FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014"

Transkript

1 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer til 6,5 dage pr. beskæftiget. et er på sit laveste niveau siden 1993, hvor en samlet fraværsprocent for arbejdere og funktionærer blev beregnet for første gang. Faldet er størst for kvindelige arbejdere, som traditionelt har mest sygefravær fra 4,5 pct. af den mulige arbejdstid i 2013 til 4,0 pct. i 2014, jf. figur 2. Også mandlige arbejdere har mindre sygefravær i 2014 end året før, nemlig 3,2 pct i forhold til 3,5 pct. i De mandlige funktionærer har traditionelt det laveste sygefravær, og også her ses et fald fra 2,1 pct. i 2013 til 1,9 pct. i et for de kvindelige funktionærer er uændret 3,5 pct. Figur 1: Udvikling i fravær på grund af børns sygdom og arbejdsulykker er uændret for alle grupper, bortset fra funktionærer, hvor fravær som følge af børns sygdom er faldet 0,1 procentpoint. Barselsfraværet er uændret 0,8 pct. af den mulige arbejdstid for alle, selvom fraværet falder for både funktionærer og kvindelige arbejdere. FRAVÆRETS STØRRELSE Det samlede fravær udgør 4,0 pct. af den mulige arbejdstid i 2014 på DA-området. Den største del udgøres af sygefravær med 2,9 procentpoint, jf. tabel 1, efterfulgt af barselsfravær med 0,8 procentpoint. som følge af børns sygdom, arbejdsulykker og andet fravær udgør hver 0,1 procentpoint af det samlede fravær, jf. tabel 1. sprocenten er lavere for funktionærer end for arbej- Figur 2: Pct. Øvrigt fravær Pct Kvindelige arbejdere Mandlige arbejdere Kvindelige funktionærer Mandlige funktionærer

2 SIDE 2 Tabel 1: Ansættelsesvilkår Børns sygdom Arbejdsulykker Barsel Andet fravær PCT Alle 3,1 2,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,1 0,1 4,3 4,0 Arbejdere 3,7 3,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 4,6 4,2 Mænd 3,5 3,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 4,1 3,8 Kvinder 4,5 4,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 0,9 0,2 0,2 6,2 5,4 Funktionærer 2,6 2,5 0,2 0,1 0,0 0,0 1,2 1,1 0,1 0,1 4,1 3,9 Mænd 2,1 1,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 2,7 2,5 Kvinder 3,5 3,5 0,2 0,2 0,0 0,0 2,5 2,4 0,1 0,1 6,3 6,2 Anm.: Tal for 2013 er revideret i september dere. Det samlede fravær for arbejdere udgør 4,2 pct. af den mulige arbejdstid i 2014, mens det udgør 3,9 pct. for funktionærer. For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær er 3,8 pct. for mandlige arbejdere og 5,4 pct. for kvindelige arbejdere. For funktionærer er det samlede fravær 2,5 pct. for mænd og 6,2 pct. for kvinder. et følger samme mønster som det samlede fravær, hvor arbejdere har et højere sygefravær end funktionærer og kvinder et højere sygefravær end mænd. Barselsfraværet fordeler sig anderledes. Barselsfraværet er højest hos de kvindelige funktionærer med 2,4 pct., hvilket er mere end dobbelt så højt som hos de kvindelige arbejdere. Også for mændene er barselsfraværet højere for funktionærer end for arbejdere hhv. 0,3 pct. og 0,2 pct. Forskellene mellem arbejdere og funktionærers barselsfravær skal ses i lyset af, at arbejderne gennemsnitligt er yngre og ansat i kortere tid end funktionærerne. De næste sider indeholder detaljerede opgørelser af fraværet på DA-området. Opgørelserne viser bl.a., at kvinder generelt har mere fravær end mænd som følge af et højere fravær i forbindelse med barsel samt egen og børns sygdom. Opgjort på hovedarbejdsfunktioner er sygefraværet for kvinder og mænd lavest for ledelsesarbejde og højest for operatør-, monterings- og transportarbejde, jf. tabel 2. Brancheopdelt er sygefraværet højest inden for slagterier og lavest inden for bygge og anlægsvirksomhed ekskl. bygningsinstallation og ingeniørvirksomhed, jf. tabel 3. et er højest i Region Hovedstaden og lavest i Region Midtjylland, jf. tabel 6. et er højest for de årige, årige og årige med 3,1 pct. af den mulige arbejdstid, og lavest for gruppen under 20 år med 1,3 pct., jf. tabel 7. Gruppen under 20 år adskiller sig fra de øvrige aldersgrupper, ved at størstedelen har deltidsarbejde, og derfor er sandsynligheden for sygefravær for denne gruppe mindre. Det samlede fravær, hvor barselsfraværet indgår, var højest blandt de årige. En medarbejder har i gennemsnit 6,5 dages sygefravær, og en sygefraværsperiode har en gennemsnitslængde på 4,2 dage. sdage for perioder af 1 dags varighed udgør 9,5 pct. af alle sygefraværsdage, og 48,8 pct. af perioderne er af 1 dags varighed, jf. tabel 4.

3 SIDE 3 Tabel 2: Hovedarbejdsfunktion Børns sygdom Arbejdsulykker Barsel Andet fravær PCT. Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Ledelsesarbejde 1,1 2,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 2,5 0,1 0,1 1,4 5,0 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Almindeligt kontorog kundeservicearbejde 1,6 2,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 3,3 0,1 0,1 2,5 6,5 2,0 2,9 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 2,0 0,1 0,1 2,6 5,3 3,0 3,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 2,0 0,1 0,2 3,7 6,3 Service- og salgsarbejde 2,5 3,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 1,7 0,1 0,1 2,9 5,7 Håndværkspræget arbejde 3,0 4,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9 0,1 0,1 3,5 5,4 Operatør-, monteringsog transportarbejde 3,5 5,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,2 0,3 4,2 6,8 Andet manuelt arbejde 3,1 4,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,1 0,2 0,2 3,7 5,9

4 SIDE 4 Tabel 3: Branche BRANCHE I PCT. Mænd Kvinder Mænd Kvinder Syge- Syge- Syge fravær fravær fravær Fremstillingsvirksomhed 3,6 4,3 5,1 6,6 1,5 2,2 2,9 5,2 3,0 4,1 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 3,9 4,6 5,6 8,0 1,2 1,5 2,3 4,2 3,5 4,6 Slagterier 4,5 5,5 6,3 9,6 1,2 1,5 3,0 5,9 4,3 5,8 Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri 3,4 4,0 5,2 7,2 1,2 1,5 2,1 3,8 3,1 4,0 Tekstil- og beklædningsindustri 2,8 3,8 4,1 4,5 3,2 3,6 2,1 5,2 3,0 4,2 Træ- og papirindustri 3,0 3,7 4,2 5,3 1,4 1,7 1,9 3,5 2,7 3,5 Grafisk industri og forlagsvirksomhed 2,8 3,3 3,7 5,3 1,9 2,7 3,6 6,2 2,8 4,2 Kemisk-, gummi- og plastindustri 3,9 4,6 4,5 5,3 1,6 2,4 2,9 5,0 3,0 4,1 Kemisk industri 4,0 4,7 3,7 5,0 1,9 2,7 3,0 5,2 2,9 4,1 Medicinalindustri 5,1 6,6 7,9 8,7 1,5 2,5 3,1 5,4 3,1 4,7 Plast og gummi industri 3,7 4,2 4,1 4,8 1,2 1,4 2,1 3,6 3,1 3,7 Sten-, ler- og glasindustri 3,8 4,7 4,1 5,9 1,5 1,8 2,4 4,3 3,1 4,0 Jern- og metalindustri 3,6 4,3 5,0 6,1 1,6 2,0 2,3 3,6 3,2 4,0 Maskin- og elektronikfremstilling 3,4 4,0 5,2 6,5 1,5 2,1 2,9 5,3 2,8 3,7 Elektronikfremstilling 4,0 4,7 5,4 6,7 1,5 2,2 2,7 5,0 2,9 3,9 Maskinfremstilling 3,2 3,8 5,0 6,5 1,5 2,0 2,9 5,5 2,7 3,7 Transportmiddelindustri 3,6 4,4 4,6 5,9 1,5 1,8 2,9 6,1 3,1 4,1 Anden fremstillingsvirksomhed 3,5 4,3 5,1 6,3 1,7 2,6 3,4 6,6 2,8 4,3 Fremstilling af møbler, legetøj m.v. 3,2 3,9 5,0 6,3 1,8 2,6 3,1 5,2 2,9 4,0 Forsyning 4,7 5,6 1,5 2,7 3,8 8,4 Bygge- og anlægsvirksomhed 2,7 3,3 3,4 3,7 1,2 1,6 1,7 2,5 2,4 2,9 Bygge og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. 2,6 3,1 3,2 3,5 1,1 1,5 1,8 2,6 2,3 2,8 Bygningsinstallation 2,9 3,6 4,2 4,8 1,5 1,8 1,5 2,1 2,6 3,1 Serviceprægede erhverv 3,0 3,5 3,5 4,8 2,2 2,8 3,8 6,8 3,0 4,2 Bilhandel og værksteder 3,3 3,9 6,7 7,4 1,6 2,0 2,8 4,2 2,6 3,2 Engroshandel 3,7 4,2 4,0 4,8 1,8 2,2 3,0 5,3 2,5 3,5 Engroshandel med fødevarer 2,8 3,2 4,0 4,9 1,9 2,3 2,9 5,6 2,5 3,8 Engroshandel med it 4,4 5,1 3,9 5,0 1,5 2,2 3,0 5,5 2,4 3,5 Øvrig engroshandel 3,6 4,1 4,1 4,6 1,9 2,3 3,1 4,5 2,6 3,2 Detailhandel 1,7 2,0 1,6 2,2 2,6 3,1 4,5 7,9 3,0 4,6 Detailhandel food 1,5 1,8 1,1 1,5 2,4 2,8 4,5 6,8 2,7 3,7 Detailhandel nonfood 2,0 2,5 2,6 4,0 2,9 3,6 4,6 9,3 3,5 6,0 Hotel- og restaurationsvirksomhed 2,0 2,2 2,9 4,8 2,2 2,6 2,9 6,5 2,5 3,9 Transportvirksomhed 3,3 4,0 5,5 7,4 2,7 3,3 4,6 7,4 3,6 4,7 Godstransport 3,5 4,2 5,8 7,9 2,1 2,6 4,0 6,3 3,6 4,7 Persontransport 2,9 3,3 4,0 5,1 3,5 3,8 6,4 10,1 3,7 4,6 Telekommunikation 2,9 3,7 4,3 7,1 Forretningsservice 2,7 3,2 4,3 5,6 1,9 2,6 3,3 6,5 2,8 4,1 It-virksomhed 2,0 2,4 3,0 4,4 Finansiel service mv. 3,3 3,9 4,4 5,0 1,7 2,2 3,3 6,5 2,9 4,2 Liberale erhverv 2,5 3,4 2,3 3,3 1,8 2,9 3,1 7,2 2,4 4,7 Ingeniørvirksomhed 1,7 2,1 1,3 3,7 2,0 2,8 3,5 7,4 2,3 3,9 Vikarbureauer og arbejdsformidling 1,9 2,1 3,5 4,1 3,3 3,4 Operationel service 2,9 3,3 4,7 6,0 1,9 2,2 3,7 5,6 3,5 4,4 Andre serviceprægede erhverv 3,1 3,3 3,3 4,8 2,6 3,5 4,0 6,8 3,2 4,6

5 SIDE 5 Tabel 4: ets varighed Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Andel personer med fravær, pct. 50,8 41,6 47,8 49,8 58,6 53,5 50,7 Heraf andel personer med sygefravær, pct. 46,0 38,3 43,5 43,8 52,8 47,6 45,5 sdage pr. beskæftiget 7,0 8,9 7,5 4,3 7,7 5,6 6,5 Børns sygdom 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 Arbejdsulykker 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 Barsel mv. 0,4 2,1 0,8 0,7 5,4 2,5 1,7 Andet fravær 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 8,4 11,9 9,2 5,6 13,8 8,8 9,0 sdage pr. fraværsperiode 4,4 5,4 4,6 3,5 4,0 3,8 4,2 Børns sygdom 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Arbejdsulykker 9,3 11,1 9,6 12,6 11,9 12,4 9,9 Barsel mv. 12,1 71,5 25,3 15,6 77,5 46,0 39,2 Andet fravær 1,0 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 4,1 6,2 4,6 3,5 6,8 5,0 4,8 Fordeling af sygefraværsdage, pct. 1 dag 7,6 6,6 7,4 12,5 11,5 12,0 9,5 2 dage 11,5 8,5 10,8 14,4 12,1 13,3 11,9 3 5 dage 22,1 15,3 20,3 20,5 14,7 17,8 19,2 2 uger 9,2 7,4 8,7 7,8 6,6 7,2 8,0 3 uger 5,2 4,5 5,0 4,0 3,9 4,0 4,6 4 uger 3,6 3,6 3,6 3,0 3,4 3,2 3,4 Over 4 uger 40,7 54,0 44,2 37,8 47,7 42,5 43,4 Fordeling af sygefraværsperioder, pct. 1 dag 42,4 48,9 44,3 51,3 54,7 53,1 48,8 2 dage 23,4 21,0 22,7 23,0 21,6 22,3 22,5 3 5 dage 24,3 19,6 22,9 18,5 15,5 17,0 19,9 2 uger 5,1 4,6 4,9 3,4 3,4 3,4 4,2 3 uger 1,6 1,6 1,6 1,1 1,2 1,1 1,4 4 uger 0,8 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 Over 4 uger 2,5 3,4 2,8 2,0 2,7 2,4 2,6 Tabel 5: Arbejdsgiverbetalt andel af sygefravær Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Arbejdsgiverbetalt andel af sygefraværsdage, pct. Ved 14 dages grænse 64,1 53,1 61,3 67,1 58,7 63,1 62,1 Ved 15 dages grænse 65,4 54,5 62,6 68,2 60,0 64,3 63,4 Ved 21 dages grænse 69,5 59,5 66,9 71,9 64,5 68,4 67,6 Ved 30 dages grænse 74,5 65,9 72,3 76,5 70,3 73,6 72,9 Anm.: Arbejdsgiverne har indtil 2. april 2007 skullet betale for de første 14 sygedage. Fra 2. april 2007 blev den arbejdsgiverbetalte periode sat op til 15 dage, fra 1. juni 2008 blev den sat op til 21 dage, og fra 1. juni 2012 blev den sat op til 30 dage.

6 SIDE 6 Tabel 6: Region PCT. Mænd Kvinder Mænd Kvinder REGION Region Hovedstaden 3,3 3,9 4,3 5,6 2,1 2,9 3,7 6,8 3,1 4,4 Region Sjælland 3,1 3,7 3,4 4,7 2,0 2,5 3,6 6,2 2,9 3,9 Region Syddanmark 3,2 3,8 4,0 5,2 1,7 2,2 3,4 5,8 2,9 3,9 Region Midtjylland 3,0 3,6 3,8 5,5 1,8 2,3 3,2 5,8 2,8 3,8 Region Nordjylland 3,3 3,9 4,2 5,4 1,8 2,2 3,2 5,7 3,0 3,9 Tabel 7: Alder PCT. Mænd Kvinder Mænd Kvinder ALDER Under 20 år 1,4 1,5 0,8 0,9 1,5 1,7 2,0 2,4 1,3 1, år 2,9 3,6 3,3 5,7 2,2 2,8 4,1 8,8 3,1 4, år 3,3 4,4 5,4 8,9 1,9 3,3 3,8 10,6 3,1 5, år 3,2 3,8 4,7 5,4 1,7 2,1 3,2 4,0 2,8 3, år 3,4 3,8 4,8 5,3 2,0 2,2 3,3 3,5 3,1 3,4 60 år og derover 3,4 3,8 4,0 4,3 2,2 2,4 2,8 3,0 2,9 3,2

7 > DI H. C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TLF.: DI.DK INDIVIDUEL STATISTIK sstatistikken udkommer elektronisk og ajourføres én gang årligt. Den elektroniske sstatistik kan hentes på DI's medlemsbeskyttede sider og er gratis for medlemmer. Den online baserede sstatistik NetStat er tilgængelig fra primo oktober Virksomheder, der deltager i statistikken, kan få adgang til egne fraværstal via NetStat. Læs mere på personale.di.dk METODE sprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage. I sstatistik 2015 indgår ca medarbejdere på DA-området. Vikarbureauer indgår i statistikken fra og med 2015, så sammenligninger med tidligere år mellem grupper med vikareransatte skal tolkes med forsigtighed. Ændringen har ingen betydning for de overordnede resultater i tabel 1. Alle resultater for 2015 er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA s StrukturStatistik REDAKTION Maria Lundgren Jacobsen REDAKTION SLUT 12. oktober 2015 PRODUKTION Rebecca Thrane Find sstatistik 2015: di.dk/shop/publikationer Eller læs mere: di.dk/personale/loen/statistik/ Personalestatistik/Pages/Fravaer

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010

fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010 fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010 sygefravær falder for andet år i træk et på DA-området er faldet fra 3,5 pct. til 3,3 pct. af den mulige arbejdstid fra 2009 til 2010. Det svarer til et

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Nyt om løn, februar 2012

Nyt om løn, februar 2012 Nyt om løn, februar 212 BASERET PÅ 4. KVARTAL 2112 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 211 Den samlede årlige stigning i timefortjenesten blev på 1,8 pct. for produktionsarbejde inden for fremstilling.

Læs mere

Nyt om løn, september 2013

Nyt om løn, september 2013 Nyt om løn, september 2013 BASERET PÅ 2. KVARTAL 2013 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 2013 Fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 er lønomkostningerne til de ansatte inden for DA-området steget med

Læs mere

Nyt om løn, august 2011

Nyt om løn, august 2011 Nyt om løn, august 211 BASERET PÅ 2. KVARTAL 211 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 211... Fortjenesten, der omfatter direkte løn, pensionsbidrag, ferieog fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder,

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Nyt om løn Februar

Nyt om løn Februar Nyt om løn Februar 211 21 BASERET PÅ. KVARTAL 21 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING FOR TREDJE KVARTAL I TRÆK... Timefortjenesten inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v.

Læs mere

om løn, februar 2013

om løn, februar 2013 Nyt om løn, februar 213 BASERET PÅ 4. KVARTAL 212 1 FORTSAT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 212 2 DANSK LØNUDVIKLING LANGSOMMERE END UDLANDETS Tyske og svenske lønninger er på det seneste steget mere

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2014 BASERET PÅ 2013

ARBEJDSULYKKER. Personale 2014 BASERET PÅ 2013 ARBEJDSULYKKER Personale 2014 BASERET PÅ 2013 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

Nyt om løn, august 2010 BASERET PÅ 2. KVARTAL2010

Nyt om løn, august 2010 BASERET PÅ 2. KVARTAL2010 Nyt om løn, august 2010 BASERET PÅ 2. KVARTAL2010 1 LIDT DÆMPET LØNSTIGNINGS- TAKT I 2. KVARTAL 2010... Afdæmpningen i lønstigningstakten siden 2. kvartal 2009 var forventet i lyset af, at de lokale lønreguleringer

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2016 TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 12. SEPTEMBER 2017

ARBEJDSULYKKER 2016 TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 12. SEPTEMBER 2017 12. SEPTEMBER 2017 ARBEJDSULYKKER MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENS OG UÆNDRET ULYKKESFRAVÆR På DA-området var der 13,1 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer i. Året før lå ulykkesfrekvensen

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2015 TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 12. SEPTEMBER 2016

ARBEJDSULYKKER 2015 TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 12. SEPTEMBER 2016 12. SEPTEMBER 2016 ARBEJDSULYKKER 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2017

STRUKTURSTATISTIK 2017 6. JULI 2018 STRUKTURSTATISTIK 2017 STRUKTURSTATISTIK 2017 Dette års StrukturStatistik er baseret på lønoplysninger for godt 957.000 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 861.000, hvoraf godt 341.000

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2015

STRUKTURSTATISTIK 2015 27. JUNI 2016 STRUKTURSTATISTIK 2015 STRUKTURSTATISTIK 2015 Dette års StrukturStatistik er baseret på lønoplysninger for godt 835.000 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 755.500, hvoraf godt

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2013

STRUKTURSTATISTIK 2013 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere

Læs mere

Strukturstatistik 2011

Strukturstatistik 2011 13. juni 2012 strukturstatistik 2011 Strukturstatistik 2011 StrukturStatistik 2011 er baseret på lønoplysninger for ca. 618.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 566.000,

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

arbejdsulykker Personale 2010 Baseret på 2009

arbejdsulykker Personale 2010 Baseret på 2009 arbejdsulykker Personale 2010 Baseret på 2009 ulykkesfrekvensen er faldet I 2009 var antallet af arbejdsulykker 20,9 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

arbejdsulykker Fald i ulykkesfrekvensen ULYKKESFRAVÆR ULYKKESFREKVENS 28. september 2007 personale

arbejdsulykker Fald i ulykkesfrekvensen ULYKKESFRAVÆR ULYKKESFREKVENS 28. september 2007 personale arbejdsulykker 20 Fald i ulykkesfrekvensen I 20 var antallet af arbejdsulykker 27,9 pr. 1 million arbejdstimer inden for DAområdet. Dette er et mindre fald i forhold til 25, hvor frekvensen var 30,4. Ulykkesfrekvensen

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Stabil lønudvikling på DA-området

Stabil lønudvikling på DA-området Lønudviklingen 4. kvartal, DA-området 25. februar 2019 Stabil lønudvikling på DA-området I 4. kvartal var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,5 pct., hvilket er det samme som kvartalet før. Lønstigningstakten

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2010

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2010 PERSONALE 29 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 29 var antallet af arbejdsulykker 20,9 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 28, hvor frekvensen

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Arbejdsulykker. lille stigning i ulykkesfrekvensen ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. august 2008

Arbejdsulykker. lille stigning i ulykkesfrekvensen ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. august 2008 PERSONALE 27 Arbejdsulykker lille stigning i ulykkesfrekvensen I 27 var antallet af arbejdsulykker 31,2 pr. 1 million arbejdstimer inden for DAområdet. Dette er en lille stigning i forhold til 26, hvor

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Forsat stabil lønudvikling

Forsat stabil lønudvikling Lønudviklingen 1. kvartal 2019, DA-området 24. maj 2019 Forsat stabil lønudvikling I 1. kvartal 2019 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,5 pct., hvilket er det samme som de to forgående kvartaler.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. februar Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Arbejdere stiger mere end funktionærer som følge af større genebetalinger Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. juni Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Genebetalinger udgør en øget andel af de samlede lønomkostninger for arbejdere Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 2. KVARTAL 2018

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 10. SEPTEMBER 2018 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 LØNNEN STIGER FORTSAT MERE I UDLANDET END I DANMARK INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 2,7 pct. inden for fremstilling i 2. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 353 Bilag 3. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser Sammenhængen med DB03 Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Læs mere

ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR

ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR 18. juni 2008 Af Louise A. Hansen og Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR Resumé: Det pressede arbejdsmarked har fået danskernes

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2014

STRUKTURSTATISTIK 2014 25. JUNI 2015 STRUKTURSTATISTIK 2014 STRUKTURSTATISTIK 2014 StrukturStatistik 2014 er baseret på lønoplysninger for ca. 743.500 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 676.000, hvoraf knap 292.000

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere