Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen"

Transkript

1 Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

2 Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej 14, 9400 Nørresundby... 2 Børnehaven Blæksprutten, Hvorup Kirkevej 5, 9400 Nørresundby... 2 Børnehaven Strubjerg, Strubjerg 163, 9400 Nørresundby... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Børnehuset Troldereden, Skolevej 45, 9400 Nørresundby... 3 Børnehuset Løvvangen, Strubjerg 163, 9400 Nørresundby... 3 Børnehuset Viaduktvej, Viaduktvej 14, Nørresundby... 3 Vuggestuen Hvorup Kirkevej, Hvorup Kirkevej 7, Nørresundby... 4 Dagtilbudsbestyrelsen:... 4 Pædagogiske Læreplaner... 5 Tværfagligt samarbejde... 5 Pladsanvisningen... 6 Dagplejen... 6 Skoler... 6 Familiegruppen Nord... 6 Udviklingsafsnittet... 6 Tværfagligt team... 6 Pædagogisk psykologisk rådgivning... 6 Kvarterets Hus... 6 Håndbogen på Tværs... 7 Budgetramme og foreløbige principper for anvendelse af budgetrammen... 7 Principperne for ovenstående er:... 7 Vision for dagtilbuddet... 8 Mission for dagtilbuddet... 8 Principper for det pædagogiske arbejde... 8 Udgangspunktet er:... 8 Udviklingsplanen Dagtilbud for fremtiden gældende fra omhandler de 4 spor:... 8 Mål i forhold til udviklingsplanen:... 8 Sprog:... 9 Sundhedspolitikken:... 9 Særlige tiltag... 9

3 Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen Dagtilbud Lindholm Løvvangen, er en del af område Nord/Øst, som består af 16 dagtilbud. Dagtilbuddet er normeret til 369 børn og består af 7 institutioner, 6 kommunale samt 1 selvejende institution. Denne har bestyrelsen som arbejdsgiver, og dagtilbudslederen har kun det pædagogiske tilsyn. Den selvejende institution udarbejder selv deres perspektivplan, hvorfor denne kun er gældende for de kommunale institutioner. I hver institution, er en daglig pædagogisk leder. Der er 1 vuggestue, 3 integrerede institutioner samt 3 børnehaver, hvoraf der er tilført ekstra ressourcer til 6 visiterede børn med særlige behov i den ene børnehave. Dagtilbuddets leder: Anette Falk Hvorup Kirkevej Nørresundby Telefon: Dagtilbudslederen har det pædagogiske, det ledelsesmæssige og det administrative tilsyn/ansvar. De 6 institutioner i dagtilbuddet Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej 14, 9400 Nørresundby Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3-5 år. Mandag torsdag: Fredag: Telefon: Pædagogisk leder: Helene Risager Børnehaven Blæksprutten, Hvorup Kirkevej 5, 9400 Nørresundby Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 3-5 år. Mandag torsdag: Fredag: Telefon: Pædagogisk leder: Birgit Sofussen Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 2 af 11

4 Børnehuset Troldereden, Skolevej 45, 9400 Nørresundby Børnehuset er normeret til 11 børn i alderen 0-2 år og 24 børn i alderen 3-5 år. Mandag torsdag: Fredag: Telefon: Pædagogisk leder Yrsa Madsen Børnehuset Løvvangen, Strubjerg 163, 9400 Nørresundby Børnehuset er normeret til 12 børn i alderen 0-2 år og 30 børn i alderen 3-5 år. Mandag torsdag: Fredag: Telefon: Pædagogisk leder Anitta Søgård-Jacobsen Børnehuset Viaduktvej, Viaduktvej 14, Nørresundby Børnehuset er normeret til 11 børn i alderen 0-2 år og 40 børn i alderen 3-5 år. Mandag onsdag: Torsdag: Fredag: Telefon: Pædagogisk leder Lisa Skov Sølgaard Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 3 af 11

5 Vuggestuen Hvorup Kirkevej, Hvorup Kirkevej 7, Nørresundby Vuggestuen er normeret til 60 børn i alderen 0-2 år. Mandag torsdag: Fredag: Telefon: Pædagogisk leder Helle Fjordbak Vippemodel Børnehaverne har vippenormering, således at de pr hvert år har - 10% og pr har +10%. Vuggestuen og vuggestuedelen i de integrerede institutioner indgår ikke i vippenormeringen. Dagtilbuddet er omfattet af dagtilbudsloven. I Aalborg kommune blev der i 2007 vedtaget en Børne- og unge politik, der danner den overordnede ramme for medarbejdernes arbejde med børn og unge. Formålet med Børne- og Ungepolitikken er, at medvirke til at skabe en rød tråd i alle børn og unges liv, uanset deres ressourcer og de familiemæssige, sociale og kulturelle baggrunde. Børne- og ungepolitikken revideres for hver ny byrådsperiode. Link til Børne- og ungepolitikken: Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Dagtilbudsbestyrelsen: Dagtilbuddet er tilknyttet en dagtilbudsbestyrelse, som består af de 6 formænd fra de 6 forældrebestyrelser, 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt dagtilbuddets medarbejdere, og en pædagogisk leder, som er udpeget af dagtilbudslederen. Dagtilbudslederen er sekretær og deltager i alle møder. Blandt forældrebestyrelsesformændene vælges en formand og en næstformand for dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt. Dagtilbudsbestyrelsen har fokus på dagtilbuddet som en fælles helhed og fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af budgetrammen for dagtilbuddet inden for de mål kommunen har fastsat. Dagtilbudsbestyrelsen er indenfor bestyrelsens kompetencefelt part i udarbejdelse af en perspektivplan for dagtilbuddet. Desuden deltager en repræsentant fra dagtilbudsbestyrelsen i ansættelsesudvalget ved ansættelse af pædagogiske ledere og dagtilbudsledere. For at klæde medlemmerne af bestyrelsen på til opgaven har vi i område Nord et fælles møde, hvor vi har inviteret til en aften med oplæg og gruppearbejde omkring bestyrelsesarbejdet. Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 4 af 11

6 Fra 2014 vil det blive obligatorisk og møderne vil ligge i slutningen af året, således forældrene er klædt på til opgaven. Forældrebestyrelser i institutionerne Forældrebestyrelsen i institutionerne har fokus på den enkelte institution og deltager i drøftelse af den pædagogiske praksis her. Forældrebestyrelsen inddrages i forhold til udarbejdelse af den pædagogiske læreplan samt lokale forhold og arrangementer. Bestyrelsen inddrages ligeledes i forhold til anvendelse af budgettet. Forældrebestyrelsen træffer afgørelse om institutionen skal omfattes af den kommunale frokostordning. Det skal besluttes i 2014 om man vil indføre frokostordning i institutionen fra Pædagogiske Læreplaner Alle 6 institutioner udarbejder deres egen pædagogiske læreplaner, hvilket giver mulighed for at sætte sit eget præg og særkende. Læreplanen er det faglige pædagogiske styringsredskab i hverdagen. I Aalborg kommune er der en fælles ramme for, hvorledes de pædagogiske læreplaner skal udformes. Rammen består af to skemaer et pædagogisk læreplansskema og et evalueringsskema. Dagtilbudslederen er ansvarlig for evaluering af de pædagogiske læreplaner og skal inddrage forældrebestyrelsen og det pædagogiske personale i denne evaluering. Pædagogisk tilsyn i institutionerne Dagtilbudslederen gennemfører hvert andet år pædagogisk tilsyn i både kommunale og selvejende institutioner. Første tilsyn var i Tilsynet tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Aalborg Kommunes børne-og ungepolitik, Udviklingsplanen på 0-5 års området, håndbogen på tværs, udvalgte mål og fokuspunkter og øvrige politikker i Aalborg Kommune bl.a. køns og ligestillingspolitikken og integrationspolitikken. I tilsynet deltager som minimum den pædagogiske leder og en medarbejder. I dagtilbud Lindholm Løvvangen har vi valgt at invitere en /flere forældrerepræsentanter med, da vi mener, at det er vigtigt at forældrenes stemme også høres. Efter tilsynet udarbejder dagtilbudslederen bemærkninger i forhold til tilsynet Tværfagligt samarbejde I dagtilbuddet samarbejder vi med mange forskellige samarbejdspartnere bl.a.: Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 5 af 11

7 Pladsanvisningen Gennem samarbejde sikres at pladsgarantien opretholdes. Der afholdes møder minimum 2 gange årligt, og samtidig er der en løbende dialog. Dagplejen Gennem samarbejde sikrer vi, at der sker den fornødne overlevering fra dagpleje til institution, når der er behov for det. Skoler I dagtilbuddet er det primært Løvvangsskolen og Gl. Lindholm skole, som institutionerne samarbejder med. Vi samarbejder bl.a. med skolen om besøg på skolen og i dussen inden skolestart. Der afholdes overleveringssamtaler sammen med forældrene i et vist omfang. I efteråret afholdes et evalueringsmøde i forhold til de professionelles samarbejde. Familiegruppen Nord Dagtilbudslederen deltager i minimum 4 årlige møder, desuden er der særlige møder mellem Løvvangs-institutionerne og teamlederen i familiegruppen ca. 4 gange årligt. Udviklingsafsnittet Der er bredt et samarbejde bl.a. i forhold til indsatspædagoger, børnefysioterapeuter og børneergoterapeuter, ansøgning om særlig indsats og konsulentbistand som kan være i forhold til den generelle udvikling på området. Tværfagligt team Er en foranstaltning for familier med børn fra 0-5 år. Tværfagligt team giver råd og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. Forældre kan selv henvende sig til teamet. Rådgivningen kan være anonym, hvis det ønskes. Rådgivningen er gratis. Det tværfaglige team kan også rådgive og vejlede personalet i institutionerne omkring konkrete børn, hvis forældrene har givet samtykke. Teamet har desuden 2 årlige møder i hver institution, hvor der er faglig sparring med personalet. Teamet kan træffes på telefon: mellem kl på mandag, tirsdag, torsdag, og fredag. Pædagogisk psykologisk rådgivning Her igennem bevilliges talepædagogisk bistand efter ansøgning, og desuden kan PPR inddrages i forbindelse med skolestart. Kvarterets Hus Som noget særligt for dagtilbud Lindholm/Løvvangen er der et formaliseret samarbejde med Kvarterets Hus, som er et projekt i afdeling 12 i Sundby Hvorup boligselskab. Herunder er projektet Mama Mia, som er et tilbud for Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 6 af 11

8 børn fra 0-2 år og deres mødre, som har lyst til at være sammen med andre børn og voksne. Der er mulighed for at tage forskellige emner op. Mama Mia ledes af en sundhedsplejerske samt en pædagog fra en af institutionerne pt. fra daginstitutionen Løvvangen. Håndbogen på Tværs For at sikre en tidlig indsats og et tværfagligt samarbejde inden for børne- og ungeområdet, er det nødvendigt med et fælles afsæt for fagpersonerne, der arbejder inden for området. Til dette er der udarbejdet Håndbogen på Tværs. Håndbogen indeholder bl.a. konkrete retningslinjer og handlevejledninger i forhold til den enkelte faggruppe, konkrete retningslinjer og handlevejledninger i forhold til det tværfaglige samarbejde, herunder børnelinealen, som er et systematisk arbejdsredskab i det tværfaglige samarbejde, som et led i den tidlige opsporing samt skemamateriale til brug for bl.a. underretninger, mødevirksomhed og koordinering af det tværfaglige samarbejde. Det skal her præciseres, at i alt samarbejde på tværs, er vi altid underlagt tavshedspligt, d.v.s. at vi aldrig retter henvendelse til nogen uden at forældrene er orienteret/har sagt god for kontakten. Henvendelsen har også altid udgangspunkt i at hjælpe barnet til den bedst mulige trivsel og udvikling. Budgetramme og foreløbige principper for anvendelse af budgetrammen Som overordnede mål har dagtilbud Lindholm/Løvvangen følgende mål på det økonomiske område: At sikre en økonomisk bæredygtighed for institutionerne i dagtilbuddet og det samlede dagtilbud. At sikre muligheden for kompetenceudvikling for dagtilbuddets ansatte. At skabe mulighed for indretning og forbedring af institutionerne for at sikre børns læringsmiljø. Principperne for ovenstående er: At budgettet for det samlede dagtilbud er et samlet budget for såvel løn som drift. At den enkelte institution får et råderum til daglig drift, og det forventes at dette overholdes. At de personale rettede konti er samlet hos dagtilbudslederen. At dagtilbudslederen råder over de beløb der udmøntes ved overbelægning, med hensyntagen til at der kan/skal følge personale med til de ekstra børn. At alle store investeringer aftales så vidt muligt ved årets start. Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 7 af 11

9 At der arbejdes hen mod ensartet standard på vedligeholdelse af institutionerne. At de afsatte midler til kurser og efter- og videreuddannelse anvendes til dette formål. At der sættes fokus på kostbudgetterne. At der ved besættelse af barselsstilling hver gang vurderes, om det er på fuldt timetal. At alle institutioner i dagtilbuddet er medansvarlige for at overholde det samlede budget. Vision for dagtilbuddet - Livsduelige og robuste børn Mission for dagtilbuddet - Understøtte børns livsduelighed gennem trivsel, læring og udvikling i forpligtende fællesskaber, gennem struktur, organisering, relationer og lærings /legemiljøer. Principper for det pædagogiske arbejde Udgangspunktet er: Den fælles personalepolitik Værdigrundlaget: Professionalisme, kompetenceudvikling, engagement og samarbejde/respekt Børne og unge politikken Udviklingsplanen Dagtilbud for fremtiden gældende fra omhandler de 4 spor: Inklusion Læring og læringsmiljøer Forældreinddragelse Sundhed Mål i forhold til udviklingsplanen: At der udstikkes en fælles ramme for det faglige arbejde på 0-5 års området samt være inspiration for læreplanerne, der udarbejdes i den enkelte institution. Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 8 af 11

10 Udviklingsplanen kan hentes på link: kommunen/forvaltninger/familiebeskaeftigelsesforvaltningen/boerne-og- Familieafdelingen/documents/Dagtilbud-for-fremtiden.pdf I 2014 vil der være særlig fokus på forældreinddragelse og sundhed. I forhold til sporet om forældreinddragelse skal det forstås sådan, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv i dagtilbuddet, og derfor skal forældrene inddrages og ses som den resurse, de er. De enkelte institutioner har i deres forældrebestyrelse udarbejdet mål for dette. Sundhed tænkes naturligt ind i den pædagogiske struktur og i de pædagogiske rammer. Opfattelsen af sundhedsbegrebet ses bredt, hvor barnets aktive krop, mentale robusthed og deltagelse understøttes og udfordres pædagogisk. Sprog: 1-2 medarbejdere fra hver institution for 3-6 årige, har været på uddannelse i sprogpakken, som bl.a. omhandler dialogisk oplæsning, samtaler i hverdagen, tematisk sprogarbejde og samarbejde med forældrene om børns sprog. Endvidere har en medarbejder fra vuggestuen gennemgået en diplomuddannelse i børns sprogtilegnelse og sprogpædagogik og sprogindsatser. Denne viden kan deles til alle i dagtilbuddet. At vokse op med to eller flere sprog er en værdifuld gave, men kan også være en stor udfordring at skulle tilegne sig flere sprog samtidig. En del af de børn er i en situation, hvor deres sproglige forudsætninger gør, at de ikke får det fulde udbytte af de læringsmuligheder de møder i dagtilbuddet. Vi har været så heldige, at vi er kommet med i den landsdækkende Styrk sproget indsats, som har til formål at løfte fagligheden for tosprogede børn. Vi kan her få inspiration og støtte til at udvikle to - sprogs indsatserne, en opgave som sprogpædagogerne skal være tovholdere på. Sundhedspolitikken: Vi afventer den nye sundhedspolitik fra Aalborg Kommune. Særlige tiltag Der er etableret feriesamarbejde institutionerne imellem. Fælles retningslinjer er nedskrevet i en pjece til både forældre og personale. Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 9 af 11

11 6 gange årligt afholdes medarbejdermøder på tværs af institutionerne med fokus på læreplaner. Her har 1 medarbejder fra hver af de 3-6-åriges institutioner og 2 medarbejdere fra vuggestuen mulighed for at dele viden og erfaringsudveksle i forhold til pædagogiske emner. Som et nyt tiltag i 2014 er medarbejdere fra 0-6 års institutioner inviteret til møde om læreplaner for at erfaringsudveksle, da de har nogle særlige udfordringer. I mødet deltager også pædagoger fra dagtilbud Nørresundby/Nørre Uttrup Der kan etableres store børns grupper på tværs af institutionerne. Især i de tilfælde hvor der kun er få store børn i en institution, kan det være udfordrende, at møde børn fra andre institutioner i samme aldersgruppe. De pædagogiske ledere i dagtilbuddet har lavet aftale om, at både de og personalet kan vikariere for hinanden i forbindelse med sygdom, ferie, pædagogiske dage og lignende. I efteråret 2015 er der arrangeret 2 temadage for de pædagogiske ledere fra hele Område Nord. Temaet bliver i relation til et af sporene fra Udviklingsplanen. I 2015 har vi for at følge op på noget af det der rører sig ude i institutionerne i samarbejde med dagtilbud Nordvest/Vodskov sat fokus på Børn i delte familier. Her deltager minimum to medarbejdere fra hver institution i temadage fordelt over ca. 6 måneder. Konsulenter fra udviklingsafsnittet er proceskonsulenter på emnet. Imellem temadagene arbejdes der i institutionen med opgaver /film. Konceptet er tænkt som kompetenceudvikling, videns og erfaringsudveksling. Igen i 2015 bliver der mulighed for diplomuddannelse for pædagoger, hvor der for den/de der er på uddannelse ansættes en rotationspædagog. Dette var bl.a. tanker, ideer, arbejdsopgaver, og proces i forhold til Perspektivplan Der vil løbende være mulighed for at tilføje nye ideer til planen. Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2014 Side 10 af 11

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2016-2017...3 Dagtilbud Gistrups organisation...3 Perspektivplan...4 Dagtilbud Gistrups værdigrundlag...5 De fire spor inklusion, læring,

Læs mere

Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen Børne- og Familieafdelingen Hans Chr. Mariegaard Afdelingschef Helle Berg Områdeleder, Centrum/Sydvest Marianne Andersson Dagtilbudsleder, Nibe/Frejlev Merete Løkkegaard Afsnitsleder, Udviklingsafsnit

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2018 Side 1 af 16

Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2018 Side 1 af 16 Dagtilbud Lindholm/Løvvangen Perspektivplan 2018 Side 1 af 16 Indhold Organisationsdiagram... 4 Præsentation af dagtilbud Lindholm/Løvvangen... 5 Børnehaven Blæksprutten... 5 Børnehaven Strandparken...

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart.

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart. Breve til kommende forældre i eget skoledistrikt Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter. Formål: At byde nye forældre velkomne og fortælle om indskrivningen. Ansvarlig: Skolen. Samtaler i børnehaven

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Dagtilbud Tornhøjs organisering i Børne- Familieafdelingen i Aalborg kommune... 3

Indholdsfortegnelse Indledning Dagtilbud Tornhøjs organisering i Børne- Familieafdelingen i Aalborg kommune... 3 Perspektivplan 2018-2020 den ende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Dagtilbud Tornhøjs organisering i Børne- Familieafdelingen i Aalborg kommune... 3 Dagtilbud Tornhøjs fælles

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Klubben Rosenhøj (Fritids og ungdomsklub) Søndervangs Alle 40 8260 Viby J Telefon: 51235934 www.uiaa.dk Fritidsleder: Merete Poulsen Mobil: 29209083 Mail: mpou@aarhus.dk

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2015 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Overgangsmodellen er obligatorisk. Sundhedsplejen Sundhedspleje er et tilbud til alle forældre http://kommune.viborg.dk/borger/boern,-unge-og-familie/sundhed/sundhedspleje/spaed-og-smaaboern-0-til-1-aar

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch

KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Kulturbørnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi.

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 7 huse med børn i alderen 0-14 år. De 7 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

BØRNEHAVEN Lauge Koch

BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Børnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik i børnehaven

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den Røde Tråd - Dagtilbud

Den Røde Tråd - Dagtilbud Den Røde Tråd - Dagtilbud Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Struktureret tematisk sprogarbejde

Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde I Sprogpakken arbejdes der med tre forskellige pædagogiske indsatsformer i arbejdet med sprog: samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og struktureret tematisk sprogarbejde.

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere