Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016"

Transkript

1 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid 6 Delmålgrupper og demografi Slide 2

3 1. Introduktion Slide 3

4 Baggrund Formål Denne undersøgelse har til formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm i Tyskland. Undersøgelsen er gennemført i forlængelse af en tilsvarende positioneringsundersøgelse i Danmark og er planlagt til at skulle gennemføres på årlig basis. Undersøgelsen er gennemført første gang i 2013 og undersøgelsen i er således den fjerde i rækken. Undersøgelsen fokuserer på en kortlægning af Bornholms positionering som destination for hovedferier med henblik på at identificere relevante indsatsområder for markedsføringen samtidig er fokus rettet mod at opnå viden om eventuelle udviklinger i Bornholms positionering på det tyske marked ift. og. Nøglespørgsmål Undersøgelsen er tilrettelagt med henblik på at besvare følgende nøglespørgsmål: Hvad er tyskernes kritiske beslutningsparametre ifm. valg af feriedestination? Og hvordan er beslutningsparametrene vægtet ift. hinanden? Hvordan er Bornholm og konkurrerende destinationer positioneret ift. de kritiske beslutningsparametre og ift. forskellige delmålgruppper/segmenter? Hvad er alternativerne til et besøg på Bornholm? Hvordan er konkurrencefladen til andre danske destinationer? Hvordan foregår beslutningsprocessen for valg af feriedestination? Hvad er de største barrierer for at besøge Bornholm? Hvilke potentialer er der for at tiltrække flere besøgende til Bornholm fremadrettet? Hvilken udvikling er der på det tyske marked ift. og. Slide 4

5 Geografisk opland tysk marked Undersøgelsen gennemføres i den nordlige del af Tyskland, da de sydlige Bundesländer er mere orienteret mod sydeuropæiske feriedestinationer. Dette understøttes af den nuværende geografiske fordeling af tyske besøgende til Bornholm. Således kommer 7 af de besøgende i fra hvad der kunne benævnes Nordvest korridoren eller Nordøstkorridoren, mens 2 kommer fra de øvrige 8 sydligere delstater, som udgør 6 af befolkningen i Tyskland. Der er dog tegn på en igangværende forskydning af dette. Andelen af besøgende, der kommer fra Nordvest korridoren - bestående af delstaterne Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen og Nordrhein- Westfalen er således faldet fra 5 i 2013 til 5 i. Mens andelen fra de 8 sydlige delstater er steget fra 1 i 2013 til 2 i. Andelen der kommer fra Nordøst korridoren bestående af Mecklenburg-Vorpommern, Branden-burg og Berlin er derimod nogenlunde konstant. Indbyggertallet i Nordvest korridoren er 22,4 mio. mennesker og i Nordøst korridoren bor 5,7 mio. mennesker tilsammen udgør det primære tyske markedsområde således 3 af den tyske befolkning. Nordvest korridor 5 (2013: 5) Nordøst korridor 2 (2013: 2) Kilde: Færgens løbende måling af kundetilfredshed Slide 5

6 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzights har varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel i Tyskland. Målgruppe Undersøgelsens er gennemført blandt personer i alderen år repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den tyske befolkning i de 8 nordligste Bundesländer. Målgruppen er yderligere afgrænset til kun at omfatte personer, som ikke afviser Danmark som feriedestination. Stikprøve og kvoter Der er gennemført i alt interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 9 af den nordtyske befolkning svarende til at er screenet fra, fordi de afviser Danmark som feriedestination. Der er foretaget kvotestyring, således, at der er gennemført ca. 500 interview i hhv. Nordvesttyskland (Nordvestkorridoren) og Nordøst-tyskland (Nordøstkorridoren). Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den tyske befolkning i de 8 Bundesländer. Delmålgrupper Pga. infrastrukturen i Tyskland samt Bornholms geografiske placering syntes opdelingen i nordvest og nordøst korridorerne naturlig. Vi har derfor også lagt et snit igennem datamaterialet med henblik på at undersøge forskelle imellem disse to geografiske delmålgrupper om der er er en særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Færgen og Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter: De to geografiske målgrupper: Vestkorridor: Bopæl i de 5 nordvestlige Bundesländer: Bremen, Hamburg, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen eller Schelswig-Holstein. Østkorridor: Bopæl i de 3 nordøstlige Bundesländer: Berlin, Brandenburg eller Mecklenburg-Vorpommern. Slide 6

7 2. Opsummering Slide 7

8 Opsummering Nordtyskernes øgede interesse for Danmark som feriedestination fastholdes i. Således udtrykker 3 totalt set, at de helt sikkert kunne forestille sig et ferieophold i Danmark. I var andelen 2. Ønsket om at besøge Danmark er på samme niveau i øst- og i vestkorridoren og størst blandt de der tidligere har besøgt Danmark. Andelen der har interesse for at besøge Bornholm er dog højere i Nordøst end i Nordvest Tyskland (hhv. 3 og 2), hvilket sandsynligvis kan tilskrives den lettere tilgængelighed/ kortere afstand via Sassnitz- Rønne ruten. Awareness niveauet til Bornholm falder en smule i Nordøst-korridoren - fra 5 i til 4 i. Totalt set angiver 2 af befolkningen i det nordlige Tyskland, at de kender noget til (2) eller meget til () Bornholm som feriedestination. Det overordnede kendskab til Sassnitz Rønne ruten fastholdes i, men kendskabet i Nordvest-korridoren nærmer sig nu niveauet i Østkorridoren. Det mere kvalificerede kendskab til overfartstiden er faldet fra 4 i til 4 i og er igen på niveau med hvor totalt 4 svarede, at overfartstiden ligger i intervallet 3-4 timer. Som tidligere år er overnatningsmulighederne det vigtigste valgkriterie når der skal vælges ferieområde i Danmark. I top tre var derudover de samlede udgifter for ferien og mulighederne for at bruge naturen aktivt. Tyskerne har derudover størst interesse for naturoplevelser og madoplevelser, når de er på ferie i Danmark. Og der syntes yderligere at være en øget interesse for mere aktive oplevelser som outdoor aktiviterer eller kulturoplevelser fremfor muligheden for at slappe af og lave ingenting. Tyskerne associerer i høj grad Bornholm med natur, hav og vejr, når de spørges åbent om hvad de umiddelbart forbinder med Bornholm. Samtidig mener tyskerne også, at Bornholm især vil leve op til deres forventninger til et rejsemål i Danmark med hensyn til mulighederne for at bruge naturen i området aktivt. Også forventningerne til overnatningsmulighederne forventer tyskerne i høj eller i meget høj grad at få indfriet på Bornholm. Til gengæld forbinder tyskerne ikke Bornholm med den store kulinariske oplevelse og forventningerne ligger ligeledes et stykke nede på listen. Som på det svenske marked kan et indsatsområde I 2017 derfor være at øge kendskabet til Bornholms store udvalg af madoplevelser og specialiteter. Men med det overordnede formål at styrke kendskabet og Bornholms position i det nuværende positive tyske marked for ferieophold i Danmark. Slide 8

9 3. Danmark som feriedestination Slide 9

10 Kendskab til ferieområder i DK Hvilke af disse ferieområder i Danmark kender du eller har hørt om? (Total) København Nordjylland/Vesterhavet Bornholm Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Lolland/Falster/Møn Sjælland eksklusiv København Samsø Læsø Kender ingen af ovenstående områder Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 10

11 Kendskab til ferieområder i DK Hvilke af disse ferieområder i Danmark kender du eller har hørt om? Nordvest Nordøst København Nordjylland/Vesterhavet Bornholm Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Lolland/Falster/Møn Sjælland eksklusiv København Samsø Læsø Kender ingen af ovenstående områder København Nordjylland/Vesterhavet Bornholm Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Lolland/Falster/Møn Sjælland eksklusiv København Samsø Læsø Kender ingen af ovenstående områder Base: Total: Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 11

12 Tidligere besøg af ferieområder i Danmark Hvilke af disse ferieområder i Danmark har du besøgt indenfor de seneste 5 år? (Total) København 4 Nordjylland/Vesterhavet 3 Fanø/Rømø 2 Fyn og det Sydfynske Øhav Bornholm Lolland/Falster/Møn Blandt den andel af den tyske befolkning, der har besøgt Danmark, er Danmark i gennemsnit blevet besøgt 1,79 gange i løbet af en 5 års periode. Sjælland eksklusiv København Samsø Læsø Ved ikke/husker ikke Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark: : (482) Slide 12

13 Tidligere besøg af ferieområder i Danmark Hvilke af disse ferieområder i Danmark har du besøgt indenfor de seneste 5 år? I Nordvest korridoren er Danmark i gennemsnit blevet besøgt 1,84 gange indenfor de seneste 5 år i nordøst korridoren er den gennemsnitlige besøgsfrekvens 1,71. Nordvest Nordøst København 4 København 5 Nordjylland/Vesterhavet 3 Nordjylland/Vesterhavet 2 Fanø/Rømø 2 Fanø/Rømø 2 Fyn og det Sydfynske Øhav 2 Fyn og det Sydfynske Øhav 2 Bornholm 1 Bornholm 2 Lolland/Falster/Møn 1 Lolland/Falster/Møn 1 Sjælland eksklusiv København Sjælland eksklusiv København 1 Samsø Samsø Læsø Læsø Ved ikke/husker ikke Ved ikke/husker ikke Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark Nordvest: : (262), Nordøst: : (220) Slide 13

14 Ønske om at holde ferie i Danmark Kan du forestille dig at holde ferie i Danmark (igen)? (Split på geografi) Nordøstkorridor Nordvestkorridor Total Helt sikkert Højst sandsynligt Måske Base: Total: Alle (1002), Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 14

15 Ønske om at holde ferie i Danmark Kan du forestille dig at holde ferie i Danmark (igen)? (Split på om der tidligere har været afholdt ferie) Måske Højst sandsynligt Helt sikkert Andelen som svarer, at de helt sikkert kunne forestille sig at holde ferie i Danmark er steget betydeligt siden og er naturligt højere, blandt de der har besøgt Danmark tidligere men der er omvendt stadig en relativt stor gruppe, som endnu ikke har fået indfriet deres ønske om en ferie i Danmark Har aldrig besøgt Danmark Har tidligere besøgt Danmark Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark: : (514) : (544) : (604), Personer, som aldrig har været på ferie i Danmark: : (486) : (457) : (398), (Total : 1002, der ikke afviser at holde ferie i Danmark, udgør 9) Slide 15

16 Områder af interesse Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Total) København Nordjylland/Vesterhavet Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Bornholm Fanø/Rømø Sjælland eksklusiv København Lolland/Falster/Møn Samsø Læsø Ved ikke Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 16

17 Områder af interesse Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Total) Nordvest Nordøst København Nordjylland/Vesterhavet Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Bornholm Fanø/Rømø Sjælland eksklusiv København Lolland/Falster/Møn Samsø Læsø Ved ikke Sjælland eksklusiv København Interessen for at besøge Bornholm er højere i Nordøst korridoren end i Nordvest korridoren. Omvendt for Fanø/Rømø, hvilket illustrerer betydningen af den geografiske nærhed. København Nordjylland/Vesterhavet Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Bornholm Fanø/Rømø Lolland/Falster/Møn Samsø Læsø Ved ikke Base: Total: Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 17

18 Overnatningsform Hvilke former for indkvartering er det mest sandsynligt, at du vil benytte? (Total) Sommerhus Hotel/kro Ferielejlighed Pension/vandrehjem Bed & breakfast Campingplads Privat indkvartering Privat udlejning (Airbnb) Anden indkvartering Ved ikke På Bornholm udbydes der lige nu over 300 private lejemål gennem Airbnb Sommerhus er tyskernes foretrukne indkvartering. Det samme gælder kun for 1 af svenskerne Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 18

19 Overnatningsform Hvilke former for indkvartering er det mest sandsynligt, at du vil benytte? (Total) Nordvest Nordøst Sommerhus Hotel/kro Ferielejlighed Pension/vandrehjem Bed & breakfast Campingplads Privat indkvartering Privat udlejning (Airbnb) Anden indkvartering Ved ikke Sommerhus Hotel/kro Ferielejlighed Pension/vandrehjem Bed & breakfast Campingplads Privat indkvartering Privat udlejning (Airbnb) Anden indkvartering Ved ikke Base: Total: Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 19

20 Tidshorisont for planlægning af ferie Hvor lang tid i forvejen vil du typisk begynde at planlægge og booke din ferie? (Total) Lige op til 2-4 uger i forvejen 1-2 måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen 1 1 Mere end 1 år i forvejen Ved ikke Base: Total: Alle : (1001) : (1002) Slide 20

21 Tidshorisont for planlægning af ferie Hvor lang tid i forvejen vil du typisk begynde at planlægge og booke din ferie? Nordvest Nordøst Lige op til Lige op til 2-4 uger i forvejen 2-4 uger i forvejen 1-2 måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen 1 1 Mere end 1 år i forvejen Mere end 1 år i forvejen Ved ikke Ved ikke Base: Total: Nordvest: : (568) : (530), Nordøst: : (433) : (472) Slide 21

22 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark (1) Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? (Total) Betydningen af overnatningsmuligheder ved valg af feriedestination i Danmark, er steget yderligere i. Overnatnin gsmulighe derne De samlede udgifter for ferien Mulighede rne for at bruge naturen i området aktivt Mulighede rne for at slappe af og lave ingenting Seværdigh ederne Restaurant - og spisemulig hederne Mulighede rne for strand- og badeliv Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 22

23 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark (2) Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? (Total) Udvalget af aktiviteter /oplevels er Shoppingmulighed erne Transport tiden forbundet med rejsen Mulighed erne for at cykle i området Positiv omtale fra venner/fa milie Området har lavet bæredygti ge initiativer Særlige begivenhe der Kender området fra tidligere Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 23

24 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? Overnatningsmulighederne De samlede udgifter for ferien Mulighederne for at slappe af og lave ingenting Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Seværdighederne Mulighederne for strand- og badeliv Restaurant- og spisemulighederne Udvalget af aktiviteter/oplevelser Shopping-mulighederne Transporttiden forbundet med rejsen Positiv omtale fra venner/familie Mulighederne for at cykle i området Området har lavet bæredygtige initiativer Særlige begivenheder Kender området fra tidligere Nordvest 0,0 0,0 3,0 2,9 2,9 2,5 2,3 2,4 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,4 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5 3,2 3,2 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3, (Gennemsnit) Overnatningsmulighederne De samlede udgifter for ferien Mulighederne for at slappe af og lave ingenting Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Base: Total: Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Seværdighederne Mulighederne for strand- og badeliv Restaurant- og spisemulighederne Udvalget af aktiviteter/oplevelser Shopping-mulighederne Transporttiden forbundet med rejsen Positiv omtale fra venner/familie Mulighederne for at cykle i området Området har lavet bæredygtige initiativer Særlige begivenheder Kender området fra tidligere Nordøst 0,0 0,0 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 3,7 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3 3,5 3,4 3,2 3,5 3,4 2,8 2,8 3,0 2,9 2,3 2,4 2, Slide 24

25 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark - bæredygtighed Du har svaret at bæredygtige initiativer har en betydning for dit valg af ferieområde. Kunne du give eksempler på konkrete initiativer eller typer af bæredygtige initiativer som kunne have en betydning for dig? (Total) Natur/Nationalpark/ naturreservat 2 Miljøvenlig/ bæredygtig initiativer Bæredygtig energi Mad (økologisk/nærproduceret/vegetarisk) Affaldssortering/Pant/Genanvendelse Overnatning (miljøinitiativer) Mindre trafik/ mere offentlig transport/cykel Ikke forurenet Andet Ved ikke / Intet Tyskerne nævner hyppigst natur, nationalparker og lign., miljøvenlige/ bæredygtige initiativer eller bæredygtig energi. Hvor Svenskerne hyppigst nævner økologisk, nærproduceret, vegetarisk/ vegansk mad, natur, nationalparker og lign. og affaldssortering/ genanvendelse af ressourcer Base: Total: Respondenter, der går ind for bæredygtige initiativer (afgørende til mindre betydning) : (810) Slide 25

26 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark - bæredygtighed Du har svaret at bæredygtige initiativer har en betydning for dit valg af ferieområde. Kunne du give eksempler på konkrete initiativer eller typer af bæredygtige initiativer som kunne Nordvest have en betydning for dig? Nordøst Natur/Nationalpark/ naturreservat Miljøvenlig/ bæredygtig initiativer 2 Natur/Nationalpark/ naturreservat Miljøvenlig/ bæredygtig initiativer 2 Bæredygtig energi Bæredygtig energi Mad (økologisk/nærproduceret/veg Affaldssortering/Pant/Genanven delse Mad (økologisk/nærproduceret/veg Affaldssortering/Pant/Genanven delse Overnatning (miljøinitiativer) Overnatning (miljøinitiativer) Mindre trafik/ mere offentlig transport/cykel Mindre trafik/ mere offentlig transport/cykel Ikke forurenet Ikke forurenet Andet Andet Ved ikke / Intet 4 Ved ikke / Intet Base: Respondenter, der går ind for bæredygtige initiativer (afgørende til mindre betydning): Nordvest: (438), Nordøst: (372) Slide 26

27 Interesse for begivenheder/oplevelser ved ferie i DK Hvor interessante er nedenstående typer af begivenheder og oplevelser for dig, når du gør dig overvejelser om en ferie i Danmark? (Total) Naturopl evelser Madople velser Shoppin goplevel ser Outdoor aktivitet er Kulturbe givenhed er Musikfes tivaler Koncerte r Temaophold Sportsbe givenhed er Når det kommer til aktiviteter og oplevelser ifm. ferien i Danmark står naturoplevelser fortsat øverst på listen for tyskerne om end interessen er vigende. Derimod er der fortsat stigning i den generel interesse for aktiviteter og oplevelser. Således er madoplevelser ved at nå samme niveau som naturoplevelser i Særdeles interessant Meget interessant Noget interessant Mindre interessant Slet ikke interessant Ved ikke Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 27

28 Interesse for begivenheder/oplevelser ved ferie i DK Hvor interessante er nedenstående typer af begivenheder og oplevelser for dig, når du gør dig overvejelser om en ferie i Danmark? Nordvest (Total) Nordøst Naturoplevelser Madoplevelser Shoppingoplevelser Outdooraktiviteter Kulturbegivenheder Musikfestivaler Koncerter Tema-ophold Sportsbegivenheder 4,0 3,8 4,0 3,8 3,7 3,7 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 3,0 2,7 2,7 2,6 2,4 2,4 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,2 2,2 Naturoplevelser Madoplevelser Shoppingoplevelser Outdooraktiviteter Kulturbegivenheder Musikfestivaler Koncerter Tema-ophold Sportsbegivenheder 3,9 3,9 4,0 3,7 3,7 3,6 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,5 2,5 2,3 2,2 2,3 2,1 2,2 2,3 2, Base: Total: Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 28

29 4. Zoom på Bornholm som feriedestination Slide 29

30 Kendskab til Bornholm Hvad er dit kendskab til øen Bornholm i Østersøen? (Total) Kender meget til Fortsat stigning i kendskabet til Bornholm Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 30

31 Kendskab til Bornholm Hvad er dit kendskab til øen Bornholm i Østersøen? (Total) Nordvest Stigningen i kendskabet til Bornholm totalt set, er især båret af en stigning i Østkorridoren. Nordøst Kender meget til Kender meget til Kender noget til Kender noget til 2 1 Kender lidt til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Kender slet ikke/har ikke hørt om Base: Total: Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 31

32 Associationer til Bornholm Hvad forbinder du umiddelbart med Bornholm. Hvad er det første som du kommer til at tænke på (åbent spørgsmål)? Natur, hav og vejr Østersøen / Ø Strand / Badning / Ferie Behagelig / rekrativ / smuk ø Historie / Seværdigheder Danmark Fiskeri / Fisk Butterfahrt / Shoppe bådtur / Færge Afsondret Udendørs aktivitet Kendskab fra Familie / Venner / Kolleger Eventyr Dyrt Lidt trafik / Få mennesker Andet Ved ikke / Intet Tyskerne forbinder i stigende grad Bornholm med natur, hav og vejr, samt strand, badning og ferie Base: Kender Bornholm : (950) : (755) Slide 32

33 Associationer til Bornholm Hvad forbinder du umiddelbart med Bornholm. Hvad er det første som du kommer til at tænke på (åbent spørgsmål)? Nordvest Nordøst Natur, hav og vejr Østersøen / Ø Strand / Badning / Ferie Behagelig / rekrativ / smuk ø Historie / Seværdigheder Danmark Fiskeri / Fisk Butterfahrt / Shoppe bådtur Afsondret Udendørs aktivitet Kendskab fra Familie / Eventyr Dyrt Lidt trafik / Få mennesker Andet Ved ikke / Intet Natur, hav og vejr Østersøen / Ø Strand / Badning / Ferie Behagelig / rekrativ / smuk ø Historie / Seværdigheder Danmark Fiskeri / Fisk Butterfahrt / Shoppe bådtur Afsondret Udendørs aktivitet Kendskab fra Familie / Eventyr Dyrt Lidt trafik / Få mennesker Andet Ved ikke / Intet Base: Kender Bornholm Nordvest: : (542) : (363), Nordøst: : (408) : (392) Slide 33

34 Meget relevant Ret relevant Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Total) af befolkningen i markedsområdet i Tyskland anser Bornholm, som meget relevant for en ferie til Danmark - en positiv fremgang ift. hvor andelen var 1. De som har angivet, at de slet ikke har noget kendskab til Bornholm er blevet præsenteret for Bornholm vha. nedenstående tekst: Egal zu welcher Jahreszeit Sie Bornholm besuchen die schöne Felseninsel bietet für jeden das passende Erlebnis. Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Bornholm kann man auf verschiedene Weise wahrnehmen. Verwenden Sie Ihren Geruchssinn, um den Duft von Meer und Wald auf Bornholm auf sich einwirken zu lassen. Verwenden Sie Ihren Bewegungssinn und begeben Sie sich auf Wanderschaft auf den fast unzähligen malerischen Pfaden an der Küste oder in den Spalttälern oder unternehmen Sie eine Radtour auf dem gut ausgebauten Radwegenetz, das die Insel überzieht. Verwenden Sie Ihren Geschmackssinn und kosten Sie von einigen der besten und traditionellsten Bornholmer Spezialitäten in den zahlreichen und vielfältigen Hofläden der Insel. Rezepte sind hier von Generation zu Generation weitergegeben worden. Oder genießen Sie veredelte lokale Rohwaren in den vielen berühmten Gaststätten der Insel. Verwenden Sie Ihren Gehörsinn und besuchen Sie eine der zahlreichen Musikveranstaltungen und Festivals. Erforschen Sie das breite Kunst- und Kulturangebot. Besuchen Sie die vielen interessanten Attraktionen auf Bornholm, auf denen einzigartige Erlebnisse auf Sie warten. Im Mittelalterzentrum Bornholm können Sie beispielsweise an einer Schatzjagd teilnehmen, die Sie an viele historisch interessante oder geheime Stätten auf der Insel führt. Nehmen Sie an einigen der unzähligen Outdoor- Aktivitäten auf Bornholm teil oder besuchen Sie die vielen spannenden und interessanten Sehenswürdigkeiten, die die Insel zu bieten hat. Egal, in welcher Form Sie Bornholm am liebsten wahrnehmen wollen - die Insel wird Ihnen eine Menge an spannenden Erlebnissen bieten! Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 34

35 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Total) Nordvest Nordøst Meget relevant Meget relevant Ret relevant Ret relevant 2 3 Måske relevant Måske relevant Mindre relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Slet ikke relevant Ved ikke Ved ikke Base: Total: Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 35

36 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Sammenhæng mellem kendskab og relevans) Kender slet ikke/har ikke hørt om Når de der ikke har noget kendskab til Bornholm, præsenteres for Bornholm vha. hjælpeteksten, er vurderingen af Bornholms relevans som feriedestination, sammenlignelig med vurderingen blandt de der i forvejen havde kendskab til Bornholm. Kender til Bornholm Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Base: Kender Bornholm : (726) : (728) : (755), Kender ikke Bornholm : (274) : (273) : (247) Slide 36

37 Bornholm som feriemål i efterårsferien I oktober er der efterårsferie i Tyskland. Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en oktober ferie? Nordvestkorridor Nordøstkorridor Total Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Base: Total: : (1001) : (980)(synes at Bornholm er relevant som rejsemål), Nordøst : (433) : (461), Nordvest : (568) (519) Slide 37

38 Forventninger til Bornholm som rejsemål (1) I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? (Total) Mulighed erne for at bruge naturen i området aktivt Mulighed erne for at slappe af og lave ingenting Overnatni ngsmuligh ederne Mulighed erne for at cykle i området Mulighed erne for strand- og badeliv Restauran t- og spisemuli ghederne Udvalget af aktiviteter /oplevels er I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke Ved ikke Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 38

39 Forventninger til Bornholm som rejsemål (2) I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? (Total) De samlede udgifter for ferien Seværdig hederne Transport tiden forbunde t med rejsen Shopping - mulighed erne Positiv omtale fra venner/f amilie Området har lavet bæredygt ige initiativer Særlige begivenh eder/eve nts Kender området fra tidligere I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke Ved ikke Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 39

40 5. Kendskab til færgeruter Slide 40

41 Kendskab til færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige Hvor godt vil du sige, at du kender til nedenstående færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige? (Total) Travemünde Trelleborg Rostock Trelleborg Puttgarden Rødby Rostock Gedser Sassnitz Rønne Ystad-Rønne Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 41

42 Travemünde Trelleborg Rostock Trelleborg Puttgarden Rødby Rostock Gedser Sassnitz Rønne Ystad-Rønne Kendskab til færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige Hvor godt vil du sige, at du kender til nedenstående færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige? (Total) Nordvest Travemünde Trelleborg Rostock Trelleborg Puttgarden Rødby Rostock Gedser Sassnitz Rønne Ystad-Rønne Nordøst Base: Total: Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 42

43 Kendskab til overfartstid på Sassnitz-Rønne ruten Med det kendskab du har til Sassnitz-Rønne ruten, hvad tror du overfartstiden er? (Total) Under 1 time 1-2 timer Faldende kendskab til overfartstiden på Sassnitz- Rønne i (reelt er overfartstiden 3-4 timer). 3-4 timer timer timer Mere end 8 timer Ved ikke Base: Total: Personer med kendskab til færgeruten : (349) : (367) : (382) Slide 43

44 Kendskab til overfartstid på Sassnitz-Rønne ruten Med det kendskab du har til Sassnitz-Rønne ruten, hvad tror du overfartstiden er? (Total) Nordvest Nordøst Under 1 time Under 1 time 1-2 timer timer timer timer timer timer 7-8 timer 7-8 timer Mere end 8 timer Mere end 8 timer Ved ikke Ved ikke Base: Personer med kendskab til færgeruten: Nordvest: : (144) : (153) : (156), Nordøst: : (205) : (214) : (226) Slide 44

45 Kendskab til køretid fra bopæl til Sassnitz Hvis du tænker på afstanden mellem din bopæl og Sassnitz på Rügen hvor mange timers kørsel vil du vurdere, der er fra din Bopæl til Sassnitz? (Gennemsnitligt antal timer) Total 4,78 4,76 4,87 Nordvest Bremen Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Schleswig-Holstein 4,01 3,79 3,68 3,90 4,12 4,85 4,57 4,73 5,19 5,14 4,98 5,59 6,74 6,91 7,12 Nordøst Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern 3,97 3,79 3,86 4,06 4,10 3,99 2,55 2,39 2, Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 45

46 6. Demografi og delmålgrupper Slide 46

47 Geografisk fordeling af interviewpersoner I hvilken delstat bor du? Nordvestkorridor Nordøstkorridor Base: Total: Alle Nordvest: : (549) : (568) : (530), Nordøst: : (451) : (433) : (472) Slide 47

48 Køn og aldersfordeling Er du mand eller kvinde? Hvad er din alder? Kvinde Mand Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 48

49 Årlig husstandsindkomst Hvad er den årlige indkomst før skat i din husstand? Under Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Over Euro Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 49

50 Årlig husstandsindkomst per korridor Nordøstkorridor Nordvestkorridor Total Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Lav indkomst: Under euro, Mellem indkomst: euro, Høj indkomst: euro + Base: Total: Alle som har oplyst indkomst Total : (847) : (862) : (886) Slide 50

51 Personer i husstanden Hvem bor i din husstand foruden dig? Min ægtefælle/samlever Barn/børn i alderen 0-10 år Barn/børn i alderen Jeg bor alene Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Slide 51

52 Feriesegment Hvem er det mest sandsynligt, at du vil tilbringe en ferie i Danmark sammen med? Familiesegment Gruppesegment Parsegment Base: Total: Alle der kan inddeles i segmenter : (905) : (922) : (937) Slide 52

53 Andel som har været på ferie i Danmark Har du nogensinde være på ferie i Danmark? Total Split på indkomstgrupper Andelen der har besøgt Danmark er markant højere i højindkomstgruppen Ja Nej Husker ikke Ja Nej Husker ikke Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Base: Total: Alle : (1000) : (1001) : (1002) Lav indkomst: Under euro Mellem indkomst: euro Høj indkomst: euro + Base: Alle som har oplyst indkomst : (847) : (862) : (886) Slide 53

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 November 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Svensk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Geografisk opland Metode 2 Konklusioner Danmark Tyskland Slide

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig)

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig) 1a 1b I hvilket land bor du? Hvilket postnummer har din by? 1a) Land 1b) Postnummer 01 Tyskland 02 Danmark 03 Sverige 04 Andet land, og det er 2) Til alle Hvilket transportmiddel benytter du i dag? Personbil...

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i og 2017 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere vælger at

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter Turisme- og destinationsudvikling Contents 1 Baggrund og formål 3 2 Konklusion og anbefalinger 5 3 Metode 7 4 Gallup Kompas 9 5 Turisme i Sønderjylland 12 6 Vigtighed/tilfredshed 26 7 Historie 34 8 Information

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern.

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern. Hotel Restaurant Schützenhof auf Hotel Restaurant Schützenhof tilbyder familiære omgivelser i kort afstand til havnen. Introduktion Med et ophold på Hotel Restaurant Schützenhof, vil I befinde Jer lige

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere