Politisk Ledelsesinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk Ledelsesinformation"

Transkript

1 Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14

2 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med 10. måned. Datakilder: OPUS Økonomi Tabel 3.1: Egendata Tabel 4.1: Egendata Figur 4.1 & 4.2: Egendata Tabel : Egendata Side 2 af 7

3 ØKONOMI 1. Statusoverblik for økonomi Tabel Økonomisk forbrugsstatus på Teknik- og miljøudvalget politikområder 2014 for måneder til og med 10. måned i kr. Forbrug Netto Indtægt Udgift Forb. % sidste år Forbrug Forb. % sidste år Forbrug Forb. % sidste år Vej, park og kommunale byg ,8% 77,9% ,1% 51,9% ,8% 76,6% Miljø og natur ,1% 110,2% ,2% -56,9% ,3% 99,1% Affaldshåndtering ,0% ,0% ,0% - Jordforsyning ,2% 102,7% ,3% 116,3% ,4% 181,7% Entreprenørafdelingen ,5% 267,3% ,5% 78,5% ,3% 80,4% Teknik og Miljøudvalget ,4% 87,9% ,6% 75,2% ,5% 83,9% 2. Politikområde 21. Vej, park og kommunale bygninger, 22. Miljø & natur 2.1 Økonomi for politikområderne Tabel Udgifter på politikområde 21. Vej, park & kommunale bygninger, for måneder til og med 10. måned. i kr Vej, park og kommunale bygninger Forb. i perioden Forb. i perioden Diverse udgifter og ,9% ,6% Fælles funktioner ,9% ,8% Faste ejendomme ,4% ,0% Fritidsfaciliteter ,2% ,2% Fritidsområder ,1% ,2% Havne ,0% ,9% Jordforsyning Kollektiv trafik ,4% ,4% Kommunale veje Belægninger m.v ,5% ,1% Vejvedligeholdelse m.v ,9% ,9% Vintertjeneste ,2% ,7% Note til tabel 2.1: Tabellen indeholder de væsentligste poster for Vej, park og kommunale bygninger. Sum i bundlinjen indeholder dog beløbene fra alle poster, inkl. de udeladte. Sum: ,9% ,8% Side 3 af 8

4 ØKONOMI Tabel Udgifter på politikområde 22. Miljø og natur, for måneder til og med 10. måned. i kr Miljø og natur Forb. i perioden Forb. i perioden Miljøbeskyttelse m.v ,2% ,3% Naturbeskyttelse ,5% ,0% Vandløb ,1% ,5% Sum: ,2% ,1% 3. Anlæg status pr Tabel Status på udvalgte anlægsprojekter. i kr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Å-diger - model og risikoanalyse ,0% Aflastning Sønderbyvej i Møgeltønder ,0% Autocamper tømningsordning ,0% Bargunsvej Trafiksikkerhed ,0% Biogas Tønder, vej ,0% Børnecenter Høllevang, asfalt ,0% Bredebrohallens P-plads ,4% Byfornyelsesprogram Skærbæk ,3% Bygningsforn 2014 kondemnering Bygningsfornyelse i Højer ,0% Bygningsfornyelse og skimmelsvamp ,2% Bygningsrenovering pulje ,9% Campus Tønder. Adgsangsvej/parkering ,9% Cykelpuljeprojekter ,6% Energimærkning bygninger ,0% Energipulje / energioptimeringer ,2% ESCO - energioptimeringer ,1% Etablering af nyt afløb fra Lakolk sø ,2% Forplads Tønder Øst ,3% Klimatilpasning ,0% Kloakrenoveringer - følgearbejder ,0% Kongevej/Carstensgade - ved gymnasiet Tønder ,2% Kulturhuset Tønder, elevator ,2% Lakolk, Småfolksvej - model ,0% Landsbyfornyelse ,4% Legepladser - anlæg ,4% Lgkl. Distriktsskole, tag og isolering ,5% Mølledam - Tømning for slam ,6% Naturindsats ,4% Natur og cykelstier ,3% Områdefornyelse Bredebro ,7% Områdefornyelse i Højer ,0% Opgradering af busstoppesteder ,0% Renovering af Ulrikskollegiet Rundkørsel Energivej/Aabenraavej ,0% Afsluttet Side 4 af 8

5 i kr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Spildevandsforhold i det åbne land ,9% Struksallé - gade- og pladsrenovering ,0% Tønder bibliotek, tag og kviste Trafikplan for Skærbæk, analyse ,1% Trafiksikkerhedspulje - hastighedsplan ,1% Udskiftning sluseporte v Højer sluse ,0% Vandløbsindsats ,3% Vandløbsregulativer og vandløbsdata ,0% Vandplan - Handleplan ,1% Vejbro ved Bredebro ,6% Vestergade/Ribevej, Toftlund ,5% ØKONOMI Afsluttet Side 5 af 8

6 LANDBRUGSSAGER 4. Landbrugssager Tabel Status for landbrugssager 1. oktober Nye Venteliste Igangværende Afgjorte Trukket tilbage Ventetid Sagsbehandlingstid mdr. 11/ mdr. / 8-9 mdr. 11/12 * uger Total: Figur 4.1 Udvikling i antal landbrugssager. Figur 4.2 Udvikling i antal nye sager. *) = revurderinger Side 5 af 7

7 BYGGE- OG LANDZONESAGER 5. Bygge- og landzonesager status pr Tabel Byggesager i Indkomne Igangværende sager * Afventer materiale m.m. fra ansøger Afventer andre tilladelser Tabel Byggesager i Indkomne Udstedte byggetilladelser Afventer materiale m.m. fra ansøger Afventer andre tilladelser Afsluttede sager Tabel Landzonesager i Indkomne Igangværende sager ** Afventer materiale m.m. fra ansøger Afventer andre tilladelser Tabel Landzonesager i Indkomne Udstedte Landzonetilladelser Afventer materiale m.m. fra ansøger eller er påbegyndt Afventer andre tilladelser Afsluttede sager Tabel Ekspeditionstid. Byggesager Ekspeditionstid *** Almindelige byggesager Erhvervsbyggeri 2 4 uger 2 4 uger Landzonesager 5-8 uger *) Antallet af sager rummer også sager, hvor der er givet byggetilladelser, men hvor der er opfølgning - f.eks. i forbindelse med færdigsyn og udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Side 6 af 7 **) Antallet af sager rummer også sager, hvor der er udstedt landzonetilladelser, hvor der mangler tinglysning af vilkår. ***) Ekspeditionstid = ventetid før sagsbehandling påbegyndes + sagsbehandlingstid, fuldt belyste sager tilstræbes straksbehandlet.

8 TØNDER KOMMUNE Analyse & Projekter Kongevej Tønder Tlf