GUIDE TIL FRITIDSJOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB"

Transkript

1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1

2 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: REDAKTION 3F Fælles Fagligt Forbund, Simon Ørbæk Blik- og Rørarbejderforbundet, Allan Guldberg Nielsen Dansk El-Forbund, Simon T. Larsen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Pernille Meden Dansk Metal, Rune Albertsen FOA Fag og Arbejde, Finn Grønmar Fødevareforbundet NNF, Tue Jensen HK/Danmark, Kim Jensen HKKF Hærens Konstabel og Korporalforening, Tine Nørholtz Jobpatruljen, Rasmus K. Jakobsen Malerforbundet - Charlotte Klitsgaard Serviceforbundet, Finn Johnsen Socialpædagogerne, Lise Ringgaard Have 1. Sørg for at have en kontrakt der er underskrevet af arbejdsgiver, og husk at vis den til dine forældre eller fagforening. 2. Undersøg om der er overenskomst på din arbejdsplads. Hvis der er, skal arbejdsgiver give dig den mindsteløn der er forhandlet på arbejdspladsen. 3. Undersøg hvilke rettigheder du har og om arbejdspladsen lever op til dem. 4. Sig fra overfor din arbejdsgiver, hvis du synes, du bliver uretfærdigt behandlet. 5. Meld dig ind i en fagforening. Det er den bedste sikkerhed, du kan få for et godt langt liv på arbejdsmarkedet. Læs mere på Jobpatruljen.dk 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD SKAL JEG HAVE I LØN 06 INTRODUKTION 08 LOVE OG REGLER FAGFORENINGER 27 ARBEJDSDRENG METAL-/CYKEL-/AUTOVÆRKSTED M/K 27 AVISBUD 28 BAGERI: EKSPEDITION 29 BAGERI: RENGØRING/PAKNING/OPVASK 29 BIOGRAFER 30 BUTIKSASSISTENT 33 FABRIK 35 FRISØR OG KOSMETIKER 35 HANDICAPHJÆLPER 35 HJEMMEPLEJEN 36 HOTEL OG RESTAURATION herunder: café/cafeteria/opvasker/tjener/diskoteker 39 KANTINE: OFFENTLIG 39 KONTOR OG LAGER 40 LANDBRUG OG GARTNERI 41 MALER 42 MEJERI 42 PICCOLO: HOSPITAL 43 PORTØR 43 POSTOMDELING 43 PÆDAGOGMEDHJÆLPER 44 RENGØRINGS- OG SERVICEASSISTENT 44 RENGØRING OG TEKNISK SERVICE: OFFENTLIG 46 SERVICESTATIONER 48 SLAGTER 49 SLAGTER: EKSPEDITION 50 TRANSPORT OG LAGER 50 TRÆ OG BYGGERI 52 UNG I HUSET/BØRNEPASSER 52 VASKERI 4 5

4 INTRODUKTION INTRODUKTION HAR DU PRØVET: at du ikke fik nok i løn? at du ikke fik feriepenge? at du blev bedt om at lave arbejde, der var farligt? at du blev bedt om at blive 5 min ekstra uden at få løn for det? at du selv skulle finde en afløser, når du var syg? Vi har set alle tilfældene før, og vi vil gerne hjælpe dig til at få en bedre hverdag på din arbejdsplads. Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob. Siden slutningen af 70 erne har vi kørt rundt i landet og besøgt unge fritidsjobbere på deres arbejde. Under besøget tjekke vi løn og ansættelsesforhold og giver gode råd og vejleder om, hvordan unge får den bedste start på arbejdsmarkedet. JOBPATRULJEN BESØGTE CA VIRKSOMHEDER I 2013 Løber du ind i problemer, eller har du spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m., kan du ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline Der findes en række regler på arbejdsmarkedet, som din arbejdsgiver og du selv skal overholde. Disse regler kan deles op i love og overenskomster. Overenskomster er en aftale mellem arbejdsgiver og fagforening om løn og arbejdsforhold. Har din arbejdsplads ikke tegnet overenskomst, kan du ikke kræve de lønsatser og tillæg, som står i Guide til Fritidsjob. Kapitlet om Lønsatser fortæller dig om den overenskomst, der gælder på din arbejdsplads. Love gælder for alle, uanset om arbejdspladsen har overenskomst eller ej. Kapitlet om Love og Regler fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide - fra ansættelseskontrakt til fysisk arbejdsmiljø. 89% AF ALLE UNGE HAR ELLER HAR HAFT ET FRITIDSJOB Alle over 13 år har mulighed for at melde sig ind i en fagforening. Som medlem af en fagforening er du sikret hjælp, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads. Fagforeninger giver juridisk hjælp, råd og vejledning i enhver situation. Husk at melde dig ind. Alle medlemmer er sikret hjælp, når de har brug for det. 6 7

5 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER Der er nogle ting, du skal vide for at udføre dit arbejde. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse dig om eventuelle risici ved arbejdet, og skal instruere dig i, hvordan du kan arbejde sikkert. I det følgende kapitel kan du læse om nogle af de love og regler, som kan være relevante for dig UNGE TALTE MED JOBPATRULJEN I 2013 ANSÆTTELSESKONTRAKT Du har ret til en ansættelseskontrakt, også i et fritids- eller feriejob, når du har været ansat i mere end 1 måned, og din arbejdstid er mere end 8 timer om ugen. Hvis du i begyndelsen arbejder kortere tid, har du først krav på en ansættelseskontrakt, når din arbejdstid inden for de sidste 4 uger overstiger 8 timer i gennemsnit pr. uge. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive kontrakten, sørg for at få en kopi. Selv om du ikke opfylder kravene, er det altid en god idé at bede din arbejdsgiver om en kort skriftlig aftale om din ansættelse. Du finder et eksempel på en ansættelseskontrakt bagerst i Guiden. Ansættelseskontrakt Alene på arbejdspladsen Alkohol Arbejdsskade Feriepenge Funktionær Fysisk arbejdsmiljø Kemikalier Maskiner Opsigelse Psykisk arbejdsmiljø Sort arbejde Sygdom Tabeller Arbejdstid og hviletid Kemikalier - faremærkede produkter Løft og skub Maskiner Unge under 18 år: Husk at rådfør dig med dine forældre eller fagforening inden du skriver under på en ansættelseskontrakt. EFTER ET FALD I UNGES GENNEMSNITSLØN FRA ER LØNNEN I 2013 STEGET TIL KR 63,91/TIMEN Bemærk Er du ansat under funktionærloven, gælder nogle særlige regler. Bl.a. har du krav på mindst 1 måneds opsigelsesvarsel de første 5 måneder af din ansættelse, medmindre der er aftalt prøvetid. Derefter har du krav på 3 måneders opsigelse, og opsigelsesvarslet stiger med 1 måned pr. 3. år dog kun indtil 6 måneders opsigelse. Og du har krav på fuld løn under sygdom. 8 9

6 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER ALENE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er regler for, hvornår du må og ikke må arbejde, når du er under 18 år, og der ikke er andre over 18 år til stede på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver skal instruere dig i, hvad du skal gøre, hvis der sker røveri, tyveri, vold eller fremsættes trusler på din arbejdsplads. Der SKAL være en voksen kollega over 18 år til stede: Mellem kl og kl på hverdage Mellem kl og kl på lørdage og søn- og helligdage Hvis du arbejder i et storcenter, hvor sikkerhedsvagter går rundt i centret, eller der er en anden form for overvågning, må du arbejde alene, selv om du er under 18 år men kun til kl om aftenen. ER DU I TVIVL OM RETTIGHEDER, LØN ELLER ARBEJDSMILJØ, SÅ RING TIL FAGBEVÆGELSENS HOTLINE ARBEJDSSKADE Hvis du kommer ud for en ulykke på arbejdet, skal din arbejdsgiver inden 9 dage anmelde skaden til Arbejdstilsynet. Ulykken skal kun anmeldes, hvis den tilskadekomne har været fraværende fra arbejdet pga. ulykken i mindst 1 dag ud over den dag, ulykken skete. Skaden kan også anmeldes af din læge og af din fagforening. Hvis du har fået eller har mistanke om, at du har fået en sygdom på din arbejdsplads, skal din læge eller tandlæge anmelde det hurtigst muligt, efter de har fået det at vide. Det gælder også, hvis din læge eller tandlæge har mistanke om, at du har været udsat for skadelige påvirkninger på dit arbejde. Er du i tvivl, om din skade er blevet anmeldt, kan din fagforening hjælpe dig med at undersøge sagen. Hvis skaden skyldes dine arbejdsforhold, kan fagforeningen også hjælpe dig med at søge erstatning. ANTAL ULYKKER BLANDT ÅRIGE SKADETYPE ALKOHOL I henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed må du ikke arbejde i lokaler, hvor der serveres alkohol, så længe du er under 18 år. Loven er lavet, for at unge under 18 år ikke skal beskæftige sig med eller arbejde i nærheden af fulde folk. Disse regler gælder ikke, hvis du er i lære, eller hvis dine forældre ejer virksomheden og kun har nær, hjemmeboende familie ansat (familievirksomhed). Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv. Sårskade Termisk Skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Andet, uoplyst I alt

7 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER FERIEPENGE I ferieloven står der, at du skal have 12,5% i feriepenge af hver krone, du tjener. Din arbejdsgiver skal indsætte pengene på FerieKonto eller feriekort. Feriepenge bliver udbetalt året efter, at du har tjent dem. De feriepenge, du har optjent i sidste kalenderår, skal bruges til den ferie, du afholder efter 1. maj i indeværende år. Dog kan du få udbetalt feriepengene her og nu, når du stopper på dit arbejde, hvis det er under 750 efter skat og arbejdsmarkedsbidrag. 55,6 % AF DE UNGE, DER HAR RET TIL LØN UNDER SYGDOM, FÅR DET IKKE Har du optjent mindre end i feriepenge, får du ikke noget FerieKontobevis. I stedet udbetaler FerieKonto direkte til din bankkonto inden ferieårets begyndelse. Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusive feriepenge. UAFHENTEDE FERIEPENGE Har du feriepenge til gode efter 1. maj, skal du huske at skrive til din arbejdsgiver og om nødvendigt forfølge sagen inden 30. september, hvor den forældes. FUNKTIONÆR For at være omfattet af funktionærloven skal man leve op til forskellige krav. Man skal overvejende være beskæftiget med køb eller salg, ved kontorarbejde eller eventuelt lagerekspedition. Ligesom det også er en betingelse, at man er beskæftiget mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge. Man kan som fritidsjobber derfor være udsat for, at man i nogle perioder er omfattet af funktionærloven, og i andre perioder er man ikke. Bemærk at det er ligegyldigt, om du er under eller over 18 år. Hvis du er i tvivl, så ring til din fagforening eller på Fagbevægelsens Hotline FYSISK ARBEJDSMILJØ De fleste har det fint på deres arbejdsplads men ikke alle. Hvert år kommer flere tusinde unge til skade på deres fritidsjob. Desværre er der nogle af disse skader, der fører til sygdomme eller lidelser, der aldrig forsvinder. Det er derfor din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du får grundig oplæring i arbejdet og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører. Er du under 15 år, og har du ikke afsluttet 9. klasse, SKAL din arbejdsgiver desuden give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal i øvrigt altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget. DIN ARBEJDSGIVER SKAL BL.A. SØRGE FOR, AT DU FÅR Grundig oplæring og instruktion Sikkerhedsfodtøj, hvis du arbejder med ting, som kan skade dine fødder Skridsikkert fodtøj, hvis du færdes på glatte gulve Handsker, hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene Arbejdstøj, hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende Knæbeskyttere, hvis du skal kravle fx ved jordbærplukning Hjelm, hvor det er påkrævet DESVÆRRE HAR 6,4 % OPLEVET AT ARBEJDE GRATIS I OPLÆRINGSPERIODEN. MAN SKAL HAVE LØN FOR ALLE DE TIMER MAN ARBEJDER Generelt er der forskellige regler for, hvad børn under 15 år og unge under 18 år må arbejde med. Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på

8 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER KEMIKALIER Du må ikke arbejde med farlige kemikalier, fx stoffer og materialer, der er ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, som kan medføre allergi, eller som indeholder opløsningsmidler. Du må heller ikke tørre op, hvis der bliver spildt et farligt kemikalie. Nogle rengøringsmidler kan indeholde farlige stoffer. Din arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for farlige kemikalier. I arbejdspladsbrugsanvisningen kan du læse, om unge under 18 år må arbejde med produktet. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udleveres og gennemgås i forbindelse med din oplæring og instruktion. Du skal også vide, hvor du kan finde butikkens arbejdspladsbrugsanvisninger. I forbindelse med din oplæring og instruktion skal din arbejdsgiver fortælle dig, hvilke produkter du ikke må anvende, og hvilke du må anvende. Bliver du senere i tvivl, så tjek arbejdspladsbrugsanvisningen eller spørg din arbejdsgiver/leder. 25,4 % AF UNGE LØFTER MERE END LOVEN TILLADER. DET KAN GIVE SKADER DER FØRST OPDAGES I DET VOKSNE LIV På emballagen og i sikkerhedsdatabladet har leverandøren pligt til at mærke farlige produkter. Har et produkt et af disse faremærker på, må du som udgangspunkt ikke bruge dem. MASKINER Der er mange tekniske hjælpemidler og maskiner, som du ifølge loven ikke må arbejde med, når du er under 18 år. DET DREJER SIG OM: Maskiner med hurtiggående, skærende værktøj Maskiner med stempellignende bevægelser Maskiner med åbne valser og snegle Blande-, hakke-, male- og knusemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger OPSIGELSE Det er ikke sjovt at blive fyret fra sit job, og det er ikke altid, at den begrundelse, som arbejdsgiveren kommer med, er den rigtige. HVIS DU BLIVER FYRET, SKAL DU DERFOR HUSKE: At få din opsigelse på skrift med en begrundelse for din fyring At kontakte din fagforening og bede dem tjekke, om fyringen er i orden. Du kan også ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline At sørge for at få udbetalt al den løn og de feriepenge, du har til gode OPLØSNINGSMIDLER Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1% opløsningsmidler

9 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER PSYKISK ARBEJDSMILJØ Der er love og regler, der sikrer, at børn og unge ikke udsættes for farligt arbejde og risiko for arbejdsulykker eller sygdomme opstået på grund af arbejdet. De love og regler der gælder for voksne om det psykiske arbejdsmiljø, gælder også for unge. Det er særlig vigtigt, at børn og unge ikke udsættes for stress, chikane, mobning eller andre psykiske belastninger fra arbejdsgivere eller kolleger. Hvis du føler dig belastet af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, skal du tale med dine forældre og med din fagforening om det, så du kan få hjælp og støtte til at ændre det. Når du skal vurdere dit arbejdsmiljø, skal du altid bruge din sunde fornuft, og hvis du er i tvivl - så spørg din fagforening. SORT ARBEJDE Alle, der har erhvervsarbejde, skal oplyse til Skat, hvor meget de tjener. Mange unge har frikort og skal ikke betale noget i skat (ud over arbejdsmarkedsbidrag). Det kan derfor aldrig betale sig at arbejde sort. Det er ulovligt, du har ingen rettigheder, får ikke feriepenge, og i øvrigt kan du ikke få hjælp eller erstatning, hvis der sker en ulykke på dit arbejde. Der er nemlig ingen beviser for, at du er ansat. Den skat, vi betaler i Danmark, er med til at bidrage til vores velfærdssamfund. SYGDOM Sygedagpenge er de penge, du får, selvom du er syg. Du får altså løn for de timer, du ville have arbejdet, hvis ikke du havde været syg. Desværre er der rigtig mange unge, der ikke ved, at de som fritidsjobbere kan have ret til sygedagpenge, når de er blevet syge eller er kommet til skade. I 2013 VURDEREDE JOBPATRULJEN AT DER VAR LOVOVERTRÆDELSER ELLER UOVERENSSTEM- MELSER PÅ 70,4 % AF DE BESØGTE VIRKSOMHEDER REGLERNE FOR SYGEDAGPENGE FRA DIN ARBEJDSGIVER Du skal have været ansat i mindst 8 uger, før du er berettiget til sygedagpenge/løn under sygdom. Du skal have arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de sidste 8 uger. Størrelsen af dine sygedagpenge skal være din normale timeløn gange det antal timer, du skulle have arbejdet (dog maks. 106,49 pr. time). Det er din arbejdsgiver, som skal udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage, og hvis du herefter stadig er syg, skal din kommune udbetale pengene til dig. Hvis du er omfattet af funktionærloven, har du ret til fuld løn under sygdom

10 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER ARBEJDSTID OG HVILETID KATEGORIER AF UNGE DAGLIG ARBEJDSTID SKOLEDAGE ANDRE DAGE UGENTLIG ARBEJDSTID UGER MED SKOLEDAGE ANDRE UGER DAGLIG HVILETID FRIDØGN I HVER SYV-DAGES PERIODE AFTEN- OG NATARBEJDE PAUSER årige årige, som er omfattet af undervisningspligten* årige i butik og lager, som ikke er omfattet af undervisningspligten Maks. 2 timer Maks. 7 timer Maks. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 8 timer Maks. 12 timer Maks. 35 timer Maks. 40 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 40 timer Min. 14 timer Min. 12 timer 2 - så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt mellem klokken 20 og 06 Normalt forbudt mellem kl. 22 og 06 dog undtaget en række ekspeditionsstillinger Min. 30 minutter uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer Bortset fra denne pause skal arbejdstiden ligge samlet, hvis den er over 8 timer årige i hotel, restaurant og lign., som ikke er omfattet af undervisningspligten Forbudt mellem klokken 24 og årige i landbrug og lign., som ikke er omfattet af undervisningspligten Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 40 timer Aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over 4 måneder 2 - så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt mellem klokken 20 og årige i staldarbejde, som ikke er omfattet af undervisningspligten Det ene eller begge fridøgn kan udskydes Forbudt mellem klokken 19 og 04 * Du er omfattet af undervisningspligten indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse

11 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER KEMIKALIER - FAREMÆRKEDE PRODUKTER GAMLE ORANGE MÆRKER NYE FARE- PIKTOGRAMMER BETYDNING GAMLE ORANGE MÆRKER NYE FARE- PIKTOGRAMMER BETYDNING Kemikalier som er akut giftige ved hudkontakt, indånding og indtagelse. Kemikalier som giver fx kræft, skader på arveanlæg og forplantningsevne. Giftig / meget giftig Akut giftig Giftig Kronisk sundhedsfare Også kemikalier der giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding. Sundhedsskadelig Sundhedsskadelig Lokalirriterende/ Sundhedsskadelig Sundhedsfare Kemikalier som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed. Eksplosiv Eksplosiv Eksplosive kemikalier og genstande. Kemikalier som virker ætsende på huden, kan give alvorlige øjenskader eller ætse metal. Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer. Ætsende Ætsende Yderst brandfarlig Brandfarlig 20 21

12 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER LØFT OG SKUB REGLER OG TIPS NÅR DU LØFTER OG HÅNDTERER VARER REGLER OG TIPS NÅR DU LØFTER OG HÅNDTERER VARER Når du løfter en vare Få din arbejdsgiver til at vise dig, hvordan du løfter rigtigt Du må ikke løfte mere end 12 kg (= en ølkasse med tomme flasker). Du skal kunne løfte den midt foran og tæt på kroppen, mellem midt på låret og albuehøjde. Hvis du synes varen, er for tung eller svær at løfte, så tal med din leder eller arbejdsgiver om det. Når du skubber/trækker en palleløfter Få din arbejdsgiver til at vise dig, hvordan du bruger en palleløfter rigtigt. Du må ikke transportere last over ca. 250 kg på palleløfteren ( = 10 ølkasser med fyldte flasker). Hvis underlaget skråner, skal vægten sænkes. Brug din egen vægt til at skubbe og trække med. Vrid og bøj ikke ryggen. Hvis du er nødt til at ligge vandret i luften, er palleløfteren for tungt lastet. Når du transporterer en vare Generelt skal du undgå at bære på varer, da det belaster kroppen. Brug i stedet rullebord, t-vogn, palleløfter, sækkevogn og lignende. Når du skubber kundevogne Du må skubbe højst 10 vogne ad gangen. Færre hvis det går lidt op ad bakke, eller asfalten er hullet og ujævn. Vejer varen over 12 kg, må du kun transportere den ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel. Vejer varen under 12 kg, må du kun bære den ca. 2 meter. Når du sidder i kassen Din arbejdsgiver instruerer dig i, hvordan du skal indstille inventaret og scanne varerne, så du ikke belaster din krop unødigt. Indstil altid stol, fodstøtte og øvrigt udstyr inden du åbner kassen. Lad varen komme tæt på dig. Grib fat og før den hen til scannerområdet uden at løfte. Scan ved at tippe varen op mod scannerruden og før den videre til bagbåndet uden at løfte

13 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER MASKINER REGLER OG TIPS NÅR DU HÅNDTERER MASKINER REGLER OG TIPS NÅR DU HÅNDTERER MASKINER Pap- og plastpresse Du må ikke betjene pressere, hvor de bevægelige dele er tilgængelige under drift. De bevægelige dele skal være fuldstændigt afskærmede. Hvis du er fyldt 15 år, og er gået ud af 9. klasse, må du gerne fylde affald i presseren og foretage presning. Men du må ikke klargøre (fx sætte bånd/bundtningstråd i), tømme, rengøre, vedligeholde presseren eller tænde for strømmen. Rengøringsog fejemaskiner Flaskeautomat Er du under 18 år, må du ikke bruge rengørings- og fejemaskiner. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du dog gerne bruge rengørings- og fejemaskiner, der kører uden motor fx en manuel fejemaskine. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne arbejde ved flaskeautomaten/-båndet. Åben affaldskomprimator Palleløfter Gaffeltruck og gaffelstabler Er du under 18 år, må du som udgangspunkt ikke fylde affald, starte eller betjene en åben komprimator. Du må dog undtagelsesvist gerne fylde affald i en åben komprimator, hvis den er sikret mod at kunne startes fx ved at den har en nøgleafbryder, hvor nøglen ikke er tilgængelig for unge under 18 år. Du må ikke klargøre, tømme, rengøre, vedligeholde komprimatoren eller tænde for strømmen. Er du under 18 år, må du gerne bruge almindelige palleløftere. Er du fyldt 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du også bruge en selvkørende el-palleløfter, altså en palleløfter, der kører ved hjælp af en motor. Når du er fyldt 16 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne bruge gaffelstablere, der ikke er selvkørende, altså kører ved hjælp af en motor. Friturekoger Brødskærer, pålægsmaskine, elektrisk kniv, røremaskine og lignende. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne bruge friturekogeren men du må aldrig tømme den eller filtrere den varme olie. Din arbejdsgiver skal sikre, at friturekogeren er fastgjort eller på anden måde sikret mod at vælte, at gulvet ikke er glat, og der er gode pladsforhold, samt at der er brandslukningsudstyr ved friturekogeren. Hvis du kan få fingrene i nærheden af de skarpe dele på maskinen (det vil sige, hvis de skarpe dele ikke er afskærmede), må du først arbejde med den, når du er fyldt 18 år. Du må heller ikke rengøre maskiner med skarpe eller skærende klinger, før du er 18 år. Du skal være 18 år, før du må køre med gaffeltruck eller bruge en gaffel-stabler med motor

14 Arbejder du et sted uden overenskomst, skal du selv forhandle lønnen. Arbejder du et sted med overenskomst, har fagforeningen allerede gjort det for dig. Ud over en mindsteløn vil de fleste arbejdspladser også have tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid. Den overenskomstberettigede mindsteløn afhænger af den aftale, der er lavet mellem arbejdsgiver og den fagforening, der dækker arbejdspladsen. Derfor er der også forskel på lønninger, alt afhængig af hvor du arbejder. MELD DIG IND I DIN FAGFORENING FØR DU HAR BRUG FOR DEN Listen på de næste sider giver dig et overblik over, hvor du kan finde dine lønsatser. Bemærk, at der ofte er forskellige omstændigheder, der er skrevet ind i overenskomsten for at give dig bedre forhold, fx at du enten får højere eller lavere løn under særlige omstændigheder. Lønsatserne er den løn, du mindst skal have. Der kan dog være aftaler lokalt. Spørg i den lokale afdeling af din fagforening, hvis du vil vide, om der er lokale aftaler. ARBEJDSDRENG METAL-/AUTO-/CYKELVÆRKSTED M/K Har du fritidsarbejde på et metalværksted eller auto-/cykelværksted, hvor du udfører småreparationer og senere skal i lære i et metalfag, kan du blive medlem i Dansk Metal. Det er en fordel at være med i en fagforening. Dansk Metal kan hjælpe, hvis du får problemer med arbejdet eller din chef. Vi kan også svare på spørgsmål og give dig gode råd i forhold til dine rettigheder og dine pligter. Der findes flere forskellige overenskomster på metalværkstederne, som også dækker fritidsjobbere. Den mest almindelige er Industriens Overenskomst. Unge under 18 år Kontakt den lokale Metal-afdeling og hør, hvilken overenskomst din virksomhed har, og hvilken løn du har ret til. AVISBUD 63,45 110,20 Arbejder du med omdeling af aviser og blade, er det 3F, du skal være medlem af. Arbejder du med omdeling af aviser (Politiken, BT osv.) og er fyldt 15 år, er du omfattet af overenskomst med følgende mindstelønninger pr. time: 15 år 16 år 17 år 49,40 64,22 74,10 Bemærk Du må kun arbejde i dagtimerne. Arbejder du med reklameomdeling for Forbrugerkontakt, er der ingen overenskomst, og det er i praksis dine forældre, der skal lave en aftale med firmaet for dig

15 BAGERI: EKSPEDITION Er du ansat i et bageri/bageriudsalg til ekspedition, er det HK, du skal være medlem af. HK HANDEL s overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver for bagerområdet. UNGE UNDER 18 ÅR Bemærk I bagerbutikker (bortset fra Emmery s der følger Dansk Erhverv Arbejdsgivers butiksoverenskomst) er der et særligt forskudstillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Uanset arbejdsfunktion Tillæg for hverdage kl Tillæg for Lørdage kl (*) Tillæg for Søn- og helligdage indtil kl Tillæg for Søn- og helligdage kl UNGE OVER 18 ÅR som udfører ufaglært arbejde som er butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde Tillæg for hverdage kl Tillæg for Lørdage kl (*) Tillæg for Søn- og helligdage indtil kl Tillæg for Søn- og helligdage kl ,86 13,24 21,35 21,35 27,28 108,96 113,64 118,32 19,45 28,92 28,92 37,28 (*) Gælder også for grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag fra kl Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time. Gælder ikke elever. Bemærk For arbejde mellem kl og betales almindelig timeløn plus 100 procent (gælder også for unge under 18 år). BAGERI: RENGØRING/PAKNING/OPVASK Når du arbejder i et bageri med disse opgaver (altså ikke ekspederer), er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. UNGE UNDER 18 ÅR Pr. time - kl Tillæg for arbejde på søn- og helligdage UNGE OVER 18 ÅR Pr. time Tillæg for arbejde på søn- og helligdage Tillæg pr. time fra kl ,23 27,03 40,57 Bemærk Unge under 18 år må ikke arbejde mellem kl BIOGRAFER 61,86 13,51 Nordisk Film Biografer og Cinemaxx har en landsoverenskomst med 3F og til dels HK. Arbejder du i en af disse biografer, er det 3F eller HK, du skal være medlem af. Under 18 år Over 18 år Medarbejdere beskæftiget i caféer og barer 76,61 138,30 138,

16 BUTIKSASSISTENT Arbejder du i en butik som flaskedreng, ungarbejder, servicemedarbejder, butiksassistent eller andet, er det HK, du skal være medlem af. DAGLIGVARE- ELLER SPECIALVAREBUTIK De fleste butikker er omfattet af HK HANDEL s overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II. HK HANDEL har fx overenskomst med Føtex, Bilka, Netto, Fakta, Rema 1000, Magasin, Stadium, Harald Nyborg, Imerco og Matas. Vil du vide præcis, hvilken overenskomst der gælder for dig, så kontakt din lokale HK-afdeling. UNGE UNDER 18 ÅR DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER Uanset arbejdsfunktion UNGE UNDER 18 ÅR DIO II Uanset arbejdsfunktion 61,86 63,83 Hvis du er i tvivl, om du skal lønnes for faglært eller ufaglært arbejde, så kan du få hjælp til at vurdere det i den lokale HK-afdeling. UNGE OVER 18 ÅR - GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER som udfører ufaglært arbejde som er butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde 108,96 113,64 118,32 Bemærk Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time (Dansk Erhverv Arbejdsgiver) og 3,65 pr. time (DIO II). Gælder ikke for elever. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER FOR UNGE UNDER 18 ÅR GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER FOR UNGE OVER 18 ÅR GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl ,20 21,65 24,50 Bemærk Tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis du er i gang med en uddannelse og arbejder maks. 15 timer om ugen. Der føres p.t. sag om, hvorvidt dette er i strid med direktivet om alder. COOP DANMARK 24,40 43,30 49,00 Er du ansat i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen eller LokalBrugsen, er du omfattet af overenskomsten med Coop Danmark. Er du ansat i en selvstændig butik, er du omfattet af overenskomsten med Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, BA eller Storbutikkernes Forhandlingsudvalg SFU. Bemærk Overenskomstforhandlingerne med COOP og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening var ikke afsluttet ved redaktionen af jobguiden. Satserne i guiden er derfor 2013 satser. For de seneste satser kontakt den lokale HK afdeling på BUTIKSASSISTENT FORTSÆTTER PÅ NÆSTE OPSLAG 30 31

17 BUTIKSASSISTENT BEGYNDTE PÅ FORRIGE OPSLAG Unge under 18 år - som er ufaglærte - som er butiksmedhjælper - som er faglærte 61,01 107,47 112,14 116,82 Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time. Gælder ikke for elever. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR COOP/SFU BA Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage: Coop/SFU Søn- og helligdage: BA 12,58 21,48 25,98 26,40 HK HANDEL har særlige overenskomster med for eksempel Blockbuster, 7-Eleven og Irma samt mange lokale overenskomster. Vil du vide præcis, hvilken overenskomst der gælder på din arbejdsplads, så kontakt din lokale HK-afdeling. FABRIK Arbejder du på fabrik inden for skotøjs-, plast-, fiske-, sukker-, drikkevarebranchen, fjerkræindustrien eller jern- og metalindustrien, er det 3F, du skal være medlem af. MINDSTEBETALINGSSATSERNE FOR TIMELØNSARBEJDE UDGØR: Unge under 18 år Voksne medarbejdere 63,45 110,20 Hertil kommer en række tillæg og lokalt aftalte satser. Du kan ikke få mindre end ovenstående. Kontakt eventuelt din lokale 3F-afdeling for at høre om lokale satser. UNGE OVER 18 ÅR COOP/SFU BA Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage: Coop/SFU Søn- og helligdage: BA 25,15 42,95 51,95 52,80 TEKSTIL- OG BEKLÆDNINGSINDUSTRI Arbejder du under dette område, er det 3F, du skal være medlem af. TEKSTILOMRÅDET Unge under 18 år 84,49 120,70 Bemærk Tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis man er i gang med en uddannelse og arbejder maks. 15 timer om ugen (gælder i COOP). Der føres p.t. sag om, hvorvidt dette er i strid med direktivet om alder. I BA og SFU kan tillæggene være som for unge under 18 år, hvis man arbejder højest 8 timer i gennemsnit over 16 uger. SUKKERVARER OG CHOKOLADE Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. Unge under 18 år 82,72 129,57 FABRIK FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE 32 33

18 FABRIK BEGYNDTE PÅ FORRIGE SIDE TILLÆG OG OVERARBEJDE Første time Anden og tredje time Derefter På lørdage, søn- og helligdage +33⅓ % +50 % +100 % +100 % FRISØR OG KOSMETIKER Hvis du har fritidsjob i en frisørsalon eller en klinik og har kundebetjening (vasker hår, farver bryn m.m.), er det Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, du skal være medlem af. Timeløn: Provisionsminimallønnen Garantiløn (+provision) 127,12 131,30 BRØD-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. VAFFEL-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. Under 17 år 17-årige TILLÆG OG OVERARBEJDE - GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER Første time og anden time Derefter På lørdage, søn- og helligdage 125,37 87,70 94,50 127, % +100 % +100 % OVERARBEJDE Deltidsansat +50 % Hvis du rydder op og gør rent m.m., men ikke har kundebetjening, skal du aflønnes efter HK s butiksoverenskomst. HANDICAPHJÆLPER Hvis du arbejder som handicaphjælper og er ansat til udførelse af borgerstyret personlig assistance for virksomheder, der er medlemmer af DI Overenskomst II (SBA), er det FOA Fag og Arbejde (eller 3F), du skal være medlem af. Grundløn (Løngruppe 0) Bemærk Lønnen kan svinge, alt efter hvor du bor i landet. Den nævnte sats er laveste sats. HJEMMEPLEJEN Hvis du arbejder som ikke-uddannet sundhedspersonale i den kommunale hjemmepleje, er det FOA - Fag og Arbejde, du skal være medlem af. Grundløn (Løngruppe 0) 115,58 115,58 Bemærk Lønnen kan svinge alt efter, hvor du bor i landet

19 HOTEL OG RESTAURATION HERUNDER: CAFÉ/CAFETERIA/OPVASKER/TJENER/DISKOTEKER Når du arbejder i en grillbar, i et cafeteria, vasker op, hjælper i køkkenet, gør rent eller er piccolo, medhjælper eller stuepige på restauranter og hoteller, er det 3F, du skal være medlem af. Overenskomsten gælder også for McDonald s og Burger King. Unge under 18 år Der er specielle regler, hvis du er under 18 år. Du må fx ikke arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. 69,81 115,29 OVERARBEJDE De 2 første timer... derefter Overarbejde efter kl er altid FASTFOOD, CAFETERIA, BISTRO M.V. I SUPERMARKEDER (GÆLDER IKKE COOP DANMARK-EJEDE BUTIKKER) Unge under 18 år +50% +100% +100% 60,45 109,94 Hvis du får arbejde som tjener eller med tilberedning af mad, bør du kontakte den lokale 3F-afdeling, da der er flere forskellige muligheder for aflønning, afhængig af om der er tale om café-, hotel- eller kantinearbejde. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER Hverdage kl ,53 UNGE UNDER 18 ÅR Hvis du rydder op og gør rent m.m., men ikke har kundebetjening, skal du aflønnes efter HK s butiksoverenskomst. Lørdage kl Søndage kl ,53 26,80 Hverdage kl ,57 UNGE OVER 18 ÅR Lørdage kl ,57 Hverdage kl ,06 Søndage kl til efterfølgende døgn kl ,86 Lørdage kl ,04 UNGE OVER 18 ÅR Søndage kl ,58 Hverdage kl ,50 OVERARBEJDE Lørdage kl ,50 De 3 første timer +50% Søndage kl til efterfølgende døgn kl ,90 derefter +100% HOTEL OG RESTAURATION FORTSÆTTER PÅ NÆSTE OPSLAG 36 37

20 HOTEL OG RESTAURATION BEGYNDTE PÅ FORRIGE OPSLAG FASTFOOD, CAFETERIA, BISTRO M.V. I COOP DANMARK-EJEDE BUTIKKER 3F har indgået separat overenskomst med Coop Danmarks butikker: Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen og LokalBrugsen. Unge under 18 år TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR Hverdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søndage kl UNGE OVER 18 ÅR Hverdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søndage kl *Bemærk De nye satser for 2014 og frem var ikke forhandlet ved guidens deadline. Det er derfor satserne for 2013, der fremgår af denne oversigt. DISKOTEKER OG SPILLESTEDER 69,56* 114,39* Arbejder du på diskotek eller lignende, er det 3F, du skal være medlem af. Bemærk Du ikke må arbejde i områder, hvor der udskænkes alkohol, hvis du er under 18 år. 9,71* 12,11* 15,94* 19,21* 19,42* 24,21* 31,88* 38,42* Bartendere (over 18 år) Øvrige medarbejdere herunder runners (over 18 år) Medarbejdere under 18 år KANTINE: OFFENTLIG 135,80 133,80 76,05 Hvis du arbejder som kantinemedhjælper på en offentlig institution, er det FOA - Fag og Arbejde, du skal være medlem af. 16-årige 17-årige Over 18 år (Løngruppe 0) KONTOR OG LAGER De fleste virksomheder, der har et kontor og/eller lager, er omfattet af HK s overenskomst med enten Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO 2. Arbejder du inden for dette område, er det HK, du skal være medlem af. Der er forskel på lønnen for unge under 18 år i de to overenskomster. UNGE UNDER 18 ÅR DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER Uanset arbejdsfunktion UNGE UNDER 18 ÅR DIO II Uanset arbejdsfunktion 78,53 87,46 121,69 61,86 Hvis du er over 18 år, skal du være opmærksom på, at der ikke findes en egentlig minimalløn i overenskomsterne, idet lønnen aftales i hvert enkelt tilfælde direkte med arbejdsgiveren. Kontakt altid din lokale HKafdeling, før du bliver ansat for at høre, hvad du bør forlange i løn. 63,83 KONTOR OG LAGER FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE 38 39

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB

09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB 09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Indhold Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Maj 2009 Grafisk produktion: billedservice.dk Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5002 ISBN-nummer: 978-87-7735-920-0

Læs mere

11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB

11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB 11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Juni 2011 Grafisk produktion: Faust Dyrbye Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5001 ISBN-nummer: 978-87-7735-105-1 ISBN-online:

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 2015-16 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 1 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB Guide til fritids- & studiejob, udgivet af Jobpatruljen Danmark, juni 2015 Grafisk design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag:

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDSJOB 07/ 08

GUIDE TIL FRITIDSJOB 07/ 08 GUIDE TIL FRITIDSJOB 07/ 08 Kolofon Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Juni 2007 Grafisk produktion: www.kosmograf.dk Oplag: 300.000 eksemplarer LO-varenr: 5084 ISBN-nummer: 978-87-7735-791-6 ISSN-nummer:

Læs mere

10/11 GUIDE TIL FRITIDSJOB

10/11 GUIDE TIL FRITIDSJOB 10/11 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Indhold Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Juni 2010 Grafisk produktion: billedservice.dk Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5007 ISBN-nummer: 978-87-7735-970-5

Læs mere

dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt

dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt Har dit barn lov? skole fritid og arbejde alder og arbejdsmiljø ansættelseskontrakt Uden TILLADELSE GÅR DET IKKE Der er mange gode grunde til at unge begynder at interessere sig for fritidsjob, når de

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 2016-17 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 1 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB Guide til Fritids- og studiejob, udgivet af Jobpatruljen, juni 2016. Grafisk design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag:

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 2017-18 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 1 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB Guide til Fritids- og studiejob, udgivet af Jobpatruljen, juni 2017. Grafisk design: Kristian Emil Petersen, www.grafiskafdeling.dk

Læs mere

HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge UDEN TILLADELSE GÅR DET IKKE Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T

GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T F R I T I D S J O B GUIDE GÆLDENDE FRA FORÅRET 2003 TIL FORÅRET 2004 02 FRITIDSJOBGUIDE WWW.JOBPATRULJEN.DK HVOR FINDER JEG Indledning...05 Arbejdsmiljø...06 Lønsatser...12 Oversigtsskema/arbejdstider...28

Læs mere

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge 14 Ret og pligt på arbejdspladsen for unge Uden tillad Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede kroner. Hertil kommer den konstante

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 En sikker arbejdsplads - også for unge medarbejdere unges arbejdsmiljø GIV UNGE MEDARBEJDERE EN SIKKER START Unges arbejdsmiljø (13-25 år) September 2015 Arbejdsmiljø 3 unges arbejdsmiljø

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2014

Oversigt pr. 1. marts 2014 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

DIALOG- OG ARBEJDSMILJØKALENDER. - der skal være med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø

DIALOG- OG ARBEJDSMILJØKALENDER. - der skal være med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø DIALOG- OG ARBEJDSMILJØKALENDER - der skal være med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØGRUPPE: INTRODUKTION TIL DIALOG- OG ARBEJDSMILJØKALENDER Der skal være med til at sikre et

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Nu hedder det fælles overenskomster (?)

Nu hedder det fælles overenskomster (?) Nu hedder det fælles er (?) Stormøde for handicaphjælpere Nyborg Strand 31. august 2009 (let korrigeret d. 1. september 2009) FOA- med Dansk Erhverv FOA har indgået med Dansk Erhverv Overenskomsten dækker

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Oversigt over priser på lærlingeforsikringer

Oversigt over priser på lærlingeforsikringer Oversigt over priser på lærlingeforsikringer Har du en lærling ansat i din virksomhed, er du forpligtet til at oprette en lærlingeforsikring. Her kan du se, hvad en lærlingeforsikring koster inden for

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere