Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen."

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2015, den 13. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 42 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetninq for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads supplerede årsberetningen med: "Andelskronen Jeg har skrevet lidt om vores buffer på de 20 %, i den omdelte beretning, men vilgodt sige lidt mere omkring vores andelskrone. Dengang vi blev andelsboligforening, blev det besluttet, at viskulle tilgodesevores medlemmer på ønskelisten, hvorfor andelskronen blev sat 25 % under den offentlige vurdering. På den måde villeviprøve, at opretholde en af vores vigtigsteparagraffer, nemlig at Frederiksberg Arbejderhjem skulle gøre sit bedste, for at skaffe gode og billige lejligheder til sine medlemmer. Samtidig ville vi prøve at sikre, at ingen af vores fremtidige medlemmer, ville tabe penge på deres lejlighed, hvis de en dag skulle flytte fra foreningen. Den omtalte "buffer" er altså lavet tilgavn for nye andelshavere, og for at give ventelisten en ekstra mulighed for at købe en andel. De "gamle"andelshavere, der boede her da vi overgik tilandelslejligheder, fikjo deres andel meget billigt, og viljo aldrig under nogen omstændigheder kunne tabe penge på salg af deres andel. De "gamle"andelshavere har dog været med tilat sikre, at vi i dag har en god, solid og sund andelsboligforening, og det gør de også i dag, nu selvfølgelig bare i fællesskab med alle vores nye andelshavere. Det kan godt være, at vi lever lidt i en anden verden, alle os "gamle",der prøver at bevare en god idé, tanke eller gerning, om I vil, men rigtig mange andre har tabt penge på at købe for dyrt, og det er jo bare det, vii bund og grund, prøver at undgå for vores nye medlem

2 2 mer. For den gamle paragraf, med ønsket om de billige lejligheder er jo nok væk nu, i hvert fald er de ikke længere så billige, som de var før 90 érne. Hvis vores andelskrone fulgte regnskabet, altså var max det den kunne være, ville der næsten hvert år være et udsving, enten den ene eller anden vej. Dermed villestabiliteten forsvinde og der ville være stor sandsynlighed for, at nogen en dag ville tabe penge på sin andel. Så på max håber jeg aldrig, vi nàr hen. Omvendt skal det heller ikke være noget religiøst, som vores advokat siger, at vi for enhver pris skal have en buffer på 20 %. Tiderne erjo ikke mere, som de var engang, og vores seler og livrem skal nok holde lidt endnu, selvom GF en dag beslutter at mindske lidt på bufferen. Men man kan jo også gå langsomt frem, og lade andelskronen stige nogle procenter af gangen. De fleste af os er jo rigtig glade for at bo, hvor vi gør og går ikke lige og overvejer at flytte lige med det samme, så for mange af os er der jo ikke noget hastværk. Engang imellem er det så som om, der alligevel er noget, der haster. Ligesom nu på Langelandsvej, hvor en af vores andelshavere har været rundt med en skrivelse tilalle beboerne i forrige uge. Her stilles der forslag om, at bufferen skal mindskes 10 % eller helt skal væk, for ikke at stille foreningens medlemmer økonomisk dårligt, samt fjerne mistanken om, at andelskronen holdes nede i foreningen tilfordel for familie og venner. Det sidste har jeg så aldrig hørt før, og havde ikke fantasi tilat tro,at denne mistanke fandtes. Men jeg kan fortælle, at de 2 eller 3 gange, nogen har prøvet at appellere tilgeneralforsamlingen, om at vores andelskrone burde stige med 1020 %, altså f.eks. op pà max, har det udelukkende været tilgrund for egen vindings skyld. Og hver gang er forslaget kommet, fordi andelshaveren skulle flytte fra vores forening. Jeg synes, det er rigtig fint, at nogle af vores andelshavere flytter, sådan er det jo, det er noget, man selv er herre over. Men jeg synes ikke, det er i orden, at man forventer en "ekstra"bonus på kr., fordi man har boet i vores forening et par år eller 3. Hvis andelskronen i dette tilfælde røg op med 10 eller 20 % altså op pà max, og andelshaveren her fik med i ekstra bonus, hvor satte det så den nye andelshaver, som så havde købt tilmax, hvordan og hvornår skulle han/hun så få, den i brevet omtalte friværdi, og villedet virkelig,som der står i brevet, gøre den nye andelshavers lejlighed mere konkurrencedygtig på Frederiksberg. Omvendt synes jeg, det er rigtig fint, at prisen på vores lejligheder holder, så man ikke flytter fra Frederiksberg Arbejderhjem med et tab. På Langelandsvej er situationen så lidt anderledes lige i år. Vier i gang med et stort byggeri, hvor vi også skal ud og optage et län. Tænk nu, hvis et eller andet gik galt, hvis nu andelskronen måtte ned næste àr, tilhvor den var i dag, så havde de nye andelshavere lige et tab på kr. at indhente, før de kunne sælge uden tab. Det er sådan noget, os der stadig bor her, tænker på, men næppe noget dem der flytter herfra, ligger søvnløse over, da slet ikke hvis de lige havde fàet en ekstra bonus med på kr. Vi ved ikke, hvad der sker med ejendommens værdi, efter altanerne er blevet monteret, og vi ved ikke præcis, hvor meget vi skal läne endnu, vi kender ikke kursen eller renten. Disse tinggør, at det ikke er tilrådeligtat røre ved andelskronen på Langelandsvej i år. Det, trorjeg nu heller ikke, kommer bag på nogen. Vihar aldrigpå nogen af vores ejendomme, sat andelskronen op, i et är hvor der var et stort byggeri i gang. Jeg forstår ikke helt, det der skrives i brevet, eller er enig deri, men jeg er síkker på, at forfatteren tilbrevet er villigtilat forklare sit synspunkt yderligere, eller svare på de spørgsmål der måtte komme fra salen, når vi tager andelskronen op, senere under regnskabet. Langelandsvej side 2

3 3 Jeg har ikke skrevet så meget om altanprojektet, da det jo stort set er i år altså 2015, at tingenesker. Men da det jo lige nu fylder en hel del for beboerne, tænktejeg, at jeg lige ville komme med en lille opdatering. IBJ WS er i fuld gang med at flytte radiatorer og hænge nye op, og det er vist kun beboerne i nr. 12, der endnu ikke har haft besøg af dem. Men det får I meget snart. Her holder vores tidsplanindtil videre. Og så en vigtiginfo. Alle de nye kobberrør, som IBJ WS tilslutterde nye radiatorer med, vil selvfølgelig blive malet hvide, men vi skal lige have vand på anlægget og sikre os at alle samlinger er tætte, inden vi sætter maleren i gang. Også her viljeg varsle jer, inden maleren kommer. Køkken lejlighederne, som jo nogen steder skulle i gang med en større ombygning, er også i fuld gang, så også de er klar, når altanen kommer. Altan DK blev jo desværre forsinket på de pladser de var på før. Det ene team, som er startet i nr. 8, regner med at alle de nye altandøre, er monteret i nr. 8 om et par dage. På nær måske lige stuen, som nok først bliver klaret, når liften er væk. Det andet team, som starter i nr. 18, er kommet i dag, og er i gang med at få deres liftop og køre, så også de kan komme i gang. Og så lidt mere vigtig information. Vihar allerede nogle altanregler for Frederiksberg Arbejderhjem. Det er bl.a. noget med, at vi har ens altankasser, og at vi ligeledes har ens afskærmning. Viskal nok snart vende tilbagetildet, det er mere så I ikke farer ud og køber "smarte" ting,tiljeres nye altan, uden lige at være klar over, at der er regler på området. Jeg skal sørge for at Altanreglerne bliver delt ud tilalle. Jeg håber, de får indhentet lidt af den "tabte"tid,og vil en af de nærmeste dage, få opdaterettidsplanen,så I alle kan følge lidt med, hvornår de kommer tilde forskellige opgange. Frederiksvej / den udsendte beretning, skriverjeg lidt om problemet med, at vi mangler en tilsynsførende fra Frederiksvej. Bestyrelsen har på vores sidste bestyrelsesmøde besluttet, at såfremt der ikke bliver valgt et medlem ind i bestyrelsen fra Frederiksvej, og som må forvente, at når bestyrelsen konstituerer sig, vilblive valgt som tilsynsførendefor Frederiksvej, ja hvis dette ikke sker, har vi besluttet, at viansætter en vicevæd, som må agerer tilsynsførende, og på den måde være bestyrelsens øjne, forlængede arm, eller "praktiske gris" om I vil,på Frederiksvej. Bestyrelsen er valgt af GF tilbl.a. at sørge for vedligeholdelse af vores ejendomme. Her har det haltet på Frederiksvej, da udvalgene ikke har fået sat gang i de vedligeholdelsesarbejder, der tidligereer besluttet og hjemtaget lån til.frederiksvej er en del af Frederiksberg Arbejderhjem, hvorfor ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse ligger hos bestyrelsen. Det ansvar må vi selvfølgelig tage på vores skuldrer, hvorfor bestyrelsen igen, nu ovedager styringen med ejendommen. Vihåber selvfølgelig stadig på en hjælpende hånd med div. opgaver, sàsom græsslåning som Henrik jo har passet, og hjælp tilvaskeriet, som Lene har passet, og der er måske også andre opgaver., nogen er villigetilat passe. Men jeg er sikker på, at de rigtige intensionerne er tilstede, men måske er det svært at få aftalt, hvem der gør hvad hvornår, eller finde tidentildet. Blot må vi konstatere, at det ikke har fungeret på Frederiksvej, med de forskellige udvalg, og at styringen nu må tilbage tilbestyrelsen. Jeg synes måske også, det er lidt mærkeligt, at der kan være så mange beboere med i udvalgene, når det ikke er muligt, at finde en beboer, der vil stille op tilbestyrelsen, og som sammen med den øvrige bestyrelse, vilvære med tilat stà for vedligeholdelsen af side 3

4 4 vores ejendomme, og rigtiggerne i samarbejde med andre beboere, der vilgive en hånd med, med div. opgaver der altid er og kommer på vores ejendomme." Der var ingen bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. Forelæqqelse tilqodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Advokat Claus Clausen gennemgik foreningens regnskaber. På forespørgsel blev det oplyst, at finansielle indtægter er renter af indestående i bank, mens finansielle udgifter udgør renter tilkreditforeningerne. For så vidt angår ejendommenes værdi i regnskabet benytter foreningen sig af den offentlige vurdering, som næppe er udtryk for den reelle værdi. Altansagen på Langelandsvej betyder, at der måske skal benyttes valuar for at få en opdateret værdi af ejendommen med altaner. På forespørgsel blev det oplyst, at der ikke var planer om, at alle ejendomme skal gå over tilvaluarvurdering. Det betyder ekstra udgift at have en valuar tilat vurdere ejendommen hvert år, og når man først en gang har fået en valuarvurdering, kan det være vanskeligt at gå tilbagetilden offentlige ejendomsvurdering. Lars Mortensen fra Langelandsvej, som havde delt opfordring rundt på Langelandsvej med hensyn tilat sætte andelskronen op tilenten max eller tilkun 10 % under maxprisen, uddybede ønsket om stigning i andelskronen på Langelandsvej. Han mente bl.a. at det var urimeligt,at andelshaverne ikke fik en forhøjelse af deres andele, når markedet for f.eks. ejerlejligheder var steget med 40 % og Andelsboligmarkedet med 1520 %. Når andelskronen er sat så lav, så kan der komme penge under bordet. Efter et par yderligere bemærkninger besluttede man først at stemme om, man kunne godkende regnskabet for 2014 og herefter stemme om andelskronen. Regnskabet for 2014 blev enstemmigt vedtaget. Herefter gik andelskronen tilafstemning. Howitzvejs/Jernbanestiens andelskrone på kr. 42 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. Frederiksvejs andelskrone på kr. 29 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 29 var herefter vedtaget. Jydeholmens andelskrone på kr. 42 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. side 4

5 5 Langelandsvejs andelskrone på kr. 44 blev sat tilafstemning. 19 stemte for og 4 stemte for en højere værdi. Ingen stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 44 var herefter vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret for alle ejendommene til næste ordinære generalforsamling var vedtaget. 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af budqet for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. På Howitzvej indebar budgettet, at den månedlige opkrævning tilvinduer/døre og fjernvarmeinstallation udgår fra den Beboerne vil herefter kun betale den rene boligafgift. På Langelandsvej er budget eksklusive økonomien i forbindelse med altaner, herunder det nye lån, der skal optages. Der er hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Dette er særligt tilekstra reparationer i forbindelse med altanprojektet. Mads Korshøj står for koordinering vedrørende altanprojektet, og da han bruger meget tid på dette, er forslaget, at han modtager kr. 300 i timenfor arbejdet. Claus Clausen supplerede med, at alternativet ville være, at ejendommen betalte enten en arkitekt eller byggeingeniør haft gode erfaringer med. Bestyrelsen vurderede derfor, at det var både billigere og bedre, at det er Mads Korshøj, der står for koordineringen m.v. tilarbejdet, og det har foreningen ikke tidligere På Frederiksvej blev bemærket, at underskuddet skyldes, at der er hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Dette dækkede de vedligeholdelsesarbejder, der også var hensat tilsidste år og hjemtaget lån til,men arbejderne er endnu ikke blevet udført. På Jydeholmen blev bemærket, at det hensatte beløb til ekstra vedligeholdelse dækkede udskiftning tilnye hoved og køkkendøre. Dette giver et underskud, men ejendommen har pengene i overskud fra regnskabet Der skulle ikke komme større vedligeholdelsesarbejder i nærmeste fremtid. Det blev endvidere bemærket, boligafgiftsstigning. at der i ingen af ejendommenes budgetter er tale om En andelshaver spurgte, hvorfor Howitzvej havde så god økonomi? Hertil blev svaret, at de har solgt flere udlejede lejligheder. Det har betydet en ekstra god likviditet. side 5

6 6 at der kunne blive tale om, at Howitzvej lånte penge tilde an Det blev bemærket, dre ejendomme. For Howitzvej ville det være en fordel, da der næsten ikke opnås renter af indestående i banken. For de andre ejendomme kunne det være en fordel, da renten til Howitzvej og låneomkostninger kunne blive mindre end det, der skal betales til bank og eller kreditforening. Evt. lånearrangement skal naturligvis være uden risiko for Howitzvej. En andelshaver foreslog, at når nu Howitzvej var så rige, om det så ikke var rimeligt, at de ikke blev sat ned i boligafgift, og så gav noget af deres overskud tilde andre ejendomme. Hertil blev svaret, at det måtte andelshaveren stille som et forslag på en anden generalforsamling. (Det vil kræve tilslutningfra alle andelshaverne på Howitzvej, hvis der skal flyttes formue fra Howitzvej tilde andre ejendomme, idet dette vil betyde, at Howitzvejs andelsværdier vil blive reduceret og de øvrige ejendommes andelsværdier vil blive forhøjet.) Efter et par øvrige kommentarer kunne dirigenten konstatere, at budgetterne var enstemmigt vedtaget, herunder at det var vedtaget, at der for fremtiden kun betales boligafgift på Howitzvej, og at Mads Korshøj får løn for bistand med altanprojektet på Langelandsvej. 5. Forslaq fra bestyrelsen eller medlemmer. a) Endelig vedtagelse af tilføjelsetilvedtægternes 2 (det der er anført med fed er tilføjelsen)forslaget blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d Medlemmerne skal bo i foreningens ejendomme. Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed. Alle medlemmers samboende ægtefæller, ugifte samlevende, registrerede partnem har uanset alder adgang til optagelse som medlem, när man i 2 år har haft fælles folkeregisteradresse. Flere medlemmer, der bor i samme bolig udøver deres rettigheder i fællesskab. I tilfældeaf samlivsophør afgør parterne og eventuelt myndighederne, hvem der skal overtage boligen. Nye medlemmer skal optages i overensstemmelse med en af administrator ført venteliste. Nye medlemmer skal godkendes af bestym/sen. Endvidere kan, når de er fyldt 18 år, på ventelisten optages børn af ældre medlemmer og børn af dem, der stàr pà ventelisten, selv om børnene màtte bo i København elleri Københavns nærmest liggende kommuner, såfremt forældrene ved indmeldelsen/optagelsen pà ventelisten i sin tidboede på Frederiksberg. Ydermere kan, når de er fyldt 15 år, pà ventelister optages børn af nuværende medlemmer. Optagelse på ventelisten skal ske ved to stemmeberettigede medlemmer eller personer, der står på ventelisten. side 6

7 7 Der udstedes et andelsbevis for hver lejlighed. Ved overdragelse og sammenlægning af andele udfærdiges endvidere en ny boligaftale. Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold tilderes indskud. Generalforsamlingen er kompetent tilat foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer tilat svare tilboligernes lejeværdi. Andelen kan belânes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4a. Forslaget blev vedtaget. b) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 3 (det der er anført med fed skrift er tilføjelsen) Forslaget blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d Bruqsret til lejligheder i foreningens eiendomme: Foreningens medlemmer har brugsret til den lejlighed, der er knyttet til medlemmets andel. 3. Brugsret tilforeningens lejligheder kan kun gives tilmedlemmer. Fremleje er ikke tilladtuden bestyrelsens godkendelse, ligesom to eller flere familier ikke må bebo samme lejlighed. Ved udlejning uden bestyrelsens godkendelse skal bestyrelsen gå frem i henhold til 4, stk. 2, og andelshaver er forpligtet til at betale dobbelt boligafgift i den periode, hvor der har været udlejet uden bestyrelsens godkendelse. og ved fraflytning, være i for Alle lejligheder skal ved indflytning, i beboelsestiden svarlig stand. Bestyrelsen ejendom. skal have ret tilat sikre viceværter eller lignende lejlighed i foreningens Forslaget blev begrundet med, at det formentlig præventivt vil forhindre, at færre bevidst vil leje ud ulovligtog uden bestyrelsens samtykke. Forslaget vil ikke ændre på bestyrelsens hidtidige praksis med hensyn til at tilladefremleje, såfremt der er en god grund, jf. herved lejelovens regler for fremleje. En andelshaver spurgte til muligheden for at leje ud 12 uger, hvor man bytter lejlighed med et i udlandet. Hertil blev svaret, at bestyrelsen altid skal godkende udlejningerne. Der har dog allerede været en andelshaver, der har spurgt om tilladelse hertil, og bestyrelsen gav lov. side 7

8 8 En andelshaver spurgte, om dobbelt boligafgift kunne håndhæves, og om det var prøvet i retten. Claus Clausen oplyste, at bestemmelsen ikke ham bekendt er prøvet i en retssag. Bestemmelsen skal virke præventivt og forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt med retssag. Mads Korshøj begrundede også forslaget med, at der havde været andelshavere, som bare tog chancen og udlejede, og hvis de blevet opdaget og ekskluderet af foreningen, så ville de ikke tabe noget. Herefter gik forslaget tilafstemning. Forslaget blev vedtaget. 7. Valq af formand og bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj var villigetilgenvalg og blev valgt med applaus. Tonny Junkers Alberts og Helge Pedersen Lone Riberholdt fra Frederiksvej ønskede var villigetilgenvalg og blev valgt. ikke at genopstille. Mads Korshøj sagde, at det ikke var en holdbar løsning og ærgerligt, at der ikke var nogen tilsynsførendepå Frederiksvej. Hvis der ikke er nogen, der melder sig som tilsynsførende,må bestyrelsen tage over og ansætte en vicevært, der kan benyttes som tilsynsførende. En andelshaver fra Frederiksvej svarede, at der verserede rygter om, at det var svært at samarbejde med bestyrelsen, og der var alt for meget arbejde i det. Hertil svarede Mads Korshøj, at det var han rigtig ked af at høre, idet han bestemt ikke var enig heri. Bestyrelsen havde haft et godt samarbejde med tidligeretilsynsførende på Frederiksvej. Mads Korshøj blev bakket fuldt op af en tidligeretilsynsførende på Frederiksvej, som oplyste, at hun havde oplevet et godt samarbejde og hendes forslag var altid blevet mødt positivt fra den øvrige bestyrelse. Efter en del kommentarer, var der fortsat ingen, der meldte som bestyrelsesmedlem eller tilsynsførendepå Frederiksvej. Det blev derfor konstateret, at bestyrelsen nu ville tage over og ansætte en vicevært/tilsynsførende på Frederiksvej. side 8

9 9 Den sidste plads i bestyrelsen kunne en anden fra de øvrige ejendomme nu benytte. Cecilie Attwell fra Jernbanestien meldte sig og blev valgt. Som suppleanter blev Tommy Hansen, Nanna Brünee og Susanne Brandi på valg og blev alle genvalgt. Lone Riberholdt stillede også op som suppleant og blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Formand Mads Korshøj 1 år Cecilie Attwell 2 år Kirsten Lundsgaard 1 år Tonny Junckers Alberts 2 år Helge Pedersen 2 år Lotte Kramer 1 år Suppleanter: Tommy Hansen fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Susanne Brandi fra Howitzvej Lone Riberholdt fra Frederiksvej 7. Valq af revisor Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt. 8. Eventuelt En andelshaver spurgte, hvordan man skulle stille et forslag, hvis man ønsker at andelskronen skal stige til næste år. Hertil blev svaret at alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts. Forslag om højere eller mindre andelskrone kan dog principielt også stilles på selve generalforsamlingen. En andelshaver spurgte, hvad bestyrelsens holdning var til, om der skulle benyttes valuarvurdering eller offentlig vurdering. Hertil svarede Mads Korshøj, at det havde bestyrelsen endnu ikke taget stillingtil,men bestyrelsen vil overveje nærmere. En andelshaver fra Frederiksvej spurgte, hvad mulighederne var for, at der også kom altaner på Frederiksvej. Hertil blev svaret, at der tidligerehavde været undersøgt vedrørende altaner, og dengang kunne det ikke lade sig gøre på gadesiden, idet der var en brandvej. En andelshaver tilføjede,at Frederiksberg Kommune havde ændret reglerne, så de var lidt mere lempelige; derfor kan det godt være, at det nu kan lade sig gøre at få altaner på gadesiden. side 9

10 København, side 10 Mads Korshøj oplyste, at de interesserede på Frederiksvej kunne lave en rundspørge hos andelshaverne for at se, hvor mange der var interesserede i altaner enten på gadesiden eller gårdsiden. Er der så stemning herfor, kan der arbejdes videre med projektet. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 21:36 og takkedefor god ro og orden København, den / Som dirigent: den / 2015 Som referent: Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen Mads ej Cecilie Attwill Formand Ton y Junckers Alberts Helge Ëedersen Kirsten Lundsgaa / Lotte Kramer side 10

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 3 AUGUST 2005 Vi lejere THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN HJÆLP VED FLYTTESYN URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN VAND SKAL BETALES SÆRSKILT KÆLEDYR EN MENNESKERET FOR HANDICAPPEDE

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere