Silkeborg Kommune på Facebook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune på Facebook"

Transkript

1 Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså til frretningsmæssige frmål blandt virksmheder g rganisatiner. Hans Mgensen Direkte telefn: Søvej Silkebrg Tlf.:

2 De sciale medier mfatter en lang række tjenester på internettet, sm har det til fælles, at de er sciale. Det betyder, at mennesker bruger tjenesterne til sammen at skabe g dele ting. Fx videdelingstjenesten YuTube, hvr milliner af mennesker hver dag uplader g deler videer i så str udstrækning, at tjenesten er den næstmest brugte søgemaskine i verden efter Ggle. Eller det netbaserede pslagsværk Wikipedia, sm skabes, redigeres g kvalitetssikres af brugerne selv. Andre tjenester sm Facebk, Twitter g LinkedIn anvendes til at skabe sciale netværk g sciale relatiner via nettet. LinkedIn anvendes til prfessinelle netværk g er desuden blevet en str rekrutteringskanal til nye medarbejdere. Twitter er et mikr-blgging-netværk, hvr man kan sende krte masse s på 140 karakterer til alle i ens netværk, der abnnerer på ens tweets. Det er gså muligt at følge g deltage i diskussiner mkring specifikke emner, sm angives med såkaldte hashtags (fx #silkebrg). Twitter har str udbredelse i dele af verden, mens der i Danmark kun er relativt få brugere, primært blandt kendte persner, medieflk, plitikere g persner, der arbejder inden fr IT. Facebk har primært været anvendt til private netværk, men er i stigende grad gså blevet udbredt til frretningsmæssige frmål, g de første kmmuner har efterhånden gjrt sig ngle erfaringer med Facebk. Frdelen ved at bruge Facebk er, at en meget str del af den danske beflkning er på Facebk. I 2012 flere end 2,8 mi. danskere, g i Silkebrg flere end (pr. feb 2012). Der er således mulighed fr at nå en str andel af brgerne via Facebk, hvraf mere end halvdelen er under 35 år. Aldersfrdeling på Facebk: år 16% år 20% år 21% år 18% år 14% % Side 2

3 Sådan fungerer Facebk ngle grundbegreber På Facebk er brugerne venner med andre persner på Facebk, g brugerne synes gdt m sider, sm er prettet af firmaer, myndigheder g rganisatiner. Silkebrg Kmmune vil således have en Facebk-side, sm brugerne kan synes gdt m. På brugernes egen Facebk-side kan man se, hvem brugeren er venner med, g hvilke sider på Facebk, brugeren synes gdt m. Synes gdt m. Når en facebk-bruger kmmer ind på Silkebrg Kmmunes Facebk-side, kan hun like kmmunen ved at klikke på Synes gdt m. Herefter er der skabt frbindelse mellem kmmunen g vennerne, så kmmunen g vennerne kan føre samtaler g dele infrmatiner. Opslag. Når Silkebrg Kmmune har infrmatiner g nyheder, der skal deles med kmmunens venner på Facebk, skrives der en statuspdatering. Opdateringen er synlig på kmmunens væg på Facebk, g alle vennerne kan se pdateringerne i deres nyhedsstrøm sammen med pdateringer fra andre venner. Væg. På kmmunens Facebk-side er der en væg, hvr besøgende kan se alle kmmunens pslag. Væggen er samtidig en del af kmmunens Facebk-prfil Tidslinje. Tidslinjen på kmmunens Facebk-side kaldes gså kmmunens prfil. Her er alle kmmunens pslag, samling af billeder, histrier g nyheder. Her kan kmmunen redigere sine grundlæggende plysninger, pdatere status, få vist billeder, ændre cverbillede, skrive på sin væg g tilføje begivenheder. Nyhedsstrøm. Nyhedsstrømmen er en del af brugerens tidslinje, der viser pdateringer fra venner g pdateringer på sider, sm brugeren har trykket synes gdt m til. Der vises en besked, hvis brugeren har fået en ny ven, trykket synes gdt m på en side eller del en side på fx Silkebrg Kmmunes hjemmeside. Alle pdateringer vises med navne, billeder, dat g selve pdateringen. Like. Synes gdt m. Facebk-brugere kan på kmmunens Facebk-side like pslag, billeder g kmmentarer. Når brugeren gør det, bliver infrmatinen synlig i nyhedsstrømmen hs alle brugerens venner. Dermed når en infrmatin ikke blt ud til alle kmmunens venner men gså til vennernes venner. Det kaldes netværkskmmunikatin. Når brugeren liker infrmatinen, bliver den desuden synlig i brugerens egen tidslinje, hvr gså alle brugerens venner kan se den. Kmmentar. Alle brugerne kan skrive kmmentarer til kmmunens statuspdateringer g billeder. Alle kmmentarerne vises under pslaget g kan likes g kmmenteres af andre brugere. Kmmunen kan her indgå i samtaler med Facebk-brugerne. Del. En knap på Silkebrg Kmmunes hjemmeside, der linker til Facebk g gør det muligt fr brugeren at tilføje et pslag på sin tidslinje sammen med titel, billede g link til fx en nyhed eller infrmatin på kmmunens hjemmeside. Del kan gså bruges i mange smartphne apps, hvr brugeren fx kan dele, hvr lang g hvr hurtig dagens løbetur har været. Side 3

4 2. Frmål Det, der fregår på Facebk, er samtaler i cyperspace. Ved at bruge Facebk, kan Silkebrg Kmmune skabe rum, hvr brgerne kan møde hinanden g møde kmmunen. Kmmunen kan skabe samtaler, sætte dagsrdner, g sprede budskaber på meget krt tid g indgå i dialg med g mellem brgere. Relatin g transparens På facebk kan Silkebrg Kmmune skabe tættere relatiner til brgerne, lytte til debat g ideer, meningspåvirke, g invlvere brgerne mere g dermed styrke nærdemkratiet, herunder styrke den demkratiske prces ved at pnå et bredere demgrafisk engagement. Der kan skabes større åbenhed g transparens m kmmunens aktiviteter, større nærvær g kmmunen gøres mere persnlig fr brgerne. Facebk sætter et ansigt på kmmunen g kan skabe mere nærvær til brgerne. Derigennem understøttes kmmunens ønske m at være anerkendt sm en synlig, kmpetent g innvativ kmmune. Digital kanal til brgerne Facebk understøtter Silkebrg Kmmunes kanalstrategi, hvr ønsket er at flytte flest mulige persnlige, telefniske g papirpst henvendelser ver til elektrniske henvendelser g selvbetjening. Facebk kan understøtte større effektivitet g mulighed fr at anvende flere ressurcer på ressurcesvage brgere. Selv m Facebk ikke kan anvendes til sagsbehandling eller til frmelle høringssvar, kan Facebk muligvis medvirke til færre henvendelser, færre pringninger, færre breve g færre klager, g muligvis gså mindre sagsbehandling, da en del henvendelser, der nrmalt vil skulle behandles fficielt fremver håndteres mere ufrmelt, g dermed ikke når frem til en egentlig sagsbehandling, hvr dette ikke er nødvendigt. Desuden vil Facebk kunne øge pmærksmheden mkring selvbetjeningsløsninger, g bidrage til at brgerne i højere grad hjælper hinanden, fx, udenfr arbejdstid, når kmmunens medarbejdere ikke kan svare. Silkebrg Kmmune ønsker at bruge Facebk til dialg, mens hjemmesiden anvendes til selvbetjening g infrmatin. Hjemmesiden henviser til dialg på Facebk, mens Facebk henviser til infrmatin g selvbetjening på hjemmesiden. 3. Målgrupper Silkebrg Kmmune er på Facebk fr at skabe tættere relatiner til brgerne, især frventes en tættere relatin til børnefamilier g de it-stærke ældre, g de unge er gså en målgruppe, sm er stærkt repræsenteret på Facebk. Børnefamilier, især kvinder g mange mødre er på Facebk (60 % af Facebkburgere er kvinder, g fra 25 år+ er kvinderne i vertal). Kvinderne i den målgruppe er et sted i deres liv, hvr de har str kntakt med kmmunen fx i frbindelse med institutin, børnepenge, bligstøtte etc. Målgruppen er vigtig i frhld til øget brug af selvbetjeningsløsninger. It-stærke senirer er gså repræsenteret på Facebk. (12% af brugerne på Facebk er ver 55 år) Side 4

5 De unge (36 % af Facebkbrugerne er år) bruger Facebk både til at vedligehlde relatiner g til at søge infrmatiner. De unge kan bl.a. nås vha. et samarbejde med uddannelsesinstitutiner fx i frbindelse med studiestart. Facebk er fr de unge lettilgængelig i lmmen, g kmmunen kan frmidle nyheder g infrmatiner g få dialg der, hvr de unge er. Vi skal dg ikke frvente, at de unge vil være venner med kmmunen på Facebk. De er strfrbrugere af Facebk, men bruger Facebk på en anden måde end fx børnefamilier. Nøglerdene fr dem er selviscenesættelse g sjv. Hvis kmmunen skal nå denne målgruppe på Facebk, skal der laves en kampagneside, sm henvender sig direkte til dem. Facebk er ikke velegnet til kntakt med scialt svage grupper, svage ældre g erhvervslivet. Mål Pejlemærker: 6 mdr. efter launch: venner (dvs. Synes gdt m ) 12 mdr. efter launch: venner = 10% af Facebkbrugerne i kmmunen. Markedsføring Pressemtale: Midtjyllands Avis.a. Annncering på Facebk (målrettet brugerne i kmmunen) Henvisning til Facebk på annncesiden i Ekstra Psten. Henvisning til Facebk fra hjemmesiden. 4. Typer af Facebksider Silkebrg Kmmune har t frskellige typer Facebksider: Permanente g tidsafgrænsede. Permanent Silkebrg Kmmune-side: Overblik g ansigt. Samler Silkebrg Kmmune på Facebk, g sætter et menneskeligt ansigt på kmmunen. Opbygger relatiner mellem brgerne g kmmunen. Brgerservice: Infrmere, betjene g svare på spørgsmål, selvbetjene (brger hjælper brger). Sparer brgerne fr fremmøde g telefnkø. Giver hurtige svar på hurtige spørgsmål. Leder brgerne ver på kmmunens hjemmeside til yderligere infrmatiner g til digitale selvbetjeningsløsninger, g dermed øges kendskabet til g anvendelsen af løsningerne. Serviceinfrmatin g nyheder: Facebk er et gdt medie til hurtige servicebeskeder, g nyheder kan hurtigt spredes til mange brgere. Brugerne får direkte besked m nyheder, g det er vel at mærke nyheder, sm de selv har bedt m at få ved at være venner med kmmunen. Dialg: Infrmere g engagere i debatter, høringer g beslutninger, lytte til brgerne, høre meninger, have dialg. Branding: Give gd service i frm af hurtige g brugbare svar, frmidle de gde nyheder g histrier fra Silkebrg Kmmune, frmidle beslutninger, handlinger g hldninger. Kanalstrategi: Kanalisere brgerne ver på kmmunes hjemmeside til yderligere infrmatiner g digitale selvbetjeningsløsninger. Side 5

6 Relatiner. Skabe nye relatiner til brgerne, g bruge relatinen til at gøre pmærksm på kampagner g andre sider. Permanent selvbetjeningsversigt: Særlig side med versigt ver selvbetjeningsløsninger g link til de mest bruge på hjemmesiden, så selvbetjeningsløsningerne prmveres, g der kan frmidles spørgsmål/svar g kmmentarer til selvbetjeningsløsningerne. Tidsafgrænsede kampagnesider: Infrmere, skabe kendskab, engagere, skabe debat, frembringe knkrete ideer. Skabe transparens, mening g tillid. Rekruttere, fx elever g medarbejdere, g tilflyttere via bsætningskampagner (Silkebrg Kalder). Adfærdsændring, fx sundhedskampagner, trafiksikkerhedskampagner. Offentlige høringer, fx m byens udvikling. Facebk er et supplement til den måde, vi gennemfører høringer på. Ikke til frmelle høringssvar. Kampagnesiderne: Oprettes, hvis der er et strt vlumen i frhld til målgruppe g frventet engagement. Er specifikke g mhandler kun ét emne, én case eller ét budskab. Har et klart værditilbud til brgerne, det vil sige en frmulering af sidens grundlæggende eksistensberettigelse, fx at brgerne kan give deres mening til kende g blive hørt. Er tidsbegrænsede. Knkrete høringer/brgerinddragelser/debatperide følger en planprces n/ff/n/ff Kampagner skal have høj intensitet i begrænset peride aktivitet derefter (tidsbegrænset). Der kan gså prettes facebksider til specifikke målgrupper fx de unge. Disse sider skal ligesm kampagnesider have et klart værditilbud til den specifikke målgruppe g kun have pslag, sm relaterer sig til målgruppens behv. 5. Indhld Det pster vi på Facebk: Meddelelser g nyheder. På Facebksiden kan vi tease fr nyheder g infrmatin på hjemmesiden kan vi flde den ud. På hjemmesiden kan vi pfrdre til engagement på Facebk, fr at få flk til at indgå i debatter g kmme med ideer. Billeder g videer fra arrangementer g aktiviteter, budskaber Hæder til by g bysbørn Åbninger af nye anlæg g faciliteter Indhld, der har en almen relevans fr kmmunens Facebk-brugere. Dvs. indhld, der på en eller anden måde relaterer sig til deres dagligdag Aktuel serviceinfrmatin, fx åbningstider, selvbetjening Gratis aktiviteter i kmmunen. Oplevelser, kurser g arrangementer g aktiviteter fx fra annncesiden Dybe links ned til aktuel viden på hjemmesiden Selvbetjeningsløsninger g vejledninger til selvbetjening Side 6

7 Hvad skal Facebk ikke bruges til Facebk kan ikke bruges til sagsbehandling. Retningslinje: Kmmer der spørgsmål på væggen, sm kræver sagsbehandling, vil vi henvise dig til den relevante afdeling eller en fagpersn i kmmunen. Vi fraråder, at du slår persnlige plysninger eller persnsager p på væggen. Har du knkrete spørgsmål til en sag, skal du henvende dig direkte til din sagsbehandler. Vi vil nrmalt slette indlæg, sm indehlder persnlige plysninger g plysninger m persnsager. Facebk kan ikke bruges til at afgive frmelle høringssvar. Retningslinje: Vi er glade fr alle indlæg, sm vi får på væggen. Alle knkrete frslag g ideer, der slås p, vil indgå i det videre arbejde. Men du kan ikke afgive et frmelt høringssvar på væggen. Ønsker du, at din mening eller kmmentar indgår frmelt sm høringssvar, skal du sende det fficielt til s via en frmular på hjemmesiden. 6. Frm Vi er krte: Facebk er et hurtigt medie. Derfr skal vi fatte s i krthed. Stram sprget p g vær knkret i henvendelse til brugerne. De skal hurtigt kunne aflæse, hvad vi vil dem. Når vi er krte, frtæller vi kun en histrie ad gangen. Vi linker fte til uddybende infrmatiner på hjemmesiden. Vi er lyttende: Brugerne skal føle sig hørt på Silkebrg Kmmunes Facebkside. Vi takker dem fr deres bidrag på siden g svarer på deres spørgsmål eller giver besked m, at vi undersøger sagen. Vi kan stille spørgsmål til brgerne på siden g pfrdrer dem til at svare. Vi er venlige: Brugerne har valgt at være vres ven på Facebk, g det skal vres kmmunikatin bære præg af. Når vi pdaterer vres Facebk-side g svarer på kmmentarer, taler vi altid pænt til vres brugere, selvm de ikke altid taler pænt til s. Vi er persnlige: Vi svarer altid brugerne i et direkte g let-frståeligt sprg, g hvis det er relevant skriver vi gså vres navn på svaret, så brugerne kan se, hvem der har svaret Vi er til stede: Vres brugere skal pleve, at Silkebrg Kmmune er til stede på Facebk. Vi svarer på brugernes spørgsmål så hurtigt sm muligt. Vi er gså til stede, hvis debatten løber af spret. Det er s, der ejer siden, g vi tager ansvar fr, at flk taler pænt til hinanden i vres frum. Nrmal respnstid er indenfr 24 timer indenfr nrmal arbejdstid. Håndtering af kritik, brk g persnangreb Kritik skal håndteres prfessinelt. Direkte, kritisk dialg ryger ud til mange mennesker, g vi skal reagere hurtigt med gde svar eller henvisninger. Side 7

8 Har kritikken en uacceptabel karakter, fx hadsk eller nedladende, eller meget persnrienteret, henvises til retningslinjerne fr gd tne, g i yderste knsekvens slettes indlæg g brugere lukkes ude. Retningslinje: Vi er glade fr alle indlæg, sm vi får på væggen, men indlæggene skal hldes i en gd tne. Indlæg, der chikanerer, er hadske eller indehlder nedladende kmmentarer eller links til kmmercielle sider, bliver slettet. 7. Redaktin Facebk-siden redigeres af en redaktin bestående af Kmmunikatinssektinens nyhedsvagt samt repræsentanter fra Brgerservice g repræsentant fra Teknik & Miljø. Følgende skal krdineres i redaktinen: Indbyrdes afklaring af hvem, der besvarer hvad (faglig viden - interessemråder - udvikler sig hen ver tid g i frhld til det, der faktisk spørges m på siden) Ferieplan udarbejdes ved ferier g helligdage Alle pslag på siden pstes af redaktinen Indslag fra øvrig rganisatin gennemarbejdes af redaktinen Tnefald g stil skal fasthldes Der skal være minimum 3 relevante pslag m ugen gerne flere. Histrier g pslag pdyrkes via den almindelige nyhedsstrøm på hjemmesiden, brgerinfrmatinerne i annncen i Ekstra Psten, samt via den almindelige web-rganisatin (webredaktører g indhldsleverandører i afdelingerne). Det bliver en lille del af uddannelse i frbindelse med ny hjemmeside. Det er gså her vi kan finde svar på spørgsmål, redaktinen ikke selv kan svare på. Der sikres en sammenhæng til hjemmesiden g annncesiden i Ekstra Psten. Redaktin fr kampagnesider Der etableres en kampagneredaktin bestående af medarbejder(e) fra afd./sektin, sm skal eje kampagnesiden Den centrale Facebk-redaktin rådgiver g vejleder i frhld til indhld, stil g tne g levetid fr siden Daglig vervågning, alle besvarelser håndteres af kampagneredaktinen Alle pslag på kampagnesiden pstes af kampagneredaktinen Indslag fra øvrig rganisatin gennemarbejdes af kampagneredaktinen Kvalitetssikring: Den centrale Facebk-redaktin har til pgave at sikre at ekstern Facebk kmmunikatin verhlder stil g tne, retningslinjer g respekt fr brugerne af Facebk, dvs at spørgsmål bliver besvaret. Det skal vervejes, hvilke muligheder den central redaktin har i frhld til kampagnesider, sm mislighldes af en kampagneredaktin Side 8

9 7. Måling Silkebrg Kmmune vil måle anvendelsen af Facebk både kvantitativt g kvalitativt g ver tid: Kvantitet Antal venner (dvs. Synes gdt m på kmmunens Facebk-side) Antal likes Antal kmmentarer Antal deling med andre Antal spørgsmål Antal dialger Antallet henvisninger til g fra Facebk til hjemmesiden g selvbetjeningsløsninger Stigning i brugen af selvbetjeningsløsninger Kvalitativt Brgernes syn på kmmunen Psitiv/negativ respns på frskellige typer psts Læring ud fra typer af spørgsmål der bliver stillet g den infrmatin sm brugerne liker eller brugernes reaktiner 8. Redskaber (CMS, leverandører - hjælp til prettelse) Min. krav til et cntent management system fr Facebk Skal gøre det muligt at bruge Facebk apps/faner, uden at skulle kunne kde Skal kunne planlægge pslag, g uddelegere hvem der besvarer pslag Skal kunne måle besøgene g give s adgang til brugbar statistik eller rapprter (Facebk's egen statistik er ikke specielt givende) Skal kunne hjælpe med vervågningen på Facebk, så vi kan se, hvrnår vi bliver nævnt Skal hjælpe med at prette "under-sider" (kampagnesider) Skal kunne prette g administrere evt. knkurrencer (prette applikatiner) Ønsker til et cntent management-system fr Facebk Det må gerne kunne håndtere andre sciale medier udver FB, fx. Twitter g LinkedIn Hjælpe med at gøre det nemt at få en gennemgående identitet fx i struktur /skabelner Hjælpe med at sikre, at vi kan få dkumenteret dét, sm vi nu har behv fr at dkumentere (=gemme) Må ikke være fr dyrt 9. Tids- g aktivitetsplan Facebk - Silkebrg Kmmune hvedside Launch: Januar 2013 (dat ikke bekræftet) Første kampagnesider: Ud ver den eksisterende Silkebrg Kalder, vil de første kampagnesider blive etableret til erfaringspsamling i frbindelse med Kmmuneplanens høringsperide i marts-april Redaktinsmøder: Side 9

10 Januar-marts: Ugentlige redaktinsmøder. April g frem: Månedlige redaktinsmøder. Træning: Redaktører får undervisning frud fr launch, sandsynligvis fra leverandøren Kmf. Evt. besøg fra Aalbrg Kmmune m erfaringer. Videre prces: Leverandørmøder dem af 2-3 systemer Gennemført. System er valgt. Orientering af web-rganisatinen Orientering af Direktin g kncernledelse. December Afklaring med afdelingschefer mkring ressurcer Ressurcer fra Kmmunikatin, Jb- g Brgerservice, Teknik g Miljø Deadline: Uge 49. Redaktører Samle/udpege en redaktørgruppe samt backup persner Deadline: Uge 49. Planlægning af siden Hvilke elementer skal være på siden, tekst g billeder, hvrdan skal stilen være, hvrdan skal iknerne se ud Deadline: Uge Oprette siden Oprette hvedsiden g undersider med de planlagte basis infrmatin g links til andre sider Deadline: Uge 1. Uddannelse Uddanne redaktører g backup persner i systemet, hvedsiden g skrivestil/tne Deadline: Uge Redaktinsplan fr de første 2 måneder Udarbejde en redaktinsplan ver indhldet til de første 2 måneder, så der er planlagt min. 3 ugentlige pdateringer g et antal hylde-histrier. Udarbejde en vagtplan, så der er styr på, hvem der hlder øje med siden g svarer eller videresender henvendelser Deadline: Uge Side 10

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Netværkshuset i Gentofte

Netværkshuset i Gentofte Netværkshuset i Gentfte Beskrivelse af ledelse, pgaver, aktiviteter g prjekter. Februar 2016 Krdinatinsgruppen. Krdinatinsgruppens medlemmer vælges på årsmødet, g står fr den daglige ledelse g drift af

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere