Finansinfo - uge februar de 2 divisioner tilsammen bidrager med over 70% af APMs samlede omsætning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansinfo - uge 9. 23. februar 2015. de 2 divisioner tilsammen bidrager med over 70% af APMs samlede omsætning."

Transkript

1 23. februar 2015 Finansinfo - uge 9 A.P. Møller-Mærsk: 4. kvartalsregnskab med fokus på containerfragt og olie A.P. Møller-Mærsk (APM) rapporterer selskabets 4. kvartalsregnskab på onsdag den 25. februar klokken 8:30. Investorernes fokus vil i den sammenhæng især være rettet mod Mærsks containerfragtdivision (Mærsk Line) og oliedivision (Mærsk Oil), eftersom de 2 divisioner tilsammen bidrager med over 70% af APMs samlede omsætning. Især udviklingen i containerdivisionen vil tiltrække sig opmærksomhed, eftersom denne division bidrager med næsten halvdelen af koncernens omsætning. Containerfragtraterne, som har stor betydning for APMs største division Mærsk Line, er aldrig kommet igen siden det store dyk, der kom i kølvandet på finanskrisen. Det skyldes især, at der er kommet en del ny skibskapacitet på markedet. Vi venter, at de gennemsnitlige fragtrater i 4. kvartal har været på niveau med fragtraterne i 4. kvartal sidste år. Til gengæld venter vi, at Mærsk Line har haft en volumenvækst i kvartalet på 4,3% i forhold til 4. kvartal sidste år. Kombinationen af uændrede fragtrater, volumenfremgang og et lavere omkostningsniveau medfører, at vi venter, at containerdivisionen har genereret et driftsoverskud (EBIT) på 629 mio. USD. Det svarer til en fremgang på over 84% relativt til samme kvartal sidste år. Derimod venter vi, at oliedivisionen har været ramt af det relativt kraftige fald i olieprisen på 30% på årsbasis. Således venter vi en tilbagegang i driftsresultatet for Olie- og gasdivisionen på 52%. Alligevel venter vi samlet set en fremgang for hele A.P. Møller-Mærsk koncernen i det justerede nettoresultat på 30%. Med hensyn til APMs prognose for 2015 så forventer vi, at denne vil indikere en stigende underliggende indtjening. Det skyldes ikke mindst, at der er tegn på bedring i verdensøkonomien, hvilket bør begunstige indtjeningen. Mere specifikt venter vi, at indtjeningen i Mærsk Line vil blive begunstiget af volumenvækst på 5%, samt besparelser fra lavere priser på skibsbrændstof og effektiviseringer. Dog venter vi, at fragtraterne vil falde en smule og at indtjeningen i oliedivisionen vil blive lavere i 2015 end i Samlet set venter vi dog, at APM vil forvente en stigende underliggende indtjening i Vi fastholder anbefalingen på Køb og kursmål på kr. APM-aktien handler med en P/E på 9,5x for 2015, hvilket er noget under det historiske gennemsnit på 11x. APM-aktien er dermed en af de få aktier i, det nuværende marked, som både er billigt prisfastsat, har en lav gæld og samtidig genererer en høj indtjeningsvækst. Absolut og relativ kursudvikling 14,280 12,280 10,280 m a m j j a s o n d j f MAERSKb.CO, Datastream Udvalgte Nøgletal Selskabsbeskrivelse Rel. OMX Copenhagen Index 120 USD mio e 2015e 2016e Omsætning 47,386 47,354 45,423 48,876 Res. Primær drift 6,888 6,766 7,048 8,710 Nettoresultat 3,450 6,447 4,918 6,042 Balance sum Egenkapital 42,512 47,194 50,100 54,763 Indtjening per aktie Udbytte per aktie P/E K/I A.P. Møller-Mærsk er Danmarks største virksomhed, som har aktiviteter i hele verden. Udover at være verdens største containerrederi er gruppen involveret i en række aktiviteter inden for energi-, skibsbygnings-, detail- og produktionsindustrierne. APM Terminals er en af verdens største havneoperatører, hvorimod Mærsk Olie & Gas er aktive indenfor eftersøgning og udvinding af olie og gas i Nordsøen, Algeriet, den Mexicanske Golf, Qatar og Kasakhstan For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 William Demant: Tre lanceringer i år vil øge investorernes interesse William Demant, som i sidste uge gav et bud på franske Audika, rapporterer regnskab for 2. halvår 2014 på torsdag den 26. februar klokken 08:00. Her vil investorernes primære fokus være rettet mod offentliggørelsen af selskabets guidance for 2015 og eventuelle kommentarer om nye lanceringer. Vi venter, at William Demant har haft en omsætningsvækst på 7,5% i andet halvår Desuden venter vi, at William Demant har oplevet en organisk salgsvækst på omkring 3% i 2. halvår 2014, hvilket er en spids lavere end væksten på det underliggende marked. William Demant meddelte i forbindelse med deres 3. kvartalsopdatering, at de har oplevet en pæn vækst i enhedssalget af høreapparater i 3. kvartal Omvendt meldte William Demant om, at de gennemsnitlige salgspriser har været under pres i kvartalet. Det gælder specielt i USA. Desuden sænkede William Demant deres helårsforventninger til en EPS (indtjening per aktie) vækst på 2-7% (eksklusiv effekten af engangsbalancejusteringer) fra tidligere 5-10% i Den sænkede guidance skyldes prispres på det amerikanske marked. Prispresset på det amerikanske marked skyldes især konkurrenten Sonovas beslutning om at sælge via lavpris-varehuskæden Costco med sit premium brand Phonak. William Demants lidt forældede produktportefølje har således gjort det mere udfordrende at håndtere den slags konkurrence på det amerikanske marked. Overordnet set venter vi, at William Demant vil guide forholdsvis forsigtigt i forhold til 2015 grundet den hårde konkurrence i højprissegmentet. For 2015 venter vi, at William Demant vil opnå en vækst på 11,1%, hvoraf 3,5% vil være organisk, og at selskabet vil opnå en årlig indtjeningsvækst på 11%. Derudover venter vi, at William Demant i løbet af året vil lancere en ny høreapparatplatform, et nyt knogleforankret høreapparat (BAHA) og den første udgave af et Oticon cochlear-implantat (ind-opererbart høreapparat). William Demant-aktien har over de seneste år performet relativt svagt. Det skyldes ikke mindst hård konkurrence og en lidt forældet produktportefølje. Det har betydet, at William Demant i perioder har oplevet aftagende salgsvækst og en faldende overskudsgrad. Investorernes interesse for aktien har derfor været aftagende over de seneste år, hvilket også har betydet, at William Demant-aktien er blevet billigere prisfastsat. Men med nye lanceringer, en relativt billig prisfastsættelse og udsigt til 2-cifret indtjeningsvækst både i år og næste år, vurderer vi, at interessen for aktien vil være stigende i år. Vi fastholder derfor vores anbefaling på Akkumuler og kursmål på 530 kr. forud for torsdagens regnskab. Absolut og relativ kursudvikling m a m j j a s o n d j f WDH.CO, Datastream Udvalgte Nøgletal Selskabsbeskrivelse Rel. OMX Copenhagen Index mio e 2015e 2016e Omsætning 8,959 9,437 10,482 11,132 Res. Primær drift 1,767 1,669 1,981 2,227 Nettoresultat 1,311 1,239 1,465 1,657 Balance sum Egenkapital 5,080 5,419 6,074 6,981 Indtjening per aktie P/E K/I William Demant blev grundlagt i Selskabet er i dag en af verdens førende producenter af høreapparater med en solid, global markedsandel. William Demants produktportefølje spænder over hele prissegmentet, hvilket gør selskabet mindre sårbart over for ændrede forbrugsvaner. William Demant har siden 2004 udelukkende udloddet midler til aktionærerne via tilbagekøb af egne aktier februar

3 Kronepres afblæst i denne omgang? har været under øget styrkelsespres siden midten af januar i forbindelse med at den seneste runde aftagende inflation har sendte renterne ned internationalt, og sendt investorerne på jagt efter sikre valutaer med et vist nominelt afkast. Tendensen blev især forstærket af forventninger til om vedtagelsen af det udvidede opkøbsprogram i ECB, kombineret med at Schweiz centralbank opgav sit CHF-loft, hvilket sendte CHF markant stærkere og mindskede interessen for nye investeringer ind i landet. Siden da har Nationalbanken reageret med interventionskøb af valuta, isolerede rentesænkninger samt mere ukonventionelt stoppet for salg af statsobligationer. Presset på fortsatte dog ind i sidste uge, men vi kunne især sidste på ugen se en tendens til aftagende pres på, og fredag eftermiddag sprang /-kursen i vejret til lige over centralparitetskursen på 7,46038 (se figur). Det kunne skyldes interventioner fra Nationalbanken eller at investorerne lettede købspresset på. Vi ser dog indikationer på det sidste, da vi modtog meldinger fra markedsdeltagere om, at flere investorer havde reverseret deres positionering mod en stærkere. De danske obligationsrenter er samtidigt trukket opad den seneste uge og har lukket lidt af det negative spænd til Tyskland (se figur), ligesom indstrømningen af valuta ser ud til at være aftaget torsdag og fredag. Der var derudover spekulationer om, at springet eventuelt fik ekstra næring fra en Reuters-nyhed fredag, hvori den danske overvismand flagede, at Nationalbanken i sidste ende vil kunne benytte kapitalrestriktioner i forsvaret af. Det er der som sådan ikke noget nyt i, og det er vigtigt at understrege, at vismandsinstitutionen (DØR) og Nationalbanken begge er uafhængige institutioner også internt. Så at det bliver nævnt af vismændene, gør det ikke mere sandsynligt, at værktøjet rent faktisk vil blive benyttet. Derudover er værktøjet normalt forbeholdt situationer med kapitaludstrømning, ligesom det kræver international godkendelse. Sidstnævnte har således nok ikke været afgørende for svækkelsen, idet meget kunne tyde på, at presset på var aftaget noget op til annonceringen og derfor blot behøvede en trigger for at se en mere markant svækkelse. I den sammenhæng er det desuden vigtigt at understrege, at det internationale rentemiljø har ændret lidt dynamik de seneste uger. Vi har således set pæne stigninger i renterne i USA, mens de tyske renter er steget en smule trods usikkerheden om Grækenland og deflationssnak. Således er presset for at finde renteafkast (yield) andetsteds nok aftaget i sammenhæng med ændringen i rentedynamikken. Presset på lettede pludseligt Mia. (omvendt akse) Kilde: Macrobond Negativt rentespænd vendt rundt %-point Kilde: Macrobond International rentedynamik hjælper? Effektiv rente i % / / / Fremadrettet er vi optimistiske om, at det værste er overstået, og Nationalbanken gradvist kan sænke paraderne i forsvaret af. Det bliver dog tendensen i og kraften hvormed valutastrømmen vendes, som bliver afgørende for hvornår en eventuel normalisering af renterne herhjemme vil kunne finde sted. Givet at de internationale renter fortsætter stigningstendensen, kan det meget vel blive inden for tre måneders tid, om end Nationalbanken utvivlsomt vil føre politik på den sikre side for at undgå at Kilde: Macrobond 23. februar

4 presset genopstår. Grækenlandsaftale på plads, men usikkerhed består Fredag kom en aftale på plads om en forlængelse af nødlånsprogrammet til Grækenland fra de internationale kreditorer. Der er tale om et midlertidigt program, som skal bygge bro frem til et langsigtet arrangement forhandles på plads. Forlængelsen blev dog kun på fire måneder, og ikke seks måneder som den græske regering gik efter. Grundlæggende skal Grækenland ydermere stort set leve op til de samme forpligtelser og som hidtil anført. Derudover skal regeringen senest i dag (mandag) sende en liste over de påtænkte budgetforbedringstiltag, hvorefter eurofinansministrene tirsdag holder telefonkonference om hvorvidt de er tilstrækkelige til at leve op til kravene. Hvis det er tilfældet skal aftalen efterfølgende sendes til godkendelse i de nationale parlamenter i euro-gruppen. Aftalen indeholdt dog en øget fleksibilitet for den græske regering i hvordan den vil leve op til kravene ligesom kravet til overskud på det primære budget blev sænket, idet det skal tage hensyn til den aktuelle græske økonomiske situation. Premiereminister Alexis Tsipras var hurtig til at udnævne det til et vundet slag. De fleste vurderinger går imidlertid på, at aftalen, inklusiv det faktum at de internationale kreditorer (Troikaen) fortsat skal godkende regerings reformplaner, betyder modvind for regeringen på den hjemlige politiske front. I den forbindelse ser det især ud til at blive svært for regeringen at vende rundt på de lempede beskæftigelsesreformer, som Syriza og Tsipras ellers gik til valg på. Alexis Tsipras regering og EU finder aftale Ydermere er der lidt usikkerhed om den konkrete udformning af de græske finanspolitiske mål for i år og næste år. Disse skal efter planen være på plads ved udgangen af april og godkendes af det græske parlament, hvorefter den første udbetaling af nødlåneprogrammet kan ske. Indtil da vil der ydermere kunne være en smule usikkerhed om hvorledes Grækenland vil finansiere sig. Til dette skal man på den helt korte bane holde øje med, om ECB vil tillade græske banke, at vende tilbage og benytte ECB s refinansierings-facilitet, eller der fortsat bliver tale om den mere usikre ELA (Emergency Liquidity Assistance). Det ventes at ECB vil tillade det så snart en holdbargræsk aftale synes på plads. Analytikere: Jon Abakka (Equity Research) Michelle Nørgaard (Equity Research) Jes Asmussen (Macro Research) Rasmus Gudum-Sessingø (Macro Research) Bjarke Roed-Frederiksen (Macro Research) 23. februar

5 FINANSINFO, 23. februar 2015 Økonomisk kalender D ato Land Indikato r P erio de Survey Tyskland IFO Business Climate Feb UK CBI Reported Sales Feb USA Chicago Fed Nat Activity Index Jan EM U ECB's M ersch Speaks in London USA Existing Home Sales Jan 5.00M USA Dallas Fed M anf. Activity Feb USA M BA M ortgage Foreclosures 4Q USA M ortgage Delinquencies 4Q Japan Small Business Confidence Feb Tyskland GDP (QoQ/YoY) 4Q F 0.7% Frankrig M anufacturing Confidence Feb EM U CPI (M om /YoY) Jan -1.6%/-0.6% EM U CPI Core YoY Jan F 0.6% Belgien Business Confidence Feb EM U ECB President Draghi Speaks in Frankfurt USA S&P/CS 20 City (M om /YyoY) Dec 0.60%/4.4% USA M arkit US Services PM I Feb P USA Fed's Yellen Testifies to Senate Banking Panel USA Consumer Confidence Index Feb USA Richmond Fed M anufact. Index Feb Kina HSBC China M anufacturing PM I Frankrig Consumer Confidence Feb USA M BA M ortgage Applications feb USA Services Committ USA New Home Sales EM U ECB's Draghi Testifies to EP Frankrig Total Jobseekers Jan Tyskland GfK Consumer Confidence M ar Tyskland Unemployment Rate Feb 6.5% EM U M 3 M oney Supply YoY Jan 3.8% UK GDP (QoQ/YoY) 0.5%/2.7% EM U Economic Confidence Feb USA CPI (M om /YoY) -0.6%/-0.1% USA CPI Ex Food and Energy M om 0.1%/1.6% USA Durable Goods Orders (M om ) 1.6% USA Durables Ex Transportation USA Cap Goods Orders Nondef Ex Air Jan -0.3% USA Initial Jobless Claims feb USA FHFA House Price Index M om Dec 0.4% USA Bloomberg Consumer Comfort feb Tyskland Fed's Lockhart Speaks on U.S. Outlook Japan Jobless Rate Jan 3.4% Japan Overall Household Spending YoY Jan -4.1% Japan Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jan 2.3% Japan Industrial Production (M om /YoY) Jan P 3.0%/-3.2% Japan Retail Sales M om Jan -0.5% UK GfK Consumer Confidence Feb 2, Frankrig Consumer Spending (M om /YoY) Jan Danmark GDP (QoQ/YoY) 4Q P Schweiz KOF Leading Indicator Feb Sverige GDP (QoQ/YoY) 4Q 0.5%/1.5% Tyskland CPI (M om /YoY) Feb P 0.6%/-0.3% USA GDP Annualized QoQ 4Q S 2.1% USA Chicago Purchasing M anager Feb USA Pending Home Sales (M om /YoY) Jan 2.4% USA U. of M ich. Sentiment Feb F 94.0 SH B F o rrige , M % % %/1.4% %/-0.6% % %/4.31% % k % % %/2.7% %/0.8% %/1.6% % % K % % % % %/0.1% % %/0.5% -0.2%/0.5% 0.4%/1.0% %/1.6% 0.3%/2.1% -1.1%/-0.4% % %/8.5% Udvalgte aktiebegivenheder D ato Selskab R egnskab Jyske Bank A.P. M øller-m ærsk Alm. Brand DFDS Københavns Lufthavne William Demant Holding BankNordik NeuroSearch NKT Holding STYLEPIT Halvårsregnskab ØK 5

6 FINANSINFO, 23. februar 2015 Aktier OMXC20 CAP februar 2015 Køb ALK-Abello ISS Ringkjøbing Landbank A.P. Møller - Mærsk NKT Holding Sydbank Exiqon Novo Nordisk GN Store Nord Pandora Akkumuler Chr. Hansen Jyske Bank Royal Unibrew D/S Norden Matas William Demant Holding Danske Bank Nordea Zealand Pharma DSV Novozymes FLSmidth Rockw ool Reducer Carlsberg Lundbeck Veloxis Coloplast TDC Vestas DFDS Tryg Sælg Topdanmark SAS Valuta P ro gno se fo r udvalgte valutaer USD GBP SEK NOK CHF JPY 23-feb 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 660,0 671,2 696,3 745,0 113, , ,7 77,0 74,5 73,5 78,0 78,4 82,8 87,6 956, , , , , ,5 5,55 5,36 5,32 134, , Renter H andelsbankens fo rventninger til o fficielle rentesatser Horisont USD GBP NOK SEK CHF 23-feb 0,125 0,05 0,50 0,05 1,25-0,10-0,75 < 3md 0,250 0,05 0,50 0,05 1,00-0,10-0,75 < 6md 0,500 0,05 0,50 0,05 1,00-0,10-0,75 < 12md 1,250 0,05 1,00 0,05 1,00 0,25-0,75 H andelsbankens fo rventninger til 10- årige o bligatio nsrenter Horisont USD GBP NOK 23-feb 2,10 0,39 1,76 0,30 1,32 < 3md 2,10 0,40 1,65 0,25 1,75 < 6md 2,20 0,50 1,80 0,35 1,75 < 12md 2,50 0,80 2,10 0,70 1,75 SEK 0,64 0,75 0,90 1,40 6

7 FINANSINFO, 23. februar 2015 Obligationer Kø bsanbefalinger - 12 m åneders ho riso nt 0% skat Forventet afkast, % p.a. Varighed OA-varighed* Fondskode Papirnavn Kurs Eff. rente HB's renteforv. ** Uændret renter 11,61 0,89 DK % 2044, NYK Konverterbar 103,83 3,21 0,66 0,46 1,08 1,08 DK % apr-2016, NYK Inkonverterbar 102,68-0,44-0,41-0,40 1,33 1,33 DK % jul-2016, NYK Inkonverterbar 103,20-0,37-0,35-0,30 9,43 1,37 DK % 2038 IO10, NYK Konverterbar 103,20 3,71 1,29 1,25 1,83 1,84 DK % jan-2017, SKF Inkonverterbar 103,67 0,02-0,02 0,09 13,37 1,86 DK % 2047, NYK Konverterbar 103,00 2,81 0,73 0,86 2,04 2,05 DK % apr-2017, NYK Inkonverterbar 104,38-0,09-0,15 0,00 8,58 2,07 DK % 2034, RD Konverterbar 104,00 2,05 0,59 0,78 5,6 2,42 DK % 2029, NYK Konverterbar 103,88 2,33 1,16 1,46 5 2,74 DK % 2026, NYK Konverterbar 103,78 2,27 1,27 1,64 3,74 3,74 DK % jan-2019, SKF Inkonverterbar 106,25 0,36 0,18 0,62 *) OA står for optionskorrigeret varighed **) Afkast baseret på Handelsbankens renteforventninger 7

8 FINANSINFO, 23. februar 2015 Ansvarsfraskrivelse og anbefalingsstruktur Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengivelse af Handelsbankens materiale må kun finde sted mod forudgående aftale. Handelsbanken Capital Markets anvender en anbefalingsstruktur med fire kategorier. Anbefalingerne afspejler analytikerens vurdering af, hvor meget aktiekursen kan stige eller falde i absolutte termer i den kommende seks måneders periode og tager hensyn til den risiko, der måtte være både i relation til fundamentale forventninger og aktiekursen. Anbefalingerne fastsættes på baggrund af intervallerne i nedenstående tabel. Anbefalingerne er ikke udtryk for analytikerens eller bankens vurdering af selskabets fundamentale værdi eller kvalitet. Alle investeringer involverer en risiko, og investorerne opfordres til at tage deres egne beslutninger omkring hensigtsmæssigheden af at investere i enhver form for værdipapirer, der omtales i nærværende publikation, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance. e. Anbefalingsstrukturen er gengivet i nedenstående tabel. Tabellen angiver også fordelingen af anbefalingerne fordelt på selskaber under analysedækning og selskaber under analysedækning, som Handelsbanken Capital Markets har ydet investeringsbank ydelser til i de seneste 12 måneder. SHB anbefalinger Rekommendation RFTV forventes at 1 SHB Universe 2 3 IB ydelser Køb >+20% 20% 7% Akkumuler +5% - +20% 50% 6% Reducer -15% - +5 % 29% 2% Sælg < -15 % 1% 0% 1 RFTV er defineret som den forventede aktiekursstigning (eller fald) inklusiv dividender i de kommende 12 måneder 2 Fordelingen af analyserede selskaber indenfor de respektive anbefalingskategorier 3 Fordelingen af selskaber inden for hver enkel anbefalingskategori for hvilke investeringsbank ydelser er givet inden for de seneste 12 måneder Handelsbanken Capital Markets, per 23/ Det kan forekomme, at det forventede samlede afkast falder udenfor ovenstående intervaller på grund af kursudsving og/eller volatilitet uden at anbefalingen ændres. Sådanne periodiske afvigelser fra de specificerede intervaller tillades, men vil blive vurderet af Research Management. Anbefalingerne gennemgås kontinuerligt igt af analytikeren og overvåges af Research Management og vil løbende blive opdateret og/eller fornyet. Begrundelsen for ændring af anbefalingen vil fremgå af opdateringen. Handelsbanken Capital Markets anvender både absolutte og relative prisfastsættelsesmodeller i bedømmelsen af de respektive aktiers forventede kursudvikling de kommende seks måneder. Den absolutte model tager afsæt i analytikerens forventning til selskabets langsigtede salgs- og indtjeningspotentiale, hvorimod de relative prisfastsættelsesmodeller har udgangspunkt i nøgletal for sammenlignelige selskaber. Handelsbanken Capital Markets, som er en division af Svenska Handelsbanken AB (publ) (heri tilsammen kaldet SHB ) er ansvarlig for udarbejdelsen af analyserapporter. Alle analyserapporter udarbejdes på baggrund af regnskabs- og statistikoplysninger og anden information, som SHB anser for troværdig. SHB står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige og fyldestgørende, og de bør ikke antages herfor. SHB og dennes koncernforbundne selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte er ikke ansvarlige overfor tredjemand for direkte, indirekte eller speciel skade samt følgeskade, der måtte opstå som følge af brug af oplysninger indeholdt i analyserapporterne, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, selv hvis SHB direkte er blevet gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen. Der er ikke foretaget nogen form for uafhængig konferering af oplysningerne. De meninger, der fremgår, er SHB og dennes koncernforbundne selskabers ansattes meninger er og afspejler deres vurdering pr. d.d. og retten til at ændre disse forbeholdes. Oplysningerne i analyse- rapporten er ikke at betragte som personlige anbefalinger eller investeringsrådgivning. Investeringsbeslutninger eller strategiske beslutninger bør ikke ke tages i tillid til redegørelser eller meninger. SHB, dettes koncernforbundne selskaber, deres klienter, bestyrelsesmedlemmer, direktører eller ansatte ejer eller har positioner i de værdipapirer, der er nævnt i analyserapporter. SHB og/eller dettes koncernforbundne selskaber udfører investeringsbank-virksomhed virksomhed og yder finansielle ydelser, herunder corporate banking og rådgivning om værdipapirer til udstedere nævnt i analyserappor- terne. Nærværende dokument udgør ikke og er ikke en del af et salgstilbud eller ler tilbud om aktietegning eller opfordring til at købe eller tegne værdipapirer, og dokumentet eller dele deraf bør heller ikke benyttes som basis for nogen form for aftaler eller forpligtelser. Det er ikke sikkert, at en tidligere udvikling gentages, og tidligere udvikling bør ikke ses som en indikation af fremtidig udvikling. Værdien af investeringer og indkomsten derfra kan både gå op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Investorerne har ingen garanti for, at de tjener på investeringer, og de risikerer at tabe penge. Valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer og indkomst derfra stiger eller falder. Denne analyse vil blive opdateret ugentligt. Distributionen af nærværende dokument kan i visse retsområder være underlagt indskrænkende retsregler, og personer, som har dette dokument i deres besiddelse, bør gøre sig bekendt med og overholde eventuelle begrænsninger. Ingen del af SHB s analyserapporter må gengives eller distribueres til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra SHB. SHB er under tilsyn af finanstilsynet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ansatte hos SHB inklusive analytikere modtager en betaling, som afhænger af hele firmaets lønsomhed. De meninger, der er indeholdt i SHB s analysereapporter, afspejler nøjagtigt de respektive analytikeres personlige meninger, og der er ikke nogen del af analytikernes betaling, som direkte eller indirekte relaterer sig til specifikke anbefalinger eller meninger angivet i analyserapporter. SHB har tidligere haft, har i øjeblikket eller vil i fremtiden opsøge levering af investeringsbank ydelser til de selskaber, der er nævnt i denne analyse. SHB er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. Ifølge SHB s etiske retningslinier skal bestyrelsen og samtlige medarbejdere udvise høj etik i deres udførelse af deres opgaver både inden og udenfor banken. SHB har udarbejdet procedurer, der skal sikre integritet og uafhængig analyse. Som en del af SHB kontrol af interessesammenfald er der indført restriktioner (Chinese walls) i kommunikationen mellem analyseafdelingen og andre afdelinger i banken. Herunder er analyseafdelingen organisatorisk afskilt fra afdelingen for investeringsbank nk aktivitet og lignende afdelinger. Retningslinierne indbefatter deslige bestemmelser for hvordan betaling, bonus og løn må gives til analytikere, hvilke markedsføringsaktiviteter en analytiker må deltage i, hvordan analytikere og deres nærstående skal håndtere deres egne investeringer mv. Hertil kommer restriktioner for analytikerens kommunikation med selskaberne. For yderligere information angående retningslinierne henvises til relations/corporate social responsibility/ethical guidelines eller guidelines for research. 8

9 Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE Stockholm Tel Fax Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen allé 11 Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Finansinfo- uge 51. Finansinfo går på juleferie og vender tilbage d.12. januar god jul og godt nytår!

Finansinfo- uge 51. Finansinfo går på juleferie og vender tilbage d.12. januar god jul og godt nytår! 15. december 2014 Financial Research Finansinfo- uge 51 Finansinfo går på juleferie og vender tilbage d.12. januar god jul og godt nytår! SAS: Årsregnskab med fokus på annoncering af nye spareinitiativer

Læs mere

Finansinfo - uge 16. 13. april 2015

Finansinfo - uge 16. 13. april 2015 13. april 2015 Finansinfo - uge 16 Sidste uges flyvere og dykkere Den forgangne uge bød på særdeles pæne kursstigninger på de europæiske aktiemarkeder. Det danske aktiemarked klarede sig også særdeles

Læs mere

Finansinfo- uge 41. (Finansinfo udkommer ikke i næste uge som følge af efterårsferien)

Finansinfo- uge 41. (Finansinfo udkommer ikke i næste uge som følge af efterårsferien) 6. oktober 2014 Financial Research Finansinfo- uge 41 (Finansinfo udkommer ikke i næste uge som følge af efterårsferien) Tryg: 3. kvartalsregnskab med fokus på effekten af august måneds regnsskyl Tryg

Læs mere

5,0 4,5 4,0 3,5 1,25 3,0 1,00 2,5 2,0 0,75 1,5 0,50. % k/k 1,0 0,25 0,5 0,00 0,0 -0,25 -0,50. Kilde: Reuters Ecowin

5,0 4,5 4,0 3,5 1,25 3,0 1,00 2,5 2,0 0,75 1,5 0,50. % k/k 1,0 0,25 0,5 0,00 0,0 -0,25 -0,50. Kilde: Reuters Ecowin 6. januar 2014 FinansInfo ECB fokuserer fortsat på lempelser På torsdag har vi årets første rentemøde i den Europæiske Centralbank (ECB), og vi venter som udgangspunkt ikke meget nyt på dette møde, om

Læs mere

Finansinfo- uge 6. 3. februar 2014 Financial Research

Finansinfo- uge 6. 3. februar 2014 Financial Research 3. februar 2014 Financial Research Finansinfo- uge 6 Danske Bank: Risiko for svag afslutning på året Danske Bank rapporterer 4. kvartalsregnskab på torsdag den 6. februar klokken 08:00. Her vil investorernes

Læs mere

Finansinfo - uge 5. 26. januar 2015

Finansinfo - uge 5. 26. januar 2015 26. januar 2015 Finansinfo - uge 5 Nordea: Tålmodighed vil blive belønnet Nordea-aktien har siden i sommer klaret sig noget svagere end de fleste andre nordiske bankaktier i Large Cap segmentet. Det skyldes

Læs mere

Finansinfo - uge 45. 2. november 2015

Finansinfo - uge 45. 2. november 2015 2. november 2015 Finansinfo - uge 45 Aktiemarkederne trippede på stedet De globale aktiemarkeder sluttede ugen stort set uændret, mens det ledende danske aktieindeks gik mod strømmen. Det skyldtes primært,

Læs mere

Optakt Q2 17 / FLSmidth

Optakt Q2 17 / FLSmidth Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / FLSmidth Anbefaling: Salg (Salg) / Kursmål: DKK 340

Læs mere

Finansinfo - uge 2. 11. januar 2016

Finansinfo - uge 2. 11. januar 2016 11. januar 2016 Finansinfo - uge 2 Aktiemarkedet ramt af stigende vækstbekymringer De globale børser kom under kraftigt pres i den forgangne uge. Den tiltagende nervøsitet blandt investorerne skyldes især

Læs mere

Optakt Q2 17 / ISS. Alm Brand MARKETS. 15. August 2017, kl 15.00, aktiekurs 259. Q2 17 nok et vendepunkt, men hvor meget

Optakt Q2 17 / ISS. Alm Brand MARKETS. 15. August 2017, kl 15.00, aktiekurs 259. Q2 17 nok et vendepunkt, men hvor meget Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / ISS Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK 300 (300)

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Lukkedage: Ratingnyheder: USA Core-PCE (fredag) Den såkaldte core-pce-deflator (kerneinflation) er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder

Læs mere

Finansinfo - uge november 2015

Finansinfo - uge november 2015 23. november 2015 Finansinfo - uge 48 Aktierne lod sig ikke påvirke af terrorangrebene Stemningen på de globale børser var positiv i den forgangne uge trods terrorhandlingen i Paris og de optrappede krigsaktioner

Læs mere

Finansinfo - uge marts 2015

Finansinfo - uge marts 2015 23. marts 2015 Finansinfo - uge 13 Sidste uges aktie-flyvere og dykkere Den forgangne uge bød på særdeles pæne kursstigninger på de europæiske aktiemarkeder, mens de amerikanske for endnu en uge i træk

Læs mere

Optakt Q2 17 / A.P Møller Mærsk

Optakt Q2 17 / A.P Møller Mærsk Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / A.P Møller Mærsk Anbefaling: Neutral (Neutral) / Kursmål:

Læs mere

Finansinfo - uge 6. 2. februar 2015

Finansinfo - uge 6. 2. februar 2015 2. februar 2015 Finansinfo - uge 6 TDC: 4. kvartalsregnskab med fokus på 2015 guidance TDC rapporterer 4. kvartalsregnskab på torsdag den 5. februar klokken 08:00. I den anledning vil fokus især være rettet

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 15/12/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 15/12/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 15/12/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Amer Sports 4 BillerudKorsnäs

Læs mere

Update Q1 17 / Pandora

Update Q1 17 / Pandora Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q1 17 / Pandora Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK 1.050

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/09/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse AAK 4 Bakkafrost 5 Loomis 6

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 08/10/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 08/10/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 08/10/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Bilia 4 Duni 5 Husqvarna 6

Læs mere

Update Q1 17 / TDC. Alm Brand MARKETS. 08. Maj 2017, kl , kurs 35,8. Fortsat operationelle risici, men momentum i privat rigtig

Update Q1 17 / TDC. Alm Brand MARKETS. 08. Maj 2017, kl , kurs 35,8. Fortsat operationelle risici, men momentum i privat rigtig Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q1 17 / TDC Anbefaling: Neutral (Neutral) / Kursmål: DKK 40

Læs mere

Finansinfo - uge maj 2016

Finansinfo - uge maj 2016 23. maj 2016 Finansinfo - uge 21 Britiske menningsmålinger gav medvind til europæiske aktier Europæiske aktier fik i den forgangne uge medvind fra britiske meningsmålinger. Således viste sidste uges meningsmålinger

Læs mere

Update Q2 17 / Novo Nordisk

Update Q2 17 / Novo Nordisk Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q2 17 / Novo Nordisk Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK

Læs mere

Finansinfo - uge januar 2017

Finansinfo - uge januar 2017 16. januar 2017 Finansinfo - uge 3 Trump satte medicinalaktier under pres Den forgangne uge var i høj grad præget af Donald Trumps første pressemøde siden valget den 8. november. En del investorer havde

Læs mere

Finansinfo - uge maj 2016

Finansinfo - uge maj 2016 31. maj 2016 Finansinfo - uge 22 Bedre tider for europæiske aktier Der var pæne stigninger til globale aktier i den forgangne uge. Opgangen har især været stærk i Europa. Det skyldes især den seneste tids

Læs mere

Finansinfo - uge august 2016

Finansinfo - uge august 2016 22. august 2016 Finansinfo - uge 34 Regnskaber sætter dagsordnen i Danmark Tendensen på de globale børser var i det meste af den forgange uge vigende. Onsdag aften vendte stemningen efter den amerikanske

Læs mere

Update Q2 17 / Pandora

Update Q2 17 / Pandora Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q2 17 / Pandora Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK 1.050

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/07/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/07/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/07/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse AarhusKarlshamn 3 Axis 4 Huhtamaki

Læs mere

Update Q1 17 / Novozymes

Update Q1 17 / Novozymes Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q1 17 / Novozymes Anbefaling: Salg (Neutral) / Kursmål: DKK

Læs mere

Finansinfo- uge 36. 1. september 2014 Financial Research

Finansinfo- uge 36. 1. september 2014 Financial Research 1. september 2014 Financial Research Finansinfo- uge 36 Nordiske porteføljemanagere er blevet mere forsigtige Handelsbanken Capital Markets har i sidste uge foretaget en rundspørge blandt de store nordiske

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/06/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atea 4 Betsson 5 JM 6 Nokian

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 02.10.2013. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 02.10.2013. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 02.10.2013 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Alfa Laval 4 Atlas Copco 5

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger. 5. juli interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger. 5. juli interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 5. juli 2016 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Cramo 4 Intrum Justitia

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/03/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/03/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/03/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atlas Copco 4 Hennes & Mauritz

Læs mere

Finansinfo - uge august 2016

Finansinfo - uge august 2016 8. august 2016 Finansinfo - uge 32 God start på 3. kvartal for globale aktier Det globale aktiemarked kom i 2. kvartal under pres, som følge af uro relateret til Brexit-afstemningen. Men efterfølgende

Læs mere

Optakt Q2 17 / Vestas

Optakt Q2 17 / Vestas Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / Vestas Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK 700 (700)

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 04/12/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 04/12/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 04/12/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Getinge 4 Kesko 5 Stora Enso

Læs mere

Aktieugefokus. Endnu en god uge for globale aktier. 6. marts 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Endnu en god uge for globale aktier. 6. marts 2015 Finansanalysen 6. marts 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Endnu en god uge for globale aktier Ugen der gik: Nøgletal og ECB var i fokus Ugen der kommer: Tung nøgletalsuge i vente Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Finansinfo - uge maj 2015

Finansinfo - uge maj 2015 18. maj 2015 Finansinfo - uge 21 Konsolideringen på det danske aktiemarked fortsætter Efter en stærk kursudvikling i, så har det danske marked været ramt af et mindre tilbagefald siden starten af 2. kvartal.

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/12/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse BW Offshore 4 Husqvarna 5 Konecranes

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 09/06/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Cloetta 4 Cramo 5 Lindab 6

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Finansinfo - uge april 2016

Finansinfo - uge april 2016 18. april 2016 Finansinfo - uge 16 Nøgletal og olie løftede aktiemarkedet De globale børser har haft en stærk uge. Den pæne udvikling skyldes en kombination af gode nøgletal fra Kina, som har dæmpet de

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Aktieugefokus. Øget tiltro til ECB gavnede markederne. 16. januar 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Øget tiltro til ECB gavnede markederne. 16. januar 2015 Finansanalysen 16. januar 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Øget tiltro til ECB gavnede markederne Ugen der gik: Stor divergens på de globale aktiemarkeder Ugen der kommer: Fokus på ECB rentemøde og PMI tal Ændring i

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Aktieugefokus. Endnu en god uge for det danske aktiemarked. 30. januar 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Endnu en god uge for det danske aktiemarked. 30. januar 2015 Finansanalysen 30. januar 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Endnu en god uge for det danske aktiemarked Ugen der gik: Udsving prægede aktiemarkederne Ugen der kommer: Amerikanske nøgletal i fokus Ændringer i anbefalinger

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 21. november 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Lav inflation og faldende barometre i euroområdet Ugen der gik Den forgangne uge har budt på en lidt blandet udvikling på finansmarkederne

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Finansinfo - uge november 2016

Finansinfo - uge november 2016 7. november 2016 Finansinfo - uge 45 Trumps comeback satte aktiemarkedet under pres De finansielle var under et massivt pres i den forgangne uge i kølvandet på Donald Trumps comeback i meningsmålingerne.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Aktieugefokus. Gode markeder, men blandede nøgletal. 9. oktober 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Gode markeder, men blandede nøgletal. 9. oktober 2015 Finansanalysen 9. oktober 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Gode markeder, men blandede nøgletal Ugen der gik: Stigende oliepriser og pengepolitik øgede risikoappetitten Ugen der kommer: Fokus på amerikanske nøgletal,

Læs mere

Aktiekommentar Pandora

Aktiekommentar Pandora Aktiekommentar Pandora Køb Uændret Aktuel kurs: 289,60 DKK Begivenhed: Kapitalmarkedsdag i London Ny tendenser giver Pandora nye muligheder Vi fastholder Købs-anbefalingen på Pandora. Pandora har afholdt

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Aktieugefokus. Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres. 11. december 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres. 11. december 2015 Finansanalysen 11. december 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres Ugen der gik: Øget nervøsitet prægede markederne Ugen der kommer: Fed rentemøde og PMI tal i fokus Ændringer

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Aktieugefokus. Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst. 1. august 2014 Finansanalysen

Aktieugefokus. Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst. 1. august 2014 Finansanalysen 1. august 2014 Finansanalysen Aktieugefokus Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst Måneden der gik: Kursstigninger i Kina, Sydamerika og Japan, men fald i Europa Ugen der kommer: Globale PMI tal

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Finansinfo - uge juni 2016

Finansinfo - uge juni 2016 6. juni 2016 Finansinfo - uge 23 Brexit-meningsmålinger tyngede europæiske aktier Aktiemarkederne var i den forgangne uge under pres. Især de europæiske aktier kom under pres. I Europa har aktiemarkederne

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Finansinfo - uge 25. 20. juni 2016

Finansinfo - uge 25. 20. juni 2016 20. juni 2016 Finansinfo - uge 25 Brexit-meningsmålinger har øget risikoappetitten Stort set samtlige større aktieindeks verden over endte sidste uges handel i minus. Det var især de britiske meningsmålinger

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere