RcComaIBO. Brugervejledning. Referencer. Fejlmeddelelse. Opstart og indtastning. af programmer. Symboler og reserverede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RcComaIBO. Brugervejledning. Referencer. Fejlmeddelelse. Opstart og indtastning. af programmer. Symboler og reserverede."

Transkript

1

2

3 RcComaIBO Introduktion af programmer Brugervejledning Opstart og indtastning Symboler og reserverede ord Tal og tekst Kontrolstrukturer indlæsning og udskrivning Tal - og tekst- tabeller Procedurer og funktioner Kommandoer Grafik D RcComal80 nøgleord Referencer Fejlmeddelelse Ydre enheder installering af RcComaI80 ASCll Tegnsættet

4 Nøgleord: RC750, RcComal80, Partner, Piccoline, Piccolo Resumé: Denne vejledning beskriver RcComal80 på Partner, Piccoline og Piccolo mikrodatamaterne Udgave: Januar1985 CCP/M-86 og CP/M er registrerede varemærker fra Digital Research Copyright 1985 A/S Regnecentralen af 1979 RC Computer A/S Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København Brugere denne af manual gøres opmærksom på, specifikationerne heri uden forudgående varsel kan ændres RC af RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl, som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget benyttelsen af dette af dokument

5 RcComa18O Brugervejledning

6

7 Indholdsfortegnelse 1 2 Introduktion 1l Opstart og indtastning af programmer Tastaturet Partner- og Picooline-tastaturet Piccolo-tastaturet l6 22 lndtastning af programmer Kommandoer til programindtastning2o 2211 NEW 2O 2212 _AUTO 2O 2213 RENUMBER DEL Kommandoer til programudforelse RUN og CON!22 Symboler og reserverede ord Identifikatorer Reserverede ord23 Tal og tekst Numeriske variable Tildeling Beregningsudtryk Regler for de almindelige regneoperationer Beregningspræcision Strengvariab1e Erklæring af strengvariable29 44 Strengbehandling Strengkonstanter LEN-funktionen 3O 443 Delstrenge 31 _ 444 Sammensætning af strenge 3l 45 Logiske udtryk IN-operatoren Numeriske udtryk Aritmetiske-, sammenlignings- og logiske operatorer ; 35 Kontro1strukturer Betingede sætninger IF-sætninger Multiforgreninger CASE! Løkkestrukturer Tællesløjfer FOR-NEXT! REPEAT-konstruktionen WHILE-konstruktionen 44 Indlæsning og udskrivning _ 45 A/S Regnecentralen 5

8 Indholdsfortegnelse RcCqmal80 61 INPUT~ ætningen PRINT-sætningen Datastromme Filer og ydre enheder Skrivning og læsning af programfiler Skrivning og læsning af datafiler 5O 633l Sekventielle filer Filer med direkte tilgang Ydre enheder Fjernelse af filer Omdøbning af filer Oversigt over I/0 sætninger 56 Tal- og tekst-tabeller Taltabeller Taltabelkomponenter Erklæring af taltabeller Teksttabeller Teksttabelkomponenter Erklæring af teksttabeller 59 Procedurer og funktioner Simple procedurer Parameteroverførsel REF angivelse Lukkede procedurer Externe procedurer Handler 7O 87 Funktioner 72 Kommandoer Kommandoer til programindtastning Sætninger udført som kommandoer Datamaten som bordkalkulator Fejlfinding i programmer Datastromsindlæsning/udskrivning Diskkomandoer MOUNT og DIR! Datastrømskommandoer BYE 8O 10 ll Grafik Opstart af grafik Grafik i RcComa18O Valg af grafisk enhed Definition af det grafiske vindue Tegning af streger Afslutning af det aktuelle billede 84 RcComal80 nøgleord 85 i: A/S Regnecentralen

9 [_ uafezluaoauñðu VS/ råt - ~ - - xs9 6v~II ost - ~ ~-oa - Q NHvds Qvøtt 6vI - - ~ - ~- Q ~ - øøolos L?It Bvt - ~ - ~ qvaoq9 gvøtt 971 ~ - $LH9 Svart vt ~ ~ ~ Q qvnh3lx3_3nni vvii zvt ~ ~~ 3NnÅGN3_ONnJ 8vtI IVT ~ - ~«-Lx3N_u0d zvott 6etaøø-0øøo-øooaooøooønøoøøo tvotr eet - ~~ - o- «Q -øasqvd Ovøtt Let ~ ~ - - Q o ~ ~dxa 6811 get ~ ~ Q ø~- uøaaxg gentt ossi øø o~ ø- Q~Q - a41axt1a Leøtt Vet ~Q~ - øø $Æx3&HH3 geott eet ø Q o Q Q~ø~ ø Q ~ -«nuu3 geøtt ISI ~ ~» ~ - oq - - Joa v8}ti Ost ø ~ ~~ø~ wøaøø ~ -on-go3 eeøtt Öztøøooøøøøooooø - ~øøqou Q ~ Q Q ~ ZEQTT «aamn3 BZI ~~ - ~ ou Qøø ana Ieøtt Lzt ~~~ø~ Q oøqoøouøøøuøøø-øø3tavn3 osott gzt o øoo øq - ~00 a- ÆIGa ózutr szt - ø ø~ Qøun-u_ Q Qøoævaa azøtt ~8zI- ~ 0 Q~Qu - ~ ø Q ømvua Lzøtt zzt 0 - ø~ 0 Q Q ~^Ia gzott tzt ; - ø~ u0 u un øø nn nooø~øaqavsia szøtr stt ~~- ~ øø ~ Q~ - ynoøøøøøø QQ uia~vzit LII ~- ~í ø ~ Q 1%-øNIa 8zIT str ø - Q n ø Q 3La13G zzøtt vttøøøønøunøøouoø-ø øø Qø;0 oø -«qaa IZQTI «ett Q~ø 0 Q ø Q øooø4øøø$3&vc ozøtt III ~ oog ~Q øøøoooo~oøoooouøøønøooøøønvmva örotx Q60! <- nqom-qou-1oe-oø~øo3mv3a3 Qtott Bot ~ ø ~ ø-oa onøno~ø- ; ~ 0-øusca Ltott Lot ø «~ Q <ooooøøønøldoa gtott got nq-1 ø -9-no oø~annilno3 stort got ~ øqø«u < &#39;eo ~ 0; QQ - 0-ouoa vtii «vor ø~ ~oø~øøooooø saihdvxs Hsoqa etøtt ngot ø ~ - 0 øo o- o~ 0-asoqo zrøtt ZQI a Q eo: - uø~ ~o Qo øøuvaqa ttøtt ooto n Q øooøooøooooøøauø-e o~q ~~o- nøoø~ø3q3ai 0IIT 66 ø - ø Q øufø ~øø øøøoøønshh3 óøtt 86 Q - ~» øøøøøønivh Batt 96 ~ ~«- ø ~ø Hsv3aN3_N3HM_3sv3 LII 96 «~ - «ø Q ~ ~~~ øøzxa gvtt 86 - ~ ~~ oooænv gott - T6 Q - Q ~~ - ~ oøulv v-ii 68 ~ - «uoø ~~ ~ ø<ø~ ~Æv eit 88 ~~ ø ~«o~~ Q- Q Qø~ ognv zti LB ø ø ø~ ~ øøsav IIT BSISEBBILIOJSPIOIIPUI QQIBIIIOQOH

10

11 RcComa180 Indholdsfortegnelse 1199 SCREENS SELECT OUTPUT SGN sin SIZE SQR STOP STR$ SYS TAB TAN TEXT Tildeling TlME$ TRUE ` VAL wxurs WHILE-ENDWHILE WINDOW WRITE FILB ZONE 249 A Referencer 251 B Fejlmeddelelser 253 Bl Fejl fundet under programindtastning 254 B2 Kommando- eller udførelsesfejl 257 B3 I/0-Fejlmeddelelser 260 C Ydre enheder 263 Cl Partner og Piccoline skærmstyring 263 Cl1 Ændring af tegns udseende på skærmen266 C12 Farver Tegnsæt 267 C2 Partner og Piccoline tastatur ; 267 C,2l Funktionstaster 267 C3 Lydkreds på Partner og Piccoline 269 C4 IEEE-kort på Piccoline 270 C5 Piccoloens ydre enheder 271 C5l Piccolo Skærmstyring 271 C511 Blink og invers skrift 272 C512 Semigrafisk tegnsæt 273 C513 Skærm - tegngenerering og konvertering 273 C52 Tastatur - tegngenerering og konvertering278 C6 Piccolo HW-porte Styring af skrivere 279 C71 RC861-skriveren 279 C72 RC862,RC867 skriveren 280 A/S Regnecentralen 9

12 Indholdsfortegnelse RcComa180 D Installering af RcComa18O 28l D1 Partner og Piccoline installation 28l D2 Piccolo installation 28l D21 COMALCNV 282 E ASCII tegnsættet 285 F Store programeksempler 287 F1 Enarmet tyveknægt 287 F2 Tænker du på et dyr F3 Tænker du på et dyr? filudgave! 295 F4 Data-indtastning,297 r5 sortering Paoc-axTERNAL! Ä299 F6 Semigrafik 30l F7 Liv 303 F8 Tænk på et tal I 305 F9 Eksempel fra procedureafsnittet 306 F10 Elektronisk orgel 31O G Automatisk opstart af programmer 313 stikarasregister 31s 10 A/S Regnecentralen

13 1 Introduktion COMAL COMmon Algorithmic Language! er et programmeringssprog, der siden 1975 har været det mest anvendte sprog i den danske undervisningssektor Sproget blev først implementeret af A/S Regnecentralen på datamatserierne RC3600, RC7000 og RCBOOO COMAL blev udarbejdet for at tilgodese de brugere, der ønskede bedre sprogstruktur og flere faciliteter end dem, man møüer i BASIC Dog Ønskede man at fastholde det nære interaktive miljø der er kendetegnet for en række BASIC-fortolkere, og som har gjort dette sprog velegnet til undervisningsbrug Det oprindelige forslag til COMAL blev udarbejdet af studielektor Børge Christensen, Tønder Statsseminarium i 1974 I 1979 nedsatte man en arbejdsgruppe bestående af Børge Christensen, repræsentanter for undervisningssektoren samt repræsentanter for en række maskinleverandører Målet for arbejdsgruppen var, på grundlag af de erfaringer man bla havde høstet fra de tidlige COMAL implementeringer, at udarbejde et forslag til forbedringer af COMAL &#39; Resultatet af dette arbejde blev et forslag til standardisering, den såkaldte COMALBO-kerne Denne manual indeholder en komplet beskrivelse af sproget RcComal80, samt en beskrivelse af, hvordan sproget er implementeret på Ro Piccolo, Rc Piccoline samt Rc Partner RcComa18O indeholder en række faciliteter udover selve COMALBO-kernen Manualen skulle kunne læses af såvel den uerfarne som den trænede programmør Den er delt op i tre hoveddele: Første-del er afsnittene 2-10, der indeholder en beskrivelse af, hvordan man indtaster programmer, hvilke variabeltyper der Oeksisterer, samt en koncentreret gennemgang af en række RcComal8O faciliteter Anden del er afsnit 11, der er et referenceafsnit, hvori alle RcComa180-nøgleord er beskrevet præcist Tredje del er appendix A-G, der indeholder referencer, mulige fejlmeddelelser, en detaljeret gennemgang af blandt andet skærm og tastatur, vejledning i installering af RcComal80, ASCII-tabel og en-række RcComal80-programeksempler, der kan indtastes og udføres på enten Piccolo, Piccoline eller Partner A/S Regnecentralen ll

14 1 Introduktion RcComa18O Den uerfarne programmør bør starte med at læse afsnit 2-10, hvorimod programmøren med COMAL-erfaring kan gå direkte til afsnit ll Manualen indeholder en række programmer som eksempler Disse er alle indtastet og afprøvet pà Piccolo, Piccoline og Partner Programmerne skal illustrere sætningstyper, sprogstrukturer osv, og må ikke altid opfattes som værende det bedste program til løsning af det givne problem Der er primært lagt vægt på at eksemplerne er letforståelige og lettilgængelige Ud fra denne målsætning skal det derfor bemærkes, at programmerne forudsætter, at man indtaster tekst med små bogstaver Dette er gjort ud fra ønsket om at gøre programmerne letlæselige og for ikke at gøre problemet omkring store/små bogstaver til det centrale 12 A/S Regnecentralen

15 2 Opstart og indtastning af programmer For man kan komme igang med at bruge RcComal80 skal man installere RcComal80-systemet på ens systemdisk Dette gøres som beskrevet i appendix D Vi går i det følgende ud fra, at man har foretaget installeringen Hvis man ønsker at benytte grafik-kommandoer på Partner eller Piccoline, skal man indlæse GSX-grafikmodulet føk kaldet af RcComal80 Dette gøres enten - fra menu systemet eller&#39; - med TMP komandoen GRAPHICS<retur> Hvis man ønsker at benytte grafik-kommandoer på en Piccolo med indbygget grafikkort, skal man ikke foretage sig noget specielt Herefter kan RcComa180 startes op Dette gores med kommanden: COMAL80<retur> RcComal80 startes nu op, og feks følgende skærmbillede fremkommer : RcConal80 Revision 12 Free OIt/Save-Cav Cursoren den blinkende firkant eller understregning! fremkommer på skærmen, som tegn pà, at systemet er klar til indtastning Der kan herefter indtastes program-sætninger eller kommandoer A/S Regnecentralen 13

16 2 Opstart og indtastning af programmer RcComal8Ø 21 Tastaturet 211 Partner- og Piccoline-tastaturet På Partner og Piccoline ser tastaturet RC730/RC739! således ud: Tasterne omfatter en gruppe lyse og en gruppe mørke taster De lyse taster anvendes som tasterne på en almindelig skrivemaskine Nedtrykning af en tast giver normalt en udskrift af det indgraverede tegn De mørke taster er funktionstasterne Disse taster har ingen grafisk repræsentation, feks bevirker et tryk på PRINT tasten ikke, at teksten PRINT udskrives Nogle af funktionstasterne har altid en bestemt funktion; virkningen af den pågældende funktion kan dog være forskellig afhængig af programmellet Andre skal først tildeles en funktion, de er programmerbare På RC730 og RC739 tastaturet findes følgende funktionstaster: SHIFT Fungerer som skiftetasten på en skrivemaskine LOCK Fungerer som skiftelàsen på en skrivemaskine; dog virker denne kun på bogstaverne Hvis både SHIFT og LOCK aktiveres, skrives små bogstaver CONTROL Denne tast anvendes altid sammen med en af de lyse CRTL! taster Ved at holde CRTL-tasten nedtrykket og derefter trykke pà en af de lyse taster, dannes en 14 A/S Regnecentralen

17 RcComa180 2 Opstart og indtastning af programmer ALT funktionsværdi i stedet for et tegn De mest anvendte funktionsværdier har deres egen tast, men kan også dannes på denne måde Eksempelvis svarer CRTL-M til et tryk pà RETUR-tasten ESCAPE ESC! ALT-tasten anvendes på lignende måde som CRTL-tasten, blot dannes der et tegn fra det udvidede tegnsæt i stedet for en funktionsværdi Programafhængig Afbryder funktion program, udskrivning! normalt igangværende automatisk linienummerering, TAB Høans -4! Bevirker tabulering til hver 8 kolonne på skærmen TAB VENSTRE P-! Sletter skærmen PRINT PRINT-tasten benyttes normalt, når man ønsker en direkte udskrift på en tilsluttet skriver af skærmbilledet Benyttes altid sammen med CRTLtasten CRTL+PRINT! Denne facilitet kan ikke anvendes under RcComa180 RETUR -J! snz-:t Q! Som hovedregel slutningen på anvendes en linie tasten for at markere af- Anvendes slet alene, flyttes cursoren en position mod venstre Trykkes CRTL+SLET, slettes det sidst indtastede tegn, og cursoren flyttes en position mod venstre F1 - Fl2 Programmerbare funktionstaster Disse tasters funktion kan programeres De er standard udstyret med følgende værdier: Fl: List F7: Print F2: Auto F8: Rename F3: Con F9: Renumber F4: Del FIO: Save F5: Delete Fllz Load F6: Enter F12: Run TEGN IND og SLET TEGN Programmerbare funktioner Anvendes standard ved indsætning/sletning af tegn midt i en linie 92` Programmerbar funktionstast Anvendes standard til at flytte cursoren til øverste, venstre hjørne af skærmen

18 2 Opstart og indtastning af programmer RcComa18O A1 - A4 Programmerbare funktionstaster Anvendes på samme måde som Fl - Fl2 se ovenfor! De er standard udstyret med følgende funktioner: Al: Slet skærm A2: Slet resten af skærmen A3: Slet resten af linien A4: Slet tegn!! Anvendes ved til- og frakobling af tastaturets lydgiver Når denne er tilkoblet, høres et klik, hver gang en tast påvirkes Funktionstasterne vil virke som beskrevet som standard, med mindre tasternes funktion bliver ændret af brugeren se C2l! RcComal8O på Partner og Piccoline er skærmorienteret, dvs at man kan benytte de fire cursorpile til at "hoppe" rundt i skærmbilledet, hvorved man kan "genbruge" linier, der står på skærmen Sålænge en linie står &#39;et sted på skærmen, kan man indtaste den til systemet ved hjælp af pilene og Retur-tasten Älle taster pånær SHIFT, LOCK, CRTL og ALT repeterer, hvis de holdes nedtrykket i mere end 0,7 sek Repetitionshastigheden vil langsomt stige, således at den maksimale repetitionshastighed opnås efter ca 20 repetitioner 212 Piccolo-tastaturet På Piccolo eksisterer to typer tastaturer, det almindelige RC72l!: 16 A/S Regnecentralen

19 RcComa18O &#39; 2 Opstart og indtastning af programmer Tastaturerne indeholder de almindelige taster, man kender fra en skrivemaskine, plus følgende: RUB OUT Slet sidst indtastede tegn på linie CLEAR Slet skærmen og stil cursoren i øverste vensre hjørne I Flyt cursor en linie op 1 Flyt cursor en linie ned Flyt cursor en position til højre - Flyt cursor en position til venstre -J Retur, ny linie Testen bruges altid til at afslutte sætninger eller kommandoer til systemet CTRL Control-tasten Trykkes ned sammen med et bogstav for at sende en specialkode til systemet ESC Afbryder programudforelse -4 Indsæt tegn i linie ` F&#39; Slet tegn i linie Følgende taster eksisterer kun på RC722: 92 Flyt cursor til øverste venstre hjørne PAl-PAS, PFl-PF8 Brugerdefinerbare specialtaster Sender specialkoder se SPACE Mellemrumstast appendix C! Bemærk at på tastaturet til RC703 er nogle af de almindelige taster ikke de samme som på RC702 RcComal80 på- Piccolo er skærmorienteret, dvs at man kan benytte de fire cursorpile til at "hoppe" rundt i skærmbilledet, hvorved man kan "genbruge" linier, der står på skærmen Sàlænge en linie står et sted på skærmen, kan man indtaste den til systemet ved hjælp af pilene og Retur-tasten Udover de beskrevne specialtaster, er følgende control-koder nyttige: CTRL+* 92 Slet resten af linien CTRL+ RUB OUT Slet resten af skærmen CTRL+ betyder, at CTRL tasten fkal den anden tast aktiveres holdes nedtrykket mens Holdes en tast nedtrykket i mere end 07 sek, repeteres tegnet med 01 sek intervaller, indtil tasten slippes igen

20 2 Opstart og indtastning af programer RcComal80 22 Indtastning af programer Et program består af en række programlinier Hver programlinie indledes med et linienummer, der bestemmer liniens placering i programmet Et linienummer er et heltal mellem l og 9999 Programlinierne kan indtastes i vilkårlig orden, idet RcComal80-systemet selv ordner dem efter voksende linienumre Efter linienummeret følger den egentlige sætning Linien kan e- ventuelt afsluttes med en kommentar En kommentar består af 2 skråstreger //! efterfulgt af selve kommentaren Eksempel l00 PRINT CHR$ 12Q 1/SLETTER SKÆRMEN linienr sætning kommentar Linien skal afsluttes med en Retur Når linien er afsluttet, vil RcComal80-systemet undersøge, om det er en korrekt RcComalB0-sætning man siger, at systemet syntaksanalyserer linien! Er linien korrekt, lagres den i program-lageret Hvis linien ikke er korrekt, udskrives en fejlmeddelelse i skærmens øverste højre hjørne, og oursoren placeres der, hvor fejlen blev fundet Det er herefter muligt at rette i linien ved hjælp af de taster, der er beskrevet i afsnit 21, og nár rettelserne er foretaget, skal linien atter afsluttes med Retur Indtastes en sætning med samme linienummer, som en allerede eksisterende, vil den nye sætning erstatte den gamle Eksempler på lovlige sætninger 10 saldo:=l00;slutsaldo:=200:rente:=16 20 àr:=l print àr;saldo 40 while saldo<slutsaldo do 50 år:=àr+l;saldo:=saldo* l+rente/100! 60 print år;saldo 70 endwhile Hvad de enkelte linier betyder, er ikke væsentlig i denne sammenhæng Det er nok at fortælle, at programmet udskriver hvorledes 100 kr forrentes, hvis de i 1983 sættes ind til 16 % i rente Programmet stopper, nár saldoen er nået over 200 kr V I

21 - ved hjælp af cursorpilene på tastaturet rykkes cursoren op i linie 10, hvor der står RoComa18O 2 Opstart og indtastning af programmer Man kan få en udskrift af de indtastede linier ved at skrive LIST efterfulgt af tryk på Retur Eksempel Tastes linierne fra ovenstående eksempel ind og skrives der LIST, fås følgende udskrift: 0010 saldo:=100; slutsaldo:=200; rente:=l àr:=l PRINT àr:saldo 0040 WHILE saldo<slutsa1do DO 0050 år:=àr+1; saldo:=saldo*+rente/100! 0060 PRINT årzsaldo 0070 ENDWHILE Bemærk, at nogle ord er skrevet med store bogstaver PRINT, WHILE, DO, ENDWHILE! hvorimod andre er skrevet med små bogstaver Ordene, der er skrevet med store bogstaver, er de såkaldte nøgleord, som har en bestemt betydning overfor RcComal80 systemet Når man er færdig med indtastningen, kan man udføre programmet ved at skrive RUN efterfulgt af tryk pà Retur Eksempel Skrives RUN programmet til før, fra fås følgende udskrift: END AT 0070 Hvis man ønsker at afprøve programmet ved 14 % i rente, gøres følgende:

22 2 Opstart og indtastning af programmer RcComal8O - flyt cursoren hen, så den står på 6-tallets plads i 16 - tast 4 - tryk Retur, dvs at der er indtastet en "ny" linie 10, hvor der står 14 i stedet for 16 - tryk CLEAR skærmen slettes! - skriv RUN husk Retur! Hermed udskrives: l688960l l s2a9ae END _ AT 0070 Vi har dermed set, at de 100 kr er fordoblet i 1988 ved 16 % i rente, hvorimod de først er fordoblet i 1989 ved 14 % i rente Sàlænge en linie står pà skærmen, kan man altså ved hjælp af cursorpilene "genbruge" linien 221 Kommandoer til programindtastning Der findes en række kommandoer, der Aer nyttige at kende i forbindelse med programindtastning 2211 NEW Før man starter indtastningen af et nyt program, skal man slette indholdet af programlageret og datalageret Dette gøres med kommandoen : NEW 2212 AUTO Hvis flere linier skal indtastes, er det praktisk at lade systemet sætte linienumrene under indtastningen Dette gøres med kommandoen AUTO hvilket bevirker, at linienummeret 0910 skrives på skærmen Når linien er indtastet, tastes Retur Hvis linien er korrekt udskrives 0020, derefter 0O30,004O osv 20 A/S Regnecentralen

23 RcComal80 2 Opstart og indtastning af programmer Med AUTO-kommandoen kan man både bestemme startlinienummeret og springet mellem linienumrene Indtastes feks: AUTO 100,5 Udskrives først 0100 Derefter 0l05,0ll0, Man standser den automatiske linienummerering igen ved at trykke på ESC-tasten 2213 RENUHBER En gang imellem er det nødvendigt at ændre linienumrene i et program feks for at kunne indsætte yderligere programlinier Dette gøres med kommandoen: RENUMBER der bevirker, at linienumrene i programlageret blive lavet om, således at første linie får linienummeret 0010, anden linie 0020, derefter 0030, 0040 osv I kommandoen kan man tillige angive startlinienummeret og springet mellem linienumrene efter omnummereringen Hvis man angiver: RENUMBER 100,20 vil linienumrene i programlageret blive lavet om til linienumrene 0100, 0120, 0140 osv 2214 DEL Hvis man vil fjerne enkelte linienumre kan det gøres med kommandoen DEL Ønsker man feks at fjerne linie 0070 i programlageret, er kommandoen DEL 70 Ønsker man at fjerne linierne fra linie 0110 til linie 0270, er kommandoen DEL 110,270 Ønsker man at fjerne linie 1000 og resten af programmet, er kommandoen A/S Regnecentralen 21

24 2 Opstart og indtastning af programmer RcComa18O DEL 1000, Hvis man endelig ønsker at fjerne alle linierne fra begyndelsen og til og med linie 0250, er kommandoen DEL, Komandoer til programudførelse RUN og CON! Når et program skal udføres, gøres det med kommandoen mm g Hvis man ønsker, at udskriften fra programmet, der normalt kommer på skærmen, skal udskrives på skriveren, gøres det med følgende to komandoer: SELECT OUTPUT "printer" RUN Ledetekst i INPUT-sætninger og fejlmeddelelser udskrives dog stadig på skærmen Man kan stoppe programudførelsen ved at trykke på ESC-tasten Herefter kan man ændre variables værdier, udskrive værdier og genstarte programmet med kommandoen CON Man må ikke ændre programlinier før en CON-kommando, men på samme måde som før, kan man ændre udskriftsenheden med følgende to kommandoer: SELECT OUTPUT "printer" CON 22 A/S Regnecentralen

25 3 Symboler og reserverede ord 31 ldentifikatorer ldentifikatorer benyttes til at navngive forskellige størrelser i et RcComa180-program En identifikator består af et bogstav efterfulgt af op til 15 bogstaver og cifre eller tegnet understregning _!, altså et navn på maximalt 16 tegn Bemærk der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i identifikatornavne RcComal80-systemet udskriver altid navnene med små bogstaver Identifikatorer kan betegne følgende størrelser i et program: - simple numeriske variable - taltabeller vektorer og matricer! - simple strengvariable ` - indicerede strengvariable teksttabeller! - brugerdefinerede funktioner - procedurer - formelle parametre - etiketter Hvad disse begreber dækker over, vil blive gennemgået i det følgende ~ Samme identifikator må normalt ikke betegne forskellige størrelser i det samme program, og identifikatorerne må ikke være de samme som systemets reserverede ord, de såkaldte nøgleord 32 Reserverede ord Følgende ord er reserverede i RcComal80 De har en bestemt betydning overfor systemet, og må ikke benyttes i nogen anden betydning A/S Regnecentralen 23

26 3 Smboler og reserverede ord RcComa180 AES ENDcAsE AND ENDFUNC APPEND ENDIE AT ENDPRDC ATN ENDWEILE AuTo ENTER EYE Eor _case EERTEXT CHAIN ExEc CHR, Exp CIRCLE ExTERNAL CLEAR DE close FALSE closed EILE con EDR CDNTINUE EUNC copy out cos GET CEEATE GLDEAL DATA GEARM DATE GRAPHICS DEL Gsx DELETE PRINT DIN HANDLER DIR when DISAELE IE DIV IMEDRT Do IN DRAN INPUT DRAWTD INT DUMP RENUNEER EDIT EEsTonE ELsE LEN ENAELE LIsT END LDAD EoD MovE EEE son GoTo PALETTE KEY REPEAT LocATE RUN Los SAVE MARGIN screen MDD select MDUNT sgn sin MovETo size NEW step NEXT stop NDT str sys DPEN TAB oa TAN DRD TExT oteeewise TIME TEEN DUTPUT To TRUE PENcoLoE UNTIL PI using PEEEIX val Pnoc RANDDM wnile RANDoMIzE window EEAD NRITE EEE RENAME zone I EETRY RETURN END 24 A/S Regnecentralen

27 4 Tal og tekst I dette kapitel vil vi se pà, hvordan man foretager udregninger, samt hvordan man behandler tekst i RoComal80 Tekster kaldes ogsà strenge 41 Numeriske variable På en lommeregner har man ofte et eller flere registre memories!, hvori man kan gemme mellemresultater Normalt skelner man registrene fra hinanden ved hjælp af et nummer I RcComal80 skelner man registrene fra hinanden ved hjælp af et navn Et tal-register kaldes i RoComal8O for en numerisk variabel En numerisk variabel, forkortet med symbolet nvar, er et eksempel på en identifikator, og har derfor et navn bestående af et bogstav efterfulgt af indtil 15 bogstaver, tal eller tegnet understregning _! Eksempel Lovlige navne 142 %k længde - tid efterspørgselsindex gennemsnitsalder Ulovlige navne 7t 411 Tildeling En numerisk variabel kan tildeles værdier med sætninger som feks 10 pris := 1085 Bemærk, at man i RcComal80 benytter deoimalpunktum og ikke komma Hvis man skal skrive meget store eller meget små tal benyttes den såkaldte eksponentielle notation, dvs man skriver tallet som nogle cifre gange en tierpotens I RcComal8O angives en tierpotens ved bogstavet E efterfulgt af potensen A/S Regnecentralen 25

28 4 Tal og teksti RcComa180 Eksempel 1 Tal 100 RcComa180 notation l4e , ZE17 På højre side af lighedstegnet i en tildelingssætning kan enten være tal eller hele udtryk, som feks: 0010 pris:= antal:= total:=pris*antal 0040 PRINT total Bemærkninger linie 0030 :* betyder "gange med" Vi kommer nærmere ind på udtryk i de næste afsnit := kan oversættes med "sættes lig med" Betydningen af sætningen er: - udregn højre side og tildel værdien til variablen på venstre side Det er altsà ikke et matematisk lighedstegn, da feks følgende sætning er lovlig: dagnr := dagnr + 1 Her udregnes værdien af dagnr + 1 og værdien tildeles dagnr, dagnr tælles med andre ord op med 1 42 Beregningsudtryk Man kan feks foretage simple udregninger i RcComal80 ved at benytte PRINT-sætningen Eksempel Indtast følgende programeksempel lille 10 PRINT 2+3 Husk at skrive NEW før lndtastningen af hvert nyt program!- Udfør programmet skriv RUN! RcComa180 svarer med følgende:

29 RcComal80 4 Tal og tekst END AT 0010 Vi har fået udregnet Man kan selvfølgelig skrive mere indviklede beregningsudtryk, og man må benytte følgende regneoperatorer: &#39;l&#39;addition subtraktion multiplikation division <92l&#39;l potensopløftning pà Piccolo! DIV heltalsdivision, dvs ll DIV 4 = 2, -ll DIV 4 = -3 MOD rest ved heltalsdivision, dvs 11 MOD 4 = 3, Desuden er det tilladt at sætte parenteser Bemærk at * aldrig kan underforstàs, 2 x+y! skal se således ud i RcComal80: 2* x+y! Endelig kan man benytte funktioner i regneudtryk RcComal80 har blandt andet følgende matematiske funktioner indbygget: nbs x! Den numeriske værdi af x ATN x! Arcus Tangens til x, resultatet i radianer COS x! Cosinus til x, x i radianer EXP x! &#39;Exponentialfunktionen af x INT x! Heltalsdelen af x LOG x! Den naturlige logaritme til x SGN x! Fortegnet af x -l:negativ, Oznul, lzpositiv! SIN x! Sinus til x, x i radianer SQR x! Kvadratroden af x - TAN x! Tangens til x, xi radianer I stedet for x kan der enten stå en konstant, en variabel eller et helt udtryk &#39; Eksempel 0010 // Eksemplet udregner hypotenusen i en retvinklet 0020 // trekant, hvor man kender de to kateter 0030 sidel:=3; side2:= hypotenuse:=sqr side1*sidel+side2*side2! 0050 PRINT hypotenuse RUN 5 END AT 0050 A/S Regnecentralen 27

30 4 Tal og tekst RcComa Regler for de almindelige regneoperationer Udregningen af beregningsudtryk følger de almindelige matematiske regneregler, dvs il Udtryk i parenteser udregnes først Hvis der optræder flere niveauer af parenteser, udregnes den inderste først 2 Dernæst udregnes funktioner 0J De almindelige regneoperationer har følgende udregningsprioritet: a Positivt og negativt fortegn b Potensopløftning c Multiplikation, division, modulus og heltalsdivision d addition og subtraktion 4 Hvis to operatorer har samme prioritet, udregnes udtrykket fra venstre mod højre Bemærk at feks 2/3/4 er lig 2/*4! 422 Beregningspræcision Når man foretager beregninger i RcComa180, regnes der med 13 betydende cifre Tiereksponenten kan gå fra -128 til 126, dvs RcComal80 kan regne 1 følgende positive talomràde: QOOOOOOE-128 < n < E126 et tilsvarende negativt og endelig tallet 0 Hvis en beregning giver et positivt resultat, der er mindre end 1B-128 sættes resultatet til nul, hvis resultatet er større end E126 fås en fejlmelding Eksempel 0010 megetlille:=1e endnumindre:=megetlille/ PRINT endnumindre 0040 megetstor:=9el forstor:=megetstor*megetstor 0060 PRINT forstor RUN 0 AT 0050 ERROR: 0106 En oversigt over fejlkoder findes i appendix B i denne manuel

31 RcComal80 4 Tal og tekst 43 Strengvariable Indtil nu har vi set pà, hvorledes man foretager udregninger i RcComal80 Man kan dog også behandle tekster i sproget Tekster kaldes normalt for strenge RcComal80 tillader brugen af både strengvariable og strengkonstanter En strengvariabel er et eksempel på en identifikator, dvs den har et navn som består af et bogstav efterfulgt af indtil 15 bogstaver, tal eller symbolet understregning _! efterfulgt af et dollar-tegn $! Eksempelí Lovlige strengnavneg Ulovlige strengnavne tekst$ streng S mangler! efternavnl$ 7$ skal starte med bogstav! postnrogområdes key$ reserveret ord! 431 Erklæring af strengvariable Strengvariable skal altid erklæres i en DIM-sætning før de benyttes se afsn 1123! I denne sætning angives strengvariablens navn og det maximale antal tegn, der skal kunne gemmes i den Eksempel DIM linie$ of 50 Når ovenstående sætning udføres, vil der blive reserveret plads i lageret til en streng på maximalt 50 tegn 44 Strengbehandling 441 Strengkonstanter Når man skal angive en strengkonstant i et program, skal strengen altid angives i anførselstegn Dette gælder både tildelingssætninger og PRINT-sætninger Eksempel 0010 DIM linie$ 0? linie$:="abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå" 0030 PRINT "Dette er en strengkonstant" 0040 PRINT linie$ A/S Regnecentralen 29

Pakker. Pakkehjæipefiler. Brugervejledning. 'Store programeksempler Automatisk opstart af programmer. RcComal 80. FicComal 80 nøgleord

Pakker. Pakkehjæipefiler. Brugervejledning. 'Store programeksempler Automatisk opstart af programmer. RcComal 80. FicComal 80 nøgleord RcComal 80 Brugervejledning Introduktion Opstart og indtastning af programmer Symboler og reserverede ord Tal og tekst Kontrolstrukturer indlæsning og udskrivning Tal- og tekst- tabeller Procedurer og

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Sproget Rascal (v. 2)

Sproget Rascal (v. 2) Sproget Rascal (v. 2) Til brug i K1 på kurset Oversættere Opdateret 29/11 2004 Abstract Rascal er et simpelt Pascal-lignende imperativt sprog. Dette dokument beskriver uformelt Rascals syntaks og semantik

Læs mere

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract Sproget Six Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere Vinter 2006 Abstract Six er baseret på det sprog, der vises i figur 6.2 og 6.4 i Basics of Compiler Design. Den herværende tekst beskriver basissproget

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

Sproget Limba. Til brug i G1 og K1. Dat1E 2003

Sproget Limba. Til brug i G1 og K1. Dat1E 2003 Sproget Limba Til brug i G1 og K1 Dat1E 2003 Abstract Limba er et simpelt imperativt sprog med hoballokerede tupler. Dette dokument beskriver uformelt Limbas syntaks og semantik samt en fortolker for Limba,

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning

Læs mere

Ligningsløsning som det at løse gåder

Ligningsløsning som det at løse gåder Ligningsløsning som det at løse gåder Nedenstående er et skærmklip fra en TI-Nspirefil. Vi ser at tre kræmmerhuse og fem bolsjer balancerer med to kræmmerhuse og 10 bolsjer. Spørgsmålet er hvor mange bolsjer,

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 VisiRegn ideer 1 Talregning Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 Vejledning til Talregning

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Python programmering. Per Tøfting. MacFest

Python programmering. Per Tøfting. MacFest Python programmering MacFest 2005 Per Tøfting http://pertoefting.dk/macfest/ Indhold Måder at afvikle Python program på Variabler Data typer Tal Sekvenser Strenge Tupler Lister Dictionaries Kontrolstrukturer

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Kapitel 3 Betinget logik i C#

Kapitel 3 Betinget logik i C# Kapitel 3 i C# er udelukkende et spørgsmål om ordet IF. Det er faktisk umuligt at programmere effektivt uden at gøre brug af IF. Du kan skrive små simple programmer. Men når det bliver mere kompliceret

Læs mere

Vejledning til Excel 2010

Vejledning til Excel 2010 Vejledning til Excel 2010 Indhold Eksempel på problemregning i Excel... 2 Vejledning til skabelon og opstilling... 3 Indskrivning... 5 Tips til problemregninger... 6 Brøker... 6 Når du skal bruge pi...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

JavaScript. nedarvning.

JavaScript. nedarvning. JavaScript er et sprog, der kan give en hjemmeside mere funktionalitet og gøre den interaktiv, så den reagerer på læsernes handlinger. CGI (Common Gateway Interface) har hidtil været de protokoller, man

Læs mere

Indhold. Maskinstruktur... 3. Kapitel 1. Assemblersprog...3. 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output...

Indhold. Maskinstruktur... 3. Kapitel 1. Assemblersprog...3. 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output... Indhold Maskinstruktur... 3 Kapitel 1. Assemblersprog...3 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output... 9 Kapitel 2. Maskinkode... 13 2.1 Den fysiske maskine... 13 2.2 Assemblerens

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

Computerarkitektur. - en introduktion til computerarkitektur med LINDA

Computerarkitektur. - en introduktion til computerarkitektur med LINDA Computerarkitektur - en introduktion til computerarkitektur med LINDA faraz@butt.dk Faraz Butt mads@danquah.dk Mads Danquah doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen Roskilde Universitetscenter Naturvidenskabelig

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne Lektion Sammensætning af regnearterne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division... Negative tal... Parenteser og brøkstreger... Potenser og rødder... Lektion Side 1 Plus,

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Braille Display Input kommandoer

Braille Display Input kommandoer Braille Display Input kommandoer JAWS understøtter en serie af kommandoer, som giver dig mulighed for at give braille kommandoer, og også kontrollere din computer. Benyt disse kommandoer sammen med Freedom

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Noter til C# Programmering Selektion

Noter til C# Programmering Selektion Noter til C# Programmering Selektion Sætninger Alle sætninger i C# slutter med et semikolon. En sætning kontrollerer sekvensen i programafviklingen, evaluerer et udtryk eller gør ingenting Blanktegn Mellemrum,

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Vedr. tasteanvisninger:... 2 1. Vælg et trommesystem... 2 1.1 Halsene skal vende opad... 2 2. Notation af trommerytmer... 4 2.1 Tostemmig trommenotation... 5

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Til Sigurd Som aftalt vil jeg her fremsende vores program til vores 80C535 kit og display. Det gik jo ud på at vi skulle starte med at få den til at intialiserer displayet,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Python 3 kursus lektion 1:

Python 3 kursus lektion 1: Python 3 kursus lektion 1: Her laves et nyt program Her køre programmet! Her skrives koden: Gem (CTRL-s) Tryk F5 (for at køre) www.madsmatik.dk d.14-01-2016 1/5 At skrive til skærmen: Hello World Man kan

Læs mere

Vektorer og rumgeometri med. TI-Interactive!

Vektorer og rumgeometri med. TI-Interactive! Vektorer og rumgeometri med TI-Interactive! Indtastning af vektorer Regning med vektorer Skalarprodukt og vektorprodukt Punkter og vektorer Rumgeometri med ligninger Jan Leffers (2007) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Noter til C# Programmering Iteration

Noter til C# Programmering Iteration Noter til C# Programmering Iteration Programflow Programmer udfører det meste af deres arbejde vha. forgrening og løkker. Løkker Mange programmeringsproblemer kan løses ved at gentage en handling på de

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc.

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. af Behrndt Andersen Heri gennemgås hvordan, man på Voyage 200og TI-89 kan gemme en opgave og dens grafer

Læs mere