BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE

2 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1. februar til den 30. april 2014 har haft møde med kommunens rehabiliteringsteam. I rapporten indgår desuden udvalgte udsagn fra et fokusgruppeinterview med medarbejdere i rehabiliteringsteamet. Formålet med undersøgelsen er at udvikle kvaliteten af mødet mellem borgerne og rehabiliteringsteamet på baggrund af brugernes oplevelser og teamets erfaringer. Grundlaget for rapporten er besvarelser fra spørgeskemaerne samt gruppeinterviewet, som blev gennemført og optaget den 12. maj procent: 82 I spørgeskemaundersøgelsen har i alt 16 ud af 17 brugere med møde i teamet i perioden besvaret spørgeskemaet. Heraf er to spørgeskemaer ugyldige, da besvarelsen er sket på baggrund af et forkert skema. I udregningen af svarprocenten er kun de gyldige 14 besvarelser ud af mulige 17 personer talt med. I fokusgruppeinterviewet medvirkede fire medarbejdere: tre fra Lejre Kommune og en fra Arbejdsmedicinsk Afdeling på Køge Sygehus. Eftersom det er en undersøgelse, der bygger på ganske få besvarelser, og nogle borgere desuden har undladt at svare på visse spørgsmål, anbefales det at orientere sig i antallet af svar ud for hvert parameter i det efterfølgende. Metodeovervejelser Spørgeskemaet er besvaret af borgeren evt. med hjælp fra sagsbehandleren eller en pårørende umiddelbart efter borgerens møde med teamet. Denne metode er valgt ud fra en afvejning af, hvordan man kunne ulejlige borgeren mindst muligt og opnå størst mulig svarprocent på den ene side og på den anden side sikre anonymitet i besvarelserne. Den fuldstændige anonymitet i besvarelserne blev således nedprioriteret. Sådan er spørgeskemaerne udfyldt: Udfyldt af borger 7 Udfyldt af borger med hjælp fra tredje part 2 Udfyldt af borger og sagsbehandler 2 Udfyldt af borger, sagsbehandler og tredje part 3 I alt 14 2

3 Spørgsmålene i skemaet er formuleret ud fra hensigten om at få borgernes vurdering af forskellige aspekter af mødet med rehabiliteringsteamet. Borgerens egen forberedelse og medvirken har betydning for oplevelsen af mødet. Derfor indeholder spørgsmål 2, 9 og 10 oplæg til selvrefleksion, som ikke ville kunne indgå, hvis undersøgelsen havde en måling af ren tilfredshed som formål. Der er valgt seks svarkategorier, hvor den neutrale svarkategori samt ved ikke -kategorien ikke indgår. I et enkelt af spørgeskemaerne har borgeren valgt at sætte sit kryds på stregen mellem de to midterste svarkategorier. Ved undersøgelser af holdninger og tilfredshed er det god kutyme, at give respondenten mulighed for at forholde sig neutralt, hvilket man kan overveje, hvis undersøgelsen skal gentages. Om resultaterne I udregningen af den gennemsnitlige score for hver svarkategori er der brugt et simpelt gennemsnit. 1 er sat som den laveste score (virkelig dårlig/nej, slet ikke) og 6 som den højeste score (virkelig god/ja, i høj grad). Dvs. at en gennemsnitlig score på 5 eller 6 kan kategoriseres som god eller rigtig god. Eftersom der er meget få respondenter til spørgeskemaet, kan få negative vurderinger trække gennemsnittet meget ned og omvendt hvilket læseren bør tage højde for i sin læsning. Erfaringer fra lignende undersøgelser viser, at danske brugere næsten altid er tilfredse. Den generelle tilfredshed er ofte højere end den specifikke tilfredshed for det enkelte parameter, og det anbefales derfor at kigge på de enkelte parametre for at finde eventuelt forbedringspotentiale. Tilfredshed hænger i øvrigt sammen med brugernes forventninger, hvorfor der i rapporten indgår tabeller, der viser sammenhænge mellem vurderinger af forberedelsen/indstillingen til mødet og vurderinger af selve mødet med rehabiliteringsteamet. Det har ikke i sig selv været et mål for denne undersøgelse af score højt på brugernes tilfredshed, eftersom mødet med rehabiliteringsteamet ikke har karakter af en kommunal service eller ydelse. Undersøgelsen er foranlediget af et politisk ønske om en afdækning af, hvordan borgerne oplever dialogen med teamet med henblik på at forbedre oplevelsen. Det er derfor hverken relevant eller i øvrigt muligt at sammenligne med andre kommuner, da der ikke er andre kommuner i regionen, der har foretaget en tilsvarende brugerundersøgelse. Rapportens opbygning Besvarelserne fra spørgeskemaerne og teamets erfaringer er inddelt efter samme opbygning som spørgeskemaet: Forberedelse inden mødet med rehabiliteringsteamet mødet med rehabiliteringsteamet din sag. Dog præsenteres den samlede vurdering af mødet som det første parameter i stedet for til slut. Efter figurerne for de enkelte spørgsmål følger figurer, der viser sammenhænge mellem svarene på to eller flere spørgsmål. Samtlige kommentarer fra brugerne i de to kommentarfelter er gengivet uredigeret. 3

4 Læsevejledning fiktive tal Hvad syntes du om den information, du fik om mødet? 38% 38% 5% 7% 7% 5% 20 4,1 Virkelig god God Nogenlunde god Lidt dårlig Dårlig Virkelig dårlig personer har svaret på spørgsmålet. sscoren for spørgsmålet er 4,1. Ved beregning af gennemsnittet er der anvendt scorer fra 1 til 6 hvor 6 er den mest positive vurdering. 2. I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som i eksemplet går fra 14 personer har svaret på spørgsmålet. sscoren for spørgsmålet er 4,1. 4

5 Den samlede vurdering af mødet med rehabiliteringsteamet 14. Hvordan syntes du, dit møde med rehabiliteringsteamet samlet set forløb? 43% 36% 7% 7% 7% 14 4,8 Virkelig godt Godt Nogenlunde godt Lidt dårligt Dårligt Virkelig dårligt Rehabiliteringsteamets erfaringer generelt Som vi oplever det, så kan vi mærke når borgerne slapper af. Borgerne kan som udgangspunkt være meget, meget vrede og frustrerede, men det er meget, meget få gange at det ikke undervejs er endt i en god atmosfære. Vi ved jo alle sammen godt, at borgere i stormvejr let kan få et fjendebillede af kommunen, og der er faktisk mange af vores borgere, der er under et kolossalt pres ved at de står over for at miste deres indkomst og komme på en lavere indkomst - og de er syge samtidigt. Jeg synes, at borgerne går glade ud af døren generelt. Jeg har efterhånden en god fornemmelse med de allerfleste tilfælde af sagerne. Der er mange gange, jeg også går glad ud af døren efter de her møder, fordi at borgerne er gået glade ud af døren. 5

6 Forberedelse inden mødet med rehabiliteringsteamet 1. Hvad syntes du om den information, du fik om mødet? 43% 43% 7% 7% 14 5,1 Virkelig god God Nogenlunde god Lidt dårlig Dårlig Virkelig dårlig 2. Hvad var din indstilling til at skulle mødes med teamet? 43% 43% 7% 7% 12 3,79 Virkelig god God Nogenlunde god Lidt dårlig Dårlig Virkelig dårlig 3. Synes du, at du fik hjælp til, hvad du selv skulle tænke over inden mødet? 36% 43% 7% 14% 14 4,77 Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke 6

7 4. Brugernes kommentarer. Hvad kan vi forbedre, og hvad fungerede godt? Jeg syntes, det hele gik godt. God kommunikation, god forberedelse. Opmærksomheden på enten sygedagpenge eller førtidspension, hvad der er økonomisk bedst stillet blev imponeret over opmærksomheden på dette. Hvem deltager, hvordan foregår mødet, hvad skal man forberede. God stemning. God og tryg atmosfære, imødekommenhed i teamet. Var nervøs for fremtiden. Var ikke forberedt at tænke i konkrete jobmuligheder. Rolige forhold og de præsenterede sig stille og roligt var godt. Mere information om mødet. Jeg vidste f.eks. ikke at jeg selv skulle med (min kontaktperson vidste det heller ikke). Ja, at der ikke er så mange mennesker. Rehabiliteringsteamets erfaringer vedr. forberedelsen Det er vigtigt, at de ved, hvad de skal. Tryghed er et kodeord. At de ved, at det ikke er en afgørelse her men en indstilling, fordi der er nogen der tror, at det vi når frem til her, det er afgørelsen, og så bliver det sådan. Man kan tydeligt mærke, at de er ret velforberedte, når de kommer. Det er meget vigtigt. Når jeg siger, vi er rehabiliteringsteamet, så nikker folk og ser ud som om det er vi helt med på. Sådan var det ikke i starten. 7

8 Mødet med rehabiliteringsteamet 5. Synes du, at du blev taget godt imod? 71% 29% 14 5,71 Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke Rehabiliteringsteamets erfaringer vedr. modtagelsen Når borgerne kommer ind af døren, er der en venlighed og en positiv indstilling til tingene. Det giver rigtigt godt, at der bliver sagt, at man har læst akterne ikke sådan noget med at sige, at man lige har skimtet dem eller læst dem kort, nej, vi har læst de papirer, vi har fået udleveret af din sagsbehandler, og det er grundigt belyst, og vi forstår, at det for dit vedkommende handler om de og de ting. Indledningen er bygget op omkring klare linjer: Hvem er vi, hvad ved vi på forhånd, og hvad er vores opgave her sammen med dig. Så kigger vi på borgeren og ser, om de er med. En anden ting er, at lokalet og tilgangen til lokalet er godt. At man kommer ind i lokalet, og det ikke er en rodebutik. At det i hvert fald er lyst og tilgængeligt, og at der ikke er larm og støj. At man kan byde borgeren på kaffe, the og vand. Det er også vigtigt med en afslutning i dialogen. At man skaber nogen lukkenedting : Nu er tiden ved at løbe ud, resumere op, hvis der opstår nogle ting, så er der en sagsbehandler, man kan ringe til. 8

9 6. Synes du, at teamets medarbejdere lyttede til dine ønsker? 36% 50% 14% 14 4,93 Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke 7. Forstod du de spørgsmål, du blev stillet? 43% 50% 7% 14 5,21 Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke 8. Synes du, I nåede at tale om det, der var vigtigt for dig? 29% 50% 7% 14% 14 4,78 Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke 9

10 9. Foregik mødet, som du havde forventet? 17% 58% 17% 8% 12 4,07 Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke 10. Blev du overrasket over, hvad mødet gik ud på? 15% 8% 69% 8% 13 2,36 Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke 11. Hvad synes du om stemningen under mødet? 43% 43% 7% 7% 14 5,07 Virkelig god God Nogenlunde god Lidt dårlig Dårlig Virkelig dårlig 12. Hvad synes du om tonen mellem dig og teamet? 43% 43% 7% 7% 14 5,07 Virkelig god God Nogenlunde god Lidt dårlig Dårlig Virkelig dårlig 10

11 13. Brugernes kommentarer. Hvad kan vi forbedre og hvad fungerede godt? De var søde, imødekommende, dygtige til at spørge ind. Fik mig til at blive mindre nervøs. Dygtig læge. Mødeleder dominerede for meget. For lidt tid. Mistroisk stemning. Følte sig angrebet. Manglede viden om fibromyalgi. At man bliver bedre informeret om alt. Jeg troede bare jeg skulle have svar om det blev flexjob eller ej. Først 2 dage før hørte jeg om ressourceforløb mm. Rehabiliteringsteamets erfaringer vedr. dialogen og tonen Vi kigger meget på borgeren, vi bruger jo vores intuition: Er det her nu for spredt fægtning, er det nu for forvirrende, og så prøver vi at hive den i land Kendetegn ved det gode møde Ligeværdig, ægte dialog. Borgeren er meget på, bliver inddraget. Flow i snakken. Man glemmer rollerne. Møder borgeren, hvor borgeren er. Vi har meget humor med. For at tage tung energi ud af det. Vi snakker om rigtig, rigtig tunge ting, men det er til at tale om. Vi er gode til at tale om nærmest alt. 11

12 Rehabiliteringsteamets erfaringer vedr. forventninger I starten opstod der nogle misforståelser: Der var nogen borgere, der synes, de havde fået nogle signaler fra deres sagsbehandler om, at de kunne få en førtidspension, og så crashede det jo helt med deres verdensbillede, at de ikke kunne få det. Den møder vi ikke mere. nogen gange kigger (vi) lidt over ud over love og paragrafer og prøver at tænke ud af boksen og komme rundt om nogle andre ting. Jeg tror, at det ikke altid er lige det, de har tænkt, og så tænker de nåååh ja, det er jo rigtigt. Vi støtter dem i deres ressourcer. 12

13 Din sag 15. Fik du en indstilling til mødet? 14 14% 86% Nej JA Sammenhæng mellem type af indstilling og tilfredshed med indstillingen Er du tilfreds med indstillingen? 12 personer % 0 100% 16,5% 16,5% 67% FLEX/TILSKUD FØRTIDSP RESSOURCE HIDTIDIG INDSATS JA NEJ Ikke Besvaret 13

14 Sammenhæng mellem tilfredshed med indstillingen og samlet vurdering af mødet med rehabiliteringsteamet 16. Tilfredse med indstillingen: 14. Hvordan synes du, dit møde med rehabiliteringsteamet samlet set forløb? 10 60% 40% Virkelig godt Godt Nogenlunde godt Lidt dårligt Dårligt Virkelig dårligt 16. Utilfredse med indstillingen: 14. Hvordan synes du, dit møde med rehabiliteringsteamet samlet set forløb? 2 50% 50% Virkelig godt Godt Nogenlunde godt Lidt dårligt Dårligt Virkelig dårligt 16. Ikke besvaret (vedr. tilfredshed med indstillingen): 14. Hvordan synes du, dit møde med rehabiliteringsteamet samlet set forløb? 2 50% 50% Virkelig godt Godt Nogenlunde godt Lidt dårligt Dårligt Virkelig dårligt 14

15 Sammenhæng mellem indstilling til at skulle mødes med teamet og samlet vurdering af mødet 2. Virkelig god/god/nogenlunde god indstilling til at skulle mødes: 14. Hvordan synes du, dit møde med rehabiliteringsteamet samlet set forløb? 10 50% 30% 10% 10% Virkelig godt Godt Nogenlunde godt Lidt dårligt Dårligt Virkelig dårligt 2. Virkelig dårlig/dårlig/lidt dårlig indstilling til at skulle mødes: 14. Hvordan synes du, dit møde med rehabiliteringsteamet samlet set forløb? 2 50% 50% Virkelig godt Godt Nogenlunde godt Lidt dårligt Dårligt Virkelig dårligt 2. Ikke besvaret (vedr. indstilling til at skulle mødes): 14. Hvordan synes du, dit møde med rehabiliteringsteamet samlet set forløb? 2 50% 50% Virkelig godt Godt Nogenlunde godt Lidt dårligt Dårligt Virkelig dårligt 15

16 Sammenhæng mellem vurdering af hjælp til forberedelse og graden af overraskelse over mødets indhold 3. Ja, i høj grad /ja/kun i mindre grad fik jeg hjælp til, hvad jeg selv skulle tænke over inden mødet: 10. Blev du overrasket over, hvad mødet gik ud på? 10 10% 10% 70% 10% Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke 3. Nej, slet ikke/nej/stort set ikke fik jeg hjælp til, hvad jeg selv skulle tænke over inden mødet: 10. Blev du overrasket over, hvad mødet gik ud på? 3 33% 67% Ja i høj grad Ja Kun i mindre grad Stort set ikke Nej Nej slet ikke 16

17 Øvrige erfaringer fra Rehabiliteringsteamet Noget af det, der skaber de gode rammer er også, at vi nu kender hinandens faglighed. Det er en af de ting, der er rigtig vigtig i lokalet her at vi kender hinanden at vi kan få nogle små grinepauser sammen i pauserne. Det kan være man skal have forskellige slags møder nogen møder til de glatte ting, og så kan man tage mange borgere ind igennem. Og nogen møder til de mere komplekse, og så skal man ikke have så mange borgere igennem. Vi har et lille formøde med sagsbehandleren, og det er så der, sagsbehandleren kunne være lidt tydelig omkring hvis de synes, det skal være et ressourceforløb i stedet for et flexjob og komme med argumenterne der. Så vi er lidt klædt på til, at denne her borger er rigtig dårligt fungerende, det står måske ikke lige i papirerne. Jeg synes, vi bliver kørt lidt hårdt, hvis vi skal have seks komplekse sager på, på en dag. Jeg synes, det er næsten overmenneskeligt. Nu har vi siddet og fortalt om, hvor godt vi synes, det fungerer, og hvis der skal indføres en strukturændring på det her (med flere sager på om dagen), så bliver det noget andet. Mødelederrollen er krævende. Fordi man holder øje med tiden. Det kan også godt uddelegeres, så det er en anden, der holder øje med tiden. Så det arbejder vi også på - at mødelederrollen efterhånden bliver mindre tung, fordi den har været lidt tung: at komme med introduktionen, holde øje med tiden, skrive indstillingerne og også fortælle om lovgivningen. Noget af det vi måske skulle arbejde på var at komme ud i organisationen og fortælle om, hvad det egentligt er der foregår her. Jeg synes, det er dybt fagligt interessant at få lov til at arbejde på denne her måde. Det er super kvalificeret, godt, socialt arbejde det her. Jeg gør mig umage, og jeg giver virkelig, hvad jeg har. 17

18 Opsamling Brugerne har samlet set vurdereret mødeforløbet med rehabiliteringsteamet i underkanten af godt (4,8 i gennemsnit). Dog har 79 % vurderet det samlede forløb som virkelig godt eller godt. Det meget lave antal af respondenter påvirker således gennemsnittet en del. Der ses en sammenhæng mellem at være tilfreds med sin indstilling og samlet set vurdere forløbet positivt. Således vurderer samtlige af de 10 borgere, der er tilfredse med deres indstilling, forløbet som virkelig godt eller godt. Omvendt svarer de to borgere, der er utilfredse med deres indstilling, at forløbet har været lidt dårligt eller dårligt. Den ene af disse utilfredse borgere blev indstillet til ressourceforløb, den anden fik ikke nogen indstilling. Der er ingen klar sammenhæng mellem den indstilling, man havde til mødet på forhånd og den samlede vurdering af forløbet. To ud af de 10 borgere, der forinden havde vurderet deres egen indstilling som virkelig god, god eller nogenlunde god endte således med at vurdere det samlede forløb som dårligt eller virkelig dårligt. En af de to, der havde angivet sin indstilling som virkelig dårlig, dårlig eller lidt dårlig endte med at vurdere forløbet som godt. Høj tilfredshed Der er en høj grad af brugertilfredshed med den information, man har modtaget inden mødet med teamet (5,10 i gennemsnit). Brugerne føler sig rigtig godt taget imod (5,71 i gennemsnit) og oplever, at de forstår de spørgsmål, der bliver stillet under mødet (5,21 i gennemsnit). Både stemningen til mødet og tonen mellem borger og team er generelt vurderet som virkelig god eller god (5,07 i gennemsnit for begge). De meget positive tilkendegivelser stemmer godt overens med rehabiliteringsteamets egne erfaringer med at lægge stor vægt på at skabe en god og tryg stemning, hvor borgeren inddrages i dialogen, og alle har sat sig godt ind i den aktuelle sag. Rum for forbedring I forhold til at forbedre forberedelsen, peger svarene på, at det muligvis kan gøres bedre mht. at hjælpe borgeren med, hvad han/hun selv skal tænke over inden mødet. Til dette spørgsmål er gennemsnitsscoren 4,77, hvor 21 % af borgerne har svaret nej eller nej, slet ikke til spørgsmålet. Det spørgsmål, der i hele undersøgelsen har opnået det laveste gennemsnit, er spørgsmål 2, hvor borgeren skal vurdere sin egen indstilling til at mødes med teamet. Her er gennemsnittet 3,79, men der er til gengæld kun 12 respondenter mod 14 i de andre spørgsmål, der angår forberedelsen. I forhold til selve mødet kan man overveje at fokusere yderligere på at tale om det, som borgeren har på hjerte. Spørgsmålet har opnået et gennemsnit på 4,78, hvor 21 % har svaret stort set ikke eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt man nåede at tale om det, der var vigtigt for borgeren. Sammenhæng mellem forberedelse og overraskelse Det lader til, at selvom borgeren ikke følte sig tilstrækkeligt hjulpet i forberedelsen, var mødets indhold ikke nogen overraskelse. Ud af de tre borgere, der have svaret nej, slet ikke, nej eller stort set ikke til spørgsmålet om den forberedende hjælp, har to angivet, at de ikke blev overrasket over hvad mødet gik ud på. Omvendt har to ud af de 10 borgere, der følte sig godt hjulpet, svaret at de blev overrasket eller overrasket i mindre grad af mødets indhold. 18

19 Teamets erfaring er, at sagsbehandlernes forberedelse af borgerne er meget afgørende for en god samtale. De oplever, at frustrationerne og de negative overraskelser er aftaget gennem mødernes udvikling, i takt med at samarbejdet mellem teamet og sagsbehandlerne og internt i teamet er blevet forbedret. Teamet giver også udtryk for, at overraskelsen kan være af positiv karakter, når borgerens forudgående skepsis og mistro bliver manet i jorden under selve mødet. 19

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet Retur Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet I perioden d.. september til 3. november har borgere, der har været til møde i rehabiliteringsteamet, fået udleveret et spørgeskema om deres oplevelser

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBM Medicinsk ambulatorium - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Tilbagemeldinger fra kurset. Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012

Tilbagemeldinger fra kurset. Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012 Tilbagemeldinger fra kurset Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012 6 7 timer på et kursus lørdag er noget af en mundfuld, men tiden blev udnyttet på en fornuftig

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL Hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne opnå? DIT MÅL Hvor vil du placere dit mål på en skala fra 1-10? SKALA SKALA FORSKEL FORSKEL Hvorfor er du ikke allerede i mål? HVORFOR Skal dine overbevisninger ændres?

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på FERTILITETSKLINIK Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på JSK Jysk Sexologisk Klinik - RRA Jysk sexologisk klinik Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på ENDOSKOPISK AMBULATORIUM GASTROENTEROL. AFD. L Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Høreklinik Holstebro Øre-Næse-Hals afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager Erfaringer med dialogsamtaler ved klager En interviewundersøgelse blandt patienter og personale - kort fortalt Introduktion Undersøgelsen af dialogsamtaler ved klager er en interviewundersøgelse af patienters

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012

Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012 Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012 Samlet set får skolen pæn karakter, men der er nogle fokuspunkter, vi ønsker at arbejde med, så flere elever vil udtrykke sig positivt ang. de pkt. Punkter

Læs mere

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015 Mandag d. 9. november Arbinger Den Anerkendende Tilgang Narrative Samtaler Praktiske råd PERSPEKTIVET Hverdagen på din egen efterskole 90 95% af eleverne

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Noter vidensdeling 28.10.2014. Kort sagt af deltagerne:

Noter vidensdeling 28.10.2014. Kort sagt af deltagerne: Noter vidensdeling 28.10.2014 Kort sagt af deltagerne: 1. Vi skal kende den unge så godt som muligt, så vi bedre kan sende dem i rette tilbud Tag den unge med på råd, og forbered den unge på eks. Uddannelseskrav

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinikken - Varicer Friklinikken Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Man skal være positiv for at skabe noget godt. Vi ryttere er meget følsomme med hensyn til resultater. Går det ikke godt med ridningen,

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere