Leder UNESCO Global Geopark Vestjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder UNESCO Global Geopark Vestjylland"

Transkript

1 Viktor Burkal/Jesper Lund UNESCO Global Geopark Vestjylland JOB- OG KRAVPROFIL

2 UNESCO Global Geopark Vestjylland 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 OM UNESCO GLOBAL GEOPARK VESTJYLLAND... 4 DEN AKTUELLE SITUATION OG STILLINGEN SOM DAGLIG LEDER... 5 DEN IDEELLE PROFIL... 7 ANSÆTTELSESVILKÅR... 7 PROCES- OG TIDSPLAN... 8

3 UNESCO Global Geopark Vestjylland 3 Indledning Geopark Vestjylland har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af en ny leder, efter den foregående leder efter seks år i stillingen har valgt at søge nye udfordringer. Formål med notatet Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt interview med flere hos Geopark Vestjylland. Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til opgaveområdet og profilen for den kommende daglige leder, og danner således grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed. Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til de formulerede krav og forventninger. Ansættelsesudvalg Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som består af følgende: Steffen Damsgaard, formand Geopark Vestjylland Karsten Filsø, næstformand i Geopark Vestjylland Ingeborg Svennevig, bestyrelsesmedlem i Geopark Vestjylland John Clausen, bestyrelsesmedlem Geopark Vestjylland Claus Borg, direktør for Miljø og Teknik, Lemvig Kommune Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive indstilling til bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. Kontaktoplysninger og ansøgning Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på tlf eller mail og Viktor Burkal på tlf eller mail Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Endvidere kan Geopark Vestjyllands bestyrelsesformand Steffen Damsgaard kontaktes på tlf Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon , e- mail: Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK-08832). Ansøgningsfristen udløber den 10. januar 2022 klokken

4 UNESCO Global Geopark Vestjylland 4 Om UNESCO Global Geopark Vestjylland Geopark Vestjylland blev oprettet af Lemvig, Struer og Holstebro kommune med henblik på at sætte fokus på de store værdier og oplevelser, som landskabet, naturen og kulturhistorien i området rummer og synliggøre dette gennem en international godkendelse som UNESCO Global Geopark. I et tæt samarbejde med geoparkens mange aktører (bl.a. Naturstyrelsen, turistorganisationer, museer og områdets mange frivillige ildsjæle) bidrager geoparken til at fortælle historierne om, hvordan landskabet er opstået, hvordan det har skabt spændende og enestående natur, og hvordan mennesker har levet med og i disse rammer. Geopark Vestjylland omfatter geografisk Lemvig, Holstebro og Struer kommuner samt spændende landskaber under vandets overflade i dele af Limfjorden og Nordsøen ud til Jyske Rev. Geopark Vestjylland blev godkendt som UNESCO Global Geopark i april Geoparken arbejder for en lokal forankring og er med til at give en ny identitet for området baseret på (ur)gamle fortællinger, som formidles gennem geoparkens mange partnere. Geoparkens 10-årige udvikling Geopark Vestjylland har siden 2011 været under udvikling, efter John Clausen og Søren Raarup, to lokale ildsjæle, tog initiativ til oprettelse af Geopark Vestjylland i et samarbejde med Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. Efter en indledende fase blev der i efteråret 2015 oprettet et sekretariat med det klare formål at få udarbejdet en ansøgning til UNESCO om godkendelse af Geopark Vestjylland som UNESCO Global Geopark, der kan tjene som et stærkt varemærke for området. I 2016 blev en omfattende ansøgning sendt af sted, og i juli 2017 fik Geopark Vestjylland besøg af et evalueringshold fra UNESCO, der skulle vurdere parkens egnethed som UNESCO-certificeret Geopark. Dette besøg resulterede i 14 anbefalinger til hvilken udvikling, Geopark Vestjylland inden for en periode på to år skulle gennemgå, for at parken kunne blive endeligt godkendt. I maj 2020 indsendte geoparken en rapport til UNESCO med en redegørelse for hvilke tiltag, der var gennemført for at imødekomme UNESCOs anbefalinger, der omfattede en forstærket formidlingsindsats, undervisningstilbud, udvikling af oplevelser, partnerskaber og organisation. Rapporten blev fremlagt på et møde i UNESCO Global Geoparks Council den december 2020 med det resultat, at Geopark Vestjylland blev indstillet til godkendelse og sidenhen endeligt godkendt af UNESCOs Executive Committee den 21. april Organisering I 2020 overgik Geopark Vestjylland fra at være et fælleskommunalt udviklingsprojekt til at blive en selvejende institution med en ny bestyrelse, en rådgivende videnskabelig komité og et sekretariat med to fuldtidsansatte medarbejdere samt flere tilknyttede frivillige. Bestyrelsen har syv medlemmer, mens den videnskabelige komité har 11 medlemmer fra forskellige myndigheder og kultur- og uddannelses-

5 UNESCO Global Geopark Vestjylland 5 institutioner, der arbejder efter et kommissorium vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen genudpeges i slutningen af 2021 qua kommunalvalget d. 16. november Den daglige leder udgør den ene fuldtidsansættelse i sekretariatet, mens geoparkens geolog udgør den anden. Det er et krav fra UNESCO, at certificerede geoparker skal have mindst en geovidenskabelig medarbejder. Sekretariatet er placeret i erhvervshuset Isværket på Lemvig Havn. Hvad er en UNESCO Global Geopark? En Global Geopark er et område, der omfatter en særlig geologisk arv og en bæredygtig strategi for udvikling af området. Geoparker anerkendt af UNESCO har til formål at formidle historien om jordens dannelse og den natur og kulturhistorie, der er en følge af geologiske processer. Samtidig er en geopark en lokal initiativtager og medvirker til at skabe lokal udvikling og identitet gennem formidling, udvikling af partnerskaber med lokale virksomheder, undervisning og gennemførelse af projekter, der understøtter bæredygtig turisme. På en lang række punkter kan geoparker således sammenlignes med nationalparker. Du kan læse mere om geoparker her. Den aktuelle situation og stillingen som daglig leder Geoparken er et udviklingsprojekt, der aldrig ophører. Der sker derfor en fortsat udbygning og opgradering af geoparkens mange forskellige tilbud, hvilket sker i tæt samarbejde med frivillige, lokale samarbejdspartnere og interessenter, herunder særligt medlemskommunerne Lemvig, Struer og Holstebro og Region Midtjylland. Dette skyldes særligt, at UNESCOs certificering af en geopark forudsætter, at geoparken løbende udvikles inden for nogle fastsatte rammer. Hvorvidt denne UNESCO-anerkendelse fornyes er op til de tilbagevendende evalueringer hvert 4. år fra UNESCO. Derfor er det og vil fortsat være den daglige leders overordnede ansvar at sikre en drift og udvikling af geoparken i henhold til de vedtagne målsætninger, der lever op til kravene fra UNESCO i et tæt samspil med geoparkens bestyrelse. Dette er helt centralt for geoparkens virke og samarbejde med områdets interessenter. Region Midtjylland har bevilget en støtte på 3,6 mio. kr. i perioden november 2018 til udgangen af 2021 til udvikling af geoparken med henblik på at opnå UNESCOs godkendelse og efterfølgende lave en markering og fejring af dette. Medlemskommunerne bag geoparken bevilger i samme periode et tilsvarende beløb som basisfinansiering. Den tidligere leder siden 2015 har fået sit drømmejob hos Aage V. Jensens Fonde og er derfor fratrådt, men han arbejder stadig 20% i Geoparken for at sikre en glidende overgang til den nye leder. Højaktuelle opgaver Særligt udfordret af Covid-19 er Geopark Vestjylland ikke kommet helt i mål med de indsatser, støtten fra Region Midtjylland betingede. Som konsekvens heraf er Geopark Vestjylland ved at søge forlængelse af bevillingens krav hos Erhvervsstyrelsen, så indsatserne først skal gennemføres senest den 30. september 2022 i stedet for den 31. december i år. En sådan forlængelse vil betyde, at der venter den kommende leder en række højaktuelle opgaver, der skal prioriteres og løses i den forlængede periode. Disse er, Udvikling af det nuværende digitale indhold i geoparkens digitale besøgssteder de såkaldte Geopark Hjørner i Holstebro Museum, Lemvig Museum, Oddesund og geopark traileren.

6 UNESCO Global Geopark Vestjylland 6 Opsætning af nye Geopark Hjørner på Hjerl Hede, i naturparkcentrene i Thorsminde og Bøvlingbjerg samt i Naturlaboratorium Tvis Mølle. At gøre en yderligere indsats for at afklare mulighederne for at sætte informationstavler op ved hovedindfaldsveje til Geopark Vestjylland. At afsøge muligheden for at lave et samarbejde med UNESCO Global Geopark Geanorvegica i Norge om Stenenes Rejse. At deltage i internationale Geopark-møder og -konferencer. At afholde møder med eksisterende og potentielle nye partnere for at præsentere oplæg til kriterier og vilkår for partnerskab samt indgå aftaler. Der skal i denne forbindelse laves nye partnerskabsskilte, beachflag og evt. merchandise. Det inkluderer studieture til Nationalpark Vadehavet og UNESCO Global Geopark Odsherred for at opleve deres partnerskabsprogrammer. Andre opgaver Foruden de højaktuelle opgaver er der en række andre generelle eller uindfriede opgaver, som den kommende daglige leder skal løfte. Det drejer sig om: Arbejdet med frivillige ildsjæle, hvilke har en helt særlig plads i Geopark Vestjylland, eftersom de frivillige ikke kun er afgørende for driften og udviklingen af geoparken, de udgør tilnærmelsesvis den samlede personalegruppe. Der er derfor en væsentlig opgave for den daglige leder i at lede de mange frivillige, der er tilknyttet geoparken. At få afholdt en officiel markering af parkens åbning med deltagelse af Kongehuset, eftersom dette ikke var en mulighed i foråret grundet Covid-19. Udvikle samarbejdet med partnere igennem et partnerskabsprogram, hvor kriterierne er fastlagt. Geoparken har allerede en række partnere, men netværket skal søges udvidet, og programmet skal styrkes med faste årlige møder, udvidet kendskab til kriterierne og synliggørelse af partnerskabet over for gæster. Det vil på lang sigt være en fast opgave at udvikle partnerskabet. At sikre et godt og kommunikativt effektivt samarbejde med medlemskommunerne Lemvig, Holstebro og Lemvig. Geoparken skal bl.a. styrke samarbejdet med kommunernes kommunikationsafdelinger, således at de gode historier og geoparkens oplevelsesmuligheder udbredes med henblik på at øge investering i og udvikling af erhvervslivet ved eksempelvis tiltrækning af turister samt forøget bosætning i kommunerne. At sikre et fortsat godt samarbejde med Region Midtjylland, Naturstyrelsen Vestjylland og de(n) kommende naturnationalpark(er), museer og oplevelsescentre. At etablere et udvidet samarbejde med Nissum Fjord Naturpark, da de to parker har samarbejdsflader, der muliggør endnu uudforskede synergier. At bidrage til etablering af det kommende formidlingscenter/besøgscenter i samarbejde med kommunerne. At gennemføre et nyt EU-projekt med titlen LIFE GeoClic Geo educating for Climate Changes, hvis det bliver godkendt. Projektet er netop ansøgt i samarbejde med Klimatorium i Lemvig og europæiske geoparker og universiteter i Portugal, Rumænien og Grækenland. At få implementeret en Geoturismestrategi i den officielle turismestrategi i de 3 Geoparkkommuner i henhold til UNESCOs Arouca Deklaration.

7 UNESCO Global Geopark Vestjylland 7 Den ideelle profil I den endelige udvælgelse vil erfaringsbaggrunden såvel som de ledelsesmæssige og personlige kompetencer blive vægtet. Personlige erfaringer og færdigheder Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: En videregående uddannelse inden for oplevelsesøkonomi, naturforvaltning, geografi, geologi eller lignende Flere års erfaring med netværksledelse heri samarbejdet med en bred diversitet af samarbejdspartnere og frivillige Flere års erfaring med projektledelse og udviklingsprojekter heri tilhørende kendskab til økonomistyring/projektøkonomi Erfaring med at samarbejde med og lede frivillige Erfaring med fundraising Gerne erfaring fra formidlingsinstitutioner Gerne erfaring med turismesamarbejder, markedsføring Personlige kompetencer og egenskaber Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber: Gode kommunikative kompetencer på både dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt Gode relationelle evner i både samarbejder med og ledelse af en bred diversitet af mennesker Udviklingsflair har kompetencer og lysten til at tænke i udviklingspotentialer Stærke netværkskompetencer Evner mange forskelligartede opgaver og skiftende arbejdstempo Blæksprutte heri evnen til at tage tidspressede beslutninger og derved få rettidigt eksekveret projekter Evnen til at motivere og inspirere sine omgivelser og deri skabe følgeskab på projekter og indsatser Besidder et stort drive, er ihærdig og initiativrig Analytisk og struktureret Proaktiv og selvmotiverende Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst for kommunal ansættelse. Lønniveauet tager sit afsæt i ansøgerens kvalifikationer. Der forventes tiltrædelse senest den

8 UNESCO Global Geopark Vestjylland 8 Proces- og tidsplan AKTIVITET DATO Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde Indledende samtaler Test, personvurdering og referencetagning MI. 1. og 2. samtalerunde Rapportering og anden samtalerunde Forhandling og ansættelse Umiddelbart efter 2. samtalerunde Tiltrædelse

Direktør hos. Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne JOB- OG KRAVPROFIL. John Reynolds

Direktør hos. Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne JOB- OG KRAVPROFIL. John Reynolds John Reynolds 06-12-2018 Direktør hos Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Læs mere

Strategi- og organisationskonsulent

Strategi- og organisationskonsulent Mia Hvilshøj Dal 21-03-2019 Strategi- og organisationskonsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Strategi- og organisations-konsulent

Læs mere

Generalsekretær. til Dansk Firmaidrætsforbund JOB- OG KRAVPROFIL. Anders Amund Nielsen & John Reynolds

Generalsekretær. til Dansk Firmaidrætsforbund JOB- OG KRAVPROFIL. Anders Amund Nielsen & John Reynolds Anders Amund Nielsen & John Reynolds 20-09-2019 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Generalsekretær til Dansk Firmaidrætsforbund JOB- OG KRAVPROFIL Generalsekretær

Læs mere

Chefkonsulent med ledelsesansvar til trafiksikkerhedsarbejdet i Gentofte Kommune

Chefkonsulent med ledelsesansvar til trafiksikkerhedsarbejdet i Gentofte Kommune Hirse Tikjøb 4. juli 2019 Chefkonsulent med ledelsesansvar til trafiksikkerhedsarbejdet i Gentofte Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Læs mere

Strategi- og organisationskonsulent

Strategi- og organisationskonsulent Mia Hvilshøj Dal 18-01-2019 Strategi- og organisationskonsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Strategi- og organisations-konsulent

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Dagtilbudsleder Hørning Dagtilbud, Skanderborg Kommune

Dagtilbudsleder Hørning Dagtilbud, Skanderborg Kommune Jan Kjeldsmark 28-05-2019 Dagtilbudsleder Hørning Dagtilbud, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Skanderborg Kommune

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Job- og kravbeskrivelse Rektor for HF og VUC-afdelingen

Job- og kravbeskrivelse Rektor for HF og VUC-afdelingen Job- og kravbeskrivelse Rektor for HF og VUC-afdelingen Ansættelsesudvalg SCU nedsætter et ansættelsesudvalg, som har kompetencen til at ansætte SCU s kommende rektor på området. Ansættelsesudvalgets opgave

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Chef for Lydens By JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Camilla Sommer

Chef for Lydens By JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Camilla Sommer Jesper Lund/Camilla Sommer 30-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Chef for Lydens By JOB- OG KRAVPROFIL Chef for Lydens By 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Chef for Trafik, Park og Havne. Vordingborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL. John Reynolds 8. februar 2019

Chef for Trafik, Park og Havne. Vordingborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL. John Reynolds 8. februar 2019 John Reynolds 8. februar 2019 Chef for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Vordingborg Kommune

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Anders Amund Nielsen & Mie Heinfelt 26-03-2019 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Rektor JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent

Læs mere

Jan Kjeldsmark NOTAT/JOB- OG KRAVPROFIL. Direktør. Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Jan Kjeldsmark NOTAT/JOB- OG KRAVPROFIL. Direktør. Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Jan Kjeldsmark 06-08-2019 NOTAT/JOB- OG KRAVPROFIL Direktør Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Direktør 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM SLAGTERIET

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. november 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Institutionsleder FGU-institutionen i Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart Kommuner

Institutionsleder FGU-institutionen i Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart Kommuner Anja Lange og Thomas Gajhede 05-12-2018 Institutionsleder FGU-institutionen i Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart Kommuner JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership

Læs mere

Chefkonsulent til økonomi og rådgivning i Danske Vandværker

Chefkonsulent til økonomi og rådgivning i Danske Vandværker John Reynolds 07-11-2018 Chefkonsulent til økonomi og rådgivning i Danske Vandværker JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Chefkonsulent til

Læs mere

Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune

Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune Evald Eriksen/Katharina Jespersen 26-01-2018 Executive Search Professional Recruitment Talent og Leadership Advisory Worldwide Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Digitaliserings-

Læs mere

Financial controller til Fors A/S

Financial controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal 23-01-2019 Financial controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial controller til Fors A/S 2 1. INDLEDNING... 3 2. OM FORS A/S... 3 3. STILLINGEN... 4 4. KRAVPROFIL... 6 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Kundechef til kundecenter D hos KAB

Kundechef til kundecenter D hos KAB Hirse Tikjøb 4. februar 2019 Kundechef til kundecenter D hos KAB JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Kundechef til kundecenter D hos KAB

Læs mere

Institutionsleder hos FGU Sydøstjylland

Institutionsleder hos FGU Sydøstjylland Anja Lange 05-11-2018 Institutionsleder hos FGU Sydøstjylland JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Institutionsleder hos FGU Sydøstjylland

Læs mere

Administrerende direktør hos Dansk almennyttigt Boligselskab

Administrerende direktør hos Dansk almennyttigt Boligselskab Hirse Tikjøb og Steen Gravers 01-04-2019 Administrerende direktør hos Dansk almennyttigt Boligselskab JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Data Warehouse Manager hos Sundhedsdatastyrelsen

Data Warehouse Manager hos Sundhedsdatastyrelsen Jakob Westh & Kristoffer Harris 13-02-2019 Data Warehouse Manager hos Sundhedsdatastyrelsen JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Data Warehouse

Læs mere

Lufthavnschef, Esbjerg Lufthavn, Esbjerg Kommune

Lufthavnschef, Esbjerg Lufthavn, Esbjerg Kommune Evald Eriksen 22-01-2018 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Lufthavnschef, Esbjerg Lufthavn, Esbjerg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Lufthavnschef, Esbjerg Lufthavn,

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn

Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. december 2016 Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Uddannelseschef for fødevareuddannelserne til CELF

Uddannelseschef for fødevareuddannelserne til CELF Mie Heinfelt 20-01-2019 Uddannelseschef for fødevareuddannelserne til CELF Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Viceuddannelsesleder til afdelingen Ringsted & Roskilde SOSU Sjælland

Viceuddannelsesleder til afdelingen Ringsted & Roskilde SOSU Sjælland Job og Kravprofil Mia Hvilshøj Dal Hellerup, den 5. maj 2017 Viceuddannelsesleder til afdelingen Ringsted & Roskilde SOSU Sjælland AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

CHEF FOR EKSTERNT SAMARBEJDE

CHEF FOR EKSTERNT SAMARBEJDE København, februar 2019 Job- og personprofil CHEF FOR EKSTERNT SAMARBEJDE FONDEN NOVAVI GENITOR KØBENHAVN & AARHUS WWW.GENITOR.DK TLF. 3141 0178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 3552 4258 1. INDLEDNING Fonden

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Leder til Landsbyordningen Virring

Leder til Landsbyordningen Virring Jan Kjeldsmark/Anne Cecilie Kjærgard/anc 30-08-2019 Leder til Landsbyordningen Virring 1 Leder til Landsbyordningen Virring Kontraktholder i Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Kontraktholder i Skanderborg

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL FONDEN HEDEHUSET Socialøkonomisk Virksomhed Indhold Kontaktoplysninger og ansøgning... 3 Om Fonden Hedehuset... 3 Den aktuelle situation... 3 Organisation...

Læs mere

Institutionsleder for FGU i

Institutionsleder for FGU i Mie Heinfelt og Hirse Tikjøb 02-11-2018 Institutionsleder for FGU i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Læs mere

Fakultetsdirektør til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Fakultetsdirektør til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Susanne Bentkjær & Louise Aagaard 14-09-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Fakultetsdirektør til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet JOB- OG

Læs mere

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014 JOB- OG KRAVPROFIL Horsens, 1. december 2014 Vicerektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL

Læs mere

ANSÆTTELSE AF DIREKTØR TIL BY, KULTUR, MILJØ OG BESKÆFTIGELSE, ALBERTSLUND KOMMUNE

ANSÆTTELSE AF DIREKTØR TIL BY, KULTUR, MILJØ OG BESKÆFTIGELSE, ALBERTSLUND KOMMUNE København maj 2017 Tilbud/kontrakt ANSÆTTELSE AF DIREKTØR TIL BY, KULTUR, MILJØ OG BESKÆFTIGELSE, ALBERTSLUND KOMMUNE GENITOR LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER:

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Teamchef til Center for Byggeri og Byomdannelse hos KAB

Teamchef til Center for Byggeri og Byomdannelse hos KAB Hirse Tikjøb & Mie Heinfelt 02-11-2018 Teamchef til Center for Byggeri og Byomdannelse hos KAB JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Teamchef

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER. København August Jobprofil. gør god ledelse bedre

HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER. København August Jobprofil. gør god ledelse bedre København August 2017 Jobprofil HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER GENITOR APS LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 JYSKE BANK REGNR.

Læs mere

Partnerskabschef til Center for Byggeri og Byomdannelse hos KAB

Partnerskabschef til Center for Byggeri og Byomdannelse hos KAB Hirse Tikjøb & Mie Heinfelt 04-12-2018 Partnerskabschef til Center for Byggeri og Byomdannelse hos KAB JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Læs mere

Rektor for HTX Køge JOB- OG KRAVPROFIL. Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide. Mie Heinfelt

Rektor for HTX Køge JOB- OG KRAVPROFIL. Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide. Mie Heinfelt Mie Heinfelt 26-04-2019 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Rektor for HTX Køge JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership

Læs mere

Rektor hos Kolding Gymnasium

Rektor hos Kolding Gymnasium Anja Lange 04-06-2019 Rektor hos Kolding Gymnasium JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Rektor hos Kolding Gymnasium 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Centerchef, Intern Service

Centerchef, Intern Service JOB- OG KRAVPROFIL Anne Sofie Osmundsen og Jesper Lund Aarhus, den 14. marts 2017 Centerchef, Intern Service AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Direktør hos Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

Direktør hos Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Anja Lange/Jesper Lund 12-09-2018 Direktør hos Skanderborg-Odder Center for Uddannelse JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Direktør hos Skanderborg-Odder

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. februar 2016 Kommunikationsmedarbejder Fors A/S AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMA RK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Uddannelseschef for Mekanik og Transport til CELF

Uddannelseschef for Mekanik og Transport til CELF Mie Heinfelt 20-01-2019 Uddannelseschef for Mekanik og Transport til CELF Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Rektor ved Ørestad Gymnasium

Rektor ved Ørestad Gymnasium Anja Lange/amb 13-09-2019 Rektor ved Ørestad Gymnasium JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Rektor ved Ørestad Gymnasium 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ressourcechef til HF & VUC Nordsjælland

Ressourcechef til HF & VUC Nordsjælland Mia Hvilshøj Dal & Mie Heinfelt 14-11-2018 Ressourcechef til HF & VUC Nordsjælland JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide HF & VUC Nordsjælland

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

København, marts Job- og personprofil SKO LELE DE R

København, marts Job- og personprofil SKO LELE DE R København, marts 2018 Job- og personprofil HVIDO VRE KO MMUN E AVEDØ RE SKOLE SKO LELE DE R 1. Indledning Hvidovre Kommune har bedt Genitor om at bistå i forbindelse med ansættelse af en ny skoleleder

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, d. 17. november 2015 Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE AVEDØRE SKOLE SKOLELEDER. København, december Job- og personprofil. gør god ledelse bedre

HVIDOVRE KOMMUNE AVEDØRE SKOLE SKOLELEDER. København, december Job- og personprofil. gør god ledelse bedre København, december 2018 Job- og personprofil HVIDOVRE KOMMUNE AVEDØRE SKOLE SKOLELEDER GENITOR KØBENHAVN & AARHUS WWW.GENITOR.DK TLF. 3141 0178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 3552 4258 1. Indledning Hvidovre

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Rektor hos Viborg Gymnasium & HF

Rektor hos Viborg Gymnasium & HF Anja Lange 04-07-2019 Rektor hos Viborg Gymnasium & HF JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Rektor hos Viborg Gymnasium & HF 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleleder til Parkskolen

Skoleleder til Parkskolen Jesper Lund & Louise Kolind-Sporring 10-05-2019 Skoleleder til Parkskolen JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Skoleleder til Parkskolen 2

Læs mere

Institutionsleder for FGU Nordvestsjælland

Institutionsleder for FGU Nordvestsjælland Mie Heinfelt 31-10-2018 Institutionsleder for FGU Nordvestsjælland JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Institutionsleder for FGU Nordvestsjælland

Læs mere

Institutionsleder FGU Himmerland

Institutionsleder FGU Himmerland Anja Lange og Anne Sofie Osmundsen 20-11-2018 Institutionsleder FGU Himmerland JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide FGU Himmerland 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Indhold. To visionære skoleledere Odsherred Kommune. To skoleledere til henholdsvis Vig Skole og Højby Skole

Indhold. To visionære skoleledere Odsherred Kommune. To skoleledere til henholdsvis Vig Skole og Højby Skole To visionære skoleledere 20. februar 2019 Betina Høst Poulsen Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af To skoleledere til henholdsvis Vig Skole og Højby Skole Indhold 1. søger to visionære skoleledere

Læs mere

Direktør hos Naturvidenskabernes Hus

Direktør hos Naturvidenskabernes Hus Anja Lange & Mikkel Skole 25-04-2019 Direktør hos Naturvidenskabernes Hus JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Direktør hos Naturvidenskabernes

Læs mere

Direktør til LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Direktør til LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade Henriette von Essen-Leise og Hirse Tikjøb 31-08-2018 Direktør til LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Vicedirektør til Det Nationale Sorgcenter Børn, Unge & Sorg

Vicedirektør til Det Nationale Sorgcenter Børn, Unge & Sorg Steen Vidø & Henriette von Essen-Leise 16.11.2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Vicedirektør til Det Nationale Sorgcenter Børn, Unge & Sorg JOB- OG KRAVPROFIL

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

København december Jobprofil

København december Jobprofil København december 2018 Jobprofil PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON HR-CHEF 1. Indledning Professionshøjskolen Absalon har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny HR-chef. Job- og

Læs mere

Plan- og Driftschef hos Ikast- Brande Kommune

Plan- og Driftschef hos Ikast- Brande Kommune Thomas Gajhede 24-10-2019 Plan- og Driftschef hos Ikast- Brande Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Plan- og Driftschef hos Ikast-Brande

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Ungdomsskoleleder

Læs mere

Uddannelseschef for Center for Karriere og Uddannelse Voksen- og efteruddannelse

Uddannelseschef for Center for Karriere og Uddannelse Voksen- og efteruddannelse Jesper Lund 13-09-2019 Uddannelseschef for Center for Karriere og Uddannelse Voksen- og efteruddannelse JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: Dato: 07-01-2015 Udarbejdet af: Vibeke Syshøj E-mail: Vibeke.Syshoj@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631468 Beskrivelse af arbejdsgange

Læs mere

Mie Heinfelt Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL. Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide

Mie Heinfelt Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL. Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Mie Heinfelt 18-03-2019 Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Ressourcedirektør 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OM

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

KULTURHUSLEDER. Kulturhus Trommen. Hørsholm Kommune. København september Jobprofil. gør god ledelse bedre

KULTURHUSLEDER. Kulturhus Trommen. Hørsholm Kommune. København september Jobprofil. gør god ledelse bedre København september 2018 Jobprofil KULTURHUSLEDER Kulturhus Trommen Hørsholm Kommune GENITOR LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 1. Baggrund Stillingen

Læs mere

STRUENSEE & CO. HR-CHEF. København, december Job- og personprofil. gør god ledelse bedre GENITOR KØBENHAVN & AARHUS

STRUENSEE & CO. HR-CHEF. København, december Job- og personprofil. gør god ledelse bedre GENITOR KØBENHAVN & AARHUS København, december 2018 Job- og personprofil STRUENSEE & CO. HR-CHEF GENITOR KØBENHAVN & AARHUS WWW.GENITOR.DK TLF. 3141 0178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 3552 4258 1. Indledning Job- og personprofilen

Læs mere

Kommunaldirektør hos Tårnby Kommune

Kommunaldirektør hos Tårnby Kommune John Reynolds 10-04-2019 Kommunaldirektør hos Tårnby Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Tårnby Kommune 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT)

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) JOB- OG KRAVPROFIL Bjarke Lindemann Jepsen & John Reynolds Hellerup, 2. maj 2017 Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Kundedirektør til KAB

Kundedirektør til KAB JOB- OG KRAVPROFIL Steen Vidø & Hirse Tikjøb Hellerup, den 3. juli 2017 Kundedirektør til KAB AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Afdelingsleder Sletten Skole. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Sletten Skole. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Sletten Skole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Sletten

Læs mere

Sekretariatschef Ældre og Sundhed, Ældre- og Handicapforvaltningen

Sekretariatschef Ældre og Sundhed, Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Kjeldsmark 25-08-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Sekretariatschef Ældre og Sundhed, Ældre- og Handicapforvaltningen JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG

Læs mere

Chef for Handicap og Psykiatri

Chef for Handicap og Psykiatri Udarbejdet af Herning Kommune 13-12-2018 Chef for Handicap og Psykiatri JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Chef for Handicap og Psykiatri

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Forstander til Helsingør Produktionsskole - Sundet

Forstander til Helsingør Produktionsskole - Sundet JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal Hellerup, den 21. april 2017 Hellerup, den ber 2016 Forstander til Helsingør Produktionsskole - Sundet AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere