Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015"

Transkript

1 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid 6 Delmålgrupper og demografi Slide 2

3 1. Introduktion Slide 3

4 Baggrund Formål Denne undersøgelse har til formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm i Tyskland. Undersøgelsen er gennemført i forlængelse af en tilsvarende positioneringsundersøgelse i Danmark og er planlagt til at skulle gennemføres på årlig basis. Undersøgelsen er gennemført første gang i og undersøgelsen i er således den tredje i rækken. Undersøgelsen fokuserer på en kortlægning af Bornholms positionering som destination for hovedferier med henblik på at identificere relevante indsatsområder for markedsføringen samtidig er fokus rettet mod at opnå viden om eventuelle udviklinger i Bornholms positionering på det tyske marked ift. og. Nøglespørgsmål Undersøgelsen er oprindeligt tilrettelagt mhp. at besvare følgende nøglespørgsmål: Hvad er tyskernes kritiske beslutningsparametre ifm. valg af feriedestination? Og hvordan er beslutningsparametrene vægtet ift. hinanden? Hvordan er Bornholm og konkurrerende destinationer positioneret ift. de kritiske beslutningsparametre og ift. forskellige delmålgruppper/segmenter? Hvad er alternativerne til et besøg på Bornholm? Hvordan er konkurrencefladen til andre danske destinationer? Hvordan foregår beslutningsprocessen for valg af feriedestination? Hvad er de største barrierer for at besøge Bornholm? Hvilke potentialer er der for at tiltrække flere besøgende til Bornholm fremadrettet? Hvilken udvikling er der på det tyske marked ift. og. Slide 4

5 Geografisk opland tysk marked Undersøgelsen gennemføres i den nordlige del af Tyskland, da de sydlige Bundesländer er mere orienteret mod sydeuropæiske feriedestinationer. Dette understøttes tydeligt af den nuværende geografiske fordeling af tyske besøgende til Bornholm. Således kommer 7 af de besøgende i fra hvad der kunne benævnes Nordvest korridoren eller Nordøstkorridoren, mens 2 kommer fra de øvrige 8 sydligere delstater, som udgør 6 af befolkningen i Tyskland. Der er dog tegn på en igangværende forskydning af dette. Andelen af besøgende, der kommer fra Nordvest korridoren - bestående af delstaterne Schleswig- Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen er således faldet fra 5 i til 5 i. Mens andelen fra de 8 sydlige delstater er steget fra 1 i til 2 i. Andelen der kommer kommer fra Nordøst korridoren bestående af Mecklenburg- Vorpommern, Brandenburg og Berlin er derimod nogenlunde konstant. Indbyggertallet i Nordvest korridoren er 22,4 mio. mennesker og i Nordøst korridoren bor 5,7 mio. mennesker tilsammen udgør det primære tyske markedsområde således 3 af den tyske befolkning. Nordvest korridor 5 (: 5) Nordøst korridor 2 (: 2) 1 Sammenlignes størrelsesforholdet mellem Nordøst korridoren og Nordvest korridoren fremgår det yderligere, at de som har bopæl i Nordøst korridoren genererer 3 af besøgene til Bornholm. Kilde: Færgens løbende måling af kundetilfredshed Slide 5

6 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzights har varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel i Tyskland. Målgruppe Undersøgelsens er gennemført blandt personer i alderen år repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den tyske befolkning i de 8 nordligste Bundesländer. Målgruppen er yderligere afgrænset til kun at omfatte personer, som ikke afviser Danmark som feriedestination. Stikprøve og kvoter Der er gennemført i alt interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 9 af den nordtyske befolkning svarende til at er screenet fra, fordi de afviser Danmark som feriedestination. Der er foretaget kvotestyring, således, at der er gennemført 500 interview i hhv. Nordvesttyskland (Nordvestkorridoren) og Nordøsttyskland (Nordøstkorridoren). Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den tyske befolkning i de 8 Bundesländer. Delmålgrupper Pga. infrastrukturen i Tyskland samt Bornholms geografiske placering syntes opdelingen i nordvest og nordøst korridorerne naturlig. Vi har derfor også lagt et snit igennem datamaterialet med henblik på at undersøge forskelle imellem disse to geografiske delmålgrupper om der er er en særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Færgen og Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter: De to geografiske målgrupper: Vestkorridor: Bopæl i de 5 nordvestlige Bundesländer: Bremen, Hamburg, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen eller Schelswig-Holstein. Østkorridor: Bopæl i de 3 nordøstlige Bundesländer: Berlin, Brandenburg eller Mecklenburg-Vorpommern. Slide 6

7 2. Opsummering Slide 7

8 Opsummering Tyskernes interesse for Danmark som feriedestination er steget fra til. Således udtrykker totalt set, at de helt sikkert kunne forestille sig et ferieophold i Danmark. I var andelen 2. Stigningen er størst blandt de der tidligere har besøgt Danmark, men også blandt de som ikke tidligere har været på besøg stiger andelen, der svarer helt sikkert - fra 1 i til 1 i. Stigningerne er gældende både i Nordøst og Nordvest korridoren. Samtidig er det specielt i Øst-korridoren lykkedes at øge kendskabet til Bornholm. Totalt set angiver 2 af befolkningen i det nordlige Tyskland, at de har et godt (2) eller meget godt () kendskab til Bornholm som feriedestination. Og i Østkorridoren er det 3, der udtrykker et godt eller meget godt kendskab mod 2 i. Også kendskabet overordnet til Sassnitz Rønne ruten og det mere kvalificerede kendskab til f.eks overfartstiden er stigende ift.. Igen er stigningen størst i Østkorridoren, hvor 2 udtrykker et godt eller meget godt kendskab til Sassnitz-Rønne mod 1 i. Samtidig svarer 4 totalt, at overfartstiden ligger i intervallet 3-4 timer mod 4 i. Med det stigende kendskab til Bornholm følger naturligt også en øget andel der vælger Bornholm frem for andre danske destinationer, samt en stigning i andelen der opfatter Bornholm som en relevant destination for en ferie til Danmark. Sidstnævnte andel der opfatter Bornholm som meget relevant for en ferie er således steget fra 1 i til 1 i. I målingen er der yderligere spurgt ind til Bornholm relevans for en efterårsferie og her opfattes Bornholm som meget relevant af og som ret relevant af 1 Som tidligere år er overnatningsmulighederne det vigtigste valgkriterie når der skal vælges ferieområde i Danmark. I top tre var derudover mulighederne for at bruge naturen aktivt og de samlede udgifter for ferien, men disse to kriterier har i fået et faldende fokus. I stedet syntes muligheder for nye spændende oplevelser og aktiviteter af have stigende interesse. Således udtrykker 6 at madoplevelser er særdeles interessante (1) eller meget interessante (4) mod 5 i og 5 i. Et oplagt mål for kommunikationsindsatsen i 2016 må derfor være at fortsætte den positive udvikling i kendskabet til Bornholm og den direkte færgetransport på Sassnitz-Rønne ruten. Og derfra udbygge kendskabet til de mange oplevelses muligheder på Bornholm. Slide 8

9 3. Danmark som feriedestination Slide 9

10 Kendskab til ferieområder i DK Hvilke af disse ferieområder i Danmark kender du eller har hørt om? (Total) København Nordjylland/Vesterhavet Bornholm Fanø/Rømø Lolland/Falster/Møn Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Sjælland eksklusiv København Samsø Læsø Kender ingen af ovenstående områder I og blev der ikke målt på kendskabet til Samsø og Læsø Totalt set er awareness niveauet for Bornholm uændret ift. og - og ligger på niveau med Nordjylland/ Vesterhavet. København topper fortsat listen. 0% 40% 50% 60% 70% 80% Slide 10

11 Kendskab til ferieområder i DK Hvilke af disse ferieområder i Danmark kender du eller har hørt om? Nordvest Den uændrede udvikling på totalniveau dækker over en fremgang i awarenessniveauet i Nordøst korridoren og en tilbagegang i Nordvest korridoren. Nordøst København Nordjylland/Vesterhavet Bornholm Fanø/Rømø Lolland/Falster/Møn Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Sjælland eksklusiv København Samsø København Nordjylland/Vesterhavet Bornholm Fanø/Rømø Lolland/Falster/Møn Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Sjælland eksklusiv København Samsø Læsø Læsø Kender ingen af ovenstående områder Kender ingen af ovenstående områder 0% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 40% 50% 60% 70% 80% Slide 11

12 Tidligere besøg af ferieområder i Danmark Hvilke af disse ferieområder i Danmark har du besøgt? (Total) Blandt den andel af den tyske befolkning, der har besøgt Danmark, er Danmark i gennemsnit blevet besøgt 1,96 gange i løbet af en 5 års periode. København Nordjylland/Vesterhavet Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Bornholm Lolland/Falster/Møn Sjælland eksklusiv København Samsø Fremgang i besøgsandelen til Bornholm Læsø Ved ikke/husker ikke 0% 40% 50% 60% Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (544) Slide 12

13 Tidligere besøg af ferieområder i Danmark Hvilke af disse ferieområder i Danmark har du besøgt? Nordvest I Nordvest korridoren er Danmark i gennemsnit blevet besøgt 1,94 gange indenfor de seneste 5 år i nordøst korridoren er den gennemsnitlige besøgsfrekvens 1,99. Nordøst København Nordjylland/Vesterhavet Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Bornholm Lolland/Falster/Møn Sjælland eksklusiv København Samsø Læsø % % København Nordjylland/Vesterhavet Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Bornholm Lolland/Falster/Møn Sjælland eksklusiv København Samsø Læsø 50% Fremgangen i besøgsandelen til Bornholm er båret af en fremgang i Nordøstkorridoren. Ved ikke/husker ikke Ved ikke/husker ikke 0% 40% 50% 60% 0% 40% 50% 60% Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (544) Slide 13

14 Ønske om at holde ferie i Danmark Kan du forestille dig at holde ferie i Danmark (igen)? (Split på om der tidligere har været afholdt ferie) Måske Højst sandsynligt Helt sikkert Andelen som svarer, at de helt sikkert kunne forestille sig at holde ferie i Danmark er steget betydeligt siden og er naturligt højere, blandt de der har besøgt Danmark tidligere men der er omvendt stadig en relativt stor gruppe, som endnu ikke har fået indfriet deres ønske om en ferie i Danmark % 40% 50% 60% 70% Har aldrig besøgt Danmark Har tidligere besøgt Danmark Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (544), Personer, som aldrig har været på ferie i Danmark (457) (Total 1001, der ikke afviser at holde ferie i Danmark, udgør 9) Slide 14

15 Områder af interesse Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Total) København 40% 4 Nordjylland/Vesterhavet 3 3 Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) 2 2 Bornholm Fanø/Rømø Sjælland eksklusiv København Lolland/Falster/Møn Samsø For Bornholm er der fortsat positiv forskel imellem andelen, der udtrykker ønske om besøg (2) og andelen der har besøgt (2). Blandt de store destinationer København og Nordjylland/Vesterhavet er forskellen negativ. Læsø Ved ikke 1 1 0% 3 40% 4 Slide 15

16 Områder af interesse Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Total) Nordvest Nordøst København Nordjylland/Vesterhavet Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Bornholm Fanø/Rømø Sjælland eksklusiv København Lolland/Falster/Møn Samsø Læsø Ved ikke Interessen for at besøge Bornholm er højere i Nordøst korridoren end i Nordvest korridoren. Omvendt for Fanø/Rømø, hvilket illustrerer betydningen af den geografiske nærhed København Nordjylland/Vesterhavet Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Bornholm Fanø/Rømø Sjælland eksklusiv København Lolland/Falster/Møn Samsø Læsø Ved ikke % 3 40% 0% 40% 50% 0% 40% 50% Slide 16

17 Overnatningsform Hvilke former for indkvartering er det mest sandsynligt, at du vil benytte? (Total) Sommerhus Hotel/kro Ferielejlighed Pension/vandrehjem Bed & breakfast Campingplads Privat indkvartering Anden indkvartering Ved ikke % % 40% 50% 60% Slide 17

18 Overnatningsform Hvilke former for indkvartering er det mest sandsynligt, at du vil benytte? (Total) Nordvest Nordøst Sommerhus Hotel/kro Ferielejlighed Pension/vandrehjem Bed & breakfast Campingplads Privat indkvartering Anden indkvartering Ved ikke Sommerhus Hotel/kro Ferielejlighed Pension/vandrehjem Bed & breakfast Campingplads Privat indkvartering Anden indkvartering Ved ikke % 40% 50% 60% 0% 40% 50% 60% 70% Slide 18

19 Tidshorisont for planlægning af ferie Hvor lang tid i forvejen vil du typisk begynde at planlægge og booke din ferie? (Total) Lige op til 2-4 uger i forvejen 1-2 måneder i forvejen 3-4 måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen 1 mere end 1 år i forvejen Ved ikke 0% 3 Slide 19

20 Tidshorisont for planlægning af ferie Hvor lang tid i forvejen vil du typisk begynde at planlægge og booke din ferie? Nordvest Nordøst Lige op til Lige op til 2-4 uger i forvejen 2-4 uger i forvejen 1-2 måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen måneder i forvejen 1 mere end 1 år i forvejen mere end 1 år i forvejen Ved ikke Ved ikke 0% 3 0% 3 Slide 20

21 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark (1) Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge?(total) Betydningen af de samlede udgifter ved valg af feriedestination i Danmark, ser ud til at være faldet i Overnatningsm ulighederne Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget De samlede udgifter for ferien Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Seværdigheder ne % 40% Restaurant- og spisemulighede rne % Mulighederne for strand- og badeliv % 50% 7 100% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke Slide 21

22 Udvalget af aktiviteter/ople velser Mulighederne for at cykle i området Positiv omtale fra venner/familie Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark (2) Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? (Total) Shoppingmulighederne Transporttiden forbundet med rejsen Særlige begivenheder Kender området fra tidligere % 50% 7 100% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke Slide 22

23 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? Nordvest (Gennemsnit) Nordøst Overnatningsmulighederne De samlede udgifter for ferien Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Seværdighederne Restaurant- og spisemulighederne Mulighederne for strand- og badeliv Udvalget af aktiviteter/oplevelser Shopping-mulighederne Positiv omtale fra venner/familie Mulighederne for at cykle i området Transporttiden forbundet med rejsen Særlige begivenheder Kender området fra tidligere 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 2,9 2,9 2,8 2,3 2,4 2,2 Overnatningsmulighederne De samlede udgifter for ferien Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Seværdighederne Restaurant- og spisemulighederne Mulighederne for strand- og badeliv Udvalget af aktiviteter/oplevelser Shopping-mulighederne Positiv omtale fra venner/familie Mulighederne for at cykle i området Transporttiden forbundet med rejsen Særlige begivenheder Kender området fra tidligere 2,4 2,3 2,4 4,1 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 3,7 3,8 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6 3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,0 2,9 3, Slide 23

24 Interesse for begivenheder/oplevelser ved ferie i DK Hvor interessante er nedenstående typer af begivenheder og oplevelser for dig, når du gør dig overvejelser om en ferie i Danmark?(Total) Når det kommer til aktiviteter og oplevelser ifm. ferien i Danmark står naturoplevelser fortsat øverst på listen for tyskerne. Men der en fortsat stigning i den generel interesse for aktiviteter og oplevelser. Således er madoplevelser ved at nå samme niveau som naturoplevelser i. Naturoplev elser Madopleve lser Shoppingo plevelser Outdoorak tiviteter Kulturbegiv enheder Musikfestiv aler Koncerter Temaophold Sportsbegi venheder % 50% 7 100% Særdeles interessant Meget interessant Noget interessant Mindre interessant Slet ikke interessant Ved ikke Slide 24

25 Interesse for begivenheder/oplevelser ved ferie i DK Hvor interessante er nedenstående typer af begivenheder og oplevelser for dig, når du gør dig overvejelser om en ferie i Danmark? Nordvest (Total) Nordøst Naturoplevelser Madoplevelser Shoppingoplevelser Outdooraktiviteter Kulturbegivenheder Koncerter Musikfestivaler Tema-ophold Sportsbegivenheder 3,8 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 Naturoplevelser Madoplevelser Shoppingoplevelser Outdooraktiviteter Kulturbegivenheder Koncerter Musikfestivaler Tema-ophold Sportsbegivenheder 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,3 2,1 2,1 2,3 2,2 2,1 3,9 4,0 3,9 3,7 3,6 3, Slide 25

26 4. Zoom på Bornholm som feriedestination Slide 26

27 Kendskab til Bornholm Hvad er dit kendskab til øen Bornholm i Østersøen? (Total) Kender meget til Stigning i kendskabet til Bornholm Kender noget til 1 2 Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om % 40% 50% 60% Slide 27

28 Kendskab til Bornholm Hvad er dit kendskab til øen Bornholm i Østersøen? (Total) Nordvest Stigningen i kendskabet til Bornholm totalt set, er især båret af en stigning i Østkorridoren. Nordøst Kender meget til Kender meget til Kender noget til 1 1 Kender noget til 1 2 Kender lidt til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Kender slet ikke/har ikke hørt om % 40% 50% 60% 0% 40% 50% 60% Slide 28

29 Associationer til Bornholm Hvad forbinder du umiddelbart med Bornholm. Hvad er det første som du kommer til at tænke på (åbent spørgsmål)? 2 Østersøen / Ø Natur, hav og vejr 2 Strand / Badning / Ferie 1 Behagelig / rekrativ / smuk ø 1 Historie / Seværdigheder Danmark Afsondret Butterfahrt / Shoppe bådtur / Færge Fiskeri / Fisk Udendørs aktivitet Kendskab fra Familie / Venner / Kolleger Lidt trafik / Få mennesker 0% Dyrt Eventyr Andet 3 Ved ikke / Intet 3 3 0% 3 40% Nordvestkorridor Nordøstkorridor Base: Kender Bornholm (950) Slide 29

30 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Total) Meget relevant Ret relevant Måske relevant af befolkningen i markedsområdet i Tyskland anser Bornholm, som meget relevant for en ferie til Danmark - en positiv fremgang ift. hvor andelen var 1. De som har angivet, at de slet ikke har noget kendskab til Bornholm er blevet præsenteret for Bornholm vha. tedenstående tekst: Bornholm - eine ganz andere Welt! Mindre relevant Slet ikke relevant Bornholm ist in vielerlei Hinsicht eine ganz eigene Welt. Mit ihrem eigenen Puls, ihrem eigenen Tempo und ihrer eigenen Sprache. Bornholm hat viel zu bieten wunderschöne Strände im Süden, eine imposante Felsenküste, schattige Wälder, einzigartige Wanderrouten und Radwege, örtlich produziertes Kunsthandwerk, Lebensmittel erstklassiger Qualität und eine Unmenge von Outdoor-Aktivitäten. Ved ikke Durch kurze Abstände zwischen Orten und Sehenswürdigkeiten ist es möglich, vieles in kurzer Zeit zu erleben. Auf Bornholm können Sie Ihre Interessen pflegen und Inspiration, Erlebnisse und Energie erhalten. 0% 40% 50% Slide 30

31 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Total) Nordvest Nordøst Meget relevant 1 1 Meget relevant 1 1 Ret relevant Ret relevant Måske relevant Måske relevant Mindre relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Slet ikke relevant Ved ikke Ved ikke 0% 40% 50% 0% 40% 50% Slide 31

32 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Sammenhæng mellem kendskab og relevans) Kender til Bornholm Kender slet ikke/har ikke hørt om % Når de der ikke har noget kendskab til Bornholm, præsenteres for Bornholm vha. hjælpeteksten, er vurderingen af Bornholms relevans som feriedestination, sammenlignelig med vurderingen blandt de der i forvejen havde kendskab til Bornholm. 0% 50% 7 100% Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Slide 32

33 Bornholm som feriemål i efterårsferien I oktober er der efterårsferie i Tyskland. Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en oktober ferie? Total Nordøstkorridor Nordvestkorridor % 50% 7 100% Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Slide 33

34 Forventninger til Bornholm som rejsemål (1) I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? (Total) Muligheder ne for at bruge naturen i området aktivt Muligheder ne for at slappe af og lave ingenting Muligheder ne for at cykle i området Overnatnin gsmulighed erne Restaurantog spisemulig hederne Muligheder ne for strand- og badeliv De samlede udgifter for ferien % % % 50% 7 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke Ved ikke Slide 34

35 Forventninger til Bornholm som rejsemål (2) I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? (Total) Seværdigheder ne Udvalget af aktiviteter/ople velser Transporttiden forbundet med rejsen Positiv omtale fra venner/familie Shoppingmulighederne Særlige begivenheder/e vents Kender området fra tidligere % 50% 7 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke Ved ikke Slide 35

36 5. Kendskab til færgeruter Slide 36

37 Kendskab til færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige Hvor godt vil du sige, at du kender til nedenstående færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige? (Total) Stigende kendskab til Sassnitz- Rønne i Travemünd e Trelleborg Rostock Trelleborg % 3 Puttgarden Rødby Rostock Gedser Sassnitz Rønne Ystad Rønne % 50% 7 100% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Slide 37

38 Kendskab til færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige Hvor godt vil du sige, at du kender til nedenstående færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige? (Total) Nordvest Stigningen i kendskabet til Sassnitz- Rønne totalt er drevet af en positiv udvikling i Nordøstkorridoren. Nordøst Travemün de Trelleborg Rostock Trelleborg Puttgarden Rødby Rostock Gedser Sassnitz Rønne Ystad Rønne % Travemün de Trelleborg Rostock Trelleborg Puttgarden Rødby Rostock Gedser Sassnitz Rønne Ystad Rønne % % % 50% 7 100% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om 0% 50% 7 100% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Slide 38

39 Kendskab til overfartstid på Sassnitz-Rønne ruten Med det kendskab du har til Sassnitz-Rønne ruten, hvad tror du overfartstiden er? (Total) Under 1 time 1-2 timer Stigende kendskab til overfartstiden på Sassnitz- Rønne i 3-4 timer timer timer Mere end 8 timer 0% 0% Ved ikke 0% 40% 50% 60% Base: Total: Personer med kendskab til færgeruten (367) Slide 39

40 Kendskab til overfartstid på Sassnitz-Rønne ruten Med det kendskab du har til Sassnitz-Rønne ruten, hvad tror du overfartstiden er? (Total) Under 1 time Nordvest Kendskabet til overfartstiden på Sassnitz- Rønne er steget både i Nordøstkorridoren og i Nordvest korridoren i Under 1 time Nordøst 1-2 timer timer timer timer 50% timer timer 7-8 timer 7-8 timer 0% Mere end 8 timer 0% Mere end 8 timer 0% 0% Ved ikke 1 Ved ikke 0% 40% 50% 0% 40% 50% 60% Base: Total: Personer med kendskab til færgeruten (367) Slide 40

41 Kendskab til køretid fra bopæl til Sassnitz Hvis du tænker på afstanden mellem din bopæl og Sassnitz på Rügen hvor mange timers kørsel vil du vurdere, der er fra din Bopæl til Sassnitz? (Gennemsnitligt antal timer) Total 4,76 4,87 4,81 Nordvest Bremen Hamburg Niedersachsen Nordrhein- Westfalen Schleswig- Holstein 3,79 3,67 3,90 4,12 4,00 4,57 5,01 4,73 5,14 4,98 5,01 5,59 6,91 7,12 7,28 Nordøst Berlin Brandenburg Mecklenburg- Vorpommern 3,79 3,86 3,70 4,10 3,99 4,09 2,39 2,50 2, Slide 41

42 6. Demografi og delmålgrupper Slide 42

43 Geografisk fordeling af interviewpersoner I hvilken delstat bor du? 70% 60% % % % Bremen Hamburg Niedersachsen Nordrhein- Westfalen Schleswig- Holstein Berlin Brandenburg Mecklenburg- Vorpommern Nordvestkorridor Nordøstkorridor Nordvestkorridor Nordøstkorridor Slide 43

44 Køn og aldersfordeling Er du mand eller kvinde? Hvad er din alder? Kvinde Mand 50% 50% 50% 50% 50% 50% % % 40% 50% 60% Slide 44

45 Årlig husstandsindkomst Hvad er den årlige indkomst før skat i din husstand? Under Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Over Euro Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 0% 0% % 3 Slide 45

46 Årlig husstandsindkomst per korridor Nordøstkorridor Nordvestkorridor Total 3 40% % 50% % 50% 7 100% Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Lav indkomst: Under euro, Mellem indkomst: euro, Høj indkomst: euro + Base: Total: Alle som har oplyst indkomst (862) Slide 46

47 Personer i husstanden Hvem bor i din husstand foruden dig? 80% 70% % 50% 40% % Min ægtefælle/samlever Barn/børn i alderen 0-10 år Barn/børn i alderen Jeg bor alene Slide 47

48 Feriesegment Hvem er det mest sandsynligt, at du vil tilbringe en ferie i Danmark sammen med? 50% % % Familiesegment Gruppesegment Parsegment Slide 48

49 Andel som har været på ferie i Danmark Har du nogensinde være på ferie i Danmark? Total Split på indkomstgrupper 60% 50% 40% % 70% 60% 50% 40% Andelen der har besøgt Danmark er markant højere i højindkomstgruppen % Ja Nej Husker ikke 0% Ja Nej Husker ikke Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Lav indkomst: Under euro Mellem indkomst: euro Høj indkomst: euro + Slide 49

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 November 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Svensk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Geografisk opland Metode 2 Konklusioner Danmark Tyskland Slide

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig)

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig) 1a 1b I hvilket land bor du? Hvilket postnummer har din by? 1a) Land 1b) Postnummer 01 Tyskland 02 Danmark 03 Sverige 04 Andet land, og det er 2) Til alle Hvilket transportmiddel benytter du i dag? Personbil...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark. Helårsturisme - Naturen+

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark. Helårsturisme - Naturen+ Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Undersøgelse i befolkningen; grafisk illustration af data 4 Undersøgelse

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern.

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern. Hotel Restaurant Schützenhof auf Hotel Restaurant Schützenhof tilbyder familiære omgivelser i kort afstand til havnen. Introduktion Med et ophold på Hotel Restaurant Schützenhof, vil I befinde Jer lige

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere