Arbejdsulykker Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1."

Transkript

1 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er et fald i forhold til 2012, hvor ulykkesfrekvensen var 14,4. For arbejdere alene var ulykkesfrekvensen 23,0 i 2013, hvilket er et fald sammenlignet med året før, hvor den lå på 24,1, jf. figur 1 og tabel 2 på side 3. Fraværet, som følge af arbejdsulykker, for alle medarbejdere var 1,4 fraværstimer pr præsterede timer i 2013 inden for DAområdet. Ulykkesfraværet lå på 1,6 for alle medarbejdere i For arbejdere var ulykkesfraværet 2,4 i 2013 mod 2,7 året før, jf. figur 2 og tabel 3 på side 4. Det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage i 2013 var 12,8 dage pr. ulykke for alle medarbejdere. Fraværsperioderne er dermed gennemsnitlig 0,4 dag kortere i forhold til 2012, hvor den gennemsnitlige varighed var 13,2 dage pr. ulykke, jf. tabel 4. For arbejdere var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke i 2013 på 12,9 mod 13,1 i 2012, jf. tabel 6. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere Statistikken over arbejdsulykker har siden 20 omfattet alle medarbejdere, dvs. arbejdere og funktionærer. Resultaterne af årets statistik er opgjort både for alle medarbejdere og for arbejdere alene. Det er derved muligt at sammenligne med statistikker fra før 20 samtidig med, at statistikken er udvidet, så den beskriver alle typer af ansættelsesvilkår under ét. Arbejdsulykker er en frivillig statistik, og i 2013 omfatter den lønmodtagere svarende til ca fuldtidsbeskæftigede, hvilket betyder, at statistikken dækker ca. 15 pct. af beskæftigelsen inden for DA-området. Ud af de ca fuldtidsbeskæftigede er knap arbejdere, hvilket svarer til knap 15 pct. af arbejderne på DA-området. Arbejdere er ligeligt repræsenteret i Arbejdsulykker og i DA s StrukturStatistik. 53 pct. af de fuldtidsbeskæftigede i Arbejdsulykker 2013 er arbejdere, hvilket svarer til andelen af arbejdere i StrukturStatistikken FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS Ulykker pr. 1 million præsterede timer 5 FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR Fraværstimer pr præsterede timer Arbejdere 3 Arbejdere 20 Alle 2 1 Alle

2 arbejdsulykker 2013 Side 2 Tabel 1 nøgletal Brancher Antal Deltagende virksomheder Deltagende arbejdssteder Præsterede timer heraf arbejdere Helårsbeskæftigede heraf arbejdere Ulykker heraf arbejdere Tabte arbejdsdage heraf arbejdere Ulykker de sidste 5 år arbejdere Ulykkesfrekvensen er faldet inden for to hovedbrancher fra 2012 til 2013, jf. figur 3. Inden for fremstillingsvirksomhed er ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere faldet fra 11,5 i 2012 til,6 i De tilsvarende tal for arbejdere lå hhv. på 21,0 og 20,1, jf. tabel 2. For serviceprægede erhverv faldt ulykkesfrekvensen fra 18,1 i 2012 til 13,8 i 2013 for alle medarbejdere, mens gruppen af arbejdere faldt fra 25,5 til 20,8. Tallene for bygge- og anlægsvirksomhed viser en stigning i ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere fra 21,8 i 2012 til 22,1 i Ses der på arbejdere alene for denne hovedbranche er ulykkesfrekvensen steget fra 31,9 til 33,1. De seneste års udvikling i ulykkesfrekvensen inden for de enkelte delbrancher fremgår af tabel 2. Af diskretions- og præcisionshensyn er opgørelsen på delbranche niveau kun vist for brancher med minimum fem deltagende virksomheder i 2012 og/ eller i Ulykkesfravær Ulykkesfraværet er tilsvarende faldet inden for to hovedbrancher, jf. figur 4. For alle medarbejdere faldt fraværet inden for fremstillingsvirksomhed fra 1,1 fraværstimer pr præsterede timer i 2012 til 0,9 i For arbejdere lå ulykkesfraværet på hhv. 1,9 og 1,6. Fraværet faldt inden for serviceprægede erhverv fra 2,6 i 2012 til 1,9 i 2013 for alle medarbejdere. For arbejdere alene var tallene hhv. 3,7 og 3,0, jf. tabel 3. Fraværet inden for bygge- og anlægsvirksomhed er uændret i forhold til sidste års opgørelse. For alle medarbejdere ligger ulykkesfraværet på 2,6 i 2012 og 2013, mens det tilsvarende er 3,9 for arbejdere. Udviklingen i ulykkesfraværet inden for de enkelte delbrancher har varieret en del fra år til år - både for alle medarbejdere og arbejdere, jf. tabel 3. Forskydninger mellem brancher Variationen mellem år inden for de enkelte delbrancher afspejler også den tilgang og afgang, som finder sted blandt de deltagende virksomheder/arbejdssteder fra år til år. Arbejdsulykker er en frivillig statistik, og der sker forskydninger i branchernes repræsentation mellem årene, da kredsen af deltagende virksomheder ændrer sig FIGUR 3 ULYKKESFREKVENS HOVEDBRANCHER Ulykker pr. 1 million præsterede timer Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv FIGUR 4 ULYKKESFRAVÆR HOVEDBRANCHER Fraværstimer pr præsterede timer Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv Anm.: Linjer: Arbejdere Symbol: Alle Anm.: Linjer: Arbejdere Symbol: Alle

3 arbejdsulykker 2013 Side 3 De præsterede arbejdstimer for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i de seneste 3 år, fordelt efter branche, fremgår af tabel 11 på side 9. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede arbejdstimer i DA s StrukturStatistik for året Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2013 afviger fra fordelingen på brancher i DA s StrukturStatistik. Samtidig fremgår det, at den relative andel af præsterede arbejdstimer ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken. Forskydningerne mellem delbrancherne gør det relevant at se på beregningen af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder dvs. virksomheder som har deltaget i statistikken i både 2012 og For alle medarbejdere ligger ulykkesfrekvensen på DA-området på 13,1 i 2013 for de identiske virksomheder - altså næsten det samme som for alle deltagere i året. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvensen hhv.,6 for fremstillingsvirk- Tabel 2 Ulykkesfrekvens Ulykker pr. 1 million præsterede timer Arbejdere Alle Brancher Antal fuldtidspersoner i statistikken 2013 Sidste 5 år Antal fuldtidspersoner i statistikken 2013 Sidste 5 år Råstofudvinding m.v ,1 12,8 12, ,5 7,1 Fremstillingsvirksomhed ,8 21,0 20, ,5,6 Nærings- og nydelsesmiddelindustri* ,5 27,3 27, ,0 18,1 Træ- og papirindustri ,3 17,1 17, ,1 13,8 Kemisk industri 6 16,7 15,6 13, ,7 4,0 Plast- og gummiindustri ,2 25,3 24, ,9 16,5 Sten-, ler- og glasindustri ,9 19,2 19, ,0 12,4 Jern- og metalindustri ,2 35,0 32, ,2 23,2 Elektronikfremstilling 3.080,8, ,2 4,9 Maskinfremstilling ,8 18,7 15, ,6 8,5 Fremstilling af møbler, legetøj m.v ,8 17,1 13, ,9 5,5 Bygge- og anlægsvirksomhed ,3 31,9 33, ,8 22,1 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst ,9 33,0 35, ,3 22,4 Bygningsinstallation ,2 29,6 28, ,3 21,6 Serviceprægede erhverv ,1 25,5 20, ,1 13,8 Engroshandel med fødevarer m.v ,1 12,1 21, ,0 7,8 Engroshandel med it m.v ,4 43,7 25, ,4 8,9 Øvrig engroshandel ,4 21,6 9, ,1 4,3 Transportvirksomhed** ,5 20,6 19, ,1 15,4 Forretningsservice*** ,7 14,4 9, ,2 7,2 Andre serviceprægede erhverv ,5 30,6 27, ,6 21,3 I alt ,1 24,1 23, ,4 13,3 Anm. Der er alene vist ulykkesfrekvens for brancher, hvor der indgår minimum fem virksomheder i 2012 og/eller i Derfor summer antal fuldtidspersoner ikke til totalen. * Ekskl. slagterier ** Ekskl. persontransport og telekommunikation. *** Overvejende udlejning og leasing af materiel, ingeniør virksomhed m.v. og operationel service. I beregningerne af ulykkesfrekvens og ulykkesfravær for 2013 er der ikke medtaget en større virksomhed med lav frekvens og lavt fravær. Virksomheden har ikke deltaget i 2012.

4 arbejdsulykker 2013 Side 4 Tabel 3 ulykkesfravær Fraværstimer pr præsterede timer Arbejdere Alle Brancher Antal fuldtidspersoner i statistikken 2013 Sidste 5 år Antal fuldtidspersoner i statistikken 2013 Sidste 5 år Råstofudvinding m.v ,2 2,8 1, ,7 1,1 Fremstillingsvirksomhed ,2 1,9 1, ,1 0,9 Nærings- og nydelsesmiddelindustri* ,5 1,9 2, ,2 1,8 Træ- og papirindustri ,1 2,2 1, ,6 1,4 Kemisk industri 6 2,2 0,9 1, ,4 0,3 Plast- og gummiindustri ,3 1,0 1, ,7 1,2 Sten-, ler- og glasindustri ,5 1,4 1, ,3 1,0 Jern- og metalindustri ,0 3,7 2, ,4 1,9 Elektronikfremstilling ,8 0,7 0, ,3 0,5 Maskinfremstilling ,7 1,7 1, ,0 0,7 Fremstilling af møbler, legetøj m.v ,4 1,9 1, ,0 0,4 Bygge- og anlægsvirksomhed.442 4,3 3,9 3, ,6 2,6 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst ,4 4,4 5, ,8 3,2 Bygningsinstallation ,2 2,8 1, ,2 1,3 Serviceprægede erhverv ,5 3,7 3, ,6 1,9 Engroshandel med fødevarer m.v ,0 1,0 2, ,4 0,8 Engroshandel med it m.v ,7 3,7 1, ,8 0,5 Øvrig engroshandel 316 1,8 3,2 0, ,6 1,7 Transportvirksomhed** 584 2,4 1,2 2, ,9 2,1 Forretningsservice*** ,0 1,3 1, ,7 0,7 Andre serviceprægede erhverv ,2 4,9 4, ,0 3,4 I alt ,9 2,7 2, ,6 1,4 Anm. Der er alene vist ulykkesfravær for brancher, hvor der indgår minimum fem virksomheder i 2012 og/eller i Derfor summer antal fuldtidspersoner ikke til totalen. * Ekskl. slagterier ** Ekskl. persontransport og telekommunikation. *** Overvejende udlejning og leasing af materiel, ingeniør virksomhed m.v. og operationel service. I beregningerne af ulykkesfrekvens og ulykkesfravær for 2013 er der ikke medtaget en større virksomhed med lav frekvens og lavt fravær. Virksomheden har ikke deltaget i somhed, 23,9 for bygge- og anlægsvirksomhed og 14,1 for serviceprægede erhverv. Laves en tilsvarende beregning for arbejdere fås en ulykkesfrekvens for hele DA på 23,2 i 2013 for de identiske virksomheder. Inden for fremstillingsvirksomhed er frekvensen på 20,2, mens bygge- og anlægsvirksomhed nu ligger på 33,8. Serviceprægede erhverv har en ulykkesfrekvens for arbejdere på 21,3 for de identiske virksomheder i Korrigeret for en ændret sammensætning af deltagende virksomheder ligger ulykkesfrekvenserne for alle medarbejdere og arbejdere altså lavere i 2013 end i 2012 inden for fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv.

5 arbejdsulykker 2013 Side 5 Tabel 4 Hovedarbejdsfunktioner Alle medarbejdere Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Ledelsesarbejde 0,7 0,4 12,7 18,6 Højt kvalifikationsniveau 1,5 1,6 11,8 15,3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 4,7 5,0 14,6 15,2 Alm. kontor- og kundeservicearbejde 1,2 1,1,6 14,5 Service- og salgsarbejde 11,0 9,0 22,0 18,5 Arbejde inden for landbrug mv. 0,2 0,3 20,4 19,6 Håndværkspræget arbejde 29,7 33,0,9,3 Operatør-,monterings- og transportarb. 29,3 28,0,9 11,5 Andet manuelt arbejde 21,7 21,6 14,9 15,2 I alt 0,0 0,0 13,2 12,8 Arbejdsfunktioner Fra og med 2011 er arbejdsfunktioner baseret på den nye nomenklatur, DISCO-08. Derfor er det kun muligt at sammenligne arbejdsfunktionerne over en kortere årrække, da de foregående år udelukkende er baseret på den gamle nomenklatur. Fordelingerne på arbejdsfunktioner er uvægtede og afspejler således den underliggende sammensætning i datamaterialet. Omkring seks ud af af arbejdsulykkerne i 2013 var inden for håndværkspræget arbejde og operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde. Det samme var tilfældet i Håndværkspræget arbejde står for den største andel af arbejdsulykkerne i 2013 med 33 pct., mens operatør-, monteringsarbejde og transportarbejde tegner sig for 28 pct. jf. tabel 4. Der var færre ulykker inden for andet manuelt arbejde - knap 22 pct. De sidste godt 17 pct. af arbejdsulykkerne var inden for de øvrige, mere funktionærtunge, hovedarbejdsfunktioner, hvilket er lidt lavere sammenlignet med Det skyldes et fald i andelen af arbejdsulykker inden for service- og salgsarbejde. Opgørelsen over detaljerede arbejdsfunktioner viser, at operatørarbejde ved forarbejdning af metal, andet rednings- og overvågningsarbejde og elektrikerarbejde er de tre arbejdsfunktioner, der stod for den største andel af antal ulykkestilfælde i 2013 med hhv. 5,3, 5,0 og 4,7 pct. af alle. De tre arbejdsfunktioner havde også den største andel i 2012, jf. tabel 5. tabel 5 Detaljerede arbejdsfunktioner Alle medarbejdere Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Redningsarb., ambulancebehandl. 2,7 2,6 18,6 19,1 And. redn.- og overvågn.arb. 6,4 5,0 21,8 20,0 Tømrer- og snedk.arb., byggeri 3,2 3,2 13,3,5 VVS-arb. 2,4 3,8 15,2 8,5 Svejsearb. og skærebrænding 3,0 1,5 9,0 13,5 Smedearb. 2,1 2,3 13,9 12,8 Operatørarb. mv. metalforarb.maskiner 2,8 3,2 11,4 7,8 Elektrikerarb. 5,7 4,7 8,2 7,4 Operatørarb. forarb. metal 4,9 5,3 8,3 8,1 Operatørarb. frem. plastprodukt. 2,4 2,2 7,0 11,4 Indus. slagteriarb. mv., fjerkræ 2,2 2,6 11,4 8,2 Arb. færdigv.prod. i næringsmidl. m.v. 3,4 2,1 8,4 12,4 Operatørarb. træforarb. 2,8 2,4 13,8 14,6 Andet monteringsarbejde 1,8 2,6 7,9 6,9 Jord-, kloak- og and. anlægsarb. 3,9 3,2,9 17,1 Beton- jernbeton og montagearb. 2,3 1,6 14,9 7,2 Opsætning og nedtagning stilladser 3,5 3,1 21,9 13,9 Medhj. and. bygningsarb. 2,5 4,1 9,9 21,1 Lager- og pakhusarb. 2,3 2,1 15,8 5,7 I alt 0,0 0,0 13,2 12,8 Anm. Der er alene vist arbejdsfunktioner, som står for minimum 2 pct. af alle ulykkestilfælde i 2012 og/eller i Derfor summer procentvis fordeling ikke til totalen. Medhjælp ved andet bygningsarbejde har krævet det største antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde i 2013 med 21,1 i gennemsnit efterfulgt af andet rednings- og overvågningsarbejde og redningsarbejde (ambulancebehandler) med hhv. 20,0 og 19,1. I 2012 lå opsætning og nedtagning af stilladser, andet rednings- og overvågningsarbejde og redningsarbejde (ambulancebehandler) højest ved sammenligning af tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde - med hhv. 21,9, 21,8 og 18,6 dage. I 2013 lå opsætning og nedtagning af stilladser sjette højest blandt de detaljerede arbejdsfunktioner med 13,9 tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde. ULYKKESTILFÆLDE Statistikken indeholder desuden oplysninger om årsagen til skaden, hvilken del af legemet som er skaderamt og skadens art. Overbelastning og gruppen fald i samme niveau var de hyppigst forekommende årsager til skader i 2013 med hhv. 22,5 og 16,8 pct. af alle ulykkestilfælde opgjort på alle medarbejdere, jf. tabel 6.

6 arbejdsulykker 2013 Side 6 Tabel 6 hvordan skaden skete Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Arbejdere Alle Arbejdere Alle De sidste 5 år De sidste 5 år Stødt imod gods o.lign Klemt af eller fanget i maskindele o.lign Fald i samme niveau Fald til lavere niveau Trådt på skarpe genstande Overbelastning Kontakt med høj eller lav temperatur Kontakt med el-spænding Kontakt med kemikaler Færdsel i arbejdstiden uden for fast arbejdssted Andet I alt 15,4 15,9 16,2 15,7 15,7,5,9 11,1 11,8 11,7,0,3 11,6 9,8 11,0 13,3 13,5 13,4 13,4 13,2 15,1 13,9 15,9 14,4 16,8 14,0 14,7 14,5 14,7 14,3 12,8 12,8,2 13,0,6 16,7 13,2 15,5 13,4 14,8 5,7 5,7 6,9 5,3 6,9 8,3 9,1 8,0 9,1 7,5 20,7 21,3 22,9 21,3 22,5 13,9 15,5 15,0 15,3 14,5 1,2 0,9 1,5 0,8 1,5 8,7 6,2 12,4 6,2 12,1 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 9,3 3,2 13,8 3,2 13,1 0,9 1,0 0,7 0,9 0,7 4,1 4,3 3,0 4,3 2,8 0,2,7 17,3 17,4 13,0 18,0 13,4 11,4 13,1,1 12,9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 13,1 12,9 13,2 12,8 Tabel 7 Skadet del af legemet Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Arbejdere Alle Arbejdere Alle De sidste 5 år De sidste 5 år Hoved, undtagen øjne 6,0 5,9 6,2 6,6 6,7 7,8 6,3 8,3 6,3 8,2 Øjne 5,2 4,0 5,5 3,8 5,3 3,3 2,6 5,5 3,0 6,6 Hals 1,2 1,5 0,9 1,5 1,0 18,5 16,6 12,3 15,5 19,1 Ryg, rygrad 17,8 17,4 17,5 17,0 17,1 15,3 16,7 14,9 17,0 14,6 Brystkasse, brystorganer 1,9 1,8 2,3 2,0 2,2 12,4 12,4 15,3 13,4 15,6 Bug, bugorganer 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 12,6 2,2 12,0 5,3 12,0 Skulder, overarm, albueled,4,4,8,5,9 16,4 16,2 16,2 15,9 15,9 Underarm, håndled 2,4 2,4 3,0 2,5 3,0 17,5 24,1 17,9 22,9 17,3 Hånd, håndrod 6,4 6,3 5,0 6,0 4,8,5 13,8 11,4 13,6 11,2 Fingre 18,0 18,5 18,5 17,6 17,9,1 9,9 9,4 9,8 9,2 Hofteled, lår, knæskal 0,9 0,5 1,0 0,6 0,9 13,1 9,1 22,1 8,4 22,1 Knæled, underben, knyster,4,9,7 11,0 11,0 16,1 13,9 14,4 14,3 14,3 Fod, ankel 12,4 12,4 11,9 12,7 11,5 11,5 12,0 13,7 12,1 13,3 Tæer 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 12,1 9,7 14,1 9,3 12,3 Omfattende dele af legemet 3,4 4,2 3,0 4,4 3,6 15,9 15,5 16,3 16,4 16,3 Anden skade 2,5 2,8 2,1 2,9 2,4 16,7 18,6 14,3 18,4 15,8 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 13,1 12,9 13,2 12,8

7 arbejdsulykker 2013 Side 7 FIGUR 5 SKADET DEL AF LEGEMET FIGUR 6 SKADENS ART Relativ fordeling af antal ulykkestilfælde, pct. Relativ fordeling af antal ulykkestilfælde, pct. Arbejdere Alle Arbejdere Alle Andet 5,6 Hoved 12,6 Arm/hånd 37,3 Krop 20,1 Andet 6,5 Hoved 13,0 Arm/hånd 36,6 Krop 19,6 Andet 21,7 Sårskade 19,1 Forstuvning o.lign 42,3 Andet 22,6 Sårskade 18,8 Forstuvning o.lign 41,8 Ben 24,4 Ben 24,3 Bløddelsskade 7,2 Knoglebrud 9,7 Bløddelsskade 6,9 Knoglebrud 9,9 Tabel 8 Skadens art Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Arbejdere Alle Arbejdere Alle De sidste 5 år De sidste 5 år Bløddelsskade 9,0 8,4 7,2 8,3 6,9 6,1 5,2 5,0 5,0 4,9 Hjernerystelse, indre kvæstelser 2,1 2,1 2,2 2,5 2,5 12,5 6,7 14,3 6,6 13,5 Sårskade 18,9 18,5 19,1 17,6 18,8 7,1 6,7 7,1 6,7 6,9 Mistet legemesdel 0,6 0,9 0,5 0,9 0,5 30,7 28,2 40,6 27,1 40,6 Åbent knoglebrud 0,8 1,0 0,5 0,9 0,6 41,2 33,0 41,7 32,8 38,0 Lukket knoglebrud 8,7 9,4 9,2 9,8 9,3 29,3 32,8 28,1 31,8 27,7 Forskydning af led 3,0 3,3 2,6 3,3 2,7 24,4 25,1 13,5 25,0 12,6 Forstuvning o.lign. 40,6 40,8 42,3 40,6 41,8 12,3 12,9 13,1 13,0 13,0 Truende kvælning, drukning 0,0 0,0 Forgiftning 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6 4,5 4,1 6,7 3,9 5,7 Varme og kuldeskade 2,0 1,2 2,3 1,3 2,2,8 8,8 11,2 8,7 11,2 Ætsning 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 5,8,0 2,7,0 2,7 Strålepåvirkning 0,1 0,1 0,1 9,2 14,0 14,0 Kvæstelse ikke konstateret 1,0 1,0 1,6 1,1 1,6 11,5 17,3 11,1 18,8 11,2 Andet 12,4 12,7 11,4 13,0 12,1 11,8 9,6 12,5,3 13,1 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 13,1 12,9 13,2 12,8 Gennem årene er overbelastning generelt den mest forekommende årsag til skader. I 2013 førte årsagen Overbelastning til det næsthøjeste antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde med 14,5. Årsagen Fald til lavere niveau havde i 2013 det højeste antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde med 14,8 for alle medarbejdere. Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde varierer mellem de enkelte typer alt efter, hvilket år der betragtes, jf. tabel 6. Skader relateret til arm/hånd var de hyppigst forekommende med 36,6 pct. af ulykkestilfældene for alle medarbejdere i 2013, jf. figur 5. Skader på benene stod for knap en fjerdel (24,3 pct.).

8 arbejdsulykker 2013 Side 8 Tabel 9 Fraværets længde Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Procentvis fordeling af antal tabte arbejdsdage Arbejdere Alle Arbejdere Alle De sidste 5 år De sidste 5 år dag 16,4 16,1 16,3 16,3 16,7 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 2 dage 14,5 14,0 12,9 13,9 13,2 2,3 2,1 2,0 2,1 2,0 3 dage 11,3 11,4 12,0 11,4 11,9 2,6 2,6 2,8 2,6 2,8 4 dage 7,6 7,8 7,7 7,5 7,7 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 5 dage 6,6 6,8 6,0 6,7 6,1 2,6 2,6 2,3 2,6 2,3 6 dage 4,1 4,0 3,8 4,0 3,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 7 dage 4,0 4,4 3,7 4,3 3,8 2,2 2,3 2,0 2,3 2,1 8 dage 2,9 2,3 3,7 2,2 3,4 1,8 1,4 2,3 1,4 2,1 9 dage 2,5 2,2 3,1 2,1 3,0 1,8 1,5 2,1 1,5 2,1 dage 3,0 2,9 2,8 3,1 2,8 2,4 2,2 2,1 2,3 2, dage 7,5 8,2 7,3 8,2 7,1 7,7 8,2 7,3 8,1 7, dage 4,0 4,6 4,6 4,4 4,4 5,7 6,4 6,5 6,0 6, dage 3,1 3,1 3,0 3,1 3,2 5,6 5,4 5,4 5,4 5, dage 8,8 8,2,2 8,7 9,8 27,4 24,3 32,0 25,2 30,8 66 dage eller flere 3,6 4,1 3,4 4,1 3,4 32,4 35,5 27,8 35,3 29,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 tabel alder Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Arbejdere Alle Arbejdere Alle De sidste 5 år De sidste 5 år ,0 1,1 1,0 6,6 6,1 6, ,7 7,1 6,8,2 9,8 9, ,4 8,4 8,1,7 13,1 12, ,8 8,9 9,1 12,3 12,5 11, ,0 12,7 13,1 12,5 11,7 11, ,5 14,6 14,6 11,5 11,3 11, ,0 16,1 16,1 12,5 13,3 13, ,6 12,9 12,8 14,2 14,9 14, ,7,9 11,2 15,4 15,0 14, ,1 5,9 5,7 16,0 14,8 14,4 65 eller mere 1,1 1,4 1,6 24,8 16,6 18,3 I alt 0,0 0,0 0,0 12,8 12,9 12,8 Tilsvarende var forstuvning og lignende den hyppigste skadeart med 41,8 pct. opgjort på alle, mens f.eks. sårskader lå på 18,8 pct. jf. figur 6. I lighed med årsag til skaden svinger antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde fra år til år inden for de forskellige typer, både hvad angår skadet del af legemet og skadeart.

9 arbejdsulykker 2013 Side 9 Tabel 11 Procentvis fordeling af præsterede timer Arbejdere Alle medarbejdere brancher Ulykkesstatistik Strukturstatistik Ulykkesstatistik Strukturstatistik Råstofudvinding m.v. 1,4 1,9 0,7 0,4 1,5 2,4 0,7 0,3 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 3,8 6,5 5,7,5 3,4 5,7 4,4 7,1 Tekstil- og beklædningsindustri 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,4 Træ- og papirindustri 5,2 6,6 5,5 2,1 3,9 4,9 4,0 1,5 Grafisk industri 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 1,2 0,1 1,9 Kemisk, gummi- og plastindustri 5,9 4,7 5,0 2,9 7,9 6,2 7,1 3,5 Sten-, ler- og glasindustri 4,2 4,0 4,1 2,1 3,8 3,5 3,6 1,6 Jern- og metalindustri 7,1 6,6 8,8 8,1 5,8 5,7 7,0 5,3 Maskin- og elektronikfremstilling 21,4 22,7 21,2 7,1 24,0 25,6 25,6 7,6 Transportmiddelindustri 2,8 0,5 0,7 0,8 2,3 0,5 0,7 0,6 Anden fremstillingsvirksomhed 5,4 5,7 4,9 3,3 8,0 8,8 8,9 4,1 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. 12,6 15,1 13,4 11,7 11,7 13,5 11,8 7,9 Bygningsinstallation 5,3 6,8 8,4 5,6 5,5 4,9 6,1 4,0 Bilhandel og -værksteder m.v. 1,5 0,2 0,1 2,5 1,2 0,2 0,1 2,6 Engroshandel 1,5 1,9 2,1 6,8 2,6 3,9 3,9,3 Detailhandel 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0,4 Hotel- og restaurationsvirksomhed 0,6 0,3 0,6 3,0 0,4 0,2 0,4 2,2 Transportvirksomhed 2,4 1,2 1,2 14,7 1,8 0,9 0,9 12,3 Forretningsservice 8,4 3,2 5,4,2 8,3 3,1 6,4 12,9 Andre serviceprægede erhverv,3 11,8 11,8 2,8 7,4 8,6 8,3 3,6 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Længden af fraværet Langt de fleste af ulykkestilfældene fører til fravær af kortere varighed, dvs. en til tre dage, mens omkring en ud af otte arbejdsulykker har en fraværslængde på mere end 25 dage. Arbejdsulykker med langt fravær til følge står for den største andel af det samlede fravær. Fravær på mere end 25 dage står således for ca. 60 pct. af det samlede antal tabte arbejdsdage i 2013, jf. tabel 9. Alder Aldersfordelingen af ulykkestilfældene viser, at der skete flest arbejdsulykker for gruppen mellem 45 og 49 år i det gælder både for alle medarbejdere og arbejdere. Det højeste antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde lå i aldersgrupperne fra 50 år og opefter, jf. tabel.

10 arbejdsulykker 2013 Side Boks 2 Metode og begreber Statistikken omfatter både arbejdere og funktionærer. Funktionærer indgår dog først i statistikken fra 20. Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer. Fraværet Fraværet beregnes som antallet af tabte fraværstimer pr præsterede arbejdstimer. I de tabte timer indgår fravær som følge af ulykker i 2013 samt tabte timer i 2013 på grund af ulykker indtruffet i Tabte arbejdsdage i 2013 som følge af ulykker indtruffet i 2012 indgår dog alene i den totale opgørelse, samt i opgørelserne pr. branche, da disse oplysninger kun indsamles på virksomhedsniveau. For hvert ulykkestilfælde indberettes antal tabte arbejdsdage, hvorefter de tabte dage omregnes til tabte arbejdstimer. Omregningen af de tabte dage er foretaget på grundlag af oplysninger fra hver enkelt deltagende virksomhed om det ugentlige antal arbejdsdage samt en antaget ugentlig arbejdstid på 37 timer. Antal fuldtidspersoner i statistikken Antallet af fuldtidspersoner i statistikken er beregnet ud fra de indberettede præsterede arbejdstimer. En fuldtidsbeskæftiget uden fravær antages at arbejde 1.680,1 timer pr. år. Antallet af fuldtidspersoner præsenteres som indikator for præcisionen af de beregnede frekvenser og fravær. Offentliggørelse Der offentliggøres kun ulykkesfrekvenser og fravær for brancher med mindst fem deltagende virksomheder. I tabellen Detaljerede arbejdsfunktioner er der alene vist arbejdsfunktioner, som står for minimum 2 pct. af alle ulykkestilfælde. DA statistik Statistikken Arbejdsulykker udkommer elektronisk en gang årligt og er gratis for medlemmer benyt adgangen til statistikkens abonnementservice i medlemsområdet på din arbejdsgiverorganisations hjemmeside. Redaktion: Lars Knudsen (ansv.) og Henrik Lynge Hansen Produktion: Henriette A. R. Petersen Abonnement for ikke-medlemmer: 196 kr. ekskl. moms. Henvendelse herom til DA Forlag, eller tlf

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

"Nær ved ulykke" undersøgelse

Nær ved ulykke undersøgelse "Nær ved ulykke" undersøgelse Vejledning Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, dels hvordan og hvorfor "nær ved ulykken" skete, og dels hvad der kan gøres for at hindre, at en lignende situation

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2013

STRUKTURSTATISTIK 2013 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning Mobning er udbredt på danske arbejdspladser Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever Personer, der arbejder med manuelt arbejde, er i højere grad udsat for på arbejdspladsen end andre

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær

Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær Hitomi Shibuya Ebbe Villadsen Christian Roepstorff Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere