GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T T I L F O R Å R E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T"

Transkript

1 F R I T I D S J O B GUIDE GÆLDENDE FRA FORÅRET 2003 TIL FORÅRET 2004

2 02 FRITIDSJOBGUIDE

3 HVOR FINDER JEG Indledning...05 Arbejdsmiljø...06 Lønsatser...12 Oversigtsskema/arbejdstider...28 Lønsatser, fortsat...30 Oversigt over forbund...35 Regler (ansættelseskontrakt, sygdom, feriepenge m.m.)...45 Forældreservice...48 Gæstelærere, bestillingskupon og kort om Jobpatruljen...52 GUIDE TIL FRITIDSJOB Udgivet af LO Danmark, april 2003 Design og layout: LOs grafiske værksted Foto: Thomas Tolstrup Produktion: KLS Grafisk Hus, Hvidovre Miljøvenlig trykproduktion Oplag: eksemplarer Varenummer: 5075 ISBN-nummer: INDHOLDSFORTEGNELSE 03

4 04 FRITIDSJOBGUIDE

5 HAR DU FRITIDSJOB? Og har du prøvet, at du ikke fik din løn til tiden?at du ikke fik nok i løn? At du blev bedt om at lave farligt arbejde? At du ikke fik feriepenge? At du? Der findes en række regler på arbejdsmarkedet, som din arbejdsgiver skal overholde. Der er først og fremmest de aftaler, som fagforeningerne og de fleste arbejdsgivere har lavet de kaldes overenskomster. Du kan altid finde ud af om en arbejdsplads har overenskomst ved at ringe til din lokale fagforening. Vær opmærksom på, at mindstelønninger m.m. KUN gælder på de arbejdspladser, der har overenskomst. Der er også nogle regler, der er vedtaget i Folketinget. De gælder for alle, uanset om arbejdspladsen har overenskomst eller ej. Vidste du fx, at du har ret til sygedagpenge eller fuld løn, hvis du bliver syg? Se reglerne side 46. Som ung i fritidsjob har du mulighed for at melde dig ind i en fagforening. Meld dig ind i fagforeningen, det er kun dem, der kan hjælpe dig, hvis du får problemer på jobbet. Se side Løber du ind i problemer, eller har du spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m. kan du ringe gratis til: FAGBEVÆGELSENS HOTLINE ALLE HVERDAGE KLOKKEN 9:00 TIL 18:00 INDLEDNING 05

6 FRITIDSJOB IKKE KUN FOR SJOV DE FLESTE HAR DET FINT PÅ DERES ARBEJDSPLADS - MEN IKKE ALLE! Hvert år kommer flere tusinde unge til skade på deres fritidsjob. Desværre er der nogle af disse skader, der fører til sygdomme eller lidelser, der aldrig forsvinder. Det er derfor din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du får grundig oplæring i og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører. Er du under 15 år eller ikke har afsluttet 9. klasse, SKAL din arbejdsgiver desuden give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal i øvrigt altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget. Generelt er der forskellige regler, for hvad du må arbejde med, alt efter om du er under 15 år eller under 18 år. Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på. Din arbejdsgiver skal bl.a. sørge for at du får: Grundig oplæring og instruktion. Sikkerhedsfodtøj hvis du arbejder med ting, som kan skade dine fødder. Skridsikkert fodtøj hvis du færdes på glatte gulve. Handsker hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene. Arbejdstøj hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende. Knæbeskytter hvis du skal kravle - fx.ved jordbærplukning. 06 FRITIDSJOBGUIDE

7 ARBEJDSMILJØ 07

8 ARBEJDSMILJØ Når du skal vurdere dit arbejdsmiljø, skal du altid bruge din sunde fornuft, og hvis du er i tvivl - så spørg! Løft, skub og træk Når du er under 18, må du kun løfte op til 12 kg. Det betyder, at du gerne må løfte en kasse med tomme flasker. Hvis løfteforholdene er i orden, og du ikke løfter under hoftehøjde eller over skulderhøjde, må du løfte op til 25 kg. Det svarer rundt regnet til en kasse med fulde flasker. Husk! Når du løfter skal du altid gå ned i knæ og løfte tæt til kroppen. Så mindsker du risikoen for overbelastning. Hvis du er avisbud, så brug sækkevogn, trækvogn eller cykeltasker, når aviserne vejer over 12 kg. Rygsække og skuldertasker dur ikke, hvis du skal bære mere end 12 kg. Alenearbejde Grillbarer, tankstationer, kiosker og bagerier det sker desværre en gang imellem, at der er overfald og røverier disse steder. Derfor må du ikke være alene på arbejde i nedenstående tidsrum. Der SKAL være en voksen kollega over 18 år til stede: Mellem kl og kl på hverdage. Mellem kl og kl på lørdage og søn-og helligdage. Hvis du arbejder i et storcenter, hvor sikkerhedsvagter går rundt i centret, eller der er en anden form for overvågning, må du gerne arbejde alene, selv om du er under 18 år men kun til kl om aftenen. 08 FRITIDSJOBGUIDE

9 Kemikalier og opløsningsmidler Pas generelt på alle steder, hvor der er støv, røg, os, dampe, opløsningsmidler, sprøjtemidler m.m. Hvis du er under 18 år, må du ikke arbejde med produkter, der er til fare for din sundhed. Du må heller ikke arbejde i rum, hvor andre bruger disse produkter. Du kan kende produkterne på de orange faremærker. Hvis et produkt indeholder mere end 0,5% opløsningsmidler, er det forbudt for dig at arbejde med det. Kig altid efter de orange etiketter INDEN du åbner en flaske med et eller andet i. Hvis det ikke står direkte på emballagen, hvad der er i, så bed om at få det at vide. Og husk, du skal altid have instruktion i anvendelsen. Giftig Sundheds- Eksplosiv Yderst Ætsende skadelig brandfarlig ARBEJDSMILJØ 09

10 Farlige maskiner Der er mange tekniske hjælpemidler og maskiner, som du ifølge loven ikke må arbejde med, når du er under 18 år, blandt andet: Maskiner med hurtigtgående, skærende værktøj. Maskiner med stempellignende bevægelser. Maskiner med åbne valser og snegle. Du må heller ikke arbejde med blande-, hakke-, male- og knusemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger. Du må dog gerne arbejde med disse maskiner, hvis de er fuldt afskærmede, så du ikke kan komme i kontakt med de bevægelige dele, når maskinen er tændt. Derudover er det, når du er under 18 år, forbudt at arbejde med: Motorrydningssave og elhækkeklippere. Slående værktøj som f.eks.nittehamre. Apparater med et tryk på over 70 bar. Du skal for eksempel være fyldt 15 år og have afsluttet folkeskolens 9.klasse for at arbejde med pappresser eller ved flaskebånd. Du skal i øvrigt være over 18 år for at tømme, klargøre, vedligeholde eller rengøre en pappresser. Hvis du kommer til skade... skal skaden anmeldes til Arbejdstilsynet af enten din arbejdsgiver eller af din læge. Det gælder også, hvis du får en langvarig sygdom (f.eks.eksem, rygproblemer eller høreskader) på grund af dit arbejde. Er du i tvivl, om din skade er blevet anmeldt, kan din fagforening hjælpe dig med at undersøge sagen. Hvis skaden skyldes dine arbejdsforhold, kan fagforeningen også hjælpe dig med at søge erstatning. Hvis der er ting, du er i tvivl om vedrørende dit arbejdsmiljø, kan du altid få hjælp og vejledning hos din fagforening. 10 FRITIDSJOBGUIDE

11 Som udgangspunkt må børn under 15 år ikke udføre erhvervsarbejde. Der er dog undtagelser. Liste over hvad børn og unge mellem 13 og 15 år må arbejde med: Lettere fodrings-og rensningsarbejde i landbruget. Pasning af mindre husdyr (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr fx mink). Lugning og hakning. Kartoffelopsamling. Bær-og frugtplukning. Plantning, opbinding og lignende arbejde. Lettere arbejde med specialafgrøder, såsom afplukning af tulipanhoveder, optagning af løg og lignende. Kogleopsamling. Rutinemæssig prismærkning af varer. Arbejde i visse specialforretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger. Modtagelse og pakning samt sortering og optælling af lettere varer og tom emballage. Lettere rengøring og oprydning samt borddækning. Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemidler). Malearbejde, dog ikke sprøjtemaling. Lettere manuelt arbejde, såsom håndsyning, ilægning i poser, foldning af papir samt pudsning af færdige keramik-og glasvarer. Mærkning og sortering af rent vasketøj. Eftersyn og kontrol af produkter. Internt piccoloarbejde. Lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer. Salg af aviser og lignende. Bogopsætning på biblioteker. Hvis du laver arbejde, der ikke er på ovenstående liste, er det muligvis ulovligt. Kontakt eventuelt Fagbevægelsens Hotline på telefon ARBEJDSMILJØ 11

12 OVERSIGT Her kan du se, hvilken fagforening dit arbejde hører under, og på hvilken side du kan se lønnen: Hvis du er avisbud skal du være medlem af SiD eller KAD. Kontakt dem for oplysninger om løn eller læs mere på 12 FRITIDSJOBGUIDE

13 ARBEJDE FAGFORENING SIDE Arbejdsdreng m/k SiD/KAD 27 Arbejdsdreng METAL 30 Bageri:Ekspedition HK Bageri (Rengøring/pakning/opvask) NNF 22 Bogopsættere HK 17 Brødfabrik NNF 31 Butiksassistent HK Byggeri SiD/TIB 33/26 Børnehave/vuggestue PMF 33 Cafeteria (Grill medarbejder) RBF Chokoladefabrik NNF 30 Flaskedreng m/k HK Frisør DFKF 32 Hospital/plejehjem FOA/KAD 24 Institution PMF 33 Kagefabrik NNF 31 Lagermedhjælper SiD/HK Landbrug/Gartneri SiD 32 Maler Malerforbundet 27 Opvasker RBF Piccolo (biograf) SiD 25 Piccolo (hotel) RBF Piccolo (kontor) HK 23 Rengøring/privat KAD 24 Servicemedarbejder (offentlig) FOA 24 Servicestationer HK/SiD Servitrice/tjener RBF Skotøjsindustri SiD 31 Slagter NNF Slagter: Ekspedition HK Stuepige m/k på hotel RBF Tekstilindustri SiD 31 Træindustri TIB 26 LØNSATSER 13

14 14 FRITIDSJOBGUIDE

15 LØNSATSER BUTIK Flaskedrenge, ungarbejdere, servicemedarbejdere, butiksassistenter og andre, der arbejder i butik, skal være medlem af HK. Unge under 18 år som udfører ufaglært arbejde...kr. 44,91 som udfører faglært arbejde kr. 55,20 Unge over 18 år som er ufaglærte kr. 87,20 som er faglærte kr. 96,55 Bemærk Er du i tvivl, om dit arbejde er faglært, kan du få din lokale HKafdeling til at hjælpe dig med at vurdere det. Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.18:00-06: kr. 9,00 Lørdage kl.15:00-24: kr. 17,00 Søn- og helligdage kl.00:00-24: kr. 19,50 Bemærk at tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis de er i gang med en uddannelse og arbejder under 15 timer ugentlig. Unge over 18 år Hverdage kl.18:00-06: kr. 18,00 Lørdage kl.15:00-24: kr. 34,00 Søn- og helligdage kl.00:00-24: kr. 39,00 LØNSATSER 15

16 Overarbejde De første tre timer % Derefter % Søn-og helligdage % Nogle butikker afviger fra ovenstående f.eks. Irma, Blockbuster og 7-Eleven. Desuden har brugserne deres egne satser se nedenunder. Kontakt for en sikkerheds skyld HK. Se side 38. BUTIK (KVICKLY, KVICKLY XTRA, BRUGSEN, SUPERBRUGSEN, DAGLI BRUGSEN OG LOKALBRUGSEN) Flaskedrenge, ungarbejdere, servicemedarbejdere, butiksassistenter og andre, der arbejder i butik, skal være medlem af HK. Unge under 18 år kr. 49,02 Unge over 18 år Ufaglærte kr. 87,20 Faglærte kr. 96,55 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år samt studerende mellem år, med mindre end 15 timer får halve tillæg. Herunder er de fulde tillæg: Ansat til under 15 timer pr. uge Hverdage kl.18:00 06: kr. 18,00 Lørdage kl.15:00 24: kr. 34,00 Søn-og helligdage kr. 39,00 16 FRITIDSJOBGUIDE

17 Ansat til mindst 15 timer pr. uge Hverdage kl.18:00 22: kr. 10,70 Hverdage kl.22:00 07: kr. 15,00 Lørdage kl kr. 31,30 Søn-og helligdage kr. 41,50 Ved 2 aftener på samme uge skal der udbetales overarbejdstillæg i stedet for disse tillæg. Er du i tvivl, så kontakt HK for en sikkerheds skyld. Se side 38. BOGOPSÆTTERE Arbejder du som bogopsætter på bibliotek, skal du være medlem af HK. Lønnen afhænger dels af din alder, dels af hvilket stedtillægsområde din kommune ligger i. Kontakt din lokale HK-afdeling for nærmere oplysninger. HK side 38. SERVICESTATIONER Her skal du være medlem af HK eller SiD. Servicestationer med HK-overenskomst Følgende satser gælder for servicestationer under BOA (Benzin-og Oliebranchens Arbejdsgiverforening) der har aftale med HK. Det vil typisk sige Shell, Statoil og Hydro Texaco. Unge under 18 år som udfører ufaglært arbejde.....kr. 44,91 -som udfører faglært arbejde kr. 55,20 Unge over 18 år der er ufaglærte kr. 87,20 -der er faglærte kr. 96,55 LØNSATSER 17

18 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.18:00-06: kr. 4,50 Lørdage kl.14:00-24: kr. 8,50 Søndage kl.00:00-24: kr. 9,75 Unge over 18 år Hverdage kl.18:00-06: kr. 9,00 Lørdage kl.14:00-24: kr. 17,00 Søndage kl.00:00-24: kr. 19,50 Servicestationstillæg under 6 mdrs.ansættelse....kr. 5,30 Servicestationstillæg over 6 mdrs.ansættelse......kr. 11,54 Servicestationstillægget fås kun hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og er over 18 år. Er du under 25 år og studerende, se nedenunder. Tillæg til unge studerende under 25 år, med under 15 timers ugentlig beskæftigelse Hverdage kl.18:00-4:00 og lørdage kl.14:00-24:00.kr. 4,50 Hverdage kl.24:00-06: kr. 9,00 Søn-og helligdage kl.06:00-24: kr. 4,50 Søn-og helligdage kl.24:00-06: kr. 19,50 Hvis din servicestation er medlem af AHTS (Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service) gælder reglerne for Butik. Find ud af hvor din servicestation er medlem ved at ringe til HK på Servicestationer med SiD-overenskomst Er din servicestation derimod medlem af SSA (Servicestationernes Arbejdsgiverforening), og har overenskomst med SiD gælder følgende satser -dog kun hvis du er under uddannelse og har dokumenteret uddannelsessted: 18 FRITIDSJOBGUIDE

19 Unge under 17 år kr. 62,24 Unge mellem 17 og 18 år kr. 80,33 Unge over 18 år kr. 93,87 Derudover har du ret til 3,5% tillæg, hvis du arbejder på søn-og helligdage,og du har ret til 1,8% feriefridagsbetaling.er du i tvivl om noget -så ring til SiD Transport og Service Gruppen på telefon FASTFOOD, CAFETERIA, GRILLBAR M.V. I SUPERMARKEDER (FØTEX, BILKA M.V.) Inden for disse områder skal du være medlem af RBF. Se side 44. Unge under 18 år kr. 47,60 Unge over 18 år kr. 88,18 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.17:45-22: kr. 10,15 Lørdage kl.14:15-22: kr. 20,31 Søndage kl.00:00-22: kr. 21,37 Unge over 18 år Hverdage kl.17:45-06: kr. 20,31 Lørdage kl.14:15-24: kr. 40,62 Søndage kl.00:00-24: kr. 42,77 Overarbejde De 3 første timer % Derefter % Bemærk Du skal være opmærksom på, at der findes andre lønsatser for ansatte inden for COOP (Kvickly, Kvickly Xtra). LØNSATSER 19

20 FDB Inden for disse områder skal du være medlem af RBF. Se side 41. Unge under 18 år kr. 58,00 Unge over 18 år kr. 94,00 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.17:45-02: kr. 6,35 Hverdage kl.22:00-07: kr. 8,60 Lørdage kl.14:00-24: kr. 12,20 Søndage kl.00:00-00: kr. 15,22 Unge over 18 år Hverdage kl.17:45-02: kr. 12,70 Hverdage kl.22:00-07: kr. 17,20 Lørdage kl.14:00-24: kr. 24,40 Søndage kl.00:00-00: kr. 30,55 GRILL, RESTAURATION, HOTEL, CAFETERIA M.V. SAMT MC DONALDS OG BURGER KING Når du arbejder i en grill, i et cafeteria, vasker op, hjælper i køkkenet, gør rent eller som hotelpiccolo på restauranter og hoteller, hører du til i RBF. Se side 41. Unge under 18 år kr. 57,01 Unge over 18 år kr. 93,49 Herudover har du ret til 1,00 kr. pr.time til kost. 20 FRITIDSJOBGUIDE

21 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.18:00-24: kr. 6,08 Lørdage kl.14:00-24: kr. 6,08 Søn-og helligdage kl.00:00-24: kr. 12,83 Unge over 18 år Hverdage kl.18:00-24: kr. 10,65 Lørdage kl.14:00-24: kr. 10,65 Søn-og helligdage kl.00:00-02:00 (næste dag).....kr. 16,57 Overarbejde De 2 første timer % Derefter % Overarbejde efter kl.24:00 altid % SLAGTERFORRETNING: RENGØRING, PAKNING, OPVASK ETC. Arbejder du i en slagterforretning inden for disse områder, skal du være medlem af NNF. Se side 40. * Se i øvrigt oversigt over tillæg på side 31. Unge under 18 år kr. 44,91 Unge over 18 år kr. 98,83 SLAGTERFORRETNING: EKSPEDITION Arbejder du med ekspedition i en slagterforretning, skal du være medlem af HK. Se side 38. Unge under 18 år kr. 44,91 Unge over 18 år kr. 90,62 LØNSATSER 21

22 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Hverdage kl.18:00-06: kr. 18,00 Lørdage kl.15:00-24: kr. 34,00 Søn-og helligdage kr. 39,00 BAGERI: RENGØRING, PAKNING, OPVASK Når du arbejder i et bageri med disse områder (altså ikke står i kassen), skal du være medlem af NNF. Se side 40. Pakning, rengøring og anden arbejdskraft kr. 104,77 Pr.uge ved 37 timer kr ,49 Rengøring Unge under 18 år Før kl.10: kr. 104,77 Pr.time - kl.10:00-18: kr. 63,43 Pr. uge ved 37 timer - kl.10:00-18: kr ,91 Tillæg for arbejde på søn-og helligdage kr. 24,00 Bemærk Unge under 18 år må ikke arbejde mellem kl.18:00-04:00. Unge over 18 år Pr. time kr. 97,59 Pr. uge ved 37 timer kr ,83 Tillæg for arbejde på søn-og helligdage kr. 24,00 BAGERI: EKSPEDITION Bemærk Når du arbejder med ekspedition i en bagerforretning, skal du være medlem af HK. Se side FRITIDSJOBGUIDE

23 Unge under 18 år Hverdage kl.05:00-18: kr. 49,62 Hverdage kl.18:15-24: kr. 59,72 Lørdage fra kl.15:00-24: kr. 66,40 Søn-og helligdage indtil kl.15: kr. 66,40 Søn-og helligdage fra kl.15:00-24: kr. 71,68 Unge over 18 år Hverdage kl.05:00-18: kr. 91,10 Hverdage kl.18:15-24: kr. 104,41 Lørdag fra kl.15:00-24: kr. 111,68 Søn-og helligdage indtil kl.15: kr. 111,68 Søn-og helligdage fra kl.15:00-24: kr. 119,14 Bemærk For alt arbejde mellem kl.24:00 og 05:00 betales med timeløn +100% (gælder også ansatte under 18 år). For overarbejde betales som i Butik. Som deltidsansat med mere end 13 timer ugentlig arbejdstid har man krav på 6 friweekender over en 12 ugers periode. Der kan i stedet for kompenseres med 3,00 kroner for hver time, der arbejdes på søndage ud over de 6. PICCOLO PÅ KONTOR Her skal du være medlem af HK. Se side 38. Unge under 18 år Ikke fagligt arbejde kr. 44,91 Fagligt arbejde kr. 55,20 Unge over 18 år Hvis du er over 18 år og har et fritidsjob på kontor, skal du være opmærksom på, at der ikke findes nogen egentlige fastsatte lønsatser. Disse skal forhandles mellem dig og din arbejdsgiver. Kontakt i alle tilfælde din lokale HK-afdeling for råd og vejledning. LØNSATSER 23

24 PRIVAT RENGØRING Arbejder du med privat rengøring, skal du være medlem af KAD. Se side 39. Unge under 18 år, på områder der ikke er opmålte...kr. 80,36 Unge over og under 18 år på opmålte områder.....kr. 104,46 Du arbejder som udgangspunkt på opmålte områder, hvis du arbejder efter en arbejdsplan. Kontakt KAD, hvis du er i tvivl. OFFENTLIG RENGØRING Arbejder du som køkken- eller rengøringsassistent eller som hospitalsmedarbejder på det offentlige område, skal du være medlem af KAD eller FOA. Se side 39/38. Lønnen varierer efter, hvor i landet du arbejder, og om du er på job hverdage eller weekender. Derfor er det altid en god idé at ringe til KAD eller FOA og høre nærmere. Rengøringsassistenter ansat under KAD s område Unge mellem år kr. 63,43-67,10 Unge mellem år kr. 70,69-74,78 Begyndelsesløn unge over 18 år kr. 95,33-101,06 Service-/rengøringsassistenter ansat under FOA s område Unge mellem år i procent af løntrin ,4% Unge mellem år i procent af løntrin ,0% 24 FRITIDSJOBGUIDE

25 BIOGRAFER I KØBENHAVN De københavnske biografer har overenskomst med SiD Lager & Handel i København. Har du spørgsmål kan afdelingen kontaktes på tlf Operatør kr. 115,00 Kontrollør over 18 år kr. 106,00 Piccolo kr. 57,50 Der ydes tillæg ved ekstra forestillinger. BIOGRAFER I PROVINSEN Her skal du kontakte den lokale SiD-afdeling for at høre, om biografen har indgået en lokal overenskomst med SiD. Se side 42. LAGER OG TRANSPORT Inden for dette område skal du være medlem af SiD. Se side 42. For ungarbejdere og lagerarbejdere under AHTS (Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service) gælder følgende satser: Under 17 år kr. 52,98 17-årige kr. 70,64 Unge over 18 år kr. 88,30 Efter 6 måneder ydes der et anciennitetstillæg på kr. 4,65 pr.time. Endvidere ydes der akkordafsavnstillæg på kr. 8,75 pr. time. LØNSATSER 25

26 LAGERMEDHJÆLPER/EKSPEDIENT Som lagermedhjælper skal du i nogle tilfælde være organiseret i HK. Se side 38. Unge under 18 år Ufaglært kr. 44,91 Faglært kr. 55,20 Er du over 18 år, aftales din løn individuelt med din arbejdsgiver. Det samme gør sig gældende for dine tillæg. Er du i tvivl om noget, så ring til HK på telefon TRÆ, INDUSTRI ELLER BYGGERI Arbejder du inden for dette område er der 3 forskellige aftaler, der kan gælde: Træets, Industriens eller Byggeriets overenskomst, alt afhængigt af hvad du præcis arbejder med. Du skal være medlem af TIB hvis du arbejder med disse områder. Se side 42. Unge under 18 år Træets overenskomst kr. 54,15 Industriens overenskomst kr. 50,60 Byggeriets overenskomst på indeområder kr. 58,75 Unge over 18 år Træets overenskomst kr. 88,40 Industriens overenskomst kr. 88,40 Byggeriets overenskomst på indeområder kr. 90,35 Byggeriets overenskomst på udeområder kr. 94,65 26 FRITIDSJOBGUIDE

27 MALER Hvis du får fritidsjob som servicearbejder i malerfaget, skal du være medlem af Malerforbundet. Se side 40. Danske malermestre Servicearbejder over 16 år kr. 48,00 Servicearbejder over 17 år kr. 67,20 Servicearbejder over 18 år kr. 96,00 Dansk byggeri Servicearbejder over 16 år kr. 48,48 Servicearbejder over 17 år kr. 67,87 Servicearbejder over 18 år kr. 96,95 Foreningen af auto- og industrilakerere Servicearbejder over 16 år kr. 48,00 Servicearbejder over 17 år kr. 70,00 Servicearbejder over 18 år kr. 96,00 INDUSTRI: PLAST-, FISKE-, METAL- M.M. Fabrik indenfor plast-, fiske-, eller fjerkræindustrien eller jern-og metalindustrien. Arbejder du inden for disse områder, skal du enten være medlem af KAD eller SiD. Se side 39 og 42. Unge under 18 år kr. 50,60 Unge over 18 år kr. 88,40 Hertil kommer en række tillæg og lokalt aftalte satser. Kontakt evt. din lokale SiD-afdeling. Lønsatserne fortsættes på side 30 LØNSATSER 27

28 KATEGORIER AF UNGE DAGLIG ARBEJDSTID UGENTLIG A Skoledage Andre dage Uger med skoledage årige Max. 7 timer Unge over 15 år, som er omfattet af undervisningspligten Max. 2 timer Max. 8 timer Max. 12 timer Ikke undervisningspligtige årige i butikker og lagre Ikke undervisningspligtige 15-årige i hoteller, restauranter og lign. Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Ikke undervisningspligtige årige i hoteller, restauranter og lign. Ikke undervisningspligtige årige i landbrug og lign. Ikke undervisningspligtige årige med staldarbejde Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. Ved force Majeure aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over 4 måneder Du er omfattet af UNDERVISNINGSPLIGTEN indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse. 28 FRITIDSJOBGUIDE

29 RBEJDSTID DAGLIG HVILETID FRIDØGN I HVER SYV-DAGES PERIODE NAT- ARBEJDE PAUSER Andre uger Max. 35 timer Min. 14 timer Forbudt mellem klokken 20 og 06 Max. 40 timer 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt fra et kvarter efter lukketid og altid mellem kl. 22 og 06 Min. 30 minutter uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 time Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. Ved force Majeure aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over 4 måneder Min. 12 timer 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag. Det ene eller begge fridøgn kan udskydes Forbudt mellem klokken 22 og 06 Forbudt mellem klokken 24 og 06 Forbudt mellem klokken 20 og 06 Forbudt mellem klokken 19 og 04 Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge samlet, hvis den er 8 timer eller derover FORCE MAJEURE er en udefrakommende omstændighed, som det på forhånd er klart at mennesker ikke kan afværge, fx en naturkatastrofe. ARBEJDSTIDER 29

30 METALVÆRKSTED Hvis du får arbejde på auto- eller cykelværksted og udfører småreparationer, skal du være medlem af Dansk Metal. Der er ingen overenskomst for fritidsjobbere. Kontakt den lokale Metal-afdeling. Se side 37. VASKERI Arbejder du på et vaskeri skal du være medlem af KAD. Se side 39. Unge under 18 år kr. 66,02 Unge over 18 år kr. 93,60 FABRIK INDEN FOR SUKKER ELLER CHOKOLADE Arbejder du indenfor disse områder, skal du være medlem af NNF. Se side 40. Bemærk at SiD kan have overenskomst indenfor visse arbejdsområder på disse fabrikker. Unge under 18 år kr. 56,41 Unge over 18 år kr. 94,94 Overarbejde Første time efter normal arbejdstid /3% Anden og tredje time % Derefter % På lørdage, søn-og helligdage % Før normal arbejdstid % Der udleveres passende arbejdstøj, som renholdes af virksomheden. Normal arbejdstid er den tid, der er beskrevet i kontrakten eller jobbeskrivelsen. 30 FRITIDSJOBGUIDE

31 BRØD-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område skal du være medlem af NNF. Se side 40. Unge over 18 år kr. 92,17 VAFFEL-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område, skal du være medlem af NNF. Se side 40. Under 17 år kr. 62,13 Unge mellem 17 og 18 år kr. 68,93 Unge over 18 år kr. 94,00 TEKSTIL- OG BEKLÆDNINGSINDUSTRI Dette område hører under SiD. Se side 42. Unge under 18 år Tekstilområdet kr. 61,43 Skotøjsområdet Industri kr. 50,60 Unge over 18 år Tekstilområdet kr. 87,75 Skotøjsområdet Industri kr. 88,40 * Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter (tilføjelse til side 21). Lørdage kl.16:00-24: kr. 35,36 Søn-og helligdage kl. 00:00-24: kr. 47,32 For elever/fritidsjobbere er tillægget det halve af ovennævnte satser. LØNSATSER 31

32 LANDBRUG ELLER GARTNERI Når du arbejder inden for landbrug og gartneri, skal du være medlem af SiD. Se side 42. Landbrug årige kr. 48,52 16-årige kr. 62,95 17-årige kr. 72,63 Unge over 18 år kr. 96,84 Gartnerier og planteskoler Unge under 18 år Under 16 år kr. 50,12 16-årige kr. 65,16 17-årige kr. 75,18 Unge over 18 år kr. 100,24 FRISØR Hvis du har fritidsjob i en frisørsalon og har kundebetjening (vasker hår, farver bryn m.m.), hører det under Dansk Frisør- og Kosmetiker forbund. Se side 36. Timeløn kr. 106,50 Hvis du rydder op og gør rent m.m., men ikke har kundebetjening, skal du være medlem af HK. Se under Butik. 32 FRITIDSJOBGUIDE

33 INSTITUTIONER, BØRNEHAVER, VUGGESTUER Arbejder du som medhjælper i institutioner for børn og unge, skal du være medlem af PMF. Lønnen varierer efter, hvor i landet du arbejder, og om du er på job hverdage eller weekender. Derfor er det altid en god idé at ringe til PMF og høre nærmere. Unge over 18 år kr. 95,53-101,06 17-årige kr. 77,62-82,59 ANDRE BRANCHER BL.A. BYGGERI Lønnen afhænger af, om din arbejdsgiver er medlem af Danske Entreprenører eller Byggeriets Arbejdsgivere. Arbejder du inden for disse områder, skal du være medlem af SiD. Se side 42. Danske Entreprenører 15-årige kr. 37,96 16-årige kr. 47,45 17-årige kr. 66,43 Unge over 18 år kr. 94,90 Uden brancheerfaring kr. 89,40 Byggeriets Arbejdsgivere Ungarbejdere 16-årige kr. 47,33 Ungarbejdere 17-årige kr. 66,33 Unge over 18 år kr. 94,65 Uden brancheerfaring kr. 90,65 LØNSATSER 33

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: 120.000 REDAKTION 3F

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge 14 Ret og pligt på arbejdspladsen for unge Uden tillad Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede kroner. Hertil kommer den konstante

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra Indhold Dig og din økonomi 4 Arbejde og løn 6 Uddannelse og SU 8

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere