RcComaIBO. Brugervejledning. Referencer. Fejlmeddelelse. Opstart og indtastning. af programmer. Symboler og reserverede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RcComaIBO. Brugervejledning. Referencer. Fejlmeddelelse. Opstart og indtastning. af programmer. Symboler og reserverede."

Transkript

1

2

3 RcComaIBO Introduktion af programmer Brugervejledning Opstart og indtastning Symboler og reserverede ord Tal og tekst Kontrolstrukturer indlæsning og udskrivning Tal - og tekst- tabeller Procedurer og funktioner Kommandoer Grafik D RcComal80 nøgleord Referencer Fejlmeddelelse Ydre enheder installering af RcComaI80 ASCll Tegnsættet

4 Nøgleord: RC750, RcComal80, Partner, Piccoline, Piccolo Resumé: Denne vejledning beskriver RcComal80 på Partner, Piccoline og Piccolo mikrodatamaterne Udgave: Januar1985 CCP/M-86 og CP/M er registrerede varemærker fra Digital Research Copyright 1985 A/S Regnecentralen af 1979 RC Computer A/S Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København Brugere denne af manual gøres opmærksom på, specifikationerne heri uden forudgående varsel kan ændres RC af RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl, som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget benyttelsen af dette af dokument

5 RcComa18O Brugervejledning

6

7 Indholdsfortegnelse 1 2 Introduktion 1l Opstart og indtastning af programmer Tastaturet Partner- og Picooline-tastaturet Piccolo-tastaturet l6 22 lndtastning af programmer Kommandoer til programindtastning2o 2211 NEW 2O 2212 _AUTO 2O 2213 RENUMBER DEL Kommandoer til programudforelse RUN og CON!22 Symboler og reserverede ord Identifikatorer Reserverede ord23 Tal og tekst Numeriske variable Tildeling Beregningsudtryk Regler for de almindelige regneoperationer Beregningspræcision Strengvariab1e Erklæring af strengvariable29 44 Strengbehandling Strengkonstanter LEN-funktionen 3O 443 Delstrenge 31 _ 444 Sammensætning af strenge 3l 45 Logiske udtryk IN-operatoren Numeriske udtryk Aritmetiske-, sammenlignings- og logiske operatorer ; 35 Kontro1strukturer Betingede sætninger IF-sætninger Multiforgreninger CASE! Løkkestrukturer Tællesløjfer FOR-NEXT! REPEAT-konstruktionen WHILE-konstruktionen 44 Indlæsning og udskrivning _ 45 A/S Regnecentralen 5

8 Indholdsfortegnelse RcCqmal80 61 INPUT~ ætningen PRINT-sætningen Datastromme Filer og ydre enheder Skrivning og læsning af programfiler Skrivning og læsning af datafiler 5O 633l Sekventielle filer Filer med direkte tilgang Ydre enheder Fjernelse af filer Omdøbning af filer Oversigt over I/0 sætninger 56 Tal- og tekst-tabeller Taltabeller Taltabelkomponenter Erklæring af taltabeller Teksttabeller Teksttabelkomponenter Erklæring af teksttabeller 59 Procedurer og funktioner Simple procedurer Parameteroverførsel REF angivelse Lukkede procedurer Externe procedurer Handler 7O 87 Funktioner 72 Kommandoer Kommandoer til programindtastning Sætninger udført som kommandoer Datamaten som bordkalkulator Fejlfinding i programmer Datastromsindlæsning/udskrivning Diskkomandoer MOUNT og DIR! Datastrømskommandoer BYE 8O 10 ll Grafik Opstart af grafik Grafik i RcComa18O Valg af grafisk enhed Definition af det grafiske vindue Tegning af streger Afslutning af det aktuelle billede 84 RcComal80 nøgleord 85 i: A/S Regnecentralen

9 [_ uafezluaoauñðu VS/ råt - ~ - - xs9 6v~II ost - ~ ~-oa - Q NHvds Qvøtt 6vI - - ~ - ~- Q ~ - øøolos L?It Bvt - ~ - ~ qvaoq9 gvøtt 971 ~ - $LH9 Svart vt ~ ~ ~ Q qvnh3lx3_3nni vvii zvt ~ ~~ 3NnÅGN3_ONnJ 8vtI IVT ~ - ~«-Lx3N_u0d zvott 6etaøø-0øøo-øooaooøooønøoøøo tvotr eet - ~~ - o- «Q -øasqvd Ovøtt Let ~ ~ - - Q o ~ ~dxa 6811 get ~ ~ Q ø~- uøaaxg gentt ossi øø o~ ø- Q~Q - a41axt1a Leøtt Vet ~Q~ - øø $Æx3&HH3 geott eet ø Q o Q Q~ø~ ø Q ~ -«nuu3 geøtt ISI ~ ~» ~ - oq - - Joa v8}ti Ost ø ~ ~~ø~ wøaøø ~ -on-go3 eeøtt Öztøøooøøøøooooø - ~øøqou Q ~ Q Q ~ ZEQTT «aamn3 BZI ~~ - ~ ou Qøø ana Ieøtt Lzt ~~~ø~ Q oøqoøouøøøuøøø-øø3tavn3 osott gzt o øoo øq - ~00 a- ÆIGa ózutr szt - ø ø~ Qøun-u_ Q Qøoævaa azøtt ~8zI- ~ 0 Q~Qu - ~ ø Q ømvua Lzøtt zzt 0 - ø~ 0 Q Q ~^Ia gzott tzt ; - ø~ u0 u un øø nn nooø~øaqavsia szøtr stt ~~- ~ øø ~ Q~ - ynoøøøøøø QQ uia~vzit LII ~- ~í ø ~ Q 1%-øNIa 8zIT str ø - Q n ø Q 3La13G zzøtt vttøøøønøunøøouoø-ø øø Qø;0 oø -«qaa IZQTI «ett Q~ø 0 Q ø Q øooø4øøø$3&vc ozøtt III ~ oog ~Q øøøoooo~oøoooouøøønøooøøønvmva örotx Q60! <- nqom-qou-1oe-oø~øo3mv3a3 Qtott Bot ~ ø ~ ø-oa onøno~ø- ; ~ 0-øusca Ltott Lot ø «~ Q <ooooøøønøldoa gtott got nq-1 ø -9-no oø~annilno3 stort got ~ øqø«u < &#39;eo ~ 0; QQ - 0-ouoa vtii «vor ø~ ~oø~øøooooø saihdvxs Hsoqa etøtt ngot ø ~ - 0 øo o- o~ 0-asoqo zrøtt ZQI a Q eo: - uø~ ~o Qo øøuvaqa ttøtt ooto n Q øooøooøooooøøauø-e o~q ~~o- nøoø~ø3q3ai 0IIT 66 ø - ø Q øufø ~øø øøøoøønshh3 óøtt 86 Q - ~» øøøøøønivh Batt 96 ~ ~«- ø ~ø Hsv3aN3_N3HM_3sv3 LII 96 «~ - «ø Q ~ ~~~ øøzxa gvtt 86 - ~ ~~ oooænv gott - T6 Q - Q ~~ - ~ oøulv v-ii 68 ~ - «uoø ~~ ~ ø<ø~ ~Æv eit 88 ~~ ø ~«o~~ Q- Q Qø~ ognv zti LB ø ø ø~ ~ øøsav IIT BSISEBBILIOJSPIOIIPUI QQIBIIIOQOH

10

11 RcComa180 Indholdsfortegnelse 1199 SCREENS SELECT OUTPUT SGN sin SIZE SQR STOP STR$ SYS TAB TAN TEXT Tildeling TlME$ TRUE ` VAL wxurs WHILE-ENDWHILE WINDOW WRITE FILB ZONE 249 A Referencer 251 B Fejlmeddelelser 253 Bl Fejl fundet under programindtastning 254 B2 Kommando- eller udførelsesfejl 257 B3 I/0-Fejlmeddelelser 260 C Ydre enheder 263 Cl Partner og Piccoline skærmstyring 263 Cl1 Ændring af tegns udseende på skærmen266 C12 Farver Tegnsæt 267 C2 Partner og Piccoline tastatur ; 267 C,2l Funktionstaster 267 C3 Lydkreds på Partner og Piccoline 269 C4 IEEE-kort på Piccoline 270 C5 Piccoloens ydre enheder 271 C5l Piccolo Skærmstyring 271 C511 Blink og invers skrift 272 C512 Semigrafisk tegnsæt 273 C513 Skærm - tegngenerering og konvertering 273 C52 Tastatur - tegngenerering og konvertering278 C6 Piccolo HW-porte Styring af skrivere 279 C71 RC861-skriveren 279 C72 RC862,RC867 skriveren 280 A/S Regnecentralen 9

12 Indholdsfortegnelse RcComa180 D Installering af RcComa18O 28l D1 Partner og Piccoline installation 28l D2 Piccolo installation 28l D21 COMALCNV 282 E ASCII tegnsættet 285 F Store programeksempler 287 F1 Enarmet tyveknægt 287 F2 Tænker du på et dyr F3 Tænker du på et dyr? filudgave! 295 F4 Data-indtastning,297 r5 sortering Paoc-axTERNAL! Ä299 F6 Semigrafik 30l F7 Liv 303 F8 Tænk på et tal I 305 F9 Eksempel fra procedureafsnittet 306 F10 Elektronisk orgel 31O G Automatisk opstart af programmer 313 stikarasregister 31s 10 A/S Regnecentralen

13 1 Introduktion COMAL COMmon Algorithmic Language! er et programmeringssprog, der siden 1975 har været det mest anvendte sprog i den danske undervisningssektor Sproget blev først implementeret af A/S Regnecentralen på datamatserierne RC3600, RC7000 og RCBOOO COMAL blev udarbejdet for at tilgodese de brugere, der ønskede bedre sprogstruktur og flere faciliteter end dem, man møüer i BASIC Dog Ønskede man at fastholde det nære interaktive miljø der er kendetegnet for en række BASIC-fortolkere, og som har gjort dette sprog velegnet til undervisningsbrug Det oprindelige forslag til COMAL blev udarbejdet af studielektor Børge Christensen, Tønder Statsseminarium i 1974 I 1979 nedsatte man en arbejdsgruppe bestående af Børge Christensen, repræsentanter for undervisningssektoren samt repræsentanter for en række maskinleverandører Målet for arbejdsgruppen var, på grundlag af de erfaringer man bla havde høstet fra de tidlige COMAL implementeringer, at udarbejde et forslag til forbedringer af COMAL &#39; Resultatet af dette arbejde blev et forslag til standardisering, den såkaldte COMALBO-kerne Denne manual indeholder en komplet beskrivelse af sproget RcComal80, samt en beskrivelse af, hvordan sproget er implementeret på Ro Piccolo, Rc Piccoline samt Rc Partner RcComa18O indeholder en række faciliteter udover selve COMALBO-kernen Manualen skulle kunne læses af såvel den uerfarne som den trænede programmør Den er delt op i tre hoveddele: Første-del er afsnittene 2-10, der indeholder en beskrivelse af, hvordan man indtaster programmer, hvilke variabeltyper der Oeksisterer, samt en koncentreret gennemgang af en række RcComal8O faciliteter Anden del er afsnit 11, der er et referenceafsnit, hvori alle RcComa180-nøgleord er beskrevet præcist Tredje del er appendix A-G, der indeholder referencer, mulige fejlmeddelelser, en detaljeret gennemgang af blandt andet skærm og tastatur, vejledning i installering af RcComal80, ASCII-tabel og en-række RcComal80-programeksempler, der kan indtastes og udføres på enten Piccolo, Piccoline eller Partner A/S Regnecentralen ll

14 1 Introduktion RcComa18O Den uerfarne programmør bør starte med at læse afsnit 2-10, hvorimod programmøren med COMAL-erfaring kan gå direkte til afsnit ll Manualen indeholder en række programmer som eksempler Disse er alle indtastet og afprøvet pà Piccolo, Piccoline og Partner Programmerne skal illustrere sætningstyper, sprogstrukturer osv, og må ikke altid opfattes som værende det bedste program til løsning af det givne problem Der er primært lagt vægt på at eksemplerne er letforståelige og lettilgængelige Ud fra denne målsætning skal det derfor bemærkes, at programmerne forudsætter, at man indtaster tekst med små bogstaver Dette er gjort ud fra ønsket om at gøre programmerne letlæselige og for ikke at gøre problemet omkring store/små bogstaver til det centrale 12 A/S Regnecentralen

15 2 Opstart og indtastning af programmer For man kan komme igang med at bruge RcComal80 skal man installere RcComal80-systemet på ens systemdisk Dette gøres som beskrevet i appendix D Vi går i det følgende ud fra, at man har foretaget installeringen Hvis man ønsker at benytte grafik-kommandoer på Partner eller Piccoline, skal man indlæse GSX-grafikmodulet føk kaldet af RcComal80 Dette gøres enten - fra menu systemet eller&#39; - med TMP komandoen GRAPHICS<retur> Hvis man ønsker at benytte grafik-kommandoer på en Piccolo med indbygget grafikkort, skal man ikke foretage sig noget specielt Herefter kan RcComa180 startes op Dette gores med kommanden: COMAL80<retur> RcComal80 startes nu op, og feks følgende skærmbillede fremkommer : RcConal80 Revision 12 Free OIt/Save-Cav Cursoren den blinkende firkant eller understregning! fremkommer på skærmen, som tegn pà, at systemet er klar til indtastning Der kan herefter indtastes program-sætninger eller kommandoer A/S Regnecentralen 13

16 2 Opstart og indtastning af programmer RcComal8Ø 21 Tastaturet 211 Partner- og Piccoline-tastaturet På Partner og Piccoline ser tastaturet RC730/RC739! således ud: Tasterne omfatter en gruppe lyse og en gruppe mørke taster De lyse taster anvendes som tasterne på en almindelig skrivemaskine Nedtrykning af en tast giver normalt en udskrift af det indgraverede tegn De mørke taster er funktionstasterne Disse taster har ingen grafisk repræsentation, feks bevirker et tryk på PRINT tasten ikke, at teksten PRINT udskrives Nogle af funktionstasterne har altid en bestemt funktion; virkningen af den pågældende funktion kan dog være forskellig afhængig af programmellet Andre skal først tildeles en funktion, de er programmerbare På RC730 og RC739 tastaturet findes følgende funktionstaster: SHIFT Fungerer som skiftetasten på en skrivemaskine LOCK Fungerer som skiftelàsen på en skrivemaskine; dog virker denne kun på bogstaverne Hvis både SHIFT og LOCK aktiveres, skrives små bogstaver CONTROL Denne tast anvendes altid sammen med en af de lyse CRTL! taster Ved at holde CRTL-tasten nedtrykket og derefter trykke pà en af de lyse taster, dannes en 14 A/S Regnecentralen

17 RcComa180 2 Opstart og indtastning af programmer ALT funktionsværdi i stedet for et tegn De mest anvendte funktionsværdier har deres egen tast, men kan også dannes på denne måde Eksempelvis svarer CRTL-M til et tryk pà RETUR-tasten ESCAPE ESC! ALT-tasten anvendes på lignende måde som CRTL-tasten, blot dannes der et tegn fra det udvidede tegnsæt i stedet for en funktionsværdi Programafhængig Afbryder funktion program, udskrivning! normalt igangværende automatisk linienummerering, TAB Høans -4! Bevirker tabulering til hver 8 kolonne på skærmen TAB VENSTRE P-! Sletter skærmen PRINT PRINT-tasten benyttes normalt, når man ønsker en direkte udskrift på en tilsluttet skriver af skærmbilledet Benyttes altid sammen med CRTLtasten CRTL+PRINT! Denne facilitet kan ikke anvendes under RcComa180 RETUR -J! snz-:t Q! Som hovedregel slutningen på anvendes en linie tasten for at markere af- Anvendes slet alene, flyttes cursoren en position mod venstre Trykkes CRTL+SLET, slettes det sidst indtastede tegn, og cursoren flyttes en position mod venstre F1 - Fl2 Programmerbare funktionstaster Disse tasters funktion kan programeres De er standard udstyret med følgende værdier: Fl: List F7: Print F2: Auto F8: Rename F3: Con F9: Renumber F4: Del FIO: Save F5: Delete Fllz Load F6: Enter F12: Run TEGN IND og SLET TEGN Programmerbare funktioner Anvendes standard ved indsætning/sletning af tegn midt i en linie 92` Programmerbar funktionstast Anvendes standard til at flytte cursoren til øverste, venstre hjørne af skærmen

18 2 Opstart og indtastning af programmer RcComa18O A1 - A4 Programmerbare funktionstaster Anvendes på samme måde som Fl - Fl2 se ovenfor! De er standard udstyret med følgende funktioner: Al: Slet skærm A2: Slet resten af skærmen A3: Slet resten af linien A4: Slet tegn!! Anvendes ved til- og frakobling af tastaturets lydgiver Når denne er tilkoblet, høres et klik, hver gang en tast påvirkes Funktionstasterne vil virke som beskrevet som standard, med mindre tasternes funktion bliver ændret af brugeren se C2l! RcComal8O på Partner og Piccoline er skærmorienteret, dvs at man kan benytte de fire cursorpile til at "hoppe" rundt i skærmbilledet, hvorved man kan "genbruge" linier, der står på skærmen Sålænge en linie står &#39;et sted på skærmen, kan man indtaste den til systemet ved hjælp af pilene og Retur-tasten Älle taster pånær SHIFT, LOCK, CRTL og ALT repeterer, hvis de holdes nedtrykket i mere end 0,7 sek Repetitionshastigheden vil langsomt stige, således at den maksimale repetitionshastighed opnås efter ca 20 repetitioner 212 Piccolo-tastaturet På Piccolo eksisterer to typer tastaturer, det almindelige RC72l!: 16 A/S Regnecentralen

19 RcComa18O &#39; 2 Opstart og indtastning af programmer Tastaturerne indeholder de almindelige taster, man kender fra en skrivemaskine, plus følgende: RUB OUT Slet sidst indtastede tegn på linie CLEAR Slet skærmen og stil cursoren i øverste vensre hjørne I Flyt cursor en linie op 1 Flyt cursor en linie ned Flyt cursor en position til højre - Flyt cursor en position til venstre -J Retur, ny linie Testen bruges altid til at afslutte sætninger eller kommandoer til systemet CTRL Control-tasten Trykkes ned sammen med et bogstav for at sende en specialkode til systemet ESC Afbryder programudforelse -4 Indsæt tegn i linie ` F&#39; Slet tegn i linie Følgende taster eksisterer kun på RC722: 92 Flyt cursor til øverste venstre hjørne PAl-PAS, PFl-PF8 Brugerdefinerbare specialtaster Sender specialkoder se SPACE Mellemrumstast appendix C! Bemærk at på tastaturet til RC703 er nogle af de almindelige taster ikke de samme som på RC702 RcComal80 på- Piccolo er skærmorienteret, dvs at man kan benytte de fire cursorpile til at "hoppe" rundt i skærmbilledet, hvorved man kan "genbruge" linier, der står på skærmen Sàlænge en linie står et sted på skærmen, kan man indtaste den til systemet ved hjælp af pilene og Retur-tasten Udover de beskrevne specialtaster, er følgende control-koder nyttige: CTRL+* 92 Slet resten af linien CTRL+ RUB OUT Slet resten af skærmen CTRL+ betyder, at CTRL tasten fkal den anden tast aktiveres holdes nedtrykket mens Holdes en tast nedtrykket i mere end 07 sek, repeteres tegnet med 01 sek intervaller, indtil tasten slippes igen

20 2 Opstart og indtastning af programer RcComal80 22 Indtastning af programer Et program består af en række programlinier Hver programlinie indledes med et linienummer, der bestemmer liniens placering i programmet Et linienummer er et heltal mellem l og 9999 Programlinierne kan indtastes i vilkårlig orden, idet RcComal80-systemet selv ordner dem efter voksende linienumre Efter linienummeret følger den egentlige sætning Linien kan e- ventuelt afsluttes med en kommentar En kommentar består af 2 skråstreger //! efterfulgt af selve kommentaren Eksempel l00 PRINT CHR$ 12Q 1/SLETTER SKÆRMEN linienr sætning kommentar Linien skal afsluttes med en Retur Når linien er afsluttet, vil RcComal80-systemet undersøge, om det er en korrekt RcComalB0-sætning man siger, at systemet syntaksanalyserer linien! Er linien korrekt, lagres den i program-lageret Hvis linien ikke er korrekt, udskrives en fejlmeddelelse i skærmens øverste højre hjørne, og oursoren placeres der, hvor fejlen blev fundet Det er herefter muligt at rette i linien ved hjælp af de taster, der er beskrevet i afsnit 21, og nár rettelserne er foretaget, skal linien atter afsluttes med Retur Indtastes en sætning med samme linienummer, som en allerede eksisterende, vil den nye sætning erstatte den gamle Eksempler på lovlige sætninger 10 saldo:=l00;slutsaldo:=200:rente:=16 20 àr:=l print àr;saldo 40 while saldo<slutsaldo do 50 år:=àr+l;saldo:=saldo* l+rente/100! 60 print år;saldo 70 endwhile Hvad de enkelte linier betyder, er ikke væsentlig i denne sammenhæng Det er nok at fortælle, at programmet udskriver hvorledes 100 kr forrentes, hvis de i 1983 sættes ind til 16 % i rente Programmet stopper, nár saldoen er nået over 200 kr V I

21 - ved hjælp af cursorpilene på tastaturet rykkes cursoren op i linie 10, hvor der står RoComa18O 2 Opstart og indtastning af programmer Man kan få en udskrift af de indtastede linier ved at skrive LIST efterfulgt af tryk på Retur Eksempel Tastes linierne fra ovenstående eksempel ind og skrives der LIST, fås følgende udskrift: 0010 saldo:=100; slutsaldo:=200; rente:=l àr:=l PRINT àr:saldo 0040 WHILE saldo<slutsa1do DO 0050 år:=àr+1; saldo:=saldo*+rente/100! 0060 PRINT årzsaldo 0070 ENDWHILE Bemærk, at nogle ord er skrevet med store bogstaver PRINT, WHILE, DO, ENDWHILE! hvorimod andre er skrevet med små bogstaver Ordene, der er skrevet med store bogstaver, er de såkaldte nøgleord, som har en bestemt betydning overfor RcComal80 systemet Når man er færdig med indtastningen, kan man udføre programmet ved at skrive RUN efterfulgt af tryk pà Retur Eksempel Skrives RUN programmet til før, fra fås følgende udskrift: END AT 0070 Hvis man ønsker at afprøve programmet ved 14 % i rente, gøres følgende:

22 2 Opstart og indtastning af programmer RcComal8O - flyt cursoren hen, så den står på 6-tallets plads i 16 - tast 4 - tryk Retur, dvs at der er indtastet en "ny" linie 10, hvor der står 14 i stedet for 16 - tryk CLEAR skærmen slettes! - skriv RUN husk Retur! Hermed udskrives: l688960l l s2a9ae END _ AT 0070 Vi har dermed set, at de 100 kr er fordoblet i 1988 ved 16 % i rente, hvorimod de først er fordoblet i 1989 ved 14 % i rente Sàlænge en linie står pà skærmen, kan man altså ved hjælp af cursorpilene "genbruge" linien 221 Kommandoer til programindtastning Der findes en række kommandoer, der Aer nyttige at kende i forbindelse med programindtastning 2211 NEW Før man starter indtastningen af et nyt program, skal man slette indholdet af programlageret og datalageret Dette gøres med kommandoen : NEW 2212 AUTO Hvis flere linier skal indtastes, er det praktisk at lade systemet sætte linienumrene under indtastningen Dette gøres med kommandoen AUTO hvilket bevirker, at linienummeret 0910 skrives på skærmen Når linien er indtastet, tastes Retur Hvis linien er korrekt udskrives 0020, derefter 0O30,004O osv 20 A/S Regnecentralen

23 RcComal80 2 Opstart og indtastning af programmer Med AUTO-kommandoen kan man både bestemme startlinienummeret og springet mellem linienumrene Indtastes feks: AUTO 100,5 Udskrives først 0100 Derefter 0l05,0ll0, Man standser den automatiske linienummerering igen ved at trykke på ESC-tasten 2213 RENUHBER En gang imellem er det nødvendigt at ændre linienumrene i et program feks for at kunne indsætte yderligere programlinier Dette gøres med kommandoen: RENUMBER der bevirker, at linienumrene i programlageret blive lavet om, således at første linie får linienummeret 0010, anden linie 0020, derefter 0030, 0040 osv I kommandoen kan man tillige angive startlinienummeret og springet mellem linienumrene efter omnummereringen Hvis man angiver: RENUMBER 100,20 vil linienumrene i programlageret blive lavet om til linienumrene 0100, 0120, 0140 osv 2214 DEL Hvis man vil fjerne enkelte linienumre kan det gøres med kommandoen DEL Ønsker man feks at fjerne linie 0070 i programlageret, er kommandoen DEL 70 Ønsker man at fjerne linierne fra linie 0110 til linie 0270, er kommandoen DEL 110,270 Ønsker man at fjerne linie 1000 og resten af programmet, er kommandoen A/S Regnecentralen 21

24 2 Opstart og indtastning af programmer RcComa18O DEL 1000, Hvis man endelig ønsker at fjerne alle linierne fra begyndelsen og til og med linie 0250, er kommandoen DEL, Komandoer til programudførelse RUN og CON! Når et program skal udføres, gøres det med kommandoen mm g Hvis man ønsker, at udskriften fra programmet, der normalt kommer på skærmen, skal udskrives på skriveren, gøres det med følgende to komandoer: SELECT OUTPUT "printer" RUN Ledetekst i INPUT-sætninger og fejlmeddelelser udskrives dog stadig på skærmen Man kan stoppe programudførelsen ved at trykke på ESC-tasten Herefter kan man ændre variables værdier, udskrive værdier og genstarte programmet med kommandoen CON Man må ikke ændre programlinier før en CON-kommando, men på samme måde som før, kan man ændre udskriftsenheden med følgende to kommandoer: SELECT OUTPUT "printer" CON 22 A/S Regnecentralen

25 3 Symboler og reserverede ord 31 ldentifikatorer ldentifikatorer benyttes til at navngive forskellige størrelser i et RcComa180-program En identifikator består af et bogstav efterfulgt af op til 15 bogstaver og cifre eller tegnet understregning _!, altså et navn på maximalt 16 tegn Bemærk der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i identifikatornavne RcComal80-systemet udskriver altid navnene med små bogstaver Identifikatorer kan betegne følgende størrelser i et program: - simple numeriske variable - taltabeller vektorer og matricer! - simple strengvariable ` - indicerede strengvariable teksttabeller! - brugerdefinerede funktioner - procedurer - formelle parametre - etiketter Hvad disse begreber dækker over, vil blive gennemgået i det følgende ~ Samme identifikator må normalt ikke betegne forskellige størrelser i det samme program, og identifikatorerne må ikke være de samme som systemets reserverede ord, de såkaldte nøgleord 32 Reserverede ord Følgende ord er reserverede i RcComal80 De har en bestemt betydning overfor systemet, og må ikke benyttes i nogen anden betydning A/S Regnecentralen 23

26 3 Smboler og reserverede ord RcComa180 AES ENDcAsE AND ENDFUNC APPEND ENDIE AT ENDPRDC ATN ENDWEILE AuTo ENTER EYE Eor _case EERTEXT CHAIN ExEc CHR, Exp CIRCLE ExTERNAL CLEAR DE close FALSE closed EILE con EDR CDNTINUE EUNC copy out cos GET CEEATE GLDEAL DATA GEARM DATE GRAPHICS DEL Gsx DELETE PRINT DIN HANDLER DIR when DISAELE IE DIV IMEDRT Do IN DRAN INPUT DRAWTD INT DUMP RENUNEER EDIT EEsTonE ELsE LEN ENAELE LIsT END LDAD EoD MovE EEE son GoTo PALETTE KEY REPEAT LocATE RUN Los SAVE MARGIN screen MDD select MDUNT sgn sin MovETo size NEW step NEXT stop NDT str sys DPEN TAB oa TAN DRD TExT oteeewise TIME TEEN DUTPUT To TRUE PENcoLoE UNTIL PI using PEEEIX val Pnoc RANDDM wnile RANDoMIzE window EEAD NRITE EEE RENAME zone I EETRY RETURN END 24 A/S Regnecentralen

27 4 Tal og tekst I dette kapitel vil vi se pà, hvordan man foretager udregninger, samt hvordan man behandler tekst i RoComal80 Tekster kaldes ogsà strenge 41 Numeriske variable På en lommeregner har man ofte et eller flere registre memories!, hvori man kan gemme mellemresultater Normalt skelner man registrene fra hinanden ved hjælp af et nummer I RcComal80 skelner man registrene fra hinanden ved hjælp af et navn Et tal-register kaldes i RoComal8O for en numerisk variabel En numerisk variabel, forkortet med symbolet nvar, er et eksempel på en identifikator, og har derfor et navn bestående af et bogstav efterfulgt af indtil 15 bogstaver, tal eller tegnet understregning _! Eksempel Lovlige navne 142 %k længde - tid efterspørgselsindex gennemsnitsalder Ulovlige navne 7t 411 Tildeling En numerisk variabel kan tildeles værdier med sætninger som feks 10 pris := 1085 Bemærk, at man i RcComal80 benytter deoimalpunktum og ikke komma Hvis man skal skrive meget store eller meget små tal benyttes den såkaldte eksponentielle notation, dvs man skriver tallet som nogle cifre gange en tierpotens I RcComal8O angives en tierpotens ved bogstavet E efterfulgt af potensen A/S Regnecentralen 25

28 4 Tal og teksti RcComa180 Eksempel 1 Tal 100 RcComa180 notation l4e , ZE17 På højre side af lighedstegnet i en tildelingssætning kan enten være tal eller hele udtryk, som feks: 0010 pris:= antal:= total:=pris*antal 0040 PRINT total Bemærkninger linie 0030 :* betyder "gange med" Vi kommer nærmere ind på udtryk i de næste afsnit := kan oversættes med "sættes lig med" Betydningen af sætningen er: - udregn højre side og tildel værdien til variablen på venstre side Det er altsà ikke et matematisk lighedstegn, da feks følgende sætning er lovlig: dagnr := dagnr + 1 Her udregnes værdien af dagnr + 1 og værdien tildeles dagnr, dagnr tælles med andre ord op med 1 42 Beregningsudtryk Man kan feks foretage simple udregninger i RcComal80 ved at benytte PRINT-sætningen Eksempel Indtast følgende programeksempel lille 10 PRINT 2+3 Husk at skrive NEW før lndtastningen af hvert nyt program!- Udfør programmet skriv RUN! RcComa180 svarer med følgende:

29 RcComal80 4 Tal og tekst END AT 0010 Vi har fået udregnet Man kan selvfølgelig skrive mere indviklede beregningsudtryk, og man må benytte følgende regneoperatorer: &#39;l&#39;addition subtraktion multiplikation division <92l&#39;l potensopløftning pà Piccolo! DIV heltalsdivision, dvs ll DIV 4 = 2, -ll DIV 4 = -3 MOD rest ved heltalsdivision, dvs 11 MOD 4 = 3, Desuden er det tilladt at sætte parenteser Bemærk at * aldrig kan underforstàs, 2 x+y! skal se således ud i RcComal80: 2* x+y! Endelig kan man benytte funktioner i regneudtryk RcComal80 har blandt andet følgende matematiske funktioner indbygget: nbs x! Den numeriske værdi af x ATN x! Arcus Tangens til x, resultatet i radianer COS x! Cosinus til x, x i radianer EXP x! &#39;Exponentialfunktionen af x INT x! Heltalsdelen af x LOG x! Den naturlige logaritme til x SGN x! Fortegnet af x -l:negativ, Oznul, lzpositiv! SIN x! Sinus til x, x i radianer SQR x! Kvadratroden af x - TAN x! Tangens til x, xi radianer I stedet for x kan der enten stå en konstant, en variabel eller et helt udtryk &#39; Eksempel 0010 // Eksemplet udregner hypotenusen i en retvinklet 0020 // trekant, hvor man kender de to kateter 0030 sidel:=3; side2:= hypotenuse:=sqr side1*sidel+side2*side2! 0050 PRINT hypotenuse RUN 5 END AT 0050 A/S Regnecentralen 27

30 4 Tal og tekst RcComa Regler for de almindelige regneoperationer Udregningen af beregningsudtryk følger de almindelige matematiske regneregler, dvs il Udtryk i parenteser udregnes først Hvis der optræder flere niveauer af parenteser, udregnes den inderste først 2 Dernæst udregnes funktioner 0J De almindelige regneoperationer har følgende udregningsprioritet: a Positivt og negativt fortegn b Potensopløftning c Multiplikation, division, modulus og heltalsdivision d addition og subtraktion 4 Hvis to operatorer har samme prioritet, udregnes udtrykket fra venstre mod højre Bemærk at feks 2/3/4 er lig 2/*4! 422 Beregningspræcision Når man foretager beregninger i RcComa180, regnes der med 13 betydende cifre Tiereksponenten kan gå fra -128 til 126, dvs RcComal80 kan regne 1 følgende positive talomràde: QOOOOOOE-128 < n < E126 et tilsvarende negativt og endelig tallet 0 Hvis en beregning giver et positivt resultat, der er mindre end 1B-128 sættes resultatet til nul, hvis resultatet er større end E126 fås en fejlmelding Eksempel 0010 megetlille:=1e endnumindre:=megetlille/ PRINT endnumindre 0040 megetstor:=9el forstor:=megetstor*megetstor 0060 PRINT forstor RUN 0 AT 0050 ERROR: 0106 En oversigt over fejlkoder findes i appendix B i denne manuel

31 RcComal80 4 Tal og tekst 43 Strengvariable Indtil nu har vi set pà, hvorledes man foretager udregninger i RcComal80 Man kan dog også behandle tekster i sproget Tekster kaldes normalt for strenge RcComal80 tillader brugen af både strengvariable og strengkonstanter En strengvariabel er et eksempel på en identifikator, dvs den har et navn som består af et bogstav efterfulgt af indtil 15 bogstaver, tal eller symbolet understregning _! efterfulgt af et dollar-tegn $! Eksempelí Lovlige strengnavneg Ulovlige strengnavne tekst$ streng S mangler! efternavnl$ 7$ skal starte med bogstav! postnrogområdes key$ reserveret ord! 431 Erklæring af strengvariable Strengvariable skal altid erklæres i en DIM-sætning før de benyttes se afsn 1123! I denne sætning angives strengvariablens navn og det maximale antal tegn, der skal kunne gemmes i den Eksempel DIM linie$ of 50 Når ovenstående sætning udføres, vil der blive reserveret plads i lageret til en streng på maximalt 50 tegn 44 Strengbehandling 441 Strengkonstanter Når man skal angive en strengkonstant i et program, skal strengen altid angives i anførselstegn Dette gælder både tildelingssætninger og PRINT-sætninger Eksempel 0010 DIM linie$ 0? linie$:="abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå" 0030 PRINT "Dette er en strengkonstant" 0040 PRINT linie$ A/S Regnecentralen 29

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering Nils Andersen juli 2005 (revideret juli 2006) Datalogisk Institut Københavns Universitet Redaktion: c Nils Andersen 2006 ISSN 0108-3708 Forord Disse noter

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

4. Formler og funktioner. Formler

4. Formler og funktioner. Formler Formler Et regnearks væsentligste opgaver er naturligvis at kunne udføre beregninger. Masser af beregninger og alle mulige forskellige beregninger. Hver eneste celle kan fungere som en 'regnemaskine'.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Søren Højsgaard Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum DK 8830 Tjele Flemming Skjøth Dansk Kvæg Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Noter om R Morten Larsen og Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Version 4.0.6 af 2009-01-30. Den seneste udgave af disse noter kan hentes

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere