GUIDE TIL FRITIDSJOB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB"

Transkript

1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1

2 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: REDAKTION 3F Fælles Fagligt Forbund, Simon Ørbæk Blik- og Rørarbejderforbundet, Allan Guldberg Nielsen Dansk El-Forbund, Simon T. Larsen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Pernille Meden Dansk Metal, Rune Albertsen FOA Fag og Arbejde, Finn Grønmar Fødevareforbundet NNF, Tue Jensen HK/Danmark, Kim Jensen HKKF Hærens Konstabel og Korporalforening, Tine Nørholtz Jobpatruljen, Rasmus K. Jakobsen Malerforbundet - Charlotte Klitsgaard Serviceforbundet, Finn Johnsen Socialpædagogerne, Lise Ringgaard Have 1. Sørg for at have en kontrakt der er underskrevet af arbejdsgiver, og husk at vis den til dine forældre eller fagforening. 2. Undersøg om der er overenskomst på din arbejdsplads. Hvis der er, skal arbejdsgiver give dig den mindsteløn der er forhandlet på arbejdspladsen. 3. Undersøg hvilke rettigheder du har og om arbejdspladsen lever op til dem. 4. Sig fra overfor din arbejdsgiver, hvis du synes, du bliver uretfærdigt behandlet. 5. Meld dig ind i en fagforening. Det er den bedste sikkerhed, du kan få for et godt langt liv på arbejdsmarkedet. Læs mere på Jobpatruljen.dk 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD SKAL JEG HAVE I LØN 06 INTRODUKTION 08 LOVE OG REGLER FAGFORENINGER 27 ARBEJDSDRENG METAL-/CYKEL-/AUTOVÆRKSTED M/K 27 AVISBUD 28 BAGERI: EKSPEDITION 29 BAGERI: RENGØRING/PAKNING/OPVASK 29 BIOGRAFER 30 BUTIKSASSISTENT 33 FABRIK 35 FRISØR OG KOSMETIKER 35 HANDICAPHJÆLPER 35 HJEMMEPLEJEN 36 HOTEL OG RESTAURATION herunder: café/cafeteria/opvasker/tjener/diskoteker 39 KANTINE: OFFENTLIG 39 KONTOR OG LAGER 40 LANDBRUG OG GARTNERI 41 MALER 42 MEJERI 42 PICCOLO: HOSPITAL 43 PORTØR 43 POSTOMDELING 43 PÆDAGOGMEDHJÆLPER 44 RENGØRINGS- OG SERVICEASSISTENT 44 RENGØRING OG TEKNISK SERVICE: OFFENTLIG 46 SERVICESTATIONER 48 SLAGTER 49 SLAGTER: EKSPEDITION 50 TRANSPORT OG LAGER 50 TRÆ OG BYGGERI 52 UNG I HUSET/BØRNEPASSER 52 VASKERI 4 5

4 INTRODUKTION INTRODUKTION HAR DU PRØVET: at du ikke fik nok i løn? at du ikke fik feriepenge? at du blev bedt om at lave arbejde, der var farligt? at du blev bedt om at blive 5 min ekstra uden at få løn for det? at du selv skulle finde en afløser, når du var syg? Vi har set alle tilfældene før, og vi vil gerne hjælpe dig til at få en bedre hverdag på din arbejdsplads. Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob. Siden slutningen af 70 erne har vi kørt rundt i landet og besøgt unge fritidsjobbere på deres arbejde. Under besøget tjekke vi løn og ansættelsesforhold og giver gode råd og vejleder om, hvordan unge får den bedste start på arbejdsmarkedet. JOBPATRULJEN BESØGTE CA VIRKSOMHEDER I 2013 Løber du ind i problemer, eller har du spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m., kan du ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline Der findes en række regler på arbejdsmarkedet, som din arbejdsgiver og du selv skal overholde. Disse regler kan deles op i love og overenskomster. Overenskomster er en aftale mellem arbejdsgiver og fagforening om løn og arbejdsforhold. Har din arbejdsplads ikke tegnet overenskomst, kan du ikke kræve de lønsatser og tillæg, som står i Guide til Fritidsjob. Kapitlet om Lønsatser fortæller dig om den overenskomst, der gælder på din arbejdsplads. Love gælder for alle, uanset om arbejdspladsen har overenskomst eller ej. Kapitlet om Love og Regler fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide - fra ansættelseskontrakt til fysisk arbejdsmiljø. 89% AF ALLE UNGE HAR ELLER HAR HAFT ET FRITIDSJOB Alle over 13 år har mulighed for at melde sig ind i en fagforening. Som medlem af en fagforening er du sikret hjælp, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads. Fagforeninger giver juridisk hjælp, råd og vejledning i enhver situation. Husk at melde dig ind. Alle medlemmer er sikret hjælp, når de har brug for det. 6 7

5 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER Der er nogle ting, du skal vide for at udføre dit arbejde. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse dig om eventuelle risici ved arbejdet, og skal instruere dig i, hvordan du kan arbejde sikkert. I det følgende kapitel kan du læse om nogle af de love og regler, som kan være relevante for dig UNGE TALTE MED JOBPATRULJEN I 2013 ANSÆTTELSESKONTRAKT Du har ret til en ansættelseskontrakt, også i et fritids- eller feriejob, når du har været ansat i mere end 1 måned, og din arbejdstid er mere end 8 timer om ugen. Hvis du i begyndelsen arbejder kortere tid, har du først krav på en ansættelseskontrakt, når din arbejdstid inden for de sidste 4 uger overstiger 8 timer i gennemsnit pr. uge. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive kontrakten, sørg for at få en kopi. Selv om du ikke opfylder kravene, er det altid en god idé at bede din arbejdsgiver om en kort skriftlig aftale om din ansættelse. Du finder et eksempel på en ansættelseskontrakt bagerst i Guiden. Ansættelseskontrakt Alene på arbejdspladsen Alkohol Arbejdsskade Feriepenge Funktionær Fysisk arbejdsmiljø Kemikalier Maskiner Opsigelse Psykisk arbejdsmiljø Sort arbejde Sygdom Tabeller Arbejdstid og hviletid Kemikalier - faremærkede produkter Løft og skub Maskiner Unge under 18 år: Husk at rådfør dig med dine forældre eller fagforening inden du skriver under på en ansættelseskontrakt. EFTER ET FALD I UNGES GENNEMSNITSLØN FRA ER LØNNEN I 2013 STEGET TIL KR 63,91/TIMEN Bemærk Er du ansat under funktionærloven, gælder nogle særlige regler. Bl.a. har du krav på mindst 1 måneds opsigelsesvarsel de første 5 måneder af din ansættelse, medmindre der er aftalt prøvetid. Derefter har du krav på 3 måneders opsigelse, og opsigelsesvarslet stiger med 1 måned pr. 3. år dog kun indtil 6 måneders opsigelse. Og du har krav på fuld løn under sygdom. 8 9

6 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER ALENE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er regler for, hvornår du må og ikke må arbejde, når du er under 18 år, og der ikke er andre over 18 år til stede på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver skal instruere dig i, hvad du skal gøre, hvis der sker røveri, tyveri, vold eller fremsættes trusler på din arbejdsplads. Der SKAL være en voksen kollega over 18 år til stede: Mellem kl og kl på hverdage Mellem kl og kl på lørdage og søn- og helligdage Hvis du arbejder i et storcenter, hvor sikkerhedsvagter går rundt i centret, eller der er en anden form for overvågning, må du arbejde alene, selv om du er under 18 år men kun til kl om aftenen. ER DU I TVIVL OM RETTIGHEDER, LØN ELLER ARBEJDSMILJØ, SÅ RING TIL FAGBEVÆGELSENS HOTLINE ARBEJDSSKADE Hvis du kommer ud for en ulykke på arbejdet, skal din arbejdsgiver inden 9 dage anmelde skaden til Arbejdstilsynet. Ulykken skal kun anmeldes, hvis den tilskadekomne har været fraværende fra arbejdet pga. ulykken i mindst 1 dag ud over den dag, ulykken skete. Skaden kan også anmeldes af din læge og af din fagforening. Hvis du har fået eller har mistanke om, at du har fået en sygdom på din arbejdsplads, skal din læge eller tandlæge anmelde det hurtigst muligt, efter de har fået det at vide. Det gælder også, hvis din læge eller tandlæge har mistanke om, at du har været udsat for skadelige påvirkninger på dit arbejde. Er du i tvivl, om din skade er blevet anmeldt, kan din fagforening hjælpe dig med at undersøge sagen. Hvis skaden skyldes dine arbejdsforhold, kan fagforeningen også hjælpe dig med at søge erstatning. ANTAL ULYKKER BLANDT ÅRIGE SKADETYPE ALKOHOL I henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed må du ikke arbejde i lokaler, hvor der serveres alkohol, så længe du er under 18 år. Loven er lavet, for at unge under 18 år ikke skal beskæftige sig med eller arbejde i nærheden af fulde folk. Disse regler gælder ikke, hvis du er i lære, eller hvis dine forældre ejer virksomheden og kun har nær, hjemmeboende familie ansat (familievirksomhed). Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv. Sårskade Termisk Skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Andet, uoplyst I alt

7 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER FERIEPENGE I ferieloven står der, at du skal have 12,5% i feriepenge af hver krone, du tjener. Din arbejdsgiver skal indsætte pengene på FerieKonto eller feriekort. Feriepenge bliver udbetalt året efter, at du har tjent dem. De feriepenge, du har optjent i sidste kalenderår, skal bruges til den ferie, du afholder efter 1. maj i indeværende år. Dog kan du få udbetalt feriepengene her og nu, når du stopper på dit arbejde, hvis det er under 750 efter skat og arbejdsmarkedsbidrag. 55,6 % AF DE UNGE, DER HAR RET TIL LØN UNDER SYGDOM, FÅR DET IKKE Har du optjent mindre end i feriepenge, får du ikke noget FerieKontobevis. I stedet udbetaler FerieKonto direkte til din bankkonto inden ferieårets begyndelse. Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusive feriepenge. UAFHENTEDE FERIEPENGE Har du feriepenge til gode efter 1. maj, skal du huske at skrive til din arbejdsgiver og om nødvendigt forfølge sagen inden 30. september, hvor den forældes. FUNKTIONÆR For at være omfattet af funktionærloven skal man leve op til forskellige krav. Man skal overvejende være beskæftiget med køb eller salg, ved kontorarbejde eller eventuelt lagerekspedition. Ligesom det også er en betingelse, at man er beskæftiget mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge. Man kan som fritidsjobber derfor være udsat for, at man i nogle perioder er omfattet af funktionærloven, og i andre perioder er man ikke. Bemærk at det er ligegyldigt, om du er under eller over 18 år. Hvis du er i tvivl, så ring til din fagforening eller på Fagbevægelsens Hotline FYSISK ARBEJDSMILJØ De fleste har det fint på deres arbejdsplads men ikke alle. Hvert år kommer flere tusinde unge til skade på deres fritidsjob. Desværre er der nogle af disse skader, der fører til sygdomme eller lidelser, der aldrig forsvinder. Det er derfor din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du får grundig oplæring i arbejdet og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører. Er du under 15 år, og har du ikke afsluttet 9. klasse, SKAL din arbejdsgiver desuden give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal i øvrigt altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget. DIN ARBEJDSGIVER SKAL BL.A. SØRGE FOR, AT DU FÅR Grundig oplæring og instruktion Sikkerhedsfodtøj, hvis du arbejder med ting, som kan skade dine fødder Skridsikkert fodtøj, hvis du færdes på glatte gulve Handsker, hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene Arbejdstøj, hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende Knæbeskyttere, hvis du skal kravle fx ved jordbærplukning Hjelm, hvor det er påkrævet DESVÆRRE HAR 6,4 % OPLEVET AT ARBEJDE GRATIS I OPLÆRINGSPERIODEN. MAN SKAL HAVE LØN FOR ALLE DE TIMER MAN ARBEJDER Generelt er der forskellige regler for, hvad børn under 15 år og unge under 18 år må arbejde med. Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på

8 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER KEMIKALIER Du må ikke arbejde med farlige kemikalier, fx stoffer og materialer, der er ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, som kan medføre allergi, eller som indeholder opløsningsmidler. Du må heller ikke tørre op, hvis der bliver spildt et farligt kemikalie. Nogle rengøringsmidler kan indeholde farlige stoffer. Din arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for farlige kemikalier. I arbejdspladsbrugsanvisningen kan du læse, om unge under 18 år må arbejde med produktet. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udleveres og gennemgås i forbindelse med din oplæring og instruktion. Du skal også vide, hvor du kan finde butikkens arbejdspladsbrugsanvisninger. I forbindelse med din oplæring og instruktion skal din arbejdsgiver fortælle dig, hvilke produkter du ikke må anvende, og hvilke du må anvende. Bliver du senere i tvivl, så tjek arbejdspladsbrugsanvisningen eller spørg din arbejdsgiver/leder. 25,4 % AF UNGE LØFTER MERE END LOVEN TILLADER. DET KAN GIVE SKADER DER FØRST OPDAGES I DET VOKSNE LIV På emballagen og i sikkerhedsdatabladet har leverandøren pligt til at mærke farlige produkter. Har et produkt et af disse faremærker på, må du som udgangspunkt ikke bruge dem. MASKINER Der er mange tekniske hjælpemidler og maskiner, som du ifølge loven ikke må arbejde med, når du er under 18 år. DET DREJER SIG OM: Maskiner med hurtiggående, skærende værktøj Maskiner med stempellignende bevægelser Maskiner med åbne valser og snegle Blande-, hakke-, male- og knusemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger OPSIGELSE Det er ikke sjovt at blive fyret fra sit job, og det er ikke altid, at den begrundelse, som arbejdsgiveren kommer med, er den rigtige. HVIS DU BLIVER FYRET, SKAL DU DERFOR HUSKE: At få din opsigelse på skrift med en begrundelse for din fyring At kontakte din fagforening og bede dem tjekke, om fyringen er i orden. Du kan også ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline At sørge for at få udbetalt al den løn og de feriepenge, du har til gode OPLØSNINGSMIDLER Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1% opløsningsmidler

9 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER PSYKISK ARBEJDSMILJØ Der er love og regler, der sikrer, at børn og unge ikke udsættes for farligt arbejde og risiko for arbejdsulykker eller sygdomme opstået på grund af arbejdet. De love og regler der gælder for voksne om det psykiske arbejdsmiljø, gælder også for unge. Det er særlig vigtigt, at børn og unge ikke udsættes for stress, chikane, mobning eller andre psykiske belastninger fra arbejdsgivere eller kolleger. Hvis du føler dig belastet af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, skal du tale med dine forældre og med din fagforening om det, så du kan få hjælp og støtte til at ændre det. Når du skal vurdere dit arbejdsmiljø, skal du altid bruge din sunde fornuft, og hvis du er i tvivl - så spørg din fagforening. SORT ARBEJDE Alle, der har erhvervsarbejde, skal oplyse til Skat, hvor meget de tjener. Mange unge har frikort og skal ikke betale noget i skat (ud over arbejdsmarkedsbidrag). Det kan derfor aldrig betale sig at arbejde sort. Det er ulovligt, du har ingen rettigheder, får ikke feriepenge, og i øvrigt kan du ikke få hjælp eller erstatning, hvis der sker en ulykke på dit arbejde. Der er nemlig ingen beviser for, at du er ansat. Den skat, vi betaler i Danmark, er med til at bidrage til vores velfærdssamfund. SYGDOM Sygedagpenge er de penge, du får, selvom du er syg. Du får altså løn for de timer, du ville have arbejdet, hvis ikke du havde været syg. Desværre er der rigtig mange unge, der ikke ved, at de som fritidsjobbere kan have ret til sygedagpenge, når de er blevet syge eller er kommet til skade. I 2013 VURDEREDE JOBPATRULJEN AT DER VAR LOVOVERTRÆDELSER ELLER UOVERENSSTEM- MELSER PÅ 70,4 % AF DE BESØGTE VIRKSOMHEDER REGLERNE FOR SYGEDAGPENGE FRA DIN ARBEJDSGIVER Du skal have været ansat i mindst 8 uger, før du er berettiget til sygedagpenge/løn under sygdom. Du skal have arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de sidste 8 uger. Størrelsen af dine sygedagpenge skal være din normale timeløn gange det antal timer, du skulle have arbejdet (dog maks. 106,49 pr. time). Det er din arbejdsgiver, som skal udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage, og hvis du herefter stadig er syg, skal din kommune udbetale pengene til dig. Hvis du er omfattet af funktionærloven, har du ret til fuld løn under sygdom

10 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER ARBEJDSTID OG HVILETID KATEGORIER AF UNGE DAGLIG ARBEJDSTID SKOLEDAGE ANDRE DAGE UGENTLIG ARBEJDSTID UGER MED SKOLEDAGE ANDRE UGER DAGLIG HVILETID FRIDØGN I HVER SYV-DAGES PERIODE AFTEN- OG NATARBEJDE PAUSER årige årige, som er omfattet af undervisningspligten* årige i butik og lager, som ikke er omfattet af undervisningspligten Maks. 2 timer Maks. 7 timer Maks. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 8 timer Maks. 12 timer Maks. 35 timer Maks. 40 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 40 timer Min. 14 timer Min. 12 timer 2 - så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt mellem klokken 20 og 06 Normalt forbudt mellem kl. 22 og 06 dog undtaget en række ekspeditionsstillinger Min. 30 minutter uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer Bortset fra denne pause skal arbejdstiden ligge samlet, hvis den er over 8 timer årige i hotel, restaurant og lign., som ikke er omfattet af undervisningspligten Forbudt mellem klokken 24 og årige i landbrug og lign., som ikke er omfattet af undervisningspligten Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 40 timer Aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over 4 måneder 2 - så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt mellem klokken 20 og årige i staldarbejde, som ikke er omfattet af undervisningspligten Det ene eller begge fridøgn kan udskydes Forbudt mellem klokken 19 og 04 * Du er omfattet af undervisningspligten indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse

11 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER KEMIKALIER - FAREMÆRKEDE PRODUKTER GAMLE ORANGE MÆRKER NYE FARE- PIKTOGRAMMER BETYDNING GAMLE ORANGE MÆRKER NYE FARE- PIKTOGRAMMER BETYDNING Kemikalier som er akut giftige ved hudkontakt, indånding og indtagelse. Kemikalier som giver fx kræft, skader på arveanlæg og forplantningsevne. Giftig / meget giftig Akut giftig Giftig Kronisk sundhedsfare Også kemikalier der giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding. Sundhedsskadelig Sundhedsskadelig Lokalirriterende/ Sundhedsskadelig Sundhedsfare Kemikalier som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed. Eksplosiv Eksplosiv Eksplosive kemikalier og genstande. Kemikalier som virker ætsende på huden, kan give alvorlige øjenskader eller ætse metal. Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer. Ætsende Ætsende Yderst brandfarlig Brandfarlig 20 21

12 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER LØFT OG SKUB REGLER OG TIPS NÅR DU LØFTER OG HÅNDTERER VARER REGLER OG TIPS NÅR DU LØFTER OG HÅNDTERER VARER Når du løfter en vare Få din arbejdsgiver til at vise dig, hvordan du løfter rigtigt Du må ikke løfte mere end 12 kg (= en ølkasse med tomme flasker). Du skal kunne løfte den midt foran og tæt på kroppen, mellem midt på låret og albuehøjde. Hvis du synes varen, er for tung eller svær at løfte, så tal med din leder eller arbejdsgiver om det. Når du skubber/trækker en palleløfter Få din arbejdsgiver til at vise dig, hvordan du bruger en palleløfter rigtigt. Du må ikke transportere last over ca. 250 kg på palleløfteren ( = 10 ølkasser med fyldte flasker). Hvis underlaget skråner, skal vægten sænkes. Brug din egen vægt til at skubbe og trække med. Vrid og bøj ikke ryggen. Hvis du er nødt til at ligge vandret i luften, er palleløfteren for tungt lastet. Når du transporterer en vare Generelt skal du undgå at bære på varer, da det belaster kroppen. Brug i stedet rullebord, t-vogn, palleløfter, sækkevogn og lignende. Når du skubber kundevogne Du må skubbe højst 10 vogne ad gangen. Færre hvis det går lidt op ad bakke, eller asfalten er hullet og ujævn. Vejer varen over 12 kg, må du kun transportere den ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel. Vejer varen under 12 kg, må du kun bære den ca. 2 meter. Når du sidder i kassen Din arbejdsgiver instruerer dig i, hvordan du skal indstille inventaret og scanne varerne, så du ikke belaster din krop unødigt. Indstil altid stol, fodstøtte og øvrigt udstyr inden du åbner kassen. Lad varen komme tæt på dig. Grib fat og før den hen til scannerområdet uden at løfte. Scan ved at tippe varen op mod scannerruden og før den videre til bagbåndet uden at løfte

13 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER MASKINER REGLER OG TIPS NÅR DU HÅNDTERER MASKINER REGLER OG TIPS NÅR DU HÅNDTERER MASKINER Pap- og plastpresse Du må ikke betjene pressere, hvor de bevægelige dele er tilgængelige under drift. De bevægelige dele skal være fuldstændigt afskærmede. Hvis du er fyldt 15 år, og er gået ud af 9. klasse, må du gerne fylde affald i presseren og foretage presning. Men du må ikke klargøre (fx sætte bånd/bundtningstråd i), tømme, rengøre, vedligeholde presseren eller tænde for strømmen. Rengøringsog fejemaskiner Flaskeautomat Er du under 18 år, må du ikke bruge rengørings- og fejemaskiner. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du dog gerne bruge rengørings- og fejemaskiner, der kører uden motor fx en manuel fejemaskine. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne arbejde ved flaskeautomaten/-båndet. Åben affaldskomprimator Palleløfter Gaffeltruck og gaffelstabler Er du under 18 år, må du som udgangspunkt ikke fylde affald, starte eller betjene en åben komprimator. Du må dog undtagelsesvist gerne fylde affald i en åben komprimator, hvis den er sikret mod at kunne startes fx ved at den har en nøgleafbryder, hvor nøglen ikke er tilgængelig for unge under 18 år. Du må ikke klargøre, tømme, rengøre, vedligeholde komprimatoren eller tænde for strømmen. Er du under 18 år, må du gerne bruge almindelige palleløftere. Er du fyldt 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du også bruge en selvkørende el-palleløfter, altså en palleløfter, der kører ved hjælp af en motor. Når du er fyldt 16 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne bruge gaffelstablere, der ikke er selvkørende, altså kører ved hjælp af en motor. Friturekoger Brødskærer, pålægsmaskine, elektrisk kniv, røremaskine og lignende. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne bruge friturekogeren men du må aldrig tømme den eller filtrere den varme olie. Din arbejdsgiver skal sikre, at friturekogeren er fastgjort eller på anden måde sikret mod at vælte, at gulvet ikke er glat, og der er gode pladsforhold, samt at der er brandslukningsudstyr ved friturekogeren. Hvis du kan få fingrene i nærheden af de skarpe dele på maskinen (det vil sige, hvis de skarpe dele ikke er afskærmede), må du først arbejde med den, når du er fyldt 18 år. Du må heller ikke rengøre maskiner med skarpe eller skærende klinger, før du er 18 år. Du skal være 18 år, før du må køre med gaffeltruck eller bruge en gaffel-stabler med motor

14 Arbejder du et sted uden overenskomst, skal du selv forhandle lønnen. Arbejder du et sted med overenskomst, har fagforeningen allerede gjort det for dig. Ud over en mindsteløn vil de fleste arbejdspladser også have tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid. Den overenskomstberettigede mindsteløn afhænger af den aftale, der er lavet mellem arbejdsgiver og den fagforening, der dækker arbejdspladsen. Derfor er der også forskel på lønninger, alt afhængig af hvor du arbejder. MELD DIG IND I DIN FAGFORENING FØR DU HAR BRUG FOR DEN Listen på de næste sider giver dig et overblik over, hvor du kan finde dine lønsatser. Bemærk, at der ofte er forskellige omstændigheder, der er skrevet ind i overenskomsten for at give dig bedre forhold, fx at du enten får højere eller lavere løn under særlige omstændigheder. Lønsatserne er den løn, du mindst skal have. Der kan dog være aftaler lokalt. Spørg i den lokale afdeling af din fagforening, hvis du vil vide, om der er lokale aftaler. ARBEJDSDRENG METAL-/AUTO-/CYKELVÆRKSTED M/K Har du fritidsarbejde på et metalværksted eller auto-/cykelværksted, hvor du udfører småreparationer og senere skal i lære i et metalfag, kan du blive medlem i Dansk Metal. Det er en fordel at være med i en fagforening. Dansk Metal kan hjælpe, hvis du får problemer med arbejdet eller din chef. Vi kan også svare på spørgsmål og give dig gode råd i forhold til dine rettigheder og dine pligter. Der findes flere forskellige overenskomster på metalværkstederne, som også dækker fritidsjobbere. Den mest almindelige er Industriens Overenskomst. Unge under 18 år Kontakt den lokale Metal-afdeling og hør, hvilken overenskomst din virksomhed har, og hvilken løn du har ret til. AVISBUD 63,45 110,20 Arbejder du med omdeling af aviser og blade, er det 3F, du skal være medlem af. Arbejder du med omdeling af aviser (Politiken, BT osv.) og er fyldt 15 år, er du omfattet af overenskomst med følgende mindstelønninger pr. time: 15 år 16 år 17 år 49,40 64,22 74,10 Bemærk Du må kun arbejde i dagtimerne. Arbejder du med reklameomdeling for Forbrugerkontakt, er der ingen overenskomst, og det er i praksis dine forældre, der skal lave en aftale med firmaet for dig

15 BAGERI: EKSPEDITION Er du ansat i et bageri/bageriudsalg til ekspedition, er det HK, du skal være medlem af. HK HANDEL s overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver for bagerområdet. UNGE UNDER 18 ÅR Bemærk I bagerbutikker (bortset fra Emmery s der følger Dansk Erhverv Arbejdsgivers butiksoverenskomst) er der et særligt forskudstillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Uanset arbejdsfunktion Tillæg for hverdage kl Tillæg for Lørdage kl (*) Tillæg for Søn- og helligdage indtil kl Tillæg for Søn- og helligdage kl UNGE OVER 18 ÅR som udfører ufaglært arbejde som er butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde Tillæg for hverdage kl Tillæg for Lørdage kl (*) Tillæg for Søn- og helligdage indtil kl Tillæg for Søn- og helligdage kl ,86 13,24 21,35 21,35 27,28 108,96 113,64 118,32 19,45 28,92 28,92 37,28 (*) Gælder også for grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag fra kl Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time. Gælder ikke elever. Bemærk For arbejde mellem kl og betales almindelig timeløn plus 100 procent (gælder også for unge under 18 år). BAGERI: RENGØRING/PAKNING/OPVASK Når du arbejder i et bageri med disse opgaver (altså ikke ekspederer), er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. UNGE UNDER 18 ÅR Pr. time - kl Tillæg for arbejde på søn- og helligdage UNGE OVER 18 ÅR Pr. time Tillæg for arbejde på søn- og helligdage Tillæg pr. time fra kl ,23 27,03 40,57 Bemærk Unge under 18 år må ikke arbejde mellem kl BIOGRAFER 61,86 13,51 Nordisk Film Biografer og Cinemaxx har en landsoverenskomst med 3F og til dels HK. Arbejder du i en af disse biografer, er det 3F eller HK, du skal være medlem af. Under 18 år Over 18 år Medarbejdere beskæftiget i caféer og barer 76,61 138,30 138,

16 BUTIKSASSISTENT Arbejder du i en butik som flaskedreng, ungarbejder, servicemedarbejder, butiksassistent eller andet, er det HK, du skal være medlem af. DAGLIGVARE- ELLER SPECIALVAREBUTIK De fleste butikker er omfattet af HK HANDEL s overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II. HK HANDEL har fx overenskomst med Føtex, Bilka, Netto, Fakta, Rema 1000, Magasin, Stadium, Harald Nyborg, Imerco og Matas. Vil du vide præcis, hvilken overenskomst der gælder for dig, så kontakt din lokale HK-afdeling. UNGE UNDER 18 ÅR DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER Uanset arbejdsfunktion UNGE UNDER 18 ÅR DIO II Uanset arbejdsfunktion 61,86 63,83 Hvis du er i tvivl, om du skal lønnes for faglært eller ufaglært arbejde, så kan du få hjælp til at vurdere det i den lokale HK-afdeling. UNGE OVER 18 ÅR - GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER som udfører ufaglært arbejde som er butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde 108,96 113,64 118,32 Bemærk Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time (Dansk Erhverv Arbejdsgiver) og 3,65 pr. time (DIO II). Gælder ikke for elever. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER FOR UNGE UNDER 18 ÅR GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER FOR UNGE OVER 18 ÅR GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl ,20 21,65 24,50 Bemærk Tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis du er i gang med en uddannelse og arbejder maks. 15 timer om ugen. Der føres p.t. sag om, hvorvidt dette er i strid med direktivet om alder. COOP DANMARK 24,40 43,30 49,00 Er du ansat i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen eller LokalBrugsen, er du omfattet af overenskomsten med Coop Danmark. Er du ansat i en selvstændig butik, er du omfattet af overenskomsten med Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, BA eller Storbutikkernes Forhandlingsudvalg SFU. Bemærk Overenskomstforhandlingerne med COOP og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening var ikke afsluttet ved redaktionen af jobguiden. Satserne i guiden er derfor 2013 satser. For de seneste satser kontakt den lokale HK afdeling på BUTIKSASSISTENT FORTSÆTTER PÅ NÆSTE OPSLAG 30 31

17 BUTIKSASSISTENT BEGYNDTE PÅ FORRIGE OPSLAG Unge under 18 år - som er ufaglærte - som er butiksmedhjælper - som er faglærte 61,01 107,47 112,14 116,82 Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time. Gælder ikke for elever. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR COOP/SFU BA Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage: Coop/SFU Søn- og helligdage: BA 12,58 21,48 25,98 26,40 HK HANDEL har særlige overenskomster med for eksempel Blockbuster, 7-Eleven og Irma samt mange lokale overenskomster. Vil du vide præcis, hvilken overenskomst der gælder på din arbejdsplads, så kontakt din lokale HK-afdeling. FABRIK Arbejder du på fabrik inden for skotøjs-, plast-, fiske-, sukker-, drikkevarebranchen, fjerkræindustrien eller jern- og metalindustrien, er det 3F, du skal være medlem af. MINDSTEBETALINGSSATSERNE FOR TIMELØNSARBEJDE UDGØR: Unge under 18 år Voksne medarbejdere 63,45 110,20 Hertil kommer en række tillæg og lokalt aftalte satser. Du kan ikke få mindre end ovenstående. Kontakt eventuelt din lokale 3F-afdeling for at høre om lokale satser. UNGE OVER 18 ÅR COOP/SFU BA Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage: Coop/SFU Søn- og helligdage: BA 25,15 42,95 51,95 52,80 TEKSTIL- OG BEKLÆDNINGSINDUSTRI Arbejder du under dette område, er det 3F, du skal være medlem af. TEKSTILOMRÅDET Unge under 18 år 84,49 120,70 Bemærk Tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis man er i gang med en uddannelse og arbejder maks. 15 timer om ugen (gælder i COOP). Der føres p.t. sag om, hvorvidt dette er i strid med direktivet om alder. I BA og SFU kan tillæggene være som for unge under 18 år, hvis man arbejder højest 8 timer i gennemsnit over 16 uger. SUKKERVARER OG CHOKOLADE Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. Unge under 18 år 82,72 129,57 FABRIK FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE 32 33

18 FABRIK BEGYNDTE PÅ FORRIGE SIDE TILLÆG OG OVERARBEJDE Første time Anden og tredje time Derefter På lørdage, søn- og helligdage +33⅓ % +50 % +100 % +100 % FRISØR OG KOSMETIKER Hvis du har fritidsjob i en frisørsalon eller en klinik og har kundebetjening (vasker hår, farver bryn m.m.), er det Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, du skal være medlem af. Timeløn: Provisionsminimallønnen Garantiløn (+provision) 127,12 131,30 BRØD-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. VAFFEL-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. Under 17 år 17-årige TILLÆG OG OVERARBEJDE - GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER Første time og anden time Derefter På lørdage, søn- og helligdage 125,37 87,70 94,50 127, % +100 % +100 % OVERARBEJDE Deltidsansat +50 % Hvis du rydder op og gør rent m.m., men ikke har kundebetjening, skal du aflønnes efter HK s butiksoverenskomst. HANDICAPHJÆLPER Hvis du arbejder som handicaphjælper og er ansat til udførelse af borgerstyret personlig assistance for virksomheder, der er medlemmer af DI Overenskomst II (SBA), er det FOA Fag og Arbejde (eller 3F), du skal være medlem af. Grundløn (Løngruppe 0) Bemærk Lønnen kan svinge, alt efter hvor du bor i landet. Den nævnte sats er laveste sats. HJEMMEPLEJEN Hvis du arbejder som ikke-uddannet sundhedspersonale i den kommunale hjemmepleje, er det FOA - Fag og Arbejde, du skal være medlem af. Grundløn (Løngruppe 0) 115,58 115,58 Bemærk Lønnen kan svinge alt efter, hvor du bor i landet

19 HOTEL OG RESTAURATION HERUNDER: CAFÉ/CAFETERIA/OPVASKER/TJENER/DISKOTEKER Når du arbejder i en grillbar, i et cafeteria, vasker op, hjælper i køkkenet, gør rent eller er piccolo, medhjælper eller stuepige på restauranter og hoteller, er det 3F, du skal være medlem af. Overenskomsten gælder også for McDonald s og Burger King. Unge under 18 år Der er specielle regler, hvis du er under 18 år. Du må fx ikke arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. 69,81 115,29 OVERARBEJDE De 2 første timer... derefter Overarbejde efter kl er altid FASTFOOD, CAFETERIA, BISTRO M.V. I SUPERMARKEDER (GÆLDER IKKE COOP DANMARK-EJEDE BUTIKKER) Unge under 18 år +50% +100% +100% 60,45 109,94 Hvis du får arbejde som tjener eller med tilberedning af mad, bør du kontakte den lokale 3F-afdeling, da der er flere forskellige muligheder for aflønning, afhængig af om der er tale om café-, hotel- eller kantinearbejde. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER Hverdage kl ,53 UNGE UNDER 18 ÅR Hvis du rydder op og gør rent m.m., men ikke har kundebetjening, skal du aflønnes efter HK s butiksoverenskomst. Lørdage kl Søndage kl ,53 26,80 Hverdage kl ,57 UNGE OVER 18 ÅR Lørdage kl ,57 Hverdage kl ,06 Søndage kl til efterfølgende døgn kl ,86 Lørdage kl ,04 UNGE OVER 18 ÅR Søndage kl ,58 Hverdage kl ,50 OVERARBEJDE Lørdage kl ,50 De 3 første timer +50% Søndage kl til efterfølgende døgn kl ,90 derefter +100% HOTEL OG RESTAURATION FORTSÆTTER PÅ NÆSTE OPSLAG 36 37

20 HOTEL OG RESTAURATION BEGYNDTE PÅ FORRIGE OPSLAG FASTFOOD, CAFETERIA, BISTRO M.V. I COOP DANMARK-EJEDE BUTIKKER 3F har indgået separat overenskomst med Coop Danmarks butikker: Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen og LokalBrugsen. Unge under 18 år TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR Hverdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søndage kl UNGE OVER 18 ÅR Hverdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søndage kl *Bemærk De nye satser for 2014 og frem var ikke forhandlet ved guidens deadline. Det er derfor satserne for 2013, der fremgår af denne oversigt. DISKOTEKER OG SPILLESTEDER 69,56* 114,39* Arbejder du på diskotek eller lignende, er det 3F, du skal være medlem af. Bemærk Du ikke må arbejde i områder, hvor der udskænkes alkohol, hvis du er under 18 år. 9,71* 12,11* 15,94* 19,21* 19,42* 24,21* 31,88* 38,42* Bartendere (over 18 år) Øvrige medarbejdere herunder runners (over 18 år) Medarbejdere under 18 år KANTINE: OFFENTLIG 135,80 133,80 76,05 Hvis du arbejder som kantinemedhjælper på en offentlig institution, er det FOA - Fag og Arbejde, du skal være medlem af. 16-årige 17-årige Over 18 år (Løngruppe 0) KONTOR OG LAGER De fleste virksomheder, der har et kontor og/eller lager, er omfattet af HK s overenskomst med enten Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO 2. Arbejder du inden for dette område, er det HK, du skal være medlem af. Der er forskel på lønnen for unge under 18 år i de to overenskomster. UNGE UNDER 18 ÅR DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER Uanset arbejdsfunktion UNGE UNDER 18 ÅR DIO II Uanset arbejdsfunktion 78,53 87,46 121,69 61,86 Hvis du er over 18 år, skal du være opmærksom på, at der ikke findes en egentlig minimalløn i overenskomsterne, idet lønnen aftales i hvert enkelt tilfælde direkte med arbejdsgiveren. Kontakt altid din lokale HKafdeling, før du bliver ansat for at høre, hvad du bør forlange i løn. 63,83 KONTOR OG LAGER FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE 38 39

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELS BLADET 03I2013 Ansatte inden for butik, kontor og lager REGISTRER DIN E-MAIL OG FÅ SKRÆDDER SYEDE NYHEDSBREVE DIREKTE I DIN INDBAKKE HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELSBLADET STOPPER

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere