Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen."

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2015, den 13. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 42 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetninq for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads supplerede årsberetningen med: "Andelskronen Jeg har skrevet lidt om vores buffer på de 20 %, i den omdelte beretning, men vilgodt sige lidt mere omkring vores andelskrone. Dengang vi blev andelsboligforening, blev det besluttet, at viskulle tilgodesevores medlemmer på ønskelisten, hvorfor andelskronen blev sat 25 % under den offentlige vurdering. På den måde villeviprøve, at opretholde en af vores vigtigsteparagraffer, nemlig at Frederiksberg Arbejderhjem skulle gøre sit bedste, for at skaffe gode og billige lejligheder til sine medlemmer. Samtidig ville vi prøve at sikre, at ingen af vores fremtidige medlemmer, ville tabe penge på deres lejlighed, hvis de en dag skulle flytte fra foreningen. Den omtalte "buffer" er altså lavet tilgavn for nye andelshavere, og for at give ventelisten en ekstra mulighed for at købe en andel. De "gamle"andelshavere, der boede her da vi overgik tilandelslejligheder, fikjo deres andel meget billigt, og viljo aldrig under nogen omstændigheder kunne tabe penge på salg af deres andel. De "gamle"andelshavere har dog været med tilat sikre, at vi i dag har en god, solid og sund andelsboligforening, og det gør de også i dag, nu selvfølgelig bare i fællesskab med alle vores nye andelshavere. Det kan godt være, at vi lever lidt i en anden verden, alle os "gamle",der prøver at bevare en god idé, tanke eller gerning, om I vil, men rigtig mange andre har tabt penge på at købe for dyrt, og det er jo bare det, vii bund og grund, prøver at undgå for vores nye medlem

2 2 mer. For den gamle paragraf, med ønsket om de billige lejligheder er jo nok væk nu, i hvert fald er de ikke længere så billige, som de var før 90 érne. Hvis vores andelskrone fulgte regnskabet, altså var max det den kunne være, ville der næsten hvert år være et udsving, enten den ene eller anden vej. Dermed villestabiliteten forsvinde og der ville være stor sandsynlighed for, at nogen en dag ville tabe penge på sin andel. Så på max håber jeg aldrig, vi nàr hen. Omvendt skal det heller ikke være noget religiøst, som vores advokat siger, at vi for enhver pris skal have en buffer på 20 %. Tiderne erjo ikke mere, som de var engang, og vores seler og livrem skal nok holde lidt endnu, selvom GF en dag beslutter at mindske lidt på bufferen. Men man kan jo også gå langsomt frem, og lade andelskronen stige nogle procenter af gangen. De fleste af os er jo rigtig glade for at bo, hvor vi gør og går ikke lige og overvejer at flytte lige med det samme, så for mange af os er der jo ikke noget hastværk. Engang imellem er det så som om, der alligevel er noget, der haster. Ligesom nu på Langelandsvej, hvor en af vores andelshavere har været rundt med en skrivelse tilalle beboerne i forrige uge. Her stilles der forslag om, at bufferen skal mindskes 10 % eller helt skal væk, for ikke at stille foreningens medlemmer økonomisk dårligt, samt fjerne mistanken om, at andelskronen holdes nede i foreningen tilfordel for familie og venner. Det sidste har jeg så aldrig hørt før, og havde ikke fantasi tilat tro,at denne mistanke fandtes. Men jeg kan fortælle, at de 2 eller 3 gange, nogen har prøvet at appellere tilgeneralforsamlingen, om at vores andelskrone burde stige med 1020 %, altså f.eks. op pà max, har det udelukkende været tilgrund for egen vindings skyld. Og hver gang er forslaget kommet, fordi andelshaveren skulle flytte fra vores forening. Jeg synes, det er rigtig fint, at nogle af vores andelshavere flytter, sådan er det jo, det er noget, man selv er herre over. Men jeg synes ikke, det er i orden, at man forventer en "ekstra"bonus på kr., fordi man har boet i vores forening et par år eller 3. Hvis andelskronen i dette tilfælde røg op med 10 eller 20 % altså op pà max, og andelshaveren her fik med i ekstra bonus, hvor satte det så den nye andelshaver, som så havde købt tilmax, hvordan og hvornår skulle han/hun så få, den i brevet omtalte friværdi, og villedet virkelig,som der står i brevet, gøre den nye andelshavers lejlighed mere konkurrencedygtig på Frederiksberg. Omvendt synes jeg, det er rigtig fint, at prisen på vores lejligheder holder, så man ikke flytter fra Frederiksberg Arbejderhjem med et tab. På Langelandsvej er situationen så lidt anderledes lige i år. Vier i gang med et stort byggeri, hvor vi også skal ud og optage et län. Tænk nu, hvis et eller andet gik galt, hvis nu andelskronen måtte ned næste àr, tilhvor den var i dag, så havde de nye andelshavere lige et tab på kr. at indhente, før de kunne sælge uden tab. Det er sådan noget, os der stadig bor her, tænker på, men næppe noget dem der flytter herfra, ligger søvnløse over, da slet ikke hvis de lige havde fàet en ekstra bonus med på kr. Vi ved ikke, hvad der sker med ejendommens værdi, efter altanerne er blevet monteret, og vi ved ikke præcis, hvor meget vi skal läne endnu, vi kender ikke kursen eller renten. Disse tinggør, at det ikke er tilrådeligtat røre ved andelskronen på Langelandsvej i år. Det, trorjeg nu heller ikke, kommer bag på nogen. Vihar aldrigpå nogen af vores ejendomme, sat andelskronen op, i et är hvor der var et stort byggeri i gang. Jeg forstår ikke helt, det der skrives i brevet, eller er enig deri, men jeg er síkker på, at forfatteren tilbrevet er villigtilat forklare sit synspunkt yderligere, eller svare på de spørgsmål der måtte komme fra salen, når vi tager andelskronen op, senere under regnskabet. Langelandsvej side 2

3 3 Jeg har ikke skrevet så meget om altanprojektet, da det jo stort set er i år altså 2015, at tingenesker. Men da det jo lige nu fylder en hel del for beboerne, tænktejeg, at jeg lige ville komme med en lille opdatering. IBJ WS er i fuld gang med at flytte radiatorer og hænge nye op, og det er vist kun beboerne i nr. 12, der endnu ikke har haft besøg af dem. Men det får I meget snart. Her holder vores tidsplanindtil videre. Og så en vigtiginfo. Alle de nye kobberrør, som IBJ WS tilslutterde nye radiatorer med, vil selvfølgelig blive malet hvide, men vi skal lige have vand på anlægget og sikre os at alle samlinger er tætte, inden vi sætter maleren i gang. Også her viljeg varsle jer, inden maleren kommer. Køkken lejlighederne, som jo nogen steder skulle i gang med en større ombygning, er også i fuld gang, så også de er klar, når altanen kommer. Altan DK blev jo desværre forsinket på de pladser de var på før. Det ene team, som er startet i nr. 8, regner med at alle de nye altandøre, er monteret i nr. 8 om et par dage. På nær måske lige stuen, som nok først bliver klaret, når liften er væk. Det andet team, som starter i nr. 18, er kommet i dag, og er i gang med at få deres liftop og køre, så også de kan komme i gang. Og så lidt mere vigtig information. Vihar allerede nogle altanregler for Frederiksberg Arbejderhjem. Det er bl.a. noget med, at vi har ens altankasser, og at vi ligeledes har ens afskærmning. Viskal nok snart vende tilbagetildet, det er mere så I ikke farer ud og køber "smarte" ting,tiljeres nye altan, uden lige at være klar over, at der er regler på området. Jeg skal sørge for at Altanreglerne bliver delt ud tilalle. Jeg håber, de får indhentet lidt af den "tabte"tid,og vil en af de nærmeste dage, få opdaterettidsplanen,så I alle kan følge lidt med, hvornår de kommer tilde forskellige opgange. Frederiksvej / den udsendte beretning, skriverjeg lidt om problemet med, at vi mangler en tilsynsførende fra Frederiksvej. Bestyrelsen har på vores sidste bestyrelsesmøde besluttet, at såfremt der ikke bliver valgt et medlem ind i bestyrelsen fra Frederiksvej, og som må forvente, at når bestyrelsen konstituerer sig, vilblive valgt som tilsynsførendefor Frederiksvej, ja hvis dette ikke sker, har vi besluttet, at viansætter en vicevæd, som må agerer tilsynsførende, og på den måde være bestyrelsens øjne, forlængede arm, eller "praktiske gris" om I vil,på Frederiksvej. Bestyrelsen er valgt af GF tilbl.a. at sørge for vedligeholdelse af vores ejendomme. Her har det haltet på Frederiksvej, da udvalgene ikke har fået sat gang i de vedligeholdelsesarbejder, der tidligereer besluttet og hjemtaget lån til.frederiksvej er en del af Frederiksberg Arbejderhjem, hvorfor ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse ligger hos bestyrelsen. Det ansvar må vi selvfølgelig tage på vores skuldrer, hvorfor bestyrelsen igen, nu ovedager styringen med ejendommen. Vihåber selvfølgelig stadig på en hjælpende hånd med div. opgaver, sàsom græsslåning som Henrik jo har passet, og hjælp tilvaskeriet, som Lene har passet, og der er måske også andre opgaver., nogen er villigetilat passe. Men jeg er sikker på, at de rigtige intensionerne er tilstede, men måske er det svært at få aftalt, hvem der gør hvad hvornår, eller finde tidentildet. Blot må vi konstatere, at det ikke har fungeret på Frederiksvej, med de forskellige udvalg, og at styringen nu må tilbage tilbestyrelsen. Jeg synes måske også, det er lidt mærkeligt, at der kan være så mange beboere med i udvalgene, når det ikke er muligt, at finde en beboer, der vil stille op tilbestyrelsen, og som sammen med den øvrige bestyrelse, vilvære med tilat stà for vedligeholdelsen af side 3

4 4 vores ejendomme, og rigtiggerne i samarbejde med andre beboere, der vilgive en hånd med, med div. opgaver der altid er og kommer på vores ejendomme." Der var ingen bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. Forelæqqelse tilqodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Advokat Claus Clausen gennemgik foreningens regnskaber. På forespørgsel blev det oplyst, at finansielle indtægter er renter af indestående i bank, mens finansielle udgifter udgør renter tilkreditforeningerne. For så vidt angår ejendommenes værdi i regnskabet benytter foreningen sig af den offentlige vurdering, som næppe er udtryk for den reelle værdi. Altansagen på Langelandsvej betyder, at der måske skal benyttes valuar for at få en opdateret værdi af ejendommen med altaner. På forespørgsel blev det oplyst, at der ikke var planer om, at alle ejendomme skal gå over tilvaluarvurdering. Det betyder ekstra udgift at have en valuar tilat vurdere ejendommen hvert år, og når man først en gang har fået en valuarvurdering, kan det være vanskeligt at gå tilbagetilden offentlige ejendomsvurdering. Lars Mortensen fra Langelandsvej, som havde delt opfordring rundt på Langelandsvej med hensyn tilat sætte andelskronen op tilenten max eller tilkun 10 % under maxprisen, uddybede ønsket om stigning i andelskronen på Langelandsvej. Han mente bl.a. at det var urimeligt,at andelshaverne ikke fik en forhøjelse af deres andele, når markedet for f.eks. ejerlejligheder var steget med 40 % og Andelsboligmarkedet med 1520 %. Når andelskronen er sat så lav, så kan der komme penge under bordet. Efter et par yderligere bemærkninger besluttede man først at stemme om, man kunne godkende regnskabet for 2014 og herefter stemme om andelskronen. Regnskabet for 2014 blev enstemmigt vedtaget. Herefter gik andelskronen tilafstemning. Howitzvejs/Jernbanestiens andelskrone på kr. 42 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. Frederiksvejs andelskrone på kr. 29 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 29 var herefter vedtaget. Jydeholmens andelskrone på kr. 42 blev sat tilafstemning. Ingen stemte imod. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. side 4

5 5 Langelandsvejs andelskrone på kr. 44 blev sat tilafstemning. 19 stemte for og 4 stemte for en højere værdi. Ingen stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 44 var herefter vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret for alle ejendommene til næste ordinære generalforsamling var vedtaget. 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af budqet for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. På Howitzvej indebar budgettet, at den månedlige opkrævning tilvinduer/døre og fjernvarmeinstallation udgår fra den Beboerne vil herefter kun betale den rene boligafgift. På Langelandsvej er budget eksklusive økonomien i forbindelse med altaner, herunder det nye lån, der skal optages. Der er hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Dette er særligt tilekstra reparationer i forbindelse med altanprojektet. Mads Korshøj står for koordinering vedrørende altanprojektet, og da han bruger meget tid på dette, er forslaget, at han modtager kr. 300 i timenfor arbejdet. Claus Clausen supplerede med, at alternativet ville være, at ejendommen betalte enten en arkitekt eller byggeingeniør haft gode erfaringer med. Bestyrelsen vurderede derfor, at det var både billigere og bedre, at det er Mads Korshøj, der står for koordineringen m.v. tilarbejdet, og det har foreningen ikke tidligere På Frederiksvej blev bemærket, at underskuddet skyldes, at der er hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Dette dækkede de vedligeholdelsesarbejder, der også var hensat tilsidste år og hjemtaget lån til,men arbejderne er endnu ikke blevet udført. På Jydeholmen blev bemærket, at det hensatte beløb til ekstra vedligeholdelse dækkede udskiftning tilnye hoved og køkkendøre. Dette giver et underskud, men ejendommen har pengene i overskud fra regnskabet Der skulle ikke komme større vedligeholdelsesarbejder i nærmeste fremtid. Det blev endvidere bemærket, boligafgiftsstigning. at der i ingen af ejendommenes budgetter er tale om En andelshaver spurgte, hvorfor Howitzvej havde så god økonomi? Hertil blev svaret, at de har solgt flere udlejede lejligheder. Det har betydet en ekstra god likviditet. side 5

6 6 at der kunne blive tale om, at Howitzvej lånte penge tilde an Det blev bemærket, dre ejendomme. For Howitzvej ville det være en fordel, da der næsten ikke opnås renter af indestående i banken. For de andre ejendomme kunne det være en fordel, da renten til Howitzvej og låneomkostninger kunne blive mindre end det, der skal betales til bank og eller kreditforening. Evt. lånearrangement skal naturligvis være uden risiko for Howitzvej. En andelshaver foreslog, at når nu Howitzvej var så rige, om det så ikke var rimeligt, at de ikke blev sat ned i boligafgift, og så gav noget af deres overskud tilde andre ejendomme. Hertil blev svaret, at det måtte andelshaveren stille som et forslag på en anden generalforsamling. (Det vil kræve tilslutningfra alle andelshaverne på Howitzvej, hvis der skal flyttes formue fra Howitzvej tilde andre ejendomme, idet dette vil betyde, at Howitzvejs andelsværdier vil blive reduceret og de øvrige ejendommes andelsværdier vil blive forhøjet.) Efter et par øvrige kommentarer kunne dirigenten konstatere, at budgetterne var enstemmigt vedtaget, herunder at det var vedtaget, at der for fremtiden kun betales boligafgift på Howitzvej, og at Mads Korshøj får løn for bistand med altanprojektet på Langelandsvej. 5. Forslaq fra bestyrelsen eller medlemmer. a) Endelig vedtagelse af tilføjelsetilvedtægternes 2 (det der er anført med fed er tilføjelsen)forslaget blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d Medlemmerne skal bo i foreningens ejendomme. Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed. Alle medlemmers samboende ægtefæller, ugifte samlevende, registrerede partnem har uanset alder adgang til optagelse som medlem, när man i 2 år har haft fælles folkeregisteradresse. Flere medlemmer, der bor i samme bolig udøver deres rettigheder i fællesskab. I tilfældeaf samlivsophør afgør parterne og eventuelt myndighederne, hvem der skal overtage boligen. Nye medlemmer skal optages i overensstemmelse med en af administrator ført venteliste. Nye medlemmer skal godkendes af bestym/sen. Endvidere kan, når de er fyldt 18 år, på ventelisten optages børn af ældre medlemmer og børn af dem, der stàr pà ventelisten, selv om børnene màtte bo i København elleri Københavns nærmest liggende kommuner, såfremt forældrene ved indmeldelsen/optagelsen pà ventelisten i sin tidboede på Frederiksberg. Ydermere kan, når de er fyldt 15 år, pà ventelister optages børn af nuværende medlemmer. Optagelse på ventelisten skal ske ved to stemmeberettigede medlemmer eller personer, der står på ventelisten. side 6

7 7 Der udstedes et andelsbevis for hver lejlighed. Ved overdragelse og sammenlægning af andele udfærdiges endvidere en ny boligaftale. Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold tilderes indskud. Generalforsamlingen er kompetent tilat foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer tilat svare tilboligernes lejeværdi. Andelen kan belânes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4a. Forslaget blev vedtaget. b) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 3 (det der er anført med fed skrift er tilføjelsen) Forslaget blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d Bruqsret til lejligheder i foreningens eiendomme: Foreningens medlemmer har brugsret til den lejlighed, der er knyttet til medlemmets andel. 3. Brugsret tilforeningens lejligheder kan kun gives tilmedlemmer. Fremleje er ikke tilladtuden bestyrelsens godkendelse, ligesom to eller flere familier ikke må bebo samme lejlighed. Ved udlejning uden bestyrelsens godkendelse skal bestyrelsen gå frem i henhold til 4, stk. 2, og andelshaver er forpligtet til at betale dobbelt boligafgift i den periode, hvor der har været udlejet uden bestyrelsens godkendelse. og ved fraflytning, være i for Alle lejligheder skal ved indflytning, i beboelsestiden svarlig stand. Bestyrelsen ejendom. skal have ret tilat sikre viceværter eller lignende lejlighed i foreningens Forslaget blev begrundet med, at det formentlig præventivt vil forhindre, at færre bevidst vil leje ud ulovligtog uden bestyrelsens samtykke. Forslaget vil ikke ændre på bestyrelsens hidtidige praksis med hensyn til at tilladefremleje, såfremt der er en god grund, jf. herved lejelovens regler for fremleje. En andelshaver spurgte til muligheden for at leje ud 12 uger, hvor man bytter lejlighed med et i udlandet. Hertil blev svaret, at bestyrelsen altid skal godkende udlejningerne. Der har dog allerede været en andelshaver, der har spurgt om tilladelse hertil, og bestyrelsen gav lov. side 7

8 8 En andelshaver spurgte, om dobbelt boligafgift kunne håndhæves, og om det var prøvet i retten. Claus Clausen oplyste, at bestemmelsen ikke ham bekendt er prøvet i en retssag. Bestemmelsen skal virke præventivt og forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt med retssag. Mads Korshøj begrundede også forslaget med, at der havde været andelshavere, som bare tog chancen og udlejede, og hvis de blevet opdaget og ekskluderet af foreningen, så ville de ikke tabe noget. Herefter gik forslaget tilafstemning. Forslaget blev vedtaget. 7. Valq af formand og bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj var villigetilgenvalg og blev valgt med applaus. Tonny Junkers Alberts og Helge Pedersen Lone Riberholdt fra Frederiksvej ønskede var villigetilgenvalg og blev valgt. ikke at genopstille. Mads Korshøj sagde, at det ikke var en holdbar løsning og ærgerligt, at der ikke var nogen tilsynsførendepå Frederiksvej. Hvis der ikke er nogen, der melder sig som tilsynsførende,må bestyrelsen tage over og ansætte en vicevært, der kan benyttes som tilsynsførende. En andelshaver fra Frederiksvej svarede, at der verserede rygter om, at det var svært at samarbejde med bestyrelsen, og der var alt for meget arbejde i det. Hertil svarede Mads Korshøj, at det var han rigtig ked af at høre, idet han bestemt ikke var enig heri. Bestyrelsen havde haft et godt samarbejde med tidligeretilsynsførende på Frederiksvej. Mads Korshøj blev bakket fuldt op af en tidligeretilsynsførende på Frederiksvej, som oplyste, at hun havde oplevet et godt samarbejde og hendes forslag var altid blevet mødt positivt fra den øvrige bestyrelse. Efter en del kommentarer, var der fortsat ingen, der meldte som bestyrelsesmedlem eller tilsynsførendepå Frederiksvej. Det blev derfor konstateret, at bestyrelsen nu ville tage over og ansætte en vicevært/tilsynsførende på Frederiksvej. side 8

9 9 Den sidste plads i bestyrelsen kunne en anden fra de øvrige ejendomme nu benytte. Cecilie Attwell fra Jernbanestien meldte sig og blev valgt. Som suppleanter blev Tommy Hansen, Nanna Brünee og Susanne Brandi på valg og blev alle genvalgt. Lone Riberholdt stillede også op som suppleant og blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Formand Mads Korshøj 1 år Cecilie Attwell 2 år Kirsten Lundsgaard 1 år Tonny Junckers Alberts 2 år Helge Pedersen 2 år Lotte Kramer 1 år Suppleanter: Tommy Hansen fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Susanne Brandi fra Howitzvej Lone Riberholdt fra Frederiksvej 7. Valq af revisor Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt. 8. Eventuelt En andelshaver spurgte, hvordan man skulle stille et forslag, hvis man ønsker at andelskronen skal stige til næste år. Hertil blev svaret at alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts. Forslag om højere eller mindre andelskrone kan dog principielt også stilles på selve generalforsamlingen. En andelshaver spurgte, hvad bestyrelsens holdning var til, om der skulle benyttes valuarvurdering eller offentlig vurdering. Hertil svarede Mads Korshøj, at det havde bestyrelsen endnu ikke taget stillingtil,men bestyrelsen vil overveje nærmere. En andelshaver fra Frederiksvej spurgte, hvad mulighederne var for, at der også kom altaner på Frederiksvej. Hertil blev svaret, at der tidligerehavde været undersøgt vedrørende altaner, og dengang kunne det ikke lade sig gøre på gadesiden, idet der var en brandvej. En andelshaver tilføjede,at Frederiksberg Kommune havde ændret reglerne, så de var lidt mere lempelige; derfor kan det godt være, at det nu kan lade sig gøre at få altaner på gadesiden. side 9

10 København, side 10 Mads Korshøj oplyste, at de interesserede på Frederiksvej kunne lave en rundspørge hos andelshaverne for at se, hvor mange der var interesserede i altaner enten på gadesiden eller gårdsiden. Er der så stemning herfor, kan der arbejdes videre med projektet. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 21:36 og takkedefor god ro og orden København, den / Som dirigent: den / 2015 Som referent: Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen Mads ej Cecilie Attwill Formand Ton y Junckers Alberts Helge Ëedersen Kirsten Lundsgaa / Lotte Kramer side 10

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

sekreteer camulabai Duelund obd@ntadvokater.dk Direkte tlf.35 44 70 43

sekreteer camulabai Duelund obd@ntadvokater.dk Direkte tlf.35 44 70 43 Ostbanegade 2100 nt@ntadvokater.dk FLETTELISTE Marina Andersen Henning Bli) Regitze Elmsted KnudErik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgárd Made Schierbeck Jeppe B. Stefansen Frank Terp...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Bestyrelsen: Tommy Munk (formand) Frederiksberg 5.4.2006 Helle Bjerre Peter Vendrup Tatiana Scharnberg Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1). SIDE 1/8 GENERALFORSAMLING AB MARINAEN III DATO 2014.04.03 REFERENT Mark DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse af

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere