Optimeret slæderegulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimeret slæderegulering"

Transkript

1 Forord Denne rapport dokuenterer arbejdet ed projektet Optieret læderegulering på 6. eeter. Projektet er udført i perioden februar 003 til aj 003 på Aalborg univeritet, Intitut for Elektronike yteer, Afdeling for Procekontrol. Projektet er udført i aarbejde ed Bang & Olufen, ed Henrik Fløe Mikkelen o kontaktperon. Målgruppen for denne rapport er peroner, der er intereerede i regulering af Cdafpillere. Det forudætte at læeren har et kendkab til regulering varende til tuderende på 6. eeter procekontrol. Bagert i rapporten finde bilag og appendik. Her finde ogå en Cd ed alt oftware brugt i projektet, at rapporten på elektronik for. Bagert i rapporten er deuden noenklaturlite og litteraturlite. Kildehenvininger krive i tekten o f.ek. [Boden, 995], o henvier til punktet i litteraturliten af ae navn. Vi vil gerne takke Carten Poulen og Enrique Vidal Sanchez for dere velvillige aitance under projektforløbet. Agnar Kenneth Nygaard Fleing Olufen Jakob Krogh Laren Jakob Marolin Toke Koutrup Toy Mikkelen Side

2 Side

3 TITEL: Optieret Slæderegulering TEMA: Reguleringteknik PROJEKTPERIODE: 3. februar - 7. aj, 003 PROJEKTGRUPPE: 03gr633, Aalborg Univeritet GRUPPEMEDLEMMER: Agnar Nygaard Fleing Olufen Jakob Krogh Laren Jakob Marolin Toke Koutrup Toy Mikkelen VEJLEDER: Palle Anderen, Lektor KONTAKTPERSON B&O: Henrik Fløe Mikkelen Oplag: 9 ANTAL SIDER: 30 APPENDIX/BILAG: 4 (7 ider SIDER IALT: 47 Aalborg Univeritet Afdeling for procekontrol Frederik Bajervej 7c DK-90 Aalborg SØ Denark Tlf: Fax: Eail: Bang og Olufen Audio Viual A/S Peter Bangvej 5 DK-7600 Struer Denark Tlf: Eail: Billeder på foride: Beoound 3000 Beolab 4000 SYNOPSIS: Dette projekt ohandler kontruktion af en regulator til læden i en Cd-afpiller, at bygning af et PSD-Syte og ipleentering af et allerede færdigt Cd-yte 00, til at udvikle og tete reguleringen på. Udgangpunktet er taget i Procekontrollinien tudie-ordning for 6. eeter, hvor der er lagt vægt på odellering og regulering. Ideen ed lædereguleringen er at forbedre en allerede ekiterende regulering, ved at gøre reguleringen til lædeotoren dæpet og kontinuert, for herigenne at iniere fortyrrelen af radialactuatoren. Den færdige regulering er blevet optieret i forhold til den nuværende og er blevet tetet ved iulering og ipleentering i PSD-yteet. Side 3

4 Side 4

5 TITLE: Optieret Slæderegulering THEME: Feedback Control PROJECT PERIOD: February 3. May 7., 003 PROJECT GROUP: 03gr633, Aalborg Univerity GROUPMEMBERS: Agnar Nygaard Fleing Olufen Jakob Krogh Laren Jakob Marolin Toke Koutrup Toy Mikkelen SUPERVISOR: Palle Anderen, Lektor CONTACT B&O: Henrik Fløe Mikkelen NUMBER OF COPIES: 9 PAGES: 30 ENCLOSURES: 4 (7 page TOTAL NUMBER OF PAGES: 47 Aalborg Univerity Departent of Control Engineering Frederik Bajervej 7c DK-90 Aalborg SØ Denark Tlf: Fax: Eail: Bang og Olufen Audio Viual A/S Peter Bangvej 5 DK-7600 Struer Denark Tlf: Eail: Front-page picture: Beoound 3000 Beolab 4000 ABSTRACT: Thi project deal with the contruction of a controller for the ledge in a CD player and contruction of a PSD-yte and ipleentation of an already built CDyte 00, ued for deigning and teting the controller. The bai of the project i the Control branch curriculu for the 6 th eeter. Ephai lie upon odelling and controlling. The idea of the yte i to iprove an already exiting controller by deigning a daped and continuou controller for the ledge otor and hereby iniie the diturbance of the radial actuator. The coplete controller i optiied copared with the exiting and i teted by iulation and ipleentation in the PSDyte. Side 5

6 Indholdfortegnele INDLEDNING CD-SYSTEMETS OPBYGNING Cd en opbygning Cd-otor Slæde Optik Pickup Radial actuator Foku actuator DET INITIERENDE PROBLEM REGULERING AF SLÆDEMOTOR I LØBEVÆRK Hardware Software Cd-yte I/O-kort Lyenor DELKONKLUSION Løningforlag Afgrænning Probleforulering Kravpecifikationer... 9 HARDWARE DET SAMLEDE CD-SYSTEM I/O-KORTET MED DRIVER-SOFTWARE Analye af oftwaren Realtid Det ekiterende oftware Afvikling af ekiterende oftware Sapling Anvendele af oftware CD-SYSTEM Inputoduler Driveroftware til inputoduler Outputoduler Driveroftware til outputoduler Strøoduler PSD-SYSTEM Laer aktivering Laer foku Signal kopiering PSD Driveroftware til PSD-odul TILPASNINGSHARDWARE DATA-BEHANDLING VHA. MATLAB DELKONKLUSION MODELLERING DC-MOTOREN DC-otoren elektrike del DC-otoren ekanike del Beteele af ukendte paraetre for DC-otoren Motoren belatning MODELLERING AF GEAR Gearforhold MODELLERING AF RADIAL ACTUATOR Elektrik yte Side 6

7 3.3. Mekanik yte Salet odel Paraeter beteele SAMLING AF DEL-MODELLER Saenætning af otor, gear og læde Saenætning af otor-gear-læde og radial actuator ANDRE PÅVIRKNINGER PÅ MODELLEN Gear og læde Motor Radial actuator MODEL VERIFICERING Verificering af radial actuator Verificering af otorlædeodel DIVERSE MODELLERINGER Cd-yte PSD-yteet KONKLUSION REGULERING SAMLET REGULERINGSSLØJFE MÅLING OG SIMULERING AF DEN OPRINDELIGE REGULERING Siulering REGULERING AF SLÆDEMOTOR Tiddoæne pecifikationer Regulator valg Dienionering af regulator paraetre Stabilitet Digital ytebekrivele og z-tranforation Faedelay for det digitale yte Stabilitet for det digitale yte REGULERING AF RADIALACTUATOR IMPLEMENTERING I SOFTWARE SIMULERING AF OPTIMERET REGULERING SAMMENLIGNING AF PULS- OG KONTINUERT REGULERING DELKONKLUSION TEST TEST AF PSD-SYSTEMET Forål Tetoptilling Modultet af driveroftwaren Modultet af tilpaninghardwaren Sytetet af PSD-yteet Tetreultater MODULTEST AF SLÆDEREGULATOR OG RADIALACTUATOR Forål Tetoptilling Tet Tetreultater SYSTEMTEST AF REGULATORERNE Forål Tetoptilling Tet Tetreultater TEST AF CD-SYSTEM Forål Tetoptilling Modultet af hardwaren... Side 7

8 5.4.4 Modultet af driver-oftwaren Sytetet af Cd-yte Accepttet Tetreultater DELKONKLUSION KONKLUSION STUDIEORDNINGEN OG PROJEKTFORSLAGET Studieordning Projektforlaget OPNÅEDE RESULTATER I FORHOLD TIL KRAVSPECIFIKATIONEN Mekanik Hardware Software Regulatorerne OPSUMMERING AF DELKONKLUSIONER På baggrund heraf kan det for projektet konkludere at: ÆNDRINGER OG PRODUKTMODNING LITTERATUR BØGER PROJEKTRAPPORTER MANUALER INTERNETSIDER DATABLADE KILDEKRITIK BOGLIG MATERIALE INTERNET MATERIALE NOTER FRA UNDERVISNING PROJEKTRAPPORTER Side 8

9 Indledning Dette kapitel indeholder probleanalyen, og delkonkluionen på kapitlet indeholder ålede elve probleforuleringen. Ført gennegå Cd-løbeværket opbygning og virkeåde, ed henblik på at kunne optille det efterfølgende initierende proble. Herpå følger en analye af de ekiterende hardware- og oftwarekoponenter, for til idt at optille de afluttende kravpecifikationer. Kapitlet opdele i følgende afnit: Cd-yteet opbygning Det initierende proble Regulering af lædeotor i løbeværk, herunder: Hardware Software Cd yte 00 I/O-kort Lyenor Dette gøre ed henblik på at kunne: Afgræne enet, Optille en probleforulering Frekoe ed de indledende kravpecifikationer til reguleringen af løbeværket.. Cd-yteet opbygning Dette afnit ohandler den grundlæggende opbygning af en Cd og et Cd løbeværk, herunder: Lagring af data på en Cd, opbygning af en optik laerpickup, poitionering af laertrålen på en Cd og rotationtyring af en Cd kive. So det kan e på Figur, betår et typik Cd løbeværk af en læde, hvorpå en optik laerpickup er påonteret. Slæden bevæger ig i radialretning under Cd'en og følger her dataporet på denne. Laerpickuppen betår af fire dele: En halvlederlaer, et fotodiode array, en foku actuator og en radial actuator. Side 9

10 Figur Et typik Cd-løbeværk (Lånt fra [Ewing, 003].. Cd en opbygning Sporet på en Cd ligger o på en LP, det vil ige at der er et langt por, der trækker ig o en piral fra okring hullet i idten til yderkanten. I poret ligger den ønkede data i digital for, ved hjælp af pit, der tår på en plan overflade, land. I odætning til en LP tarte læningen af Cd en indefra. Laeren kal køre over poret ed en kontant hatighed, da det ikke er en pit eller land der angiver henholdvi 0 og. Det er deriod elve kiftet fra land til pit eller ovendt, der giver et, en en ekven uden kift giver et 0. Standarden for den uik, der ligger på en alindelig Cd er 6 bit aplet ved 44, khz. Da der er to kanaler i tereo, giver dette 3 bit ved 44, khz. For at opnå et ulig data på en Cd, kunne det være henigtæigt at lægge denne data Side 0

11 direkte ned på Cd en, en dette ville give et uhenigtæigt reultat, idet fejl ville optå for ofte [Boden, 995]. Derfor er data lagt i det åkaldte EFM A forat. EFM foratet er et forat, der kal ørge for at undgå vie typer af fejl. Dette opnå ved at de 3 bit dele op i 4 byte, o derefter behandle hver for ig. byte lave, via en lookup-table, o til 4 bit. En byte giver 56 uligheder og er derfor det indte antal uligheder EFM foratet kal give. 4 bit giver 6384 uligheder, en for at udelukke fejl er f.ek. bit kobinationen ikke tilladt i EFM foratet. Efter at alle regler er opfyldte er der 67 kobinationer tilbage [Boden, 995]... Cd-otor Cd-otoren er en otor af typen peranent agnetieret DC-otor. Motoren opgave er at pinde Cd en rundt ed en varierende hatighed fra 4 rp til 9 rp. Dette gøre for at ikre at Cd en bliver læt ed en kontant hatighed, når det piralforede por kal følge...3 Slæde Denne del af Cd-løbeværket betår af tre hoveddele. En DC-otor, en gearing og elve læden. DC-otor og gearing bruge til flytte læden hen over overfladen af Cd'en. På elve læden finde den optike pickup. I fællekab ed de actuatorer, der tyrer foku og radial poringen, kal læden kunne flytte pickuppen jævnt hen over Cd-overfladen, ålede at alle data bliver læt...4 Optik Pickup Grundprincippet for den optike pickup er, at den virker ved at ende en laer tråle ned på Cd-pladen, detektere det reflekterede ly og okode denne til digitale ignaler. Selve laertrålen, der generere af en laerdiode, ende igenne forkellige filtre og optik inden trålen raer Cd-kiven. Optikken i den optike pickup, e Figur, ørger for at plitte laertrålen op i tre tråler: En hovedtråle, o bruge til fokuering og til aflæning af data på Cd-pladen, at to idetråler o anvende til poring af laertrålen. A Eight-to-Fourteen Modulation Side

12 Figur Optikken i Cd-løbeværket (Lånt fra [Poulen, 003] De tre laertråler ende herefter igenne et filter, o betår af et polarierende prie, der filtrerer de returnerede laertråler fra de afendte. En kolliation line parallelierer de tre laertråler og et ¼-bølge filter ørger for at faeforkyde laertrålerne ed 45º. Endelig aler den idte line laertrålerne, å de raer Cd-pladen ed en alet trålebredde på 800 µ. Strålen raer dog data laget ed en trålebredde på µ, da det er dette lag der fokuere på. Deuden afbøje laertrålen ogå på grund af forkel i brydningindeket ielle luft og elve pladen. Figur 3 Fotodioderne (Lånt fra [Poulen, 003] Når trålen reflektere fra Cd-pladen og returnere igenne optikken, vil trålen igen blive faeforkudt 45º igenne ¼-bølge filteret, ålede at de returnerede tråler nu er faeforkudt ed i alt 90º. Dette gør det uligt at filtrere de reflekterede tråler fra de afendte i genne det polarierende prie, o reflekterer de odtagne tråler hen på Side

13 detektorerne, e Figur 3. Hovedtrålen raer en detektor, kaldet hovedpletdetektoren, o betår af i alt tre fotodioder, e Figur 4. Er laertrålen i foku rae de to øverte fotodioder af lige eget ly og genererer derfor den ae trø. Figur 4 Hovedpletdetektoren (Lånt fra [Poulen, 003] Er laertrålen deriod ikke i foku, vil den ene fotodiode odtage ere ly og dered generere ere trø. Forkellen ielle de to fotodioder genererede trø anvende til at tyre actuatoren, der tiller den optike pickup foku. Sidetrålerne, o raer to ideplet fotodioder, ørger for poringen af laertrålen, e Figur 5. Returnere der forkellige ignaler fra de to fotodioder, er hovedlaertrålen placeret ved iden af dataporet, og da laertrålen ogå kan være placeret lige i idten elle to datapor, hvorved differencen på fotodioderne ignaler ogå er lig nul, tjekke uen af ignalerne ogå. Suen vil her være tørt hvi laertrålen er placeret i idten, og indt hvi denne er placeret korrekt i dataporet. Ud fra die inforationer generere herefter tyreignaler til radial actuatoren. Figur 5 Radialporing, B er optial (Lånt fra [Poulen, 003] Den nederte fotodiode anvende til at opale data fra Cd-pladen, hvilket igen gøre ved at fotodioden genererer en trø ud fra den odtagne ly ængde. Alt efter o laertrålen raer en land eller en pit på Cd-pladen, returnere der ikke den ae ængde ly. Lyængden beteer ålede o de odtagne data kal læe o et 0 eller. Alle fe lydioder ignaler ale i en ervo proceor, o dered regulerer foku actuatoren, radial actuatoren og læde-otoren. Hatigheden på Cd-otoren regulere ved at åle på antal odtagne bit/ i bufferen i ervo proceoren. Side 3

14 ..5 Radial actuator Til fin-poitioneringen af laeroptikken benytte den åkaldte radial actuator, der flytter fokulinen i ae retning, o læde poitioneringen, dog ed en bedre opløning. Radial actuatoren er opbygget o en voice-coil otor, o ogå kende fra højttalere, og ed denne er en bevægele på ± 0,6 i radialretningen af Cd'en ulig. Selve voice-coil otoren betår, o det kan e på Figur 6, af tre dele: En peranent agnet, to poler og et fjedreophæng. Selve fokulinen er påonteret ed polerne på en holder, der er ophængt i det førnævnte fjedreophæng på læden. Spolerne er placeret tæt op af den peranente agnet, o ogå er onteret på læden. Alt efter o polerne herefter påtrykke en pænding ed en polariering på enten den ene eller den anden åde, flytter hele ophænget ig tilvarende i enten den ene eller den anden retning. Inden radial actuatoren begynder in egentlige regulering af poringen, initialiere reguleringen å denne tilpae den aktuelle Cd reflekterede lyængde. Figur 6 Laerpickuppen..6 Foku actuator Til jutering af laeroptikken fokuering på Cd-kiven, anvende en foku-actuator. Foku-actuatoren er ligeo radial-actuatoren opbygget o en voice-coil otor ved hjælp af en peranent agnet, en pole og et fjedreophæng. Dette kan e på Figur 6. Ved at påtrykke en pænding kan pickuppen poitionere, å der opnå optial fokuering. Beregningen af den optiale poition ker ud fra ålte trøforkelle i hovedpletdetektoren, e afnit..4. På ae åde o radial actuatoren initialiere reguleringen til foku actuatoren ved optart.. Det initierende proble Ud fra teaet på 6. eeter: Reguleringteknik, vælge det at opbygge en reguleringprototype til tyring af læden i et VAU 53 løbeværk. Dette gøre i et aarbejde ed Bang & Olufen (B&O, o bl.a. anvender VAU 53 i Cd afpilleren BeoSound 3000 (BS Af projektoplægget fregår det, at den ekiterende tyring af læden har vie vagheder, idet tyringen næret er en åbenløjfe regulering. Når læden ønke flyttet, påtrykke lædeotoren en række puler ed tigende aplitude, indtil otoren og læden flytter ig. Regitreringen af flytningen, ker dog ført helt ude i laeroptikken, og en egentlig åling af otoren odrejning og lædeforkydning have derfor ikke. Grunden til denne pultyring kal finde i, at det ekanike yte er underlagt ukendte faktorer o f.ek. friktion, lip og lør, der uuliggør at forudige Side 4

15 hvorlede otor og læde vil bevæge ig ved et givet inputignal. Sagt ed andre ord betyder det, at der kal regulere på et ulineært yte. Et andet proble er riikoen for at laerhovedet iter et por ved afpilningen af Cd en. Ved at give otoren nogle kub af tigende aplitude, overvinde de førnævnte faktorer på et tidpunkt og læden flytter ig herefter. Titlen for projektet er derfor valgt o: Optieret læderegulering. Herudfra er det initierende proble, o probleanalyen i dette kapitel vil behandle, blevet foruleret o: Kan den ekiterende regulering af læden i VAU 53 løbeværket optiere, ved en kontinuert regulering af lædeotoren?.3 Regulering af lædeotor i løbeværk So udgangpunkt for optillingen af en ny regulering til lædeotoren, tage produkterne fra to tidligere projekter i brug, herunder: Lyenor fra Modellering af lædeyteet i et CdM løbeværk [Dzanovic et al., 003] og Cd yte 00 fra Cd-regulering [Poulen, 003], der henholdvi uliggør at åle den abolutte poition på laeren i løbeværket og at åle og tyre paraetre i løbeværket elektronik. Nedenfor er de væentligte dele af de overvejeler, der er gjort i forbindele ed analyen af anvendeligheden af delkoponenterne til reguleringforålet angivet. For overkueligheden kyld er der kun angivet de tyrende paraetre for den endelige afgrænning, probleforuleringen og de optillede kravpecifikationer, o de fregår af delkonkluionen til kapitlet..3. Hardware Den ekiterende hardware, til løbeværket, tår ikke til at ændre på, idet dette er udlagt på print. Uiddelbart er der heller ikke ulighed for at overtage tyringen af delkoponenter på tyreelektronikken, uden at dette vil kræve et tørre indgreb. Under afnit.3.3, Cd yte 00, er løningen på dette proble dog bekrevet, hvorfor det ikke yne koteffektiv at arbejde videre på elv at ændre på hardwaren. Herudover kan der naturligvi optå behov for at lave forkellige hardwaredrivere, for at tilpae yteerne..3. Software Den ekiterende oftware til tyreelektronikken til løbeværket, er ikke tilgængelig o kildekode, hvorfor oftwaredrivere. ikke kan genbruge herfra. Grundprincipperne er dog bekrevet i datablade. og die grundprincipper kal naturligvi følge. Den nye oftwaredel vil betå af de prograer, der kal lave til at regulere lædeyteet. Der kal ålede kontruere drivere til interfacet til otorer, actuatorer og enorer at elve reguleringoftwaren. Softwaren kontruere i prograeringproget C/C og en evt. brugerflade kan kontruere ved hjælp af Borland Builder, hvilket begge er værktøjer o er til rådig og o gruppeedleerne alle har kendkab til..3.3 Cd-yte 00 Cd-yte 00 er udviklet og bygget af elever ved Aalborg Univeritet og enet bekrevet i Carten Poulen afgangprojekt: Cd-REGULERING. Syteet giver ulighed for at onitere de forkellige enorer, otorer og actuatorer og ed en indre tilpaning Side 5

16 at iulere input til yteet og overtage tyringen af output fra yteet. Dette åbner en ulighed for at betee det ekiterende yte karakteritik. Ved kontruktion af en ny regulering, er der ålede åbnet ulighed for, at kunne aenligne de to reguleringer og dered øge at eliinere en del af de kendte uleper ved det oprindelige yte. Cd-yte 00 giver ligelede ulighed for at kifte ielle den oprindelige regulering og den optierede regulering, en en Cd afpille. På den åde er det uligt at lade det oprindelige yte tå for initialieringen af reguleringerne til foku og radial actuatorerne..3.4 I/O-kort I/O-kortet, Nudaq PCI-98, kan ed de uligheder, o kortet har jf. databladet uiddelbart tillutte en PC og kan køre i Window eller DOS. So en del af Cd Syte 00 er der udviklet oftware til I/O-kortet, hvoraf dele kan bruge i projektet..3.5 Lyenor Der er kontrueret en lyenor i et tidligere afgangprojekt af gruppe 737D [Dzanovic et al., 003]. Senoren benytte til at kunne betee placeringen af laertrålen fra pickuppen. Denne lyenor virker ålede, at den leverer to trøignaler, der varierer i tørrele i forhold til hinanden, alt efter hvor laertrålen befinder ig på lyenoren. Selve det lyføloe eleent i lyenoren kalde en PSD, og den leverer to trøignaler der konvertere til en pænding. Spændingen benytte å til at betee/beregne laerlyet placering. Med en indre tilpaning af hardwaren kulle det være uligt at koble lyenoren til I/Okortet, e afnit.3.4. Det er hered uligt at e hvorlede den oprindelige og den optierede regulering opfører ig i forhold til hinanden, ved at onitere laerprikken ed lyenoren. Herudover kan lyenoren anvende i udviklingfaen af reguleringen, ved at lade PSD en være enor i tilbagekoblingen (herefter benævnt PSD-yteet, å en iplificeret regulering ført kan tete herpå, inden denne ipleentere i det fulde yte (Cd-yte Delkonkluion Delkonkluionen er opdelt i tre afnit: Løningforlag Afgrænning Probleforulering Kravpecifikationer.4. Løningforlag Målet ed dette projekt er at kontruere en optieret løning på reguleringen af lædeotoren i et løbeværk. Dette kunne tænke gjort ved at lave en kontinuert regulering af lædeotoren, ed indre fortyrreler af radialreguleringen end den oprindelige regulering til følge. Tidligere i rapporten i afnit.; Det initierende proble, blev det nævnt at nogle af probleerne ed løbeværket er uleper i den ekanike del, åo lør og friktion. Det er die uleper, o det i dette projekt øge at eliinere ved bl.a. at gøre tyreignalet til Side 6

17 otoren overdæpet og kontinuert, egenkaber der kan opnå ed en enkelt løjfe regulering. Til at tete dette kan det ekiterende Cd-yte 00 anvende ved evt. at koble et PSDyte hertil å laerpickuppen abolutte poition kan betee..4. Afgrænning Der kal udvikle en optieret regulering af læden til VAU 53, hvorfor prioritet kal give til odeldannele, kontruktion af regulator og tet. Groft vil dette ige at der tidæigt prioritere ålede: åned til probleanalye, åned til odeldannele, optilling af PSD-yte og enere Cd yte 00. åned til udvikling af regulering og iulering oftware, åned til tet. Projektgruppen betår af ek peroner hvilket giver ulighed for opplitning i indre arbejdgrupper af en til fire and og dered ideløbende udvikling af flere oduler. Saenholdt er opdelingen i tid og peronel reourcer ud o på Figur 7. Ud over tid og peroner er det noralt ogå nødvendig ed en økonoik prioritering af projektet. Da det i projektet øge, ikke at ændre på den ekanike eller hardware opbygningen, ligeo det forudætte at PSD-yteet kan bygge og Cd yte 00 kan anvende ed iniale tilpaninger, vil de økonoike udgifter være begrænede, hvorfor dette er udeladt. Figur 7 Reourcefordeling i projektperioden.4.3 Probleforulering På baggrund af en analye af den nuværende læderegulering virkeåde, øge kontrueret en prototype til en optieret regulering, ved at gøre tyreignalet til lædeotoren dæpet og kontinuert. Herigenne øge virkningen fra lør, friktion og lip i det ekanike yte inieret. Til analye af den ekiterende regulering at til kontruktion og tet af den optierede regulering; bygge og anvende et PSD-yte aen ed det ekiterende Cd-yte 00, koblet via et I/O-kort, Nudaq PCI-98 til Side 7

18 en PC. Reguleringen vil blive genneført på PC en og oftwaren kontruere i prograeringproget C. Herudover ønke ogå det ekiterende yte håndtering af de førnævnte uligheder bekrevet, hvortil en Cd-kive ætte til afpilning på et løbeværk koblet til Cd-yte 00(herefter benævnt ater, og derudover koble et ektra løbeværk (herefter benævnt lave til Cd-yte 00, dered kopiere tyreignalerne fra ater løbeværket til lave løbeværket, ålede at lyenoren kan onitere laerpickuppen bevægeler under afpilning, kaldet PSD-yteet. PSD en indgår ålede i to konfigurationer. I kontruktion faen af et iplificeret reguleringyte, hvor PSD en indgår o enor i tilbagekoblingen. Og enere i tetfaen, når reguleringyteet kal ipleentere i Cd-yte 00, hvor PSD en indgår o en del af lave løbeværket til onitering. Figur 8 Blokdiagra af Cd-yte 00 plu PSD-yte Dette gøre ed henblik på enere hen, at kunne aenligne de opnåede reultater fra den optierede regulering ed den oprindelige regulering. Tet optillingen kan e på Figur 8 og kontruktion optillingen kan e på Figur 9. Figur 9 Blokdiagra af PSD indat o tilbagekobling På Figur 0 e hvordan oftwaren hertil opbygge. So det e dele oftwaren i to dele: Regulering-oftwaren, o indeholder beregninger af reguleringen. Driver-oftwaren ørger for kounikationen elle I/O-kortet og Regulering-oftwaren. Side 8

19 Regulering-oftware Funktionkald Returværdier Driver-oftware Figur 0 Organiering af oftwaren. Kapitel Hardware behandler Driver-oftwaren og Regulering-oftwaren bliver behandlet i 4. Kapitel Regulering..4.4 Kravpecifikationer So det ligelede e af Figur 8, og probleforuleringen, afnit.4.3, å vil det ikke uiddelbart være uligt at ipleentere løningen i det oprindelige yte, uden vidtgående odifikationer, hvorfor der ikke tille krav hero. Det alede yte kal være odulopbygget og i grundprincippet, følge de oprindelige funktionprincipper for at lette en evt. enere ipleentering. Reguleringen kontruere indledningvi til at indgå ed PSD en o tilbagekobling og enere øge reguleringen ipleenteret i Cd-yte 00. Syteet udvikle ed følgende oduler og krav hertil: Mekanik Den ekanike opbygning af VAU 53 å ikke ændre. Motor. gear: Den anvendte otor er en peranent agnetieret DC otor. Modellen hedder FF- 030PK Krav til I/O-kortet: analog udgang, -6 V og ax 0,43 A. Actuator: Den anvendte actuator er opbygget o voice-coil otor. Krav til I/O-kortet: analog udgang, 0-3 V og 96 A. Hardware Den givne hardware opbygning af VAU 53 å ikke ændre, bortet fra de ændringer o allerede er foretaget ved opkoblingen ed Cd-yte 00 og de uligheder dette giver for forkellige konfigurationer. Hardwaren kal generelt kunne aenkoble o vit på Figur 8. PC: PC'en er givet fra univeritet ide og følgende data kal her frehæve: Styreyte: DOS/Window 98, CPU: P3 I/O-kort: Det anvendte I/O-kort, Nudaq PCI-98, er givet fra univeritet ide og opætte i en konfiguration, o varer til de krav der tille af Cd-yte 00, PSD, otor, at actuator. Kortet tiller krav o at PC en kan køre i Linux, Window eller DOS. Cd-yte 00: Side 9

20 Krav til I/O-kortet: 4 TTL input og 4 TTL output. Lyenor: Hardwaren kal ændre ålede at outputtet bliver kopatibel ed det givne I/Okort. Krav til I/O-kortet: analoge input ±5 V. Software Modulerne kal kunne fungere uafhængigt af hinanden, fortået ålede, at det kal tiltræbe, at et odul kan udtage og ertatte ed et andet tilvarende odul, ved kun at ændre på nogle få drivere i oftwaren og at die paraetre er alet i en fil i oftwaren, e Figur. Lyenor R R D D Regulering Motor Aktuator Figur Goaa diagra af den optierede regulering Driveroftware til Cd yte 00: Skal kontruere ålede at oniteringdata kan aflæe og logge via I/O-kortet. Driveroftware til Lyenor: Skal kontruere å poitionen på lyenoren kan aflæe, via I/O-kortet. Regulator: Skal kontruere ålede at der opnå en bedre regulering end den ekiterende. Driveroftware til Motoren: Kontruere ålede at der krive til en af I/O-kortet analoge udgange. Driveroftware til Actuatoren: Kontruere å der krive til en af I/O-kortet analoge udgange. Regulatorerne Kontinuert læderegulering. Side 0

21 Følgende fortyrreler tænke her indlagt B : o Koncentriitet op til 40 µ. o Freedlegeer/rider i den genneigtige overflade op til 300 µ i diaeter. o Bobler i den genneigtige overflade op til 00 µ i diaeter. Med Miniu 0 ielle fejlene i punkt og 3. Fortyrrelerne tænke indlagt oftwareæigt eller ved afpilning af tet Cd. De her optillede kravpecifikationer er indledende og vil enere i kapitel, 3 og 4 blive uppleret, uddybet og konkretieret. Senere vil de alede krav indgå o tet paraetrene i 5. Kapitel Tet. B Jf. Eca-30 Side

22 Side

23 Hardware Kapitlet ohandler en gennegang af hardwaren bag Cd-yte 00 og PSD-yteet og det dertil tilhørende driver-oftware. Med andre ord yteet, o gør det uligt at onitere og overtage reguleringen af løbeværket. Derudover ohandler kapitlet en bekrivele af I/O kortet, der kal bruge til at opale inforationerne fra lyenoren og Cd-yteet, at behandlingen af die inforationer, der bl.a. kan anvende til at betee laerpickup en poition. I forlængele af gennegangen af hvert tykke hardware, bekrive det tilhørende tykke driver-oftware.. Det alede Cd-yte Det alede Cd-yte betår af flere dele, hvor den priære del er tereoanlægget BeoSound 3000 (BS3000 fra B&O. Video Audio Unit 53 (VAU er her udtaget af tereoanlægget, opat på en lodret plade og tilføjet hardware, for at gøre det uligt at onitere og evt. tyre denne. Hardwaren er igen tilluttet et I/O-kort (Nudaq PCI-98 ålede at oniteringen og regulering foretage fra en PC. Dette kalde alet for Cdyte 00. Figur Cd-yte 00 ed PSD-yte Foruden Cd-yte 00 har gruppen tilføjet hardware og en Slave VAU, hvor hardwaren kopierer tyreignalerne til Radial-actuatoren (Ra, Slæde-otoren (SL, B&O V ref og B&O V ref. Herudover er der tilluttet en PSD o aflæer Slave VAU laeren poition, ved ignalerne V dif og V u, o herefter opale af PC en. Det oprindelige yte Cd-yte 00 er Mater, Cd-yte, I/O-kort og det af gruppen tilføjede er Kopiering Hardware, PSD og benævne alet o Cd-yte 00 ed PSD-yte (eller bare Cd-yte, e Figur. Dette alede Cd-yte anvende til at tete det optierede yte og holde reultatet op iod det oprindelige yte. Følgende ignaler kal opale ved brug af Cd-yteet: x radialdiodeignal (idepletdetektorer (reg x focudiodeignal (hovedpletdetektor Side 3

24 Radial actuator trø Slædeotor trø Slæde tyreignal Radial tyreignal PSD u (reg PSD differen (reg Altå i alt 0 ignaler, o kal benytte til at analyere Cd-løbeværket virkeåde. Af die ignaler benytte nogle i regulering øjeed. Ud for die er krevet (reg. I forbindele ed regulering, kal følgende ignaler ende til Cd-yte 00: Slædeotor tyreignal Radial actuator tyreignal. I/O-kortet ed driver-oftware I dette afnit bekrive det oftware der behøve, for at få hardwaren i Cd-yte 00 ed PSD-yte til at kounikere ed PC en. Afnittet opdele i en analye af hvad oftwaren forål er, det ekiterende oftware og denne virkeåde, at overvejeler vedrørende anvendele af dette... Analye af oftwaren Softwaren til det alede yte har to forål: Indaling af data der koer ind til I/O-kortet ved afpilning. Indaling af data, at afvikling af gruppen egen regulering på yteet. I begge tilfælde kal den indalede data kunne ale i en logfil til videre analye i f.ek. Matlab. Forålet ed at have die to tiltande er, at give ulighed for at aenligne B&O' regulering ed den regulering, o gruppen laver. Softwaren aen ed det alede yte C kal give ulighed for at koncentrere ig næten udelukkende o elve reguleringen. Reguleringen kan ipleentere i PC'en oftware og kan derefter holde direkte op iod en reference, o i dette tilfælde er B&O' regulering. Det er ålede uligt ed det færdige yte, at afprøve nye reguleringer og på relativ kort tid få output fra die... Realtid For at ikre tiltrækkeligt hurtige aplinger, er det nødvendigt at afvikle oftwaren på en platfor, der tilbyder en for for realtid. Der kal ed andre ord ekitere et kendt forløb for applikationafviklingen. På yteer ed ulighed for at afvikle flere proceer ad gangen, vil det her være eentielt at kunne give vie proceer højere prioritet. Det kunne for ekepel være en proce, der kal aple ed et I/O-kort. Her kunne RTLinux D, o giver ulighed for at afvikle en proce i realtid, være en oplagt ulighed. En iplere og ere tilgængelig løning er dog at anvende operativyteet DOS. Da der o tandard ikke er ulighed for flertrådet afvikling i DOS, har den ene tråd an kører, altå ulighed for at bruge al tilgængelig beregningkraft fra CPU en. Dette edfører dog en vi grad af uflekibilitet, i og ed at der under kounikationen ed I/O-kortet ikke er ulighed for BIOS-kald, f.ek. at krive til kæren, eller odtage input fra tatatur. Kounikationen C Betående af PC, I/O-kort, Cd-Syte 00 ed PSD og BS 3000 D Real Tie Linux Side 4

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN. NOVEMBER 6 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 3. OKTOBER 6 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST Side 1 af FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST FORORD OG INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2014. 23. maj 2014

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2014. 23. maj 2014 Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 014. aj 014 Opgave 1: Poelukker a) Den oatte effekt i en leder er givet ved P U I, og Oh 1. lov giver aenhængen elle

Læs mere

A. Dimensionering af fugearmering

A. Dimensionering af fugearmering Dienionering af fugearering A. Dienionering af fugearering I dette afnit dienionere fugeareringen i alingen elle dækeleenterne over den langgående bærende indervæg, jf. Figur A.. ontagebolt Arering Dækeleent

Læs mere

Semesterprojekt 2007 - Svingningssystemer mekanisk/elektrisk analogi

Semesterprojekt 2007 - Svingningssystemer mekanisk/elektrisk analogi Semeterprojekt SDU - Det Teknik Fakultet Gruppe 6 DDF1 Vejleder: Henning Bremøe Hanen Projektperiode: 10. eptember 007-14. december 007 Semeterprojekt 007 - Svingningytemer mekanik/elektrik analogi Udarbejdet

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog)

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog) Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Løninger til Opgaver i fyik A-niveau Fyikforlaget 007 (blå bog) Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee: 4 8 6,66 10 J,9979 10

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

SHARKY varmeenergimålere

SHARKY varmeenergimålere SHARKY varmeenergimålere SHARKY 773 er kabt til måling af varmeenergi i tørre og mindre varmeanlæg. Den er let at intallere og er meget betjeningvenlig. Med it patenterede måleytem og indat ikre tor måletabilitet,

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder

Matematisk modellering og numeriske metoder Matematik modellering og numerike metoder Morten Grud Ramuen 4. oktober 26 Laplace-tranformationer. Definitionen af Laplace-tranformationen Definition. (Laplace-tranformation). Lad f være en funktion defineret

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2013. 27. maj 2013

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2013. 27. maj 2013 Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 01 7. aj 01 Opgave 1: Springvand ed olceller a) Det er elektronerne, der tranporterer energien, og da pændingfaldet er defineret o E pot U, dv. tabet i elektrik

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008 Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 008-01 Maj 008 Opgave 1: Geoterik anlæg a) Ved at uere de to effekter til en alet

Læs mere

Regulering af dynamiske systemer

Regulering af dynamiske systemer Regulering af dynamike ytemer p. / Regulering af dynamike ytemer Seminar 2 Tom Pederen, Jan Dimon Bendten Aalborg Univeritet Regulering af dynamike ytemer p. 2/ deign Sytem V For () R() E() D() U() 0 5

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 12 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Øvelse i Ziegler-Nichols med PID-regulator

Øvelse i Ziegler-Nichols med PID-regulator Øvele i Ziegler-Nichol med PID-regulator Formål Forøgoptilling 1-1. orden ytem Procerør Formålet med øvelen er at finde brugbare parametre til regulering af et 1. og 2. orden ytem ved hjælp af Ziegler-Nichol

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736 Den Teknik-Naturvidenkabelige aiuddannele Storgruppe 9736 Titel: Digital ignalbehandling Synopi: Projektperiode: P //98-9/5/98 Projektgruppe: 347 Deltagere: Clau Albøge Mad Chritenen Tonny Gregeren Karten

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

GETO Gigaport Volumenbagdøre

GETO Gigaport Volumenbagdøre L Til kae- eller preenningopbygninger Certificeret i henhold til DIN EN 122 Priguntig GETO Gigaport Volumenbagdøre TITGEMEYER Tf108DK(1007)2 Let læeadgang Optimal åbning på grund af dobbeltleddede hængler.

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

EMSD 7 Gr. 15 Aalborg Universitet

EMSD 7 Gr. 15 Aalborg Universitet Elektro Mekanisk System Design EMSD 7 Gr. 15 Aalborg Universitet Institut for EnergiTeknik Pontoppidanstræde 101, 9220 Aalborg Øst Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet M-sektoren

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på BCxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på BCxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 600004 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

En beslutningsstøttemodel for niveauet for en virksomheds langsigtede reklameindsats under konkurrence. Jørgen Kai Olsen

En beslutningsstøttemodel for niveauet for en virksomheds langsigtede reklameindsats under konkurrence. Jørgen Kai Olsen En belutningtøtteodel for niveauet for en virkohed langigtede reklaeindat under konkurrence Jørgen Kai Olen Intitut for Afætningøkonoi Handelhøjkolen i København 2004 Indholdfortegnele Side. Indledning

Læs mere

Geometrisk nivellement. Landmålingens fejlteori - Lektion 7 - Repetition - Fejlforplantning ved geometrisk nivellement. Modellen.

Geometrisk nivellement. Landmålingens fejlteori - Lektion 7 - Repetition - Fejlforplantning ved geometrisk nivellement. Modellen. Landmålingen fejlteori Lektion 7 Repetition Fejlforplantning ved geometrik nivellement h t f t f t f t 4 f 4 t n f n - kkb@mathaaudk http://peoplemathaaudk/ kkb/undervining/lf Intitut for Matematike Fag

Læs mere

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport.

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It- og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 9/- /- Vejledere:

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Håndtering af regnvand i Nye

Håndtering af regnvand i Nye Resume: Håndtering af regnvand i Nye Grønne tage og bassiner Jasper H. Jensen (jhje08@student.aau.dk) & Carina H. B. Winther (cwinth08@student.aau.dk) I projektet fokuseres der på, hvordan lokal afledning

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2015

House of Technology Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges indst 5 indsatser inden for prioriteringsoråderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsalingen i 2014

Læs mere

Kort vejledning Verion 1 2007-06 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindke riikoen for elektrik tød må toppen ikke tage af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må eftere af

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

MODEL FOR EN VIRKSOMHED

MODEL FOR EN VIRKSOMHED MODEL FOR EN VIRKSOMHED Virksoheden ønsker at aksiere sit overskud. Produktionen tilrettelægges for en uge ad gangen og der produceres det antal enheder, der kan afsættes. Overskud = Indtægter Okostninger.

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt Ungdomuddannelerne (STU) årrapport 2013 STU på CSU-Slagele Unge under 25 år, der af fyike eller pykike grunde ikke, elv med pecialpædagogik tøtte, vil kunne gennemføre en ungdomuddannele på normale vilkår,

Læs mere

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til Page 1 of 6 Afleveringopgaver i fyik i 08-y2 til 04.01.11 Fra hæftet: pgaver i fyik A-Niveau pgave A11 ide 33 A11a I kernekortet e det, at Si-31 er beta-radioaktiv. Da ladningtal og aetal kal være bevaret,

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Betjeningvejledning Verion 1.0 Oktober 2005 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindke riikoen for elektrik tød må toppen ikke tage af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Rapporten er udarbejdet af Daniel & Kasper D. 23/1-2001 Indholdsfortegnelse : 1.0 STEPMOTEREN : 4 1.1 Stepmotorens formål : 4 1.2 Stepmotorens opbygning : 4 2.0 PEEL-KREDSEN 4 2.1 PEEL - Kredsen Generelt

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 11 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 11 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 11 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

fyba 1. Afleveringssæt til 8/9-2015

fyba 1. Afleveringssæt til 8/9-2015 fyba 1. Afleveringæt til 8/9-015 1) Opg 1.3.3 ide 396 ) Opg 1.3.4 ide 396 3) FB 4. 106 4) FB 3.1 17 5) FB 3. 17 fyba Facit 1. Afleveringæt til 8/9 015 1) Opg 1.3.3 ide 396 547 a v b v c v d v t 43 7, 13,

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år.

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 5. aj 003 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmark Teknike Univeritet Side 1 af 7 Skriftlig prøve, tordag den 6 maj, 1, kl 9:-1: Kuru navn: Fyik 1 Kuru nr 1 Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt "Vægtning": Bevarelen bedømme om en

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2011. beregnet forbrug. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2011. beregnet forbrug. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Verion 2011 FLERFAMILIEHUSE beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1 Vægge, gulve og lofter... 1 1.1 Regitrering af vægge, gulve og lofter... 1 1.2 Måltagning arealer,

Læs mere

Program. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingens venner og bekendte. χ 2 -fordelingen

Program. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingens venner og bekendte. χ 2 -fordelingen Program Statitik og Sandynlighedregning 2 Normalfordelingen venner og bekendte Helle Sørenen Uge 9, ondag Reultaterne fra denne uge kal bruge om arbejdhete i projekt 1. I formiddag: χ 2 -fordelingen, t-fordelingen,

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Øvelse i Ziegler-Nichols metode med PLC

Øvelse i Ziegler-Nichols metode med PLC Øvele i Ziegler-Nichol metode med PLC Formål Formålet med øvelen er at ætte et 1. orden ytem op i FLXlab med en hjemmelavet PIDregulator i et PLC-program. Der ud over kal der efterprøve hvilken forkel

Læs mere

Fra en kastebevægelse til et maratonløb Jeg kaster mig ud i luften 180 gange i minuttet og tænker over hvad der foregår.

Fra en kastebevægelse til et maratonløb Jeg kaster mig ud i luften 180 gange i minuttet og tænker over hvad der foregår. Fra en katebeæele til et aratnløb Je kater i ud i luften ane i inuttet tænker er had der freår. Print pdf Katebeæelen. Det krå kat ( V ) af en partikel kan pfatte aenat af en andret beæele ( V ). Bendelehatiheden

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for elektroniske systemer TITEL: Digital Diktafon PROJEKTPERIODE: 4. semester 4. februar - 30. maj, 2002 PROJEKTGRUPPE: Gr419-2002

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

AGV Kursus August 1999

AGV Kursus August 1999 AGV Kursus August 1999 Dato: 26.08.99 Morten Nielsen Daniel Grolin Michael Krag Indledning: Princippet bag en AGV (Autonomous Guided Vehicle) er at få et køretøj til at bevæge sig rundt i nogle omgivelser,

Læs mere

Høfder. Bilag 5. 1 Strækninger. 2 Påvirkning

Høfder. Bilag 5. 1 Strækninger. 2 Påvirkning Høfder 1 Strækninger Der eksisterer tre store høfdesysteer på Vestkysten inddelt efter langstransportens retning. Det er Agger Tange, Harboøre Tange og det høfdesyste, so her benævnes Bovbjerg. Tabel 1

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Skriftlig prøve i Fysik 4 (Elektromagnetisme) 26. juni 2009

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Skriftlig prøve i Fysik 4 (Elektromagnetisme) 26. juni 2009 KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Skriftlig prøve i Fyik 4 (Elektromagnetime) 26. juni 2009 Tilladte hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner. Der må bevare med

Læs mere

System information. Permafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion

System information. Permafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion Syste inforation. Perafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion Kun til erhvervsæssigt brug. LKW-datablad nr. DK / SYS 110.0 / 00 An Axalta Coating Systes Brand 1 / 09.09.2015

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51

Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 Skråplan Dan Elkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachi Mortensen Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 8. januar 2008 Figurer Sider ialt: 5 Indhold 1 Forål 3 2 Teori 3 3 Fregangsåde 4 4 Resultatbehandling

Læs mere

Søgning i decentrale og ustrukturerede P2P netværk

Søgning i decentrale og ustrukturerede P2P netværk Speciale Mart 2003 Internetteknologilinjen IT-højkolen i København Glentevej 67 2400 København NV Søgning i decentrale og utrukturerede P2P netværk Sune Kloppenborg Jeppeen Vejleder: Kåre Jelling Kritofferen

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle.

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle. AMS 4C Daterings Laboratoriet Institut for Fysik og Astronoi Øvelsesvejledning: δ 5 N og δ 3 C for negle. Under besøget skal I udføre tre eksperientelle øvelser : Teltronrør - afbøjning af ladede partikler

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen herunder, og hver opgaves besvarelse bedømmes

Læs mere

Slip for spekulationer om konstruktion, holdbarhed og sikkerhed. Vi har taget de svære valg på forhånd og gør det nemt for dig.

Slip for spekulationer om konstruktion, holdbarhed og sikkerhed. Vi har taget de svære valg på forhånd og gør det nemt for dig. TA 2014 lip for spekulationer o konstruktion, holdbarhed og sikkerhed. Vi har taget de svære valg på forhånd og gør det net for dig. Terrassen er odulopbygget og let at ontere. år fundaentet er støbt,

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 7

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 7 Løning, Bygningkonuktion og rkitektur, opgave 7 Dækelementerne er 0, m tykke og pænder over m. Der anvende ølgende regningmæige materialeparamee: Beton: 8, MPa α 8 rmering: 8 MPa. E d, 0 MPa E k 0 MPa

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College Underviningmiljøvurdering 2014 Underøgelen er gennemført via pørgekemaunderøgele Wellne Efterår 2014 10 9 8 7 6 79,2 73,4 88,6 Overordnede reultater 73,2 73,8 74,1 67,7 64,4 57,7 85,5 80,4 96,8 5 4 3 2

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Seriel kommunikation

Seriel kommunikation Odense Tekniske Gymnasium Seriel kommunikation Skribenter Mathias Bejlegaard Madsen, 3.H Udførelsesdato 4. januar til Vejleder Afleveringsdato Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Bedstemor diagram 2

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

2. ordens differentialligninger. Svingninger.

2. ordens differentialligninger. Svingninger. arts 011, LC. ordens differentialligninger. Svingninger. Fjederkonstant k = 50 kg/s s X S 80 kg F1 F S er forlængelsen af fjederen, når loddets vægt belaster fjederen. X er den påtvungne forlængelse af

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik.

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik. Togaik side 1 Institut for Mateatik, DTU: Gynasieopgave Appetitvækker : Togaik. Teori: Erik Øhlenschlæger, Grundlæggende Fysik 1 For Adgangskursus og HTX, Gyldendal 1993,. udgave, siderne 73-75, 94-95

Læs mere

BÆKKENLØFT. Tina Alstrup Larsen Inger Brorson Mønsted Lasse Lindgren Nielsen Bjarne Vad Nilsen

BÆKKENLØFT. Tina Alstrup Larsen Inger Brorson Mønsted Lasse Lindgren Nielsen Bjarne Vad Nilsen BÆKKENLØFT Tina Altrup Laren Inger Broron Mønted Lae Lindgren Nielen Bjarne Vad Nilen Hovedopgave F98 Ergo- og fyioterapeutkolen Aalborg, Juni. Denne rapport er udarbejdet af tuderende på fyioterapeutkolen

Læs mere

Termodynamik Tilføjelser ABL 2007.02.08. Teksten her indføjes efter afsnit 4.1.2 på side 80. 4.1.3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser

Termodynamik Tilføjelser ABL 2007.02.08. Teksten her indføjes efter afsnit 4.1.2 på side 80. 4.1.3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser Terodynaik Tilføjelser ABL 007.0.08 Teksten her indføjes efter afsnit 4.. å side 80 4..3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser Den dynaiske viskositet antages noralt at være uafhængig af trykket.

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

Heliumballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav

Heliumballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav liuballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav Forålet ed projektet er at undersøge fysikken i heliuballoner ved at anvende ateatiske odeller og perspektivere den naturfaglige indsigt ed luftfartens

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Testspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Testspecifikation

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Løsning, Beton opgave 5.1

Løsning, Beton opgave 5.1 Løning, Beton opgave 5. Dækelementerne er 0, m tykke og pænder over 5 m. Der anvende ølgende materialeparamee: Beton: 8, MPa α 8 rmering: 85 MPa. E d,5 0 5 MPa E k 0 5 MPa tanden ra armeringen tyngdepunkt

Læs mere