Lønmedarbejderen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmedarbejderen 2014"

Transkript

1 Lønmedarbejderen 2014 Bluegarden analyse September 2014

2 Indhold Om undersøgelsen... 3 Lønmedarbejderen i dag en betroet generalist... 4 Den typiske lønmedarbejder... 4 Alene med ansvaret... 4 Uddannelse og kompetencer... 5 Den selvlærte oplever udfordringer... 5 Hellere kursus end kollegaoplæring... 5 Kompetent men ikke skråsikker... 5 Kurser er kilden til vigtig viden... 5 Kompetente generalister... 7 Personaleadministration - en af mange opgaver... 7 Effektiv selvhjælp... 7 Når omstilling virker udviklende... 8 Overgang til nye systemer... 8 Grundig forberedelse betaler sig... 8 Konklusion og betragtninger... 9 Små versus store virksomheder... 9 En enlig - og til tider frustreret - svale... 9 Styrk virksomhedens lønfunktion - anbefalede indsatsområder... 9 En lille investering i en dedikeret medarbejder... 9 Skal din lønmedarbejder på kursus? Tabeller og grafer Bluegarden September 2014 Side 2 / 26

3 Om undersøgelsen I august 2014 gennemførte Bluegarden en undersøgelse blandt lønadministratorer i danske virksomheder. Resultatet af undersøgelsen gjorde os klogere på vores brugere og deres funktion i virksomhederne. Derfor mener vi også, at resultatet kan være interessant for alle, der har ansvaret for denne type medarbejdere. Du får et godt indblik i hvordan, en nøglemedarbejder som lønadministratoren ser sin egen rolle i virksomheden. Undersøgelsen viser blandt andet, hvem der typisk arbejder med løn- og personaleforhold. Hvordan dagligdagen ser ud for denne medarbejder. Hvori lønmedarbejderens største udfordringer og største muligheder ligger. Hvad de gerne vil bidrage med til virksomheden, og hvordan de bedst muligt kan gøre det. I alt deltog 250 medarbejdere fra virksomheder i alle størrelser fra de mindre med under 30 ansatte til nogle af landets største firmaer. Bluegarden September 2014 Side 3 / 26

4 Lønmedarbejderen i dag en betroet generalist Den typiske lønmedarbejder Det billede vores undersøgelse tegner af lønadministratoren anno 2014 er sikkert ikke overraskende. Det er typisk en kvinde med en alder på 40+. Hun er en både moden og erfaren medarbejder, der har arbejdet med lønadministration i mange år og/eller har generel erfaring. Alene med ansvaret Lønmedarbejderen er ofte den eneste person i virksomheden, der varetager lønadministrationen (i 65 % af tilfældene). Det er en betroet rolle. Hun arbejder med personlige data, og det kræver en person, som både medarbejderne og ledelsen har tillid til. Organisatorisk er hun typisk placeret i økonomiafdelingen (58 %), og lønadministration er som regel en mindre del af hendes arbejdsopgaver: Kun 16 % af undersøgelsens respondenter bruger over halvdelen af deres arbejdstid på lønadministration. Specialisering er en følgevirkning af virksomhedens størrelse - jo større virksomhed jo større specialisering. I takt med at virksomheden bliver større og mere kompleks, opstår personaleafdelinger og lønafdelinger, og medarbejderne i disse afdelinger er i højere grad specialister. Bluegarden September 2014 Side 4 / 26

5 Uddannelse og kompetencer Den selvlærte oplever udfordringer Lønmedarbejderen har for det meste en regnskabsuddannelse. Men næsten halvdelen af respondenterne opfatter sig som selvlærte inden for lønadministration. Resten har været på kurser eller er blevet oplært af en kollega (se figur 12). Den høje andel af autodidakte kan forklares med, at mange er alene om at varetage virksomhedens lønadministration. Der har ikke været nogen at spørge til råds. Der er ulemper ved at have lært sig selv op. 64 % af de selvlærte har oplevet udfordringer, fordi de ikke har fået deres grundviden på kurser og uddannelse eller gennem oplæring fra kolleger. Svarene tyder på, at udfordringerne kan skyldes faglig usikkerhed: Tvivl om hvorvidt man gør det rigtigt Man gør det ikke altid på den nemmeste måde og måske ikke altid korrekt Mangler overblik over muligheder. Netop arbejdet med at finde frem til viden og ikke mindst at holde den ajour får mange til at finde det tidskrævende at være selvlært: Det tager lang tid at blive fortrolig med metoderne, når man er på bar bund Skal google mig frem til juridiske spørgsmål Stort arbejde at sikre sig at alt bliver lavet korrekt mht. love og overenskomster. Begge aspekter den faglige usikkerhed og tidsrøveren kan være forankret i, at lønmedarbejderen er alene med lønadministrationen: Man er den eneste til at finde ud af de nye regler, ingen at spørge Ingen hurtige interne svar, ALLE spørgsmål skal opsøges eksternt Det er svært at overtage lønadministrationen fra en, som ikke er i virksomheden længere. Hellere kursus end kollegaoplæring Undersøgelsen viser en tendens til at de, der bliver oplært af en kollega, desværre også lærer kollegaens dårlige vaner. 29 % mener, det har givet udfordringer at være oplært af en kollega. Blandt dem nævner nogle, at det er sværere at tilegne sig viden fra en kollega end fra kurser: ikke systematisk nok, mens andre savner en bredere funderet oplæring: Man kommer til at lave de samme fejl og prioriteringer som den, man er oplært af. Kompetent men ikke skråsikker Selvom mange lønmedarbejdere føler sig kompetente på området, er de ikke skråsikre. 77 % føler sig i høj grad klædt på til at besvare spørgsmål fra medarbejderne. Et flertal føler også, at de har en høj grad af viden om love og regler på lønområdet. Til gengæld er respondenterne usikre over for, hvordan de optimerer processen omkring lønadministration og tror ikke, de udnytter systemets muligheder optimalt. Kurser er kilden til vigtig viden Tre ud fire deltagere tilegner sig ny viden og kompetencer gennem kurser og efteruddannelse. Knap halvdelen får endvidere ny viden fra deres netværk og en ud af fem fra fagblade. Et større mindretal nævner søgninger på nettet eksempelvis Google eller Bluegardens hjemmeside. Kun lidt over halvdelen af de adspurgte lønmedarbejdere tilbydes kurser, når de møder nye arbejdsområder. 62 % har oplevet at blive mødt med nye arbejdsopgaver, de ikke følte sig klædt på til at løse. Lidt over halv- Bluegarden September 2014 Side 5 / 26

6 delen fik tilbud fra ledelsen om at komme på kursus i forbindelse med de nye arbejdsområder. Resten fik intet tilbud. Langt de fleste anser kurser som vigtige eller meget vigtige - hovedsagligt for at kunne: Levere det bedst mulige stykke arbejde til min arbejdsgiver 'Opretholde min markedsværdi som medarbejder (se figur 22). Lønmedarbejderen søger primært kurser med vægt på det faglige, som indføring i nye regler, overenskomster, IT og lønsystemer. Men kurser som inddrager aspekter af personlig udvikling i kombination med det faglige indhold er også efterspurgte. Bluegarden September 2014 Side 6 / 26

7 Kompetente generalister Personaleadministration - en af mange opgaver Undersøgelsen viser, at præcis halvdelen af respondenterne varetager virksomhedens personaleadministration ved siden af lønadministrationen. Det er undersøgelsens generalister. De sidder oftest i økonomiafdelingen fremfor i en dedikeret personaleafdeling. For de fleste er personaleadministrationen blot en mindre del af deres opgaver. Over halvdelen bruger 10 % eller derunder af deres arbejdstid på personaleadministration. Kun 4 % bruger over halvdelen af tiden. Effektiv selvhjælp Selvom personaleadministration ikke fylder meget i hverdagen, kræver det dog, at generalisterne har den rigtige viden på området. De færreste (af de deltagende) virksomheder har jurister ansat, så de fleste lønmedarbejdere må selv finde svar på personalejuridiske spørgsmål se figur 32. De adspurgte lønmedarbejdere føler sig dog generelt godt klædt på og er gode til selv at søge information om personaleadministration. Næsten syv ud af 10 mener at de i høj grad eller i meget høj grad har de kompetencer og den viden, der skal til for at varetage personaleadministrationen. På det personalejuridiske område oplever 60 % dog fra tid til anden vanskeligheder ved at finde svar på juridiske spørgsmål om fx ansættelsesforhold, opsigelser og lignende. Bluegarden September 2014 Side 7 / 26

8 Når omstilling virker udviklende Overgang til nye systemer At overgå til et nyt lønsystem er en proces med mange forandringer, som af medarbejderen kan opfattes som en indgriben i trygge, velafprøvede rutiner. Når størstedelen alligevel beskriver overgangen til et nyt system som udfordrende, men samtidig spændende og lærerig, skyldes det - højst sandsynligt - at mange af respondenterne var involveret fra starten. Lidt over halvdelen var ansvarlige for lønadministrationen sidst virksomheden skiftede lønsystem og var også en del af processen med at udvælge og integrere det nye system. Grundig forberedelse betaler sig En af stressfaktorerne ved at skifte system er, at lønnen skal laves uanset hvad. Det vigtigste for lønmedarbejderne er at udbetale den rette løn til tiden (98 % svarer meget vigtigt ). Når man sideløbende skal skifte lønsystem, er det vigtigt at være grundigt forberedt og afsætte tiden til det. Bluegarden September 2014 Side 8 / 26

9 Konklusion og betragtninger Små versus store virksomheder Administration af lønforhold er en kompleks disciplin med elementer fra mange fagområder, og det stiller krav til medarbejderens specialviden. I større organisationer vil virksomheden råde over eksperter, eksempelvis jurister, som kan rådgive og vejlede personale- eller lønafdelingen. I mindre virksomheder er lønadministrationen oftest en funktion i økonomiafdelingen, og lønmedarbejderen er tit henvist til selv at opbygge og vedligeholde sine kompetencer. En enlig - og til tider frustreret - svale Lønadministratoren vil gerne yde sit bedste og føler stort ansvar for lønarbejdet. Men som typisk eneste ansvarlige på området, er der ingen at sparre med, når der opstår tvivl. De fleste lønmedarbejdere har andre opgaver ved siden af. Der er ikke, i hverdagen, tid til at tilegne sig ny viden og specialisere sig i det tekniske, i lovgivning, overenskomster, etc. Spørgsmål der opstår under lønarbejdet, bliver løst ad hoc og så godt som muligt. Styrk virksomhedens lønfunktion - anbefalede indsatsområder Resultatet af undersøgelsen giver en indikation af områder, hvor det kan betale sig at satse og investere i lønmedarbejderen og hendes redskaber. De to største udfordringer er: Tid og processer: Mange har følelsen af, at de bruger unødigt meget tid på at søge viden for at løse lønadministrationen. Andre har en fornemmelse af, at de kunne gøre arbejdet mere effektivt, hvis de vidste hvordan. Det kan skyldes manglende grundviden om systemer og arbejdsgange. Præcision: Alle lønmedarbejdere ønsker, ifølge undersøgelsen, at lave lønnen korrekt og til tiden. Men mange har aspekter, de er i tvivl om eller fornemmer, at de ikke ved nok om. Det gør dem usikre og medfører fejl. Dette kan skyldes kvindelig beskedenhed, men det kunne også skyldes manglende formel træning, særligt hos de, der er selvlærte. I undersøgelsen peger deltagerne selv på kurser, som den foretrukne måde at tilegne sig ny viden på. Lønmedarbejderen slipper for at nedarve dårlige vaner fra en kollega, og hun kan holde sig ajour på området, så hun ved, hun løser opgaven effektivt og korrekt. Undervisning er desuden mere systematisk end kollega- og selvoplæring. Og uddannelse åbner øjnene for nye og mere effektive måder at gøre tingene på. En lille investering i en dedikeret medarbejder Respondenterne er generelt meget ambitiøse i forhold til at udbygge deres kompetencer og vidensgrundlag. Man kan se en markant villighed til at dygtiggøre sig inden for komplekse områder som jura, overenskomster og IT. Der er tale om medarbejdere, som er erfarne nok til at se, hvornår de har brug for mere viden og som samtidig er modne nok til at vide, at de skal følge med udviklingen for fortsat at skabe nytteværdi for arbejdsgiveren. Uddannelse som målrettede kurser, seminarer, og lignende vil klæde lønmedarbejderen på til at udføre sin opgave så effektivt som muligt. Virksomheden får en faglig kompetent medarbejder. Og lønmedarbejderen får et bedre grundlag for at besvare sine kollegers spørgsmål og for selv at stille de rigtige spørgsmål til myndigheder, osv. på virksomhedens vegne. Bluegarden September 2014 Side 9 / 26

10 Skal din lønmedarbejder på kursus? Hvis du mener, at det er tid til et kursus for lønmedarbejderen i din virksomhed, så tilbyder Bluegarden en lang række kurser. Alle kurser giver den systematik og formelle oplæring, som mange af lønadministratorerne i analysen har efterspurgt. Der er kurser med fokus på brug og optimal udnyttelse af lønsystemerne som MultiLøn og DataLøn. Andre kurser fokuserer på HR og det personalejuridiske område. Kurserne er koncentrerede, effektive og relevante uanset om de har med specialiserede eller generelle emner at gøre. Du kan læse mere om vores kurser på bluegarden.dk/kurser eller ringe til os på Bluegarden September 2014 Side 10 / 26

11 Tabeller og grafer Her følger udvalgte figurer og grafer fra undersøgelsen. Tabel 1 Antal ansatte i virksomheden Antal virksomheder Andel % % % % % Total % Tabel 2 Alder Antal virksomheder Andel år 3 1% år 32 13% år 95 38% år % 60+ år 18 7% Total % Tabel 3 Hvor længe har du arbejdet med lønadministration? Antal virksomheder Andel Under 1 år 14 6% 1-5 år 57 23% 6-10 år 54 22% 10+ år % Total % Bluegarden September 2014 Side 11 / 26

12 Tabel 4 Hvor længe har du haft dit nuværende job? Antal virksomheder Andel Under 1 år 10 4% 1-5 år 83 34% 6-10 år 86 35% år 23 9% år 14 6% 20+ år 30 12% Total % Figur 5 Hvilken afdeling i jeres virksomhed hører du til? Økonomiafdelingen 58% Personaleafdelingen 15% Lønafdelingen 9% Anden admin.afd. 6% Andet 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 240 Figur 6 Hvilket organisatorisk niveau tilhører du? Medarbejder 63% Mellemleder 14% Afdelingsansvarlig 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 240 Bluegarden September 2014 Side 12 / 26

13 Figur 7 Var du ansvarlig for lønadministrationen sidst jeres virksomhed skiftede lønløsning, og var du inddraget i processen? 43% 54% Ja, jeg var ansvarlig OG inddraget i processen Ja, jeg var ansvarlig, MEN IKKE inddraget i processen Nej 3% Antal besvarelser: 205 Figur 8 Hvilke ord vil du knytte på oplevelsen med at skifte lønløsning? 60% 58% 50% 46% 45% 40% 30% 34% 33% 20% 10% 12% 14% 7% 8% 4% 4% 6% 4% 0% Antal besvarelser: 214 Bluegarden September 2014 Side 13 / 26

14 Figur 9 Hvor meget af din månedlige arbejdstid bruger du på opgaven med lønadministration? 25% 24% 20% 18% 15% 16% 12% 10% 9% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 4% 0% Under 10 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Antal besvarelser: 213 Figur 10 Hvor mange personer varetager lønadministrationen i jeres virksomhed? 2% 4% 29% Kun mig 2 personer 3 personer 65% Mere end 3 personer Antal besvarelser: 212 Bluegarden September 2014 Side 14 / 26

15 Figur 11 Hvordan fordeles håndteringen af lønadministrationen mellem dig og din(e) kollega(er)? 18% 5% Vi supplerer hinanden, men varetager forskellige opgaver Vi skiftes til at løse de samme opgaver 77% Vi har hvert vores ansvarsområde Antal besvarelser: 137 Figur 12 Hvordan har du opnået dine kompetencer inden for håndtering af løn? Selvlært 42% Kurser 33% Oplært af kollega 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 114 De respondenter, der i figur 12 svarede, at de er selvlærte i lønhåndtering, blev stillet spørgsmålet i figur 13. Bluegarden September 2014 Side 15 / 26

16 Figur 13 Har det medført udfordringer at være selvlært? 36% 64% Ja Nej Antal besvarelser: 50 De respondenter, der i figur 12 svarede, at de er oplært af en kollega i lønhåndtering, blev stillet spørgsmålet i figur 14. Figur 14 Har det medført udfordringer at blive oplært af en kollega? 29% Ja 71% Nej Antal besvarelser: 28 Bluegarden September 2014 Side 16 / 26

17 Figur 15 Føler du, at dit job ofte stiller krav til din omstillingsparathed i forhold til nye opgaver og ansvarsområder? 20% Ja Nej 80% Antal besvarelser: 207 Figur 16 I hvor høj grad føler du, at du har de kompetencer og den viden, der skal til inden for følgende områder fo r at varetage dit arbejde med lønadministrationen? I meget ringe grad I ringe grad Både og I høj grad I meget høj grad Besvarelse af spørgsmål fra medarbejderne 0% 1% 23% 24% 53% Optimering af processer 3% 6% 14% 31% 46% Viden om overenskomster 5% 9% 16% 33% 36% Viden om love og regler på lønområdet 0% 5% 10% 38% 47% Udnyttelse af alle systemets muligheder 1% 6% 7% 38% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 203 Bluegarden September 2014 Side 17 / 26

18 Figur 17 Har du oplevet at få arbejdsopgaver, som lå udenfor dit eksisterende kompetenceområde, og som du ikke følte dig fortrolig med at skulle løse? 38% Ja 62% Nej Antal besvarelser: 203 De respondenter der i figur 17 har svaret Ja, er blevet stillet spørgsmålet i figur 18. Figur 18 Tilbød din arbejdsgiver dig kurser/uddannelse i forbindelse med de nye arbejdsområder? 43% 57% Ja Nej Antal besvarelser: 125 Bluegarden September 2014 Side 18 / 26

19 Kurser og efteruddannelse Fagblade Netværk E-learning Webinarer (onlinekurser af meget kort varighed) Figur 19 Hvordan tilegner du dig ny viden i dag? 80% 77% 70% 60% 50% 47% 40% 30% 20% 10% 19% 12% 7% 0% Antal besvarelser: 203 Figur 20 Hvor ofte deltager du i kurser og efteruddannelse for at vedligeholde og udvikle dine kompetencer inden for dit arbejdsområde? 4% 6% 13% Aldrig En gang imellem, men ikke hvert år Mindst en gang om året 27% 49% 2-3 gange om året Mere end 3 gange om året Antal besvarelser: 203 Bluegarden September 2014 Side 19 / 26

20 Figur 21 Hvor vigtigt er det for dig, at du har mulighed for at deltage i kurser og efteruddannelse? 4% 3% Det er meget vigtigt Det er lidt vigtigt 35% Ved ikke 59% Det er ikke vigtigt Det er slet ikke vigtigt Antal besvarelser: 202 De 94 % af respondenterne der i spørgsmålet i figur 21 svarede, at Det er meget vigtigt eller Det er lidt vigtigt blev stillet spørgsmålet i figur 22. Figur 22 Hvorfor er det vigtigt for dig at kunne deltage i kurser og efteruddannelse? 90% 80% 78% 83% 70% 60% 50% 61% 51% 40% 30% 20% 10% 00% For at opretholde min markedsværdi som medarbejder For at udvikle mig som menneske For at udvikle mig inden for mit fag For at kunne levere det bedst mulige resultat/stykke arbejde til min arbejdsgiver Antal besvarelser: 189 Bluegarden September 2014 Side 20 / 26

21 Figur 23 I hvor høj grad mener du, at det er arbejdsgiverens ansvar at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetencer? 60% 58% 50% 40% 30% 25% 20% 10% 10% 7% 0% 0% I meget høj grad I høj grad I mindre grad I meget lille grad Ved ikke Antal besvarelser: 201 Figur 24 Stiller du krav til din arbejdsgiver om kurser og efteruddannelse? 25% Ja Nej 75% Antal besvarelser: 201 Bluegarden September 2014 Side 21 / 26

22 Figur 25 Stiller din arbejdsgiver krav til dig om kurser og efteruddannelse? 30% Ja Nej 70% Antal besvarelser: 201 Figur 26 Hvilken type kompetenceudvikling har din største interesse? 2% Kurser og uddannelse der udvikler mine faglige kompetencer 38% Kurser og uddannelse med fokus på personlig udvikling 59% Begge dele er lige vigtige 2% Ingen af delene Antal besvarelser: 199 Bluegarden September 2014 Side 22 / 26

23 Figur 27 Vurdér vigtigheden af følgende opgaver i forbindelse med ansvaret for jeres virksomheds lønadministration? Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken eller Vigtigt Meget vigtigt Tænke i nye løsninger og systemer 22% 56% Udtræk af rapporter 33% 53% Servicering af ledere 44% 48% Servicering af medarbejdere Opdateret viden omkring love, regler og evt. overenskomster gældende for virksomheden 35% 42% 55% 61% Optimering af arbejdsgange 31% 59% Løn til tiden 2% 98% Korrekt løn 4% 96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal besvarelser: 197 Bluegarden September 2014 Side 23 / 26

24 Figur 28 Varetager du din virksomheds personaleadministration? 50% 50% Ja Nej Antal besvarelser: 197 Som det fremgår af figur 28 varetager halvdelen af respondenterne virksomhedens personaleadministration. De resterende spørgsmål blev derfor kun stillet til denne halvdel. Figur 29 Hvor meget af din månedlige arbejdstid bruger du på personaleadministration? 35% 32% 30% 25% 24% 20% 18% 15% 10% 5% 11% 6% 6% 4% 0% Mindre end 10 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Mere end 50% Antal besvarelser: 101. Bluegarden September 2014 Side 24 / 26

25 Figur 30 I hvor høj grad føler du, at du har de kompetencer og den viden, der skal til for at varetage dit arbejde med personaleadministrationen? 70% 60% 62% 50% 40% 30% 26% 20% 10% 6% 6% 0% I meget høj grad 0% I høj grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Antal besvarelser: 98 Figur 31 Oplever du at sidde med personalejuridiske spørgsmål om for eksempel ansættelsesforhold, opsigelser og lignende, som det er svært at finde svaret på? 40% 60% Ja Nej Antal besvarelser: 97 Bluegarden September 2014 Side 25 / 26

26 Advokat Revisor Jurister ansat i virksomheden Arbejdsgiverforening Brancheforening Bluegarden PersonaleGuide Internettet Figur 32 Hvor søger du svar på dine personalejuridiske spørgsmål? 60% 50% 47% 59% 40% 30% 20% 10% 26% 21% 11% 27% 23% 0% Antal besvarelser: 97 Bluegarden September 2014 Side 26 / 26

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning.

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning. BLUEGARDEN Om Bluegarden Bluegarden (tidligere Multidata) står bag Danmarks mest anvendte løsninger og services inden for løn- og personaleadministration. For eksempel lønsystemerne DataLøn og Multi- Løn.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet!

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Peter Eriksen Jensen, Netværk Danmark Peter Eriksen Jensen - CV Adm. Direktør, Orkla Food Ingredients DK - Adm. Direktør, Odense Marcipan Global direktør,

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere