Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse. Professionshøjskolen Metropol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse. Professionshøjskolen Metropol"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Institutchef Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse Professionshøjskolen Metropol Marts 2017

2 Opdragsgiver Professionshøjskolen Metropol Adresse Metropol Tagensvej København N Stilling Institutchef Refererer til Dekanen for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Ansættelsesforhold Du vil blive ansat i en klassificeret stilling i lønramme 37 efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation. Derudover er der mulighed for forhandling af cheflønstillæg og resultatløn samt ansættelse på åremål. Forventet tiltrædelse 1. juni 2017 Yderligere oplysninger Dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Henrik Busch Telefon Direktør og partner i MUUSMANN Lars Bo Pedersen Telefon Processens forløb Søg stillingen på Ansøgningsfrist: Onsdag den 29. marts samtaler: Torsdag den 6. april 2017 Test: Fredag den 21. april samtaler: Torsdag den 27. april

3 Om Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol er en videregående uddannelsesinstitution, som samler 16 professionsbacheloruddannelser samt en række efter- og videreuddannelser og forskningsaktiviteter inden for fagområder, der dækker over sundhed, ernæring, skole og læring, socialt arbejde samt ledelse og forvaltning. Metropol uddanner mennesker, der skaber sammenhængskraft, vækst og velfærd. Kerneopgaverne er professions- og akademiuddannelser, efter- og videreuddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter. Metropol har ca studerende og ca medarbejdere. Derudover er der ansat en række andre funktioner (timelærere, eksamensvagter, censorer mv.) på timebasis. Disse er fordelt på skolens forskellige lokaliteter i København. Metropol havde i 2015 en omsætning på 827 mio. kr. Gennem de seneste år har Metropol oplevet en markant stigning i ansøgninger på grunduddannelserne, hvilket har resulteret i, at der er fuldt optag på alle skolens professionsbacheloruddannelser. På Metropol er følgende principper og forventninger fundamentet for det arbejdsfællesskab, der er og stiles efter at være: 1. Generøsitet: Vi deler generøst ud af vores viden og kunnen. 2. Transparens: Vi er transparente i vores prioriteringer og beslutninger samt i argumenterne for dem. 3. Nysgerrighed: Vi er nysgerrige i forhold til andres perspektiver, opgaver og faglighed. 4. Respekt: Vi er respektfulde i vores omgangstone og professionelle samarbejde med hinanden. 5. Tillid: Vi har tillid til hinandens arbejde og medvirker aktivt til et tæt og tillidsfuldt, professionelt samarbejde. 6. Loyalitet: Vi er loyale over for arbejdsfællesskabet og overfor organisationen gennem en fortløbende, konstruktiv og kritisk dialog med hinanden. Organisationen Metropol har opbygget en stærk organisation, der understøtter strategien om samspil mellem uddannelse, udvikling og forskning. Metropol er organiseret med to fakulteter, hvor ni institutter i alt samler uddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsaktiviteter i stærke faglige miljøer, og en koncernadministration, der understøtter og bidrager til at udvikle fakulteternes aktiviteter inden for undervisning, forskning og udvikling. 3

4 Metropol består således af: en direktion, der overordnet sætter retning for Metropols udvikling og styring. Direktionen består af rektor, professionshøjskoledirektøren samt de to dekaner to fakulteter, der samler uddannelser med forskning og udvikling på ni institutter en koncernadministration, der samler funktioner inden for IT, HR, økonomi, bygningsdrift, studieservice, forretningsudvikling og biblioteksservice en stabsfunktion til rektor, der samler henholdsvis ledelsesbetjening og kommunikation og koordinerer og understøtter kvalitetsarbejde ni institutter, som ledes af de respektive institutchefer. Organisationsdiagram 4

5 Strategi 2020 Metropol har en vision om at være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som professionshøjskolen uddanner til og med. Ambitionen er således at uddanne stærke professionelle, der kan skabe værdi i omverdenen. Ud fra en klar vision har Metropol fem strategiske mål, som forholder sig proaktivt til den aktuelle virkelighed, hvor der fra mange sider er pres på de professionelle medarbejdere: De skal opfinde nye arbejdsgange; levere bedre og mere effektiv undervisning, pleje og behandling; styrke sammenhængen i velfærdsydelser; kende, forstå og implementere nyeste viden og forskning samt være professionelt klædt på til at træffe velbegrundede og afgørende valg på det grundlag. Det gøres først og fremmest med uddannelser af høj kvalitet, som er funderet i toneangivende forskning og god praksis i professionerne. I den forbindelse bliver Metropol også en endnu stærkere og attraktiv samarbejds- og videnspartner såvel nationalt som internationalt. Strategi Fem mål: Flere undervisere, der forsker: Som underviser på Metropol deltager man i forsknings- og udviklingsarbejde. Det skaber et bredere og stærkere fagligt forsknings- og udviklingsmiljø på den enkelte uddannelse og bidrager samtidig til at øge vidensniveauet i undervisningen Bedre integration af praksis i undervisningen: Som underviser på Metropol har man den nyeste og bedste viden og erfaring med udvikling og udfordringer i professionens praksisfelt De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen: Det er et mål at øge simulation og træning i undervisningen for at styrke de studerendes handlekompetencer og arbejdsparathed Stærkere studerende og højere krav: De studerende skal i endnu højere grad opfatte sig som selvstændige studerende. Det indebærer, at de tager et stærkt ansvar for egen uddannelse og deltager velforberedte i undervisningen Adgang til viden 24/7: Det er et mål at give de studerende så gode og tidssvarende vilkår som muligt, når det gælder anvendelse af IT og digitale løsninger i uddannelsen. Metropols ansatte har på tværs af organisationen været sammen om at udvikle og formulere den overordnede retning for Metropol og de strategiske mål for Metropols ansatte og studerende bidrager endvidere løbende i arbejdet med de lokale strategiske indsatser og formulering af handleplaner. Læs mere om Metropols strategi 2020 på: Se også Metropols strategi 2020 (en lille tegnefilm). 5

6 Metropols EVU-strategi Metropols Efter og Videreuddannelsesområde (EVU) udgør ca. 20 % af den samlede aktivitet målt på omsætning. EVU har gennemgået en betydelig udvikling, siden Metropol blev dannet i 2008 og omsætningen på EVU-aktiviteter i 2015 var således ca. 155 millioner. Fra 2016 iværksattes implementeringen af en ambitiøs vækststrategi, der skal videreudvikle EVUforretningen med afsæt i en analyse af Metropols udgangssituation, markedspotentialer, barrierer og forandringsbehov, der peger på, at: 1. Metropol står som stærk faglig udbyder af åben uddannelses (ÅU) aktiviteter. 2. Markedet i stigende grad efterspørger løsninger på tværs af fagligheder og organisatoriske skel. 3. IDV (indtægtsdækket virksomhed) i form af koncepter, som er målrettet mod kommunale og regionale velfærdsudfordringer fremover udgør en større og større markedsandel. 4. Der er et betydeligt vækstpotentiale i kommuner og regioner 5. Strategien dermed også giver svar på, hvordan Metropol kan udvikle sig til en endnu mere betydende aktør i forandringen og udviklingen af den offentlige sektor. 6. Vejen derhen skal banes via en generel professionalisering af EVU området operationaliseret via en række justeringer i kompetencer, markedstilgange og infrastruktur. Overordnet set drejer det sig om, at Markedsføringsindsatsen skal målrettes organisationer Der skal etableres et klart styringsgrundlag Vi skal være tæt på markedet og vores kunders behov Vi skal kunne levere koncepter på tværs af faglige grænser. Implementeringen af strategien har meget høj prioritet for den samlede ledelse i de kommende år. Udviklingskontrakt Metropol har på linje med alle videregående uddannelsesinstitutioner indgået en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren for Udviklingskontrakten for 2015 indeholder seks fælles, pligtige mål for samtlige videregående uddannelsesinstitutioner: Mål 1. Bedre kvalitet i uddannelserne Mål 2. Større relevans og øget gennemsigtighed Mål 3. Bedre sammenhæng og samarbejde Mål 4. Styrket internationalisering Mål 5. Øget social mobilitet flere talenter i spil (udgået i forbindelse med indgåelse af tillægskontrakt i 2016 se Mål 9) Herudover har professionshøjskolerne som sektor også et sjette pligtigt mål: Mål 6. Styrket forsknings- og udviklingsbasering I udviklingskontrakterne indgår desuden nogle selvvalgte mål, hvor Metropols er: Mål 7. Adgang til viden 24/7 6

7 Mål 8. De studerende I 2016 blev der i forlængelse af regeringens vækstudspil udarbejdet et tillæg til udviklingskontrakterne. Tillægskontrakten er indgået for perioden og indeholder ét pligtigt mål: Mål 9. Øget regionalt vidensamarbejde. Læs mere om Metropols udviklingskontrakt og kvalitetsarbejde i øvrigt her: Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Dekan Henrik Busch er leder af Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet. Området samler fire institutter, der udbyder fire grunduddannelser og omkring tyve kompetencegivende videreuddannelser. Organisationen ser ud som følger: Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse er en del af Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet og er placeret på Tagensvej 18, 2200 København N. Instituttet udbyder efter- og videreuddannelser til især grundskolen og erhvervsskolesektoren. Instituttet rummer de to afdelinger: Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) og Lærerfaglig Efter- og Videreuddannelse (LEVU). 7

8 På Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse kan man læse hele eller dele af følgende diplomuddannelser: Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Pædagogisk diplomuddannelse Instituttet udbyder følgende akademiuddannelser: Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Derudover udbyder instituttet kurser, temadage, konferencer og meget andet og udvikler skræddersyede forløb i dialog med kunder. Lærerfaglig Efter- og Videreuddannelse (LEVU) varetager alle Metropols aktiviteter inden for lærerpædagogisk efter- og videreuddannelse på grundskoleområdet. Afdelingen udvikler og gennemfører dels store opkvalificeringsprojekter på skoleområdet, mindre faglige kurser for eksempelvis lærere, skræddersyede forløb til skoler, teams eller kommuner og dels de pædagogiske diplomuddannelser, meritlæreruddannelse og en masteruddannelse i teaterpædagogik. I LEVU er der ca. ti konsulenter og tyve undervisere. Udover instituttets generelle opgaver med at udvikle og gennemføre særligt tilrettelagte udviklings- og uddannelsesforløb samt konsulentopgaver, leder og deltager LEVU i flere projekter, som er finansieret af blandt andet A.P. Møller Fonden. Der forventes vækst i denne type opgaver i de kommende år. Derudover udbyder LEVU åben uddannelse, blandt andet den pædagogiske diplomuddannelse og meritlæreruddannelsen. Metropol har i 2016 iværksat Skoleløftet et løfte til skolen om at bidrage til at løfte udviklingen af stærke fagprofessionelle i grundskolen og til at udvikle skolen til gavn for elevernes læring og trivsel. Dette arbejde er LEVU det organisatoriske omdrejningspunkt for. Læs mere om Metropols arbejde med skolereformen på Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) indsamler, producerer og formidler viden inden for det erhvervspædagogiske felt. Centeret udbyder erhvervspædagogiske efter- og videreuddannelser, blandt andet pædagogikum og praktikvejlederuddannelse. Det er Metropols ambition, at NCE skal være førende på uddannelse og viden om erhvervsuddannelser i Danmark. NCE bidrager til sektoren generelt og til implementering af EUD-reformen specifikt. NCE har knap tyve lektorer og en håndfuld konsulenter. NCE er landets største udbyder af den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse og huser Metropols forskningsmiljø inden for erhvervspædagogik. 8

9 Institutchefens ansvarsområder og opgaver Institutchefen får ansvar for økonomi, drift og udvikling af instituttet. Institutchefen bliver den overordnede ansvarlige for instituttets ledelse og medarbejdere, herunder det direkte personaleansvar for afdelingsledere og en mindre stab. Chefen udgør sammen med afdelingslederne instituttets ledergruppe. Kravene til institutcheferne er mange og ud over nedenstående, er forventninger og roller uddybet i vedlagte bilag. Institutchefen skal sikre retning, relevans og kvalitet i instituttets udviklingsaktiviteter og stå i spidsen for at realisere forventningerne til vækst i omsætningen på EVU-aktiviteterne. Chefen forventes at stå for en åben og anerkendende faglig dialog, der bidrager til læring internt i instituttet og på tværs af Metropol. Institutchefen får ansvaret for instituttets bidrag til Metropols efter- og videreuddannelsesudbud med et udbud af uddannelser, kurser og aktiviteter der formes i tæt samarbejde med ledere, medarbejdere og de øvrige institutter. Der skal opbygges og vedligeholdes stærke partnerskaber med kunder og samarbejdspartnere, og institutchefen skal se sin rolle i et større efter- og videreuddannelses perspektiv. Endelig skal chefen have fokus på at skabe dialog på tværs af niveauerne i Metropol og i direkte samspil med direktionen og EVU-lederne. Institutchefen skal få faglighed og forretningsorientering til at mødes, og kunne favne bredden i instituttet, således at alle opgavetyper understøttes relevant ledelsesmæssigt. Det er vigtigt både at kunne rumme den omskiftelighed, der er i opgaverne, og samtidig holde fokus på de helt grundlæggende kerneydelser der er inden for alle fagområderne. En balanceret og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen er således væsentligt. Opgaver i kort form Realisere og implementere Metropols strategier Strategisk ledelse og udvikling af instituttets opgaveportefølje Sætte retning for instituttets opgaver og udvikling Opbygge og vedligeholde stærke partnerskaber med kunder og samarbejdspartnere Overordnet ledelse af instituttet tæt koordineret i ledergruppen Indgå i strategisk og udviklingsorienteret samarbejde med dekan og øvrige chefer Samarbejde med Metropols Koncernadministration til gavn for den samlede opgaveløsning Ansvar for budget og styring af instituttet. Personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer Den nye institutchef skal være en afbalanceret og synlig leder, der formår at skabe sammenhæng og sammenhold på tværs af instituttet og på denne måde skabe en fælles identitet. Chefen skal fremstå tillidsvækkende, være lydhør og skal kunne kommunikere med troværdighed og engagement. Du skal være en støttende leder og have blik for at bruge instituttets kompetencer optimalt. Chefen skal formå både at lede opad, til siden og nedad med helheden for øje, herunder også den strategiske ledelse, således at der skabes fokus i organisationen. 9

10 Det er afgørende, at den nye institutchef har flair for forretningsledelse og prioriterer det højt. Du skal kunne bruge dit netværk aktivt, have politisk tæft og være vidende og opdateret i relation til kunder og salgsprocesser. Kendskab til instituttets fagområde er en styrke, og det er afgørende, at der er vilje til og grundlag for at forstå kunders og samarbejdspartneres behov. Kort om kompetencer Forretningsorienteret og erfaren strategisk leder Politisk tæft og vidende i relation til kunder En fordel med blik for forhold og vilkår i grundskolen og på erhvervsskoler Viden om efter- og videreuddannelse inden for uddannelse og det pædagogiske område Forståelse for den strategiske ambition om at løfte uddannelserne og skabe forandringer i praksis gennem forskning og udvikling Evner til at gennemføre beslutninger, implementere i dybden og sætte retning Personlige kompetencer Analytisk skarp, kreativt tænkende og visionær Evne til at balancere mange hensyn og interesser Tillidsvækkende, dialogorienteret og uhøjtidelig ledelsesstil Ambitiøs med stærkt drive for at opnå resultater Skal kunne lede et uddannelses- og forskningsmiljø, med kompetente, selvstændige medarbejdere Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et fire seks timers testforløb hos MUUSMANN. 10

Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse. Professionshøjskolen Metropol

Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse. Professionshøjskolen Metropol Stillings- og personprofil Institutchef Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse Professionshøjskolen Metropol Maj 2017 Opdragsgiver Professionshøjskolen Metropol Adresse Metropol Tagensvej

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Kompetenceprofiler For chefer på EVU institutterne HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Definition Jeg er loyal overfor Metropol og mine kolleger Fælles Metropol forståelse Jeg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Vinteren 2017 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Universitetsdirektør Refererer til Rektor

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol

Dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol JOB- OG KRAVPROFIL Steen Vidø og Kristian Hessler Hellerup, den 29. april 2015 Dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020.

Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020. Strategimål for Metropol 2013-2020 Der er overordnet fem strategimål for Metropol: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende træner og øver sig

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Handicap- og psykiatrichef

Handicap- og psykiatrichef Stillings- og personprofil Handicap- og psykiatrichef Herning Kommune Oktober 2011 Opdragsgiver Herning Kommune Adresse Herning Kommune Torvet 7400 Herning Telefon: 96 28 28 28 www.herning.dk Stilling

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen Stillings- og personprofil Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen September 2016 Opdragsgiver Sundhedsstyrelsen Adresse Islands Brygge 67 2300 Københavns S (arbejdssted) Stilling Refererer til Ansættelsesforhold

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Arbejdsfællesskabet Metropol

Arbejdsfællesskabet Metropol Arbejdsfællesskabet Metropol April 2015 Fælles principper for Arbejdsfællesskabet Metropol Indhold Forord Indledning 3 4 Grundlæggende værdier for Arbejdsfællesskabet Metropol 6 Principper for Metropols

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet September 2015 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder for Sygepleje Professionshøjskolen Absalon

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder for Sygepleje Professionshøjskolen Absalon Stillings- og personprofil Uddannelsesleder for Sygepleje Professionshøjskolen Absalon Januar 2018 Opdragsgiver Professionshøjskolen Absalon Adresse Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 7 4180 Sorø

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Maj 2017 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 54 00 www.energitilsynet.dk

Læs mere

De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008

De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008 De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008 De pædagogiske konsulenters opgaver vil nu og i fremtiden tage afsæt i Ændringer i samfundet KB`s forventninger Ændringer

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studieservicechef VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Studieservicechef VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Studieservicechef VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Rollups. Er du forberedt? På finder du alt om skoleledelse

Rollups. Er du forberedt? På  finder du alt om skoleledelse Messeudstyr Rollups Nr. R2 Læs din Pædagogiske diplomuddannelse på Metropol En praksisnær uddannelse, der udvikler dine kompetencer til at håndtere nye udfordringer Professionel kompetenceudvikling PD

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Oversigt - messeudstyr

Oversigt - messeudstyr Oversigt - messeudstyr Nr. Type Mål og foto Beskrivelse Standvæg side Ligger i F1 e. F2 Få del i vores viden R2 Roll-Up Pædagogisk diplomuddannelse På metropol R3 Roll-Up Skoleledelse Nye overenskomster

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere