Organisationsbestyrelsesmøde den 28. september 2011, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 28. september 2011, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 28. september 2011, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Mia Hedlund, Uni Søgaard, Per Elshave og Jette Bergenholz Bautrup Administrationen Kundedirektør Margrete Pump og områdechef Elly Borg Afbud Henning Andersen og Marie Luise Sand Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møder den 26. maj og den 15. august Revisionsprotokol Meddelelser Afdeling 0990, Ejerforeningen Grøndalsvænge Allé Udlejningsbudget Afdeling 1001, Frederiksholm, karré 1 Belysningsprojekt byggeregnskab Afdeling 1002, Frederiksholm, karré 2 - Belysningsprojekt byggeregnskab Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Ungdomsboliger Forbud mod beboelse i værelserne Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Etablering af renovationsskur byggeregnskab Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Ændring af langtidsplan Afdeling 1023, Guldberg Badeværelser Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Tagrenovering Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B - Etablering af dræn og gadekloak, samt kloakrenovering Afdeling 1026, Østerbrogade 95 Energiruder Byggeregnskab Afdeling 1030, Bellahøj Forslag om udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale til Landsbyggefonden med henblik på at søge økonomisk støtte til helhedsplan for renovering af afdelingen Afdeling 1041, Øbrohus Pris i 2100.nu-konkurrencen /62

2 17. Afdeling 1043, Kirsteinsgade Udskiftning af vinduer ansøgning om tillægsbevilling i Landsbyggefonden Afdeling 1043, Kirsteinsgade Altaninddækning byggeregnskab Afdeling 1047, Spontinisvej Brugsaftale Afdeling 1048, Lundtoftegade Fysisk helhedsplan status Afdeling 1051, Sjælør Boulevard Ansøgning om egen trækningsret til videoovervågningsanlæg Afdeling 1052, Engholmen Nord Udlejning af ældreboliger Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Individuel modernisering af køkkener Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Individuel modernisering af køkkener Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Muligt køb af privatejet naboejendom Afdeling 1065, Titanparken Trafikregulerende foranstaltninger afgørelse fra Københavns Kommune Afdeling 1066, Nørrebro Vænge Ændring af langtidsplan Afdeling 1067, Guldbergs Have Ændring af langtidsplan Afdeling 1067, Guldbergs Have Opsætning af postkasser byggeregnskab Afdeling 1069, Havnestaden og 1070, Havnestaden Bofællesskab reservationsopgørelser Afdeling 1071, Lygten Eventuelt køb af serviceareal Afdeling 1072, Grøndalsvænge Allé, Familieboliger og 1096, Plejeboliger Nybyggeri Afdeling 1073, Ørestad Syd, Plejeboliger Nybyggeri Status Afdeling 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang Nybyggeri Afdeling 1096, Grøndalsvænge Allé Plejeboliger Foreløbigt udlejningsbudget, husorden, vedligeholdelsesreglement, råderet Afdeling 1097, Grøndalsvænge Allé Serviceareal Foreløbigt udlejningsbudget Styringsdialog med Københavns Kommune Nybyggeri af plejecenter i samarbejde med Dansk Blindecenter Bestyrelsesvederlag Budget 2012 for boligorganisation og afdelinger Tal fra Beboerserviceområdet Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet Servicefradrag til lejere Ændringer i tingbogsoplysninger Mødekalender Næste møde /62

3 Bilag 1: Foreløbigt udlejningsbudget Ejerforeningen Grøndalsvænge Allé... 5 Bilag 2: Afdeling 1001, Frederiksholm, karré 1 Belysningsprojekt - Byggeregnskab... 6 Bilag 3: Afdeling 1002, Frederiksholm, karré 2 Belysningsprojekt - Byggeregnskab... 7 Bilag 4: Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Etablering af renovationsskur - byggeregnskab Bilag 5: Afdeling 1026, Østerbrogade 95 Energiruder - Byggeregnskab Bilag 6: Afdeling 1043, Kirsteinsgade Altaninddækning - byggeregnskab Bilag 7: Afdeling 1047, Spontinisvej - Brugsaftale med bilag Bilag 8: Tilstandsrapport Bilag 9: Reservationsopgørelse for afdeling 1069, Havnestaden Bilag 10: Reservationsopgørelse for afdeling 1070, Havnestaden Bofællesskab Bilag 11: Foreløbigt udlejningsbudget inkl. huslejefordelingsskema Grøndalsvænge Allé Plejeboliger Bilag 12: Råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement Grøndalsvænge Allé Plejeboliger Bilag 13: Udkast til husorden - Grøndalsvænge Allé Plejeboliger Bilag 14: Foreløbigt udlejningsbudget Grøndalsvænge Allé Serviceareal Bilag 15: Notat Tal fra udlejningen m/bilag A og B Bilag 16: Notat Tal fra Huslejegruppen m/bilag A, B, C og D Bilag 17: Notat om KAB s beboerhøjskoler /62

4 1. Protokollat fra møder den 26. maj og den 15. august 2011 Protokollater fra møderne den 26. maj og den 15. august 2011 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Revisionsprotokol Der var ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 3. Meddelelser Elly Borg oplyste, at hun havde fået godkendt en ændring af sin stilling pr. 1. januar 2012, således at hun ikke længere vil være områdechef, men fortsætter som forretningsfører for en del af s afdelinger. 4. Afdeling 0990, Ejerforeningen Grøndalsvænge Allé Udlejningsbudget Afdeling 0990, Ejerforeningen Grøndalsvænge Allé består af ejerlejlighed 1, Afdeling 1096 Grøndalsvænge Allé Plejeboliger, og ejerlejlighed 2, afdeling 1097, Grøndalsvænge Allé Servicearealer. For Ejerforeningen Grøndalsvænge Allé er der endnu ikke udfærdiget vedtægter eller driftsaftale, der beskriver de forhold, som er fælles for ejerlejlighederne. I budgettet er forudsat, at driftsomkostninger fordeles dels efter m², dels med 50 % / 50 % mellem boliger og servicearealet. Det er forudsat, at Ejerforeningen Grøndalsvænge Allé sorterer under det fælles ejendomskontor på Nygårdsvej. Her er ansat en driftsleder og en kontorassistent til at varetage det administrative arbejde for s mindre afdelinger og institutioner. Til det praktiske arbejde påregnes der en servicemedarbejder på 15 timer ugentligt, heraf 12 timer til ejerforeningen og 3 timer til plejeboligerne. Arbejdet forudsættes udført af en ansat i kommunalt regi. Budgettet fordeler sig på følgende udgiftsposter: Skatter, afgifter og forsikringer Målerpasning Administrative udgifter m.v. Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Udgifter i alt kr kr kr kr kr kr. 4/62

5 Elly Borg oplyste, at Københavns Kommune havde flere spørgsmål til budgetterne, og at der var aftalt møde for afklaring. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det foreløbige udlejningsbudget, samt at bestyrelsen godkender, at det foreløbige udlejningsbudget fremsendes til Københavns Kommune til godkendelse. Godkendt. Bilag 1: Foreløbigt udlejningsbudget Ejerforeningen Grøndalsvænge Allé 5. Afdeling 1001, Frederiksholm, karré 1 Belysningsprojekt byggeregnskab På mødet den 3. december 2008 godkendte bestyrelsen igangsættelse af belysningsprojektet som en sidste del af helhedsplanen fra 2002 omhandlende støttet låneoptagelse til tryghedsskabende foranstaltninger, belysning, indgangspartier m.v. i karré 1 og karré 2. Projektet medførte opgradering af eksisterende vejbelysning med nye effektive armaturer, opsætning af skotlamper langs hegnene i Hørdumsgade, samt nye kaldeanlæg med videoskærm og ny belysning ved indgangsdøre i Hørdumsgade. Den samlede effekt gør Hørdumsgade til et meget venligt og oplyst sted at færdes efter mørkets frembrud. Arbejdet blev udført og afsluttet i løbet af 2010, og der er efterfølgende udarbejdet et byggeregnskab pr. 1. april Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgift kr kr kr. Omkostninger kr kr kr. I alt kr kr kr. Finansiering Realkreditlån støttet kr kr. Henlæggelser kr kr kr kr. Overskridelserne i håndværkerudgiften skyldes nødvendige følgearbejder til ombygning af el-tavler, lovliggørelse af el-installationer, installation af bevægelsessensorer i kældre. 5/62

6 Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, under forudsætning af afdelingsbestyrelsens godkendelse, samt godkender, at administrationen indsender dette til kommunen til godkendelse. Godkendt. Bilag 2: Afdeling 1001, Frederiksholm, karré 1 Belysningsprojekt - Byggeregnskab 6. Afdeling 1002, Frederiksholm, karré 2 - Belysningsprojekt byggeregnskab På mødet den 3. december 2008 godkendte bestyrelsen igangsættelse af belysningsprojektet som en sidste del af helhedsplanen fra 2002 omhandlende støttet låneoptagelse til tryghedsskabende foranstaltninger, belysning, indgangspartier m.v. i karré 1 og karré 2. Projektet medførte opgradering af eksisterende vejbelysning med nye effektive armaturer, opsætning af skotlamper langs hegnene i Hørdumsgade, samt nye kaldeanlæg med videoskærm og ny belysning ved indgangsdøre i Hørdumsgade. Den samlede effekt gør Hørdumsgade til et meget venligt og oplyst sted at færdes efter mørkets frembrud. Arbejdet blev udført og afsluttet i løbet af 2010, og der er efterfølgende udarbejdet et byggeregnskab pr. 1. april Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgift kr kr kr. Omkostninger kr kr kr. I alt kr kr kr. Finansiering Realkreditlån støttet kr kr. Henlæggelser kr kr kr kr. Overskridelserne i håndværkerudgiften skyldes nødvendige følgearbejder til ombygning af el-tavler, lovliggørelse af el-installationer, installation af bevægelsessensorer i kældre. 6/62

7 Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, under forudsætning af afdelingsbestyrelsens godkendelse, samt godkender, at administrationen indsender dette til kommunen til godkendelse. Godkendt. Bilag 3: Afdeling 1002, Frederiksholm, karré 2 Belysningsprojekt - Byggeregnskab 7. Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Ungdomsboliger Forbud mod beboelse i værelserne På mødet den 23. februar 2011 besluttede bestyrelsen at tage Boligkommissionens indstilling om forbud mod ophold og beboelse til efterretning. På mødet den 12. maj 2011 blev bestyrelsen orienteret om, at Københavns Kommune forestår genhusningen af de fraflyttende lejere. Administrationen har modtaget Boligkommissionens afgørelse ved skrivelse fra Københavns Kommune dateret 8. juli Kommissionen skønner, at eventuel benyttelse af ungdomsboligerne vil være forbundet med sundhedsfare. Boligkommissionen nedlægger forbud mod beboelse i værelserne som følgende: Forbuddet trådte for 22 ungdomsboliger i kraft den 15. august Forbuddet vil for 28 ungdomsboliger træde i kraft den 1. januar Forbuddet vil for 16 ungdomsboliger træde i kraft den 1. august De lejere, der boede i ungdomsboligerne på datoen for boligkommissionens afgørelse, bliver genhuset af Københavns Kommune. Nye lejere får tidsbegrænsede lejemål og skal derfor ikke genhuses. På baggrund af stort lejetab blev der udarbejdet revideret budget, hvor der er taget højde for manglende lejeindtægt for ungdomsboligerne. Dette budget medfører en stigning i lejen på 8,35 % fra perioden 1. november 2011 til 31.december Revideret budget er godkendt på bestyrelsesmøde den 6. juli 2011 og på det ekstraordinære afdelingsmøde 28. juli Der er i budgettet for 2012 taget højde for lejetab i værelser der fraflyttes 1. januar Afdeling Frederiksholm, karré 8 får ikke erstatning for lejetab, idet der henvises til byfornyelsesloven 77 stk. 4. 7/62

8 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender revideret budget for perioden 1. november 2011 til 31. december 2011 godkendt på afdelingsbestyrelsesmødet den 6. juli 2011 og på det ekstraordinære afdelingsmøde den 28. juli Godkendt. 8. Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri Baggrund Den 10. december 2010 modtog administrationen det endelige skema A tilsagn fra Københavns Kommune, hvorfor administrationen kunne igangsætte projektet. Projektet indeholder 53 familieboliger, Botilbud til 30 beboere samt børneinstitution. Der er indgået aftale om teknisk rådgivning med rådgivningsteamet fra Dominia og Vandkunsten. Status og økonomi Den 18. august 2011 modtog administrationen licitationsresultatet af det udbudte projekt, hvor følgende entreprenører afgav tilbud: W. Lynggård Petersen (WLP) kr. Jönsson kr. CG Jensen kr. Jorton kr. Carlo Lorentzen kr. På denne baggrund er WLP indstillet som vindere med det bedste og billigste tilbud. Desværre ligger dette tilbud over projektets budgetterede ramme, hvorfor byggeriet ikke kan realiseres, med mindre der kan findes nogle justeringer i budgettet, samt besparelser i entreprenørens tilbud, der samlet set kan ligge inde for rammerne af det godkendte skema A budget. Der arbejdes derfor med følgende ændringer: Budget Anlægssummen for skema A udvides med prisstigningerne ifølge byggeindekset på 2,18 % Tilpasning af aktuelle byggelånsrenter er nedjusteret fra 5 % til 3 %. 8/62

9 Byggetekniske ændringer Rådgiverne er gået i tæt dialog med entreprenøren for at gennemgår alle byggetekniske ændringer, der kan give entreprenøren nogle besparelser. Rådgiverne har allerede haft flere møder med WPL, hvor der har været et godt konstruktivt arbejde for at finde de rigtige besparelser. De store besparelser ser ud til at blive fundet i ændringen af konstruktioner, udskiftningen af facadetegl til et en billigere sten, ændringen af vinduer til et andet produkt med samme levetid, samt enkelte indvendige besparelser, hvor gulve ændres fra plankegulve til slidstærkt lamelparket. Det er ændres derfor ikke ved byggeriets form, størrelser og indretning, hvor administrationen forventer at kunne indstille projektet til skema B godkendelse i Københavns Kommune i midten af oktober, fordi byggeriet stadig vil indeholde alle de grundlæggende kvaliteter som hele tiden har været med i projektet. Tidsplan På baggrund af det godkendte skema A projekt har det været et krav, at skema B skulle indsendes senest den 9. september 2011, men på grund af den høje byggeaktivitet i den almene boligsektor har Socialministeriet valgt at ændre dette vilkår. På baggrunde af denne mulighed har det været muligt at indgå en tæt dialog med entreprenøren for at finde de rigtige besparelser i projektet. Det er administrationens vurdering, at det endelige skema B kan sendes til Københavns Kommune i midten af oktober For at lette den administrative del af sagsbehandlingen vil vi bede organisationsbestyrelsen om at forhåndsgodkende Skema B. hvis de præsenterede rammer for projektet overholdes. Elly Borg omdelte brev fra Københavns Museum, hvori det blev oplyst, at de kommende jordarbejder vil komme til at foregå i et område, hvor der er spor efter forhistorisk beboelse og aktivitet. Det anbefales, at der foretages en forundersøgelse, og at denne sker for bygherrens regning. Forundersøgelsen er frivillig, men hvis den ikke foretages, og der efterfølgende findes arkæologiske levn, skal anlægsarbejderne stoppes. Der indstilles, at orienteringen tages til efterretning, godkender de præsenterede forudsætninger for indsendelse af skema B samt træffer beslutning om eventuel forundersøgelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte forudsætningerne for indsendelse af skema B. Bestyrelsen godkendte endvidere, at der iværksættes forundersøgelse for spor af forhistorisk beboelse og aktivitet. 9/62

10 9. Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Etablering af renovationsskur byggeregnskab På bestyrelsesmødet den 30. maj 2006 blev projektet og finansiering godkendt. Arbejdet er færdigt, og der er udarbejdet byggeregnskab, som ser således ud: Regnskab Budget Håndværkerudgifter ,82 kr kr. Omkostninger ,75 kr. 0 kr. Øvrige omkostninger 9.230,00 kr. 0 kr. I alt ,57 kr kr. Finansiering Egen trækningsret ,00 kr kr. Dækket af henlæggelser ,00 kr kr. Lån i egne midler (løbetid 10 år) ,57 kr kr. I alt ,57 kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering under forudsætning af afdelingsbestyrelsens godkendelse. Godkendt. Bilag 4: Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Etablering af renovationsskur - byggeregnskab 10. Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Ændring af langtidsplan På afdelingens langtidsplan er der for året 2011 på konto afsat kr. Grundet fugt i en kælder blev der foretaget inspektion af kloak. Der er for ca kr. forsikringsdækkede skader, men rapporten viser, at en del af kloakken tæt ved har nogle fejl og mangler, som ikke er forsikringsdækket. Derfor har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med administrationen fremsat forslag på afdelingsmødet den 13. september 2011 om at tilføre yderlige kr. til langtidsbudgettets konto for at udbedre disse skader ved samme lejlighed. Ændringen af langtidsplanen blev enstemmigt vedtaget på afdelingsmødet. Ændringerne i langtidsplanen forelagt på afdelingsmødet den 13. september 2011: 10/62

11 Konto løbende vedligeholdelse af kloak i terræn Afsættes yderligere Konto afsættes i alt kr kr kr. Ændringerne medfører ikke bygningsmæssige eller likviditetsmæssige problemer. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den ændrede langtidsplan. Godkendt. 11. Afdeling 1023, Guldberg Badeværelser På mødet den 1. december 2010 godkendte bestyrelsen projektet og finansieringen af badeværelsesprojektet samt godkendte, at der blev givet et tilskud fra trækningsretsmidlerne. Administrationen har herefter indhentet godkendelser fra Landsbyggefonden og Københavns Kommunes Tekniske Forvaltning, bilagt de afdelingsreferater, hvor sagen blev besluttet. En gruppe beboere har i mellemtiden indsendt klage til beboerklagenævnet om uklarheden i afdelingens lange beslutningsproces, og det har fået opsættende virkning på start af byggesagen. Kommunen opfordrede derfor til at indkalde til et nyt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor projekt, finansiering og huslejestigning var på dagsorden. Mødet blev af tidnød først afholdt i august måned, og der var på mødet en stor majoritet for en gennemførelse af projektet. Referatet indsendes til kommunen, når dette er klar, og sagen afventer derfor klagenævnets afgørelse på baggrund af vedtagelsen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 11/62

12 12. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Tagrenovering Kommunal godkendelse og arbejdernes stade Tagrenoveringen er efter skriftlig afstemning enstemmigt vedtaget ved ordinært afdelingsmøde den 26. maj Der er indhentet myndighedernes tekniske og administrative godkendelse af tagrenoveringens udførelse, finansiering og huslejestigning. Landsbyggefonden har bekræftet tildelingen af trækningsretsmidlerne. Arbejderne er iværksat ved hovedentreprenør Hovedstadens Bygningsentreprise A/S, i august Der foregår løbende detaljebeslutninger og godkendelser med afdelingsbestyrelsen og forvaltningen. Organisationsbestyrelsens godkendelse af sagen var betinget af, at der undersøges muligheder for indpasning af Grønne tage og lignende miljøtekniske foranstaltninger i projektet. Grønne tage et undersøgt i notat om mulighederne for indpasning af faskiner for regnvand LAR (lokal afledning af regnvand) forsinkelse af afvanding m.v. Notatet konkluderer, at afdelingens lille gårdareal og krav om beholderens afstand til naboskel og bygninger, umuliggør indplacering i projektet. Bygningsmyndighederne har bekræftet, at forøgelse af isoleringen i loftrumsdækket, der er efterisoleret, ikke er rentabel. Der efterisoleres punktvis over køkkentrapper. Afleveringen forventes fremrykket til april Der foretages stilladsoverdækning af arbejdsområderne. Godkendt anlægssum: kr. inkl. moms Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 12/62

13 13. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B - Etablering af dræn og gadekloak, samt kloakrenovering Genfremlæggelse af forslag og indpasning af kloakrenovering Indledningsvis bemærkes, at der ved fremlæggelse af sagen til bestyrelsens behandling ved mødet den 26. maj 2011, var det forudsat, at afdelingens råd- og svampeforsikring var opsagt for tag- og kælderkonstruktionen. Der er kun forbehold for forsikringsdækningen i tagkonstruktionen. Efter en beboers indbringelse af forslagets fremlæggelse ved det ordinære afdelingsmøde den 26. maj 2011 for beboerklagenævnet, har nævnet truffet den afgørelse, at afdelingsmødets beslutning er ugyldig, samt at forslaget kan genfremlægges ved næste ordinære afdelingsmøde. Kommunal byggeteknisk godkendelse er indhentet. Kommunal administrativ godkendelse af sagens finansiering og huslejestigning er betinget af, at der, i forbindelse med godkendelse af drænprojektet, udføres nødvendig kloakrenovering. Forslag, som godkendt ved bestyrelsesmødet den 26. maj 2011, vil blive fremlagt ved det ordinære afdelingsmøde den 22. september Der er ingen forbehold for forsikringsdækningen i kælder. Godkendt anlægssum: kr. inkl. moms. Ved ordinært afdelingsmøde den 22. september 2011 vil driftsbudgettet blive fremlagt med finansiering af kloakrenovering med en anlægssum på 3 mio. kr. inkl. moms. Driftsbudget omlægning for kloakrenovering Til orientering kan det oplyses, at afdelingens driftsbudget for 2012 vil indeholde omlægning af vedligeholdelsesbudgettet med kloakrenovering med en anlægssum på 3 mio. kr. Der er i forbindelse med projektering af dræn og gadekloak-forslaget foretaget jordbundsundersøgelser, og TV-inspektion af kloaksystemet, samt vandskader i forbindelse med skybrud den 2. juli 2011, har bekræftet, at afdelingens kloaksystem skal renoveres. Jordbundsundersøgelserne viser, at grundvandsspejler og jordbundens indhold af ler nødvendiggør etablering af omfangsdræn m.v. 13/62

14 Ved det ordinære afdelingsmødes godkendelse af driftsbudgettet for 2012, vil der blive udarbejdet projekt og indhentet kontrol tilbud for kloakrenoveringen. Kloakrenoveringsforslaget indeholder anmeldelse af skader for bygningsforsikringen for skjulte rør. Anmeldelse er foretaget og forsikringsdækningen forventes afklaret i forbindelse med dækningen af skybrudsskaderne af 2. juli Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 14. Afdeling 1026, Østerbrogade 95 Energiruder Byggeregnskab På bestyrelsesmødet den 26. februar 2008 blev projektet og finansiering godkendt. Arbejdet er færdigt, og der er udarbejdet byggeregnskab, som ser således ud: Regnskab Budget Håndværkerudgifter ,85 kr kr. Tekniske omkostninger kr. Øvrige omkostninger ,00 kr kr. I alt ,85 kr kr. Finansiering Egen trækningsret ,00 kr kr. Lån i egne midler (løbetid 10 år) ,85 kr kr. I alt ,85 kr kr. Budgettet var udarbejdet ud fra priser indhentet af Rådgivende ingeniør Torben Wormslev. Afdelingsbestyrelsen ønskede ikke på baggrund af disse priser at gennemføre projektet, men valgte at indhente tilbud hos andre leverandører, hvor man opnåede en langt lavere stykpris pr vindue. I det oprindelige budget var kun medtaget ruder i karnapperne, men da man så det gode resultat, valgte man at udskifte samtlige ruder i facaden. 14/62

15 Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering. Godkendt. Bilag 5: Afdeling 1026, Østerbrogade 95 Energiruder - Byggeregnskab 15. Afdeling 1030, Bellahøj Forslag om udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale til Landsbyggefonden med henblik på at søge økonomisk støtte til helhedsplan for renovering af afdelingen Organisationsbestyrelsen godkendte på møde den 26. maj 2011, at der udarbejdes et prækvalifikationsmateriale til ansøgning om økonomisk støtte til en helhedsplan for afdeling 1030, Bellahøj inden for en budgetramme på kr. Rådgiver er nu i gang med på baggrund af dels foreliggende rapporter, dels supplerende undersøgelser at udarbejde en fyldestgørende status over tilstanden på samtlige bygningsdele. Herunder skal tages stilling til, hvilke nye installationer der kan blive påkrævede ved en renoveringssag, f.eks. automatisk ventilationsanlæg og en udvidelse af el-forsyningen.. Sideløbende udarbejdes en social helhedsplan til brug for prækvalifikationsansøgningen. Projektleder indkalder snarest muligt til et møde med afdelingsbestyrelsen og rådgiver med henblik på en afklaring af afdelingens ønsker til helhedsplanen. Ansøgningsprocessen vil blive forelagt på et særskilt indkaldt afdelingsmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 16. Afdeling 1041, Øbrohus Pris i 2100.nu-konkurrencen Øbrohus har vundet hovedpræmien på kr. i 2100.nu kampagnen til et solcelleprojekt. 15/62

16 Projektet vil medføre opsætning af et display på Øbrohus gavl/facade, som bl.a. viser, hvor meget CO₂, afdelingen sparer med sin 10 etagers høje solcelle, som mange tusinde mennesker vil passere, når metroen på Poul Henningsens Plads igangsættes. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 17. Afdeling 1043, Kirsteinsgade Udskiftning af vinduer ansøgning om tillægsbevilling i Landsbyggefonden Efter afholdelse af licitation og rådgiverens indstilling, viste det sig, at projektet samlet blev dyrere end budgetteret. Det var derfor nødvendigt med en refinansiering af projektet, ligeledes med 2/3 midler af egen trækningsret i Landsbyggefonden (LBF) og realkreditlåneoptagelse for resten. Det betød en forhøjelse af LBF midlerne med kr. og en forhøjelse af låneoptagelsen på kr. Af hensyn til sagens hastende karakter, rettede administrationen omgående henvendelse til LBF, og vi fik et hurtigt tilsagn om forhøjelsen. Projektet kunne dårligt udsættes, og på baggrund af forhåndsgodkendelsen kunne projektet iværksættes. Derfor kunne der afgives bestilling på vinduerne sådan, at projektet kunne udføres som planlagt i efteråret, og inden vinterperioden rigtig satte ind. Huslejestigningen, som tidligere er opgivet til knap 2 %, er beregnet til at andrage 1,91 %. Anlægsudgifter Oprindeligt budgetoverslag Anlægsudgifter efter licitation Håndværkerudgifter inkl. 10 % ufor. udgifter kr kr. Teknikeromkostninger kr kr. Øvrige omkostninger, byggesagshonorar m.m kr kr. Samlede anlægsudgifter kr kr. Finansiering 30 år - Realkreditlån kr kr. Egen trækningsret LBF, 50 % kr kr. Samlet finansiering kr kr. Lejepåvirkning Årlige udgifter, 30 år - Realkreditlån 6,5 %, kr kr. 16/62

17 Huslejestigningen bliver i % og = kr. pr. m² 1,69 % - 13,41 kr. 1,91 % - 15,14 kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og godkender tillægsbevillingen. Godkendt. 18. Afdeling 1043, Kirsteinsgade Altaninddækning byggeregnskab Generelle sagsoplysninger - beretning Sagen består af nye inddækninger (glas/alu) af 61 altaner inkl. en mindre udvidelse af altanernes arealer. Organisationsbestyrelsen godkendte projektet på 27. september 2006, og på møde den 2. april 2008 blev et revideret budget godkendt Witraz Arkitekter blev valgt som arkitekter i 2007, Windoor blev valgt som entreprenør, på baggrund af tilbudsindhentning, ligeledes i Sagens byggeudvalg, bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, afdelingens ejendomsleder, sagens projektleder samt rådgiver har løbende holdt møder startende i juni 2006 og frem gennem hele sagen. Tidsmæssigt har sagen været udfordret af lang sagsbehandlingstid hos Købehavns Kommune, 6 måneder for byggetilladelsen, og herefter 11 måneder for godkendelse af de statiske beregninger. Økonomi og finansiering Byggeregnskabet er godkendt af byggeudvalget i maj Af revisors påtegning på byggeregnskabet ikke har givet anledning til forbehold, samt at regnskabet opfattes udført i henhold til Landsbyggefondens regler for egen trækningsret. Sammenstilling af regnskab og finansiering som følger 17/62

18 Byggesag Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgift kr kr kr. Omkostninger kr kr kr. I alt kr kr kr. Finansiering Realkredit ustøttet kr kr. Trækningsret, fællespulje kr kr. Trækningsret, LBF kr kr. I alt kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering. Godkendt. Bilag 6: Afdeling 1043, Kirsteinsgade Altaninddækning - byggeregnskab 19. Afdeling 1047, Spontinisvej Brugsaftale Bestyrelsen blev på møde den 7. december 2009 orienteret om, at der har været en uafklarethed med Københavns Kommune med hensyn til, hvem der skulle betale ejendomsskat, og herunder om man kunne fastholde den oprindeligt fastsatte husleje. Det har senere vist sig, at borgerrepræsentationen allerede i maj 2009 vedtog, at der ikke skal opkræves dækningsafgift på grunde, kommunen stiller til rådighed for almene afdelinger med skæve huse. Administrationen har, efter at vi er blevet bekendt med dette, rettet den oprindelige brugsaftale til og sendt den til Københavns Ejendomme, der har overtaget sagen. Københavns Ejendomme har den 19. september 2011 godkendt brugsaftalen, med ganske få rettelser. Brugsaftalen er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender brugsaftalen. Godkendt. 18/62

19 Bilag 7: Afdeling 1047, Spontinisvej - Brugsaftale med bilag 20. Afdeling 1048, Lundtoftegade Fysisk helhedsplan status Baggrund Den fysiske helhedsplan i Lundtoftegade er i fuldt gang med at blive realiseret. Helhedsplanen omfatter: - Etablering af nye boldbaner - Indbrudssikring af døre, vinduer m.m. i hele afdelingen - Indbrudssikring og brandsikring af pulterrum - Sammenlægning af og 1½-værelses boliger 30 nye familieboliger i blok D. - Ændring af adgangsforholdene og facadeudtrykket ud mod Lundtoftegade i blok D og F - Etablering af nyt beboerkontor - Ændring af trappeopgangene højhusene til glasfacader Status Entreprenøren er nu i fuldt gang med at gennemføre de mange arbejder. Opsætning af nye indbrudssikrede ståldøre og sikring af vinduerne ud mod altangangene er nu under udførelse. Det fælles beboerkontor er afleveret og taget i brug af afdelingens personale, herunder sociale medarbejdere i Lundtoftegade. I blok D har der været resegilde, fordi de første boliger er ved at være klar til indflytning. Søndag den 18. september 2011 holdt Lundtoftegade åbent hus for nye interesserede beboere. Alle boligerne i blok D vil være klar til indflytning 1. januar De lukkede trappeopgange er nu åbnet med glasfacader på den første blok. På grund af de voldsomme regnskyl i juli måned er der opstået en vandskade i blok D, fordi regnvandet er løbet ud over tagfald og ned mellem den udvendige og indvendige facade. Tidsplan Den samlede tidsplan for projektet overholdes, men de 30 boliger i blok D vil først være klar til indflytning den 1. januar 2012, hvilket er en måned senere end forventet. Økonomi Den samlede økonomiske ramme for projektet har ikke ændret sig. Der har været ekstraudgifter til genhusning i blok F af beboerne i gavllejlighederne. Udgifterne forventes dog ikke at belaste det samlede budget. 19/62

20 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 21. Afdeling 1051, Sjælør Boulevard Ansøgning om egen trækningsret til videoovervågningsanlæg Afdelingen ønsker at få etableret videoovervågning. Der er indhentet en pris for gennemførelse af dette projekt på ,00 kr. Udgiften forventes at andrage kr. Der ansøges om tilskud fra Landsbyggefonden via egen trækningsret Egen trækningsret Lån i egne midler Totalpris for anlæg ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Lån i egen midler afvikles over maksimalt 10 år med kr. pr. år. Årsagen til forslaget er, at afdelingen bruger rigtig mange penge hvert år på hærværk, samlet udgift i 2010 regnskab kr. En stor del af dette hærværk foregår i kældrene samt på døre ind til kælderarealerne. Der foregår desuden en del hærværk på postkasseanlæg, i indgangspartier i opgangene. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender trækningsret ,00 kr. samt lån i egne midler til dækning af egenfinansiering ,00 kr. Godkendt. 20/62

21 22. Afdeling 1052, Engholmen Nord Udlejning af ældreboliger Som oplyst på bestyrelsesmødet den 1. december 2010 har Socialforvaltningen i Københavns Kommune ytret ønske om, at der udlejes boliger i Engholmen Nord til borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (oftest lettere udviklingshæmning). Der vil være tilknyttet de nødvendige støttepersoner i dagtimerne (kl. 7-23) og i nattetimerne vil det være muligt at tilkalde en vagt, hvis der er behov for det. De nye beboere kommer til at indgå på lige fod med de andre beboere. De skal overholde regler om husorden, vedligeholdelse, har ret til deltagelse i social arrangementer, betaler samme husleje osv. Det er aftalt med Socialforvaltningen, at de nye beboere lejer boligerne i opgangene P. Knudsens Gade 51 og 53, så snart disse bliver tomme. Opgangene har i alt 18 ét-værelses boliger. Heraf udlejes én bolig i hver opgang til kommunen som serviceareal for de nye beboere, og én bolig udlejes til kommunen til brug for plejepersonale til beboeren i den tilstødende bolig. De 3 boliger, der bliver udlejet til kommunen, bliver udlejet på en kontrakt med baggrund i Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger 38, hvilket betyder, at kommunen til enhver tid skal betale den samme leje som en almindelig beboer ville have gjort, hvorfor afdelingen ikke risikerer tab ved udlejningen. Denne lejekontrakt betyder desuden, at kommunen skal aflevere lejligheden, som de overtager den, dvs. retablere lejligheden hvis de laver ændringer. Udlejningen vil derfor ske med en uopsigelighed fra udlejer side på 5 år, så kommunen får sikkerhed for ikke at blive smidt ud kort efter en eventuel ombygning. Det vil være frivilligt, om de nuværende beboere i opgang 51 og 53 vil flytte over i en anden blok eller vil blive boende. Alle (rimelige) udgifter i forbindelse med en eventuel flytning vil blive dækket, ligesom alt det praktiske i forbindelse med flytningen vil blive håndteret. Der har været møde mellem kommunen og afdelingsbestyrelsen den 20. december 2010 og orienteringsmøde med beboerne den 27. januar Beboerne er flyttet ind fra den 18. juli Pr. 29. august er de 3 lejligheder, der skal benyttes til serviceareal udlejet til kommunen. Derudover er der udlejet 3 lejligheder i opgang 51 og 4 lejligheder i opgang 53. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt godkender at de 3 boliger bliver udlejet på en 38 erhvervslejekontrakt til Københavns Kommune med en uopsigelighed på 5 år, og at de resterende lejligheder i opgang 51 og 53 udlejes til beboere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 21/62

22 Godkendt. 23. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste I forbindelse med maling af afdelingens vinduer blev det konstateret, at en påregnet tømrervedligeholdelse af kvistene var utilstrækkelig. En rådgiverrapport udarbejdet i juni 2011 påviser, at flunkerne, der er opbygget i malet krydsfinér på træskelet, er udført med manglende ventilering. Rådgiver konkluderer, at dårligt/usædvanligt materialevalg til beklædninger og udførelse af ikke korrekte bygningstekniske sammenbygningsdetaljer gør, at det vurderes, at kvistbeklædningerne ikke kan nøjes med en malerrenovering. De registrerede fejl og mangler vil på sigt medføre risiko for yderligere tiltagende råd, svamp og skimmeldannelser. Rådgiver anbefaler udførelsen af nye byggeteknisk / varmeteknisk korrekte konstruktioner, etablering af ventilation og en traditionel beklædning med zink, hvilket Stadsarkitekten er positivt indstillet overfor (der påhviler facadecensur for bebyggelsen). Renoveringen, hvoraf 20 % er vedligehold, og 80 % er forbedring, udgør en samlet entreprisesum på kr. Til projektet søges trækningsretsmidler, s fælles pulje, til 2/3 af finansieringen af forbedringsdelen. Vedligeholdsdelen og den tredjedel, som påhviler afdelingen selv, påregnes finansieret med låneoptagelse, der ikke forudsætter kommunal godkendelse. På baggrund af indhentning af priser kan der opstilles følgende budget: Budget Håndværkerudgifter Rådgiverudgifter Administrativt honorar Øvrige omkostninger I alt kr kr kr kr kr. 22/62

23 Finansiering Egen trækningsret, Realkreditlån, 30-årigt I alt kr kr kr. Der kan optages et 30-årigt realkreditlån, hvilket giver en huslejestigning på 3,51 % svarende til 31,89 kr. pr. m 2. Projekt og finansiering forventes vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde, der indkaldes snarest muligt. Husleje er ifølge budget 2012 varslet til 895,86 kr. pr. m 2 (den påregnede stigning som følge af kvistrenoveringen er ikke indeholdt). Det indstilles, at bestyrelsen, under forudsætning af godkendelse på afdelingsmøde, godkender projekt, finansiering og tilskud via egen trækningsret. Godkendt. 24. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Individuel modernisering af køkkener På møde den 26. maj 2011 godkendt bestyrelsen individuel modernisering af køkkener i Olfert Fischers Gade med tilhørende finansiering Københavns Kommune har ved brev af 6. september 2011 godkendt projekt, huslejestigning og finansiering for individuel køkkenmodernisering i Olfert Fischers Gade. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Godkendt. 25. Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Individuel modernisering af køkkener Hermed søges bestyrelsens godkendelse til individuel modernisering af køkkener i afdeling 1060, Sankt Pauls Gade. 23/62

24 Den økonomiske ramme er max kr. til køb af elementer, håndværkerudgifter, tekniker samt finansiering (20-årigt lån) og administration. Afdelingen yder et tilskud på kr./køkken. Køkkenet udføres i totalentreprise efter eget valg. Beboeren træffer selv aftale med enten Vordingborg Køkkenet eller HTH, der giver henholdsvis 40 % og 30 % i rabat på køkkenelementer ifølge samhandelsaftale med KAB. På baggrund af køkkenfirmaets tilbud administrerer KAB lånefinansiering, tilskudsordning og huslejeforhøjelse. Eksempel på finansiering af nyt køkken: Entreprenør Modernisering (håndværker og materialer)inkl. moms. Diverse Tekniker (køkken) Finansieringsomkostninger Administration Realkredit Revision Udgift Tilskud Huslejestigning pr. måned kr kr kr kr. 250 kr kr kr kr. 213 kr. Tilbud på det max. beløbet kr. medfører en huslejestigning på 475 kr. pr. måned. Det forventes, at afdelingsmødet den 25. september 2011 vedtager ovennævnte model for "individuel modernisering af køkkener" til påbegyndelse i budgetår Det indstilles at bestyrelsen godkender afdelingens model for individuel modernisering af køkkener og finansiering. Godkendt. 26. Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Muligt køb af privatejet naboejendom Bestyrelsen besluttede på møde den 26. maj 2011, at standen på den tilstødende privatejede naboejendom skal undersøges, inden bestyrelsen tager stilling til en eventuel erhvervelse. 24/62

25 Administrationen har fra beboerrepræsentationen i Sankt Pauls Plads 5 7 modtaget tilstandsrapport udarbejdet i juli 2011, der beskriver ejendommen som i overordnet set normal stand. Desuden er modtaget besigtigelsesnotat fra Lejernes LO i hovedstaden, der indikerer fugtproblemer i kældervægge forårsaget af opstigende grundvand tilsvarende de, som netop er afhjulpet ved et gennemgribende projekt i afdeling 1062, Sankt Pauls Plads. Det er oplyst, at den nuværende husleje er ca. 675 kr. pr m 2. Ejendommen har pr en samlet offentlig vurderingsværdi på kr., ejer oplyser, at gælden i ejendommen er ca kr. og at han ved et salg derudover forventer et provenu af en vis størrelse. Ifølge tilbudspligten skal ejer ved et salg af ejendommen tilbyde lejerne at overtage den som andelsboligforening til samme købesum, kontante udbetaling og øvrige vilkår, som han kan dokumentere at opnå ved salg til anden side. Acceptfristen for lejerne er minimum 10 uger. Det er ikke beboerrepræsentationens opfattelse, at der kan opnås tilslutning til en andelsboligforening. Mulighederne for at regulere huslejen for de nuværende beboere i forbindelse med et eventuelt køb er ikke afklarede, men ifølge KAB s juraafdeling kan lejerne ikke tvinges til at indgå almene lejekontrakter. Det er ikke oplyst, om der er opsparede midler til vedligeholdelse af ejendommen, herunder nødvendig istandsættelse af vinduer og facader. Formanden for s naboafdeling har oplyst, at der er kommet råd og skimmelsvamp efter skybrud, der ikke er forsøgt afhjulpet, og advarer mod køb af ejendommen. Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om man på det foreliggende grundlag vil fravælge et køb af ejendommen, eller om administrationen skal arbejde videre med en eventuel erhvervelse. Bestyrelsen besluttede at fravælge køb af den tilbudte ejendom. Bilag 8: Tilstandsrapport 25/62

26 27. Afdeling 1065, Titanparken Trafikregulerende foranstaltninger afgørelse fra Københavns Kommune Københavns Kommune fremsendte 3. juni 2011 partshøring til Titanparken som ejer af privat fællesvej vedrørende projekt et Sikre Skoleveje ved Iqra Privatskole. Projektet, der skal sikre overblik og fremkommelighed for bløde trafikanter, indebærer hastighedsbegrænsning på 40 km/t og etablering af 2 bump på Hermodsgade, det ene ud for nr. 12 tilhørende Titanparken. Afdelingsbestyrelsen havde ikke indvendinger i forbindelse med høringen. I afgørelsesbrev af 17. august 2011 meddelte Københavns Kommune, at projektet er besluttet gennemført. Københavns Kommune betaler alle omkostninger ved anlægsarbejdet, hvorefter de tilgrænsende grundejere langs Hermodsgade skal forestå den fremtidige vedligeholdelse. Lovgrundlaget for projektet er privatvejlovens 44 stk. 1, privatvejlovens 57 og færdselslovens 92, stk. 1. På baggrund af disse kan kommunen med samtykke fra politiet træffe afgørelse om vejreguleringer hvis almene hensyn taler for det. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 28. Afdeling 1066, Nørrebro Vænge Ændring af langtidsplan Renovering af baldakiner Afdelingen har i 2011 afsat til renovering af indgangspartier. Dette projekt når ikke en færdiggørelse i 2011 på grund af, at projektet er sammenkædet med etablering af materialegård og etablering af cykelskure for at få et ensartet arkitektonisk udtryk i galvaniseret stål. Desværre har der været problemer med godkendelser af etablering af materialegård, hvorfor det afsatte beløb til indgangspartier ønskes rykket til Konto Baldakinprojekt kr. flyttes fra langtidsplanen 2011 til Ændringen giver ingen bygnings- eller likviditetsmæssige problemer. 26/62

27 Afdelingsbestyrelsen har godkendt den ændrede langtidsplan. Ændringen forventes godkendt på afdelingsmødet til september Etablering af materialegård Der var på langtidsplanen 2011 afsat kr. til etablering af en materialegård i ejendommen. Da der har været problemer med de kommunale godkendelser af dette projekt, kan projektet ikke afsluttes i 2011, hvorfor det anbefales, at det afsatte beløb til materialegård rykkes til Konto Etablering af materialegård kr. flyttes fra langtidsplanen 2011 til Ændringen giver ingen bygnings- eller likviditetsmæssige problemer. Afdelingsbestyrelsen har godkendt den ændrede langtidsplan. Ændringen forventes godkendt på afdelingsmødet den 28. september Etablering af cykelskure I langtidsplanen 2011 var der afsat til etablering af cykelskure. Da projektet om cykelskure er sammenkædet med etablering af materialegård, anbefales det, at det afsatte beløb på kr. flyttes fra langtidsplan 2011 til Konto Etablering af cykelskure kr. flyttes fra langtidsplanen 2011 til Ændringen giver ingen bygnings- eller likviditetsmæssige problemer. Afdelingsbestyrelsen har godkendt den ændrede langtidsplan. Ændringen forventes godkendt på afdelingsmødet den 28. september Facadevinduer På afdelingens langtidsbudget for 2011 er der afsat kr. til maling og renovering af facadevinduer i afdelingen. Ved gennemgang af vinduerne med en rådgiver har denne udregnet et overslag på kr. for maling og eftergang af ejendommens vinduer, samtidig med at rådgiveren understreger, at man ved eftergang af vinduerne ikke kunne opnå en tætnet klimaskærm, da vinduerne er indadgående. Den voldsomme prisforskel på det afsatte beløb og rådgiverens overslag gør, at arbejdet ikke kan udføres for indeværende. 27/62

28 Rådgiveren (Dominia) anbefaler, at vinduerne i stedet blev udskiftet til et vedligeholdelsesfrit træ/alu vindue, der har en væsentlig bedre energiklasse end de eksisterende utætte vinduer. Prisen for en udskiftning af vinduer vil være kr. Afdelingsmødet bliver forelagt muligheden for at indlede en udskiftning af vinduer i stedet for en renovering af eksisterende. Konto Maling af facadevinduer kr. flyttes fra langtidsplanen 2011 til Ændringen giver ingen bygnings- eller likviditetsmæssige problemer. Afdelingsbestyrelsen har godkendt den ændrede langtidsplan. Ændringen forventes godkendt på afdelingsmødet den 28. september Renovering af varmecentral I ejendommens varmecentral siver der meget vand igennem væggene fra det omkringliggende terræn. Der trænger så meget vand ind at der permanent står 5-7 cm vand overalt i hele varmecentralen, hvilket giver stor risiko for gennemtæring af rør og beholdere.. En rapport fra en energikonsulent foreskriver, at vi er nødt til at flytte hele varmecentralen til et højere liggende kælderrum. I langtidsplanen 2011 er der afsat kr. til at etablere en ny varmecentral. Da renoveringen af fyrrummet ikke når at blive færdig i 2011, grundet sommerens megen vand og dets indtrængen i varmecentralen har betydet en voldsom forsinkelse af projektet anbefales det, at det afsatte beløb rykkes fra 2011 til langtidsplan flytning og renovering af varmecentral kr. flyttes fra 2011 til Ændringen giver ingen bygnings- eller likviditetsmæssige problemer. Afdelingsbestyrelsen har godkendt den ændrede langtidsplan. Ændringen er godkendt på afdelingsmødet den 28. september Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringen af langtidsplanen 2011 for afdeling 1066, Nørrebro Vænge. 28/62

29 Godkendt. 29. Afdeling 1067, Guldbergs Have Ændring af langtidsplan Udskiftning af ventilation og emhætter I 2011 var der afsat kr. til udskiftning af ventilationsanlæg og emhætter. Arbejdet vil ikke kunne afsluttes inden for 2011, grundet sikring af den tekniske kvalitet. Det afsatte beløb anbefales derfor rykket fra 2011 til Konto Udskiftning af ventilation og emhætter kr. rykkes fra 2011 til Ændringen giver ingen bygnings- eller likviditetsmæssige problemer. Afdelingsbestyrelsen har godkendt den ændrede langtidsplan. Ændringen forventes godkendt på afdelingsmødet den 27. september Sålbænke Ejendommen har afsat kr. til eftergang af sålbænke på ejendommen. Grundet vanskeligheder ved udarbejdelse af et udbudsmateriale kan arbejdet ikke færdiggøres i 2011, hvorfor det afsatte beløb ønskes rykket til Konto Renovering af sålbænke kr. rykkes fra 2011 til Ændringen giver ingen bygnings- eller likviditetsmæssige problemer. Afdelingsbestyrelsen har godkendt den ændrede langtidsplan. Ændringen forventes godkendt på afdelingsmødet den 27. september 2011 Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringen af langtidsplanen Godkendt. 29/62

30 30. Afdeling 1067, Guldbergs Have Opsætning af postkasser byggeregnskab Afdelingen fik monteret postkasser ved indgangsdøren. Postkasserne er monteret og købt hos firmaet BoxA, men da BoxA gik fallit, er der stadigt en pågående forhandling mellem KAB og BoxA om det leverede produkt og prisen herfor. Derfor er der endnu ikke udformet noget afsluttende byggeregnskab for projektet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 31. Afdeling 1069, Havnestaden og 1070, Havnestaden Bofællesskab reservationsopgørelser På organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 29. september 2010 blev der orienteret om AKB s deponeringer pr. 31. december 2009, afslutning på mangelafhjælpningen, status for badeværelsesrenoveringen, om de resterende økonomiske mellemværender, samt at reservationsopgørelserne herefter kunne udarbejdes. For at badeværelserne kunne komme under Byggeskadefondens skadesdækning, har betingelsen været fra Byggeskadefondens side, at der blev foretaget skærpet tilsyn og styring, og at der foreligger entydig dokumentation på materialer og udførelse samt relevante, detaljerede og skarpe fotos. Alt efterspurgt dokumentation samt afleveringsprotokol underskrevet pr. 2. november 2010 er tilgået Byggeskadefonden 4. november Byggeskadefonden har efterfølgende meddelt, at udbedringen af badeværelserne er omfattet af fondens skadesdækning. I reservationsopgørelse pr. 31. januar 2011, afdeling 1069, Havnestaden 15 almene familieboliger og 15 medejerboliger - blev der afsat kr., men der blev kun forbrugt kr. Opgørelsen udviser dermed et samlet mindre forbrug på kr., som er affødt af, at der i forbindelse med afhjælpningen blev afsat midler, såfremt AKB blev pålagt at afholde udgifterne til udbedring af badeværelserne i et vist omfang. I stedet har omkostningerne til syn og skøn langt overskredet det beløb, som var afsat. I reservationsopgørelse pr. 31. januar 2011, afdeling 1070, Havnestaden Bofællesskab 15 almene seniorboliger - blev der afsat kr., men der blev kun forbrugt kr. Opgørelsen udviser dermed et samlet mindre forbrug på kr., som er affødt af, at der i for- 30/62

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet...4 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra KAB: Revisionen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Rasmus

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere