CSR redegørelse Kemp & Lauritzen koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen koncernen"

Transkript

1 CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Der arbejdes aktivt fr at skabe et sikkert g sundt arbejdsmiljø fr medarbejderne i kncernen g samtidig er det hensigten at minimere belastningen af miljøet mest muligt. En del af kncernens arbejde dkumenteres gennem denne redegørelse fr CSR, der indgår sm en integreret del af frretningsaktiviteterne i kncernen g pririteres højt. Vi har til stadighed fkus på at frbedre vres bæredygtighedsprincipper g arbejder løbende på, at videreudvikle g implementere nye plitikker i kncernen, til gavn fr både medarbejdere, interessenter g det mgivende miljø. Vi tilstræber derfr en åben dialg g kmmunikatin i hele rganisatinen g i særdeleshed med vres samarbejdspartnere, fr kun i fællesskab kan vi pnå det bedste resultat. Der er gennem årene arbejdet ambitiøst med vres samfundsansvar, men dg stadig med realistiske mål, således at vi fremstår trværdige g hele tiden bevæger s i den rigtige retning. Vi ser på arbejdet med scial ansvarlighed, sm en løbende prces, hvr vi hele tiden har mulighed fr at flytte grænserne g blive bedre til at værne m samfundet. CSR-plitikken 1 g redegørelsen er ngle af vres muligheder fr at kmmunikere vres hldninger g belyse vres indsats, samtidig er det med til at styrke vres frretningsaktiviteter ved at tiltrække g fasthlde interessenter. I 2013 har vi haft fkus på at frbedre nedennævnte mråder, uden dg at være begrænset til disse. Disse fkusmråder er blt fællesnævnere på kncernniveau, ud ver hvad der er arbejdet med i de respektive selskaber sideløbende hermed. 1 Kncernens CSR-plitik kan findes på CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 1 af 10

2 Arbejdsmiljø - Ulykkesfrekvens g fraværsgrad Fr at sikre sunde g velrdnede frhld invlveres medarbejderne i udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, hvr arbejdet risikvurderes, pririteres g behandles på frsvarlig vis. Arbejdet er i alle led planlagt g risikvurderet, således at det kan udføres arbejdsmiljø- g sundhedsmæssigt fuldt frsvarligt. Det er essentielt fr s, at medarbejderne frlader arbejdspladsen i samme fysiske g psykiske tilstand, sm da de mødte. Vi arbejder løbende g målrettet på at udvikle medarbejdernes kmpetencer gså når det gælder arbejdsmiljø g sikkerhed. Derfr sikrer vi at medarbejderne, udver lvpligtige uddannelser, verrdnet set får en tilstrækkelig g hensigtsmæssig plæring g instruktin, samt den frnødne efteruddannelse, således at de besidder den nødvendige viden g erfaring, der skal til fr at udføre den givne arbejdspgave. Ulykkesstatistikken fr de seneste tre år frdeler sig således: Samlet fr kncernen: Arbejdsmiljø 1) Antal ulykker 2) Ulykkesfrekvens 3) 29,6 26,2 26,0 Fraværsgrad 4) 1,8 2,1 2,0 i alt ) Time- g månedslønnede samt lærlinge 2) Antal ulykker med fravær udver tilskadekmstdagen 3) Ulykker pr. 1 millin arbejdstimer 4) Fraværstimer pr arbejdstimer Seneste ulykkesstatistik fra DA fr 2012 angiver, at vi med en ulykkesfrekvens på 26,2 ligger under branchegennemsnittet på 29,6, samt en fraværsgrad på 2,1 md 3,0 fr delbranchen Bygningsinstallatin. Kemp & Lauritzen A/S: Arbejdsmiljø 1) Antal ulykker 2) Ulykkesfrekvens 3) 24,6 20,9 15,0 Fraværsgrad 4) 1,4 1,5 0,5 i alt ) Time- g månedslønnede samt lærlinge 2) Antal ulykker med fravær udver tilskadekmstdagen 3) Ulykker pr. 1 millin arbejdstimer 4) Fraværstimer pr arbejdstimer L&H-Rørbyg A/S: Arbejdsmiljø 1) Antal ulykker 2) Ulykkesfrekvens 3) 31,9 37,3 44,1 Fraværsgrad 4) 2,1 2,6 3,9 i alt ) Time- g månedslønnede samt lærlinge 2) Antal ulykker med fravær udver tilskadekmstdagen 3) Ulykker pr. 1 millin arbejdstimer 4) Fraværstimer pr arbejdstimer CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 2 af 10

3 Glenc A/S: Arbejdsmiljø 1) Antal ulykker 2) Ulykkesfrekvens 3) 40,6 57,4 42,1 Fraværsgrad 4) 2,4 4,4 5,3 i alt ) Time- g månedslønnede samt lærlinge 2) Antal ulykker med fravær udver tilskadekmstdagen 3) Ulykker pr. 1 millin arbejdstimer 4) Fraværstimer pr arbejdstimer CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 3 af 10

4 Sygefravær Direktinen besluttede i 2010 at implementere MedHelp i kncernen. MedHelp er nrdens største leverandør af sygdms- g sundhedsrådgivning g leverer sundhedsfaglig rådgivning i Sverige, Finland g Danmark. I tilfælde af sygdm eller barn syg skal virksmhedernes medarbejdere kntakte MedHelp s døgnåbne rådgivningscenter fr at sygemelde sig. Efter endt sygdmsfrløb skal medarbejderen tilsvarende raskmelde sig til MedHelp. Relevante infrmatiner sendes efterfølgende fra MedHelp til udvalgte persner i respektive virksmhed via mail g/eller SMS. Samtlige medarbejdere i MedHelp s rådgivningscenter er erfarne sygeplejersker, sm er kmpetente til at gå i dialg med medarbejderen m symptmer, sygdm g effektiv behandling. Frdelene fr virksmhederne er, gennem frebyggende dialg g effektiv persnlig pfølgning, at der skabes et mere trygt g psitivt arbejdsmiljø g at få nedbragt sygefraværet. Desuden spares værdifuld tid fr ledere g administrativt persnale til registrering af sygemeldinger g sygefraværsstatistikker kan genereres øjeblikkeligt i systemet. Muligheden fr planlægning frbedres desuden væsentligt gennem en tidlig advisering via mail eller SMS. Fr medarbejderen er frdelene, at der er mulighed fr at sygemelde sig telefnisk døgnet rundt, 365 dage m året, til en erfaren sygeplejerske g samtidig mdtage kvalificeret råd g vejledning m behandling, hvis det ønskes. Ordningen tilgdeser ikke alene medarbejderen, men gså dennes nærmeste familie i tilfælde af, at der er behv fr råd g vejledning m sygdm g symptmer. Dialgen mellem MedHelp g medarbejder er selvfølgelig frtrlig. Samtlige fraværsmeldinger registreres i MedHelp prtalen, hvr Kemp & Lauritzen genererer statistikker ver fraværsårsager, sm f.eks. muskel- g skeletbesvær, stress, psykiske sygdmme eller frtrligt, hvis medarbejderen ikke ønsker at plyse m fraværsårsagen. Oplysninger i frhld til medarbejdere behandles frtrligt. Fraværsstatistikken fr de seneste tre år frdeler sig sm følger 2 : Samlet fr kncernen: Sygefravær 1) (prduktin) 2) (prduktin) 2) ,02 4,08 4,19 2,99 2,83 2, ) Sygefravær mfatter fravær relateret til egen sygdm, barn syg g arbejdsulykker. Der tages ikke højde fr ferie i statistikkerne, så arbejdsdage udgør pr medarbejder ca. 253 dage m året. 2) Prduktin mfatter alle time- g månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere samt smede g lærlinge. Seneste fraværsstatistik fra DA fr 2012 angiver, at vi med et fravær fr prduktin g funktinærer på hhv. 4,08 g 2,83 ligger ver branchegennemsnittet på 4,0 g 2,5 fr delbranchen Bygningsinstallatin. 2 Statistikken er krrigeret fr ny pgørelsesmetde, ift. fregående års pgørelser, da der i denne pgørelse udelukkende anvendes grundlaget fra MedHelp. CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 4 af 10

5 Kemp & Lauritzen A/S: Sygefravær 1) ,41 3,95 4,25 (prduktin) 2) 2,99 2,84 2, (prduktin) 2) ) Sygefravær mfatter fravær relateret til egen sygdm, barn syg g arbejdsulykker. Der tages ikke højde fr ferie i statistikkerne, så arbejdsdage udgør pr medarbejder ca. 253 dage m året. 2) Prduktin mfatter alle time- g månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere samt smede g lærlinge. L&H-Rørbyg A/S: Sygefravær 1) ,67 4,38 4,62 (prduktin) 2) 2,86 3,28 2, (prduktin) 2) ) Sygefravær mfatter fravær relateret til egen sygdm, barn syg g arbejdsulykker. Der tages ikke højde fr ferie i statistikkerne, så arbejdsdage udgør pr medarbejder ca. 253 dage m året. 2) Prduktin mfatter alle time- g månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere samt smede g lærlinge. Glenc A/S: Sygefravær 1) ,94 3,54 4,20 (prduktin) 2) 2,50 2,76 1, (prduktin) 2) ) Sygefravær mfatter fravær relateret til egen sygdm, barn syg g arbejdsulykker. Der tages ikke højde fr ferie i statistikkerne, så arbejdsdage udgør pr medarbejder ca. 253 dage m året. 2) Prduktin mfatter alle time- g månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere samt smede g lærlinge. CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 5 af 10

6 Kmpetenceudvikling I frtsættelse af tidligere års uddannelsesprgram fr virksmhedens afdelings-, prjekt- g serviceledere, er kncernens afdelingsledere i gang med yderligere et udviklingsprgram. Lederudviklingsfrløbet er udviklet i tæt samarbejde med en udbyder, sm gså har trænet vres prjekt- g serviceledere i ledelse g generel frretningsfrståelse i 2012/2013. Målet er, at gøre kncernens gde ledere til endnu bedre ledere, med fkus på at skabe frretningsmæssige resultater g ledelsesmæssige gennembrud, samt at udvikle kmpetencer indenfr planlægning, kmmunikatin, målsætning, ledelse, selvledelse, prjektledelse, risikstyring g mtivatin. Det er en væsentlig strategisk beslutning fra direktinen, at kncernens medarbejdere skal være rustet til både de faglige, men gså i høj grad de persnlige udfrdringer, gennem en løbende kmpetenceudvikling, så kvaliteten i pgaveløsningen sikres nu g i fremtiden. Målet er at msætte viden, færdigheder g hldninger til hensigtsmæssige handlinger samt at erhverve nye metder g værktøjer, sm kan msættes til praksis. Ydermere har samtlige arbejdsmiljøgrupper i kncernen deltaget i et kursusfrløb, tilrettelagt i samarbejde med arbejdsmiljørådgivningsvirksmheden Cwi. Kursusindhldet bestd af: Psykisk førstehjælp: Stress: At blive klar på rllen sm psykisk førstehjælper At frstå arbejdsulykken sm krise, viden m psykiske reaktiner hs skadelidte g hs klleger At kende g afprøve psykisk førstehjælp g defusing At få kendskab til debriefing g andre hjælpemuligheder At blive klædt på til at frebygge g afhjælpe stress At få viden m stress, årsager g frebyggelsen At kende g afprøve dialgværktøjer At få kendskab til prfessinelle hjælpemuligheder Frløbet var tilrettelagt på baggrund af behv fr kmpetenceudvikling i arbejdsmiljøgrupperne, frdi der de senere år har været skærpet fkus på psykisk arbejdsmiljø. Der var str indlevelse fra kursisterne under afviklingen g vervejende psitive evalueringer af kurserne. CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 6 af 10

7 Ligestillingsplitik I lvgivning m plitik g måltal fr bestyrelsens g ledelsens kønsmæssige sammensætning, er der indført en frpligtelse fr virksmhederne til, i nedskrevne plitikker, at frhlde sig til, hvrdan andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelse g ledelse øges samt at pstille måltal herfr. På baggrund af dette er der udarbejdet en ligestillingsplitik fr Kemp & Lauritzen kncernen. Frmålet med de nye regler er at fremme en mere ligelig frdeling af mænd g kvinder i bestyrelse g ledelse. Ligestillingsplitikken mhandler derfr en beskrivelse af kncernens bestræbelser fr, at sikre en mere ligelig kønsmæssig sammensætning. Øvrige persnaleplitikker vedrørende ligestilling g mangfldighed er beskrevet i kncernens CSR-plitik g Cde f Cnduct (CC). Kncernen rapprterer m indsatsen med at fremme ligestillingen i bestyrelse g ledelse i årsrapprten. Der vil blive redegjrt fr status på pfyldelse af det pstillede måltal g kncernens plitik, fr at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelseslag. CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 7 af 10

8 Indkøb ansvarlig leverandørstyring Det er vigtigt fr s, at vi selv gør en psitiv frskel i relatin til at skabe en bæredygtig udvikling, men uden hensyntagen til den belastning af miljøet sm ligger i frsyningskæden, har det kun begrænset effekt. Vi gør derfr vres til at sikre, at de prdukter vi anvender fremstilles under de rigtige frhld i relatin til vres samfundsansvar. Indkøb til anlægspgaver g servicefrpligtelser følger selskabernes respektive indkøbsguides g vi frlanger dkumentatin fra leverandører g underentreprenører fr deres stillingtagen til bl.a. etiske retningslinjer g scialt ansvar. Såfremt der er leverandører, sm ikke lever p til kncernens ambitinsniveau, vil vi arbejde md at sikre acceptable frhld, disse frhld vil blive stipuleret i tæt samarbejde med leverandøren. En afvikling af samarbejdet kan, sm sidste udvej, blive knsekvensen, såfremt leverandøren ikke ønsker at indfri vres krav g frventninger til scial ansvarlighed. Carbn 20 g Grøn Initiativpris 2013 I frbindelse med renveringen af hvedkntret på Rskildevej 12 i Albertslund, har Kemp & Lauritzen kncernen indgået en aftale mkring deltagelse i Carbn 20 prjektet. Carbn 20 har til frmål at styrke kmmuner g virksmheder i at finde nye veje til at reducere udslippet af CO2 g andre drivhusgasser, så vi får et bedre klima. Det vil Carbn 20: Engagere mindst 100 virksmheder til at arbejde målrettet med CO2- reduktiner. Målet er at nå en samlet reduktin på 20 % inden prjektets afslutning i Udvikle mdeller fr, hvrdan kmmuner g virksmheder samarbejder m klimatiltag i virksmhederne. Udvikle redskaber, der kan understøtte klimainitiativer mellem kmmuner g virksmheder. Udvikle en række guidelines til kmmunerne, der kan støtte g mtivere virksmhederne i at fretage klimavenlige initiativer. Belyse klimamæssige snitflader mellem kmmuner g erhvervsliv. Frmålet er, at kmmunerne bedre understøtter klimainitiativer i virksmhederne; gså i frbindelse med den fysiske planlægning, transprt, energi, bygningsvedligehldelse, renvering g ffentlige indkøb. Prjektet løb fra 1. januar 2011 til 31. december Prjektet støttes af EU LIFE+ midler. Kemp & Lauritzen mdtg Grøn Initiativpris 2013 fr virksmheder. Grøn Initiativpris er stiftet fr at anerkende de arbejdspladser, der gør en særlig indsats fr miljøet, g fr at fremhæve dem til inspiratin fr andre. CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 8 af 10

9 Plitikker vedr. menneskerettigheder g reduktin af klimapåvirkninger Cde f Cnduct (CC) Igennem flere år har de etiske retningslinjer, sm ledelsen frventer at der ageres efter, været implementeret i kncernen, fr nye såvel sm eksisterende medarbejdere. Således at vi sm kncern fremstår sm en trværdig g ansvarsbevidst samarbejdspartner, i relatin til vres samfundsansvar. Det er vigtigt fr s at sikre, at kncernens Cde f Cnduct 3 når ud til medarbejderne, da det er de værdier g standarder sm direktinen gerne vil have at medarbejderne lever p til, når de repræsenterer kncernen. Kncernens CC bygger på hensyn til menneskerettigheder, miljø, diskriminatin, arbejdsmiljø, frretningsprincipper g interesseknflikter. Kncernen verhlder til hver en tid gældende lve, regler, internatinale knventiner g relevante anbefalinger fra internatinale rganisatiner, men et af frmålene med kncernens Cde g Cnduct er, at vi alle bidrager med mere end lven freskriver. Miljøplitikker Hvert selskab har udarbejdet en miljøplitik, sm beskriver de samlede hensigter g retningslinjer fr den respektive rganisatin i relatin til miljøpræstatiner. Plitikkerne afspejler selskabernes frpligtelse til at verhlde relevante lvmæssige, interessenters g egne krav, samt at sikre løbende frbedringer. CO2 neutralt website Kncernen er tilsluttet fr at neutralisere CO 2 udledningen, sm brugen af kncernens hjemmeside giver. Brugen af internettet udleder generelt stre mængder CO2 grundet strømfrbruget. Der bruges strøm til serverne bag hjemmesider, men især gså hs brugerne (cmputere, skærme, mdem m.m.). Ved at deltage i dette initiativ, har kncernen neutraliseret CO2-udledningen fra brugen af hjemmesiden. Det har en psitiv indvirkning på klimaet! Indkøb af miljørigtigt IT-udstyr Kncernens indkøbsfunktin fr IT-udstyr pririterer at købe energieffektive prdukter (Energy Star-mærkede 4 ), således at strømfrbruget både ved brug, men gså ved standby, minimeres mest muligt. Desuden sikres det ved indkøb af tner til kpimaskiner g printere, at der ved returnering af brugte tnerkasetter til leverandøren er mulighed fr direkte g prtfri frsendelse, således at succesraten fr genbrug af disse er højest mulig. 3 Kncernens Cde f Cnduct kan findes på 4 ENERGY STAR er en frivillig udstyrsmærkning, sm identificerer udstyr, der pfylder visse standarder fr energieffektivitet. CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 9 af 10

10 CSR redegørelse 2014 Arbejdsmiljø g sygefravær Der vil frtsat være pmærksmhed på at minimere sygefraværet g ulykkesfrekvensen fr kncernens medarbejdere i Statistikker fr både sygefravær, ulykkesfrekvens g fraværsgrad vil blive udarbejdet fr Selskaberne vil hver især fkusere på de typer af arbejdsulykker sm udgør en øget risik eller sm er højest repræsenteret g frsøge at minimere disse til det ønskede niveau. Det gøres bl.a. ved en krtlægning af særligt risikbetnet arbejde i arbejdsmiljøudvalgene g afdelingerne, samt ved at udpege fkusmråder, hvr der er behv fr frebyggende tiltag til at nedbringe uønskede hændelser. Persnaleplitikker Der har de seneste år været øget fkus på udarbejdelse g ajurføring af persnaleplitikker g denne linje følges i 2014 p af en lærlingeplitik. CSR redegørelse Kemp & Lauritzen kncernen Side 10 af 10

CSR redegørelse Kemp & Lauritzen koncernen

CSR redegørelse Kemp & Lauritzen koncernen CSR redegørelse 2013 - Kemp & Lauritzen kncernen Der arbejdes aktivt fr at skabe et sikkert g sundt arbejdsmiljø fr medarbejderne i kncernen g samtidig er det intentinen at minimere belastningen af miljøet

Læs mere

Indkøb ansvarlig leverandørstyring

Indkøb ansvarlig leverandørstyring I:\CSR\Koncern dokumenter\, 2011.02.14.doc - 27-04-11 15:59 Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i og samtidig er det intentionen at minimere belastningen

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

27. maj CSR-politik

27. maj CSR-politik 27. maj 2013 CSR-plitik 27. maj 2013 CSR-plitik Side 2/7 Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 Cpenhagen V Tel +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.dk CVR 28 98 65 64 Indhldsfrtegnelse 1. FOKUS

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget Katalg Fælles persnaleplitikker HvedMED-udvalget Senest pdateret marts 2016 Vi rykker tæt sammen Persnaleplitikken i Brnhlms Reginskmmune handler m at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en gd

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere