris analyse forstås tilnærmet, talmæssig løsning af problemer, som ie, eller un

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland Hvordan har du det? 2010 s sundhed i Region Midtjylland En analyse baseret på Hvordan har du det? 2006 og 2010 Maj 2012 Finn Breinholt Larsen & Ane Lykke Nielsen Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 HVAD ER KNOGLESKØRHED? Knogleskørhed er en sygdom, der nedbryder knoglerne, så du kan få knoglebrud

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser

Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser 1 af 28 21-08-2013 16:05 Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser Indledning Det er generelt vanskeligt at vurdere, om en fusion har ført til svækket konkurrence, eller om

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Om skolestørrelser og statistik

Om skolestørrelser og statistik 1 www.folkeskolen.dk oktober 2007 Om skolestørrelser og statistik - et svar fra professor til professor Peter Allerup, der er professor i pædagogisk statistik, svarer Niels Egelund, der er professor i

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere