Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i."

Transkript

1 Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger Side 12 Analyse af mulige tiltag der kan forbedre elbilens TCO Side 4 Samfundsmæssige fordele ved elbiler Side 16 Konsekvenser for statens provenu Side 9 Privatøkonomisk sammenligning mellem el- og benzinbiler Side 18 Bilag Ifølge Energiaftalen fra 2012 hæves den tvungne brug af biobrændstoffer fra nuværende 5,75 % til 10 % medmindre der inden 2015 er fundet alternative måder at opfylde EU's forpligtelse om 10% VE i transport 1. En beslutning om næsten at fordoble biobrændstof forbruget vil ikke hjælpe klimaet og vil være dyrt for det danske samfund. Et langt bedre alternativ er at opfylde EU s VE-mål med elbiler der kører på vindstrøm. Samfundsmæssigt er der enorme økonomiske og miljømæssige fordele i elektrificering af den private bilpark. Denne løsning afhænger dog af private menneskers købsbeslutning. Den afhænger af at en stor andel ny-bilskunder vælger elbilen over en tilsvarende benzinbil. De eksisterende incitamenter har ikke formået at motivere private ny-bils-købere til at vælge elbiler. Det skyldes blandt andet, at de nuværende afgiftsregler gør benzinbiler billigere end tilsvarende elbiler. I regeringsgrundslaget blev der lovet en omlægning af bilafgifterne. Den revision er i dag kun endnu mere tiltrængt end da den blev lovet for tre år siden. For at realisere de samfundsmæssige fordele bør det privatøkonomisk gøres udgiftsneutralt at vælge elbil frem for ICE-bil. I dag hvor elbiler både mht købspris og TCO (Total Cost of Ownership), er dyrere end tilsvarende benzinbiler, er det kun en meget lille gruppe, der har købt elbil. Der blev således kun solgt 110 private elbiler i Elbiler kan opfylde kørselsbehovet for en langt større gruppe. Særligt blandt personer der har privat parkering ved boligen og et dagligt kørselsbehov på km. Ud fra en privatøkonomisk analyse af Total-cost-of-Ownership (TCO) for tilsvarende el og benzinbiler, vurderer notatet en række tiltag efter om de formår at gøre elbilen økonomisk attraktiv for private ny-bils-kunder. Sekundært vægter notatet tiltag der bidrager med at genoprette statens store og fortsat stigende provenutab, der blev skabt af VK-regeringens omlægning af bilafgifterne i Tiltagene der foreslås i dette notat er tænkt som en udvidelse af forurener betaler princippet. Dvs et forurener betaler princip, der ikke kun straffer syndere, men også belønner de biltyper der miljø- og samfundsmæssigt er bedst. Det skal kunne betale sig for den enkelte at reducere sin forurening. Konkret mht udbredelsen af elbiler betyder det udvidede forurener betaler princip, at Total Cost of Ownership (TCO) af en elbil skal være 20øre/km billigere end tilsvarende ICE bil. 1 (s.7) Side 1

2 1. Sammendrag Dette notat identificerer tre tiltag der samlet gør elbiler til et privatøkonomisk fornuftigt valg, og samtidigt sparer staten penge: 1. Dynamiske elafgifter og tariffer: Dynamiske elafgifter, der bevarer den procentuelle prisforskel i elprisen hen over døgnet, vil mindske Total Cost of Ownership (TCO) for elbiler med ca 2200kr/år. Dynamiske afgifter vil desuden skabe incitament til fornuftig opladning, så opladning undgås når det øvrige elforbrug er højt relativt til udbuddet. 2. Registreringsafgift. Mål for energieffektivitet (EE) skal opdateres jvf bilernes teknologisk udvikling siden For nuværende udregnes reg-afgift efter stærkt forældet mål for god brændstofseffektivitet (16km/l). Resultatet er at der udbetales langt større effektivitets-rabatter til benzinbiler end der er berettiget. Og at der i dag gives store EE-rabat til biler der ligger under gennemsnit i energieffektivitet. Ved at lade skæringspunktet følge den teknologiske udvikling fjernes den uberettigede rabat til ICE-biler. Dermed mindskes forskel i TCO mellem elbiler og ICE biler med ca 3300kr/år. Og samtidig tilskyndes der fortsat til at vælge effektive biler. 3. Grøn ejerafgift. Takster opdateres jvf bilernes teknologiske udvikling siden Ejerafgiftens takster er, ligesom reg-afgiften, udregnet efter værdier for energieffektivitet anno Nye benzinbiler kørte dengang knap 16km/l. Alle biler der kørte over 20km/l blev belønnet med laveste sats for ejerafgift. Bilernes teknologiske udvikling siden 2007 har betydet at nye biler i dag i gennemsnit kører over 21km/l. Ved at opdatere ejerafgiftens takster jvf den teknologiske udvikling mindskes forskel i TCO mellem ICE-bil og elbil med ca 1500kr/år Disse tre tiltag vil tilsammen gøre det privatøkonomisk rationelt for de nybils-kunder, hvis kørselsbehov kan opfyldes af elbil, at vælge en elbil frem for en ICE. Tiltagene bør af hensyn til VE-målet gennemføres hurtigt. Da bilparken kun fornys med 6-8% om året. Hurtig indfasning af elbiler (stor andel af ny-bilsd-salget) er også afgørende for at nå dette notats centrale pointe (svarende til ønsket udtrykt i energiaftalen fra 2012), om at opfylde VE-direktivets krav om 10% VE i transportsektoren i 2020 uden øget brug af afgrøde-baserede-biobrændstoffer. Gennemførelse af tiltagene vil bidrage positivt til statens indtægter idet de delvist genopretter det store og årligt stigende provenu tab, som bilafgiftsreformen i 2007 skabte. Et øget salg af elbiler vil mindske provenu fra registreringsafgift (fordi elbiler er fritaget for registreringsafgift) og fra brændstofafgift (flere elbiler vil øge provenu fra elafgift, men ikke tilstrækkeligt til at opveje provenutabet fra benzinafgiften). Til gengæld vil opdatering af skæringspunkt for brændstofeffektivtet øge statens provenu fra både registreringsafgift og den grønne ejerafgift. Og mindske statens og samfundets udgift til at subsidiere og indkøbe dyrt biobrændstof. Selvom gennemsnittet for nye benzinbiler i 2013 lå over 21 km/l udbetaler staten fortsat effektivitetsrabatter efter det forældede skæringspunkt fra 2007 på 16km/l. Forskel mellem lov og virkelighed betyder at staten i gennemsnit giver hver benzinbil en uberettiget rabat på over kr. Den reform af bilafgifterne, som regeringen lovede i 2011 er som bekendt udeblevet. For statskassen betyder denne forsinkelse, at statskassen årligt mister et stort og stigende antal milliarder på at uddele uberettigede effektivitets rabatter til benzinbiler. De uberettigede effektivitetsrabatter til nye benzinbiler er således tredoblet fra 2011 til Alene reg-afgiftens andel af de uberettigede rabatter forventes at ville overstige 4,3 mia. kr i For elbiler betyder de store uberettigede rabatter til benzinbiler, at private ny-bils-kunder fravælger elbilerne til fordel for benzinbiler. Side 2

3 2. Intro og betragtninger Det nytter ikke at vente indtil 2020 med at få elbilerne ud på vejene. Biler holder i gennemsnit i 17 år, så bilparken udskiftes kun med 6-8% om året 2. Hvis elbiler skal udgøre f.eks. 10 % af bilparken i 2020, skal elbilerne udgøre mindst 20 % af ny-bilsalget de næste seks år. Det bør derfor straks tilskyndes, at de nybils-kunder, som kan opfylde deres kørselsbehov med elbil, også køber en elbil. Betragtninger om elbil som alternativ til ICE Elbilen er pga dens kortere rækkevidde mindre attaktiv end ICE-bil. Denne ulempe er i dette notat værdisat til 20øre/km. Antagelsen bag de 20øre er at en elbil-ejer må påregne ca 10 dage om året at skulle leje en ICE-bil til langture. En ekstraomkostning på ca 10x350kr, som fordelt på et årligt kørselsforbrug på 17000km svarer til, at elbilens TCO skal være minimum 20øre/km billigere end en tilsvarende ICE-bil for at være et udgiftsneutralt alternativ for privat bilkøber (alternativt kan range anxiety overkommes til samme ca 20 øre/km med et abonnement til hurtig opladning (hos Clever 12*299kr = 3588kr/år). Tiltagene vurderes efter hvorvidt de formår at gøre elbilens TCO 20øre/km billigere end tilsvarende ICE-bil. En anden ulempe ved elbil er usikkerhed mht brugtvognspris. Elbiler har simplere konstruktion end ICEbiler og bør derfor uden batteri være billigere at producere end tilsvarende ICE-biler. Det modsatte er pt tilfældet (råpris på Clio (ICE) er 36% lavere end Zoe uden batteri; Auris råpris er 48% lavere end Leaf uden batteri). Forventning om betydeligt fremtidigt prisfald på elbiler skaber usikkerhed om elbilers brugtvognspris (samme effekt vil naturligvis ramme ICE bilers brugtvognspris). Derfor regnes den privatøkonomiske TCO med total afskrivning af bilkøbet de første otte år (for både ICE og elbil). Miljømæssigt og samfundsmæssigt regnes der dog med 17 år idet en bil købt i 2014, uanset om bilen skifter ejer undervejs, forventes at være i drift indtil Elbilers simplere konstruktion fører også til billigere reparation og dermed også til billigere forsikring. Dog er der endnu for lille erfaring med reparation af elbiler til at medtage denne sandsynlige besparelse i TCO beregning. 2 Bilparken består af ca 2,2 mio biler. Danske biler holder ca 17 år. At vedligeholde bilparken kræver derfor årlig nyanskaffelse af biler = 6%. De store og stigende afgiftrabatter til benzinbiler betyder at bilparken vokser. Bilparken er de seneste år øget med ca biler om året. Der er i de seneste år faktisk blevet købt (2012) til (2013) nye biler = 8%. Side 3

4 3. Samfundsmæssige fordele ved elbiler Samfundsmæssigt batter 110 elbiler intet. For at synliggøre det store samfundsmæssige potentiale omregnes til stk elbiler i 2020 svarende til ca 1/6 af nybilssalget frem til 2020 eller ca 8% af 2020 vognparken. CO2: Elbiler vil umiddelbart mere end halvere CO2-udslippet ifht tilsvarende ICE-biler 3. CO2 fordelen vil stige i takt med udbygningen af vindstrøm. En gennemsnitslig ICE-bil købt i 2013 vil, når den ophugges i 2030 efter 17 år, samlet have udledt 42 ton CO2. Til sammenligning vil en El-bil købt i 2013 på samme 17 år udlede knap 8 ton CO2 (se bilag 1). En reduktion på 34 ton (80%) ifht benzin-bilen. NB: forudsætning at elbilen oplades fornuftigt. Hvis elbilen derimod oplades under kogespidsen er CO2 udslippet per kwh væsentligt højere (f.eks. med korttidsmarginalbetragtning 850gCO2/kWh) så vil elbilen kun opnå en reduktion på 6 ton, 14 % reduktion ifht benzin-bil). Fossil energi: Afkobling fra olieprisen. Med DK nuværende forbrug af fossil olie vil DK efter 2020 igen blive et olie importerende land. Omkring 2/3 af Danmarks samlede olieforbrug anvendes i vejtransport. Jo flere elbiler, des mindre olieimport vil blive nødvendig. Figur1: Forventet forløb, olie. Pastet fra: Danmarks olie- og gasproduktion 2011 Kapitalisering af investering i vind: Udbygning af vindenergi betyder at DK oftere end i dag vil opleve at produktionen af vindstrøm vil overstige el-forbruget. Allerede i 2011 blev 36% af vindstømmen solgt til udlandet 4. Det er langt mere fornuftigt at det danske samfund efter at have investeret i vindmøllerne selv nyttiggør den billige overskudsstrøm i den danske transportsektor til erstatning for dyr benzin. Hver elbil vil 3 Ifølge officielle test opnår gennemsnitlig nykøbt dansk benzinbil 21km/l. I praksis er brændstoføkonomien 10-30% lavere end testene 21km/l-bilen regnes derfor i dette notat som et faktisk forbrug på 19km/l. CO2-udslippet fra dansk benzin regnes jvf VE-direktivet til 83,8gCO2/MJ svarende til 2800gCO2/l. (NB: Der er ingen tilsvarende etableret værdi for opstrømsudslippet for kul, gas og biomasse der bruges til brændsel baseret el. Opstrømsudslip for el-brændslet er derfor ikke medregnet i denne sammenligning. Fejlen skønnes dog lille da tiltagene netop sigter på at få elbiler opladt på billigste el, som oftest er vind og vand, og sjældent er brændselsbaseret). Benzinbilen med et faktisk brændstofforbrug på 19km/l har udslip på 2800gCO2/19km = 147gCO2/km. Elbil 6,8km/kWh har udslip på 420gCO2/6,8km = 62gCO2/km (58% reduktion ifht ICE). I dette notat er det nuværende udslip per kwh konservativt sat til 420gCO2/kWh. Dette tal valgt på baggrund af ENS s oplæg (s18) til elbil konferencen på Christiansborg 5. sep Til beregning af elbilers grønne regnskab i 2012 ville det være berettiget i stedet at anvende 340gCO2/kWh (som ville give 66% reduktion ifht ICE). Det faktiske udslip per solgt kwh var ifølge ENS nøgletal 340gCO2/kWh i Lars Aagaard og Lars Bording, debat indlæg i Politiken 30. okt 2013 Grøn omstilling er gået i sort. Side 4

5 årligt afløse ca. 895 liter benzin 5. Med den nuværende benzin-produktpris på 6 kr/l 6 vil elbiler spare DK samfund knap 1 mia. kr om året i brændstof 7. NB: forudsætning at elbilen oplades om natten når alm elforbrug er lavt. Hvis elbilen derimod oplades under kogespidsen erstattes benzinen primært med kul-el mens den overskydende vindstrøm fortsat går til spilde. Figur 2: Med eksisterende 20% vindstrøm overstiger strømproduktionen sjældent elforbruget. Når det sker må møllerne ofte standses eller strømmen gives bort. Med fremtidens 50% vindstrøm vil der meget oftere forekomme overskudsstrøm. Figur pastet fra EnerginetDK ppt Energieffektivitet: Ved at erstatte ICE-biler med elbiler spares årligt 3,1-4,1PJ energi i transportsektoren 8. Opfyldelse af VE-direktivet uden brug af arealbaserede biobrændstoffer: Under VE-direktivet er DK forpligtet til at erstatte 10 % (ca 17PJ) af energien i transportsektoren (ca 170PJ) i 2020 med vedvarende energi 9. Den danske Energiaftale fra 2012 vil derfor fordoble brugen af biobrændstof fra nuværende 5,75 % til 10 %, medmindre der findes alternative måder at opfylde 10 % målsætningen. Biobrændstof er en både dum og dyr løsning. Allerede i dag bruges 50 % af Brasiliens sukkerrør, 40 % af USA's majs og 65 % af EUs vegetabilske olie til at lave biobrændstoffer 10. I Danmark bliver der primært iblandet afgrødebaseret biodiesel. Det medvirker til at øge fødevarekriser og afskovning og dermed øget CO2. Biobrændstof koster i gennemsnit 1,5 kr mere per liter end fossilt brændstof Elbil der kører km/år og kører 6,8km/kWh bruger 2,5 MWh/år. Samme km med ICE-bil der kører 19 km/l kræver 895 liter benzin per år elbiler kræver ca 500GWt per år, som ved fornuftig opladning har råpris på 23øre/kWh (før afgifter). Dvs de 200k elbiler kan tankers for 115 mio kr/år. De 500GWt erstatter 179 mio liter benzin, som ved produkt-råpris på 6kr/l, ville have kostet 1,07 mia kr. Altså en samfundsmæssig besparelse i råpris på 960 mio kr pr år EV*17år*2,5MWh*3,6GJ/MWh = 30PJ (=1,8PJ per år) ICE*17*895 liter*32,9gj/m3 = 100PJ (=5,9 PJ per år) - Fremtidige nye benzinbiler må i 2020 i gennemsnit udlede 95gCO/km (officielt 25,2 km/l, faktisk ca 22,7 km/l) Det giver: ICE *17*(17000/22,7 km/l)*32,9 = 83,8 PJ (=4,9 PJ per år) 9 VE skal jvf VE-dir art 3(4a) udgøre 10% af 2020 energiforbruget til vej og bane transport. I 2012 blev der brugt 160PJ. Stigning med 10PJ fra 160PJ i 2012 til 170PJ i 2020 er et gæt. 10 OECD-FAO Agricultural Outlook 2012,(s.88) 11 Side 5

6 Med elbiler vil det jvf EUs regler 12 (næsten) være muligt for DK at opfylde VE-direktivet uden brug af afgrødebaserede biobrændstoffer: I 2020 står vedvarende energi for 70% af Danmarks el-produktion elbiler vil derfor kunne bidrage til VE-målet med 6,3PJ VE 13. Meget interessant! Affaldsbaseret biobrændstof (biogas og 2. generation) skal udgøre 2% af transportsektorens energiforbrug. Dvs at der efter multiplier skal bruges 3,4PJ VE. Eldrift af togtransport. For nuværende (2011) udgør eldrift 1,43PJ, ca 30% af togtransportens energiforbrug. Med 70% VE-el i 2020 og EUs multiplier regnes det som 2,5PJ VE 14. Et centralt element i Togfonden er elektrificering af alle hovedbanestrækninger. Resultatet vil være at næsten alt togenes godstransport og en meget stor andel af persontransporten vil omgå til eldrift. Hvis resultatet er 70% elektrificering af togdriften i 2020 Vil det bidrage med 5,8PJ VE 15. Samlet kan elbiler, affaldsbaseret biobrændsstof og el-tog med 15,5PJ VE stort set opfylde Danmarks forpligtelse under VE-direktivet (10%, ca = 17PJ) elbiler vil bidrage til opfyldelse af VE-direktivet med 6,3 PJ. Uden elbiler er alternativet 6,3 PJ afgrøde baseret biobrændstof. Det vil kræve indkøb af 191 mio liter biodiesel hvert år. Biodiesel koster i gennemsnit 1,5 kr mere per liter end fossil diesel 17. Dvs en løbende årlig samfundsmæssig ekstraomkostning på 286 mio. kr ifht fossil benzin. Heraf vil statskassen årligt bidrage med 104 mio. kr. pga. biobrændstoffernes fortsatte fritagelse fra CO2-afgift 18. På de 17 år de elbiler er i drift vil elbilerne således spare staten 1,8 mia kr i statstøtte til biobrændstoffer, og spare det danske samfund en ekstraomkostning på 4,9 mia til indkøb af biobrændstof ifht fossil benzin. Det mest anvendte biobrændstof i DK er biodiesel baseret på rapsolie 19, som samlet set har større CO2 udslip end fossil diesel 20. CO2-udslippet fra 6,3PJ rapsdiesel er ton CO2. 6,3PJ fossil benzin 12 EUs beregningsregler er fortsat under forhandling. De multipliers der anvendes her stammer fra det forkastede kompromis 7480/6/13, REV 6, dateret 2. oktober Kravet om minimum 2% affaldsbaseret biobrændstof der regnes med her, bliver ifølge samme kompromistekst muligvis reduceret til 1% krav. 13 Udregnes som 2,5MWh/år* elbiler*0,7ve*3,6gj/mwh/1000(tj)/1000(pj)= 1,26PJ *multiplier 5 = 6,3 PJ VE. 14 Udregnes som 1,43PJ*0,7VE=1PJ*multiplier2½=2,5 PJ VE 15 Udregnes som 4,80PJ*0,7el*0,7VE=2,35PJ*multiplier 2½ = 5,8 PJ VE. 16 Til sammenligning. Til det nuværende 5,75% iblandingskrav bruges der ca 10,2PJ biobrændstof (mest uden multipliers) I det lys vil 1,5-2PJ være en betydelig reduktion (80%) i brugen af afgrødebaseret biobrændstof i forhold til i dag. De 1½-2PJ der mangler kan muligvis hentes ved ar reducere transportens samlede energiforbrug i 2020 fra 170PJ til 155PJ. Udskiftning af ICE med elbiler vil i sig selv reducere transportsektorens energiforbrug med 4PJ (se punkt herover om energieffektivitet). Togfondens initiativer kan forventes at bidrage både til lavere energiforbrug per km i togtransporten (pga elektrificering) og til modal skifte fra vej til bane (i kraft af reducceret rejsetid). Modsat hvis togdriften ikke opnår en øget andel af det samlede transportarbejdeer er effekten af elektrificering, at det samlede energiforbrug til togdrift reduceres. I så fald vil der komme til at mangle mere VE-energi ifht at opfylde VE-direktivets 10 % mål Om statsstøtten til biobrændstoffer: 19 For rapsdieselens direkte udslip anvendes standardværdien (52gCO2/MJ) fra VE-direktivet, annex V, tabel D. For forskydningseffekten (ILUC) anvendes ILUC faktoren (55gCO2/MJ) fra Annex V i Kommissionens forslag 17. okt Samlet 107gCO2/MJ rapsdiesel. Side 6

7 udleder ton CO2. 6,3 PJ benzin eller biobrændstof leverer drivkraft til 3,6 mia. km kørsel hvis brugt på ICE-biler med 19km/l. Tilsvarende 3,6 mia km kan leveres med elbil (6,8 km/kwh) med blot 1,9PJ. CO2-udspil fra 1,9 PJ strøm i 2020 er knap ton CO2 21 (en 86% reduktion ifht biodiesel; 82% reduktion ifht fossil). Hensigtsmæssig opladning. En forudsætning for at realisere de fleste af disse samfundsmæssige fordele er at elbilerne oplades på rette tidspunkt af døgnet. Det vil sige at det skal undgås at elbilejere sætter deres bil til opladning straks Figur 3: Uhensigtsmæssig opladning midt i kogespids Figur 4: Fornuftig opladning (figurer fra EnerginetDK ppt) de kommer hjem fra arbejde hvor det almindelige elforbrug er højst (vist med rødt areal i figur 3). Elbilerne bør oplades når den øvrige efterspørgsel på strøm er lav (grønne areal i figur4) relativt til produktionen af el. For at opnå dette er den vigtigste forudsætning et stærkt prissignal. Derfor bør både statens og netselskabernes afgifter (tariffer) omlægges til dynamiske afgifter der følger elprisen (figur 6). Nuværende private 22 og offentlige el-afgifter er regressive. Selv når timebetaling bliver mulig, vil elkunden kun opleve 8-9% prisforskel ved at udsætte opladning af elbil til natten (se figur 5). Under det nuværende afgiftssystem med faste afgifter pr kwh uanset forbrugstidspunktet belægges natstrøm med op til 630% afgifter (netselskaber og offentlige uden moms), mens el forbrugt under kogespidsen, når efterspørgslen på el er størst, kun belægges med ca 360 % afgifter. Resultatet er et regressivt afgiftssystem, der tilskynder opladning af elbiler på de forkerte tidspunkter. I dette notat anvendes en model for udgifts- og provenu-neutralt dynamisk afgiftsystem (figur 6). Modellen skaber samme 20 I disse beregninger sættes CO2-udslippet fra den fossile diesel der anvendes i Danmark til 83,8gCO2/MJ. Hverken Energistyrelsen eller DCE har tal for det samlede CO2 udslip per MJ for den diesel der anvendes i DK. I EU opereres med to forskellige tal. I Brændstofkvalitetsdirektivet anvendes 83,8gCO2/MJ. I en senere vurdering er EU gennemsnittet sat noget højere til 88,3gCO2/MJ. Den fossile diesel der anvendes i Danmark kommer primært fra danske og norske oliefelter med lav flaring og energiforbrug. Også de danske raffinaderier vurderes til at ligge væsentligt bedre end EU gennemsnittet. Olieindustriens brancheorganisation, Energi og Olie Forum, vurderer som tommelfingerregel at opstrømsudslippet på EU plan udgør ca 15% af det samlede CO2-udslip. Mens opstrømsudslippet for dansk diesel er ca 10% af det samlede udslip. Ifølge denne tommelfingerregel vil den danske fossil diesel ligge på ca 82,2gCO2/MJ når hele udslippet fra produktion og anvendelse medregnes. Den lavere EU værdi fra brændstofkvalitetsdirektivet på 83,8 gco2/mj er altså den af de to EU værdier der er mest relevant for danske forhold. 21 1,9 PJ strøm = 500GWh, som i 2020 giver CO2-udslip på tons CO2. Baseret på fremskrivning om at CO2- udslip i 2020 er 187gCO2/kWh. 22 Med private afgifter menes primært netselskabernes tariffer for brug af lokalt og overliggende el-net. PSOafgiften regnes som en offentlig afgift. Side 7

8 provenu til stat og virksomheder 23. I modellen udgør private tariffer og offentlige afgifter samlet ca 470 % oveni elprisen (uden moms). Men til forskel fra de nuværende kwh-baserede afgifter og tariffer, vil den procentuelle afgift betyde, at det reelle prisforhold mellem dyr og billig strøm bevares i forbrugerprisen efter afgifter. Dvs at hvis der i selve elprisen er 75 % prisstigning fra midt om natten til kogespids så vil forbrugeren også opleve 75% prisforskel. 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Figur5: Nuværende regressive afgifter fastsat som ører per kwh uanset hvornår på døgnet strømmen bruges. Prisudsving og prissignal udviskes. Ringe besparelse ved at udskyde opladning til efter kogespidsen. 0,0 Moms afgifter (inkl PSO) netselskab Leverandør el omkost Figur 6: Eksempel på dynamiske elafgifter. Både offentlige og netselskabernes afgifter varierer med elprisen. Begge parter får stadig samme provennue, men prisvariationen skaber klart incitament til at udskyde opladning til natten. Dynamiske afgifter (figur 6), som følger udsving i elprisen hen over døgnet skaber incitament til at oplade hensigtsmæssigt, da kogespidsstrøm koster over 70 % mere end at oplade elbilen med natstrøm 24. Omlægning til dynamiske elafgifter er derfor et grundlæggende tiltag med to funktioner. Dels vil det være med til at gøre det billigere at have elbil. Og dels er dynamiske el-afgifter nødvendige for at sikre at de elbiler danskerne anskaffer, bliver opladt fornuftigt. Endelig er dynamiske elafgifter et tiltag der passer godt med det udvidede forurener betaler princip, idet det er et tiltag, der forbedrer økonomien i elbiler uden at påføre benzinbilen straf (omkostninger). Dynamiske elpriser vil desuden 23 Netselskabernes nettariffer er i denne beregningsmodel for dynamiske afgifter udregnet som en værdiafgift. Altså at tarifferne ligesom de offentlige afgifter varierer med elprisen. Det er en forsimpling. Dynamiske tariffer bør variere med net-belatningen ikke med el-prisen. I gennemsnit er der dog pænt sammenfald mellem lav elpris og lavt forbrug (se figur 7, bilag 1). Men med vindkraft vil der også jævnligt forekomme lave priser under kogespidsen hvor el-forbruget og net-belastningen er højst (se figur 7 i bilag 1). 24 Figur 6 baseret på provenu neutral omlægning til dynamiske afgifter (værdiafgift), der følger døgnvariationer i elprisen (yderligere beskrivelse i notatets bilag 1). For at undgå variationer i elprisen fra år til år. Udregnes afgifter og tariffer ikke blot som 470%, men som x øre*%ændring i forhold til elprisen kl 07. Leverandør: uændret, abonnement 10kr/md + elsalg Netselskab: abonnement 29kr/md + 38øre*%ændring i elpris fra kl 07 Offentlige afgifter og PSO: 104 øre*%ændring i elpris fra kl 07 Moms: uændret 25% på det hele. Det fastsatte kl 07 afgiftsbeløb variererer med elprisen. Når elprisen stiger 14% fra fx 28 øre kl 07 til 32 øre kl 09 stiger private og offentlige afgifter tilsvarende 14 % til hhv 43 øre og 119 øre. Der tillægges alm moms. Da modellen sigter på at netselskaber og stat får samme provenue som med det nuværende regressive afgiftsmodel (hvor afgifter udregnes per kwh uanset hvornår på døgnet strømmen bruges), sikres det også at alle de husholdninger der ikke ænder el-forbrugs-adfærd i forhold til den normale forbrugskurve for husholdninger heller ikke oplever ændringer i el-omkostninger i forhold til deres nuværende elregning. Side 8

9 have mange andre positive følger, som f.eks. at stimulere udvikling af smart-grid applikationer og at skabe en mere reel konkurrencesituation på elmarkedet. Dynamiske el-afgifter bedre end ingen el-afgifter For at forbedre elbil-økonomien vedtog folketinget 25 i dec 2012, at fritage virksomheder for elafgift for el brugt til opladning af elbiler. Fritagelsen gælder til udgangen af Afgiftsfritagelsen (værdi ca 90,5 øre/kwh) er dog begrænset til kun at omfatte virksomheder der leverer el til elbiler (f.eks. operatører af ladestandere). Private elbil-ejere er derimod ikke fritaget for elafgift og betaler fortsat ca 240øre/kWh uanset hvornår på døgnet de oplader. Løsningen bør ikke være at udvide denne el-afgift-fritagelse til også at dække private elbil-ejere. Afgiftsfritagelse vil blot tilskynde uhensigtsmæssig opladning under kogespidsen. Løsningen for private elbil-ejere bør i stedet være dynamiske afgifter. Så vil døgnvariationen i markedsprisen for el (figur 6) skabe det økonomiske incitament (af tilsvarende værdi som den afgiftsfritagelse der gives til virksomhederne) til at oplade om natten og andre tidspunkter hvor den almindelige efterspørgsel på el er lille ifht udbuddet. * 4. Nuværende privatøkonomisk sammenligning mellem el- og benzinbil ICE-bilerne i eksemplet er udvalgt blandt forholdsvist energieffektive biler der i dimensioner og udseende ligner eksemplets tre elbiler. Dvs (Zoe vs Clio), (IMiEV vs 107/Clio) og (Leaf vs Auris). For begge bil typer regnes med gennemsnit alder ved ophug knap 17 år. Privat købsbeslutning højst baseret på 8 års ejerskab. Priser er bilselskabernes listepriser okt/nov Forudsætninger/variable/antagelser Km per år kWh = 3,6 MJ 1GJ= 278 kwh Benzinpris 12,5 1 liter benzin = 32,85 MJ 1GJ= 30 l benzin KWh-pris 2,4 KgCO2 pr liter benzin (83,8gCO2/MJ) 2,8 19km/l = (officielt 21km/l) 0,578 km/mj = 2,08 km/kwh KgCO2 per kwh (2012) 0,42 6,8km/kWh = 1,889 km/mj = 62,05 km/l 25 Se 21 i: Side 9

10 KØBSPRIS F-EV 26 Peug107 1,0 68hk 5D Renault Zoe Life u.batteri Renault Clio Energy TCe 90 Mitsubishi IMiEV 5D Nissan Leaf Visia m.bat Nissan Leaf Visia u.bat Toyota Auris T1 benzin 1.3 VVT-i Råpris (beregnet fra salgspris) Moms Rabat sikkerhedsudstyr (ABS,ESP,Puder, NCAP, børnestol) Afgiftspligtigt beløb Registreringsafgift u. 79k 105% Registreringsafgift o. 79k 180% Rabat brændstofseffektivitet Rabat selealarm Salgspris (listepriser per okt 2013) Ladestander hjemme Lånebeløb Som det fremgår har ICE bilerne umiddelbart lavere købspris (F-EV vs 107), (Zoe vs Clio), (IMiEV vs 107/Clio) og (Leaf vs Auris). Toyota Auris, benzin (l:4,28, b:1,76, h:1,46, wheelbase:2,6) Nissan Leaf, el (l:4,45, b:1,77, Højde: 1,55, wheelbase:2,7m) Peug107 1,0 68hk 5D, benzin (l:3,43, b:1,63, h:1,47, akselafstand:2,34) Zoe,el (l:4,08, b:1,73, h:1,56, akselafstand: 2,59) Clio Energy TCe 90, benzin (l: 4,06, b:1,73, h: 1,45, akselafstand:2,59) IMiEV, el (l:3,48, b: 1,48, h:1,61, akselafst:2,55) 26 F-EV er en fantasi elbil. F-EV er sammensat af en batteripris (beregnet som forskel i Nissan Leaf med og uden batteri, (44.000kr) og pris for lille bil (taget fra råpris på Peugeut 107, kr). F-EV er således et regneeksempel på cost of ownership på lille prisbillig el-bil. Side 10

Det skal kunne betale sig at reducere CO2

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 295 Offentligt Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts

Læs mere

København 8. december 2011. Tiltag som Danmark umiddelbart kan gennemføre nationalt

København 8. december 2011. Tiltag som Danmark umiddelbart kan gennemføre nationalt Notat vedrørende tilpasning af danske afgifter på biobrændstoffer og el; og vedrørende tiltag Danmark bør arbejde på at gennemføre i EU mht VE-direktivets målsætning om 10 % VE i transportsektoren i 2020.

Læs mere

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende:

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende: Kommentarer til Energistyrelsens Alternative Drivmiddel model version 3.0 Hellerup den 10. november 2014 Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet , Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet Dakofa, 11.12.08 Grundlæggende principper Mere skat på det vi vil begrænse (forurening) mindre skat på det vi vil have mere af (arbejde) Grønne skatter

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

en grøn bilbeskatning

en grøn bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Vejen til en grøn bilbeskatning Dansk Elbil Alliances model til en grøn bilbeskatning Danmark har brug for en grøn bilbeskatningsmodel Transportsektoren

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Man kan få en afgiftreduktionpå økonomiske biler der udleder mindre end 150 g CO2 per km

Man kan få en afgiftreduktionpå økonomiske biler der udleder mindre end 150 g CO2 per km Man kan få en afgiftreduktionpå økonomiske biler der udleder mindre end 150 g CO2 per km Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Dvs man kan få afgiftreduktion på benzinbiler, der kører længere

Læs mere

Afgifter der forandrer. Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger

Afgifter der forandrer. Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 332 Offentligt Afgifter der forandrer Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger Klimarådets hovedrapport 2016 1. Danmarks klimamålsætninger

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse 1 Kapitel 1 Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse I mange rapporter, som tager udgangspunkter i samfundsmæssige problemstillinger, kan det være interessant at se på hvilke løsninger der er mest rentable

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften DI Omlægning af registreringsafgiften 1. Transporten er vital for den enkelte og samfundet Danmark hører til blandt de rigeste lande i verden. Den placering skal fastholdes. Derfor skal DI hele tiden arbejde

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift 2007/1 BSF 11 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF)

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug

Bilafgifter og energiforbrug Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Trafikdage Trafikdage 2008 2008 / 25. / 25. august august 2008 2008 / Side / Side 1 1 Rasmus Gravesen Tetraplan A/S

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser John Tang ANALYSER 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 6. Fremtidigt tilskud til landvind 1. UDVIKLING I AFGIFTS- OG TILSKUDSGRUNDLAG Optimalt beskatningssystem

Læs mere

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Målsætninger energi og transport Andelen af vedvarende energi i transportsektoren øges til 10 pct. i 2020

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Metodenotat til Klimarådets kapitel om elbiler og afgifter

Metodenotat til Klimarådets kapitel om elbiler og afgifter Metodenotat til Klimarådets kapitel om elbiler og afgifter I Klimarådets rapport fra 2016, Afgifter der forandrer forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger, omhandler kapitel 4 elbiler og afgifter. Kapitlet

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

pr. liter for dieselbiler.

pr. liter for dieselbiler. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål B - SAU alm. del Samrådsspørgsmål B Er ministeren enig i, at den måde, bilafgifterne

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Embedsmandsrapporten og Klimaet. v/henrik Wejdling & Annette Mejia Braunstein, DAKOFA. Mødet 10.02.11 for DAKOFAs netværk vedr. Affald, Energi & Klim

Embedsmandsrapporten og Klimaet. v/henrik Wejdling & Annette Mejia Braunstein, DAKOFA. Mødet 10.02.11 for DAKOFAs netværk vedr. Affald, Energi & Klim Embedsmandsrapporten og Klimaet v/henrik Wejdling & Annette Mejia Braunstein, DAKOFA Mødet 10.02.11 for DAKOFAs netværk vedr. Affald, Energi & Klim Ny affaldsreform Fase 2: Markedsudsættelse af forbrændingsegnet

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien Christian Ege, sekretariatsleder Konference 5.11.2014 Hvilke virkemidler kan bruges? Lovgivning: overvejende på EU-plan hvis det påvirker varehandel Grønne afgifter:

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere