Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen."

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2015, den 13. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 42 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetninq for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads supplerede årsberetningen med: "Andelskronen Jeg har skrevet lidt om vores buffer på de 20 %, i den omdelte beretning, men vilgodt sige lidt mere omkring vores andelskrone. Dengang vi blev andelsboligforening, blev det besluttet, at viskulle tilgodesevores medlemmer på ønskelisten, hvorfor andelskronen blev sat 25 % under den offentlige vurdering. På den måde villeviprøve, at opretholde en af vores vigtigsteparagraffer, nemlig at Frederiksberg Arbejderhjem skulle gøre sit bedste, for at skaffe gode og billige lejligheder til sine medlemmer. Samtidig ville vi prøve at sikre, at ingen af vores fremtidige medlemmer, ville tabe penge på deres lejlighed, hvis de en dag skulle flytte fra foreningen. Den omtalte "buffer" er altså lavet tilgavn for nye andelshavere, og for at give ventelisten en ekstra mulighed for at købe en andel. De "gamle"andelshavere, der boede her da vi overgik tilandelslejligheder, fikjo deres andel meget billigt, og viljo aldrig under nogen omstændigheder kunne tabe penge på salg af deres andel. De "gamle"andelshavere har dog været med tilat sikre, at vi i dag har en god, solid og sund andelsboligforening, og det gør de også i dag, nu selvfølgelig bare i fællesskab med alle vores nye andelshavere. Det kan godt være, at vi lever lidt i en anden verden, alle os "gamle",der prøver at bevare en god idé, tanke eller gerning, om I vil, men rigtig mange andre har tabt penge på at købe for dyrt, og det er jo bare det, vii bund og grund, prøver at undgå for vores nye medlem

2 2 mer. For den gamle paragraf, med ønsket om de billige lejligheder er jo nok væk nu, i hvert fald er de ikke længere så billige, som de var før 90 érne. Hvis vores andelskrone fulgte regnskabet, altså var max det den kunne være, ville der næsten hvert år være et udsving, enten den ene eller anden vej. Dermed villestabiliteten forsvinde og der ville være stor sandsynlighed for, at nogen en dag ville tabe penge på sin andel. Så på max håber jeg aldrig, vi nàr hen. Omvendt skal det heller ikke være noget religiøst, som vores advokat siger, at vi for enhver pris skal have en buffer på 20 %. Tiderne erjo ikke mere, som de var engang, og vores seler og livrem skal nok holde lidt endnu, selvom GF en dag beslutter at mindske lidt på bufferen. Men man kan jo også gå langsomt frem, og lade andelskronen stige nogle procenter af gangen. De fleste af os er jo rigtig glade for at bo, hvor vi gør og går ikke lige og overvejer at flytte lige med det samme, så for mange af os er der jo ikke noget hastværk. Engang imellem er det så som om, der alligevel er noget, der haster. Ligesom nu på Langelandsvej, hvor en af vores andelshavere har været rundt med en skrivelse tilalle beboerne i forrige uge. Her stilles der forslag om, at bufferen skal mindskes 10 % eller helt skal væk, for ikke at stille foreningens medlemmer økonomisk dårligt, samt fjerne mistanken om, at andelskronen holdes nede i foreningen tilfordel for familie og venner. Det sidste har jeg så aldrig hørt før, og havde ikke fantasi tilat tro,at denne mistanke fandtes. Men jeg kan fortælle, at de 2 eller 3 gange, nogen har prøvet at appellere tilgeneralforsamlingen, om at vores andelskrone burde stige med 1020 %, altså f.eks. op pà max, har det udelukkende været tilgrund for egen vindings skyld. Og hver gang er forslaget kommet, fordi andelshaveren skulle flytte fra vores forening. Jeg synes, det er rigtig fint, at nogle af vores andelshavere flytter, sådan er det jo, det er noget, man selv er herre over. Men jeg synes ikke, det er i orden, at man forventer en "ekstra"bonus på kr., fordi man har boet i vores forening et par år eller 3. Hvis andelskronen i dette tilfælde røg op med 10 eller 20 % altså op pà max, og andelshaveren her fik med i ekstra bonus, hvor satte det så den nye andelshaver, som så havde købt tilmax, hvordan og hvornår skulle han/hun så få, den i brevet omtalte friværdi, og villedet virkelig,som der står i brevet, gøre den nye andelshavers lejlighed mere konkurrencedygtig på Frederiksberg. Omvendt synes jeg, det er rigtig fint, at prisen på vores lejligheder holder, så man ikke flytter fra Frederiksberg Arbejderhjem med et tab. På Langelandsvej er situationen så lidt anderledes lige i år. Vier i gang med et stort byggeri, hvor vi også skal ud og optage et län. Tænk nu, hvis et eller andet gik galt, hvis nu andelskronen måtte ned næste àr, tilhvor den var i dag, så havde de nye andelshavere lige et tab på kr. at indhente, før de kunne sælge uden tab. Det er sådan noget, os der stadig bor her, tænker på, men næppe noget dem der flytter herfra, ligger søvnløse over, da slet ikke hvis de lige havde fàet en ekstra bonus med på kr. Vi ved ikke, hvad der sker med ejendommens værdi, efter altanerne er blevet monteret, og vi ved ikke præcis, hvor meget vi skal läne endnu, vi kender ikke kursen eller renten. Disse tinggør, at det ikke er tilrådeligtat røre ved andelskronen på Langelandsvej i år. Det, trorjeg nu heller ikke, kommer bag på nogen. Vihar aldrigpå nogen af vores ejendomme, sat andelskronen op, i et är hvor der var et stort byggeri i gang. Jeg forstår ikke helt, det der skrives i brevet, eller er enig deri, men jeg er síkker på, at forfatteren tilbrevet er villigtilat forklare sit synspunkt yderligere, eller svare på de spørgsmål der måtte komme fra salen, når vi tager andelskronen op, senere under regnskabet. Langelandsvej side 2

3 3 Jeg har ikke skrevet så meget om altanprojektet, da det jo stort set er i år altså 2015, at tingenesker. Men da det jo lige nu fylder en hel del for beboerne, tænktejeg, at jeg lige ville komme med en lille opdatering. IBJ WS er i fuld gang med at flytte radiatorer og hænge nye op, og det er vist kun beboerne i nr. 12, der endnu ikke har haft besøg af dem. Men det får I meget snart. Her holder vores tidsplanindtil videre. Og så en vigtiginfo. Alle de nye kobberrør, som IBJ WS tilslutterde nye radiatorer med, vil selvfølgelig blive malet hvide, men vi skal lige have vand på anlægget og sikre os at alle samlinger er tætte, inden vi sætter maleren i gang. Også her viljeg varsle jer, inden maleren kommer. Køkken lejlighederne, som jo nogen steder skulle i gang med en større ombygning, er også i fuld gang, så også de er klar, når altanen kommer. Altan DK blev jo desværre forsinket på de pladser de var på før. Det ene team, som er startet i nr. 8, regner med at alle de nye altandøre, er monteret i nr. 8 om et par dage. På nær måske lige stuen, som nok først bliver klaret, når liften er væk. Det andet team, som starter i nr. 18, er kommet i dag, og er i gang med at få deres liftop og køre, så også de kan komme i gang. Og så lidt mere vigtig information. Vihar allerede nogle altanregler for Frederiksberg Arbejderhjem. Det er bl.a. noget med, at vi har ens altankasser, og at vi ligeledes har ens afskærmning. Viskal nok snart vende tilbagetildet, det er mere så I ikke farer ud og køber "smarte" ting,tiljeres nye altan, uden lige at være klar over, at der er regler på området. Jeg skal sørge for at Altanreglerne bliver delt ud tilalle. Jeg håber, de får indhentet lidt af den "tabte"tid,og vil en af de nærmeste dage, få opdaterettidsplanen,så I alle kan følge lidt med, hvornår de kommer tilde forskellige opgange. Frederiksvej / den udsendte beretning, skriverjeg lidt om problemet med, at vi mangler en tilsynsførende fra Frederiksvej. Bestyrelsen har på vores sidste bestyrelsesmøde besluttet, at såfremt der ikke bliver valgt et medlem ind i bestyrelsen fra Frederiksvej, og som må forvente, at når bestyrelsen konstituerer sig, vilblive valgt som tilsynsførendefor Frederiksvej, ja hvis dette ikke sker, har vi besluttet, at viansætter en vicevæd, som må agerer tilsynsførende, og på den måde være bestyrelsens øjne, forlængede arm, eller "praktiske gris" om I vil,på Frederiksvej. Bestyrelsen er valgt af GF tilbl.a. at sørge for vedligeholdelse af vores ejendomme. Her har det haltet på Frederiksvej, da udvalgene ikke har fået sat gang i de vedligeholdelsesarbejder, der tidligereer besluttet og hjemtaget lån til.frederiksvej er en del af Frederiksberg Arbejderhjem, hvorfor ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse ligger hos bestyrelsen. Det ansvar må vi selvfølgelig tage på vores skuldrer, hvorfor bestyrelsen igen, nu ovedager styringen med ejendommen. Vihåber selvfølgelig stadig på en hjælpende hånd med div. opgaver, sàsom græsslåning som Henrik jo har passet, og hjælp tilvaskeriet, som Lene har passet, og der er måske også andre opgaver., nogen er villigetilat passe. Men jeg er sikker på, at de rigtige intensionerne er tilstede, men måske er det svært at få aftalt, hvem der gør hvad hvornår, eller finde tidentildet. Blot må vi konstatere, at det ikke har fungeret på Frederiksvej, med de forskellige udvalg, og at styringen nu må tilbage tilbestyrelsen. Jeg synes måske også, det er lidt mærkeligt, at der kan være så mange beboere med i udvalgene, når det ikke er muligt, at finde en beboer, der vil stille op tilbestyrelsen, og som sammen med den øvrige bestyrelse, vilvære med tilat stà for vedligeholdelsen af side 3

4 4 vores ejendomme, og rigtiggerne i samarbejde med andre beboere, der vilgive en hånd med, med div. opgaver der altid er og kommer på vores ejendomme." Der var ingen bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. Forelæqqelse tilqodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Advokat Claus Clausen gennemgik foreningens regnskaber. På forespørgsel blev det oplyst, at finansielle indtægter er renter af indestående i bank, mens finansielle udgifter udgør renter tilkreditforeningerne. For så vidt angår ejendommenes værdi i regnskabet benytter foreningen sig af den offentlige vurdering, som næppe er udtryk for den reelle værdi. Altansagen på Langelandsvej betyder, at der måske skal benyttes valuar for at få en opdateret værdi af ejendommen med altaner. På forespørgsel blev det oplyst, at der ikke var planer om, at alle ejendomme skal gå over tilvaluarvurdering. Det betyder ekstra udgift at have en valuar tilat vurdere ejendommen hvert år, og når man først en gang har fået en valuarvurdering, kan det være vanskeligt at gå tilbagetilden offentlige ejendomsvurdering. Lars Mortensen fra Langelandsvej, som havde delt opfordring rundt på Langelandsvej med hensyn tilat sætte andelskronen op tilenten max eller tilkun 10 % under maxprisen, uddybede ønsket om stigning i andelskronen på Langelandsvej. Han mente bl.a. at det var urimeligt,at andelshaverne ikke fik en forhøjelse af deres andele, når markedet for f.eks. ejerlejligheder var steget med 40 % og Andelsboligmarkedet med 1520 %. Når andelskronen er sat så lav, så kan der komme penge under bordet. Efter et par yderligere bemærkninger besluttede man først at stemme om, man kunne godkende regnskabet for 2014 og herefter stemme om andelskronen. Regnskabet for 2014 blev enstemmigt vedtaget. Herefter gik andelskronen tilafstemning. Howitzvejs/Jernbanestiens andelskrone på kr. 42 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. Frederiksvejs andelskrone på kr. 29 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 29 var herefter vedtaget. Jydeholmens andelskrone på kr. 42 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. side 4

5 5 Langelandsvejs andelskrone på kr. 44 blev sat tilafstemning. 19 stemte for og 4 stemte for en højere værdi. Ingen stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 44 var herefter vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret for alle ejendommene til næste ordinære generalforsamling var vedtaget. 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af budqet for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. På Howitzvej indebar budgettet, at den månedlige opkrævning tilvinduer/døre og fjernvarmeinstallation udgår fra den Beboerne vil herefter kun betale den rene boligafgift. På Langelandsvej er budget eksklusive økonomien i forbindelse med altaner, herunder det nye lån, der skal optages. Der er hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Dette er særligt tilekstra reparationer i forbindelse med altanprojektet. Mads Korshøj står for koordinering vedrørende altanprojektet, og da han bruger meget tid på dette, er forslaget, at han modtager kr. 300 i timenfor arbejdet. Claus Clausen supplerede med, at alternativet ville være, at ejendommen betalte enten en arkitekt eller byggeingeniør haft gode erfaringer med. Bestyrelsen vurderede derfor, at det var både billigere og bedre, at det er Mads Korshøj, der står for koordineringen m.v. tilarbejdet, og det har foreningen ikke tidligere På Frederiksvej blev bemærket, at underskuddet skyldes, at der er hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Dette dækkede de vedligeholdelsesarbejder, der også var hensat tilsidste år og hjemtaget lån til,men arbejderne er endnu ikke blevet udført. På Jydeholmen blev bemærket, at det hensatte beløb til ekstra vedligeholdelse dækkede udskiftning tilnye hoved og køkkendøre. Dette giver et underskud, men ejendommen har pengene i overskud fra regnskabet Der skulle ikke komme større vedligeholdelsesarbejder i nærmeste fremtid. Det blev endvidere bemærket, boligafgiftsstigning. at der i ingen af ejendommenes budgetter er tale om En andelshaver spurgte, hvorfor Howitzvej havde så god økonomi? Hertil blev svaret, at de har solgt flere udlejede lejligheder. Det har betydet en ekstra god likviditet. side 5

6 6 at der kunne blive tale om, at Howitzvej lånte penge tilde an Det blev bemærket, dre ejendomme. For Howitzvej ville det være en fordel, da der næsten ikke opnås renter af indestående i banken. For de andre ejendomme kunne det være en fordel, da renten til Howitzvej og låneomkostninger kunne blive mindre end det, der skal betales til bank og eller kreditforening. Evt. lånearrangement skal naturligvis være uden risiko for Howitzvej. En andelshaver foreslog, at når nu Howitzvej var så rige, om det så ikke var rimeligt, at de ikke blev sat ned i boligafgift, og så gav noget af deres overskud tilde andre ejendomme. Hertil blev svaret, at det måtte andelshaveren stille som et forslag på en anden generalforsamling. (Det vil kræve tilslutningfra alle andelshaverne på Howitzvej, hvis der skal flyttes formue fra Howitzvej tilde andre ejendomme, idet dette vil betyde, at Howitzvejs andelsværdier vil blive reduceret og de øvrige ejendommes andelsværdier vil blive forhøjet.) Efter et par øvrige kommentarer kunne dirigenten konstatere, at budgetterne var enstemmigt vedtaget, herunder at det var vedtaget, at der for fremtiden kun betales boligafgift på Howitzvej, og at Mads Korshøj får løn for bistand med altanprojektet på Langelandsvej. 5. Forslaq fra bestyrelsen eller medlemmer. a) Endelig vedtagelse af tilføjelsetilvedtægternes 2 (det der er anført med fed er tilføjelsen)forslaget blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d Medlemmerne skal bo i foreningens ejendomme. Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed. Alle medlemmers samboende ægtefæller, ugifte samlevende, registrerede partnem har uanset alder adgang til optagelse som medlem, när man i 2 år har haft fælles folkeregisteradresse. Flere medlemmer, der bor i samme bolig udøver deres rettigheder i fællesskab. I tilfældeaf samlivsophør afgør parterne og eventuelt myndighederne, hvem der skal overtage boligen. Nye medlemmer skal optages i overensstemmelse med en af administrator ført venteliste. Nye medlemmer skal godkendes af bestym/sen. Endvidere kan, når de er fyldt 18 år, på ventelisten optages børn af ældre medlemmer og børn af dem, der stàr pà ventelisten, selv om børnene màtte bo i København elleri Københavns nærmest liggende kommuner, såfremt forældrene ved indmeldelsen/optagelsen pà ventelisten i sin tidboede på Frederiksberg. Ydermere kan, når de er fyldt 15 år, pà ventelister optages børn af nuværende medlemmer. Optagelse på ventelisten skal ske ved to stemmeberettigede medlemmer eller personer, der står på ventelisten. side 6

7 7 Der udstedes et andelsbevis for hver lejlighed. Ved overdragelse og sammenlægning af andele udfærdiges endvidere en ny boligaftale. Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold tilderes indskud. Generalforsamlingen er kompetent tilat foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer tilat svare tilboligernes lejeværdi. Andelen kan belânes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4a. Forslaget blev vedtaget. b) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 3 (det der er anført med fed skrift er tilføjelsen) Forslaget blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d Bruqsret til lejligheder i foreningens eiendomme: Foreningens medlemmer har brugsret til den lejlighed, der er knyttet til medlemmets andel. 3. Brugsret tilforeningens lejligheder kan kun gives tilmedlemmer. Fremleje er ikke tilladtuden bestyrelsens godkendelse, ligesom to eller flere familier ikke må bebo samme lejlighed. Ved udlejning uden bestyrelsens godkendelse skal bestyrelsen gå frem i henhold til 4, stk. 2, og andelshaver er forpligtet til at betale dobbelt boligafgift i den periode, hvor der har været udlejet uden bestyrelsens godkendelse. og ved fraflytning, være i for Alle lejligheder skal ved indflytning, i beboelsestiden svarlig stand. Bestyrelsen ejendom. skal have ret tilat sikre viceværter eller lignende lejlighed i foreningens Forslaget blev begrundet med, at det formentlig præventivt vil forhindre, at færre bevidst vil leje ud ulovligtog uden bestyrelsens samtykke. Forslaget vil ikke ændre på bestyrelsens hidtidige praksis med hensyn til at tilladefremleje, såfremt der er en god grund, jf. herved lejelovens regler for fremleje. En andelshaver spurgte til muligheden for at leje ud 12 uger, hvor man bytter lejlighed med et i udlandet. Hertil blev svaret, at bestyrelsen altid skal godkende udlejningerne. Der har dog allerede været en andelshaver, der har spurgt om tilladelse hertil, og bestyrelsen gav lov. side 7

8 8 En andelshaver spurgte, om dobbelt boligafgift kunne håndhæves, og om det var prøvet i retten. Claus Clausen oplyste, at bestemmelsen ikke ham bekendt er prøvet i en retssag. Bestemmelsen skal virke præventivt og forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt med retssag. Mads Korshøj begrundede også forslaget med, at der havde været andelshavere, som bare tog chancen og udlejede, og hvis de blevet opdaget og ekskluderet af foreningen, så ville de ikke tabe noget. Herefter gik forslaget tilafstemning. Forslaget blev vedtaget. 7. Valq af formand og bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj var villigetilgenvalg og blev valgt med applaus. Tonny Junkers Alberts og Helge Pedersen Lone Riberholdt fra Frederiksvej ønskede var villigetilgenvalg og blev valgt. ikke at genopstille. Mads Korshøj sagde, at det ikke var en holdbar løsning og ærgerligt, at der ikke var nogen tilsynsførendepå Frederiksvej. Hvis der ikke er nogen, der melder sig som tilsynsførende,må bestyrelsen tage over og ansætte en vicevært, der kan benyttes som tilsynsførende. En andelshaver fra Frederiksvej svarede, at der verserede rygter om, at det var svært at samarbejde med bestyrelsen, og der var alt for meget arbejde i det. Hertil svarede Mads Korshøj, at det var han rigtig ked af at høre, idet han bestemt ikke var enig heri. Bestyrelsen havde haft et godt samarbejde med tidligeretilsynsførende på Frederiksvej. Mads Korshøj blev bakket fuldt op af en tidligeretilsynsførende på Frederiksvej, som oplyste, at hun havde oplevet et godt samarbejde og hendes forslag var altid blevet mødt positivt fra den øvrige bestyrelse. Efter en del kommentarer, var der fortsat ingen, der meldte som bestyrelsesmedlem eller tilsynsførendepå Frederiksvej. Det blev derfor konstateret, at bestyrelsen nu ville tage over og ansætte en vicevært/tilsynsførende på Frederiksvej. side 8

9 9 Den sidste plads i bestyrelsen kunne en anden fra de øvrige ejendomme nu benytte. Cecilie Attwell fra Jernbanestien meldte sig og blev valgt. Som suppleanter blev Tommy Hansen, Nanna Brünee og Susanne Brandi på valg og blev alle genvalgt. Lone Riberholdt stillede også op som suppleant og blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Formand Mads Korshøj 1 år Cecilie Attwell 2 år Kirsten Lundsgaard 1 år Tonny Junckers Alberts 2 år Helge Pedersen 2 år Lotte Kramer 1 år Suppleanter: Tommy Hansen fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Susanne Brandi fra Howitzvej Lone Riberholdt fra Frederiksvej 7. Valq af revisor Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt. 8. Eventuelt En andelshaver spurgte, hvordan man skulle stille et forslag, hvis man ønsker at andelskronen skal stige til næste år. Hertil blev svaret at alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts. Forslag om højere eller mindre andelskrone kan dog principielt også stilles på selve generalforsamlingen. En andelshaver spurgte, hvad bestyrelsens holdning var til, om der skulle benyttes valuarvurdering eller offentlig vurdering. Hertil svarede Mads Korshøj, at det havde bestyrelsen endnu ikke taget stillingtil,men bestyrelsen vil overveje nærmere. En andelshaver fra Frederiksvej spurgte, hvad mulighederne var for, at der også kom altaner på Frederiksvej. Hertil blev svaret, at der tidligerehavde været undersøgt vedrørende altaner, og dengang kunne det ikke lade sig gøre på gadesiden, idet der var en brandvej. En andelshaver tilføjede,at Frederiksberg Kommune havde ændret reglerne, så de var lidt mere lempelige; derfor kan det godt være, at det nu kan lade sig gøre at få altaner på gadesiden. side 9

10 København, side 10 Mads Korshøj oplyste, at de interesserede på Frederiksvej kunne lave en rundspørge hos andelshaverne for at se, hvor mange der var interesserede i altaner enten på gadesiden eller gårdsiden. Er der så stemning herfor, kan der arbejdes videre med projektet. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 21:36 og takkedefor god ro og orden København, den / Som dirigent: den / 2015 Som referent: Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen Mads ej Cecilie Attwill Formand Ton y Junckers Alberts Helge Ëedersen Kirsten Lundsgaa / Lotte Kramer side 10

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna.

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Referat af. Bestyrelsesmøde 31/8-2015 Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Afbud fra Susanne. Meddelelser fra formanden. Lotte har nu gennemgået hele vores

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K AB Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 Dato: 21.04.2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009, den 20. april, kl. 18.00, i

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf. 33 15 84 45 Fax 33 13 79 20 Giro 90647 37 CVR NT. 6963 23 19 GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere