Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:"

Transkript

1 Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr ) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr af 13. december Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 (puljebekendtgørelsen) 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11. (Niels Blt Jørgensen, Cat Baldvinssn g Steen Mejer) Ved brev af 15. april 2009 har K Bank A/S klaget ver Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009, hvrved tilsynet fastslg, at knkrete bnuscertifikater udstedt af A bank N.V. ikke kan sidestilles med erhvervsbligatiner, jf. puljebekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 11, jf. nr. 3. Sagens mstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Afslag på at sidestille knkrete certifikater med erhvervsbligatiner K Bank A/S har [ved skrivelse af 17. nvember 2008] anmdet Finanstilsynet m at sidestille knkrete certifikater med erhvervsbligatiner i henhld til bekendtgørelse nr af 13. december 2006 m puljepensin g andre skattebegunstigede psparingsfrmer m.v. (puljebekendtgørelsen) 12, stk. 1, nr. 11, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Finanstilsynet finder, at certifikaternes strukturerede elementer udgør så str en del af de knkrete finansielle prdukter, at prdukterne efter en samlet vurdering anses fr at være afledte finansielle instrumenter. Finanstilsynet finder derfr ikke, at de knkrete certifikater kan sidestilles med erhvervsbligatiner i henhld til puljebekendtgørelsen 12, stk. 1, nr. 11, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Sagsfremstilling K Bank A/S har anmdet Finanstilsynet m at sidestille knkrete såkaldte bnuscertifikater med erhvervsbligatiner i henhld til puljebekendtgørelsen 12, stk. 1, nr. 11, jf. 12, stk. 1, nr. 3. De knkrete bnuscertifikater er bygget p på aktier eller aktieindeks g er udstedt af A Bank N.V. Certifikaterne er udstedt med henblik på msætning på kapitalmarkedet, g de handles på frskellige børser i Eurpa. K Bank A/S har plyst, at de kan stige g falde ubegrænset, men at investr aldrig kan miste mere end det indskudte beløb. Der er tale m en ufrrentet frdring, g certifikaterne har frskellig løbetid, sm typisk ligger i intervallet 1-3 år fra udstedelsestidspunktet. Det er endvidere plyst, at de ikke er gearede. Banken anfører, at hvedstlen eller en del af hvedstlen tilbagebetales til ejeren af værdipapiret g at afkastet afregnes ved udløb, hvr ejeren får udbetalt hvedstlen +/- afkast af investeringen. Retligt grundlag I medfør af 50, stk. 2, g 373, stk. 4, i lv m finansiel virksmhed har Finanstilsynet fastsat bekendtgørelse nr af 13. december 2006 m puljepensin g andre skattebegunstigede psparingsfrmer m.v. (puljebekendtgørelsen). I henhld til puljebekendtgørelsen 12, stk. 1, nr. 11, jf. 12, stk. 1, nr. 3, kan Finanstilsynet træffe afgørelse m, at værdipapirer kan sidestilles med de under nr. 1-9 nævnte aktiver. Finanstilsynets vurdering På baggrund af de fr Finanstilsynet freliggende plysninger vurderes de knkrete bnuscertifikater ikke til at kunne sidestilles med erhvervsbligatiner i henhld til puljebekendtgørelsen 12, stk. 1, nr. 11, jf. 12, stk. 1, nr. 3. De strukturerede elementer vurderes til at have så str en ptinsdel, at de samlet set har karakter af et afledt finansielt instrument, g de kan derfr ikke sidestilles med erhvervsbligatiner.

2 K Bank A/S har den 15. april 2009 klaget ver afgørelsen. I brev af 12. maj 2009 har K Bank A/S uddybet klagen g i den frbindelse anført: 2. En beskrivelse af prduktet Bnuscertifikater er et investeringsværktøj, sm kan bygges p m næsten alle aktivklasser f.eks. aktier g fremmed valuta. De bnuscertifikater der spørges på, er alle bygget p på én aktie eller et aktieindeks. Investeringen i bnuscertifikatet er et alternativ til direkte investering g giver mulighed fr afkast, uanset m markedet er mderat stigende, faldende, eller bevæger sig sidelæns. Bnuscertifikaterne: er udstedt af A Bank N.V. sm hæfter fr indløsning af certifikatet ved udløb, er børsnteret på frskellige børser i Eurpa, f.eks. XFRA DEUTSCHE BOERSE AG, kan stige g falde ubegrænset (med mindre kunden gerne vil have en cap), hlder certifikatet sig ver sikkerhedsniveauet, vil der være en garanteret udbetaling. Investr kan aldrig miste mere end det indskudte beløb på samme vis sm ved en traditinel investering, anses fr en usikret frdring md udstederen g er ufrrentet, har frskellig løbetid, sm typiske ligger i intervallet 1-3 år fra udstedelsestidspunktet, er ikke gearede, g kunden bliver ikke ejer af den underliggende aktie, ligesm kunden ikke bliver ejer af den eventuelle afdækning der sker gennem finansielle instrumenter der fretages af udsteder A Bank N.V. Af prspektet (g brchuren) fremgår det, at hvedstlen eller en del af hvedstlen tilbagebetales til ejeren af værdipapiret, g at afkastet afregnes ved udløb, hvr ejeren får udbetalt hvedstlen +/- afkast af investeringen. Ved bnuscertifikater får investr ved indfrielse et frud bestemt beløb, sm kaldes bnus, hvis kursen på det underliggende aktiv ikke på nget tidspunkt har været under en bestemt grænse i certifikatets løbetid. Disse grænser kaldes sikkerheds- g bnusgrænser. Bnuscertifikater løber i en aftalt peride. Ved peridens udløb betales der bnus, hvis sikkerhedsgrænsen ikke er blevet verskredet. Den attraktive risik-/afkastprfil, sm bnuscertifikater har i frhld til direkte investering, betales ved at investr giver afkald på udbytte af det underliggende aktiv i bnuscertifikatets løbetid. Udbyttet anvendes i stedet til at finansiere bnuscertifikatets bnusmekanisme. Der er bnuscertifikater med eller ud afkastbegrænsning (lft). Ved et bnuscertifikat med afkastbegrænsning, er der fastsat en maksimal indfrielseskurs på certifikatet. Frdelen ved at vælge et afkastbegrænset bnuscertifikat i stedet fr et traditinelt certifikat uden afkastbegrænsning er, at prduktets egenskaber er væsentlig bedre: Bnusgrænsen bliver nemlig højere fr et afkastbegrænset certifikat. Eksempel En investr har besluttet at investere i et bnuscertifikat i stedet fr at investere direkte i den underliggende aktie. Kursen på én aktie er 100 kr. på udstedelsesdagen. Sikkerhedsgrænsen fr et bnuscertifikat fastsættes typisk sm

3 80 % af den aktuelle aktiekurs, hvilket i dette tilfælde betyder et abslut niveau på 80 kr. Bnusniveauet kunne derimd typisk være 120 %, hvilket i dette tilfælde indebærer et bnusniveau på 120 kr. Disse grænser fastsættes på udstedelsesdagen g ændres ikke i løbetiden. Hvis aktiekursen på den underliggende aktie ikke på nget tidspunkt kmmer under 80 kr. i bnuscertifikatets løbetid, mdtager investr 120 kr. ved indfrielse. Hvis aktiekursen kmmer under sikkerhedsgrænsen i løbetiden, kbles bnusmekanismen fra, g investr mdtager det samme sm den aktuelle aktiekurs ved indfrielse p til et maksimum på det fastsatte lft (eksempelvis bnusniveauet). Fr en nærmere beskrivelse af prduktet, henvises der til det vedlagte brchuremateriale udarbejdet af. 3. K Banks begrundelse På baggrund af 12, stk. 1, nr. 11 i puljebekendtgørelsen, kan Finanstilsynet træffe afgørelse m, at værdipapirer kan sidestilles med de under nr. 1-9 nævnte aktiver Fastlæggelse af udgangspunktet fr vurderingen Det er ikke nærmere defineret i 12, stk. 1, nr. 11 hvad der skal tages udgangspunkt i, når det skal afgøres, hvrvidt et værdipapir kan sidestilles med de under nr. 1-9 nævnte aktiver. I afgørelsen af 14/ blev Finanstilsynet spurgt, hvrvidt aktieindekserede bligatiner kunne sidestille med enten indeksbligatiner eller erhvervsbligatiner. Finanstilsynet km til det resultat, at aktieindekserede bligatiner kunne sidestilles med erhvervsbligatiner, idet Finanstilsynet på den ene side anvendte en traditinel definitin af indeksbligatiner, mens Finanstilsynet på den anden side anvendte en nget bredere g mere udvidende definitin af erhvervsbligatiner. Den traditinelle definitin af aktiverne i nr. 1-9 I afgørelsen blev der således taget udgangspunkt i den traditinelle definitin af indeksbligatiner - sm værende er en bligatin, hvis værdi bliver reguleret i takt med prisudviklingen i samfundet -, g km dermed frem til, at de aktieindekserede bligatiner IKKE kunne sidestilles med indeksbligatinerne. En bredere definitin af aktiverne i nr. 1-9 I afgørelsen blev der videre taget stilling til, at de aktieindekserede bligatiner kunne sidestilles med erhvervsbligatiner. Dette begrundede Finanstilsynet med, at værdien af prduktet relaterer sig til udviklingen i erhvervsvirksmheder. Havde Finanstilsynet lagt vægt på en traditinel definitin af erhvervsbligatiner, ville Finanstilsynet frmdentlig have taget udgangspunkt i en bligatin udstedt af en virksmhed fr at låne kapital, g typisk med en effektiv rente sm er højere end på statsbligatiner, da risiken på bligatinerne er højere. Værdien af bligatinen/frdringen vil således alene afhænge af udviklingen i virksmheden, g dermed ikke af udviklingen i andre erhvervsvirksmheder/selskaber. Selv m prdukterne har visse lighedspunkter nemlig at der vedrørende begge prdukter er tale m en frdring, hvis værdi afhænger af udviklingen i erhvervsvirksmheden, så har den aktieindekserede bligatin endnu et element, nemlig det, at afkastet (g dermed værdien) afhænger af udviklingen i andre virksmheder/aktier, end den virksmhed der er investeret i. Der er således med afgørelsen af 14/ åbnet p fr, at der kan tages udgangspunkt i en bredere g mere udvidende definitin end den traditinelle definitin, når det skal afgøres m et værdipapir kan sidestilles med et aktiv nævnt i nr Hvilke hensyn må den bredere definitin pfylde

4 Hvis man skal gå ud ver den traditinelle definitin, må det ske under hensyntagen til frmålet med placeringsreglerne. Frmålet med placeringsreglerne i 50, stk. 2 g 373, stk. 4 i lv m finansiel virksmhed, er - at beskytte psparernes midler - at sikre en vis mindste kvalitet af det enkelte værdipapir, samt - at sikre et vist minimum af risikspredning, jf. lvbemærkningerne til 50 i Lv m finansiel virksmhed. Endvidere er placeringsreglerne med til at sikre, at der er indkmst til beskatning, når pensinsrdningerne udbetales dvs. at beskytte samfundet imd at miste et udskudt skattegrundlag. Det er bestemt i puljebekendtgørelsens 12, stk. 1, at investering i visse psitivt nævnte aktivtyper pfylder frmålet med placeringsreglerne. Disse aktivtyper er således stemplet sm sikre aktivtyper i relatin til placeringsreglerne. Når der er tale m et prdukt der pakker et aktiv ind, g hvr udviklingen i det underliggende aktiv er det bærende element ved værdiansættelsen af prduktet (dvs. værdien af prduktet følger i vervejende grad udviklingen af værdien af det underliggende aktiv), kan man derfr argumentere fr, at vurderingen skal fretages på baggrund af følgende betragtning: Hvis der kan investeres direkte i det underliggende aktiv der er i prduktet (her en aktie), jf. puljebek. 12, stk. 1, nr. 1-9, g hvis der IKKE er større risik ved prduktet end ved direkte investering i det underliggende aktiv (her en aktie), så kan værdipapiret sidestilles med det underliggende aktiv (her en aktie) i relatin til placeringsreglerne - eller alternativt med den aktivtype der har flest lighedspunkter med værdipapiret (her en erhvervsbligatin, idet værdipapirer er en frdring på A Bank N.V.) Kan Bnuscertifikatet sidestilles med en aktie eller en erhvervsbligatin Det underliggende aktiv i Bnuscertifikatet: Bnuscertifikatet er baseret på en dansk aktie, der handles på et reguleret marked. Der kan således investeres direkte i det underliggende aktiv, jf. puljebek. 12, stk. 1, nr. 3. Værdien af certifikatet følger i vervejende grad udviklingen i den underliggende aktie, g udviklingen i den underliggende aktie er derfr det bærende element ved værdiansættelsen af certifikatet. Risiken ved certifikatet: Prduktet udbydes til den mere sikkerhedssøgende investr, der ønsker at investere i aktier, hvr kunden kan dække sig ind md mderate kursfald g få mulighed fr højere afkast. Såfremt værdien af den underliggende aktie på et tidspunkt kmmer under 80 % af kursen ved udstedelsen af certifikatet, så er værdien af certifikatet præcis den samme, sm værdien af den underliggende aktie. Så længe værdien af den underliggende aktie ligger ver 80 %, udgør værdien af certifikatet 120 % - dvs. mere end den underliggende aktie, hvis aktien er steget p til 119 %, g mindre end den underliggende aktie, hvis aktien er steget ver 120 % (hvis der er tale m et certifikat med lft, g lftet udgør bnusniveauet). I frhld til direkte investering i den underliggende aktie, er risiken ved certifikatet således mindre ved mderate fald i aktiekursen (ned til 80 %), mens risiken ved certifikatet er den samme ved større fald i aktiekursen (under 80 %). Endvidere er der en risik fr, at man ikke får del i det fulde afkast, såfremt kursen verstiger 120 % (såfremt der er lft ver afkastet g kursen ikke frinden har været under 80 %). Denne risik relaterer sig dg udelukkende til afkastet på prduktet g ikke til tab af de prindeligt investerede midler, g kun vedrørende afkast der ligger ver et

5 vist minimumsniveau (20 %). Samlet set er det derfr vres pfattelse, at risiken ved investering i bnuscertifikatet er mindre sammenlignet med en direkte investering i den underliggende aktie. Dette er gså begrundelsen fr, at prduktet efterspørges af g udbydes til den mere sikkerhedssøgende investr, der ønsker at investere i en aktie. På baggrund af venstående argumentatin, er det vres pfattelse, at prduktet enten kan sidestilles med - en aktie (det underliggende aktiv), idet udviklingen i det underliggende aktiv er det bærende element ved værdiansættelsen af certifikatet, g idet at risiken ved certifikatet ikke er større, end hvis investr havde investeret direkte i den underliggende aktie eller - en erhvervsbligatin, idet Bnuscertifikatet indebærer, at investr har en frdring på A Bank N.V. g derfr prdukttypemæssigt mest minder m en erhvervsbligatin, jf. gså den bredere definitin af erhvervsbligatiner der er anvendt i afgørelsen af 14/ Vurdering af ptinsdelen i prduktet Vi mener ikke, at det er et afgørende element i vurderingen, at der er en ptinsdel i prduktet, idet ptinsdelen i dette prdukt indebærer, at risiken ved prduktet er mindre end ved direkte investering i den underliggende aktie, g idet prduktets risik skal vurderes sm en helhed. Når ptinsdelen skal vurderes, skal prduktet endvidere anskues i frhld til investr, g dermed anses fr ét samlet prdukt. Dvs. det afgørende er ikke, hvilke finansielle instrumenter der ligger bag, dvs. hvilke finansielle kntrakter udstederen af prduktet (A N.V.) evt. måtte indgå (dette er da heller ikke fastlagt på frhånd g kan endvidere ændre sig ver tid). Investr er således ikke ejer af de evt. bagvedliggende kntrakter, ligesm investr ikke ejer den bagvedliggende aktie. Der skal endvidere henvises til lvbemærkningerne til 50 i Lv m Finansiel virksmhed, hvraf det fremgår, at tabsrisiken i frbindelse med anvendelse af finansielle instrumenter skal begrænses, g at baggrunden fr indskrænkningen i anvendelsen af finansielle instrumenter (puljebek. 24) er, at enhver mulighed fr brug af finansielle instrumenter giver stre kntrlmæssige vanskeligheder. Når der er tale m et certifikat, er der ikke et kntrlmæssigt hensyn at tage, da de bagvedliggende finansielle kntrakter ikke berører kunden/investr. Den enkelte investrs risik er således fastlagt på frhånd, g er dermed uafhængig af, hvrdan udsteder dækker sig ind evt. via finansielle instrumenter. I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 19. juni 2009 udtalt: Finanstilsynet skal henlede pmærksmheden på, at den brchure, sm K Bank A/S har vedlagt klagen til Erhvervsankenævnet, ikke er identisk med den, sm K Bank A/S har vedlagt anmdningen til Finanstilsynet. Brchuren, der er sendt til Erhvervsankenævnet, indehlder dg ikke plysninger, der giver Finanstilsynet anledning til at ændre afgørelsen. 2. Afgørelsens retlige grundlag Puljebekendtgørelsen er udstedt i medfør af lv m finansiel virksmhed 50, stk. 2. Hvis midlerne anbringes kntant på en indlånsknt, frrentes midlerne med den til enhver tid gældende rente fr sådanne kntantindskud. Ved puljeindlån placeres de indskudte midler ved aftale mellem pengeinstituttet g kunden i en eller flere puljer med værdipapirer. Afkastet af de indbetalte midler svarer til afkastet af de værdipapirer, sm er indehldt i puljen. Værdipapirerne anvendes derved sm beregningsgrundlag, idet værdipapirerne tilhører pengeinstituttet g ikke indskyderen.

6 Hvis midlerne anbringes i et særskilt dept, afgør kunden selv, hvilke værdipapirer psparingen skal placeres i, hvr fte g hvrnår der skal handles m.v. Kunden bærer alle direkte mkstninger ved bl.a. køb g salg af værdipapirer, ligesm kunden har ejendmsretten til værdipapirerne. Bestemmelsen er en videreførelse af 42 a i lv m banker g sparekasser m.v. I bemærkningerne til lv m finansiel virksmhed 50, stk. 2, jf. lvfrslag nr. 176 sm fremsat den 12. marts 2003, fremgår bl.a. følgende: Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 12. december 2000, jf. venfr indehlder endvidere regler m midlernes placering. Indførelse af placeringsregler fr puljerdningerne var en frudsætning fr at gdkende debitering af negativt afkast i frbindelse med kurstab. Placeringsregler er en beskyttelse af psparernes midler. Placeringsregler skal både sikre en vis mindste kvalitet af det enkelte værdipapir, samt, fr så vidt angår særskilte depter, sikre et vist minimum af risikspredning. I bekendtgørelsen er der således både regler m, hvilke værdipapirer de psparede midler kan placeres i, samt fr visse værdipapirer en grænse fr hvr str en del af de psparede midler i et særskilt dept, der kan placeres i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Endvidere er der krav m, at visse værdipapirer skal være ptaget til handel på et reguleret marked, ligesm der er begrænsninger i, hvilke regulerede markeder der er gdkendt i denne frbindelse. Der er frbud md at placere psparingen i aktier m.v. i selskaber, der har sm frmål at give ejeren brugsrettigheder eller lignende (time share prjekter g lign.). Finanstilsynet kan gdkende nye værdipapirer g nye regulerede markeder. De i bekendtgørelsen nævnte værdipapirer er en udtømmende liste ver placeringsmulighederne. Bekendtgørelsen giver endvidere puljer mulighed fr anvendelse af afledte finansielle instrumenter samt udførelse af værdipapirudlån til risikafdækning g prteføljepleje. Bekendtgørelsens bestemmelser herm har til frmål at sikre, at en pulje gennem anvendelse af afledte finansielle instrumenter eller ved udførelse af værdipapirudlån ikke derved vil kunne påtage sig en større risik end den, puljen ville kunne påtage sig ved udelukkende at investere i værdipapirer, der kan indgå i puljen. Fr så vidt angår afledte finansielle instrumenter, har særskilte depter alene mulighed fr at erhverve ptiner g warrants g alene inden fr visse begrænsninger, således at tabsrisiken begrænses. Baggrunden fr denne indskrænkning i frhld til bestemmelserne fr puljer er, at enhver mulighed fr brug af finansielle instrumenter giver stre kntrlmæssige vanskeligheder, men at der på den anden side er et kundebehv fr afdækning af allerede indgåede risici g frmindskelse af investeringsmkstninger. En afvejning af disse hensyn har betydet, at der fr hvert enkelt dept er adgang til at erhverve p til fem ptiner eller warrants pr. kalenderår, hvilket i mdsætning til anvendelse af andre afledte instrumenter ikke kræver en marginindbetaling g dermed en pantsætning, hvilket ikke er muligt efter de nuværende skatteregler. Af puljebekendtgørelsens 12 fremgår følgende: 12. Opsparingen i den enkelte rdning skal anbringes på en eller flere af følgende måder: 1) Sm indestående på en kntantfrrentet indlånsknt. 2) I a) statsbligatiner, b) realkreditbligatiner g bligatiner udstedt af Danmarks Skibskreditfnd, c) indeksbligatiner, d) skatkammerbeviser, e) erhvervsbligatiner garanteret af den danske stat eller andre medlemsstater inden fr Den Eurpæiske Unin eller af stater, sm Fællesskabet har indgået aftale med, samt f) bligatiner udstedt eller garanteret af danske amtskmmuner, danske kmmuner, Grønlands hjemmestyre, Færøernes landsstyre, eller reginale g lkale myndigheder i andre lande inden fr Den Eurpæiske Unin eller lande, sm Fællesskabet har indgået aftale med, g hvr de kmpetente myndigheder har givet nulvægt. 3) I aktier, knvertible bligatiner, erhvervsbligatiner samt i tegningsretter knyttet til aktier, der allerede indgår

7 i psparingen. [ ] 11) I værdipapirer sm efter Finanstilsynets afgørelse kan sidestilles med de under nr. 1-9 nævnte aktiver. [ ] Stk. 10. Puljer kan efter bestemmelserne i kapitel 6-10 anvende afledte finansielle instrumenter. Særskilte depter kan anvende afledte finansielle instrumenter efter bestemmelserne i kapitel 10. [ ] Stk. 14. Anvendes midler i særskilte depter til anbringelse i de i stk. 1, nr. 3, 6-7, 9 g 10 nævnte aktiver, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke verstige 20 pct. af kundens psparing i samme pengeinstitut placeret på kntantfrrentede indlånsknti samt i særskilte depter. Op til 20 pct. af kundens psparing i særskilte depter kan anbringes i de i stk. 1, nr. 8, nævnte aktiver. Et beløb svarende til det efter pensinsbeskatningslven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpensinsrdning kan dg altid anbringes i værdipapirer mfattet af stk. 1, nr. 3 g [ ] Puljebekendtgørelsens 14, stk. 1, har følgende rdlyd: Ved afledte finansielle instrumenter frstås i denne bekendtgørelse finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af værdien på et underliggende aktiv eller finansielt instrument, herunder værdipapirer, indeks g renter. Oplistningen i 12 fandtes prindeligt i bank- g sparekasselvens 42 b, stk. 1. Her blev den indsat ved lv nr. 829 af 18. december 1991 (puljelven). Listen havde på daværende tidspunkt følgende rdlyd: Opsparingen i den enkelte rdning skal anbringes på en eller flere af følgende måder: 1) Sm indestående på en kntantfrrentet indlånsknt. 2) I bligatiner, herunder indeksbligatiner, skatkammerbeviser g knvertible bligatiner. 3) I aktier, tegningsretter g aktieretter til aktier. 4) I investeringsfreningsandele udstedt af investeringsfreninger eller afdelinger af sådanne, der mfattes af lv m investeringsfreninger. 5) I sparekassernes beviser fr garantikapital g andelskassernes beviser fr andelskapital, såfremt beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er msættelige. 6) I værdipapirer, sm efter Finanstilsynets afgørelse kan sidestilles med de under nr. 1-5 nævnte aktiver. Lven indehldt således gså dengang en mulighed fr at Finanstilsynet kunne sidestille værdipapirer med de plistede. Af lvbemærkningerne til nr. 6 fremgår følgende (lvfrslag nr. L 5 sm fremsat den 2. ktber 1991): [ ] Sm i Skatteministeriets gældende regler fr særskilte depter udgør de i stk. 1 nævnte værdipapirer en udtømmende liste ver placeringsmulighederne. [ ] Finanstilsynets dispensatinsmulighed i nr. 6 skal administreres restriktivt g alene benyttes til at sidestille visse udenlandske værdipapirer med tilsvarende danske papirer, f.eks. investeringsfreningsbeviser, samt til at tillade investeringer i sådanne nye finansielle instrumenter, der ikke kendes på det nuværende finansielle marked. Der er således lagt p til en restriktiv anvendelse af dispensatinsmuligheden, der er tiltænkt situatinen, hvr nye eller udenlandske værdipapirer intrduceres på det danske marked. Denne frtlkning blev prethldt med vedtagelsen af lv m finansiel virksmhed, jf. bemærkningerne hertil venfr. Finanstilsynet traf den 14. juli 2000 afgørelse i en sag m aktieindekserede bligatiner i frhld til den dagældende puljebekendtgørelses 10 (bekendtgørelse nr. 657 af 4. september 1998). I afgørelsen havde et pengeinstitut frespurgt, hvrvidt bligatiner, der er udstedt af en virksmhed g indekseres på baggrund af et aktieindeks, skal kategriseres sm indeksbligatiner eller erhvervsbligatiner. Finanstilsynet traf følgende afgørelse:

8 Finanstilsynet meddelte instituttet, at den traditinelle definitin på en indeksbligatin er en bligatin, hvis værdi bliver reguleret i takt med prisudviklingen i samfundet. Aktieindekserede bligatiner kan ikke siges direkte at relatere sig til prisudviklingen, men i stedet alene til udviklingen i erhvervsvirksmheder. De mhandlede aktieindekserede bligatiner skal derfr kategriseres sm erhvervsbligatiner i henhld til puljebekendtgørelsens 10. De pågældende bligatiner var indekseret på de største aktier i Eurpa henhldsvis de største aktier i USA. Obligatinerne var ufrrentede, da kursen på bligatinen i stedet frøgedes med en prcentdel af stigningen i aktieindekset. Hvis aktieindekset faldt, var bligatinerne garanteret indfrielse til kurs 100 på udløbstidspunktet. Endelig skal det plyses, at knsekvensen af, at et værdipapir/instrument ikke er mfattet af plistningen i 12, stk. 1, men i stedet skal betegnes sm et afledt finansielt instrument bl.a. er, at de ikke kan indgå i et særskilt depts prtefølje, medmindre der er tale m ptiner eller warrants, jf. puljebekendtgørelsens Finanstilsynets vurdering Ved investering i et af de pågældende Bnuscertifikater investerer kunden i udviklingen af den underliggende aktie. Bnuscertifikatet kan falde g stige ubegrænset. Hvis der er fastsat et lft, er afkastet dg begrænset heraf. Kunden kan dermed tabe p til det indskudte beløb. Bnussen ved et Bnuscertifikat ligger i den strukturerede del af prduktet. Hvis kursen på den underliggende aktie ikke på nget tidspunkt i certifikatets løbetid har været under en bestemt grænse (sikkerhedsniveauet), udbetales et frud bestemt beløb (bnusniveauet) uafhængigt af kursen på den underliggende aktie, dg højst p til et evt. fastsat lft. Betalingen fr prduktet sker ved, at kunden giver afkald på udbytte af den underliggende aktie. Hvis der er fastsat et lft, giver kunden endvidere afkald på en evt. kursstigning på den underliggende aktie ver dette lft. Efter K Bank A/S pfattelse er risiken ved investering i Bnuscertifikater mindre end ved investering direkte i den underliggende aktie. Finanstilsynet er ikke enig heri. Både ved investering i Bnuscertifikatet g i den underliggende aktie risikerer man at tabe hele sin investering. Derudver giver man ved Bnuscertifikatet afkald på udbytte, samt afkastet, hvis kursen verstiger et evt. fastsat lft på Bnuscertifikatet. Det skal hertil nævnes, at ved investering i et Bnuscertifikat erhverver man en usikret frdring på udstederen (her A N.V.). Udver at være afhængig af udviklingen i udstederen af den underliggende aktie er man således gså afhængig af betalingsevnen hs udstederen af Bnuscertifikatet. Bnuscertifikater kan således give kunden et større tab, end ved investering direkte i den underliggende aktie, idet man samtidig har givet afkald på udbytte. K Bank A/S anfører, at Bnuscertifikaterne kan sidestilles med enten aktier eller erhvervsbligatiner, jf. puljebekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 11, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Finanstilsynet finder, at Bnuscertifikater ikke kan sidestilles med aktier eller erhvervsbligatiner, jf. herunder, men at der derimd er tale m et afledt finansielt instrument. Lv m finansiel virksmhed 12, stk. 1, indehlder, sm det gså fremgår af lvbemærkningerne, en udtømmende liste af placeringsmulighederne fr de pågældende psparingsfrmer. I stk. 1, nr. 11, er der åbnet mulighed fr at Finanstilsynet kan gdkende nye værdipapirer, der pfylder kravet m en vis mindste kvalitet af det enkelte værdipapir. Sm nævnt i lvbemærkningerne, skal denne dispensatinsadgang anvendes restriktivt. Sidestillelse med aktier

9 Finanstilsynet skal først g fremmest gøre pmærksm på, at K Bank A/S anmdning af 17. nvember 2008, Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 g K Bank A/S freløbige klage af 15. april 2009 alle vedrører sidestillelse af de pågældende certifikater med erhvervsbligatiner. I K Bank A/S endelige klage af 12. maj 2009 nedlægges gså påstand m at sidestille certifikaterne med aktier. Finanstilsynet har således ikke tidligere truffet afgørelse i sagen m at sidestille Bnuscertifikater med aktier g skal på denne baggrund begære denne del af sagen afvist. Subsidiært skal Finanstilsynet anføre følgende: Der er væsentlige frskelle på at investere direkte i den underliggende aktie g at investere i et Bnuscertifikat. Ved køb af en aktie erhverver man en ejerandel i virksmheden. Hertil medfølger en række selskabsretlige aktinærrettigheder. Det drejer sig bl.a. m ret til at mdtage indkaldelse til generalfrsamlinger, ret til at møde p, tage rdet g afgive stemme på generalfrsamlingen, g ret til udbytte m.v. fra selskabet. Ved et Bnuscertifikat får man ikke en ejendmsret til den underliggende aktie. Man erhverver således alene en frdring på udstederen g ikke ejendmsretten til aktierne. Herudver har Bnuscertifikaterne en løbetid, sm efter K Bank A/S plysninger typisk er 1-3 år. Der findes ikke en sådan løbetid på aktier, hvr investr til enhver tid har mulighed fr at sælge eller behlde sine aktier, afhængigt af vedkmmendes frventninger til udviklingen i aktiekursen. I frhld til værdiansættelsen ligger afkastet fra en investering direkte i aktien i aktiekursen. Ved pgørelsen af afkastet på et Bnuscertifikat er det væsentlige den strukturerede del i frm af sikkerhedsniveauet, bnusniveauet g et evt. lft. Der er altså indsat en række andre elementer, sm sættes i eller ud af kraft afhængig af udviklingen i kursen på den underliggende aktie. Afkastet på Bnuscertifikatet vil således ikke nødvendigvis afspejle aktiekursen. Det skal hertil bemærkes, at Bnuscertifikaterne netp markedsføres sm interessante når markedet er mderat stigende eller faldende eller bevæger sig sidelæns altså i de situatiner, hvr afkastet ikke afskygger aktiekursen. På baggrund af venstående finder Finanstilsynet, at Bnuscertifikater har en række væsentlige frskelle fra en aktie, g at de derfr ikke kan sidestilles med aktier i medfør af puljebekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 11, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Sidestillelse med erhvervsbligatiner K Bank A/S anfører, at idet Bnuscertifikatet indebærer, at kunden har en frdring på A Bank N.V., minder det prdukttypemæssigt mest m en erhvervsbligatin. Til støtte herfr henvises til Finanstilsynets afgørelse af 14. juli 2000, der efter K Bank A/S pfattelse kan tages til indtægt fr en bredere definitin af erhvervsbligatiner. Erhvervsbligatiner udstedes typisk af stre virksmheder fr at låne kapital. Der er tale m en frdring md udstederen af bligatinen. Investr mdtager en fast rente på bligatinen, g ved bligatinens udløbstid, vil bligatinen blive indfriet til en på frhånd fastsat minimumskurs typisk til kurs 100. Risiken ved en erhvervsbligatin ligger i, at udstederen af bligatinen ikke kan pfylde sine betalingsfrpligtelser i henhld til bligatinen. Der er således en risik fr at miste hele sin investering, hvis udstederen af erhvervsbligatinen går knkurs. Den væsentlige frskel til Bnuscertifikater er, at der ved certifikaterne ikke er en på frhånd fastsat indfrielseskurs, idet værdien følger den underliggende aktie. Samtidig afviger certifikatet ved den strukturerede del med sikkerhedsniveau, bnusniveau g evt. lft gså betydeligt fra erhvervsbligatiner. Finanstilsynets afgørelse af 14. juli 2000 vedrørte spørgsmålet, m aktieindekserede bligatiner skal kategriseres sm indeksbligatiner eller erhvervsbligatiner i henhld til puljebekendtgørelsen. De pågældende papirer havde

10 bligatinernes karakteristika i frm af en frdring på udsteder, hvr investr havde ret til indfrielse til kurs 100 på udløbstidspunktet. Der var ikke knyttet særlige elementer til bligatinen. Finanstilsynet er ikke enig i, at afgørelsen kan tages til indtægt fr en bredere definitin af erhvervsbligatiner, hvrved Bnuscertifikater skulle være mfattet heraf. På baggrund af venstående finder Finanstilsynet, at Bnuscertifikater ikke kan sidestilles med erhvervsbligatiner i medfør af puljebekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 11, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Afledt finansielt instrument Da Bnuscertifikaternes værdi afhænger af den underliggende aktie, g de ikke kan sidestilles med hverken aktier eller erhvervsbligatiner, finder Finanstilsynet, at der er tale m afledte finansielle instrumenter, jf. puljebekendtgørelsens 14. Ankenævnet udtaler: Niels Blt Jørgensen g Steen Mejer udtaler: Fr så vidt angår Finanstilsynets påstand m afvisning af den del af K Bank A/S klage, der vedrører sidestillelse af de mhandlede certifikater med aktier bemærkes, at K Bank A/S i sit brev af 17. nvember 2008 til Finanstilsynet indledningsvis anfører: Kan Finanstilsynet bekræfte, at certifikater er mfattet af bekendtgørelse nr af 13. december , stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11?. Herefter, g da aktier er nævnt i bekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 3, findes der - uanset at Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 ikke mtaler aktier - ikke grundlag fr at afvise K Bank A/S klage sm påstået. Erhvervsankenævnet lægger efter det plyste til grund, at et bnuscertifikat indehlder en væsentlig større risik end en erhvervsbligatin, idet der ikke på frhånd er fastsat en indløsningskurs, g at et bnuscertifikat indehlder væsentlige strukturerede dele, sm adskiller dem betydeligt fra erhvervsbligatiner. Det lægges endvidere til grund, at et bnuscertifikat savner grundlæggende selskabsretlige karakteristika, ligesm de indehlder væsentlige strukturerede dele, sm adskiller dem betydeligt fra aktier. På denne baggrund, g da dispensatinsadgangen efter bekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 11, ifølge bestemmelsens frarbejder skal anvendes restriktivt, tiltræder Erhvervsankenævnet Finanstilsynets vurdering, hvrefter bnuscertifikaterne ikke er mfattet af bekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 3, jf. 11. Cat Baldvinssn udtaler: Bnuscertifikatet er et massegældsbrev, udstedt af en erhvervsvirksmhed A (en bank undergivet skærpet tilsyn), der er frpligtet til at betale det i bligatinsbetingelserne fastsatte afkast. Det kan ikke diskvalificere bnuscertifikatet sm erhvervsbligatin, hvrledes selve afkastet er fastsat/aftalt g m der er større eller mindre risik på frdringens afkast g hvedstl. Afkastet er indekseret md udviklingen i en banks aktiekurs g desuden afhængig af kursudviklingen inden fr ngle givne kursrammer. Sidstnævnte udgør ganske rigtigt et ptinselement men diskvalificerer ikke bnuscertifikatet, status sm erhvervsbligatin. Jeg stemmer herefter fr at tage K Banks påstand til følge fr så vidt angår spørgsmålet m, hvrvidt det mhandlede bnuscertifikat efter puljebekendtgørelsen kan mfattes af betegnelsen virksmhedsbligatin. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Ankenævnet stadfæster derfr Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009.

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 1. februar 2013 (J.nr. 2012-0031919) Konkrete

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktinssekretariatet Att.: Peter Kyhl TV-Byen 2860 Søbrg København den 3. juli 2007 Afgørelse vedrørende klage ver DRs pfyldelse af krav m klassisk musik på den fjerde radikanal

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger Spørgsmål g svar til Ringsted Kmmune vedr. tilbudsindhentning af bankfrretninger 1. Betalingskrt I nævner et behv fr ca. 100 betalingskrt det være sig visa/dankrt eller mastercard. Da der er prisfrskel

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET

RESUMÉ AF PROGRAMMET RESUMÉ AF PROGRAMMET Dette resumé skal læses sm en intrduktin til Basisprspektet ("Base Prspectus"). Enhver beslutning m at investere i Obligatinerne ("Ntes") bør baseres på en gennemgang af Basisprspektet

Læs mere

5. Udbud. Spørgsmål og svar 22.11.2010. Nr. Spørgsmål Svar

5. Udbud. Spørgsmål og svar 22.11.2010. Nr. Spørgsmål Svar 5. Udbud Spørgsmål g svar 22.11.2010 Nr. Spørgsmål Svar 1 Trafikplan i henhld til pakkebeskrivelser. Sydtrafik bedes uddybe hvrledes de planlagte trafik-, rutem- g -nedlæggelser på tværs af pakkerne skal

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger PROSPEKT Investeringsfreningen Danske Invest Select Fællesprspekt fr 6 Flexinvest-afdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs Flexinvest Aktier Flexinvest

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsrden til mødet i Bestyrelsen fr Midttrafik 17. marts 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering m møde med Teknisk Udvalg i Aarhus

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

Lov om rekonstruering og afvikling af visse finansielle virksomheder. PWC s Bankseminar november 2016 Vicedirektør Jens Verner Andersen

Lov om rekonstruering og afvikling af visse finansielle virksomheder. PWC s Bankseminar november 2016 Vicedirektør Jens Verner Andersen Lv m reknstruering g afvikling af visse finansielle virksmheder PWC s Bankseminar 2016 24. nvember 2016 Vicedirektør Jens Verner Andersen Oversigt Krt m Finansiel Stabilitet Restrukturering g afvikling

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere