GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T T I L F O R Å R E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T"

Transkript

1 F R I T I D S J O B GUIDE GÆLDENDE FRA FORÅRET 2003 TIL FORÅRET 2004

2 02 FRITIDSJOBGUIDE

3 HVOR FINDER JEG Indledning...05 Arbejdsmiljø...06 Lønsatser...12 Oversigtsskema/arbejdstider...28 Lønsatser, fortsat...30 Oversigt over forbund...35 Regler (ansættelseskontrakt, sygdom, feriepenge m.m.)...45 Forældreservice...48 Gæstelærere, bestillingskupon og kort om Jobpatruljen...52 GUIDE TIL FRITIDSJOB Udgivet af LO Danmark, april 2003 Design og layout: LOs grafiske værksted Foto: Thomas Tolstrup Produktion: KLS Grafisk Hus, Hvidovre Miljøvenlig trykproduktion Oplag: eksemplarer Varenummer: 5075 ISBN-nummer: INDHOLDSFORTEGNELSE 03

4 04 FRITIDSJOBGUIDE

5 HAR DU FRITIDSJOB? Og har du prøvet, at du ikke fik din løn til tiden?at du ikke fik nok i løn? At du blev bedt om at lave farligt arbejde? At du ikke fik feriepenge? At du? Der findes en række regler på arbejdsmarkedet, som din arbejdsgiver skal overholde. Der er først og fremmest de aftaler, som fagforeningerne og de fleste arbejdsgivere har lavet de kaldes overenskomster. Du kan altid finde ud af om en arbejdsplads har overenskomst ved at ringe til din lokale fagforening. Vær opmærksom på, at mindstelønninger m.m. KUN gælder på de arbejdspladser, der har overenskomst. Der er også nogle regler, der er vedtaget i Folketinget. De gælder for alle, uanset om arbejdspladsen har overenskomst eller ej. Vidste du fx, at du har ret til sygedagpenge eller fuld løn, hvis du bliver syg? Se reglerne side 46. Som ung i fritidsjob har du mulighed for at melde dig ind i en fagforening. Meld dig ind i fagforeningen, det er kun dem, der kan hjælpe dig, hvis du får problemer på jobbet. Se side Løber du ind i problemer, eller har du spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m. kan du ringe gratis til: FAGBEVÆGELSENS HOTLINE ALLE HVERDAGE KLOKKEN 9:00 TIL 18:00 INDLEDNING 05

6 FRITIDSJOB IKKE KUN FOR SJOV DE FLESTE HAR DET FINT PÅ DERES ARBEJDSPLADS - MEN IKKE ALLE! Hvert år kommer flere tusinde unge til skade på deres fritidsjob. Desværre er der nogle af disse skader, der fører til sygdomme eller lidelser, der aldrig forsvinder. Det er derfor din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du får grundig oplæring i og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører. Er du under 15 år eller ikke har afsluttet 9. klasse, SKAL din arbejdsgiver desuden give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal i øvrigt altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget. Generelt er der forskellige regler, for hvad du må arbejde med, alt efter om du er under 15 år eller under 18 år. Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på. Din arbejdsgiver skal bl.a. sørge for at du får: Grundig oplæring og instruktion. Sikkerhedsfodtøj hvis du arbejder med ting, som kan skade dine fødder. Skridsikkert fodtøj hvis du færdes på glatte gulve. Handsker hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene. Arbejdstøj hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende. Knæbeskytter hvis du skal kravle - fx.ved jordbærplukning. 06 FRITIDSJOBGUIDE

7 ARBEJDSMILJØ 07

8 ARBEJDSMILJØ Når du skal vurdere dit arbejdsmiljø, skal du altid bruge din sunde fornuft, og hvis du er i tvivl - så spørg! Løft, skub og træk Når du er under 18, må du kun løfte op til 12 kg. Det betyder, at du gerne må løfte en kasse med tomme flasker. Hvis løfteforholdene er i orden, og du ikke løfter under hoftehøjde eller over skulderhøjde, må du løfte op til 25 kg. Det svarer rundt regnet til en kasse med fulde flasker. Husk! Når du løfter skal du altid gå ned i knæ og løfte tæt til kroppen. Så mindsker du risikoen for overbelastning. Hvis du er avisbud, så brug sækkevogn, trækvogn eller cykeltasker, når aviserne vejer over 12 kg. Rygsække og skuldertasker dur ikke, hvis du skal bære mere end 12 kg. Alenearbejde Grillbarer, tankstationer, kiosker og bagerier det sker desværre en gang imellem, at der er overfald og røverier disse steder. Derfor må du ikke være alene på arbejde i nedenstående tidsrum. Der SKAL være en voksen kollega over 18 år til stede: Mellem kl og kl på hverdage. Mellem kl og kl på lørdage og søn-og helligdage. Hvis du arbejder i et storcenter, hvor sikkerhedsvagter går rundt i centret, eller der er en anden form for overvågning, må du gerne arbejde alene, selv om du er under 18 år men kun til kl om aftenen. 08 FRITIDSJOBGUIDE

9 Kemikalier og opløsningsmidler Pas generelt på alle steder, hvor der er støv, røg, os, dampe, opløsningsmidler, sprøjtemidler m.m. Hvis du er under 18 år, må du ikke arbejde med produkter, der er til fare for din sundhed. Du må heller ikke arbejde i rum, hvor andre bruger disse produkter. Du kan kende produkterne på de orange faremærker. Hvis et produkt indeholder mere end 0,5% opløsningsmidler, er det forbudt for dig at arbejde med det. Kig altid efter de orange etiketter INDEN du åbner en flaske med et eller andet i. Hvis det ikke står direkte på emballagen, hvad der er i, så bed om at få det at vide. Og husk, du skal altid have instruktion i anvendelsen. Giftig Sundheds- Eksplosiv Yderst Ætsende skadelig brandfarlig ARBEJDSMILJØ 09

10 Farlige maskiner Der er mange tekniske hjælpemidler og maskiner, som du ifølge loven ikke må arbejde med, når du er under 18 år, blandt andet: Maskiner med hurtigtgående, skærende værktøj. Maskiner med stempellignende bevægelser. Maskiner med åbne valser og snegle. Du må heller ikke arbejde med blande-, hakke-, male- og knusemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger. Du må dog gerne arbejde med disse maskiner, hvis de er fuldt afskærmede, så du ikke kan komme i kontakt med de bevægelige dele, når maskinen er tændt. Derudover er det, når du er under 18 år, forbudt at arbejde med: Motorrydningssave og elhækkeklippere. Slående værktøj som f.eks.nittehamre. Apparater med et tryk på over 70 bar. Du skal for eksempel være fyldt 15 år og have afsluttet folkeskolens 9.klasse for at arbejde med pappresser eller ved flaskebånd. Du skal i øvrigt være over 18 år for at tømme, klargøre, vedligeholde eller rengøre en pappresser. Hvis du kommer til skade... skal skaden anmeldes til Arbejdstilsynet af enten din arbejdsgiver eller af din læge. Det gælder også, hvis du får en langvarig sygdom (f.eks.eksem, rygproblemer eller høreskader) på grund af dit arbejde. Er du i tvivl, om din skade er blevet anmeldt, kan din fagforening hjælpe dig med at undersøge sagen. Hvis skaden skyldes dine arbejdsforhold, kan fagforeningen også hjælpe dig med at søge erstatning. Hvis der er ting, du er i tvivl om vedrørende dit arbejdsmiljø, kan du altid få hjælp og vejledning hos din fagforening. 10 FRITIDSJOBGUIDE

11 Som udgangspunkt må børn under 15 år ikke udføre erhvervsarbejde. Der er dog undtagelser. Liste over hvad børn og unge mellem 13 og 15 år må arbejde med: Lettere fodrings-og rensningsarbejde i landbruget. Pasning af mindre husdyr (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr fx mink). Lugning og hakning. Kartoffelopsamling. Bær-og frugtplukning. Plantning, opbinding og lignende arbejde. Lettere arbejde med specialafgrøder, såsom afplukning af tulipanhoveder, optagning af løg og lignende. Kogleopsamling. Rutinemæssig prismærkning af varer. Arbejde i visse specialforretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger. Modtagelse og pakning samt sortering og optælling af lettere varer og tom emballage. Lettere rengøring og oprydning samt borddækning. Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemidler). Malearbejde, dog ikke sprøjtemaling. Lettere manuelt arbejde, såsom håndsyning, ilægning i poser, foldning af papir samt pudsning af færdige keramik-og glasvarer. Mærkning og sortering af rent vasketøj. Eftersyn og kontrol af produkter. Internt piccoloarbejde. Lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer. Salg af aviser og lignende. Bogopsætning på biblioteker. Hvis du laver arbejde, der ikke er på ovenstående liste, er det muligvis ulovligt. Kontakt eventuelt Fagbevægelsens Hotline på telefon ARBEJDSMILJØ 11

12 OVERSIGT Her kan du se, hvilken fagforening dit arbejde hører under, og på hvilken side du kan se lønnen: Hvis du er avisbud skal du være medlem af SiD eller KAD. Kontakt dem for oplysninger om løn eller læs mere på 12 FRITIDSJOBGUIDE

13 ARBEJDE FAGFORENING SIDE Arbejdsdreng m/k SiD/KAD 27 Arbejdsdreng METAL 30 Bageri:Ekspedition HK Bageri (Rengøring/pakning/opvask) NNF 22 Bogopsættere HK 17 Brødfabrik NNF 31 Butiksassistent HK Byggeri SiD/TIB 33/26 Børnehave/vuggestue PMF 33 Cafeteria (Grill medarbejder) RBF Chokoladefabrik NNF 30 Flaskedreng m/k HK Frisør DFKF 32 Hospital/plejehjem FOA/KAD 24 Institution PMF 33 Kagefabrik NNF 31 Lagermedhjælper SiD/HK Landbrug/Gartneri SiD 32 Maler Malerforbundet 27 Opvasker RBF Piccolo (biograf) SiD 25 Piccolo (hotel) RBF Piccolo (kontor) HK 23 Rengøring/privat KAD 24 Servicemedarbejder (offentlig) FOA 24 Servicestationer HK/SiD Servitrice/tjener RBF Skotøjsindustri SiD 31 Slagter NNF Slagter: Ekspedition HK Stuepige m/k på hotel RBF Tekstilindustri SiD 31 Træindustri TIB 26 LØNSATSER 13

14 14 FRITIDSJOBGUIDE

15 LØNSATSER BUTIK Flaskedrenge, ungarbejdere, servicemedarbejdere, butiksassistenter og andre, der arbejder i butik, skal være medlem af HK. Unge under 18 år som udfører ufaglært arbejde...kr. 44,91 som udfører faglært arbejde kr. 55,20 Unge over 18 år som er ufaglærte kr. 87,20 som er faglærte kr. 96,55 Bemærk Er du i tvivl, om dit arbejde er faglært, kan du få din lokale HKafdeling til at hjælpe dig med at vurdere det. Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.18:00-06: kr. 9,00 Lørdage kl.15:00-24: kr. 17,00 Søn- og helligdage kl.00:00-24: kr. 19,50 Bemærk at tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis de er i gang med en uddannelse og arbejder under 15 timer ugentlig. Unge over 18 år Hverdage kl.18:00-06: kr. 18,00 Lørdage kl.15:00-24: kr. 34,00 Søn- og helligdage kl.00:00-24: kr. 39,00 LØNSATSER 15

16 Overarbejde De første tre timer % Derefter % Søn-og helligdage % Nogle butikker afviger fra ovenstående f.eks. Irma, Blockbuster og 7-Eleven. Desuden har brugserne deres egne satser se nedenunder. Kontakt for en sikkerheds skyld HK. Se side 38. BUTIK (KVICKLY, KVICKLY XTRA, BRUGSEN, SUPERBRUGSEN, DAGLI BRUGSEN OG LOKALBRUGSEN) Flaskedrenge, ungarbejdere, servicemedarbejdere, butiksassistenter og andre, der arbejder i butik, skal være medlem af HK. Unge under 18 år kr. 49,02 Unge over 18 år Ufaglærte kr. 87,20 Faglærte kr. 96,55 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år samt studerende mellem år, med mindre end 15 timer får halve tillæg. Herunder er de fulde tillæg: Ansat til under 15 timer pr. uge Hverdage kl.18:00 06: kr. 18,00 Lørdage kl.15:00 24: kr. 34,00 Søn-og helligdage kr. 39,00 16 FRITIDSJOBGUIDE

17 Ansat til mindst 15 timer pr. uge Hverdage kl.18:00 22: kr. 10,70 Hverdage kl.22:00 07: kr. 15,00 Lørdage kl kr. 31,30 Søn-og helligdage kr. 41,50 Ved 2 aftener på samme uge skal der udbetales overarbejdstillæg i stedet for disse tillæg. Er du i tvivl, så kontakt HK for en sikkerheds skyld. Se side 38. BOGOPSÆTTERE Arbejder du som bogopsætter på bibliotek, skal du være medlem af HK. Lønnen afhænger dels af din alder, dels af hvilket stedtillægsområde din kommune ligger i. Kontakt din lokale HK-afdeling for nærmere oplysninger. HK side 38. SERVICESTATIONER Her skal du være medlem af HK eller SiD. Servicestationer med HK-overenskomst Følgende satser gælder for servicestationer under BOA (Benzin-og Oliebranchens Arbejdsgiverforening) der har aftale med HK. Det vil typisk sige Shell, Statoil og Hydro Texaco. Unge under 18 år som udfører ufaglært arbejde.....kr. 44,91 -som udfører faglært arbejde kr. 55,20 Unge over 18 år der er ufaglærte kr. 87,20 -der er faglærte kr. 96,55 LØNSATSER 17

18 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.18:00-06: kr. 4,50 Lørdage kl.14:00-24: kr. 8,50 Søndage kl.00:00-24: kr. 9,75 Unge over 18 år Hverdage kl.18:00-06: kr. 9,00 Lørdage kl.14:00-24: kr. 17,00 Søndage kl.00:00-24: kr. 19,50 Servicestationstillæg under 6 mdrs.ansættelse....kr. 5,30 Servicestationstillæg over 6 mdrs.ansættelse......kr. 11,54 Servicestationstillægget fås kun hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og er over 18 år. Er du under 25 år og studerende, se nedenunder. Tillæg til unge studerende under 25 år, med under 15 timers ugentlig beskæftigelse Hverdage kl.18:00-4:00 og lørdage kl.14:00-24:00.kr. 4,50 Hverdage kl.24:00-06: kr. 9,00 Søn-og helligdage kl.06:00-24: kr. 4,50 Søn-og helligdage kl.24:00-06: kr. 19,50 Hvis din servicestation er medlem af AHTS (Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service) gælder reglerne for Butik. Find ud af hvor din servicestation er medlem ved at ringe til HK på Servicestationer med SiD-overenskomst Er din servicestation derimod medlem af SSA (Servicestationernes Arbejdsgiverforening), og har overenskomst med SiD gælder følgende satser -dog kun hvis du er under uddannelse og har dokumenteret uddannelsessted: 18 FRITIDSJOBGUIDE

19 Unge under 17 år kr. 62,24 Unge mellem 17 og 18 år kr. 80,33 Unge over 18 år kr. 93,87 Derudover har du ret til 3,5% tillæg, hvis du arbejder på søn-og helligdage,og du har ret til 1,8% feriefridagsbetaling.er du i tvivl om noget -så ring til SiD Transport og Service Gruppen på telefon FASTFOOD, CAFETERIA, GRILLBAR M.V. I SUPERMARKEDER (FØTEX, BILKA M.V.) Inden for disse områder skal du være medlem af RBF. Se side 44. Unge under 18 år kr. 47,60 Unge over 18 år kr. 88,18 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.17:45-22: kr. 10,15 Lørdage kl.14:15-22: kr. 20,31 Søndage kl.00:00-22: kr. 21,37 Unge over 18 år Hverdage kl.17:45-06: kr. 20,31 Lørdage kl.14:15-24: kr. 40,62 Søndage kl.00:00-24: kr. 42,77 Overarbejde De 3 første timer % Derefter % Bemærk Du skal være opmærksom på, at der findes andre lønsatser for ansatte inden for COOP (Kvickly, Kvickly Xtra). LØNSATSER 19

20 FDB Inden for disse områder skal du være medlem af RBF. Se side 41. Unge under 18 år kr. 58,00 Unge over 18 år kr. 94,00 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.17:45-02: kr. 6,35 Hverdage kl.22:00-07: kr. 8,60 Lørdage kl.14:00-24: kr. 12,20 Søndage kl.00:00-00: kr. 15,22 Unge over 18 år Hverdage kl.17:45-02: kr. 12,70 Hverdage kl.22:00-07: kr. 17,20 Lørdage kl.14:00-24: kr. 24,40 Søndage kl.00:00-00: kr. 30,55 GRILL, RESTAURATION, HOTEL, CAFETERIA M.V. SAMT MC DONALDS OG BURGER KING Når du arbejder i en grill, i et cafeteria, vasker op, hjælper i køkkenet, gør rent eller som hotelpiccolo på restauranter og hoteller, hører du til i RBF. Se side 41. Unge under 18 år kr. 57,01 Unge over 18 år kr. 93,49 Herudover har du ret til 1,00 kr. pr.time til kost. 20 FRITIDSJOBGUIDE

21 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Unge under 18 år Hverdage kl.18:00-24: kr. 6,08 Lørdage kl.14:00-24: kr. 6,08 Søn-og helligdage kl.00:00-24: kr. 12,83 Unge over 18 år Hverdage kl.18:00-24: kr. 10,65 Lørdage kl.14:00-24: kr. 10,65 Søn-og helligdage kl.00:00-02:00 (næste dag).....kr. 16,57 Overarbejde De 2 første timer % Derefter % Overarbejde efter kl.24:00 altid % SLAGTERFORRETNING: RENGØRING, PAKNING, OPVASK ETC. Arbejder du i en slagterforretning inden for disse områder, skal du være medlem af NNF. Se side 40. * Se i øvrigt oversigt over tillæg på side 31. Unge under 18 år kr. 44,91 Unge over 18 år kr. 98,83 SLAGTERFORRETNING: EKSPEDITION Arbejder du med ekspedition i en slagterforretning, skal du være medlem af HK. Se side 38. Unge under 18 år kr. 44,91 Unge over 18 år kr. 90,62 LØNSATSER 21

22 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter Hverdage kl.18:00-06: kr. 18,00 Lørdage kl.15:00-24: kr. 34,00 Søn-og helligdage kr. 39,00 BAGERI: RENGØRING, PAKNING, OPVASK Når du arbejder i et bageri med disse områder (altså ikke står i kassen), skal du være medlem af NNF. Se side 40. Pakning, rengøring og anden arbejdskraft kr. 104,77 Pr.uge ved 37 timer kr ,49 Rengøring Unge under 18 år Før kl.10: kr. 104,77 Pr.time - kl.10:00-18: kr. 63,43 Pr. uge ved 37 timer - kl.10:00-18: kr ,91 Tillæg for arbejde på søn-og helligdage kr. 24,00 Bemærk Unge under 18 år må ikke arbejde mellem kl.18:00-04:00. Unge over 18 år Pr. time kr. 97,59 Pr. uge ved 37 timer kr ,83 Tillæg for arbejde på søn-og helligdage kr. 24,00 BAGERI: EKSPEDITION Bemærk Når du arbejder med ekspedition i en bagerforretning, skal du være medlem af HK. Se side FRITIDSJOBGUIDE

23 Unge under 18 år Hverdage kl.05:00-18: kr. 49,62 Hverdage kl.18:15-24: kr. 59,72 Lørdage fra kl.15:00-24: kr. 66,40 Søn-og helligdage indtil kl.15: kr. 66,40 Søn-og helligdage fra kl.15:00-24: kr. 71,68 Unge over 18 år Hverdage kl.05:00-18: kr. 91,10 Hverdage kl.18:15-24: kr. 104,41 Lørdag fra kl.15:00-24: kr. 111,68 Søn-og helligdage indtil kl.15: kr. 111,68 Søn-og helligdage fra kl.15:00-24: kr. 119,14 Bemærk For alt arbejde mellem kl.24:00 og 05:00 betales med timeløn +100% (gælder også ansatte under 18 år). For overarbejde betales som i Butik. Som deltidsansat med mere end 13 timer ugentlig arbejdstid har man krav på 6 friweekender over en 12 ugers periode. Der kan i stedet for kompenseres med 3,00 kroner for hver time, der arbejdes på søndage ud over de 6. PICCOLO PÅ KONTOR Her skal du være medlem af HK. Se side 38. Unge under 18 år Ikke fagligt arbejde kr. 44,91 Fagligt arbejde kr. 55,20 Unge over 18 år Hvis du er over 18 år og har et fritidsjob på kontor, skal du være opmærksom på, at der ikke findes nogen egentlige fastsatte lønsatser. Disse skal forhandles mellem dig og din arbejdsgiver. Kontakt i alle tilfælde din lokale HK-afdeling for råd og vejledning. LØNSATSER 23

24 PRIVAT RENGØRING Arbejder du med privat rengøring, skal du være medlem af KAD. Se side 39. Unge under 18 år, på områder der ikke er opmålte...kr. 80,36 Unge over og under 18 år på opmålte områder.....kr. 104,46 Du arbejder som udgangspunkt på opmålte områder, hvis du arbejder efter en arbejdsplan. Kontakt KAD, hvis du er i tvivl. OFFENTLIG RENGØRING Arbejder du som køkken- eller rengøringsassistent eller som hospitalsmedarbejder på det offentlige område, skal du være medlem af KAD eller FOA. Se side 39/38. Lønnen varierer efter, hvor i landet du arbejder, og om du er på job hverdage eller weekender. Derfor er det altid en god idé at ringe til KAD eller FOA og høre nærmere. Rengøringsassistenter ansat under KAD s område Unge mellem år kr. 63,43-67,10 Unge mellem år kr. 70,69-74,78 Begyndelsesløn unge over 18 år kr. 95,33-101,06 Service-/rengøringsassistenter ansat under FOA s område Unge mellem år i procent af løntrin ,4% Unge mellem år i procent af løntrin ,0% 24 FRITIDSJOBGUIDE

25 BIOGRAFER I KØBENHAVN De københavnske biografer har overenskomst med SiD Lager & Handel i København. Har du spørgsmål kan afdelingen kontaktes på tlf Operatør kr. 115,00 Kontrollør over 18 år kr. 106,00 Piccolo kr. 57,50 Der ydes tillæg ved ekstra forestillinger. BIOGRAFER I PROVINSEN Her skal du kontakte den lokale SiD-afdeling for at høre, om biografen har indgået en lokal overenskomst med SiD. Se side 42. LAGER OG TRANSPORT Inden for dette område skal du være medlem af SiD. Se side 42. For ungarbejdere og lagerarbejdere under AHTS (Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service) gælder følgende satser: Under 17 år kr. 52,98 17-årige kr. 70,64 Unge over 18 år kr. 88,30 Efter 6 måneder ydes der et anciennitetstillæg på kr. 4,65 pr.time. Endvidere ydes der akkordafsavnstillæg på kr. 8,75 pr. time. LØNSATSER 25

26 LAGERMEDHJÆLPER/EKSPEDIENT Som lagermedhjælper skal du i nogle tilfælde være organiseret i HK. Se side 38. Unge under 18 år Ufaglært kr. 44,91 Faglært kr. 55,20 Er du over 18 år, aftales din løn individuelt med din arbejdsgiver. Det samme gør sig gældende for dine tillæg. Er du i tvivl om noget, så ring til HK på telefon TRÆ, INDUSTRI ELLER BYGGERI Arbejder du inden for dette område er der 3 forskellige aftaler, der kan gælde: Træets, Industriens eller Byggeriets overenskomst, alt afhængigt af hvad du præcis arbejder med. Du skal være medlem af TIB hvis du arbejder med disse områder. Se side 42. Unge under 18 år Træets overenskomst kr. 54,15 Industriens overenskomst kr. 50,60 Byggeriets overenskomst på indeområder kr. 58,75 Unge over 18 år Træets overenskomst kr. 88,40 Industriens overenskomst kr. 88,40 Byggeriets overenskomst på indeområder kr. 90,35 Byggeriets overenskomst på udeområder kr. 94,65 26 FRITIDSJOBGUIDE

27 MALER Hvis du får fritidsjob som servicearbejder i malerfaget, skal du være medlem af Malerforbundet. Se side 40. Danske malermestre Servicearbejder over 16 år kr. 48,00 Servicearbejder over 17 år kr. 67,20 Servicearbejder over 18 år kr. 96,00 Dansk byggeri Servicearbejder over 16 år kr. 48,48 Servicearbejder over 17 år kr. 67,87 Servicearbejder over 18 år kr. 96,95 Foreningen af auto- og industrilakerere Servicearbejder over 16 år kr. 48,00 Servicearbejder over 17 år kr. 70,00 Servicearbejder over 18 år kr. 96,00 INDUSTRI: PLAST-, FISKE-, METAL- M.M. Fabrik indenfor plast-, fiske-, eller fjerkræindustrien eller jern-og metalindustrien. Arbejder du inden for disse områder, skal du enten være medlem af KAD eller SiD. Se side 39 og 42. Unge under 18 år kr. 50,60 Unge over 18 år kr. 88,40 Hertil kommer en række tillæg og lokalt aftalte satser. Kontakt evt. din lokale SiD-afdeling. Lønsatserne fortsættes på side 30 LØNSATSER 27

28 KATEGORIER AF UNGE DAGLIG ARBEJDSTID UGENTLIG A Skoledage Andre dage Uger med skoledage årige Max. 7 timer Unge over 15 år, som er omfattet af undervisningspligten Max. 2 timer Max. 8 timer Max. 12 timer Ikke undervisningspligtige årige i butikker og lagre Ikke undervisningspligtige 15-årige i hoteller, restauranter og lign. Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Ikke undervisningspligtige årige i hoteller, restauranter og lign. Ikke undervisningspligtige årige i landbrug og lign. Ikke undervisningspligtige årige med staldarbejde Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. Ved force Majeure aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over 4 måneder Du er omfattet af UNDERVISNINGSPLIGTEN indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse. 28 FRITIDSJOBGUIDE

29 RBEJDSTID DAGLIG HVILETID FRIDØGN I HVER SYV-DAGES PERIODE NAT- ARBEJDE PAUSER Andre uger Max. 35 timer Min. 14 timer Forbudt mellem klokken 20 og 06 Max. 40 timer 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt fra et kvarter efter lukketid og altid mellem kl. 22 og 06 Min. 30 minutter uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 time Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. Ved force Majeure aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over 4 måneder Min. 12 timer 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag. Det ene eller begge fridøgn kan udskydes Forbudt mellem klokken 22 og 06 Forbudt mellem klokken 24 og 06 Forbudt mellem klokken 20 og 06 Forbudt mellem klokken 19 og 04 Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge samlet, hvis den er 8 timer eller derover FORCE MAJEURE er en udefrakommende omstændighed, som det på forhånd er klart at mennesker ikke kan afværge, fx en naturkatastrofe. ARBEJDSTIDER 29

30 METALVÆRKSTED Hvis du får arbejde på auto- eller cykelværksted og udfører småreparationer, skal du være medlem af Dansk Metal. Der er ingen overenskomst for fritidsjobbere. Kontakt den lokale Metal-afdeling. Se side 37. VASKERI Arbejder du på et vaskeri skal du være medlem af KAD. Se side 39. Unge under 18 år kr. 66,02 Unge over 18 år kr. 93,60 FABRIK INDEN FOR SUKKER ELLER CHOKOLADE Arbejder du indenfor disse områder, skal du være medlem af NNF. Se side 40. Bemærk at SiD kan have overenskomst indenfor visse arbejdsområder på disse fabrikker. Unge under 18 år kr. 56,41 Unge over 18 år kr. 94,94 Overarbejde Første time efter normal arbejdstid /3% Anden og tredje time % Derefter % På lørdage, søn-og helligdage % Før normal arbejdstid % Der udleveres passende arbejdstøj, som renholdes af virksomheden. Normal arbejdstid er den tid, der er beskrevet i kontrakten eller jobbeskrivelsen. 30 FRITIDSJOBGUIDE

31 BRØD-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område skal du være medlem af NNF. Se side 40. Unge over 18 år kr. 92,17 VAFFEL-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område, skal du være medlem af NNF. Se side 40. Under 17 år kr. 62,13 Unge mellem 17 og 18 år kr. 68,93 Unge over 18 år kr. 94,00 TEKSTIL- OG BEKLÆDNINGSINDUSTRI Dette område hører under SiD. Se side 42. Unge under 18 år Tekstilområdet kr. 61,43 Skotøjsområdet Industri kr. 50,60 Unge over 18 år Tekstilområdet kr. 87,75 Skotøjsområdet Industri kr. 88,40 * Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter (tilføjelse til side 21). Lørdage kl.16:00-24: kr. 35,36 Søn-og helligdage kl. 00:00-24: kr. 47,32 For elever/fritidsjobbere er tillægget det halve af ovennævnte satser. LØNSATSER 31

32 LANDBRUG ELLER GARTNERI Når du arbejder inden for landbrug og gartneri, skal du være medlem af SiD. Se side 42. Landbrug årige kr. 48,52 16-årige kr. 62,95 17-årige kr. 72,63 Unge over 18 år kr. 96,84 Gartnerier og planteskoler Unge under 18 år Under 16 år kr. 50,12 16-årige kr. 65,16 17-årige kr. 75,18 Unge over 18 år kr. 100,24 FRISØR Hvis du har fritidsjob i en frisørsalon og har kundebetjening (vasker hår, farver bryn m.m.), hører det under Dansk Frisør- og Kosmetiker forbund. Se side 36. Timeløn kr. 106,50 Hvis du rydder op og gør rent m.m., men ikke har kundebetjening, skal du være medlem af HK. Se under Butik. 32 FRITIDSJOBGUIDE

33 INSTITUTIONER, BØRNEHAVER, VUGGESTUER Arbejder du som medhjælper i institutioner for børn og unge, skal du være medlem af PMF. Lønnen varierer efter, hvor i landet du arbejder, og om du er på job hverdage eller weekender. Derfor er det altid en god idé at ringe til PMF og høre nærmere. Unge over 18 år kr. 95,53-101,06 17-årige kr. 77,62-82,59 ANDRE BRANCHER BL.A. BYGGERI Lønnen afhænger af, om din arbejdsgiver er medlem af Danske Entreprenører eller Byggeriets Arbejdsgivere. Arbejder du inden for disse områder, skal du være medlem af SiD. Se side 42. Danske Entreprenører 15-årige kr. 37,96 16-årige kr. 47,45 17-årige kr. 66,43 Unge over 18 år kr. 94,90 Uden brancheerfaring kr. 89,40 Byggeriets Arbejdsgivere Ungarbejdere 16-årige kr. 47,33 Ungarbejdere 17-årige kr. 66,33 Unge over 18 år kr. 94,65 Uden brancheerfaring kr. 90,65 LØNSATSER 33

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge 14 Ret og pligt på arbejdspladsen for unge Uden tillad Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede kroner. Hertil kommer den konstante

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt

dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt Har dit barn lov? skole fritid og arbejde alder og arbejdsmiljø ansættelseskontrakt Uden TILLADELSE GÅR DET IKKE Der er mange gode grunde til at unge begynder at interessere sig for fritidsjob, når de

Læs mere

09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB

09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB 09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Indhold Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Maj 2009 Grafisk produktion: billedservice.dk Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5002 ISBN-nummer: 978-87-7735-920-0

Læs mere

11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB

11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB 11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Juni 2011 Grafisk produktion: Faust Dyrbye Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5001 ISBN-nummer: 978-87-7735-105-1 ISBN-online:

Læs mere

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: 120.000 REDAKTION 3F

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3 Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 8 NNF specielt

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere