Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet"

Transkript

1 Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet - En miniundersøgelse i forbindelse med KL s Ældrekonference 2011 September

2 Indhold 1. Sammenfatning Prioritering af strategi- og driftsopgaver Udviklingsarbejdets tilrettelæggelse Kompetencestyring som et redskab i arbejdstilrettelæggelsen Ældreområdets økonomistyringskompetencer Anvendelse af behovs- og potentialevurdering i visitationen Genoptræning Tværfaglig rehabilitering Bilag I Respondenternes sammensætning

3 1. Sammenfatning Baggrunden for KL s Ældrekonference 2011 er, at kommunerne siden kommunalreformen har forsøgt sig med mange forskellige måder at organisere ældreområdet på. Kommunerne er udfordret af at skulle sikre sammenhæng i tilbuddene til borgerne - både på tværs af kommunen som helhed og på tværs af ældreområdet og samt en stram økonomi. De krav, det stiller til ledelse og organisering, er konferencens omdrejningspunkt. Formål Denne undersøgelse er gennemført for: At give de kommunale deltagere i KL s Ældrekonference 2011 et her og nu billede af egen praksis i relation til konferencens hovedtemaer. At sætte en refleksion i gang hos de kommunale deltagere forud for konferencen om de væsentlige spørgsmål, der tages op her. De stillede spørgsmål De kommunale deltagere er blevet spurgt om, hvor højt de prioriterer de strategisk e opgaver i forhold til driftsopgaverne, hvordan de organiserer udviklingsarbejdet, om de anvender data om medarbejdernes kompetencer ved tilrettelæggelsen af arbejdet, og hvilket kompetenceniveau de selv har på økonomistyringsområdet. Derudover er deltagerne blevet spurgt om, i hvilken udstrækning der ved visitationen af borgere fokuseres på borgernes potentiale, og i hvilken udstrækning hjemmeboende borgere med nedsat funktionsevne modtager genoptræning og tværfaglig rehabilitering. Respondenterne 213 personer er indbudt til at deltage i undersøgelsen, svarende til 54 pct. - har responderet på invitationen. Respondenterne er fordelt på 23 administrative ledere, 68 faglige ledere, 22 administrative medarbejdere og 2 uden stillingsbetegnelse. Geografisk kommer 25 af respondenterne fra Region Hovedstaden, 38 fra Region Sjælland, 28 fra Region Syddanmark, 11 fra Region Midtjylland og 12 fra Region Nordjylland. Den anvendte praksis Spørgeskemaundersøgelsen viser 1 : At der er meget stor forskel på, hvor meget tid ældreområdets ledere og medarbejdere anvender på henholdsvis strategiske opgaver og driftsopgaver. I den ene ende af skalaen anvender 43 pct. det meste 2 af deres tid på driftsopgaver, og i den anden ende af skalaen anvender 26 pct. det meste af deres tid på strategiske opgaver. 1 De angivne procentsatser omfatter ikke respondenter, som har svaret ved ikke til et spørgsmål. Denne andel fremgår af bilag I. 2 Begreberne mest tid på en opgave/ primær organisering af en opgave refererer i sammenfatningen til at en respondent anvender mindst 70 pct. af sin arbejdstid på opgaven. 2

4 At der tilsvarende er stor forskel på, hvordan udviklingsopgaver organiseres. 30 pct. af ledere og medarbejdere organiserer primært deres udviklingsarbejde i projekter med fastlagte succeskriterier og andre 30 pct. organiserer primært deres udviklingsarbejde i innovationsprocesser. At anvendelsen af individuelle kompetenceprofiler som et redskab i arbejdstilrettelæggelsen er mere udbredt for sygepleje- og hjælpergrupperne end for fysio- og ergoterapeutgruppen. 40 pct. af respondenterne anvender således individuelle kompetenceprofiler i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet for sygepleje- og hjælpergrupperne, mens kun 25 pct. anvender individuelle kompetenceprofiler for fysio- og ergoterapeutgruppen. At ældreområdets ledere og medarbejdere oplever sig kompetencemæssigt er godt rustede til at varetage økonomistyringsopgaver. 85 pct. af respondenterne har således angivet, at de er rutinerede, kyndige eller eksperter på økonomistyringsområdet. At kommunernes fokus ved visitation af hjemmeboende borgere er meget forskelligt. Der er flest der primært fokuserer på borgerens behov for hjælp - det borgeren ikke kan, og færrest der primært fokuserer på borgernes potentiale - det borgeren kan opnå. 43 pct. har således angivet, at der primært fokuseres på borgerens behov for hjælp og 24 pct. har angivet, at der primært fokuseres på borgerens potentiale. At der er flere hjemmeboende borgere 3 med nedsat funktionsevne, der modtager genoptræning end tværfaglig rehabilitering. At der på genoptræningsområdet er store forskelle på, hvor mange hjemmeboende borgere med nedsat funktionsevne, der modtager genoptræning. I den ene af skalaen har 30 pct. af respondenterne således angivet, at højst 10 pct. af de hjemmeboende borgere med nedsat funktionsevne modtager genoptræning. I den anden ende af skalaen har 17 pct. angivet, at mindst halvdelen af borgerne modtager genoptræning. At der på rehabiliteringsområdet er 44 pct. af respondenterne, der har angivet,at højst 10 pct. af hjemmeboende borgere med nedsat funktionsevne modtager tværfaglig rehabilitering. I den anden ende af skalaen har 11 pct. angivet, at mindst halvdelen af borgerne modtager tværfaglig rehabilitering 3 Det skal bemærkes, at der jf. bilag I er 60 pct. af respondenterne der har angivet, at de ikke ved, i hvilken udstrækning borgerne modtager genoptræning og tværfaglig rehabilitering. 3

5 2. Prioritering af strategi- og driftsopgaver Respondenterne er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor stor en andel af din tid, anvender du på strategisk planlægning i din organisation og hvor stor en andel af din tid, anvender du på daglige driftsopgaver? Respondenterne har haft mulighed for at svare: 100 % stratgei/0 % drift 90 % strategi /10 % drift 80 % strategi /20 % drift 70 % strategi /30 % drift 60 % strategi /40 % drift 50 % strategi /50 % drift 40 % strategi /60 % drift 30 % strategi /70 % drift 20 % strategi /80 % drift 10 % strategi /90 % drift 0 % strategi /100 % drift Ved ikke Svarene fordeler sig, som vist i figur 2.1, 2.2 og 2.3. Figur 2.1 Fordelingen af respondenternes tidsforbrug til strategisk planlægning og driftsopgaver. Antal respondenter: respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Signaturforklaring: 10S/90D angiver, at respondenterne anvender 10 % af deres tid til strategisk planlægning og 90 % på driftsopgaver angiver det gennemsnitlige tidsforbrug på strategisk planlægning og driftsopgaver Andel respondenter /90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 10S/90D 20S/80D 30S/70D 40S/60D 50S/50D 60S/40D 70S/30D 80S/20D 90S/10D 100S/0D 4

6 Figur 2.2 Fordelingen af forskellige respondentgruppers tidsforbrug til strategisk planlægning og driftsopgaver. Antal respondenter: 22 administrative medarbejdere, 23 administrative ledere og 66 faglige ledere og 1 uden stillingsbetegnelse. 3 respondenter,som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Signaturforklaring: 10S/90D angiver at respondenterne anvender 10 % af deres tid til strategisk planlægning og 90 % på driftsopgaver angiver det gennemsnitlige tidsforbrug på strategisk planlægning og driftsopgaver, Andel administrative Administrative medarbejdere medarbejdere /90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 10S/90D 20S/80D 30S/70D 40S/60D 50S/50D 60S/40D 70S/30D 80S/20D 90S/10D 100S/0D Andel administrative Administrative ledere ledere /90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 10S/90D 20S/80D 30S/70D 40S/60D 50S/50D 60S/40D 70S/30D 80S/20D 90S/10D 100S/0D Andel faglige Faglige ledere ledere /90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 10S/90D 20S/80D 30S/70D 40S/60D 50S/50D 60S/40D 70S/30D 80S/20D 90S/10D 100S/0D 5

7 Figur 2.3 Fordelingen af forskellige respondentgruppers tidsforbrug til strategisk planlægning og driftsopgaver. Antal respondenter: Hovedstadsregionen 25, Region Midtjylland 10, Region Nordjylland12, Region Sjælland 38, Region Syddanmark respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Signaturforklaring: angiver det gennemsnitlige tidsforbrug til strategisk planlægning angiver det gennemsnitlige tidsforbrug til driftsopgaver Syddanmark Sjælland Nordjylland Midtjylland Hovedstaden

8 3. Udviklingsarbejdets tilrettelæggelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor stor en del af jeres udviklingsarbejder er organiseret i projekter med fastlagte succeskriterier og hvor stor en del af udviklingsarbejdet bliver grebet an som en innovationsproces uden foruddefinerede succeskriterier? Respondenterne har haft mulighed for at svare: 100 % projektarbejde /0 % innovationsproces 90 % projektarbejde /10 % innovationsproces 80 % projektarbejde /20 % innovationsproces 70 % projektarbejde /30 % innovationsproces 60 % projektarbejde /40 % innovationsproces 50 % projektarbejde /50 % innovationsproces 40 % projektarbejde /60 % innovationsproces 30 % projektarbejde /70 % innovationsproces 20 % projektarbejde /80 % innovationsproces 10 % projektarbejde /90 % innovationsproces 0 % projektarbejde /100 % innovationsproces Ved ikke Svarene fordeler sig, som vist i figur 3.1, 3.2 og 3.3. Figur 3.1 Respondenternes udviklingsarbejde fordelt på projekter og innovationsprocesser Antal respondenter: respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Signaturforklaring: 10P/90I angiver at respondenterne anvender 10 % af deres tid til projekter og 90 % på innovationsprocesser Angiver det gennemsnitlige tidsforbrug på projekter og innovationsprocesser. Andel respondenter P/90I 20P/80I 30P/70I 40P/60I 50P/50I 60P/40I 70P/30I 80P/20I 90P/10I 100P/0I 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 100P/0I 7

9 Figur 3.2 Respondentgruppernes udviklingsarbejde fordelt på projekter og innovationsprocesser Antal respondenter: 22 administrative medarbejder, 23 administrative ledere, 60 faglige ledere og 1 uden stillingsbetegnelse. 9 respondenter, som har svaret ved ikke indgår, ikke i figuren. Signaturforklaring: 10P/90I angiver at respondenterne anvender 10 % af deres tid til projekter og 90 % på innovationsprocesser Angiver det gennemsnitlige tidsforbrug på projekter og innovationsprocesser. Andel administrative medarbejdere Adinistration 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 10P/90I 20P/80I 30P/70I 40P/60I 50P/50I 60P/40I 70P/30I 80P/20I 90P/10I 100P/0I 100P/0I Andel administrative ledere Adm. Ledelse 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 10P/90I 20P/80I 30P/70I 40P/60I 50P/50I 60P/40I 70P/30I 80P/20I 90P/10I 100P/0I 100P/0I Andel faglige ledere Diftsledelse 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 10P/90I 20P/80I 30P/70I 40P/60I 50P/50I 60P/40I 70P/30I 80P/20I 90P/10I 100P/0I 100P/0I 8

10 Figur 3.3 Fordelingen af forskellige respondentgruppers tidsforbrug til projektarbejde og innovationsprocesser. Antal respondenter: Hovedstadsregionen 24, Region Midtjylland 9, Region Nordjylland 11, Region Sjælland 35, Region Syddanmark respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Signaturforklaring: angiver det gennemsnitlige tidsforbrug til innovationsprocesser angiver det gennemsnitlige tidsforbrug til projektarbejde Syddanmark Sjælland Nordjylland Midtjylland Hovedstaden

11 4. Kompetencestyring som et redskab i arbejdstilrettelæggelsen Respondenterne er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: I hvilken udstrækning benytter I data om medarbejdernes kompetencer ved arbejdstilrettelæggelsen? Respondenterne har haft mulighed for at svare: anvender individuelle kompetenceprofiler for sygeplejegruppen anvender individuelle kompetenceprofiler for hjælpergruppen anvender individuelle kompetenceprofiler for fysio- og ergoterapeut gruppen anvender generelle job/stillings/funktionsbeskrivelser for sygeplejegruppen anvender generelle job/stillings/funktionsbeskrivelser for hjælpergruppen anvender generelle job/stillings/funktionsbeskrivelser for fysio- og ergoterapeut gruppen anvender ikke data om medarbejdernes kompetencer Figur 4.1 Andel respondenter som anvender data om medarbejdernes kompetencer ved arbejdstilrettelæggelsen. Antal respondenter: respondent, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Individuelle sygepleje sygeplejer profiler Stillingsbeskrivelser Generelle for sygeplejer sygeplejen Individuelle Individuelle hjælperprofiler Stillingsbeskrivelser Generelle for hjælpere Individuelle fys/ergoterapeut fys/ergoprofiler Stillingsbeskrivelser Generelle fys/ergoterapeut for Anvender ikke Anvender beskrivelser ikke Andel respondenter 10

12 5. Ældreområdets økonomistyringskompetencer Respondenterne er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Angiv dine økonomistyringskompetencer. Respondenterne har haft mulighed for at svare: Har ikke økonomistyringskompetencer Er nybegynder har viden om økonomistyringskompetencer Let øvet kan løse simple opgaver ved hjælp af mine økonomistyringskompetencer Rutineret kan løse almindelige opgaver ved hjælp af mine økonomistyringskompetencer Kyndig kan løse komplekse opgaver ved hjælp af mine økonomistyringskompetencer Ekspert kan vejlede og udvikle ved hjælp af mine økonomistyringskompetencer Ved ikke Svarene fordeler sig, som vist i figur 5.1. Figur 5.1 Respondenternes økonomistyringskompetencer fordelt på kompetenceniveauer Antal respondenter: respondent som har svaret ved ikke indgår ikke i figuren. Andel respondenter 45 Økonomistyring Ingen Nybegynder Let øvet Rutineret Kyndig Ekspert Kompetenceniveau 11

13 Figur 5.2 Respondentgruppernes økonomistyringskompetencer fordelt på kompetenceniveauer. Antal respondenter: 21 administrative medarbejder, 23 administrative ledere, 67 faglige ledere og 2 uden stillingsbetegnelse. 2 respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Andel administrative medarbejdere 5 Administration Ingen Nybegynder Let øvet Rutineret Kyndig Ekspert Andel administrative ledere 5 Adm. Ledelse Ingen Nybegynder Let øvet Rutineret Kyndig Ekspert Andel faglige ledere 5 Driftsledelse Ingen Nybegynder Let øvet Rutineret Kyndig Ekspert 12

14 6. Anvendelse af behovs- og potentialevurdering i visitationen Respondenterne er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor stor en del af kommunens visitationer fokuserer primært på borgerens behov for hjælp (altså det borgeren ikke kan) og hvor stor en andel af visitationerne fokuserer primært på borgerens potentiale (altså det borgeren kan opnå)? Respondenterne har haft mulighed for at svare: 10 fokus på behov for hjælp / fokus på borgerens potentiale 9 fokus på behov for hjælp / fokus på borgerens potentiale 8 fokus på behov for hjælp / 2 fokus på borgerens potentiale 7 fokus på behov for hjælp / 3 fokus på borgerens potentiale 6 fokus på behov for hjælp / 4 fokus på borgerens potentiale 5 fokus på behov for hjælp / 5 fokus på borgerens potentiale 4 fokus på behov for hjælp / 6 fokus på borgerens potentiale 3 fokus på behov for hjælp / 7 fokus på borgerens potentiale 2 fokus på behov for hjælp / 8 fokus på borgerens potentiale fokus på behov for hjælp / 9 fokus på borgerens potentiale fokus på behov for hjælp / 10 fokus på borgerens potentiale Ved ikke Svarene fordeler sig, som vist i figur 6.1,6.2 og 6.3. Figur 6.1 Visitationernes fokus på borgerens behov kontra borgerens potentiale. Antal respondenter: respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Signaturforklaring: 10B/90P angiver at 10 % af visitationerne har fokus på borgernes behov for hjælp og 90 % på borgernes potentiale Angiver det gennemsnitlige fokus på borgernes behov/borgernes potentiale. Andel respondenter B/100P 0/100 10B/90P 10/90 20B/80P 20/80 30B/70P 30/70 40B/60P 40/60 50/50 50B/50P 60/40 60B/40P 70B/30P 70/30 80B/20P 80/20 90/10 90B/10P 100/0 100B/0P 100P/0P 13

15 Figur 6.2 Visitationernes fokus på borgerens behov kontra borgerens potentiale fordelt på respondentgrupper. Antal respondenter: 11 adm. medarbejdere, 20 adm. ledere, 51 faglige ledere og 1 uden stillingsbetegnelse. 32 respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Signaturforklaring: 10B/90P angiver at 10 % af visitationerne har fokus på borgernes behov for hjælp og 90 % på borgernes potentiale Angiver det gennemsnitlige fokus på borgernes behov/borgernes potentiale. Andel administrative medarbejdere Administration 0/100 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 0B/100P 10B/90P 20B/80P 30B/70P 40B/60P 50B/50P 60B/40P 70B/30P 80B/20P 90B/10P 100B/0P 100P/0P 100P/0P Andel administrative ledere 4 Adm. Ledelse 3 2 0/100 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 0B/100P 10B/90P 20B/80P 30B/70P 40B/60P 50B/50P 60B/40P 70B/30P 80B/20P 90B/10P 100P/0P 100P/0P Andel faglige ledere 2 Driftsledelse 1 0/100 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 0B/100P 10B/90P 20B/80P 30B/70P 40B/60P 50B/50P 60B/40P 70B/30P 80B/20P 90B/10P 100P/0P 100P/0P 14

16 Figur 6.3 Visitationernes fokus på borgerens behov kontra borgerens potentiale fordelt på respondentgrupper. Antal respondenter: Hovedstadsregionen 17, Region Midtjylland 9, Region Nordjylland 8, Region Sjælland 30, Region Syddanmark respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Signaturforklaring: angiver det gennemsnitlige fokus i visitationer på borgerens behov for hjælp angiver det gennemsnitlige fokus i visitationer på borgerens potentiale Syddanmark Sjælland Nordjylland Midtjylland Hovedstaden

17 7. Genoptræning Respondenterne er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor stor en andel af kommunens hjemmeboende borgere med en vurderet nedsat funktionsevne modtager genoptræning? Respondenterne har haft mulighed for at svare: Mere end 50 % % % % % 6 10 % 5 % og mindre Ved ikke Svarene fordeler, sig som vist i figur 7.1, Figur 7.1 Andel borgere med nedsat funktionsevne der modtager genoptræning. Antal respondenter: respondenter, som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Andel respondenter %- 11%-2 21%-3 31%-4 41%-5 5+ Andel borgere som får genoptræning 16

18 8. Tværfaglig rehabilitering Respondenterne er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor stor en andel af kommunens hjemmeboende borgere med en vurderet nedsat funktionsevne modtager tværfaglig rehabilitering? Respondenterne har haft mulighed for at svare: Mere end 50 % % % % % 6 10 % 5 % og mindre Ved ikke Svarene fordeler sig, som vist i figur 8.1. Figur 8.1 Andel borgere med nedsat funktionsevne der modtager tværfaglig rehabilitering. Antal respondenter: respondent,som har svaret ved ikke, indgår ikke i figuren. Andel respondenter %- 11%-2 21%-3 31%-4 41%-5 5+ Andel borgere som får rehabilitering 17

19 Bilag I Respondenternes sammensætning Antal respondenter og svarprocent Inviterede Besvarelser Svarprocent Arbejdsområde Administrative medarbejdere ,1% Administrative ledere , Faglige ledere , Respondenter u. stillingsbetegnelse , Region Hovedstaden , Midtjylland ,8% Nordjylland ,4% Sjælland , Syddanmark ,8% I alt , Ved ikke I stort set alle kategorier har respondenterne haft mulighed for at svare Ved ikke. Det skal bemærkes at der er en stor andel af respondenter der har svaret Ved ikke til spørgsmålene om genoptræning, rehabilitering samt fokus for visitationen ved tildeling af ydelser, jvf. figuren nedenfor. Strategi/drift Projekt/Udviklingsarbejde Behov/Potential Genoptræning Tværfaglig rehabilitering Ved ikke Besvaret Økonomistyring

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Workshop 508 Arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i Danmark og EU SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Anders Kabel, SAM Kortlægning af arbejdsmiljøprofessionelle i DK Gennemført i slutningen

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Sammenfatning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne. En undersøgelsesrapport

SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne. En undersøgelsesrapport SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne En undersøgelsesrapport Socialrådgiveres erfaringer med supervision i regionerne Udgivet af RLTN og Dansk Socialrådgiverforening www.personaleweb.dk

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November,

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November, APPENDIKS Jobcenter survey Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene November, 1 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A Copenhagen N Denmark T: + 33 1 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 111 Stockholm Sweden

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Bilag 1 Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indhold: Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Opfølgning på økonomiaftalen for 2009 - Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Det fremgår af økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og hhv. Danske

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Den kommunale hjemmepleje 2012

Den kommunale hjemmepleje 2012 Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj).

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj). Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen en statuskortlægning november 2015, Dansk Skoleidræt 2015. Dansk

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Bevægelse i skoledagen 2016

Bevægelse i skoledagen 2016 Bevægelse i skoledagen 2016 Udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden Oktober 2016 Bevægelse i skoledagen 2016 Populationsundersøgelse 2016 Udarbejdet af Oxford Research for Dansk

Læs mere

Erfaringer fra praksis. v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann

Erfaringer fra praksis. v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann Erfaringer fra praksis v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann Vi samler kræfterne Herlev Kommune og 5 andre kommuner er gået sammen om kræftrehabilitering. Der er oprettet diagnosespecifikke

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Løsningsbeskrivelsen skal udarbejdes på baggrund af Stevns Kommunes kravspecifikation, og skal detaljeret beskrive,

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Q2 Region 1 / 23. Job Vision A/S. Jobcenteranalyse 2016. Besvaret: 91 Sprunget over: 2. Region Hovedstaden. Region Sjælland.

Q2 Region 1 / 23. Job Vision A/S. Jobcenteranalyse 2016. Besvaret: 91 Sprunget over: 2. Region Hovedstaden. Region Sjælland. Datasæt Q2 Region Besvaret: 91 Sprunget over: 2 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland

Læs mere