Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013"

Transkript

1 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i at udvikle innvatinskraften i lederteamet g blandt medarbejderne i samarbejde med MidtLab. Rehabiliteringsafdelingen består generelt af t udviklingsrienterede afdelinger, sm indgår i mange innvative prjekter, herunder Længst muligt i eget liv. Fr at sikre flyvehøjden ønsker vi, at få en endnu stærkere innvatinsprfil, g at innvatinsarbejdet spredes i hele rganisatinen. Det er et grundlæggende vilkår, at øknmien løbende bliver tilpasset ftest i udfrdrende retning, g at den demgrafiske udvikling går md flere g mere selvstændige ældre. Fr at få pgaven til at hænge sammen med Rehabiliteringsafdelingens øknmi g frventningerne fra brgerne, er det nødvendigt hele tiden at tænke nyt g kreativt i de pgaver, sm afdelingen løser. Samarbejdet med MidtLab starter 1. september Rehabiliteringsafdelingen har siden september 2012 samarbejdet med MidtLab fra regin Midtjylland mkring udvikling af ledere g medarbejders kmpetencer inden fr hverdagsinnvatin. Medarbejderne g lederteamet er intrduceret til nye metder inden fr innvatin, såsm prfessinel nysgerrighed, pluspersn/værtsrlle på tværs af afdelinger g lederteamet har arbejdet med særlige Benspænd (frstyrrelser sm sætter nye perspektiver i bevægelse). Med pluspersn rllen menes, at man følger en kllega en halv arbejdsdag, i løbet af besøget løser pluspersnen en uvant pgave g reflekterer ver nye vinkler på praksis sammen med værten. Vi er blevet trænet i at være prfessinelt nysgerrige, sætte lup på arbejdsmetder, reflektere ver tværgående samarbejde g tænke nye brgerrelatiner. Der er gennemført en inspirerende temadag fr alle i Rehabiliteringsafdelingen den Aktuelt gør Hjælpemiddelafsnittet g GenptræningsCentret klar til at frtsætte GIV SLIP tænkningen g de nye metder på egen hånd g samarbejdet med MidtLab afsluttes Implementering af frløbsprgram fr rehabilitering af brgere med en nyerhvervet hjerneskade Rehabiliteringsafdelingen har mdtaget kr. fra Indenrigs- g Sundhedsministeriet til prjektet En styrket interdisciplinær rehabilitering af vksne med en nyerhvervet hjerneskade. Prjektet strækker sig fra g har til frmål, at implementere det natinale frløbsprgram på senhjerneskademrådet, tilpasset Fredericia kmmunes eksisterende tilbud. GenptræningsCentret er hvedaktør i prjektet, men der vil være en tæt invlvering af hele Pleje g Sundhed, Vksen-handicap, Jbcentret, Sygehus Lillebælt g et samarbejde med Klding Kmmune. I prjektet ønskes den interdisciplinære rehabiliteringsindsats styrket på seks mråder: 1. Tværsektrielt samarbejde g samarbejde internt i Fredericia Kmmune

2 2. Graduerede rehabiliteringsindsatser på basalt, avanceret g specialiseret niveau 3. Klarhed på visitatinsretningslinjer til rehabiliteringsindsatser 4. Senhjerneskadekrdinatrfunktin svarende. til 30 timer pr. uge 5. Kmpetenceudvikling til fagprfessiner i Fredericia kmmune 6. Dkumentatin g mnitrering af effekter Senhjerneskadeprjektet kører planmæssigt g er midtvejs i frløbet med implementering af Frløbsprgram fr rehabilitering af vksne med en erhvervet hjerneskade. Frløbskrdinatrfunktinen er frdelt på t ergterapeuter g denne funktin ser ud til at kunne bidrage til bedre sammenhæng, faglig krdinering g tryghed fr brgerne g deres pårørende. Ca. 25 brgere med en nyerhvervet hjerneskade er tilknyttet krdinatrerne i øjeblikket. Aktuelt arbejdes med kmpetenceudvikling g videndeling fr medarbejdere på tværs af afdelinger, sm arbejder med senhjerne mrådet Kræftrehabilitering i Fredericia Kmmune, med afsæt i Frløbsprgram fr kræftrehabilitering g palliatin samt Kræftpakken III Nyere tal fra Kræftens bekæmpelse viser, at der hvert år er ca. 300 brgere i Fredericia Kmmune, sm får en kræftdiagnse. Flere g flere verlever en kræftsygdm i dag, g flere levere længere tid med sygdmmen. Af den natinale udmøntningsplan fr Kræftpakken III fremgår det, at kmmuner g reginer har ansvaret fr implementering af Frløbsprgram fr kræftrehabilitering g palliatin med virkning fra ultim I regi af Sundhedsstrategisk Frum arbejder en tværgående gruppe med frslag til en implementerings- g tidsplan fr kmmunerne. Plejen arbejder med udvikling af den palliative indsats. Der er behv fr at sygehusene bliver mere pmærksmme på at henvise brgere til GenptræningsCentrets tilbud fr kræftramte. Der er behv fr videndeling mellem Fredericia Kmmune, Kræftens Bekæmpelse, Frivilligcentret g aftensklerne på eksisterende tilbud. Det må vervejes m Pleje g Sundhed med frdel kan etablere et krdinerende team g én indgang fr brgeren. Det må vervejes m GenptræningsCentrets nuværende tilbud m fysiske træning,, skal suppleres med kræftrehabilitering sm indehlder fx: patientuddannelse, psyksciale tilbud, ernæringsvejledning, rygestpkurser g pårørende støtte. Der skal gså indtænkes, hvrvidt Sund g Glad g TTA dækker behvet hs den sygemeldte brger med følger efter en kræftsygdm. 15. marts 2013 igangsatte Fredericia kmmune kræftrehabilitering, målrettet vksne med en kræftdiagnse eller følger herefter g sm har et rehabiliteringsbehv. Det tværgående tilbud dækker frløbet fra tidligt kræftstadie g til frløb med senkmplikatiner. I regi af GenptræningsCentret er der etableret et tværgående kræftteam med t kræftkrdinatrer (sygeplejerske g ergterapeut), t fysiterapeuter, en klinisk diætist g en sagsbehandler fra Jbcentret. Det nye tilbud består i at afdække brgerens funktinsevne, fysisk træning, etablere café med temaer sm de kræftramte har behv fr at tale med fagprfessinelle eller hinanden m. Cafe undervisningen frventes først i gang tæt på smmerferien, da teamet kncentrerer sig m den første samtale med kræftkrdinatr, den fysiske træning g kmpetenceudvikling. Kræftrehabiliteringen er

3 etableret i tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse g Støt den pårørende. Kræftteamet udfrdres af, at behvet fr kræftrehabilitering tyder på at være større end de tildelte midler fra kræftpakken III. Flere brgere end frventet viser sig at være så afkræftede, at de har behv genptræning g ernæringsvejledning i hjemmet før hldtræning kan kmme på tale Systematisk tbaksfrebyggelse fr GenptræningsCentrets brgere I periden gennemfører GenptræningsCentret prjektet Systematisk tbaksfrebyggelse i samarbejde med Sundhedssekretariatet. Prjektet er finansieret fra Sundhedspuljen g indsatsen knytter sig til strategiplanen i Fredericia Kmmunes Sundhedsplitik. Prjektets verrdnede frmål er, at endnu flere fredericianere bliver røgfri. Målet er, at der i prjektperiden gennemføres 300 tbaksscreeninger, g at der kntinuerligt gennemføres et rygestpkursus efter Km g Kvit metden. Indsats 1 Uddannelse af persnalet i systematisk screening mkring rygning g ønske m rygestp. Indsats 2 Kmpetenceudvikling til rygestprådgivere efter Km & Kvit mdellen. Indsats 3 Terapeuterne gennemfører en bred screening fr rygning i frbindelse med frundersøgelse til genptræning.. Indsats 4 Brgere sm er mtiveret fr tbaksstp tilbydes rygestpkursus efter Km & kvit knceptet. Indsats 5 Dkumentatin g mnitrering. Indsats 6 Telefnisk pfølgning på deltagerne efter 12 måneder fra de er afsluttet. Systematisk tbaksfrebyggelse er ved at være klar til pstart, sm et nyt tilbud på GenptræningsCentret g i samarbejde med Sundhedssekretariatet. Erg- g fysiterapeuterne plæres i øjeblikket fra Kræftens Bekæmpelse i at gennemføre screening fr rygning, sm en del af den almindelige frundersøgelse til genptræning. T fysiterapeuter /rygestpinstruktører har gennemgået kmpetenceudvikling inden fr KOM & KVIT metden. De første 9 brgere sm er mtiverede fr at deltage på det første rygestp kursus starter den 8. maj Samarbejde med den frivillige sektr Rehabiliteringsafdelingen arbejder med en civilsamfundsfundsstrategi, sm et led i Fredericia Frmer Fremtidens frivillige spr. Strategien udvikles gennem afprøvning af indsatser i praksis g i dialg med brgerne. Målet er at sikre den gd sammenhæng mellem frebyggelse, genptræning g den frivillige sektrs tilbud.

4 Opdateret Rehabiliteringsafdelingen arbejder systematisk med at udvikle samarbejdsrelatiner til frivillige. Det gælder indsatserne mkring frebyggelse, sundhedsfremme g udslusning efter genptræning g vedligehldende frløb. Frebyggende team g medarbejdere tilknyttet det krniske mråde samarbejder m at igangsætte initiativer g prjekter, sm styrker invlvering g samarbejde med frivillige. Eksempelvis: Mtinsfællesskaber fr brgere med KOL Samarbejde mkring afvikling af senirkurser Samarbejde med frivillige instruktører i frbindelse med patientuddannelsen Lær at leve med en krnisk sygdm, Lær at takle krniske smerter, g nyeste tiltag sm starter i august Lær at takle angst g depressin. Samarbejde med Frivilligcentret ved igangsætning af En at følges med Samarbejde med medarbejderne i prjektet LIV Rehabilitering g samarbejde på tværs i kmmunen mkring tale, syn, høre g IKT mråderne Hjemtagelsen af ydelser fra CKHM er gså et vigtigt fkusmråde i Fredericia Kmmune har med virkning fra 1. januar 2012 psagt aftalen med CKHM g hjemtaget syns-, tale- g IKT mrådet. I 2013 fkuseres på følgende indsatser: Hjemtagelse af de sidste enkeltydelser på synsmrådet Brgernes tilfredshed med ydelserne. Tværfagligt samarbejde g rehabilitering i brgerens frløb. Der er etableret 6 netværksgrupper på tværs af fagafdelinger g med Hjælpemiddelafsnittet sm tvhlder. Netværksgruppe vedrørende stammere Netværksgruppe vedrørende børn med kmmunikatinsprblemer Netværksgruppe vedrørende neur-pædaggisk mråde Netværksgruppe vedrørende IKT g rdblindhed Netværksgruppe vedrørende mbility Netværksgruppe vedr. syn Kvalitet g serviceniveau i ydelserne, sm vil munde ud i en kvalitetsstandard fr hvert mråde. Tværkmmunalt samarbejde med kmmuner i det tidligere CKHM fællesskab. Afklaring mkring behv fr frtsat køb af eksterne ydelser i særligt specialiserede tilfælde, herunder samarbejde med VISO. Opdateret Hjælpemiddelafsnittet g øvrige kmmunale afdelinger er rykket tæt sammen mkring specialpgaver g undervisning på tale, syn, høre g IKT mrådet (infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi). Der afhldes tværgående møde 2 gange m året g dette

5 suppleres af samarbejde i faglige netværksgrupper ud fra behv. De største udfrdringer fr Hjælpemiddelafsnittet er at få IKT-mrådet til at fungere ptimalt. Det har eksempelvis været nødvendigt at tilføre teamet flere persnaleressurcer. Hjælpemiddelafsnittet har afhldt møde med Handicaprådet, sm tg gdt imd de nye kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne skal videre til plitisk gdkendelse. 2 Sundhedssekretariatet 2.1. Sundhedsaftaler De nugældende sundhedsaftaler løber fra I efteråret 2012 gennemføres en midtvejsevaluering. I 2013 frventes arbejdet med de efterfølgende sundhedsaftaler påbegyndt Reginen har udarbejdet et udkast til tids- g prcesplan fr Sundhedsaftalerne , g denne er blevet drøftet af Sundhedsudvalget på deres aprilmøde. Der afhldes på tværs af relevante fagafdelinger et internt møde i maj m pmærksmhedspunkter i frhld til de kmmende aftaler Medfinansiering Når data fra 2012 freligger medi 2013 analyseres disse. Sundhedsudvalget frelægges analysen, g det drøftes, hvilke emner, der efterfølgende skal tages p med Sygehus Lillebælt i et møde på administrativt plan De nye tal fr 2012 frventes klar til maj/ juni. Tværgående sektrplitikker: 3 Rehabiliteringsafdelingen 3.1. Fredericia Frmer Fremtiden - Længst muligt i eget liv Visinen fr Længst muligt i eget liv versin 3.0: En kmmune med aktive g ressurcestærke ældre, der gennem frebyggelse, rehabilitering, teknlgi g sciale netværk er længst muligt i eget liv. A. Fkus i 2013 vil være at fasthlde den rehabiliterende g aktive tilgang til brgere tilknyttet Plejen i prjekt Trænende hjemmehjælp g Længst muligt i egen plejeblig. Dansk Sundhedsinstituts øknmiske g rganisatriske evaluering i efteråret 2012, vil danne udgangspunkt fr fremtidige udvikling af Trænende hjemmehjælp. B. Frebyggende hjemmebesøg målrettet ældre med få ressurcer. Der tilbydes frtsat test af ældres funktinsevne. Udvikling af senirkurser g andre aktiviteter, der frebygger fald i funktinsevne g efterspørgsel efter hjemmehjælp frtsætter. C. Med baggrund i resultaterne fra Hjælpemiddelafsnittets prjekt Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelfrmidling (TRH) arbejdes med ny praksis fr hjælpemiddel-

6 frmidling. D. Velfærdsteknlgi, sm fremmer brgerens selvstændige liv, afprøves g implementeres. Opdateret pr A. LMIEL på plejecentrene En gd dag ved egen kraft fik i efteråret 2012 en gd evaluering, g der arbejdes videre med at fasthlde de gde resultater. Flere benheder inddrages, g der arbejdes med at gøre metden endnu mere velegnet fr brgere med demenssygdmme. Evalueringen viste, at denne gruppe nk havde glæde af metden, men i lidt mindre grad end de øvrige brgere. Trænende hjemmehjælp ude i distrikterne: vi afventer frtsat evalueringsrapprten fra KORA. Når den kmmer, vil der blive arbejdet med de anbefalinger, sm rapprten viser. B. Frebyggende hjemmebesøg frtsætter med at tilbyde screening af funktinsevne. Der igangsættes desuden et Frikmmunefrsøg, sm har til frmål at gennemføre frebyggende hjemmebesøg med større fleksibilitet g differentiering hs 75 + årige. C. TRH prjektet er i gang med databearbejdning en g evaluering. Resultaterne frventes mkring smmerferien D. Rehabiliteringsafdelingen deltager med medarbejdere i velfærdsteknlgigruppe. I øjeblikket arbejdes med evaluering af intelligente senge, én-persns liftning, dkumentatin sammen med brgere, inspiratin til træning via APPS Det nære sundhedsvæsen Pleje g Sundhed har Det nære sundhedsvæsen sm fkusmråde i 2013, g der vil være særlig pmærksmhed på: Frebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser g genindlæggelser hs ældre g krnisk syge brgere. Fra indlæggelse til udelæggelse. Kvalitet g sammenhæng i frbindelse med udskrivning fra sygehus til hjemmet, døgnrehabilitering, aflastningsphld eller plejecenter, genptræning g rehabiliterende hjælpemiddelfrmidling. Frebyggelse af sygdm g understøtte brgerens mulighed fr selv at tage hånd m sin sygdm, blandt andet gennem brug af uddannelse af brgere/pårørende g frntpersnale At understøtte frebyggelse, behandling, genptræning g rehabilitering i brgerens hjem g nærmiljø. Indsatserne tænkes sammen med et evt. sundhedshus, sm endnu ikke er færdigbeskrevet. I øjeblikket arbejdes med udflytning af KOL g diabetessklen fra Sygehus Lillebælt. Udflytningen af KOL sklen igangsættes pr. 1. maj 2013 sm prjekt g i tæt samarbejde med lungeambulatriet på Fredericia sygehus. På diabetesmrådet er der ikke skabt klarhed g enighed m en evt. udflytning af sklen Rehabilitering ind i Arbejdsmarkedsafdelingen Aktive rehabiliteringsfrløb fr sygemeldte brgere fregår i tæt samarbejde mellem Jbcentret, GenptræningsCentret, det sciale mråde g Kmpetencecenter Fredericia. Målet er: At den sygemeldte møder et tværfagligt g kmpetent sundheds- g arbejdsmarkedsteam, sm gennem aktive indsatser hjælper brgeren til en raskmelding eller nærmere

7 afklaring i frhld til arbejdsparathed. Fremtiden i Sund g Glad: På baggrund af evalueringen af Sund g Glad g afrapprtering af det landsdækkende prjekt TTA, tages plitisk stilling til GenptræningsCentrets rlle i den fremtidige rehabiliteringsmdel ind i Arbejdsmarkedsafdelingen. GenptræningsCentret indgår frtsat i samarbejdet med Jbcentret mkring rehabilitering af sygemeldte brgere i Sund & Glad. Organisatinsmæssigt er den daglige ledelse af Sund & Glad nu placeret hs Jbcentret, mens ansættelsen g den faglige ledelse af terapeuter g diætist er på GenptræningsCentret. Sund & Glad arbejder på i endnu højere grad at fremstå sm et team i den sygemeldtes rehabiliteringsfrløb. 4 Sundhedssekretariatet 4.1. Sundhedsplitikken g -strategien Sundhedsplitikken g -strategien, der blev vedtaget i april 2012 implementeres ver de næste 2 år. Der er udarbejdet implementeringsplan sm alle relevante fagchefer har mdtaget. Sundhedsudvalget frelægges i fråret 2013 en midtvejsstatus I øjeblikket indsamles status fra kmmunens fagafdelinger, sm indskrives i implementeringsplanen fr sundhedsstrategien, sm en midtvejsstatus. Sundhedsudvalget præsenteres i maj 2013 fr denne midtvejsstatus Bydelssundhed Aktiviteterne frtsætter i de t prjekter i Krskærparken g Sønderparken. Desuden arbejdes der på at gøre bydelsprjekterne mere flerstrengede i samarbejde med fagprfessinelle i andre fagafdelinger i kmmunen. Hermed gennemføres den udviklingspgave, der er beskrevet sm Indsats 21 i Sundhedsstrategien. I 2013 pstartes arbejdet med at udvikle det endelige evalueringsdesign fr de t prjekter, der slutter i Sundhedsudvalget valgte at udskyde beslutning m fremrykning af prjektafslutning i Krskærparken med et år, til efter afhldelse af et dialgmøde mellem Sundhedsudvalget g frivillige fra Sundhedsprjektets aktiviteter. Frmålet var at drøfte, hvrdan aktiviteterne under Sundhedsprjektet kan frankres i fremtiden. Frivillige bebere har nedsat freningen Krskær g næste skridt er, at freningen sammen med Sundhedssekretariatet kmmer med et bud på, hvilke aktiviteter, der frtsat er brug fr støtte til g hvad der gradvist kan verdrages til de frivillige. Sundhedsudvalget skal på baggrund af dette tage endelig stilling til, hvrnår g hvrdan prjektet skal verdrages. I Sønderparken frtsætter prjektet sm planlagt. Her er der påbegyndt et samarbejde

8 med jbcenteret, hvr ledige bebere tilbydes en flerstrenget indsats, der både ser på en styrkelse af den enkeltes jbmuligheder g tilbyder en sundhedsfremmende indsats gennem bl.a. mtin, kstvejledning, sundhedstjek g samtale.

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Status på forebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kommune

Status på forebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kommune Status på frebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kmmune Baggrund I maj 2012 fik Sundheds- g msrgsudvalget sidste gang frelagt en status på Frebyggelsesmrådet. Der blev dengang besluttet enkelte justeringer

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001 [Finansministeriet] [Indenrigs- g Sundhedsministeriet] Oversigt ver kræftinitiativer siden 2001 2002 Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Denne plan har blandt andet sm målsætning at reducere antallet

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Udbudsplitik 2016 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere