MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven"

Transkript

1 SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven

2 SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN

3 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal eleverne forholde sig til deres skolehave gennem et økonomisk perspektiv, hvor der skal være særligt fokus på, hvordan man skaber overskud. Forløbet tager udgangspunkt i at drive en skolehave og få det perspektiveret til det omgivende samfund og i særdeleshed de erhverv, der tjener penge på at producere grøntsager. Perspektivet er derfor, at eleverne skal forholde sig til deres skolehave set gennem økonomiske briller og med særlig fokus på, hvordan man skaber overskud. Formål Formålet med forløbet er, at eleverne får perspektiveret deres skolehave til det omgivende samfund og de erhverv, der ernærer sig ved dyrkning og salg af afgrøder. Relationen mellem skoleaktiviteterne og omverdenen er af central betydning og er både med til at udvikle handlekompetente borgere, der kan indgå i samfundet i fremtiden og træffe reflekterede beslutninger, og er samtidig med til at skabe mening i skoleaktiviteterne. Klassetrin klasse TID PÅ ÅRET Juni - september

4 SIDE 4 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN FÆLLES MÅL KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL Færdigheds- og vidensmål Matematiske kompetencer Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Problembehandlingskompetencen Eleven kan opstille og løse matematiske problemer. Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen. Modelleringskompetencen Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser. Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser. STATISTIK OG SANDSYNLIGHED Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder. Statistik Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser. Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer. Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer. Eleven har viden om hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer.

5 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 5 EksemplER på læringsmål Eleven kan på baggrund af oplysninger om afgrøderne ræsonnere sig frem til et omtrentligt udbytte i gruppens bede. Eleven kan opstille en model i form af et budget for, hvad de kan tjene på gruppens afgrøder. Eleven kan indsamle, ordne og præsentere data om produktionen i haven for eksempel i form af arbejdstid, udgifter, vægt på afgrøder, salgspriser i supermarkedet og lignende. Eleven kan forklare de statistiske deskriptorers mindsteværdi, størsteværdi og gennemsnit. Formuleret til eleverne - Du skal kunne forudsige, ca. hvor meget I kommer til at høste i jeres bed. - Du skal kunne lave et budget og et regnskab for, hvad I kan tjene på jeres afgrøder. - Du skal kunne lave tabeller og diagrammer, der viser arbejdstid, udgifter, vægt på afgrøder, salgspriser i supermarkedet og lignende. - Du skal kunne forklare, hvad tabellerne og diagrammerne viser. - Du skal kende og kunne forklare ordene mindsteværdi, størsteværdi og gennemsnit.

6 SIDE 6 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSAKTIVITETEN OMFANG OG FORLØB LEKTION 1-2 LEKTION 3-4 LEKTION 5-6 LEKTION 7-8 LEKTION 9-10 LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION Juni Juni Juni August August August September September September Pris på grøntsager i supermarkedet Hvad viser tallene? Hvad viser tallene? Fremlæggelse Vurdering af det kommende høstudbytte Budget. Høst og udbytte Markedsdag Regnskab Evaluering. I klassen eller det lokale supermarked I KLASSEN I KLASSEN I SKOLEHAVEn I KLASSEN I SKOLEHAVEn På skolen eller i skolehaven I KLASSEN I KLASSEN Planlægning Forløbet skal sættes i gang inden høsten i haven i juni eller august og september måned. Forløbets omdrejningspunkt er høsten i skolehaven og det efterfølgende salg på en markedsdag. Forløbet handler primært om, hvordan eleverne tjener penge på grøntsagerne i skolehaven, og derigennem vil de også skulle arbejde med modeller, estimering af udbytte og med ræsonnementer som for eksempel udbytte pr. m2, omsætning og lignende. Du og eleverne skal på forhånd kende de grøntsager, der er blevet dyrket i haven og have informationer om grøntsagernes størrelse og krav til plads klar til forløbet. Det er desuden en forudsætning for en del af estimeringen, at eleverne har været involveret i såningen i haven, og at de tidligere har forholdt sig til forventet udbytte ud fra informationer om de afgrøder, de har dyrket. Du kan eventuelt vælge at udvide forløbet til også at gælde såningen og valg af afgrøder i april/maj måned. I fagbeskrivelserne til matematikfaget finder I forløbet Såning i skolehaven, der er et forløb målrettet indskolingen. Det vil være oplagt at justere til elevgruppen og tage udgangspunkt i. Selve høstdagen kan også med fordel planlægges sammen med madkundskab, hvor en del af høsten bruges samme dag til at lave mad af. Man kan samtidig vælge, om maden fra madkundskab skal sælges sammen med grøntsagerne, eller om den skal spises af eleverne. Vær opmærksom på, at udbytte på selve høstdagen med fordel kan suppleres med afgrøder fra andre producenter (f.eks. naboer, lokale producenter, lokale supermarkeder mm.), hvis der skal være nok til en reel markedsdag.

7 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 7 Arbejdsform En del af forløbet foregår med at indsamle empiri i form af salgspriser i supermarkedet og info om de grøntsager, eleverne har dyrket i deres bede. Der er ikke specifikke krav til organiseringen af eleverne i arbejdet, men de vil skulle arbejde med deres egne bede, og det er derfor oplagt at arbejde sammen med de elever, man deler bed med. Det er også langt hen ad vejen op til dig som lærer, hvordan du vil organisere arbejdet, men vi anbefaler, at en stor del af arbejdet foregår som par eller gruppearbejde, da kommunikationen og samarbejdet giver dynamik og også har nogle læringsmæssige fordele. Meget af undervisningen tager udgangspunkt i en undersøgende og problemløsende tilgang til opgaven. Eleverne skal i videst muligt omfang selv være med til at tænke sig frem til løsninger og definitioner, og du som lærer er den, der leder eleverne i en hensigtsmæssig retning gennem spørgsmål, der giver eleverne anledning til udforskning og til at undre sig. Materialevalg En del af forløbet foregår i klassen uden særlige krav til lokalet. Det kan dog være en fordel, at eleverne har adgang til computere og regneark, da det er et meget brugbart værktøj i arbejdet med statistik, budgetlægning og regnskabsføring. Målene for forløbet kan på den måde variere, alt efter hvilke hjælpemidler eleverne har til rådighed. Resten af forløbet foregår udendørs i skolehaverne, hvor der vil være brug for høstredskaber og emballage til indsamling.

8 SIDE 8 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN GennemførSEL af undervisningsforløb LEKTION 1-2. PRIS PÅ GRØNTSAGER I SUPERMARKEDET Intro Disse lektioner foregår i klassen eller i det lokale supermarked. Eleverne introduceres til forløbet, hvor de skal forsøge at tjene penge på deres grøntsager. I den forbindelse skal de finde priser på grøntsager i supermarkedet og på nettet med henblik på efterfølgende at forholde sig til priserne og estimere fortjenesten i deres bede i skolehaven. Materialer Papir Tablet, mobiltelefon eller lignende til at dokumentere/notere priser Eventuelt computer til at finde priser online Eventuelt tilbudsaviser Gennemførsel Start med at præsentere målene for forløbet, og læg derefter op til, at eleverne undervejs i forløbet skal forberede salget af grøntsager på en markedsdag. Formålet med salget er at tjene penge på grøntsagerne, og du kan eventuelt overveje, hvordan pengene efterfølgende skal bruges, og om det er klassen selv, der skal have glæde af dem. Perspektivér herefter elevernes kommende salg til landbruget og andre producenter af grøntsager, og hvordan de kan tjene penge på at producere grøntsager. Kom her ind på forskellige produktionsmetoder som for eksempel konventionel overfor økologisk produktion. Denne samtale leder over i, at eleverne skal ud og lave en undersøgelse af, hvad supermarkeder og andre butikker for eksempel online tager for forskellige typer af grøntsager. Under hele samtalen inddrages elevernes forhåndsviden. Det vil også være relevant at komme ind på, at grøntsagerne i skolehaven er tættest på de økologiske grøntsager i supermarkedet. Læg til sidst i samtalen mere specifikt op til selve undersøgelsen af grøntsagspriser og fokuser på, hvordan eleverne systematisk kan undersøge forskellige faktorers påvirkning af prisen. Her bør eleverne finde priser på afgrøder med forskellige specifikationer, så de kan sammenligne dem på kryds og tværs. Det er for eksempel oplagt at notere, om grøntsagerne er økologiske/konventionelle, oprindelsesland, dato på pristjek, mængde i pakken, butikstype som for eksempel supermarked, specialbutik, fysisk butik eller onlinebutik osv. Eleverne bør finde samme grøntsag i mindst tre forskellige versioner, så de kan sammenligne specifikationernes betydning.

9 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 9 Eleverne indsamler prisinformationer og noterer ved hver vare, hvilke særlige forhold man skal være opmærksom på. Er der for eksempel levering med i prisen, er der tale om tilbudsvarer og lignende? Du vælger i fællesskab med eleverne, hvordan eleverne skal indsamle informationerne. Det kan være oplagt at lade eleverne komme med bud på, hvor de kan finde informationerne. Du kan for eksempel medbringe tilbudsaviser og print fra hjemmesider. Du kan lade eleverne finde tilbudsaviser og onlinepriser på computer. Du kan også lade eleverne besøge forskellige butikker i lokalområdet. Vær opmærksom på, at elever i samme gruppe fordeler butikkerne imellem sig, så de udnytter tiden bedst muligt og dermed får det bedst mulige datamateriale. Det sidste kan også lægges som en hjemmeopgave, som man løser sammen med sin familie, når man er på indkøb. Hvis det er muligt laves en fælles opsamling, og eleverne gemmer deres indsamlede informationer, så de kan behandles i lektionen efter.

10 SIDE 10 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN LEKTION 3-4. HVAD VISER TALLENE? Intro I disse lektioner skal eleverne bruge deres indsamlede oplysninger om grøntsager i butikker til at lave et estimat over, hvad de vil kunne tage for 1 styk eller 1 kg af deres forskellige grøntsager. Tallene skal desuden gøres klar til præsentation i næste lektion. Materialer Data fra sidste lektion Eventuelt computer til at behandle tallene Eventuelt lommeregner Eventuelt to til tre poser med forskellige grøntsager i forskellige størrelser Gennemførsel Start med at præsentere målene for dagens lektion, og lav en fælles opsamling fra dataindsamlingen sidst. Lav samtidig et oplæg til arbejdet med at præsentere informationerne med diagrammer og forklaringer. Læg i oplægget vægt på, at arbejdet sker med henblik på at lave en god prisfastsættelse af grøntsagerne i skolehaven. Som oplæg til dagens arbejde starter du med at problematisere sammenligningen af grøntsagernes pris for eksempel med et eksempel, hvor du forsøger at sammenligne prisen på 2 kg konventionelle gulerødder fra en fysisk butik med prisen på f.eks. et halvt kg økologiske gulerødder fra en webshop eller et lignende eksempel. Lad eleverne byde ind med forslag til, hvordan de to produkter kan sammenlignes prismæssigt. Eleverne skal her gerne nå frem til, at man er nødt til at have en eller anden form for enhedspris for at kunne sammenligne. Det kan for eksempel være 1 kg, 1 styk, 1 liter eller lignende. Problematisér at nogle af grøntsagerne (for eksempel salat eller krydderurter) vil være meget svære at finde i kg. Her vil stykpris nok være bedre. Omvendt med for eksempel kartofler, hvor hver kartoffel kan have meget forskellig størrelse. Her kan du bruge de medbragte grøntsager som eksempel og efterfølgende lade eleverne spise dem. Kig herefter på et fælles eksempel på, hvordan man kan analysere prisen på for eksempel en gulerod ved at kigge på størsteværdi, mindsteværdi og på variationen i prisen i det hele taget. Giver det for eksempel mening at tage udgangspunkt i ekstremerne i form af største- og mindsteværdi, eller skal man lægge den forventede pris et andet sted. Læg i samtalen op til, at klassen selv kommer med bud på, hvad man skal estimere prisen på afgrøderne i skolehaven til. Herefter er det oplagt at komme omkring gennemsnit, og hvis eleverne ikke kender til gennemsnit, skal det begreb også introduceres.

11 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 11 Kig også på andre mønstre i priserne. Er onlinevarer for eksempel dyrere end tilsvarende fra en fysisk butik? Er økologi altid dyrere? Hvor meget dyrere er økologi egentlig? Er der verdensdele, der er billigere/dyrere end andre? Hvad betyder mængden for prisen? Hvilke kategorier ligger grøntsagerne fra skolehaven i, og hvordan påvirker det prissætningen af dem? Herefter arbejder eleverne i havegrupperne med at bearbejde informationerne med henblik på at finde mønstre i dem, som de skal præsentere i næste lektion. Læg op til, at eleverne visualiserer tallene med diagrammer, så deres pointer er tydelige for resten af klassen. Et vigtigt krav er, at grupperne finder en realistisk enhedspris (kg, styk eller lignende) på hver type afgrøde, de har i deres bede. De skal kunne argumentere for deres prisastsættelse med matematik og ved at placere grøntsagerne i forskellige kategorier som f.eks. økologisk og lignende. Eleverne skal desuden kunne vurdere, om de har sat priserne højt eller lavt i forhold til butikkernes priser, og hvordan de forventer, at det vil påvirke salget. Slut af med en fælles opsamling, hvor der gøres status over, hvor langt grupperne er nået. Vend desuden tilbage til målene, og synliggør læringen. Eleverne uddelegerer i slutningen af lektionen ansvaret for, at eventuelle hængepartier bliver løst i den understøttende undervisning eller hjemme.

12 SIDE 12 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN Lektion 5-6. HVAD VISER TALLENE? FREMLÆGGELSE Intro I disse lektioner skal eleverne fremlægge deres resultater af indsamlingen af priser på grøntsager. De skal desuden reflektere over prisen, og hvad der har indvirket på den. Materialer Filer og andet fra sidste lektion Eventuelt computer og Interaktiv whiteboard til præsentationerne Gennemførsel Start med at gennemgå målene for timen, og læg herefter op til fremlæggelserne. Her skal du lægge vægt på, at elevernes argumenter omkring tallene er det vigtigste, og at det er centralt, at de fokuserer på betydningen af de forskellige faktorer, der har påvirket varens pris. Det er faktorer som oprindelsesland og transport, økologi, indkøbssted og lignende. Herefter præsenterer eleverne på skift deres resultater, og klassen og du som lærer giver respons. Efter præsentationerne laver klassen en fælles opsamling, hvor dagens fremlæggelser og klassens forskellige resultater samles op. Her er det igen vigtigt at få knyttet elevernes resultater til de forskellige faktorer, der påvirker prisen, men også forhold som bæredygtighed, CO2-udslip, lønninger og lignende kan behandles. Vend til sidst tilbage til målene, og synliggør læringen. Læg desuden op til, at hver elev i gruppen i en kommende lektion skal bruge tallene fra timen til at lave et budget over gruppens mulige udbytte i skolehaven.

13 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 13 Lektion 7-8. VURDERING AF DET KOMMENDE HØSTUDBYTTE Intro I disse lektioner skal eleverne indsamle informationer om deres grøntsager i bedene. De skal ud og lave målinger og tælle antallet af de forskellige afgrøder i deres bede. Informationerne skal de bruge, når de skal lave budget over det forventede udbytte i skolehaven. Materialer Vægt til grøntsagerne Eventuelt måleredskaber Skriveredskaber til at notere de indsamlede oplysninger Gennemførsel Start med at gennemgå målene for lektionen, og læg op til, at indsamlingen af data om bedene er nødvendigt for at kunne lægge et godt budget for salget i skolehaven i næste lektion. Herefter går eleverne i grupper i gang med at tælle antallet af hver slags grøntsag i deres bed op for derefter at estimere en gennemsnitsstørrelse og dermed et gennemsnitsudbytte på hver grøntsag. Eleverne kan eventuelt tage en af hver slags grøntsag med tilbage til klassen til næste lektion. Rund lektionen af med en fælles opsamling, hvor de enkelte grupper kort formidler, hvilke tal de er kommet frem til. Du og resten af klassen forholder jer til, om tallene lyder realistiske. Vend tilbage til læringsmålene for lektionen, og synliggør læringen.

14 SIDE 14 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN Lektion BUDGET Intro I disse lektioner skal eleverne lave en model af virkeligheden i form af et budget. Oplysningerne til budgettet har eleverne fra tidligere lektioner og fra det forudgående arbejde i haven med at så og finde informationer om afgrøderne. Materialer Data fra tidligere i forløbet om estimeret kilopris for hver afgrøde Gerne computere til at lægge budget i regneark Infoark til de grøntsager, eleverne har dyrket (forventet størrelse) Eventuelt en af hver type afgrøde fra skolehaven En vægt, som eleverne kan veje på Gennemførsel Indled timen med at gennemgå målene for lektionen. Herefter lægger du op til dagens arbejde. Eleverne skal estimere et udbytte af høsten og opstille et budget for den forventede omsætning. Eleverne har brug for at vide, hvor mange kg de cirka vil kunne høste af hver grøntsag. Her er det vigtigt, at begrebet overslag eller estimering sættes i centrum, da det kan virke hæmmende på elevernes arbejde, når de løber tør for tal. Det centrale i denne lektion er elevernes estimering af høstudbyttet fra sidste lektion. Du kan lægge op til den måde at arbejde på ved at spørge ind til, om grupperne har informationer nok til at forudse præcis, hvad de vil tjene, og hvilke informationer de i givet fald mangler. De informationer skal eleverne selv finde på. Her er det vigtigt, at tallene er realistiske, men at man alligevel ikke kan regne med at ramme helt præcist. Du kan lave et eksempel ved at tage en gulerod med i klassen og lade hver elev skrive ned, hvad de tror, den vejer. Herefter vejer du den, og eleverne viser deres bud. Det vil desuden være relevant at opfriske nogle af pointerne med pris pr. kg og pris pr. styk, inden eleverne slippes løs. Eleverne går i par eller individuelt i gang med at skrive deres estimerede høst ind i et skema eller regneark, og derudfra regner de ud, hvad de i givet fald ville kunne tjene på det. Arbejdet kan gøres mere konkret ved at medbringe en af hver type afgrøde, der er dyrket i skolehaven og en vægt, eleverne kan veje dem på. Det vil støtte nogle elever i at estimere. Du kan desuden vælge at afgrænse opgaven for nogle elever, ved at de kun skal estimere én type grøntsag eller ved at hjælpe med at estimere nogle af tallene for dem. En stor del af matematikken ligger dog i at lave disse estimater, så det bør gøres med omtanke.

15 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 15 Lav til sidst en fælles opsamling, hvor nogle af elevernes bud på muligt udbytte bruges som eksempel og diskuteres i klassen. Her kan du eventuelt perspektivere til sjældne og ekstremt dyre afgrøder som f.eks. trøfler og de årsager, der er til disse afgrøders høje pris. Vend desuden tilbage til målene, og synliggør læringen. Læg op til arbejdet i næste lektion, hvor grupperne skal høste og veje afgrøderne og forsøge at lave poser af 1 kg, 1 styk eller en anden enhed.

16 SIDE 16 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN Lektion HØST OG UDBYTTE Intro I disse lektioner skal eleverne høste afgrøderne i skolehaven og dele dem op i poser med 1 kg eller 1 styk i hver. Når den reelle høst er kendt, skal eleverne kunne lave et mere præcist overslag over indtjeningen fra høsten. Disse lektioner kan eventuelt gennemføres i samarbejde med madkundskab og følges op af madlavning med en del af grøntsagerne i skolekøkkenet. Materialer Liste med ca. pris pr. styk eller pr. kg for alle gruppens afgrøder En masse fryseposer Eventuelt snor eller lignende til at lukke poserne Vægt til at veje poserne (må gerne kunne tage op til 5 kg, men mindre kan også gøre det) Noget til at transportere høsten hjem på skolen i Redskaber til at høste med Gennemførsel Lav et fælles oplæg til dagens arbejde og de faglige mål. Grupperne skal høste og fordele deres høst i poser med ca. 1 kg eller 1 styk i hver. Her er det vigtigt at komme ind på, hvad ca. 1 kg i hver pose kunne betyde. Hvor langt fra 1 kg er det ok at være? Er det ok at være under 1 kg? Og lignende. Snak også med klassen om, at det kan være nødvendigt at pusle en del frem og tilbage med forskellige størrelser afgrøder mellem poserne for at komme så tæt på 1 kg som muligt. Læg op til, at eleverne efter inddelingen laver et overslag over, hvor meget de kan tjene på deres afgrøder, hvis de solgte dem alle sammen til den pris, de har fundet i de foregående lektioner. Herefter høster og deler eleverne grøntsagerne ind i poser med 1 kg eller 1 styk i hver. Når høstens størrelse er kendt, laver eleverne, enten i grupper eller alene, et overslag over, hvor meget deres gruppe kan omsætte for, hvis de sælger alle deres grøntsager på markedsdagen. Bliver nogle elever hurtigt færdige, kan de udfylde skemaer for nogle af de andre grupper og sammenligne de gruppers omsætningspotentiale med deres eget og vurdere, om der er nogle afgrøder, der er mere hensigtsmæssige at dyrke end andre (antal muligt i bedene * pris).

17 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 17 Slut af med en fælles opsamling, hvor forskellige grupper fremlægger deres høst og deres omsætningspotentiale med mulighed for feedback fra resten af klassen og dig som lærer. Mind om, at overslaget skal gemmes og bruges i næste lektion. Du kan eventuelt samle dem ind. Fokusér på hvilke læringsmål klassen har beskæftiget sig med, og synliggør læringen.

18 SIDE 18 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN Lektion MARKEDSDAG Intro Klassen afholder markedsdag med grøntsagerne fra høsten. Hver gruppe har sin egen bod. Materialer Grøntsagerne fra høsten En bod til hver gruppe Skema til at føre regnskab med dagens salg Byttepenge Prisskilte Gennemførsel Inden markedsdagen starter, gennemgår du målene for lektionerne og lægger vægt på, at eleverne skal registrere deres salg i boderne og skrive ned, hvad de har solgt af de forskellige grøntsager. Du kan desuden lægge op til, at eleverne spekulerer i forskellige tilbud ved køb af flere varer eller lignende. Fordelen er mersalg, men ulempen er, at gruppen ikke tjener helt så meget for hver enhed. Dagen kan organiseres på mange måder, der er meget afhængige af de lokale forhold. Der skal på forhånd være reklameret for dagen for de ønskede gæster. Efter introduktionen stiller eleverne op til og afholder markedsdagen for klassens forældre og andre, I har inviteret til dagen. Undervejs noterer eleverne, hvor meget de sælger af hver slags grøntsag. Når markedsdagen er forbi, lukkes boderne ned, og salget gøres op. Herefter gør klassen status over dagen, og de forskellige grupper fortæller kort, hvad de har solgt, og hvor mange penge de har fået i kassen.

19 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 19 Lektion REGNSKAB Intro I disse lektioner skal eleverne lave regnskab over deres salg i skoleboden. Regnskabet skal efterfølgende sammenholdes med budgettet, og eleverne skal vurdere, hvordan de to passer i forhold til hinanden. Materialer Budget over forventet omsætning i boden Opgørelse over salget i boden for hver grøntsag Info om det samlede beløb, gruppen har solgt for Pengene fra salget Gennemførsel Introducér målene for lektionen, og lav herefter en fælles opsamling fra sidst og oplæg til, at eleverne individuelt skal lave et regnskab over udgifter og indtægter i skolehaven. I samtalen indgår begreberne regnskab, indtægt og udgift, og et vigtigt tema er forholdet mellem netop indtægter og udgifter, og hvad det betyder, hvis udgifterne er større end indtægterne. Brug her begreber som overskud og underskud. Synliggør eventuelt processen for eleverne i et regneark, og snak med dem om, hvad der kunne være af indtægter og udgifter. Det kunne f.eks. være indkøb af frø, transportpriser til og fra haven i løbet af året, indkøb af redskaber og lignende. Læg op til, at der kan være forskellige ambitionsniveauer for, hvor mange udgifter man vælger at medtage. Du bør også stille spørgsmål som, hvad et overskud kunne bruges til og lade eleverne byde ind. Undervejs kan du eventuelt gøre eleverne opmærksomme på, at i landbruget og butikkerne skal der også sættes en del af overskuddet af til lønninger. Hver elev laver nu et regnskab for salget i skoleboden og undersøger, om de har overskud eller underskud. Herefter sammenholder eleverne regnskabet med forventningerne til salget i det budget, de lavede i lektion 6. Bliver nogle elever hurtigt færdige, kan de udfordres ved at medregne udgifter såsom transport til og fra skolehaven, vand, materialer til at konstruere bede og kompostbeholder og lignende i deres regnskab. Rund lektionen af med en fælles opsamling omkring regnskaberne med fokus på, hvilke forskelle der er i overskud/underskud i de forskellige grupper. Danner der sig et mønster for nogle afgrøder i forhold til indtjeningsmuligheder, og hvilke parametre spiller ind her? Har nogle grupper for eksempel prissat deres varer for højt? Sørg også for at perspektivere til landbruget, hvor landmanden hyrer folk til at arbejde

20 SIDE 20 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN for sig, og hans indtjening derfor er afhængig af, hvor billigt han kan få dem til at arbejde. Kom også ind på andre økonomiske faktorer såsom transporttid, økologi overfor konventionelt og lignende. Snak desuden med klassen om balancegangen ved at prissætte sine varer. Hvornår bliver en vare for dyr? Hvorfor vil vi i Danmark ikke betale mere for vores madvarer og lignende. Du kan desuden komme ind på de krav, vi forbrugere stiller til vores varer i supermarkedet og lade eleverne overveje, om nogle af deres grøntsager kunne have risikeret at blive kasseret, hvis de skulle sælges i supermarkedet. Formålet med opsamlingen er, at eleverne får et billede af, hvilke forhold der påvirker prisen i supermarkedet med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer med udgifter og indtægter. Det er vigtigt, at eleverne hele vejen igennem opsamlingen inviteres til at bidrage med deres erfaringer fra skolehaven og deres beregninger fra regnskab og budget. Fokusér til sidst på læringsmålene for lektionen, men også på læringsmålene for hele forløbet, og læg op til, at eleverne næste gang skal udarbejde et forslag til en optimal udnyttelse af deres bede i skolehaven.

21 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 21 Lektion EVALUERING Intro Eleverne skal i disse lektioner vise, hvad de har lært gennem forløbet. Eleverne skal lave en statusrapport over gruppens salg og komme med forslag til forbedringer til en anden gang. Materialer Liste med frøpriser på de afgrøder, eleverne har haft i bedene Info om indhold og krav til såning Liste med ca. priser på de samme afgrøder, som klassen tidligere har fundet frem til Regnskaber fra sidste lektion Computere Eventuelt apparater til optagelse af video Gennemførsel Introducér målene for lektionen, og læg op til dagens individuelle arbejde med at lave et produkt, der viser hver enkelt elevs læring gennem forløbet. Her gennemgår du med elevernes hjælp nogle af de forhold, der har indflydelse på, hvor mange penge man kan omsætte for i skolehaven. Det kan være forhold som, hvor mange afgrøder der er plads til i bedet, hvor stort tab (ødelagte grøntsager) de forskellige typer afgrøder har, salgsprisen, efterspørgslen og lignende. Herefter laver eleverne en statusrapport, hvor de beskriver, hvordan gruppens udbytte af bedet i skolehaven har været. Her indgår også budget og regnskab. Rapporten skal desuden indeholde forslag til, hvordan gruppen kunne have fået et endnu højere økonomisk udbytte af deres bed. Rapporten kan enten være skriftlig eller multimodal i et eller andet omfang. Du bør som lærer på forhånd gøre eleverne klart, hvilke elementer der bør indgå i produktet. Det kan for eksempel være følgende: - Elevens forventninger til salget inden høsten samt budgettet. - En opgørelse over det faktiske salg sammen med elevens regnskab for salget. - En udspecificeret liste over indtægter med tydelige beregninger på hver post. - Et forslag til optimering af udbyttet med skriftlige argumenter for, at den udnyttelse af skolehaven vil være den bedste. - En selvevaluering af i hvilken grad, eleven synes, han/hun har nået målet. Undervejs kan du som lærer opfordre elever, der har let ved opgaven, til at udfordre sig selv ved at medtage flere parametre eller lave grundigere forklaringer. På samme måde kan du reducere i opgaven for elever, der har svært ved at løse den på grund af for mange parametre. Produkterne samles ind eller lægges tilgængelige online, så du kan vurdere dem. Rund efter lektionen hele forløbet af, og vend tilbage til læringsmålene, og synliggør læringen.

22 SIDE 22 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN Forslag til evaluering Du kan som afslutning på forløbet lave en test af elevernes færdigheder. Her kan du lave forskellige opgaver, hvor eleverne skal opstille et budget og/eller et regnskab på baggrund af forskellige informationer, du giver til dem. Hvis du har tekniske mål, for eksempel i brug af regneark, kan du lade dem lave arbejdet på computer. Du kan også bede eleverne skrive forklaringer på begreber fra forløbet eller på anden vis omformulere nogle af færdighederne i målene til konkrete opgaver. Den formative evaluering (der peger fremad) kan ske med udgangspunkt i elevernes produkter fra den sidste lektion og en vurdering af elevernes forståelse af begreberne og opnåelse af målene. Du kan desuden lade eleverne indspille forskellige videoprodukter eller lave billedserier med forklaringer, hvor de skal vise, hvad de nu ved om produktion af afgrøder i landbruget og i skolehaven. Det er centralt, at opgaverne/aktiviteterne planlægges, så du efterfølgende kan lave en vurdering af elevernes udbytte. Der ligger også mulighed for en del formativ evaluering undervejs i forløbet, blandt andet ved fremlæggelserne af diagrammerne og resten af elevernes resultater i 3. lektion. Tegn på læring Når du som lærer løbende i undervisningen vurderer elevernes faglige udbytte, kan du for eksempel være opmærksom på følgende tegn på elevernes læring: Eleven bruger realistiske estimater i sit produkt og argumenterer med matematik for sine estimater. Bruger eleven for eksempel begreber som størsteværdi, mindsteværdi og gennemsnit? Henviser eleven til priserne, han/hun indsamlede i første lektion, eller andet? Eleven opstiller en realistisk model for udbyttet af høsten. Hvordan passer elevens fordeling af planter for eksempel med planternes krav til afstand? Eleven viser god sammenhæng i sine ræsonnementer og laver for eksempel en kobling mellem en eller flere faktorer såsom høj salgspris for en afgrøde, lav pris på frø og et højt antal afgrøder pr. m2. Faktorer, der alle indgår som vigtige parametre i at øge overskuddet. Eleven har flere forskellige udgifts- og indtægtsposter med i sin vurdering af havens overskud og beregningen af timelønnen. Eleven bruger primært fagudtryk som udgift, indtægt, budget og lignende frem for hverdagssprog til at forklare fremgangsmåden. Eleven er systematisk i sin opstilling af udgifter og indtægter. Budgettet er overskueligt og letforståeligt. Eleven konstruerer diagrammer til fremlæggelsen, der giver mening i forhold til det budskab, eleven forsøger at få ud. Eleven viser sikkerhed i udregning af udgifter, indtægter og timeløn. Eleven har for eksempel ikke resultater med, der er åbenlyst forkerte. Eleven er med andre ord i stand til at tjekke sine resultater i forhold til, hvad der er realistisk.

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt?

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Læringsforløbet handler om hygiejne med omdrejningspunktet at hente og gemme sæsonens råvarer i naturen. Eleverne skal lære, at de også kan

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

UCC - Matematikdag - 08.04.14

UCC - Matematikdag - 08.04.14 UCSJ Målstyret + 21 PD - UCC - 25.02.14 www.mikaelskaanstroem.dk Der var engang. Skovshoved Skole Hvad svarer du på elevspørgsmålet: Hvad skal jeg gøre for at få en højere karakter i mundtlig matematik?

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

CL, individuelle opgaver, par arbejde lege opgaver. Arbejde parvis og individuelt med skriftlige opgaver og opgaver på PC.

CL, individuelle opgaver, par arbejde lege opgaver. Arbejde parvis og individuelt med skriftlige opgaver og opgaver på PC. Årsplan matematik 2016/17 Periode/ Timetal Emne Mål Arbejdsformer, Organisering og samarbejde Materialer Evaluering August Repetition, procentregning, regneregler og ligninger 2 ligninger med 2 ubekendte*

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Kampen i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Kampen i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Kampen i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI KAMPEN I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Kampen i skolehaven

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

MatematiKan og Fælles Mål

MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan er et digitalt værktøj til matematik. Det hører til gruppen af interaktive CAS værktøjer. Denne type digitale værktøjer er kendetegnet ved, at de har en delvis blank

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Matematikvejlederdag. Ankerhus 3. november Side 1

Matematikvejlederdag. Ankerhus 3. november Side 1 Matematikvejlederdag Ankerhus 3. november 2014 Klaus.fink@uvm.dk Side 1 Oplægget Nyheder Fagligt fokus Læringsmålstyret undervisning Klaus.fink@uvm.dk Side 2 Udviklingsprogrammet Klaus.fink@uvm.dk Side

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen. 04-03-2013 Heidi Kristiansen - Folkeskolens afsluttende prøver i matematik

Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen. 04-03-2013 Heidi Kristiansen - Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen Oplæg til mundtlig gruppeprøve, der gør det muligt at evaluere kompetencer hvordan??? indeholde tydelige problemstillinger rene eller anvendte matematiske problemer,

Læs mere

Arbejdsplan generel Tema 4: Statistik

Arbejdsplan generel Tema 4: Statistik Arbejdsplan generel Tema 4: Statistik Formål: Eleverne skal få kendskab til og kunne forklare forskellige begreber inden for det statistiske emne. Der bliver alene arbejdet med enkelobservationer. Grupperede

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

15-11-2013. Screencast-O-Matic. Mads Kronborg 30110110 Lasse Skærbæk 30290819 Rikke Duus 30100406 Maria Taagholt 30110107

15-11-2013. Screencast-O-Matic. Mads Kronborg 30110110 Lasse Skærbæk 30290819 Rikke Duus 30100406 Maria Taagholt 30110107 15-11-2013 Screencast-O-Matic Mads Kronborg 30110110 Lasse Skærbæk 30290819 Rikke Duus 30100406 Maria Taagholt 30110107 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undervisningsforløb... 3 Dannelsessyn... 4 Læringssyn...

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklærerens praksis i folkeskolen

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Mindmaps og begrebsudvikling i matematik i 6.kl.

Mindmaps og begrebsudvikling i matematik i 6.kl. Mindmaps og begrebsudvikling i matematik i 6.kl. Målsætning: Lærermål: At observere på og udvikle brugen af mindmaps i forbindelse med begrebsudvikling og evaluering af matematiske begreber i matematik

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Nye fælles mål. Temamøde om folkeskolereformen. IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen

Nye fælles mål. Temamøde om folkeskolereformen. IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen Nye fælles mål Temamøde om folkeskolereformen IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen Læreruddannelse Kompetencer Efteruddannelse Kompetencer Læreplan Mål, vejledning, materialer etc.

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Ukrudt i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Ukrudt i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Ukrudt i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI UKRUDT I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Ukrudt i skolehaven

Læs mere

Årsplan for matematik i 8.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 8.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 Opstartsuge 33 - Brøker 36 37-40 Kompetenceområder/mål Koordinatsystemet 41 Emneuge 42 Efterårsferie 43-50 Geometri og rumfang Geometri og måling Eleven kan forklare geometriske sammenhænge

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015 Matematikvejlederkonference 27. august Læringskonsulenterne Rasmus Ulsøe Kær Martin Villumsen Rikke Kjærup De tværgående temaer i et matematisk perspektiv Innovation og entreprenørskab It og medier Sproglig

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014 Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål Aarhus 23. oktober 2014 Dagens tal 4004 4004 f. kr. blev jorden skabt kl. 9:00 (det var en søndag!) James Ussher, ærkebiskop i Irland (calvinist) Næsten

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ Oversigt Lovmæssige forandringer Indsigter fra didaktisk forskning vedrørende læringsmål i undervisningen Målpilen som værktøj Muligheder i lærerteamet

Læs mere

ZzzZzznork - event for 7. klasse

ZzzZzznork - event for 7. klasse ZzzZzznork - event for 7. klasse Introduktion Vi skal udforske søvnvaner i denne uge. Vi skal se, hvor meget elever og lærere tilsammen sover og hvilke fordele og ulemper, der er ved at sove. Igennem små

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Lærervejledning - Fremtidsgrøn

Lærervejledning - Fremtidsgrøn Lærervejledning - Fremtidsgrøn Besøg på ARC for 5.-7. klasse 14. marts 2016 Side 1 af 5 Indhold Formål med besøget Vigtigt! Praktisk info Besøgsprogram Før og efter besøget Lærer dine opgaver Forberedelsesmateriale

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Spirer i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Spirer i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Spirer i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Spirer i skolehaven

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3B Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Andre tal Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (fase

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

FÆLLES MÅL. Fokusområder i folkeskolen

FÆLLES MÅL. Fokusområder i folkeskolen Der tages udgangspunkt i de nye forenklede Fælles Mål for børnehaveklassen til 0. klasse, som trådte i kraft i august 0. Undervisningsmaterialet berører, som nævnt i lærervejledningen, fagene: Natur og

Læs mere

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen UNDER turen 1 EFTER turen På tur med skolen - en planlægningsguide Kære lærer Denne guide giver dig ideer til hvordan du i samarbejde med dine kolleger og elever kan planlægge den næste tur med skolen.

Læs mere